در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۱ میلیون و ۹۸۱ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۷۰.۱ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۷ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : مثبت ۰.۰۴ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۱.۲۲
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۳.۸ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۴۷۰
 • نمادهای صف خرید : ۷۰
 • ارزش صف‌های خرید : ۴۷۰ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۶۳
 • نمادهای صف فروش : ۴۶
 • ارزش صف‌های فروش : ۲۹ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران در ۲ ساعت اول کاملاً مثبت بود و پس از آن شیب افزایش شاخص کاهش پیدا کرد. در نهایت شاخص کل با رشد ۱.۰۳ درصدی و شاخص کل هم‌وزن رشد ۱.۶۹ درصدی را تجربه کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خودرو ۶۲.۶ ۱۱.۷ ۹ ۱۷.۹ ۳۳ ۱۳ ۱.۲ ۳۷ ۳۰.۸ ۹۳۲ ۳۴۶ ۴ ۲۱
وبملت ۴۲.۸ ۱۳.۳ ۱۷ ۱۷.۱ ۴۳ ۳.۵ ۱ ۳۴.۱ ۳۵.۲ ۸۳۹ ۷۴۰ ۲ ۵
خساپا ۳۹.۷ ۱۰.۵ ۱۰ ۱۹ ۲۱ ۶.۶ ۰.۸ ۲۹.۸ ۳۸.۴ ۶۰۷ ۱۲۹ ۳ ۱۴
شگویا ۳۳.۹ ۱۹.۱ ۶ ۱۴.۶ ۱۰۸ −۱۷.۸ ۳.۴ ۳۶.۷ ۱۰.۹ ۱۳۴۵ ۳۸۹۴ ۳ ۹
فولاد ۳۲.۲ ۱۰ ۱۱ ۱۴.۵ ۵۴ ۱.۱ ۱.۲ ۲۲.۴ ۱۹.۳ ۸۴۴ ۵۰۸ ۳ ۶
شستا ۳۱.۴ ۵.۹ ۸ ۱۸.۶ ۳۴ ۳ ۰.۸ ۱۶.۲ ۱۹.۱ ۳۴۲ ۴۸۲ ۲ ۱۸
شپنا ۲۸.۵ ۱۰.۶ ۱۳ ۱۴.۲ ۴۸ ۰.۶ ۱ ۲۱.۸ ۲۲.۷ ۷۸۴ ۵۰۰ ۳ ۸
ذوب ۲۰ ۷.۵ ۱۲ ۲۰ ۴ ۰.۶ ۰.۸ ۲۶ ۳۱.۱ ۱۶۹ ۷۸ ۴ ۱۲
وبصادر ۱۸.۵ ۸ ۱۱ ۱۶.۳ ۳۱ −۲.۵ ۱.۷ ۲۸.۲ ۱۶.۶ ۲۰۷ ۴۱۲ ۳ ۱۸
شبندر ۱۶.۷ ۷.۶ ۱۰ ۱۵.۲ ۲۶ −۱.۶ ۰.۸ ۱۷.۵ ۲۲.۲ ۲۷۳ ۹۸۴ ۳ ۱۷
شتران ۱۵.۳ ۶.۸ ۹ ۱۵ ۱۴ −۰.۴ ۰.۸ ۱۶.۹ ۲۰.۴ ۱۰۳ ۲۰۷ ۳ ۱۳
شیران ۱۴.۹ ۱۴.۶ ۸ ۱۹.۷ ۱۲۹ −۰.۹ ۰.۹ ۱۸.۴ ۲۰.۷ ۱۸۳۱ ۱۴۳۶ ۳ ۱۰
فملی ۱۴.۹ ۶.۹ ۱۷ ۱۳.۱ ۳۹ ۳.۲ ۰.۷ ۱۱.۶ ۱۷.۲ ۷۵۰ ۲۱۳ ۲ ۸
پترول ۱۲.۹ ۵.۸ ۶ ۱۹.۱ ۲۲ −۲.۷ ۱ ۱۸.۷ ۱۸.۷ ۳۵ ۷۰۰ ۴ ۲۳
حکشتی ۱۱.۴ ۶.۶ ۱۰ ۱۵.۵ ۲۲ ۰.۵ ۰.۸ ۱۵.۷ ۱۹.۷ ۲۵۲ ۵۰۸ ۳ ۶
نوری ۹.۷ ۷.۷ ۱۴ ۱۶.۵ ۲۸ −۰.۴ ۰.۹ ۱۹.۵ ۲۲.۵ ۲۳۳ ۲۲۲ ۲ ۹
اخابر ۸.۷ ۱۶.۲ ۹ ۱۴.۳ ۲۸ −۲.۳ ۷.۵ ۱۴۴ ۱۹.۱ ۸۱ ۲۴۲۴ ۴ ۲۴
وتجارت ۷.۹ ۸.۲ ۱۳ ۱۶.۷ ۵۰ ۱.۲ ۱.۴ ۲۴.۱ ۱۷.۷ ۸۶۳ ۲۲۴ ۳ ۱۷
رمپنا ۷.۷ ۹.۵ ۹ ۱۵.۸ ۲۴ −۰.۶ ۲ ۳۷.۷ ۱۹ ۱۱۹ ۲۰۳ ۳ ۲۰
فارس ۷.۶ ۱۱.۴ ۱۴ ۱۵.۲ ۷۰ ۳.۶ ۰.۵ ۱۴.۷ ۲۹.۳ ۵۵۶ ۴۲۲ ۲ ۱۱
بپاس ۶.۹ ۲۵.۸ ۴۳ ۳۷.۸ ۹۱ ۶.۲ ۰.۲ ۲۹.۳ ۱۳۴.۷ ۶۲۵۳   ۲ ۳
کاریس ۶.۵ ۴۷.۸ ۲۰ ۱۶.۱ ۱۶۹ ۰.۳ ۰.۷ ۱۹ ۲۷.۶ ۲۸۱۳ ۱۰۷۴ ۲ ۸
کچاد ۶.۴ ۱۳.۱ ۷ ۱۶.۲ ۱۱۲ ۴.۴ ۰.۲ ۵.۳ ۲۶.۸ ۸۴۴ ۴۸۶ ۳ ۶
تاپیکو ۶.۱ ۱۱.۴ ۱۳ ۲۱.۲ ۶۱ ۱.۸ ۰.۴ ۲۰ ۵۳.۴ ۳۰۹ ۲۳۵ ۲ ۱۱
همراه ۵.۵ ۵.۸ ۵ ۲۲.۱ ۷۰ −۳.۳ ۱.۷ ۱۹.۱ ۱۱.۵ ۷۸ ۱۲۰۰ ۳ ۱۴
شیراز ۵.۳ ۹ ۸ ۱۷.۸ ۲۱ ۱ ۰.۴ ۱۸.۳ ۴۳.۶ ۳۴۲ ۶۱ ۴ ۱۶
شپدیس ۵.۱ ۸.۹ ۱۱ ۱۳.۹ ۴۱ ۱.۳ ۰.۶ ۱۴.۵ ۲۶.۲ ۲۴۱ ۱۳۶ ۳ ۱۰
وپارس ۵ ۶.۳ ۶ ۱۹.۵ ۱۴ ۰.۵ ۰.۸ ۲۰.۳ ۲۴.۵ ۳۰۰ ۵۵ ۴ ۱۸
کگل ۵ ۸.۳ ۱۰ ۱۹.۱ ۱۲۱ ۲.۱ ۰.۵ ۶.۹ ۱۵ ۵۸۱ ۲۸۳ ۳ ۱۰
وغدیر ۴.۹ ۱۰.۸ ۱۳ ۱۴ ۱۰۴ ۰.۳ ۰.۹ ۱۳.۷ ۱۴.۵ ۳۸۳ ۳۴۵ ۲ ۶
ومعادن ۴.۷ ۵.۹ ۷ ۱۴.۹ ۶۹ −۰.۳ ۰.۹ ۱۱.۱ ۱۱.۸ ۴۹۵ ۲۹۷ ۳ ۱۴
جم ۴.۷ ۱۰.۷ ۵ ۳۱.۶ ۱۵۶ ۱ ۰.۲ ۵.۷ ۲۵.۸ ۸۲۰ ۵۱۲ ۳ ۷
مبین ۴.۶ ۱۰ ۶ ۲۱ ۹۳ −۰.۳ ۰.۴ ۱۵.۳ ۳۹ ۴۹۵ ۵۶۴ ۳ ۱۱
کاوه ۳.۷ ۸ ۸ ۲۴.۹ ۹۸ −۰.۶ ۱ ۱۹.۴ ۱۹.۹ ۳۰۰ ۵۲۹ ۳ ۴
آریا ۳.۶ ۳.۷ ۳ ۱۳ ۲۰ −۰.۳ ۱.۱ ۹ ۸ ۱۰۳ ۵۲۱ ۲ ۱۳
فخوز ۳.۲ ۵.۷ ۸ ۱۴.۵ ۲۹ ۰.۵ ۰.۵ ۱۰.۱ ۲۰.۸ ۲۳۵ ۲۲۶ ۳ ۱۳
شبریز ۳ ۵.۱ ۷ ۱۲.۶ ۱۱ −۰.۳ ۱.۲ ۱۲.۸ ۱۰.۸ ۵ ۸۳ ۳ ۱۳
شفن ۳ ۵.۳ ۵ ۱۵.۲ ۴۰ −۱.۲ ۱ ۱۲.۸ ۱۲.۲ ۱۱ ۱۲۱۲ ۴ ۱۶
زاگرس ۲.۴ ۱۰.۵ ۶ ۱۳.۵ ۸۰ −۱.۹ ۲.۶ ۲۱ ۸.۱   ۳۱۶ ۳ ۱۸
صبا ۲.۳ ۴.۴ ۵ ۱۳.۶ ۳۵ −۰.۱ ۲.۲ ۱۵.۵ ۷ ۳۶۶ ۸۶ ۳ ۲۵
پارسان ۲.۳ ۷.۹ ۱۲ ۱۲.۹ ۳۲ −۰.۳ ۱ ۱۷ ۱۶.۸ ۹۹ ۲۶۹ ۳ ۵
شخارک ۲.۱ ۱۱.۴ ۸ ۱۴.۹ ۸۵ ۰.۴ ۱.۳ ۲۱.۶ ۱۶.۵ ۳۵۴ ۲۳۱ ۳ ۶
وصندوق ۱.۷ ۸.۷ ۹ ۳۶.۹ ۱۵۷ ۰ ۰.۸ ۱۲.۱ ۱۴.۸ ۳۲۸ ۲۵۹ ۳ ۳
اپال ۱.۷ ۳.۷ ۳ ۱۳.۴ ۴۰ ۰.۷ ۰.۶ ۵.۹ ۹.۵ ۲۲۲   ۳ ۱۱
وامید ۱.۶ ۱۲.۵ ۱۱ ۳۷.۶ ۱۶۲ ۰.۲ ۱.۴ ۲۱.۹ ۱۶.۲ ۷۰۰ ۳۹۷ ۲ ۳
هرمز ۱.۶ ۵.۱ ۴ ۱۸.۹ ۱۲۴ −۰.۴ ۱.۲ ۷.۴ ۶.۴ ۲۷۲ ۲۰۰ ۳ ۱۹
پارس ۱.۴ ۴.۱ ۵ ۱۴.۴ ۲۴ ۰.۱ ۰.۷ ۸.۶ ۱۲ ۷۸ ۵۳ ۳ ۱۵
مارون ۱.۱ ۹.۸ ۹ ۱۲.۶ ۶۱ ۰.۵ ۰.۲ ۸.۱ ۳۲.۵ ۵۶۹ ۷۱ ۲ ۱۰
تاصیکو ۱ ۶.۳ ۱۲ ۱۳.۲ ۱۲۰ ۰.۱ ۰.۶ ۵.۱ ۸.۲ ۱۶۲ ۱۶۷ ۲ ۱۲
کگهر ۰.۷ ۹.۹ ۱۰ ۱۸.۱ ۹۷ ۰.۶ ۰.۳ ۶.۶ ۲۴.۸ ۱۶۱ ۳۷ ۲ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خودرو
 • وبملت
 • خساپا
 • شگویا
 • فولاد
 • شستا
 • شپنا
 • ذوب
 • وبصادر
 • شبندر
 • شتران
 • شیران

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شگویا
 • همراه
 • پترول
 • وبصادر
 • اخابر
 • زاگرس
 • شبندر
 • شفن
 • شیران
 • رمپنا
 • کاوه
 • شتران

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خودرو
 • خساپا
 • بپاس
 • کچاد
 • فارس
 • وبملت
 • فملی
 • شستا
 • کگل
 • تاپیکو
 • شپدیس
 • وتجارت

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • اخابر
 • خودرو
 • شخارک
 • خساپا
 • شیراز
 • ذوب
 • حکشتی
 • وپارس
 • پترول

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • همراه
 • ذوب
 • وپارس
 • پترول
 • خساپا
 • خودرو
 • شیراز
 • حکشتی
 • شفن

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فاذر ۵۶.۲ ۱۲.۲ ۹ ۲۰.۱ ۱۲ −۵.۶ ۰.۹ ۴۳.۲ ۴۵.۷ ۱۳۷ ۶۸۳ ۴ ۱۳
ثشاهد ۵۶.۲ ۱۲.۴ ۱۱ ۱۸.۳ ۴ ۰ ۰.۸ ۳۸.۳ ۴۵.۱ ۲۰۴ ۳۳۲ ۵ ۳۰
خکاوه ۴۸.۹ ۲۲.۴ ۲۱ ۱۷.۶ ۱۳ −۳ ۰.۶ ۵۷.۴ ۸۸.۹ ۴۲۸ ۵۸۸ ۲ ۲۴
ثفارس ۴۰.۴ ۲۸.۹ ۲۱ ۱۶.۱ ۹ −۲.۱ ۱ ۸۷.۵ ۸۴.۱ ۲۳۸ ۹۵۰ ۵ ۳
کماسه ۳۶.۴ ۱۵.۳ ۹ ۱۹ ۴۴ −۱۴.۹ ۱.۶ ۵۱.۵ ۳۲.۲ ۲۰۵ ۱۵۴۴ ۶ ۲۲
حفاری ۳۵.۴ ۱۹.۴ ۱۴ ۱۸ ۳۰ −۹.۳ ۱.۷ ۷۴.۷ ۴۲.۷ ۳۸۲ ۱۶۷۶ ۴ ۰
سصفها ۲۷.۲ ۴.۹ ۴ ۳۵.۵ ۰ ۰ ۰.۷ ۲۷.۱ ۳۷.۴   ۲۶ ۵ ۳۷
خزامیا ۲۶.۴ ۱۰.۴ ۱۰ ۱۷.۵ ۱۹ −۰.۸ ۱.۱ ۳۲.۵ ۲۹.۷ ۴۱۰ ۴۷۹ ۵ ۲۹
کفپارس ۲۲ ۸.۶ ۷ ۱۹.۵ ۳۷ ۰.۴ ۰.۸ ۲۱.۷ ۲۸.۴ ۱۳۹۴ ۹۴۹ ۶ ۰
بالبر ۲۰.۶ ۱۳.۱ ۷ ۱۹.۶ ۳ ۰.۳ ۰.۹ ۴۳.۵ ۴۶.۱ ۴۴۸ ۹۹ ۴ ۰
ورنا ۱۷.۲ ۱۴ ۱۱ ۱۶.۸ ۱۸ ۱.۳ ۰.۸ ۳۶ ۴۳.۷ ۳۶۹ ۴۶۷ ۵ ۳۰
سفار ۱۶.۳ ۲۰.۱ ۱۸ ۱۶ ۲۲ −۳.۵ ۰.۶ ۴۶.۳ ۷۳.۹ ۲۷ ۷۱۰ ۵ ۰
ختوقا ۱۶.۲ ۱۰.۱ ۹ ۱۷.۵ ۱۹ −۰.۵ ۱.۲ ۳۱.۴ ۲۷ ۶۴۰ ۱۸۰۷ ۵ ۲۲
وساپا ۱۵.۹ ۱۲.۲ ۱۰ ۱۷.۸ ۲ ۰.۳ ۰.۹ ۳۸.۳ ۴۱.۸ ۱۱۱   ۵ ۲۵
ثامان ۱۵.۵ ۴.۲ ۱۱ ۳۹.۶ ۱۸ ۱.۶ ۰.۸ ۲۵.۱ ۳۲.۱ ۲۱۴۵ ۵۳۶ ۴ ۴۹
شسینا ۱۵ ۸.۸ ۸ ۱۵.۲ ۸ −۰.۸ ۱.۳ ۲۹ ۲۱.۶ ۲۰۴ ۲۴۸ ۷ ۲۳
ثمسکن ۱۴.۹ ۱۰.۶ ۱۰ ۱۷.۳ ۳۲ ۲.۶ ۰.۸ ۲۶.۵ ۳۱.۵ ۶۰۹ ۲۷۳ ۵ ۱۰
ثبهساز ۱۳.۴ ۶.۵ ۶ ۱۴.۹ ۹ ۰.۵ ۱.۹ ۲۴.۷ ۱۳.۲ ۱۷۴ ۶۱ ۵ ۱۳
سنیر ۱۳.۳ ۱۳.۴ ۶ ۱۴.۹ ۱۵ −۲ ۱.۳ ۳۹.۹ ۳۱.۵ ۵۳ ۱۰۰۴ ۵ ۱۰
شمواد ۱۲.۸ ۴۴.۹ ۱۵ ۱۳.۹ ۳۸ ۴.۸ ۰.۷ ۷۶.۲ ۱۱۲.۷ ۴۸۷۶ ۲۴ ۲ ۱۸
پردیس ۱۲.۷ ۱۷.۱ ۱۱ ۲۵.۶ ۳ ۰.۴ ۰.۵ ۶۳.۶ ۱۱۶.۷ ۳۸۶   ۴ ۱۵
فاراک ۱۲.۷ ۹ ۶ ۱۹.۳ ۱۲ −۰.۷ ۱ ۳۱.۵ ۳۰.۹ ۱۹۴ ۵۵۶ ۴ ۲۰
غگرجی ۱۲.۷ ۱۴.۱ ۷ ۲۳.۳ ۴۵ −۴.۲ ۰.۹ ۴۳.۸ ۴۸.۴ ۳۳۹ ۲۳۸۷ ۵ ۰
کاما ۱۲.۶ ۷.۵ ۷ ۱۵.۸ ۲ ۰.۲ ۰.۹ ۲۰.۴ ۲۴ ۷۳ ۴۲ ۵ ۲۲
سدشت ۱۲.۳ ۱۰.۶ ۱۱ ۱۹.۱ ۰ ۰ ۱.۱ ۳۸.۲ ۳۵.۸     ۴ ۰
فاسمین ۱۲.۲ ۷.۴ ۶ ۲۰.۳ ۶۲ −۱.۷ ۰.۴ ۱۴.۴ ۳۹.۳ ۴۷۹ ۷۶۸ ۳ ۱۵
خپارس ۱۱.۸ ۸.۱ ۷ ۲۱.۶ ۹ −۰.۱ ۰.۸ ۲۷.۸ ۳۵.۳ ۲۲۲ ۵۵۵ ۳  
ولملت ۱۱.۷ ۱۶.۲ ۱۰ ۱۸.۹ ۱۵ −۱.۷ ۱.۵ ۶۷.۱ ۴۴.۷ ۳۸ ۸۷۷ ۶ ۰
غبهنوش ۱۱.۵ ۲۹.۶ ۱۰ ۱۶.۸ ۷۹ −۸.۷ ۳.۱ ۸۰.۱ ۲۶.۲ ۱۷۴ ۲۲۲۰ ۵ ۲۵
های وب ۱۱.۲ ۶.۱ ۶ ۱۸.۵ ۸ −۰.۸ ۰.۵ ۱۵.۴ ۳۳.۵ ۵۹ ۲۸۴ ۴ ۲۳
سدور ۱۱.۲ ۱۴.۳ ۸ ۱۶.۳ ۲ ۰.۲ ۱.۲ ۴۷.۹ ۴۱.۶ ۱۶۸   ۴ ۱۶
وملی ۱۰.۴ ۱۳.۴ ۹ ۱۵.۷ ۱۰ −۱ ۱.۳ ۴۱.۶ ۳۳.۱ ۴۵ ۳۵۱ ۵ ۳۳
چدن ۱۰.۴ ۱۳.۷ ۷ ۱۶.۳ ۳۲ −۳.۳ ۲ ۴۸.۷ ۲۴.۷ ۲۳ ۱۶۶۳ ۵ ۱۱
کگاز ۱۰.۲ ۱۰.۲ ۱۲ ۲۳ ۴۷ −۲ ۱.۴ ۳۹.۸ ۲۸.۵ ۲۸۳ ۶۸۶ ۵ ۳
وآذر ۹.۶ ۸.۸ ۸ ۱۶.۸ ۲۱ ۰ ۱.۶ ۳۳ ۲۰.۳ ۲۵۰ ۵۰۴ ۴ ۲۷
ستران ۹.۱ ۱۲.۷ ۶ ۱۸.۴ ۲۲ −۱.۸ ۱.۳ ۴۴.۶ ۳۴.۷ ۵۴ ۴۷۲ ۱ ۱۶
واعتبار ۹ ۲۷.۲ ۷ ۱۴.۹ ۴۶ −۴.۲ ۱.۸ ۷۴.۸ ۴۲.۶   ۲۰۷۸ ۵ ۱۴
کالا ۹ ۶.۵ ۷ ۱۵.۶ ۸ −۰.۲ ۱ ۱۸.۲ ۱۸.۴ ۶۷ ۴۳۰ ۵ ۳۳
فجر ۸.۴ ۸.۸ ۱۱ ۱۹.۷ ۳۱ ۰.۶ ۰.۴ ۱۹.۷ ۴۴.۲ ۳۱۹ ۱۶۲ ۳ ۳
خصدرا ۸.۳ ۹.۱ ۹ ۲۲.۵ ۰ ۰ ۰.۸ ۳۴.۶ ۴۵.۹     ۳ ۱۶
شپلی ۸.۲ ۱۷.۵ ۱۶ ۱۶.۷ ۳۴ ۲.۶ ۱ ۴۵.۷ ۴۶.۶ ۱۳۶۴ ۵۴ ۳ ۲۴
غنوش ۸.۱ ۶.۳ ۷ ۱۸.۶ ۱۷ ۰.۳ ۰.۷ ۱۷.۲ ۲۳.۳ ۸۲۲ ۵۲۱ ۴ ۶
سبهان ۷.۷ ۱۱.۲ ۱۱ ۱۸.۶ ۱۹ ۰.۲ ۱ ۳۲.۹ ۳۳.۴ ۱۰۶ ۱۲۱ ۵ ۵
غزر ۷.۶ ۴.۴ ۴ ۱۴.۵ ۱۷ −۰.۱ ۲.۴ ۱۸.۸ ۷.۸ ۱۴۳ ۱۷۶ ۳ ۲۰
فباهنر ۷.۵ ۴.۷ ۴ ۱۶.۸ ۲۹ −۰.۹ ۰.۴ ۹.۶ ۲۳ ۱۲۶ ۷۷۳ ۳ ۱۷
ثشرق ۷.۴ ۱۳.۲ ۱۶ ۱۶.۱ ۱۰ ۰.۱ ۰.۸ ۳۳.۵ ۳۹.۵ ۲۰۱ ۳۱۵ ۵ ۰
زمگسا ۷.۴ ۱۶.۹ ۷ ۱۶.۳ ۷۳ −۴.۷ ۲.۵ ۴۶.۵ ۱۸.۶ ۱۱۳ ۱۲۵۴ ۴ ۱۵
ونیرو ۷.۳ ۹.۹ ۱۱ ۱۶.۹ ۵۳ ۰.۸ ۱ ۲۴ ۲۳.۵ ۳۹۲ ۳۰۸ ۵ ۱۰
قثابت ۷.۳ ۶.۵ ۸ ۱۸ ۳ ۰.۱ ۰.۸ ۱۹.۴ ۲۴.۶ ۳۹ ۷۲ ۵ ۱۹
بورس ۶.۹ ۶ ۷ ۱۶.۷ ۱۱ −۰.۳ ۱ ۱۸ ۱۸.۵ ۷۰ ۲۷۸ ۴ ۲۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • فاذر
 • ثشاهد
 • خکاوه
 • ثفارس
 • کماسه
 • حفاری
 • سصفها
 • خزامیا
 • کفپارس
 • بالبر
 • ورنا
 • سفار

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • کماسه
 • حفاری
 • غبهنوش
 • فاذر
 • زمگسا
 • غگرجی
 • واعتبار
 • درازک
 • سفار
 • چدن
 • خکاوه
 • دابور

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شمواد
 • غالبر
 • ثمسکن
 • شپلی
 • کرازی
 • وپست
 • وکار
 • ثامان
 • خزر
 • ورنا
 • سیلام
 • آسیا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • غبهنوش
 • ثفارس
 • واعتبار
 • سفار
 • غالبر
 • حفاری
 • پلوله
 • شپلی
 • پردیس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • ثامان
 • سصفها
 • دفرا
 • دابور
 • فسپا
 • غپینو
 • دکیمی
 • پردیس
 • حپترو

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۴۹.۱ ۶۴.۲ ۶۹ ۱۳.۷ ۱۰۵ ۱۱.۹ ۰.۹ ۸۰.۲ ۸۷.۵ ۷۸۵۳ ۹۲۹۵ ۰ ۰
یاقوت ۲۱۰.۳ ۴۰.۸ ۵۷ ۱۷ ۸۹ −۸.۷ ۰.۹ ۷۵ ۸۰.۲ ۸۸۷۱ ۶۰۸۸ ۰ ۰
فیروزا ۱۹۹.۶ ۲۱۶ ۱۵۸ ۱۴ ۱۵۶ −۲۹.۲ ۱.۳ ۱۴۶.۷ ۱۱۶.۲ ۲۰۰۸۹ ۱۱۳۲۳ ۰ ۰
اعتماد ۱۸۵.۴ ۵۷.۹ ۱۲۲ ۱۵.۱ ۱۲۳ ۲۲.۵ ۱.۴ ۸۲.۵ ۵۹ ۶۶۱۱ ۶۰۶۳ ۰ ۰
کمند ۱۲۱.۱ ۷۷.۳ ۷۲ ۱۵.۱ ۱۲۰ ۱۷.۳ ۰.۶ ۷۱.۳ ۱۱۹.۳ ۱۳۵۳۹ ۱۲۷۸۶ ۰ ۱
همای ۱۱۴.۹ ۴۱.۴ ۴۴ ۱۴.۱ ۲۹ ۱۸.۹ ۰.۶ ۷۵.۹ ۱۳۵.۳ ۶۵۲۳ ۱۷۸۹ ۰ ۲
فردا ۹۳.۴ ۵۶۹.۸ ۳۳۱ ۱۹.۱ ۱۶۷ −۲۳.۸ ۶.۵ ۵۶۴.۷ ۸۶.۸ ۱۶۵۸۳ ۳۰۰۴۶ ۰ ۰
کیان ۸۹.۵ ۴۴.۴ ۵۰ ۱۲.۶ ۹۰ ۳ ۰.۹ ۵۷.۲ ۶۶ ۸۳۹۳ ۶۴۹۶ ۰ ۰
آکورد ۷۱.۳ ۸۲.۳ ۶۶ ۱۲.۳ ۱۵۸ ۰ ۱.۱ ۴۴.۲ ۴۰.۸ ۸۰۵۱ ۵۶۳۵ ۰ ۰
ثبات ۶۹.۲ ۱۱۲.۶ ۲۴۶ ۱۴.۳ ۱۳۰ −۰.۵ ۱.۱ ۱۱۶.۶ ۱۱۰.۶ ۶۳۷۷ ۹۰۲۴ ۰ ۰
سپر ۵۲.۹ ۶۵.۶ ۹۸ ۱۴ ۱۰۵ −۵.۶ ۱.۱ ۹۱.۲ ۸۱.۹ ۶۲۷۲ ۲۵۵۴ ۰ ۰
صایند ۴۶.۹ ۳۶.۲ ۴۸ ۱۳.۱ ۵۹ −۱۱.۲ ۰.۹ ۶۳ ۷۳.۹ ۸۲۶۰ ۶۴۷۱ ۰ ۰
داریک ۴۴.۱ ۳۵ ۴۳ ۱۴.۱ ۶۲ ۱.۱ ۱.۱ ۷۱.۷ ۶۵ ۴۷۳۷ ۳۲۷۳ ۰ ۰
پارند ۲۵.۱ ۷۳.۲ ۱۲۴ ۱۳.۸ ۵۳ −۹ ۱ ۱۵۰.۲ ۱۴۵.۶ ۱۰۵۲ ۲۷۷۸ ۰ ۱
تصمیم ۲۳ ۷۸.۹ ۱۰۷ ۱۲.۶ ۱۳۳ −۰.۲ ۱ ۶۶.۷ ۶۵.۶ ۷۶۰۶ ۵۱۳۵ ۰ ۰
هامرز ۱۷.۲ ۱۲۲.۷ ۲۲۸ ۲۱.۲ ۱۶۱ −۳.۳ ۲.۴ ۱۳۴.۱ ۵۷ ۳۰۵۳ ۷۷۶۱ ۰ ۱
سپیدما ۱۷.۲ ۳۸ ۱۷۲ ۱۱.۸ ۱۲۳ ۱.۵ ۱.۱ ۳۷.۲ ۳۲.۵ ۳۷۷۸ ۱۲۳۵ ۰ ۰
آسامید ۱۳ ۱۰۱.۲ ۸۰ ۱۳.۸ ۱۲۰ ۲.۷ ۰.۵ ۷۳.۵ ۱۶۰.۲ ۳۰۴۵ ۲۱۲۹ ۰ ۰
امین یکم ۱۰.۳ ۳۷.۲ ۲۹ ۱۴ ۵۶ −۱.۲ ۰.۹ ۷۲ ۷۹.۵ ۲۲۴۸ ۱۷۳۸ ۰ ۲
مانی ۹.۹ ۲۸.۹ ۴۳ ۱۲.۸ ۷۷ −۱.۸ ۰.۶ ۳۷.۱ ۶۵.۲ ۱۴۴۵ ۲۳۴۴ ۰ ۰
کارین ۴.۹ ۴۸.۴ ۱۳۱ ۱۳.۱ ۱۱۹ −۰.۶ ۱.۳ ۵۷.۶ ۴۵.۱ ۲۶۳۳ ۱۶۱۱ ۰ ۲
یارا ۴.۷ ۸۸.۶ ۵۶ ۱۱ ۱۶۲ ۰.۹ ۰.۷ ۳۰.۲ ۴۰.۳ ۱۴۲۴ ۱۶۶۲ ۰ ۰
گنجینه ۲.۶ ۱۰۸.۲ ۲۱۳ ۱۵ ۱۴۹ ۰ ۰.۲ ۵۲.۴ ۲۱۷.۲ ۹۵۸ ۱۹۴۶ ۰ ۲
خاتم ۱.۵ ۲۴.۸ ۴۰ ۱۱.۱ ۸۷ ۰.۲ ۰.۸ ۲۶.۹ ۳۵.۱ ۷۶۲ ۲۷۰ ۰ ۰
دارا ۰.۴ ۱۴.۷ ۱۸۶ ۱۱.۸ ۹۳ ۰.۳ ۰.۶ ۱۲ ۲۰.۶ ۳۲۱ ۳۲ ۰ ۰
ارمغان ۰.۲ ۲۶.۷ ۱۰۷ ۱۲.۹ ۰ ۰ ۱.۳ ۸۰ ۶۰     ۰ ۰
سخند ۰ ۳.۳ ۸ ۱۰ ۱۰۰ ۰     ۳.۳ ۱۳   ۰ ۱
گنجین ۰ ۱.۵ ۱۱ ۱۰ ۹۱ ۰ ۲.۵ ۳ ۱.۲ ۳ ۲ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خکاوه ۴۸.۹ ۲۲.۴ ۲۱ ۱۷.۶ ۱۳ −۳ ۰.۶ ۵۷.۴ ۸۸.۹ ۴۲۸ ۵۸۸ ۲ ۲۴
کماسه ۳۶.۴ ۱۵.۳ ۹ ۱۹ ۴۴ −۱۴.۹ ۱.۶ ۵۱.۵ ۳۲.۲ ۲۰۵ ۱۵۴۴ ۶ ۲۲
حفاری ۳۵.۴ ۱۹.۴ ۱۴ ۱۸ ۳۰ −۹.۳ ۱.۷ ۷۴.۷ ۴۲.۷ ۳۸۲ ۱۶۷۶ ۴ ۰
شگویا ۳۳.۹ ۱۹.۱ ۶ ۱۴.۶ ۱۰۸ −۱۷.۸ ۳.۴ ۳۶.۷ ۱۰.۹ ۱۳۴۵ ۳۸۹۴ ۳ ۹
اوان ۲۷.۷ ۹.۸ ۹ ۱۷.۷ ۳ −۰.۵ ۰.۴ ۲۳ ۵۲.۸ ۵۲ ۲۱۰ ۵ ۵
آریان ۲۲.۶ ۲۹.۶ ۱۹ ۳۹.۱ ۱۰۱ −۴.۸ ۱.۸ ۱۵۱.۲ ۸۳.۵ ۹۹۸ ۱۱۴۵ ۴ ۰
شلرد ۲۲.۵ ۱۷.۳ ۱۲ ۱۵.۵ ۲۷ ۵.۷ ۰.۶ ۳۳.۷ ۵۸ ۱۴۸۶ ۱۰۴ ۳ ۰
بوعلی ۲۱.۷ ۱۰ ۷ ۱۴.۱ ۳۷ −۸ ۲.۲ ۳۲.۷ ۱۴.۸ ۳ ۱۳۳۴ ۳ ۵
سفار ۱۶.۳ ۲۰.۱ ۱۸ ۱۶ ۲۲ −۳.۵ ۰.۶ ۴۶.۳ ۷۳.۹ ۲۷ ۷۱۰ ۵ ۰
پردیس ۱۲.۷ ۱۷.۱ ۱۱ ۲۵.۶ ۳ ۰.۴ ۰.۵ ۶۳.۶ ۱۱۶.۷ ۳۸۶   ۴ ۱۵
فاسمین ۱۲.۲ ۷.۴ ۶ ۲۰.۳ ۶۲ −۱.۷ ۰.۴ ۱۴.۴ ۳۹.۳ ۴۷۹ ۷۶۸ ۳ ۱۵
ثرود ۱۲.۲ ۱۷.۲ ۹ ۱۴.۶ ۱۸ −۲ ۱.۶ ۵۵.۲ ۳۴.۳ ۳۶ ۵۲۳ ۶ ۲
ولملت ۱۱.۷ ۱۶.۲ ۱۰ ۱۸.۹ ۱۵ −۱.۷ ۱.۵ ۶۷.۱ ۴۴.۷ ۳۸ ۸۷۷ ۶ ۰
غبهنوش ۱۱.۵ ۲۹.۶ ۱۰ ۱۶.۸ ۷۹ −۸.۷ ۳.۱ ۸۰.۱ ۲۶.۲ ۱۷۴ ۲۲۲۰ ۵ ۲۵
تپسی ۱۰.۵ ۱۹.۱ ۷ ۲۴.۲ ۷۱ −۷.۵ ۱.۸ ۶۸.۵ ۳۸.۸   ۲۴۹۲ ۴ ۱۱
چدن ۱۰.۴ ۱۳.۷ ۷ ۱۶.۳ ۳۲ −۳.۳ ۲ ۴۸.۷ ۲۴.۷ ۲۳ ۱۶۶۳ ۵ ۱۱
کگاز ۱۰.۲ ۱۰.۲ ۱۲ ۲۳ ۴۷ −۲ ۱.۴ ۳۹.۸ ۲۸.۵ ۲۸۳ ۶۸۶ ۵ ۳
دحاوی ۹.۹ ۲۹.۹ ۲۷ ۱۵.۸ ۷ ۰.۷ ۰.۴ ۶۰ ۱۶۴.۸ ۱۷۹   ۰ ۳۴
واعتبار ۹ ۲۷.۲ ۷ ۱۴.۹ ۴۶ −۴.۲ ۱.۸ ۷۴.۸ ۴۲.۶   ۲۰۷۸ ۵ ۱۴
کی بی سی ۸.۵ ۱۳.۸ ۹ ۱۷.۹ ۶۴ −۵.۴ ۲ ۴۰.۵ ۲۰.۴ ۵ ۱۸۱۲ ۵ ۲۷
سمایه ۸.۱ ۱۵.۶ ۸ ۱۵.۵ ۰ ۰ ۱.۶ ۵۹.۹ ۳۷.۲   ۶ ۰ ۲۵
زمگسا ۷.۴ ۱۶.۹ ۷ ۱۶.۳ ۷۳ −۴.۷ ۲.۵ ۴۶.۵ ۱۸.۶ ۱۱۳ ۱۲۵۴ ۴ ۱۵
شبصیر ۷.۳ ۱۸.۳ ۷ ۱۸.۹ ۱۰۹ −۰.۱ ۱.۴ ۳۵.۶ ۲۵.۹ ۹۹۰ ۱۰۰۴ ۳ ۱۳
هجرت ۷.۲ ۱۷.۹ ۹ ۲۳.۸ ۱۵۴ −۲.۱ ۲ ۲۱.۸ ۱۱ ۱۱۳۵ ۱۳۳۷ ۴ ۱۹
شدوص ۶ ۱۲ ۹ ۱۶.۶ ۸ ۰.۴ ۰.۶ ۲۷ ۴۹ ۱۴۱ ۴۵ ۴ ۰
کیمیا ۵.۸ ۱۲.۶ ۷ ۱۶.۵ ۴۷ −۲.۱ ۱.۵ ۳۶.۳ ۲۴.۵ ۱۶۴ ۶۰۴ ۴ ۳۰
فنرژی ۵.۳ ۲۰۳.۲ ۵ ۱۱.۸ ۰ ۰ ۱۰ ۲۵۹۹.۸ ۲۶۰     ۰ ۶
شپاس ۵.۲ ۱۴.۳ ۹ ۱۶.۲ ۸۸ −۴ ۲.۱ ۲۹.۱ ۱۳.۸ ۱۴۳ ۱۰۷۷ ۴ ۱۷
ارفع ۵.۱ ۱۲.۹ ۹ ۲۱ ۱۱۹ ۱.۳ ۰.۳ ۱۲.۲ ۳۶ ۷۳۹ ۲۶۵ ۲ ۶
غپینو ۴.۸ ۶.۵ ۵ ۲۷.۵ ۴۷ −۲.۱ ۲.۲ ۳۶.۹ ۱۷.۱ ۷۷ ۷۴۴ ۴ ۲۷
جم ۴.۷ ۱۰.۷ ۵ ۳۱.۶ ۱۵۶ ۱ ۰.۲ ۵.۷ ۲۵.۸ ۸۲۰ ۵۱۲ ۳ ۷
مبین ۴.۶ ۱۰ ۶ ۲۱ ۹۳ −۰.۳ ۰.۴ ۱۵.۳ ۳۹ ۴۹۵ ۵۶۴ ۳ ۱۱
فولای ۴.۶ ۱۰.۱ ۷ ۱۶.۱ ۱۳ −۰.۶ ۲ ۴۱.۴ ۲۱.۲   ۶۲۶ ۵ ۲۰
کایزد ۳.۱ ۱۵.۸ ۷ ۱۶.۱ ۶۸ ۱.۵ ۰.۳ ۱۶.۸ ۵۴ ۹۲۳ ۷۷ ۵ ۸
غبهار ۲.۹ ۱۵.۲ ۱۱ ۱۵.۳ ۱۷ ۰.۵ ۰.۶ ۳۱.۴ ۵۲.۵ ۴۸۰   ۴ ۱۳
بساما ۲.۷ ۱۳.۶ ۶ ۱۸.۴ ۶۰ −۱.۴ ۲.۴ ۵۰.۱ ۲۱ ۹۲ ۵۰۷ ۴ ۱۸
سکرما ۲.۶ ۹.۳ ۶ ۴۰.۷ ۱۲۲ ۰.۶ ۰.۲ ۱۴.۱ ۶۱.۹ ۳۷۶ ۱۲۸۵ ۳ ۹
غگیلا ۲.۶ ۵.۵ ۴ ۱۲.۹ ۳۸ −۰.۹ ۵.۱ ۲۷.۷ ۵.۴ ۵۲ ۴۷۷ ۴ ۱۴
وتوکا ۲.۲ ۶.۶ ۴ ۱۹.۳ ۹ −۰.۲ ۱.۹ ۳۰.۹ ۱۶.۷   ۲۰۵ ۵ ۱۳
کارام ۲ ۸.۷ ۸ ۲۲.۶ ۰ ۰ ۱.۵ ۴۸.۷ ۳۲.۵     ۱ ۲۹
وسکاب ۱.۸ ۱۲.۸ ۵ ۱۵.۸ ۸۴ −۱.۴ ۴.۵ ۳۵.۷ ۷.۹ ۳۴ ۴۸۹ ۳ ۵
دشیری ۱.۴ ۱۷.۲ ۱۴ ۲۲.۹ ۲۱ ۰.۳ ۰.۲ ۳۸ ۱۹۲.۱ ۲۸۰   ۲ ۱۱
وزمین ۱.۱ ۱۰.۴ ۱۱ ۱۶.۵ ۶۳ ۰.۷ ۰.۴ ۱۲.۴ ۳۳.۴ ۶۹۸ ۵ ۱ ۲۵
شساخت ۰.۵ ۱۳.۳ ۱۱ ۱۶.۳ ۸۱ −۰.۴ ۱۰.۵ ۷۰.۲ ۶.۷ ۱۹ ۳۹۷ ۱ ۸
فسا ۰.۵ ۴.۶ ۴ ۱۶.۷ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۱.۹ ۱۹.۶     ۱ ۹
فماک ۰.۲ ۵.۴ ۴ ۲۵.۶ ۴۵ ۰ ۰.۱ ۹.۷ ۱۶۱.۲ ۵۲ ۳۶ ۵ ۲۹
لخانه ۰.۱ ۲۰.۵ ۱۹ ۱۰ ۹۰ −۰.۱ ۳.۳ ۲۷.۳ ۸.۳   ۷۴ ۰ ۱۴

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • فنرژی
 • آریان
 • غبهنوش
 • واعتبار
 • حفاری
 • شساخت
 • تپسی
 • ولملت
 • سمایه
 • ثرود
 • کماسه
 • بساما
 • چدن
 • کارام
 • زمگسا

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • دشیری
 • دحاوی
 • فماک
 • پردیس
 • خکاوه
 • سفار
 • سکرما
 • شلرد
 • کایزد
 • اوان
 • غبهار
 • شدوص
 • فاسمین
 • مبین
 • ارفع

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۱.۵ همت است و حجم عادی معاملات ۲.۱ همت. علت این اختلاف قابل توجه، بالا بودن فاکتور بازیگر و همین‌طور نوسان مثبت عموم نمادها است. حجم متوسط در روزهای مثبت اخیر، در همین محدوده بوده و عدد تعادلی شاخص کل با حجم روزانه‌ی معاملات، نزدیک به شاخص فعلی و البته کمی پایین‌تر است. خوشبختانه فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها به ارقام زیر ۱۰ رسیده است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۹ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۹۹ است.

امروز کدهای حقوقی خرید ضعیف و خروج نسبتاً خوبی داشتند و به نظر می‌رسد که به روند مثبت در روزهای آتی، امید چندانی ندارند.

در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۴ درصد با قدرت حقوقی ۰.۹۱ و در عموم بازار نیز منفی ۲ درصد با قدرت حقوقی ۰.۷۹ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۸ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۴ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۶.۴ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۱.۱ و در شاخص‌سازها به ۹.۶ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۱۵ میلیارد پول خارج کرده‌اند که معادل منفی ۱ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۱.۲ است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی پایین‌تر از سرانه خرید حقیقی بود، به خصوص در ۲ ساعت اول اما تدریجاً سرانه‌ی فروش کاهش پیدا کرد. در نهایت که قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱.۲۷ و سرانه‌ی خرید حدود ۱۰۳ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۳۸۶ و منفی ۱۳۷ کاهش پیدا کرد.

. با توجه به افزایش ورود سرمایه‌های درشت به صندوق‌های درآمد ثابت و همین‌طور خروج حقوقی‌ها و کاهش قدرت حقوقی، احتمال افت شاخص در روزهای آتی بیش از احتمال رشد شاخص است. اما از منظر حجم و تعادل حجم با شاخص، می‌توان وضعیت فعلی شاخص را نزدیک به حالت تعادل دانست و خوشبختانه کاهش فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها به کمتر از ۱۰ نیز امیدوارکننده است و نشان می‌دهد که افت شاخص ضعیف‌تر از قبل دنبال می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: