در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

امروز روند کلی بازار بورس تهران در ساعت اول صعودی بود اما پس از آن تدریجاً وضعیت نزولی شد و در مجموع تغییرات شاخص بسیار کم بود. شاخص کل با رشد ۰.۱۱ درصد به ۲ میلیون و ۵۵ هزار واحد رسید و شاخص کل با معیار هم‌وزن که رشد بهتری را تجربه کرد، با ۰.۶۶ درصد رشد به ۷۰۵ هزار واحد رسید.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۶۶ ۱۷.۸ ۱۶ ۱۹.۲ ۸۵ −۱۹.۷ ۱ ۳۸.۵ ۳۷.۶ ۱۰۶۳ ۲۵۱۰ ۲ ۲
شستا ۶۴.۶ ۹.۳ ۸ ۲۰.۸ ۹۱ ۰.۳ ۱ ۲۰.۱ ۲۰.۳ ۱۱۷۵ ۱۲۱۳ ۲ ۱۳
فولاد ۵۲.۵ ۱۴.۳ ۱۲ ۱۶.۹ ۱۳۳ ۸.۳ ۰.۵ ۱۱.۱ ۲۱.۵ ۲۹۸۶ ۲۱۸۲ ۲ ۰
وتجارت ۴۵ ۱۳.۳ ۱۰ ۲۰.۹ ۵۹ −۲۱.۸ ۱.۵ ۴۳.۲ ۲۹.۱ ۳۵۲ ۲۱۹۴ ۳ ۱۲
ذوب ۴۰.۵ ۱۲.۵ ۱۴ ۱۸.۴ ۲۹ ۰.۷ ۱ ۳۶ ۳۷.۲ ۶۷۷ ۱۰۸۸ ۴ ۰
خودرو ۴۰.۱ ۱۰.۴ ۱۰ ۱۷.۷ ۴۶ ۴.۷ ۱.۱ ۲۸.۶ ۲۶.۳ ۶۳۶ ۳۷۵ ۴ ۱۴
خساپا ۳۱.۸ ۱۰ ۱۰ ۱۸.۶ ۵۸ ۱۰.۸ ۱.۲ ۲۸.۶ ۲۳.۵ ۷۲۵ ۱۸۹ ۴ ۷
شپنا ۲۸.۹ ۱۰.۱ ۱۳ ۱۴.۴ ۶۷ ۷.۱ ۰.۷ ۱۵.۹ ۲۱.۷ ۱۳۲۲ ۵۱۰ ۳ ۳
فملی ۲۵.۸ ۱۱.۶ ۱۵ ۱۵.۸ ۱۱۲ ۹.۶ ۰.۴ ۸.۹ ۲۳.۶ ۲۷۴۹ ۱۹۴۲ ۲ ۵
شبندر ۲۵.۳ ۹.۳ ۱۰ ۱۶.۱ ۶۶ ۴.۹ ۰.۵ ۱۳.۷ ۲۹.۳ ۱۷۹۳ ۱۹۴۳ ۳ ۱۵
پارسان ۱۸.۲ ۱۳.۹ ۱۱ ۳۳.۶ ۱۲۸ ۵.۲ ۰.۴ ۱۸.۳ ۴۹.۱ ۲۳۷۱ ۱۰۰۷ ۳ ۰
اخابر ۱۶.۶ ۱۲.۳ ۱۴ ۱۷.۲ ۳۵ −۲.۱ ۰.۸ ۲۹.۲ ۳۷.۴ ۶۰۸ ۶۴۵ ۵ ۵
شیران ۱۴.۹ ۸.۵ ۹ ۲۱.۷ ۷۰ ۴ ۰.۶ ۱۷.۶ ۲۸.۵ ۱۱۹۶ ۵۳۶ ۴ ۵
حکشتی ۱۴.۸ ۹ ۹ ۱۵.۶ ۴۰ ۰.۶ ۰.۷ ۱۸.۶ ۲۴.۹ ۶۵۰ ۶۷۳ ۳ ۲۵
شتران ۱۴.۱ ۶.۸ ۸ ۱۴.۷ ۴۴ ۴.۶ ۰.۷ ۱۲.۵ ۱۸.۳ ۶۸۰ ۱۳۳ ۳ ۹
کگل ۱۴ ۹.۳ ۱۳ ۲۴.۴ ۱۴۳ ۲.۳ ۰.۴ ۷.۶ ۱۹ ۱۲۳۸ ۷۳۷ ۳ ۵
وغدیر ۱۱.۸ ۱۰.۵ ۱۲ ۲۴.۳ ۹۹ ۲.۴ ۰.۶ ۱۹.۲ ۳۲.۶ ۷۰۰ ۹۱۹ ۳ ۰
ومعادن ۱۰.۸ ۸.۲ ۹ ۲۰.۵ ۷۴ ۰.۴ ۰.۹ ۱۹.۳ ۲۲.۲ ۴۷۰ ۹۴۶ ۳ ۱۰
شگویا ۹.۹ ۷.۶ ۹ ۲۰.۵ ۱۰۹ ۴.۵ ۰.۵ ۹ ۱۶.۷ ۹۴۸ ۶۱۹ ۳ ۰
اپال ۹.۱ ۶.۱ ۴ ۱۴.۷ ۳۸ −۲.۷ ۱.۹ ۱۹.۴ ۱۰.۳ ۱۷۴ ۵۱۹ ۳ ۵
رمپنا ۸.۹ ۱۴.۴ ۱۱ ۲۵.۱ ۱۲۱ ۰.۱ ۱.۴ ۳۳.۱ ۲۳.۸ ۷۶۸ ۱۰۵۳ ۳ ۱۷
پترول ۸.۴ ۴.۸ ۶ ۱۶.۵ ۱۴ ۰.۷ ۰.۸ ۱۲.۵ ۱۶.۱ ۱۳۴ ۱۱۸ ۴ ۱۵
نوری ۸ ۱۰.۱ ۱۱ ۱۶.۸ ۸۱ ۲.۴ ۰.۹ ۱۸.۵ ۲۰.۳ ۱۴۸۵ ۶۷۸ ۲ ۵
فارس ۷.۶ ۱۰.۷ ۱۲ ۱۵.۷ ۸۴ ۵.۲ ۰.۳ ۸.۷ ۲۷.۳ ۱۴۴۶ ۲۸۶ ۲ ۱۱
شبریز ۵.۹ ۵.۳ ۶ ۲۱.۲ ۷۵ ۰.۸ ۰.۶ ۱۰.۴ ۱۸.۵ ۵۲۰ ۴۵۹ ۳ ۱۰
تاپیکو ۵.۸ ۹.۲ ۱۲ ۲۳.۳ ۸۹ ۲.۹ ۰.۶ ۱۵.۸ ۲۸ ۸۱۱ ۲۸۲ ۲ ۶
پارس ۵.۶ ۵.۵ ۶ ۲۶.۲ ۸۵ ۰.۵ ۰.۴ ۱۰.۶ ۲۸.۹ ۶۴۹ ۵۳۱ ۳ ۱۷
وپارس ۵.۳ ۴.۹ ۷ ۱۷.۱ ۱۳ −۰.۴ ۱.۳ ۱۷.۵ ۱۳.۲ ۱۵۹ ۱۲۹ ۴ ۱۱
بپاس ۴.۱ ۱۲.۷ ۵۱ ۶۸.۳ ۹۲ ۳.۷ ۰.۳ ۳۴.۴ ۱۰۷.۶ ۳۷۴۵   ۲ ۱
فخوز ۳.۶ ۶.۷ ۸ ۱۵.۸ ۸۷ ۰.۴ ۰.۸ ۱۰.۶ ۱۲.۹ ۲۹۲ ۴۵۵ ۳ ۱۲
صبا ۳.۵ ۵ ۵ ۱۵.۸ ۲۷ ۰.۵ ۱.۵ ۱۶.۸ ۱۱.۵ ۱۴۰ ۸۰ ۳ ۲۳
وامید ۳.۲ ۱۲.۸ ۱۵ ۴۹ ۱۵۹ ۱.۱ ۰.۱ ۳.۲ ۴۶.۷ ۱۰۳۴ ۴۹۲ ۲ ۲
آریا ۳ ۳.۳ ۳ ۱۴.۸ ۵۲ ۱.۶ ۰.۷ ۵.۵ ۸.۱ ۵۱۸ ۱ ۲ ۱۲
همراه ۲.۹ ۵.۸ ۷ ۱۴.۷ ۴۱ ۱ ۰.۵ ۹.۲ ۱۷.۶ ۳۶۶ ۲۴ ۳ ۷
کاوه ۲.۸ ۷.۷ ۹ ۲۲.۵ ۴۶ −۰.۲ ۱ ۲۶.۱ ۲۵.۴ ۱۰۸ ۱۸۸ ۳ ۲
وصندوق ۲.۶ ۷.۶ ۹ ۴۳.۲ ۹۶ −۰.۳ ۰.۷ ۲۸.۵ ۴۱.۶ ۲۷۳ ۴۶۶ ۳ ۴
جم ۲.۴ ۵.۳ ۹ ۶۳.۹ ۱۸۲ ۰.۱ ۰.۳ ۳.۶ ۱۰.۵ ۱۰۹۱ ۶۹۵ ۳ ۸
کاریس ۲.۲ ۱۳ ۲۴ ۲۲.۶ ۸۷ ۰.۷ ۰.۸ ۲۷.۹ ۳۵.۶ ۶۴۵ ۱۵۴ ۲ ۵
کچاد ۲ ۵.۳ ۹ ۱۹.۳ ۱۱۵ ۰.۹ ۰.۳ ۳.۸ ۱۲.۸ ۵۳۴ ۱۰۹ ۳ ۲
تاصیکو ۱.۸ ۴.۵ ۱۱ ۳۲.۳ ۱۰۸ ۰.۵ ۰.۶ ۹.۷ ۱۶.۴ ۳۹۱ ۱۸۰ ۲ ۱۱
مارون ۱.۴ ۱۱.۵ ۱۰ ۱۶.۳ ۸۶ ۱.۲ ۰.۲ ۶ ۳۲.۵ ۱۱۶۹   ۲ ۹
کگهر ۱.۲ ۹ ۱۰ ۲۰ ۷۵ ۰.۵ ۰.۳ ۱۲.۱ ۳۸.۶ ۱۷۴ ۱۰۲ ۲ ۱
هرمز ۰.۷ ۲.۹ ۶ ۱۶.۷ ۱۵ ۰.۱ ۰.۹ ۸.۱ ۸.۹ ۵۴ ۳ ۳ ۲۰
شکبیر ۰.۱ ۷.۱ ۹ ۷.۹ ۲۲ ۰ ۱.۱ ۱۰ ۹ ۲ ۷ ۲ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • شستا
 • فولاد
 • وتجارت
 • ذوب
 • خودرو
 • خساپا
 • شپنا
 • فملی
 • شبندر
 • پارسان
 • اخابر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وتجارت
 • وبملت
 • اپال
 • اخابر
 • وپارس
 • وصندوق
 • کاوه
 • شکبیر
 • رمپنا
 • جم
 • هرمز
 • شستا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خساپا
 • فملی
 • فولاد
 • شپنا
 • پارسان
 • فارس
 • شبندر
 • خودرو
 • شتران
 • شگویا
 • شیران
 • بپاس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وتجارت
 • ذوب
 • اخابر
 • خساپا
 • حکشتی
 • شیران
 • ومعادن
 • کاوه
 • اپال

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • پارس
 • کاوه
 • شیران
 • شبریز
 • وتجارت
 • ومعادن
 • خساپا
 • ذوب
 • اخابر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثشاهد ۷۲.۵ ۱۲.۴ ۱۱ ۱۷.۵ ۳ −۲.۲ ۱.۲ ۴۱.۷ ۳۶.۱ ۴۲ ۳۷۴ ۵ ۳۴
وبملت ۶۶ ۱۷.۸ ۱۶ ۱۹.۲ ۸۵ −۱۹.۷ ۱ ۳۸.۵ ۳۷.۶ ۱۰۶۳ ۲۵۱۰ ۲ ۲
شستا ۶۴.۶ ۹.۳ ۸ ۲۰.۸ ۹۱ ۰.۳ ۱ ۲۰.۱ ۲۰.۳ ۱۱۷۵ ۱۲۱۳ ۲ ۱۳
خگستر ۵۸.۸ ۱۱.۴ ۱۱ ۱۷ ۱۰ −۰.۵ ۱.۱ ۳۶ ۳۳.۴ ۹۰۶ ۴۵۶ ۵ ۱۵
ختوقا ۵۳.۸ ۱۳.۶ ۹ ۱۸.۹ ۲۱ ۰.۳ ۱ ۴۲.۳ ۴۳.۳ ۱۱۱۷ ۱۰۶۵ ۵ ۹
فولاد ۵۲.۵ ۱۴.۳ ۱۲ ۱۶.۹ ۱۳۳ ۸.۳ ۰.۵ ۱۱.۱ ۲۱.۵ ۲۹۸۶ ۲۱۸۲ ۲ ۰
وتجارت ۴۵ ۱۳.۳ ۱۰ ۲۰.۹ ۵۹ −۲۱.۸ ۱.۵ ۴۳.۲ ۲۹.۱ ۳۵۲ ۲۱۹۴ ۳ ۱۲
حفارس ۴۱.۵ ۱۳.۴ ۱۵ ۲۰.۷ ۱۶ ۱.۲ ۱.۵ ۶۱.۵ ۴۰.۳ ۶۷۷ ۳۲۱ ۳ ۲
ذوب ۴۰.۵ ۱۲.۵ ۱۴ ۱۸.۴ ۲۹ ۰.۷ ۱ ۳۶ ۳۷.۲ ۶۷۷ ۱۰۸۸ ۴ ۰
خودرو ۴۰.۱ ۱۰.۴ ۱۰ ۱۷.۷ ۴۶ ۴.۷ ۱.۱ ۲۸.۶ ۲۶.۳ ۶۳۶ ۳۷۵ ۴ ۱۴
وسدید ۳۷.۹ ۱۶.۱ ۲۱ ۱۸.۲ ۱۶ −۲.۵ ۱ ۵۰.۸ ۵۲.۷ ۸۵۷ ۱۰۶۴ ۲ ۱۴
خساپا ۳۱.۸ ۱۰ ۱۰ ۱۸.۶ ۵۸ ۱۰.۸ ۱.۲ ۲۸.۶ ۲۳.۵ ۷۲۵ ۱۸۹ ۴ ۷
ثمسکن ۲۹.۶ ۱۲.۸ ۱۱ ۲۴.۱ ۶۳ −۱۷.۶ ۱.۸ ۴۶.۴ ۲۵.۸ ۴۹۱ ۲۹۵۴ ۵ ۰
شپنا ۲۸.۹ ۱۰.۱ ۱۳ ۱۴.۴ ۶۷ ۷.۱ ۰.۷ ۱۵.۹ ۲۱.۷ ۱۳۲۲ ۵۱۰ ۳ ۳
وساخت ۲۸.۳ ۷.۹ ۸ ۲۰.۲ ۳۰ −۳.۷ ۰.۹ ۲۲.۷ ۲۵.۴ ۵۶۹ ۶۴۸ ۵ ۰
خزامیا ۲۶ ۹ ۱۰ ۱۷.۵ ۱۲ ۰.۲ ۱ ۲۷.۸ ۲۸ ۳۲۹ ۲۸۸ ۵ ۱۳
غکورش ۲۵.۹ ۱۸.۳ ۵ ۱۶.۴ ۷۴ −۱۹.۲ ۳.۱ ۵۰.۶ ۱۶.۵ ۷۲ ۱۹۲۹ ۳ ۱۹
کورز ۲۵.۸ ۱۴.۷ ۱۷ ۱۷.۶ ۰ ۰ ۰.۶ ۴۰ ۶۸ ۳۲   ۰ ۳۷
فملی ۲۵.۸ ۱۱.۶ ۱۵ ۱۵.۸ ۱۱۲ ۹.۶ ۰.۴ ۸.۹ ۲۳.۶ ۲۷۴۹ ۱۹۴۲ ۲ ۵
ثبهساز ۲۵.۸ ۶.۹ ۷ ۱۶.۴ ۵ ۰.۹ ۱.۸ ۲۹ ۱۶.۳ ۲۰۹ ۲۸ ۵ ۵
شبندر ۲۵.۳ ۹.۳ ۱۰ ۱۶.۱ ۶۶ ۴.۹ ۰.۵ ۱۳.۷ ۲۹.۳ ۱۷۹۳ ۱۹۴۳ ۳ ۱۵
کماسه ۲۲.۸ ۱۱.۳ ۱۱ ۱۷.۹ ۱۳ ۲.۱ ۰.۷ ۲۹.۷ ۴۴.۱ ۶۲۲ ۱۸۱ ۶ ۶
ثفارس ۲۲.۳ ۱۶ ۲۱ ۱۸.۹ ۱۶ ۲.۳ ۱.۲ ۵۹.۷ ۴۸.۸ ۹۶۲ ۲۹۸ ۵ ۱
ونوین ۲۰.۷ ۱۲.۹ ۱۸ ۲۷.۴ ۸۵ ۱۲.۹ ۰.۳ ۱۷.۶ ۶۰.۸ ۱۶۹۳ ۵۹۵ ۳ ۷
وساپا ۲۰.۵ ۱۰.۸ ۱۱ ۱۸.۴ ۱۳ −۱.۱ ۰.۸ ۳۰.۸ ۳۸.۴ ۱۵۲ ۴۶۳ ۵ ۲۰
خاور ۲۰.۳ ۸.۶ ۹ ۱۷.۱ ۳۸ ۳.۶ ۰.۷ ۱۹ ۲۶.۱ ۶۱۶ ۲۴۶ ۵ ۶
سیلام ۱۹.۷ ۱۱.۷ ۸ ۱۶.۳ ۱۹ ۲.۳ ۰.۸ ۲۷.۹ ۳۵.۶ ۱۵۲۲ ۲۵۰ ۶ ۱۰
خبهمن ۱۸.۹ ۱۰.۳ ۶ ۱۸.۶ ۱۶ −۱.۶ ۱.۶ ۴۳.۸ ۲۶.۹ ۱۷۷ ۲۵۲ ۴ ۱۷
کالا ۱۸.۷ ۱۰.۵ ۸ ۱۷.۳ ۵۳ ۵.۲ ۰.۷ ۲۰.۴ ۳۱ ۹۳۱ ۴۵۹ ۵ ۱۹
بکاب ۱۸.۶ ۱۱.۲ ۷ ۱۵.۴ ۹ −۱.۶ ۱ ۳۰.۵ ۲۹.۹   ۷۸۹ ۴ ۱۴
غبهنوش ۱۸.۵ ۱۶.۱ ۱۳ ۱۹.۹ ۱۴ −۲.۶ ۰.۸ ۵۱.۹ ۶۳.۴ ۷ ۵۱۲ ۵ ۱۱
پارسان ۱۸.۲ ۱۳.۹ ۱۱ ۳۳.۶ ۱۲۸ ۵.۲ ۰.۴ ۱۸.۳ ۴۹.۱ ۲۳۷۱ ۱۰۰۷ ۳ ۰
کگاز ۱۷.۹ ۲۰.۸ ۱۳ ۲۲.۲ ۲۱ −۱.۲ ۱.۴ ۹۵.۶ ۶۹ ۲۶۶ ۳۶۰ ۵ ۳
ورنا ۱۷.۶ ۱۳.۳ ۱۱ ۱۷.۶ ۱۴ ۰.۳ ۰.۸ ۳۶ ۴۶.۸ ۳۳۱ ۲۰۳ ۵ ۲۶
خکاوه ۱۷.۵ ۱۷.۱ ۲۳ ۱۴.۷ ۱ −۰.۱ ۱ ۴۷.۸ ۴۶.۶   ۱۲۱ ۳ ۲۱
بوعلی ۱۷.۴ ۱۰.۱ ۸ ۱۵ ۶۰ ۹.۹ ۰.۶ ۱۴.۵ ۲۴ ۱۶۸۴ ۵۵ ۳ ۰
سصفها ۱۷.۲ ۶.۶ ۵ ۲۰.۵ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۸.۹ ۳۹.۸     ۵ ۳۱
غالبر ۱۶.۸ ۴۶ ۱۵ ۱۵.۴ ۲۶ −۱.۷ ۳.۱ ۲۳۴.۶ ۷۴.۷ ۳۴۶ ۷۶۱ ۵ ۶
اخابر ۱۶.۶ ۱۲.۳ ۱۴ ۱۷.۲ ۳۵ −۲.۱ ۰.۸ ۲۹.۲ ۳۷.۴ ۶۰۸ ۶۴۵ ۵ ۵
خکمک ۱۶.۳ ۹.۲ ۷ ۱۹.۸ ۳۱ −۲.۸ ۰.۹ ۲۶.۵ ۲۸.۶ ۳۷۲ ۷۶۹ ۵ ۱۵
فاذر ۱۵.۶ ۷.۲ ۱۰ ۲۰.۳ ۶ ۰.۹ ۰.۹ ۲۴.۵ ۲۸.۴ ۱۸۲ ۶ ۵ ۰
بالبر ۱۵.۴ ۱۰.۴ ۱۴ ۱۶.۶ ۲ ۰ ۱ ۳۱.۹ ۳۱.۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۴ ۰
وملی ۱۵.۱ ۱۶.۳ ۱۰ ۱۴.۵ ۶ −۰.۹ ۱.۱ ۴۴.۲ ۴۱.۹   ۸۶۸ ۴ ۱۷
تنوین ۱۵ ۷.۲ ۳ ۱۹.۴ ۶۴ −۹.۱ ۱ ۱۷.۳ ۱۷.۸ ۱۳۲ ۱۱۹۲ ۲ ۴۱
شیران ۱۴.۹ ۸.۵ ۹ ۲۱.۷ ۷۰ ۴ ۰.۶ ۱۷.۶ ۲۸.۵ ۱۱۹۶ ۵۳۶ ۴ ۵
حکشتی ۱۴.۸ ۹ ۹ ۱۵.۶ ۴۰ ۰.۶ ۰.۷ ۱۸.۶ ۲۴.۹ ۶۵۰ ۶۷۳ ۳ ۲۵
کساپا ۱۴.۳ ۸.۸ ۱۲ ۱۵.۷ ۳ ۰.۳ ۰.۸ ۲۲.۱ ۲۹.۳ ۳۲۱ ۵۰ ۱ ۴۹
شتران ۱۴.۱ ۶.۸ ۸ ۱۴.۷ ۴۴ ۴.۶ ۰.۷ ۱۲.۵ ۱۸.۳ ۶۸۰ ۱۳۳ ۳ ۹
کاما ۱۴ ۷.۵ ۷ ۱۷.۵ ۱۱ −۱.۳ ۰.۹ ۲۲.۸ ۲۴.۲ ۷۹ ۴۶۵ ۵ ۱۲
کگل ۱۴ ۹.۳ ۱۳ ۲۴.۴ ۱۴۳ ۲.۳ ۰.۴ ۷.۶ ۱۹ ۱۲۳۸ ۷۳۷ ۳ ۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • وبملت
 • شستا
 • خگستر
 • ختوقا
 • فولاد
 • وتجارت
 • حفارس
 • ذوب
 • خودرو
 • وسدید
 • خساپا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وتجارت
 • وبملت
 • غکورش
 • ثمسکن
 • تنوین
 • کترام
 • وکار
 • لخانه
 • وساخت
 • وبوعلی
 • شاملا
 • خکمک

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ونوین
 • خساپا
 • بوعلی
 • فملی
 • فولاد
 • شپنا
 • کالا
 • پارسان
 • فارس
 • شبندر
 • وپاسار
 • خودرو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • غالبر
 • کترام
 • کقزوی
 • کگاز
 • غکورش
 • خکاوه
 • وملی
 • غبهنوش
 • ثفارس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سکرما
 • حتاید
 • فایرا
 • دسینا
 • بسویچ
 • دفارا
 • وخاور
 • میدکو
 • ونوین

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

یاقوت ۳۰۸.۱ ۵۹.۶ ۵۰ ۱۶.۴ ۱۲۱ −۴۱.۱ ۱.۵ ۹۱.۲ ۶۲.۵ ۱۱۸۹۸ ۱۴۸۳۱ ۰ ۰
افران ۲۷۵.۹ ۵۷.۸ ۶۷ ۱۳.۲ ۱۰۵ −۶.۹ ۱.۳ ۸۲.۶ ۶۴.۱ ۷۰۹۸ ۶۲۰۳ ۰ ۰
فیروزا ۱۳۸.۳ ۲۱۰.۵ ۱۴۸ ۱۶.۱ ۱۵۸ −۲۷.۱ ۲.۷ ۲۰۸.۸ ۷۷.۵ ۷۳۴۵ ۹۴۲۷ ۰ ۰
اعتماد ۱۲۵.۲ ۷۰.۶ ۱۱۶ ۱۳.۸ ۱۲۲ ۱۳ ۱.۱ ۷۹.۲ ۷۳.۴ ۶۹۲۰ ۵۸۳۳ ۰ ۰
کیان ۱۰۹.۳ ۵۵.۷ ۵۲ ۱۲.۸ ۱۰۶ ۳۵.۴ ۰.۶ ۴۹.۱ ۸۲.۲ ۱۲۵۹۱ ۳۶۴۸ ۰ ۰
همای ۱۰۶.۴ ۴۱.۷ ۴۲ ۱۵.۵ ۳۲ ۷.۷ ۰.۸ ۹۷.۹ ۱۲۰.۸ ۱۰۴۷۸ ۶۶۱۰ ۰ ۱
فردا ۸۷.۵ ۶۲۱ ۳۹۴ ۲۳.۱ ۱۹۷ ۱.۷ ۰.۴ ۱۸.۴ ۴۷.۵ ۱۴۵۳۷ ۱۷۱۰۳ ۰ ۰
کمند ۸۰ ۵۳.۵ ۸۰ ۱۴.۱ ۷۸ ۲۴ ۰.۵ ۶۴.۴ ۱۲۳.۹ ۸۶۳۹ ۲۷۳۹ ۰ ۱
ثبات ۶۹.۵ ۱۱۴.۵ ۲۳۰ ۱۶.۴ ۱۶۷ ۱.۶ ۱.۳ ۷۲.۸ ۵۴.۲ ۱۱۷۸۴ ۴۷۷۴ ۰ ۰
سپیدما ۶۴.۵ ۱۵۹.۷ ۱۵۶ ۱۳.۲ ۱۸۴ ۰.۹ ۱.۱ ۳۳.۸ ۳۱.۷ ۲۹۹۷۶ ۷۳۸۴ ۰ ۰
سپر ۴۸.۹ ۷۴.۸ ۹۸ ۱۳.۲ ۱۳۶ −۲.۱ ۱ ۶۳.۱ ۶۳.۷ ۱۶۰۳۴ ۴۸۸۸ ۰ ۰
پارند ۴۱.۷ ۱۰۲.۴ ۱۲۵ ۱۷.۱ ۱۲۵ −۵.۸ ۱.۱ ۱۳۷.۳ ۱۲۳.۵ ۱۱۵۷۳ ۴۸۲۸ ۰ ۱
تصمیم ۳۵.۴ ۱۴۴.۵ ۱۱۰ ۱۲.۹ ۱۸۱ ۱.۷ ۰.۸ ۳۱.۵ ۳۸ ۱۶۴۵۷ ۳۱۱۸۴ ۰ ۰
داریک ۳۲.۷ ۲۸.۸ ۴۱ ۱۳.۱ ۶۲ ۳.۳ ۱.۴ ۶۱.۵ ۴۵.۵ ۱۱۸۵۴ ۱۰۶۵ ۰ ۰
صایند ۳۰.۶ ۲۶.۳ ۴۴ ۱۳.۸ ۳۰ −۴.۲ ۰.۹ ۵۹.۶ ۶۵ ۶۱۵ ۱۶۵۴ ۰ ۰
هامرز ۲۹.۵ ۱۶۱.۴ ۲۵۷ ۲۱.۸ ۱۴۲ ۸ ۰.۲ ۸۶.۱ ۳۹۱.۴ ۶۲۶۶ ۸۵۰۸ ۰ ۱
آکورد ۲۱.۱ ۲۷.۸ ۸۵ ۱۱.۹ ۸۷ −۲.۱ ۱.۶ ۴۷.۱ ۲۹.۸ ۸۱۸۱ ۲۰۴۸ ۰ ۰
کارین ۱۶.۷ ۲۲۲.۳ ۱۵۵ ۱۹.۷ ۱۸۷ −۰.۴ ۱.۱ ۶۱.۴ ۵۴.۸ ۷۶۹۰ ۷۸۶۹ ۰ ۱
مانی ۱۲.۵ ۲۴.۸ ۳۸ ۱۲.۷ ۶۰ −۳.۵ ۱ ۴۳.۲ ۴۵ ۱۰۱۳ ۵۴۷۸ ۰ ۰
دارا ۱۱.۱ ۲۷۱.۳ ۱۲۸ ۲۰.۵ ۱۹۹ ۰ ۰.۹ ۶.۳ ۶.۹ ۵۵۳۷ ۱۱۰۴۱ ۰ ۰
امین یکم ۴.۴ ۱۸.۸ ۲۹ ۱۳ ۰ ۰ ۱.۱ ۵۱.۹ ۴۵.۹     ۰ ۱
آسامید ۴.۱ ۴۵.۱ ۷۸ ۱۲.۱ ۱۱۷ ۰.۳ ۰.۹ ۴۲.۳ ۴۸.۵ ۱۲۹۰ ۷۵۲ ۰ ۰
یارا ۴ ۵۲.۱ ۶۷ ۱۱.۳ ۱۴۴ ۰.۶ ۰.۶ ۲۳.۸ ۴۱.۶ ۱۵۸۶ ۱۲۷۳ ۰ ۰
خاتم ۲.۴ ۳۹.۷ ۴۱ ۱۱.۵ ۱۲۳ ۰.۵ ۱.۲ ۳۹.۱ ۳۳ ۱۷۵۵ ۶۱۵ ۰ ۰
گنجینه ۱.۸ ۵۴.۳ ۱۷۰ ۱۴.۸ ۱۰۰ −۱.۳ ۳.۵ ۱۱۱.۵ ۳۱.۵ ۱۴۲ ۱۵۶۱ ۰ ۱
ارمغان ۰.۲ ۸.۲ ۱۰۶ ۴۳.۳ ۹۸ ۰ ۰.۶ ۲۸.۹ ۵۰.۶ ۹۷ ۱۱۲ ۰ ۱
سخند ۰ ۳.۵ ۷ ۷.۱ ۲ ۰ ۰.۷ ۴.۲ ۵.۸ ۰   ۰ ۱
گنجین ۰ ۱.۷ ۱۰ ۷.۵ ۷۴ ۰ ۰.۵ ۰.۹ ۲ ۷   ۰ ۰

آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده می‌توان از آمار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نوع درآمد ثابت نیستند هم استفاده کرد. به جدول آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته‌اند توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

نهال ۷ ۱۰ ۱۱ ۲۴.۳ ۵۶ ۰.۳ ۰.۸ ۳۰.۳ ۳۸.۴ ۲۱۰۰ ۶۱۳ ۲ ۰
ضمان ۰.۴ ۱۰.۷ ۴۶ ۱۷.۱ ۴۹ ۰.۲ ۰.۳ ۱۳.۷ ۵۴ ۹۳   ۱ ۴
اهرم ۲۷۳.۷ ۲۳.۸ ۲۲ ۲۶.۳ ۲۳ −۳۰.۵ ۰.۹ ۹۹.۸ ۱۱۳.۴ ۷۳۳ ۳۲۴۲ ۴ ۸
شتاب ۵۹.۱ ۱۳ ۱۴ ۳۸.۹ ۷ −۰.۸ ۰.۹ ۸۹.۵ ۹۷.۱ ۳۲۹ ۶۰۸ ۳ ۹
مروارید ۰ ۸.۶ ۳۱ ۶.۷ ۹۳ ۰ ۱۴.۴ ۱۱.۵ ۰.۸   ۳۲ ۲ ۰
جهش ۵.۲ ۶.۹ ۸ ۱۷.۲ ۱۰ −۰.۵ ۱.۲ ۲۳.۳ ۲۰.۱   ۲۴۸ ۳ ۴
برلیان ۰.۳ ۱۷ ۷ ۱۴.۶ ۶۷ ۰.۲ ۰.۳ ۱۶.۲ ۵۷.۳ ۱۸۳ ۲۶ ۲ ۴
توان ۱۹.۳ ۷.۸ ۱۲ ۲۰.۹ ۱۲ ۱.۱ ۱ ۲۹ ۲۹.۷ ۵۷۰ ۲۱۲ ۳ ۵
ارزش ۰.۴ ۵.۸ ۱۱ ۱۳.۵ ۵۰ ۰.۱ ۱.۹ ۱۷.۱ ۹ ۷۲ ۶۶ ۲ ۶
دارا یکم ۱۳۱.۸ ۱۵.۴ ۱۲ ۲۱.۲ ۱۶ ۴.۴ ۱.۲ ۶۴.۷ ۵۲.۳ ۱۱۴۸ ۷۴۸ ۳ ۹
انار ۰.۳ ۴.۲ ۹ ۱۰ ۶۷ ۰.۲ ۰.۷ ۴.۳ ۶.۱ ۹۵ ۱۳ ۲ ۴
فراز ۰.۹ ۲۷ ۱۴ ۱۰.۹ ۰ ۰ ۱.۴ ۶۷.۳ ۴۹.۶     ۳ ۶
سرو ۳.۹ ۱۶.۳ ۱۷ ۱۲.۵ ۴۹ ۱ ۰.۷ ۲۴.۲ ۳۶.۲ ۱۴۷۰ ۴۴۷ ۲ ۳
ثهام ۰.۴ ۵.۷ ۶ ۱۳.۹ ۵۹ −۰.۲ ۱.۳ ۱۱.۹ ۹ ۰ ۲۳۰ ۳ ۳
داریوش ۲ ۳۳.۶ ۲۰ ۱۱.۷ ۱۷۹ ۰ ۱.۳ ۹.۲ ۷ ۱۸۰۸ ۱۷۸۵ ۳ ۶
هم وزن ۱۶.۳ ۵۴.۸ ۲۴ ۱۵.۳ ۱۵۹ −۱.۱ ۱ ۳۲.۷ ۳۴.۲ ۴۰۷۹ ۲۶۶۷ ۲ ۵
الماس ۰ ۱.۸ ۵ ۱۳.۳ ۴۷ ۰ ۱ ۳.۷ ۳.۷ ۳ ۱۸ ۲ ۷
هیوا ۰ ۰.۱ ۳ ۱۲.۹ ۱۸ ۰ ۲ ۰.۴ ۰.۲   ۰ ۲ ۵
درسا ۰ ۰.۹ ۶۱ ۱۰ ۱۰۰ ۰ ۰.۱ ۰.۲ ۱.۵ ۲ ۰ ۱ ۶
رماس ۰.۲ ۸.۴ ۶ ۱۰ ۹۰ ۰ ۲.۲ ۱۳.۳ ۶ ۶۹ ۱۱۲ ۳ ۱۱
پادا ۰.۱ ۸.۹ ۱۴ ۸۰ ۱۴۳ ۰     ۴۰ ۱۸ ۱۵ ۱ ۶
آساس ۳.۵ ۱۸.۸ ۲۱ ۱۱.۳ ۶۴ −۱.۶ ۱.۷ ۳۵ ۲۰.۵ ۱۵۰ ۹۵۷ ۲ ۳
پرتو ۰ ۹.۲ ۱۴۳ ۱۰ ۱۰۰ ۰ ۰.۳ ۴.۳ ۱۴.۱ ۲۸ ۸ ۱ ۶
آوا ۴ ۲۰۵.۴ ۵ ۹.۱ ۱۹۸ ۰ ۱.۲ ۳ ۲.۵ ۳۹۶۱ ۳۹۶۱ ۳ ۶
تاراز ۰.۱ ۱۹.۷ ۵۹ ۲۰ ۱۹۰ ۰ ۰ ۰.۱ ۷.۴ ۳۹ ۳۵ ۱ ۷
ثمین ۰.۴ ۱۵.۳ ۲۰ ۱۰.۴ ۸۷ −۰.۳ ۳.۲ ۲۲.۱ ۷   ۳۲۸ ۲ ۱
کاریس ۲.۲ ۱۳ ۲۴ ۲۲.۶ ۸۷ ۰.۷ ۰.۸ ۲۷.۹ ۳۵.۶ ۶۴۵ ۱۵۴ ۲ ۵
دریا ۰.۵ ۷.۶ ۱ ۱۷.۷ ۹۵ ۰ ۱.۳ ۱۵.۸ ۱۲.۲ ۷۳ ۲۱۳ ۲ ۷
اطلس ۳.۱ ۸.۱ ۱۹ ۱۳.۹ ۰ ۰ ۰.۹ ۲۰.۹ ۲۳.۶     ۲ ۱
وبازار ۰ ۰.۹ ۱۲۵ ۱۰ ۱۰۰ ۰ ۱.۳ ۱ ۰.۸ ۲ ۱ ۲ ۴
آتیمس ۰ ۴.۵ ۳ ۱۴ ۳۴ ۰ ۰.۴ ۶.۹ ۱۵.۷ ۵   ۱ ۳
اکسیژن ۰ ۱.۹ ۲۳ ۵.۷ ۰ ۰ ۰.۸ ۱.۹ ۲.۵     ۲ ۵
تمشک ۲.۳ ۸.۹ ۱۸ ۱۱.۵ ۸۶ ۱.۳ ۰.۶ ۸.۳ ۱۲.۹ ۸۱۱ ۱۱۰ ۲ ۱
سلام ۵.۸ ۱۱۰.۷ ۴۲ ۱۲.۳ ۱۱۵ −۴.۴ ۱۹.۷ ۲۴۴.۳ ۱۲.۴ ۵۷۵ ۱۸۳۲ ۲ ۲
ترمه ۰ ۰.۹ ۸ ۶.۷ ۰ ۰ ۰.۵ ۰.۹ ۱.۹     ۲ ۵
مدیر ۰.۱ ۱.۳ ۴ ۲۱.۲ ۷۸ ۰.۱ ۱ ۳.۲ ۳.۲ ۷۰   ۲ ۵
آسام ۰.۳ ۳.۶ ۷ ۱۴ ۲۱ −۰.۱ ۱.۴ ۱۰.۴ ۷.۲   ۵۸ ۱ ۰
نگین ۰ ۳.۷ ۷ ۶.۷ ۰ ۰ ۰.۸ ۴.۳ ۵.۴     ۱ ۰
آگاس ۵۲.۸ ۳۰ ۲۷ ۲۷.۷ ۳ ۱ ۱ ۱۵۹.۳ ۱۶۱.۹ ۴۶۹ ۴۰۹ ۲ ۳
سحرخیز ۱.۲ ۴.۵ ۹ ۱۳.۵ ۰ ۰ ۰.۷ ۱۰.۱ ۱۴.۷     ۲ ۰
استیل ۲.۵ ۳.۳ ۸ ۱۴.۲ ۱۶ ۰.۴ ۲.۵ ۱۵.۷ ۶.۲ ۲۰۵   ۱ ۴
ویستا ۰ ۰.۳ ۲۳ ۱۰ ۲۴ ۰ ۲ ۰.۸ ۰.۴   ۱ ۲ ۱
آرام ۳.۲ ۱۶.۳ ۱۹ ۱۴.۳ ۴۶ ۰.۷ ۱ ۳۵.۳ ۳۵.۱ ۲۷۵ ۱۲۵ ۲ ۵
عقیق ۰ ۰.۸ ۳۶ ۱۰ ۸۴ ۰ ۰.۵ ۰.۶ ۱.۳ ۲ ۱ ۱ ۶
کاردان ۰.۹ ۱۶.۹ ۱۳ ۱۳.۳ ۷۷ −۰.۱ ۰.۸ ۲۵.۳ ۳۰.۲ ۲۸۴ ۳۸۲ ۱ ۳
افق ملت ۰ ۰.۵ ۶ ۶.۷ ۰ ۰ ۰.۶ ۰.۵ ۰.۸     ۲ ۲
پالایش ۸۲.۵ ۱۱.۶ ۱۲ ۱۹.۸ ۸ ۰.۳ ۱.۱ ۴۴.۱ ۴۱.۸ ۴۱۸ ۴۳۷ ۴ ۱۴
صنم ۰.۲ ۸.۶ ۷۴ ۱۴.۱ ۶۹ ۰.۱ ۰.۷ ۱۲.۸ ۱۸.۶ ۱۰۳ ۳۸ ۱ ۵
ارزش مسکن ۱.۸ ۱.۶ ۲ ۳۹.۴ ۱ ۰ ۰.۸ ۱۱.۲ ۱۴.۴   ۱۰ ۲ ۱۳
زرین ۰.۱ ۳ ۶ ۲۰ ۱۲۶ ۰ ۱ ۴.۴ ۴.۵ ۵۰ ۴۱ ۱ ۷

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وتجارت ۴۵ ۱۳.۳ ۱۰ ۲۰.۹ ۵۹ −۲۱.۸ ۱.۵ ۴۳.۲ ۲۹.۱ ۳۵۲ ۲۱۹۴ ۳ ۱۲
زشریف ۳۲.۴ ۱۹.۹ ۵ ۲۴ ۶۷ −۱۹.۳ ۱.۶ ۶۹.۷ ۴۳ ۲۱۰ ۵۱۵۰ ۵ ۱۱
ثمسکن ۲۹.۶ ۱۲.۸ ۱۱ ۲۴.۱ ۶۳ −۱۷.۶ ۱.۸ ۴۶.۴ ۲۵.۸ ۴۹۱ ۲۹۵۴ ۵ ۰
غکورش ۲۵.۹ ۱۸.۳ ۵ ۱۶.۴ ۷۴ −۱۹.۲ ۳.۱ ۵۰.۶ ۱۶.۵ ۷۲ ۱۹۲۹ ۳ ۱۹
کورز ۲۵.۸ ۱۴.۷ ۱۷ ۱۷.۶ ۰ ۰ ۰.۶ ۴۰ ۶۸ ۳۲   ۰ ۳۷
خبهمن ۱۸.۹ ۱۰.۳ ۶ ۱۸.۶ ۱۶ −۱.۶ ۱.۶ ۴۳.۸ ۲۶.۹ ۱۷۷ ۲۵۲ ۴ ۱۷
پارسان ۱۸.۲ ۱۳.۹ ۱۱ ۳۳.۶ ۱۲۸ ۵.۲ ۰.۴ ۱۸.۳ ۴۹.۱ ۲۳۷۱ ۱۰۰۷ ۳ ۰
کگاز ۱۷.۹ ۲۰.۸ ۱۳ ۲۲.۲ ۲۱ −۱.۲ ۱.۴ ۹۵.۶ ۶۹ ۲۶۶ ۳۶۰ ۵ ۳
زفجر ۱۷.۴ ۵.۹ ۲ ۱۳.۹ ۵۲ −۷.۹ ۹ ۴۳.۴ ۴.۸ ۱۲۹ ۱۴۲۳ ۴ ۰
غالبر ۱۶.۸ ۴۶ ۱۵ ۱۵.۴ ۲۶ −۱.۷ ۳.۱ ۲۳۴.۶ ۷۴.۷ ۳۴۶ ۷۶۱ ۵ ۶
فسوژ ۱۴.۸ ۱۰.۷ ۱۰ ۱۶.۳ ۵ ۰.۵ ۰.۵ ۲۴.۳ ۴۴.۷ ۲۱۸ ۱۳۵ ۵ ۱۴
ثغرب ۱۲.۶ ۱۶ ۸ ۱۵.۱ ۳۳ −۴.۲ ۲.۵ ۶۰.۵ ۲۳.۹   ۸۳۸ ۶ ۲
نطرین ۱۲.۲ ۱۵.۱ ۶ ۱۶.۶ ۴۰ −۴.۹ ۳ ۶۷.۵ ۲۲.۴   ۱۶۵۴ ۶ ۱۶
انتخاب ۱۱.۶ ۱۵.۲ ۹ ۱۸.۱ ۱۰۱ −۵.۱ ۲.۳ ۳۵ ۱۵.۴ ۸۱۱ ۱۳۹۰ ۴ ۱۸
ثامید ۹.۸ ۵.۶ ۵ ۱۴.۷ ۲۴ ۰.۹ ۱.۹ ۲۰.۲ ۱۰.۹ ۲۷۷ ۱۴۴ ۴ ۴
زماهان ۹.۷ ۷.۴ ۵ ۱۶.۲ ۱ ۰ ۰.۶ ۱۶.۹ ۳۰.۳ ۷۷ ۴۷ ۵ ۱۴
سدشت ۹.۶ ۱۱.۹ ۱۲ ۱۵.۶ ۰ ۰ ۰.۵ ۲۷.۳ ۵۰.۴   ۳۷ ۴ ۰
قچار ۹.۶ ۱۱.۸ ۶ ۱۵.۷ ۲۲ ۱.۸ ۱.۴ ۳۷.۸ ۲۷.۳ ۶۴۵ ۶۷ ۴ ۷
اپال ۹.۱ ۶.۱ ۴ ۱۴.۷ ۳۸ −۲.۷ ۱.۹ ۱۹.۴ ۱۰.۳ ۱۷۴ ۵۱۹ ۳ ۵
غگلپا ۸.۴ ۲۳.۵ ۱۳ ۲۱.۴ ۲۶ −۰.۲ ۱.۸ ۱۱۲.۹ ۶۴.۵ ۲۳۴ ۲۹۶ ۵ ۲
وتعاون ۶.۶ ۱۲.۶ ۷ ۱۹.۱ ۳۱ −۱.۹ ۱.۵ ۴۹.۲ ۳۱.۸ ۴۱ ۳۹۸ ۵ ۶
سجام ۶.۲ ۸.۲ ۷ ۱۷.۴ ۱۴ −۰.۱ ۱.۵ ۲۹.۴ ۲۰ ۳۹۸ ۱۱۹ ۵ ۵
لخانه ۶ ۱۶.۱ ۱۲ ۱۶.۶ ۷۹ −۴.۷ ۲.۵ ۴۰ ۱۵.۷   ۱۵۷۲ ۰ ۲۶
داوه ۵.۴ ۱۰.۱ ۶ ۱۵.۵ ۱۹ −۱ ۲.۴ ۴۴.۴ ۱۸.۶   ۱۰۳۸ ۵ ۹
هجرت ۵.۲ ۱۴.۲ ۱۰ ۲۱ ۸۸ −۲.۲ ۱.۷ ۳۹.۴ ۲۳ ۳۸۹ ۶۷۸ ۴ ۱۱
شاملا ۵.۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵.۱ ۷۵ −۳.۱ ۱.۸ ۲۷.۶ ۱۵.۵ ۳۵۱ ۸۷۲ ۴ ۸
وبوعلی ۴.۶ ۱۵.۲ ۴ ۱۷ ۸۲ −۳.۷ ۴.۵ ۴۶.۶ ۱۰.۴   ۹۳۶ ۴  
بازرگام ۴.۴ ۲۵ ۲۰ ۲۴.۷ ۸۸ ۳.۶ ۰.۵ ۳۵.۵ ۷۴.۶ ۱۸۵۷ ۴۶ ۳ ۰
ثزاگرس ۴.۳ ۴۱ ۲۳ ۱۴.۸ ۶۰ −۲.۵ ۴.۲ ۱۵۴ ۳۷.۱   ۶۴۳ ۲ ۱۳
وامیر ۳.۸ ۱۴.۳ ۱۳ ۱۵.۵ ۲۴ −۰.۹ ۱.۴ ۴۳.۲ ۳۱.۵   ۴۵۷ ۳ ۲۲
غشهد ۳.۸ ۸.۷ ۶ ۱۵ ۵۲ ۰.۴ ۱.۴ ۲۲.۶ ۱۶ ۱۲۰۶ ۳۹۴ ۴ ۵۹
وطوبی ۳.۸ ۶.۵ ۵ ۱۹.۳ ۱۷ −۰.۲ ۰.۶ ۱۷.۳ ۲۷.۷ ۲۳۰ ۲۰۵ ۵ ۹
ولبهمن ۳.۵ ۱۵.۹ ۸ ۲۱.۵ ۱۰۴ ۲.۶ ۰.۲ ۹.۶ ۴۴.۷ ۱۰۲۷ ۱۶۸ ۵ ۰
وتوشه ۳.۴ ۱۷.۶ ۹ ۲۶.۸ ۱۶۳ −۰.۹ ۱.۹ ۱۹.۱ ۹.۹ ۷۸۳ ۶۴۴ ۳ ۳
تبرک ۳.۴ ۷.۲ ۷ ۱۵ ۴۰ ۰.۸ ۱.۴ ۲۰.۵ ۱۴.۳ ۲۷۹ ۱۳۵ ۵ ۰
وتوکا ۳.۳ ۶.۲ ۶ ۱۷.۴ ۱۷ −۰.۴ ۱.۴ ۲۱.۱ ۱۵.۴ ۵۹ ۷۹ ۵ ۰
ولپارس ۳.۱ ۴ ۲ ۱۱.۴ ۵۰ −۱.۴ ۱۲.۶ ۳۲.۷ ۲.۶ ۸۷ ۳۶۳ ۵ ۱۸
شپارس ۳ ۷.۹ ۶ ۱۷ ۱۶ −۰.۲ ۱.۴ ۲۸.۲ ۲۰.۲ ۱۱۶ ۱۸۱ ۴ ۱۱
نیرو ۲.۴ ۱۷.۸ ۹ ۲۱.۸ ۱۰ ۰.۲ ۰.۳ ۴۴.۷ ۱۳۲.۸ ۲۴۴   ۲ ۵۷
تابا ۲.۳ ۱۷.۳ ۱۰ ۲۱.۱ ۷۸ −۱.۸ ۲ ۵۲ ۲۶.۲   ۹۰۸ ۲ ۲۴
لکما ۱.۹ ۶ ۱۰ ۱۴ ۰ ۰ ۲.۷ ۳۱.۲ ۱۱.۴     ۰ ۲۹
کاریز ۱.۸ ۲۲.۸ ۱۵ ۲۷.۹ ۶۶ −۱.۲ ۳.۲ ۱۲۹.۱ ۴۰.۴   ۱۲۰۰ ۳ ۱۹
ثقزوی ۱.۱ ۱۰.۸ ۱۰ ۱۲.۸ ۱۱ −۰.۱ ۱.۴ ۲۹.۱ ۲۱   ۱۲۲ ۲ ۲۱
گکیش ۰.۸ ۸.۴ ۷ ۱۳.۷ ۲۰ ۰.۲ ۰.۵ ۱۴.۴ ۲۷.۷ ۱۶۹   ۳ ۱۳
غگز ۰.۶ ۹.۷ ۸ ۳۷.۲ ۰ ۰ ۳.۵ ۱۵۸.۷ ۴۵.۳     ۴ ۱۸
ولقمان ۰.۵ ۸.۸ ۷ ۲۵.۷ ۲۷ −۰.۱ ۲.۵ ۶۳ ۲۴.۸ ۲ ۱۳۳ ۳ ۱
فماک ۰.۴ ۱۲.۱ ۶ ۲۴.۳ ۱۰۵ −۰.۳ ۵.۷ ۳۸.۶ ۶.۸ ۵۲ ۱۲۲ ۵ ۲۶
شتولی ۰.۲ ۹.۲ ۱۱ ۴۲.۵ ۱۸ ۰ ۰.۴ ۵۲.۲ ۱۲۷.۶   ۲۹ ۱ ۱۷
شگامرن ۰.۱ ۲.۶ ۳ ۳۲.۲ ۰ ۰ ۲ ۲۵.۱ ۱۲.۶     ۱ ۰

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت قدرت حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • غالبر
 • غگز
 • ثزاگرس
 • کاریز
 • غگلپا
 • کگاز
 • زشریف
 • نطرین
 • ولقمان
 • ثغرب
 • تابا
 • غکورش
 • وتعاون
 • وبوعلی
 • ثمسکن

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • نیرو
 • شتولی
 • بازرگام
 • کورز
 • سدشت
 • پارسان
 • فسوژ
 • ولبهمن
 • زماهان
 • وطوبی
 • گکیش

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۳ همت است که به علت نسبتاً پایین بودن فاکتور بازیگر و نوسان کمی مثبت بازار، در حد حجم عادی معاملات روزانه است. این حجم نسبت به روزهای مثبت و پرنوسان در هفته‌های اخیر کمی بالاتر است و در مجموع در بررسی تعادل بین شاخص و حجم، افت شاخص منطقی به نظر می‌رسد..

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران بازار برای تحلیل اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده، داده‌های آماری نرمال‌سازی شده و قدرت حقیقی در شاخص‌سازها و در عموم ۴۰۰ نماد در تصویر زیر ذکر شده است. میزان خرید خالص (خرید منهای فروش) کدهای حقوقی و قدرت حقوقی (سرانه‌ی خرید تقسیم بر سرانه‌ی فروش) نیز به صورت نرمال شده به صورت زیر است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۲ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به آمار فاکتور بازیگر پیش‌فاز و همین‌طور فاکتور بازیگر که در تصویر فوق برای عموم ۴۰۰ نماد و شاخص‌سازها به صورت مجزا ذکر شده نیز توجه فرمایید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به سرانه‌ی خرید و سرانه فروش حقیقی‌ها و همین‌طور خرید و فروش حقوقی‌ها، فاکتور خروج سرمایه‌های قوی محاسبه شده و با توجه به میانگین وزنی (بر اساس حجم معاملات) در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت به محاسبه شده و روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن درج شده است. مقادیر فعلی منفی ۱۶۰ و منفی ۴۸۰ است و در این حالت احتمال ریزش شاخص به دلیل فرار سرمایه‌های بزرگ به صندوق‌ها بیش از احتمال رشد شاخص است.

امروز هم روند تغییرات فاکتور بازیگر پیش‌فاز در شاخص‌سازها رو به رشد بود و برای اولین بار در هفته‌های اخیر به عدد ۲۰ رسید. این افزایش نشان از شروع یک روند جدید محسوب می‌شود که با توجه به افت جزئی حجم و فرار سرمایه‌های درشت به صندوق‌های درآمد ثابت و همین‌طور عرضه اولیه‌ی نسبتاً کوچکی به اسم کرومیت در روزهای آتی، می‌توان پیش‌بینی ریزش شاخص را محتمل‌تر دانست. خوشبختانه فاکتور بازیگر در سطح پایینی است و کدهای حقوقی با قدرت خوبی خرید می‌کنند و لذا می‌توان در روزهای آتی، روزانه کمتر از ۵ درصد از سبد سهام برای نگهداری چند ماهه را جمع‌آوری کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: