در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۶ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۷۸.۹ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۴.۴ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۱ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۱.۱۵
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۳.۷ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۳۴۶
 • نمادهای صف خرید : ۵۴
 • ارزش صف‌های خرید : ۴۸۶ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۱۲۳
 • نمادهای صف فروش : ۵۰
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۵۴ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران مثل روز قبلی کاملاً صعودی بود و شاخص کل و شاخص هم‌وزن هر دو رشد ۰.۸۸ درصدی را ثبت کردند.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

زاگرس ۴۳.۲ ۲۸.۹ ۶ ۱۵.۴ ۸۷ −۳۱.۲ ۱.۱ ۴۸.۷ ۴۳.۹ ۸۰۸ ۲۱۵۷ ۳ ۱۹
شیراز ۶۶.۵ ۳۵.۶ ۸ ۲۰.۶ ۷۹ −۴۴.۲ ۲ ۱۰۲.۷ ۵۰.۱ ۵۱۹ ۶۹۴۱ ۴ ۱۸
وبملت ۵۵.۷ ۱۸.۹ ۱۷ ۱۵.۸ ۹۵ ۲۲.۷ ۰.۶ ۲۱.۵ ۳۸ ۲۲۲۰ ۱۰۰۰ ۲ ۵
ذوب ۵۳.۷ ۱۹.۴ ۱۱ ۱۶.۴ ۷۹ ۲.۸ ۲.۶ ۶۹.۳ ۲۶.۲ ۷۵۳۹ ۱۹۷۸ ۴ ۱۱
فولاد ۴۸.۱ ۱۲.۷ ۱۱ ۱۴.۶ ۹۷ −۳.۷ ۱.۳ ۲۱.۷ ۱۶.۳ ۱۱۳۷ ۱۵۸۲ ۲ ۴
شستا ۴۷.۹ ۸.۵ ۸ ۲۰.۳ ۷۱ ۱۶.۲ ۰.۷ ۱۷ ۲۵.۸ ۱۴۷۴ ۸۸۴ ۲ ۱۷
شپنا ۴۶.۶ ۱۲.۱ ۱۲ ۱۵.۶ ۴۸ ۹ ۱.۳ ۳۲.۳ ۲۵.۲ ۱۵۸۳ ۱۱۲۳ ۳ ۷
اخابر ۴۶.۱ ۱۵.۱ ۱۳ ۱۷.۸ ۲۷ ۷.۶ ۰.۷ ۳۶.۵ ۵۰.۷ ۹۸۸ ۳۰۶ ۵ ۱۵
شبندر ۴۲.۴ ۱۳.۳ ۹ ۱۸.۶ ۱۲۱ ۶.۹ ۰.۶ ۱۴.۱ ۲۴.۳ ۳۷۰۲ ۲۸۲۸ ۳ ۱۸
خودرو ۳۷.۶ ۹.۵ ۱۰ ۱۸.۷ ۶۴ ۵.۵ ۱.۱ ۲۴.۱ ۲۲.۸ ۹۷۵ ۵۷۵ ۴ ۲۲
خساپا ۳۶.۸ ۱۰.۶ ۱۰ ۲۰ ۴۹ ۶.۶ ۱.۱ ۳۲.۸ ۲۹ ۸۱۰ ۳۷۴ ۳ ۱۵
فملی ۳۳.۷ ۱۵.۱ ۱۶ ۱۴.۳ ۱۰۱ ۱۶.۵ ۰.۶ ۱۴.۱ ۲۴.۹ ۲۸۰۲ ۷۳۴ ۲ ۸
پترول ۳۱.۷ ۷.۹ ۶ ۱۹.۴ ۲۸ −۲.۶ ۱.۱ ۲۵.۹ ۲۳.۵ ۵۴۸ ۱۴۷۱ ۴ ۲۳
شخارک ۲۹.۹ ۳۶.۸ ۹ ۲۰.۷ ۹۶ −۱.۵ ۱.۴ ۹۱.۵ ۶۴.۶ ۲۷۸۴ ۲۲۰۱ ۳ ۵
ومعادن ۲۲.۷ ۱۲.۷ ۷ ۲۴.۴ ۷۳ ۲.۹ ۰.۴ ۲۴.۵ ۶۷.۵ ۱۳۸۰ ۹۶۷ ۳ ۱۴
شپدیس ۲۲.۱ ۱۳ ۱۱ ۱۷.۷ ۷۰ −۴.۷ ۱.۲ ۳۰.۹ ۲۶.۳ ۴۹۴ ۱۱۳۴ ۳ ۱۱
شگویا ۱۹.۱ ۱۲ ۸ ۱۷.۱ ۱۱۸ ۰.۸ ۱.۴ ۱۹.۴ ۱۳.۹ ۲۳۱۵ ۱۳۴۹ ۳ ۳
نوری ۱۷.۴ ۱۴.۵ ۱۳ ۱۶.۳ ۹۵ ۳.۲ ۰.۷ ۲۰.۸ ۲۸ ۱۲۴۶ ۹۶۲ ۲ ۸
وغدیر ۱۵ ۱۴.۷ ۱۳ ۱۷.۲ ۵۳ ۵.۲ ۱.۱ ۳۷.۴ ۳۴.۶ ۸۳۶ ۷۰۲ ۳ ۶
شتران ۱۴.۴ ۶.۴ ۸ ۱۳.۶ ۲۷ ۲.۸ ۰.۸ ۱۳.۵ ۱۶ ۳۳۶ ۱۰۷ ۳ ۱۳
کگل ۱۴.۴ ۱۵.۴ ۱۲ ۲۳.۸ ۱۶۳ ۲.۳ ۰.۸ ۱۱.۱ ۱۴.۱ ۲۵۵۷ ۱۰۴۶ ۳ ۸
وبصادر ۱۴.۱ ۱۰.۶ ۱۰ ۱۶.۶ ۸۰ ۲.۲ ۱.۱ ۲۱.۶ ۱۹.۸ ۸۴۰ ۵۶۹ ۳ ۱۹
شفن ۱۳.۸ ۹.۸ ۵ ۲۰.۵ ۶۸ −۵.۸ ۱.۸ ۳۱.۸ ۱۷.۷ ۱۸۳۲ ۱۵۴۵ ۴ ۱۹
بپاس ۱۳.۶ ۵۸.۷ ۴۶ ۴۳.۹ ۱۴۳ ۷.۶ ۰.۱ ۲۲.۴ ۱۵۳.۹ ۱۳۵۳۳ ۲۹۶۳ ۲ ۲
پارسان ۱۳ ۱۳.۳ ۱۱ ۲۴.۸ ۷۲ −۲.۱ ۱.۶ ۵۱ ۳۱.۲ ۵۲۳ ۹۷۰ ۳ ۵
وتجارت ۱۱.۴ ۹.۶ ۱۱ ۱۵.۱ ۵۷ ۲.۴ ۱.۳ ۲۴.۱ ۱۷.۹ ۵۵۹ ۲۰۸ ۳ ۱۷
حکشتی ۱۰.۸ ۷.۸ ۸ ۱۵.۳ ۳۰ ۱.۳ ۰.۷ ۱۶.۹ ۲۲.۶ ۲۸۲ ۱۸۴ ۳ ۹
همراه ۹.۵ ۱۲.۷ ۵ ۱۵.۳ ۵۰ −۴.۷ ۳.۵ ۵۲.۳ ۱۴.۸ ۶ ۹۶۰ ۳ ۱۴
شیران ۹.۱ ۵.۹ ۹ ۲۵.۷ ۸۵ −۱.۹ ۱.۱ ۱۷.۹ ۱۵.۸ ۴۸۵ ۱۶۰۴ ۴ ۱۱
فارس ۸.۹ ۱۲.۸ ۱۲ ۱۷.۲ ۱۱۵ ۴.۳ ۰.۵ ۱۱ ۲۲.۱ ۱۸۴۳ ۱۰۰۴ ۲ ۱۱
تاصیکو ۷.۴ ۲۵.۶ ۹ ۲۷.۵ ۱۲۴ ۴.۵ ۰.۱ ۱۱.۱ ۸۹ ۹۷۳ ۴۶۶ ۲ ۱۲
وامید ۷.۱ ۲۹.۲ ۱۱ ۵۲.۶ ۱۸۳ ۰.۷ ۰.۳ ۱۱.۴ ۳۶.۶ ۳۴۳۹ ۱۵۴۲ ۲ ۲
کاریس ۶.۲ ۲۴.۹ ۲۰ ۲۵.۸ ۸۳ ۵ ۰.۳ ۳۱.۳ ۱۰۰.۹ ۱۶۹۰ ۲۵ ۲ ۸
وپارس ۶.۱ ۶.۴ ۷ ۱۵.۸ ۱۴ ۰.۷ ۰.۸ ۱۵.۵ ۲۰.۶ ۲۵۶ ۸۸ ۴ ۱۵
فخوز ۵.۷ ۹.۲ ۹ ۱۵.۳ ۱۰۳ ۱.۲ ۰.۶ ۱۰.۴ ۱۶.۵ ۷۱۵ ۴۷۶ ۳ ۱۵
آریا ۵.۵ ۴.۷ ۳ ۱۵.۸ ۶۶ −۱.۴ ۱.۵ ۱۱.۵ ۷.۹ ۲۸۱ ۸۴۳ ۲ ۱۴
پارس ۵.۴ ۸.۲ ۶ ۲۲.۴ ۷۲ −۰.۳ ۰.۷ ۱۹.۳ ۲۸ ۹۱۴ ۵۳۳ ۳ ۱۷
رمپنا ۵ ۱۲ ۹ ۱۶.۶ ۶۰ ۰.۶ ۱.۱ ۲۸.۸ ۲۵.۴ ۲۵۶ ۱۷۳ ۳ ۲۲
شبریز ۴.۵ ۶ ۷ ۱۴.۷ ۱۷ ۰.۸ ۰.۶ ۱۲.۷ ۱۹.۹ ۱۵۵ ۱۱ ۳ ۱۵
تاپیکو ۴ ۷.۹ ۱۳ ۱۵.۶ ۶۹ −۰.۴ ۱.۱ ۱۶.۵ ۱۵.۳ ۱۴۹ ۸۱۸ ۲ ۱۱
مبین ۳.۲ ۹.۷ ۶ ۱۶.۲ ۶۴ −۰.۴ ۰.۵ ۱۵.۸ ۳۴.۶ ۲۷۹ ۴۰۲ ۳ ۱۱
صبا ۳.۱ ۶ ۵ ۱۵ ۱۲۸ ۰.۷ ۱ ۶.۴ ۶.۳ ۴۷۵ ۵۴۳ ۳ ۲۴
جم ۲.۳ ۱۵.۲ ۹ ۱۵.۴ ۸۱ ۰.۴ ۱.۶ ۳۶.۲ ۲۳.۲ ۵۶۹ ۳۷۷ ۳ ۸
کاوه ۲.۳ ۷.۴ ۸ ۱۸.۵ ۹۵ ۰.۴ ۰.۸ ۱۲.۱ ۱۵.۹ ۳۲۳ ۱۸۲ ۳ ۴
کچاد ۲.۱ ۵ ۷ ۱۲.۴ ۶۰ ۱.۲ ۰.۹ ۸.۳ ۸.۸ ۳۲۰ ۷ ۳ ۶
کگهر ۱.۹ ۱۵.۳ ۱۰ ۲۲.۹ ۱۵۱ ۰.۳ ۱.۱ ۱۸.۳ ۱۶.۱ ۵۲۴ ۴۲۴ ۲ ۱
هرمز ۱.۲ ۵.۴ ۴ ۱۴.۵ ۷۲ −۰.۴ ۰.۶ ۸.۴ ۱۳ ۱۲۵ ۲۱۰ ۳ ۲۴
اپال ۱.۱ ۳.۱ ۴ ۱۲.۲ ۶۳ ۰.۷ ۰.۹ ۴.۹ ۵.۲ ۲۳۱   ۳ ۱۱
وصندوق ۰.۹ ۶.۴ ۹ ۲۷.۷ ۷۶ ۰.۶ ۰.۵ ۱۲.۷ ۲۷ ۳۳۴ ۱۹ ۳ ۳
شکبیر ۰.۴ ۶.۱ ۹ ۱۲.۵ ۶ ۰ ۱ ۱۴.۵ ۱۳.۹ ۲۷   ۲ ۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شیراز
 • وبملت
 • ذوب
 • فولاد
 • شستا
 • شپنا
 • اخابر
 • زاگرس
 • شبندر
 • خودرو
 • خساپا
 • فملی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شیراز
 • زاگرس
 • شفن
 • شپدیس
 • همراه
 • فولاد
 • پترول
 • پارسان
 • شیران
 • شخارک
 • آریا
 • تاپیکو

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبملت
 • فملی
 • شستا
 • شپنا
 • اخابر
 • بپاس
 • شبندر
 • خساپا
 • خودرو
 • وغدیر
 • کاریس
 • تاصیکو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شیراز
 • زاگرس
 • ذوب
 • اخابر
 • وغدیر
 • پارسان
 • شپدیس
 • ومعادن
 • همراه

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وصندوق
 • شیران
 • پارسان
 • ومعادن
 • پارس
 • شیراز
 • شفن
 • خساپا
 • پترول

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حفارس ۸۰.۲ ۱۳.۲ ۱۷ ۲۲.۷ ۸ −۰.۴ ۱ ۵۱.۳ ۵۳.۲ ۴۵۳ ۴۴۷ ۳ ۰
ثشاهد ۵۱.۹ ۹.۸ ۱۲ ۱۹.۲ ۴ ۰.۵ ۰.۸ ۲۹.۷ ۳۹ ۲۷۹ ۴۲۸ ۵ ۳۶
کماسه ۳۳ ۱۹.۱ ۱۰ ۱۸.۷ ۵۰ ۴.۳ ۱.۲ ۵۵.۲ ۴۷.۴ ۱۷۴۷ ۱۰۳۲ ۶ ۱۷
ثفارس ۳۰.۲ ۱۵.۵ ۲۲ ۱۸.۹ ۹ −۰.۴ ۱.۳ ۶۱.۲ ۴۵.۷ ۵۵۲ ۳۷۸ ۵ ۳
سصفها ۲۷.۵ ۵.۴ ۵ ۳۱.۹ ۰ ۰ ۰.۷ ۲۶.۶ ۳۹.۲   ۵ ۵ ۲۹
کترام ۲۶.۵ ۲۴.۸ ۱۰ ۱۸.۷ ۳۶ −۹.۵ ۱.۴ ۸۴.۴ ۶۰   ۱۱۹۱ ۵ ۵۸
شسینا ۲۵.۹ ۸.۳ ۸ ۱۸.۲ ۲ ۰.۶ ۰.۷ ۲۲.۹ ۳۴.۳ ۲۰۱ ۸ ۷ ۱۹
بالبر ۲۴ ۱۰.۶ ۱۲ ۲۵.۸ ۲۲ −۴.۳ ۱.۱ ۴۷.۹ ۴۴.۸ ۱۷۳ ۱۶۰۷ ۴ ۰
پلاسک ۲۳.۲ ۱۱ ۱۰ ۱۸.۲ ۱۶ −۱.۶ ۰.۹ ۳۲.۹ ۳۵.۷ ۲۰۴ ۶۶۵ ۵ ۰
ثبهساز ۲۲.۷ ۷ ۶ ۱۷.۷ ۱۷ −۲.۴ ۱.۹ ۲۹.۷ ۱۵.۷ ۹۸ ۶۲۵ ۵ ۱۲
خزامیا ۲۲.۳ ۸.۶ ۱۰ ۲۰.۴ ۸ ۰.۹ ۱.۳ ۳۶.۴ ۲۸.۷ ۴۴۶ ۴۲۲ ۵ ۲۳
فاذر ۲۱.۵ ۹ ۹ ۲۰.۴ ۱۷ −۲.۲ ۱ ۳۱.۸ ۳۱.۷ ۱۴۶ ۷۲۴ ۵ ۰
کاما ۲۰.۷ ۷.۹ ۷ ۱۷.۲ ۲ ۰.۲ ۱ ۲۵.۴ ۲۵.۸ ۳۵۲ ۴۹ ۵ ۲۲
خاهن ۲۰.۵ ۱۷.۱ ۸ ۲۱.۸ ۸۰ −۱۴.۱ ۱.۳ ۴۵.۶ ۳۳.۸ ۵۵۹ ۷۶۲۵ ۶ ۷
بورس ۱۹.۸ ۸.۶ ۷ ۱۸.۷ ۳۰ −۰.۴ ۱.۲ ۲۹.۲ ۲۴.۲ ۵۴۸ ۴۴۷ ۴ ۱۹
ساذری ۱۷.۴ ۱۲.۱ ۱۹ ۱۵.۱ ۰ ۰.۱ ۱ ۳۴.۶ ۳۵ ۶۰   ۰ ۳۹
شپاکسا ۱۷.۳ ۱۴.۶ ۶ ۲۱.۵ ۵۲ −۸.۹ ۱ ۴۴.۹ ۴۳.۱ ۶۰ ۳۱۰۶ ۵ ۲۳
کالا ۱۷ ۸.۹ ۷ ۱۵.۷ ۱۰ ۰.۳ ۰.۷ ۲۰.۸ ۳۰.۶ ۱۶۹ ۱۷۳ ۵ ۲۷
خصدرا ۱۶.۱ ۱۲.۹ ۹ ۲۶.۴ ۲۷ −۴.۱ ۱.۴ ۶۷.۵ ۴۷.۹ ۸۰ ۴۱۹۰ ۳ ۱۵
ختوقا ۱۴.۸ ۸.۹ ۹ ۲۰.۲ ۱۴ ۰.۹ ۰.۸ ۲۸.۳ ۳۵.۶ ۳۶۵ ۱۲۰ ۵ ۲۰
واعتبار ۱۴.۱ ۸.۲ ۸ ۱۷.۵ ۱۶ −۰.۳ ۰.۸ ۲۲.۱ ۲۶.۶ ۵۰۵ ۶۶۸ ۵ ۰
ونیرو ۱۴ ۱۱.۹ ۱۱ ۱۶.۸ ۵۱ ۱.۸ ۱.۶ ۳۸.۱ ۲۳.۵ ۵۰۶ ۳۳۵ ۵ ۵
خزر ۱۴ ۱۰ ۷ ۱۷.۶ ۱۷ −۲.۱ ۱.۵ ۳۶.۹ ۲۴.۹ ۸۴ ۴۵۳ ۶ ۱۳
ثاخت ۱۳.۳ ۸.۶ ۱۲ ۱۹.۶ ۴۹ −۰.۵ ۱ ۲۳.۴ ۲۲.۹ ۴۹۰ ۸۵۲ ۵ ۶
ولملت ۱۱.۸ ۷.۲ ۱۰ ۲۷ ۷ ۰.۸ ۱.۳ ۳۸.۸ ۳۰ ۷۸۷   ۶ ۰
سنیر ۱۱.۸ ۶.۹ ۹ ۱۸ ۱۵ ۱.۷ ۰.۸ ۱۸.۴ ۲۴ ۸۵۹   ۵ ۰
فسازان ۱۱.۷ ۱۲.۵ ۸ ۱۹.۸ ۲۹ −۰.۵ ۱.۵ ۴۷.۹ ۳۱.۸ ۴۷۵ ۲۷۲ ۵ ۱۴
ورنا ۱۱.۶ ۹.۲ ۱۱ ۱۷.۱ ۸ ۰.۷ ۰.۷ ۲۴ ۳۴.۴ ۱۶۴ ۵۳ ۵ ۳۲
های وب ۱۱.۱ ۵.۹ ۶ ۱۹.۶ ۲۸ −۲.۸ ۱ ۱۹.۲ ۱۸.۸ ۵۹ ۵۹۱ ۴ ۲۰
وساپا ۱۱ ۸.۹ ۱۰ ۱۷.۱ ۵ ۰.۳ ۱ ۲۷.۹ ۲۸.۵ ۱۴۰ ۵۶ ۵ ۲۸
شاملا ۱۰.۷ ۲۵.۱ ۱۳ ۱۵.۸ ۸۴ −۷.۶ ۱.۷ ۴۹ ۲۸.۴ ۳۲۷ ۲۷۰۵ ۴ ۱۱
فلوله ۱۰.۵ ۱۲.۱ ۶ ۱۴.۹ ۲۹ ۱.۶ ۰.۸ ۲۶.۹ ۳۲.۹ ۷۸۰ ۳۶۴ ۵ ۲۹
سفار ۱۰.۴ ۱۷.۱ ۱۷ ۱۷.۹ ۳۸ ۳.۹ ۰.۳ ۲۷.۸ ۸۰.۷ ۱۹۵۹   ۵ ۰
کقزوی ۱۰.۴ ۲۳ ۲۴ ۱۵.۳ ۵۶ −۵.۸ ۱.۹ ۶۱.۹ ۳۲.۲   ۹۴۷ ۳ ۰
ثامید ۹.۷ ۷.۳ ۴ ۱۴.۷ ۶۴ −۲.۱ ۸.۶ ۵۹.۳ ۶.۹ ۵۱۲ ۲۰۹۲ ۴ ۱۶
سبهان ۹.۷ ۱۰.۲ ۱۲ ۲۱.۲ ۱۴ ۱.۴ ۰.۵ ۲۶.۵ ۵۰.۲ ۴۴۳   ۵ ۰
کفپارس ۹.۵ ۹.۵ ۸ ۱۶.۲ ۳۱ −۱.۴ ۱.۲ ۲۵.۶ ۲۲ ۳۸۴ ۷۱۰ ۶ ۳
حفاری ۹ ۹.۹ ۱۴ ۱۷ ۲۱ ۰.۳ ۱ ۲۸.۴ ۲۹.۵ ۱۸۱ ۷۹۶ ۴ ۰
تپکو ۸.۸ ۱۳.۶ ۱۰ ۲۲.۵ ۲۹ −۰.۵ ۱.۷ ۶۸.۱ ۴۱ ۱۰۰۳ ۷۵۱ ۳ ۲۳
لپارس ۸.۶ ۱۰.۴ ۷ ۱۵.۷ ۰ ۰ ۰.۷ ۲۶.۴ ۳۷.۶     ۴ ۲۵
فرآور ۸.۶ ۸.۵ ۱۲ ۱۵.۳ ۱۸ −۱.۶ ۱ ۲۲.۸ ۲۲.۸   ۵۲۶ ۴ ۰
برکت ۸.۵ ۵.۵ ۵ ۱۶ ۲۰ −۱.۷ ۱.۵ ۱۸.۲ ۱۲   ۴۱۴ ۵ ۲۱
تکنو ۸.۴ ۶.۸ ۷ ۱۸.۸ ۱۲ −۰.۱ ۰.۴ ۱۵.۵ ۴۰.۸ ۲۳۰ ۲۸۲ ۵ ۱۳
کاذر ۷.۹ ۱۰.۳ ۷ ۱۷.۶ ۲۹ ۱ ۰.۸ ۲۶.۷ ۳۲.۶ ۸۲۹ ۳۰۲ ۵ ۱۷
ثامان ۷.۸ ۳.۴ ۹ ۳۸.۶ ۷ −۰.۶ ۰.۹ ۲۳ ۲۴.۵   ۵۷۲ ۴ ۵۴
خپارس ۷.۸ ۶.۴ ۷ ۱۹.۴ ۳ −۰.۲ ۱.۴ ۲۸.۴ ۱۹.۸   ۷۳ ۳ ۱۶
خمحرکه ۷.۷ ۷.۷ ۸ ۱۸.۷ ۳ ۰.۱ ۰.۷ ۲۳ ۳۱.۲ ۱۵۰ ۱۰۰ ۵ ۲۵
ثشرق ۷.۶ ۱۳.۹ ۱۶ ۱۴.۷ ۱۵ −۱.۱ ۰.۸ ۳۳.۵ ۴۱.۵ ۱۷ ۱۱۱۷ ۵ ۰
شفارس ۷.۵ ۷.۶ ۵ ۱۸.۵ ۵۷ −۲.۷ ۰.۹ ۱۷.۳ ۱۹.۸ ۲۶۶ ۳۴۲۳ ۵ ۲۰
شپلی ۷.۳ ۱۶.۷ ۱۶ ۱۶.۶ ۴۹ −۰.۹ ۰.۹ ۳۷.۵ ۴۱.۸ ۱۳۱۷ ۱۱۱۷ ۳ ۲۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • حفارس
 • ثشاهد
 • کماسه
 • ثفارس
 • سصفها
 • کترام
 • شسینا
 • بالبر
 • پلاسک
 • ثبهساز
 • خزامیا
 • فاذر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • خاهن
 • کترام
 • شپاکسا
 • شاملا
 • کقزوی
 • بالبر
 • خصدرا
 • سپاها
 • های وب
 • شفارس
 • ثبهساز
 • فاذر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • کماسه
 • سفار
 • وتوس
 • کرازی
 • ثمسکن
 • ونیرو
 • سنیر
 • فلوله
 • خرینگ
 • کگاز
 • دلر
 • سبهان

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شاملا
 • کترام
 • کماسه
 • خاهن
 • سفار
 • شپلی
 • رتکو
 • ثفارس
 • لپیام

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • دفرا
 • سکرما
 • دارو
 • ثامان
 • سصفها
 • ولملت
 • خصدرا
 • بالبر
 • قزوین

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۰۰.۴ ۶۴.۱ ۶۷ ۱۳.۲ ۱۱۵ ۱۷.۳ ۰.۹ ۶۶.۳ ۷۷.۳ ۹۵۷۱ ۵۳۰۷ ۰ ۰
یاقوت ۱۸۰.۶ ۳۱.۶ ۵۵ ۱۵ ۶۱ −۱۵.۶ ۱.۵ ۸۰.۷ ۵۴.۵ ۷۸۷۰ ۴۴۸۴ ۰ ۰
اعتماد ۱۵۲.۵ ۸۳.۵ ۱۱۷ ۱۳.۷ ۱۰۵ ۱۶.۸ ۰.۹ ۱۰۳.۱ ۱۱۳.۳ ۸۸۳۹ ۵۹۶۶ ۰ ۰
کمند ۱۴۶.۹ ۸۹.۸ ۶۸ ۱۵.۷ ۱۲۸ −۲۶.۷ ۱.۵ ۱۲۲.۵ ۷۹.۱ ۱۶۱۳۳ ۱۳۴۱۵ ۰ ۰
همای ۱۱۴.۳ ۴۱.۵ ۴۴ ۱۴.۷ ۳۹ ۲.۹ ۰.۶ ۷۹.۷ ۱۲۶ ۷۹۵۸ ۴۱۸۹ ۰ ۱
ثبات ۹۵.۳ ۱۳۵.۷ ۲۱۸ ۱۵.۹ ۱۵۳ −۹.۷ ۱.۵ ۱۲۱.۳ ۸۰.۲ ۶۸۱۱ ۵۵۵۸ ۰ ۰
کیان ۸۲.۹ ۴۰.۵ ۵۰ ۱۲.۷ ۷۳ ۳۸.۶ ۰.۵ ۴۱.۲ ۹۰.۳ ۶۱۸۹ ۱۰۹۵ ۰ ۰
سپر ۷۱ ۸۷.۷ ۹۸ ۱۳.۳ ۱۴۳ −۱۷ ۱.۶ ۷۷.۶ ۴۹.۸ ۵۲۷۷ ۶۵۷۵ ۰ ۰
فیروزا ۶۰.۴ ۱۱۳.۵ ۱۶۰ ۱۳.۵ ۱۰۲ ۱۵.۸ ۰.۷ ۱۱۸.۷ ۱۷۹.۳ ۶۴۲۷ ۲۰۶۸ ۰ ۰
داریک ۴۹.۲ ۴۳.۹ ۴۲ ۱۴.۳ ۸۳ −۷.۴ ۱.۶ ۹۲.۲ ۵۷.۹ ۲۳۷۹ ۸۰۱۵ ۰ ۰
آکورد ۴۵.۶ ۵۴.۸ ۷۵ ۱۲.۷ ۱۲۹ −۵.۲ ۱.۵ ۶۰.۴ ۳۹.۷ ۵۳۷۱ ۸۰۰۳ ۰ ۰
صایند ۴۴ ۳۵.۹ ۴۶ ۱۴.۲ ۵۷ −۱۳.۷ ۱.۱ ۷۶.۱ ۶۷.۹ ۹۵۳ ۳۸۸۸ ۰ ۰
سپیدما ۴۰.۹ ۹۹.۴ ۱۴۰ ۱۳.۷ ۱۸۰ −۰.۴ ۱.۲ ۲۹.۷ ۲۴.۴ ۷۳۱۹ ۶۱۷۴ ۰ ۰
هامرز ۳۶.۲ ۲۸۷.۲ ۲۳۵ ۲۰ ۱۸۸ −۱ ۰.۷ ۶۴.۳ ۸۶.۶ ۸۳۵۴ ۵۷۴۲ ۰ ۰
پارند ۳۴ ۱۰۷.۷ ۱۱۱ ۱۴.۷ ۱۴۶ −۵ ۱.۵ ۱۰۰.۹ ۶۶.۵ ۵۶۰۶ ۶۸۴۴ ۰ ۰
تصمیم ۳۲.۹ ۱۲۷.۱ ۸۸ ۱۳.۶ ۱۳۷ ۱۷.۸ ۰.۱ ۱۵.۵ ۲۰۰.۶ ۳۱۴۳۹ ۴۵۵۱ ۰ ۰
مانی ۱۷.۱ ۳۳.۸ ۴۰ ۱۵.۴ ۹۰ −۱۰.۸ ۱.۸ ۶۶.۶ ۳۷.۴ ۳۹۲ ۶۵۷۰ ۰ ۰
آسامید ۱۶.۹ ۱۸۱.۴ ۷۷ ۱۳.۹ ۱۸۲ −۱.۱ ۲.۱ ۶۲ ۲۹.۸ ۷۳۸۱ ۳۹۷۱ ۰ ۰
ارمغان ۱۶.۱ ۱۶۲.۸ ۱۳۶ ۲۶.۸ ۹۸ −۱۵.۸ ۱۰.۳ ۵۰۲.۷ ۴۸.۹   ۱۵۸۴۳ ۰ ۰
دارا ۷.۸ ۲۰۶ ۱۷۷ ۱۸.۱ ۱۸۳ ۱.۲ ۰.۱ ۶.۲ ۱۰۸.۷ ۷۷۷۲ ۳۲۶۲ ۰ ۰
امین یکم ۶ ۲۰.۵ ۳۰ ۱۴.۶ ۵ ۰.۳ ۰.۹ ۵۵.۲ ۶۰.۹ ۱۴۶   ۰ ۱
گنجینه ۵.۲ ۲۳۷.۲ ۲۱۸ ۲۰ ۱۹۷ −۰.۲ ۱۶ ۲۴ ۱.۵ ۲۵۲۵ ۵۲۱۱ ۰ ۱
کارین ۴.۳ ۵۱.۷ ۱۳۵ ۱۲.۲ ۷۹ ۱ ۱.۲ ۸۶.۱ ۷۰.۶ ۲۱۹۵ ۴۱۴ ۰ ۱
فردا ۳.۲ ۳۶.۱ ۳۸۱ ۱۳.۵ ۸۱ ۲.۴ ۰.۴ ۲۸ ۷۷.۶ ۱۲۴۳ ۱۱۰ ۰ ۰
یارا ۲.۴ ۴۴.۶ ۶۴ ۱۰.۸ ۸۳ −۰.۱ ۰.۹ ۵۲.۸ ۶۱ ۹۲۹ ۱۰۶۶ ۰ ۰
خاتم ۲ ۲۹.۲ ۴۲ ۱۲.۷ ۸۱ −۰.۵ ۱.۵ ۵۳.۱ ۳۴.۹ ۵۵۵ ۱۱۰۱ ۰ ۰
سخند ۰ ۲.۵ ۸ ۱۰ ۱۰۰ ۰ ۱۲.۶ ۶.۳ ۰.۵ ۲ ۱۳ ۰ ۰
گنجین ۰ ۰.۳ ۱۱ ۱۵ ۱۰۰ ۰   ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ومعادن ۲۲.۷ ۱۲.۷ ۷ ۲۴.۴ ۷۳ ۲.۹ ۰.۴ ۲۴.۵ ۶۷.۵ ۱۳۸۰ ۹۶۷ ۳ ۱۴
شلرد ۱۸.۵ ۱۴.۲ ۱۴ ۱۵.۳ ۲۹ −۰.۸ ۰.۶ ۲۹ ۴۶.۷ ۵۸۴ ۱۰۵۱ ۳ ۱۲
خصدرا ۱۶.۱ ۱۲.۹ ۹ ۲۶.۴ ۲۷ −۴.۱ ۱.۴ ۶۷.۵ ۴۷.۹ ۸۰ ۴۱۹۰ ۳ ۱۵
ثغرب ۱۲.۸ ۷.۱ ۸ ۱۶.۲ ۱۵ ۱.۳ ۰.۶ ۱۵.۳ ۲۶.۱ ۵۲۰ ۳۲۱ ۶ ۰
حسینا ۱۱.۷ ۱۵.۱ ۱۸ ۲۱.۶ ۳۰ ۲.۴ ۰.۵ ۳۸.۸ ۷۱.۲ ۵۹۰ ۲۷۹ ۴ ۰
سفار ۱۰.۴ ۱۷.۱ ۱۷ ۱۷.۹ ۳۸ ۳.۹ ۰.۳ ۲۷.۸ ۸۰.۷ ۱۹۵۹   ۵ ۰
شاراک ۱۰.۱ ۹.۳ ۸ ۲۰ ۹۴ −۱.۸ ۰.۶ ۱۵.۷ ۲۷ ۶۳۸ ۷۰۶ ۳ ۱۴
سبهان ۹.۷ ۱۰.۲ ۱۲ ۲۱.۲ ۱۴ ۱.۴ ۰.۵ ۲۶.۵ ۵۰.۲ ۴۴۳   ۵ ۰
بمپنا ۷.۹ ۸.۵ ۱۲ ۲۰.۶ ۸ −۰.۱ ۰.۵ ۲۳ ۴۶.۶ ۱۳۱ ۱۰۸ ۵ ۱۴
تاصیکو ۷.۴ ۲۵.۶ ۹ ۲۷.۵ ۱۲۴ ۴.۵ ۰.۱ ۱۱.۱ ۸۹ ۹۷۳ ۴۶۶ ۲ ۱۲
وامید ۷.۱ ۲۹.۲ ۱۱ ۵۲.۶ ۱۸۳ ۰.۷ ۰.۳ ۱۱.۴ ۳۶.۶ ۳۴۳۹ ۱۵۴۲ ۲ ۲
حتوکا ۵.۲ ۷.۴ ۶ ۱۸.۶ ۱ ۰ ۰.۵ ۱۹.۸ ۳۸.۷ ۴۳   ۵ ۲۵
غدام ۴.۳ ۹.۱ ۶ ۱۵.۹ ۳۱ −۱.۳ ۱.۷ ۲۹.۹ ۱۸.۱   ۱۳۴۸ ۴ ۱۷
زمگسا ۳.۹ ۸.۶ ۸ ۱۹.۱ ۳۶ ۰.۱ ۰.۴ ۱۶.۶ ۴۰.۴ ۲۵۵ ۳۱۵ ۵ ۱۱
فافزا ۲.۵ ۱۵.۹ ۱۴ ۱۵.۵ ۱۲ ۰.۳ ۰.۳ ۲۷ ۱۰۲.۸ ۳۰۵   ۳ ۱۰
غناب ۲.۱ ۷.۶ ۱۸ ۱۳.۷ ۰ ۰ ۱.۴ ۲۴.۴ ۱۷     ۱ ۱
اتکاسا ۲.۱ ۶.۸ ۱۴ ۱۳.۱ ۴۰ ۰.۸ ۲.۶ ۲۸.۱ ۱۰.۷ ۴۲۰ ۰ ۰ ۱
قجام ۱.۴ ۸.۱ ۱۰ ۱۳.۶ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۶.۸ ۲۹.۷     ۲ ۱۱
شرنگی ۱.۱ ۱۰.۹ ۱۰ ۲۰.۴ ۲۷ −۰.۳ ۱.۹ ۵۲.۳ ۲۷.۲   ۱۵۴ ۲ ۱۶
غنیلی ۰.۸ ۹.۵ ۷ ۲۸.۸ ۰ ۰ ۰.۴ ۳۴.۱ ۹۰.۹     ۵ ۲۶

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • خصدرا
 • شرنگی
 • غدام
 • اتکاسا
 • غناب

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • فافزا
 • غنیلی
 • تاصیکو
 • سفار
 • حسینا
 • ومعادن
 • سبهان
 • شلرد
 • بمپنا
 • زمگسا
 • حتوکا
 • وامید
 • قجام
 • شاراک
 • ثغرب

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، با وجود اینکه بازار مثبت بود، از رقم متداول ۱.۶ همت که در ۲ الی ۳ هفته‌ی اخیر دیدیم، فراتر رفت و به ۲ همت رسید در حالی که حجم عادی معاملات حدود ۲.۴ همت بود. در شاخص‌سازها نیز حجم موثر ۶۴۲ میلیارد ثبت شد که بالاتر از اغلب روزهای مثبت در دو هفته‌ی اخیر است. اما فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها بسیار بالا رفته و به عدد ۱۴ رسیده است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۹۹ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۹۴ است.

امروز هم کدهای حقوقی مثل روز قبل در رنج مثبت خارج شدند با این تفاوت که این بار قدرت حقوقی کمتر بود.

در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۴ درصد با قدرت حقوقی ۰.۶۸ و در عموم بازار نیز مثبت ۲ درصد با قدرت حقوقی ۰.۹۶ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۴ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۵ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷.۷ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰.۹ و در شاخص‌سازها به ۱۴ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۱۶ میلیارد پول خارج کرده‌اند که معادل منفی ۱ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۱.۵۶ است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی کمی بالاتر از سرانه خرید حقیقی بود به طوری که قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۹۲ و سرانه‌ی خرید حدود ۸۲ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۲۹۱ و منفی ۵۵۸ تغییر کرد.

حجم موثر معاملات پس از ۲ هفته بالاخره حالت افزایشی به خود گرفته است اما امروز فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها بسیار بالاتر از متوسط است و در ۲ ماه اخیر عدد ۱۴ سابقه نداشته است. علاوه بر این امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز نسبت به ۱۸ نزدیک است و آغاز یک روند جدید در پیش است. لذا نمی‌توان روی افزایش حجم امروز در نمادهای شاخص‌ساز، حساب ویژه‌ای باز کرد و ادامه‌ی صعود را قطعی دانست. تراز خروج سرمایه‌های بزرگ از صندوق‌های درآمد ثابت همچنان منفی است و اصلاح شاخص را تأیید می‌کند.

در حال حاضر حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، به گونه‌ای است که شاخص هم‌وزن کمی بالاتر از حالت تعادل قرار گرفته و لذا ریزش قوی شاخص هم‌وزن محتمل به نظر نمی‌رسد. بنابراین روزهای آتی روند بازار منفی و متعادل پیش‌بینی می‌شود و اگر مجدداً شاخص به زیر ۲ میلیون واحد برگردد و فاکتور بازیگر به کمتر از ۱۰ برسد، می‌توان خرید اولین پله‌های سبد امسال را به صورت روزانه کمتر از ۳ درصد خرید، آغاز کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: