در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

امروز روند کلی بازار بورس تهران در ابتدا کمی نزولی و سپس کمی صعودی و مجدداً نزولی بود و شاخص‌ها نسبت به روز قبلی تغییر چندانی نکرد. شاخص کل ۰.۰۴ درصد کاهش پیدا کرد و به ۲ میلیون و ۵۳ هزار واحد رسید در حالی که شاخص کل با معیار هم‌وزن رشد ۰.۲۸ درصدی را تجربه کرد و به ۷۰۱ هزار واحد رسید.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شستا ۶۰.۳ ۸.۴ ۸ ۲۰.۲ ۷۱ −۱۱.۸ ۱.۷ ۲۸.۱ ۱۶.۴ ۷۴۴ ۱۷۲۱ ۲ ۱۴
ذوب ۴۳.۵ ۱۳ ۱۴ ۱۷.۶ ۳۵ ۳.۵ ۱ ۳۵.۶ ۳۶.۶ ۷۱۵ ۹۷۲ ۴ ۰
وبملت ۴۲.۴ ۱۷.۱ ۱۶ ۱۶.۱ ۸۰ ۱۳.۳ ۰.۹ ۲۹.۵ ۳۴.۵ ۳۳۷۲ ۱۱۴۰ ۲ ۲
فولاد ۳۶.۸ ۱۲.۲ ۱۲ ۱۵.۱ ۹۱ ۱۴ ۰.۵ ۱۲.۵ ۲۷.۵ ۱۶۹۳ ۶۵۰ ۲ ۰
فملی ۳۵ ۱۶.۵ ۱۵ ۱۶ ۱۲۲ ۱۰.۵ ۰.۴ ۱۲.۴ ۲۸.۶ ۲۹۶۷ ۳۲۲۸ ۲ ۶
خودرو ۳۳.۶ ۹.۵ ۱۰ ۱۷.۴ ۴۲ ۵ ۱ ۲۵.۴ ۲۵.۶ ۶۹۱ ۲۵۹ ۴ ۱۵
شپنا ۲۶.۶ ۱۰.۷ ۱۳ ۱۴.۱ ۵۹ ۱۳ ۰.۵ ۱۴.۲ ۲۷ ۱۷۸۵ ۲۱۸ ۳ ۳
وتجارت ۲۵ ۱۳.۲ ۱۰ ۲۰.۵ ۸۰ −۱.۶ ۲.۲ ۴۷.۷ ۲۲.۱ ۲۲۷۶ ۹۷۴ ۳ ۱۳
خساپا ۲۰ ۸.۴ ۱۰ ۱۶.۸ ۴۵ ۵.۲ ۱.۱ ۲۲.۶ ۲۰.۶ ۶۴۵ ۱۱۲ ۴ ۸
اخابر ۱۶.۲ ۱۰.۳ ۱۴ ۱۶.۴ ۱۶ −۰.۳ ۰.۷ ۲۵.۵ ۳۵.۶ ۳۹۲ ۷۱۵ ۵ ۵
حکشتی ۱۳.۷ ۸.۳ ۹ ۱۵.۶ ۳۸ −۳.۱ ۰.۹ ۱۹ ۲۲.۱ ۱۰۷۶ ۱۳۷۷ ۳ ۲۵
ومعادن ۱۲.۸ ۹.۸ ۹ ۱۸.۱ ۶۳ ۱.۶ ۰.۶ ۱۸.۴ ۳۱ ۸۰۶ ۵۴۶ ۳ ۱۰
شتران ۱۱.۹ ۷.۱ ۸ ۱۳.۸ ۳۴ ۳.۶ ۰.۸ ۱۴ ۱۷.۶ ۴۷۹ ۵۴ ۳ ۹
شپدیس ۱۱.۴ ۱۲.۹ ۱۱ ۱۸ ۱۲۶ ۳.۸ ۰.۴ ۹.۸ ۲۲.۸ ۳۰۱۴ ۲۶۴۸ ۳ ۳
شبندر ۱۱ ۶.۵ ۱۰ ۱۳.۱ ۲۲ ۱.۶ ۰.۵ ۱۱ ۲۱.۳ ۳۳۱ ۱۹۵ ۳ ۱۶
بپاس ۱۰.۴ ۵۳.۶ ۵۰ ۳۷.۴ ۱۲۲ ۷.۸ ۰.۱ ۱۷ ۱۷۸.۳ ۱۰۳۰۶ ۲۴۱۸ ۲ ۱
شیران ۸.۶ ۶.۵ ۹ ۱۷.۶ ۹ ۰ ۱.۳ ۲۴.۲ ۱۸.۴ ۹۶ ۱۲۴ ۴ ۶
وغدیر ۷.۵ ۱۰ ۱۳ ۱۸.۹ ۱۲۷ ۰.۲ ۱.۳ ۱۵.۸ ۱۲.۲ ۷۰۱ ۱۱۷۲ ۳ ۰
اپال ۷.۵ ۷.۱ ۴ ۱۵.۴ ۲۲ −۱.۶ ۱.۹ ۲۶.۸ ۱۴.۴   ۲۰۵ ۳ ۷
پترول ۷.۳ ۴ ۶ ۱۷.۴ ۱۳ ۰.۹ ۰.۷ ۱۰.۹ ۱۴.۸ ۱۸۶   ۴ ۱۶
نوری ۶.۸ ۱۰.۱ ۱۲ ۱۴.۲ ۵۶ ۳.۱ ۰.۸ ۱۷.۱ ۲۲.۱ ۳۸۶ ۱۹۸ ۲ ۵
پارسان ۵.۹ ۱۱.۲ ۱۱ ۲۱.۸ ۱۱۴ ۰.۴ ۰.۶ ۱۶.۳ ۲۶.۴ ۷۰۵ ۷۸۹ ۳ ۰
شگویا ۵.۹ ۷.۲ ۹ ۱۷ ۱۲۱ ۰.۱ ۱.۹ ۱۴.۱ ۷.۳ ۷۱۹ ۱۱۷۱ ۳ ۰
پارس ۵.۸ ۵.۷ ۶ ۲۹.۲ ۱۴۶ −۱ ۰.۶ ۷.۶ ۱۲ ۶۱۸ ۱۵۵۱ ۳ ۱۷
شیراز ۵.۶ ۶.۱ ۱۳ ۲۸.۳ ۹۶ −۰.۲ ۰.۷ ۱۴.۶ ۲۱.۷ ۶۳۷ ۲۷۹۰ ۴ ۱۳
کگل ۵.۳ ۹.۹ ۱۴ ۱۷.۲ ۱۵۲ ۰ ۰.۶ ۶.۲ ۱۰.۶ ۱۰۰۲ ۵۰۲ ۳ ۵
کاریس ۴.۹ ۲۴.۲ ۲۴ ۳۰.۴ ۹۶ ۰.۲ ۱.۱ ۸۰.۸ ۷۱.۲ ۱۲۲۳ ۵۵۹ ۲ ۵
فارس ۴.۸ ۸.۸ ۱۲ ۱۵.۲ ۷۱ ۳.۴ ۰.۳ ۷.۷ ۲۶.۲ ۱۶۹۹   ۲ ۱۱
تاپیکو ۴.۴ ۱۰.۹ ۱۳ ۱۹.۷ ۷۷ ۳.۴ ۰.۳ ۱۰.۱ ۴۰ ۸۴۰   ۲ ۷
کاوه ۳.۷ ۱۳.۱ ۹ ۱۵.۲ ۴۵ ۱ ۰.۹ ۲۸.۴ ۳۱.۹ ۶۷۹ ۸۵ ۳ ۲
وپارس ۳.۷ ۵ ۷ ۱۵.۵ ۳۸ ۰.۳ ۰.۸ ۱۰.۹ ۱۳.۵ ۲۷۹ ۱۴۱ ۴ ۱۱
شبریز ۲.۹ ۵.۴ ۶ ۱۳.۹ ۲۱ ۰.۶ ۰.۹ ۱۲.۱ ۱۴.۲ ۱۴۸   ۳ ۱۱
رمپنا ۲.۸ ۶.۶ ۱۱ ۲۱.۲ ۱۰۴ −۱.۱ ۱.۷ ۱۵.۸ ۹.۱ ۲۹۸ ۴۰۴ ۳ ۱۸
فخوز ۲.۷ ۵.۳ ۸ ۱۶.۴ ۶۳ ۰.۴ ۰.۶ ۹.۱ ۱۵.۲ ۳۵۱ ۲۲۳ ۳ ۱۲
صبا ۲.۷ ۴.۸ ۵ ۱۵.۱ ۵۰ −۰.۴ ۳ ۲۰.۳ ۶.۷ ۲۳۲ ۲۲۰ ۳ ۲۳
وصندوق ۲.۶ ۸.۶ ۹ ۶۸.۴ ۱۵۱ ۰.۹ ۰.۱ ۶ ۷۵.۷ ۷۸۶ ۷۴۳ ۳ ۴
هرمز ۲.۶ ۷ ۶ ۱۹.۶ ۷۹ −۱.۲ ۳.۲ ۲۶.۹ ۸.۳ ۲۰۷ ۸۱۵ ۳ ۲۰
تاصیکو ۲.۲ ۱۱.۶ ۱۱ ۲۲.۱ ۸۹ ۱.۸ ۰.۲ ۹ ۴۰.۹ ۶۴۱ ۷۸ ۲ ۱۱
آریا ۲.۲ ۲.۷ ۳ ۱۳.۹ ۴۳ ۰.۹ ۰.۸ ۵.۲ ۶.۳ ۳۰۴ ۱۴ ۲ ۱۲
همراه ۱.۸ ۴.۷ ۷ ۱۳.۷ ۱۲ ۰.۲ ۰.۹ ۱۱.۱ ۱۲.۵ ۱۰۴   ۳ ۷
کچاد ۱.۸ ۶.۴ ۹ ۱۵.۵ ۱۰۰ ۰.۵ ۰.۵ ۶.۳ ۱۳.۷ ۲۳۰ ۳۲۱ ۳ ۳
زاگرس ۱.۷ ۶.۵ ۱۱ ۱۱.۹ ۴ −۰.۱ ۱.۶ ۱۹.۵ ۱۱.۹   ۶۵ ۳ ۱۵
شفن ۱.۶ ۳.۲ ۶ ۱۴.۵ ۱۳ −۰.۲ ۰.۵ ۶.۴ ۱۲.۶ ۸ ۱۹۳ ۴ ۱۲
وامید ۱.۵ ۹.۵ ۱۵ ۴۸.۲ ۱۶۷ ۰.۴ ۰.۳ ۵.۴ ۱۹.۲ ۷۴۵ ۲۷۱ ۲ ۲
شخارک ۱ ۵.۵ ۱۳ ۱۵.۴ ۴۶ ۰.۵ ۰.۶ ۹.۶ ۱۵.۳ ۲۴۴   ۳ ۰
مبین ۰.۹ ۲.۹ ۶ ۲۲.۳ ۴۲ ۰.۲ ۰.۲ ۵.۵ ۲۶.۷ ۲۶۴ ۵۶ ۳ ۱۲
کگهر ۰.۸ ۹.۱ ۱۰ ۱۹.۶ ۱۴۷ ۰.۲ ۰.۴ ۵.۵ ۱۳.۱ ۱۶۳ ۱۶۳ ۲ ۱
جم ۰.۶ ۲.۳ ۹ ۵۳.۸ ۷۷ ۰.۴ ۰.۲ ۵.۳ ۲۵.۲ ۲۲۴   ۳ ۸
مارون ۰.۳ ۴.۲ ۱۰ ۱۲.۶ ۳۳ ۰.۱ ۰.۲ ۴.۴ ۲۲.۱ ۱۰۳   ۲ ۹
شکبیر ۰.۱ ۵.۶ ۹ ۱۰.۶ ۱۵ ۰ ۰.۹ ۱۰.۴ ۱۱   ۱۵ ۲ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • ذوب
 • وبملت
 • فولاد
 • فملی
 • خودرو
 • شپنا
 • وتجارت
 • خساپا
 • اخابر
 • حکشتی
 • ومعادن

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شستا
 • حکشتی
 • وتجارت
 • اپال
 • هرمز
 • رمپنا
 • پارس
 • صبا
 • اخابر
 • شیراز
 • شفن
 • زاگرس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فولاد
 • وبملت
 • شپنا
 • فملی
 • بپاس
 • خساپا
 • خودرو
 • شپدیس
 • شتران
 • ذوب
 • فارس
 • تاپیکو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وتجارت
 • ذوب
 • اخابر
 • ومعادن
 • خساپا
 • اپال
 • هرمز
 • شیران
 • مبین

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • جم
 • مبین
 • وتجارت
 • هرمز
 • ومعادن
 • ذوب
 • شیران
 • خساپا
 • اخابر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

کترام ۶۳.۴ ۱۸.۹ ۱۴ ۱۸.۶ ۴۶ ۲۲.۶ ۰.۸ ۴۵.۴ ۵۴.۹ ۲۱۵۶ ۴۹۳ ۵ ۴۷
کساپا ۴۵.۸ ۱۱.۶ ۱۳ ۱۷.۹ ۷ −۱.۴ ۰.۶ ۳۰.۱ ۴۷.۹ ۴۵۸ ۱۱۹۹ ۱ ۵۱
ملت ۳۷.۹ ۱۲.۸ ۸ ۲۴.۵ ۳۰ −۱۰.۷ ۰.۷ ۴۰.۸ ۶۲.۴ ۱۰۶ ۱۵۳۸ ۵ ۴
ثشاهد ۳۶.۲ ۹.۳ ۱۱ ۱۶.۸ ۴ −۱.۱ ۱ ۲۹.۹ ۲۸.۹ ۱۰۵ ۲۹۳ ۵ ۳۵
بالبر ۳۴.۴ ۱۴.۷ ۱۴ ۱۸.۷ ۱ ۰ ۱ ۵۰ ۵۰.۱ ۴۷ ۱۱۰ ۴ ۰
وساپا ۳۱.۳ ۱۴.۱ ۱۱ ۲۰.۵ ۹ −۱.۹ ۱.۴ ۶۲.۵ ۴۳.۹ ۱۶۰ ۵۹۳ ۵ ۲۲
ختوقا ۳۱.۲ ۱۴.۹ ۸ ۱۷.۸ ۴۰ ۵.۵ ۱.۲ ۴۴.۵ ۳۵.۷ ۴۵۹۳ ۶۰۳ ۵ ۱۲
ثفارس ۳۰.۷ ۲۲.۷ ۲۱ ۱۶.۴ ۱۷ −۵.۳ ۱.۴ ۷۹.۱ ۵۴.۷ ۱۶ ۱۰۶۲ ۵ ۲
ثبهساز ۲۷.۷ ۷.۵ ۷ ۱۷.۱ ۹ ۱.۶ ۱.۹ ۳۴.۵ ۱۷.۹ ۲۱۴ ۶۹ ۵ ۶
کماسه ۲۷ ۱۲.۲ ۱۱ ۲۰.۴ ۳۰ ۵.۵ ۰.۷ ۳۰.۸ ۴۶ ۷۴۲ ۴۳۳ ۶ ۸
حفارس ۲۶.۲ ۸.۳ ۱۶ ۲۰.۶ ۸ −۰.۴ ۰.۹ ۲۹.۴ ۳۲.۵ ۲۰۹ ۲۰۱ ۳ ۱
سصفها ۲۵.۷ ۷.۹ ۵ ۲۵ ۶ −۱.۶ ۰.۷ ۳۲ ۴۳   ۱۶۴۰ ۶ ۳۱
چدن ۲۵.۵ ۱۶.۴ ۸ ۱۷.۷ ۳۳ −۷.۳ ۱.۹ ۶۲.۲ ۳۲.۸ ۲۷۶ ۱۳۱۴ ۵ ۰
غبهنوش ۲۴.۸ ۲۲.۸ ۱۱ ۱۷.۴ ۴۳ −۹.۸ ۰.۹ ۵۵.۳ ۶۰.۴ ۱۵۴ ۱۲۹۵ ۵ ۱۴
فاذر ۲۴.۶ ۸.۹ ۱۰ ۲۰.۱ ۳ −۰.۵ ۱.۱ ۳۵.۵ ۳۱.۵ ۹۳ ۲۱۴ ۵ ۰
وسدید ۲۴.۳ ۱۶.۳ ۲۱ ۱۶.۳ ۱۶ ۱.۱ ۰.۶ ۳۷.۶ ۶۲.۵ ۱۲۷۵ ۳۵۲ ۲ ۱۳
خکاوه ۲۴ ۱۹.۹ ۲۳ ۱۴.۳ ۰ ۰ ۰.۶ ۴۴.۶ ۷۰     ۲ ۲۰
غاذر ۲۱.۳ ۹.۳ ۷ ۱۷.۴ ۱ ۰ ۰.۹ ۲۸.۳ ۳۲.۷ ۴۶ ۹۱ ۴ ۲۰
تکنو ۲۱ ۸.۳ ۶ ۱۸.۷ ۱ ۰.۲ ۰.۴ ۱۹.۸ ۵۳.۱ ۲۱۷ ۵۶ ۵ ۱۸
خکمک ۲۰.۶ ۱۰.۳ ۷ ۲۰.۵ ۲۸ −۳.۹ ۱.۵ ۴۱.۱ ۲۷.۳ ۲۹۶ ۱۲۲۱ ۵ ۱۹
ثمسکن ۱۹.۷ ۱۳.۱ ۱۰ ۲۳ ۵۲ −۹.۴ ۱.۶ ۴۸.۲ ۳۰ ۱۹۱ ۳۲۲۷ ۵ ۰
کاما ۱۵.۴ ۷.۶ ۷ ۱۷.۳ ۱۴ −۰.۵ ۱.۱ ۲۴.۵ ۲۲.۲ ۴۲۱ ۴۶۲ ۵ ۱۳
کگاز ۱۳.۲ ۱۹.۹ ۱۳ ۱۹.۶ ۶۸ ۲.۸ ۰.۹ ۴۶.۶ ۵۱.۸ ۵۵۴ ۸۰۴ ۵ ۴
ثامید ۱۲.۸ ۷.۶ ۴ ۱۴.۳ ۳۳ −۲.۸ ۵.۶ ۵۱.۶ ۹.۲ ۱۷۶ ۸۷۴ ۴ ۶
ولملت ۱۲.۶ ۱۲.۵ ۱۰ ۲۱.۲ ۳۹ −۵ ۱.۳ ۴۴.۳ ۳۳.۱   ۴۹۰۷ ۶ ۰
ورنا ۱۲.۴ ۱۰.۴ ۱۱ ۱۶.۹ ۸ ۰ ۰.۹ ۳۰.۶ ۳۴.۲ ۲۳۹ ۱۷۲ ۵ ۲۷
کالا ۱۲.۱ ۹.۶ ۷ ۱۵.۳ ۳۱ ۳.۳ ۰.۶ ۱۸.۲ ۳۱.۲ ۸۸۰ ۱۰۴ ۵ ۱۹
ثاخت ۱۱.۴ ۸.۲ ۱۲ ۱۸.۱ ۷ ۰ ۰.۹ ۲۵.۷ ۲۹.۸ ۱۸۳ ۷۹ ۵ ۰
خمحرکه ۱۱ ۸.۶ ۸ ۱۶.۶ ۷ −۰.۱ ۱ ۲۶.۵ ۲۶.۱ ۳۱۴ ۴۰۹ ۵ ۱۹
خاهن ۱۰.۷ ۱۱.۶ ۱۰ ۱۸ ۱۷ ۱.۴ ۱ ۳۶ ۳۵.۲ ۷۸۸ ۱۰۴ ۶ ۳
ونیرو ۱۰.۶ ۱۲.۳ ۱۱ ۱۶.۳ ۶۵ ۴.۹ ۰.۸ ۲۲.۹ ۲۷.۳ ۶۶۲ ۲۵۲ ۵ ۰
خپارس ۱۰.۱ ۶.۶ ۷ ۱۹.۶ ۱۲ ۰.۹ ۱.۱ ۲۵.۳ ۲۲.۴ ۲۶۵ ۷۹ ۳ ۱۲
لابسا ۹.۹ ۱۲.۸ ۸ ۱۹.۳ ۶۲ ۵.۱ ۰.۸ ۲۶.۱ ۳۴.۵ ۲۸۲۶ ۱۷۵ ۵ ۰
وآذر ۹.۷ ۸.۶ ۷ ۱۷.۱ ۴ ۰.۱ ۱ ۲۷.۵ ۲۶.۴ ۱۱۵ ۱۴۲ ۴ ۱۸
شسینا ۹.۵ ۶.۷ ۷ ۱۵.۲ ۰ ۰ ۰.۹ ۱۸.۹ ۲۰   ۲ ۶ ۱۵
سدشت ۹.۲ ۲۰.۳ ۱۲ ۱۳.۶ ۱ ۰.۱ ۰.۴ ۳۸.۱ ۹۴.۸ ۶۶   ۴ ۱
فسازان ۸.۹ ۶.۶ ۹ ۲۰.۶ ۱۲ ۰.۴ ۰.۸ ۲۱.۸ ۲۶.۴ ۱۷۵ ۱۱۱ ۵ ۴
ولصنم ۸.۷ ۱۶.۲ ۸ ۱۷.۷ ۱۰۶ ۲.۲ ۰.۷ ۱۹.۹ ۲۹.۸ ۸۰۴ ۱۷۱۰ ۶ ۰
کسعدی ۸.۷ ۱۰.۲ ۵ ۱۵.۷ ۴ ۰ ۱.۲ ۳۳.۴ ۲۶.۸ ۹۵ ۱۹۵ ۵ ۷
قثابت ۸.۳ ۶.۳ ۹ ۱۷.۴ ۱۰ −۰.۱ ۱.۱ ۲۰.۶ ۱۹ ۱۸۳ ۱۵۴ ۵ ۱۲
غچین ۸.۱ ۷.۵ ۶ ۲۰.۴ ۳۲ −۲.۶ ۱.۴ ۲۸ ۲۰.۷ ۲ ۱۳۱۸ ۳ ۲۴
بورس ۷.۸ ۸.۳ ۷ ۱۵ ۱۰ −۰.۵ ۱ ۲۲.۹ ۲۲.۹ ۵۸ ۱۵۷ ۴ ۱۰
های وب ۷.۶ ۵.۸ ۶ ۱۶.۹ ۲۱ −۱ ۰.۷ ۱۴.۹ ۲۰.۷ ۶۸ ۴۳۰ ۴ ۱۶
دانا ۷.۵ ۱۰.۳ ۷ ۱۴.۹ ۱۷ ۰.۹ ۱ ۲۶.۳ ۲۷ ۱۰۸۰ ۵۷ ۴ ۱۰
غنوش ۷.۳ ۷.۲ ۷ ۱۶ ۰ ۰ ۰.۹ ۲۰.۷ ۲۲.۷ ۰   ۴ ۱۰
کسرا ۷.۱ ۶.۷ ۱۰ ۱۸.۷ ۰ ۰ ۰.۹ ۲۳.۷ ۲۵.۲   ۴ ۵ ۶
اسیاتک ۷ ۸.۸ ۷ ۱۸ ۷۵ ۲ ۱.۴ ۲۴.۲ ۱۶.۸ ۶۱۲ ۲۳۲ ۴ ۱۳
وتوکا ۶.۸ ۸.۱ ۵ ۲۲.۷ ۳۷ −۲.۳ ۱.۷ ۳۶.۶ ۲۱.۵ ۱۱۸ ۶۰۸ ۵ ۱
پردیس ۶.۸ ۱۷.۸ ۱۱ ۱۸ ۴ −۰.۲ ۱.۲ ۶۷.۳ ۵۴.۶ ۲۱ ۲۱۴ ۴ ۸
خمهر ۶.۸ ۷.۵ ۷ ۱۶.۶ ۱ ۰ ۰.۸ ۲۱.۱ ۲۶.۴ ۴۸ ۴۸ ۵ ۱۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • تپکو
 • وساخت
 • کترام
 • کساپا
 • ملت
 • ثشاهد
 • بالبر
 • وساپا
 • ختوقا
 • ثفارس
 • ثبهساز
 • کماسه

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وساخت
 • ملت
 • غبهنوش
 • ثمسکن
 • چدن
 • ثفارس
 • ولملت
 • وکار
 • خکمک
 • تایرا
 • ثامید
 • غچین

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • کترام
 • تپکو
 • ختوقا
 • کماسه
 • لابسا
 • ونیرو
 • کالا
 • کگاز
 • فپنتا
 • ولصنم
 • آسیا
 • اسیاتک

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • غبهنوش
 • سدشت
 • کگاز
 • کترام
 • پردیس
 • سفار
 • تپکو
 • چدن
 • ختوقا

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شغدیر
 • پکرمان
 • سکرما
 • ثامان
 • تپکو
 • وکار
 • سصفها
 • دکیمی
 • ملت

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۲۶۸.۱ ۵۷.۸ ۶۹ ۱۳.۳ ۱۰۲ −۲۶.۷ ۱.۳ ۸۴.۹ ۶۶.۹ ۵۱۲۹ ۵۹۹۱ ۰ ۰
یاقوت ۱۷۴.۹ ۳۷.۳ ۵۱ ۱۴.۸ ۹۰ ۳.۵ ۰.۸ ۵۵.۵ ۶۶.۱ ۶۲۱۵ ۷۰۲۳ ۰ ۰
ثبات ۱۶۳.۳ ۳۱۰.۵ ۲۲۸ ۱۶.۱ ۱۸۰ −۱.۴ ۱.۲ ۱۰۷.۴ ۹۲.۵ ۲۴۳۸۸ ۱۴۷۷۷ ۰ ۰
اعتماد ۱۳۷.۵ ۷۶.۴ ۱۱۸ ۱۳.۶ ۱۰۵ ۸.۹ ۱ ۹۸.۹ ۹۸.۳ ۵۱۲۸ ۵۶۶۴ ۰ ۰
کیان ۱۳۴.۳ ۷۲.۷ ۵۱ ۱۲.۸ ۱۳۸ ۲.۲ ۰.۹ ۵۵.۳ ۶۰.۵ ۱۰۳۹۵ ۷۶۱۳ ۰ ۰
هامرز ۱۱۰ ۴۲۰ ۲۵۰ ۳۴ ۱۸۴ ۶ ۰.۳ ۱۱۵.۲ ۳۹۸.۹ ۲۶۱۲۵ ۲۴۶۱۶ ۰ ۱
همای ۱۰۶.۳ ۴۰.۴ ۴۳ ۱۵.۷ ۴۷ −۱۶.۳ ۱.۱ ۱۰۲.۵ ۹۰.۷ ۴۲۲۸ ۸۲۹۶ ۰ ۱
سپیدما ۹۷.۷ ۲۱۰.۷ ۱۵۱ ۱۶.۶ ۱۶۳ ۲۲.۱ ۰.۳ ۵۶.۵ ۱۸۹.۵ ۱۵۱۰۳ ۱۳۷۱۲ ۰ ۰
تصمیم ۹۴.۷ ۳۱۱.۶ ۹۶ ۱۵.۸ ۱۹۳ ۲.۸ ۰.۴ ۲۱.۷ ۴۸.۳ ۳۰۹۰۵ ۲۹۹۵۹ ۰ ۰
کمند ۷۹.۵ ۴۵.۲ ۸۰ ۱۴.۶ ۷۳ ۱۶.۳ ۰.۶ ۶۴.۷ ۱۰۶ ۱۸۵۶۴ ۴۱۷۴ ۰ ۱
فردا ۵۹.۲ ۴۰۵.۴ ۳۸۵ ۲۱.۲ ۱۹۴ −۱.۶ ۴.۵ ۸۹.۷ ۲۰.۱ ۱۸۹۲۱ ۵۸۳۴۰ ۰ ۰
فیروزا ۵۵.۴ ۱۰۳.۷ ۱۴۹ ۱۳ ۱۲۵ ۶.۴ ۰.۷ ۸۴.۸ ۱۱۸.۹ ۳۱۴۵ ۷۸۳۷ ۰ ۰
سپر ۴۸.۲ ۶۱.۴ ۱۰۰ ۱۲.۸ ۹۸ −۰.۴ ۰.۷ ۶۹.۲ ۹۶.۷ ۳۹۰۳ ۲۶۴۱ ۰ ۰
پارند ۴۶.۹ ۱۱۹ ۱۲۴ ۱۴.۱ ۱۵۲ −۳ ۰.۷ ۶۹.۵ ۱۰۱.۴ ۱۱۳۶۶ ۹۲۸۶ ۰ ۱
داریک ۴۳.۵ ۴۲.۷ ۴۱ ۱۳.۱ ۶۸ ۶.۹ ۰.۸ ۶۵.۷ ۸۱.۳ ۹۱۷۵ ۲۲۸۱ ۰ ۰
آکورد ۳۷.۱ ۵۱.۸ ۸۴ ۱۱.۶ ۱۲۵ ۲.۸ ۰.۹ ۴۲.۵ ۴۷.۶ ۴۰۹۲ ۳۶۲۶ ۰ ۰
صایند ۳۳.۹ ۳۱.۸ ۴۵ ۱۲.۹ ۴۷ −۵ ۰.۹ ۵۹.۴ ۶۶.۹ ۱۸۴۰ ۱۰۵۰۲ ۰ ۰
کارین ۱۲.۲ ۱۷۹.۵ ۱۵۶ ۱۶.۶ ۱۰۱ ۱۰.۴ ۰.۱ ۴۱ ۵۳۴ ۱۱۳۸۴ ۹۹۰ ۰ ۱
مانی ۱۱ ۲۴ ۳۸ ۱۵.۴ ۸۵ −۷.۶ ۱.۹ ۵۰.۴ ۲۶ ۲۸۴ ۴۲۲۲ ۰ ۰
امین یکم ۶ ۲۸ ۲۹ ۱۲.۹ ۱۹ ۱.۱ ۰.۸ ۵۷ ۷۴.۷ ۱۱۴۷   ۰ ۱
یارا ۵.۲ ۹۰.۱ ۶۵ ۱۳.۲ ۱۸۰ ۰.۱ ۱.۲ ۲۷.۴ ۲۲ ۲۳۶۶ ۱۱۶۳ ۰ ۰
آسامید ۵.۱ ۵۵.۱ ۷۸ ۱۱.۲ ۸۹ ۰.۷ ۰.۸ ۶۰ ۷۶.۷ ۱۳۰۲ ۹۶۰ ۰ ۰
خاتم ۱.۹ ۳۲.۵ ۴۰ ۱۲.۶ ۷۸ ۰.۱ ۱.۳ ۵۶.۹ ۴۴.۳ ۷۷۹ ۷۲۱ ۰ ۰
گنجینه ۱.۱ ۶۰.۴ ۱۷۲ ۱۱.۹ ۱۰۰ −۱.۱ ۸۰.۱ ۸۸.۱ ۱.۱ ۲ ۱۱۴۴ ۰ ۱
دارا ۰.۶ ۲۶.۵ ۱۷۰ ۱۰.۵ ۹۷ −۰.۳ ۱.۴ ۳۱.۳ ۲۲.۹ ۱۴۳ ۴۲۲ ۰ ۰
ارمغان ۰.۴ ۳۱.۱ ۱۰۷ ۱۱.۸ ۸۶ ۰.۳ ۰.۲ ۱۱.۶ ۶۷.۵ ۳۴۷   ۰ ۱
سخند ۰ ۱.۲ ۸ ۷.۵ ۸۵ ۰ ۰.۳ ۰.۵ ۱.۵ ۲ ۱ ۰ ۱

آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده می‌توان از آمار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نوع درآمد ثابت نیستند هم استفاده کرد. به جدول آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته‌اند توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۲۶۸.۱ ۵۷.۸ ۶۹ ۱۳.۳ ۱۰۲ −۲۶.۷ ۱.۳ ۸۴.۹ ۶۶.۹ ۵۱۲۹ ۵۹۹۱ ۰ ۰
اهرم ۲۱۸.۸ ۲۱.۴ ۲۲ ۲۷ ۱۱ −۱۰.۹ ۰.۹ ۱۰۳.۳ ۱۱۰ ۴۶۳ ۱۰۵۶ ۴ ۹
یاقوت ۱۷۴.۹ ۳۷.۳ ۵۱ ۱۴.۸ ۹۰ ۳.۵ ۰.۸ ۵۵.۵ ۶۶.۱ ۶۲۱۵ ۷۰۲۳ ۰ ۰
ثبات ۱۶۳.۳ ۳۱۰.۵ ۲۲۸ ۱۶.۱ ۱۸۰ −۱.۴ ۱.۲ ۱۰۷.۴ ۹۲.۵ ۲۴۳۸۸ ۱۴۷۷۷ ۰ ۰
کارا ۱۴۵.۹ ۴۵.۹ ۱۱۷ ۲۴.۲ ۱۲۴ ۱۸.۸ ۰.۸ ۷۳.۲ ۹۴.۳ ۵۸۷۶ ۴۷۷۲ ۰ ۰
اعتماد ۱۳۷.۵ ۷۶.۴ ۱۱۸ ۱۳.۶ ۱۰۵ ۸.۹ ۱ ۹۸.۹ ۹۸.۳ ۵۱۲۸ ۵۶۶۴ ۰ ۰
کیان ۱۳۴.۳ ۷۲.۷ ۵۱ ۱۲.۸ ۱۳۸ ۲.۲ ۰.۹ ۵۵.۳ ۶۰.۵ ۱۰۳۹۵ ۷۶۱۳ ۰ ۰
هامرز ۱۱۰ ۴۲۰ ۲۵۰ ۳۴ ۱۸۴ ۶ ۰.۳ ۱۱۵.۲ ۳۹۸.۹ ۲۶۱۲۵ ۲۴۶۱۶ ۰ ۱
همای ۱۰۶.۳ ۴۰.۴ ۴۳ ۱۵.۷ ۴۷ −۱۶.۳ ۱.۱ ۱۰۲.۵ ۹۰.۷ ۴۲۲۸ ۸۲۹۶ ۰ ۱
سپیدما ۹۷.۷ ۲۱۰.۷ ۱۵۱ ۱۶.۶ ۱۶۳ ۲۲.۱ ۰.۳ ۵۶.۵ ۱۸۹.۵ ۱۵۱۰۳ ۱۳۷۱۲ ۰ ۰
تصمیم ۹۴.۷ ۳۱۱.۶ ۹۶ ۱۵.۸ ۱۹۳ ۲.۸ ۰.۴ ۲۱.۷ ۴۸.۳ ۳۰۹۰۵ ۲۹۹۵۹ ۰ ۰
کمند ۷۹.۵ ۴۵.۲ ۸۰ ۱۴.۶ ۷۳ ۱۶.۳ ۰.۶ ۶۴.۷ ۱۰۶ ۱۸۵۶۴ ۴۱۷۴ ۰ ۱
لبخند ۷۷ ۴۹.۷ ۷۵ ۱۴.۵ ۱۰۵ −۹.۴ ۱.۲ ۷۳.۵ ۶۳.۲ ۵۹۵۲ ۵۶۴۲ ۰ ۰
دارا یکم ۷۱.۲ ۱۲.۱ ۱۲ ۲۱.۴ ۳۴ −۱۳.۸ ۱.۳ ۴۸.۲ ۳۷.۱ ۷۴۸ ۲۳۸۴ ۳ ۹
آوند ۶۲.۵ ۵۵.۷ ۷۳ ۱۵.۵ ۹۴ −۲۰ ۱.۲ ۹۹.۱ ۸۰.۷ ۴۸۲۲ ۷۸۴۸ ۰ ۰
پالایش ۶۲.۱ ۱۰.۷ ۱۲ ۱۹.۶ ۱۳ −۰.۲ ۱.۱ ۴۰.۹ ۳۶.۴ ۶۵۹ ۱۰۴۹ ۴ ۱۴
فردا ۵۹.۲ ۴۰۵.۴ ۳۸۵ ۲۱.۲ ۱۹۴ −۱.۶ ۴.۵ ۸۹.۷ ۲۰.۱ ۱۸۹۲۱ ۵۸۳۴۰ ۰ ۰
فیروزا ۵۵.۴ ۱۰۳.۷ ۱۴۹ ۱۳ ۱۲۵ ۶.۴ ۰.۷ ۸۴.۸ ۱۱۸.۹ ۳۱۴۵ ۷۸۳۷ ۰ ۰
آگاس ۵۳.۴ ۲۸.۳ ۲۷ ۲۹.۸ ۰ ۰ ۰.۸ ۱۴۶.۱ ۱۸۹.۹ ۱۰ ۳۳ ۲ ۳
اوصتا ۵۳.۳ ۹۱۹.۴ ۸۱۷ ۱۷.۱ ۱۹۸ −۰.۲ ۲.۷ ۴۸.۴ ۱۷.۸ ۲۶۳۷۲ ۱۰۵۸۶ ۰ ۰
شتاب ۴۹.۱ ۱۳.۸ ۱۴ ۳۲.۵ ۲ −۰.۱ ۱ ۸۷ ۸۷.۵ ۱۱۴ ۱۰۴ ۳ ۱۰
سپر ۴۸.۲ ۶۱.۴ ۱۰۰ ۱۲.۸ ۹۸ −۰.۴ ۰.۷ ۶۹.۲ ۹۶.۷ ۳۹۰۳ ۲۶۴۱ ۰ ۰
پارند ۴۶.۹ ۱۱۹ ۱۲۴ ۱۴.۱ ۱۵۲ −۳ ۰.۷ ۶۹.۵ ۱۰۱.۴ ۱۱۳۶۶ ۹۲۸۶ ۰ ۱
پاداش ۴۵ ۵۹.۱ ۱۰۳ ۱۷.۲ ۸۸ ۱.۸ ۱ ۱۱۳.۱ ۱۱۴.۱ ۲۰۸۰۲ ۲۷۱۴ ۰ ۰
اونیکس ۴۳.۷ ۳۳۱ ۲۶۹ ۱۸.۹ ۱۹۴ ۰.۵ ۰.۵ ۲۳.۸ ۵۰.۳ ۲۱۳۶۱ ۲۱۱۱۹ ۰ ۰
داریک ۴۳.۵ ۴۲.۷ ۴۱ ۱۳.۱ ۶۸ ۶.۹ ۰.۸ ۶۵.۷ ۸۱.۳ ۹۱۷۵ ۲۲۸۱ ۰ ۰
آکورد ۳۷.۱ ۵۱.۸ ۸۴ ۱۱.۶ ۱۲۵ ۲.۸ ۰.۹ ۴۲.۵ ۴۷.۶ ۴۰۹۲ ۳۶۲۶ ۰ ۰
صایند ۳۳.۹ ۳۱.۸ ۴۵ ۱۲.۹ ۴۷ −۵ ۰.۹ ۵۹.۴ ۶۶.۹ ۱۸۴۰ ۱۰۵۰۲ ۰ ۰
نخل ۳۰.۶ ۲۹۴.۶ ۱۷۵ ۱۷.۳ ۱۸۸ −۲.۱ ۳ ۹۲.۶ ۳۰.۵ ۹۲۲۲ ۹۹۲۶ ۰ ۱
فاخر ۳۰.۵ ۴۴۸.۹ ۳۰۵ ۲۷.۲ ۱۹۵ −۰.۹ ۴.۱ ۹۱.۷ ۲۲.۴ ۵۸۶۶ ۱۵۱۲۶ ۰ ۰
کاج ۲۹.۴ ۲۴۹.۵ ۱۸۱ ۱۴.۶ ۱۷۴ −۰.۸ ۱.۴ ۱۱۰.۹ ۷۹.۱ ۱۲۶۱۵ ۸۶۸۲ ۰ ۰
عیار ۲۸.۹ ۸.۶ ۱۴ ۱۶.۸ ۵۳ −۵ ۰.۳ ۱۵.۱ ۴۴ ۱۲۹۳ ۱۰۱۲۷ ۱ ۲
طلا ۲۵.۵ ۸.۵ ۲۰ ۱۷.۳ ۱۴ ۳.۴ ۰.۴ ۱۸.۱ ۴۸.۲ ۷۰۵ ۱۲۴ ۱ ۳
توسکا ۲۳.۷ ۲۲۳.۸ ۳۵۵ ۶۶.۳ ۱۹۸ ۰.۱ ۰.۵ ۱۵ ۳۳.۲ ۱۱۷۹۱ ۴۶۹۷ ۰ ۰
توان ۲۳.۲ ۱۰.۹ ۱۲ ۱۹.۶ ۲۴ −۱.۵ ۱ ۳۶.۴ ۳۷.۵ ۴۱۷ ۱۱۹۱ ۳ ۶
پتروآگاه ۲۰.۹ ۲۱.۷ ۲۲ ۱۹.۱ ۳ ۰.۷ ۰.۹ ۷۷.۳ ۸۴.۳ ۳۳۴   ۲ ۳
فیروزه ۱۷.۷ ۱۶۰.۸ ۲۹ ۱۷.۲ ۱۸۹ ۱ ۰.۴ ۱۷.۳ ۴۲.۳ ۱۷۲۰۲ ۵۴۱۴ ۲ ۵
آلا ۱۵.۳ ۷۳.۵ ۶۰ ۱۷.۳ ۱۲۲ −۸.۱ ۱.۹ ۱۱۳.۹ ۶۱ ۱۳۱۳ ۴۴۴۲ ۰ ۰
سیناد ۱۴.۸ ۷۷.۹ ۸۳ ۱۶.۸ ۱۴۴ −۴.۴ ۲.۲ ۹۳.۴ ۴۲.۶ ۱۴۰۹ ۳۲۲۲ ۰ ۰
کامیاب ۱۲.۲ ۶۴.۹ ۴۷ ۱۳.۱ ۹۱ ۷.۵ ۰.۳ ۴۲ ۱۳۸.۵ ۹۳۰۸ ۹۱۰ ۰ ۰
کارین ۱۲.۲ ۱۷۹.۵ ۱۵۶ ۱۶.۶ ۱۰۱ ۱۰.۴ ۰.۱ ۴۱ ۵۳۴ ۱۱۳۸۴ ۹۹۰ ۰ ۱
زیتون ۱۱.۵ ۵۵.۴ ۲۴ ۱۴ ۱۷۷ −۰.۲ ۰.۹ ۱۷.۱ ۱۹.۱ ۱۰۰۶۵ ۵۱۲۹ ۱ ۰
رابین ۱۱.۴ ۹۱.۲ ۱۱۶ ۱۵.۴ ۱۰۰ ۴.۱ ۰.۵ ۹۴.۲ ۱۸۴.۵ ۳۸۶۱ ۱۲۱۵ ۰ ۰
آکام ۱۱ ۷۹.۴ ۱۲۹ ۱۶.۶ ۹۱ ۵.۴ ۰.۱ ۴۸.۵ ۵۴۰.۴ ۳۸۵۵ ۷۷۱ ۰ ۰
مانی ۱۱ ۲۴ ۳۸ ۱۵.۴ ۸۵ −۷.۶ ۱.۹ ۵۰.۴ ۲۶ ۲۸۴ ۴۲۲۲ ۰ ۰
مثقال ۸.۷ ۸.۷ ۱۶ ۱۹.۹ ۱۰ ۰ ۰.۵ ۲۴.۲ ۵۰.۶ ۲۲۵ ۴۴۲ ۱ ۲
نهال ۸.۳ ۱۲.۶ ۱۱ ۱۹.۵ ۲۳ ۱.۹ ۰.۷ ۳۵.۲ ۵۱.۷ ۹۶۱   ۲ ۰
امین یکم ۶ ۲۸ ۲۹ ۱۲.۹ ۱۹ ۱.۱ ۰.۸ ۵۷ ۷۴.۷ ۱۱۴۷   ۰ ۱
اطلس ۵.۹ ۱۲.۸ ۱۹ ۱۶.۴ ۸ ۰.۵ ۱.۱ ۴۱.۶ ۳۸.۶ ۲۳۲   ۲ ۲
اعتبار ۵.۸ ۱۳۵ ۲۱۲ ۲۰.۵ ۱۸۲ ۰.۵ ۰.۳ ۲۵.۶ ۷۸.۶ ۱۸۴۰ ۲۵۰۸ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

تپکو ۷۰.۳ ۱۶.۹ ۹ ۲۶.۵ ۴۷ ۸.۴ ۱.۶ ۸۸.۴ ۵۵.۱ ۱۸۸۶ ۱۰۲۵ ۳ ۱۴
کساپا ۴۵.۸ ۱۱.۶ ۱۳ ۱۷.۹ ۷ −۱.۴ ۰.۶ ۳۰.۱ ۴۷.۹ ۴۵۸ ۱۱۹۹ ۱ ۵۱
توریل ۳۴.۶ ۱۳.۹ ۹ ۲۲.۳ ۵۲ −۱۲ ۰.۵ ۳۵.۱ ۷۳.۱ ۴۴۳ ۳۸۶۰ ۴ ۱۳
وساپا ۳۱.۳ ۱۴.۱ ۱۱ ۲۰.۵ ۹ −۱.۹ ۱.۴ ۶۲.۵ ۴۳.۹ ۱۶۰ ۵۹۳ ۵ ۲۲
گدنا ۳۱.۲ ۷.۲ ۵ ۱۶.۷ ۵ −۰.۲ ۱.۹ ۳۲.۴ ۱۶.۸ ۶۸۱ ۱۷۶ ۵ ۱۵
تکنو ۲۱ ۸.۳ ۶ ۱۸.۷ ۱ ۰.۲ ۰.۴ ۱۹.۸ ۵۳.۱ ۲۱۷ ۵۶ ۵ ۱۸
خکمک ۲۰.۶ ۱۰.۳ ۷ ۲۰.۵ ۲۸ −۳.۹ ۱.۵ ۴۱.۱ ۲۷.۳ ۲۹۶ ۱۲۲۱ ۵ ۱۹
خبنیان ۱۵.۵ ۱۸.۴ ۱۳ ۱۹.۱ ۶۱ −۹.۵ ۲ ۶۰.۵ ۳۰ ۰ ۱۳۵۷ ۲ ۲۹
کتوکا ۱۳.۴ ۱۲.۵ ۸ ۱۷ ۴۱ −۵ ۱.۴ ۳۷.۲ ۲۷.۲ ۸۱ ۱۳۱۰ ۶ ۱۸
وسنا ۱۰.۵ ۲۸.۶ ۳۲ ۱۷.۸ ۳۵ ۳.۷ ۰.۴ ۵۱.۹ ۱۲۷.۸ ۶۱۵   ۲ ۱۶
حگردش ۱۰.۴ ۱۷.۳ ۸ ۲۲.۳ ۸۷ −۹ ۲.۴ ۵۰.۳ ۲۰.۷ ۱ ۳۰۰۶ ۳ ۱۷
اپال ۷.۵ ۷.۱ ۴ ۱۵.۴ ۲۲ −۱.۶ ۱.۹ ۲۶.۸ ۱۴.۴   ۲۰۵ ۳ ۷
تپولا ۶.۸ ۱۴.۲ ۲۰ ۱۴.۷ ۰ ۰ ۰.۶ ۳۱.۹ ۵۷     ۰ ۳۹
نطرین ۶.۶ ۱۰.۳ ۵ ۲۰.۲ ۱۰ ۰.۲ ۱.۹ ۵۵.۴ ۲۸.۵ ۴۵۸ ۲۳۵ ۶ ۱۸
حتوکا ۶.۵ ۸.۷ ۷ ۲۱.۹ ۴ −۰.۲ ۰.۶ ۲۷.۵ ۴۹.۵ ۱۴ ۱۱۳ ۵ ۲۵
بزاگرس ۴.۴ ۹.۹ ۵ ۱۳ ۲۳ −۰.۹ ۳ ۴۰.۴ ۱۳.۵ ۸۰ ۴۷۳ ۵ ۱۲
قنقش ۳.۴ ۱۲.۸ ۲۴ ۱۵.۵ ۱۱ −۰.۴ ۰.۶ ۲۹.۴ ۵۳.۴   ۳۹۳ ۱ ۳۶
وسرمد ۳.۱ ۸.۳ ۸ ۱۹.۶ ۰ ۰ ۰.۵ ۲۲.۵ ۴۷.۴     ۲ ۲۰
لخانه ۳.۱ ۱۰.۱ ۱۳ ۱۳.۳ ۶۵ −۲ ۰.۶ ۱۵.۴ ۲۶.۳   ۱۰۱۱ ۰ ۲۵
وتوسکا ۱.۸ ۹.۹ ۸ ۲۴.۶ ۵ ۰.۱ ۰.۵ ۳۵.۵ ۶۸.۸ ۸۵   ۲ ۱۱
شزنگ ۱.۸ ۹.۳ ۱۰ ۱۵.۵ ۰ ۰ ۰.۶ ۲۲.۴ ۳۶.۱     ۱ ۲۵
شستان ۱.۶ ۳۱.۲ ۳۱ ۲۰ ۸۰ ۱.۳ ۰.۱ ۲۰ ۱۵۷.۴ ۱۲۵۴   ۱ ۲۰
ثقزوی ۱.۴ ۹.۸ ۱۰ ۱۳.۷ ۴۴ −۰.۵ ۱.۵ ۲۴.۵ ۱۶.۲ ۴۳ ۲۹۷ ۲ ۲۲
ثنام ۱.۱ ۱۰.۲ ۶ ۱۶.۸ ۱۲۶ −۰.۳ ۱.۵ ۱۴.۴ ۹.۴ ۵۵۲ ۸۳۷ ۲ ۱۷
شسم ۰.۵ ۹.۴ ۸ ۱۳.۳ ۴ ۰ ۱.۹ ۳۵.۲ ۱۸.۴ ۲۵   ۱ ۱
بتک ۰.۴ ۹.۷ ۹ ۱۲.۸ ۰ ۰ ۱.۴ ۳۰.۳ ۲۱.۴     ۰ ۳
فماک ۰.۲ ۸.۸ ۶ ۱۳.۱ ۴۷ ۰.۱ ۰.۳ ۹.۳ ۳۳.۷ ۷۵ ۴ ۵ ۲۷

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت قدرت حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • تپکو
 • وساپا
 • خبنیان
 • نطرین
 • حگردش
 • خکمک
 • بزاگرس
 • کتوکا
 • شسم
 • گدنا
 • بتک
 • اپال
 • ثقزوی
 • ثنام

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • شستان
 • وسنا
 • توریل
 • وتوسکا
 • تپولا
 • قنقش
 • تکنو
 • حتوکا
 • کساپا
 • وسرمد
 • شزنگ
 • فماک
 • لخانه

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲ همت است که به علت پایین بودن فاکتور بازیگر که معرف احتمال معاملاتی از نوع کد به کد و رنج زدن است و همین‌طور نوسان کمی منفی بازار، کمی پایین‌تر از حجم ظاهری معاملات است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران بازار برای تحلیل اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده، داده‌های آماری نرمال‌سازی شده و قدرت حقیقی در شاخص‌سازها و در عموم ۴۰۰ نماد در تصویر زیر ذکر شده است. میزان خرید خالص (خرید منهای فروش) کدهای حقوقی و قدرت حقوقی (سرانه‌ی خرید تقسیم بر سرانه‌ی فروش) نیز به صورت نرمال شده به صورت زیر است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۱ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به آمار فاکتور بازیگر پیش‌فاز و همین‌طور فاکتور بازیگر که در تصویر فوق برای عموم ۴۰۰ نماد و شاخص‌سازها به صورت مجزا ذکر شده نیز توجه فرمایید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به سرانه‌ی خرید و سرانه فروش حقیقی‌ها و همین‌طور خرید و فروش حقوقی‌ها، فاکتور خروج سرمایه‌های قوی محاسبه شده و با توجه به میانگین وزنی (بر اساس حجم معاملات) در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت به محاسبه شده و روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن درج شده است. مقادیر فعلی منفی است و در این حالت احتمال ریزش شاخص به دلیل فرار سرمایه‌های بزرگ به صندوق‌ها بیش از احتمال رشد شاخص است.

حجم معاملات نسبت به روزهای مثبت هفته‌های اخیر کمی بهتر است و این موضوع عدد شاخص تعادلی را بهبود می‌بخشد و از طرف دیگر امروز در نیمه‌ی اول بازار که بیشتر نمادهای شاخص‌ساز در محدوده‌ی منفی تابلو معامله می‌شدند، فاکتور بازیگر حتی به کمتر از ۹ هم رسیده بود و این موضوع نشان می‌دهد که تمایل برای پایین کشیدن شاخص با انجام کد به کد کمتر از هفته‌های اخیر است. اما به هر حال فاکتور بازیگر پیش‌فاز در شاخص‌سازها به عدد ۱۸ نزدیک شده و کدهای حقوقی نیز در نیمه‌ی دوم بازار محتاطانه خارج می‌شدند. لذا افت شاخص برای بار دیگر تا محدوده‌ی ۲ و حتی ۱.۹۶ میلیون واحد دور از انتظار نیست.

طبق آمار توصیه‌ی روزهای قبلی مبنی بر خرید تدریجی سبد سهام امسال تکرار می‌شود، به خصوص در روزهایی که بازار منفی است و فاکتور بازیگر و ارقام رفتاری حقوقی‌ها خوب است.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: