در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

امروز روند کلی بازار بورس تهران نزولی بود و شاخص کل حدود ۰.۴۸ درصد کاهش پیدا کرد و شاخص هم وزن نیز با افت ۰.۴۸ درصد روبرو شد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حکشتی ۴۸ ۱۱.۸ ۹ ۱۸.۲ ۵۵ −۶.۵ ۱.۲ ۳۲.۳ ۲۶.۳ ۱۲۵۶ ۱۸۳۸ ۳ ۲۴
وبملت ۴۱.۳ ۱۶ ۱۶ ۱۸ ۷۷ ۲۷.۶ ۰.۴ ۱۸.۴ ۴۷.۳ ۱۴۸۰ ۱۹۱ ۲ ۱
شستا ۳۸.۶ ۷.۶ ۸ ۱۹.۹ ۹۶ ۲۲.۵ ۰.۵ ۹.۳ ۱۸.۷ ۱۲۰۶ ۵۷۵ ۲ ۱۲
خودرو ۳۵.۸ ۱۰.۵ ۱۰ ۱۷.۲ ۶۰ ۱۶.۵ ۰.۵ ۱۶.۴ ۳۱.۸ ۲۶۶۸ ۱۱۵ ۴ ۱۳
فملی ۳۴.۳ ۱۶.۱ ۱۵ ۱۸.۳ ۱۳۱ ۷.۴ ۰.۶ ۱۵.۲ ۲۳.۸ ۳۲۶۷ ۱۴۴۰ ۲ ۵
خساپا ۳۲.۲ ۱۳ ۱۰ ۱۹.۵ ۹۹ ۱۵ ۰.۸ ۲۰.۱ ۲۶.۶ ۱۷۹۶ ۴۹۶ ۴ ۶
فولاد ۲۸.۳ ۱۰.۴ ۱۲ ۱۵ ۱۰۹ ۷.۳ ۰.۵ ۹.۵ ۱۸.۸ ۱۳۵۸ ۱۰۶۹ ۲ ۰
ذوب ۲۶ ۱۲.۵ ۱۴ ۱۶.۵ ۴۳ ۹.۶ ۰.۸ ۲۷.۱ ۳۴.۸ ۱۱۵۴ ۱۱۵ ۴ ۰
شپنا ۲۳.۹ ۱۰ ۱۳ ۱۵.۱ ۵۳ ۷.۷ ۰.۶ ۱۶.۳ ۲۶.۸ ۱۴۵۳ ۳۰۶ ۳ ۳
اخابر ۲۲.۱ ۱۵.۸ ۱۴ ۱۹.۱ ۴۳ ۳.۵ ۰.۷ ۳۶.۵ ۵۴ ۱۰۸۶ ۵۰۱ ۵ ۶
وتجارت ۲۰.۷ ۱۳.۵ ۱۱ ۱۸.۳ ۷۳ ۱۳ ۰.۵ ۱۹.۳ ۳۸ ۲۰۱۶ ۲۶۶ ۳ ۱۲
شتران ۲۰.۵ ۱۰.۲ ۸ ۱۶.۳ ۶۰ ۹.۳ ۰.۵ ۱۴.۶ ۳۱.۳ ۳۵۷۷ ۲۹۸ ۳ ۸
وغدیر ۱۹.۱ ۲۱.۹ ۱۲ ۲۶.۲ ۱۴۸ ۵.۲ ۰.۴ ۱۵.۸ ۳۹.۲ ۱۳۸۸ ۱۹۲۱ ۳ ۰
وبصادر ۱۹.۱ ۱۴.۹ ۱۱ ۲۴.۶ ۱۱۱ ۱۳ ۰.۲ ۹.۵ ۴۶.۵ ۳۴۳۶ ۱۰۲۷ ۳ ۱۱
شبندر ۱۷.۱ ۸.۸ ۱۰ ۱۵.۷ ۵۲ ۴ ۰.۵ ۱۳.۷ ۲۸.۷ ۸۰۴ ۶۲۰ ۳ ۱۶
نوری ۱۴.۱ ۲۰.۱ ۱۲ ۱۶.۴ ۱۴۴ ۳.۴ ۰.۷ ۱۴.۴ ۲۰.۲ ۱۹۸۸ ۱۷۰۳ ۲ ۵
کاریس ۱۴ ۱۳۱.۵ ۲۵ ۱۸.۸ ۱۹۱ ۰.۶ ۰.۶ ۱۵.۳ ۲۳.۶ ۶۸۴۳ ۳۲۸۴ ۲ ۴
رمپنا ۱۲.۴ ۱۸.۴ ۱۱ ۲۷.۷ ۹۶ −۴.۵ ۲ ۶۷.۸ ۳۴ ۵۲۸ ۱۰۲۸ ۳ ۱۷
ومعادن ۱۲.۳ ۹.۲ ۹ ۲۲.۹ ۶۸ ۴.۷ ۰.۵ ۱۷.۸ ۳۸.۷ ۱۰۹۸ ۴۶۵ ۳ ۹
شپدیس ۱۱.۱ ۱۵.۴ ۱۱ ۱۶.۸ ۸۳ ۶.۴ ۰.۵ ۱۷.۶ ۳۸.۸ ۱۹۴۷ ۷۰۹ ۲ ۲
شیراز ۱۰.۲ ۱۲ ۱۲ ۲۴.۴ ۸۴ ۶.۹ ۰.۲ ۱۲.۱ ۶۰.۵ ۲۵۶۵ ۲۸۰ ۳ ۱۳
پارسان ۹.۹ ۱۲.۳ ۱۲ ۲۹ ۱۱۶ ۰.۸ ۱.۱ ۳۰.۴ ۲۷.۶ ۱۵۳۲ ۵۲۹ ۳ ۰
پترول ۹.۷ ۴.۹ ۶ ۲۱ ۳۳ ۳.۱ ۰.۶ ۱۲.۳ ۲۱.۲ ۶۳۵ ۵۷ ۴ ۱۵
پارس ۷.۸ ۹.۸ ۶ ۲۸ ۱۵۱ −۱.۱ ۰.۸ ۱۲.۱ ۱۵.۹ ۲۶۳۹ ۱۲۷۵ ۳ ۱۷
فخوز ۶.۴ ۸.۷ ۸ ۲۳.۴ ۱۳۳ ۱.۲ ۰.۴ ۸.۴ ۱۹.۷ ۱۲۰۵ ۹۰۶ ۳ ۱۲
وپارس ۶.۲ ۵.۲ ۷ ۱۸.۱ ۴ ۰.۱ ۱.۲ ۱۹.۹ ۱۶.۱ ۱۰۳ ۳۳ ۴ ۱۰
فارس ۶ ۱۵.۱ ۱۲ ۱۶.۷ ۸۳ ۴.۳ ۰.۳ ۱۳.۳ ۴۰.۷ ۱۵۳۱ ۱۵۹ ۲ ۱۱
تاپیکو ۶ ۱۵.۵ ۱۲ ۱۹.۱ ۱۰۳ ۲.۷ ۰.۶ ۱۸.۹ ۳۳.۶ ۱۴۷۸ ۳۴۱ ۲ ۶
اپال ۵.۵ ۴.۵ ۵ ۱۴.۹ ۲ ۰.۱ ۱.۲ ۱۳.۲ ۱۰.۸ ۱۱۲ ۲۱ ۳ ۳
کگل ۵.۴ ۶.۵ ۱۳ ۲۰.۱ ۱۰۴ −۰.۱ ۰.۶ ۹.۶ ۱۵.۵ ۴۵۹ ۴۷۳ ۳ ۵
شیران ۵.۴ ۵.۸ ۹ ۱۵.۲ ۲۹ ۰.۸ ۰.۵ ۱۰.۴ ۲۰.۹ ۳۸۵ ۱۳۱ ۴ ۴
شگویا ۵ ۷.۵ ۹ ۱۵.۵ ۱۱۱ ۲.۳ ۰.۹ ۹.۴ ۱۰.۳ ۶۴۷ ۳۹۹ ۳ ۰
شبریز ۴.۹ ۵.۶ ۶ ۲۱.۶ ۸۸ −۰.۳ ۰.۷ ۱۱.۴ ۱۵.۳ ۳۹۳ ۷۵۳ ۳ ۱۰
کاوه ۴.۳ ۱۵.۵ ۹ ۱۹.۵ ۹۰ ۲.۱ ۰.۴ ۱۷.۹ ۴۶.۸ ۵۸۷ ۲۲۳ ۳ ۲
آریا ۳.۱ ۳.۵ ۳ ۱۴.۸ ۵۶ ۱ ۱ ۷.۲ ۷.۳ ۶۷۴ ۱۸۲ ۲ ۱۲
صبا ۲.۹ ۳.۶ ۵ ۱۶.۷ ۳۴ ۰.۹ ۱ ۹.۹ ۹.۸ ۳۱۷ ۳۹ ۳ ۲۳
همراه ۲.۶ ۵.۹ ۷ ۱۴.۵ ۴۶ ۱.۲ ۰.۵ ۹.۱ ۱۶.۶ ۳۹۶ ۸ ۳ ۷
تاصیکو ۲.۲ ۸.۹ ۱۱ ۲۹.۹ ۱۱۷ ۱.۴ ۰.۲ ۶ ۳۵.۲ ۳۹۷ ۱۴۹ ۲ ۱۱
وامید ۲.۲ ۱۴.۸ ۱۵ ۵۰.۳ ۱۵۳ ۱ ۰.۱ ۴.۵ ۴۴ ۱۰۸۶ ۲۹۸ ۲ ۲
بپاس ۲.۲ ۱۱.۳ ۴۹ ۳۷.۹ ۹۸ ۲.۲ ۰.۱ ۵ ۴۹.۵ ۱۰۹۴   ۳ ۱
وصندوق ۲.۲ ۱۴.۱ ۹ ۴۲.۱ ۱۵۲ ۱ ۰ ۱.۸ ۴۰ ۷۲۵ ۵۷۸ ۳ ۴
شفن ۲.۱ ۵ ۶ ۱۳.۷ ۵۱ ۰.۹ ۰.۴ ۵.۸ ۱۵.۲ ۴۹۶ ۳۸ ۴ ۱۱
زاگرس ۲ ۶.۹ ۱۱ ۱۵.۱ ۲ ۰ ۰.۸ ۱۸.۳ ۲۲.۲ ۴۰   ۳ ۱۴
مبین ۱.۸ ۴.۹ ۶ ۲۰.۱ ۵۳ ۰.۱ ۰.۴ ۸.۹ ۲۳.۴ ۲۵۲ ۱۴۰ ۳ ۱۲
هرمز ۱.۸ ۶.۸ ۶ ۲۰.۳ ۶۲ ۰.۴ ۰.۷ ۱۴.۸ ۲۲.۵ ۳۷۹ ۱۸۸ ۳ ۱۹
جم ۱.۵ ۵.۲ ۹ ۴۰.۷ ۱۶۷ ۰.۱ ۰.۳ ۳.۶ ۱۳.۱ ۶۶۱ ۲۳۸ ۳ ۸
کچاد ۱.۴ ۸.۵ ۹ ۱۳.۶ ۸۹ ۱.۱ ۰.۲ ۴ ۱۹.۲ ۲۳۸ ۳۳ ۳ ۲
کگهر ۰.۹ ۹.۲ ۹ ۲۶ ۸۹ ۰.۸ ۰.۱ ۵.۲ ۴۶.۶ ۲۷۶   ۲ ۱
مارون ۰.۷ ۷.۳ ۱۰ ۱۲.۸ ۶۲ ۰.۴ ۰.۸ ۱۰.۵ ۱۳.۷ ۴۳۶   ۲ ۹
شکبیر ۰.۱ ۹.۷ ۹ ۸.۸ ۳ ۰ ۰.۶ ۱۳ ۲۳   ۵ ۲ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • حکشتی
 • وبملت
 • شستا
 • خودرو
 • فملی
 • خساپا
 • فولاد
 • ذوب
 • شپنا
 • اخابر
 • وتجارت
 • شتران

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حکشتی
 • رمپنا
 • پارس
 • شبریز
 • کگل
 • زاگرس
 • شکبیر
 • وپارس
 • اپال
 • مبین
 • جم
 • هرمز

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبملت
 • شستا
 • خودرو
 • خساپا
 • وتجارت
 • وبصادر
 • ذوب
 • شتران
 • شپنا
 • فملی
 • فولاد
 • شیراز

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • اخابر
 • وتجارت
 • شیراز
 • حکشتی
 • خودرو
 • ومعادن
 • زاگرس
 • هرمز
 • شبریز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شیراز
 • ومعادن
 • شبریز
 • پترول
 • هرمز
 • مبین
 • اخابر
 • وتجارت
 • حکشتی

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

غدشت ۷۵.۷ ۲۲.۴ ۸ ۲۰.۳ ۹ ۶.۹ ۰.۷ ۶۹.۱ ۹۷.۱ ۹۲۷ ۱۶۲ ۵ ۸
ثشاهد ۵۷.۳ ۱۰.۱ ۱۱ ۱۷.۶ ۲ −۰.۹ ۱.۱ ۳۳.۸ ۳۱ ۱۴۶ ۵۲۱ ۵ ۳۳
خگستر ۵۱.۱ ۱۰.۸ ۱۱ ۱۸.۶ ۲۱ ۸.۴ ۰.۷ ۲۹.۳ ۳۹.۱ ۱۸۸۳ ۳۸۳ ۵ ۱۴
حفارس ۵۰.۲ ۱۲.۴ ۱۵ ۱۹.۹ ۱۴ −۴.۸ ۱ ۴۴.۸ ۴۴.۲ ۱۴۱ ۶۶۱ ۳ ۲
وسدید ۴۸.۳ ۱۹.۸ ۲۱ ۲۱ ۲۳ ۷.۷ ۰.۶ ۵۴.۱ ۹۱.۷ ۳۰۹۹ ۷۸۸ ۲ ۱۵
حکشتی ۴۸ ۱۱.۸ ۹ ۱۸.۲ ۵۵ −۶.۵ ۱.۲ ۳۲.۳ ۲۶.۳ ۱۲۵۶ ۱۸۳۸ ۳ ۲۴
وبملت ۴۱.۳ ۱۶ ۱۶ ۱۸ ۷۷ ۲۷.۶ ۰.۴ ۱۸.۴ ۴۷.۳ ۱۴۸۰ ۱۹۱ ۲ ۱
شستا ۳۸.۶ ۷.۶ ۸ ۱۹.۹ ۹۶ ۲۲.۵ ۰.۵ ۹.۳ ۱۸.۷ ۱۲۰۶ ۵۷۵ ۲ ۱۲
خودرو ۳۵.۸ ۱۰.۵ ۱۰ ۱۷.۲ ۶۰ ۱۶.۵ ۰.۵ ۱۶.۴ ۳۱.۸ ۲۶۶۸ ۱۱۵ ۴ ۱۳
فملی ۳۴.۳ ۱۶.۱ ۱۵ ۱۸.۳ ۱۳۱ ۷.۴ ۰.۶ ۱۵.۲ ۲۳.۸ ۳۲۶۷ ۱۴۴۰ ۲ ۵
کترام ۳۳.۷ ۳۲.۵ ۱۵ ۱۴.۴ ۸۰ ۱۱.۲ ۲.۲ ۹۷.۹ ۴۵.۲ ۶۳۶۸ ۸۸۱ ۵ ۴۵
خساپا ۳۲.۲ ۱۳ ۱۰ ۱۹.۵ ۹۹ ۱۵ ۰.۸ ۲۰.۱ ۲۶.۶ ۱۷۹۶ ۴۹۶ ۴ ۶
تپکو ۳۱.۶ ۱۳.۳ ۱۲ ۲۲ ۱۴ −۲.۸ ۱.۷ ۶۹.۴ ۴۱.۱ ۴۱۷ ۸۸۶ ۳ ۰
بالبر ۲۸.۷ ۱۳.۶ ۱۴ ۱۸.۳ ۵ −۰.۴ ۰.۷ ۳۸.۲ ۵۷ ۴۷۸ ۳۰۵ ۴ ۰
خزامیا ۲۸.۴ ۱۰ ۱۰ ۱۹.۲ ۱۳ ۰.۱ ۱ ۳۳.۸ ۳۳.۴ ۶۵۵ ۲۰۳ ۵ ۱۱
فولاد ۲۸.۳ ۱۰.۴ ۱۲ ۱۵ ۱۰۹ ۷.۳ ۰.۵ ۹.۵ ۱۸.۸ ۱۳۵۸ ۱۰۶۹ ۲ ۰
حفاری ۲۸.۳ ۲۳.۵ ۱۳ ۱۰.۷ ۶۴ −۱۲.۳ ۲.۳ ۴۶.۷ ۲۰.۲ ۵۸۸ ۱۷۰۶ ۳ ۰
ذوب ۲۶ ۱۲.۵ ۱۴ ۱۶.۵ ۴۳ ۹.۶ ۰.۸ ۲۷.۱ ۳۴.۸ ۱۱۵۴ ۱۱۵ ۴ ۰
سیلام ۲۴.۸ ۱۵.۱ ۸ ۱۷.۲ ۴۲ ۰.۹ ۱.۱ ۳۹.۸ ۳۴.۷ ۱۴۳۴ ۱۲۰۰ ۶ ۴
شپنا ۲۳.۹ ۱۰ ۱۳ ۱۵.۱ ۵۳ ۷.۷ ۰.۶ ۱۶.۳ ۲۶.۸ ۱۴۵۳ ۳۰۶ ۳ ۳
ختوقا ۲۳.۶ ۱۰.۲ ۹ ۱۹.۲ ۲۰ ۴.۳ ۰.۶ ۲۶.۴ ۴۱.۱ ۶۳۶ ۷۲ ۵ ۵
پردیس ۲۳.۲ ۱۳.۸ ۱۱ ۱۹ ۱۲ −۲.۴ ۱.۲ ۴۹.۷ ۴۲.۱ ۱۰۶ ۳۷۶ ۴ ۷
وساخت ۲۳ ۸.۱ ۸ ۱۸.۵ ۲۲ −۲.۷ ۱.۱ ۲۴.۹ ۲۲.۳ ۵۵۷ ۴۷۹ ۵ ۰
اخابر ۲۲.۱ ۱۵.۸ ۱۴ ۱۹.۱ ۴۳ ۳.۵ ۰.۷ ۳۶.۵ ۵۴ ۱۰۸۶ ۵۰۱ ۵ ۶
قنیشا ۲۱.۷ ۱۲.۹ ۹ ۱۸.۴ ۴۹ −۱۰.۳ ۱.۵ ۴۰.۲ ۲۶ ۱۰۱ ۱۳۱۱ ۴ ۴
وتجارت ۲۰.۷ ۱۳.۵ ۱۱ ۱۸.۳ ۷۳ ۱۳ ۰.۵ ۱۹.۳ ۳۸ ۲۰۱۶ ۲۶۶ ۳ ۱۲
شتران ۲۰.۵ ۱۰.۲ ۸ ۱۶.۳ ۶۰ ۹.۳ ۰.۵ ۱۴.۶ ۳۱.۳ ۳۵۷۷ ۲۹۸ ۳ ۸
سصفها ۲۰ ۶.۶ ۶ ۲۳.۶ ۰ ۰ ۰.۷ ۲۴.۴ ۳۶.۵ ۳۱ ۳۲ ۵ ۳۱
خاور ۱۹.۹ ۷.۶ ۹ ۲۰.۵ ۳۰ ۶.۱ ۰.۵ ۱۸ ۳۳.۹ ۶۰۲   ۵ ۵
غمارگ ۱۹.۴ ۹.۹ ۵ ۲۱.۷ ۲۴ −۱.۲ ۲.۵ ۶۴.۳ ۲۵.۳ ۱۷۵۵ ۶۰۲ ۰ ۲۳
وغدیر ۱۹.۱ ۲۱.۹ ۱۲ ۲۶.۲ ۱۴۸ ۵.۲ ۰.۴ ۱۵.۸ ۳۹.۲ ۱۳۸۸ ۱۹۲۱ ۳ ۰
وبصادر ۱۹.۱ ۱۴.۹ ۱۱ ۲۴.۶ ۱۱۱ ۱۳ ۰.۲ ۹.۵ ۴۶.۵ ۳۴۳۶ ۱۰۲۷ ۳ ۱۱
ونوین ۱۸.۳ ۱۳.۶ ۱۸ ۲۷.۵ ۹۲ ۱۲.۸ ۰.۲ ۱۴.۴ ۶۲.۳ ۱۸۳۳ ۲۸۲ ۳ ۷
ثبهساز ۱۷.۹ ۶.۱ ۷ ۱۸ ۱۷ ۲.۸ ۱.۳ ۲۱.۴ ۱۶.۹ ۴۰۳ ۲۳ ۵ ۳
شبندر ۱۷.۱ ۸.۸ ۱۰ ۱۵.۷ ۵۲ ۴ ۰.۵ ۱۳.۷ ۲۸.۷ ۸۰۴ ۶۲۰ ۳ ۱۶
سدشت ۱۷ ۱۵.۶ ۱۲ ۱۶ ۱ ۰.۱ ۰.۴ ۳۵.۲ ۷۹.۶ ۹۵   ۴ ۰
ثمسکن ۱۶.۲ ۱۱.۵ ۱۱ ۲۰.۳ ۴۰ −۳.۹ ۱.۵ ۴۲.۳ ۲۸.۷ ۴۲۹ ۸۶۶ ۵ ۰
کگاز ۱۶.۱ ۱۴.۲ ۱۳ ۱۷.۷ ۲۲ −۳.۱ ۱.۲ ۴۶.۳ ۳۹.۳ ۲۰۲ ۴۱۳ ۵ ۱
خزر ۱۵.۹ ۸.۹ ۸ ۱۸.۱ ۷ −۰.۷ ۰.۷ ۲۳.۵ ۳۴.۲ ۸۴ ۱۸۳ ۵ ۰
غکورش ۱۵.۴ ۷.۴ ۷ ۱۷.۱ ۱۱ −۱.۵ ۰.۶ ۱۸.۴ ۳۱ ۸۶ ۴۰۲ ۳ ۱۶
حتوکا ۱۵.۱ ۸.۷ ۷ ۱۷.۷ ۱۸ ۰.۷ ۰.۸ ۲۲.۸ ۲۸ ۲۸۴ ۳۳۹ ۵ ۲۴
ثفارس ۱۵.۱ ۱۵ ۲۱ ۱۷.۱ ۷ ۰.۵ ۱.۷ ۶۵ ۳۸.۶ ۲۷۵ ۱۳۸ ۴ ۱
کساپا ۱۴.۵ ۱۳.۴ ۱۱ ۱۴.۷ ۱۱ ۱.۳ ۱.۱ ۳۶.۲ ۳۴.۱ ۷۰۵ ۱۳۵ ۲ ۴۹
فاذر ۱۴.۴ ۷.۲ ۱۰ ۱۹.۷ ۴ ۰.۵ ۱ ۲۵.۵ ۲۶.۷ ۱۷۵ ۹ ۵ ۰
ونیرو ۱۴.۴ ۱۳ ۱۱ ۲۰.۳ ۲۹ ۳.۸ ۰.۷ ۳۳.۱ ۵۰.۸ ۴۴۳ ۲۲۷ ۵ ۰
فلوله ۱۴.۲ ۷.۵ ۷ ۱۹.۳ ۲ ۰.۲ ۰.۴ ۱۸.۵ ۴۸.۸ ۷۹ ۱۳ ۵ ۲۰
نوری ۱۴.۱ ۲۰.۱ ۱۲ ۱۶.۴ ۱۴۴ ۳.۴ ۰.۷ ۱۴.۴ ۲۰.۲ ۱۹۸۸ ۱۷۰۳ ۲ ۵
های وب ۱۳.۹ ۵.۶ ۶ ۲۳.۷ ۱۰ ۱.۴ ۰.۴ ۱۵.۹ ۴۴.۸ ۳۵۹ ۷ ۴ ۱۵
کاما ۱۳.۸ ۸ ۷ ۱۶.۷ ۱۰ −۱ ۰.۸ ۲۱.۲ ۲۷.۸ ۱۸۳ ۲۸۶ ۵ ۱۱
کماسه ۱۳.۵ ۱۰.۹ ۱۱ ۱۶.۲ ۲۵ ۲ ۰.۸ ۲۶.۸ ۳۲.۸ ۹۰۶ ۱۷۷ ۶ ۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • غدشت
 • ثشاهد
 • خگستر
 • حفارس
 • وسدید
 • حکشتی
 • وبملت
 • شستا
 • خودرو
 • فملی
 • کترام
 • خساپا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حفاری
 • قنیشا
 • حکشتی
 • وبوعلی
 • حفارس
 • رمپنا
 • ثمسکن
 • کگاز
 • نمرینو
 • تپکو
 • وساخت
 • پردیس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبملت
 • شستا
 • خودرو
 • خساپا
 • وتجارت
 • وبصادر
 • ونوین
 • کترام
 • ذوب
 • شتران
 • خگستر
 • وسدید

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • کترام
 • رتکو
 • حفاری
 • غدشت
 • ثشرق
 • خکاوه
 • اخابر
 • سدشت
 • سیلام

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شدوص
 • خراسان
 • دپارس
 • ونیکی
 • تکمبا
 • پلاسک
 • لوتوس
 • قرن
 • سهگمت

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۹۱.۵ ۶۹.۳ ۶۷ ۱۳.۹ ۱۱۲ −۱۳۸.۸ ۲.۸ ۱۳۰.۸ ۴۶.۲ ۵۱۹۱ ۱۰۷۱۶ ۰ ۰
اعتماد ۳۰۷ ۱۵۵.۴ ۱۱۳ ۱۳.۶ ۱۶۲ ۸.۷ ۱.۴ ۹۴.۲ ۶۹.۷ ۱۹۵۱۸ ۱۲۸۹۸ ۰ ۰
یاقوت ۲۱۳.۴ ۳۵.۴ ۵۱ ۱۶.۵ ۸۳ ۵۶ ۰.۷ ۵۶.۹ ۷۸.۶ ۱۲۹۱۰ ۵۴۷۱ ۰ ۰
ثبات ۱۳۹.۶ ۱۹۸.۹ ۲۲۷ ۱۶.۳ ۱۸۱ −۰.۸ ۱.۷ ۸۴.۵ ۴۹.۱ ۱۷۹۶۵ ۴۵۱۸ ۰ ۰
همای ۱۲۶.۵ ۴۵ ۴۲ ۱۴.۹ ۵۵ −۲۰.۱ ۱.۶ ۱۲۳ ۷۷.۴ ۸۲۲۲ ۱۴۹۲۷ ۰ ۱
فیروزا ۱۰۰.۲ ۱۸۲.۹ ۱۵۳ ۱۴ ۱۳۵ ۸.۵ ۰.۸ ۱۴۳.۴ ۱۸۷.۵ ۶۵۵۶ ۵۷۸۵ ۰ ۰
سپیدما ۹۳.۹ ۲۲۰.۳ ۱۵۶ ۱۳.۴ ۱۸۹ −۰.۲ ۱.۴ ۳۸.۳ ۲۷.۱ ۸۸۶۸۷ ۸۰۸۵ ۰ ۰
سپر ۸۴.۵ ۱۱۶.۳ ۹۸ ۱۳.۴ ۱۶۳ −۹.۸ ۲.۱ ۷۹.۲ ۳۷.۵ ۲۱۳۷۲ ۹۲۴۴ ۰ ۰
کمند ۷۶.۳ ۴۷.۵ ۷۹ ۱۵.۵ ۹۱ ۴.۲ ۰.۹ ۷۷.۸ ۸۲.۶ ۶۱۳۶ ۳۲۶۴ ۰ ۲
کیان ۷۳.۱ ۳۷.۴ ۵۲ ۱۳.۱ ۸۷ ۵.۴ ۱.۳ ۶۳.۷ ۴۹.۱ ۴۳۳۳ ۲۹۲۳ ۰ ۰
داریک ۶۵.۱ ۵۳.۵ ۴۱ ۱۳.۶ ۱۰۰ −۱۱.۷ ۱.۹ ۱۰۰.۷ ۵۱.۹ ۴۴۵۷ ۱۲۷۹۹ ۰ ۰
کارین ۴۹.۴ ۳۴۰.۴ ۱۵۸ ۳۸.۲ ۱۹۸ ۰.۷ ۰.۵ ۱۹.۵ ۳۹ ۲۴۵۴۲ ۱۶۱۴۱ ۰ ۱
آکورد ۴۵.۷ ۵۷.۸ ۸۳ ۱۲.۱ ۹۹ ۱۹ ۰.۶ ۵۲.۱ ۸۳.۸ ۱۰۷۰۱ ۲۶۱۳ ۰ ۰
صایند ۳۷.۹ ۳۱.۸ ۴۳ ۱۳.۶ ۳۱ −۹.۲ ۱.۲ ۸۰.۸ ۶۴.۸ ۲۷۶ ۲۱۱۱ ۰ ۰
پارند ۱۸.۸ ۵۳ ۱۲۶ ۱۴.۳ ۷۷ ۴.۸ ۰.۶ ۷۱.۶ ۱۱۶.۷ ۳۲۱۹ ۱۶۰۶ ۰ ۲
هامرز ۱۸.۱ ۱۴۲.۹ ۲۵۷ ۱۶.۳ ۱۰۷ −۹.۴ ۲.۹ ۳۰۵.۱ ۱۰۵.۴ ۱۶۷۵ ۳۶۱۳ ۰ ۲
تصمیم ۱۵.۳ ۷۰.۴ ۱۰۷ ۱۲.۵ ۱۶۴ −۱.۴ ۳.۴ ۶۰.۸ ۱۸ ۵۹۰۱ ۴۳۸۸ ۰ ۰
آسامید ۱۴.۶ ۱۱۸.۹ ۷۷ ۱۲.۴ ۱۶۲ −۱.۵ ۳.۶ ۱۰۸.۹ ۳۰.۲ ۵۵۶۸ ۴۲۰۰ ۰ ۰
دارا ۱۳.۳ ۲۷۶.۳ ۱۳۶ ۲۵.۳ ۱۹۵ −۰.۳ ۱.۸ ۴۴.۶ ۲۵.۳ ۱۲۷۷۰ ۶۵۲۹ ۰ ۰
مانی ۱۳.۱ ۲۸.۶ ۳۷ ۱۲.۳ ۷۵ −۰.۹ ۰.۷ ۳۸.۷ ۵۲ ۱۱۰۸ ۵۳۷۲ ۰ ۰
امین یکم ۵.۶ ۲۵.۷ ۲۹ ۱۳.۴ ۰ ۰ ۱.۴ ۸۳.۱ ۵۸.۹     ۰ ۱
فردا ۴.۵ ۴۷.۱ ۴۱۱ ۱۳ ۱۳۳ ۲.۳ ۰.۳ ۱۶.۵ ۵۱.۶ ۱۳۸۶ ۱۸۴۰ ۰ ۰
خاتم ۳.۵ ۴۶.۷ ۴۰ ۱۱.۶ ۸۶ −۱.۴ ۴ ۱۲۰.۵ ۳۰.۲ ۸۰۴ ۲۱۸۴ ۰ ۰
یارا ۲.۳ ۴۵ ۶۸ ۱۱.۸ ۸۵ ۰.۵ ۱ ۵۹.۳ ۶۲.۱ ۱۲۷۱ ۷۲۳ ۰ ۰
گنجینه ۰.۷ ۵۸.۲ ۱۶۶ ۹.۲ ۱۰۰ −۰.۳ ۰.۸ ۵۱.۲ ۶۲.۴ ۱۸۶ ۵۱۱ ۰ ۱
ارمغان ۰.۲ ۲۳.۵ ۱۰۵ ۱۱.۳ ۹۹ ۰.۱ ۰.۱ ۷.۳ ۵۸.۹ ۱۷۵ ۳۵ ۰ ۱
گنجین ۰.۱ ۱۲.۲ ۹ ۱۰ ۹۹ ۰.۱ ۰ ۰.۵ ۱۸.۳ ۷۲ ۰ ۰ ۰
سخند ۰ ۰.۹ ۶ ۹ ۸۷ ۰ ۲.۶ ۱.۳ ۰.۵ ۱ ۵ ۰ ۲

آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده می‌توان از آمار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نوع درآمد ثابت نیستند هم استفاده کرد. به جدول آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته‌اند توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۹۱.۵ ۶۹.۳ ۶۷ ۱۳.۹ ۱۱۲ −۱۳۸.۸ ۲.۸ ۱۳۰.۸ ۴۶.۲ ۵۱۹۱ ۱۰۷۱۶ ۰ ۰
کارا ۳۲۴.۱ ۱۴۵.۹ ۱۱۲ ۱۵.۹ ۱۵۱ ۶۸.۹ ۰.۶ ۷۹.۵ ۱۳۷.۲ ۱۳۲۸۴ ۷۷۷۹ ۰ ۰
اعتماد ۳۰۷ ۱۵۵.۴ ۱۱۳ ۱۳.۶ ۱۶۲ ۸.۷ ۱.۴ ۹۴.۲ ۶۹.۷ ۱۹۵۱۸ ۱۲۸۹۸ ۰ ۰
اوصتا ۲۴۵ ۱۸۹۹.۶ ۸۲۱ ۴۴.۵ ۱۹۹ ۰.۴ ۰.۳ ۳۷ ۱۳۱.۲ ۴۸۸۵۹ ۱۷۴۱۸ ۰ ۰
یاقوت ۲۱۳.۴ ۳۵.۴ ۵۱ ۱۶.۵ ۸۳ ۵۶ ۰.۷ ۵۶.۹ ۷۸.۶ ۱۲۹۱۰ ۵۴۷۱ ۰ ۰
اهرم ۲۰۳.۹ ۲۱.۴ ۲۲ ۲۵.۸ ۳۶ ۳۴.۸ ۰.۶ ۶۸.۸ ۱۱۲.۳ ۱۷۱۸ ۱۸۷۲ ۴ ۸
فاخر ۱۸۶.۴ ۶۳۶.۲ ۳۱۰ ۵۲.۳ ۱۹۹ −۰.۳ ۰.۸ ۲۰.۷ ۲۴.۵ ۱۸۵۵۹ ۶۱۹۷۹ ۰ ۰
ثبات ۱۳۹.۶ ۱۹۸.۹ ۲۲۷ ۱۶.۳ ۱۸۱ −۰.۸ ۱.۷ ۸۴.۵ ۴۹.۱ ۱۷۹۶۵ ۴۵۱۸ ۰ ۰
همای ۱۲۶.۵ ۴۵ ۴۲ ۱۴.۹ ۵۵ −۲۰.۱ ۱.۶ ۱۲۳ ۷۷.۴ ۸۲۲۲ ۱۴۹۲۷ ۰ ۱
اونیکس ۱۱۰.۷ ۴۲۰.۸ ۲۵۵ ۴۵.۳ ۱۹۶ ۱.۷ ۰.۴ ۴۳.۵ ۱۰۷.۶ ۵۴۶۷۷ ۱۵۳۷۸ ۰ ۰
فیروزا ۱۰۰.۲ ۱۸۲.۹ ۱۵۳ ۱۴ ۱۳۵ ۸.۵ ۰.۸ ۱۴۳.۴ ۱۸۷.۵ ۶۵۵۶ ۵۷۸۵ ۰ ۰
سپیدما ۹۳.۹ ۲۲۰.۳ ۱۵۶ ۱۳.۴ ۱۸۹ −۰.۲ ۱.۴ ۳۸.۳ ۲۷.۱ ۸۸۶۸۷ ۸۰۸۵ ۰ ۰
سیناد ۸۵.۵ ۳۱۳.۳ ۸۶ ۲۳.۷ ۱۸۷ ۳ ۰.۷ ۷۶.۱ ۱۱۳.۵ ۸۱۴۹۸ ۱۹۶۲۴ ۰ ۰
سپر ۸۴.۵ ۱۱۶.۳ ۹۸ ۱۳.۴ ۱۶۳ −۹.۸ ۲.۱ ۷۹.۲ ۳۷.۵ ۲۱۳۷۲ ۹۲۴۴ ۰ ۰
کمند ۷۶.۳ ۴۷.۵ ۷۹ ۱۵.۵ ۹۱ ۴.۲ ۰.۹ ۷۷.۸ ۸۲.۶ ۶۱۳۶ ۳۲۶۴ ۰ ۲
کیان ۷۳.۱ ۳۷.۴ ۵۲ ۱۳.۱ ۸۷ ۵.۴ ۱.۳ ۶۳.۷ ۴۹.۱ ۴۳۳۳ ۲۹۲۳ ۰ ۰
لبخند ۷۱.۷ ۴۱.۴ ۷۵ ۱۳.۴ ۹۹ −۹.۶ ۲ ۷۹.۸ ۴۰ ۳۸۴۷ ۶۷۳۷ ۰ ۰
توان ۶۸.۲ ۲۴ ۱۱ ۲۵.۹ ۱۱۳ −۲۳.۵ ۱.۳ ۵۷.۹ ۴۳.۶ ۲۹۴۵ ۲۴۹۹۰ ۳ ۵
داریک ۶۵.۱ ۵۳.۵ ۴۱ ۱۳.۶ ۱۰۰ −۱۱.۷ ۱.۹ ۱۰۰.۷ ۵۱.۹ ۴۴۵۷ ۱۲۷۹۹ ۰ ۰
عیار ۶۴.۹ ۱۷.۵ ۱۴ ۱۹.۲ ۱۲۴ −۱۵.۶ ۰.۶ ۲۱.۸ ۳۷ ۴۶۲۰ ۲۳۹۴۷ ۱ ۳
آوند ۵۹.۳ ۴۶ ۷۱ ۱۳.۹ ۹۲ −۶.۹ ۱.۸ ۹۴.۳ ۵۱.۴ ۲۳۹۲۹ ۳۴۳۰ ۰ ۰
دارا یکم ۵۶.۹ ۹.۶ ۱۲ ۲۳.۸ ۱۵ ۲.۴ ۱ ۴۰.۵ ۴۱.۹ ۷۹۸ ۴۵۳ ۳ ۸
آگاس ۵۳.۷ ۲۵ ۲۷ ۳۶.۱ ۸ ۴.۴ ۰.۷ ۱۴۴ ۱۹۸.۹ ۸۷۲   ۲ ۳
پالایش ۵۲.۴ ۸.۵ ۱۲ ۲۱.۲ ۱۶ −۵.۵ ۱ ۳۱.۶ ۳۲.۸ ۲۸۱ ۱۱۴۳ ۴ ۱۴
کارین ۴۹.۴ ۳۴۰.۴ ۱۵۸ ۳۸.۲ ۱۹۸ ۰.۷ ۰.۵ ۱۹.۵ ۳۹ ۲۴۵۴۲ ۱۶۱۴۱ ۰ ۱
شتاب ۴۶.۳ ۱۱.۵ ۱۴ ۴۰.۹ ۱۵ ۶ ۰.۷ ۷۱ ۱۰۱.۲ ۹۱۸ ۲۴۴ ۳ ۸
آکورد ۴۵.۷ ۵۷.۸ ۸۳ ۱۲.۱ ۹۹ ۱۹ ۰.۶ ۵۲.۱ ۸۳.۸ ۱۰۷۰۱ ۲۶۱۳ ۰ ۰
صایند ۳۷.۹ ۳۱.۸ ۴۳ ۱۳.۶ ۳۱ −۹.۲ ۱.۲ ۸۰.۸ ۶۴.۸ ۲۷۶ ۲۱۱۱ ۰ ۰
طلوع ۳۳.۳ ۸۷۷.۲ ۱۰۵ ۲۷.۱ ۱۸۲ ۶.۱ ۰ ۲.۲ ۶۱۴.۳ ۳۳۳۲۵ ۹۰۶۳ ۰ ۰
پاداش ۳۳.۲ ۴۶.۸ ۱۰۲ ۱۳.۴ ۹۰ −۲.۴ ۲ ۱۰۱.۱ ۵۱.۲ ۳۴۲۶ ۴۰۱۹ ۰ ۰
طلا ۳۱.۶ ۱۱.۷ ۲۰ ۱۶.۸ ۲۹ ۳.۲ ۰.۴ ۲۲.۸ ۵۵.۹ ۸۹۸ ۶۰۶ ۱ ۳
پتروآگاه ۲۹.۶ ۲۶.۱ ۲۱ ۲۳ ۸۴ ۲ ۰.۸ ۵۹.۶ ۷۴.۵ ۶۶۴۵ ۵۶۶۰ ۲ ۳
توسکا ۲۹.۱ ۱۹۱.۳ ۳۳۸ ۱۱۶.۹ ۱۹۹ −۰.۴ ۷۴.۷ ۴۴.۸ ۰.۶ ۵۷۳۴ ۵۸۱۴ ۰ ۰
پارند ۱۸.۸ ۵۳ ۱۲۶ ۱۴.۳ ۷۷ ۴.۸ ۰.۶ ۷۱.۶ ۱۱۶.۷ ۳۲۱۹ ۱۶۰۶ ۰ ۲
هامرز ۱۸.۱ ۱۴۲.۹ ۲۵۷ ۱۶.۳ ۱۰۷ −۹.۴ ۲.۹ ۳۰۵.۱ ۱۰۵.۴ ۱۶۷۵ ۳۶۱۳ ۰ ۲
تصمیم ۱۵.۳ ۷۰.۴ ۱۰۷ ۱۲.۵ ۱۶۴ −۱.۴ ۳.۴ ۶۰.۸ ۱۸ ۵۹۰۱ ۴۳۸۸ ۰ ۰
رابین ۱۴.۷ ۱۲۴.۶ ۱۰۷ ۱۶.۹ ۱۲۱ −۰.۸ ۱.۷ ۲۲۲.۹ ۱۲۹ ۲۸۲۰ ۱۵۴۷ ۰ ۰
آسامید ۱۴.۶ ۱۱۸.۹ ۷۷ ۱۲.۴ ۱۶۲ −۱.۵ ۳.۶ ۱۰۸.۹ ۳۰.۲ ۵۵۶۸ ۴۲۰۰ ۰ ۰
کاریس ۱۴ ۱۳۱.۵ ۲۵ ۱۸.۸ ۱۹۱ ۰.۶ ۰.۶ ۱۵.۳ ۲۳.۶ ۶۸۴۳ ۳۲۸۴ ۲ ۴
دارا ۱۳.۳ ۲۷۶.۳ ۱۳۶ ۲۵.۳ ۱۹۵ −۰.۳ ۱.۸ ۴۴.۶ ۲۵.۳ ۱۲۷۷۰ ۶۵۲۹ ۰ ۰
مانی ۱۳.۱ ۲۸.۶ ۳۷ ۱۲.۳ ۷۵ −۰.۹ ۰.۷ ۳۸.۷ ۵۲ ۱۱۰۸ ۵۳۷۲ ۰ ۰
زیتون ۱۱.۹ ۷۷.۹ ۲۸ ۱۳.۸ ۱۷۲ ۱.۴ ۰.۶ ۲۰.۸ ۳۷.۵ ۱۰۹۲۴ ۴۷۶۱ ۱ ۰
آساس ۱۰.۹ ۶۰.۷ ۱۹ ۱۲.۶ ۱۵۶ ۲.۶ ۰.۲ ۱۳.۵ ۶۰.۴ ۹۷۸۸ ۳۶۲۰ ۲ ۳
نخل ۹.۹ ۱۴۰ ۱۷۸ ۱۷.۸ ۱۶۲ −۱.۶ ۲ ۱۲۲.۲ ۶۱.۱ ۳۶۲۷ ۲۲۱۰ ۰ ۰
هم وزن ۹.۶ ۳۱ ۲۶ ۱۸.۳ ۱۵۰ ۱.۸ ۰.۵ ۱۸.۶ ۳۷ ۲۶۸۱ ۱۵۶۸ ۲ ۴
آلا ۹.۳ ۴۹.۹ ۶۱ ۱۵.۱ ۷۵ −۴.۱ ۱.۱ ۹۵.۹ ۸۹.۷ ۱۴۶۸ ۲۷۸۱ ۰ ۰
کامیاب ۸.۲ ۳۸.۸ ۴۴ ۱۲.۱ ۱۰۹ ۰.۵ ۱.۳ ۴۸.۶ ۳۶.۸ ۲۳۵۷ ۲۱۱۲ ۰ ۰
اطلس ۷.۸ ۱۵.۳ ۱۸ ۱۴.۹ ۲۴ ۱.۴ ۰.۶ ۳۱.۱ ۴۹ ۸۱۳ ۲۱۵ ۲ ۱
نیلی ۷.۳ ۲۱۹.۸ ۳۰۰ ۱۹.۴ ۱۸۵ ۰.۸ ۰.۴ ۲۹.۲ ۷۷.۱ ۳۵۵۴ ۲۱۱۰ ۰ ۱
رایکا ۶.۶ ۱۵۶.۷ ۲۸۲ ۱۸.۳ ۱۷۱ −۱ ۲.۵ ۱۱۱.۳ ۴۴.۴ ۱۷۱۲ ۳۰۶۹ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثغرب ۳۸ ۱۶.۴ ۸ ۱۶.۱ ۲۶ −۹.۴ ۱.۷ ۵۶ ۳۳.۳ ۱۰۶ ۱۹۳۹ ۶ ۱
کترام ۳۳.۷ ۳۲.۵ ۱۵ ۱۴.۴ ۸۰ ۱۱.۲ ۲.۲ ۹۷.۹ ۴۵.۲ ۶۳۶۸ ۸۸۱ ۵ ۴۵
تپکو ۳۱.۶ ۱۳.۳ ۱۲ ۲۲ ۱۴ −۲.۸ ۱.۷ ۶۹.۴ ۴۱.۱ ۴۱۷ ۸۸۶ ۳ ۰
حفاری ۲۸.۱ ۲۳.۶ ۱۳ ۱۰.۶ ۶۴ −۱۲ ۲.۳ ۴۶.۱ ۲۰.۱ ۵۸۸ ۱۶۷۸ ۳ ۰
غمایه ۲۴.۷ ۱۹.۸ ۱۶ ۱۶.۱ ۶۲ ۱۵.۳ ۰.۳ ۲۰.۶ ۷۱.۶ ۳۸۱۴   ۴ ۱
قنیشا ۲۱.۷ ۱۲.۹ ۹ ۱۸.۴ ۴۹ −۱۰.۳ ۱.۵ ۴۰.۲ ۲۶ ۱۰۱ ۱۳۱۱ ۴ ۴
غمارگ ۱۹.۴ ۹.۹ ۵ ۲۱.۷ ۲۴ −۱.۲ ۲.۵ ۶۴.۳ ۲۵.۳ ۱۷۵۵ ۶۰۲ ۰ ۲۳
وغدیر ۱۹.۱ ۲۱.۹ ۱۲ ۲۶.۲ ۱۴۸ ۵.۲ ۰.۴ ۱۵.۸ ۳۹.۲ ۱۳۸۸ ۱۹۲۱ ۳ ۰
وسالت ۱۸.۴ ۵۸ ۱۳ ۱۷.۱ ۹۸ ۱۷.۶ ۰.۱ ۱۱.۸ ۱۳۱.۹ ۸۸۸۲ ۱۶۶ ۳ ۱۲
سدشت ۱۷ ۱۵.۶ ۱۲ ۱۶ ۱ ۰.۱ ۰.۴ ۳۵.۲ ۷۹.۶ ۹۵   ۴ ۰
غکورش ۱۵.۴ ۷.۴ ۷ ۱۷.۱ ۱۱ −۱.۵ ۰.۶ ۱۸.۴ ۳۱ ۸۶ ۴۰۲ ۳ ۱۶
بهپاک ۱۵ ۹.۹ ۶ ۱۷.۷ ۳۳ −۴.۸ ۱.۶ ۳۳.۷ ۲۱.۱ ۹۳ ۹۸۴ ۴ ۵
فلوله ۱۴.۲ ۷.۵ ۷ ۱۹.۳ ۲ ۰.۲ ۰.۴ ۱۸.۵ ۴۸.۸ ۷۹ ۱۳ ۵ ۲۰
تپسی ۱۳.۸ ۱۶.۴ ۷ ۲۳.۸ ۷۲ −۸.۶ ۲ ۵۹.۵ ۲۹.۹ ۱۷۹ ۱۸۸۳ ۴ ۹
زشریف ۱۳.۴ ۱۰.۱ ۸ ۱۹ ۵ −۰.۲ ۰.۶ ۲۷.۴ ۴۵.۸ ۱۰۰ ۲۱۱ ۵ ۷
زدشت ۱۲.۷ ۱۸.۲ ۷ ۱۶.۲ ۵۷ −۵.۵ ۲.۶ ۶۰.۳ ۲۳.۳ ۲۱۹ ۲۱۵۱ ۵ ۱۰
غشهداب ۱۲.۵ ۷.۷ ۶ ۲۴.۱ ۶ −۰.۵ ۱.۵ ۴۱.۷ ۲۷ ۶۳ ۳۴۰ ۵ ۳۰
رمپنا ۱۲.۴ ۱۸.۴ ۱۱ ۲۷.۷ ۹۶ −۴.۵ ۲ ۶۷.۸ ۳۴ ۵۲۸ ۱۰۲۸ ۳ ۱۷
غچین ۱۲.۲ ۸.۷ ۶ ۲۲.۱ ۲ ۰.۲ ۰.۴ ۲۵.۵ ۶۱.۲ ۸۸ ۱۸ ۳ ۲۲
چدن ۱۰.۹ ۷.۹ ۹ ۲۱.۲ ۱۳ ۱ ۰.۶ ۲۲.۹ ۳۵.۶ ۵۷۷ ۶۷ ۵ ۰
بپیوند ۱۰.۹ ۶.۱ ۳ ۱۳.۲ ۲۴ −۲.۳ ۶.۲ ۴۲.۷ ۶.۹ ۸۵ ۵۰۲ ۶ ۵
تجلی ۱۰.۳ ۸.۱ ۶ ۱۶.۴ ۵۳ −۲.۳ ۱.۶ ۲۳.۲ ۱۴.۳ ۲۶۷ ۶۴۳ ۳ ۰
حآسا ۱۰.۲ ۶.۴ ۷ ۱۵.۳ ۲ ۰.۱ ۰.۶ ۱۴.۸ ۲۴.۲ ۱۵۳ ۹۲ ۵ ۱۳
شتوکا ۹.۷ ۷.۹ ۶ ۱۷.۲ ۹ ۰.۶ ۰.۶ ۱۸.۹ ۳۰.۲ ۷۵۱ ۱۰۴ ۶ ۱۵
سجام ۹.۳ ۱۱.۸ ۷ ۱۸.۳ ۱۸ −۱.۴ ۱.۴ ۴۲.۸ ۳۰.۳ ۶۸ ۳۹۹ ۵ ۴
ولشرق ۸.۵ ۱۳ ۵ ۲۱.۱ ۷۱ −۶ ۳ ۴۷.۵ ۱۵.۹ ۲۳ ۶۱۰ ۵ ۲۳
بکاب ۸.۳ ۶.۵ ۸ ۱۵.۳ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۴.۶ ۲۶.۹   ۶ ۴ ۷
نطرین ۸.۱ ۸.۳ ۷ ۱۹.۳ ۱ ۰.۱ ۱.۸ ۴۱.۵ ۲۳.۶ ۳۳   ۶ ۱۱
ولپارس ۷.۵ ۷.۵ ۲ ۱۲.۳ ۲۹ −۲.۲ ۴.۱ ۳۳.۶ ۸.۲ ۱۶ ۵۴۵ ۵ ۱۵
کورز ۵.۶ ۱۱.۵ ۱۴ ۱۲.۸ ۰ ۰ ۰.۴ ۲۰.۶ ۴۸.۳     ۰ ۳۸
آبین ۴.۹ ۱۲.۹ ۱۰ ۱۶.۳ ۹ ۰.۴ ۰.۵ ۲۹.۵ ۵۵.۹ ۲۱۹   ۳ ۲۷
تکمبا ۴.۸ ۶.۵ ۷ ۲۸.۹ ۵۱ ۲.۲ ۰.۳ ۱۴.۸ ۴۳ ۱۱۶۳ ۳۱ ۶ ۳
تکشا ۴.۵ ۷.۵ ۷ ۱۷.۱ ۱۴ ۰.۲ ۰.۴ ۱۵ ۴۱.۶ ۳۹۶ ۲۳۶ ۵ ۲۶
فتوسا ۴ ۴.۹ ۳ ۱۵.۳ ۲۶ −۰.۸ ۴ ۲۸.۷ ۷.۱ ۵۳ ۲۳۸ ۵ ۱۲
نمرینو ۳.۷ ۱۳.۱ ۴ ۱۹ ۷۸ −۲.۹ ۵.۳ ۵۰.۲ ۹.۵ ۳ ۱۴۳۸ ۴ ۲۳
قنقش ۳.۷ ۱۵.۷ ۱۸ ۱۴.۶ ۵ ۰.۲ ۰.۶ ۳۴.۱ ۶۱.۳ ۵۷   ۱ ۳۵
وآوا ۳.۷ ۷.۴ ۴ ۲۰.۴ ۲۱ −۰.۸ ۲.۱ ۳۶.۷ ۱۷.۶   ۱۹۲ ۵ ۱۴
کمرجان ۳.۴ ۸ ۴ ۱۸ ۰ ۰ ۰.۶ ۲۱.۷ ۳۷.۶     ۴ ۱۸
تبرک ۳.۳ ۷ ۷ ۱۴.۶ ۱۷ ۰.۵ ۱.۴ ۲۰.۸ ۱۵.۱ ۱۱۰ ۳۱ ۵ ۰
بموتو ۲.۴ ۶.۳ ۶ ۱۷.۲ ۶ ۰ ۲.۳ ۳۲.۶ ۱۴.۱ ۴۸ ۴۶ ۴ ۰
واحصا ۲.۲ ۹.۵ ۹ ۱۳.۵ ۲ ۰ ۱.۴ ۲۹.۹ ۲۱.۱ ۳ ۱۵ ۳ ۰
فبیرا ۱.۹ ۱۵.۶ ۱۱ ۲۰.۹ ۹۱ −۰.۷ ۲.۳ ۴۹.۲ ۲۱.۸ ۲۴۳ ۴۰۳ ۳ ۲۰
سخوز ۱.۷ ۱۰.۶ ۵ ۲۷.۲ ۱۰۹ ۰.۵ ۰.۵ ۱۶.۳ ۳۴.۳ ۲۹۶ ۱۲۹ ۳ ۱۱
شستان ۱.۷ ۳۲.۴ ۲۹ ۱۶.۶ ۱۰۰ ۱.۴ ۰.۴ ۲۴.۳ ۶۰.۴ ۷۸۳ ۷۱ ۱ ۲۱
فسدید ۱.۵ ۱۰۹.۸ ۲۴ ۱۰ ۰ ۰ ۶ ۷۶۸.۳ ۱۲۸.۱     ۰ ۴
گپارس ۱.۴ ۱۳۱.۶ ۲۷ ۸.۵ ۰ ۰ ۰.۴ ۱۵۹.۶ ۳۵۹     ۱ ۱۰
سغرب ۱.۴ ۱۴ ۶ ۱۷.۶ ۲۹ ۰.۱ ۱.۷ ۵۳.۵ ۳۲.۱ ۲۵۰ ۱۵۳ ۴ ۱
گکیش ۰.۸ ۸.۲ ۷ ۱۳.۲ ۰ ۰ ۱.۶ ۲۷.۷ ۱۷.۵     ۳ ۱۴
ثاژن ۰.۸ ۶.۳ ۶ ۱۴.۵ ۳ ۰ ۲.۵ ۳۱.۳ ۱۲.۳ ۲۱   ۰ ۱۳
شگامرن ۰.۱ ۱ ۳ ۲۱۳.۳ ۰ ۰ ۲ ۶۴.۶ ۳۲.۳     ۱ ۰
پرسپولیس ۰.۱ ۵.۴ ۶ ۱۲.۳ ۰ ۰ ۰.۲ ۷.۵ ۴۱.۴     ۰ ۲

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت قدرت حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • فسدید
 • کترام
 • تپکو
 • رمپنا
 • شگامرن
 • غمارگ
 • زدشت
 • تپسی
 • ثغرب
 • سغرب
 • نمرینو
 • فبیرا
 • ولشرق
 • حفاری
 • سجام

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • گپارس
 • وسالت
 • سدشت
 • غمایه
 • قنقش
 • غچین
 • شستان
 • آبین
 • فلوله
 • کورز
 • زشریف
 • تکمبا
 • تکشا
 • پرسپولیس
 • وغدیر

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدو ۲.۴ همت است که با توجه به کمی بالا بودن فاکتور بازیگر و در مقابل نوسان منفی بازار، تقریباً با حجم عادی معاملات یکسان است. حجم فعلی مشابه روزهای مثبت هفته‌های اخیر است در حالی که شاخص کل و به خصوص شاخص هم‌وزن بالاتر از هفته‌های اخیر است و لذا افت شاخص برای برقراری تعادل منطقی به نظر می‌رسد.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران بازار برای تحلیل اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده، داده‌های آماری نرمال‌سازی شده و قدرت حقیقی در شاخص‌سازها و در عموم ۴۰۰ نماد در تصویر زیر ذکر شده است. میزان خرید خالص (خرید منهای فروش) کدهای حقوقی و قدرت حقوقی (سرانه‌ی خرید تقسیم بر سرانه‌ی فروش) نیز به صورت نرمال شده به صورت زیر است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۳ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به آمار فاکتور بازیگر پیش‌فاز و همین‌طور فاکتور بازیگر که در تصویر فوق برای عموم ۴۰۰ نماد و شاخص‌سازها به صورت مجزا ذکر شده نیز توجه فرمایید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به سرانه‌ی خرید و سرانه فروش حقیقی‌ها و همین‌طور خرید و فروش حقوقی‌ها، فاکتور خروج سرمایه‌های قوی محاسبه شده و با توجه به میانگین وزنی (بر اساس حجم معاملات) در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت به محاسبه شده و روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن درج شده است. مقادیر فعلی نزدیک به منفی ۳۰۰ و منفی ۵۰۰ است و در این حالت احتمال ریزش شاخص به دلیل فرار سرمایه‌های بزرگ به صندوق‌ها بیش از احتمال رشد شاخص است.

با توجه به افت نسبتاً کم حجم معاملات و کد به کدهای صورت گرفته در شاخص‌سازها و در رنج منفی تابلو که فاکتور بازیگر را به بیش از ۱۳ رسانده، می‌توان پیش‌بینی روزهای اخیر را تأیید کرد و برای روزهای آتی، روند نزولی پیش‌بینی کرد. در ۴ روز از ۳ روز اخیر، فاکتور ورود قوی سرمایه به صندوق‌های ثابت بالاتر از ۱ بوده و این موضوع نیز نشان‌دهنده‌ی فرار سرمایه‌ها به سمت صندوق‌های درآمد ثابت است که موجب افت شاخص در روزهای بعدی می‌شود.

در خرید سبد سهام روزهایی که فاکتور بازیگر پایین است و کدهای حقوقی خریدهای قوی در رنج منفی انجام می‌دهند را در اولویت قرار دهید. با این توصیه، امروز روز خوبی برای اضافه کردن به سبد سهام نبود اما ممکن است فردا و هفته‌ی آتی شرایط خوبی برای ورود فراهم شود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: