در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۱ میلیون و ۹۸۱ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۷۰.۲ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۴.۲ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۵ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۰.۹
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۸.۸ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۱۶۰
 • نمادهای صف خرید : ۲۲
 • ارزش صف‌های خرید : ۱۸۵ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۲۳۸
 • نمادهای صف فروش : ۶۳
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۸۶ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران در ۱.۵ ساعت اول صعودی بود و پس از آن نزولی شد و در مجموع شاخص کل و شاخص کل با معیار هم‌وزن، تقریباً به سطح روز قبلی بازگشت.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۶۱.۶ ۱۷.۲ ۱۷ ۱۹.۱ ۹۶ ۳۸.۶ ۰.۵ ۱۸.۹ ۴۱.۴ ۷۰۵۷ ۱۷۳۷ ۲ ۵
اخابر ۵۱.۷ ۱۹.۷ ۱۱ ۱۶.۷ ۳۳ −۶.۵ ۱ ۵۲.۱ ۵۲.۹ ۶۳۹ ۱۹۱۲ ۴ ۲۱
فولاد ۴۵.۷ ۱۲.۶ ۱۱ ۱۶.۶ ۱۱۵ ۸.۶ ۰.۵ ۱۲.۳ ۲۳.۶ ۲۷۹۲ ۱۴۷۴ ۲ ۶
خساپا ۴۱.۴ ۱۰.۹ ۱۰ ۲۱.۳ ۷۰ ۲۵.۳ ۰.۴ ۱۵.۱ ۴۲ ۲۶۹۶ ۳۱۷ ۴ ۱۵
خودرو ۴۰ ۸.۶ ۹ ۱۹.۱ ۳۹ ۱۴.۳ ۰.۶ ۱۸.۱ ۳۲.۵ ۹۷۳ ۱۹۴ ۴ ۲۲
شستا ۳۸.۴ ۷.۱ ۸ ۲۰.۳ ۹۴ ۱۸.۲ ۰.۴ ۹ ۲۰.۲ ۱۳۷۴ ۶۴۶ ۲ ۱۷
شپنا ۲۹.۹ ۱۰.۶ ۱۲ ۱۵.۶ ۸۵ ۱۶ ۰.۵ ۱۱.۴ ۲۳.۹ ۱۷۲۱ ۷۷۳ ۳ ۹
فملی ۲۴.۹ ۱۲.۹ ۱۷ ۱۵.۹ ۱۰۹ ۱۵.۸ ۰.۲ ۶ ۲۹.۳ ۲۳۸۷ ۸۱۳ ۲ ۸
ذوب ۱۷.۵ ۹.۶ ۱۱ ۱۷.۴ ۱۸ ۳.۲ ۱ ۲۸.۱ ۲۸.۹ ۵۲۴   ۴ ۱۲
شبندر ۱۷.۳ ۷.۹ ۱۰ ۱۵.۱ ۷۸ ۴ ۰.۴ ۸.۷ ۲۳.۴ ۷۲۴ ۱۱۸۵ ۳ ۱۹
کگل ۱۶.۷ ۱۶.۴ ۱۱ ۳۲.۹ ۱۴۷ −۱ ۱.۸ ۳۷.۶ ۲۱ ۱۹۴۹ ۱۵۸۷ ۳ ۱۰
شگویا ۱۵.۹ ۵.۹ ۸ ۱۳.۸ ۱۵ ۰.۶ ۰.۹ ۱۳.۵ ۱۵.۴ ۲۰۹ ۲۹۵ ۳ ۵
وتجارت ۱۵.۹ ۹.۵ ۱۲ ۲۲ ۱۰۲ ۸.۴ ۰.۶ ۱۳ ۲۲.۹ ۲۰۳۸ ۴۳۳ ۳ ۱۷
وبصادر ۱۴.۶ ۸.۳ ۱۰ ۲۰.۸ ۹۴ ۴ ۰.۸ ۱۵.۱ ۱۹.۲ ۱۴۶۸ ۶۹۰ ۳ ۱۹
شتران ۱۳.۷ ۶ ۸ ۱۵.۹ ۴۴ ۴.۵ ۰.۴ ۹.۴ ۲۲.۴ ۶۵۴ ۲۵۱ ۳ ۱۴
جم ۱۱.۴ ۷۴.۴ ۸ ۲۶.۳ ۱۸۴ ۱.۷ ۰.۱ ۲.۹ ۴۹.۱ ۵۶۵۴ ۱۹۲۱ ۳ ۷
تاپیکو ۹.۹ ۱۱.۸ ۱۳ ۲۷.۶ ۸۶ ۴.۶ ۰.۳ ۱۹.۱ ۵۶.۷ ۱۶۴۹ ۱۰۰۲ ۲ ۱۲
حکشتی ۹.۶ ۵.۷ ۸ ۱۶.۴ ۳۲ −۱.۷ ۰.۸ ۱۳.۵ ۱۶.۱ ۱۳۴ ۴۶۷ ۳ ۶
پترول ۷.۷ ۴.۵ ۶ ۱۶.۴ ۴۶ ۰.۷ ۰.۶ ۸.۷ ۱۳.۸ ۳۵۰ ۶۹۳ ۴ ۲۴
شیران ۷.۵ ۷.۸ ۸ ۱۹.۷ ۷۳ ۴.۴ ۰.۷ ۱۴.۸ ۲۰.۷ ۱۲۵۷ ۱۹۳ ۴ ۱۱
پارسان ۶.۲ ۱۳.۹ ۱۲ ۱۹.۷ ۶۹ ۳.۸ ۰.۲ ۱۴.۴ ۶۹.۴ ۶۷۹ ۲۳۷ ۳ ۵
وغدیر ۵.۷ ۱۱.۹ ۱۳ ۱۴.۷ ۱۰۴ ۲.۷ ۰.۴ ۸.۷ ۲۳.۴ ۵۳۶ ۳۲۱ ۲ ۶
شپدیس ۵.۱ ۸.۹ ۱۱ ۱۳.۶ ۶۶ ۱.۴ ۰.۵ ۱۱.۲ ۲۱.۷ ۴۷۰ ۹۸۴ ۳ ۱۱
آریا ۵ ۴ ۳ ۱۵.۴ ۳۰ ۱.۳ ۰.۴ ۶.۷ ۱۶ ۴۶۶ ۱۱۶ ۲ ۱۴
فارس ۴.۹ ۱۱.۶ ۱۳ ۱۴.۱ ۱۰۱ ۱ ۱.۲ ۱۸.۲ ۱۴.۹ ۷۴۸ ۶۶۷ ۲ ۱۱
ومعادن ۴.۱ ۵.۵ ۷ ۱۴.۸ ۶۳ ۰.۵ ۰.۶ ۸.۷ ۱۳.۴ ۵۲۲ ۳۳۹ ۳ ۱۴
وپارس ۳.۶ ۵.۷ ۷ ۱۵.۴ ۱۱ ۰.۴ ۱.۲ ۱۷.۵ ۱۴.۷ ۱۸۶ ۱۰ ۴ ۱۷
کاوه ۳.۱ ۵.۹ ۸ ۲۳.۵ ۸۳ −۰.۶ ۰.۴ ۱۱.۹ ۲۷.۳ ۲۴۱ ۳۲۰ ۳ ۴
همراه ۲.۹ ۵.۶ ۵ ۱۴.۳ ۱۰ ۰.۳ ۰.۹ ۱۴ ۱۶ ۲۹۹   ۳ ۱۴
شبریز ۲.۸ ۳.۹ ۶ ۱۴.۹ ۳۲ ۰.۵ ۰.۶ ۷.۲ ۱۲.۲ ۲۳۴ ۲۰۹ ۳ ۱۴
فخوز ۲.۸ ۶.۳ ۸ ۱۲.۵ ۵۲ ۱.۴ ۰.۴ ۶.۸ ۱۶.۲ ۳۵۸   ۳ ۱۵
کچاد ۲.۶ ۶.۳ ۷ ۱۶.۵ ۸۶ ۱.۷ ۰.۳ ۵.۴ ۱۷.۲ ۴۹۶ ۷۹ ۳ ۶
پارس ۲.۵ ۴.۶ ۵ ۲۴.۲ ۱۰۲ ۱.۱ ۰.۳ ۵.۲ ۱۷.۵ ۴۵۲ ۲۴۶ ۳ ۱۶
مبین ۲.۴ ۵.۱ ۶ ۳۲.۷ ۱۰۲ ۰.۶ ۰.۲ ۷.۵ ۴۱.۸ ۷۳۵ ۲۳۰ ۳ ۱۰
شفن ۲.۳ ۵.۴ ۵ ۱۴.۵ ۵۶ −۰.۷ ۱ ۱۱.۲ ۱۰.۸ ۳۰۸ ۴۹۲ ۴ ۱۸
رمپنا ۲.۱ ۵.۹ ۹ ۱۶.۸ ۳۴ ۰.۵ ۰.۸ ۱۴.۲ ۱۶.۸ ۲۰۸ ۴۴ ۳ ۲۲
صبا ۲ ۴.۶ ۵ ۱۳.۶ ۳۳ ۰.۶ ۲.۷ ۲۰.۱ ۷.۵ ۳۱۹ ۳۱ ۳ ۲۵
شیراز ۱.۹ ۵.۱ ۸ ۱۳.۷ ۲۷ ۰.۵ ۰.۷ ۹.۷ ۱۳.۵ ۱۶۹   ۴ ۱۷
بپاس ۱.۸ ۲۲.۱ ۴۵ ۱۴.۴ ۹۲ ۰.۴ ۰.۵ ۲۱.۶ ۴۶.۷ ۹۹۱ ۵۸۵ ۲ ۳
شخارک ۱.۸ ۷.۹ ۹ ۲۲ ۱۳۴ ۰.۵ ۰.۸ ۹.۵ ۱۱.۷ ۳۵۸ ۲۳۳ ۳ ۶
تاصیکو ۱.۳ ۶.۹ ۱۰ ۲۵.۲ ۱۴۸ ۰.۲ ۰.۵ ۶.۱ ۱۱.۴ ۳۷۰ ۲۹۱ ۲ ۱۲
کاریس ۱ ۱۱.۹ ۲۰ ۱۳.۵ ۷۷ ۰.۸ ۰.۳ ۷.۹ ۲۸.۹ ۸۰۵   ۲ ۹
زاگرس ۰.۸ ۳.۸ ۶ ۱۱.۱ ۱۳ ۰ ۰.۸ ۶.۷ ۸.۸ ۳۹ ۲۸ ۳ ۱۹
وامید ۰.۸ ۸.۹ ۱۱ ۲۰.۲ ۹۳ ۰.۶ ۰.۶ ۱۱.۷ ۲۰.۹ ۳۳۰ ۲۷ ۲ ۳
هرمز ۰.۷ ۳.۶ ۴ ۱۱.۶ ۳۸ ۰.۱ ۰.۷ ۵.۳ ۷.۷ ۹۲ ۳۰ ۳ ۲۳
اپال ۰.۶ ۲.۱ ۳ ۱۲.۱ ۲۶ ۰.۲ ۱.۲ ۴.۸ ۳.۹ ۸۲   ۳ ۱۱
وصندوق ۰.۵ ۴.۸ ۹ ۲۸.۹ ۱۴۵ ۰ ۱.۵ ۹.۹ ۶.۴ ۱۳۲ ۱۱۶ ۳ ۳
کگهر ۰.۴ ۳.۹ ۹ ۳۰.۶ ۸۴ ۰.۳ ۰.۴ ۶.۱ ۱۷.۱ ۷۵ ۱ ۲ ۱
مارون ۰.۲ ۴.۱ ۹ ۱۲.۴ ۶۲ ۰.۲ ۰.۳ ۳.۴ ۹.۸ ۱۴۷   ۲ ۱۰
شکبیر ۰.۱ ۷.۱ ۸ ۱۰.۷ ۲۳ ۰ ۱.۴ ۱۵.۸ ۱۱.۴ ۲۳   ۲ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • اخابر
 • فولاد
 • خساپا
 • خودرو
 • شستا
 • شپنا
 • فملی
 • ذوب
 • شبندر
 • کگل
 • شگویا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • اخابر
 • حکشتی
 • کگل
 • شفن
 • کاوه
 • زاگرس
 • وصندوق
 • شکبیر
 • هرمز
 • تاصیکو
 • اپال
 • مارون

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبملت
 • خساپا
 • شستا
 • شپنا
 • فملی
 • خودرو
 • فولاد
 • وتجارت
 • تاپیکو
 • شتران
 • شیران
 • شبندر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • اخابر
 • پارسان
 • خساپا
 • ذوب
 • خودرو
 • شیران
 • شگویا
 • کاوه
 • رمپنا

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • کاوه
 • خساپا
 • پارسان
 • شیران
 • خودرو
 • ذوب
 • رمپنا
 • اخابر
 • حکشتی

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثشاهد ۸۷.۷ ۱۱.۷ ۱۱ ۱۹ ۵ ۲.۱ ۰.۴ ۲۸.۴ ۶۴ ۱۰۰۹ ۴۷۳ ۵ ۳۴
خگستر ۶۶.۱ ۱۲.۴ ۱۰ ۱۷.۱ ۲۳ ۱۴ ۰.۷ ۲۹.۴ ۴۰.۶ ۲۸۹۲ ۱۸۱ ۵ ۲۴
ثفارس ۵۷.۵ ۱۷.۳ ۲۲ ۱۷.۲ ۱۸ −۸.۵ ۰.۷ ۴۴.۴ ۵۹.۵ ۱۹۸ ۱۵۱۳ ۵ ۴
سنیر ۳۵.۲ ۱۲.۸ ۸ ۱۶.۹ ۱۶ −۵.۴ ۱.۳ ۳۹.۳ ۳۰.۷ ۴۸ ۱۸۰۵ ۵ ۱
بالبر ۲۹.۵ ۱۶.۷ ۹ ۲۱.۱ ۲ ۰.۳ ۰.۸ ۵۶.۴ ۶۷.۲ ۴۱۳ ۶۰ ۴ ۰
پلاسک ۲۶.۷ ۱۶.۸ ۱۰ ۱۶.۴ ۵ ۰ ۰.۹ ۴۹.۵ ۵۵.۴ ۲۱۹ ۶۳۲ ۵ ۰
فاذر ۲۵.۴ ۸.۶ ۹ ۲۱.۲ ۷ −۰.۷ ۱.۱ ۳۳.۶ ۳۰.۸ ۱۵۷ ۵۸۲ ۴ ۵
خزامیا ۲۳ ۹ ۹ ۱۸.۲ ۲۰ ۲ ۰.۶ ۲۰.۷ ۳۶.۸ ۱۶۲۶ ۳۲۳ ۵ ۲۶
خمهر ۲۲.۳ ۱۱.۸ ۷ ۱۸.۲ ۸ −۱.۲ ۱.۴ ۴۴.۳ ۳۲.۴ ۱۶۵ ۳۷۲ ۵ ۱۸
سصفها ۲۱.۶ ۵.۲ ۴ ۳۰.۱ ۰ ۰ ۰.۶ ۲۳.۲ ۳۶.۴ ۴۸ ۱ ۵ ۳۰
حفاری ۲۰.۶ ۱۰.۳ ۱۴ ۱۸.۹ ۳۴ ۵.۹ ۰.۹ ۲۸.۳ ۳۱.۵ ۹۰۸ ۱۱۵ ۴ ۰
شسینا ۱۹.۸ ۷.۲ ۷ ۱۷.۹ ۲ −۰.۱ ۰.۸ ۲۰.۳ ۲۵.۴ ۹۵ ۹۴ ۷ ۲۲
ثبهساز ۱۹.۳ ۸.۴ ۶ ۱۶.۳ ۵۸ ۸.۷ ۱.۲ ۲۱.۳ ۱۷.۱ ۲۴۵۹ ۳۰۹ ۵ ۱۴
کفپارس ۱۸.۷ ۸.۹ ۷ ۱۷.۴ ۳۹ −۲.۶ ۰.۴ ۱۷.۲ ۳۹.۶ ۵۸۱ ۱۲۳۰ ۶ ۰
ثامان ۱۸.۲ ۳.۶ ۹ ۴۷.۵ ۴ ۰.۷ ۰.۹ ۲۹.۵ ۳۴.۳ ۶۵۶   ۴ ۵۲
کگاز ۱۷.۵ ۱۶.۲ ۱۲ ۲۳.۳ ۵۶ ۰.۵ ۱.۱ ۵۳.۸ ۴۹.۱ ۸۶۶ ۹۳۲ ۵ ۰
سبهان ۱۶.۳ ۱۷.۱ ۱۲ ۱۷.۷ ۱۲ ۱.۴ ۱.۲ ۵۸.۱ ۴۸.۶ ۸۴۶ ۱۳۹ ۵ ۱
واعتبار ۱۵.۷ ۱۳.۹ ۹ ۱۵.۳ ۱۳ −۱.۹ ۱.۲ ۴۱.۶ ۳۵.۳ ۵۱ ۱۰۱۲ ۵ ۶
خکاوه ۱۵.۳ ۱۹.۹ ۲۱ ۱۴.۹ ۱۲ ۱.۸ ۰.۵ ۳۸.۱ ۷۸ ۳۵۰   ۲ ۲۸
کماسه ۱۵.۲ ۹.۵ ۹ ۱۸.۴ ۱۹ ۲.۴ ۰.۹ ۲۷.۲ ۳۱ ۵۲۳ ۱۰۳ ۶ ۱۸
ونیرو ۱۴.۱ ۱۴.۸ ۱۱ ۱۹.۲ ۷۴ ۵.۴ ۰.۷ ۲۸.۱ ۳۸.۴ ۸۷۵ ۴۹۹ ۵ ۹
ورنا ۱۴ ۱۰ ۱۱ ۱۸.۷ ۳ ۰.۲ ۰.۵ ۲۵.۷ ۴۷.۹ ۱۱۵ ۱۰۹ ۵ ۳۲
کاما ۱۲.۵ ۶.۴ ۷ ۱۷.۷ ۶ ۰.۲ ۰.۶ ۱۵.۹ ۲۸.۵ ۷۶ ۷۴ ۵ ۲۳
خمحرکه ۱۲.۳ ۷.۷ ۸ ۱۸.۹ ۱ ۰.۱ ۱.۱ ۲۸.۳ ۲۶.۶ ۱۱۰ ۱ ۵ ۲۵
وساپا ۱۱.۲ ۸.۷ ۱۰ ۱۶.۷ ۵ ۰.۶ ۰.۶ ۲۱.۳ ۳۳ ۵۶۰ ۱۷ ۵ ۲۷
ثمسکن ۱۱ ۱۰.۱ ۱۰ ۱۷ ۱۶ −۰.۲ ۱ ۲۹.۸ ۲۸.۹ ۷۸۰ ۲۴۵ ۶ ۴
خپارس ۱۰.۸ ۶.۷ ۷ ۱۹.۲ ۲۲ −۰.۲ ۰.۸ ۲۰.۲ ۲۳.۹ ۲۶۰ ۶۴۳ ۳ ۱۷
ختوقا ۱۰.۱ ۸.۴ ۹ ۱۶.۹ ۱۲ ۱.۲ ۱.۱ ۲۵.۱ ۲۳.۶ ۲۴۵   ۵ ۲۰
سدور ۱۰.۱ ۹.۴ ۹ ۱۷.۸ ۱ ۰.۱ ۱.۱ ۳۱.۲ ۲۹.۱ ۵۵   ۵ ۱۲
فپنتا ۹.۹ ۱۵.۷ ۷ ۱۶.۵ ۷۹ ۲.۶ ۰.۶ ۲۱.۴ ۳۴.۴ ۱۲۷۳ ۸۴۷ ۵ ۱۰
های وب ۹.۴ ۶.۱ ۶ ۱۷.۷ ۴۳ ۲ ۰.۵ ۱۱.۹ ۲۳ ۵۰۵ ۵۰۲ ۴ ۲۳
غنوش ۸.۲ ۷.۵ ۷ ۱۵.۹ ۴۷ ۳.۸ ۰.۶ ۱۲.۹ ۲۱.۲ ۳۷۷۸   ۴ ۶
کالا ۸ ۵.۸ ۷ ۱۵.۸ ۰ ۰ ۰.۷ ۱۴.۲ ۲۱.۴     ۵ ۳۱
وپست ۷.۴ ۸.۱ ۱۲ ۴۰.۲ ۸۰ ۴.۹ ۰.۲ ۱۳.۸ ۷۳.۳ ۷۷۹ ۲۳۹ ۳ ۱۲
قنیشا ۷.۳ ۹.۱ ۹ ۱۷.۹ ۹ ۰.۲ ۰.۹ ۲۶.۳ ۳۰.۵ ۲۱۷ ۸۰ ۴ ۴
خزر ۷.۳ ۹.۷ ۷ ۱۶.۷ ۱ −۰.۱ ۰.۸ ۲۶.۹ ۳۲.۷   ۲۶ ۶ ۱۷
خکمک ۷.۲ ۵.۵ ۶ ۱۸.۵ ۲۲ ۰.۹ ۰.۷ ۱۳.۹ ۱۹.۳ ۲۰۳ ۳۱۹ ۵ ۳۱
سیمرغ ۷.۱ ۱۳.۴ ۱۳ ۱۴.۷ ۵۶ −۰.۹ ۱.۹ ۳۶.۸ ۱۹.۸ ۵۱۰ ۶۰۰ ۴ ۴
شفارس ۷ ۶.۴ ۵ ۱۹.۷ ۱۴ ۰.۸ ۰.۷ ۱۷.۶ ۲۶.۴ ۲۱۶ ۲۹ ۵ ۲۳
شپلی ۶.۹ ۱۳.۷ ۱۵ ۱۵ ۱۰ ۰.۲ ۱.۲ ۴۱.۸ ۳۴.۹ ۴۶۸ ۱۱۵ ۳ ۲۳
ثاخت ۶.۶ ۱۳.۳ ۹ ۱۶.۵ ۶۵ −۴.۳ ۹.۹ ۹۴.۶ ۹.۶   ۱۰۷۲ ۵ ۱۵
چدن ۶.۶ ۷.۳ ۸ ۲۰.۵ ۳۴ ۲.۲ ۰.۹ ۲۱.۱ ۲۴.۲ ۵۴۰ ۱۶ ۵ ۷
وتوصا ۶.۴ ۴.۶ ۷ ۱۹.۹ ۸ ۰.۵ ۰.۴ ۱۱.۳ ۲۶.۲ ۴۶۶ ۱۰ ۳ ۱۲
فاسمین ۶.۳ ۶.۴ ۶ ۱۹.۴ ۵۲ −۰.۳ ۰.۵ ۱۳.۷ ۲۶.۴ ۳۷۴ ۵۹۳ ۳ ۱۶
خکار ۶.۲ ۷.۸ ۷ ۱۷.۴ ۱۰ ۰.۵ ۱.۳ ۲۷.۵ ۲۰.۶ ۲۷۲ ۴۳ ۵ ۲
دانا ۶.۲ ۶.۴ ۸ ۱۶ ۱۸ ۱.۱ ۰.۵ ۱۲.۳ ۲۵.۴ ۱۱۰۰   ۴ ۱۲
بترانس ۶.۲ ۷.۹ ۷ ۱۵.۹ ۳۴ ۰.۵ ۰.۹ ۱۸.۷ ۱۹.۷ ۳۲۲ ۳۹۶ ۴ ۱۹
خنصیر ۶.۱ ۶.۷ ۶ ۱۶.۲ ۲ ۰.۱ ۰.۹ ۱۸.۹ ۲۰.۶ ۱۱۲ ۱ ۵ ۲۵
غاذر ۶.۱ ۸.۱ ۶ ۱۴.۵ ۳ ۰ ۱ ۲۱.۲ ۲۰.۶ ۸۴ ۳۷ ۳ ۲۷
سفار ۶ ۱۰.۱ ۱۷ ۱۶.۶ ۱ ۰ ۰.۷ ۲۴.۷ ۳۵.۹   ۴۳ ۵ ۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • خگستر
 • ثفارس
 • سنیر
 • بالبر
 • پلاسک
 • فاذر
 • خزامیا
 • خمهر
 • سصفها
 • حفاری
 • شسینا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ثفارس
 • سنیر
 • ثاخت
 • کفپارس
 • واعتبار
 • خمهر
 • سیمرغ
 • سخزر
 • فاذر
 • وساخت
 • وپترو
 • فمراد

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خگستر
 • ثبهساز
 • حفاری
 • ونیرو
 • خریخت
 • وپست
 • وتوس
 • غنوش
 • اسیاتک
 • فپنتا
 • فجر
 • کماسه

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • پلوله
 • شفارا
 • ثفارس
 • سبهان
 • بشهاب
 • پلاسک
 • بالبر
 • خچرخش
 • کگاز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • دفرا
 • دسینا
 • ثامان
 • لوتوس
 • قزوین
 • وپست
 • سصفها
 • شفارا
 • وبشهر

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۶۸ ۶۴.۲ ۶۸ ۱۴.۵ ۱۰۵ −۱۲۴.۴ ۱.۴ ۹۹.۷ ۷۱.۷ ۳۸۵۸ ۱۰۲۲۲ ۰ ۰
فیروزا ۱۵۵.۴ ۲۵۸.۵ ۱۶۶ ۱۴.۳ ۱۶۸ ۱۹.۳ ۰.۴ ۶۹.۳ ۱۷۱ ۱۴۰۲۷ ۱۵۱۲۴ ۰ ۰
همای ۱۴۹.۴ ۶۱.۷ ۴۵ ۱۳.۵ ۷۹ −۲۲.۵ ۱ ۹۸.۹ ۱۰۲.۳ ۱۶۰۲۸ ۲۳۵۱۸ ۰ ۱
ثبات ۱۴۳.۸ ۲۵۰.۱ ۲۴۹ ۱۴ ۱۷۹ ۶.۵ ۰.۶ ۵۴.۵ ۹۲.۳ ۱۶۵۱۸ ۱۳۹۵۸ ۰ ۰
اعتماد ۱۲۵.۵ ۶۹.۱ ۱۱۸ ۱۳ ۹۲ −۶.۵ ۱.۱ ۱۰۲.۸ ۹۱.۵ ۴۵۵۳ ۴۳۶۶ ۰ ۰
کمند ۸۵.۳ ۵۲.۱ ۷۰ ۱۵.۴ ۱۰۲ −۷.۳ ۰.۹ ۷۳.۷ ۸۴.۴ ۹۹۸۵ ۶۷۴۳ ۰ ۰
سپر ۷۸.۵ ۱۰۸.۹ ۹۴ ۱۳ ۱۵۸ −۳.۲ ۰.۷ ۵۲.۲ ۷۱.۱ ۲۰۱۷۷ ۱۵۹۳۷ ۰ ۰
کیان ۷۸.۲ ۴۰.۹ ۵۰ ۱۲.۷ ۹۱ ۳.۶ ۰.۸ ۵۲ ۶۱.۷ ۵۳۲۶ ۳۷۴۵ ۰ ۰
یاقوت ۳۲۵.۸ ۵۹.۳ ۵۶ ۱۷.۸ ۱۲۴ ۶.۹ ۰.۸ ۷۳.۶ ۸۷.۳ ۲۵۷۱۴ ۹۹۳۸ ۰ ۰
آکورد ۷۴.۹ ۹۱.۸ ۶۸ ۱۲.۳ ۱۶۴ −۱.۴ ۱.۳ ۴۷ ۳۶.۱ ۱۰۰۸۸ ۱۰۳۱۹ ۰ ۰
پارند ۴۴.۵ ۱۳۵.۷ ۱۲۷ ۱۴.۳ ۱۵۲ −۳.۱ ۱.۲ ۱۰۲.۸ ۸۲.۸ ۸۰۶۳ ۷۰۷۶ ۰ ۰
صایند ۴۳.۹ ۳۶.۵ ۴۷ ۱۳.۲ ۵۴ −۱۶.۸ ۱ ۷۱.۸ ۶۸.۷ ۶۷۶ ۶۷۱۵ ۰ ۰
داریک ۴۱.۴ ۳۴.۷ ۴۳ ۱۳.۱ ۵۰ −۵.۸ ۰.۹ ۶۵.۲ ۷۲.۲ ۱۴۷۳ ۲۱۹۲ ۰ ۰
سپیدما ۳۸.۱ ۸۷.۸ ۱۵۲ ۱۲.۵ ۱۵۵ −۷.۶ ۳.۲ ۷۹.۳ ۲۵.۱ ۱۲۸۵۴ ۳۳۳۲ ۰ ۰
دارا ۳۳.۲ ۳۸۶.۲ ۱۸۸ ۴۱ ۱۹۸ ۰.۱ ۰.۹ ۲۷ ۳۰.۷ ۳۲۹۳۵ ۱۶۴۳۴ ۰ ۰
آسامید ۱۸.۲ ۱۸۰ ۷۹ ۱۵.۱ ۱۵۰ −۵ ۱.۷ ۱۵۶ ۹۰.۴ ۳۷۲۰ ۵۳۹۷ ۰ ۰
هامرز ۱۱.۴ ۱۰۶ ۲۱۹ ۱۸.۳ ۱۳۵ −۰.۱ ۰.۶ ۹۸ ۱۷۴.۷ ۱۹۳۲ ۲۵۹۴ ۰ ۱
تصمیم ۱۰.۳ ۴۲.۸ ۹۱ ۱۳.۲ ۱۱۱ ۲.۳ ۰.۵ ۳۴.۹ ۶۷.۹ ۳۴۳۷ ۱۵۴۱ ۰ ۰
مانی ۸.۸ ۲۵.۳ ۴۰ ۱۲.۵ ۷۵ −۲.۸ ۰.۸ ۳۶.۸ ۴۵.۴ ۱۸۶۷ ۹۴۳ ۰ ۰
یارا ۷ ۸۶.۴ ۶۱ ۱۲.۷ ۱۳۳ −۱.۳ ۱.۲ ۷۹.۱ ۶۵.۲ ۱۹۹۶ ۲۶۵۱ ۰ ۰
کارین ۵.۴ ۴۳.۹ ۱۲۸ ۱۷.۳ ۱۱۰ ۰.۷ ۰.۷ ۵۷.۶ ۷۹.۵ ۳۳۲۲ ۸۷۰ ۰ ۱
امین یکم ۵ ۲۰.۶ ۲۹ ۱۳.۷ ۶۲ −۱.۶ ۱.۲ ۴۱.۴ ۳۵.۲ ۷۶۳ ۱۱۷۵ ۰ ۱
فردا ۳.۹ ۴۳.۸ ۳۴۱ ۱۲.۶ ۱۳۱ −۰.۷ ۱.۳ ۴۲.۲ ۳۱.۹ ۱۰۸۳ ۱۴۴۷ ۰ ۰
گنجینه ۳.۵ ۱۱۰.۶ ۲۱۶ ۱۳.۳ ۱۵۴ −۱.۳ ۵.۲ ۹۲.۸ ۱۷.۹ ۱۰۲۷ ۳۳۹۶ ۰ ۱
خاتم ۲.۵ ۳۸ ۴۲ ۱۲.۲ ۸۵ −۰.۳ ۲.۲ ۸۳.۳ ۳۷.۴ ۹۲۶ ۱۱۹۹ ۰ ۰
ارمغان ۰.۵ ۱۷۴.۲ ۱۱۳ ۶ ۸۴ −۰.۴ ۴.۲ ۱۷۳.۷ ۴۱.۷   ۴۳۸ ۰ ۰
سخند ۰ ۳.۷ ۸ ۱۶ ۱۰۰ ۰ ۳.۹ ۷ ۱.۸ ۲ ۲۸ ۰ ۱
گنجین ۰ ۶ ۱۱ ۱۰ ۱۰۰ ۰     ۶ ۶   ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خمهر ۲۲.۳ ۱۱.۸ ۷ ۱۸.۲ ۸ −۱.۲ ۱.۴ ۴۴.۳ ۳۲.۴ ۱۶۵ ۳۷۲ ۵ ۱۸
کفپارس ۱۸.۷ ۸.۹ ۷ ۱۷.۴ ۳۹ −۲.۶ ۰.۴ ۱۷.۲ ۳۹.۶ ۵۸۱ ۱۲۳۰ ۶ ۰
مادیرا ۱۷.۶ ۱۱.۲ ۸ ۱۸.۷ ۳۰ ۱.۸ ۲ ۵۱.۸ ۲۵.۹ ۸۹۳ ۳۴۴ ۴ ۱۵
کگل ۱۶.۷ ۱۶.۴ ۱۱ ۳۲.۹ ۱۴۷ −۱ ۱.۸ ۳۷.۶ ۲۱ ۱۹۴۹ ۱۵۸۷ ۳ ۱۰
اوان ۱۲.۳ ۸.۱ ۹ ۱۷.۵ ۵ −۰.۲ ۰.۶ ۱۸.۸ ۳۲.۷ ۶۵ ۱۰۸ ۵ ۰
جم ۱۱.۴ ۷۴.۴ ۸ ۲۶.۳ ۱۸۴ ۱.۷ ۰.۱ ۲.۹ ۴۹.۱ ۵۶۵۴ ۱۹۲۱ ۳ ۷
زنگان ۱۰.۸ ۸.۶ ۸ ۱۵.۲ ۸ ۰.۸ ۰.۵ ۱۶.۵ ۳۶.۲ ۸۱۹ ۱۴ ۶ ۲
فپنتا ۹.۹ ۱۵.۷ ۷ ۱۶.۵ ۷۹ ۲.۶ ۰.۶ ۲۱.۴ ۳۴.۴ ۱۲۷۳ ۸۴۷ ۵ ۱۰
غگلپا ۹.۹ ۲۰ ۱۲ ۱۶.۱ ۷۵ −۳.۵ ۱.۷ ۴۷ ۲۷.۸ ۱۹۶۸ ۱۰۹۸ ۵ ۲۵
شلرد ۹.۴ ۱۳.۳ ۱۳ ۱۵.۳ ۳۰ −۱ ۱.۴ ۳۹.۸ ۲۷.۸ ۴۶۲ ۹۴۵ ۳ ۱
بساما ۷.۷ ۱۱.۳ ۷ ۱۶.۳ ۳۳ −۱.۸ ۱.۵ ۳۵.۱ ۲۳.۴ ۳۷۹ ۵۳۹ ۴ ۱۳
ثاخت ۶.۶ ۱۳.۳ ۹ ۱۶.۵ ۶۵ −۴.۳ ۹.۹ ۹۴.۶ ۹.۶   ۱۰۷۲ ۵ ۱۵
رتاپ ۵.۴ ۵.۵ ۵ ۲۰.۹ ۶ ۰.۳ ۰.۴ ۱۳.۷ ۳۴.۹ ۱۷۳   ۵ ۲۴
بشهاب ۵.۳ ۱۶.۹ ۷ ۱۵.۷ ۲ −۰.۱ ۱.۸ ۶۷.۵ ۳۸ ۲۷ ۸۵ ۵ ۲۳
رکیش ۴.۴ ۵.۲ ۶ ۱۵.۵ ۲۰ −۰.۱ ۰.۶ ۱۰.۹ ۱۹.۲ ۳۹۴ ۲۴۷ ۴ ۱۷
ثزاگرس ۳.۲ ۵۹.۳ ۲۳ ۱۳.۵ ۰ ۰ ۱.۴ ۱۸۸.۴ ۱۳۹.۳     ۲ ۱۱
جم پیلن ۳.۲ ۱۱.۵ ۶ ۲۸.۴ ۱۶۴ ۰.۵ ۰.۳ ۵.۵ ۱۹.۴ ۵۷۵ ۱۱۸۹ ۲ ۳
شفارا ۳ ۲۱.۵ ۱۲ ۲۷.۵ ۶۲ ۰.۸ ۱.۵ ۱۰۳.۲ ۶۷.۹ ۶۷۸ ۴۹۵ ۴ ۶
دحاوی ۲.۸ ۱۰.۷ ۲۴ ۱۷ ۴۲ ۰.۹ ۰.۵ ۱۹.۷ ۳۶.۷ ۳۴۸ ۱۱۷ ۱ ۳۳
وجامی ۲.۷ ۹.۱ ۸ ۲۱.۴ ۱۴ −۰.۴ ۱.۷ ۴۵.۹ ۲۶.۸   ۳۶۰ ۲ ۱
غناب ۲.۳ ۱۴ ۱۴ ۱۱.۵ ۱۰ ۰.۲ ۰.۶ ۲۲.۹ ۳۸.۳ ۲۲۶   ۱ ۵
بمیلا ۲.۳ ۱۵ ۹ ۱۴.۸ ۸ −۰.۲ ۲.۱ ۶۲.۲ ۲۹.۶ ۵ ۱۷۴ ۳ ۰
سمایه ۱.۹ ۱۳ ۱۴ ۱۳.۴ ۲ ۰ ۳.۴ ۷۳.۹ ۲۱.۷   ۲۹ ۰ ۳۱
امید ۱.۸ ۱۳.۶ ۷ ۱۴.۶ ۷۹ ۱.۴ ۰.۲ ۸ ۴۰.۲ ۱۴۲۹ ۳ ۳ ۲
سخوز ۱.۵ ۱۳.۸ ۴ ۲۱.۷ ۱۳۴ −۰.۱ ۰.۶ ۱۵.۱ ۲۵.۸ ۱۹۸ ۵۳۶ ۳ ۱۴
وسرمد ۱.۵ ۶.۴ ۷ ۲۵.۵ ۰ ۰ ۱.۴ ۳۶.۶ ۲۵.۹     ۲ ۲۵
قتربت ۰.۸ ۱۳.۹ ۱۱ ۳۲.۸ ۸۳ ۰.۷ ۰.۲ ۱۶.۹ ۷۷.۵ ۶۳۹   ۲ ۱۵
فجوش ۰.۶ ۵.۴ ۷ ۱۳.۱ ۲ ۰ ۰.۶ ۱۰.۷ ۱۹.۴ ۱۱   ۱ ۱۶
ثاژن ۰.۳ ۱۰.۴ ۸ ۲۰ ۲ ۰ ۰.۶ ۳۳.۳ ۵۴.۳ ۵   ۰ ۱۴

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • ثزاگرس
 • شفارا
 • ثاخت
 • سمایه
 • بشهاب
 • بمیلا
 • مادیرا
 • غگلپا
 • وجامی
 • خمهر
 • شلرد
 • کگل
 • وسرمد
 • بساما

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • قتربت
 • ثاژن
 • جم
 • امید
 • کفپارس
 • غناب
 • دحاوی
 • زنگان
 • رتاپ
 • فپنتا
 • اوان
 • سخوز
 • جم پیلن
 • فجوش
 • رکیش

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۱ همت است که با توجه به پایین بودن فاکتور بازیگر و عدم نوسان‌گیری قابل توجه، بالاتر از حجم عادی یعنی ۲ همت است. میانگین متوسط حجم روزانه در دو هفته‌ی اخیر روی ۲ همت قرار گرفته و شاخص کل ۱.۹۶ با چنین حجمی تناسب دارد. در مورد شاخص هم‌وزن نیز عدد ۶۷۰ هزار واحد متناسب با این حجم معاملات روزانه است. لذا از این پس در صورت افت حجم، پتانسیل افت شاخص نیز ایجاد می‌شود که با توجه به پایین بودن فاکتور بازیگر، افت قابل توجه حجم در ۱ الی ۲ هفته‌ی آتی پیش‌بینی نمی‌شود و می‌توان روزهای منفی عمیق را حاصل دستکاری بازار و فرصت ورود قلمداد کرد.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۵۳ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۲ است.

امروز کدهای حقوقی در رنج کمی مثبت تابلو خروج ضعیف داشتند و در رنج منفی نیز ورود ضعیف انجام دادند.

در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۳۱ درصد با قدرت حقوقی ۱.۵ و در عموم بازار نیز مثبت ۱۶ درصد با قدرت حقوقی ۱.۰۵ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۹ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۱ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷.۹ افزایش پیدا کرد.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰.۸ و در شاخص‌سازها به ۱۰.۴ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۱۷۳ میلیارد پول خارج کرده‌اند که معادل منفی ۹ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۱.۱۴ است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه خرید حقیقی بود به طوری که قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ‍۰.۸۹ و سرانه‌ی خرید حدود ۷۸ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۳۴۲ و منفی ۱۴۶ تغییر کرد.

همان‌طور که در تحلیل حجم و تعادل حجم با شاخص گفتیم، حجم فعلی با مقدار شاخص تعادل دارد. رفتار حقوقی‌ها و کاهش فاکتور بازیگر به کمتر از ۱۰.۵ و در مقابل افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به محدوده‌ی ۱۸، نشان می‌دهد که شاخص به کف تعادلی با حجم نزدیک است. از طرفی در صندوق‌های درآمد ثابت، خروج کدهای حقوقی برای سومین روز متوالی ادامه داشته و حقیقی‌های درشت نیز کم و بیش خارج می‌شوند و این موضوع موجب بهبود تراز تا محدوده‌ی منفی ۳۰۰ شده است.

جمع‌بندی آماری این است که در روزهای آتی بازار متعادل و منفی پیش‌بینی می‌شود و احتمالاً در روزهای منفی حوالی شاخص ۱.۹۵، پنجمین و ششمین کندل ورود نهنگ‌ها طی ۴ هفته‌ی متوالی را ببینیم و زمان برای بستن سبد چندماهه، ایده‌آل‌تر شود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: