در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

امروز روند کلی بازار بورس تهران کمی صعودی و کمی نزولی بود به طوری که شاخص هم وزن رشد ۱.۸ هزار واحدی را تجربه کرد و شاخص کل افت ۲.۳ هزار واحدی داشت.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فولاد ۵۵.۶ ۱۵.۴ ۱۲ ۱۷ ۱۱۱ ۵.۹ ۰.۵ ۱۶.۲ ۳۴.۷ ۲۲۵۴ ۲۷۹۴ ۲ ۳
فملی ۴۸.۴ ۲۱.۴ ۱۵ ۱۷.۴ ۱۳۳ ۶.۴ ۰.۹ ۲۲.۹ ۲۵.۶ ۳۵۴۴ ۲۰۷۵ ۲ ۷
وبملت ۴۱.۹ ۱۱.۲ ۱۵ ۲۰.۸ ۶۰ ۴.۷ ۰.۵ ۲۳.۹ ۴۳.۹ ۹۲۷ ۱۱۲۶ ۲ ۳
خساپا ۳۷.۷ ۹ ۱۱ ۱۹.۷ ۶۰ −۱.۴ ۱.۳ ۲۷.۴ ۲۰.۳ ۵۷۸ ۸۴۲ ۳ ۴
خودرو ۳۶ ۱۰.۱ ۱۰ ۱۸.۴ ۴۹ ۲.۱ ۱ ۲۷.۵ ۲۶.۲ ۶۵۰ ۶۹۷ ۴ ۱۳
شستا ۳۳.۲ ۸.۴ ۸ ۱۹ ۱۰۰ ۱۳.۱ ۰.۶ ۱۱.۱ ۱۹.۴ ۱۰۰۲ ۱۱۰۸ ۲ ۱۱
ذوب ۲۱.۹ ۱۰.۳ ۱۴ ۱۶.۵ ۱۷ ۳.۲ ۰.۹ ۲۷.۲ ۳۱.۵ ۴۲۵ ۸۶ ۴ ۱
شپنا ۲۱.۹ ۱۰.۱ ۱۲ ۱۳.۹ ۶۳ ۲.۶ ۰.۹ ۱۸.۱ ۱۹.۴ ۱۰۳۱ ۱۴۰۴ ۳ ۶
وتجارت ۲۱.۷ ۸.۶ ۱۱ ۲۱ ۴۴ ۶.۹ ۰.۶ ۲۰.۵ ۳۵.۴ ۱۰۳۲ ۲۲۶ ۳ ۱۳
کگل ۲۱.۴ ۱۳.۶ ۱۲ ۳۲.۱ ۱۵۸ ۲.۹ ۰.۴ ۱۰.۳ ۲۶.۲ ۴۵۰۹ ۱۶۸۸ ۳ ۸
وغدیر ۱۸.۵ ۲۲.۱ ۱۴ ۲۷.۹ ۱۶۶ ۲.۸ ۰.۳ ۱۰.۸ ۳۱.۹ ۱۶۶۹ ۲۳۱۱ ۳ ۲
شبندر ۱۵.۲ ۸.۳ ۹ ۱۴.۲ ۷۵ ۵ ۰.۴ ۹.۲ ۲۱.۵ ۱۱۸۳ ۸۰۸ ۳ ۱۷
شتران ۱۵ ۶.۶ ۷ ۱۶.۱ ۵۳ ۲.۱ ۰.۸ ۱۳.۸ ۱۷ ۱۲۶۲ ۴۲۲ ۳ ۱۰
اخابر ۱۲.۷ ۹.۲ ۱۴ ۱۷.۸ ۳۲ −۲.۷ ۰.۸ ۲۳.۱ ۲۹.۷ ۲۱۶ ۴۷۸ ۵ ۹
وبصادر ۱۲.۱ ۷.۸ ۱۱ ۱۸ ۷۹ ۱.۲ ۰.۸ ۱۴.۸ ۱۸.۹ ۶۷۴ ۱۳۹۷ ۳ ۱۵
فارس ۱۰.۵ ۱۰.۱ ۱۱ ۲۴.۲ ۱۳۶ ۳ ۰.۳ ۷.۸ ۲۳.۸ ۲۸۷۱ ۸۰۳ ۲ ۱۲
حکشتی ۱۰.۵ ۸ ۹ ۱۴.۱ ۱۹ ۲ ۰.۷ ۱۶.۲ ۲۳.۱ ۶۵۶ ۳ ۳ ۲۱
رمپنا ۱۰.۲ ۸.۶ ۱۱ ۱۹.۴ ۱۲۶ −۳.۲ ۰.۶ ۱۰.۹ ۱۷.۱ ۴۸۵ ۲۰۰۲ ۳ ۱۶
نوری ۸.۵ ۱۰.۲ ۱۱ ۱۵.۵ ۳۸ ۰.۷ ۱.۵ ۳۲ ۲۱.۶ ۴۸۹ ۳۲۰ ۲ ۴
بپاس ۸.۲ ۲۱.۳ ۳۴ ۵۶ ۹۶ ۷.۹ ۰.۱ ۱۴.۹ ۱۶۴.۴ ۷۹۲۰   ۲ ۱
تاپیکو ۷.۷ ۱۱.۹ ۱۲ ۲۳.۶ ۸۷ ۴.۲ ۰.۳ ۱۵.۶ ۴۷ ۹۰۸ ۲۵۷ ۲ ۵
شیران ۷.۲ ۵.۴ ۸ ۲۵.۴ ۵۸ ۲.۲ ۰.۵ ۱۳.۳ ۲۶.۳ ۱۰۵۸ ۵۰۸ ۴ ۴
پترول ۶.۹ ۴.۶ ۶ ۱۷.۴ ۱۸ ۰.۵ ۰.۹ ۱۳.۱ ۱۵.۳ ۲۱۳ ۱۱۷ ۳ ۱۸
پارس ۵.۸ ۷.۱ ۶ ۲۷.۲ ۱۶۰ ۰.۵ ۰.۳ ۴.۶ ۱۳.۳ ۹۷۳ ۸۷۴ ۳ ۱۸
شبریز ۵.۴ ۶.۶ ۶ ۱۸.۳ ۲۶ ۱.۲ ۰.۷ ۱۷.۲ ۲۳.۲ ۳۲۹ ۴۵ ۳ ۱۱
شپدیس ۵.۲ ۸.۳ ۱۱ ۱۶.۵ ۷۶ ۳.۷ ۰.۴ ۹ ۲۲ ۷۶۸ ۱۴۴ ۲ ۵
کچاد ۵.۲ ۱۰.۱ ۹ ۱۹.۵ ۱۱۱ ۳.۴ ۰.۲ ۵.۵ ۲۴.۵ ۱۱۴۰ ۶۰۹ ۳ ۳
ومعادن ۴.۸ ۴.۸ ۹ ۱۷.۲ ۵۰ ۱.۴ ۰.۵ ۸.۳ ۱۷.۵ ۹۳۴ ۲۶۲ ۳ ۱۰
شیراز ۴.۵ ۴.۶ ۱۲ ۲۲.۱ ۴۴ ۰.۹ ۰.۴ ۱۰.۳ ۲۶.۴ ۴۸۱ ۲۷۵ ۳ ۱۶
شگویا ۴.۴ ۷.۴ ۹ ۱۳.۳ ۷۲ ۲.۵ ۱.۲ ۱۳.۹ ۱۱.۷ ۴۶۹ ۸۵ ۳ ۱
تاصیکو ۴.۲ ۸.۸ ۱۱ ۳۶.۸ ۵۳ ۰.۷ ۰.۶ ۳۶.۶ ۶۰.۳ ۷۱۴ ۳۸۰ ۲ ۲
کاوه ۴.۱ ۱۰.۹ ۹ ۳۶.۳ ۱۳۵ −۰.۶ ۱.۵ ۳۰.۴ ۲۰.۲ ۶۱۴ ۱۰۰۶ ۳ ۱
فخوز ۳.۶ ۷.۶ ۷ ۱۵ ۶۳ ۲ ۰.۵ ۱۰.۴ ۱۹.۲ ۴۲۷ ۱۲۱ ۳ ۱۲
پارسان ۳.۳ ۹ ۱۲ ۲۱.۸ ۹۵ ۰.۵ ۰.۵ ۱۴.۲ ۲۹.۱ ۳۶۸ ۴۴۱ ۳ ۱
وپارس ۳.۳ ۵ ۶ ۱۴.۵ ۱۰ −۰.۱ ۰.۹ ۱۲.۲ ۱۴ ۱۰۳ ۱۱۱ ۴ ۱۰
همراه ۳ ۷.۴ ۷ ۱۳.۲ ۳۷ ۰.۹ ۱ ۱۴.۹ ۱۵.۴ ۲۰۲ ۸۱ ۳ ۸
اپال ۲.۵ ۳.۴ ۴ ۱۴.۱ ۲ ۰.۱ ۰.۵ ۶.۸ ۱۲.۵ ۴۹   ۳ ۰
جم ۲.۲ ۲.۸ ۸ ۹۷.۱ ۱۲۶ ۱.۲ ۰.۱ ۴.۲ ۴۷.۵ ۱۹۲۸ ۳۸۸ ۳ ۹
آریا ۲.۱ ۲.۳ ۳ ۱۴ ۲۶ ۰.۵ ۰.۸ ۴.۷ ۶.۱ ۲۷۴ ۱ ۲ ۱۳
وصندوق ۲ ۶.۳ ۸ ۳۸.۶ ۹۶ ۰.۱ ۰.۸ ۲۲.۶ ۲۶.۶ ۵۰۴ ۲۲۸ ۳ ۴
مبین ۲ ۵.۹ ۶ ۲۳.۸ ۱۲۴ ۰.۳ ۰.۲ ۵.۵ ۲۳.۷ ۷۰۰ ۵۳۱ ۳ ۱۲
شخارک ۲ ۶.۳ ۱۳ ۲۳ ۱۲۳ ۱.۱ ۰.۳ ۴.۸ ۱۴.۳ ۴۳۸ ۳۴۳ ۳ ۱
زاگرس ۱.۹ ۷ ۱۱ ۱۲.۷ ۳۱ −۰.۵ ۱ ۱۴.۵ ۱۵.۲ ۶۱ ۲۶۵ ۳ ۱۷
شفن ۱.۷ ۴.۶ ۶ ۱۲.۲ ۳۵ ۰.۵ ۰.۵ ۶.۳ ۱۲.۳ ۲۸۶ ۳۴ ۳ ۱۳
کگهر ۱.۷ ۷.۵ ۹ ۶۰ ۸۰ ۰.۶ ۱ ۵۲.۳ ۵۲.۵ ۳۲۹ ۱۱۸ ۲ ۱
کاریس ۱.۵ ۱۲.۱ ۳۴ ۱۷ ۱۱۱ −۰.۳ ۳ ۳۱.۳ ۱۰.۵ ۳۳۹ ۲۰۱ ۲ ۵
مارون ۱.۴ ۱۶.۷ ۷ ۱۳.۹ ۱۱۹ ۰.۹ ۰.۳ ۷ ۲۳.۹ ۴۲۳ ۴۰۴ ۲ ۹
شکبیر ۱ ۲۱.۸ ۱۰ ۱۹.۲ ۱۶۲ −۰.۴ ۴.۲ ۱۶.۹ ۴ ۳۲۱ ۱۰۰۱ ۲ ۱
هرمز ۱ ۵.۱ ۵ ۱۳.۶ ۵۱ ۰.۴ ۰.۸ ۹.۱ ۱۰.۹ ۲۳۴ ۴۸ ۳ ۱۸
وامید ۰.۹ ۶.۳ ۱۵ ۳۱.۱ ۱۱۱ ۰.۶ ۰.۲ ۵.۳ ۲۴.۶ ۳۹۱ ۶۲ ۲ ۲

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • فولاد
 • فملی
 • وبملت
 • خساپا
 • خودرو
 • شستا
 • ذوب
 • شپنا
 • وتجارت
 • کگل
 • وغدیر
 • شبندر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • رمپنا
 • اخابر
 • خساپا
 • کاوه
 • زاگرس
 • شکبیر
 • کاریس
 • وپارس
 • اپال
 • وصندوق
 • مبین
 • هرمز

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شستا
 • بپاس
 • وتجارت
 • فملی
 • فولاد
 • شبندر
 • وبملت
 • تاپیکو
 • شپدیس
 • کچاد
 • ذوب
 • فارس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • خودرو
 • اخابر
 • خساپا
 • وتجارت
 • حکشتی
 • شبریز
 • شیران
 • وپارس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شیران
 • شیراز
 • وتجارت
 • خساپا
 • خودرو
 • شبریز
 • اخابر
 • ذوب
 • وپارس

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثفارس ۸۷.۶ ۲۱ ۲۱ ۱۸.۶ ۲۶ −۲۱ ۰.۸ ۵۸.۶ ۷۵.۶ ۲۴۸ ۳۰۹۵ ۴ ۰
حفارس ۶۲ ۱۶.۸ ۱۴ ۲۱ ۱۰ −۲ ۰.۷ ۵۵.۹ ۷۶ ۲۰۸ ۱۰۲۱ ۳ ۰
فولاد ۵۵.۶ ۱۵.۴ ۱۲ ۱۷ ۱۱۱ ۵.۹ ۰.۵ ۱۶.۲ ۳۴.۷ ۲۲۵۴ ۲۷۹۴ ۲ ۳
فملی ۴۸.۴ ۲۱.۴ ۱۵ ۱۷.۴ ۱۳۳ ۶.۴ ۰.۹ ۲۲.۹ ۲۵.۶ ۳۵۴۴ ۲۰۷۵ ۲ ۷
کفرا ۴۲.۱ ۵۰.۷ ۱۶ ۲۰.۶ ۹۱ −۳۷.۵ ۲.۷ ۱۱۹.۳ ۴۵ ۱۸۹ ۱۲۶۶۹ ۴ ۱۲
وبملت ۴۱.۹ ۱۱.۲ ۱۵ ۲۰.۸ ۶۰ ۴.۷ ۰.۵ ۲۳.۹ ۴۳.۹ ۹۲۷ ۱۱۲۶ ۲ ۳
خگستر ۴۰.۵ ۱۰.۲ ۱۱ ۱۶.۷ ۱۲ ۱.۵ ۱ ۲۹.۶ ۳۰.۷ ۱۰۲۴ ۳۲۳ ۴ ۱۴
خساپا ۳۷.۷ ۹ ۱۱ ۱۹.۷ ۶۰ −۱.۴ ۱.۳ ۲۷.۴ ۲۰.۳ ۵۷۸ ۸۴۲ ۳ ۴
تپکو ۳۷.۶ ۱۷.۱ ۱۳ ۲۴.۴ ۲۸ −۰.۶ ۱.۳ ۷۹.۸ ۵۹.۶ ۵۹۸ ۱۰۸۱ ۳ ۰
خودرو ۳۶ ۱۰.۱ ۱۰ ۱۸.۴ ۴۹ ۲.۱ ۱ ۲۷.۵ ۲۶.۲ ۶۵۰ ۶۹۷ ۴ ۱۳
ثشاهد ۳۶ ۹.۴ ۱۰ ۱۷.۳ ۳ −۰.۷ ۰.۸ ۲۶.۷ ۳۳.۹ ۶۶ ۹۳۰ ۵ ۳۱
شستا ۳۳.۲ ۸.۴ ۸ ۱۹ ۱۰۰ ۱۳.۱ ۰.۶ ۱۱.۱ ۱۹.۴ ۱۰۰۲ ۱۱۰۸ ۲ ۱۱
غالبر ۳۲.۲ ۳۷.۸ ۱۸ ۱۸.۷ ۵۸ −۸.۸ ۲.۲ ۱۳۸.۳ ۶۲ ۱۲۷۷ ۲۸۲۵ ۵ ۱
وسدید ۲۹.۱ ۱۵.۲ ۲۰ ۱۶.۶ ۱۳ ۰.۱ ۰.۷ ۳۸.۴ ۵۵.۵ ۱۹۶۳ ۶۲۷ ۲ ۱۹
کسرام ۲۸.۶ ۱۸ ۸ ۱۶.۴ ۱۷ −۱.۷ ۱.۱ ۵۵.۵ ۴۹.۵ ۳۱۹ ۱۱۱۰ ۵ ۰
بالبر ۲۷.۷ ۱۴.۲ ۱۴ ۲۱.۳ ۱ −۰.۲ ۱.۱ ۵۹.۳ ۵۴   ۱۰۴ ۴ ۰
وساخت ۲۷.۱ ۹.۴ ۸ ۲۱.۳ ۳۶ −۷.۸ ۱.۴ ۳۴.۹ ۲۴.۱ ۲۵۳ ۱۰۹۵ ۵ ۰
ولغدر ۲۴.۵ ۱۲.۶ ۸ ۱۸.۹ ۲ −۰.۲ ۱ ۴۳.۹ ۴۵.۱ ۱۱۵ ۱۵۳ ۶ ۱۲
خاور ۲۴.۲ ۹.۱ ۹ ۲۳.۹ ۴۱ ۵.۷ ۰.۵ ۲۴.۲ ۴۴.۹ ۵۴۷ ۳۴۲ ۵ ۷
حفاری ۲۲.۷ ۱۱.۶ ۱۵ ۱۹.۳ ۵۷ ۴.۲ ۱ ۳۰.۲ ۲۹.۶ ۸۴۶ ۵۳۶ ۴ ۰
سنیر ۲۲.۶ ۸.۷ ۸ ۱۶.۳ ۱۱ −۱.۷ ۱.۱ ۲۶.۱ ۲۴.۳ ۱۸۵ ۵۱۵ ۵ ۰
پتایر ۲۲.۴ ۸.۱ ۷ ۱۷.۳ ۶ −۰.۶ ۰.۶ ۱۹.۹ ۳۳.۵ ۱۶۹ ۳۱۰ ۵ ۱
ذوب ۲۱.۹ ۱۰.۳ ۱۴ ۱۶.۵ ۱۷ ۳.۲ ۰.۹ ۲۷.۲ ۳۱.۵ ۴۲۵ ۸۶ ۴ ۱
شپنا ۲۱.۹ ۱۰.۱ ۱۲ ۱۳.۹ ۶۳ ۲.۶ ۰.۹ ۱۸.۱ ۱۹.۴ ۱۰۳۱ ۱۴۰۴ ۳ ۶
وتجارت ۲۱.۷ ۸.۶ ۱۱ ۲۱ ۴۴ ۶.۹ ۰.۶ ۲۰.۵ ۳۵.۴ ۱۰۳۲ ۲۲۶ ۳ ۱۳
خزامیا ۲۱.۶ ۱۰.۳ ۱۰ ۱۹.۵ ۳۰ ۰.۸ ۰.۹ ۳۰.۲ ۳۴.۲ ۴۴۲ ۴۶۱ ۵ ۹
کگل ۲۱.۴ ۱۳.۶ ۱۲ ۳۲.۱ ۱۵۸ ۲.۹ ۰.۴ ۱۰.۳ ۲۶.۲ ۴۵۰۹ ۱۶۸۸ ۳ ۸
لپارس ۲۰.۹ ۱۱.۸ ۷ ۱۶.۲ ۱۳ −۱.۷ ۱.۳ ۳۸.۱ ۲۹.۷ ۲۲۸ ۷۲۵ ۵ ۱۹
وساپا ۲۰.۹ ۱۲.۱ ۱۱ ۱۸.۷ ۶ −۰.۳ ۱.۳ ۴۶.۷ ۳۵ ۲۱۳ ۱۹۱ ۵ ۱۶
فاذر ۱۹.۹ ۸ ۱۰ ۲۱.۴ ۲ ۰.۳ ۰.۶ ۲۵.۳ ۴۰ ۱۰۴ ۱۰ ۴ ۴
ختوقا ۱۹.۴ ۹.۳ ۹ ۲۱.۳ ۱۱ ۱.۴ ۰.۵ ۲۵.۲ ۴۸ ۴۱۹ ۱۱۰ ۵ ۲
وغدیر ۱۸.۵ ۲۲.۱ ۱۴ ۲۷.۹ ۱۶۶ ۲.۸ ۰.۳ ۱۰.۸ ۳۱.۹ ۱۶۶۹ ۲۳۱۱ ۳ ۲
ونوین ۱۸.۴ ۱۴.۱ ۱۸ ۱۹.۴ ۶۳ −۲.۵ ۰.۹ ۳۳.۹ ۳۸.۵ ۴۰۷ ۸۷۴ ۳ ۱۳
قشرین ۱۷.۷ ۲۶.۲ ۲۲ ۱۹.۱ ۹۰ ۷.۶ ۱ ۵۳.۸ ۵۳.۷ ۲۹۳۵ ۵۹۷ ۲ ۰
سصفها ۱۷.۶ ۵.۲ ۶ ۲۴.۲ ۱ ۰.۱ ۰.۵ ۱۷.۵ ۳۵.۹ ۵۷ ۱ ۵ ۳۲
ثبهساز ۱۷.۴ ۷ ۷ ۱۶ ۱۰ ۱.۳ ۲.۴ ۳۵.۷ ۱۴.۸ ۳۰۷ ۴۴ ۵ ۲
شبندر ۱۵.۲ ۸.۳ ۹ ۱۴.۲ ۷۵ ۵ ۰.۴ ۹.۲ ۲۱.۵ ۱۱۸۳ ۸۰۸ ۳ ۱۷
شتران ۱۵ ۶.۶ ۷ ۱۶.۱ ۵۳ ۲.۱ ۰.۸ ۱۳.۸ ۱۷ ۱۲۶۲ ۴۲۲ ۳ ۱۰
های وب ۱۴.۹ ۵.۷ ۶ ۲۵.۲ ۵۱ −۶.۷ ۱.۲ ۲۱.۸ ۱۷.۹ ۱۶۰ ۱۰۱۷ ۴ ۱۷
کدما ۱۴.۹ ۱۰.۲ ۶ ۱۶.۹ ۱۶ −۲.۴ ۱.۶ ۳۹ ۲۳.۹ ۲ ۱۲۲۲ ۵ ۱۷
ولملت ۱۴.۷ ۹.۱ ۱۰ ۲۴.۶ ۳ −۰.۳ ۰.۷ ۳۴.۶ ۵۰.۱ ۹۱ ۱۸۹ ۶ ۰
کماسه ۱۴.۴ ۱۰ ۱۱ ۱۸.۳ ۱۱ ۰.۵ ۰.۸ ۲۷.۸ ۳۵.۷ ۱۷۴ ۲۶۲ ۶ ۴
فنورد ۱۴.۲ ۱۲.۶ ۹ ۱۷ ۴۱ ۰.۲ ۰.۶ ۲۶ ۴۷ ۲۹۸۵ ۴۶۵ ۳ ۰
خپارس ۱۳.۳ ۷.۹ ۷ ۲۴.۱ ۲۲ −۱.۴ ۱.۳ ۳۷.۴ ۲۸ ۱۵۱ ۴۲۱ ۳ ۱۱
ثامان ۱۳.۱ ۱۳.۷ ۷ ۲۰.۹ ۲۴ ۱.۷ ۱.۳ ۵۶ ۴۲.۱ ۱۲۱۷ ۷۱۳ ۴ ۵۳
اخابر ۱۲.۷ ۹.۲ ۱۴ ۱۷.۸ ۳۲ −۲.۷ ۰.۸ ۲۳.۱ ۲۹.۷ ۲۱۶ ۴۷۸ ۵ ۹
غدشت ۱۲.۴ ۸.۷ ۱۱ ۱۶ ۲۷ ۱.۵ ۰.۶ ۱۷.۲ ۳۱.۱ ۱۱۸۷ ۴۵۱ ۵ ۷
خشرق ۱۲.۴ ۱۶.۴ ۸ ۱۴.۸ ۳۳ −۴ ۲ ۵۴.۱ ۲۷.۱   ۱۰۱۲ ۴ ۰
کقزوی ۱۲.۲ ۳۷.۸ ۲۶ ۱۸.۷ ۵۰ −۵ ۱.۵ ۱۲۴ ۸۱.۷ ۲۶۴ ۹۲۸ ۳ ۳
ورنا ۱۲.۲ ۱۱.۴ ۱۱ ۱۶.۷ ۱۲ ۰.۲ ۱.۱ ۳۵.۲ ۳۰.۸ ۱۹۸ ۱۵۵ ۵ ۲۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثفارس
 • حفارس
 • فولاد
 • فملی
 • کفرا
 • وبملت
 • خگستر
 • خساپا
 • تپکو
 • خودرو
 • ثشاهد
 • شستا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • کفرا
 • ثفارس
 • غالبر
 • وساخت
 • های وب
 • کقزوی
 • خشرق
 • وبانک
 • رمپنا
 • شمواد
 • سبهان
 • اخابر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شستا
 • قشرین
 • وتجارت
 • فملی
 • فولاد
 • خاور
 • شبندر
 • وبملت
 • وپاسار
 • حفاری
 • تاپیکو
 • شپدیس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • غالبر
 • کقزوی
 • خکاوه
 • سیلام
 • ثفارس
 • شفارا
 • کسرام
 • تپکو
 • حفارس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • قهکمت
 • وپست
 • سهگمت
 • شدوص
 • شغدیر
 • دپارس
 • نمرینو
 • خکار
 • حتاید

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۸۷.۹ ۷۵.۶ ۶۲ ۱۳.۲ ۱۳۴ ۶.۵ ۱ ۶۷.۱ ۶۴.۵ ۱۱۹۸۱ ۸۵۷۰ ۰ ۰
یاقوت ۲۴۶.۱ ۴۵.۸ ۴۴ ۱۶ ۱۰۷ −۲۶.۴ ۱.۳ ۷۶ ۶۰.۱ ۱۰۷۹۳ ۱۱۱۶۵ ۰ ۰
اعتماد ۲۱۲.۲ ۹۲.۱ ۱۰۸ ۱۴.۵ ۱۲۶ ۹.۱ ۱ ۹۸.۴ ۹۸.۹ ۱۹۷۵۹ ۴۶۱۵ ۰ ۰
سپیدما ۱۴۸.۷ ۳۲۱.۲ ۱۷۴ ۱۵.۵ ۱۹۳ ۲.۹ ۱ ۳۷.۹ ۳۶.۵ ۱۸۰۷۷ ۲۳۶۲۲ ۰ ۰
کیان ۱۳۹.۲ ۶۹.۸ ۵۲ ۱۳.۱ ۱۴۱ ۱۳.۸ ۰.۸ ۴۸.۸ ۵۸.۶ ۲۱۰۰۳ ۶۰۸۰ ۰ ۰
همای ۱۰۰.۹ ۲۸.۸ ۴۱ ۲۲.۷ ۲۵ ۲۳.۹ ۰.۷ ۹۷.۸ ۱۳۱.۷ ۸۱۲۶ ۲۵۱ ۰ ۰
فیروزا ۸۶.۳ ۱۶۴.۱ ۱۵۱ ۱۳.۶ ۱۵۷ ۱۰.۴ ۰.۶ ۷۳.۹ ۱۱۷.۷ ۹۱۰۱ ۶۹۳۸ ۰ ۰
ثبات ۷۹.۴ ۱۳۹.۶ ۲۱۹ ۱۴.۹ ۱۷۳ ۶.۸ ۰.۷ ۴۶.۳ ۶۳.۴ ۱۰۲۹۷ ۴۳۵۳ ۰ ۰
کمند ۷۲.۷ ۴۳.۳ ۸۰ ۱۵ ۹۵ ۱۸.۳ ۰.۶ ۵۰.۵ ۸۵.۹ ۶۲۵۳ ۴۲۵۲ ۰ ۱
داریک ۷۰.۸ ۶۰.۵ ۴۱ ۱۳.۲ ۱۳۰ ۱۵.۲ ۰.۷ ۴۵.۳ ۶۳.۲ ۱۳۴۱۴ ۵۴۸۷ ۰ ۰
هامرز ۶۱.۹ ۲۶۳.۳ ۲۳۴ ۲۹.۴ ۱۸۷ ۰.۷ ۰.۵ ۷۴ ۱۳۹.۲ ۹۷۰۷ ۱۴۳۸۸ ۰ ۱
یارا ۶۱.۸ ۴۰۱.۲ ۱۰۰ ۱۹.۷ ۱۷۷ −۱۲.۱ ۷.۴ ۲۷۴.۹ ۳۷ ۱۲۱۴۳ ۲۰۲۲۰ ۰ ۰
صایند ۶۰.۳ ۳۰.۳ ۳۶ ۱۵.۵ ۱۵ −۹.۱ ۰.۶ ۷۱.۴ ۱۱۵.۲ ۰ ۲۲۷۰ ۰ ۰
سپر ۵۴.۹ ۷۶.۳ ۹۳ ۱۳.۹ ۱۴۴ ۳.۳ ۰.۸ ۵۳.۶ ۶۴.۲ ۸۲۴۲ ۴۲۱۳ ۰ ۰
آکورد ۵۰ ۵۴.۴ ۷۱ ۱۲.۸ ۱۴۷ ۲.۵ ۱.۱ ۳۹ ۳۵.۸ ۴۲۱۸ ۵۹۰۳ ۰ ۰
فردا ۲۳.۸ ۷۳.۵ ۳۳۵ ۱۱.۴ ۱۸۴ −۲.۳ ۱.۳ ۱۳.۹ ۱۱ ۵۱۹۲ ۷۷۰۴ ۰ ۰
تصمیم ۲۳.۱ ۸۲.۴ ۱۰۴ ۱۳ ۱۶۴ ۳.۲ ۰.۵ ۲۵.۳ ۵۰.۳ ۲۰۵۲۶ ۳۴۵۸ ۰ ۰
پارند ۲۰.۸ ۷۰.۹ ۱۰۱ ۱۳.۷ ۷۶ −۵.۱ ۱.۳ ۱۳۳.۳ ۱۰۵.۷ ۱۷۶۶ ۲۰۸۱ ۰ ۱
مانی ۱۵.۳ ۳۱ ۳۰ ۱۴.۷ ۷۶ −۱ ۰.۹ ۵۴.۷ ۵۹.۴ ۲۶۳۸ ۲۱۰۷ ۰ ۰
کارین ۱۱.۴ ۱۴۸.۱ ۱۶۹ ۱۹.۳ ۱۸۶ −۰.۷ ۳.۴ ۶۵.۶ ۱۹.۴ ۱۰۲۸۸ ۵۴۷۹ ۰ ۰
امین یکم ۱۱ ۴۱.۳ ۲۸ ۱۷.۲ ۵۷ −۶.۳ ۲.۴ ۱۴۴.۹ ۵۹.۶   ۶۳۰۴ ۰ ۰
آسامید ۵.۹ ۵۹.۳ ۸۳ ۱۱.۶ ۱۱۸ ۱.۶ ۰.۳ ۲۸.۸ ۱۱۱.۳ ۱۴۳۰ ۶۷۶ ۰ ۰
گنجینه ۳.۷ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۹.۴ ۱۷۳ ۰.۱ ۰.۸ ۵۳.۸ ۶۹.۴ ۱۶۱۳ ۳۱۰۲ ۰ ۰
خاتم ۲.۷ ۳۰ ۳۱ ۱۱ ۸۹ −۰.۲ ۳.۸ ۸۳.۹ ۲۱.۹ ۵۳۸ ۱۳۱۳ ۰ ۰
دارا ۱ ۵۷.۷ ۱۳۶ ۱۲ ۱۴۷ −۰.۵ ۱۳ ۵۳.۴ ۴.۱ ۵۰۵ ۵۰۹ ۰ ۰
ارمغان ۰.۲ ۲۵.۱ ۱۰۲ ۱۱.۳ ۱۰۰ ۰ ۰.۶ ۲۳.۱ ۳۷ ۱۱۰ ۱۱۵ ۰ ۱
سخند ۰.۱ ۱۱.۶ ۵ ۲۰ ۱۰۰ ۰.۱ ۰ ۰.۲ ۳۸.۶ ۱۱۵   ۰ ۱
گنجین ۰ ۲.۷ ۴ ۶.۷ ۹۸ ۰ ۰ ۰.۱ ۲.۷ ۵   ۰ ۰

آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده می‌توان از آمار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نوع درآمد ثابت نیستند هم استفاده کرد. به جدول آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته‌اند توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

لبخند ۴۳۱.۲ ۱۶۰.۷ ۸۳ ۲۱.۵ ۱۸۳ ۰.۹ ۰.۸ ۵۳.۸ ۶۷.۳ ۵۶۳۳۷ ۲۰۷۰۶ ۰ ۰
افران ۳۸۷.۹ ۷۵.۶ ۶۲ ۱۳.۲ ۱۳۴ ۶.۵ ۱ ۶۷.۱ ۶۴.۵ ۱۱۹۸۱ ۸۵۷۰ ۰ ۰
یاقوت ۲۴۶.۱ ۴۵.۸ ۴۴ ۱۶ ۱۰۷ −۲۶.۴ ۱.۳ ۷۶ ۶۰.۱ ۱۰۷۹۳ ۱۱۱۶۵ ۰ ۰
اهرم ۲۱۵.۱ ۲۲.۶ ۲۱ ۲۶.۳ ۱۷ −۵.۵ ۰.۷ ۸۹.۸ ۱۲۳.۷ ۱۲۹۷ ۱۹۰۹ ۳ ۹
اعتماد ۲۱۲.۲ ۹۲.۱ ۱۰۸ ۱۴.۵ ۱۲۶ ۹.۱ ۱ ۹۸.۴ ۹۸.۹ ۱۹۷۵۹ ۴۶۱۵ ۰ ۰
کارا ۱۶۲.۲ ۷۵.۶ ۱۱۱ ۱۴.۵ ۱۲۴ ۱۵ ۰.۸ ۷۲.۸ ۹۴.۹ ۴۶۸۳ ۴۴۱۳ ۰ ۰
آوند ۱۵۱.۴ ۱۱۸.۷ ۷۱ ۱۵.۱ ۱۳۵ −۰.۲ ۰.۸ ۱۰۲.۸ ۱۳۳.۲ ۲۰۴۳۴ ۲۰۴۷۸ ۰ ۰
سپیدما ۱۴۸.۷ ۳۲۱.۲ ۱۷۴ ۱۵.۵ ۱۹۳ ۲.۹ ۱ ۳۷.۹ ۳۶.۵ ۱۸۰۷۷ ۲۳۶۲۲ ۰ ۰
کیان ۱۳۹.۲ ۶۹.۸ ۵۲ ۱۳.۱ ۱۴۱ ۱۳.۸ ۰.۸ ۴۸.۸ ۵۸.۶ ۲۱۰۰۳ ۶۰۸۰ ۰ ۰
همای ۱۰۰.۹ ۲۸.۸ ۴۱ ۲۲.۷ ۲۵ ۲۳.۹ ۰.۷ ۹۷.۸ ۱۳۱.۷ ۸۱۲۶ ۲۵۱ ۰ ۰
دارا یکم ۹۴.۵ ۱۰.۷ ۱۲ ۲۴.۵ ۱۲ −۳.۲ ۰.۸ ۴۲.۸ ۵۴.۹ ۴۹۳ ۵۹۲ ۳ ۱۰
فیروزا ۸۶.۳ ۱۶۴.۱ ۱۵۱ ۱۳.۶ ۱۵۷ ۱۰.۴ ۰.۶ ۷۳.۹ ۱۱۷.۷ ۹۱۰۱ ۶۹۳۸ ۰ ۰
آفاق ۸۳.۱ ۴۸۰.۷ ۲۹۱ ۱۰۱.۸ ۱۹۹ −۰.۲ ۲.۵ ۶۲.۲ ۲۵.۱ ۴۱۳۵۶ ۲۷۶۳۲ ۰ ۰
ثبات ۷۹.۴ ۱۳۹.۶ ۲۱۹ ۱۴.۹ ۱۷۳ ۶.۸ ۰.۷ ۴۶.۳ ۶۳.۴ ۱۰۲۹۷ ۴۳۵۳ ۰ ۰
کمند ۷۲.۷ ۴۳.۳ ۸۰ ۱۵ ۹۵ ۱۸.۳ ۰.۶ ۵۰.۵ ۸۵.۹ ۶۲۵۳ ۴۲۵۲ ۰ ۱
داریک ۷۰.۸ ۶۰.۵ ۴۱ ۱۳.۲ ۱۳۰ ۱۵.۲ ۰.۷ ۴۵.۳ ۶۳.۲ ۱۳۴۱۴ ۵۴۸۷ ۰ ۰
هامرز ۶۱.۹ ۲۶۳.۳ ۲۳۴ ۲۹.۴ ۱۸۷ ۰.۷ ۰.۵ ۷۴ ۱۳۹.۲ ۹۷۰۷ ۱۴۳۸۸ ۰ ۱
یارا ۶۱.۸ ۴۰۱.۲ ۱۰۰ ۱۹.۷ ۱۷۷ −۱۲.۱ ۷.۴ ۲۷۴.۹ ۳۷ ۱۲۱۴۳ ۲۰۲۲۰ ۰ ۰
آگاس ۶۰.۵ ۳۰.۹ ۲۶ ۲۹.۵ ۱۷ −۰.۵ ۰.۸ ۱۴۳ ۱۸۸.۲ ۱۲۴۶ ۱۳۵۸ ۲ ۴
صایند ۶۰.۳ ۳۰.۳ ۳۶ ۱۵.۵ ۱۵ −۹.۱ ۰.۶ ۷۱.۴ ۱۱۵.۲ ۰ ۲۲۷۰ ۰ ۰
پاداش ۵۸.۵ ۶۸.۵ ۸۱ ۱۴.۵ ۱۴۶ ۶.۴ ۰.۸ ۴۵.۹ ۵۹.۵ ۲۳۰۱۲ ۴۹۵۶ ۰ ۰
سپر ۵۴.۹ ۷۶.۳ ۹۳ ۱۳.۹ ۱۴۴ ۳.۳ ۰.۸ ۵۳.۶ ۶۴.۲ ۸۲۴۲ ۴۲۱۳ ۰ ۰
شتاب ۵۳.۹ ۱۳.۷ ۱۴ ۳۷.۹ ۴ ۰.۱ ۰.۸ ۸۸ ۱۱۱.۶ ۲۷۷ ۵۱۹ ۳ ۱۰
آکورد ۵۰ ۵۴.۴ ۷۱ ۱۲.۸ ۱۴۷ ۲.۵ ۱.۱ ۳۹ ۳۵.۸ ۴۲۱۸ ۵۹۰۳ ۰ ۰
طلا ۴۴.۱ ۱۰.۵ ۱۹ ۲۰.۷ ۵۰ ۷.۵ ۰.۳ ۱۹.۱ ۷۲.۷ ۱۸۳۴ ۲۴۰۸ ۱ ۳
پالایش ۴۱.۸ ۷.۸ ۱۱ ۱۹.۴ ۳ −۰.۴ ۱ ۲۹.۴ ۲۸.۶ ۱۲۶ ۳۰۴ ۳ ۱۶
کاج ۳۹.۲ ۲۹۰ ۱۶۰ ۱۵.۷ ۱۸۱ ۰.۲ ۱ ۸۶.۷ ۸۲.۹ ۱۱۸۶۶ ۸۸۵۶ ۰ ۰
اوصتا ۲۹.۵ ۳۸۳.۳ ۸۲۴ ۱۹.۳ ۱۷۵ −۵.۸ ۸.۱ ۳۱۰.۸ ۳۸.۵ ۷۶۶۲ ۳۱۹۸ ۰ ۰
عیار ۲۸.۸ ۱۰.۹ ۱۴ ۱۵.۷ ۸۷ ۰ ۰.۳ ۱۲.۶ ۳۹.۷ ۳۱۵۰ ۶۳۰۹ ۱ ۳
توسکا ۲۷.۱ ۴۳۰.۴ ۱۹۵ ۵۷.۳ ۱۹۷ ۰.۶ ۰.۱ ۱۰.۸ ۱۰۹.۱ ۱۳۵۲۷ ۴۴۰۹ ۰ ۰
زر ۲۵.۷ ۴۶ ۸ ۲۸.۱ ۱۹۲ ۰.۱ ۰.۵ ۷ ۱۵.۱ ۲۴۷۷۶ ۲۴۷۲۰ ۱ ۴
فردا ۲۳.۸ ۷۳.۵ ۳۳۵ ۱۱.۴ ۱۸۴ −۲.۳ ۱.۳ ۱۳.۹ ۱۱ ۵۱۹۲ ۷۷۰۴ ۰ ۰
آلا ۲۳.۶ ۹۷.۸ ۵۹ ۱۵.۴ ۱۱۴ −۸.۶ ۱.۴ ۱۴۲.۸ ۱۰۴.۲ ۴۵۷۷ ۵۹۱۴ ۰ ۰
تصمیم ۲۳.۱ ۸۲.۴ ۱۰۴ ۱۳ ۱۶۴ ۳.۲ ۰.۵ ۲۵.۳ ۵۰.۳ ۲۰۵۲۶ ۳۴۵۸ ۰ ۰
پتروآگاه ۲۳ ۲۰.۴ ۱۸ ۲۳.۵ ۳ ۰.۷ ۱.۲ ۱۰۳.۱ ۸۵.۲ ۶۵۲   ۲ ۵
رایکا ۲۱.۶ ۳۴۲.۴ ۲۸۲ ۳۱.۵ ۱۳۵ −۱۱.۹ ۹.۷ ۱۱۷۹.۳ ۱۲۱.۹ ۲۸۶۷ ۵۱۱۹ ۰ ۰
نیلی ۲۱ ۴۶۷.۱ ۳۳۴ ۱۱۲.۵ ۱۹۳ −۱.۵ ۲۳۴.۸ ۷۷۵ ۳.۳ ۱۹۴۷۰ ۷۰۰۵ ۰ ۱
پارند ۲۰.۸ ۷۰.۹ ۱۰۱ ۱۳.۷ ۷۶ −۵.۱ ۱.۳ ۱۳۳.۳ ۱۰۵.۷ ۱۷۶۶ ۲۰۸۱ ۰ ۱
رابین ۱۹.۳ ۱۲۱.۶ ۱۰۹ ۱۷.۷ ۱۲۲ −۵.۶ ۳.۸ ۳۱۲.۵ ۸۳.۱ ۴۵۱۱ ۳۶۵۰ ۰ ۰
گوهر ۱۶.۱ ۳۸.۳ ۲۲ ۱۶.۸ ۱۶۴ ۰.۴ ۰.۵ ۱۷.۳ ۳۲.۳ ۱۳۳۸۳ ۱۲۹۶۹ ۱ ۳
گنج ۱۵.۹ ۵۲.۷ ۱۲ ۳۳.۶ ۱۹۰ ۰.۲ ۰.۲ ۹.۸ ۴۰.۶ ۷۶۲۸ ۷۵۴۴ ۲ ۵
مانی ۱۵.۳ ۳۱ ۳۰ ۱۴.۷ ۷۶ −۱ ۰.۹ ۵۴.۷ ۵۹.۴ ۲۶۳۸ ۲۱۰۷ ۰ ۰
سیناد ۱۴.۲ ۳۴.۱ ۸۷ ۱۱.۶ ۱۲۹ ۰.۴ ۵.۸ ۹۸.۵ ۱۶.۹ ۴۶۸۰ ۴۴۷۰ ۰ ۰
مثقال ۱۲.۵ ۱۱.۵ ۱۴ ۱۷.۹ ۴ −۰.۵ ۰.۵ ۳۰.۳ ۶۰ ۱ ۲۴۵ ۱ ۲
فاخر ۱۲.۳ ۱۸۵.۷ ۳۹۶ ۱۸.۳ ۱۶۹ −۳.۲ ۴ ۱۲۴.۶ ۳۱ ۴۳۸۲ ۴۰۰۲ ۰ ۰
کارین ۱۱.۴ ۱۴۸.۱ ۱۶۹ ۱۹.۳ ۱۸۶ −۰.۷ ۳.۴ ۶۵.۶ ۱۹.۴ ۱۰۲۸۸ ۵۴۷۹ ۰ ۰
توان ۱۱.۳ ۶ ۱۲ ۲۱.۵ ۲ ۰.۱ ۰.۹ ۲۳.۱ ۲۷.۱ ۷۷ ۲۰ ۳ ۸
امین یکم ۱۱ ۴۱.۳ ۲۸ ۱۷.۲ ۵۷ −۶.۳ ۲.۴ ۱۴۴.۹ ۵۹.۶   ۶۳۰۴ ۰ ۰
پایا ۹.۷ ۱۹۳.۱ ۲۲۱ ۱۷.۲ ۱۴۴ −۱.۸ ۲.۱ ۲۵۹.۶ ۱۲۱.۲ ۶۰۲۲ ۱۹۵۹ ۰ ۰
سرو ۷.۴ ۳۷.۷ ۱۸ ۱۴.۲ ۹۰ ۱.۴ ۰.۸ ۵۱.۷ ۶۳ ۴۰۷۰ ۲۶۴۱ ۲ ۴

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

کفرا ۴۲.۱ ۵۰.۷ ۱۶ ۲۰.۶ ۹۱ −۳۷.۵ ۲.۷ ۱۱۹.۳ ۴۵ ۱۸۹ ۱۲۶۶۹ ۴ ۱۲
غالبر ۳۲.۲ ۳۷.۸ ۱۸ ۱۸.۷ ۵۸ −۸.۸ ۲.۲ ۱۳۸.۳ ۶۲ ۱۲۷۷ ۲۸۲۵ ۵ ۱
وساخت ۲۷.۱ ۹.۴ ۸ ۲۱.۳ ۳۶ −۷.۸ ۱.۴ ۳۴.۹ ۲۴.۱ ۲۵۳ ۱۰۹۵ ۵ ۰
پتایر ۲۲.۴ ۸.۱ ۷ ۱۷.۳ ۶ −۰.۶ ۰.۶ ۱۹.۹ ۳۳.۵ ۱۶۹ ۳۱۰ ۵ ۱
کگل ۲۱.۴ ۱۳.۶ ۱۲ ۳۲.۱ ۱۵۸ ۲.۹ ۰.۴ ۱۰.۳ ۲۶.۲ ۴۵۰۹ ۱۶۸۸ ۳ ۸
وغدیر ۱۸.۵ ۲۲.۱ ۱۴ ۲۷.۹ ۱۶۶ ۲.۸ ۰.۳ ۱۰.۸ ۳۱.۹ ۱۶۶۹ ۲۳۱۱ ۳ ۲
کدما ۱۴.۹ ۱۰.۲ ۶ ۱۶.۹ ۱۶ −۲.۴ ۱.۶ ۳۹ ۲۳.۹ ۲ ۱۲۲۲ ۵ ۱۷
فنورد ۱۴.۲ ۱۲.۶ ۹ ۱۷ ۴۱ ۰.۲ ۰.۶ ۲۶ ۴۷ ۲۹۸۵ ۴۶۵ ۳ ۰
غدشت ۱۲.۴ ۸.۷ ۱۱ ۱۶ ۲۷ ۱.۵ ۰.۶ ۱۷.۲ ۳۱.۱ ۱۱۸۷ ۴۵۱ ۵ ۷
رکیش ۸.۷ ۶.۷ ۶ ۱۷.۷ ۶ ۰ ۱.۴ ۲۵.۵ ۱۸ ۸۰ ۷۷ ۴ ۳
غدام ۵.۹ ۱۱.۱ ۷ ۱۳.۸ ۳۱ −۱.۳ ۱.۸ ۳۴ ۱۹.۱ ۳۰۳ ۷۷۸ ۴ ۳
حتوکا ۵.۷ ۶.۶ ۷ ۲۰ ۱ ۰.۱ ۰.۵ ۱۸.۳ ۳۶.۳ ۷۰   ۵ ۲۰
ولپارس ۴ ۳.۷ ۳ ۱۸.۴ ۳۲ ۱.۲ ۱.۸ ۱۵.۸ ۸.۶ ۶۲۱ ۷ ۶ ۸
دزهراوی ۴ ۶.۶ ۴ ۲۱.۴ ۱۱ −۰.۲ ۲ ۳۷.۵ ۱۸.۹ ۱۰۷ ۱۷۴ ۴ ۱۳
کساوه ۲.۷ ۸ ۸ ۵۶.۲ ۹۳ ۲.۳ ۰.۱ ۷.۹ ۹۹.۷ ۶۰۴ ۳۱ ۴ ۱۳
دروز ۲.۵ ۶.۲ ۶ ۱۶.۴ ۳۳ −۰.۸ ۰.۶ ۱۳.۱ ۲۳.۷ ۲۴ ۳۹۶ ۳ ۵۶
شرنگی ۲.۵ ۱۴.۵ ۹ ۱۵.۸ ۴ ۰.۱ ۰.۶ ۳۲.۹ ۵۹.۱ ۴۵   ۲ ۱۶
امید ۱.۸ ۱۳.۳ ۸ ۱۸.۹ ۱۴۳ ۰.۴ ۰.۵ ۸.۹ ۱۹ ۱۴۴۹ ۱۰۷۷ ۲ ۰
شپارس ۱.۸ ۸.۸ ۶ ۱۴.۵ ۵۶ ۰.۶ ۰.۳ ۹.۳ ۳۱.۳ ۷۹۴ ۲۰۱ ۵ ۳
قجام ۱.۱ ۹.۴ ۹ ۱۲.۸ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۷ ۳۶.۹     ۲ ۱۵
قپیرا ۱.۱ ۶.۴ ۶ ۲۵.۹ ۵۳ −۰.۶ ۲.۲ ۳۱.۶ ۱۴.۱   ۱۱۴ ۴ ۰
بتک ۱.۱ ۱۱.۸ ۹ ۱۳.۵ ۰ ۰ ۲.۲ ۴۹.۲ ۲۲.۲     ۱ ۱۶
شتولی ۰.۲ ۴۸.۱ ۲۶ ۱۰ ۹۱ ۰.۲ ۰ ۵.۷ ۱۹۲.۴ ۱۷۵   ۱ ۲۳
سپرمی ۰.۱ ۷.۶ ۶ ۱۳.۸ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۶.۸ ۲۸     ۰ ۱

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت قدرت حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • غالبر
 • کفرا
 • بتک
 • کدما
 • دزهراوی
 • وساخت
 • غدام
 • قپیرا
 • رکیش
 • ولپارس

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • شتولی
 • کساوه
 • شرنگی
 • فنورد
 • قجام
 • حتوکا
 • پتایر
 • وغدیر
 • شپارس
 • غدشت
 • سپرمی
 • کگل
 • دروز
 • امید

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۲ همت است که به علت بالا بودن متعادل بودن فاکتور بازیگر و همین‌طور کم‌نوسان بودن بازار، تقریباً با حجم عادی معاملات برابر است. در چند روز اخیر حجم معاملات روزانه در روزهای متعادل نزدیک به ۲ همت است و شاخص تعادلی با توجه به این حجم، نزدیک به ۲ میلیون واحد است. به این ترتیب افت و خیز شاخص به کندی دنبال می‌شود.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران بازار برای تحلیل اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده، داده‌های آماری نرمال‌سازی شده و قدرت حقیقی در شاخص‌سازها و در عموم ۴۰۰ نماد در تصویر زیر ذکر شده است. میزان خرید خالص (خرید منهای فروش) کدهای حقوقی و قدرت حقوقی (سرانه‌ی خرید تقسیم بر سرانه‌ی فروش) نیز به صورت نرمال شده به صورت زیر است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۸ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به آمار فاکتور بازیگر پیش‌فاز و همین‌طور فاکتور بازیگر که در تصویر فوق برای عموم ۴۰۰ نماد و شاخص‌سازها به صورت مجزا ذکر شده نیز توجه فرمایید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به سرانه‌ی خرید و سرانه فروش حقیقی‌ها و همین‌طور خرید و فروش حقوقی‌ها، فاکتور خروج سرمایه‌های قوی محاسبه شده و با توجه به میانگین وزنی (بر اساس حجم معاملات) در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت به محاسبه شده و روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن درج شده است. مقادیر فعلی منفی است، به خصوص تراز ۱۷ روزه که به منفی ۱۰۰۰ نزدیک شده است! در این حالت احتمال ریزش شاخص به دلیل فرار سرمایه‌های بزرگ به صندوق‌ها بیش از احتمال رشد شاخص است.

حجم امروز معاملات بورس تهران نیز حدود ۲ همت بوده و با بررسی تعادل حجم و شاخص به این نتیجه می‌رسیم که شاخص فعلی فاصله‌ی زیادی با حالت تعادلی ندارد اما شاخص هم‌وزن بیش از حد رشد کرده و با توجه به حجم فعلی، حالت تعادلی آن ۲۰ تا ۴۰ هزار واحد پایین‌تر است. در کنار حجم، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت هم وضعیت جالبی ندارد و علاوه بر این خطوط میانگین وزنی ۱۲ روزه مربوط به درصد خالص خرید حقوقی‌ها و قدرت کدهای حقوقی پایین آمده است. بنابراین مجموع شرایط ضرورت افت شاخص را نشان می‌دهد.

آیا شاخص افت زیادی خواهد داشت؟ پاسخ منفی است چرا که حجم معاملات روی ۲ همت ثبات پیدا کرده و از طرفی در روزهای منفی، فاکتور بازیگر به سرعت به ارقام کمتر از ۱۰.۵ سقوط می‌کند و این یعنی تمایل برای پایین کشیدن شاخص با انجام کد به کد در رنج منفی تابلو ضعیف شده است. حتی در صورت انتشار اخبار منفی برای ایجاد شوک در بازار هم ریزش شاخص تا کمتر از ۱.۹ میلیون واحد دشوار است. بنابراین جمع‌آوری تدریجی سبد به خصوص در روزهایی که شاخص افت پیدا می‌کند و فاکتور بازیگر به کمتر از ۱۰ می‌رسد، منطقی است.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: