در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۱ میلیون و ۹۹۹ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۷۳.۰ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۴.۸ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : مثبت ۰.۰۶ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۱.۴۴
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۸.۲ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۵۱۲
 • نمادهای صف خرید : ۹۹
 • ارزش صف‌های خرید : ۹۹۲ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۷۵
 • نمادهای صف فروش : ۴۳
 • ارزش صف‌های فروش : ۹۹ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران کاملاً مثبت بود به طوری که شاخص کل حدود ۱.۴۶ درصد رشد کرد و به مرز ۲ میلیون واحد رسید و شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۱.۹۳ درصد مثبت بود و به ۶۷۳ هزار واحد افزایش پیدا کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فولاد ۶۴.۸ ۱۳.۸ ۱۱ ۱۶.۴ ۷۱ −۰.۴ ۱.۲ ۳۰.۶ ۲۵.۶ ۱۵۱۷ ۱۴۴۵ ۲ ۶
اخابر ۵۵.۴ ۳۸ ۱۱ ۱۶.۳ ۱۱۲ −۱۴.۶ ۲ ۷۴.۳ ۳۶.۵ ۳۳۹۰ ۵۴۸۲ ۵ ۱۹
خودرو ۴۴.۲ ۱۰ ۱۰ ۱۷.۴ ۴۶ ۳.۵ ۱.۷ ۳۶ ۲۱.۲ ۷۹۱ ۵۹۴ ۴ ۲۲
شستا ۴۱ ۶.۴ ۸ ۱۸.۹ ۵۲ ۱۳.۹ ۰.۸ ۱۵.۷ ۱۸.۶ ۸۸۵ ۳۱۸ ۲ ۱۸
شپنا ۳۶ ۹.۸ ۱۳ ۱۴.۹ ۴۸ −۸.۶ ۱.۲ ۲۲.۸ ۱۹.۵ ۵۴۸ ۸۶۱ ۳ ۹
وبملت ۳۳.۱ ۱۱ ۱۷ ۱۵.۱ ۲۱ ۱.۸ ۱ ۲۹ ۲۸.۵ ۴۴۱ ۳۷۵ ۲ ۶
خساپا ۳۲.۱ ۱۰.۶ ۱۰ ۱۵.۳ ۳۱ ۳.۲ ۲.۲ ۴۴.۱ ۲۰.۳ ۸۲۹ ۳۴۳ ۴ ۱۵
فملی ۲۹.۴ ۱۲.۷ ۱۶ ۱۳.۹ ۹۸ ۳.۸ ۰.۹ ۱۶.۹ ۱۸ ۱۶۳۴ ۸۹۳ ۲ ۸
وبصادر ۲۹.۳ ۱۳.۲ ۱۰ ۱۹.۹ ۶۷ −۱۸.۶ ۲.۷ ۴۸.۸ ۱۸ ۹۴ ۲۳۹۹ ۳ ۲۰
ذوب ۲۶ ۱۹.۹ ۱۱ ۱۴.۸ ۶۷ ۶.۷ ۳.۶ ۹۸.۹ ۲۷.۷ ۱۲۰۶۵ ۱۰۷۲ ۴ ۱۲
شبندر ۱۴.۸ ۶.۹ ۱۰ ۱۵ ۳۱ −۳.۴ ۱.۱ ۱۷.۸ ۱۵.۷ ۲۱۱ ۸۰۲ ۳ ۱۹
شتران ۱۳.۷ ۶.۳ ۸ ۱۴.۳ ۳۱ −۰.۹ ۱.۲ ۱۶.۱ ۱۳.۵ ۳۴۶ ۳۷۱ ۳ ۱۴
بپاس ۱۳.۲ ۴۶.۳ ۴۶ ۳۱.۱ ۱۱۴ ۱۰.۷ ۰.۱ ۱۵.۶ ۱۴۷.۷ ۱۲۹۴۹ ۷۲۷ ۲ ۳
حکشتی ۱۲.۸ ۶.۹ ۹ ۱۶.۴ ۱۸ −۱.۸ ۰.۸ ۱۸.۵ ۲۲.۱ ۷۷ ۳۵۰ ۳ ۹
کگل ۱۲ ۱۴.۳ ۱۱ ۲۶.۵ ۱۶۲ ۰.۸ ۱ ۱۳.۶ ۱۴.۱ ۵۰۶۷ ۱۱۶۵ ۳ ۹
نوری ۱۱.۵ ۱۱.۶ ۱۳ ۱۴.۵ ۸۲ ۱.۳ ۰.۷ ۱۶.۴ ۲۲.۶ ۸۹۷ ۱۳۵۴ ۲ ۸
پترول ۱۱.۴ ۵.۶ ۶ ۱۷.۱ ۴۳ −۲.۸ ۱.۷ ۱۸.۸ ۱۱.۳ ۱۴۶ ۹۷۴ ۴ ۲۴
وتجارت ۱۰.۴ ۷.۵ ۱۲ ۱۵.۸ ۱۴ ۱.۲ ۱.۳ ۲۵ ۱۹.۱ ۱۴۵ ۶۵ ۳ ۱۸
شگویا ۱۰.۳ ۷.۸ ۸ ۱۴.۵ ۳۸ −۲.۶ ۲ ۲۵.۶ ۱۲.۶ ۱۱۷ ۶۵۲ ۳ ۴
تاپیکو ۸.۸ ۱۱.۳ ۱۳ ۲۷ ۶۷ ۲.۹ ۰.۴ ۲۵.۵ ۶۰.۸ ۷۴۴ ۳۸۳ ۲ ۱۱
وپارس ۸.۷ ۷.۴ ۷ ۱۵.۸ ۱۸ ۰ ۱.۵ ۲۵.۶ ۱۷.۶ ۳۸۹ ۱۹۳ ۴ ۱۶
فخوز ۷.۲ ۹.۱ ۸ ۱۶.۱ ۹۵ −۱.۳ ۰.۹ ۱۴.۶ ۱۵.۶ ۴۷۱ ۸۲۱ ۳ ۱۶
شیران ۷ ۸.۴ ۹ ۱۷.۲ ۲۷ ۰.۶ ۱.۸ ۳۴.۷ ۱۹.۱ ۲۵۵ ۲۲۶ ۴ ۱۲
پارسان ۶.۸ ۱۲.۲ ۱۱ ۲۰ ۸۴ ۲.۳ ۰.۸ ۲۳.۸ ۳۰.۷ ۱۳۶۸ ۳۴۹ ۳ ۵
فارس ۶.۶ ۹.۹ ۱۳ ۱۴.۹ ۹۹ ۰.۷ ۰.۷ ۱۲.۳ ۱۷ ۶۰۴ ۷۲۱ ۲ ۱۱
شخارک ۶ ۱۵.۵ ۹ ۱۶.۷ ۳۳ −۰.۸ ۲.۲ ۶۳.۵ ۲۸.۶ ۶۰۰ ۲۸۶ ۳ ۶
ومعادن ۵.۵ ۶.۱ ۷ ۱۴.۵ ۲۸ ۰.۷ ۰.۷ ۱۲.۲ ۱۸.۴ ۲۷۸ ۱۴۴ ۳ ۱۴
کاریس ۵.۴ ۲۱ ۲۰ ۱۷.۹ ۲۷ −۰.۸ ۰.۸ ۵۷.۴ ۷۴ ۱۰۳ ۳۸۲ ۲ ۹
پارس ۵.۳ ۸.۳ ۵ ۱۷.۳ ۱۰۰ −۰.۱ ۰.۵ ۱۰.۱ ۲۲.۳ ۵۲۰ ۴۴۹ ۳ ۱۷
وغدیر ۴.۷ ۷.۹ ۱۳ ۱۳ ۳۲ −۰.۵ ۱.۵ ۲۰.۳ ۱۳.۵ ۲۴۵ ۱۶۸ ۲ ۶
شیراز ۴.۵ ۹.۵ ۸ ۱۴.۳ ۳۱ ۱.۴ ۰.۶ ۱۶.۹ ۲۹.۵ ۳۵۴   ۴ ۱۸
رمپنا ۳.۸ ۱۰.۶ ۹ ۱۴.۸ ۸۲ −۰.۱ ۱ ۱۸.۵ ۱۷.۷ ۲۵۲ ۴۰۸ ۳ ۲۳
کاوه ۳.۸ ۱۰.۱ ۸ ۲۰.۶ ۱۲۵ −۰.۴ ۱.۳ ۱۷.۶ ۱۳.۴ ۴۳۲ ۶۳۹ ۳ ۴
کچاد ۳.۳ ۶.۲ ۷ ۱۴.۵ ۷۵ ۲.۵ ۰.۷ ۸.۱ ۱۲ ۸۵۳ ۰ ۳ ۷
شبریز ۳.۲ ۵ ۷ ۱۳ ۳۷ −۰.۹ ۱.۲ ۱۰.۸ ۹.۳ ۷۷ ۵۱۳ ۳ ۱۵
شفن ۳.۱ ۷ ۵ ۱۵ ۷۳ −۰.۳ ۰.۸ ۱۱.۶ ۱۴.۴ ۴۹۳ ۶۶۲ ۴ ۱۹
آریا ۲.۹ ۳.۵ ۳ ۱۲.۵ ۹ −۰.۳ ۱.۳ ۹.۲ ۷.۱   ۵۵ ۲ ۱۵
همراه ۲.۷ ۵.۹ ۵ ۱۳.۴ ۰ ۰ ۱ ۱۵.۷ ۱۵.۵ ۱۳   ۳ ۱۴
تاصیکو ۲.۷ ۱۲.۷ ۹ ۱۸.۷ ۹۰ −۰.۹ ۱.۶ ۳۱.۱ ۱۹.۹ ۱۸۸ ۴۲۷ ۲ ۱۲
مبین ۲.۷ ۹.۱ ۶ ۱۵.۸ ۶۸ −۰.۳ ۰.۵ ۱۴.۳ ۲۷.۵ ۲۴۹ ۳۶۲ ۳ ۱۱
هرمز ۲.۴ ۵.۴ ۴ ۱۸.۶ ۷۹ −۱.۷ ۱.۲ ۱۲.۲ ۱۰.۳ ۶۰ ۲۹۹ ۳ ۲۴
وصندوق ۲.۴ ۱۲ ۹ ۲۴.۸ ۱۵۳ ۰.۱ ۱ ۱۳.۳ ۱۳.۴ ۶۴۱ ۴۵۰ ۳ ۳
صبا ۲.۳ ۴.۱ ۵ ۱۳.۲ ۲۶ −۰.۶ ۲.۸ ۱۶.۱ ۵.۸   ۲۹۷ ۳ ۲۵
جم ۲.۱ ۹.۸ ۸ ۲۲.۳ ۱۶۹ ۰ ۰.۶ ۵.۲ ۹ ۱۷۷۹ ۳۶۳ ۳ ۸
زاگرس ۲ ۵.۳ ۶ ۱۵.۲ ۱۶ −۰.۳ ۰.۸ ۱۳ ۱۶.۱ ۱ ۶۲ ۳ ۲۰
وامید ۱.۹ ۱۸.۸ ۱۱ ۲۴.۸ ۱۲۷ −۰.۲ ۱.۳ ۳۷.۷ ۲۸.۵ ۱۱۰۷ ۲۶۰ ۲ ۲
اپال ۱.۵ ۳.۵ ۴ ۱۲.۸ ۳۲ ۰.۵ ۱ ۷.۲ ۷.۲ ۱۶۷   ۳ ۱۱
کگهر ۰.۹ ۹.۴ ۹ ۲۰.۴ ۱۱۰ −۰.۲ ۲.۸ ۲۷.۱ ۹.۷ ۱۲۰ ۲۰۲ ۲ ۱
مارون ۰.۴ ۵.۴ ۹ ۱۰.۸ ۷۰ ۰.۱ ۰.۸ ۶.۳ ۸.۳ ۲۰۷ ۸۶ ۲ ۱۰
شکبیر ۰.۲ ۸.۵ ۸ ۱۱.۲ ۴۱ ۰.۱ ۰.۶ ۱۰.۸ ۱۸.۲ ۴۲ ۶ ۲ ۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • فولاد
 • اخابر
 • خودرو
 • شستا
 • شپنا
 • وبملت
 • خساپا
 • فملی
 • وبصادر
 • ذوب
 • شبندر
 • شتران

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبصادر
 • اخابر
 • شپنا
 • شبندر
 • پترول
 • شگویا
 • حکشتی
 • هرمز
 • فخوز
 • شتران
 • شبریز
 • تاصیکو

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شستا
 • بپاس
 • ذوب
 • فملی
 • خودرو
 • خساپا
 • تاپیکو
 • کچاد
 • پارسان
 • وبملت
 • شیراز
 • نوری

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • شخارک
 • وبصادر
 • پارسان
 • خساپا
 • رمپنا
 • خودرو
 • شپنا
 • مبین

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • پارسان
 • وبصادر
 • هرمز
 • خودرو
 • شیران
 • پترول
 • شخارک
 • حکشتی
 • مبین

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حفارس ۱۷۸.۹ ۱۸.۷ ۱۸ ۲۷.۶ ۲۲ −۳۲.۷ ۰.۷ ۷۲.۴ ۹۷.۹ ۲۷۴ ۵۷۴۷ ۳ ۰
سصفها ۵۲.۷ ۹.۴ ۵ ۳۱.۸ ۲ −۰.۵ ۰.۹ ۵۴.۳ ۶۰.۲ ۱۱۳ ۷۷۳ ۵ ۳۰
ثشاهد ۵۱.۹ ۱۶.۲ ۱۱ ۱۴.۸ ۱۱ −۴ ۱.۷ ۵۸.۶ ۳۵.۳ ۲۹۳ ۹۷۴ ۵ ۳۶
ثفارس ۴۸.۱ ۲۱.۹ ۲۲ ۱۸.۱ ۴۵ ۲.۸ ۰.۷ ۴۹.۴ ۶۸.۶ ۱۲۰۳۲ ۱۸۴۴ ۵ ۵
خزامیا ۳۸.۷ ۱۲ ۱۰ ۱۸.۱ ۳۴ −۱۲.۵ ۱.۴ ۴۱.۷ ۲۸.۹ ۹۶ ۲۵۸۵ ۵ ۲۴
بالبر ۳۴.۶ ۱۶ ۱۲ ۲۱.۲ ۲ −۰.۲ ۰.۸ ۵۹.۲ ۷۱.۲ ۲۹۲ ۲۲۶ ۴ ۰
کماسه ۳۲.۱ ۲۰.۲ ۹ ۲۰.۸ ۵۴ ۱.۸ ۱.۲ ۶۵ ۵۳.۲ ۱۲۱۲ ۱۹۶۳ ۶ ۱۸
فرآور ۳۱.۲ ۱۴.۷ ۱۱ ۲۰.۶ ۶۱ −۷.۴ ۰.۵ ۳۱.۶ ۶۸.۴ ۸۵۷ ۱۹۴۲ ۴  
ثاخت ۳۱ ۱۹.۲ ۱۰ ۱۶.۳ ۵۰ −۱۱.۳ ۱.۵ ۵۴.۱ ۳۶.۶ ۵۱۱ ۴۴۴۳ ۵ ۱۰
ثبهساز ۲۶.۸ ۹ ۶ ۱۵.۶ ۱۱ ۱.۵ ۲.۴ ۴۴.۳ ۱۸.۳ ۵۶۰ ۱۱۶ ۵ ۱۵
کالا ۲۴.۸ ۱۳.۳ ۷ ۱۷.۳ ۵۱ −۱۲.۱ ۲.۸ ۵۳.۳ ۱۹.۲ ۷۹ ۲۴۸۸ ۵ ۳۰
های وب ۲۰.۲ ۱۰ ۶ ۲۰.۱ ۹۲ −۰.۸ ۱.۱ ۲۲.۱ ۱۹.۵ ۱۰۰۶ ۳۲۹۶ ۴ ۲۲
غدشت ۱۹.۳ ۲۵.۶ ۸ ۱۶.۴ ۶ −۱ ۱.۸ ۱۰۹ ۵۹.۸ ۵۳ ۱۰۲۰ ۵ ۲۰
وساپا ۱۸ ۱۲ ۱۰ ۱۷.۱ ۱۲ −۱.۹ ۱.۳ ۴۳.۵ ۳۳.۱ ۱۴۳ ۶۸۹ ۵ ۲۹
بورس ۱۷.۷ ۱۱.۸ ۷ ۱۸.۱ ۵۰ −۳.۷ ۲.۱ ۴۵.۳ ۲۱.۸ ۳۷۵ ۱۵۷۴ ۴ ۲۱
ورنا ۱۷.۴ ۱۲.۸ ۱۱ ۱۶.۸ ۱۱ −۱.۴ ۱.۴ ۴۶.۲ ۳۴.۲ ۱۳۴ ۳۲۵ ۵ ۳۳
سنیر ۱۷ ۱۶.۱ ۸ ۱۴.۲ ۳۵ −۶ ۲ ۵۱.۳ ۲۵.۳   ۲۰۱۳ ۵ ۰
غچین ۱۴.۸ ۷.۶ ۷ ۱۷.۲ ۱۸ −۱.۷ ۰.۵ ۱۶.۹ ۳۵.۱ ۱۵۵ ۱۱۰۹ ۳ ۲۴
ونیرو ۱۴.۵ ۱۳.۳ ۱۱ ۱۷.۷ ۲۷ ۰.۳ ۱.۲ ۴۳.۳ ۳۴.۸ ۳۵۲ ۳۶۸ ۵ ۸
چکارن ۱۴.۱ ۱۵.۵ ۸ ۲۱.۵ ۱ ۰ ۱.۳ ۷۳.۶ ۵۵.۷ ۳۶ ۱۰۷ ۵ ۱۴
ختوقا ۱۳.۴ ۱۱.۹ ۹ ۱۵.۷ ۳۸ ۰ ۱.۹ ۴۳.۳ ۲۲.۵ ۸۳۵ ۸۵۰ ۶ ۲۱
خپارس ۱۲.۸ ۶.۵ ۷ ۲۱.۳ ۱۵ −۰.۳ ۱.۵ ۳۱.۳ ۲۰.۶ ۲۰۴ ۱۱۰۱ ۳ ۱۷
کگاز ۱۲.۵ ۱۱.۱ ۱۳ ۲۳ ۳۱ ۰.۹ ۰.۸ ۳۳.۶ ۴۴.۸ ۵۸۴ ۳۶۵ ۵ ۰
خاهن ۱۲.۵ ۱۸.۳ ۷ ۱۹.۶ ۸۴ −۶.۳ ۳.۹ ۷۰.۷ ۱۸ ۱۰۵۰ ۸۲۹۸ ۶ ۸
حفاری ۱۱.۹ ۱۱ ۱۴ ۱۷.۴ ۲۳ ۲.۷ ۰.۹ ۳۱.۲ ۳۴.۱ ۳۹۴ ۱ ۴ ۰
خمهر ۱۱.۷ ۹.۶ ۷ ۱۶.۸ ۲ −۰.۳ ۱.۳ ۳۵.۷ ۲۷.۲   ۲۹۲ ۵ ۱۸
بترانس ۱۱.۵ ۸.۹ ۷ ۱۷.۱ ۳۶ ۱.۶ ۱.۵ ۳۰.۹ ۲۰.۳ ۷۱۳ ۲۱۱ ۴ ۱۹
ولملت ۱۱.۲ ۱۰.۷ ۱۰ ۱۶.۶ ۲۰ −۲.۱ ۱ ۳۰.۹ ۳۰.۸ ۸۳ ۷۱۹ ۶ ۰
چدن ۱۰.۶ ۱۰.۷ ۸ ۱۷.۸ ۴۵ ۰.۹ ۱.۴ ۳۴.۲ ۲۵ ۹۶۹ ۶۶۳ ۵ ۷
ساوه ۱۰.۵ ۲۴.۷ ۱۰ ۱۵.۶ ۹۵ ۷ ۰.۴ ۲۱.۴ ۴۷.۶ ۸۴۲۶ ۷۴۴ ۴ ۹
چکاپا ۱۰.۴ ۱۳.۵ ۶ ۱۷.۲ ۷۵ ۱.۲ ۱.۳ ۳۱.۹ ۲۵.۴ ۹۰۳ ۶۵۶ ۵ ۲۳
غناب ۱۰ ۳۰.۸ ۱۵ ۱۲.۲ ۰ ۰ ۰.۹ ۶۸.۳ ۷۲.۹     ۱ ۲
کسرا ۹.۵ ۱۰.۵ ۹ ۱۹.۱ ۱۴ ۱.۳ ۰.۷ ۲۹.۳ ۴۵ ۴۴۲   ۵ ۱۹
ملت ۹.۳ ۶.۷ ۱۱ ۲۱.۲ ۲۱ ۱.۱ ۰.۶ ۱۸.۱ ۳۲.۹ ۷۷۴ ۲۰۸ ۵ ۵
ساذری ۹.۲ ۱۷.۴ ۲۳ ۱۱.۹ ۳ −۰.۳ ۱ ۳۸.۹ ۴۰.۴   ۲۵۱ ۰ ۳۷
دلر ۹ ۲۷.۱ ۱۰ ۱۷.۶ ۱۳ −۰.۳ ۱.۱ ۹۳.۵ ۸۲.۶ ۱۵۲ ۲۴۳ ۳ ۱
شسینا ۸.۹ ۱۳.۶ ۸ ۱۳.۳ ۰ ۰ ۳.۱ ۷۳.۷ ۲۳.۹ ۱۹   ۷ ۲۲
ثامان ۸.۹ ۶.۵ ۹ ۲۵.۱ ۱۵ ۰.۲ ۱.۳ ۳۴.۵ ۲۶.۱ ۷۸۴ ۵۸۸ ۴ ۵۳
سپید ۸.۸ ۱۱.۷ ۱۰ ۱۷.۳ ۱۰۱ −۶.۷ ۶.۸ ۳۱.۹ ۴.۷ ۳۵۹ ۱۹۵۰ ۴ ۱۸
خنصیر ۸.۵ ۸.۶ ۶ ۱۴.۴ ۱۵ −۰.۹ ۱.۷ ۳۰ ۱۷.۲ ۸۵ ۱۰۹۵ ۵ ۲۶
کفپارس ۸.۳ ۷ ۷ ۱۷.۹ ۲۴ ۰.۴ ۰.۹ ۱۹.۶ ۲۲.۹ ۴۱۰ ۱۹۷ ۶ ۲
دانا ۸.۲ ۷.۷ ۸ ۱۷.۷ ۱۱ ۰.۹ ۱ ۲۴.۷ ۲۵ ۳۱۰   ۴ ۱۳
واعتبار ۸.۱ ۶.۷ ۹ ۱۸.۱ ۱۶ ۰.۳ ۰.۸ ۱۸.۱ ۲۲.۲ ۳۸۹ ۲۲۵ ۵ ۴
خکار ۸ ۱۱.۲ ۷ ۱۴.۵ ۳۷ ۰.۱ ۲.۵ ۴۴.۹ ۱۸.۲ ۱۵۳۴ ۶۹۷ ۵ ۲
لپارس ۷.۴ ۸.۴ ۷ ۱۵.۳ ۲ −۰.۱ ۰.۷ ۲۱.۶ ۲۹.۲ ۱ ۱۱۴ ۵ ۲۵
ثشرق ۷.۳ ۳۴.۴ ۱۶ ۱۵.۶ ۰ ۰ ۳.۲ ۲۱۶.۲ ۶۶.۷   ۱۱ ۵ ۱
کاما ۷.۳ ۱۴ ۷ ۱۲.۳ ۳۹ −۲.۱ ۷.۵ ۱۰۱.۴ ۱۳.۵ ۳۳۹ ۲۴۸۹ ۵ ۲۴
قثابت ۷.۲ ۷.۱ ۸ ۱۷.۱ ۱۳ −۰.۸ ۱ ۲۲ ۲۱.۸ ۳۷ ۴۲۴ ۵ ۱۸
خزر ۷.۲ ۱۱.۵ ۷ ۱۴.۶ ۴ −۰.۲ ۲ ۴۷.۷ ۲۳.۶ ۳۸ ۲۴۶ ۶ ۱۶
خصدرا ۷.۲ ۱۱.۷ ۹ ۲۸.۴ ۵۷ ۴.۱ ۱.۴ ۶۱.۸ ۴۳ ۴۰۹۲   ۳ ۱۶

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • حفارس
 • سصفها
 • ثشاهد
 • ثفارس
 • خزامیا
 • بالبر
 • کماسه
 • فرآور
 • ثاخت
 • ثبهساز
 • کالا
 • های وب

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حفارس
 • خزامیا
 • کالا
 • ثاخت
 • فرآور
 • سپید
 • خاهن
 • سنیر
 • ثشاهد
 • بورس
 • کقزوی
 • کروی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ساوه
 • خصدرا
 • ثامید
 • ثفارس
 • حفاری
 • قشرین
 • کرازی
 • کماسه
 • شپلی
 • بترانس
 • ثبهساز
 • کسرا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ثشرق
 • کقزوی
 • دلر
 • غدشت
 • شفارا
 • قشهد
 • ثفارس
 • قشرین
 • کماسه

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شپترو
 • دفرا
 • سخوز
 • سصفها
 • ساراب
 • لوتوس
 • خصدرا
 • حفارس
 • واتی

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۶۹.۵ ۴۷.۸ ۶۷ ۱۶.۵ ۱۰۰ ۴۶.۸ ۰.۹ ۷۴.۲ ۸۳.۲ ۱۰۳۸۱ ۷۳۰۸ ۰ ۰
اعتماد ۲۸۶.۲ ۸۷.۸ ۱۲۰ ۱۳.۴ ۱۲۰ ۱۱۳.۱ ۰.۸ ۸۳.۵ ۹۸.۳ ۱۷۵۶۲ ۵۲۳۵ ۰ ۰
یاقوت ۲۱۸.۲ ۴۷.۲ ۵۵ ۱۵.۷ ۱۰۹ −۱۴.۲ ۰.۶ ۵۳.۶ ۹۷.۱ ۱۲۳۶۶ ۱۲۵۴۸ ۰ ۰
همای ۱۳۷.۸ ۴۲.۳ ۴۴ ۱۴.۲ ۴۵ −۴.۶ ۰.۹ ۹۰.۴ ۹۶.۶ ۵۷۵۳ ۵۵۵۳ ۰ ۱
سپر ۱۳۲.۶ ۱۲۲ ۹۶ ۱۳.۹ ۱۴۳ ۳ ۰.۸ ۸۶.۵ ۱۱۰.۷ ۱۱۹۹۸ ۱۰۳۳۰ ۰ ۰
کمند ۱۲۲.۳ ۶۷.۴ ۶۹ ۱۴.۶ ۹۶ −۱۲.۱ ۱.۲ ۱۱۲.۳ ۹۲.۱ ۱۷۵۴۶ ۷۱۹۰ ۰ ۰
ثبات ۱۱۷.۸ ۱۵۵.۹ ۲۴۱ ۱۴.۳ ۱۱۵ ۵۱ ۰.۴ ۱۰۸ ۲۵۲ ۱۳۳۱۳ ۵۲۷۷ ۰ ۰
کیان ۱۱۰.۵ ۴۰.۶ ۵۰ ۱۲.۴ ۸۲ ۴۰ ۰.۷ ۴۶.۴ ۶۹.۶ ۸۱۴۷ ۱۹۳۵ ۰ ۰
هامرز ۹۷.۴ ۳۲۹ ۲۳۰ ۳۰.۵ ۱۶۵ ۲۳.۴ ۰.۱ ۹۱.۳ ۷۳۵.۵ ۴۶۰۳۳ ۱۷۱۶۹ ۰ ۰
فیروزا ۸۹.۸ ۱۲۱.۵ ۱۶۱ ۱۴.۱ ۷۷ −۶۰.۶ ۳.۵ ۳۳۱.۹ ۹۴ ۸۳۱ ۸۰۹۹ ۰ ۰
فردا ۸۵.۱ ۵۴۵.۷ ۳۶۷ ۱۶.۱ ۱۷۰ −۷.۷ ۲.۴ ۳۹۷ ۱۶۳.۶ ۶۸۴۴۹ ۱۰۸۷۵ ۰ ۰
صایند ۷۹.۴ ۵۰.۶ ۴۶ ۱۴.۴ ۶۸ ۲۸.۹ ۰.۶ ۷۱.۱ ۱۲۰.۴ ۶۸۹۶ ۱۷۸۳ ۰ ۰
آکورد ۷۹.۲ ۸۳.۴ ۷۳ ۱۲.۴ ۱۳۹ ۴.۸ ۱ ۶۴ ۶۲.۶ ۱۴۳۳۷ ۷۵۰۸ ۰ ۰
داریک ۷۷.۹ ۴۸ ۴۱ ۱۳.۸ ۸۶ ۱۱.۱ ۱ ۷۵.۴ ۷۶.۵ ۱۲۹۸۷ ۳۴۷۷ ۰ ۰
تصمیم ۴۱.۷ ۱۲۵.۵ ۸۸ ۱۳.۲ ۱۲۵ ۲۳.۷ ۰.۲ ۳۴ ۱۹۸.۱ ۱۸۹۱۰ ۲۳۵۳ ۰ ۰
سپیدما ۲۹.۷ ۶۶.۴ ۱۴۱ ۱۳.۱ ۱۴۵ ۱.۴ ۱ ۴۷.۳ ۴۸.۲ ۲۲۳۱۰ ۲۹۸۲ ۰ ۰
کارین ۲۵ ۱۶۹.۹ ۱۳۵ ۱۹.۱ ۱۷۳ −۰.۷ ۲.۲ ۱۳۱.۸ ۶۱.۲ ۱۰۶۴۱ ۵۴۹۴ ۰ ۱
پارند ۱۹.۳ ۵۴.۴ ۱۱۹ ۱۳.۲ ۷۴ ۳.۱ ۱.۱ ۹۳.۶ ۸۷.۷ ۴۳۶۲ ۱۱۲۵ ۰ ۰
گنجینه ۱۸.۸ ۳۲۹.۱ ۲۰۴ ۲۷.۱ ۱۸۹ −۱.۸ ۳.۷ ۱۲۱.۷ ۳۳.۲ ۵۶۰۳ ۶۱۹۶ ۰ ۱
مانی ۱۷.۴ ۲۷.۸ ۴۰ ۱۴.۱ ۶۵ −۸.۵ ۱.۴ ۵۹.۸ ۴۲.۳ ۱۴۲۳ ۱۹۸۴ ۰ ۰
آسامید ۱۰.۸ ۷۹.۲ ۸۰ ۱۳.۵ ۱۲۶ ۳.۷ ۰.۳ ۴۱.۱ ۱۱۹.۷ ۸۶۳۸ ۱۲۲۷ ۰ ۰
امین یکم ۹.۳ ۲۷.۷ ۳۰ ۱۴.۳ ۵۱ ۴.۷ ۰.۵ ۴۰.۱ ۷۶.۵ ۴۷۲۷ ۴۳ ۰ ۱
دارا ۷.۶ ۱۱۸.۷ ۱۸۶ ۱۳.۹ ۹۱ ۶.۹ ۰.۱ ۳۸.۹ ۲۷۱.۴ ۶۸۹۸   ۰ ۰
یارا ۵.۸ ۶۴.۵ ۶۲ ۱۱.۵ ۱۱۳ ۰.۷ ۰.۶ ۴۹.۷ ۸۴.۴ ۳۶۲۲ ۱۴۷۰ ۰ ۰
ارمغان ۵.۳ ۲۳۱.۴ ۱۲۳ ۱۲.۱ ۹۵ −۵.۱ ۲۸.۱ ۶۶۴ ۲۳.۶   ۵۰۵۳ ۰ ۰
خاتم ۳.۵ ۴۹.۶ ۴۱ ۱۲.۷ ۱۲۰ ۱.۳ ۰.۵ ۳۳.۵ ۶۲ ۲۷۳۸ ۷۱۴ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۶.۱ ۸ ۱۰ ۸۹ ۰ ۰.۲ ۲ ۹.۲ ۴۹   ۰ ۱
گنجین ۰ ۰.۹ ۱۲ ۱۰ ۸۰ ۰ ۰.۴ ۰.۵ ۱.۳ ۲   ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

اخابر ۵۵.۴ ۳۸ ۱۱ ۱۶.۳ ۱۱۲ −۱۴.۶ ۲ ۷۴.۳ ۳۶.۵ ۳۳۹۰ ۵۴۸۲ ۵ ۱۹
فرابورس ۳۴.۹ ۱۴.۸ ۷ ۱۵.۷ ۳۵ −۱۰.۴ ۲ ۵۲.۵ ۲۶.۳ ۱۹۹ ۱۹۰۱ ۵ ۳۴
بمپنا ۳۳.۶ ۲۳.۴ ۷ ۲۵.۵ ۱۰ ۲.۱ ۰.۳ ۶۶.۲ ۲۳۲.۴ ۳۸۳ ۲۰۳ ۵ ۱۵
فرآور ۳۱.۲ ۱۴.۷ ۱۱ ۲۰.۶ ۶۱ −۷.۴ ۰.۵ ۳۱.۶ ۶۸.۴ ۸۵۷ ۱۹۴۲ ۴  
وبصادر ۲۹.۳ ۱۳.۲ ۱۰ ۱۹.۹ ۶۷ −۱۸.۶ ۲.۷ ۴۸.۸ ۱۸ ۹۴ ۲۳۹۹ ۳ ۲۰
انرژی ۲۶.۳ ۱۳.۱ ۷ ۱۵.۵ ۲۴ −۴.۵ ۱.۷ ۴۵.۴ ۲۷ ۲۹۲ ۶۰۵ ۵ ۲۲
باران ۲۲.۱ ۱۷.۱ ۱۸ ۱۵.۹ ۴ ۰.۸ ۰.۳ ۳۲.۹ ۱۲۲.۷ ۸۰۵   ۳ ۱۵
غدشت ۱۹.۳ ۲۵.۶ ۸ ۱۶.۴ ۶ −۱ ۱.۸ ۱۰۹ ۵۹.۸ ۵۳ ۱۰۲۰ ۵ ۲۰
غچین ۱۴.۸ ۷.۶ ۷ ۱۷.۲ ۱۸ −۱.۷ ۰.۵ ۱۶.۹ ۳۵.۱ ۱۵۵ ۱۱۰۹ ۳ ۲۴
ساوه ۱۰.۵ ۲۴.۷ ۱۰ ۱۵.۶ ۹۵ ۷ ۰.۴ ۲۱.۴ ۴۷.۶ ۸۴۲۶ ۷۴۴ ۴ ۹
دعبید ۹.۳ ۲۰.۷ ۱۰ ۲۰.۲ ۱۱۶ ۴.۴ ۰.۳ ۱۵.۲ ۴۹.۹ ۲۵۲۴ ۷۸۵ ۴ ۱۵
ولراز ۸ ۲۹.۳ ۲۰ ۱۴.۲ ۸ −۰.۶ ۱.۵ ۹۶.۷ ۶۳.۳   ۶۲۵ ۲ ۰
شفارس ۵.۶ ۷.۲ ۵ ۱۵.۸ ۴۹ −۲.۳ ۲.۱ ۲۲.۸ ۱۱.۱ ۲۴۸ ۱۲۵۸ ۵ ۲۳
کایزد ۵.۲ ۷.۶ ۷ ۱۶.۵ ۳ ۰ ۰.۶ ۱۸.۶ ۳۰.۲ ۷۸ ۹۰ ۵ ۱۲
پلوله ۴.۴ ۱۷.۳ ۱۳ ۲۰.۴ ۳۶ ۱.۱ ۰.۶ ۴۱.۴ ۷۲.۹ ۳۴۳ ۸۲ ۳ ۳
حتوکا ۴.۴ ۶.۳ ۶ ۱۹.۳ ۳ ۰ ۰.۵ ۱۷.۳ ۳۳.۴ ۹۰ ۴۳ ۵ ۲۵
غدام ۳.۶ ۱۰.۱ ۵ ۱۸.۲ ۳۶ −۱.۳ ۱.۷ ۳۸.۱ ۲۱.۹   ۱۲۸۸ ۴ ۱۸
اتکاسا ۳.۴ ۵.۸ ۲۳ ۱۱.۵ ۳۷ ۱ ۳ ۲۲.۷ ۷.۵ ۳۷۰ ۶۷ ۰ ۰
شلیا ۳.۴ ۱۶.۲ ۱۴ ۱۵.۵ ۱۲ −۰.۲ ۰.۶ ۳۸ ۶۱.۲ ۱۰۴ ۳۱۱ ۱ ۱۱
دشیمی ۲.۸ ۸.۴ ۸ ۱۷.۴ ۰ ۰ ۰.۳ ۱۸.۷ ۵۴.۲     ۴ ۱۶
شرنگی ۲.۴ ۲۷.۵ ۸ ۱۷.۲ ۱۸ −۰.۳ ۱.۵ ۱۰۲.۶ ۶۷.۴ ۵۳ ۳۹۲ ۲ ۱۶
سخوز ۲ ۶ ۴ ۳۵.۷ ۸۸ −۰.۳ ۰.۶ ۱۹.۶ ۳۲.۵ ۲۵۳ ۲۰۹ ۳ ۱۴
حپارسا ۱.۶ ۷.۵ ۷ ۱۶.۷ ۲۹ ۰.۵ ۰.۳ ۱۱.۸ ۳۵.۲ ۲۲۷   ۴ ۷
اتکام ۱.۳ ۶.۵ ۴ ۱۸.۶ ۶۷ ۰.۷ ۰.۲ ۶.۷ ۲۹.۴ ۲۴۶ ۲۷ ۳ ۱۵
دسینا ۱.۲ ۹.۷ ۴ ۳۱.۸ ۱۱۱ ۰.۳ ۰.۴ ۱۵.۱ ۴۲.۹ ۲۷۱ ۱۶۳ ۳ ۵
غنیلی ۱.۲ ۸.۱ ۶ ۳۹.۳ ۰ ۰ ۰.۱ ۳۲.۶ ۲۴۸     ۵ ۲۶
جهرم ۰.۹ ۵.۷ ۵ ۱۷.۴ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۵.۶ ۲۵.۵     ۲ ۷
چنوپا ۰.۳ ۶۶.۴ ۸ ۸.۳ ۰ ۰ ۰.۲ ۶۳.۷ ۳۱۸.۵     ۱ ۲۸
فماک ۰.۲ ۶.۵ ۶ ۱۵.۳ ۲۸ ۰ ۰.۵ ۱۲ ۲۲.۷ ۲۴ ۲۰ ۵ ۳۲
شگامرن ۰.۱ ۶.۱ ۳ ۳۲.۹ ۰ ۰ ۲.۵ ۶۵.۸ ۲۶.۳     ۱ ۷۷

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • غدشت
 • شرنگی
 • ولراز
 • اخابر
 • شگامرن
 • فرابورس
 • وبصادر
 • انرژی
 • غدام
 • شفارس
 • اتکاسا

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • چنوپا
 • غنیلی
 • بمپنا
 • باران
 • پلوله
 • فرآور
 • شلیا
 • دشیمی
 • دعبید
 • ساوه
 • دسینا
 • حپارسا
 • غچین
 • حتوکا
 • سخوز

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۱.۵ همت است در حالی که حجم عادی معاملات بیش از ۲.۳ همت بوده و این تفاوت زیاد به دلیل بالا بودن فاکتور بازیگر و نوسان و رنج‌کشی مثبت در عموم نمادها است. در مجموع شرایط کلی بازار در ۲ الی ۳ هفته‌ی اخیر که روزهای مثبت حجم حدود ۱.۶ و در روزهای منفی حجم حدود ۲.۴ همت بوده، امروز نیز حفظ شد. با وضعیت حجم معاملات روزانه در سه هفته‌ی اخیر، شاخص کل و شاخص هم‌وزن هر دو به عدد تعادل با حجم نزدیک هستند.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۹۵ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۱.۰۲ است. 

امروز کدهای حقوقی به خصوص در نیم ساعت ابتدایی خروج قوی از عموم نمادها داشتند و با وجود اینکه تا ظهر کمی ورود کردند، در مجموع خالص خرید حقوقی هم در شاخص‌سازها و هم در عموم ۴۰۰ نماد منفی است!

نکته‌ی جالب توجه در خصوص نوسان‌گیری این روزها و هفته‌ها در قیاس با ماه‌های قبلی این است که در روزهای مثبت، علی‌رغم افت درصد خالص حقوقی و حتی منفی شدن خرید خالص حقوقی مثل روز فعلی، قدرت حقوقی به ارقام زیر ۱ واحد نمی‌رسد. به همین ترتیب فاکتور بازیگر در روزهای منفی به راحتی به بالای ۱۲ نمی‌رسد چرا که کد به کد در رنج منفی کمتر مطلوب بازیگران است. در تصویر زیر مقایسه‌ای از موارد اشاره شده در موج مثبتی که اوایل شهریور آغاز شد با شرایط این روزهای بورس را مشاهده می‌کنید که البته مربوط به نمادهای شاخص‌ساز است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۳ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی منفی ۲ درصد با قدرت حقوقی ۱.۰۹ و در عموم بازار نیز منفی ۴ درصد با قدرت حقوقی ۰.۸۳ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۳ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۴ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۶.۶ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۲.۳ و در شاخص‌سازها به ۱۰.۹ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۲۵۲ میلیارد پول وارد کرده‌اند که معادل مثبت ۱۱ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۲.۲۵ است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه خرید حقیقی بود به طوری که قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۹ و سرانه‌ی خرید حدود ۸۲ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۳۰۲ و منفی ۵۷۴ تغییر کرد. 

وضعیت بازار از منظر تعادل بین حجم و قیمت یا شاخص، مشابه قبل است و با رشد امروز، می‌توان گفت که بازار نیاز به اصلاح جزئی دارد. تراز صندوق‌های درآمد ثابت همچنان منفی است که نیاز به اصلاح شاخص را تأیید می‌کند اما فاکتور بازیگر در زمانی که اغلب نمادها در رنج منفی تابلو معامله می‌شوند، نسبتاً پایین آمده و نشان می‌دهد که افت شاخص در روزهای آتی قوی نخواهد بود مگر آنکه اخبار شوک‌دهنده منتشر شود که در این صورت باید از فرصت ورود استفاده کرد. 

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: