در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

امروز روند کلی بازار بورس تهران نزولی بود و شاخص کل با افت ۷ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۳۸ هزار واحد رسید اما شاخص کل با معیار هم‌وزن تقریباً ثابت ماند.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۸۷.۸ ۱۸.۷ ۱۶ ۲۱.۸ ۹۹ ۳۹.۷ ۰.۳ ۱۹.۴ ۶۴.۲ ۴۲۰۹ ۱۰۷۵ ۲ ۲
ذوب ۵۲.۶ ۱۴.۳ ۱۴ ۱۷.۴ ۲۴ ۱.۱ ۱.۳ ۴۶.۲ ۳۶.۱ ۶۸۲ ۶۳۴ ۴ ۰
فملی ۳۸.۶ ۱۸.۹ ۱۴ ۱۷.۵ ۱۴۵ ۴.۳ ۰.۷ ۱۵ ۲۰.۸ ۵۰۱۹ ۲۳۴۴ ۲ ۶
شستا ۳۷.۸ ۸.۵ ۸ ۱۹.۶ ۱۰۳ ۹.۴ ۰.۸ ۱۳.۸ ۱۷.۴ ۱۱۴۷ ۱۳۳۸ ۲ ۱۱
وبصادر ۳۶.۶ ۱۲.۸ ۱۱ ۲۳.۹ ۸۸ ۷.۴ ۰.۴ ۲۰.۲ ۵۳.۴ ۱۷۸۲ ۱۱۱۸ ۳ ۱۳
فولاد ۳۴.۱ ۹.۸ ۱۲ ۱۵.۹ ۹۷ −۴.۲ ۰.۸ ۱۴.۴ ۱۷.۳ ۱۰۳۸ ۱۸۷۰ ۲ ۱
شپنا ۳۲.۲ ۱۲.۴ ۱۲ ۱۵.۳ ۶۳ ۱۱.۵ ۰.۷ ۲۰.۶ ۲۹.۶ ۲۶۳۸ ۸۷۹ ۳ ۴
وتجارت ۳۱.۸ ۱۳.۶ ۱۱ ۲۰.۶ ۷۴ ۲۱ ۰.۴ ۱۷.۲ ۴۷.۴ ۲۷۵۲ ۳۸۸ ۳ ۱۲
خساپا ۲۶.۵ ۱۱.۷ ۱۱ ۱۷.۳ ۷۴ ۱.۴ ۱.۴ ۲۹.۸ ۲۱.۴ ۱۳۰۹ ۵۶۸ ۳ ۶
اخابر ۲۶.۲ ۱۷.۳ ۱۴ ۱۸.۳ ۵۲ −۴.۵ ۱.۱ ۴۶.۴ ۴۰.۵ ۹۱۳ ۸۹۹ ۵ ۸
خودرو ۲۵.۲ ۸.۴ ۱۰ ۱۶.۵ ۳۸ ۳.۴ ۰.۸ ۱۸.۶ ۲۴.۷ ۷۹۶ ۳۰۳ ۴ ۱۳
حکشتی ۲۳.۱ ۶.۴ ۹ ۱۹.۹ ۱۶ −۲.۹ ۰.۹ ۲۱.۲ ۲۲.۹ ۳۹۴ ۴۱۰ ۳ ۲۲
شبندر ۲۱.۴ ۱۰.۴ ۱۰ ۱۶.۲ ۷۳ ۱۰.۹ ۰.۳ ۱۰.۹ ۳۴.۴ ۱۸۸۵ ۴۶۴ ۳ ۱۶
شتران ۱۵ ۸.۲ ۷ ۱۴.۹ ۴۹ ۶.۶ ۰.۷ ۱۴.۸ ۲۰.۵ ۱۱۵۵ ۱۰۰ ۳ ۹
کاریس ۱۴.۸ ۱۲۱.۵ ۳۳ ۱۴.۱ ۱۹۱ ۰.۱ ۱.۱ ۱۶.۸ ۱۵.۱ ۷۰۸۷ ۲۳۴۳ ۲ ۵
وغدیر ۱۳.۵ ۱۹.۵ ۱۳ ۱۷.۶ ۱۲۸ ۳.۷ ۰.۵ ۱۵.۶ ۳۱.۳ ۲۰۸۶ ۱۳۵۲ ۳ ۱
شپدیس ۸.۹ ۱۴.۵ ۱۱ ۱۳.۷ ۶۳ ۱.۵ ۱ ۲۶.۵ ۲۶.۳ ۸۸۶ ۵۱۰ ۲ ۴
فارس ۸.۵ ۹.۷ ۱۱ ۲۳.۶ ۱۲۶ ۳.۱ ۰.۲ ۷.۲ ۲۹.۶ ۱۳۸۷ ۹۵۸ ۲ ۱۱
پترول ۷.۵ ۵.۴ ۶ ۱۵.۷ ۲۴ −۰.۴ ۰.۸ ۱۳.۳ ۱۵.۷ ۲۴۲ ۲۱۶ ۳ ۱۷
وپارس ۷.۳ ۶.۴ ۶ ۲۱ ۲۱ −۱.۲ ۰.۷ ۱۹.۶ ۲۸.۱ ۱۸۳ ۲۲۶ ۴ ۱۰
رمپنا ۷.۲ ۱۰.۲ ۱۲ ۲۰.۵ ۹۸ −۴.۱ ۱.۱ ۲۰.۹ ۱۹.۳ ۲۱۷ ۹۲۸ ۳ ۱۶
نوری ۷ ۱۱.۵ ۱۲ ۱۳.۵ ۸۵ ۵.۴ ۰.۴ ۹.۱ ۲۲.۱ ۱۱۳۴ ۹۵ ۲ ۴
تاصیکو ۶.۸ ۱۲.۱ ۱۱ ۴۰.۱ ۱۳۹ ۲.۷ ۰.۲ ۸.۸ ۵۶.۷ ۱۵۲۷ ۶۷۶ ۲ ۱۲
شیراز ۶.۱ ۷.۲ ۱۲ ۱۷.۸ ۶۲ −۰.۹ ۰.۴ ۱۲.۳ ۳۰.۱ ۲۳۹ ۵۸۲ ۳ ۱۴
شبریز ۶ ۴.۷ ۶ ۲۷.۶ ۱۲۰ ۰.۴ ۰.۸ ۹ ۱۱.۲ ۹۳۲ ۶۶۷ ۳ ۱۰
کاوه ۵.۹ ۹.۷ ۹ ۳۳ ۱۱۹ ۰.۵ ۰.۳ ۱۴.۹ ۵۱.۴ ۹۲۵ ۷۹۱ ۳ ۱
پارسان ۵.۴ ۱۲.۱ ۱۲ ۲۳.۶ ۸۵ ۰.۷ ۰.۴ ۲۲.۴ ۴۹.۹ ۶۴۳ ۲۷۴ ۳ ۰
فخوز ۴.۷ ۷.۲ ۷ ۱۶.۱ ۶۶ ۱.۶ ۰.۳ ۸.۴ ۲۷.۴ ۳۸۹ ۲۳۹ ۳ ۱۲
کگل ۴.۴ ۶.۲ ۱۲ ۱۸ ۸۸ ۲ ۰.۳ ۶.۲ ۱۹.۶ ۷۲۷ ۱۸۳ ۳ ۷
صبا ۴.۲ ۵.۵ ۵ ۱۷.۶ ۷۰ −۰.۲ ۱.۳ ۱۴.۱ ۱۰.۸ ۳۴۳ ۳۲۱ ۳ ۲۳
ومعادن ۴.۱ ۵.۳ ۹ ۱۴.۳ ۴۸ −۰.۸ ۱.۲ ۱۲.۱ ۱۰.۳ ۲۸۹ ۴۶۰ ۳ ۱۰
پارس ۳.۹ ۷.۷ ۶ ۱۷.۱ ۹۴ ۰.۴ ۰.۴ ۹ ۲۲.۴ ۱۰۲۰ ۴۰۳ ۳ ۱۷
شگویا ۳.۹ ۶.۳ ۹ ۱۳.۸ ۷۰ ۲.۵ ۱ ۱۰.۸ ۱۱.۱ ۸۷۶ ۵۷ ۳ ۱
شیران ۳.۷ ۵ ۸ ۱۴.۹ ۱۶ −۰.۳ ۰.۷ ۱۱.۱ ۱۶.۴ ۶۶ ۲۳۱ ۴ ۳
زاگرس ۳.۴ ۷.۲ ۱۱ ۱۵.۷ ۴ ۰.۱ ۰.۸ ۱۹.۷ ۲۳.۸ ۱۲۳ ۰ ۳ ۱۵
مبین ۳.۳ ۶.۶ ۶ ۲۷.۴ ۷۰ ۰.۸ ۰.۴ ۱۴ ۳۶.۷ ۵۱۱ ۲۴۴ ۳ ۱۲
بپاس ۳.۱ ۱۵.۵ ۴۵ ۳۸.۷ ۹۳ ۲.۹ ۰.۱ ۱۲.۵ ۸۹.۳ ۲۹۰۲   ۲ ۱
جم ۲.۹ ۹.۸ ۱۰ ۳۷.۹ ۶۴ ۱.۵ ۰.۱ ۱۷.۱ ۲۴۳ ۸۲۵ ۵۹ ۳ ۹
تاپیکو ۲.۸ ۱۱ ۱۲ ۱۴.۷ ۱۱۹ ۰.۷ ۰.۸ ۱۱.۲ ۱۳.۹ ۳۹۸ ۳۲۴ ۲ ۶
اپال ۲.۵ ۳.۶ ۵ ۱۴.۶ ۳ ۰.۱ ۰.۹ ۹.۲ ۹.۸ ۷۵   ۳ ۱
همراه ۲.۱ ۴.۷ ۷ ۱۴.۶ ۴۹ ۱ ۰.۴ ۶.۲ ۱۵ ۲۰۴ ۴ ۳ ۷
شفن ۱.۸ ۴.۱ ۶ ۱۳.۱ ۱ ۰ ۰.۷ ۸.۵ ۱۲.۹   ۵ ۳ ۱۲
وصندوق ۱.۶ ۵.۸ ۸ ۲۹.۴ ۹۶ ۰.۴ ۰.۲ ۸ ۴۷.۳ ۳۱۱ ۱۷۴ ۳ ۴
آریا ۱.۳ ۱.۹ ۳ ۱۲.۸ ۳۷ ۰.۵ ۰.۹ ۳.۷ ۳.۹ ۱۵۷ ۰ ۲ ۱۲
کگهر ۱.۲ ۶.۱ ۹ ۴۱.۲ ۱۱۱ ۰.۶ ۰.۳ ۱۰.۱ ۳۱.۶ ۲۳۸ ۹۰ ۲ ۱
کچاد ۱.۲ ۵.۱ ۹ ۱۴.۳ ۶۶ ۰.۶ ۰.۷ ۷.۵ ۱۱.۳ ۲۲۶ ۵۳ ۳ ۲
وامید ۱ ۱۴.۴ ۱۵ ۲۴.۱ ۱۲۸ ۰.۷ ۰.۱ ۲.۸ ۳۴.۸ ۴۸۷ ۱۵۲ ۲ ۲
هرمز ۰.۹ ۳.۴ ۵ ۱۶.۸ ۴۲ ۰.۳ ۰.۵ ۶ ۱۱.۸ ۱۷۶ ۵ ۳ ۱۸
شخارک ۰.۹ ۷.۶ ۱۳ ۱۲.۵ ۵۶ ۰.۴ ۰.۵ ۸.۳ ۱۷.۸ ۴۵۶ ۲۵ ۳ ۰
مارون ۰.۸ ۷.۶ ۹ ۱۴.۲ ۸۶ ۰ ۱.۲ ۱۳.۴ ۱۱ ۳۵۵ ۳۱۸ ۲ ۹
شکبیر ۰.۱ ۸.۶ ۹ ۸.۹ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۱.۹ ۲۰.۳     ۲ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • ذوب
 • فملی
 • شستا
 • وبصادر
 • فولاد
 • شپنا
 • وتجارت
 • خساپا
 • اخابر
 • خودرو
 • حکشتی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • اخابر
 • فولاد
 • رمپنا
 • حکشتی
 • وپارس
 • شیراز
 • ومعادن
 • پترول
 • شیران
 • صبا
 • شفن
 • مارون

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبملت
 • وتجارت
 • شپنا
 • شبندر
 • شستا
 • وبصادر
 • شتران
 • نوری
 • فملی
 • وغدیر
 • خودرو
 • فارس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • اخابر
 • ذوب
 • وتجارت
 • وبصادر
 • پارسان
 • جم
 • شخارک
 • شیراز
 • مبین

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • جم
 • مبین
 • وبصادر
 • پارسان
 • وپارس
 • وتجارت
 • حکشتی
 • اخابر
 • شیراز

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حفاری ۱۰۸.۹ ۴۴.۲ ۱۶ ۲۲.۷ ۶۵ −۵۲.۷ ۱.۶ ۱۵۹.۷ ۱۰۱.۵ ۱۳۲۵ ۲۵۸۴ ۳ ۰
وبملت ۸۷.۸ ۱۸.۷ ۱۶ ۲۱.۸ ۹۹ ۳۹.۷ ۰.۳ ۱۹.۴ ۶۴.۲ ۴۲۰۹ ۱۰۷۵ ۲ ۲
ذوب ۵۲.۶ ۱۴.۳ ۱۴ ۱۷.۴ ۲۴ ۱.۱ ۱.۳ ۴۶.۲ ۳۶.۱ ۶۸۲ ۶۳۴ ۴ ۰
ثشاهد ۳۹.۳ ۹.۴ ۱۱ ۱۶.۷ ۵ −۰.۹ ۱ ۲۸.۸ ۲۸.۴ ۴۵۵ ۳۲۷ ۵ ۳۲
فملی ۳۸.۶ ۱۸.۹ ۱۴ ۱۷.۵ ۱۴۵ ۴.۳ ۰.۷ ۱۵ ۲۰.۸ ۵۰۱۹ ۲۳۴۴ ۲ ۶
ثفارس ۳۸.۱ ۱۷.۱ ۲۰ ۱۹.۴ ۱۲ −۰.۹ ۱.۲ ۶۳.۶ ۵۴.۶ ۱۸۴۴ ۴۵۱ ۴ ۰
شستا ۳۷.۸ ۸.۵ ۸ ۱۹.۶ ۱۰۳ ۹.۴ ۰.۸ ۱۳.۸ ۱۷.۴ ۱۱۴۷ ۱۳۳۸ ۲ ۱۱
خگستر ۳۷.۲ ۹ ۱۱ ۱۷.۶ ۸ ۲.۱ ۰.۹ ۲۷.۶ ۳۰.۴ ۱۲۶۱ ۱۰۰ ۵ ۱۴
وبصادر ۳۶.۶ ۱۲.۸ ۱۱ ۲۳.۹ ۸۸ ۷.۴ ۰.۴ ۲۰.۲ ۵۳.۴ ۱۷۸۲ ۱۱۱۸ ۳ ۱۳
پردیس ۳۵.۱ ۱۳.۴ ۱۲ ۲۰.۳ ۳ −۱.۱ ۰.۷ ۴۲.۳ ۵۹.۶   ۲۲۰ ۴ ۰
فولاد ۳۴.۱ ۹.۸ ۱۲ ۱۵.۹ ۹۷ −۴.۲ ۰.۸ ۱۴.۴ ۱۷.۳ ۱۰۳۸ ۱۸۷۰ ۲ ۱
شپنا ۳۲.۲ ۱۲.۴ ۱۲ ۱۵.۳ ۶۳ ۱۱.۵ ۰.۷ ۲۰.۶ ۲۹.۶ ۲۶۳۸ ۸۷۹ ۳ ۴
وتجارت ۳۱.۸ ۱۳.۶ ۱۱ ۲۰.۶ ۷۴ ۲۱ ۰.۴ ۱۷.۲ ۴۷.۴ ۲۷۵۲ ۳۸۸ ۳ ۱۲
کساپا ۲۹.۶ ۱۴.۵ ۱۱ ۱۶.۴ ۶ ۰.۶ ۰.۶ ۳۵.۴ ۵۵.۳ ۱۲۱۰ ۶۲۲ ۲ ۴۹
خزامیا ۲۹.۴ ۱۲.۳ ۱۰ ۱۸.۳ ۳۱ ۰.۴ ۰.۹ ۳۴.۱ ۳۸.۳ ۹۵۳ ۶۳۰ ۵ ۹
خساپا ۲۶.۵ ۱۱.۷ ۱۱ ۱۷.۳ ۷۴ ۱.۴ ۱.۴ ۲۹.۸ ۲۱.۴ ۱۳۰۹ ۵۶۸ ۳ ۶
اخابر ۲۶.۲ ۱۷.۳ ۱۴ ۱۸.۳ ۵۲ −۴.۵ ۱.۱ ۴۶.۴ ۴۰.۵ ۹۱۳ ۸۹۹ ۵ ۸
خودرو ۲۵.۲ ۸.۴ ۱۰ ۱۶.۵ ۳۸ ۳.۴ ۰.۸ ۱۸.۶ ۲۴.۷ ۷۹۶ ۳۰۳ ۴ ۱۳
حکشتی ۲۳.۱ ۶.۴ ۹ ۱۹.۹ ۱۶ −۲.۹ ۰.۹ ۲۱.۲ ۲۲.۹ ۳۹۴ ۴۱۰ ۳ ۲۲
خاور ۲۲.۲ ۷.۴ ۹ ۲۱.۲ ۲۱ ۳ ۰.۵ ۱۹.۸ ۳۷.۸ ۳۴۰ ۴۰۶ ۵ ۵
شبندر ۲۱.۴ ۱۰.۴ ۱۰ ۱۶.۲ ۷۳ ۱۰.۹ ۰.۳ ۱۰.۹ ۳۴.۴ ۱۸۸۵ ۴۶۴ ۳ ۱۶
سیلام ۲۱.۳ ۱۳ ۹ ۱۶.۹ ۵۶ −۰.۶ ۱.۱ ۳۰.۸ ۲۸.۳ ۱۱۳۰ ۱۲۵۳ ۶ ۰
ثمسکن ۲۰.۸ ۱۱.۴ ۱۱ ۱۹.۴ ۳۶ −۵.۲ ۱.۵ ۴۲ ۲۷.۱ ۲۴۳ ۲۱۳۷ ۵ ۰
تکنو ۱۹.۸ ۹.۸ ۷ ۲۰.۷ ۳ −۰.۳ ۰.۶ ۲۸.۴ ۵۱ ۱۸۱ ۱۶۱ ۵ ۲۲
وسدید ۱۸.۵ ۱۹.۲ ۲۱ ۱۶.۴ ۱۴ −۱.۷ ۲.۴ ۹۶.۴ ۳۹.۵ ۲۳۰ ۱۰۶۶ ۲ ۱۷
وساپا ۱۸.۲ ۱۱.۶ ۱۱ ۲۱ ۲ −۰.۳ ۱.۶ ۵۸.۹ ۳۷.۷   ۱۱۴ ۵ ۱۷
وساخت ۱۷.۹ ۸.۲ ۸ ۲۰.۲ ۴۱ −۵.۳ ۱ ۲۴.۱ ۲۴.۱ ۵۱۸ ۸۹۷ ۵ ۰
کترام ۱۶.۳ ۵۵.۲ ۱۷ ۱۱.۹ ۵۴ ۳.۶ ۱.۱ ۹۶.۵ ۸۶.۹ ۲۰۵۷ ۱۲۸۴ ۵ ۴۲
بالبر ۱۶.۲ ۱۲.۱ ۱۴ ۱۸.۴ ۶ −۰.۸ ۱ ۴۰.۴ ۴۱.۸ ۱۰۹ ۴۴۱ ۴ ۰
شتران ۱۵ ۸.۲ ۷ ۱۴.۹ ۴۹ ۶.۶ ۰.۷ ۱۴.۸ ۲۰.۵ ۱۱۵۵ ۱۰۰ ۳ ۹
سنیر ۱۴.۸ ۱۲.۷ ۸ ۱۵.۸ ۳۱ −۴.۲ ۱.۶ ۳۸.۹ ۲۵ ۱۱۴ ۱۱۲۹ ۵ ۴
ثبهساز ۱۴.۱ ۵.۵ ۷ ۱۶.۶ ۳ ۰.۴ ۱.۸ ۲۴.۴ ۱۳.۴ ۲۲۱ ۴ ۵ ۲
تپکو ۱۴.۱ ۱۰.۴ ۱۲ ۱۸.۸ ۷ ۰.۹ ۱.۹ ۵۰.۹ ۲۷.۴ ۴۴۹ ۴۷ ۳ ۰
ختوقا ۱۳.۹ ۹.۲ ۹ ۱۷ ۱۰ ۰.۹ ۰.۹ ۲۶.۴ ۳۰.۳ ۲۸۲ ۱۱۷ ۵ ۳
کگاز ۱۳.۵ ۱۴.۵ ۱۴ ۲۰.۶ ۹ ۰.۱ ۱.۲ ۶۰.۳ ۴۹.۶ ۱۷۵ ۷۰ ۵ ۰
وغدیر ۱۳.۵ ۱۹.۵ ۱۳ ۱۷.۶ ۱۲۸ ۳.۷ ۰.۵ ۱۵.۶ ۳۱.۳ ۲۰۸۶ ۱۳۵۲ ۳ ۱
واعتبار ۱۲.۸ ۸.۱ ۷ ۱۹.۷ ۳ ۰.۴ ۰.۴ ۱۹.۹ ۵۱.۷ ۴۳۷   ۵ ۱۰
شکلر ۱۲.۲ ۱۵.۹ ۸ ۲۰.۱ ۸۸ −۴.۱ ۱.۹ ۴۳.۹ ۲۳.۶ ۸۴۳ ۷۵۲ ۴ ۵
سصفها ۱۱.۸ ۶.۸ ۶ ۱۹.۹ ۰ ۰ ۰.۸ ۲۳.۶ ۲۹.۵ ۳۸   ۵ ۳۱
خکاوه ۱۱.۴ ۱۹.۹ ۲۳ ۱۶ ۲۷ ۱.۳ ۰.۶ ۴۱.۸ ۶۶.۸ ۱۰۸۴ ۴۶۱ ۳ ۲۱
کماسه ۱۰.۹ ۱۱.۹ ۱۱ ۱۵.۷ ۴۷ ۰.۹ ۰.۹ ۲۶.۱ ۲۹.۱ ۷۵۳ ۶۹۴ ۶ ۴
ورنا ۱۰.۶ ۱۰.۸ ۱۱ ۱۷ ۱۳ ۱ ۰.۹ ۳۱ ۳۴.۵ ۳۹۸ ۸۶ ۵ ۲۵
کاما ۱۰.۵ ۶.۹ ۷ ۱۶.۳ ۱ −۰.۲ ۱ ۲۱.۴ ۲۱.۲ ۳ ۷۶ ۵ ۱۲
ثشرق ۱۰.۲ ۱۳.۷ ۱۶ ۱۵.۲ ۱۵ −۱.۱ ۰.۷ ۳۲.۱ ۴۸.۵ ۲۲۱ ۱۳۳۳ ۵ ۰
وسینا ۹.۹ ۱۴.۹ ۱۱ ۴۴.۸ ۹۲ ۸.۵ ۰.۴ ۳۳ ۷۸ ۱۴۶۶ ۱۲۸ ۴ ۲
کخاک ۹.۴ ۱۰.۱ ۸ ۱۹.۹ ۴۳ −۳.۴ ۰.۷ ۲۵.۷ ۳۶.۳ ۸۰ ۷۵۸ ۴ ۸
قشکر ۹.۴ ۱۱.۵ ۶ ۱۷.۵ ۶ −۰.۵ ۱.۳ ۴۲.۴ ۳۲.۹   ۱۸۰ ۴ ۹
رکیش ۹.۳ ۸ ۶ ۱۵.۲ ۵ −۰.۵ ۰.۸ ۱۹.۲ ۲۴.۲   ۱۱۸ ۴ ۷
شپدیس ۸.۹ ۱۴.۵ ۱۱ ۱۳.۷ ۶۳ ۱.۵ ۱ ۲۶.۵ ۲۶.۳ ۸۸۶ ۵۱۰ ۲ ۴
ثامان ۸.۸ ۵.۷ ۷ ۲۶ ۵ ۰.۵ ۰.۷ ۲۳.۵ ۳۲.۵ ۲۳۵   ۴ ۵۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ونوین
 • حفاری
 • وبملت
 • ذوب
 • ثشاهد
 • فملی
 • ثفارس
 • شستا
 • خگستر
 • وبصادر
 • پردیس
 • فولاد

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حفاری
 • وساخت
 • ثمسکن
 • اخابر
 • فولاد
 • سنیر
 • شکلر
 • رمپنا
 • غشان
 • کخاک
 • حکشتی
 • قثابت

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ونوین
 • وبملت
 • وتجارت
 • شپنا
 • شبندر
 • شستا
 • وسینا
 • وبصادر
 • شتران
 • نوری
 • فملی
 • وغدیر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • کترام
 • حفاری
 • خکاوه
 • اخابر
 • ثفارس
 • غدشت
 • شکلر
 • کگاز
 • ذوب

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • ساراب
 • پکویر
 • جم
 • فخاس
 • خراسان
 • فاما
 • دالبر
 • دسبحان
 • مبین

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۰۷.۳ ۳۸.۴ ۶۲ ۱۱.۸ ۱۰۶ ۱۰۹.۳ ۱ ۴۳.۹ ۴۱.۹ ۱۰۴۳۱ ۷۳۶۰ ۰ ۰
اعتماد ۲۷۷.۳ ۶۹ ۱۱۲ ۱۲.۱ ۱۴۷ −۴۴.۴ ۳.۷ ۸۵.۳ ۲۳ ۱۱۳۹۵ ۲۲۶۶۸ ۰ ۰
یاقوت ۲۵۳.۶ ۲۸.۵ ۴۸ ۱۴ ۱۰۹ −۵۲.۷ ۲.۸ ۶۱.۶ ۲۱.۸ ۵۹۰۰ ۱۱۷۶۸ ۰ ۰
فردا ۲۴۷.۷ ۸۴۶ ۴۴۹ ۱۸.۸ ۱۹۷ −۷.۴ ۲۶.۶ ۱۳۳.۱ ۵ ۳۴۲۷۷ ۸۲۴۳۶ ۰ ۰
کیان ۱۹۳ ۴۵.۶ ۵۱ ۱۱.۸ ۱۴۵ −۴۳ ۴.۶ ۶۲ ۱۳.۵ ۶۹۵۳ ۸۰۵۸ ۰ ۰
کمند ۱۵۷.۷ ۷۳ ۷۹ ۱۴ ۱۲۰ −۶۰.۴ ۳.۷ ۱۳۸.۸ ۳۷.۸ ۹۲۱۴ ۱۷۸۴۹ ۰ ۱
همای ۱۵۶.۹ ۳۴.۶ ۴۱ ۱۳ ۷۶ ۴.۴ ۲.۱ ۸۸.۱ ۴۱.۱ ۱۵۴۵۰ ۱۱۴۷۶ ۰ ۰
سپیدما ۱۵۵.۵ ۱۸۷.۸ ۱۶۷ ۱۱.۴ ۱۹۳ ۲.۷ ۲.۱ ۲۶.۵ ۱۲.۴ ۵۰۳۸۳ ۱۴۸۵۰ ۰ ۰
سپر ۹۴.۷ ۶۸.۴ ۹۴ ۱۲.۴ ۱۶۷ −۰.۹ ۱.۵ ۳۳.۷ ۲۳.۲ ۱۱۲۴۵ ۷۹۶۱ ۰ ۰
پارند ۸۱.۸ ۱۵۰.۱ ۱۱۲ ۱۳.۸ ۱۶۴ −۲۰.۷ ۷.۸ ۱۵۳ ۱۹.۷ ۱۱۳۰۴ ۱۵۴۵۴ ۰ ۱
فیروزا ۷۲.۶ ۷۸.۳ ۱۵۲ ۱۳.۳ ۹۸ −۱۴ ۲.۴ ۱۶۴.۶ ۶۹.۸ ۳۵۵۶ ۶۰۶۸ ۰ ۰
تصمیم ۵۹.۴ ۱۱۹.۴ ۹۸ ۱۲.۶ ۱۸۴ −۳.۴ ۳.۲ ۴۲.۶ ۱۳.۳ ۱۷۵۹۸ ۱۴۰۳۷ ۰ ۰
ثبات ۵۸.۷ ۷۰.۸ ۲۱۹ ۱۲.۸ ۱۳۶ −۱۵.۶ ۵.۹ ۱۴۰.۷ ۲۳.۷ ۲۹۲۸ ۵۳۱۱ ۰ ۰
داریک ۴۷.۸ ۱۹.۷ ۳۹ ۱۱.۶ ۱۰۸ −۲.۶ ۳.۲ ۴۳ ۱۳.۳ ۴۸۸۹ ۹۰۲۰ ۰ ۰
صایند ۳۳.۲ ۱۵.۶ ۴۰ ۱۲.۱ ۱ ۰ ۱.۲ ۴۱.۶ ۳۳.۵ ۴۴ ۷۷ ۰ ۰
آکورد ۳۲.۵ ۱۹ ۷۵ ۱۱.۲ ۷۱ −۲۰.۴ ۷.۸ ۷۵.۱ ۹.۶ ۳۵۵ ۵۴۵۹ ۰ ۰
هامرز ۲۲.۵ ۱۵۷.۵ ۲۴۹ ۱۶.۳ ۱۲۱ −۷.۳ ۲.۴ ۲۸۴.۲ ۱۱۹.۱ ۹۹۹۸ ۴۳۱۶ ۰ ۱
کارین ۲۱.۶ ۲۷۰.۳ ۱۶۶ ۱۹ ۱۹۸ ۰.۱ ۱.۵ ۱۳.۴ ۹ ۷۱۴۱ ۱۰۶۶۸ ۰ ۰
مانی ۱۷.۶ ۲۰.۱ ۳۳ ۱۲.۹ ۱۰۹ −۶.۱ ۱.۴ ۲۶.۲ ۱۹.۳ ۶۵۹۰ ۱۲۶۷۶ ۰ ۰
آسامید ۷.۴ ۳۵ ۷۹ ۱۱.۶ ۱۲۷ −۳.۷ ۱۵.۸ ۱۰۱.۱ ۶.۴ ۱۴۳۶ ۳۲۶۹ ۰ ۰
امین یکم ۴.۹ ۲۲.۳ ۲۸ ۱۱.۹ ۹ ۰.۴ ۱.۵ ۶۴.۷ ۴۲ ۴۵۰   ۰ ۰
خاتم ۳ ۲۲.۵ ۳۸ ۱۱.۶ ۷۹ −۰.۸ ۴.۳ ۷۱.۵ ۱۶.۷ ۷۸۱ ۱۵۹۵ ۰ ۰
گنجینه ۲.۳ ۵۸.۱ ۱۴۱ ۱۶.۷ ۱۱۹ ۰.۲ ۰.۸ ۶۸ ۸۸.۵ ۷۵۵ ۱۲۶۳ ۰ ۰
دارا ۰.۹ ۲۵.۴ ۱۳۲ ۹.۷ ۸۲ −۰.۵ ۱۲ ۱۰۸.۸ ۹.۱ ۱۰۰ ۶۰۷ ۰ ۰
یارا ۰.۸ ۱۰.۴ ۶۴ ۱۰.۶ ۴۱ ۰.۳ ۲.۱ ۲۹.۴ ۱۴.۲ ۳۵۰   ۰ ۰
ارمغان ۰.۵ ۱۶.۶ ۱۰۳ ۳۸.۸ ۱۰۰ ۰ ۰.۳ ۴۱.۵ ۱۳۲.۷ ۲۶۵ ۲۴۹ ۰ ۱
سخند ۰ ۴.۲ ۶ ۸.۸ ۶۴ ۰ ۲.۵ ۷.۱ ۲.۸ ۱ ۱۸ ۰ ۱
گنجین ۰ ۱.۹ ۶ ۱۰ ۶۰ ۰ ۰.۴ ۱.۹ ۴.۹ ۴ ۵ ۰ ۰

آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده می‌توان از آمار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نوع درآمد ثابت نیستند هم استفاده کرد. به جدول آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته‌اند توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۰۷.۳ ۳۸.۴ ۶۲ ۱۱.۸ ۱۰۶ ۱۰۹.۳ ۱ ۴۳.۹ ۴۱.۹ ۱۰۴۳۱ ۷۳۶۰ ۰ ۰
لبخند ۲۸۴.۴ ۶۸.۷ ۷۳ ۱۴.۶ ۱۶۸ −۱۵.۳ ۳ ۵۹.۳ ۲۰ ۱۹۲۱۶ ۳۰۷۳۱ ۰ ۰
اعتماد ۲۷۷.۳ ۶۹ ۱۱۲ ۱۲.۱ ۱۴۷ −۴۴.۴ ۳.۷ ۸۵.۳ ۲۳ ۱۱۳۹۵ ۲۲۶۶۸ ۰ ۰
یاقوت ۲۵۳.۶ ۲۸.۵ ۴۸ ۱۴ ۱۰۹ −۵۲.۷ ۲.۸ ۶۱.۶ ۲۱.۸ ۵۹۰۰ ۱۱۷۶۸ ۰ ۰
فردا ۲۴۷.۷ ۸۴۶ ۴۴۹ ۱۸.۸ ۱۹۷ −۷.۴ ۲۶.۶ ۱۳۳.۱ ۵ ۳۴۲۷۷ ۸۲۴۳۶ ۰ ۰
کیان ۱۹۳ ۴۵.۶ ۵۱ ۱۱.۸ ۱۴۵ −۴۳ ۴.۶ ۶۲ ۱۳.۵ ۶۹۵۳ ۸۰۵۸ ۰ ۰
اهرم ۱۸۴.۵ ۱۸.۱ ۲۱ ۲۵.۴ ۲۶ ۲۰.۲ ۰.۶ ۶۰.۱ ۱۰۱.۲ ۸۶۷ ۲۲۹۰ ۳ ۸
کمند ۱۵۷.۷ ۷۳ ۷۹ ۱۴ ۱۲۰ −۶۰.۴ ۳.۷ ۱۳۸.۸ ۳۷.۸ ۹۲۱۴ ۱۷۸۴۹ ۰ ۱
همای ۱۵۶.۹ ۳۴.۶ ۴۱ ۱۳ ۷۶ ۴.۴ ۲.۱ ۸۸.۱ ۴۱.۱ ۱۵۴۵۰ ۱۱۴۷۶ ۰ ۰
سپیدما ۱۵۵.۵ ۱۸۷.۸ ۱۶۷ ۱۱.۴ ۱۹۳ ۲.۷ ۲.۱ ۲۶.۵ ۱۲.۴ ۵۰۳۸۳ ۱۴۸۵۰ ۰ ۰
اوصتا ۱۵۲.۱ ۱۰۴۸.۹ ۸۷۲ ۲۴.۲ ۱۹۹ ۰ ۱.۴ ۱۶.۹ ۱۱.۸ ۱۵۱۶۴ ۱۲۶۴۰ ۰ ۰
دارا یکم ۱۰۹.۱ ۱۱.۵ ۱۲ ۲۳ ۱۰ ۱.۷ ۰.۷ ۴۱.۴ ۵۸.۴ ۵۹۳ ۱۱۹۴ ۳ ۸
فاخر ۱۰۲.۹ ۴۶۳.۷ ۳۷۴ ۴۱.۹ ۱۹۵ −۴.۹ ۵۹.۱ ۳۰۱.۳ ۵.۱ ۳۲۶۰۸ ۲۰۵۵۲ ۰ ۰
سپر ۹۴.۷ ۶۸.۴ ۹۴ ۱۲.۴ ۱۶۷ −۰.۹ ۱.۵ ۳۳.۷ ۲۳.۲ ۱۱۲۴۵ ۷۹۶۱ ۰ ۰
اونیکس ۸۹ ۱۸۵.۲ ۲۳۵ ۲۷.۲ ۱۴۹ −۴۳.۶ ۲۷.۶ ۳۶۹.۴ ۱۳.۴ ۷۴۵۳ ۲۹۴۲۷ ۰ ۰
پارند ۸۱.۸ ۱۵۰.۱ ۱۱۲ ۱۳.۸ ۱۶۴ −۲۰.۷ ۷.۸ ۱۵۳ ۱۹.۷ ۱۱۳۰۴ ۱۵۴۵۴ ۰ ۱
فیروزا ۷۲.۶ ۷۸.۳ ۱۵۲ ۱۳.۳ ۹۸ −۱۴ ۲.۴ ۱۶۴.۶ ۶۹.۸ ۳۵۵۶ ۶۰۶۸ ۰ ۰
آوند ۶۱.۷ ۳۲.۳ ۶۷ ۱۲.۹ ۸۸ −۲۳.۲ ۳.۱ ۷۹.۸ ۲۵.۵ ۵۱۶۰ ۹۶۶۶ ۰ ۰
نیلی ۶۰.۳ ۴۴۳.۴ ۳۲۱ ۹۷.۱ ۱۹۹ ۰.۴ ۰.۴ ۲۰.۸ ۵۱.۳ ۱۵۰۵۳ ۲۹۸۹۰ ۰ ۱
پاداش ۶۰ ۴۳.۴ ۸۵ ۱۳.۴ ۱۱۵ −۲۴ ۶.۳ ۱۱۸.۱ ۱۸.۸ ۷۵۰۶ ۱۵۴۹۷ ۰ ۰
تصمیم ۵۹.۴ ۱۱۹.۴ ۹۸ ۱۲.۶ ۱۸۴ −۳.۴ ۳.۲ ۴۲.۶ ۱۳.۳ ۱۷۵۹۸ ۱۴۰۳۷ ۰ ۰
ثبات ۵۸.۷ ۷۰.۸ ۲۱۹ ۱۲.۸ ۱۳۶ −۱۵.۶ ۵.۹ ۱۴۰.۷ ۲۳.۷ ۲۹۲۸ ۵۳۱۱ ۰ ۰
آگاس ۵۱.۹ ۲۴.۳ ۲۶ ۲۶.۹ ۱ ۰.۴ ۱.۳ ۱۴۹.۲ ۱۱۲.۹ ۶۵ ۴ ۲ ۴
شتاب ۵۱.۷ ۱۰.۹ ۱۴ ۳۷.۲ ۱۱ −۱.۲ ۰.۷ ۶۴.۴ ۸۷ ۲۸۱ ۱۱۵۵ ۳ ۹
داریک ۴۷.۸ ۱۹.۷ ۳۹ ۱۱.۶ ۱۰۸ −۲.۶ ۳.۲ ۴۳ ۱۳.۳ ۴۸۸۹ ۹۰۲۰ ۰ ۰
پالایش ۴۴.۵ ۷.۳ ۱۱ ۱۸.۴ ۱۱ −۲.۳ ۱.۱ ۲۶.۹ ۲۳.۴ ۲۴۹ ۱۷۷۱ ۳ ۱۵
رایکا ۴۴.۱ ۳۲۱.۸ ۲۸۴ ۳۰.۴ ۱۹۷ −۰.۹ ۸.۵ ۵۱ ۶ ۸۶۰۲ ۶۲۷۷ ۰ ۰
عیار ۴۲.۳ ۱۵.۲ ۱۴ ۱۵.۵ ۱۱۴ −۱.۶ ۰.۶ ۱۶.۱ ۲۷.۶ ۳۳۳۸ ۶۲۴۴ ۱ ۳
توان ۴۰.۷ ۱۵.۳ ۱۲ ۲۰.۴ ۷۱ −۱.۲ ۱ ۳۸.۳ ۴۰.۳ ۲۳۰۱ ۷۵۱۰ ۳ ۷
طلا ۳۷.۴ ۱۵.۳ ۲۰ ۱۴.۹ ۶۹ ۷.۲ ۰.۶ ۲۲.۵ ۳۹.۳ ۴۱۲۲ ۱۸۵۸ ۱ ۳
صایند ۳۳.۲ ۱۵.۶ ۴۰ ۱۲.۱ ۱ ۰ ۱.۲ ۴۱.۶ ۳۳.۵ ۴۴ ۷۷ ۰ ۰
آکورد ۳۲.۵ ۱۹ ۷۵ ۱۱.۲ ۷۱ −۲۰.۴ ۷.۸ ۷۵.۱ ۹.۶ ۳۵۵ ۵۴۵۹ ۰ ۰
پتروآگاه ۲۹.۲ ۲۲.۳ ۱۸ ۲۲.۷ ۳۱ ۱.۷ ۱.۱ ۸۶.۹ ۸۰.۶ ۱۳۳۰ ۱۲۲۴ ۲ ۴
هامرز ۲۲.۵ ۱۵۷.۵ ۲۴۹ ۱۶.۳ ۱۲۱ −۷.۳ ۲.۴ ۲۸۴.۲ ۱۱۹.۱ ۹۹۹۸ ۴۳۱۶ ۰ ۱
کارین ۲۱.۶ ۲۷۰.۳ ۱۶۶ ۱۹ ۱۹۸ ۰.۱ ۱.۵ ۱۳.۴ ۹ ۷۱۴۱ ۱۰۶۶۸ ۰ ۰
نخل ۲۱ ۲۱۶.۷ ۱۸۵ ۱۳.۵ ۱۶۱ −۷ ۲۳.۷ ۳۰۵.۱ ۱۲.۹ ۱۳۳۹۲ ۵۱۰۴ ۰ ۰
سام ۲۰.۵ ۹۱.۳ ۹۴ ۳۶.۷ ۱۲۶ −۱۴.۱ ۱۹.۵ ۳۹۳.۵ ۲۰.۲ ۱۹۶۶ ۹۹۸۶ ۰ ۰
رابین ۲۰.۱ ۸۵.۹ ۱۰۸ ۱۳.۶ ۱۷۱ ۰.۱ ۲.۳ ۵۶ ۲۴.۳ ۸۶۲۵ ۵۷۲۳ ۰ ۰
طلوع ۱۹.۶ ۴۴۴.۷ ۱۴۱ ۲۲ ۱۱۸ −۱۶ ۶۶۷.۱ ۱۶۰۱ ۲.۴ ۱۷۷۱ ۹۷۶۴ ۰ ۰
مانی ۱۷.۶ ۲۰.۱ ۳۳ ۱۲.۹ ۱۰۹ −۶.۱ ۱.۴ ۲۶.۲ ۱۹.۳ ۶۵۹۰ ۱۲۶۷۶ ۰ ۰
خورشید ۱۷ ۱۶۸.۴ ۱۷۱ ۱۸.۴ ۹۳ −۴.۷ ۱.۴ ۳۸۱.۶ ۲۷۰.۸ ۵۵۴۷ ۵۱۱۴ ۰ ۰
ارزش ۱۶.۲ ۲۰۵.۹ ۲۱ ۱۶.۷ ۱۹۸ ۰ ۱.۴ ۸.۵ ۶.۱ ۱۵۹۹۳ ۱۵۹۹۳ ۲ ۶
کاریس ۱۴.۸ ۱۲۱.۵ ۳۳ ۱۴.۱ ۱۹۱ ۰.۱ ۱.۱ ۱۶.۸ ۱۵.۱ ۷۰۸۷ ۲۳۴۳ ۲ ۵
زیتون ۱۲.۹ ۵۵.۴ ۳۲ ۱۲.۹ ۱۶۳ ۲ ۰.۵ ۱۶ ۳۵.۱ ۱۱۵۴۰ ۴۷۴۹ ۱ ۰
سیناد ۱۱.۳ ۳۶ ۹۸ ۱۳.۷ ۷۳ −۶.۲ ۴.۸ ۱۲۹.۹ ۲۷ ۳۴۱ ۲۴۰۴ ۰ ۰
توسکا ۱۰.۲ ۱۴۳.۲ ۲۴۵ ۳۹.۴ ۱۹۶ ۰ ۰.۹ ۱۹.۵ ۲۰.۶ ۵۰۰۵ ۳۳۲۰ ۰ ۰
کاج ۹ ۳۲.۴ ۱۶۶ ۱۱.۶ ۱۰۳ −۳.۴ ۴.۸ ۷۸.۲ ۱۶.۴ ۲۹۱۸ ۳۱۷۸ ۰ ۰
آسامید ۷.۴ ۳۵ ۷۹ ۱۱.۶ ۱۲۷ −۳.۷ ۱۵.۸ ۱۰۱.۱ ۶.۴ ۱۴۳۶ ۳۲۶۹ ۰ ۰
مثقال ۷.۳ ۷.۴ ۱۵ ۱۵.۷ ۷ −۰.۴ ۱ ۲۲ ۲۲.۱ ۷۷ ۴۲۹ ۱ ۲
کهربا ۶.۹ ۱۰ ۱۷ ۱۴.۸ ۲۰ ۰.۹ ۰.۵ ۱۹.۶ ۳۸.۲ ۵۵۵ ۸۰ ۱ ۳

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ونوین ۱۹۶.۲ ۲۴.۴ ۱۸ ۲۷.۲ ۹۱ ۵۷.۶ ۰.۲ ۳۴.۲ ۱۸۱.۸ ۲۸۸۱ ۱۶۸۴ ۳ ۱۲
کرومیت ۱۰۶ ۰.۲ ۰ ۱۰ ۳۳ ۳۵.۴ ۰ ۰.۱ ۷۴۴۰۰ ۴۰   ۱ ۰
وبصادر ۳۶.۶ ۱۲.۸ ۱۱ ۲۳.۹ ۸۸ ۷.۴ ۰.۴ ۲۰.۲ ۵۳.۴ ۱۷۸۲ ۱۱۱۸ ۳ ۱۳
وتعاون ۳۰ ۷.۷ ۷ ۲۴.۴ ۱۴ −۳.۲ ۰.۵ ۲۳.۹ ۴۷.۶ ۲۲۵ ۷۱۰ ۵ ۰
گشان ۲۹.۸ ۱۷.۶ ۱۷ ۱۵.۸ ۱۰ −۲.۵ ۰.۵ ۳۸.۵ ۸۱.۹ ۷۹ ۱۳۹۱ ۲ ۸
کساپا ۲۹.۶ ۱۴.۵ ۱۱ ۱۶.۴ ۶ ۰.۶ ۰.۶ ۳۵.۴ ۵۵.۳ ۱۲۱۰ ۶۲۲ ۲ ۴۹
تکنو ۱۹.۸ ۹.۸ ۷ ۲۰.۷ ۳ −۰.۳ ۰.۶ ۲۸.۴ ۵۱ ۱۸۱ ۱۶۱ ۵ ۲۲
بپیوند ۱۲.۸ ۵.۵ ۳ ۱۳.۲ ۱۹ −۱.۴ ۶.۳ ۴۳.۴ ۶.۹ ۱۶۸ ۶۳۲ ۶ ۰
واعتبار ۱۲.۸ ۸.۱ ۷ ۱۹.۷ ۳ ۰.۴ ۰.۴ ۱۹.۹ ۵۱.۷ ۴۳۷   ۵ ۱۰
وسینا ۹.۹ ۱۴.۹ ۱۱ ۴۴.۸ ۹۲ ۸.۵ ۰.۴ ۳۳ ۷۸ ۱۴۶۶ ۱۲۸ ۴ ۲
نطرین ۹.۶ ۱۲.۳ ۷ ۱۸.۱ ۱۴ ۱.۳ ۲.۴ ۶۵.۹ ۲۷.۹ ۴۴۳   ۶ ۷
افرا ۹.۱ ۱۶.۷ ۷ ۱۲.۳ ۵۱ −۴.۴ ۱.۸ ۳۷.۹ ۲۰.۹ ۶۴ ۱۵۰۰ ۵ ۵۰
داوه ۸.۸ ۶.۸ ۷ ۲۴.۱ ۱۸ −۱.۳ ۱.۴ ۳۱.۷ ۲۳.۲ ۱۳۷ ۴۸۱ ۵ ۰
تاصیکو ۶.۸ ۱۲.۱ ۱۱ ۴۰.۱ ۱۳۹ ۲.۷ ۰.۲ ۸.۸ ۵۶.۷ ۱۵۲۷ ۶۷۶ ۲ ۱۲
ومهان ۶.۶ ۱۸.۵ ۹ ۲۳.۲ ۱۶۰ ۱.۵ ۰.۵ ۱۰.۵ ۱۹.۸ ۲۰۰۵ ۱۵۰۰ ۲ ۳
کسرام ۶.۴ ۱۲.۲ ۶ ۱۵.۸ ۳۳ −۱.۸ ۲.۱ ۴۵.۱ ۲۱.۳ ۱۳۰ ۲۸۳ ۵ ۹
ولشرق ۶.۲ ۶.۱ ۶ ۲۱.۲ ۱۷ −۰.۶ ۰.۶ ۱۷.۶ ۲۸.۲ ۱۰۶ ۳۹۸ ۵ ۲۱
قشرین ۵.۷ ۲۵.۶ ۲۰ ۱۵.۲ ۷۴ −۱.۹ ۲.۲ ۷۱.۷ ۳۲.۱ ۱۱۶۴ ۱۰۰۵ ۲ ۰
تپسی ۵.۶ ۷.۶ ۸ ۲۰.۴ ۱۱ ۰.۵ ۰.۴ ۱۸.۱ ۴۶.۸ ۱۳۷ ۲۲ ۴ ۷
ولپارس ۵.۲ ۵ ۳ ۱۳.۱ ۱۰ −۰.۲ ۲.۷ ۲۱.۳ ۷.۸ ۵۸ ۱۲۰ ۵ ۸
ثباغ ۴.۷ ۷.۹ ۶ ۱۷.۵ ۲۳ −۰.۸ ۱.۶ ۲۹.۶ ۱۸.۱ ۱۵۱ ۹۶۱ ۵ ۰
وتوکا ۴ ۷.۸ ۶ ۱۸.۵ ۲۱ ۰.۹ ۰.۵ ۱۶.۶ ۳۴.۹ ۴۲۰ ۲ ۵ ۰
بازرگام ۳.۷ ۳۰.۸ ۲۰ ۲۰.۶ ۱۰۹ ۳ ۰.۴ ۲۳.۹ ۵۹.۸ ۱۷۴۵ ۱۳۴ ۳ ۰
حگردش ۲.۸ ۸.۷ ۹ ۱۶.۵ ۶۳ −۱.۶ ۱.۶ ۲۱.۹ ۱۳.۵ ۲۸ ۵۴۵ ۳ ۱۴
غپآذر ۲.۷ ۷.۵ ۹ ۱۴.۹ ۵۲ ۱.۴ ۰.۴ ۹.۱ ۲۳.۲ ۴۷۱   ۴ ۵
سخوز ۲.۱ ۱۰.۵ ۶ ۳۰ ۱۰۶ ۰.۵ ۰.۵ ۱۹.۲ ۳۸.۴ ۲۶۹ ۱۳۵ ۳ ۹
کشرق ۱.۹ ۸.۲ ۶ ۱۵.۳ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۶.۳ ۳۴     ۶ ۲۰
ثقزوی ۱.۳ ۲۰.۳ ۱۰ ۱۱.۹ ۸۵ ۰.۴ ۰.۵ ۱۸.۷ ۳۷.۲ ۷۰۲ ۳۵۱ ۲ ۱۵
شستان ۱ ۲۱.۹ ۲۹ ۱۰.۲ ۶۰ ۰.۶ ۰.۴ ۱۶.۹ ۴۶.۲ ۵۸۲   ۱ ۲۳
ساراب ۰.۶ ۲.۳ ۲ ۱۰۵.۸ ۸۵ ۰.۵ ۰.۲ ۶.۹ ۴۵.۷ ۲۵۲   ۳ ۲

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت قدرت حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • قشرین
 • نطرین
 • کسرام
 • بپیوند
 • افرا
 • داوه
 • ثباغ
 • حگردش
 • ولپارس

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • کرومیت
 • ونوین
 • گشان
 • وسینا
 • بازرگام
 • تاصیکو
 • کساپا
 • وبصادر
 • واعتبار
 • تکنو
 • وتعاون
 • تپسی
 • شستان
 • ساراب
 • سخوز

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۳ همت است و حجم عادی معاملات نیز با توجه به اینکه فاکتور بازیگر کمتر از ۱۱ است و نوسان خاصی وجود نداشته، مشابه و حدود ۲.۲ همت است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران بازار برای تحلیل اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده، داده‌های آماری نرمال‌سازی شده و قدرت حقیقی در شاخص‌سازها و در عموم ۴۰۰ نماد در تصویر زیر ذکر شده است. میزان خرید خالص (خرید منهای فروش) کدهای حقوقی و قدرت حقوقی (سرانه‌ی خرید تقسیم بر سرانه‌ی فروش) نیز به صورت نرمال شده به صورت زیر است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۴ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به آمار فاکتور بازیگر پیش‌فاز و همین‌طور فاکتور بازیگر که در تصویر فوق برای عموم ۴۰۰ نماد و شاخص‌سازها به صورت مجزا ذکر شده نیز توجه فرمایید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به سرانه‌ی خرید و سرانه فروش حقیقی‌ها و همین‌طور خرید و فروش حقوقی‌ها، فاکتور خروج سرمایه‌های قوی محاسبه شده و با توجه به میانگین وزنی (بر اساس حجم معاملات) در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت به محاسبه شده و روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن درج شده است. مقادیر فعلی حدود منفی ۴۰۰ و منفی ۶۰۰ است و در این حالت احتمال ریزش شاخص به دلیل فرار سرمایه‌های بزرگ به صندوق‌ها بیش از احتمال رشد شاخص است.

حجم معاملات روزانه ۴۰۰ نماد منتخب همچنان در روزهای مثبت و منفی، حدود ۲.۴ تا ۲ همت در نوسان است و به همین علت شاخص در محدود‌ی کوچکی در نوسان است و به نوعی حجم و شاخص در تعادل هستند، البته در حال حاضر شاخص کمی بالاتر از حد تعادل قرار دارد. با توجه به منفی بودن تراز در صندوق‌ها و رفتار محتاطانه‌ی حقوقی‌ها می‌توان گفت که چند روز آتی بازار متعادل و منفی است و پس از آن مجدداً روند صعودی متعادل آغاز می‌شود.

امروز و دیروز با توجه به بالا بودن فاکتور بازیگر، زمان مناسب برای خرید بخشی از سبد سهام امسال نبوده اما احتمالاً در هفته‌ی آتی، بعضی از روزها علایم ورود نهنگ‌ها قابل توجه باشد و بتوان بخشی در حد ۱۰ تا ۱۵ درصد از سبد سهام را جمع‌آوری کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: