در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

امروز روند کلی بازار بورس تهران صعودی بود اما شیب افزایش شاخص‌ها کاهش پیدا کرد، به خصوص از ساعت دوم فعالیت بازار بورس. در نهایت شاخص کل رشد ۰.۷ درصدی را تجربه کرد و شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۰.۸۷ درصد رشد کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شستا ۳۹.۹ ۷.۹ ۸ ۱۹.۳ ۷۹ ۷.۶ ۱ ۱۸.۶ ۱۸ ۸۱۶ ۷۹۸ ۲ ۱۶
خساپا ۳۱.۱ ۱۰.۶ ۱۰ ۱۸.۱ ۴۱ ۵.۵ ۱.۲ ۳۱.۴ ۲۷.۳ ۶۵۲ ۲۲۵ ۳ ۱۴
فملی ۲۹.۱ ۱۳.۹ ۱۵ ۱۴.۲ ۱۱۸ ۹.۴ ۰.۵ ۱۰.۵ ۲۰.۹ ۲۱۹۰ ۷۸۲ ۲ ۷
ذوب ۹۸.۸ ۲۲.۹ ۱۱ ۱۹.۳ ۷۹ −۲۱.۵ ۳ ۹۰.۷ ۳۰.۵ ۲۵۹۴ ۲۷۸۴ ۴ ۸
شپنا ۷۱.۲ ۱۴.۸ ۱۲ ۱۶.۵ ۶۷ −۱۵.۹ ۱.۳ ۳۴.۸ ۲۷.۳ ۱۱۱۸ ۲۲۴۷ ۳ ۶
وبملت ۴۶.۹ ۱۵.۸ ۱۷ ۱۶.۵ ۶۲ ۲.۳ ۰.۹ ۳۴.۴ ۳۷ ۱۴۱۸ ۱۲۰۹ ۲ ۴
فولاد ۳۹.۹ ۱۰.۶ ۱۱ ۱۵.۷ ۹۴ −۰.۶ ۰.۸ ۱۵.۹ ۱۹.۱ ۱۱۵۴ ۱۰۶۰ ۲ ۴
اخابر ۳۹.۷ ۱۵.۱ ۱۳ ۱۷.۷ ۲۹ −۰.۵ ۱ ۴۰.۷ ۴۱.۲ ۵۹۴ ۵۲۹ ۵ ۱۳
خودرو ۳۴.۱ ۹.۲ ۹ ۱۶.۷ ۳۶ ۵.۵ ۱.۲ ۲۶.۶ ۲۲.۵ ۶۰۲ ۲۰۴ ۴ ۲۱
شپدیس ۳۱.۹ ۱۶.۲ ۱۱ ۱۷.۲ ۱۱۹ ۲.۱ ۰.۹ ۲۰.۸ ۲۳.۳ ۳۳۷۴ ۱۳۹۵ ۳ ۸
شیراز ۲۶.۲ ۱۳ ۱۲ ۱۷.۶ ۲۶ ۱.۷ ۰.۴ ۲۷.۱ ۶۲.۱ ۷۱۲ ۶۴۵ ۴ ۱۴
همراه ۲۲.۸ ۱۳.۳ ۶ ۱۶.۱ ۳۶ −۲.۸ ۱.۲ ۳۶.۶ ۳۱.۷ ۴۵۰ ۹۱۲ ۳ ۱۳
وتجارت ۲۲.۴ ۱۲.۴ ۱۰ ۲۰.۳ ۶۶ −۷.۷ ۲.۵ ۴۹.۵ ۲۰.۲ ۷۱۰ ۱۸۷۴ ۳ ۱۶
ومعادن ۱۹.۵ ۱۲ ۷ ۲۰.۴ ۱۰۵ ۱.۶ ۰.۶ ۱۷.۵ ۲۹.۸ ۱۵۸۲ ۱۱۸۹ ۳ ۱۳
شبندر ۱۷.۱ ۸.۳ ۱۰ ۱۴.۲ ۳۳ −۰.۷ ۱.۱ ۲۰ ۱۸.۶ ۳۵۰ ۳۹۱ ۳ ۱۸
کگل ۱۶.۶ ۱۹.۲ ۱۲ ۲۱ ۱۴۴ −۱.۲ ۱.۲ ۲۲.۸ ۱۹.۴ ۲۷۹۸ ۱۰۳۵ ۳ ۸
حکشتی ۱۶.۴ ۹ ۸ ۱۶.۸ ۲۸ ۱.۴ ۰.۸ ۲۱.۹ ۲۸.۵ ۴۳۳ ۲۰۳ ۳ ۹
شتران ۱۶.۱ ۶.۵ ۸ ۱۴.۲ ۹ −۰.۲ ۱.۳ ۱۹.۵ ۱۴.۹ ۱۶۶ ۱۶۶ ۳ ۱۳
وبصادر ۱۵.۵ ۹.۶ ۱۰ ۱۵.۶ ۳۷ ۲.۱ ۱.۴ ۲۸.۷ ۱۹.۹ ۶۶۵ ۲۶۹ ۳ ۱۹
پترول ۱۵.۳ ۵.۸ ۶ ۱۶.۳ ۳ ۰.۲ ۰.۹ ۱۶.۶ ۱۹.۲ ۵۸ ۳۷ ۴ ۲۰
شگویا ۱۲.۲ ۹.۹ ۸ ۱۷ ۱۲۳ ۱.۳ ۱ ۱۲.۷ ۱۲.۲ ۱۰۱۰ ۷۵۸ ۳ ۱
پارس ۱۲ ۱۰ ۶ ۲۵ ۱۰۷ −۶.۱ ۱ ۲۲ ۲۲.۳ ۶۷۷ ۱۳۵۹ ۳ ۱۷
نوری ۱۱.۱ ۹.۱ ۱۳ ۱۹.۴ ۸۹ ۶.۴ ۰.۴ ۹.۹ ۲۷.۵ ۱۳۵۲ ۲۴۹ ۲ ۷
تاپیکو ۱۰.۸ ۱۵.۷ ۱۳ ۲۰.۱ ۱۰۸ ۱.۵ ۰.۶ ۲۲.۲ ۳۵.۵ ۱۱۰۵ ۱۲۷۸ ۲ ۱۰
فارس ۱۰.۳ ۱۴.۵ ۱۳ ۱۶.۴ ۱۱۹ ۲.۹ ۰.۴ ۱۱.۳ ۲۸.۳ ۸۳۸ ۱۵۵۹ ۲ ۱۱
بپاس ۹.۹ ۳۳.۶ ۴۷ ۳۵.۱ ۱۱۰ ۸.۴ ۰.۱ ۱۴.۷ ۱۲۳ ۹۷۸۱ ۶۳۵ ۲ ۱
زاگرس ۹ ۸.۹ ۹ ۱۷.۲ ۱۱ ۱ ۰.۵ ۲۰.۸ ۴۰ ۴۷۲   ۳ ۱۶
کاریس ۸.۴ ۴۲.۹ ۲۰ ۱۶ ۳۴ ۱.۷ ۱.۱ ۱۱۸.۴ ۱۰۷.۳ ۵۶۵ ۱۹۴ ۲ ۷
شخارک ۷.۷ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۵۲ −۳.۵ ۱.۵ ۳۲.۸ ۲۱.۶ ۲۲۸ ۷۶۱ ۳ ۱
رمپنا ۷.۷ ۱۲.۱ ۹ ۲۲.۵ ۵۴ ۲ ۱.۱ ۳۹.۸ ۳۷.۸ ۶۳۹ ۱۵۹ ۳ ۲۲
پارسان ۷.۱ ۱۰ ۱۱ ۱۷.۵ ۷۹ ۱ ۰.۶ ۱۵.۷ ۲۸.۳ ۴۱۹ ۷۷۸ ۳ ۳
شبریز ۶.۹ ۷.۸ ۶ ۱۴.۵ ۷ −۰.۳ ۱.۷ ۲۸.۲ ۱۶.۷ ۴۸ ۱۲۳ ۳ ۱۴
شفن ۶.۸ ۶.۳ ۵ ۱۶.۶ ۵۷ ۰.۶ ۰.۸ ۱۲.۵ ۱۶.۴ ۲۲۴۰ ۳۳۴ ۴ ۱۶
کچاد ۶.۴ ۱۳ ۸ ۱۵.۳ ۱۰۱ −۳.۴ ۲.۶ ۲۶.۱ ۱۰.۲ ۵۲۶ ۹۹۲ ۳ ۶
فخوز ۵.۸ ۸.۳ ۹ ۱۷.۳ ۱۰۷ −۲ ۱.۶ ۱۵.۶ ۹.۵ ۵۳۳ ۱۳۷۹ ۳ ۱۵
شیران ۵.۴ ۵.۲ ۹ ۱۸.۱ ۳۵ −۰.۱ ۰.۷ ۱۲.۹ ۱۸.۶ ۲۳۱ ۱۶۵ ۴ ۱۰
وغدیر ۵.۱ ۷.۵ ۱۳ ۱۲.۸ ۳۲ ۰.۴ ۱ ۱۶.۳ ۱۵.۹ ۳۳۹ ۱۲۲ ۳ ۴
وپارس ۴.۸ ۶ ۷ ۱۵.۳ ۱۷ ۰.۴ ۱.۱ ۱۶.۹ ۱۵.۶ ۳۱۱ ۵۰ ۴ ۱۴
تاصیکو ۴.۴ ۱۴.۷ ۱۰ ۲۳.۷ ۱۰۲ ۰ ۰.۹ ۳۲.۳ ۳۵ ۲۸۰ ۴۵۳ ۲ ۱۲
کاوه ۴.۲ ۱۴.۳ ۸ ۱۷.۸ ۱۴۷ −۰.۱ ۰.۹ ۱۲.۳ ۱۴.۳ ۵۱۳ ۴۵۱ ۳ ۴
وصندوق ۴.۱ ۱۹.۵ ۸ ۲۸.۱ ۱۴۴ −۰.۹ ۱.۱ ۲۹.۸ ۲۸.۲ ۵۰۵ ۵۷۱ ۳ ۳
صبا ۳.۷ ۵ ۴ ۱۶.۴ ۵۴ ۰.۶ ۱ ۱۱.۸ ۱۱.۳ ۳۱۸ ۱۱۹ ۳ ۲۴
هرمز ۳.۱ ۶.۲ ۴ ۲۳.۹ ۱۱۳ −۱.۵ ۲.۲ ۱۶.۱ ۷.۳ ۲۵۲ ۵۰۵ ۳ ۲۴
کگهر ۲.۹ ۱۵.۸ ۱۰ ۲۹.۱ ۱۵۸ ۰.۳ ۰.۴ ۱۱.۴ ۳۲.۳ ۸۰۵ ۵۴۰ ۲ ۱
وامید ۲.۴ ۱۷.۳ ۱۳ ۲۵.۶ ۱۵۹ ۰.۴ ۰.۵ ۱۱.۵ ۲۳.۴ ۱۰۵۳ ۵۶۰ ۲ ۲
آریا ۲.۴ ۳.۱ ۳ ۱۲.۵ ۷ −۰.۲ ۱.۵ ۸.۸ ۶ ۸ ۵۴ ۲ ۱۴
اپال ۱.۷ ۴.۵ ۳ ۱۲.۱ ۳۴ −۰.۲ ۲.۷ ۱۵.۷ ۵.۹ ۶۵ ۹۹ ۳ ۱۰
مبین ۱.۴ ۴.۷ ۶ ۱۸.۵ ۵۴ −۰.۵ ۰.۶ ۱۰.۳ ۱۶.۱ ۵۵ ۱۵۶ ۳ ۱۱
جم ۰.۸ ۷.۴ ۹ ۱۴.۹ ۸۵ ۰.۲ ۰.۴ ۷.۵ ۱۹.۱ ۲۲۲ ۱۰۲ ۳ ۸
مارون ۰.۵ ۵.۶ ۹ ۱۲ ۲۱ ۰.۱ ۰.۵ ۸ ۱۷.۷ ۱۰۱   ۲ ۱۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ذوب
 • شپنا
 • وبملت
 • شستا
 • فولاد
 • اخابر
 • خودرو
 • شپدیس
 • خساپا
 • فملی
 • شیراز
 • همراه

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ذوب
 • شپنا
 • وتجارت
 • پارس
 • شخارک
 • کچاد
 • همراه
 • فخوز
 • هرمز
 • کگل
 • وصندوق
 • شبندر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فملی
 • بپاس
 • شستا
 • نوری
 • خودرو
 • خساپا
 • فارس
 • وبملت
 • شپدیس
 • وبصادر
 • رمپنا
 • شیراز

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • اخابر
 • شپنا
 • همراه
 • وتجارت
 • رمپنا
 • شخارک
 • خساپا
 • وبصادر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • رمپنا
 • وتجارت
 • ذوب
 • مبین
 • خساپا
 • شیران
 • اخابر
 • حکشتی
 • خودرو

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

بالبر ۵۵.۵ ۱۹.۱ ۱۲ ۲۴.۶ ۵۸ −۳۱.۹ ۱.۹ ۷۸.۹ ۴۲.۵ ۸۴ ۱۰۸۵۲ ۴ ۰
حفارس ۵۳.۶ ۱۱.۶ ۱۷ ۲۰.۲ ۶ ۰.۷ ۱.۱ ۴۶.۲ ۴۰.۴ ۳۴۰ ۱۹۴ ۳ ۰
ثشاهد ۳۸.۶ ۹.۷ ۱۱ ۱۶.۹ ۱ −۰.۵ ۰.۹ ۲۹.۷ ۳۱.۵   ۱۲۱ ۵ ۳۷
خاهن ۲۹.۱ ۱۲.۵ ۹ ۱۸.۹ ۷۴ −۱۸.۸ ۲.۱ ۳۵.۴ ۱۷.۱ ۶۷۷ ۴۱۱۶ ۶ ۷
کماسه ۲۸.۵ ۱۰.۳ ۱۰ ۲۱.۸ ۱۰ ۱.۵ ۰.۹ ۳۸ ۴۱.۵ ۳۷۳ ۳۵۳ ۶ ۱۵
واعتبار ۲۴.۸ ۱۰.۵ ۸ ۲۰.۱ ۴ ۰.۱ ۰.۵ ۲۷.۹ ۵۳.۵ ۱۹۱ ۴۵۴ ۵ ۰
وآذر ۲۴.۴ ۱۸.۴ ۷ ۱۶.۸ ۵۴ −۱۱ ۲.۴ ۶۳.۹ ۲۶.۲ ۵۴۱ ۴۰۷۹ ۴ ۲۳
چکاپا ۲۴.۱ ۱۲ ۶ ۲۲.۳ ۵۳ −۱۲.۴ ۲.۳ ۵۰.۸ ۲۲.۵ ۸۶ ۱۸۱۵ ۵ ۲۰
ملت ۲۳.۹ ۱۲.۷ ۱۰ ۲۳.۶ ۵۰ ۲.۳ ۰.۸ ۳۶.۴ ۴۳.۴ ۱۷۳۰ ۱۱۷۰ ۵ ۳
ثفارس ۲۲.۵ ۱۶.۶ ۲۲ ۱۸.۷ ۷ −۰.۴ ۱.۳ ۶۴.۶ ۵۱ ۶۱۰ ۳۳۹ ۵ ۳
سصفها ۲۲.۳ ۵.۸ ۵ ۲۷.۲ ۰ ۰ ۰.۴ ۲۱.۱ ۵۳.۵ ۴۴ ۲ ۵ ۳۰
ونیرو ۲۱.۵ ۱۱.۳ ۱۱ ۱۹.۹ ۵۶ −۲.۵ ۱ ۳۱.۸ ۳۰.۹ ۵۲۶ ۸۰۳ ۵ ۲
کترام ۲۰.۳ ۲۴ ۱۲ ۱۸.۲ ۵۲ −۶.۹ ۲ ۸۴.۶ ۴۲.۳ ۶۲۹ ۱۴۷۱ ۵ ۵۴
ورنا ۲۰.۱ ۱۳.۱ ۱۱ ۱۸.۲ ۹ ۰.۴ ۱ ۴۳.۱ ۴۳.۶ ۳۷۵ ۲۳۷ ۵ ۳۲
خزامیا ۱۹.۳ ۹.۲ ۱۰ ۱۷.۳ ۱۳ −۲.۳ ۱ ۲۸.۶ ۲۹.۱ ۵۴ ۲۱۹ ۵ ۲۲
شپلی ۱۹ ۲۳ ۱۵ ۱۹.۸ ۶۶ −۱.۹ ۱.۵ ۷۱.۵ ۴۷.۷ ۱۷۹۶ ۳۶۵۵ ۳ ۲۲
حفاری ۱۸.۳ ۱۱.۹ ۱۴ ۲۱.۹ ۷۹ −۵.۴ ۱.۵ ۳۵.۸ ۲۳.۸ ۶۵۵ ۱۹۹۰ ۴ ۰
بورس ۱۸.۱ ۷.۵ ۷ ۱۷.۳ ۲۱ ۰.۷ ۰.۹ ۲۰.۵ ۲۲.۳ ۴۴۶ ۲۲۰ ۴ ۱۷
ثبهساز ۱۷ ۶.۹ ۶ ۱۵.۴ ۱۷ ۲.۴ ۱.۲ ۲۰.۱ ۱۷ ۲۹۴ ۴۳ ۵ ۱۰
فاذر ۱۷ ۱۲.۴ ۹ ۱۷.۶ ۲۰ −۰.۲ ۲.۷ ۶۷.۵ ۲۵.۳ ۱۵۹۷ ۳۶۲ ۵ ۰
کسرا ۱۶.۹ ۲۱ ۹ ۱۸.۵ ۶۴ −۱۰.۶ ۴.۱ ۸۹.۹ ۲۱.۸ ۵۳ ۲۶۸۵ ۵ ۱۸
سدشت ۱۶.۳ ۱۴.۲ ۱۱ ۱۵.۸ ۰ ۰ ۱.۱ ۴۳.۶ ۴۰.۳ ۳۲ ۴۵ ۴ ۰
کالا ۱۵.۹ ۸.۸ ۷ ۱۵ ۷ ۰.۸ ۰.۹ ۲۲.۴ ۲۴.۶ ۱۳۴ ۵۰ ۵ ۲۵
وساپا ۱۵.۱ ۱۰.۴ ۱۰ ۱۸.۲ ۳۰ ۱.۲ ۱.۱ ۳۱.۳ ۲۹.۲ ۹۶۶ ۲۸۱ ۵ ۲۸
فاراک ۱۴.۴ ۹.۵ ۶ ۱۸.۷ ۱۱ −۱.۶ ۱.۶ ۴۰.۱ ۲۵.۱   ۵۲۸ ۴ ۱۷
پلاسک ۱۴.۳ ۷.۵ ۱۰ ۱۸.۲ ۴ ۰.۲ ۰.۶ ۱۹.۷ ۳۳ ۱۸۷ ۱۷۱ ۵ ۰
آسیا ۱۳.۹ ۱۷ ۹ ۲۲ ۲۰ ۲.۱ ۰.۵ ۴۷.۲ ۹۳.۷ ۶۱۲ ۹۲ ۴ ۱۰
ولملت ۱۳.۸ ۱۲.۴ ۱۰ ۱۹.۶ ۱۱ −۱.۲ ۱.۶ ۵۵.۲ ۳۴.۵ ۱۷۶ ۴۵۷ ۶ ۰
کاما ۱۳.۵ ۷.۱ ۷ ۱۷.۹ ۸ ۰.۸ ۰.۹ ۲۱.۷ ۲۴.۶ ۸۸۸ ۴۱ ۵ ۲۱
شسینا ۱۳.۱ ۶.۸ ۸ ۱۵.۹ ۶ −۰.۸ ۱ ۱۹.۳ ۱۹.۳ ۳۹ ۴۰۲ ۷ ۱۷
سفار ۱۳ ۱۸.۷ ۱۷ ۱۶ ۳۱ ۳.۸ ۰.۷ ۳۹.۸ ۵۷.۲ ۲۰۰۵ ۱۵۵ ۵ ۰
ختوقا ۱۱.۳ ۸.۷ ۹ ۱۸.۱ ۱۳ −۰.۹ ۱.۲ ۳۱.۲ ۲۵.۲ ۳۰۰ ۲۴۰ ۵ ۱۸
شلعاب ۱۱.۱ ۸.۴ ۸ ۲۰.۴ ۴ ۰.۴ ۰.۴ ۲۱ ۵۸.۸ ۲۱۴ ۰ ۵ ۱۸
فلوله ۱۱ ۵.۸ ۷ ۱۸.۲ ۳ ۰.۲ ۰.۶ ۱۵.۶ ۲۵.۱ ۱۲۳ ۶۳ ۵ ۲۶
زمگسا ۱۰ ۲۳.۱ ۸ ۱۶.۱ ۶۸ −۶.۲ ۳ ۶۹.۳ ۲۳.۲ ۹۸ ۱۶۴۴ ۵ ۱۱
دانا ۹.۹ ۹ ۸ ۱۸ ۲۹ ۰.۷ ۰.۸ ۲۳.۳ ۲۹.۷ ۸۹۳ ۲۷۹ ۴ ۱۲
غالبر ۹.۷ ۲۶ ۱۶ ۱۴.۴ ۱۱ −۱ ۱.۶ ۸۷.۶ ۵۶.۱   ۳۵۱ ۴ ۷
خپارس ۹.۶ ۶.۶ ۷ ۲۰ ۵ ۰.۱ ۱ ۲۴.۵ ۲۴.۸ ۱۳۴ ۶۵ ۳ ۱۶
فرآور ۹.۵ ۱۰.۴ ۱۱ ۱۵.۳ ۲۲ ۱.۴ ۰.۵ ۲۰.۴ ۳۷.۲ ۴۴۱ ۳۵۴ ۴ ۰
بجهرم ۹.۲ ۷.۴ ۵ ۱۹.۲ ۲۳ −۱.۷ ۱.۷ ۳۱.۲ ۱۸.۶ ۲۰۵ ۹۸۱ ۴ ۱۶
ثامید ۹.۱ ۴.۹ ۴ ۱۵.۴ ۳۴ ۲.۷ ۱.۸ ۱۷.۴ ۹.۸ ۴۱۳ ۳۵ ۴ ۱۲
وملی ۸.۷ ۱۲.۳ ۱۰ ۱۲.۲ ۱۲ −۰.۹ ۱.۲ ۲۹.۱ ۲۴.۱ ۷۹ ۹۴۴ ۴ ۲۴
غنوش ۸.۶ ۵.۹ ۷ ۱۵.۶ ۰ ۰ ۰.۹ ۱۶.۴ ۱۸.۴   ۰ ۴ ۱۰
فسازان ۸.۶ ۱۰.۸ ۹ ۲۱.۳ ۳۳ ۰.۸ ۱.۱ ۳۷.۵ ۳۳.۹ ۸۹۷ ۱۷۰ ۵ ۱۱
لپارس ۸.۵ ۸.۳ ۷ ۱۷.۶ ۰ ۰ ۰.۶ ۲۱.۸ ۳۹.۱     ۴ ۲۵
کفپارس ۸.۵ ۶.۲ ۸ ۱۷.۳ ۷ ۰.۵ ۰.۷ ۱۶.۲ ۲۳.۳ ۲۵۴ ۲۸ ۵ ۴
ثاخت ۸.۴ ۹.۴ ۱۱ ۱۸.۴ ۳۵ ۰.۹ ۱.۱ ۲۷.۳ ۲۵.۵ ۶۲۶ ۲۵۸ ۵ ۴
فپنتا ۸.۳ ۱۰.۸ ۷ ۲۵.۸ ۸۱ ۵.۹ ۰.۳ ۱۵.۳ ۴۴.۴ ۶۳۳۶ ۱۹۳ ۵ ۷
خصدرا ۸.۳ ۹.۳ ۹ ۲۳.۶ ۲۳ ۱.۹ ۱ ۳۶.۸ ۳۸.۶ ۹۴۲   ۳ ۱۵
های وب ۷.۹ ۵.۴ ۶ ۱۸.۲ ۳۵ −۲ ۱ ۱۵.۸ ۱۵.۱ ۴۱۳ ۴۷۴ ۴ ۲۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • بالبر
 • حفارس
 • ثشاهد
 • خاهن
 • کماسه
 • واعتبار
 • وآذر
 • چکاپا
 • ملت
 • ثفارس
 • سصفها
 • ونیرو

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • بالبر
 • خاهن
 • چکاپا
 • وآذر
 • کسرا
 • کترام
 • زمگسا
 • حفاری
 • شفارس
 • وبشهر
 • زکوثر
 • ونیرو

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فپنتا
 • سفار
 • دلر
 • ثامید
 • ولصنم
 • ثبهساز
 • ملت
 • آسیا
 • البرز
 • خصدرا
 • کقزوی
 • وتوس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • قشرین
 • غالبر
 • کترام
 • زمگسا
 • شپلی
 • ثشرق
 • کسرا
 • کساوه
 • بالبر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • درازک
 • دفرا
 • سصفها
 • خموتور
 • دسینا
 • فپنتا
 • شغدیر
 • سغرب
 • قصفها

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۴۸.۶ ۸۸.۸ ۶۷ ۱۳.۸ ۱۳۶ ۳۴.۴ ۰.۹ ۷۳.۶ ۸۳.۱ ۱۱۹۱۴ ۱۳۰۶۰ ۰ ۰
یاقوت ۱۹۵.۳ ۳۸.۵ ۵۱ ۱۵.۵ ۹۲ −۳.۱ ۰.۹ ۶۰.۸ ۶۸ ۷۳۸۵ ۸۳۴۳ ۰ ۰
اعتماد ۱۹۰.۴ ۹۸.۲ ۱۱۸ ۱۴.۳ ۱۲۴ ۳۴.۴ ۰.۷ ۸۶.۸ ۱۲۳.۶ ۸۴۷۸ ۵۶۲۶ ۰ ۰
کمند ۱۶۶.۱ ۹۱ ۷۱ ۱۵.۱ ۱۳۱ ۱۶.۴ ۱.۳ ۱۰۹.۳ ۸۵.۲ ۳۹۱۱۹ ۱۱۲۲۱ ۰ ۰
همای ۱۵۳.۶ ۴۹.۸ ۴۳ ۱۶.۵ ۷۲ −۱۶.۲ ۱ ۱۰۷.۵ ۱۰۲.۷ ۹۴۶۱ ۱۲۷۰۰ ۰ ۱
سپیدما ۱۴۷ ۳۲۴.۵ ۱۳۱ ۱۴.۹ ۱۹۰ ۹.۳ ۰.۳ ۲۱.۳ ۷۰.۶ ۳۶۰۴۳ ۱۴۹۸۵ ۰ ۰
پارند ۱۳۱.۶ ۲۱۹ ۱۱۷ ۲۶.۶ ۱۷۴ −۵.۹ ۱.۷ ۱۹۰.۶ ۱۱۳.۹ ۵۵۸۹۸ ۱۳۰۸۰ ۰ ۰
کیان ۱۲۴.۵ ۶۱.۳ ۵۱ ۱۲.۶ ۱۳۳ ۱۱.۴ ۰.۸ ۴۵.۴ ۵۸.۲ ۱۲۶۲۳ ۶۹۹۹ ۰ ۰
ثبات ۱۲۳.۸ ۱۸۸.۵ ۲۱۶ ۱۶.۳ ۱۷۵ ۲.۲ ۱ ۷۷.۸ ۷۵.۹ ۹۱۲۷ ۱۰۷۲۹ ۰ ۰
آکورد ۱۱۷.۳ ۱۴۰.۸ ۷۵ ۱۳ ۱۷۵ ۵.۸ ۰.۸ ۴۱.۵ ۴۹.۵ ۲۶۳۷۷ ۱۶۶۱۲ ۰ ۰
سپر ۶۶ ۸۶.۵ ۹۵ ۱۴.۴ ۱۴۸ ۵.۷ ۰.۶ ۴۹.۸ ۸۳.۶ ۵۷۳۲ ۵۱۰۱ ۰ ۰
فیروزا ۶۴.۵ ۸۲.۴ ۱۶۰ ۱۹.۱ ۱۵۰ ۰ ۱.۲ ۸۵.۴ ۷۳.۳ ۳۰۲۴ ۵۳۷۷ ۰ ۰
داریک ۵۵ ۴۹.۶ ۴۲ ۱۳.۶ ۹۴ ۵.۳ ۱.۱ ۷۳.۹ ۶۹.۶ ۷۱۱۴ ۳۳۱۰ ۰ ۰
هامرز ۵۲.۴ ۲۸۹.۶ ۲۵۱ ۲۲.۶ ۱۶۰ −۱۵.۸ ۶.۳ ۴۲۵ ۶۷.۴ ۶۸۳۰ ۹۹۸۶ ۰ ۰
صایند ۳۸.۵ ۳۴ ۴۶ ۱۳.۴ ۵۶ −۱۴.۵ ۱.۳ ۷۱.۶ ۵۷.۲ ۸۹۱ ۹۰۱۳ ۰ ۰
تصمیم ۲۶.۱ ۱۱۵.۱ ۹۲ ۱۳ ۱۳۹ ۱۱ ۰.۲ ۲۶.۷ ۱۵۹.۶ ۷۸۹۵ ۶۳۵۳ ۰ ۰
کارین ۲۳ ۱۸۱.۴ ۱۳۷ ۱۹ ۱۸۶ −۰.۳ ۰.۹ ۴۵.۸ ۵۳.۵ ۲۱۲۴۷ ۷۱۷۹ ۰ ۱
مانی ۱۶.۳ ۳۷.۹ ۴۰ ۱۵ ۹۵ −۸.۱ ۱.۵ ۶۸ ۴۴.۴ ۱۲۳۳ ۳۹۴۰ ۰ ۰
آسامید ۱۵.۲ ۱۴۷.۸ ۸۱ ۱۳.۷ ۱۶۴ −۲.۴ ۲.۲ ۹۶.۱ ۴۴.۲ ۲۲۵۵ ۴۵۷۲ ۰ ۰
یارا ۱۱.۳ ۱۳۲.۶ ۶۴ ۱۴.۴ ۱۷۰ ۰ ۰.۹ ۵۳.۶ ۶۲.۵ ۴۷۷۹ ۳۱۹۶ ۰ ۰
امین یکم ۶.۱ ۲۱.۴ ۳۰ ۱۵.۲ ۱۲ ۰.۶ ۰.۹ ۵۶.۳ ۶۵.۶ ۶۸۱ ۴۳ ۰ ۱
ارمغان ۶.۱ ۱۱۲.۱ ۷۸ ۲۰.۸ ۹۸ −۵.۹ ۶.۷ ۲۶۳.۳ ۳۹.۴   ۵۹۳۷ ۰ ۰
گنجینه ۲.۴ ۶۹.۱ ۲۲۰ ۲۰.۶ ۱۴۰ ۰.۲ ۰.۵ ۶۱.۵ ۱۱۸.۹ ۶۰۱ ۱۵۸۶ ۰ ۱
خاتم ۱.۹ ۳۳.۴ ۴۰ ۱۱.۹ ۶۹ ۰.۷ ۰.۹ ۴۹.۲ ۵۳.۴ ۱۰۱۷ ۲۹۹ ۰ ۰
فردا ۱.۳ ۱۰.۱ ۳۸۹ ۱۷.۵ ۸۶ ۰.۱ ۱.۲ ۲۲.۵ ۱۸.۵ ۳۰۱ ۴۷۸ ۰ ۰
دارا ۰.۶ ۲۹.۲ ۱۸۱ ۱۲.۴ ۶۳ ۰.۴ ۰.۷ ۳۸.۲ ۵۵.۸ ۳۸۴   ۰ ۰
سخند ۰ ۵.۲ ۸ ۱۱.۷ ۱۰۰ ۰ ۰.۵ ۵.۳ ۹.۷ ۱۰ ۲۶ ۰ ۰
گنجین ۰ ۰.۶ ۱۲ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰.۶ ۰.۶     ۰ ۰

آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده می‌توان از آمار انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نوع درآمد ثابت نیستند هم استفاده کرد. به جدول آمار همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که حجم معاملات بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها داشته‌اند توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۴۸.۶ ۸۸.۸ ۶۷ ۱۳.۸ ۱۳۶ ۳۴.۴ ۰.۹ ۷۳.۶ ۸۳.۱ ۱۱۹۱۴ ۱۳۰۶۰ ۰ ۰
کارا ۴۱۱.۹ ۱۵۵.۸ ۱۱۴ ۱۸.۵ ۱۶۰ ۳۹ ۰.۸ ۹۹.۳ ۱۲۷ ۱۵۸۸۴ ۱۱۹۳۹ ۰ ۰
اهرم ۲۷۰.۶ ۲۵.۵ ۲۲ ۲۳ ۸ −۱۲.۹ ۱.۲ ۱۱۶.۷ ۱۰۱.۱ ۴۲۰ ۹۰۷ ۴ ۱۵
یاقوت ۱۹۵.۳ ۳۸.۵ ۵۱ ۱۵.۵ ۹۲ −۳.۱ ۰.۹ ۶۰.۸ ۶۸ ۷۳۸۵ ۸۳۴۳ ۰ ۰
اعتماد ۱۹۰.۴ ۹۸.۲ ۱۱۸ ۱۴.۳ ۱۲۴ ۳۴.۴ ۰.۷ ۸۶.۸ ۱۲۳.۶ ۸۴۷۸ ۵۶۲۶ ۰ ۰
کمند ۱۶۶.۱ ۹۱ ۷۱ ۱۵.۱ ۱۳۱ ۱۶.۴ ۱.۳ ۱۰۹.۳ ۸۵.۲ ۳۹۱۱۹ ۱۱۲۲۱ ۰ ۰
همای ۱۵۳.۶ ۴۹.۸ ۴۳ ۱۶.۵ ۷۲ −۱۶.۲ ۱ ۱۰۷.۵ ۱۰۲.۷ ۹۴۶۱ ۱۲۷۰۰ ۰ ۱
دارا یکم ۱۵۱.۶ ۱۶.۸ ۱۲ ۲۲.۵ ۴۱ ۱۶.۲ ۱.۲ ۶۵.۳ ۵۳.۲ ۲۶۳۲ ۲۸۹۹ ۳ ۱۲
سپیدما ۱۴۷ ۳۲۴.۵ ۱۳۱ ۱۴.۹ ۱۹۰ ۹.۳ ۰.۳ ۲۱.۳ ۷۰.۶ ۳۶۰۴۳ ۱۴۹۸۵ ۰ ۰
آوند ۱۴۳.۹ ۱۱۶.۶ ۶۹ ۱۵.۲ ۱۲۲ −۴۵.۳ ۱.۸ ۱۷۰.۱ ۹۴.۵ ۱۶۳۸۳ ۲۷۶۹۸ ۰ ۰
پالایش ۱۳۶.۸ ۱۴.۱ ۱۱ ۲۰.۵ ۱۱ ۱۲.۹ ۱.۴ ۶۴.۱ ۴۶.۹ ۱۲۶۴ ۳۲۹ ۴ ۱۷
پارند ۱۳۱.۶ ۲۱۹ ۱۱۷ ۲۶.۶ ۱۷۴ −۵.۹ ۱.۷ ۱۹۰.۶ ۱۱۳.۹ ۵۵۸۹۸ ۱۳۰۸۰ ۰ ۰
کیان ۱۲۴.۵ ۶۱.۳ ۵۱ ۱۲.۶ ۱۳۳ ۱۱.۴ ۰.۸ ۴۵.۴ ۵۸.۲ ۱۲۶۲۳ ۶۹۹۹ ۰ ۰
ثبات ۱۲۳.۸ ۱۸۸.۵ ۲۱۶ ۱۶.۳ ۱۷۵ ۲.۲ ۱ ۷۷.۸ ۷۵.۹ ۹۱۲۷ ۱۰۷۲۹ ۰ ۰
آکورد ۱۱۷.۳ ۱۴۰.۸ ۷۵ ۱۳ ۱۷۵ ۵.۸ ۰.۸ ۴۱.۵ ۴۹.۵ ۲۶۳۷۷ ۱۶۶۱۲ ۰ ۰
نخل ۱۰۳.۹ ۶۲۵.۸ ۱۵۵ ۳۱.۳ ۱۹۸ ۰ ۰.۶ ۳۸ ۶۵.۹ ۱۰۲۵۵۱ ۲۰۵۱۹ ۰ ۱
شتاب ۹۶.۳ ۲۳.۸ ۱۳ ۳۴.۴ ۵۴ −۱۱ ۱.۳ ۱۳۲ ۱۰۱.۶ ۵۱۳۶ ۵۲۷۵ ۳ ۱۵
لبخند ۸۱.۸ ۵۳.۲ ۷۲ ۱۴ ۸۹ ۱.۸ ۰.۸ ۷۵ ۹۲.۳ ۴۱۳۹ ۸۸۶۴ ۰ ۰
سپر ۶۶ ۸۶.۵ ۹۵ ۱۴.۴ ۱۴۸ ۵.۷ ۰.۶ ۴۹.۸ ۸۳.۶ ۵۷۳۲ ۵۱۰۱ ۰ ۰
فیروزا ۶۴.۵ ۸۲.۴ ۱۶۰ ۱۹.۱ ۱۵۰ ۰ ۱.۲ ۸۵.۴ ۷۳.۳ ۳۰۲۴ ۵۳۷۷ ۰ ۰
فاخر ۶۰.۲ ۵۴۲ ۳۰۲ ۳۸.۳ ۱۹۳ −۴.۱ ۱۵.۹ ۲۲۰.۶ ۱۳.۹ ۲۷۹۸۲ ۳۰۰۰۸ ۰ ۰
آگاس ۵۶ ۲۶.۶ ۲۷ ۲۹.۱ ۳۱ ۵.۶ ۱.۲ ۱۴۱.۵ ۱۱۹.۶ ۲۳۱۳ ۱۹۸۴ ۲ ۶
داریک ۵۵ ۴۹.۶ ۴۲ ۱۳.۶ ۹۴ ۵.۳ ۱.۱ ۷۳.۹ ۶۹.۶ ۷۱۱۴ ۳۳۱۰ ۰ ۰
هامرز ۵۲.۴ ۲۸۹.۶ ۲۵۱ ۲۲.۶ ۱۶۰ −۱۵.۸ ۶.۳ ۴۲۵ ۶۷.۴ ۶۸۳۰ ۹۹۸۶ ۰ ۰
پاداش ۴۷.۸ ۷۳.۲ ۱۱۱ ۱۶.۸ ۱۴۲ ۱.۸ ۱.۲ ۷۸.۷ ۶۶.۷ ۱۱۵۸۵ ۵۴۸۹ ۰ ۰
توان ۴۴.۶ ۱۲.۹ ۱۳ ۱۷.۵ ۸ ۰.۴ ۰.۶ ۳۳.۸ ۵۶.۴ ۳۹۶ ۵۲۵ ۳ ۱۰
طلا ۴۱.۷ ۱۰.۶ ۲۱ ۱۸.۲ ۴ ۰.۷ ۰.۴ ۲۵.۳ ۷۲ ۲۴۶ ۲۴۲ ۱ ۲
آفاق ۴۱.۴ ۷۱۳.۱ ۳۰۶ ۴۴.۶ ۲۰۰ −۰.۲ ۲۵.۴ ۲۰.۳ ۰.۸ ۴۱۱۵۶ ۱۰۳۳۹ ۰ ۱
صایند ۳۸.۵ ۳۴ ۴۶ ۱۳.۴ ۵۶ −۱۴.۵ ۱.۳ ۷۱.۶ ۵۷.۲ ۸۹۱ ۹۰۱۳ ۰ ۰
اوصتا ۳۳.۵ ۴۸۴.۸ ۸۲۸ ۱۶ ۱۹۵ −۰.۲ ۱.۲ ۴۵.۳ ۳۶.۵ ۶۴۹۱ ۵۴۴۷ ۰ ۰
پتروآگاه ۲۸.۸ ۱۷.۴ ۲۷ ۱۷.۴ ۱۲ ۳.۳ ۰.۸ ۵۰.۸ ۶۲.۹ ۱۶۸۱ ۱۲ ۲ ۶
عیار ۲۷ ۸.۴ ۱۴ ۱۶.۲ ۱۱ −۱.۹ ۰.۴ ۱۷.۹ ۴۷.۲ ۸۷ ۱۱۹۲ ۱ ۱
سیناد ۲۶.۳ ۱۳۸.۴ ۸۴ ۱۸.۶ ۱۷۲ ۰.۳ ۱.۱ ۷۷.۸ ۶۸.۹ ۷۵۷۱ ۴۴۸۷ ۰ ۰
تصمیم ۲۶.۱ ۱۱۵.۱ ۹۲ ۱۳ ۱۳۹ ۱۱ ۰.۲ ۲۶.۷ ۱۵۹.۶ ۷۸۹۵ ۶۳۵۳ ۰ ۰
کارین ۲۳ ۱۸۱.۴ ۱۳۷ ۱۹ ۱۸۶ −۰.۳ ۰.۹ ۴۵.۸ ۵۳.۵ ۲۱۲۴۷ ۷۱۷۹ ۰ ۱
هم وزن ۱۸.۲ ۴۸.۷ ۲۴ ۱۵ ۱۳۲ −۵.۲ ۲ ۶۲ ۳۱.۳ ۱۸۹۳ ۲۹۲۸ ۲ ۹
کامیاب ۱۸.۱ ۸۸.۱ ۵۱ ۱۵.۸ ۱۷۵ ۰.۱ ۱ ۳۴.۳ ۳۴.۲ ۱۵۹۱۰ ۵۲۵۹ ۰ ۰
رایکا ۱۶.۶ ۲۴۸ ۲۳۸ ۳۱.۹ ۱۶۷ ۴.۸ ۰.۱ ۳۴.۶ ۴۲۵ ۸۱۵۱ ۲۸۷۸ ۰ ۰
مانی ۱۶.۳ ۳۷.۹ ۴۰ ۱۵ ۹۵ −۸.۱ ۱.۵ ۶۸ ۴۴.۴ ۱۲۳۳ ۳۹۴۰ ۰ ۰
آسامید ۱۵.۲ ۱۴۷.۸ ۸۱ ۱۳.۷ ۱۶۴ −۲.۴ ۲.۲ ۹۶.۱ ۴۴.۲ ۲۲۵۵ ۴۵۷۲ ۰ ۰
سرو ۱۳.۳ ۳۱.۵ ۱۵ ۱۵.۶ ۱۵۲ ۱.۵ ۰.۸ ۱۹.۸ ۲۵.۴ ۳۶۲۷ ۲۳۴۲ ۲ ۷
آرام ۱۲.۹ ۵۰.۳ ۱۳ ۱۴.۴ ۱۰۵ ۳.۴ ۰.۸ ۶۰.۲ ۷۳.۲ ۱۶۹۶ ۱۶۸۴ ۲ ۸
اطلس ۱۲ ۲۱.۶ ۱۶ ۱۵.۳ ۲۴ ۲.۴ ۱ ۵۸.۴ ۵۶ ۱۳۱۷ ۱۱۶ ۲ ۶
یارا ۱۱.۳ ۱۳۲.۶ ۶۴ ۱۴.۴ ۱۷۰ ۰ ۰.۹ ۵۳.۶ ۶۲.۵ ۴۷۷۹ ۳۱۹۶ ۰ ۰
تمشک ۱۱.۳ ۳۹ ۱۴ ۱۶ ۱۶۸ ۱.۵ ۰.۹ ۱۸.۵ ۱۹.۸ ۳۴۴۰ ۲۹۴۷ ۲ ۴
رابین ۱۰.۹ ۵۷.۶ ۱۰۲ ۱۸.۹ ۱۲۶ ۵.۶ ۰.۳ ۳۵ ۱۰۶.۹ ۴۸۱۳ ۱۰۱۰ ۰ ۰
کهربا ۱۰.۵ ۹.۴ ۱۸ ۲۰.۱ ۶۰ −۲.۶ ۰.۵ ۲۱ ۴۱.۴ ۳۶۹ ۲۲۰۱ ۲ ۱
پایا ۱۰ ۱۹۶.۲ ۲۶۵ ۱۵.۹ ۱۲۷ ۶.۴ ۰.۱ ۴۰.۱ ۳۲۶.۳ ۹۵۶۵ ۱۵۷۷ ۰ ۰
مثقال ۸.۹ ۷.۵ ۱۶ ۱۹.۸ ۰ ۰ ۰.۴ ۲۰.۸ ۴۹.۳     ۱ ۱
کاج ۸.۸ ۷۴.۶ ۲۲۳ ۱۳.۹ ۱۳۰ −۱.۲ ۱.۶ ۸۹.۹ ۵۶.۲ ۱۲۷۹ ۶۳۳۰ ۰ ۰

 فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ولملت ۱۳.۸ ۱۲.۴ ۱۰ ۱۹.۶ ۱۱ −۱.۲ ۱.۶ ۵۵.۲ ۳۴.۵ ۱۷۶ ۴۵۷ ۶ ۰
بمپنا ۶۱.۸ ۱۸.۲ ۱۱ ۲۴.۱ ۳۷ −۱۷.۹ ۰.۶ ۵۵.۸ ۹۹.۵ ۶۳۳ ۲۹۹۳ ۵ ۱۴
بالبر ۵۵.۵ ۱۹.۱ ۱۲ ۲۴.۶ ۵۸ −۳۱.۹ ۱.۹ ۷۸.۹ ۴۲.۵ ۸۴ ۱۰۸۵۲ ۴ ۰
شیراز ۲۶.۲ ۱۳ ۱۲ ۱۷.۶ ۲۶ ۱.۷ ۰.۴ ۲۷.۱ ۶۲.۱ ۷۱۲ ۶۴۵ ۴ ۱۴
واعتبار ۲۴.۸ ۱۰.۵ ۸ ۲۰.۱ ۴ ۰.۱ ۰.۵ ۲۷.۹ ۵۳.۵ ۱۹۱ ۴۵۴ ۵ ۰
ومعادن ۱۹.۵ ۱۲ ۷ ۲۰.۴ ۱۰۵ ۱.۶ ۰.۶ ۱۷.۵ ۲۹.۸ ۱۵۸۲ ۱۱۸۹ ۳ ۱۳
شپلی ۱۹ ۲۳ ۱۵ ۱۹.۸ ۶۶ −۱.۹ ۱.۵ ۷۱.۵ ۴۷.۷ ۱۷۹۶ ۳۶۵۵ ۳ ۲۲
پلاسک ۱۴.۳ ۷.۵ ۱۰ ۱۸.۲ ۴ ۰.۲ ۰.۶ ۱۹.۷ ۳۳ ۱۸۷ ۱۷۱ ۵ ۰
آسیا ۱۳.۹ ۱۶.۹ ۹ ۲۲ ۲۰ ۲.۱ ۰.۵ ۴۷.۲ ۹۳.۷ ۶۱۲ ۹۲ ۴ ۱۰
سفارس ۱۳.۴ ۲۴.۲ ۱۵ ۲۲.۹ ۱۱۲ ۳ ۰.۶ ۳۳.۶ ۶۰.۶ ۹۹۳ ۷۴۶ ۳ ۳
کی بی سی ۱۰.۸ ۱۱ ۱۱ ۱۷ ۸ ۰ ۰.۵ ۲۴.۶ ۴۷.۲ ۲۱۵ ۲۱۲ ۵ ۱۶
غالبر ۹.۷ ۲۶ ۱۶ ۱۴.۴ ۱۱ −۱ ۱.۶ ۸۷.۶ ۵۶.۱   ۳۵۱ ۴ ۷
بجهرم ۹.۲ ۷.۴ ۵ ۱۹.۲ ۲۳ −۱.۷ ۱.۷ ۳۱.۲ ۱۸.۶ ۲۰۵ ۹۸۱ ۴ ۱۶
زاگرس ۹ ۸.۹ ۹ ۱۷.۲ ۱۱ ۱ ۰.۵ ۲۰.۸ ۴۰ ۴۷۲   ۳ ۱۶
شپاکسا ۷.۴ ۸.۲ ۸ ۱۶ ۲۶ ۱.۵ ۰.۴ ۱۴.۲ ۳۸.۸ ۵۸۱ ۴۹ ۵ ۲۱
دلر ۷.۱ ۲۰.۶ ۱۲ ۲۰.۲ ۱۰۶ ۳.۵ ۰.۳ ۱۶.۴ ۵۹.۱ ۱۳۴۷ ۳۲۷ ۳ ۰
درازک ۵.۵ ۱.۸ ۶ ۷۳.۹ ۳۱ −۱.۴ ۰.۶ ۱۷.۹ ۲۷.۷ ۱۶۶ ۱۹۶ ۴ ۲۲
غدام ۴.۴ ۱۱.۱ ۵ ۱۴.۳ ۳۲ −۱.۴ ۲ ۳۶.۵ ۱۸.۴   ۱۴۰۶ ۴ ۱۵
ساذری ۳.۹ ۱۳.۱ ۱۴ ۱۱.۳ ۰ ۰ ۰.۶ ۲۲.۸ ۳۷.۷     ۰ ۴۱
کایتا ۳.۶ ۱۵.۱ ۲۵ ۱۷ ۰ ۰ ۰.۴ ۳۲.۹ ۸۸.۴     ۲ ۱۳
شدوص ۳.۵ ۱۲.۷ ۹ ۱۸.۲ ۵۷ ۰.۱ ۰.۵ ۲۳.۵ ۴۶.۱ ۱۷۵ ۱۹۱ ۴ ۰
ختراک ۳.۵ ۶.۴ ۴ ۱۸.۷ ۱۱ ۰.۲ ۰.۴ ۱۴.۵ ۳۵.۳ ۱۴۳ ۶۱ ۵ ۱۹
کگهر ۲.۹ ۱۵.۸ ۱۰ ۲۹.۱ ۱۵۸ ۰.۳ ۰.۴ ۱۱.۴ ۳۲.۳ ۸۰۵ ۵۴۰ ۲ ۱
پشاهن ۲.۷ ۱۷.۳ ۱۵ ۱۲.۶ ۳۷ ۱ ۱.۵ ۴۴.۵ ۳۰.۲ ۱۰۲۸   ۰ ۱۴
کشرق ۲.۷ ۱۴ ۶ ۱۱.۹ ۲۳ ۰.۶ ۰.۶ ۲۰.۶ ۳۱.۷ ۳۰۵   ۵ ۲۴
ثزاگرس ۲.۶ ۲۴.۸ ۲۳ ۱۴.۸ ۹۹ −۲.۱ ۳.۶ ۴۷.۴ ۱۳.۱ ۱۳۸ ۱۱۷۱ ۲ ۱۲
نتوس ۲.۴ ۱۴ ۱۰ ۱۳.۷ ۱۱ −۰.۲ ۱.۵ ۴۰.۹ ۲۸ ۴۳ ۲۲۲ ۲ ۲۲
فبستم ۲.۱ ۸.۴ ۱۲ ۱۲.۹ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۵.۹ ۳۰.۶     ۲ ۱۰
دزهراوی ۱.۹ ۴.۲ ۳ ۱۷.۷ ۱۰ −۰.۲ ۱.۵ ۱۶.۶ ۱۱.۱   ۱۹۲ ۴ ۱۹
رانفور ۱.۸ ۶.۴ ۴ ۱۶.۹ ۶۲ ۰.۸ ۰.۴ ۸.۵ ۲۱.۴ ۱۹۴ ۳۳ ۳ ۱۳
اتکاسا ۱.۸ ۴.۴ ۱۲ ۱۲.۲ ۴۶ ۰.۸ ۳.۲ ۱۹.۳ ۶.۱ ۴۰۷   ۰ ۱
ولقمان ۰.۴ ۱۴ ۶ ۱۵.۵ ۹۶ ۰.۴ ۰.۲ ۵.۷ ۲۴.۳ ۱۹۸   ۳ ۱
لکما ۰.۳ ۸.۱ ۷ ۱۲.۱ ۰ ۰ ۰.۳ ۱۲.۹ ۴۰.۵     ۰ ۲۷
پرسپولیس ۰.۲ ۶ ۵ ۱۱.۷ ۰ ۰ ۰.۴ ۹.۶ ۲۲     ۰ ۱

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • غالبر
 • بالبر
 • شپلی
 • ولملت
 • ثزاگرس
 • پشاهن
 • نتوس
 • غدام
 • بجهرم
 • اتکاسا
 • دزهراوی

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • بمپنا
 • آسیا
 • کایتا
 • شیراز
 • سفارس
 • دلر
 • واعتبار
 • کی بی سی
 • شدوص
 • لکما
 • زاگرس
 • شپاکسا
 • ساذری
 • ختراک
 • پلاسک

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲ همت است که با توجه به رقم فعلی شاخص، کمی پایین‌تر از حد تعادل با شاخص محسوب می‌شود و لذا در صورت حفظ میانگین ۲ همت در روزهای متعادل بازار، شاخص نیاز به اصلاح دارد.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران بازار برای تحلیل اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده، داده‌های آماری نرمال‌سازی شده و قدرت حقیقی در شاخص‌سازها و در عموم ۴۰۰ نماد در تصویر زیر ذکر شده است. میزان خرید خالص (خرید منهای فروش) کدهای حقوقی و قدرت حقوقی (سرانه‌ی خرید تقسیم بر سرانه‌ی فروش) نیز به صورت نرمال شده به صورت زیر است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۵ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به آمار فاکتور بازیگر پیش‌فاز و همین‌طور فاکتور بازیگر که در تصویر فوق برای عموم ۴۰۰ نماد و شاخص‌سازها به صورت مجزا ذکر شده نیز توجه فرمایید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به سرانه‌ی خرید و سرانه فروش حقیقی‌ها و همین‌طور خرید و فروش حقوقی‌ها، فاکتور خروج سرمایه‌های قوی محاسبه شده و با توجه به میانگین وزنی (بر اساس حجم معاملات) در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت به محاسبه شده و روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن درج شده است. مقادیر فعلی منفی است و در این حالت احتمال ریزش شاخص به دلیل فرار سرمایه‌های بزرگ به صندوق‌ها بیش از احتمال رشد شاخص است.

امروز حجم معاملات با توجه به اینکه نیمه‌ی اول بازار مثبت بود، بیش از اغل روزهای مثبت ۳ هفته‌ی اخیر است ولیکن حجم ۲ همت برای ۴۰۰ نماد منتخب و به خصوص شاخص‌سازها، کافی نیست و امروز هم مثل ۲ روز قبلی، ریزش تدریجی شاخص در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود و اگر خبر مثبت جدیدی مشابه اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها منتشر نشود، طبعاً ریزش سریع‌تر اتفاق می‌افتد و بار دیگر شاهد عبور شاخص از مرز ۲ میلیون واحد خواهیم بود و البته قدرت حقوقی‌ها و فاکتور بازیگر به مقادیر جذاب برای بستن سبد نزدیک خواهد شد و باید از منفی‌های عمیق استفاده کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: