در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

امروز روند کلی بازار بورس تهران کمی صعودی بود و شاخص هم‌وزن رشد ۰.۴۳ درصدی داشت اما شاخص کل فقط ۰.۱۱ درصد و حدود ۲ هزار واحد رشد کرد و به ۲ میلیون و ۲۰ هزار واحد رسید.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شستا ۳۵.۶ ۶.۱ ۸ ۱۶.۱ ۷۵ ۳.۸ ۰.۸ ۱۰.۷ ۱۳.۳ ۹۵۸ ۴۷۸ ۲ ۱۲
فولاد ۳۳.۵ ۹.۶ ۱۲ ۱۴.۲ ۷۷ −۱.۱ ۰.۵ ۱۲.۲ ۲۶.۹ ۱۱۲۰ ۹۵۶ ۲ ۴
خساپا ۳۱.۳ ۱۰.۳ ۱۱ ۲۱.۵ ۹۶ ۱۱.۶ ۰.۹ ۲۰.۹ ۲۲.۸ ۱۸۹۱ ۵۱۱ ۳ ۴
وغدیر ۳۰.۸ ۲۱ ۱۴ ۳۴.۲ ۱۳۹ ۹.۸ ۰.۳ ۲۰.۹ ۶۳.۵ ۳۷۷۸ ۲۷۶۷ ۳ ۲
خودرو ۳۰.۳ ۸.۵ ۱۰ ۲۰.۸ ۷۹ ۵.۹ ۰.۹ ۱۹.۸ ۲۱.۲ ۱۶۶۱ ۴۳۰ ۳ ۱۴
وبملت ۲۹.۷ ۱۴.۷ ۱۵ ۱۸.۴ ۹۴ ۹.۹ ۰.۶ ۱۹.۸ ۳۵.۴ ۱۹۰۶ ۱۰۱۵ ۲ ۴
اخابر ۲۹.۷ ۱۷.۶ ۱۴ ۱۹ ۵۳ −۱۳.۷ ۱.۵ ۵۲.۸ ۳۵.۸ ۲۰۷ ۱۸۳۳ ۴ ۹
فملی ۲۶.۳ ۱۲.۶ ۱۵ ۱۴.۸ ۱۳۵ ۲.۴ ۰.۷ ۹.۸ ۱۴.۴ ۳۷۸۱ ۱۴۹۹ ۲ ۷
شپنا ۲۵.۵ ۱۱.۸ ۱۲ ۱۴.۶ ۷۸ ۱۳.۹ ۰.۶ ۱۴.۸ ۲۴.۳ ۲۱۳۴ ۳۳۷ ۳ ۶
شبندر ۲۵.۱ ۱۰ ۹ ۱۸.۴ ۱۲۱ ۳ ۰.۵ ۱۰.۳ ۱۹.۲ ۲۳۸۳ ۲۲۷۹ ۳ ۱۷
ذوب ۲۱.۹ ۹.۸ ۱۴ ۱۷.۱ ۱۴ ۰.۵ ۱.۳ ۳۴.۸ ۲۶.۶ ۳۰۸ ۲۶۵ ۴ ۱
نوری ۲۱.۴ ۱۲.۹ ۱۱ ۲۰.۹ ۹۱ ۱۰.۳ ۰.۶ ۲۰.۷ ۳۴.۱ ۳۰۲۷ ۱۱۶۹ ۲ ۴
فارس ۱۳.۷ ۹.۸ ۱۱ ۳۳.۸ ۱۵۴ ۳.۳ ۰.۳ ۷.۵ ۲۲ ۴۰۷۴ ۱۷۸۷ ۲ ۱۳
وتجارت ۱۳.۲ ۷.۶ ۱۱ ۲۲.۴ ۷۱ ۹.۱ ۰.۵ ۱۳.۶ ۲۶.۳ ۲۳۱۱ ۹۰ ۳ ۱۵
شپدیس ۱۲ ۹.۲ ۱۱ ۳۱.۳ ۹۴ ۸.۲ ۰.۴ ۱۴.۵ ۳۸.۳ ۴۹۳۱ ۵۱۳ ۲ ۵
شتران ۱۱.۶ ۵.۱ ۷ ۱۷.۹ ۴۴ ۳.۶ ۰.۹ ۱۲.۹ ۱۵ ۸۸۴ ۱۹۹ ۳ ۱۱
حکشتی ۹.۶ ۶.۷ ۹ ۱۴.۸ ۴۵ ۱.۲ ۰.۵ ۱۰.۷ ۲۱.۶ ۵۵۱ ۱۵۹۴ ۳ ۲۱
کگل ۹.۳ ۸.۶ ۱۲ ۲۴.۷ ۱۴۹ ۱.۲ ۰.۵ ۷.۲ ۱۴.۱ ۲۵۲۰ ۷۰۸ ۳ ۹
تاپیکو ۹.۳ ۱۰.۳ ۱۲ ۳۸.۳ ۱۳۸ ۲.۱ ۰.۶ ۱۷.۹ ۲۸.۱ ۳۷۴۴ ۸۹۳ ۲ ۵
پارسان ۸.۹ ۷.۳ ۱۲ ۵۴.۵ ۱۳۷ ۱.۱ ۰.۵ ۱۶.۶ ۳۶ ۱۶۸۱ ۸۰۶ ۳ ۲
تاصیکو ۸.۸ ۱۰.۷ ۱۱ ۶۳ ۱۳۳ ۵.۱ ۰.۱ ۷ ۷۰.۸ ۴۱۸۲ ۱۰۷۴ ۲ ۲
کاریس ۸.۴ ۴۴.۸ ۳۳ ۲۴.۵ ۱۸۵ ۰.۶ ۰.۵ ۱۰.۱ ۲۰.۲ ۴۰۳۶ ۱۸۵۹ ۲ ۵
پترول ۷.۹ ۵.۴ ۶ ۱۵.۶ ۵ −۰.۱ ۰.۷ ۱۴ ۱۸.۸ ۵۴ ۷۴ ۳ ۱۸
پارس ۷.۳ ۳.۵ ۶ ۵۳.۸ ۱۴۲ ۰.۸ ۰.۳ ۶.۱ ۲۱.۹ ۱۸۲۶ ۶۷۳ ۳ ۱۸
ومعادن ۷.۲ ۸.۴ ۹ ۱۷.۹ ۷۴ −۰.۹ ۱.۲ ۱۹.۸ ۱۷.۲ ۵۴۵ ۲۵۹ ۳ ۱۱
وبصادر ۷.۱ ۶.۶ ۱۱ ۱۸.۲ ۸۰ ۲.۸ ۱.۱ ۱۴.۷ ۱۴ ۷۱۷ ۳۷۲ ۳ ۱۵
شگویا ۶.۵ ۵.۶ ۹ ۲۵.۶ ۱۲۵ ۲.۵ ۰.۹ ۱۰.۱ ۱۰.۷ ۱۷۶۹ ۷۰۴ ۳ ۲
رمپنا ۵.۹ ۹.۳ ۱۱ ۲۷.۶ ۹۶ −۱.۶ ۱.۳ ۲۷.۹ ۲۲.۲ ۲۵۴ ۶۰۳ ۳ ۱۶
شیران ۵.۶ ۴.۱ ۸ ۳۵.۷ ۸۰ ۲.۱ ۰.۶ ۱۲.۹ ۲۱.۴ ۵۴۷ ۳۰۲ ۴ ۶
فخوز ۴.۹ ۶ ۷ ۲۱.۴ ۱۰۷ ۲.۲ ۰.۴ ۶.۱ ۱۷.۲ ۷۴۴ ۳۱۰ ۳ ۱۲
جم ۴.۷ ۳.۲ ۷ ۲۳۶ ۱۲۵ ۳.۱ ۰.۱ ۶.۳ ۱۰۶ ۲۲۳۲ ۴۶۰ ۳ ۱۰
شبریز ۴.۶ ۳.۵ ۶ ۲۹.۴ ۶۲ ۲.۲ ۰.۵ ۹.۲ ۱۸.۵ ۶۳۳ ۲۹۵ ۳ ۱۱
شیراز ۴.۶ ۴.۱ ۱۲ ۳۶ ۶۶ ۲ ۰.۴ ۱۱.۲ ۳۰.۴ ۸۴۸ ۱۸۴ ۳ ۱۶
وامید ۴ ۴.۶ ۱۵ ۱۱۸.۸ ۱۶۵ ۰.۸ ۰.۳ ۷.۹ ۲۸.۱ ۱۸۴۸ ۴۱۵ ۲ ۲
زاگرس ۳.۴ ۵.۸ ۱۱ ۱۷ ۲۴ ۰.۸ ۰.۴ ۱۰.۹ ۳۰.۳ ۲۷۱   ۳ ۱۸
شخارک ۳ ۶.۱ ۱۲ ۴۴.۹ ۱۳۹ ۱.۵ ۰.۲ ۵.۳ ۲۱.۳ ۹۴۰ ۶۷۸ ۳ ۱
کچاد ۲.۹ ۶.۸ ۹ ۱۵.۹ ۱۱۱ ۱.۶ ۰.۲ ۳.۵ ۱۵.۳ ۵۹۱ ۳۹۶ ۳ ۳
بپاس ۲.۸ ۸.۶ ۳۳ ۵۵.۱ ۷۹ ۲.۲ ۰.۷ ۴۲.۸ ۶۰.۷ ۲۲۵۵   ۲ ۱
کاوه ۲.۶ ۴.۷ ۹ ۵۱.۲ ۱۰۳ ۲.۳ ۰.۱ ۴.۱ ۳۲ ۱۲۵۸ ۷۸ ۳ ۲
کگهر ۲.۶ ۱۴.۴ ۱۱ ۳۰.۸ ۱۶۱ ۰.۳ ۱.۳ ۲۰.۵ ۱۵.۸ ۷۴۳ ۴۷۸ ۲ ۱
وپارس ۲.۵ ۳.۷ ۶ ۱۵.۱ ۰ ۰ ۱ ۱۰.۷ ۱۱     ۳ ۱۰
شفن ۲.۴ ۴.۶ ۶ ۱۲.۷ ۳۴ −۰.۱ ۰.۶ ۷.۸ ۱۲.۴ ۱۷۳ ۲۴۵ ۳ ۱۳
مبین ۲.۲ ۳.۸ ۶ ۳۷.۷ ۱۳۵ ۰.۵ ۰.۲ ۴.۳ ۱۹.۳ ۸۶۵ ۶۱۵ ۳ ۱۲
اپال ۲.۲ ۳.۵ ۴ ۱۳.۳ ۰ ۰ ۱ ۸.۴ ۸.۷   ۱ ۳ ۱
همراه ۲ ۴.۷ ۷ ۱۴.۷ ۴۳ ۰.۸ ۰.۵ ۷ ۱۴.۵ ۲۷۴ ۱۵ ۳ ۸
آریا ۲ ۲.۱ ۳ ۱۶.۶ ۵۴ ۱.۱ ۰.۷ ۴.۱ ۵.۶ ۵۴۳ ۱ ۲ ۱۳
وصندوق ۱.۶ ۴ ۸ ۶۱.۹ ۱۴۲ ۰ ۱.۷ ۱۸.۸ ۱۱.۲ ۱۱۶۱ ۳۹۴ ۳ ۴
هرمز ۰.۹ ۳.۲ ۵ ۲۲.۲ ۸۲ ۰.۶ ۰.۴ ۴.۶ ۱۰.۴ ۱۷۷ ۴۹ ۳ ۱۸
مارون ۰.۵ ۵.۲ ۷ ۱۳.۴ ۱۰۰ ۰.۲ ۰.۸ ۶ ۷.۴ ۱۷۲ ۱۵۵ ۲ ۹
شکبیر ۰ ۳.۸ ۱۰ ۶.۹ ۰ ۰ ۰.۹ ۴.۷ ۵.۴     ۲ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • فولاد
 • خساپا
 • وغدیر
 • خودرو
 • وبملت
 • اخابر
 • فملی
 • شپنا
 • شبندر
 • ذوب
 • نوری

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • اخابر
 • رمپنا
 • فولاد
 • ومعادن
 • پترول
 • شفن
 • وپارس
 • اپال
 • وصندوق
 • شکبیر
 • مارون
 • کگهر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شپنا
 • خساپا
 • نوری
 • وبملت
 • وغدیر
 • وتجارت
 • شپدیس
 • خودرو
 • تاصیکو
 • شستا
 • شتران
 • فارس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • اخابر
 • ذوب
 • خودرو
 • وتجارت
 • وبصادر
 • شیران
 • شیراز
 • شبریز
 • اپال

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شیراز
 • شیران
 • شبریز
 • وتجارت
 • هرمز
 • خودرو
 • اخابر
 • وبصادر
 • ذوب

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

چکاپا ۷۲.۶ ۲۶ ۷ ۲۵.۳ ۷۷ −۵۳.۴ ۲.۵ ۹۶.۴ ۳۸.۳ ۱۶۱ ۳۸۹۵ ۵ ۱۵
وساخت ۵۰.۹ ۱۰.۱ ۸ ۱۹.۹ ۲۷ −۱۰.۷ ۱ ۳۳ ۳۴.۱ ۲۹۰ ۱۳۶۳ ۵ ۰
وسدید ۴۶.۹ ۱۶.۶ ۲۰ ۱۹.۸ ۳۷ ۲.۳ ۰.۹ ۴۸.۹ ۵۴.۷ ۲۰۰۷ ۱۹۱۷ ۲ ۲۰
ثفارس ۳۸.۲ ۱۴.۶ ۲۰ ۱۷.۴ ۱۶ ۱.۲ ۱ ۴۳.۸ ۴۱.۹ ۶۱۱ ۴۱۰ ۴ ۰
شستا ۳۵.۶ ۶.۱ ۸ ۱۶.۱ ۷۵ ۳.۸ ۰.۸ ۱۰.۷ ۱۳.۳ ۹۵۸ ۴۷۸ ۲ ۱۲
فولاد ۳۳.۵ ۹.۶ ۱۲ ۱۴.۲ ۷۷ −۱.۱ ۰.۵ ۱۲.۲ ۲۶.۹ ۱۱۲۰ ۹۵۶ ۲ ۴
ثشاهد ۳۲.۱ ۹.۹ ۱۰ ۱۷ ۳ −۰.۷ ۰.۸ ۲۸.۵ ۳۶.۶ ۴۷ ۲۹۱ ۵ ۳۱
خگستر ۳۱.۵ ۹ ۱۱ ۱۸.۵ ۴۹ ۸.۷ ۰.۸ ۲۱.۸ ۲۶.۴ ۲۰۲۹ ۱۱۴۵ ۴ ۱۵
خساپا ۳۱.۳ ۱۰.۳ ۱۱ ۲۱.۵ ۹۶ ۱۱.۶ ۰.۹ ۲۰.۹ ۲۲.۸ ۱۸۹۱ ۵۱۱ ۳ ۴
وغدیر ۳۰.۸ ۲۱ ۱۴ ۳۴.۲ ۱۳۹ ۹.۸ ۰.۳ ۲۰.۹ ۶۳.۵ ۳۷۷۸ ۲۷۶۷ ۳ ۲
خودرو ۳۰.۳ ۸.۵ ۱۰ ۲۰.۸ ۷۹ ۵.۹ ۰.۹ ۱۹.۸ ۲۱.۲ ۱۶۶۱ ۴۳۰ ۳ ۱۴
وبملت ۲۹.۷ ۱۴.۷ ۱۵ ۱۸.۴ ۹۴ ۹.۹ ۰.۶ ۱۹.۸ ۳۵.۴ ۱۹۰۶ ۱۰۱۵ ۲ ۴
اخابر ۲۹.۷ ۱۷.۶ ۱۴ ۱۹ ۵۳ −۱۳.۷ ۱.۵ ۵۲.۸ ۳۵.۸ ۲۰۷ ۱۸۳۳ ۴ ۹
کقزوی ۲۷.۸ ۳۶.۳ ۲۵ ۱۶.۴ ۳۷ −۷.۶ ۰.۸ ۸۶.۱ ۱۱۳.۴ ۳۲۱ ۲۲۱۶ ۳ ۲
فملی ۲۶.۳ ۱۲.۶ ۱۵ ۱۴.۸ ۱۳۵ ۲.۴ ۰.۷ ۹.۸ ۱۴.۴ ۳۷۸۱ ۱۴۹۹ ۲ ۷
شپنا ۲۵.۵ ۱۱.۸ ۱۲ ۱۴.۶ ۷۸ ۱۳.۹ ۰.۶ ۱۴.۸ ۲۴.۳ ۲۱۳۴ ۳۳۷ ۳ ۶
شبندر ۲۵.۱ ۱۰ ۹ ۱۸.۴ ۱۲۱ ۳ ۰.۵ ۱۰.۳ ۱۹.۲ ۲۳۸۳ ۲۲۷۹ ۳ ۱۷
شپلی ۲۲.۶ ۹.۶ ۱۷ ۲۵.۴ ۱۹ −۴.۲ ۰.۸ ۳۹.۲ ۴۹.۳ ۲۹ ۸۵۹ ۳ ۰
خزامیا ۲۲.۴ ۸.۳ ۱۰ ۲۳ ۴۱ ۰.۳ ۰.۷ ۲۴.۶ ۳۶.۴ ۷۷۸ ۸۸۳ ۵ ۱۱
ختوقا ۲۲.۳ ۸.۴ ۹ ۱۷.۲ ۱۰ ۰.۹ ۱ ۲۶.۶ ۲۶.۲ ۵۰۸ ۳۳۳ ۵ ۳
ذوب ۲۱.۹ ۹.۸ ۱۴ ۱۷.۱ ۱۴ ۰.۵ ۱.۳ ۳۴.۸ ۲۶.۶ ۳۰۸ ۲۶۵ ۴ ۱
نوری ۲۱.۴ ۱۲.۹ ۱۱ ۲۰.۹ ۹۱ ۱۰.۳ ۰.۶ ۲۰.۷ ۳۴.۱ ۳۰۲۷ ۱۱۶۹ ۲ ۴
تپکو ۲۱.۴ ۱۲.۷ ۱۳ ۲۰.۹ ۱۴ ۲.۶ ۰.۹ ۴۵ ۴۹.۸ ۵۶۱ ۸۰ ۳ ۰
غبشهر ۲۱.۱ ۱۳.۸ ۶ ۱۹.۵ ۴۲ −۵.۶ ۱.۳ ۴۳.۲ ۳۴.۵ ۵۶۴ ۱۴۵۶ ۳ ۲۱
ثبهساز ۲۰.۹ ۸.۴ ۷ ۱۵.۱ ۲۸ −۴.۷ ۲.۱ ۳۲ ۱۴.۹ ۱۸۱ ۱۳۱۴ ۴ ۲
دسبحا ۲۰.۹ ۱۳.۲ ۵ ۱۹.۴ ۷۵ −۱۵.۴ ۱.۲ ۳۰.۹ ۲۶.۸ ۳۷ ۲۲۲۴ ۳ ۱۴
فاذر ۲۰.۲ ۸.۶ ۱۰ ۲۰.۶ ۱۰ −۰.۵ ۰.۹ ۳۰.۹ ۳۳.۳ ۲۴۸ ۶۱۶ ۴ ۶
سنیر ۱۹.۹ ۸.۱ ۸ ۱۷.۴ ۸ ۰.۲ ۰.۵ ۱۹.۲ ۳۵.۸ ۸۸۲ ۲۳۳ ۵ ۰
کگاز ۱۸.۷ ۱۸.۴ ۱۳ ۲۲.۸ ۲۱ −۲.۷ ۱ ۶۹.۱ ۷۱.۶ ۱۵۶ ۴۱۷ ۵ ۰
ولغدر ۱۸.۱ ۸ ۹ ۱۷.۲ ۹ −۱.۷ ۰.۵ ۱۹ ۳۴.۸   ۳۴۲ ۶ ۱۰
خاور ۱۷.۳ ۶.۴ ۹ ۲۶.۳ ۳۶ ۳.۱ ۰.۵ ۲۰ ۳۶.۷ ۵۱۸ ۵۲۱ ۵ ۸
کساپا ۱۷.۲ ۱۱.۵ ۱۱ ۱۵.۹ ۱۲ −۱.۶ ۰.۵ ۲۶.۱ ۴۹.۵ ۸۵ ۹۰۷ ۲ ۴۷
سدشت ۱۶.۸ ۸.۵ ۱۲ ۱۷.۸ ۱ −۰.۲ ۰.۸ ۲۴.۳ ۳۰.۲   ۲۲۱ ۴ ۰
حفاری ۱۵.۷ ۱۳.۷ ۱۴ ۱۶.۴ ۴۲ ۱.۱ ۰.۸ ۳۰.۷ ۳۶.۴ ۲۶۹ ۹۰۷ ۴ ۰
غالبر ۱۵.۴ ۱۴.۸ ۱۸ ۱۷.۱ ۳۷ ۵ ۰.۶ ۲۸.۸ ۴۷.۷ ۱۰۴۵ ۱۶۹ ۵ ۰
واتی ۱۵.۱ ۹ ۲۳ ۲۰.۶ ۱۴ −۰.۳ ۱.۱ ۳۴.۴ ۳۰.۴ ۱۶۰ ۲۴۳ ۳ ۰
ولپارس ۱۴.۳ ۱۲.۴ ۳ ۱۳.۶ ۴۰ −۵.۶ ۴.۶ ۶۰ ۱۳.۱ ۴۸ ۱۱۳۹ ۶ ۶
ولملت ۱۳.۹ ۱۰.۲ ۱۰ ۲۲.۱ ۶ −۰.۸ ۰.۹ ۳۷ ۴۳.۴ ۴۳ ۴۰۲ ۶ ۰
فارس ۱۳.۷ ۹.۸ ۱۱ ۳۳.۸ ۱۵۴ ۳.۳ ۰.۳ ۷.۵ ۲۲ ۴۰۷۴ ۱۷۸۷ ۲ ۱۳
سصفها ۱۳.۶ ۵.۳ ۶ ۱۹.۸ ۱ ۰.۱ ۰.۶ ۱۶.۲ ۲۵.۵ ۶۵ ۴ ۵ ۳۳
خکمک ۱۳.۵ ۹.۳ ۷ ۲۲.۶ ۵۶ ۳.۸ ۱.۲ ۳۱.۱ ۲۵.۷ ۹۶۰ ۴۸۰ ۵ ۱۱
وتجارت ۱۳.۲ ۷.۶ ۱۱ ۲۲.۴ ۷۱ ۹.۱ ۰.۵ ۱۳.۶ ۲۶.۳ ۲۳۱۱ ۹۰ ۳ ۱۵
ددام ۱۳.۱ ۱۲ ۸ ۱۶.۱ ۱ ۰ ۰.۹ ۳۴ ۳۶.۷ ۳۴ ۵۹ ۵ ۱۲
بالبر ۱۳ ۹.۶ ۱۴ ۱۹.۱ ۹ −۰.۹ ۰.۹ ۳۳.۲ ۳۵.۷ ۷۹ ۱۰۳۰ ۴ ۰
وتوس ۱۲.۹ ۱۴.۳ ۱۰ ۱۷.۴ ۵۲ −۲.۵ ۱.۴ ۳۹.۲ ۲۸.۷ ۱۰۶۰ ۴۶۸۷ ۶ ۲
پدرخش ۱۲.۶ ۸.۵ ۶ ۱۹.۷ ۶ −۰.۶ ۱ ۳۱.۷ ۳۰.۵ ۷۸ ۳۶۱ ۴ ۱۲
خاذین ۱۲.۲ ۱۲.۲ ۵ ۱۵.۴ ۶ −۰.۸ ۱.۵ ۴۳.۲ ۲۹.۲   ۲۵۶ ۴ ۱۵
لابسا ۱۲.۱ ۷.۸ ۹ ۱۸.۴ ۱۲ ۱.۴ ۰.۵ ۱۷.۴ ۳۶.۴ ۴۶۶ ۱۹ ۵ ۰
وساپا ۱۲ ۱۰.۲ ۱۱ ۱۸ ۱۲ ۱.۵ ۰.۹ ۳۱.۴ ۳۵ ۲۹۳   ۵ ۱۶
شپدیس ۱۲ ۹.۲ ۱۱ ۳۱.۳ ۹۴ ۸.۲ ۰.۴ ۱۴.۵ ۳۸.۳ ۴۹۳۱ ۵۱۳ ۲ ۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • چکاپا
 • وساخت
 • وسدید
 • ثفارس
 • شستا
 • فولاد
 • ثشاهد
 • خگستر
 • خساپا
 • وغدیر
 • خودرو
 • وبملت

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • چکاپا
 • دسبحا
 • اخابر
 • وساخت
 • غشصفا
 • کقزوی
 • غبشهر
 • ولپارس
 • ثبهساز
 • شپلی
 • ولکار
 • خنصیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شپنا
 • خساپا
 • نوری
 • وبملت
 • وغدیر
 • وتجارت
 • خگستر
 • شپدیس
 • خودرو
 • بوعلی
 • تاصیکو
 • غالبر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • کقزوی
 • چکاپا
 • غشصفا
 • سفار
 • ثشرق
 • کگاز
 • رتکو
 • ثاخت
 • اخابر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سکرما
 • سهگمت
 • ساراب
 • وکار
 • سهرمز
 • دفرا
 • ساروم
 • کرماشا
 • فایرا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

یاقوت ۳۶۴.۷ ۶۳.۸ ۴۴ ۱۲.۳ ۱۳۳ −۲۵.۵ ۱.۶ ۶۷.۵ ۴۱ ۱۶۴۷۱ ۱۸۲۹۳ ۰ ۰
افران ۳۶۳.۳ ۶۰.۹ ۶۱ ۱۳.۲ ۱۰۷ −۶۰.۶ ۱.۴ ۸۶.۴ ۶۲.۶ ۷۴۵۷ ۶۶۰۷ ۰ ۰
اعتماد ۳۱۶.۶ ۱۰۹.۹ ۱۰۹ ۱۷.۶ ۱۴۶ ۵۴.۴ ۰.۶ ۷۹.۲ ۱۲۵.۸ ۵۱۶۲۶ ۹۲۶۰ ۰ ۰
همای ۱۷۳.۷ ۴۵.۷ ۴۱ ۱۴.۸ ۶۸ ۱۱۳.۴ ۰.۹ ۸۰.۴ ۹۲.۷ ۵۷۹۸۹ ۸۶۴ ۰ ۰
فیروزا ۱۷۱.۶ ۲۷۳.۲ ۱۵۴ ۱۴.۴ ۱۴۶ ۲۹.۳ ۰.۵ ۱۴۲.۳ ۲۸۷ ۱۵۵۲۴ ۱۲۲۷۳ ۰ ۰
کیان ۱۶۱.۵ ۷۵.۲ ۵۳ ۱۲.۹ ۱۲۶ ۵۲.۹ ۰.۴ ۴۲.۵ ۹۹.۲ ۲۵۵۶۹ ۴۴۰۶ ۰ ۰
سپیدما ۱۵۴.۶ ۳۱۳.۶ ۱۸۶ ۱۴.۶ ۱۹۲ −۱.۸ ۱.۷ ۴۸.۵ ۲۸.۶ ۳۶۸۵۴ ۱۶۵۷۷ ۰ ۰
آکورد ۱۳۶ ۱۴۷.۸ ۷۲ ۱۱.۸ ۱۷۶ ۹.۷ ۰.۵ ۲۹.۷ ۵۵ ۳۱۰۶۸ ۱۲۷۳۴ ۰ ۰
سپر ۱۳۰.۵ ۱۶۰.۱ ۹۰ ۱۳.۴ ۱۷۳ ۸.۳ ۰.۶ ۴۳.۲ ۷۵.۶ ۱۶۶۷۳ ۱۸۰۶۲ ۰ ۰
ثبات ۹۹.۱ ۱۶۶.۲ ۲۲۵ ۱۴.۳ ۱۷۵ ۲.۷ ۱.۱ ۶۵.۴ ۵۶.۹ ۹۷۵۷ ۱۰۶۳۵ ۰ ۰
کمند ۸۵.۴ ۴۹.۶ ۷۹ ۱۴.۵ ۹۷ ۱۷.۴ ۰.۶ ۵۴.۷ ۹۶.۵ ۸۳۷۸ ۴۱۰۴ ۰ ۱
صایند ۷۱.۱ ۳۷.۷ ۴۰ ۱۳.۲ ۶۷ −۳۴.۲ ۱.۲ ۷۰.۷ ۵۸.۷ ۳۳۲۸ ۱۳۶۳۲ ۰ ۰
داریک ۷۰.۷ ۵۹.۶ ۴۰ ۱۲.۴ ۱۲۸ ۲.۲ ۱.۳ ۶۰.۶ ۴۸.۴ ۱۵۴۱۱ ۷۳۳۹ ۰ ۰
پارند ۶۷.۳ ۱۳۴.۱ ۱۰۴ ۱۷.۱ ۱۷۲ −۳.۲ ۱ ۶۴ ۶۶.۵ ۱۸۷۲۹ ۸۴۸۵ ۰ ۱
هامرز ۶۲.۳ ۳۴۲.۶ ۲۴۸ ۲۳.۳ ۱۸۵ ۰.۳ ۰.۴ ۷۹.۵ ۲۰۳.۱ ۱۴۴۹۴ ۱۱۵۳۶ ۰ ۱
یارا ۱۷.۸ ۱۵۱.۲ ۹۹ ۱۵.۱ ۱۵۲ ۴.۵ ۰.۴ ۶۳.۵ ۱۴۲.۱ ۵۲۶۹ ۵۶۵۲ ۰ ۰
گنجینه ۱۳.۸ ۲۲۶.۸ ۱۳۵ ۱۷.۹ ۱۱۴ −۳.۷ ۱.۵ ۴۱۱.۸ ۲۷۴.۹ ۳۰۰۴ ۴۸۵۵ ۰ ۰
فردا ۱۳.۱ ۷۳.۷ ۳۴۲ ۱۳.۳ ۱۷۲ −۱.۴ ۱.۷ ۳۳.۱ ۱۹.۱ ۵۳۲۲ ۳۹۹۹ ۰ ۰
خاتم ۱۲.۱ ۱۸۰.۲ ۳۱ ۱۱.۶ ۹۶ −۱۰.۵ ۱۱ ۳۹۷.۴ ۳۶ ۵۴۹ ۱۱۰۳۱ ۰ ۰
مانی ۱۱.۹ ۲۷.۷ ۲۹ ۱۲.۲ ۹۴ −۰.۲ ۱.۱ ۳۶.۷ ۳۴.۹ ۱۸۳۹ ۱۹۰۹ ۰ ۰
امین یکم ۱۰.۱ ۲۹.۷ ۲۷ ۱۶.۲ ۶۷ −۵.۶ ۳.۸ ۱۱۶.۴ ۳۰.۴ ۵۶۴ ۶۱۸۱ ۰ ۰
کارین ۸.۵ ۱۱۳.۷ ۱۷۷ ۱۳.۲ ۱۳۰ ۰.۲ ۱.۴ ۱۲۶.۲ ۹۰.۱ ۲۸۱۱ ۲۷۳۱ ۰ ۰
تصمیم ۵.۸ ۲۶.۴ ۱۰۴ ۱۱.۵ ۸۹ ۲.۴ ۰.۵ ۲۲.۶ ۴۳.۵ ۱۸۸۰ ۶۸۲ ۰ ۰
آسامید ۵.۷ ۵۶.۶ ۸۳ ۱۲.۳ ۱۱۹ ۳.۱ ۰.۳ ۲۳.۸ ۷۸.۳ ۴۹۲۵ ۳۷۴ ۰ ۰
دارا ۰.۵ ۳۳.۹ ۱۴۲ ۱۱.۵ ۱۰۰ ۰.۴ ۰.۲ ۱۱.۸ ۶۲.۶ ۴۳۷ ۷۰ ۰ ۰
ارمغان ۰.۱ ۱۱.۷ ۱۰۳ ۱۱.۳ ۸۴ ۰ ۲.۳ ۲۱.۴ ۹.۴ ۲۰ ۶۸ ۰ ۱
سخند ۰ ۲.۸ ۵ ۱۰ ۸۶ ۰ ۰.۲ ۱.۱ ۴.۹ ۲۱ ۱ ۰ ۱
گنجین ۰ ۱.۳ ۴ ۱۱.۳ ۷۰ ۰ ۱ ۱.۹ ۱.۹ ۰ ۸ ۰ ۰

آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده می‌توان از آمار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نوع درآمد ثابت نیستند هم استفاده کرد. به جدول آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته‌اند توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

یاقوت ۳۶۴.۷ ۶۳.۸ ۴۴ ۱۲.۳ ۱۳۳ −۲۵.۵ ۱.۶ ۶۷.۵ ۴۱ ۱۶۴۷۱ ۱۸۲۹۳ ۰ ۰
افران ۳۶۳.۳ ۶۰.۹ ۶۱ ۱۳.۲ ۱۰۷ −۶۰.۶ ۱.۴ ۸۶.۴ ۶۲.۶ ۷۴۵۷ ۶۶۰۷ ۰ ۰
اعتماد ۳۱۶.۶ ۱۰۹.۹ ۱۰۹ ۱۷.۶ ۱۴۶ ۵۴.۴ ۰.۶ ۷۹.۲ ۱۲۵.۸ ۵۱۶۲۶ ۹۲۶۰ ۰ ۰
اوصتا ۲۸۴.۶ ۱۳۹۵.۲ ۸۵۴ ۳۵.۲ ۱۹۷ ۵.۷ ۰.۳ ۵۵.۷ ۲۲۲.۱ ۷۰۷۹۲ ۱۹۸۲۲ ۰ ۰
لبخند ۲۶۸.۳ ۱۲۹.۶ ۸۵ ۱۵.۸ ۱۶۷ −۱۲.۴ ۱.۱ ۷۱.۲ ۶۴.۶ ۳۱۰۷۱ ۲۲۹۸۸ ۰ ۰
کارا ۲۴۶.۳ ۱۱۶.۵ ۱۱۳ ۱۴.۲ ۱۵۷ ۲۰.۷ ۰.۸ ۶۳ ۷۸.۴ ۸۴۷۵ ۷۳۰۸ ۰ ۰
همای ۱۷۳.۷ ۴۵.۷ ۴۱ ۱۴.۸ ۶۸ ۱۱۳.۴ ۰.۹ ۸۰.۴ ۹۲.۷ ۵۷۹۸۹ ۸۶۴ ۰ ۰
فیروزا ۱۷۱.۶ ۲۷۳.۲ ۱۵۴ ۱۴.۴ ۱۴۶ ۲۹.۳ ۰.۵ ۱۴۲.۳ ۲۸۷ ۱۵۵۲۴ ۱۲۲۷۳ ۰ ۰
کیان ۱۶۱.۵ ۷۵.۲ ۵۳ ۱۲.۹ ۱۲۶ ۵۲.۹ ۰.۴ ۴۲.۵ ۹۹.۲ ۲۵۵۶۹ ۴۴۰۶ ۰ ۰
سپیدما ۱۵۴.۶ ۳۱۳.۶ ۱۸۶ ۱۴.۶ ۱۹۲ −۱.۸ ۱.۷ ۴۸.۵ ۲۸.۶ ۳۶۸۵۴ ۱۶۵۷۷ ۰ ۰
آکورد ۱۳۶ ۱۴۷.۸ ۷۲ ۱۱.۸ ۱۷۶ ۹.۷ ۰.۵ ۲۹.۷ ۵۵ ۳۱۰۶۸ ۱۲۷۳۴ ۰ ۰
سپر ۱۳۰.۵ ۱۶۰.۱ ۹۰ ۱۳.۴ ۱۷۳ ۸.۳ ۰.۶ ۴۳.۲ ۷۵.۶ ۱۶۶۷۳ ۱۸۰۶۲ ۰ ۰
اهرم ۱۱۸.۹ ۱۹.۹ ۲۱ ۱۹.۷ ۱۲ ۶.۹ ۰.۸ ۶۶.۳ ۸۰.۵ ۸۲۲ ۴۱۰ ۳ ۱۱
ثبات ۹۹.۱ ۱۶۶.۲ ۲۲۵ ۱۴.۳ ۱۷۵ ۲.۷ ۱.۱ ۶۵.۴ ۵۶.۹ ۹۷۵۷ ۱۰۶۳۵ ۰ ۰
کمند ۸۵.۴ ۴۹.۶ ۷۹ ۱۴.۵ ۹۷ ۱۷.۴ ۰.۶ ۵۴.۷ ۹۶.۵ ۸۳۷۸ ۴۱۰۴ ۰ ۱
پاداش ۷۲.۶ ۸۱.۲ ۷۹ ۱۵.۳ ۱۰۲ ۱۱.۵ ۰.۸ ۱۰۴.۸ ۱۳۸.۱ ۱۰۶۶۴ ۵۱۹۶ ۰ ۰
صایند ۷۱.۱ ۳۷.۷ ۴۰ ۱۳.۲ ۶۷ −۳۴.۲ ۱.۲ ۷۰.۷ ۵۸.۷ ۳۳۲۸ ۱۳۶۳۲ ۰ ۰
داریک ۷۰.۷ ۵۹.۶ ۴۰ ۱۲.۴ ۱۲۸ ۲.۲ ۱.۳ ۶۰.۶ ۴۸.۴ ۱۵۴۱۱ ۷۳۳۹ ۰ ۰
آوند ۶۸.۱ ۵۵.۵ ۷۲ ۱۴ ۸۹ ۱۸.۱ ۰.۶ ۶۴.۳ ۱۰۸.۹ ۱۳۱۷۴ ۵۳۴۶ ۰ ۰
پارند ۶۷.۳ ۱۳۴.۱ ۱۰۴ ۱۷.۱ ۱۷۲ −۳.۲ ۱ ۶۴ ۶۶.۵ ۱۸۷۲۹ ۸۴۸۵ ۰ ۱
آگاس ۶۳.۱ ۲۴.۹ ۲۷ ۳۹.۴ ۱۰ −۰.۲ ۱.۱ ۱۹۰.۸ ۱۷۸.۳ ۶۴۵ ۶۷۹ ۲ ۵
هامرز ۶۲.۳ ۳۴۲.۶ ۲۴۸ ۲۳.۳ ۱۸۵ ۰.۳ ۰.۴ ۷۹.۵ ۲۰۳.۱ ۱۴۴۹۴ ۱۱۵۳۶ ۰ ۱
شتاب ۵۵.۹ ۱۲.۱ ۱۴ ۳۸.۴ ۲ ۰.۶ ۰.۹ ۸۵.۸ ۹۶.۷ ۱۶۰ ۹۴ ۳ ۱۱
دارا یکم ۵۰.۷ ۸.۶ ۱۲ ۲۲.۴ ۲۷ −۸.۹ ۱.۲ ۳۶.۶ ۲۹.۳ ۳۱۴ ۲۳۰۱ ۳ ۱۱
کاج ۴۴.۴ ۲۷۰.۵ ۱۶۳ ۱۷.۸ ۱۶۸ ۷.۹ ۰.۲ ۵۷.۶ ۲۸۸.۶ ۱۳۷۵۱ ۸۳۵۰ ۰ ۰
آفاق ۴۲.۱ ۴۴۸.۱ ۳۰۰ ۳۱.۳ ۱۹۶ −۰.۶ ۳ ۸۳.۷ ۲۷.۹ ۲۰۵۱۵ ۲۰۸۲۲ ۰ ۰
پالایش ۴۱.۵ ۸.۱ ۱۰ ۱۸.۸ ۷ −۰.۵ ۱.۴ ۳۴.۲ ۲۵ ۲۹۳ ۳۳۸ ۳ ۱۷
کهربا ۳۹.۳ ۴۶.۹ ۱۶ ۲۱.۵ ۱۶۵ ۱.۴ ۰.۴ ۲۳ ۶۰ ۱۱۰۱۸ ۱۵۸۳۲ ۱ ۴
عیار ۳۹ ۱۵.۴ ۱۴ ۱۷.۱ ۹۶ −۳.۸ ۰.۷ ۲۳.۱ ۳۴.۶ ۵۶۱۷ ۱۰۳۱۹ ۱ ۳
پایا ۳۵.۳ ۲۹۲ ۲۲۳ ۴۰.۳ ۱۹۳ −۰.۲ ۰.۹ ۷۸.۶ ۸۶.۶ ۱۶۹۹۸ ۵۷۰۱ ۰ ۰
طلا ۲۹.۸ ۱۱.۹ ۱۹ ۱۵.۳ ۳۸ ۹.۱ ۰.۳ ۱۶.۴ ۶۲ ۱۱۳۵ ۵۶۶ ۱ ۳
نخل ۲۷.۱ ۳۰۸ ۲۰۲ ۱۵.۷ ۹۹ −۲۲.۷ ۱۱.۸ ۹۲۵.۳ ۷۸.۴ ۱۰۵۹ ۸۲۷۶ ۰ ۰
پتروآگاه ۲۶.۷ ۲۰.۳ ۱۸ ۲۴.۹ ۱۱ ۲.۹ ۱.۴ ۱۱۳.۹ ۸۱.۵ ۱۴۴۴   ۲ ۵
توان ۲۳.۲ ۱۴.۳ ۱۲ ۲۱.۳ ۴۷ −۰.۸ ۱.۲ ۴۹.۶ ۴۲.۴ ۱۰۱۲ ۸۴۱ ۳ ۸
اطلس ۲۱.۶ ۶۲.۷ ۱۷ ۱۳.۵ ۱۱۶ ۱۵.۱ ۰.۱ ۱۰.۶ ۱۴۸ ۱۰۰۸۷ ۱۶۵۸ ۲ ۲
فاخر ۲۱.۱ ۲۱۹.۹ ۳۹۱ ۲۱.۳ ۱۵۷ ۰.۱ ۱.۵ ۲۴۵.۲ ۱۶۸.۹ ۵۵۶۳ ۱۶۵۴۱ ۰ ۰
سام ۲۰.۴ ۱۱۰.۲ ۱۱۱ ۲۳.۴ ۱۷۰ −۲.۱ ۳ ۱۲۸.۵ ۴۲.۵ ۵۴۲۵ ۴۵۹۷ ۰ ۰
کامیاب ۲۰.۲ ۹۲.۱ ۳۷ ۱۳ ۱۰۱ −۳.۲ ۲ ۱۶۵ ۸۴ ۴۳۰۳ ۳۹۴۶ ۰ ۰
یارا ۱۷.۸ ۱۵۱.۲ ۹۹ ۱۵.۱ ۱۵۲ ۴.۵ ۰.۴ ۶۳.۵ ۱۴۲.۱ ۵۲۶۹ ۵۶۵۲ ۰ ۰
سیناد ۱۴.۲ ۷۵.۷ ۹۱ ۱۷.۱ ۱۲۰ ۸.۹ ۰.۱ ۲۴.۲ ۱۷۵.۸ ۶۴۸۷ ۸۰۸ ۰ ۰
گنجینه ۱۳.۸ ۲۲۶.۸ ۱۳۵ ۱۷.۹ ۱۱۴ −۳.۷ ۱.۵ ۴۱۱.۸ ۲۷۴.۹ ۳۰۰۴ ۴۸۵۵ ۰ ۰
زر ۱۳.۶ ۲۳.۲ ۹ ۲۵ ۱۳۱ ۰.۱ ۰.۴ ۲۷ ۷۱.۸ ۸۹۷۰ ۸۸۸۵ ۱ ۴
فردا ۱۳.۱ ۷۳.۷ ۳۴۲ ۱۳.۳ ۱۷۲ −۱.۴ ۱.۷ ۳۳.۱ ۱۹.۱ ۵۳۲۲ ۳۹۹۹ ۰ ۰
رایکا ۱۲.۴ ۲۰۰.۴ ۲۸۳ ۲۹.۵ ۱۷۹ −۱.۲ ۱.۹ ۱۵۶.۷ ۸۰.۴ ۵۲۷۳ ۲۹۲۶ ۰ ۰
خاتم ۱۲.۱ ۱۸۰.۲ ۳۱ ۱۱.۶ ۹۶ −۱۰.۵ ۱۱ ۳۹۷.۴ ۳۶ ۵۴۹ ۱۱۰۳۱ ۰ ۰
مانی ۱۱.۹ ۲۷.۷ ۲۹ ۱۲.۲ ۹۴ −۰.۲ ۱.۱ ۳۶.۷ ۳۴.۹ ۱۸۳۹ ۱۹۰۹ ۰ ۰
مثقال ۱۱.۳ ۱۳ ۱۳ ۱۷.۴ ۱۲ −۱.۴ ۰.۶ ۳۴.۸ ۵۴.۷   ۶۹۰ ۱ ۳
اونیکس ۱۰.۹ ۱۰۸.۳ ۲۶۸ ۱۵.۳ ۱۷۶ ۱.۹ ۰.۲ ۱۴.۲ ۵۷.۶ ۳۵۲۳ ۸۶۳۴ ۰ ۰
امین یکم ۱۰.۱ ۲۹.۷ ۲۷ ۱۶.۲ ۶۷ −۵.۶ ۳.۸ ۱۱۶.۴ ۳۰.۴ ۵۶۴ ۶۱۸۱ ۰ ۰
آلا ۹.۹ ۵۰.۵ ۵۸ ۱۳.۴ ۱۱۴ −۱.۴ ۰.۸ ۵۲.۷ ۶۸.۷ ۱۶۴۵ ۳۱۵۸ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وغدیر ۳۰.۸ ۲۱ ۱۴ ۳۴.۲ ۱۳۹ ۹.۸ ۰.۳ ۲۰.۹ ۶۳.۵ ۳۷۷۸ ۲۷۶۷ ۳ ۲
نوری ۲۱.۴ ۱۲.۹ ۱۱ ۲۰.۹ ۹۱ ۱۰.۳ ۰.۶ ۲۰.۷ ۳۴.۱ ۳۰۲۷ ۱۱۶۹ ۲ ۴
سنیر ۱۹.۹ ۸.۱ ۸ ۱۷.۴ ۸ ۰.۲ ۰.۵ ۱۹.۲ ۳۵.۸ ۸۸۲ ۲۳۳ ۵ ۰
ولغدر ۱۸.۱ ۸ ۹ ۱۷.۲ ۹ −۱.۷ ۰.۵ ۱۹ ۳۴.۸   ۳۴۲ ۶ ۱۰
کساپا ۱۷.۲ ۱۱.۵ ۱۱ ۱۵.۹ ۱۲ −۱.۶ ۰.۵ ۲۶.۱ ۴۹.۵ ۸۵ ۹۰۷ ۲ ۴۷
غالبر ۱۵.۴ ۱۴.۸ ۱۸ ۱۷.۱ ۳۷ ۵ ۰.۶ ۲۸.۸ ۴۷.۷ ۱۰۴۵ ۱۶۹ ۵ ۰
ولپارس ۱۴.۳ ۱۲.۴ ۳ ۱۳.۶ ۴۰ −۵.۶ ۴.۶ ۶۰ ۱۳.۱ ۴۸ ۱۱۳۹ ۶ ۶
فارس ۱۳.۷ ۹.۸ ۱۱ ۳۳.۸ ۱۵۴ ۳.۳ ۰.۳ ۷.۵ ۲۲ ۴۰۷۴ ۱۷۸۷ ۲ ۱۳
وتوس ۱۲.۹ ۱۴.۳ ۱۰ ۱۷.۴ ۵۲ −۲.۵ ۱.۴ ۳۹.۲ ۲۸.۷ ۱۰۶۰ ۴۶۸۷ ۶ ۲
لابسا ۱۲.۱ ۷.۸ ۹ ۱۸.۴ ۱۲ ۱.۴ ۰.۵ ۱۷.۴ ۳۶.۴ ۴۶۶ ۱۹ ۵ ۰
کفرا ۹.۸ ۸.۱ ۱۵ ۱۶.۹ ۲ ۰ ۰.۶ ۱۹.۵ ۳۵.۱ ۵۱ ۵۶ ۴ ۱۰
تاصیکو ۸.۸ ۱۰.۷ ۱۱ ۶۳ ۱۳۳ ۵.۱ ۰.۱ ۷ ۷۰.۸ ۴۱۸۲ ۱۰۷۴ ۲ ۲
رکیش ۸.۱ ۶.۶ ۶ ۱۶.۷ ۶ ۰.۳ ۰.۵ ۱۵.۳ ۲۸.۵ ۴۱۰ ۵۶ ۴ ۲
ولکار ۶.۵ ۸.۱ ۲ ۱۴.۵ ۶۰ −۳.۵ ۵.۷ ۳۷.۵ ۶.۶ ۵۷ ۷۵۸ ۵ ۲۲
وتوکا ۵.۵ ۵.۲ ۷ ۱۶.۹ ۲ ۰.۱ ۰.۶ ۱۳ ۲۰.۹ ۹۴   ۵ ۰
جم ۴.۷ ۳.۲ ۷ ۲۳۶ ۱۲۵ ۳.۱ ۰.۱ ۶.۳ ۱۰۶ ۲۲۳۲ ۴۶۰ ۳ ۱۰
وامید ۴ ۴.۶ ۱۵ ۱۱۸.۸ ۱۶۵ ۰.۸ ۰.۳ ۷.۹ ۲۸.۱ ۱۸۴۸ ۴۱۵ ۲ ۲
اتکام ۳ ۶.۴ ۱۱ ۱۸.۳ ۴۳ ۱.۲ ۰.۲ ۸.۵ ۳۹.۵ ۴۱۳ ۱۲ ۳ ۰
دزهراوی ۲.۸ ۱۰.۶ ۴ ۱۷ ۱۵ −۰.۲ ۶.۷ ۱۲۶.۲ ۱۸.۷ ۱۱۶ ۲۸۵ ۴ ۱۱
قپیرا ۲.۴ ۶.۳ ۶ ۲۲.۳ ۴۳ −۰.۴ ۰.۳ ۱۳.۸ ۴۱.۷ ۲۸۶ ۲۳۱ ۴ ۳
سیدکو ۲.۴ ۶.۵ ۴ ۹۳.۷ ۱۰۰ ۲.۴ ۰ ۲.۶ ۸۵.۴ ۳۴۱ ۳۰ ۳ ۱
پشاهن ۰.۸ ۱۴.۲ ۱۲ ۱۳ ۱۹ ۰.۲ ۱.۷ ۴۴.۶ ۲۵.۹ ۱۶۲   ۱ ۱۵
شسم ۰.۷ ۱۳.۳ ۷ ۱۳.۶ ۱۹ ۰.۱ ۲.۴ ۵۶ ۲۳.۴ ۱۲۴ ۱۵ ۲ ۰
شتولی ۰.۲ ۶.۵ ۲۹ ۲۷.۱ ۴ ۰ ۰.۴ ۲۴.۹ ۵۹.۸   ۱۰ ۰ ۲۴
سپرمی ۰.۱ ۷.۵ ۶ ۱۱.۹ ۴ ۰ ۰.۴ ۱۲.۴ ۲۸.۳ ۵   ۰ ۲

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت قدرت حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • دزهراوی
 • ولپارس
 • شسم
 • پشاهن
 • وتوس
 • ولکار

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • جم
 • سیدکو
 • تاصیکو
 • وغدیر
 • شتولی
 • کساپا
 • غالبر
 • قپیرا
 • اتکام
 • لابسا
 • سنیر
 • کفرا
 • ولغدر
 • نوری
 • رکیش

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۱ همت است که به علت پایین بودن فاکتور بازیگر که معرف احتمال معاملاتی از نوع کد به کد و رنج زدن است و همین‌طور نوسان مثبت کوچک بازار، در حد حجم ظاهری معاملات است. حجم موثر کماکان روی ۲ همت ثبات پیدا کرده است و با چنین حجمی، شاخص تعادلی نزدیک به ۲ میلیون واحد است اما شاخص هم‌وزن در حالت فعلی کمی بالاتر از حد تعادل به نظر می‌رسد.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران بازار برای تحلیل اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده، داده‌های آماری نرمال‌سازی شده و قدرت حقیقی در شاخص‌سازها و در عموم ۴۰۰ نماد در تصویر زیر ذکر شده است. میزان خرید خالص (خرید منهای فروش) کدهای حقوقی و قدرت حقوقی (سرانه‌ی خرید تقسیم بر سرانه‌ی فروش) نیز به صورت نرمال شده به صورت زیر است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۳۰ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به آمار فاکتور بازیگر پیش‌فاز و همین‌طور فاکتور بازیگر که در تصویر فوق برای عموم ۴۰۰ نماد و شاخص‌سازها به صورت مجزا ذکر شده نیز توجه فرمایید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به سرانه‌ی خرید و سرانه فروش حقیقی‌ها و همین‌طور خرید و فروش حقوقی‌ها، فاکتور خروج سرمایه‌های قوی محاسبه شده و با توجه به میانگین وزنی (بر اساس حجم معاملات) در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت به محاسبه شده و روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن درج شده است. مقادیر فعلی بسیار منفی و در این حالت احتمال ریزش شاخص به دلیل فرار سرمایه‌های بزرگ به صندوق‌ها بیش از احتمال رشد شاخص است.

امروز حجم معاملات و وضعیت صندوق‌های درآمد ثابت از نظر خروج سرمایه‌های درشت، شبیه روزهای اخیر بود و تغییر زیادی اتفاق نیافتاده است. کدهای حقوقی در شاخص‌سازها ورود متوسطی داشتند و فاکتور بازیگر همچنان زیر ۱۰.۵ است و به نظر می‌رسد که تمایل به کد به کد در رنج منفی تابلو واقعاً ضعیف است. در عین حال فاکتور بازیگر پیش‌فاز در بخش منفی تابلو به بیش از ۲۰ رسیده و رکورد ۲ ماه اخیر شکسته شده است. با چنین فاکتور پیش‌فاز بالایی می‌توان منتظر یک روند جدید بود.

وضعیت در روزهای آتی متعادل و کمی منفی پیش‌بینی می‌شود و به محض افزایش خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های ثابت، توصیه می‌شود که جمع‌آوری تدریجی سبد سهام امسال را آغاز کنید.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: