در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

امروز روند کلی بازار بورس تهران صعودی بود و شاخص کل با افزایش ۱.۰۷ درصدی به ۲ میلیون و ۵۲ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱.۶۶ درصدی به ۶۹۶.۱ هزار واحد رسید.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ذوب ۲۱۴.۳ ۲۳.۳ ۱۲ ۱۹.۹ ۵۸ −۶۶.۶ ۱.۶ ۸۰.۸ ۴۹.۲ ۱۳۲۱ ۴۳۴۱ ۴ ۵
خودرو ۱۰۳.۴ ۱۶.۵ ۹ ۱۹.۵ ۶۹ −۵.۷ ۲.۳ ۶۵.۹ ۲۸.۳ ۱۵۰۵ ۲۷۷۸ ۴ ۲۰
خساپا ۸۰.۴ ۱۴.۱ ۱۰ ۲۰.۴ ۵۰ ۰.۸ ۱.۷ ۵۶.۳ ۳۲.۸ ۱۲۲۳ ۱۰۰۱ ۳ ۱۴
شپنا ۷۵.۴ ۱۴.۵ ۱۲ ۱۶.۶ ۵۵ ۹.۳ ۰.۹ ۳۲.۲ ۳۵.۲ ۱۴۱۰ ۸۴۷ ۳ ۵
وبصادر ۷۰.۳ ۱۹.۱ ۱۰ ۲۳.۴ ۷۷ −۳۸.۶ ۳.۳ ۸۶.۷ ۲۶.۱ ۵۸۶ ۳۸۶۴ ۳ ۱۸
فولاد ۶۶.۳ ۱۲.۱ ۱۱ ۱۷.۴ ۸۷ −۰.۹ ۱.۴ ۲۶.۶ ۱۹.۷ ۱۵۹۴ ۱۴۱۱ ۲ ۳
شستا ۵۶.۶ ۷.۸ ۸ ۲۱.۹ ۶۱ −۳.۶ ۱.۲ ۲۵.۱ ۲۱.۲ ۴۹۱ ۱۰۱۶ ۲ ۱۶
وبملت ۵۴.۴ ۱۵.۳ ۱۷ ۱۵.۶ ۵۸ −۰.۲ ۱ ۳۲.۹ ۳۴.۲ ۹۲۰ ۹۳۳ ۲ ۴
فملی ۳۶.۷ ۱۳.۶ ۱۵ ۱۵.۳ ۸۷ −۲.۵ ۱.۴ ۲۶.۴ ۱۹.۴ ۱۸۴۷ ۱۹۲۵ ۲ ۷
شبندر ۳۵ ۱۲ ۱۰ ۱۶.۵ ۵۰ −۲.۵ ۰.۸ ۲۶.۴ ۳۲ ۶۸۶ ۱۱۲۰ ۳ ۱۷
اخابر ۳۱.۴ ۱۳.۳ ۱۳ ۱۶.۸ ۳۲ −۱.۶ ۱.۱ ۳۶.۶ ۳۳.۹ ۵۲۰ ۹۶۱ ۵ ۱۱
وتجارت ۲۹.۵ ۱۲.۳ ۱۰ ۱۹.۵ ۶۳ −۸.۹ ۱.۷ ۳۹.۴ ۲۳.۴ ۴۸۶ ۱۳۶۹ ۳ ۱۵
حکشتی ۲۵.۱ ۱۳.۷ ۸ ۱۶.۹ ۸۱ −۰.۴ ۱.۹ ۳۷.۷ ۲۰.۳ ۲۵۳۲ ۲۰۹۸ ۳ ۹
شیراز ۲۳.۴ ۱۴.۶ ۱۲ ۲۱.۵ ۴۹ ۵ ۰.۴ ۳۱ ۷۱.۸ ۱۱۷۰ ۱۰۷۵ ۴ ۱۳
ومعادن ۲۲ ۱۱.۲ ۸ ۲۰.۳ ۱۱۱ −۹.۵ ۱.۳ ۲۱.۱ ۱۶.۵ ۱۰۶۹ ۲۱۲۷ ۳ ۱۳
پترول ۲۰.۵ ۶.۹ ۶ ۱۷.۲ ۲۶ ۲.۸ ۱.۱ ۲۱.۳ ۱۸.۶ ۸۳۱ ۶۵۸ ۴ ۱۹
شتران ۱۹.۶ ۸.۲ ۸ ۱۴.۱ ۲۳ ۲.۴ ۱.۲ ۲۱.۷ ۱۸.۴ ۴۳۳ ۱۲۶ ۳ ۱۲
کگل ۱۷.۶ ۱۸.۷ ۱۳ ۲۲.۵ ۱۴۰ ۲ ۰.۶ ۱۸.۷ ۳۰.۷ ۱۹۰۰ ۱۲۶۲ ۳ ۷
رمپنا ۱۴.۵ ۱۷.۴ ۱۰ ۲۱ ۵۵ ۴.۶ ۰.۵ ۳۵.۹ ۷۲.۲ ۶۳۹ ۲۴۱ ۳ ۲۱
شگویا ۱۳.۷ ۱۰.۲ ۸ ۱۶.۷ ۹۴ ۲ ۱.۵ ۲۲.۳ ۱۵.۲ ۶۲۰ ۹۰۹ ۳ ۰
نوری ۱۳.۱ ۱۴.۶ ۱۲ ۱۴.۷ ۷۲ ۶.۵ ۰.۵ ۱۷.۱ ۳۶.۳ ۸۹۰ ۷۲۵ ۲ ۷
زاگرس ۱۳ ۱۵ ۹ ۱۷ ۲۰ ۱.۴ ۱ ۴۴.۴ ۴۳.۴ ۱۰۰۰ ۲۰۳ ۳ ۱۵
شپدیس ۱۲.۶ ۹.۸ ۱۲ ۱۴.۷ ۵۲ ۵.۶ ۰.۶ ۱۵.۱ ۲۶.۳ ۸۶۲ ۲۳۸ ۳ ۶
وغدیر ۱۲ ۱۳.۹ ۱۳ ۱۵.۵ ۸۳ −۲.۲ ۱.۳ ۲۷ ۲۱ ۴۹۳ ۲۰۴۵ ۳ ۴
کاوه ۱۱.۹ ۱۷.۲ ۸ ۲۷ ۹۰ ۲.۷ ۰.۸ ۴۳.۳ ۵۴.۱ ۴۸۶ ۵۰۶ ۳ ۴
صبا ۱۰.۵ ۶.۶ ۴ ۲۱.۷ ۴۴ ۱.۴ ۱ ۲۱.۸ ۲۲ ۴۳۶ ۳۳۰ ۳ ۲۴
تاصیکو ۱۰.۲ ۱۶.۱ ۱۰ ۳۲ ۹۶ ۲.۵ ۰.۴ ۳۲.۲ ۸۶.۴ ۱۲۴۲ ۴۱۱ ۲ ۱۲
وامید ۹.۸ ۳۱ ۱۴ ۴۲.۱ ۱۸۸ −۰.۴ ۱.۳ ۱۷.۳ ۱۲.۹ ۲۹۹۹ ۱۵۶۸ ۲ ۲
شبریز ۹.۲ ۷.۸ ۶ ۱۵.۷ ۷۵ ۵.۵ ۰.۶ ۱۰.۷ ۱۷.۶ ۱۲۷۳ ۱۳۹ ۳ ۱۴
بپاس ۸.۹ ۳۸.۲ ۴۸ ۳۳.۸ ۱۳۱ ۵.۶ ۰.۱ ۱۶ ۱۰۷ ۸۶۷۲ ۱۵۲۲ ۲ ۱
شیران ۸.۶ ۸.۴ ۹ ۱۷.۳ ۲۷ ۱.۸ ۱.۳ ۲۸.۳ ۲۱.۹ ۵۲۰ ۵۸ ۴ ۱۰
پارس ۸.۵ ۷.۷ ۶ ۲۲.۵ ۸۵ −۳.۶ ۰.۹ ۱۸.۸ ۲۰.۴ ۴۴۸ ۸۹۵ ۳ ۱۷
همراه ۸.۳ ۷ ۷ ۱۶.۲ ۲۱ ۱.۱ ۰.۷ ۱۶ ۲۴ ۳۵۶ ۱۷۰ ۳ ۹
وپارس ۸ ۷.۳ ۷ ۱۷.۴ ۲۳ −۰.۲ ۰.۹ ۲۰.۴ ۲۳.۱ ۲۰۹ ۱۶۹ ۴ ۱۳
کچاد ۷.۸ ۱۶.۸ ۸ ۱۶ ۱۵۰ ۰.۵ ۰.۷ ۱۱ ۱۵.۲ ۱۲۳۵ ۱۴۰۸ ۳ ۴
فارس ۷.۷ ۱۰.۲ ۱۳ ۱۷.۴ ۹۱ ۲.۲ ۰.۶ ۱۳.۹ ۲۴.۲ ۹۲۳ ۸۰۶ ۲ ۱۱
پارسان ۷.۵ ۱۴.۳ ۱۱ ۱۵.۵ ۸۹ ۱.۹ ۰.۶ ۱۸.۳ ۲۹.۵ ۸۵۳ ۶۰۰ ۳ ۲
شفن ۷.۳ ۱۰.۴ ۵ ۱۵.۲ ۹۲ ۰.۸ ۰.۸ ۱۴ ۱۸.۶ ۱۸۹۶ ۹۸۹ ۴ ۱۵
مبین ۶.۶ ۱۳.۵ ۶ ۲۲ ۸۶ −۲.۹ ۱ ۳۳.۷ ۳۲.۸ ۲۷۹ ۱۴۴۱ ۳ ۱۲
کاریس ۶.۵ ۲۳ ۲۲ ۲۱.۳ ۳۹ ۱.۳ ۰.۹ ۷۲.۴ ۸۲.۳ ۶۴۰ ۱۲۵ ۲ ۷
تاپیکو ۵.۲ ۱۲ ۱۳ ۱۴.۵ ۱۰۶ ۰.۷ ۱.۱ ۱۶.۶ ۱۵.۸ ۲۸۶ ۸۰۹ ۲ ۹
فخوز ۵.۲ ۷.۱ ۸ ۱۴.۸ ۶۴ −۰.۱ ۱.۲ ۱۵.۷ ۱۲.۷ ۲۳۹ ۱۷۴۰ ۳ ۱۴
شخارک ۴.۳ ۶.۷ ۱۴ ۲۶.۲ ۶۶ ۱.۷ ۰.۶ ۱۶.۹ ۲۷.۵ ۷۶۱ ۵۵۱ ۳ ۰
وصندوق ۴.۲ ۸.۹ ۹ ۳۳.۱ ۵۱ ۲ ۰.۳ ۲۳.۱ ۷۶.۶ ۲۶۰ ۳۱ ۳ ۳
هرمز ۴.۱ ۸.۶ ۵ ۱۷.۷ ۵۶ −۲.۳ ۲.۸ ۳۲.۶ ۱۱.۶   ۴۶۴ ۳ ۲۴
آریا ۲.۷ ۲.۹ ۳ ۱۲.۷ ۱۸ ۰.۱ ۱.۳ ۷.۵ ۶ ۳۰۸ ۱۹۳ ۲ ۱۴
کگهر ۲.۶ ۱۲.۴ ۱۰ ۴۳.۳ ۱۶۲ ۰.۹ ۰.۱ ۲.۱ ۳۳.۲ ۸۶۸ ۲۸۱ ۲ ۱
اپال ۱.۴ ۲.۸ ۳ ۱۲.۶ ۲ ۰ ۲.۱ ۱۰.۸ ۵.۱ ۲۷   ۳ ۱۰
جم ۱.۱ ۷.۸ ۹ ۲۱.۶ ۱۲۲ ۰.۵ ۰.۲ ۴.۶ ۲۴.۷ ۲۳۴ ۴۲۸ ۳ ۸
مارون ۰.۷ ۱۰.۶ ۹ ۱۲ ۸۰ ۰.۵ ۰.۴ ۷.۴ ۱۹.۳ ۲۸۴ ۳۱ ۲ ۱۰
شکبیر ۰.۴ ۸.۲ ۹ ۱۳.۸ ۰ ۰ ۰.۷ ۱۸.۸ ۲۷.۵     ۲ ۲

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ذوب
 • خودرو
 • خساپا
 • شپنا
 • وبصادر
 • فولاد
 • شستا
 • وبملت
 • فملی
 • شبندر
 • اخابر
 • وتجارت

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ذوب
 • وبصادر
 • ومعادن
 • وتجارت
 • خودرو
 • شستا
 • پارس
 • مبین
 • فملی
 • شبندر
 • هرمز
 • وغدیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شپنا
 • نوری
 • شپدیس
 • بپاس
 • شبریز
 • شیراز
 • رمپنا
 • پترول
 • کاوه
 • تاصیکو
 • شتران
 • فارس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • وبصادر
 • رمپنا
 • خودرو
 • زاگرس
 • شیراز
 • پارسان
 • خساپا
 • وغدیر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وصندوق
 • شخارک
 • وبصادر
 • پارس
 • مبین
 • صبا
 • شیراز
 • رمپنا
 • خساپا

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حفارس ۹۸.۱ ۱۶.۵ ۱۷ ۲۲.۱ ۲۵ −۱۹.۵ ۱.۱ ۶۳.۵ ۵۶.۵ ۳۹۸ ۱۸۱۵ ۳ ۱
فاذر ۸۲.۸ ۱۵ ۹ ۲۱.۱ ۱۲ ۳.۲ ۰.۸ ۵۱.۷ ۶۳.۱ ۹۰۳ ۵۳۲ ۵ ۰
ثشاهد ۵۹.۶ ۱۱.۹ ۱۱ ۱۷.۷ ۲ −۰.۳ ۱.۲ ۴۳.۷ ۳۵.۵ ۴۲۶ ۱۹۰ ۵ ۳۷
خزامیا ۵۱.۵ ۱۱.۶ ۱۰ ۱۹.۲ ۲۶ −۵.۱ ۱.۲ ۴۰.۱ ۳۳.۷ ۸۳۲ ۱۸۶۲ ۵ ۲۲
واتی ۴۰.۱ ۴۴.۸ ۱۰ ۲۶.۶ ۹۷ −۳۲.۳ ۳.۵ ۱۴۵.۷ ۴۲.۱ ۱۰۹۷ ۴۴۵۰ ۳ ۸
کسرا ۳۵.۸ ۲۰.۹ ۹ ۱۵.۳ ۲۱ −۲.۴ ۱.۱ ۵۹.۱ ۵۴ ۶۲۲ ۱۲۲۲ ۵ ۱۵
ورنا ۳۳.۴ ۱۷.۷ ۱۱ ۱۸.۷ ۱۰ −۳.۲ ۱.۵ ۷۳ ۴۹ ۵۹ ۸۱۲ ۵ ۳۲
کاما ۳۲.۷ ۱۰.۳ ۷ ۱۸.۴ ۱۳ −۰.۵ ۱.۴ ۴۰.۳ ۲۷.۹ ۴۹۶ ۳۵۷ ۵ ۲۰
سصفها ۳۰.۱ ۷.۳ ۵ ۲۷.۷ ۲ ۰.۶ ۰.۵ ۲۸.۳ ۵۹.۶ ۱۹۳ ۱ ۵ ۳۰
شپلی ۲۹.۱ ۲۴.۲ ۱۶ ۲۱.۷ ۶۸ −۵.۱ ۰.۷ ۵۸.۳ ۸۰.۲ ۱۰۴۱ ۴۱۲۱ ۳ ۲۱
وساپا ۲۷ ۱۶.۴ ۱۰ ۱۷.۴ ۳۰ −۷.۱ ۲.۶ ۷۷.۹ ۲۹.۸ ۵۴۰ ۱۵۵۶ ۵ ۲۸
ثبهساز ۲۶.۳ ۷.۸ ۶ ۱۷.۴ ۱۷ −۲.۹ ۲ ۳۴.۹ ۱۷.۱ ۱۸۴ ۵۲۳ ۵ ۱۰
فاراک ۲۶.۲ ۱۲.۳ ۷ ۲۱.۷ ۳۰ ۲.۲ ۰.۹ ۴۲.۷ ۴۵.۲ ۱۰۱۸ ۴۷۹ ۴ ۱۶
قثابت ۲۶.۲ ۱۸.۴ ۸ ۱۶.۷ ۴۳ −۱۱.۳ ۱.۸ ۵۹.۵ ۳۲.۴   ۲۲۶۸ ۵ ۱۷
کترام ۲۶.۲ ۲۶ ۱۴ ۱۶.۸ ۷۴ ۷.۲ ۱.۱ ۵۴ ۵۱ ۱۶۶۵ ۸۶۵ ۵ ۵۲
ثشرق ۲۵.۴ ۲۲.۲ ۱۶ ۱۵.۵ ۵ −۰.۲ ۰.۸ ۵۷.۶ ۶۹.۲ ۵۲۹ ۳۶۶ ۵ ۰
ثفارس ۲۳.۴ ۱۴.۵ ۲۲ ۱۷.۹ ۱۲ ۰.۶ ۱.۱ ۴۷.۵ ۴۵.۱ ۳۲۴ ۳۵۴ ۵ ۲
تایرا ۲۳ ۲۲.۲ ۶ ۲۱.۲ ۸۱ −۱۶.۵ ۲.۱ ۶۴.۳ ۳۰.۶ ۵۲۹ ۴۴۷۳ ۳ ۱۵
ختوقا ۲۱.۵ ۱۰.۳ ۹ ۱۸.۹ ۲۷ −۳.۶ ۱.۸ ۴۲.۸ ۲۴.۱ ۱۱۲۸ ۹۵۵ ۵ ۱۸
کماسه ۲۰.۹ ۱۱.۱ ۱۰ ۱۸.۹ ۱۹ ۱.۸ ۰.۸ ۳۲.۸ ۳۸.۸ ۷۱۷ ۳۵۷ ۶ ۱۳
بترانس ۱۹.۳ ۸.۷ ۷ ۱۳.۸ ۱۰ −۱.۱ ۰.۷ ۱۸.۲ ۲۶.۴ ۴۰۳ ۷۶۸ ۴ ۱۵
ولملت ۱۸.۴ ۱۵.۴ ۱۰ ۱۸.۸ ۷ −۱.۲ ۱ ۵۲.۴ ۵۴.۸   ۱۲۶۳ ۶ ۰
کالا ۱۸.۳ ۸.۹ ۷ ۱۵.۸ ۱۳ ۱.۱ ۰.۸ ۲۱.۹ ۲۹.۱ ۳۴۰ ۱۲۴ ۵ ۲۲
بالبر ۱۸.۲ ۱۳.۲ ۱۳ ۱۷.۵ ۱۰ −۱.۸ ۱.۲ ۴۶.۸ ۳۷.۷ ۲۲ ۳۶۸ ۴ ۰
بورس ۱۷.۹ ۹.۲ ۷ ۱۷.۱ ۳۴ ۴ ۰.۷ ۲۱.۲ ۲۹ ۵۶۰ ۲۵۴ ۴ ۱۵
خنصیر ۱۶.۹ ۹.۱ ۶ ۱۶.۹ ۱۹ ۰.۵ ۱.۴ ۳۱.۹ ۲۲.۱ ۴۸۰ ۱۳۸۱ ۵ ۲۳
ونیرو ۱۶.۵ ۱۳ ۱۱ ۱۶.۳ ۴۰ −۰.۱ ۱.۵ ۴۰.۹ ۲۶.۹ ۴۶۹ ۴۲۵ ۵ ۰
ملت ۱۶.۴ ۹.۲ ۱۰ ۲۳.۶ ۳۴ ۴.۷ ۰.۵ ۲۴.۲ ۴۸.۷ ۱۲۹۸ ۲۱۴ ۵ ۳
پلاسک ۱۶.۳ ۹.۲ ۱۰ ۱۸.۶ ۱۹ ۲.۹ ۰.۹ ۲۸.۱ ۲۹.۹ ۹۹۲ ۸۵ ۵ ۰
شسینا ۱۵.۴ ۸.۳ ۸ ۱۶.۶ ۰ ۰ ۱.۱ ۲۷ ۲۵.۵ ۵۰ ۱۲ ۷ ۱۷
پتایر ۱۵.۴ ۱۱.۶ ۶ ۱۶.۸ ۱۶ −۲.۴ ۱.۵ ۴۰.۹ ۲۷.۴ ۴۴ ۴۰۷ ۵ ۱۵
وآذر ۱۵.۱ ۸.۴ ۷ ۱۷.۱ ۴ ۰.۳ ۰.۶ ۲۱.۹ ۳۳.۹ ۲۲۰ ۵۶ ۴ ۲۱
بکاب ۱۴.۲ ۱۹.۵ ۵ ۱۳.۲ ۰ ۰.۱ ۱.۳ ۵۷.۸ ۴۳.۵ ۵۵   ۴ ۲۹
خپارس ۱۳.۹ ۷.۸ ۷ ۲۶.۵ ۳۵ ۰.۲ ۱.۶ ۴۳.۳ ۲۷ ۱۲۶۸ ۳۸۹ ۳ ۱۶
سخزر ۱۳.۸ ۱۶.۸ ۸ ۲۱.۱ ۱۸ ۰ ۱.۵ ۷۵ ۵۱.۲ ۱۳۱۹ ۳۲۰ ۶ ۳۹
شلعاب ۱۳.۷ ۱۳.۶ ۸ ۱۶.۲ ۳۴ −۴.۳ ۱.۲ ۳۸.۱ ۳۲.۵ ۱۶۶ ۱۱۱۴ ۵ ۲۰
خکار ۱۳.۶ ۱۱.۳ ۸ ۲۰.۶ ۱۵ ۱.۹ ۰.۹ ۳۷.۶ ۴۳.۸ ۲۷۹ ۲۱ ۵ ۰
واعتبار ۱۳.۲ ۵.۵ ۸ ۲۴.۹ ۹ ۰.۸ ۱.۱ ۲۴.۷ ۲۳.۵ ۳۲۶ ۱۰۹ ۵ ۰
خصدرا ۱۳.۱ ۱۱ ۹ ۲۷.۷ ۱۹ ۲.۴ ۱.۳ ۶۱.۴ ۴۸.۹ ۸۲۰ ۰ ۳ ۱۴
های وب ۱۳ ۶.۹ ۶ ۱۸.۵ ۳۰ −۳.۴ ۱.۲ ۲۲.۷ ۱۸.۵ ۹۸ ۷۳۳ ۴ ۲۰
ثمسکن ۱۲.۹ ۱۳ ۱۰ ۱۹.۲ ۴۷ −۶ ۱.۷ ۴۵.۵ ۲۶.۳ ۱۰ ۳۰۰۹ ۵ ۱
خکمک ۱۲.۳ ۱۱.۲ ۷ ۱۸.۴ ۵۲ ۴.۹ ۰.۹ ۲۵.۹ ۳۰ ۹۵۷ ۳۶۷ ۵ ۲۶
لکما ۱۲.۲ ۱۰.۸ ۷ ۲۴.۲ ۲ ۰.۲ ۱ ۵۱.۱ ۴۹.۳ ۱۲۱ ۲۲ ۰ ۲۸
اسیاتک ۱۱.۸ ۹.۸ ۷ ۱۸.۴ ۶۳ ۲.۸ ۱.۱ ۲۴.۹ ۲۲.۹ ۱۲۷۶ ۳۸۲ ۴ ۱۴
خمحرکه ۱۱.۸ ۹.۳ ۷ ۱۷.۴ ۱۸ −۲.۱ ۱.۶ ۳۵.۲ ۲۱.۸   ۷۲۱ ۵ ۲۵
فجر ۱۱.۸ ۱۶.۴ ۱۱ ۱۷.۷ ۵۸ ۵.۳ ۰.۳ ۲۲.۱ ۶۹.۵ ۶۸۲ ۲۵۶ ۳ ۶
کدما ۱۱.۳ ۸.۴ ۶ ۱۶.۱ ۲۸ −۰.۵ ۱.۳ ۲۵.۴ ۱۹.۵ ۱۳۱۰ ۱۸۰۷ ۵ ۲۲
دانا ۱۱ ۱۰.۲ ۸ ۱۶.۸ ۹ −۰.۲ ۱.۱ ۳۳.۲ ۳۰ ۳۷۲ ۱۹۰ ۴ ۱۲
فاسمین ۱۰.۸ ۹.۲ ۷ ۱۹ ۳۸ −۲ ۰.۷ ۲۳.۴ ۳۴.۳ ۲۱۶ ۵۱۶ ۳ ۱۶
سنیر ۱۰.۷ ۷.۱ ۸ ۱۶.۴ ۲ ۰.۱ ۰.۶ ۱۶.۶ ۲۸.۴ ۹۱ ۳۴ ۵ ۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • حفارس
 • فاذر
 • ثشاهد
 • خزامیا
 • واتی
 • کسرا
 • ورنا
 • کاما
 • سصفها
 • شپلی
 • وساپا
 • ثبهساز

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • واتی
 • حفارس
 • تایرا
 • قثابت
 • وساپا
 • ثمسکن
 • خموتور
 • خزامیا
 • شپلی
 • شلعاب
 • سغدیر
 • ختوقا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • کترام
 • دلر
 • فجر
 • خکمک
 • ملت
 • بورس
 • فاذر
 • پلاسک
 • اسیاتک
 • خصدرا
 • غبشهر
 • وپترو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • قشیر
 • کترام
 • سغدیر
 • شپلی
 • ثشرق
 • تایرا
 • کسرا
 • ثامان
 • بکاب

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وپترو
 • خصدرا
 • سصفها
 • خپارس
 • دسینا
 • وتوکا
 • حپترو
 • واعتبار
 • لخزر

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۲۳.۹ ۶۶.۲ ۶۸ ۱۴.۵ ۱۰۳ −۶.۶ ۱.۲ ۱۰۳ ۸۴.۷ ۶۷۰۳ ۹۶۱۲ ۰ ۰
کمند ۳۱۴.۷ ۶۸ ۷۱ ۱۴.۲ ۱۱۶ ۴.۲ ۰.۳ ۵۲.۱ ۱۷۳.۵ ۱۵۴۰۱ ۲۲۵۷۷ ۰ ۰
اعتماد ۲۴۴.۴ ۱۰۲.۵ ۱۱۸ ۱۴.۶ ۱۴۶ ۵۵.۵ ۰.۷ ۶۱ ۹۱.۸ ۱۳۷۷۳ ۱۲۵۹۱ ۰ ۰
یاقوت ۲۱۳.۱ ۴۱.۲ ۵۰ ۱۴.۸ ۸۱ ۲۲.۸ ۰.۹ ۶۷.۷ ۷۷.۴ ۷۵۰۱ ۵۷۴۷ ۰ ۰
پارند ۱۷۵.۵ ۱۳۲.۶ ۱۲۶ ۱۷.۱ ۱۶۳ −۱۲ ۰.۴ ۶۲.۴ ۱۷۲.۴ ۱۹۵۴۳ ۳۷۱۹۱ ۰ ۰
همای ۱۴۱ ۴۳.۸ ۴۳ ۱۵.۷ ۳۷ ۱۵.۳ ۰.۸ ۹۷.۹ ۱۲۸.۸ ۸۴۳۸ ۱۸۴۴۶ ۰ ۱
کیان ۱۳۷.۴ ۵۷.۶ ۵۰ ۱۳.۱ ۱۱۹ ۲۶.۴ ۰.۸ ۵۱.۹ ۶۷.۸ ۱۹۰۵۲ ۵۷۳۸ ۰ ۰
فیروزا ۹۹.۸ ۱۱۳.۲ ۱۵۷ ۱۷.۹ ۱۱۷ ۴۹.۵ ۰.۴ ۸۴ ۲۲۴.۸ ۶۹۳۵ ۲۴۰۵ ۰ ۰
آکورد ۸۵.۴ ۹۸.۳ ۸۰ ۱۲.۶ ۱۵۵ ۱۶.۴ ۰.۶ ۳۸.۲ ۶۸.۵ ۱۲۳۹۹ ۸۲۷۸ ۰ ۰
داریک ۷۶.۳ ۵۳.۶ ۴۱ ۱۴.۲ ۱۰۱ ۱۷.۶ ۱ ۷۷.۲ ۷۴.۴ ۲۳۶۸۴ ۴۹۵۹ ۰ ۰
ثبات ۴۸.۱ ۷۳ ۲۲۱ ۱۳.۹ ۱۱۴ ۸.۶ ۰.۹ ۸۲.۵ ۹۰ ۳۱۸۰ ۲۵۷۹ ۰ ۰
صایند ۴۸ ۳۴.۲ ۴۵ ۱۳.۸ ۵۷ −۴.۳ ۰.۹ ۶۳.۲ ۷۳.۴ ۲۸۵۸ ۳۹۳۰ ۰ ۰
سپر ۴۱.۵ ۴۴.۷ ۹۷ ۱۴ ۱۱۰ ۶.۵ ۰.۹ ۵۲.۳ ۶۰.۲ ۲۸۸۵ ۱۷۷۱ ۰ ۰
تصمیم ۳۷.۹ ۱۲۴.۸ ۹۴ ۱۳.۸ ۱۵۴ ۱۲.۴ ۰.۲ ۲۵.۵ ۱۲۳.۷ ۱۱۷۹۹ ۵۷۴۵ ۰ ۰
ارمغان ۲۹.۵ ۱۶۵.۶ ۸۶ ۲۱.۴ ۹۵ ۲۸.۱ ۰.۱ ۳۷.۵ ۶۲۷.۴ ۲۸۰۹۸   ۰ ۰
مانی ۲۷.۸ ۳۸.۴ ۴۱ ۱۴.۶ ۱۱۷ −۳.۸ ۰.۹ ۴۳.۶ ۵۱.۲ ۲۸۶۵ ۶۰۴۵ ۰ ۰
سپیدما ۲۵.۶ ۵۲.۹ ۱۳۸ ۱۳.۵ ۱۵۶ −۳.۳ ۲.۵ ۴۸.۸ ۱۹.۲ ۳۰۵۳ ۵۴۰۳ ۰ ۰
کارین ۲۳.۲ ۱۷۰.۹ ۱۴۲ ۱۸.۹ ۱۷۶ ۲.۴ ۰.۵ ۴۸.۶ ۹۹.۳ ۲۱۶۹۱ ۴۸۱۹ ۰ ۱
هامرز ۱۷.۸ ۴۱.۸ ۲۶۳ ۱۴.۵ ۹۶ −۲.۲ ۰.۳ ۴۳.۱ ۱۵۷.۳ ۲۴۷۴ ۳۲۲۱ ۰ ۰
آسامید ۱۴.۵ ۱۰۴.۳ ۷۹ ۱۴ ۱۴۹ ۲.۵ ۰.۶ ۵۵ ۹۱.۸ ۳۰۰۶ ۴۷۷۰ ۰ ۰
فردا ۱۲.۸ ۱۰۶.۷ ۳۸۸ ۱۳.۳ ۱۸۰ ۱.۳ ۰.۶ ۲۰.۳ ۳۳.۳ ۱۲۱۵۰ ۵۴۳۴ ۰ ۰
امین یکم ۶.۷ ۲۳.۸ ۳۰ ۱۵.۵ ۴۵ ۳ ۰.۹ ۵۳.۱ ۵۹.۶ ۳۰۲۱ ۰ ۰ ۱
یارا ۵.۷ ۹۶.۲ ۶۹ ۱۱.۱ ۱۲۶ ۰.۵ ۱.۱ ۸۴.۳ ۷۵.۷ ۱۹۰۹ ۳۳۲۷ ۰ ۰
خاتم ۵.۲ ۶۲.۸ ۴۰ ۱۱.۹ ۱۰۱ ۲.۲ ۰.۴ ۴۳.۸ ۱۰۲ ۳۷۲۱ ۷۷۰ ۰ ۰
گنجینه ۵.۱ ۱۳۳.۵ ۲۱۳ ۱۵.۲ ۱۷۴ ۰.۱ ۰.۴ ۳۵.۱ ۸۷.۵ ۴۴۷۶ ۱۴۵۸ ۰ ۱
دارا ۱.۱ ۳۶.۹ ۱۷۷ ۱۱.۲ ۱۴۹ ۰ ۱ ۲۰.۸ ۲۰.۹ ۴۰۰ ۷۹۸ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۴.۹ ۸ ۱۴.۵ ۸۷ −۰.۱ ۱.۶ ۹.۱ ۵.۸ ۲۳ ۱۰۱ ۰ ۰

آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده می‌توان از آمار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نوع درآمد ثابت نیستند هم استفاده کرد. به جدول آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته‌اند توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

اهرم ۴۵۱.۵ ۳۰.۳ ۲۱ ۲۳.۸ ۳۲ −۹۸ ۱.۳ ۱۲۷.۸ ۱۰۲.۱ ۱۲۹۵ ۶۷۶۹ ۴ ۱۴
افران ۴۲۳.۹ ۶۶.۲ ۶۸ ۱۴.۵ ۱۰۳ −۶.۶ ۱.۲ ۱۰۳ ۸۴.۷ ۶۷۰۳ ۹۶۱۲ ۰ ۰
کمند ۳۱۴.۷ ۶۸ ۷۱ ۱۴.۲ ۱۱۶ ۴.۲ ۰.۳ ۵۲.۱ ۱۷۳.۵ ۱۵۴۰۱ ۲۲۵۷۷ ۰ ۰
کارا ۲۹۸ ۱۲۱.۴ ۱۱۴ ۱۵.۶ ۱۳۳ ۶۷.۷ ۰.۸ ۱۰۹.۲ ۱۳۷.۶ ۱۷۸۶۰ ۵۳۰۶ ۰ ۰
اعتماد ۲۴۴.۴ ۱۰۲.۵ ۱۱۸ ۱۴.۶ ۱۴۶ ۵۵.۵ ۰.۷ ۶۱ ۹۱.۸ ۱۳۷۷۳ ۱۲۵۹۱ ۰ ۰
یاقوت ۲۱۳.۱ ۴۱.۲ ۵۰ ۱۴.۸ ۸۱ ۲۲.۸ ۰.۹ ۶۷.۷ ۷۷.۴ ۷۵۰۱ ۵۷۴۷ ۰ ۰
پارند ۱۷۵.۵ ۱۳۲.۶ ۱۲۶ ۱۷.۱ ۱۶۳ −۱۲ ۰.۴ ۶۲.۴ ۱۷۲.۴ ۱۹۵۴۳ ۳۷۱۹۱ ۰ ۰
پالایش ۱۵۹.۴ ۱۴.۴ ۱۱ ۲۱.۵ ۱۵ −۱۲.۴ ۱.۳ ۶۲.۵ ۴۸.۳ ۶۷۷ ۱۸۴۹ ۴ ۱۶
همای ۱۴۱ ۴۳.۸ ۴۳ ۱۵.۷ ۳۷ ۱۵.۳ ۰.۸ ۹۷.۹ ۱۲۸.۸ ۸۴۳۸ ۱۸۴۴۶ ۰ ۱
دارا یکم ۱۳۹.۱ ۱۴.۱ ۱۲ ۲۱.۶ ۷ ۳.۱ ۱.۲ ۶۳.۶ ۵۱.۸ ۱۰۳۲ ۳۳۷ ۳ ۱۱
کیان ۱۳۷.۴ ۵۷.۶ ۵۰ ۱۳.۱ ۱۱۹ ۲۶.۴ ۰.۸ ۵۱.۹ ۶۷.۸ ۱۹۰۵۲ ۵۷۳۸ ۰ ۰
شتاب ۱۳۴.۸ ۲۳.۷ ۱۴ ۳۵.۹ ۵۳ −۱۶.۱ ۱.۲ ۱۲۹.۲ ۱۰۶.۳ ۲۱۶۳ ۷۳۷۹ ۳ ۱۳
فیروزا ۹۹.۸ ۱۱۳.۲ ۱۵۷ ۱۷.۹ ۱۱۷ ۴۹.۵ ۰.۴ ۸۴ ۲۲۴.۸ ۶۹۳۵ ۲۴۰۵ ۰ ۰
آگاس ۸۹ ۳۲.۴ ۲۷ ۲۹.۴ ۶۰ −۲۷.۵ ۱.۳ ۱۴۵.۴ ۱۱۲.۶ ۲۲۰۴ ۴۰۹۲۶ ۲ ۵
آکورد ۸۵.۴ ۹۸.۳ ۸۰ ۱۲.۶ ۱۵۵ ۱۶.۴ ۰.۶ ۳۸.۲ ۶۸.۵ ۱۲۳۹۹ ۸۲۷۸ ۰ ۰
لبخند ۸۵.۳ ۳۳.۲ ۷۲ ۲۰.۱ ۷۶ ۹.۶ ۰.۹ ۷۹ ۸۷.۱ ۷۴۲۵ ۴۵۸۰ ۰ ۰
آوند ۸۳.۸ ۷۰.۲ ۷۱ ۱۴.۳ ۱۰۴ ۰.۵ ۰.۹ ۹۲.۶ ۱۰۰.۵ ۲۱۸۴۷ ۱۴۳۸۹ ۰ ۰
توان ۷۷.۹ ۱۴.۵ ۱۲ ۲۶.۶ ۲۰ −۱.۳ ۱.۲ ۷۲.۳ ۶۲ ۱۱۷۰ ۱۳۹۲ ۳ ۹
داریک ۷۶.۳ ۵۳.۶ ۴۱ ۱۴.۲ ۱۰۱ ۱۷.۶ ۱ ۷۷.۲ ۷۴.۴ ۲۳۶۸۴ ۴۹۵۹ ۰ ۰
اوصتا ۷۳.۵ ۷۰۶.۸ ۸۱۴ ۲۴.۲ ۱۹۵ ۲.۸ ۰.۳ ۳۴.۴ ۱۲۵.۷ ۹۱۱۹ ۱۴۰۲۲ ۰ ۰
طلا ۶۰.۲ ۱۴.۱ ۲۱ ۱۷ ۳۸ ۱۸.۱ ۰.۳ ۲۳.۱ ۷۰.۱ ۲۰۴۶ ۱۱۶۶ ۱ ۲
عیار ۵۵.۷ ۱۱.۷ ۱۴ ۱۸.۷ ۴۵ ۴.۲ ۰.۴ ۲۳.۳ ۵۶.۵ ۲۴۴۸ ۳۵۰۹ ۱ ۱
پاداش ۵۱ ۶۴.۹ ۱۱۱ ۱۵.۵ ۱۱۱ ۶ ۱.۲ ۱۰۰.۴ ۸۳.۵ ۴۴۶۴ ۶۳۰۴ ۰ ۰
ثبات ۴۸.۱ ۷۳ ۲۲۱ ۱۳.۹ ۱۱۴ ۸.۶ ۰.۹ ۸۲.۵ ۹۰ ۳۱۸۰ ۲۵۷۹ ۰ ۰
صایند ۴۸ ۳۴.۲ ۴۵ ۱۳.۸ ۵۷ −۴.۳ ۰.۹ ۶۳.۲ ۷۳.۴ ۲۸۵۸ ۳۹۳۰ ۰ ۰
رابین ۴۶.۵ ۲۴۱ ۱۰۱ ۱۹.۹ ۱۸۷ ۱.۱ ۱.۱ ۶۴.۸ ۶۰.۴ ۲۲۰۱۷ ۷۱۵۵ ۰ ۰
سپر ۴۱.۵ ۴۴.۷ ۹۷ ۱۴ ۱۱۰ ۶.۵ ۰.۹ ۵۲.۳ ۶۰.۲ ۲۸۸۵ ۱۷۷۱ ۰ ۰
تصمیم ۳۷.۹ ۱۲۴.۸ ۹۴ ۱۳.۸ ۱۵۴ ۱۲.۴ ۰.۲ ۲۵.۵ ۱۲۳.۷ ۱۱۷۹۹ ۵۷۴۵ ۰ ۰
سیناد ۳۱.۲ ۹۰.۷ ۸۷ ۱۶.۲ ۱۴۳ −۳.۱ ۲.۴ ۱۳۰.۵ ۵۵.۳ ۵۱۸۷ ۵۹۵۷ ۰ ۰
ارمغان ۲۹.۵ ۱۶۵.۶ ۸۶ ۲۱.۴ ۹۵ ۲۸.۱ ۰.۱ ۳۷.۵ ۶۲۷.۴ ۲۸۰۹۸   ۰ ۰
پتروآگاه ۲۹.۴ ۱۷.۳ ۲۵ ۲۱.۸ ۹ ۲.۵ ۰.۹ ۶۸.۳ ۷۲.۷ ۸۴۷   ۲ ۵
مانی ۲۷.۸ ۳۸.۴ ۴۱ ۱۴.۶ ۱۱۷ −۳.۸ ۰.۹ ۴۳.۶ ۵۱.۲ ۲۸۶۵ ۶۰۴۵ ۰ ۰
سپیدما ۲۵.۶ ۵۲.۹ ۱۳۸ ۱۳.۵ ۱۵۶ −۳.۳ ۲.۵ ۴۸.۸ ۱۹.۲ ۳۰۵۳ ۵۴۰۳ ۰ ۰
کارین ۲۳.۲ ۱۷۰.۹ ۱۴۲ ۱۸.۹ ۱۷۶ ۲.۴ ۰.۵ ۴۸.۶ ۹۹.۳ ۲۱۶۹۱ ۴۸۱۹ ۰ ۱
طلوع ۲۰.۸ ۵۶۰.۹ ۸۷ ۳۳.۶ ۱۹۶ ۰.۴ ۰.۶ ۵۶.۳ ۹۱.۳ ۱۰۲۶۴ ۲۰۱۱۳ ۰ ۰
آلا ۲۰.۱ ۸۴.۱ ۵۸ ۱۸.۵ ۹۴ −۱.۷ ۰.۹ ۱۵۹.۵ ۱۷۱.۲ ۴۳۰۴ ۳۴۴۴ ۰ ۰
هامرز ۱۷.۸ ۴۱.۸ ۲۶۳ ۱۴.۵ ۹۶ −۲.۲ ۰.۳ ۴۳.۱ ۱۵۷.۳ ۲۴۷۴ ۳۲۲۱ ۰ ۰
جهش ۱۶.۸ ۱۲ ۸ ۲۱.۵ ۲۹ −۱ ۱.۴ ۵۰.۵ ۳۶.۵ ۱۹۱۲ ۷۴۱ ۳ ۹
هم وزن ۱۶ ۱۷.۶ ۲۷ ۲۲.۴ ۳۸ −۵.۸ ۰.۸ ۵۸.۱ ۷۰.۴ ۷۳ ۱۵۱۱ ۲ ۸
سرو ۱۴.۸ ۲۲.۷ ۱۷ ۱۷.۲ ۶۰ −۷ ۱.۸ ۶۷.۸ ۳۷.۶ ۲۴۳ ۴۰۱۳ ۲ ۶
آسامید ۱۴.۵ ۱۰۴.۳ ۷۹ ۱۴ ۱۴۹ ۲.۵ ۰.۶ ۵۵ ۹۱.۸ ۳۰۰۶ ۴۷۷۰ ۰ ۰
نخل ۱۴.۵ ۱۱۳ ۱۹۷ ۱۷.۳ ۱۶۹ −۰.۵ ۰.۹ ۵۷.۶ ۶۲.۹ ۵۹۹۱ ۳۱۲۷ ۰ ۱
آرام ۱۴.۲ ۳۷.۷ ۱۶ ۱۴.۵ ۱۱۷ ۴.۶ ۰.۴ ۲۵.۳ ۶۶.۸ ۳۵۲۸ ۱۹۸۵ ۲ ۷
اطلس ۱۳.۶ ۱۹.۵ ۱۷ ۱۵.۸ ۶۲ −۸.۳ ۲.۹ ۶۳.۳ ۲۱.۹ ۵۶ ۸۴۲۵ ۲ ۵
فردا ۱۲.۸ ۱۰۶.۷ ۳۸۸ ۱۳.۳ ۱۸۰ ۱.۳ ۰.۶ ۲۰.۳ ۳۳.۳ ۱۲۱۵۰ ۵۴۳۴ ۰ ۰
مثقال ۱۲.۷ ۸.۲ ۱۶ ۱۹.۷ ۱۳ −۱.۷ ۰.۴ ۲۲.۱ ۵۰.۶   ۸۴۹ ۱ ۱
آکام ۱۲.۶ ۲۰۷.۱ ۱۳۵ ۲۵.۴ ۱۲۴ −۹.۳ ۳۶.۵ ۶۳۱.۶ ۱۷.۳ ۳۱۵۶ ۳۱۱۸ ۰ ۰
کاج ۱۲.۵ ۸۵.۳ ۲۲۳ ۱۵.۵ ۱۵۲ −۱.۱ ۱.۶ ۷۹.۵ ۴۹.۸ ۲۲۱۹ ۱۰۰۱۵ ۰ ۰
فاخر ۱۱.۲ ۲۴۹.۶ ۳۲۷ ۱۵.۵ ۱۷۵ ۰.۹ ۱.۱ ۱۰۲.۷ ۹۳.۶ ۳۴۳۵ ۱۸۷۲ ۰ ۰
رایکا ۱۱.۱ ۲۳۶.۴ ۲۴۷ ۱۹.۶ ۱۸۳ ۱ ۰.۴ ۴۲ ۱۱۳.۳ ۳۵۴۹ ۲۴۰۹ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خگستر ۱۲۲.۲ ۱۴.۵ ۱۰ ۱۷.۷ ۱۱ ۶.۹ ۱.۴ ۵۶.۶ ۳۹.۱ ۱۷۵۴ ۸۶۳ ۵ ۲۲
وسدید ۹۰.۸ ۲۱.۶ ۲۳ ۲۰ ۱۷ ۱.۹ ۰.۶ ۶۲.۲ ۱۰۱.۲ ۹۰۰ ۱۰۰۳ ۲ ۷
فزر ۷۸.۷ ۲۱.۱ ۹ ۲۱ ۸۷ ۳۹.۹ ۰.۳ ۲۳.۷ ۷۱.۶ ۵۹۷۲ ۱۱۷۸ ۳ ۰
وبصادر ۷۰.۳ ۱۹.۱ ۱۰ ۲۳.۴ ۷۷ −۳۸.۶ ۳.۳ ۸۶.۷ ۲۶.۱ ۵۸۶ ۳۸۶۴ ۳ ۱۸
کرمان ۲۶.۷ ۵.۸ ۵ ۲۲.۳ ۸ ۱.۶ ۱.۴ ۲۷.۸ ۲۰.۵ ۴۵۷ ۶۶ ۵ ۱۵
کنور ۲۶.۳ ۲۵.۴ ۵ ۲۲.۴ ۶۸ −۱۲.۸ ۰.۶ ۶۲.۴ ۱۰۷.۵ ۸۷۵ ۲۵۷۳ ۳ ۱۰
قثابت ۲۶.۲ ۱۸.۴ ۸ ۱۶.۷ ۴۳ −۱۱.۳ ۱.۸ ۵۹.۵ ۳۲.۴   ۲۲۶۸ ۵ ۱۷
شیراز ۲۳.۴ ۱۴.۶ ۱۲ ۲۱.۵ ۴۹ ۵ ۰.۴ ۳۱ ۷۱.۸ ۱۱۷۰ ۱۰۷۵ ۴ ۱۳
گدنا ۲۲.۸ ۶.۶ ۴ ۱۵.۵ ۱ −۰.۳ ۱.۹ ۲۷.۵ ۱۴.۸ ۱۰ ۶۳ ۵ ۲۰
غدانه ۲۱.۶ ۸.۲ ۷ ۱۹.۷ ۵ ۰.۳ ۰.۶ ۲۲.۸ ۳۹.۲ ۳۳۲ ۱۷۱ ۳ ۷۸
کگل ۱۷.۶ ۱۸.۷ ۱۳ ۲۲.۵ ۱۴۰ ۲ ۰.۶ ۱۸.۷ ۳۰.۷ ۱۹۰۰ ۱۲۶۲ ۳ ۷
ملت ۱۶.۴ ۹.۲ ۱۰ ۲۳.۶ ۳۴ ۴.۷ ۰.۵ ۲۴.۲ ۴۸.۷ ۱۲۹۸ ۲۱۴ ۵ ۳
وحافظ ۱۵.۶ ۲۱.۳ ۲۱ ۳۰.۱ ۶۲ ۹.۴ ۰.۲ ۳۷.۷ ۱۷۳.۱ ۱۳۷۹ ۱۳۵ ۲ ۳۳
رمپنا ۱۴.۵ ۱۷.۴ ۱۰ ۲۱ ۵۵ ۴.۶ ۰.۵ ۳۵.۹ ۷۲.۲ ۶۳۹ ۲۴۱ ۳ ۲۱
وایرا ۱۲.۹ ۲۲.۹ ۱۷ ۱۷.۹ ۸۷ −۱۰.۳ ۱.۴ ۴۷.۸ ۳۴.۱ ۱۶۶ ۵۳۸۹ ۱ ۰
خمحرکه ۱۱.۸ ۹.۳ ۷ ۱۷.۴ ۱۸ −۲.۱ ۱.۶ ۳۵.۲ ۲۱.۸   ۷۲۱ ۵ ۲۵
سنیر ۱۰.۷ ۷.۱ ۸ ۱۶.۴ ۲ ۰.۱ ۰.۶ ۱۶.۶ ۲۸.۴ ۹۱ ۳۴ ۵ ۰
تاصیکو ۱۰.۲ ۱۶.۱ ۱۰ ۳۲ ۹۶ ۲.۵ ۰.۴ ۳۲.۲ ۸۶.۴ ۱۲۴۲ ۴۱۱ ۲ ۱۲
وساخت ۸.۵ ۸.۵ ۶ ۲۲.۵ ۴۰ −۳.۱ ۳.۳ ۵۳.۶ ۱۶.۲ ۷۱ ۶۶۹ ۵ ۱۷
اوان ۸.۱ ۵.۱ ۸ ۲۲.۵ ۶ ۰ ۰.۶ ۱۷.۱ ۲۷.۶ ۸۶ ۲۲۳ ۵ ۸
بساما ۷.۴ ۸.۷ ۸ ۲۱.۷ ۶۳ ۴.۶ ۰.۳ ۱۲.۳ ۳۹.۴ ۱۵۴۱ ۱۶ ۴ ۰
مفاخر ۷.۴ ۱۱ ۵ ۱۴.۶ ۱ −۰.۱ ۱.۵ ۳۷.۳ ۲۴.۳   ۱۰۷ ۶ ۶
فنورد ۶.۸ ۹.۳ ۸ ۱۷.۴ ۴۲ ۱.۴ ۰.۴ ۱۷ ۳۸.۲ ۴۲۶ ۳۵۷ ۴ ۵
حخزر ۶.۵ ۱۰.۳ ۱۰ ۱۵.۶ ۲۹ ۰.۶ ۰.۶ ۱۹.۹ ۳۴.۸ ۲۴۹ ۲۱۵ ۳ ۶۹
دلر ۶.۴ ۱۷.۵ ۱۲ ۲۶.۸ ۱۰۰ ۵.۴ ۰.۱ ۹.۲ ۷۰ ۷۴۰ ۴۸۵ ۳ ۰
ساروج ۶.۱ ۴۰ ۳ ۶۶.۳ ۱۸۶ ۰.۳ ۰.۶ ۲۷.۳ ۴۳.۴ ۱۱۷۰ ۲۷۵۷ ۳ ۸
میدکو ۶ ۱۴.۲ ۱۲ ۲۸.۱ ۱۱۶ ۴.۳ ۰.۱ ۵.۵ ۵۶ ۲۸۲۰ ۴۴۱ ۳ ۲
غناب ۵.۱ ۱۴.۵ ۱۶ ۱۵.۳ ۰ ۰ ۱.۶ ۵۵.۹ ۳۴.۱     ۱ ۱
دشیمی ۴.۸ ۱۴.۲ ۸ ۲۰.۷ ۱ ۰ ۰.۴ ۳۹.۹ ۹۴.۷ ۲۶ ۲۳ ۴ ۱۶
شکلر ۴.۴ ۱۱.۵ ۷ ۱۸ ۳ ۰.۱ ۰.۶ ۳۰.۴ ۵۲.۶ ۲۱ ۷ ۴ ۱۴
اتکاسا ۴.۴ ۷.۱ ۱۱ ۱۴.۴ ۴۵ −۰.۴ ۴.۳ ۳۷.۶ ۸.۸ ۴۰۲ ۵۹۲ ۰ ۲
وصندوق ۴.۲ ۸.۹ ۹ ۳۳.۱ ۵۱ ۲ ۰.۳ ۲۳.۱ ۷۶.۶ ۲۶۰ ۳۱ ۳ ۳
شدوص ۳.۵ ۱۵.۳ ۹ ۱۳.۴ ۳۵ ۰.۴ ۰.۶ ۲۶.۴ ۴۱.۸ ۴۱۸ ۱۳۵ ۴ ۳
دبالک ۳ ۵.۳ ۸ ۱۹.۷ ۲۰ ۰ ۰.۶ ۱۴.۱ ۲۲.۸ ۱۵۹ ۱۳۶ ۴ ۰
وتوشه ۲.۸ ۹.۲ ۱۰ ۱۴.۶ ۸۶ ۰.۸ ۰.۳ ۷.۹ ۲۶.۳ ۷۹۲ ۴۱۲ ۳ ۹
کمرجان ۲.۸ ۶.۵ ۴ ۱۴.۴ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۴.۴ ۲۲.۳     ۴ ۴۶
تبرک ۲.۲ ۱۵ ۶ ۱۴.۲ ۱۱۹ −۰.۲ ۹.۴ ۸۰.۲ ۸.۵ ۴۰۴ ۶۸۷ ۵ ۳
کلوند ۲.۲ ۱۶ ۹ ۱۲.۷ ۱۱۰ ۰.۶ ۰.۶ ۱۲.۹ ۲۲.۲ ۳۷۸ ۹۳۵ ۳ ۲
کارام ۲ ۸.۵ ۸ ۱۷.۶ ۰ ۰ ۰.۶ ۲۳.۴ ۳۹.۵     ۱ ۳۲
ثقزوی ۲ ۱۰.۵ ۹ ۱۶ ۳۶ ۰.۶ ۱.۴ ۳۲.۶ ۲۳ ۶۹۰ ۲۴ ۲ ۲۴
قپیرا ۱.۹ ۱۰.۶ ۶ ۱۹.۴ ۱۳۰ −۰.۲ ۱.۹ ۱۹.۱ ۱۰.۲ ۱۱۶۱ ۶۷۱ ۵ ۶
غشاذر ۱.۹ ۹.۴ ۶ ۱۸.۸ ۳۰ ۰.۴ ۰.۴ ۱۹ ۵۴ ۱۶۰ ۱۰۵ ۵ ۱۲
کیا ۱.۸ ۹.۱ ۸ ۳۱ ۳۹ −۰.۷ ۰.۶ ۳۶.۱ ۶۴.۹   ۳۵۲ ۵ ۶۱
شستان ۱.۷ ۳۵.۱ ۱۶ ۱۵ ۷۷ ۱.۳ ۰.۴ ۳۱.۸ ۸۱.۸ ۱۲۵۴   ۱ ۲۰
کپرور ۱.۷ ۱۴.۷ ۷ ۱۸.۳ ۷۷ ۱.۳ ۰.۲ ۱۰.۷ ۵۹.۱ ۳۳۰ ۰ ۴ ۱۰
لخزر ۱.۵ ۷.۷ ۵ ۲۴.۴ ۵۷ ۰.۵ ۰.۶ ۲۰.۴ ۳۱.۴ ۳۴۴ ۸۱ ۳ ۹
سهگمت ۱.۵ ۲۷.۸ ۷ ۱۶.۳ ۱۵۴ ۰.۴ ۰.۴ ۱۰.۶ ۲۷ ۲۷۱ ۴۸۷ ۳ ۱۴
ساروم ۱.۵ ۱۰.۳ ۵ ۱۳.۲ ۳۶ ۰.۲ ۰.۶ ۱۶.۴ ۲۶.۷ ۹۶ ۷۱ ۴ ۱۱
غمارگ ۰.۸ ۳.۶ ۸ ۲۷.۸ ۴ ۰ ۰.۶ ۱۵.۹ ۲۵.۸   ۳۳ ۰ ۱۶
ولقمان ۰.۵ ۱۲.۲ ۶ ۲۴.۷ ۸۱ ۰.۴ ۰.۶ ۲۴.۱ ۳۸.۸ ۲۰۴   ۳ ۱

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت قدرت حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • وبصادر
 • تبرک
 • قثابت
 • خگستر
 • غناب
 • وساخت
 • وایرا
 • اتکاسا
 • مفاخر
 • خمحرکه
 • ثقزوی
 • کرمان
 • گدنا
 • قپیرا

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • وحافظ
 • کنور
 • وسدید
 • دشیمی
 • تاصیکو
 • شستان
 • وصندوق
 • رمپنا
 • شیراز
 • فزر
 • دلر
 • کیا
 • کپرور
 • میدکو
 • غشاذر

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۴ همت است که به علت بالا بودن فاکتور بازیگر که احتمال معاملاتی از نوع کد به کد و رنج زدن را افزایش می‌دهد و همین‌طور نوسان مثبت بازار، کمتر از حجم ظاهری معاملات است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران بازار برای تحلیل اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده، داده‌های آماری نرمال‌سازی شده و قدرت حقیقی در شاخص‌سازها و در عموم ۴۰۰ نماد در تصویر زیر ذکر شده است. میزان خرید خالص (خرید منهای فروش) کدهای حقوقی و قدرت حقوقی (سرانه‌ی خرید تقسیم بر سرانه‌ی فروش) نیز به صورت نرمال شده به صورت زیر است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۶ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به آمار فاکتور بازیگر پیش‌فاز و همین‌طور فاکتور بازیگر که در تصویر فوق برای عموم ۴۰۰ نماد و شاخص‌سازها به صورت مجزا ذکر شده نیز توجه فرمایید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به سرانه‌ی خرید و سرانه فروش حقیقی‌ها و همین‌طور خرید و فروش حقوقی‌ها، فاکتور خروج سرمایه‌های قوی محاسبه شده و با توجه به میانگین وزنی (بر اساس حجم معاملات) در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت به محاسبه شده و روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن درج شده است. مقادیر فعلی منفی است و در این حالت احتمال ریزش شاخص به دلیل فرار سرمایه‌های بزرگ به صندوق‌ها بیش از احتمال رشد شاخص است.

با افزایش حجم موثر سطح تعادل شاخص و حجم بهبود پیدا می‌کند ولیکن در حال حاضر شاخص بالاتر از حد تعادل است و تراز صندوق‌ها نیز منفی است و به علاوه فاکتور بازیگر مقادیر بالای ۱۲ است. لذا احتمال ریزش شاخص و رسیدن به محدوده‌ی ۲ میلیون واحد، زیاد است.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: