در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

امروز روند کلی بازار بورس تهران مثبت بود و شاخص کل با رشد ۰.۱۶ درصد و شاخص هم‌وزن با رشد ۰.۳۷ روبرو شد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شپنا ۶۴.۵ ۱۶.۶ ۱۳ ۱۵.۷ ۷۹ ۱۸.۳ ۰.۷ ۲۶ ۳۵.۲ ۲۱۶۳ ۱۱۶۱ ۳ ۴
فولاد ۵۸.۳ ۱۳.۴ ۱۱ ۱۵.۵ ۱۰۱ ۵.۶ ۰.۸ ۱۷.۱ ۲۲.۴ ۲۴۷۳ ۱۷۷۲ ۲ ۲
خودرو ۵۱.۶ ۱۰.۶ ۱۰ ۱۷.۱ ۲۷ ۱۰.۱ ۱.۲ ۳۳ ۲۷.۵ ۷۴۸ ۲۵۲ ۴ ۱۸
ذوب ۴۱.۸ ۱۰.۳ ۱۴ ۱۶.۴ ۱۴ ۴.۶ ۱ ۲۹.۶ ۳۰.۳ ۱۰۵۴ ۱۴۲ ۴ ۰
وبملت ۴۰.۴ ۱۳.۸ ۱۷ ۱۵.۵ ۶۳ ۱۴.۹ ۱ ۲۸.۳ ۲۹ ۱۴۵۵ ۶۷۴ ۲ ۳
خساپا ۳۷.۳ ۱۰.۱ ۱۰ ۱۹.۲ ۵۵ ۱۴.۶ ۰.۹ ۲۴.۶ ۲۸.۷ ۱۳۵۱ ۳۲۵ ۴ ۱۱
شستا ۳۶.۳ ۷.۶ ۸ ۱۷.۷ ۶۵ ۶.۵ ۱ ۱۷.۵ ۱۸.۲ ۷۹۸ ۷۸۷ ۲ ۱۵
فملی ۳۳.۲ ۱۵.۲ ۱۵ ۱۴.۹ ۱۲۳ ۸ ۰.۹ ۱۵.۷ ۱۷.۷ ۴۰۸۲ ۱۸۳۴ ۲ ۶
وبصادر ۳۲.۵ ۱۴.۷ ۱۱ ۲۱.۱ ۸۵ −۴.۵ ۱.۵ ۴۲.۶ ۲۸.۲ ۹۵۶ ۲۶۶۵ ۳ ۱۵
حکشتی ۲۸.۵ ۹.۸ ۹ ۱۸.۱ ۳۷ −۴.۹ ۰.۸ ۲۵.۲ ۳۱.۵ ۲۵۲ ۹۴۹ ۳ ۸
اخابر ۲۵.۲ ۱۶.۳ ۱۳ ۱۷.۵ ۵۳ −۷.۵ ۱.۶ ۵۰.۱ ۳۱.۲ ۷۲۱ ۲۰۷۴ ۵ ۸
ومعادن ۲۲.۲ ۱۱ ۸ ۲۱.۷ ۹۶ −۶.۲ ۱.۲ ۲۵.۷ ۲۱.۶ ۱۲۶۵ ۱۲۵۳ ۳ ۱۲
شبندر ۲۱.۷ ۱۰.۸ ۱۰ ۱۵.۵ ۹۵ ۴.۶ ۰.۵ ۱۲.۲ ۲۲.۸ ۱۵۶۹ ۱۰۰۲ ۳ ۱۷
وتجارت ۲۱ ۱۱.۶ ۱۱ ۱۸.۶ ۸۴ ۵ ۱.۲ ۲۷.۶ ۲۲.۵ ۲۲۵۸ ۶۹۹ ۳ ۱۴
وغدیر ۱۷.۱ ۱۵.۶ ۱۳ ۲۰.۲ ۱۲۴ −۰.۴ ۱ ۲۲.۷ ۲۳ ۹۴۴ ۱۷۹۴ ۳ ۲
شتران ۱۶ ۸ ۸ ۱۴.۲ ۴۳ ۶.۵ ۰.۷ ۱۳.۶ ۲۰.۸ ۶۶۵ ۴۸ ۳ ۱۱
شیران ۱۵.۶ ۹.۶ ۹ ۲۰ ۶۰ ۴.۳ ۱.۵ ۳۳.۹ ۲۲ ۱۴۰۳ ۸۵۱ ۴ ۹
شگویا ۱۵.۲ ۱۱.۴ ۹ ۱۸.۳ ۹۲ ۹.۶ ۰.۸ ۱۷.۷ ۲۳.۴ ۱۴۸۲ ۵۵۰ ۳ ۰
پترول ۱۲.۴ ۶.۲ ۶ ۱۶ ۲۰ −۱.۷ ۱.۱ ۱۷.۶ ۱۶.۳ ۱۳۲ ۱۰۵۷ ۴ ۱۸
بپاس ۱۲.۴ ۴۷.۱ ۴۹ ۳۹.۱ ۱۱۳ ۹.۳ ۰.۲ ۳۳.۹ ۲۱۹.۳ ۱۱۶۶۱ ۲۳۵۳ ۲ ۱
کگل ۱۱.۶ ۱۵.۲ ۱۴ ۲۲.۳ ۱۳۹ ۲.۱ ۰.۷ ۱۶.۳ ۲۳ ۱۵۱۳ ۶۳۵ ۳ ۶
فارس ۱۰.۹ ۱۴.۱ ۱۳ ۱۸.۹ ۱۴۴ ۴.۱ ۰.۳ ۵.۶ ۲۱.۷ ۱۹۷۸ ۱۱۶۲ ۲ ۱۱
پارسان ۱۰.۳ ۱۱.۹ ۱۱ ۲۲.۷ ۱۲۵ ۰.۶ ۱.۴ ۲۴.۴ ۱۷ ۲۲۴۵ ۸۷۷ ۳ ۱
شیراز ۹.۷ ۹.۴ ۱۳ ۲۴.۴ ۶۷ ۳.۹ ۰.۵ ۲۰.۲ ۴۰.۵ ۷۴۳ ۶۵۴ ۴ ۱۳
تاپیکو ۸.۴ ۱۲.۵ ۱۳ ۲۰.۵ ۱۱۰ ۰.۴ ۰.۸ ۲۰.۲ ۲۵.۱ ۹۸۲ ۹۰۰ ۲ ۹
نوری ۸.۲ ۸ ۱۳ ۱۶.۸ ۸۰ ۳.۷ ۰.۷ ۱۲.۵ ۱۸ ۸۶۷ ۴۷۹ ۲ ۶
هرمز ۷.۶ ۸.۸ ۵ ۱۹.۴ ۵۵ −۱.۹ ۱.۲ ۲۵.۸ ۲۱.۴ ۳۷۸ ۷۵۶ ۳ ۲۳
کاریس ۷.۱ ۳۴.۶ ۲۲ ۲۱.۱ ۹۶ ۲.۵ ۰.۶ ۵۲.۳ ۹۵ ۲۳۳۱ ۳۶۴ ۲ ۶
رمپنا ۶.۲ ۱۳.۴ ۱۰ ۱۹.۷ ۱۰۸ −۰.۲ ۰.۹ ۲۲.۲ ۲۴.۷ ۴۶۳ ۶۸۰ ۳ ۱۹
زاگرس ۵.۶ ۱۴.۶ ۱۰ ۱۳.۶ ۰ ۰ ۰.۹ ۳۶.۶ ۴۰.۹   ۱ ۳ ۱۵
فخوز ۵.۶ ۷.۲ ۸ ۱۶ ۴۱ −۱.۳ ۱.۷ ۲۳.۳ ۱۳.۷ ۱۲۵ ۶۰۴ ۳ ۱۴
پارس ۵.۵ ۵ ۶ ۲۴.۵ ۹۶ −۰.۲ ۰.۳ ۸.۱ ۲۶ ۱۲۷۰ ۶۷۴ ۳ ۱۷
شپدیس ۴.۷ ۷.۳ ۱۲ ۱۵.۱ ۶۷ ۳.۲ ۰.۴ ۷.۷ ۲۰.۵ ۷۸۳   ۳ ۵
وپارس ۴.۷ ۶.۳ ۷ ۱۴.۲ ۴ −۰.۱ ۰.۹ ۱۶.۱ ۱۷.۶ ۵۲ ۴۷ ۴ ۱۲
شبریز ۴ ۵.۷ ۶ ۱۴.۱ ۳۲ ۰ ۰.۹ ۱۲.۴ ۱۳.۹ ۱۶۲ ۶۵۴ ۳ ۱۳
شفن ۳.۹ ۷ ۶ ۱۵.۵ ۴۳ ۱.۷ ۰.۴ ۱۰.۳ ۲۳.۹ ۱۶۶۸   ۴ ۱۴
وصندوق ۳.۴ ۱۲.۲ ۹ ۳۷.۷ ۱۶۶ ۰ ۱.۱ ۱۵.۹ ۱۵.۱ ۹۵۰ ۷۰۸ ۳ ۳
کچاد ۳.۴ ۸.۷ ۸ ۱۵.۶ ۱۱۴ ۱.۱ ۰.۶ ۸.۷ ۱۳.۴ ۸۳۵ ۴۶۷ ۳ ۴
همراه ۳.۳ ۶.۴ ۷ ۱۴.۳ ۳۱ ۰.۶ ۱.۱ ۱۵.۳ ۱۴.۴ ۲۰۲ ۱۰۷ ۳ ۹
صبا ۳.۲ ۴.۵ ۵ ۱۵.۳ ۲۱ ۰.۲ ۱ ۱۱.۶ ۱۲ ۲۲۲ ۷۴ ۳ ۲۳
تاصیکو ۳.۱ ۱۰.۷ ۱۱ ۲۵.۳ ۱۱۳ ۱.۴ ۰.۳ ۱۱.۳ ۳۴.۱ ۱۲۰۲ ۲۰۸ ۲ ۱۱
جم ۲.۸ ۵.۸ ۹ ۵۵.۴ ۱۴۸ ۱ ۰.۱ ۴.۴ ۳۰.۸ ۱۲۸۷ ۵۲۱ ۳ ۹
کاوه ۲.۷ ۸.۴ ۹ ۱۷.۸ ۶۱ −۱.۲ ۱.۴ ۲۲.۹ ۱۶.۹ ۱۹۸ ۴۷۸ ۳ ۳
شخارک ۲.۶ ۶ ۱۳ ۲۱.۲ ۵۶ ۱.۱ ۱.۱ ۱۸.۴ ۱۶.۹ ۶۵۷ ۹۰ ۳ ۰
کگهر ۲.۳ ۸.۴ ۱۱ ۵۷.۳ ۱۴۰ ۰.۸ ۰.۴ ۱۵.۵ ۳۶.۲ ۶۷۱ ۲۴۵ ۲ ۱
آریا ۲.۳ ۲.۶ ۳ ۱۴.۳ ۴۳ ۰.۸ ۱.۱ ۵.۹ ۵.۶ ۴۵۸ ۸۷ ۲ ۱۳
وامید ۲ ۷ ۱۵ ۶۱.۵ ۱۳۱ ۰.۹ ۰.۲ ۱۰.۹ ۴۵.۵ ۸۸۱ ۲۱۶ ۲ ۲
اپال ۰.۹ ۲.۴ ۳ ۱۲.۱ ۳ ۰ ۲ ۸.۴ ۴.۲ ۴ ۱۹ ۳ ۱۰
مبین ۰.۷ ۷.۶ ۶ ۱۲ ۱۱۲ −۰.۱ ۱.۱ ۸ ۷.۳ ۳۵۱ ۲۱۸ ۳ ۱۲
مارون ۰.۵ ۸.۹ ۱۰ ۱۲.۸ ۷۸ ۰.۲ ۰.۴ ۷.۸ ۲۰.۳ ۱۵۸ ۸۵ ۲ ۱۰
شکبیر ۰.۱ ۴ ۹ ۱۲.۱ ۰ ۰ ۲.۸ ۱۸ ۶.۴     ۲ ۲

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • فولاد
 • خودرو
 • ذوب
 • وبملت
 • خساپا
 • شستا
 • فملی
 • وبصادر
 • حکشتی
 • اخابر
 • ومعادن

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • اخابر
 • ومعادن
 • حکشتی
 • وبصادر
 • هرمز
 • پترول
 • فخوز
 • کاوه
 • وغدیر
 • رمپنا
 • پارس
 • وپارس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شپنا
 • وبملت
 • خساپا
 • خودرو
 • شگویا
 • بپاس
 • فملی
 • شستا
 • شتران
 • فولاد
 • وتجارت
 • ذوب

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وبصادر
 • وتجارت
 • خودرو
 • ذوب
 • خساپا
 • حکشتی
 • شیران
 • شیراز
 • هرمز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شیراز
 • شخارک
 • وبصادر
 • شیران
 • هرمز
 • خساپا
 • وتجارت
 • حکشتی
 • خودرو

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حفارس ۳۸.۴ ۹.۷ ۱۶ ۲۲.۳ ۴ ۰ ۰.۷ ۳۳.۸ ۴۶.۶ ۱۸۹ ۱۴۳ ۳ ۰
ثفارس ۳۵.۷ ۱۸.۲ ۲۲ ۱۹.۸ ۱۰ −۱.۶ ۱ ۶۳.۱ ۶۵.۳ ۲۲۷ ۴۲۰ ۵ ۳
وساپا ۳۵.۳ ۱۴.۲ ۱۰ ۱۸.۱ ۱ ۰.۲ ۱.۱ ۵۱ ۴۶ ۱۱۲ ۸۱ ۵ ۲۶
ثامان ۳۳ ۱۲.۲ ۸ ۱۹.۲ ۲ −۰.۵ ۰.۷ ۳۷ ۵۰.۵   ۵۰۹ ۴ ۵۴
کترام ۲۷.۹ ۱۵.۵ ۱۵ ۱۸.۱ ۲۱ ۳.۸ ۰.۹ ۴۲.۴ ۴۶.۲ ۱۱۸۹ ۲۱۲ ۵ ۵۰
فاذر ۲۷.۵ ۸.۷ ۱۰ ۱۹.۱ ۵ −۰.۷ ۱ ۳۰.۶ ۳۰.۶ ۱۳۵ ۳۳۹ ۵ ۰
ولملت ۲۵.۵ ۹.۶ ۱۱ ۲۶.۷ ۶ −۰.۳ ۰.۴ ۳۲ ۷۱.۵ ۲۹۲ ۴۳۵ ۶ ۰
ولصنم ۱۹.۵ ۱۳.۷ ۸ ۲۲.۲ ۶۲ ۱۱.۹ ۰.۶ ۲۶.۲ ۴۳.۹ ۳۸۹۴ ۸۲ ۶ ۰
خپارس ۱۹.۲ ۹ ۷ ۲۴.۴ ۲۳ −۰.۹ ۲.۳ ۶۲.۹ ۲۷ ۶۰۷ ۸۹۹ ۳ ۱۵
کسرا ۱۹.۲ ۸.۴ ۱۱ ۱۹ ۳ ۰.۱ ۰.۷ ۲۶ ۳۴.۷ ۹۷ ۷۷ ۵ ۱۰
سصفها ۱۸.۳ ۶.۲ ۵ ۲۳.۹ ۳ −۰.۴ ۰.۴ ۲۰.۱ ۴۵.۳ ۲۱ ۱۴۵ ۶ ۳۰
ورنا ۱۶.۶ ۱۰.۶ ۱۱ ۱۶.۹ ۶ ۰.۱ ۰.۸ ۲۸.۶ ۳۸ ۵۵۶ ۲۰۹ ۵ ۲۹
کالا ۱۶.۳ ۸ ۷ ۱۸.۸ ۷ ۱ ۰.۵ ۲۰ ۴۱.۵ ۵۳۳ ۲۷ ۵ ۲۱
ونیرو ۱۶ ۱۱.۹ ۱۱ ۱۷.۳ ۲۷ ۳.۸ ۱ ۳۲.۶ ۳۲.۴ ۳۹۷ ۱۱۱ ۵ ۰
تایرا ۱۵.۱ ۱۴ ۸ ۱۹.۵ ۳۴ −۲.۴ ۰.۹ ۴۱.۳ ۴۶.۶ ۳۴۶ ۱۲۵۹ ۳ ۱۲
کاما ۱۵.۱ ۶.۵ ۷ ۱۷.۹ ۵ ۰.۴ ۰.۸ ۱۹.۴ ۲۴.۴ ۵۵۹ ۴۳ ۵ ۱۶
کماسه ۱۴.۴ ۱۰.۸ ۱۰ ۱۷.۹ ۳۸ ۵.۳ ۰.۷ ۲۴.۷ ۳۳.۹ ۱۷۸۵ ۶۱ ۶ ۱۲
خمحرکه ۱۳.۹ ۹.۸ ۷ ۱۶.۵ ۴ −۰.۱ ۰.۹ ۲۸ ۳۲.۶ ۲۱۹ ۱۶۱ ۵ ۲۳
ثبهساز ۱۳.۶ ۵.۸ ۶ ۱۵.۵ ۶ ۰.۵ ۱.۵ ۲۰.۹ ۱۳.۸ ۱۲۲ ۷۴ ۵ ۸
بورس ۱۳.۴ ۸.۳ ۷ ۱۶.۱ ۳۴ ۳.۹ ۰.۸ ۱۷.۹ ۲۳.۷ ۸۳۸ ۱۰۵ ۴ ۱۴
ختوقا ۱۳.۱ ۸.۲ ۹ ۱۷.۱ ۱۰ −۰.۱ ۱ ۲۵.۵ ۲۵ ۲۹۷ ۳۵۷ ۵ ۱۶
ثشرق ۱۲.۹ ۱۶.۳ ۱۷ ۱۶.۴ ۷ −۰.۱ ۱.۴ ۵۷.۹ ۴۲.۶ ۳۷۷ ۲۶۱ ۵ ۰
سیمرغ ۱۲.۶ ۲۰.۳ ۱۳ ۱۶.۶ ۷۰ ۲.۸ ۱.۲ ۴۶.۶ ۳۷.۸ ۱۴۳۱ ۴۲۱ ۴ ۲
شلعاب ۱۲.۶ ۸.۸ ۸ ۱۶.۳ ۴ −۰.۲ ۰.۷ ۲۲.۸ ۳۲.۲ ۱۷۰ ۱۲۷ ۵ ۱۹
قثابت ۱۲.۵ ۷.۱ ۹ ۱۵.۹ ۱ ۰.۱ ۰.۷ ۱۷.۸ ۲۶.۴ ۶۴   ۵ ۱۴
خزر ۱۱.۹ ۷.۱ ۷ ۲۳.۱ ۱۳ ۰.۸ ۱.۱ ۳۰.۹ ۲۷.۸ ۳۰۳ ۱۲۲ ۶ ۰
پلاسک ۱۱.۵ ۹.۴ ۱۰ ۱۷.۷ ۳۸ ۴.۱ ۰.۸ ۲۱.۲ ۲۷.۳ ۱۳۷۶ ۵۱ ۵ ۰
های وب ۱۱.۴ ۶.۲ ۶ ۱۹.۵ ۲۸ ۲.۸ ۰.۶ ۱۴.۹ ۲۶.۶ ۹۸۲ ۲۰۸ ۴ ۱۹
خنصیر ۱۱ ۶.۸ ۶ ۱۸.۱ ۰ ۰ ۰.۷ ۱۹.۸ ۲۷.۴   ۴۲ ۵ ۲۰
غاذر ۱۱ ۸ ۶ ۲۰.۷ ۲ −۰.۲ ۱.۴ ۳۶.۶ ۲۷.۱ ۳ ۹۳ ۳ ۲۵
شسینا ۱۰.۹ ۶.۷ ۸ ۱۶.۵ ۳ −۰.۱ ۰.۸ ۱۷.۹ ۲۳.۸ ۷۷ ۲۱۵ ۷ ۱۶
ختراک ۱۰.۷ ۱۱.۷ ۵ ۱۸.۴ ۷۴ −۵.۱ ۲ ۳۲.۹ ۱۶.۷ ۲۸۰ ۱۳۰۸ ۵ ۱۹
غشان ۱۰.۶ ۹.۳ ۵ ۱۵.۷ ۱۲ −۱.۱ ۱ ۲۶.۷ ۲۵.۹ ۴۰ ۴۰۲ ۵ ۲۵
فاراک ۱۰.۵ ۵.۹ ۷ ۱۸.۴ ۱ ۰ ۰.۶ ۱۶.۲ ۲۶.۳ ۴۱ ۴۴ ۴ ۱۳
شاملا ۹.۴ ۱۹.۱ ۱۴ ۱۸.۱ ۷۴ −۴.۶ ۱.۲ ۴۴.۱ ۳۶.۲ ۴۰۲ ۱۴۴۹ ۴ ۸
دانا ۹.۲ ۸.۳ ۸ ۱۷.۹ ۱۶ ۰.۳ ۰.۷ ۲۲.۲ ۳۱.۶ ۴۵۴ ۵۷۱ ۴ ۱۱
ملت ۹.۲ ۷.۳ ۱۰ ۲۰.۲ ۳۲ −۲.۲ ۰.۹ ۲۱.۲ ۲۴.۶ ۱۸۹ ۸۴۴ ۵ ۳
وآذر ۹.۱ ۷.۴ ۷ ۱۶.۲ ۲ −۰.۱ ۰.۷ ۱۹.۶ ۲۶.۸ ۳۷ ۷۰ ۴ ۱۹
سیلام ۹ ۱۰.۵ ۷ ۱۸.۴ ۴۹ ۰.۹ ۱.۳ ۳۱.۶ ۲۴.۸ ۶۶۵ ۸۷۶ ۶ ۱۹
کاذر ۸.۶ ۸ ۷ ۱۷.۳ ۶ ۰.۳ ۰.۸ ۲۲ ۲۷.۴ ۱۰۱ ۱۴۵ ۵ ۶
بترانس ۸.۵ ۷.۱ ۷ ۱۵.۷ ۲۵ ۱.۸ ۰.۶ ۱۴.۵ ۲۴.۱ ۴۸۵ ۷۹ ۴ ۱۲
فلوله ۸.۴ ۶.۸ ۷ ۱۶.۹ ۲ ۰.۱ ۰.۵ ۱۶.۴ ۳۱.۹ ۱۶۶ ۱۶ ۵ ۲۳
فاسمین ۸.۲ ۹ ۷ ۱۷.۸ ۹۵ −۰.۷ ۰.۷ ۱۴ ۲۰.۱ ۵۹۱ ۸۵۸ ۳ ۱۵
سپاها ۸.۱ ۱۷.۲ ۹ ۱۵.۶ ۷۸ −۴.۳ ۱.۳ ۳۳.۴ ۲۶.۴ ۲۰۴ ۲۶۴۷ ۳ ۴
قنقش ۸ ۲۷.۴ ۲۳ ۱۶.۳ ۲۷ ۱.۷ ۰.۴ ۴۷.۸ ۱۳۲.۱ ۹۶۴ ۱۰۴ ۱ ۳۳
کگاز ۷.۸ ۱۹ ۱۲ ۱۹.۴ ۳۲ ۱.۷ ۰.۹ ۵۷.۹ ۶۲.۵ ۴۲۵ ۴۱۷ ۵ ۴
پتایر ۷.۴ ۶.۹ ۷ ۱۶.۵ ۳ −۰.۱ ۰.۹ ۲۰.۷ ۲۲.۳ ۳۲ ۱۶۷ ۵ ۱۲
خمهر ۷.۴ ۶.۸ ۷ ۱۹.۸ ۱ ۰.۱ ۰.۷ ۲۰.۸ ۳۱.۶ ۳۵   ۵ ۱۵
حفاری ۷.۳ ۹.۶ ۱۴ ۱۴.۹ ۱۴ ۱ ۱.۱ ۲۶.۲ ۲۴.۴ ۱۴۳ ۲۰ ۴ ۰
آپ ۷.۳ ۶.۵ ۵ ۱۸.۵ ۴ −۰.۱ ۱ ۲۲ ۲۲.۲ ۴۴ ۹۰ ۴ ۹

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • واتی
 • سخاش
 • ثشاهد
 • خزامیا
 • حفارس
 • ثفارس
 • وساپا
 • ثامان
 • کترام
 • فاذر
 • ولملت
 • ولصنم

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • سخاش
 • واتی
 • ختراک
 • شاملا
 • سپاها
 • قرن
 • سبهان
 • تایرا
 • لخانه
 • ملت
 • تنوین
 • وسپه

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ولصنم
 • کماسه
 • پلاسک
 • بورس
 • کترام
 • ونیرو
 • سیمرغ
 • های وب
 • شفارس
 • فسازان
 • سآبیک
 • فسپا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • بالبر
 • واتی
 • سخاش
 • قشهد
 • سیمرغ
 • قشرین
 • شاملا
 • کگاز
 • ثفارس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • دفرا
 • حتاید
 • ساراب
 • سهگمت
 • سکرما
 • دارو
 • سصوفی
 • ولملت
 • کبافق

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

کمند ۴۵۹.۶ ۱۶۳ ۷۱ ۱۶.۹ ۱۵۲ −۱۴۳.۲ ۱.۶ ۱۴۶.۲ ۹۰.۶ ۱۳۲۳۴ ۸۴۲۲۴ ۰ ۱
افران ۴۲۸.۶ ۸۰.۴ ۶۸ ۱۳.۵ ۹۴ ۶۲.۸ ۰.۷ ۹۶.۵ ۱۳۵.۴ ۶۲۹۶ ۷۷۳۶ ۰ ۰
یاقوت ۲۶۱.۱ ۵۳.۷ ۵۰ ۱۴ ۱۱۳ −۶.۴ ۰.۸ ۵۷.۴ ۷۶.۳ ۱۶۰۹۲ ۲۱۵۹۹ ۰ ۰
اعتماد ۲۲۶.۸ ۱۰۷.۱ ۱۱۸ ۱۴.۸ ۱۳۲ −۴۶.۸ ۱.۴ ۱۲۱.۳ ۸۹.۵ ۴۸۵۵ ۱۷۳۰۴ ۰ ۰
ثبات ۲۰۷.۵ ۲۸۲ ۲۱۳ ۱۸.۴ ۱۶۷ −۳۳.۲ ۲.۱ ۲۱۸.۳ ۱۰۴.۲ ۱۰۴۵۷ ۳۱۶۸۳ ۰ ۰
کیان ۱۵۱.۷ ۷۰.۹ ۵۱ ۱۳.۲ ۱۰۸ −۴۵.۵ ۱.۳ ۹۵ ۷۳.۷ ۵۳۶۲ ۲۶۱۳۰ ۰ ۰
همای ۱۲۹ ۴۲.۴ ۴۳ ۱۶ ۴۹ −۲۵.۹ ۰.۸ ۹۵.۵ ۱۱۴.۵ ۲۶۲۷ ۱۱۰۶۶ ۰ ۱
سپر ۱۲۸.۵ ۱۵۰.۳ ۹۴ ۱۵.۳ ۱۵۶ −۲۸.۶ ۱.۹ ۱۲۲.۴ ۶۴.۴ ۷۱۸۰ ۱۲۷۴۷ ۰ ۰
فردا ۹۵.۱ ۵۵۳.۶ ۳۸۸ ۲۲.۹ ۱۸۸ −۷ ۳.۹ ۲۳۳.۲ ۵۹.۳ ۲۸۶۸۰ ۹۲۹۹۹ ۰ ۰
فیروزا ۹۰.۸ ۱۵۹.۲ ۱۴۶ ۱۵ ۱۳۵ ۲.۳ ۰.۸ ۱۴۴.۳ ۱۷۰.۲ ۳۱۱۰ ۶۶۶۱ ۰ ۰
صایند ۶۰.۴ ۴۱.۷ ۴۴ ۱۵.۲ ۶۸ −۳۸.۹ ۱.۳ ۹۰ ۶۹.۱ ۲۶۱ ۹۹۸۳ ۰ ۰
داریک ۵۸.۶ ۴۸.۳ ۴۰ ۱۳.۹ ۱۰۱ −۷.۶ ۱.۲ ۷۲.۲ ۶۱.۴ ۴۲۷۹ ۶۶۴۷ ۰ ۰
آکورد ۳۵.۹ ۴۲.۶ ۸۲ ۱۲.۸ ۸۹ −۱۶ ۱.۹ ۷۸ ۴۰.۳ ۱۱۳۷ ۵۹۸۴ ۰ ۰
پارند ۳۱.۱ ۵۱.۸ ۱۲۹ ۱۳.۵ ۹۸ −۹.۶ ۰.۶ ۶۰.۹ ۱۰۳.۹ ۲۶۲۴ ۱۰۰۴۱ ۰ ۱
کارین ۲۸.۹ ۲۲۷.۹ ۱۴۳ ۲۴.۹ ۱۸۵ ۱.۴ ۰.۶ ۶۴.۲ ۱۰۳.۹ ۵۴۸۲ ۱۲۹۸۸ ۰ ۱
سپیدما ۲۵.۹ ۶۴ ۱۳۷ ۱۲.۷ ۱۶۷ −۱.۲ ۱.۴ ۳۱.۱ ۲۳ ۵۲۵۴ ۴۴۴۴ ۰ ۰
مانی ۲۱.۱ ۳۹.۹ ۴۱ ۱۵ ۹۴ −۱۴.۸ ۲.۱ ۷۵.۱ ۳۶.۲ ۱۲۳۵ ۸۶۳۱ ۰ ۰
هامرز ۲۰.۴ ۱۱۷.۳ ۲۴۷ ۱۴.۶ ۱۷۱ −۳.۸ ۱.۱ ۵۰.۲ ۴۴.۱ ۳۱۱۳ ۶۴۵۸ ۰ ۰
تصمیم ۱۲.۸ ۵۶.۷ ۹۸ ۱۲.۷ ۱۰۸ ۲ ۰.۶ ۵۰.۲ ۸۷ ۲۶۱۵ ۲۹۴۶ ۰ ۰
آسامید ۹ ۷۵.۱ ۷۹ ۱۴.۱ ۱۰۳ ۰.۱ ۱ ۱۰۲ ۱۰۰.۸ ۲۳۶۴ ۱۱۴۵ ۰ ۰
گنجینه ۷.۳ ۲۰۸.۲ ۲۰۹ ۱۷.۵ ۱۰۷ ۶.۶ ۰ ۶.۷ ۱۱۱۷.۷ ۳۵۹۷ ۵۸۱ ۰ ۱
یارا ۴.۵ ۶۲.۸ ۷۱ ۱۴.۴ ۱۳۲ −۰.۷ ۱.۲ ۶۵.۴ ۵۶.۷ ۸۷۵ ۸۳۳ ۰ ۰
امین یکم ۴ ۱۸.۳ ۳۰ ۱۳.۴ ۱۸ ۰.۷ ۰.۸ ۳۹.۴ ۵۰.۲ ۷۰۶   ۰ ۱
خاتم ۲.۵ ۳۹.۲ ۳۹ ۱۱ ۹۴ ۰.۷ ۰.۵ ۳۲.۵ ۶۰.۷ ۱۵۳۸ ۴۲۴ ۰ ۰
ارمغان ۰.۴ ۸.۵ ۱۱۲ ۱۹.۲ ۷۹ −۰.۱ ۰.۸ ۱۸.۴ ۲۲.۱ ۱۱۶ ۱۹۴ ۰ ۱
دارا ۰.۴ ۱۱ ۱۷۴ ۹.۷ ۰ ۰ ۱.۱ ۲۱.۹ ۲۰.۷     ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۵.۹ ۸ ۱۳.۳ ۹۹ −۰.۱ ۳.۶ ۱۰.۵ ۲.۹ ۱۴ ۱۰۴ ۰ ۱
گنجین ۰ ۱.۵ ۱۲ ۷.۵ ۱۱ ۰ ۰.۴ ۱.۵ ۴.۱   ۱ ۰ ۰

آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده می‌توان از آمار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نوع درآمد ثابت نیستند هم استفاده کرد. به جدول آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته‌اند توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

کارا ۶۶۵.۶ ۲۳۸.۵ ۱۱۳ ۱۸.۶ ۱۶۹ −۱۰۶.۷ ۱.۹ ۱۶۶ ۸۹.۶ ۱۴۹۶۶ ۲۶۷۶۵ ۰ ۰
کمند ۴۵۹.۶ ۱۶۳ ۷۱ ۱۶.۹ ۱۵۲ −۱۴۳.۲ ۱.۶ ۱۴۶.۲ ۹۰.۶ ۱۳۲۳۴ ۸۴۲۲۴ ۰ ۱
افران ۴۲۸.۶ ۸۰.۴ ۶۸ ۱۳.۵ ۹۴ ۶۲.۸ ۰.۷ ۹۶.۵ ۱۳۵.۴ ۶۲۹۶ ۷۷۳۶ ۰ ۰
اهرم ۲۷۵.۸ ۲۰.۵ ۲۲ ۲۴.۶ ۶ ۲.۳ ۰.۸ ۸۲.۹ ۱۰۵.۸ ۴۸۹ ۷۲۰ ۴ ۱۱
یاقوت ۲۶۱.۱ ۵۳.۷ ۵۰ ۱۴ ۱۱۳ −۶.۴ ۰.۸ ۵۷.۴ ۷۶.۳ ۱۶۰۹۲ ۲۱۵۹۹ ۰ ۰
اعتماد ۲۲۶.۸ ۱۰۷.۱ ۱۱۸ ۱۴.۸ ۱۳۲ −۴۶.۸ ۱.۴ ۱۲۱.۳ ۸۹.۵ ۴۸۵۵ ۱۷۳۰۴ ۰ ۰
ثبات ۲۰۷.۵ ۲۸۲ ۲۱۳ ۱۸.۴ ۱۶۷ −۳۳.۲ ۲.۱ ۲۱۸.۳ ۱۰۴.۲ ۱۰۴۵۷ ۳۱۶۸۳ ۰ ۰
کیان ۱۵۱.۷ ۷۰.۹ ۵۱ ۱۳.۲ ۱۰۸ −۴۵.۵ ۱.۳ ۹۵ ۷۳.۷ ۵۳۶۲ ۲۶۱۳۰ ۰ ۰
لبخند ۱۳۴.۸ ۸۳.۱ ۷۰ ۱۴.۲ ۱۲۰ ۱۵.۳ ۰.۵ ۶۹.۱ ۱۳۲.۵ ۸۰۲۴ ۱۰۴۱۷ ۰ ۰
همای ۱۲۹ ۴۲.۴ ۴۳ ۱۶ ۴۹ −۲۵.۹ ۰.۸ ۹۵.۵ ۱۱۴.۵ ۲۶۲۷ ۱۱۰۶۶ ۰ ۱
سپر ۱۲۸.۵ ۱۵۰.۳ ۹۴ ۱۵.۳ ۱۵۶ −۲۸.۶ ۱.۹ ۱۲۲.۴ ۶۴.۴ ۷۱۸۰ ۱۲۷۴۷ ۰ ۰
پالایش ۱۰۹.۲ ۱۱.۵ ۱۱ ۲۲.۲ ۳ ۱.۶ ۱ ۴۸ ۴۹.۱ ۳۱۱ ۱۵۲ ۴ ۱۵
اوصتا ۱۰۴ ۱۰۵۱ ۸۱۵ ۲۶.۱ ۱۹۹ ۰.۴ ۰.۳ ۲۳ ۶۶.۷ ۱۲۹۳۶ ۱۴۷۳۰ ۰ ۰
دارا یکم ۱۰۲ ۱۱.۲ ۱۲ ۲۵.۹ ۵ ۲.۲ ۱.۲ ۶۰.۵ ۴۹.۷ ۴۲۷ ۴۲۰ ۳ ۱۰
فردا ۹۵.۱ ۵۵۳.۶ ۳۸۸ ۲۲.۹ ۱۸۸ −۷ ۳.۹ ۲۳۳.۲ ۵۹.۳ ۲۸۶۸۰ ۹۲۹۹۹ ۰ ۰
فیروزا ۹۰.۸ ۱۵۹.۲ ۱۴۶ ۱۵ ۱۳۵ ۲.۳ ۰.۸ ۱۴۴.۳ ۱۷۰.۲ ۳۱۱۰ ۶۶۶۱ ۰ ۰
پاداش ۸۹.۵ ۹۷.۹ ۱۱۲ ۱۹.۶ ۱۴۱ −۲۱.۶ ۱.۷ ۱۳۴.۱ ۸۰.۲ ۸۷۵۱ ۲۴۷۱۱ ۰ ۰
آوند ۷۳ ۶۲.۳ ۷۲ ۱۵.۶ ۱۰۷ −۲۶.۶ ۱.۴ ۱۰۲.۲ ۷۲.۴ ۲۸۵۵ ۱۳۰۷۱ ۰ ۰
صایند ۶۰.۴ ۴۱.۷ ۴۴ ۱۵.۲ ۶۸ −۳۸.۹ ۱.۳ ۹۰ ۶۹.۱ ۲۶۱ ۹۹۸۳ ۰ ۰
طلا ۵۹.۱ ۲۱.۳ ۲۰ ۱۶.۷ ۶۸ ۱.۴ ۰.۵ ۳۵.۱ ۶۸.۷ ۳۴۷۳ ۹۷۰۹ ۱ ۲
داریک ۵۸.۶ ۴۸.۳ ۴۰ ۱۳.۹ ۱۰۱ −۷.۶ ۱.۲ ۷۲.۲ ۶۱.۴ ۴۲۷۹ ۶۶۴۷ ۰ ۰
شتاب ۵۸ ۱۲.۲ ۱۴ ۳۵.۳ ۸ ۴.۴ ۰.۷ ۶۸.۶ ۹۲.۳ ۱۱۳۷ ۷۴ ۳ ۱۱
آگاس ۵۲.۷ ۳۰ ۲۷ ۲۸.۲ ۳۹ −۰.۱ ۱ ۱۳۳.۳ ۱۳۵.۱ ۲۵۲۸ ۵۱۱۷ ۲ ۴
کاج ۵۱.۸ ۱۷۱ ۲۰۷ ۲۳.۹ ۱۷۵ ۳.۷ ۰.۹ ۹۱.۱ ۱۰۶.۷ ۶۷۵۲ ۸۷۲۱ ۰ ۰
رشد ۵۰.۶ ۳۰۱.۸ ۶۱ ۵۰.۹ ۹۷ −۲ ۰.۸ ۱۴۲۸.۲ ۱۷۹۶.۴ ۱۱۷۷۴ ۱۲۷۶۷ ۰ ۱
رایکا ۳۹.۳ ۴۵۱.۳ ۲۵۳ ۳۹.۵ ۱۹۲ −۲.۳ ۵.۱ ۲۲۶.۹ ۴۴.۷ ۷۳۰۸ ۱۲۹۳۸ ۰ ۰
آکورد ۳۵.۹ ۴۲.۶ ۸۲ ۱۲.۸ ۸۹ −۱۶ ۱.۹ ۷۸ ۴۰.۳ ۱۱۳۷ ۵۹۸۴ ۰ ۰
گوهر ۳۵.۶ ۴۷.۵ ۲۱ ۱۹.۶ ۱۷۲ ۰.۴ ۰.۵ ۱۹.۷ ۳۶.۶ ۱۰۲۷۲ ۱۵۲۱۳ ۱ ۱
عیار ۳۲.۲ ۱۱ ۱۴ ۱۷ ۵۵ −۷.۹ ۰.۶ ۲۲.۹ ۳۶.۲ ۹۶۳ ۴۲۴۹ ۱ ۲
پارند ۳۱.۱ ۵۱.۸ ۱۲۹ ۱۳.۵ ۹۸ −۹.۶ ۰.۶ ۶۰.۹ ۱۰۳.۹ ۲۶۲۴ ۱۰۰۴۱ ۰ ۱
توان ۲۹.۱ ۱۰ ۱۲ ۲۰.۸ ۱۴ ۳.۵ ۰.۸ ۳۴ ۴۰.۴ ۱۲۲۵ ۴۷ ۳ ۸
کارین ۲۸.۹ ۲۲۷.۹ ۱۴۳ ۲۴.۹ ۱۸۵ ۱.۴ ۰.۶ ۶۴.۲ ۱۰۳.۹ ۵۴۸۲ ۱۲۹۸۸ ۰ ۱
خورشید ۲۸ ۱۹۵.۲ ۱۴۳ ۲۲.۵ ۱۰۱ −۲۶.۳ ۱۰ ۵۲۹.۴ ۵۳.۱ ۱۰۰۰ ۱۳۶۵۶ ۰ ۰
سپیدما ۲۵.۹ ۶۴ ۱۳۷ ۱۲.۷ ۱۶۷ −۱.۲ ۱.۴ ۳۱.۱ ۲۳ ۵۲۵۴ ۴۴۴۴ ۰ ۰
مانی ۲۱.۱ ۳۹.۹ ۴۱ ۱۵ ۹۴ −۱۴.۸ ۲.۱ ۷۵.۱ ۳۶.۲ ۱۲۳۵ ۸۶۳۱ ۰ ۰
کهربا ۲۰.۷ ۲۴.۴ ۱۷ ۱۸.۹ ۱۳۶ ۵.۳ ۰.۲ ۱۳.۱ ۶۰.۳ ۲۷۹۵ ۱۱۴۴۰ ۱ ۲
آلا ۲۰.۷ ۷۸.۷ ۶۰ ۲۰.۴ ۱۲۵ −۵ ۰.۶ ۱۰۳.۹ ۱۷۴.۷ ۵۲۰۵ ۷۷۲۷ ۰ ۰
تداوم ۲۰.۷ ۲۵۸۹.۳ ۲۲۶ ۸.۹ ۲۰۰ ۰ ۰.۴ ۱.۵ ۴ ۲۰۷۰۷ ۲۰۶۸۲ ۰ ۰
هامرز ۲۰.۴ ۱۱۷.۳ ۲۴۷ ۱۴.۶ ۱۷۱ −۳.۸ ۱.۱ ۵۰.۲ ۴۴.۱ ۳۱۱۳ ۶۴۵۸ ۰ ۰
پتروآگاه ۱۹.۴ ۱۶ ۲۵ ۲۱.۲ ۰ ۰ ۱.۱ ۶۸.۶ ۶۳.۱ ۲۴ ۱۴ ۲ ۴
رابین ۱۷.۸ ۸۴.۲ ۹۷ ۲۰.۷ ۱۶۹ −۱.۱ ۱.۴ ۶۳.۶ ۴۴ ۳۶۱۶ ۷۷۸۶ ۰ ۰
توسکا ۱۷.۴ ۱۷۷.۵ ۳۳۵ ۴۰.۸ ۱۹۴ −۰.۷ ۱.۹ ۴۷ ۲۴.۲ ۴۱۳۶ ۴۳۱۱ ۰ ۰
سیناد ۱۵.۵ ۶۰.۹ ۸۴ ۱۶.۴ ۱۵۸ −۰.۵ ۱.۸ ۵۷.۴ ۳۱.۹ ۱۷۰۷ ۳۱۱۵ ۰ ۰
فاخر ۱۳.۴ ۱۵۲.۴ ۳۲۵ ۲۹.۳ ۱۶۹ −۰.۴ ۱.۶ ۱۷۶.۳ ۱۰۸.۵ ۲۷۸۰ ۵۷۸۴ ۰ ۰
تصمیم ۱۲.۸ ۵۶.۷ ۹۸ ۱۲.۷ ۱۰۸ ۲ ۰.۶ ۵۰.۲ ۸۷ ۲۶۱۵ ۲۹۴۶ ۰ ۰
مثقال ۱۲.۲ ۱۳.۴ ۱۶ ۱۷.۹ ۸۱ ۰.۱ ۰.۶ ۲۲.۷ ۳۶.۴ ۴۹۸۹ ۴۸۶۸ ۱ ۱
استیل ۱۱.۲ ۱۰.۴ ۷ ۱۲.۸ ۶۵ ۷.۳ ۱.۷ ۲۶.۸ ۱۵.۶ ۳۶۶۸   ۱ ۵
اطلس ۹.۵ ۱۵.۹ ۱۷ ۱۵.۲ ۵۵ −۴.۳ ۱.۴ ۳۹.۱ ۲۷.۷ ۴۱۵ ۲۳۶۴ ۲ ۴
آسامید ۹ ۷۵.۱ ۷۹ ۱۴.۱ ۱۰۳ ۰.۱ ۱ ۱۰۲ ۱۰۰.۸ ۲۳۶۴ ۱۱۴۵ ۰ ۰
طلوع ۸ ۵۷۲.۲ ۱۰۴ ۱۱.۷ ۱۰۰ −۸ ۱۱۲.۵ ۱۰۰۱.۳ ۸.۹   ۷۹۷۴ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

سخاش ۴۲.۷ ۲۳ ۷ ۱۶.۸ ۴۲ −۱۷.۶ ۰.۵ ۴۹.۳ ۹۵.۸ ۵۸ ۱۹۷۰ ۴ ۲
وبصادر ۳۲.۵ ۱۴.۷ ۱۱ ۲۱.۱ ۸۵ −۴.۵ ۱.۵ ۴۲.۶ ۲۸.۲ ۹۵۶ ۲۶۶۵ ۳ ۱۵
ولملت ۲۵.۵ ۹.۶ ۱۱ ۲۶.۷ ۶ −۰.۳ ۰.۴ ۳۲ ۷۱.۵ ۲۹۲ ۴۳۵ ۶ ۰
ولصنم ۱۹.۵ ۱۳.۷ ۸ ۲۲.۲ ۶۲ ۱۱.۹ ۰.۶ ۲۶.۲ ۴۳.۹ ۳۸۹۴ ۸۲ ۶ ۰
غاذر ۱۱ ۸ ۶ ۲۰.۷ ۲ −۰.۲ ۱.۴ ۳۶.۶ ۲۷.۱ ۳ ۹۳ ۳ ۲۵
تبرک ۹.۷ ۱۱.۵ ۶ ۱۴.۷ ۴۵ −۲.۶ ۱.۶ ۳۱.۲ ۱۹ ۳۰۰ ۸۶۲ ۵ ۰
اتکای ۹.۲ ۱۴.۴ ۸ ۱۹.۹ ۱۱۸ ۴.۵ ۰.۵ ۱۳.۷ ۲۶.۳ ۳۸۷۳ ۳۱۹۰ ۴ ۸
تپولا ۸.۵ ۲۳.۵ ۱۵ ۱۴.۴ ۱۳ −۰.۲ ۰.۵ ۴۵.۹ ۹۳.۱ ۴۶۵ ۳۳۵ ۰ ۳۵
قنقش ۸ ۲۷.۴ ۲۳ ۱۶.۳ ۲۷ ۱.۷ ۰.۴ ۴۷.۸ ۱۳۲.۱ ۹۶۴ ۱۰۴ ۱ ۳۳
شملی ۷.۹ ۲۰.۵ ۱۱ ۲۴.۱ ۱۴۲ ۲.۱ ۰.۵ ۱۸.۱ ۳۳.۶ ۹۶۵ ۱۵۴۹ ۴ ۵
سجام ۷.۳ ۱۳.۶ ۵ ۱۶.۳ ۱۳ −۰.۹ ۱.۵ ۴۹.۴ ۳۳.۶   ۴۵۷ ۵ ۲۲
تکمبا ۳.۵ ۱۰.۲ ۵ ۱۳.۱ ۳۴ ۱.۲ ۰.۵ ۱۵.۴ ۲۸.۶ ۵۹۷   ۶ ۱۰
لخانه ۳.۴ ۱۷ ۱۷ ۱۳.۳ ۷۲ −۲.۴ ۱.۵ ۲۹.۶ ۲۰   ۶۰۷ ۰ ۲۳
ولبهمن ۳.۱ ۷.۹ ۸ ۲۴.۴ ۵۲ ۱ ۱.۴ ۳۳.۵ ۲۳.۸ ۴۳۸ ۳۲۹ ۵ ۱
ما ۲.۸ ۱۰.۵ ۷ ۲۰.۶ ۷۱ ۱.۷ ۰.۵ ۱۶.۱ ۳۱.۷ ۴۶۳ ۱۳۶ ۴ ۱۲
شستان ۱.۳ ۳۷.۸ ۲۵ ۱۹.۴ ۹۸ ۱.۳ ۰.۲ ۱۵ ۸۰.۲ ۱۲۵۴   ۱ ۲۰
ثقزوی ۱.۳ ۹.۴ ۹ ۱۴.۲ ۷۴ ۰.۵ ۰.۶ ۱۲.۷ ۱۹.۶ ۷۵۹ ۲۲۱ ۲ ۲۳
شسم ۰.۶ ۶.۸ ۸ ۱۷.۶ ۱۱ ۰.۱ ۱.۴ ۲۷.۱ ۱۸.۸ ۱۸   ۱ ۲
فسا ۰.۵ ۴.۹ ۴ ۱۴.۲ ۰ ۰ ۰.۵ ۹.۸ ۲۱.۴     ۱ ۱۱
شگامرن ۰.۱ ۲.۶ ۳ ۳۱.۳ ۰ ۰ ۱.۷ ۲۰.۱ ۱۲     ۱ ۷۶

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت قدرت حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • سجام
 • وبصادر
 • غاذر
 • ولبهمن
 • تبرک
 • لخانه
 • شسم
 • شگامرن

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • قنقش
 • سخاش
 • تپولا
 • شستان
 • ولملت
 • ولصنم
 • شملی
 • ما
 • تکمبا
 • اتکای
 • فسا
 • ثقزوی

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۳ همت است که به علت بالا بودن فاکتور بازیگر که احتمال معاملاتی از نوع کد به کد و رنج زدن را افزایش می‌دهد و همین‌طور نوسان کمی مثبت بازار، کمی کمتر از حجم ظاهری معاملات است. با متوسط حجم روزانه فعلی، شاخص تعادلی کمی پایین‌تر از محدوده‌ی ۲ میلیون واحد است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران بازار برای تحلیل اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده، داده‌های آماری نرمال‌سازی شده و قدرت حقیقی در شاخص‌سازها و در عموم ۴۰۰ نماد در تصویر زیر ذکر شده است. میزان خرید خالص (خرید منهای فروش) کدهای حقوقی و قدرت حقوقی (سرانه‌ی خرید تقسیم بر سرانه‌ی فروش) نیز به صورت نرمال شده به صورت زیر است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۷ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به آمار فاکتور بازیگر پیش‌فاز و همین‌طور فاکتور بازیگر که در تصویر فوق برای عموم ۴۰۰ نماد و شاخص‌سازها به صورت مجزا ذکر شده نیز توجه فرمایید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به سرانه‌ی خرید و سرانه فروش حقیقی‌ها و همین‌طور خرید و فروش حقوقی‌ها، فاکتور خروج سرمایه‌های قوی محاسبه شده و با توجه به میانگین وزنی (بر اساس حجم معاملات) در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت به محاسبه شده و روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن درج شده است. مقادیر فعلی منفی است و در این حالت احتمال ریزش شاخص به دلیل فرار سرمایه‌های بزرگ به صندوق‌ها بیش از احتمال رشد شاخص است.

همان‌طور که در روزهای قبلی در مورد وضعیت بورس در چند روز آتی توضیح دادیم، شاخص کمی بالاتر از حد تعادل با حجم معاملات روزانه است و در صورت عدم انتشار اخبار مثبت و افزایش حجم معاملات، طبیعی است که شاخص مجدداً به محدوده‌ی ۲ میلیون واحد و کمی پایین‌تر ریزش کند. امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در شاخص‌سازها روی عدد ۱۸.۱ قرار گرفته که احتمال شروع روند نزولی را بیشتر می‌کند. البته با توجه به اینکه در روز آخر هفته هستیم، بالا بودن فاکتور بازیگر پیش‌فاز و پایین‌تر بودن حجم، تا حدی طبیعی است اما به هر حال حجم معاملات پایین‌تر از حد لازم برای حفظ شاخص فعلی است.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: