در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

امروز روند کلی بازار بورس تهران نزولی بود و شاخص کل با افت ۰.۴۱ درصدی به ۲ میلیون و ۱۸ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز افت ۰.۴۸ درصدی را تجربه کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خساپا ۵۱.۹ ۱۱.۱ ۱۱ ۲۵.۲ ۸۱ ۲۸.۷ ۰.۷ ۲۴.۳ ۳۵.۷ ۵۰۰۹ ۸۲۰ ۳ ۴
شستا ۳۹.۷ ۸.۵ ۸ ۱۸.۷ ۱۰۹ ۱۹.۵ ۰.۶ ۹.۵ ۱۶.۳ ۱۹۶۶ ۵۹۵ ۲ ۱۱
وبملت ۳۶.۱ ۱۳.۶ ۱۵ ۲۰.۱ ۱۰۰ ۱۴.۵ ۰.۶ ۱۸.۸ ۳۱.۹ ۳۶۰۵ ۶۳۳ ۲ ۳
خودرو ۳۴.۵ ۸.۹ ۱۰ ۱۹ ۸۱ ۱۰ ۰.۹ ۱۷.۹ ۲۰.۶ ۲۷۰۷ ۱۲۹۱ ۴ ۱۳
فملی ۳۳.۹ ۱۵.۲ ۱۵ ۱۵.۷ ۱۱۸ ۱۰.۸ ۰.۵ ۱۱.۹ ۲۶.۴ ۲۸۱۰ ۱۰۳۶ ۲ ۷
فولاد ۳۳.۴ ۱۰.۷ ۱۲ ۱۵.۵ ۹۳ ۸.۶ ۰.۵ ۱۱.۷ ۲۴.۷ ۲۸۱۱ ۱۱۱۱ ۲ ۳
شپنا ۳۳.۱ ۱۲.۸ ۱۲ ۱۵.۴ ۱۰۴ ۱۶.۱ ۰.۶ ۱۳.۱ ۲۱.۱ ۵۰۴۶ ۷۰۴ ۳ ۶
ذوب ۲۸.۵ ۹.۳ ۱۴ ۱۸.۲ ۳۰ ۸ ۰.۷ ۲۳.۲ ۳۲.۶ ۵۹۰ ۱۰۳ ۴ ۱
وغدیر ۱۹.۳ ۲۵.۸ ۱۴ ۱۹.۷ ۱۴۷ ۳.۶ ۰.۵ ۱۸.۲ ۳۳.۳ ۱۹۷۷ ۱۷۴۸ ۳ ۲
حکشتی ۱۹.۱ ۸.۶ ۹ ۱۹.۱ ۵۶ ۶.۶ ۰.۵ ۱۵.۳ ۳۱.۴ ۲۱۳۹ ۵۰۱ ۳ ۲۱
شبندر ۱۶.۸ ۸.۲ ۹ ۱۵.۳ ۱۱۹ ۵.۳ ۰.۴ ۶.۱ ۱۳.۸ ۲۵۲۳ ۱۰۵۱ ۳ ۱۷
وتجارت ۱۵.۹ ۷.۳ ۱۱ ۲۶ ۹۷ ۹.۵ ۰.۵ ۱۰.۸ ۲۳.۷ ۱۵۵۱ ۴۸۲ ۳ ۱۳
وبصادر ۱۳.۲ ۷.۵ ۱۱ ۲۶ ۱۰۷ ۵.۵ ۰.۶ ۱۳.۱ ۲۰.۵ ۳۲۴۴ ۶۱۳ ۳ ۱۵
اخابر ۱۳.۱ ۱۲.۸ ۱۴ ۱۶.۳ ۳۱ ۰.۱ ۱ ۳۴.۳ ۳۴ ۷۰۱ ۶۵۹ ۵ ۹
شتران ۱۱.۷ ۵.۲ ۷ ۱۷.۳ ۶۳ ۶.۴ ۰.۵ ۸.۳ ۱۵.۱ ۱۳۷۵ ۸۵ ۳ ۱۰
فارس ۱۱.۱ ۷.۷ ۱۱ ۳۲.۲ ۱۳۰ ۳.۴ ۰.۳ ۸.۶ ۲۶.۳ ۲۱۹۱ ۹۰۳ ۲ ۱۲
رمپنا ۹.۷ ۱۳.۱ ۱۱ ۲۵.۷ ۱۰۵ −۵.۳ ۲.۸ ۴۱.۹ ۱۵.۲ ۳۴۴ ۱۲۷۴ ۳ ۱۶
شیران ۹.۲ ۷.۲ ۸ ۲۱.۱ ۶۷ ۲.۳ ۰.۸ ۱۶.۵ ۲۱.۳ ۱۴۲۳ ۳۲۲ ۴ ۴
پترول ۸.۷ ۴ ۶ ۲۱.۶ ۱۷ ۱.۲ ۰.۶ ۱۲ ۱۹.۳ ۶۸۰ ۴۶ ۳ ۱۸
کگل ۸.۱ ۹.۲ ۱۲ ۲۴.۵ ۱۲۳ ۳.۸ ۰.۳ ۶.۷ ۲۵.۷ ۳۳۹۹ ۷۵۵ ۳ ۸
بپاس ۷.۴ ۲۷ ۳۴ ۳۹.۴ ۹۷ ۷.۲ ۰.۱ ۱۴.۱ ۱۳۰.۲ ۷۲۲۲   ۲ ۱
کگهر ۷.۱ ۲۵.۱ ۹ ۵۹.۲ ۱۵۶ ۲.۹ ۰.۱ ۱۰ ۸۳.۱ ۱۷۵۳ ۸۳۰ ۲ ۱
پارس ۶.۲ ۴.۲ ۶ ۴۶ ۱۳۴ ۱.۹ ۰.۲ ۵.۳ ۲۳.۳ ۱۲۶۷ ۷۸۶ ۳ ۱۸
فخوز ۵.۹ ۷.۹ ۷ ۲۳.۶ ۹۴ ۴.۹ ۰.۳ ۷.۱ ۲۵ ۸۷۵ ۷۲ ۳ ۱۲
نوری ۵.۶ ۱۰.۷ ۱۱ ۱۲.۹ ۴۲ −۱.۴ ۱.۲ ۲۳.۵ ۱۸.۹ ۴۹۷ ۴۶۸ ۲ ۴
ومعادن ۵.۵ ۵.۳ ۹ ۱۸.۶ ۸۰ ۳.۱ ۰.۴ ۶.۵ ۱۵.۸ ۱۸۵۴ ۲۱۸ ۳ ۱۰
شپدیس ۵.۵ ۷ ۱۱ ۱۹.۸ ۹۲ ۳ ۰.۶ ۱۰.۶ ۱۶.۹ ۱۳۴۴ ۲۵۸ ۲ ۵
شبریز ۵.۳ ۴.۴ ۶ ۲۶.۳ ۶۱ ۳.۱ ۰.۸ ۱۲.۸ ۱۷ ۶۳۲ ۲۰ ۳ ۱۱
کاریس ۵ ۱۶.۷ ۳۴ ۳۷.۸ ۱۴۶ ۱.۲ ۰.۷ ۲۵.۶ ۳۷.۷ ۱۳۹۵ ۷۵۱ ۲ ۵
شیراز ۴.۷ ۶.۵ ۱۲ ۲۱.۱ ۷۵ ۳ ۰.۲ ۶.۵ ۳۲.۸ ۱۰۸۸ ۱۲۳ ۳ ۱۶
وپارس ۴.۶ ۵.۳ ۶ ۱۶.۴ ۶ ۰.۱ ۰.۷ ۱۳.۲ ۱۹.۶ ۱۷۸ ۸۹ ۴ ۱۰
جم ۴.۲ ۲.۹ ۸ ۱۰۹.۸ ۱۰۰ ۲.۳ ۰.۱ ۹.۴ ۹۳.۹ ۳۱۹۳ ۴۷۴ ۳ ۹
تاپیکو ۴ ۸.۳ ۱۲ ۲۵ ۱۰۷ ۲.۳ ۰.۴ ۹.۹ ۲۳.۹ ۱۱۰۰ ۳۳۰ ۲ ۵
پارسان ۴ ۸.۵ ۱۲ ۲۲.۵ ۱۰۲ ۰.۷ ۰.۶ ۱۳.۵ ۲۴.۲ ۱۱۹۸ ۵۷۲ ۳ ۱
همراه ۳.۸ ۷.۶ ۷ ۱۷.۵ ۷۰ ۲.۶ ۰.۲ ۷ ۲۸.۴ ۵۱۹ ۲۸ ۳ ۸
اپال ۳.۷ ۳.۶ ۴ ۱۴.۴ ۷ ۰.۳ ۰.۵ ۷.۲ ۱۳.۲ ۲۵۷   ۳ ۰
کاوه ۳.۲ ۷.۲ ۹ ۳۷.۱ ۱۱۹ ۱.۴ ۰.۶ ۱۴.۲ ۲۴.۹ ۸۵۵ ۲۹۶ ۳ ۱
زاگرس ۳.۱ ۴.۴ ۱۱ ۲۱.۸ ۴۲ ۰.۹ ۰.۴ ۹.۹ ۲۳.۳ ۵۴۷ ۱۸۰ ۳ ۱۷
مبین ۲.۶ ۴.۹ ۶ ۲۷.۳ ۱۰۷ −۰.۱ ۰.۵ ۹ ۱۸.۳ ۶۴۲ ۴۷۶ ۳ ۱۲
آریا ۲.۶ ۲.۳ ۳ ۱۶.۳ ۵۵ ۰.۸ ۰.۹ ۴.۹ ۵.۷ ۵۴۹ ۳۳۰ ۲ ۱۳
شگویا ۲.۶ ۴.۳ ۹ ۱۳.۶ ۷۷ ۱.۹ ۰.۹ ۶.۴ ۷.۳ ۴۸۹ ۲۰ ۳ ۱
تاصیکو ۲.۴ ۶.۶ ۱۱ ۳۹.۸ ۱۱۶ ۱ ۰.۴ ۱۱.۵ ۳۰.۱ ۹۶۳ ۲۹۹ ۲ ۲
کچاد ۲ ۴.۶ ۹ ۲۲.۷ ۱۴۷ ۰.۶ ۰.۴ ۳ ۶.۹ ۳۵۲ ۲۹۲ ۳ ۳
شخارک ۱.۷ ۵.۲ ۱۳ ۳۱.۵ ۱۰۹ ۱.۳ ۰.۳ ۵.۷ ۱۷ ۵۲۴ ۱۶۰ ۳ ۱
شفن ۱.۶ ۳.۴ ۶ ۱۵.۳ ۲۹ ۰.۴ ۰.۵ ۶.۱ ۱۱.۸ ۱۳۹ ۲۴ ۳ ۱۳
وصندوق ۱.۲ ۷.۲ ۸ ۲۴.۶ ۳۳ ۰ ۰.۸ ۲۵.۴ ۳۳.۳ ۶۴ ۷۰ ۳ ۴
وامید ۱.۱ ۱۳ ۱۵ ۱۸.۹ ۱۱۷ −۰.۵ ۵.۵ ۳۸.۴ ۷ ۱۸۲ ۲۱۸ ۲ ۲
هرمز ۰.۸ ۳.۹ ۵ ۱۶.۱ ۷۰ ۰.۵ ۰.۷ ۶.۳ ۸.۷ ۱۱۲ ۱۳ ۳ ۱۸
مارون ۰.۳ ۳.۹ ۷ ۱۳.۹ ۸۰ ۰.۲ ۰.۴ ۳.۱ ۸.۳ ۲۴۵   ۲ ۹
شکبیر ۰.۱ ۶.۱ ۱۰ ۹.۱ ۶ ۰ ۰.۹ ۹.۵ ۱۱.۱ ۸   ۲ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خساپا
 • شستا
 • وبملت
 • خودرو
 • فملی
 • فولاد
 • شپنا
 • ذوب
 • وغدیر
 • حکشتی
 • شبندر
 • وتجارت

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • رمپنا
 • نوری
 • وامید
 • مبین
 • وصندوق
 • شکبیر
 • اخابر
 • وپارس
 • مارون
 • اپال
 • شفن
 • هرمز

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خساپا
 • شستا
 • شپنا
 • وبملت
 • فملی
 • خودرو
 • وتجارت
 • فولاد
 • ذوب
 • بپاس
 • حکشتی
 • شتران

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • خساپا
 • ذوب
 • خودرو
 • حکشتی
 • شیران
 • وصندوق
 • شیراز
 • ومعادن
 • شبریز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شبریز
 • خساپا
 • وصندوق
 • زاگرس
 • پترول
 • شیران
 • شیراز
 • حکشتی
 • خودرو

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وساخت ۴۵.۴ ۱۰.۲ ۸ ۲۰.۸ ۳۱ −۱۱.۷ ۱.۴ ۳۹.۳ ۲۷.۵ ۲۵۶ ۱۴۷۳ ۵ ۰
کفرا ۳۹.۸ ۱۴.۳ ۱۶ ۱۹.۶ ۲ ۰.۶ ۰.۵ ۳۸.۴ ۸۳.۷ ۱۳۸ ۱۹ ۴ ۱۲
شستا ۳۹.۷ ۸.۵ ۸ ۱۸.۷ ۱۰۹ ۱۹.۵ ۰.۶ ۹.۵ ۱۶.۳ ۱۹۶۶ ۵۹۵ ۲ ۱۱
خگستر ۳۶.۳ ۸.۵ ۱۱ ۱۷.۲ ۲۳ ۶.۴ ۰.۸ ۲۱.۶ ۲۸.۸ ۳۶۸۷ ۴۸۸ ۴ ۱۴
وبملت ۳۶.۱ ۱۳.۶ ۱۵ ۲۰.۱ ۱۰۰ ۱۴.۵ ۰.۶ ۱۸.۸ ۳۱.۹ ۳۶۰۵ ۶۳۳ ۲ ۳
خودرو ۳۴.۵ ۸.۹ ۱۰ ۱۹ ۸۱ ۱۰ ۰.۹ ۱۷.۹ ۲۰.۶ ۲۷۰۷ ۱۲۹۱ ۴ ۱۳
فملی ۳۳.۹ ۱۵.۲ ۱۵ ۱۵.۷ ۱۱۸ ۱۰.۸ ۰.۵ ۱۱.۹ ۲۶.۴ ۲۸۱۰ ۱۰۳۶ ۲ ۷
فولاد ۳۳.۴ ۱۰.۷ ۱۲ ۱۵.۵ ۹۳ ۸.۶ ۰.۵ ۱۱.۷ ۲۴.۷ ۲۸۱۱ ۱۱۱۱ ۲ ۳
شپنا ۳۳.۱ ۱۲.۸ ۱۲ ۱۵.۴ ۱۰۴ ۱۶.۱ ۰.۶ ۱۳.۱ ۲۱.۱ ۵۰۴۶ ۷۰۴ ۳ ۶
ثفارس ۳۲.۸ ۱۵.۱ ۲۱ ۱۵.۶ ۲۰ −۵.۳ ۰.۹ ۳۶.۶ ۴۰.۸ ۲۲۵ ۹۶۳ ۴ ۰
ثشاهد ۳۱.۲ ۸.۲ ۱۰ ۱۷.۹ ۴ −۱.۱ ۰.۸ ۲۳.۵ ۳۱.۱ ۷۴ ۳۹۸ ۵ ۳۱
ختوقا ۳۰.۲ ۹.۴ ۹ ۲۰.۷ ۵ −۰.۲ ۱ ۳۵.۴ ۳۵.۴ ۶۱۵ ۷۹۷ ۵ ۲
ذوب ۲۸.۵ ۹.۳ ۱۴ ۱۸.۲ ۳۰ ۸ ۰.۷ ۲۳.۲ ۳۲.۶ ۵۹۰ ۱۰۳ ۴ ۱
وتوکا ۲۳.۹ ۱۲.۲ ۶ ۱۸ ۱۲ −۲.۹ ۰.۷ ۳۲.۷ ۴۵.۶ ۱۳ ۹۶۰ ۵ ۳
خزامیا ۲۳.۸ ۱۰.۶ ۱۰ ۱۶.۶ ۲۵ ۵.۱ ۰.۶ ۲۳.۵ ۳۶.۲ ۸۹۹ ۶۶ ۵ ۹
غالبر ۲۳.۱ ۱۹.۷ ۱۸ ۱۷ ۵۳ ۳.۹ ۰.۶ ۳۷.۹ ۶۳.۲ ۸۹۳ ۱۳۹۱ ۵ ۱
سصفها ۲۲.۴ ۶.۱ ۶ ۲۴.۱ ۰ ۰ ۰.۵ ۲۱ ۳۸.۹ ۳۱ ۱ ۵ ۳۲
بالبر ۲۱.۳ ۱۰.۹ ۱۴ ۲۳.۴ ۱ ۰.۲ ۱.۱ ۵۱.۳ ۴۶.۵ ۹۸ ۳۴ ۴ ۰
تپکو ۲۰.۸ ۱۲.۳ ۱۳ ۱۹.۳ ۱۰ ۰.۲ ۱.۷ ۵۷.۲ ۳۳ ۳۹۳ ۳۲۲ ۳ ۰
ثامان ۲۰.۴ ۱۰.۴ ۷ ۱۸.۴ ۲۶ ۳.۶ ۰.۹ ۲۹.۷ ۳۳.۶ ۱۱۱۸ ۳۹۸ ۴ ۵۳
وغدیر ۱۹.۳ ۲۵.۸ ۱۴ ۱۹.۷ ۱۴۷ ۳.۶ ۰.۵ ۱۸.۲ ۳۳.۳ ۱۹۷۷ ۱۷۴۸ ۳ ۲
پردیس ۱۹.۲ ۹.۹ ۱۲ ۲۴.۵ ۳ −۰.۲ ۰.۷ ۳۷.۳ ۵۱.۲ ۱۱۲ ۲۱۲ ۴ ۰
حکشتی ۱۹.۱ ۸.۶ ۹ ۱۹.۱ ۵۶ ۶.۶ ۰.۵ ۱۵.۳ ۳۱.۴ ۲۱۳۹ ۵۰۱ ۳ ۲۱
خاور ۱۷.۳ ۸.۱ ۹ ۱۸.۸ ۳۳ ۳.۷ ۰.۶ ۱۹.۳ ۳۰.۹ ۳۱۰ ۳۳۴ ۵ ۷
شبندر ۱۶.۸ ۸.۲ ۹ ۱۵.۳ ۱۱۹ ۵.۳ ۰.۴ ۶.۱ ۱۳.۸ ۲۵۲۳ ۱۰۵۱ ۳ ۱۷
حفاری ۱۶.۷ ۱۰ ۱۵ ۲۰.۵ ۵۴ ۲.۴ ۱.۱ ۳۰.۴ ۲۷.۲ ۸۰۸ ۱۰۹۵ ۴ ۰
ولغدر ۱۶.۷ ۱۰ ۸ ۱۸.۸ ۳ ۰.۴ ۰.۹ ۳۱.۵ ۳۵.۴ ۲۱۶ ۴۳ ۶ ۱۲
کترام ۱۶.۴ ۳۰.۹ ۱۷ ۱۳.۵ ۵۹ −۶.۷ ۵ ۱۴۳.۵ ۲۸.۶ ۷۳۲ ۱۶۳۰ ۵ ۳۶
وتجارت ۱۵.۹ ۷.۳ ۱۱ ۲۶ ۹۷ ۹.۵ ۰.۵ ۱۰.۸ ۲۳.۷ ۱۵۵۱ ۴۸۲ ۳ ۱۳
فاذر ۱۵.۳ ۸.۱ ۱۰ ۱۹.۱ ۳ −۰.۳ ۱ ۲۸.۷ ۲۹.۱ ۵۷ ۳۸۰ ۴ ۴
کماسه ۱۵.۱ ۸.۴ ۱۱ ۲۱.۳ ۲۵ ۳.۸ ۰.۷ ۲۴.۷ ۳۴.۲ ۵۳۹   ۶ ۴
وسدید ۱۴.۹ ۱۳.۳ ۲۰ ۱۶.۸ ۲۳ ۰.۲ ۰.۵ ۲۹.۱ ۵۴.۶ ۱۷۹۳ ۵۲۷ ۲ ۱۹
کدما ۱۴.۹ ۸.۲ ۶ ۱۶.۱ ۷ −۰.۳ ۱.۲ ۲۷.۱ ۲۱.۸ ۳۹۴ ۶۶۶ ۵ ۱۷
ثنوسا ۱۴.۸ ۱۱.۷ ۹ ۱۷.۱ ۶ −۰.۳ ۱.۲ ۴۰.۱ ۳۴.۳ ۱۵۶ ۱۵۱ ۵ ۱۰
سدور ۱۴.۶ ۱۰.۱ ۸ ۱۷ ۶ ۰ ۰.۹ ۲۸.۳ ۳۱.۱ ۲۱۰ ۹۵ ۵ ۳
ولملت ۱۳.۶ ۸.۶ ۱۰ ۲۵.۱ ۷ ۰.۵ ۰.۵ ۲۹ ۵۴.۳ ۳۶۷ ۲۶۸ ۶ ۰
وبصادر ۱۳.۲ ۷.۵ ۱۱ ۲۶ ۱۰۷ ۵.۵ ۰.۶ ۱۳.۱ ۲۰.۵ ۳۲۴۴ ۶۱۳ ۳ ۱۵
اخابر ۱۳.۱ ۱۲.۸ ۱۴ ۱۶.۳ ۳۱ ۰.۱ ۱ ۳۴.۳ ۳۴ ۷۰۱ ۶۵۹ ۵ ۹
کساپا ۱۳ ۱۰.۳ ۱۱ ۱۶ ۰ ۰ ۱ ۳۱.۹ ۳۰.۹ ۵   ۲ ۴۸
وساپا ۱۲.۷ ۹.۹ ۱۱ ۱۶.۶ ۴ ۰.۴ ۱.۳ ۳۴.۸ ۲۷.۵ ۴۶۹ ۴۹ ۵ ۱۶
تکمبا ۱۲.۵ ۱۳.۷ ۷ ۱۶.۵ ۲ −۰.۳ ۱.۱ ۴۲.۳ ۳۹.۵ ۱ ۱۵۵ ۶ ۴
اتکام ۱۲.۴ ۳۳.۴ ۵ ۲۰.۳ ۱۰۹ −۶.۵ ۲.۱ ۷۰.۶ ۳۴.۴ ۳۵۵۱ ۲۵۱۱ ۳  
خکاوه ۱۲.۴ ۱۹.۵ ۲۳ ۱۴.۲ ۰ ۰ ۱.۹ ۷۵.۷ ۴۰.۶     ۳ ۲۱
ثبهساز ۱۲.۳ ۶ ۷ ۱۵.۲ ۵ ۰.۶ ۲.۳ ۲۸.۴ ۱۲.۵ ۱۹۱ ۷ ۵ ۲
ونوین ۱۲.۳ ۱۱.۳ ۱۸ ۲۱.۲ ۹۵ ۳.۶ ۰.۷ ۱۹.۲ ۲۹.۳ ۱۲۷۲ ۸۰۶ ۳ ۱۳
سنیر ۱۲ ۷ ۸ ۱۶.۶ ۱ ۰.۱ ۱.۳ ۲۴.۲ ۱۸.۴ ۷۵   ۵ ۰
تکنو ۱۲ ۷.۴ ۷ ۲۱.۱ ۳ −۰.۱ ۰.۷ ۲۵.۷ ۳۴.۳ ۱۰۹ ۱۱۶ ۵ ۲۲
شتران ۱۱.۷ ۵.۲ ۷ ۱۷.۳ ۶۳ ۶.۴ ۰.۵ ۸.۳ ۱۵.۱ ۱۳۷۵ ۸۵ ۳ ۱۰
خشرق ۱۱.۶ ۸.۶ ۸ ۱۸.۳ ۱۰ −۰.۴ ۱ ۲۷.۴ ۲۸.۵ ۹۱ ۱۵۸ ۴ ۰
ورنا ۱۱.۶ ۱۰.۵ ۱۱ ۱۷.۹ ۷ ۰.۸ ۰.۷ ۲۸.۱ ۴۲.۳ ۲۷۰ ۰ ۵ ۲۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خساپا
 • واتی
 • حفارس
 • وساخت
 • کفرا
 • شستا
 • خگستر
 • وبملت
 • خودرو
 • فملی
 • فولاد
 • شپنا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • واتی
 • وساخت
 • کترام
 • اتکام
 • ثفارس
 • رمپنا
 • کگاز
 • وتوکا
 • ولپارس
 • خاذین
 • سقاین
 • کسرام

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خساپا
 • شستا
 • شپنا
 • وبملت
 • حفارس
 • فملی
 • خودرو
 • وتجارت
 • فولاد
 • ذوب
 • حکشتی
 • خگستر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • کترام
 • واتی
 • غالبر
 • خکاوه
 • ددام
 • شفارا
 • کسرام
 • پلوله
 • ثفارس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شدوص
 • وپست
 • فخاس
 • فسازان
 • سهگمت
 • البرز
 • وکار
 • سیدکو
 • وپترو

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۷۴ ۵۶.۱ ۶۲ ۱۳.۱ ۱۲۸ ۴۸.۷ ۱.۵ ۶۷.۲ ۴۵.۸ ۱۲۵۹۱ ۶۵۳۷ ۰ ۰
اعتماد ۲۵۱.۵ ۱۰۱.۹ ۱۰۸ ۱۳.۷ ۱۴۵ ۲۳.۶ ۱.۲ ۸۶ ۷۰.۵ ۱۴۹۷۳ ۷۴۳۶ ۰ ۰
صایند ۲۲۲.۹ ۸۲.۵ ۳۶ ۱۵.۴ ۱۳۷ −۶۸.۲ ۲.۱ ۱۰۲.۵ ۴۹.۴ ۱۱۸۳۴ ۶۲۱۷۸ ۰ ۰
ثبات ۱۹۷.۲ ۲۷۰.۹ ۲۱۹ ۱۵.۹ ۱۸۶ ۱۰.۱ ۰.۹ ۵۶.۱ ۶۰.۴ ۲۳۵۹۶ ۱۱۹۱۳ ۰ ۰
سپیدما ۱۶۷.۷ ۳۱۷.۶ ۱۷۴ ۱۴.۶ ۱۹۴ ۶.۲ ۰.۶ ۱۸.۴ ۳۱.۵ ۳۳۱۴۶ ۱۷۷۲۹ ۰ ۰
یاقوت ۱۵۰ ۳۰.۴ ۴۴ ۱۲.۴ ۵۸ ۳۹.۲ ۱ ۵۵.۱ ۵۲.۷ ۷۸۹۱ ۱۲۵۹ ۰ ۰
فیروزا ۱۴۸.۴ ۲۰۹.۶ ۱۵۱ ۱۴ ۱۶۱ ۱۱.۶ ۱ ۱۱۵.۴ ۱۱۱.۶ ۱۵۶۹۴ ۱۰۳۵۸ ۰ ۰
همای ۱۳۳.۴ ۳۷.۶ ۴۱ ۱۷.۳ ۶۲ ۳.۲ ۲.۱ ۱۴۰.۹ ۶۶.۶ ۱۴۳۰۶ ۵۶۷۶ ۰ ۰
کمند ۱۳۳.۳ ۶۳.۵ ۸۰ ۱۶.۹ ۱۲۵ ۳۶.۷ ۰.۸ ۶۸.۲ ۸۸ ۳۳۸۷۳ ۵۸۹۹ ۰ ۱
هامرز ۱۲۵.۲ ۴۲۷.۲ ۲۳۴ ۳۳.۷ ۱۸۷ ۹.۵ ۰.۲ ۷۲.۵ ۳۱۳.۹ ۱۷۴۰۳ ۵۶۱۴۱ ۰ ۱
کیان ۱۲۳.۲ ۴۵.۷ ۵۲ ۱۳.۳ ۱۰۸ −۸.۱ ۲.۱ ۸۵.۵ ۳۹.۹ ۳۳۰۰ ۴۷۲۰ ۰ ۰
فردا ۷۱ ۳۱۰.۲ ۳۳۵ ۱۵.۲ ۱۹۷ ۰.۶ ۱.۶ ۲۱.۷ ۱۳.۶ ۱۴۰۳۴ ۱۷۳۸۱ ۰ ۰
آکورد ۶۶.۱ ۶۷.۴ ۷۱ ۱۲ ۱۴۵ ۳.۲ ۱.۴ ۵۵.۶ ۳۸.۶ ۱۲۳۶۱ ۷۷۰۹ ۰ ۰
پارند ۵۷.۹ ۱۲۳ ۱۰۱ ۱۵.۲ ۱۴۱ ۱۶.۸ ۰.۵ ۶۸.۵ ۱۳۸.۹ ۲۴۶۵۶ ۴۶۴۷ ۰ ۱
سپر ۴۹.۴ ۵۵.۴ ۹۳ ۱۳.۳ ۱۳۵ ۲.۶ ۱.۳ ۵۶.۳ ۴۲.۴ ۴۹۵۴ ۳۲۰۹ ۰ ۰
داریک ۳۷ ۲۳.۹ ۴۱ ۱۲.۴ ۶۲ ۱۹.۶ ۱.۲ ۴۷.۶ ۳۸.۳ ۱۰۶۱۵ ۳۲۳ ۰ ۰
مانی ۱۴.۸ ۲۲ ۳۰ ۱۳ ۸۷ ۶.۹ ۰.۹ ۳۰.۳ ۳۳.۴ ۳۲۹۷ ۱۴۸۹ ۰ ۰
گنجینه ۱۲.۱ ۲۲۳.۴ ۱۱۸ ۲۱.۶ ۱۷۹ ۰.۴ ۰.۶ ۷۳.۹ ۱۳۲.۶ ۲۷۵۷ ۵۳۰۳ ۰ ۰
امین یکم ۸.۴ ۲۶.۳ ۲۸ ۱۷.۹ ۶۰ −۴ ۲.۴ ۹۷.۷ ۳۹.۹ ۴۸۲ ۲۲۶۱ ۰ ۰
تصمیم ۷.۶ ۲۶.۱ ۱۰۴ ۱۱.۶ ۸۱ ۲.۶ ۱.۷ ۵۲.۹ ۳۰.۸ ۴۴۰۶ ۱۷۶۸ ۰ ۰
کارین ۷ ۶۰.۳ ۱۶۹ ۱۹.۳ ۱۲۰ −۱.۶ ۴.۲ ۲۰۰.۶ ۴۷.۶ ۳۳۸۲ ۱۶۶۴ ۰ ۰
یارا ۵.۶ ۵۰.۸ ۱۰۰ ۱۳.۱ ۱۳۴ ۰.۱ ۲.۲ ۷۰ ۳۲.۵ ۱۸۸۲ ۱۲۳۴ ۰ ۰
آسامید ۳.۱ ۳۲.۱ ۸۳ ۱۲.۳ ۹۰ ۱.۸ ۰.۸ ۳۱.۶ ۴۱.۹ ۲۲۹۴ ۱۶۳ ۰ ۰
خاتم ۲.۶ ۳۲.۶ ۳۱ ۱۱.۴ ۸۵ −۰.۴ ۲.۶ ۷۳.۲ ۲۸.۲ ۹۲۴ ۱۲۸۳ ۰ ۰
دارا ۲.۵ ۱۲۹.۸ ۱۳۶ ۱۴.۶ ۱۸۴ ۰.۲ ۰.۱ ۱۱.۲ ۷۶.۴ ۱۱۸۳ ۱۰۸۱ ۰ ۰
ارمغان ۰.۳ ۲۱.۳ ۱۰۲ ۱۴ ۸۵ −۰.۱ ۲.۴ ۵۲.۲ ۲۲.۲ ۸۹ ۱۶۵ ۰ ۱
سخند ۰.۱ ۹.۲ ۵ ۱۸.۳ ۱۰۰ ۰.۱ ۰ ۰.۴ ۲۰.۳ ۱۰۱   ۰ ۱
گنجین ۰ ۰.۳ ۴ ۸ ۵۹ ۰ ۰.۸ ۰.۳ ۰.۴ ۱   ۰ ۰

آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده می‌توان از آمار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نوع درآمد ثابت نیستند هم استفاده کرد. به جدول آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته‌اند توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۷۴ ۵۶.۱ ۶۲ ۱۳.۱ ۱۲۸ ۴۸.۷ ۱.۵ ۶۷.۲ ۴۵.۸ ۱۲۵۹۱ ۶۵۳۷ ۰ ۰
کارا ۳۲۷.۳ ۱۲۱.۴ ۱۱۱ ۱۶.۲ ۱۶۷ ۲۱.۵ ۱.۴ ۷۸.۱ ۵۷.۴ ۱۶۷۳۷ ۱۰۱۱۶ ۰ ۰
اعتماد ۲۵۱.۵ ۱۰۱.۹ ۱۰۸ ۱۳.۷ ۱۴۵ ۲۳.۶ ۱.۲ ۸۶ ۷۰.۵ ۱۴۹۷۳ ۷۴۳۶ ۰ ۰
صایند ۲۲۲.۹ ۸۲.۵ ۳۶ ۱۵.۴ ۱۳۷ −۶۸.۲ ۲.۱ ۱۰۲.۵ ۴۹.۴ ۱۱۸۳۴ ۶۲۱۷۸ ۰ ۰
ثبات ۱۹۷.۲ ۲۷۰.۹ ۲۱۹ ۱۵.۹ ۱۸۶ ۱۰.۱ ۰.۹ ۵۶.۱ ۶۰.۴ ۲۳۵۹۶ ۱۱۹۱۳ ۰ ۰
اوصتا ۱۷۸.۷ ۱۲۸۵.۶ ۸۲۴ ۲۹ ۱۹۷ ۳.۱ ۰.۳ ۳۷.۶ ۱۳۶.۱ ۳۵۵۹۰ ۱۳۴۵۳ ۰ ۰
لبخند ۱۷۸.۱ ۸۳.۷ ۸۳ ۱۴.۴ ۱۵۸ ۱۲.۹ ۰.۹ ۴۸.۷ ۵۱.۹ ۱۸۴۱۱ ۱۴۹۲۸ ۰ ۰
سپیدما ۱۶۷.۷ ۳۱۷.۶ ۱۷۴ ۱۴.۶ ۱۹۴ ۶.۲ ۰.۶ ۱۸.۴ ۳۱.۵ ۳۳۱۴۶ ۱۷۷۲۹ ۰ ۰
یاقوت ۱۵۰ ۳۰.۴ ۴۴ ۱۲.۴ ۵۸ ۳۹.۲ ۱ ۵۵.۱ ۵۲.۷ ۷۸۹۱ ۱۲۵۹ ۰ ۰
اهرم ۱۴۹.۴ ۱۷.۹ ۲۱ ۲۲.۳ ۱۰ ۱۰.۹ ۰.۶ ۵۷.۷ ۹۹.۱ ۶۳۴ ۲۳۲ ۳ ۹
فیروزا ۱۴۸.۴ ۲۰۹.۶ ۱۵۱ ۱۴ ۱۶۱ ۱۱.۶ ۱ ۱۱۵.۴ ۱۱۱.۶ ۱۵۶۹۴ ۱۰۳۵۸ ۰ ۰
همای ۱۳۳.۴ ۳۷.۶ ۴۱ ۱۷.۳ ۶۲ ۳.۲ ۲.۱ ۱۴۰.۹ ۶۶.۶ ۱۴۳۰۶ ۵۶۷۶ ۰ ۰
کمند ۱۳۳.۳ ۶۳.۵ ۸۰ ۱۶.۹ ۱۲۵ ۳۶.۷ ۰.۸ ۶۸.۲ ۸۸ ۳۳۸۷۳ ۵۸۹۹ ۰ ۱
هامرز ۱۲۵.۲ ۴۲۷.۲ ۲۳۴ ۳۳.۷ ۱۸۷ ۹.۵ ۰.۲ ۷۲.۵ ۳۱۳.۹ ۱۷۴۰۳ ۵۶۱۴۱ ۰ ۱
کیان ۱۲۳.۲ ۴۵.۷ ۵۲ ۱۳.۳ ۱۰۸ −۸.۱ ۲.۱ ۸۵.۵ ۳۹.۹ ۳۳۰۰ ۴۷۲۰ ۰ ۰
آوند ۱۱۶.۲ ۸۱.۲ ۷۱ ۱۵.۲ ۱۴۷ −۰.۴ ۱.۲ ۷۱.۱ ۶۰.۴ ۱۷۰۲۵ ۹۵۰۷ ۰ ۰
آگاس ۷۶.۵ ۳۶.۲ ۲۶ ۲۸.۷ ۴۹ ۱۲.۳ ۱.۲ ۱۷۵.۳ ۱۴۰.۷ ۴۹۸۱ ۲۰۹۷ ۲ ۴
فردا ۷۱ ۳۱۰.۲ ۳۳۵ ۱۵.۲ ۱۹۷ ۰.۶ ۱.۶ ۲۱.۷ ۱۳.۶ ۱۴۰۳۴ ۱۷۳۸۱ ۰ ۰
اونیکس ۷۰.۶ ۳۲۵.۳ ۲۱۲ ۲۷.۵ ۱۹۴ ۲.۵ ۰.۴ ۲۵.۲ ۶۳.۳ ۲۳۲۹۱ ۳۳۶۷۵ ۰ ۰
آکورد ۶۶.۱ ۶۷.۴ ۷۱ ۱۲ ۱۴۵ ۳.۲ ۱.۴ ۵۵.۶ ۳۸.۶ ۱۲۳۶۱ ۷۷۰۹ ۰ ۰
کاج ۶۱.۹ ۳۴۷.۹ ۱۶۰ ۱۸.۲ ۱۴۷ ۲۱.۷ ۰.۳ ۱۵۱.۷ ۴۳۷.۴ ۵۶۴۶۴ ۸۷۰۲ ۰ ۰
پارند ۵۷.۹ ۱۲۳ ۱۰۱ ۱۵.۲ ۱۴۱ ۱۶.۸ ۰.۵ ۶۸.۵ ۱۳۸.۹ ۲۴۶۵۶ ۴۶۴۷ ۰ ۱
دارا یکم ۵۲.۶ ۷.۷ ۱۲ ۲۱.۲ ۱۰ −۲.۵ ۰.۹ ۲۸.۹ ۳۱.۹ ۲۱۵ ۵۶۹ ۳ ۱۰
شتاب ۵۱.۶ ۹.۳ ۱۴ ۴۸.۶ ۵ −۲.۵ ۰.۶ ۶۹.۸ ۱۱۱ ۴۰ ۸۵۳ ۳ ۱۰
سپر ۴۹.۴ ۵۵.۴ ۹۳ ۱۳.۳ ۱۳۵ ۲.۶ ۱.۳ ۵۶.۳ ۴۲.۴ ۴۹۵۴ ۳۲۰۹ ۰ ۰
پالایش ۳۹.۸ ۷ ۱۱ ۱۸.۳ ۲ −۰.۴ ۱ ۲۵.۲ ۲۴.۹ ۴۴ ۲۷۰ ۳ ۱۶
طلا ۳۹.۱ ۸.۸ ۱۹ ۱۸.۹ ۳۵ −۹.۵ ۰.۵ ۲۱.۱ ۴۴.۲ ۲۶۳ ۲۹۲۴ ۱ ۳
داریک ۳۷ ۲۳.۹ ۴۱ ۱۲.۴ ۶۲ ۱۹.۶ ۱.۲ ۴۷.۶ ۳۸.۳ ۱۰۶۱۵ ۳۲۳ ۰ ۰
پاداش ۳۶.۸ ۳۹.۲ ۸۱ ۱۳.۹ ۹۷ ۹.۶ ۰.۹ ۵۳ ۵۸.۱ ۷۵۳۸ ۳۲۴۵ ۰ ۰
سیناد ۳۶.۶ ۱۶۵.۵ ۸۷ ۱۹.۷ ۱۸۶ ۲.۷ ۰.۸ ۳۷.۵ ۴۹ ۱۱۷۹۲ ۵۴۴۳ ۰ ۰
نخل ۳۶.۴ ۳۰۶.۱ ۱۷۷ ۲۰.۲ ۱۸۳ ۰.۱ ۱.۹ ۱۴۹.۶ ۷۹.۵ ۱۶۷۱۴ ۱۱۱۰۶ ۰ ۰
فاخر ۳۶ ۲۵۱.۵ ۳۹۶ ۲۸.۶ ۱۶۷ −۹.۱ ۱۶.۴ ۶۵۱.۹ ۳۹.۷ ۳۶۴۷ ۸۶۵۲ ۰ ۰
رابین ۳۳.۲ ۱۵۹.۷ ۱۰۹ ۱۹.۳ ۱۶۷ ۷.۳ ۰.۷ ۷۵.۳ ۱۰۸.۱ ۷۸۴۹ ۴۸۲۵ ۰ ۰
عیار ۳۲.۲ ۹.۵ ۱۴ ۱۵.۷ ۵۶ −۱.۵ ۰.۴ ۱۴.۸ ۴۰.۳ ۱۱۷۴ ۳۲۵۱ ۱ ۳
پتروآگاه ۲۸.۹ ۱۹ ۱۸ ۲۴.۷ ۱۷ ۳.۷ ۱.۵ ۱۰۷ ۷۱.۸ ۲۱۷۹ ۶۷۱ ۲ ۵
سام ۲۸.۲ ۲۵۹ ۹۵ ۲۰.۶ ۱۸۱ ۰.۵ ۱.۸ ۱۴۴.۶ ۸۲.۴ ۱۲۸۸۶ ۴۲۱۱ ۰ ۰
توان ۱۹.۹ ۱۲.۲ ۱۲ ۱۸.۳ ۶۱ ۰.۵ ۰.۹ ۲۹ ۳۲.۳ ۱۵۸۳ ۵۸۶۳ ۳ ۸
مانی ۱۴.۸ ۲۲ ۳۰ ۱۳ ۸۷ ۶.۹ ۰.۹ ۳۰.۳ ۳۳.۴ ۳۲۹۷ ۱۴۸۹ ۰ ۰
رایکا ۱۴.۶ ۱۹۹.۴ ۲۸۲ ۲۶.۱ ۱۸۱ ۱.۹ ۰.۶ ۶۹ ۱۰۶.۵ ۴۷۱۳ ۳۰۵۳ ۰ ۰
نیلی ۱۴.۴ ۲۷۷.۸ ۳۳۴ ۲۸.۹ ۱۸۴ ۱.۷ ۰.۳ ۴۸.۳ ۱۸۱.۱ ۷۰۵۴ ۴۱۵۱ ۰ ۱
آفاق ۱۴.۳ ۱۰۰.۷ ۲۹۱ ۴۷.۳ ۱۷۹ −۲.۱ ۵ ۱۶۰.۳ ۳۲.۱ ۵۸۶۴ ۶۹۲۱ ۰ ۰
نهال ۱۳.۴ ۱۷.۱ ۱۲ ۳۵.۹ ۱۱۶ −۲.۲ ۱.۵ ۵۹.۳ ۳۹.۹ ۶۵۹۰ ۴۳۹۲ ۲ ۱
توسکا ۱۲.۴ ۱۵۹ ۱۹۵ ۴۸.۸ ۱۹۸ −۰.۱ ۴.۵ ۲۹.۱ ۶.۴ ۴۰۷۵ ۳۰۸۴ ۰ ۰
گنجینه ۱۲.۱ ۲۲۳.۴ ۱۱۸ ۲۱.۶ ۱۷۹ ۰.۴ ۰.۶ ۷۳.۹ ۱۳۲.۶ ۲۷۵۷ ۵۳۰۳ ۰ ۰
مثقال ۱۰.۵ ۹.۹ ۱۴ ۱۶.۲ ۱ ۰.۱ ۰.۵ ۲۳.۵ ۴۷.۴ ۱۴۲   ۱ ۲
هم وزن ۹.۷ ۳۷.۵ ۲۵ ۱۵.۵ ۱۱۴ ۱.۸ ۰.۸ ۴۲.۵ ۵۴.۷ ۱۶۰۰ ۶۵۵ ۲ ۵
گنج ۹.۵ ۴۱.۳ ۱۲ ۳۳.۹ ۱۲۳ −۶.۶ ۹.۹ ۱۵۱ ۱۵.۲ ۶۲۸ ۹۱۰۸ ۲ ۵
آلا ۹.۱ ۳۷.۱ ۵۹ ۱۳.۳ ۸۴ −۳.۶ ۲.۶ ۸۶.۸ ۳۴ ۱۰۱۵ ۵۵۹۴ ۰ ۰
کهربا ۸.۶ ۹.۱ ۱۶ ۱۷.۱ ۳۸ ۱.۱ ۰.۴ ۱۶.۶ ۴۴.۹ ۷۳۰ ۵۶۵ ۱ ۴
امین یکم ۸.۴ ۲۶.۳ ۲۸ ۱۷.۹ ۶۰ −۴ ۲.۴ ۹۷.۷ ۳۹.۹ ۴۸۲ ۲۲۶۱ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وساخت ۴۵.۴ ۱۰.۲ ۸ ۲۰.۸ ۳۱ −۱۱.۷ ۱.۴ ۳۹.۳ ۲۷.۵ ۲۵۶ ۱۴۷۳ ۵ ۰
کفرا ۳۹.۸ ۱۴.۳ ۱۶ ۱۹.۶ ۲ ۰.۶ ۰.۵ ۳۸.۴ ۸۳.۷ ۱۳۸ ۱۹ ۴ ۱۲
غالبر ۲۳.۱ ۱۹.۷ ۱۸ ۱۷ ۵۳ ۳.۹ ۰.۶ ۳۷.۹ ۶۳.۲ ۸۹۳ ۱۳۹۱ ۵ ۱
تپکو ۲۰.۸ ۱۲.۳ ۱۳ ۱۹.۳ ۱۰ ۰.۲ ۱.۷ ۵۷.۲ ۳۳ ۳۹۳ ۳۲۲ ۳ ۰
وغدیر ۱۹.۳ ۲۵.۸ ۱۴ ۱۹.۷ ۱۴۷ ۳.۶ ۰.۵ ۱۸.۲ ۳۳.۳ ۱۹۷۷ ۱۷۴۸ ۳ ۲
کسرام ۷.۸ ۱۶.۱ ۸ ۱۵ ۱۸ −۱.۴ ۲.۴ ۶۹.۶ ۲۸.۸   ۴۷۳ ۵ ۰
ولپارس ۷ ۷.۴ ۳ ۱۴.۸ ۵۳ −۲.۹ ۷.۸ ۴۹.۶ ۶.۴ ۱۲۹ ۶۷۸ ۶ ۸
خمحور ۷ ۸.۴ ۶ ۱۵.۸ ۸ ۰.۶ ۰.۴ ۱۶.۶ ۴۲.۸ ۵۶۵   ۵ ۱۳
بشهاب ۵.۸ ۸.۸ ۸ ۱۶.۴ ۲۰ ۱ ۰.۵ ۱۷.۸ ۳۵.۶ ۵۴۹ ۷۳ ۵ ۱۰
فمراد ۴.۹ ۷.۹ ۵ ۱۴.۴ ۰ ۰ ۱.۵ ۲۶.۴ ۱۸.۱     ۵ ۱۸
جم ۴.۲ ۲.۹ ۸ ۱۰۹.۸ ۱۰۰ ۲.۳ ۰.۱ ۹.۴ ۹۳.۹ ۳۱۹۳ ۴۷۴ ۳ ۹
پاسا ۳.۳ ۲۴.۱ ۱۰ ۱۸ ۱۳۷ ۱.۳ ۰.۵ ۱۵.۱ ۳۱.۱ ۴۱۲ ۸۰۰ ۵ ۷
وسکاب ۳ ۵.۵ ۶ ۲۰.۲ ۷۰ ۰ ۰.۵ ۱۰.۴ ۲۱.۹ ۳۳۸ ۲۶۶ ۲ ۴
دزهراوی ۲.۲ ۷.۳ ۴ ۱۶ ۱۲ −۰.۳ ۳.۸ ۴۸.۸ ۱۲.۸   ۲۷۲ ۴ ۱۳
بفجر ۱.۷ ۶.۴ ۷ ۳۱.۸ ۱۱۱ ۰.۸ ۰.۳ ۷.۹ ۲۵.۹ ۴۴۴ ۱۸۲ ۳ ۲
سشمال ۱.۵ ۱۰.۷ ۵ ۱۷.۸ ۳۳ −۰.۱ ۰.۶ ۲۴ ۴۱.۲ ۲۰۷ ۹۵ ۳ ۹
سیدکو ۰.۹ ۵.۵ ۴ ۳۴.۶ ۷۰ ۰.۳ ۰.۳ ۱۳.۶ ۴۱.۵ ۹۶ ۴۷ ۳ ۱
بتک ۰.۶ ۸.۸ ۹ ۱۱.۷ ۰ ۰ ۲.۷ ۳۶.۹ ۱۳.۷     ۱ ۱۶

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت قدرت حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • کسرام
 • تپکو
 • ولپارس
 • دزهراوی
 • وساخت
 • بتک
 • فمراد

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • جم
 • کفرا
 • غالبر
 • خمحور
 • سیدکو
 • سشمال
 • بشهاب
 • وغدیر
 • پاسا
 • بفجر
 • وسکاب

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۶ همت است که به علت افت فاکتور بازیگر که معرف احتمال معاملاتی از نوع کد به کد و رنج زدن است به اعداد زیر ۹.۵ و همین‌طور نوسان منفی بازار، بیش از حجم ظاهری معاملات است. حجم موثر روزانه در روزهای منفی هفته‌های اخیر به طور معمول حدود ۲.۴ همت بوده است و به نظر می‌رسد که بازیگران بازار به خوبی نمادهای منفی را خریداری می‌کنند.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران بازار برای تحلیل اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده، داده‌های آماری نرمال‌سازی شده و قدرت حقیقی در شاخص‌سازها و در عموم ۴۰۰ نماد در تصویر زیر ذکر شده است. میزان خرید خالص (خرید منهای فروش) کدهای حقوقی و قدرت حقوقی (سرانه‌ی خرید تقسیم بر سرانه‌ی فروش) نیز به صورت نرمال شده به صورت زیر است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۹ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به آمار فاکتور بازیگر پیش‌فاز و همین‌طور فاکتور بازیگر که در تصویر فوق برای عموم ۴۰۰ نماد و شاخص‌سازها به صورت مجزا ذکر شده نیز توجه فرمایید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به سرانه‌ی خرید و سرانه فروش حقیقی‌ها و همین‌طور خرید و فروش حقوقی‌ها، فاکتور خروج سرمایه‌های قوی محاسبه شده و با توجه به میانگین وزنی (بر اساس حجم معاملات) در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت به محاسبه شده و روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن درج شده است. مقادیر فعلی بسیار منفی شده است و در این حالت احتمال ریزش شاخص به دلیل فرار سرمایه‌های بزرگ به صندوق‌ها بیش از احتمال رشد شاخص است.

خوشبختانه در روز منفی با فاکتور بازیگر کمتر از ۱۰ روبرو هستیم و کدهای حقوقی نیز با قدرت بالا و خالص خرید بالا، حمایت خوبی انجام داده‌اند و اگر همین حمایت در روزهای بعدی ادامه پیدا کند، خطوط میانگین وزنی خالص خرید و قدرت حقوقی‌ها سریعاً اوج می‌گیرد. تنها مسأله‌ی بسیار بد در حال حاضر، ورود پول‌های درشت به صندوق‌های درآمد ثابت است. لذا فعلاً شاخص با روند آرام افت پیدا می‌کند و احتمالاً‌ به هدف قبلی بازیگران بازار که کف ۱.۹۶ میلیون واحد است، نزدیک می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: