در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

امروز روند کلی بازار بورس تهران نزولی بود اما شاخص هم‌وزن تغییر زیادی نکرد، به عبارت دیگر شاخص کل با افت ۰.۵۱ درصد روبرو شد در حالی که شاخص کل با معیار هم‌وزن فقط ۰.۰۳ درصد کاهش پیدا کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۶۶.۷ ۱۳.۴ ۱۶ ۲۰.۸ ۷۳ ۷.۶ ۰.۵ ۲۵.۹ ۴۷.۱ ۱۴۷۶ ۱۰۷۶ ۲ ۲
خساپا ۵۰.۳ ۱۲.۵ ۱۱ ۲۰.۵ ۸۷ ۲۰.۲ ۱ ۲۶.۹ ۲۸.۳ ۳۵۷۵ ۵۱۸ ۳ ۶
خودرو ۳۷.۳ ۹.۷ ۱۰ ۱۸.۷ ۶۸ ۱۲.۲ ۱ ۲۲.۷ ۲۳.۷ ۱۸۷۷ ۲۵۰ ۴ ۱۳
شپنا ۳۶.۹ ۱۲ ۱۲ ۱۵.۱ ۷۲ ۱۳.۲ ۰.۵ ۱۴.۹ ۳۲.۲ ۳۹۶۵ ۷۴۰ ۳ ۴
فملی ۳۶.۳ ۱۷.۴ ۱۴ ۱۵.۹ ۱۳۳ ۱۳.۸ ۰.۳ ۷.۸ ۲۸.۶ ۵۱۷۵ ۱۴۴۲ ۲ ۶
شستا ۳۶.۱ ۷.۱ ۸ ۲۱.۳ ۱۰۴ ۲ ۱.۱ ۱۴.۹ ۱۳.۴ ۹۹۸ ۱۱۲۴ ۲ ۱۱
وبصادر ۳۳.۲ ۱۳.۳ ۱۱ ۲۱.۴ ۱۰۴ ۵.۵ ۰.۴ ۱۷.۱ ۴۱.۷ ۱۹۸۹ ۱۶۰۴ ۳ ۱۳
وتجارت ۳۲ ۱۲.۱ ۱۱ ۲۰.۴ ۸۳ ۱۳.۱ ۰.۳ ۱۵ ۴۵.۲ ۱۶۲۴ ۲۱۸۶ ۳ ۱۲
فولاد ۳۰ ۸.۳ ۱۲ ۱۵.۸ ۶۸ ۱ ۰.۶ ۱۳.۲ ۲۲.۷ ۶۷۰ ۶۰۹ ۲ ۱
ذوب ۲۲.۳ ۹.۸ ۱۴ ۱۶.۴ ۵ ۱.۱ ۱ ۳۰.۳ ۲۹ ۲۲۶ ۱۸ ۴ ۰
نوری ۱۸.۹ ۱۷.۳ ۱۲ ۱۴.۷ ۷۱ −۹.۷ ۱.۹ ۴۰.۸ ۲۱.۳ ۶۳۱ ۲۳۰۶ ۲ ۴
حکشتی ۱۵.۸ ۸.۳ ۹ ۱۶.۷ ۶۰ ۱.۹ ۰.۷ ۱۵.۶ ۲۲ ۱۴۲۴ ۵۳۹ ۳ ۲۲
شتران ۱۵.۸ ۶.۷ ۷ ۱۶.۴ ۶۱ ۴.۵ ۰.۵ ۱۰ ۲۱.۶ ۱۴۱۱ ۴۲۸ ۳ ۹
وغدیر ۱۴.۹ ۲۰.۷ ۱۳ ۱۹.۳ ۱۳۸ ۴.۲ ۰.۴ ۱۳.۹ ۳۳.۱ ۱۳۷۰ ۱۶۲۳ ۳ ۱
پارسان ۱۴.۴ ۱۹.۲ ۱۲ ۳۳.۶ ۱۵۵ ۱.۲ ۰.۵ ۲۰.۸ ۳۸.۴ ۲۳۵۰ ۹۵۷ ۳ ۰
اخابر ۱۴.۴ ۱۱.۸ ۱۴ ۱۸ ۴۴ −۳.۴ ۱ ۳۰.۸ ۳۱.۱ ۱۴۵۳ ۹۴۸ ۵ ۸
شبندر ۱۱.۷ ۶.۲ ۱۰ ۱۴ ۴۸ ۴.۱ ۰.۵ ۸.۷ ۱۸.۱ ۹۶۸ ۷۸۰ ۳ ۱۶
فارس ۸.۹ ۹.۴ ۱۱ ۲۰.۴ ۱۳۸ ۳.۲ ۰.۲ ۴.۱ ۲۲ ۲۵۳۹ ۸۹۴ ۲ ۱۱
شیران ۷.۶ ۶.۹ ۸ ۲۱.۲ ۶۹ ۲.۸ ۰.۴ ۱۱ ۲۹ ۷۸۷ ۲۴۴ ۴ ۳
بپاس ۷.۶ ۲۵.۶ ۴۵ ۵۲.۲ ۹۸ ۷.۴ ۰.۱ ۱۲.۶ ۱۶۹.۲ ۷۴۴۸   ۲ ۱
پترول ۶.۹ ۴.۳ ۶ ۱۵.۷ ۹ ۰.۵ ۰.۷ ۱۰.۲ ۱۵.۶ ۷۲ ۷۰ ۳ ۱۷
رمپنا ۶.۴ ۸.۶ ۱۲ ۲۰.۱ ۸۴ −۲.۸ ۰.۹ ۱۸.۴ ۲۰.۸ ۴۲۲ ۴۹۹ ۳ ۱۶
شپدیس ۶.۱ ۷.۹ ۱۱ ۱۶ ۷۹ ۳.۷ ۰.۳ ۷.۴ ۲۱.۹ ۱۴۲۲ ۱۳۶ ۲ ۴
کچاد ۶ ۱۲.۱ ۹ ۱۹.۹ ۱۵۳ ۰.۶ ۰.۵ ۷.۷ ۱۴.۷ ۱۲۲۳ ۶۱۲ ۳ ۲
کاریس ۵.۹ ۶۰.۹ ۳۳ ۱۲.۶ ۱۸۳ ۰.۴ ۰.۵ ۸.۱ ۱۷.۶ ۲۷۸۷ ۱۰۳۵ ۲ ۵
پارس ۵.۷ ۵.۶ ۶ ۲۸.۸ ۹۹ ۲ ۰.۲ ۷.۳ ۳۷.۴ ۱۸۸۹ ۴۵۲ ۳ ۱۷
کگل ۵.۷ ۷.۶ ۱۲ ۱۶.۶ ۸۴ −۱.۴ ۰.۸ ۱۳.۲ ۱۵.۶ ۴۲۴ ۵۱۲ ۳ ۷
صبا ۵ ۴.۹ ۵ ۱۹.۱ ۶۳ −۱.۷ ۲ ۱۷.۳ ۸.۵ ۱۰۰ ۴۷۹ ۳ ۲۳
تاپیکو ۴.۴ ۷.۳ ۱۲ ۲۷ ۱۱۰ ۱.۹ ۰.۳ ۸.۲ ۲۷.۳ ۱۱۱۴ ۲۴۹ ۲ ۶
فخوز ۴.۴ ۶.۶ ۷ ۱۹.۹ ۹۱ ۱.۶ ۰.۷ ۱۰.۸ ۱۶.۴ ۹۲۲ ۴۰۶ ۳ ۱۲
شخارک ۳.۹ ۸.۶ ۱۳ ۲۸.۹ ۱۰۶ ۳.۳ ۰.۱ ۳.۹ ۲۸.۲ ۱۸۴۵ ۱۲۳ ۳ ۰
کاوه ۳.۸ ۱۰ ۹ ۳۲.۸ ۱۱۳ ۰.۲ ۱.۳ ۳۲.۲ ۲۴.۲ ۵۴۷ ۳۳۵ ۳ ۱
شیراز ۳.۶ ۶ ۱۲ ۱۳.۵ ۴۰ ۱ ۰.۴ ۷.۸ ۲۲.۲ ۴۰۰ ۱۱۴ ۳ ۱۴
ومعادن ۳.۶ ۵.۴ ۹ ۱۳.۶ ۳۲ ۰.۳ ۰.۸ ۱۰.۴ ۱۳.۸ ۲۴۴ ۱۳۵ ۳ ۱۰
شگویا ۳.۱ ۵.۶ ۹ ۱۳.۷ ۵۹ ۱.۱ ۱.۶ ۱۴.۹ ۹.۱ ۴۹۶ ۱۱۶ ۳ ۱
شبریز ۲.۹ ۵.۱ ۶ ۱۴.۸ ۷۰ ۰.۳ ۰.۸ ۸.۴ ۱۰.۸ ۲۸۴ ۲۱۱ ۳ ۱۰
شفن ۲.۹ ۵.۳ ۶ ۱۳.۴ ۶ −۰.۱ ۰.۴ ۹.۳ ۲۱ ۵۱ ۶۱ ۳ ۱۲
همراه ۲.۴ ۶ ۷ ۱۵.۱ ۴۵ ۱.۱ ۰.۴ ۸.۶ ۲۰.۷ ۲۶۸ ۳ ۳ ۷
زاگرس ۲.۳ ۴.۹ ۱۱ ۱۵.۸ ۸ ۰.۱ ۰.۶ ۱۱.۹ ۱۸.۵ ۱۲۱ ۵۲ ۳ ۱۵
وپارس ۲.۲ ۳.۳ ۶ ۱۵.۶ ۹ ۰.۱ ۰.۷ ۷.۹ ۱۱.۴ ۱۳۹ ۶۷ ۴ ۱۰
تاصیکو ۲ ۸.۸ ۱۱ ۲۲.۳ ۱۱۶ ۰.۵ ۰.۵ ۱۱ ۲۱.۱ ۳۴۵ ۱۴۳ ۲ ۱۲
اپال ۲ ۳.۳ ۵ ۱۳.۸ ۸ −۰.۱ ۱.۳ ۹.۵ ۷.۵ ۰ ۷۳ ۳ ۱
آریا ۱.۸ ۲.۵ ۳ ۱۳.۶ ۲۰ ۰.۳ ۱.۳ ۶.۹ ۵.۵ ۱۱۵ ۱ ۲ ۱۲
جم ۱.۷ ۲.۹ ۱۰ ۶۴.۱ ۱۲۸ ۰.۵ ۰.۲ ۵.۶ ۲۵.۸ ۱۳۲۰ ۱۶۱ ۳ ۹
وصندوق ۱.۳ ۷.۳ ۸ ۲۵.۱ ۸۸ ۰.۱ ۰.۵ ۱۴.۷ ۲۶.۹ ۱۵۷ ۱۲۴ ۳ ۴
مبین ۱ ۴.۱ ۶ ۲۱.۲ ۱۰۴ ۰.۱ ۰.۵ ۵.۹ ۱۱.۸ ۵۵۶ ۹۸ ۳ ۱۲
کگهر ۰.۸ ۹ ۹ ۲۹.۳ ۱۲۷ −۰.۱ ۱ ۱۸.۹ ۱۸.۶ ۱۴۳ ۱۸۲ ۲ ۱
مارون ۰.۷ ۷.۳ ۹ ۱۲.۶ ۱۳۳ ۰.۲ ۱ ۵.۸ ۵.۸ ۵۴۷ ۱۹۴ ۲ ۹
هرمز ۰.۷ ۵.۲ ۵ ۱۳.۹ ۲۳ −۰.۱ ۱.۵ ۱۵.۶ ۱۰.۱ ۲۲ ۶۴ ۳ ۱۸
وامید ۰.۶ ۶.۹ ۱۵ ۲۷.۶ ۱۳۹ ۰.۳ ۰.۱ ۲.۳ ۱۶.۲ ۲۹۸ ۱۳۲ ۲ ۲
شکبیر ۰.۱ ۷.۵ ۹ ۱۱.۸ ۱۰ ۰ ۱.۹ ۲۳.۵ ۱۲.۵ ۶ ۹ ۲ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • خساپا
 • خودرو
 • شپنا
 • فملی
 • شستا
 • وبصادر
 • وتجارت
 • فولاد
 • ذوب
 • نوری
 • حکشتی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • نوری
 • اخابر
 • رمپنا
 • صبا
 • کگل
 • شفن
 • اپال
 • کگهر
 • هرمز
 • شکبیر
 • زاگرس
 • وپارس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خساپا
 • فملی
 • شپنا
 • وتجارت
 • خودرو
 • وبملت
 • بپاس
 • وبصادر
 • شتران
 • وغدیر
 • شبندر
 • شپدیس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • خساپا
 • وتجارت
 • اخابر
 • ذوب
 • خودرو
 • رمپنا
 • حکشتی
 • وصندوق
 • شیران

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وصندوق
 • شیران
 • خساپا
 • وتجارت
 • رمپنا
 • صبا
 • خودرو
 • اخابر
 • حکشتی

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثفارس ۷۶.۷ ۳۵.۵ ۲۰ ۱۷.۲ ۳۱ −۲۳.۹ ۱.۸ ۱۳۰.۸ ۷۲.۱ ۲۸ ۳۰۰۹ ۴ ۰
حفاری ۶۷ ۱۴.۱ ۱۶ ۲۱.۴ ۲۸ −۶.۷ ۰.۹ ۴۵.۱ ۵۲.۴ ۷۴۱ ۱۰۴۵ ۳ ۰
وبملت ۶۶.۷ ۱۳.۴ ۱۶ ۲۰.۸ ۷۳ ۷.۶ ۰.۵ ۲۵.۹ ۴۷.۱ ۱۴۷۶ ۱۰۷۶ ۲ ۲
خساپا ۵۰.۳ ۱۲.۵ ۱۱ ۲۰.۵ ۸۷ ۲۰.۲ ۱ ۲۶.۹ ۲۸.۳ ۳۵۷۵ ۵۱۸ ۳ ۶
خگستر ۴۷.۹ ۱۱ ۱۱ ۱۷.۵ ۱۰ ۱.۷ ۰.۸ ۳۱.۷ ۴۰ ۱۰۳۹ ۲۴۰ ۵ ۱۴
پکویر ۴۴.۹ ۱۵.۹ ۶ ۲۰.۲ ۴۶ −۱۷.۶ ۱ ۴۸.۲ ۴۶.۸ ۷۹۸ ۱۲۸۳ ۵ ۱۰
خودرو ۳۷.۳ ۹.۷ ۱۰ ۱۸.۷ ۶۸ ۱۲.۲ ۱ ۲۲.۷ ۲۳.۷ ۱۸۷۷ ۲۵۰ ۴ ۱۳
شپنا ۳۶.۹ ۱۲ ۱۲ ۱۵.۱ ۷۲ ۱۳.۲ ۰.۵ ۱۴.۹ ۳۲.۲ ۳۹۶۵ ۷۴۰ ۳ ۴
فملی ۳۶.۳ ۱۷.۴ ۱۴ ۱۵.۹ ۱۳۳ ۱۳.۸ ۰.۳ ۷.۸ ۲۸.۶ ۵۱۷۵ ۱۴۴۲ ۲ ۶
شستا ۳۶.۱ ۷.۱ ۸ ۲۱.۳ ۱۰۴ ۲ ۱.۱ ۱۴.۹ ۱۳.۴ ۹۹۸ ۱۱۲۴ ۲ ۱۱
ثشاهد ۳۵.۷ ۸.۶ ۱۱ ۱۷.۶ ۶ −۲.۱ ۰.۷ ۲۳.۶ ۳۲.۱ ۹ ۵۲۴ ۵ ۳۲
وسدید ۳۴ ۱۶.۳ ۲۱ ۱۷.۶ ۱۱ ۲.۴ ۰.۶ ۴۰.۸ ۶۸.۹ ۱۰۳۹ ۳۶۶ ۲ ۱۷
وبصادر ۳۳.۲ ۱۳.۳ ۱۱ ۲۱.۴ ۱۰۴ ۵.۵ ۰.۴ ۱۷.۱ ۴۱.۷ ۱۹۸۹ ۱۶۰۴ ۳ ۱۳
وتجارت ۳۲ ۱۲.۱ ۱۱ ۲۰.۴ ۸۳ ۱۳.۱ ۰.۳ ۱۵ ۴۵.۲ ۱۶۲۴ ۲۱۸۶ ۳ ۱۲
ونوین ۳۱.۴ ۱۵.۷ ۱۸ ۲۰.۲ ۷۷ ۷.۳ ۰.۵ ۲۷.۱ ۴۹.۷ ۱۳۱۳ ۶۰۳ ۳ ۱۲
فولاد ۳۰ ۸.۳ ۱۲ ۱۵.۸ ۶۸ ۱ ۰.۶ ۱۳.۲ ۲۲.۷ ۶۷۰ ۶۰۹ ۲ ۱
خنصیر ۲۷.۱ ۸.۹ ۶ ۲۳.۶ ۲ ۰.۶ ۰.۲ ۲۴ ۱۰۴.۴ ۳۱۳ ۱۴ ۵ ۱۷
پردیس ۲۵.۶ ۱۲.۲ ۱۲ ۱۹.۲ ۱۵ −۳.۶ ۱.۱ ۴۰.۱ ۳۷.۵ ۹۸ ۴۳۰ ۴ ۰
ولغدر ۲۴.۴ ۱۷.۳ ۶ ۲۰.۱ ۱۰ −۰.۲ ۱.۳ ۶۹.۲ ۵۴.۵ ۳۷۷ ۲۷۰ ۶ ۱۹
سیلام ۲۲.۹ ۱۱.۷ ۹ ۱۶.۵ ۲۷ ۰.۴ ۰.۹ ۳۰.۵ ۳۲.۶ ۸۲۳ ۴۷۵ ۶ ۰
ذوب ۲۲.۳ ۹.۸ ۱۴ ۱۶.۴ ۵ ۱.۱ ۱ ۳۰.۳ ۲۹ ۲۲۶ ۱۸ ۴ ۰
خزامیا ۲۲ ۹.۳ ۱۰ ۱۷.۹ ۳۰ −۲.۵ ۰.۷ ۲۳.۱ ۳۲.۵ ۵۰۸ ۶۴۶ ۵ ۹
نوری ۱۸.۹ ۱۷.۳ ۱۲ ۱۴.۷ ۷۱ −۹.۷ ۱.۹ ۴۰.۸ ۲۱.۳ ۶۳۱ ۲۳۰۶ ۲ ۴
خاور ۱۶.۳ ۸ ۹ ۱۸.۴ ۳۵ ۲ ۰.۶ ۱۸ ۳۰.۸ ۲۷۱ ۸۹۵ ۵ ۵
غمارگ ۱۵.۸ ۷.۹ ۸ ۲۰.۱ ۶ ۰.۹ ۱.۱ ۳۰ ۲۷.۸ ۴۴۹   ۰ ۲۶
حکشتی ۱۵.۸ ۸.۳ ۹ ۱۶.۷ ۶۰ ۱.۹ ۰.۷ ۱۵.۶ ۲۲ ۱۴۲۴ ۵۳۹ ۳ ۲۲
شتران ۱۵.۸ ۶.۷ ۷ ۱۶.۴ ۶۱ ۴.۵ ۰.۵ ۱۰ ۲۱.۶ ۱۴۱۱ ۴۲۸ ۳ ۹
وغدیر ۱۴.۹ ۲۰.۷ ۱۳ ۱۹.۳ ۱۳۸ ۴.۲ ۰.۴ ۱۳.۹ ۳۳.۱ ۱۳۷۰ ۱۶۲۳ ۳ ۱
ثشرق ۱۴.۴ ۱۵.۲ ۱۶ ۱۵.۳ ۷ −۰.۷ ۰.۷ ۳۴.۹ ۵۲.۹ ۶۲ ۴۳۰ ۵ ۰
پارسان ۱۴.۴ ۱۹.۲ ۱۲ ۳۳.۶ ۱۵۵ ۱.۲ ۰.۵ ۲۰.۸ ۳۸.۴ ۲۳۵۰ ۹۵۷ ۳ ۰
اخابر ۱۴.۴ ۱۱.۸ ۱۴ ۱۸ ۴۴ −۳.۴ ۱ ۳۰.۸ ۳۱.۱ ۱۴۵۳ ۹۴۸ ۵ ۸
ثبهساز ۱۴.۲ ۶.۸ ۷ ۱۵.۳ ۲۶ ۰.۱ ۲ ۲۶.۴ ۱۳.۲ ۳۷۰ ۲۵۳ ۵ ۲
وساپا ۱۳.۷ ۹.۵ ۱۱ ۱۸.۳ ۷ −۰.۳ ۱.۳ ۳۶.۱ ۲۸.۸ ۱۱۲ ۱۶۷ ۵ ۱۷
کماسه ۱۳.۷ ۹.۴ ۱۱ ۱۸.۲ ۲۳ ۱.۷ ۱.۲ ۳۰.۸ ۲۶.۶ ۳۴۸ ۱۲۲ ۶ ۴
سصفها ۱۳.۷ ۵.۶ ۶ ۲۲.۱ ۵ ۰.۷ ۰.۴ ۱۵.۷ ۳۹.۹ ۳۵۵ ۱ ۵ ۳۱
سنیر ۱۳.۶ ۹.۳ ۸ ۱۵.۳ ۲۱ −۲.۷ ۱.۲ ۲۶.۸ ۲۲.۴ ۵۸ ۷۰۱ ۵ ۴
کگاز ۱۳.۲ ۱۰.۷ ۱۴ ۲۸.۹ ۱۴ ۰.۳ ۱.۴ ۶۶.۱ ۴۷.۸ ۱۸۵ ۲۵۱ ۵ ۰
سقاین ۱۳.۱ ۸.۶ ۵ ۱۷.۷ ۴ ۰ ۱ ۲۷.۷ ۲۶.۸ ۱۳۸ ۱۱۹ ۴ ۲۶
ختوقا ۱۲.۷ ۹ ۹ ۱۶.۸ ۸ −۰.۵ ۱ ۲۷.۱ ۲۸.۵ ۱۱۳ ۳۶۳ ۵ ۳
سدشت ۱۲.۵ ۱۵.۹ ۱۲ ۱۲.۶ ۲ −۰.۳ ۰.۶ ۳۲.۳ ۵۰.۶   ۲۶۰ ۴ ۰
کقزوی ۱۲.۳ ۴۷ ۲۴ ۱۹.۹ ۷۶ −۴.۹ ۱.۸ ۱۴۲ ۷۹ ۱۱۱۲ ۱۷۷۲ ۳ ۴
شبندر ۱۱.۷ ۶.۲ ۱۰ ۱۴ ۴۸ ۴.۱ ۰.۵ ۸.۷ ۱۸.۱ ۹۶۸ ۷۸۰ ۳ ۱۶
بالبر ۱۱.۶ ۱۲.۱ ۱۴ ۱۸.۱ ۲ ۰.۲ ۱ ۴۰.۸ ۴۰.۴ ۱۹۶ ۲۵ ۴ ۰
فاذر ۱۱.۵ ۸.۶ ۱۰ ۱۸.۳ ۲۹ ۰.۲ ۰.۸ ۲۳ ۲۸.۱ ۴۳۱ ۳۸۶ ۴ ۰
ثمسکن ۱۱.۲ ۸.۴ ۱۱ ۱۸.۶ ۱۸ −۱.۲ ۱ ۲۵.۹ ۲۶.۴ ۱۱۷ ۵۲۴ ۵ ۰
غدشت ۱۱ ۸.۹ ۱۱ ۱۷.۱ ۹ ۱ ۰.۹ ۲۵.۷ ۲۷.۸ ۴۹۳   ۵ ۸
ولملت ۱۰.۹ ۱۲.۶ ۱۰ ۱۷.۳ ۲ ۰ ۱ ۴۱.۲ ۳۹.۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۶ ۰
کاما ۱۰.۸ ۴.۹ ۷ ۲۱.۲ ۱۳ ۱ ۰.۵ ۱۳.۷ ۲۶.۵ ۳۰۱ ۸۸ ۵ ۱۲
وساخت ۱۰.۶ ۶.۸ ۸ ۱۸.۳ ۱۰ ۰.۲ ۰.۹ ۲۰.۹ ۲۳.۴ ۶۴۰ ۱۱۴ ۵ ۰
تکنو ۱۰.۲ ۷.۵ ۷ ۱۸ ۳ ۰.۱ ۰.۵ ۱۸.۹ ۳۵.۳ ۱۸۰ ۵۷ ۵ ۲۲

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثفارس
 • حفاری
 • وبملت
 • خساپا
 • خگستر
 • پکویر
 • خودرو
 • شپنا
 • فملی
 • شستا
 • ثشاهد
 • وسدید

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ثفارس
 • پکویر
 • نوری
 • حفاری
 • پکرمان
 • ددام
 • کقزوی
 • شکربن
 • پردیس
 • اخابر
 • رمپنا
 • سنیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خساپا
 • فملی
 • شپنا
 • وتجارت
 • خودرو
 • وبملت
 • ونوین
 • وبصادر
 • شتران
 • وغدیر
 • سفارس
 • شبندر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • کقزوی
 • ثفارس
 • غالبر
 • تمحرکه
 • پکرمان
 • ددام
 • ولغدر
 • غدام
 • پکویر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • دسینا
 • سکرما
 • دفرا
 • فخاس
 • سفانو
 • شدوص
 • دارو
 • دفارا
 • سشمال

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۳۳.۸ ۴۷.۵ ۶۲ ۱۳.۱ ۱۰۲ −۴۷ ۱.۲ ۶۶.۲ ۵۵.۹ ۷۶۹۹ ۴۶۰۳ ۰ ۰
اعتماد ۳۱۴ ۱۰۵.۶ ۱۱۲ ۱۳.۴ ۱۴۸ ۱۰.۷ ۱.۶ ۹۷.۹ ۶۱ ۱۸۲۴۴ ۱۲۵۸۱ ۰ ۰
ثبات ۲۸۴.۷ ۳۴۳.۱ ۲۱۹ ۱۵.۵ ۱۸۶ ۱۰.۸ ۰.۶ ۵۶.۳ ۹۳ ۳۸۵۶۶ ۱۶۲۰۱ ۰ ۰
یاقوت ۲۷۵.۲ ۲۴.۷ ۴۸ ۱۵.۱ ۸۹ −۲.۵ ۲.۱ ۶۳.۹ ۳۰.۵ ۱۷۳۳۳ ۴۱۲۸ ۰ ۰
کمند ۲۵۵.۹ ۹۶.۶ ۷۹ ۱۸.۴ ۱۴۸ ۱۵.۷ ۰.۷ ۷۶.۴ ۱۱۱.۴ ۶۵۷۰۱ ۱۵۱۲۰ ۰ ۱
کیان ۲۲۵.۹ ۷۱.۵ ۵۱ ۱۳.۱ ۱۳۹ ۳۷.۷ ۰.۶ ۴۲.۳ ۷۰.۶ ۱۴۶۹۸ ۵۱۳۶ ۰ ۰
فردا ۲۰۳.۱ ۱۶۲.۶ ۴۴۹ ۱۱.۶ ۱۹۳ ۲.۳ ۰ ۵.۸ ۱۶۴.۸ ۴۹۲۹۴ ۲۷۸۳۴ ۰ ۰
سپیدما ۱۵۵.۷ ۲۰۹.۱ ۱۶۷ ۱۲.۱ ۱۹۴ ۳.۸ ۱.۵ ۱۸.۲ ۱۱.۸ ۵۱۰۲۳ ۱۸۶۵۷ ۰ ۰
همای ۱۲۷.۵ ۴۱.۷ ۴۱ ۱۴.۲ ۳۱ −۴.۱ ۱ ۱۰۰.۳ ۱۰۰.۳ ۲۹۰۳ ۳۵۸۹ ۰ ۰
فیروزا ۱۰۷.۳ ۱۳۱.۴ ۱۵۲ ۱۳.۶ ۱۳۵ −۳۰.۳ ۲.۴ ۱۶۲.۷ ۶۷.۱ ۷۱۶۴ ۴۸۷۰ ۰ ۰
سپر ۱۰۶.۵ ۱۰۵ ۹۴ ۱۳ ۱۶۹ ۲.۷ ۰.۶ ۳۳.۵ ۵۴ ۱۵۲۳۸ ۸۸۷۳ ۰ ۰
داریک ۸۳.۹ ۵۲.۹ ۳۹ ۱۳ ۱۲۰ ۱۸.۴ ۰.۶ ۳۹.۸ ۷۰.۱ ۱۴۹۲۴ ۵۸۹۴ ۰ ۰
پارند ۶۳.۳ ۱۲۸.۹ ۱۱۲ ۱۳.۶ ۱۶۷ −۱.۶ ۰.۸ ۵۳.۱ ۶۲.۹ ۱۰۴۲۶ ۱۳۴۳۳ ۰ ۱
تصمیم ۵۲.۱ ۱۵۰.۹ ۹۸ ۱۴.۷ ۱۷۸ ۲.۲ ۰.۷ ۴۰.۵ ۵۵.۹ ۲۳۷۳۶ ۱۱۳۲۲ ۰ ۰
آکورد ۵۰.۱ ۳۸.۲ ۷۵ ۱۱.۳ ۱۱۵ ۱۶.۱ ۰.۹ ۳۴.۸ ۳۷.۷ ۶۱۴۵ ۲۹۶۱ ۰ ۰
صایند ۴۹.۵ ۲۵.۵ ۴۰ ۱۴.۳ ۱۵ −۳.۴ ۰.۶ ۵۴.۷ ۸۷.۷ ۶۹۹ ۱۸۳۲ ۰ ۰
هامرز ۴۲.۹ ۱۸۱.۹ ۲۴۹ ۲۵.۱ ۱۶۲ −۸.۲ ۲ ۲۲۰.۴ ۱۰۹.۶ ۱۰۱۹۴ ۷۷۵۲ ۰ ۱
کارین ۲۳.۵ ۱۹۷.۴ ۱۶۶ ۱۷.۵ ۱۸۵ −۱.۶ ۲.۹ ۸۱.۸ ۲۸.۳ ۱۰۴۳۷ ۷۴۹۱ ۰ ۰
مانی ۱۷.۹ ۲۸.۷ ۳۳ ۱۴.۱ ۸۹ −۲.۷ ۰.۹ ۴۳.۵ ۴۷.۱ ۳۳۰۹ ۴۶۳۴ ۰ ۰
آسامید ۱۵.۱ ۷۶.۱ ۷۹ ۱۲.۵ ۱۴۳ ۳.۹ ۰.۵ ۳۶.۷ ۶۷ ۶۳۵۳ ۱۷۵۱ ۰ ۰
یارا ۷ ۷۷.۸ ۶۴ ۱۱.۳ ۱۰۵ ۳.۴ ۰.۳ ۳۸.۷ ۱۳۵.۶ ۵۳۳۹ ۶۶۲ ۰ ۰
امین یکم ۶.۹ ۲۶ ۲۸ ۱۳.۱ ۴ −۰.۳ ۱.۴ ۸۰.۹ ۵۶   ۲۶۸ ۰ ۰
خاتم ۳.۱ ۷.۸ ۳۸ ۱۰.۶ ۸۴ ۱.۶ ۳.۳ ۲۵.۴ ۷.۸ ۲۱۰۸ ۴۷۶ ۰ ۰
گنجینه ۰.۳ ۱۶.۳ ۱۴۱ ۱۳.۶ ۹۹ −۰.۲ ۱.۱ ۲۲.۷ ۲۱.۲ ۳۰ ۲۴۵ ۰ ۰
دارا ۰.۳ ۸.۹ ۱۳۲ ۱۰.۳ ۲۳ ۰.۱ ۰.۴ ۱۰.۸ ۲۶.۶ ۶۲ ۰ ۰ ۰
ارمغان ۰.۱ ۹.۱ ۱۰۳ ۱۰ ۹۸ −۰.۱ ۲ ۱۱ ۵.۵ ۲۴ ۱۱۷ ۰ ۱
سخند ۰ ۴.۹ ۶ ۱۰ ۸۶ ۰ ۰.۸ ۵ ۶.۵ ۱۹ ۲۳ ۰ ۱
گنجین ۰ ۰.۵ ۶ ۷.۵ ۸۹ ۰ ۰.۱ ۰.۱ ۰.۷ ۱   ۰ ۰

آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده می‌توان از آمار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نوع درآمد ثابت نیستند هم استفاده کرد. به جدول آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته‌اند توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

کارا ۸۰۵.۳ ۱۹۱.۴ ۱۱۲ ۱۸ ۱۶۱ ۱۲۴.۹ ۰.۶ ۹۴.۶ ۱۶۲.۸ ۳۳۸۸۷ ۱۴۳۱۰ ۰ ۰
لبخند ۳۴۷.۳ ۱۲۸.۲ ۷۳ ۱۵.۱ ۱۶۹ ۷.۶ ۰.۶ ۴۹.۲ ۷۵.۷ ۲۶۹۷۸ ۱۷۰۱۲ ۰ ۰
افران ۳۳۳.۸ ۴۷.۵ ۶۲ ۱۳.۱ ۱۰۲ −۴۷ ۱.۲ ۶۶.۲ ۵۵.۹ ۷۶۹۹ ۴۶۰۳ ۰ ۰
اعتماد ۳۱۴ ۱۰۵.۶ ۱۱۲ ۱۳.۴ ۱۴۸ ۱۰.۷ ۱.۶ ۹۷.۹ ۶۱ ۱۸۲۴۴ ۱۲۵۸۱ ۰ ۰
ثبات ۲۸۴.۷ ۳۴۳.۱ ۲۱۹ ۱۵.۵ ۱۸۶ ۱۰.۸ ۰.۶ ۵۶.۳ ۹۳ ۳۸۵۶۶ ۱۶۲۰۱ ۰ ۰
یاقوت ۲۷۵.۲ ۲۴.۷ ۴۸ ۱۵.۱ ۸۹ −۲.۵ ۲.۱ ۶۳.۹ ۳۰.۵ ۱۷۳۳۳ ۴۱۲۸ ۰ ۰
کمند ۲۵۵.۹ ۹۶.۶ ۷۹ ۱۸.۴ ۱۴۸ ۱۵.۷ ۰.۷ ۷۶.۴ ۱۱۱.۴ ۶۵۷۰۱ ۱۵۱۲۰ ۰ ۱
کیان ۲۲۵.۹ ۷۱.۵ ۵۱ ۱۳.۱ ۱۳۹ ۳۷.۷ ۰.۶ ۴۲.۳ ۷۰.۶ ۱۴۶۹۸ ۵۱۳۶ ۰ ۰
فردا ۲۰۳.۱ ۱۶۲.۶ ۴۴۹ ۱۱.۶ ۱۹۳ ۲.۳ ۰ ۵.۸ ۱۶۴.۸ ۴۹۲۹۴ ۲۷۸۳۴ ۰ ۰
اهرم ۱۸۰.۶ ۲۱.۸ ۲۱ ۲۵.۴ ۱۷ ۱۰.۲ ۰.۷ ۸۳.۳ ۱۱۶.۷ ۱۴۷۳ ۶۹۸ ۳ ۸
سپیدما ۱۵۵.۷ ۲۰۹.۱ ۱۶۷ ۱۲.۱ ۱۹۴ ۳.۸ ۱.۵ ۱۸.۲ ۱۱.۸ ۵۱۰۲۳ ۱۸۶۵۷ ۰ ۰
فاخر ۱۳۰ ۷۰۲.۷ ۳۷۴ ۳۶.۳ ۱۹۶ −۱.۲ ۰.۸ ۱۰۴.۳ ۱۲۴.۴ ۴۲۱۷۵ ۶۳۸۶۴ ۰ ۰
همای ۱۲۷.۵ ۴۱.۷ ۴۱ ۱۴.۲ ۳۱ −۴.۱ ۱ ۱۰۰.۳ ۱۰۰.۳ ۲۹۰۳ ۳۵۸۹ ۰ ۰
آوند ۱۱۲.۳ ۷۸.۵ ۶۷ ۱۴.۲ ۹۳ ۲۲.۷ ۰.۵ ۸۲.۵ ۱۷۲ ۶۳۶۵۶ ۸۱۸۵ ۰ ۰
فیروزا ۱۰۷.۳ ۱۳۱.۴ ۱۵۲ ۱۳.۶ ۱۳۵ −۳۰.۳ ۲.۴ ۱۶۲.۷ ۶۷.۱ ۷۱۶۴ ۴۸۷۰ ۰ ۰
سپر ۱۰۶.۵ ۱۰۵ ۹۴ ۱۳ ۱۶۹ ۲.۷ ۰.۶ ۳۳.۵ ۵۴ ۱۵۲۳۸ ۸۸۷۳ ۰ ۰
داریک ۸۳.۹ ۵۲.۹ ۳۹ ۱۳ ۱۲۰ ۱۸.۴ ۰.۶ ۳۹.۸ ۷۰.۱ ۱۴۹۲۴ ۵۸۹۴ ۰ ۰
دارا یکم ۸۲.۴ ۹.۹ ۱۲ ۲۳.۵ ۸ −۰.۸ ۰.۶ ۳۴.۳ ۵۷.۱ ۳۳۹ ۶۴۳ ۳ ۸
پاداش ۸۱.۳ ۹۲.۱ ۸۵ ۱۴.۳ ۱۳۳ ۲۵.۲ ۰.۶ ۶۲.۱ ۱۰۴.۹ ۲۲۲۰۵ ۵۹۱۲ ۰ ۰
اونیکس ۷۲.۶ ۳۱۶ ۲۳۵ ۱۷.۲ ۱۶۰ ۲۴.۵ ۰.۱ ۲۸.۵ ۴۶۸.۹ ۳۵۲۰۹ ۹۱۷۸ ۰ ۰
پارند ۶۳.۳ ۱۲۸.۹ ۱۱۲ ۱۳.۶ ۱۶۷ −۱.۶ ۰.۸ ۵۳.۱ ۶۲.۹ ۱۰۴۲۶ ۱۳۴۳۳ ۰ ۱
اوصتا ۵۸ ۵۲۳.۸ ۸۷۲ ۱۸.۸ ۱۹۶ ۱.۳ ۰.۵ ۲۵ ۵۵.۴ ۲۸۷۲۰ ۳۷۴۰ ۰ ۰
تصمیم ۵۲.۱ ۱۵۰.۹ ۹۸ ۱۴.۷ ۱۷۸ ۲.۲ ۰.۷ ۴۰.۵ ۵۵.۹ ۲۳۷۳۶ ۱۱۳۲۲ ۰ ۰
شتاب ۵۰.۱ ۱۴ ۱۴ ۳۵.۷ ۱۱ −۴ ۰.۸ ۸۲.۸ ۱۰۶.۷ ۲۰۳ ۹۶۷ ۳ ۹
آکورد ۵۰.۱ ۳۸.۲ ۷۵ ۱۱.۳ ۱۱۵ ۱۶.۱ ۰.۹ ۳۴.۸ ۳۷.۷ ۶۱۴۵ ۲۹۶۱ ۰ ۰
آگاس ۵۰ ۲۷.۹ ۲۶ ۲۹.۴ ۳ ۱.۲ ۰.۹ ۱۵۱ ۱۶۷.۲ ۳۲۱ ۶۰ ۲ ۴
صایند ۴۹.۵ ۲۵.۵ ۴۰ ۱۴.۳ ۱۵ −۳.۴ ۰.۶ ۵۴.۷ ۸۷.۷ ۶۹۹ ۱۸۳۲ ۰ ۰
هامرز ۴۲.۹ ۱۸۱.۹ ۲۴۹ ۲۵.۱ ۱۶۲ −۸.۲ ۲ ۲۲۰.۴ ۱۰۹.۶ ۱۰۱۹۴ ۷۷۵۲ ۰ ۱
طلا ۴۰.۴ ۱۳.۱ ۲۰ ۱۷.۲ ۲۹ ۹.۳ ۰.۳ ۲۳.۳ ۷۴.۹ ۱۷۴۶ ۵۶۵ ۱ ۳
عیار ۳۷ ۱۲.۹ ۱۴ ۱۵.۷ ۶۶ −۹ ۰.۵ ۲۱.۹ ۴۰.۵ ۱۵۳۶ ۱۶۷۳۱ ۱ ۳
پالایش ۳۶.۳ ۶.۸ ۱۱ ۱۸.۹ ۱۱ ۰ ۰.۹ ۲۲.۴ ۲۵.۲ ۳۹۲ ۴۸۲ ۳ ۱۵
طلوع ۳۲.۶ ۹۸۹ ۱۴۱ ۲۰.۶ ۱۶۵ ۱۱.۳ ۰ ۲.۶ ۱۰۳۱.۶ ۳۲۶۲۵ ۱۰۶۴۵ ۰ ۰
کاج ۳۱.۴ ۱۳۵.۷ ۱۶۶ ۱۲.۸ ۱۴۱ ۹.۲ ۰.۴ ۵۷.۲ ۱۳۶.۵ ۲۶۷۸۱ ۵۸۵۵ ۰ ۰
آفاق ۲۷.۴ ۴۸۹ ۲۳۵ ۲۳.۳ ۱۹۹ −۰.۲ ۱.۵ ۱۷.۱ ۱۱.۵ ۲۷۱۲۶ ۹۰۹۳ ۰ ۱
سیناد ۲۷.۱ ۱۰۱.۸ ۹۸ ۱۸.۳ ۱۶۳ −۶.۵ ۳.۷ ۱۰۰.۴ ۲۷.۵ ۶۲۸۷ ۴۲۲۷ ۰ ۰
پتروآگاه ۲۷ ۲۳ ۱۸ ۲۴ ۲۳ ۲.۶ ۱ ۹۷.۹ ۹۴.۹ ۱۱۲۲ ۶۱۵ ۲ ۴
توان ۲۴.۳ ۱۲.۱ ۱۲ ۲۰.۱ ۴۰ ۰.۲ ۰.۶ ۳۱.۱ ۴۹.۴ ۱۲۵۰ ۱۵۸۶ ۳ ۷
کارین ۲۳.۵ ۱۹۷.۴ ۱۶۶ ۱۷.۵ ۱۸۵ −۱.۶ ۲.۹ ۸۱.۸ ۲۸.۳ ۱۰۴۳۷ ۷۴۹۱ ۰ ۰
مانی ۱۷.۹ ۲۸.۷ ۳۳ ۱۴.۱ ۸۹ −۲.۷ ۰.۹ ۴۳.۵ ۴۷.۱ ۳۳۰۹ ۴۶۳۴ ۰ ۰
گوهر ۱۵.۹ ۲۷.۸ ۲۰ ۱۶.۹ ۱۶۷ −۰.۶ ۰.۷ ۱۳ ۱۹.۶ ۱۲۹۸۳ ۴۵۱۶ ۱ ۳
رابین ۱۵.۵ ۹۳.۳ ۱۰۸ ۱۶.۱ ۱۶۴ ۲.۷ ۰.۸ ۴۶ ۵۷.۹ ۳۵۱۷ ۵۶۶۴ ۰ ۰
آسامید ۱۵.۱ ۷۶.۱ ۷۹ ۱۲.۵ ۱۴۳ ۳.۹ ۰.۵ ۳۶.۷ ۶۷ ۶۳۵۳ ۱۷۵۱ ۰ ۰
سام ۱۴.۸ ۱۶۱.۳ ۹۴ ۱۴.۸ ۱۴۴ ۱.۶ ۰.۷ ۱۰۸.۵ ۱۶۱.۲ ۱۱۴۷۸ ۳۲۸۲ ۰ ۰
هم وزن ۱۴ ۴۴.۳ ۲۶ ۱۸.۶ ۱۴۱ −۰.۴ ۰.۹ ۴۴.۷ ۵۲ ۱۹۰۸ ۱۴۲۵ ۲ ۴
آلا ۱۳.۳ ۴۳.۲ ۵۷ ۱۳.۳ ۸۵ −۹.۳ ۱.۸ ۷۵.۷ ۴۲.۸ ۱۰۵۲ ۵۱۵۸ ۰ ۰
زیتون ۱۳ ۸۷.۴ ۳۲ ۱۴.۷ ۱۸۳ ۰.۵ ۰.۸ ۱۹.۲ ۲۳.۳ ۱۲۱۷۲ ۳۹۰۳ ۱ ۰
گنج ۱۱.۵ ۳۷.۷ ۵ ۲۸.۶ ۱۸۱ −۱.۱ ۱.۳ ۲۱.۸ ۱۶.۶ ۹۸۱۶ ۵۴۶۹ ۲ ۴
نیلی ۱۰.۷ ۳۴۵.۶ ۳۲۱ ۳۱ ۱۹۳ ۰.۸ ۰ ۴.۷ ۹۵ ۱۰۷۰۴ ۱۹۹۱ ۰ ۱
نخل ۱۰.۳ ۱۵۴.۵ ۱۸۵ ۱۵.۲ ۱۸۲ ۰.۸ ۰.۶ ۲۹.۲ ۴۹.۹ ۹۸۲۴ ۳۰۱۷ ۰ ۰
مثقال ۹.۹ ۱۱.۷ ۱۵ ۱۵.۴ ۳ −۰.۲ ۰.۵ ۲۶.۷ ۵۳ ۳۰ ۲۲۰ ۱ ۲

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

قشرین ۴.۸ ۲۵.۲ ۲۰ ۱۵.۵ ۹۸ −۰.۸ ۱.۵ ۴۸.۸ ۳۱.۶ ۱۹۴۰ ۹۰۵ ۲ ۰
وبصادر ۳۳.۲ ۱۳.۳ ۱۱ ۲۱.۴ ۱۰۴ ۵.۵ ۰.۴ ۱۷.۱ ۴۱.۷ ۱۹۸۹ ۱۶۰۴ ۳ ۱۳
خنصیر ۲۷.۱ ۸.۹ ۶ ۲۳.۶ ۲ ۰.۶ ۰.۲ ۲۴ ۱۰۴.۴ ۳۱۳ ۱۴ ۵ ۱۷
پارسان ۱۴.۴ ۱۹.۲ ۱۲ ۳۳.۶ ۱۵۵ ۱.۲ ۰.۵ ۲۰.۸ ۳۸.۴ ۲۳۵۰ ۹۵۷ ۳ ۰
سدشت ۱۲.۵ ۱۵.۹ ۱۲ ۱۲.۶ ۲ −۰.۳ ۰.۶ ۳۲.۳ ۵۰.۶   ۲۶۰ ۴ ۰
دعبید ۶.۷ ۱۴.۹ ۱۱ ۲۱.۲ ۱۱۴ ۲.۵ ۰.۵ ۱۶.۲ ۳۳.۶ ۱۲۵۷ ۶۴۳ ۴ ۱۲
غدام ۶.۴ ۱۶.۲ ۶ ۱۴.۲ ۲۶ −۱.۶ ۲.۴ ۶۰.۵ ۲۵.۱   ۸۲۳ ۴ ۷
لازما ۵.۸ ۳۵.۵ ۲۰ ۱۳.۲ ۸ ۰.۵ ۱.۴ ۱۰۵.۵ ۷۶.۲ ۵۰۲   ۲ ۱۳
خوساز ۵.۷ ۱۳.۵ ۸ ۱۷.۱ ۲۳ ۰.۲ ۱.۶ ۴۹.۲ ۳۰.۱ ۳۶۷ ۵۵۸ ۵ ۲
وخاور ۵.۵ ۹.۶ ۷ ۶۴.۵ ۱۵۳ ۰.۶ ۰.۳ ۱۵.۴ ۵۵.۸ ۷۵۲ ۷۹۰ ۲ ۴
تمحرکه ۳.۳ ۲۰.۸ ۱۱ ۱۶ ۵۳ ۱.۷ ۰.۴ ۲۸ ۶۸ ۱۷۲۵   ۳ ۱۴
پارتا ۳ ۷.۶ ۳ ۱۶.۷ ۴۱ −۱.۲ ۱.۸ ۲۴.۹ ۱۴.۲   ۶۱۰ ۵ ۲۳
پلوله ۲.۷ ۱۱.۱ ۱۴ ۲۷.۳ ۶۹ ۱.۸ ۰.۴ ۲۰.۸ ۵۲.۲ ۳۸۳ ۵ ۳ ۰
لخزر ۲.۲ ۶.۲ ۷ ۱۶.۹ ۲۹ ۰.۶ ۰.۴ ۱۱ ۲۸.۸ ۱۹۸ ۱۳ ۳ ۰
ساروم ۱.۹ ۷.۴ ۶ ۱۴.۴ ۱ ۰ ۰.۴ ۱۴.۵ ۳۴.۱   ۵ ۴ ۷
شسم ۱ ۱۲.۵ ۷ ۱۷.۱ ۶ ۰.۱ ۱.۴ ۴۹ ۳۴.۲ ۶۰   ۲ ۰
سیدکو ۰.۹ ۵.۲ ۴ ۳۸.۹ ۹۰ ۰.۷ ۰.۳ ۹.۷ ۲۸.۴ ۹۲ ۳۹ ۳ ۱
شتولی ۰.۶ ۹۳.۳ ۱۷ ۳۰ ۱۸۰ ۰.۱ ۰.۳ ۲۳.۶ ۸۹.۴ ۵۳۶ ۴۷۱ ۱ ۲۱
سپرمی ۰.۱ ۶.۳ ۴ ۱۱.۱ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۰.۵ ۲۰.۹     ۰ ۰

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت قدرت حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • لازما
 • غدام
 • خوساز
 • شسم
 • قشرین
 • پارتا

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • خنصیر
 • شتولی
 • تمحرکه
 • وخاور
 • پلوله
 • سدشت
 • وبصادر
 • پارسان
 • ساروم
 • دعبید
 • لخزر
 • سیدکو
 • سپرمی

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲ همت است که به علت پایین بودن فاکتور بازیگر معرف احتمال معاملاتی از نوع کد به کد و رنج زدن است و همین‌طور نوسان اندک بازار، در حد حجم عادی معاملات است اما در شاخص‌سازها فاکتور بازیگر بالا بوده و در مقابل نوسان منفی اتفاق افتاده به طوری که در نهایت حجم موثر با حجم ظاهری یکسان شده است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران بازار برای تحلیل اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده، داده‌های آماری نرمال‌سازی شده و قدرت حقیقی در شاخص‌سازها و در عموم ۴۰۰ نماد در تصویر زیر ذکر شده است. میزان خرید خالص (خرید منهای فروش) کدهای حقوقی و قدرت حقوقی (سرانه‌ی خرید تقسیم بر سرانه‌ی فروش) نیز به صورت نرمال شده به صورت زیر است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۷ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به آمار فاکتور بازیگر پیش‌فاز و همین‌طور فاکتور بازیگر که در تصویر فوق برای عموم ۴۰۰ نماد و شاخص‌سازها به صورت مجزا ذکر شده نیز توجه فرمایید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به سرانه‌ی خرید و سرانه فروش حقیقی‌ها و همین‌طور خرید و فروش حقوقی‌ها، فاکتور خروج سرمایه‌های قوی محاسبه شده و با توجه به میانگین وزنی (بر اساس حجم معاملات) در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت به محاسبه شده و روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن درج شده است. مقادیر فعلی بسیار منفی شده است و در این حالت احتمال ریزش شاخص به خصوص با انتشار اخبار منفی و گزارشات بد مالی، زیاد است.

حجم معاملات همچنان در محدوده‌ی ۲ همت است و با چنین حجمی، شاخص کل روی عدد ۱.۹۸ تا ۱.۹۶ میلیون واحد متعادل می‌شود. لذا به نظر می‌رسد که روند نزولی در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد به خصوص که فاکتور بازیگر در نمادهای شاخص‌ساز بالا رفته و قدرت کدهای حقوقی و درصد خالص خرید، به ارقام جالب توجه نرسیده است. فرار سرمایه‌های درشت به صندوق‌های درآمد ثابت نیز محسوس است. با توجه به اینکه فاکتور بازیگر پیش‌فاز نیز افزایش پیدا کرده، یک روند جدید آغاز می‌شود که با توجه به سایر پارامترهای آمار نرمال، احتمالاً روند جدید هم نزولی باشد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: