در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۱ میلیون و ۹۶۱ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۵۹ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍
 • سرانه خرید حقیقی :  میلیون تومان
 • نمادهای مثبت 
 • نمادهای صف خرید
 • ارزش صف‌های خرید :  میلیارد تومان
 • نمادهای منفی
 • نمادهای صف فروش
 • ارزش صف‌های فروش :  میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران 

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خودرو ۹۱.۶ ۱۴.۴ ۹ ۱۸.۶ ۵۳ ۲۲.۱ ۰.۷ ۳۰ ۴۵.۴ ۱۲۲۷ ۸۲۶ ۴ ۱۹
خساپا ۸۱.۷ ۱۰.۲ ۱۰ ۲۹.۸ ۵۷ ۴۰.۸ ۰.۵ ۲۶.۱ ۵۶.۸ ۳۳۷۷ ۴۱۹ ۳ ۱۱
وبملت ۴۱.۳ ۱۲.۶ ۱۷ ۱۹.۴ ۶۵ ۲.۱ ۱ ۳۲.۹ ۳۱.۵ ۱۶۰۲ ۹۴۵ ۲ ۵
شستا ۴۰.۷ ۶.۸ ۸ ۱۷.۲ ۶۲ ۱۳.۸ ۰.۵ ۱۱.۲ ۲۰.۹ ۹۳۹ ۳۸۹ ۲ ۱۷
ذوب ۳۴.۷ ۱۷.۱ ۱۲ ۱۶.۱ ۳۶ −۰.۶ ۲.۴ ۷۱.۶ ۳۰.۳ ۱۱۹۱ ۲۱۹۳ ۴ ۱۱
شپنا ۳۱.۵ ۱۰.۴ ۱۳ ۱۴.۹ ۴۴ −۲ ۱.۳ ۲۶.۳ ۲۱ ۶۶۹ ۷۳۰ ۳ ۸
فولاد ۲۹.۹ ۹.۴ ۱۱ ۱۳.۷ ۳۱ ۴.۷ ۰.۷ ۱۷.۸ ۲۵.۳ ۵۴۲ ۳۳۸ ۳ ۶
فملی ۲۸.۹ ۱۲.۴ ۱۷ ۱۳.۷ ۸۶ ۲۰.۹ ۰.۳ ۸.۱ ۲۷.۴ ۳۲۹۳ ۳۸۴ ۲ ۸
وتجارت ۲۰.۵ ۱۲.۱ ۱۴ ۲۰.۶ ۱۱۴ ۸ ۰.۷ ۱۶.۶ ۲۲.۸ ۲۲۵۴ ۱۱۰۹ ۳ ۱۶
حکشتی ۲۰.۳ ۷.۸ ۱۰ ۱۵.۹ ۲۴ ۱.۹ ۰.۷ ۱۷.۱ ۲۴.۹ ۵۶۹ ۴۹۳ ۳ ۵
بپاس ۱۸.۶ ۴۶.۱ ۴۱ ۳۹.۶ ۱۴۷ ۹.۵ ۰.۱ ۱۲.۳ ۱۰۶.۹ ۱۸۴۰۹ ۸۸۵۲ ۲ ۴
شیران ۱۲.۸ ۱۷.۱ ۸ ۱۵.۷ ۱۳۲ ۰.۷ ۰.۸ ۱۵.۷ ۱۹.۳ ۱۲۶۱ ۴۰۶۲ ۳ ۹
شبندر ۱۱.۹ ۶.۱ ۱۰ ۱۳.۱ ۱۲ ۰.۸ ۰.۷ ۱۲.۱ ۱۷ ۲۲۰ ۳۳۶ ۳ ۱۶
شتران ۱۱.۴ ۶.۱ ۹ ۱۳.۱ ۲۵ ۱.۶ ۰.۸ ۱۲.۴ ۱۴.۹ ۳۲۰ ۱۲۷ ۳ ۱۳
نوری ۱۱.۱ ۷.۸ ۱۴ ۱۹ ۶۳ ۵.۶ ۰.۴ ۱۱.۱ ۳۱.۶ ۱۰۴۹ ۲۳۲ ۲ ۹
پترول ۹.۶ ۵.۳ ۶ ۱۵.۲ ۱۴ ۰.۹ ۰.۸ ۱۲.۸ ۱۶.۸ ۵۷۱ ۲۱۸ ۴ ۲۲
تاپیکو ۷.۶ ۱۲.۷ ۱۳ ۱۹.۲ ۹۶ ۳.۸ ۰.۳ ۱۲ ۴۰.۸ ۵۱۱ ۶۰۴ ۲ ۱۰
ومعادن ۶.۸ ۷.۶ ۷ ۱۵.۷ ۸۷ ۱.۱ ۰.۷ ۱۰.۹ ۱۵.۱ ۷۰۶ ۶۰۵ ۳ ۱۴
وغدیر ۶.۶ ۱۲.۲ ۱۳ ۱۴.۱ ۱۰۸ ۳.۷ ۰.۴ ۸ ۱۹.۸ ۵۴۵ ۴۴۰ ۲ ۵
فارس ۶.۶ ۱۰.۴ ۱۴ ۱۴.۱ ۹۳ ۴.۶ ۰.۳ ۶.۸ ۲۱.۵ ۸۹۶ ۳۷۴ ۲ ۱۱
شپدیس ۶.۵ ۹.۴ ۱۱ ۱۴.۲ ۵۷ ۳.۳ ۰.۴ ۱۱.۷ ۲۶.۹ ۷۰۵ ۶۱ ۳ ۹
پارسان ۵.۵ ۱۴.۱ ۱۲ ۱۶.۲ ۸۵ −۰.۹ ۱.۱ ۲۶.۹ ۲۴.۸ ۱۹۰۴ ۴۷۲ ۳ ۴
وبصادر ۵.۲ ۵.۱ ۱۱ ۱۳.۶ ۳۱ −۱.۲ ۱.۴ ۱۳.۳ ۹.۶ ۱۷۳ ۷۰۳ ۳ ۱۸
کاریس ۴.۸ ۲۲.۷ ۲۰ ۲۴ ۹۱ ۲.۴ ۰.۴ ۳۲.۴ ۸۱.۳ ۱۱۳۰ ۳۳۱ ۲ ۸
اخابر ۴.۲ ۶.۵ ۹ ۱۴ ۱۳ ۰.۴ ۰.۸ ۱۴.۷ ۱۷.۹ ۱۲۱ ۷۱ ۵ ۲۳
کچاد ۴ ۸.۱ ۷ ۱۴.۳ ۹۰ ۲.۳ ۰.۳ ۶.۱ ۱۸.۵ ۹۸۹ ۲۲۱ ۳ ۵
وپارس ۳.۸ ۵.۶ ۶ ۱۴.۶ ۳۲ −۰.۶ ۱.۲ ۱۴.۶ ۱۲.۱ ۲۸۶ ۳۱۲ ۴ ۱۷
رمپنا ۳.۷ ۱۱.۱ ۹ ۱۴.۷ ۶۸ ۱.۳ ۰.۵ ۱۴.۸ ۲۷.۲ ۴۷۵ ۲۰۶ ۳ ۲۰
فخوز ۳.۶ ۴.۹ ۸ ۱۶.۶ ۵۷ ۰.۹ ۰.۷ ۹.۲ ۱۲.۶ ۲۴۲ ۱۹۶ ۳ ۱۲
شگویا ۳.۵ ۴.۴ ۶ ۱۶.۱ ۳۷ ۰.۵ ۱.۶ ۱۴.۹ ۹.۴ ۱۵۱ ۱۳۴ ۳ ۸
کگل ۳.۵ ۷ ۱۰ ۱۵.۱ ۸۳ ۲ ۰.۵ ۷.۳ ۱۵.۵ ۴۹۱ ۱۳۸ ۳ ۹
صبا ۳.۲ ۶.۳ ۵ ۱۴ ۵۵ ۰.۱ ۲.۲ ۲۰.۳ ۹.۲ ۴۷۷ ۲۷۱ ۳ ۲۴
شیراز ۳.۲ ۶.۲ ۸ ۱۸ ۳۰ ۱ ۰.۶ ۱۳.۱ ۲۳.۱ ۱۹۲   ۳ ۱۵
پارس ۲.۸ ۳.۶ ۶ ۲۲.۵ ۷۷ ۰.۹ ۰.۴ ۶.۱ ۱۴.۲ ۵۰۳ ۲۱۸ ۳ ۱۴
تاصیکو ۲.۷ ۱۳.۵ ۱۱ ۱۷.۸ ۱۳۳ ۰.۵ ۰.۸ ۱۳.۴ ۱۶.۴ ۲۹۳ ۲۶۴ ۲ ۱۱
کاوه ۲.۶ ۷.۸ ۸ ۲۰.۸ ۷۴ ۰.۳ ۰.۶ ۱۵.۶ ۲۵.۵ ۲۸۲ ۱۹۵ ۳ ۴
شبریز ۱.۹ ۴ ۷ ۱۲.۶ ۳ ۰.۱ ۱.۳ ۱۱ ۸.۵ ۱۷   ۳ ۱۳
آریا ۱.۸ ۲.۵ ۳ ۱۱.۲ ۱۷ ۰.۳ ۱ ۴.۷ ۴.۹ ۱۴۸ ۲ ۲ ۱۲
زاگرس ۱.۷ ۵.۲ ۶ ۱۲.۱ ۱۹ −۰.۲ ۰.۹ ۱۰.۴ ۱۲ ۵۱ ۹۱ ۳ ۱۸
همراه ۱.۷ ۳.۵ ۵ ۱۴ ۱۳ ۰.۲ ۰.۷ ۷.۲ ۱۰.۷ ۷۶   ۳ ۱۳
وامید ۱.۷ ۱۴.۱ ۱۰ ۲۴.۲ ۹۶ ۱.۶ ۰.۱ ۳.۷ ۴۸.۴ ۱۵۸۷ ۰ ۲ ۳
شفن ۱.۵ ۳.۵ ۵ ۱۴.۸ ۷ ۰.۱ ۰.۷ ۷.۹ ۱۱.۸ ۵۵   ۴ ۱۶
مبین ۱.۵ ۴ ۶ ۲۷.۶ ۸۶ ۰.۲ ۰.۸ ۱۰.۳ ۱۳.۳ ۳۷۲ ۱۳۶ ۳ ۱۱
اپال ۱.۲ ۳.۳ ۳ ۱۲.۹ ۶۹ ۰.۹ ۰.۷ ۳.۹ ۶ ۲۸۳   ۳ ۱۱
جم ۰.۸ ۵.۳ ۶ ۲۵.۶ ۸۸ ۰.۷ ۰.۱ ۳.۶ ۲۶.۹ ۲۳۷ ۱۳ ۳ ۶
هرمز ۰.۷ ۳.۹ ۴ ۱۳.۴ ۲۶ ۰.۱ ۰.۶ ۷.۱ ۱۱ ۵۰ ۱۵ ۳ ۱۸
وصندوق ۰.۵ ۴.۸ ۹ ۱۷.۱ ۵۵ ۰.۳ ۰.۵ ۷.۶ ۱۴.۹ ۵۴ ۲ ۳ ۳
کگهر ۰.۵ ۷.۵ ۱۰ ۱۲.۲ ۹۲ ۰.۴ ۰.۲ ۲.۳ ۱۳.۶ ۱۴۶ ۵ ۲ ۱
مارون ۰.۴ ۴.۷ ۹ ۱۰.۶ ۱۶ ۰ ۱ ۸.۵ ۸.۸ ۴۹ ۱۲ ۲ ۹
شکبیر ۰ ۶.۲ ۹ ۱۰ ۸۲ ۰ ۵.۶ ۱۲.۳ ۲.۲   ۱۰ ۲ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خودرو
 • خساپا
 • وبملت
 • شستا
 • ذوب
 • شپنا
 • فولاد
 • فملی
 • وتجارت
 • حکشتی
 • بپاس
 • شیران

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شپنا
 • وبصادر
 • پارسان
 • ذوب
 • وپارس
 • زاگرس
 • مارون
 • شکبیر
 • صبا
 • شبریز
 • شفن
 • هرمز

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خساپا
 • خودرو
 • فملی
 • شستا
 • بپاس
 • وتجارت
 • نوری
 • فولاد
 • فارس
 • تاپیکو
 • وغدیر
 • شپدیس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • خودرو
 • شپنا
 • خساپا
 • حکشتی
 • کاوه
 • اخابر
 • صبا
 • شیراز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • خساپا
 • مبین
 • جم
 • پارس
 • کاوه
 • خودرو
 • شیراز
 • فخوز
 • ذوب

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خگستر ۹۵.۵ ۸.۵ ۱۰ ۲۶.۵ ۴ −۱.۴ ۰.۶ ۳۴ ۵۷ ۱۹۵ ۳۹۷ ۵ ۲۱
ثشاهد ۵۶.۶ ۱۱.۳ ۱۲ ۱۸.۱ ۶ ۱.۱ ۰.۹ ۳۴.۲ ۳۶.۹ ۴۵۶ ۳۰۲ ۵ ۲۸
ثفارس ۳۵.۱ ۱۶.۹ ۲۲ ۱۹.۵ ۶ −۱ ۰.۸ ۵۴.۸ ۶۶.۷ ۲۵۲ ۵۱۹ ۵ ۳
خزامیا ۲۷.۴ ۱۰.۷ ۱۰ ۱۷ ۲ −۰.۱ ۰.۹ ۳۲.۴ ۳۴.۶ ۷۳ ۱۵۴ ۵ ۲۸
سصفها ۲۶.۲ ۵.۵ ۴ ۳۴.۵ ۰ ۰.۱ ۰.۸ ۳۱.۹ ۳۹.۷ ۸۵   ۵ ۳۷
وساپا ۲۱.۳ ۱۴.۲ ۱۰ ۱۷.۵ ۱۲ ۲.۶ ۰.۸ ۴۰ ۵۰.۶ ۸۵۵   ۵ ۲۲
اسیاتک ۱۶.۴ ۱۱.۵ ۱۰ ۱۷.۶ ۵۹ ۴ ۱.۲ ۲۹ ۲۴.۷ ۷۵۷ ۴۰۴ ۴ ۱۵
ونیرو ۱۶.۳ ۱۳.۱ ۱۱ ۱۸ ۵۰ −۰.۸ ۱.۶ ۴۴.۲ ۲۶.۹ ۴۶۵ ۵۰۶ ۵ ۱۰
کگاز ۱۶.۲ ۱۸ ۱۱ ۲۴.۱ ۲۰ −۱.۵ ۱.۵ ۸۹.۲ ۶۱ ۲۱۹ ۴۰۱ ۶ ۶
سفار ۱۵.۳ ۱۵.۵ ۱۹ ۱۸.۸ ۱۶ −۱.۵ ۰.۸ ۴۳.۹ ۵۶.۹ ۲۵۵ ۶۶۵ ۵ ۰
حفاری ۱۵ ۱۲.۷ ۱۴ ۱۷.۸ ۲۳ −۳.۳ ۱.۹ ۵۲.۴ ۲۷.۸ ۵۳ ۴۹۵ ۴ ۰
کالا ۱۴.۵ ۹.۵ ۷ ۱۵.۷ ۵۶ ۴.۲ ۰.۷ ۱۶.۳ ۲۴.۹ ۱۰۲۸ ۹۷۱ ۵ ۳۲
ثمسکن ۱۴.۳ ۱۵.۵ ۹ ۱۴.۷ ۲۱ −۲.۵ ۱.۷ ۵۰.۳ ۲۹.۷ ۲۶۵ ۱۳۸۴ ۵ ۱۱
بالبر ۱۴.۱ ۱۳.۸ ۷ ۱۵.۳ ۱ ۰.۲ ۰.۹ ۳۸.۷ ۴۲.۳ ۱۵۲   ۴ ۱
شلعاب ۱۳.۳ ۱۰.۲ ۸ ۲۰.۱ ۳۹ ۳.۹ ۰.۸ ۲۷.۴ ۳۳.۱ ۱۵۵۹ ۳۰۹ ۵ ۲۷
ثبهساز ۱۳.۲ ۵.۹ ۶ ۱۵.۲ ۱۳ −۱.۳ ۲.۲ ۲۵.۲ ۱۱.۳ ۵۰ ۲۰۹ ۵ ۱۲
شپلی ۱۲.۶ ۱۷ ۱۵ ۱۴.۸ ۲۶ ۳.۲ ۰.۶ ۳۱.۵ ۵۶.۸ ۵۴۲   ۳ ۲۲
کفپارس ۱۲.۳ ۷.۴ ۷ ۱۷.۱ ۱۴ ۰.۶ ۰.۸ ۲۰.۱ ۲۴.۹ ۵۸۸ ۵۴۲ ۶ ۰
پردیس ۱۱.۸ ۱۶.۸ ۱۱ ۲۲.۳ ۵ ۰.۶ ۰.۷ ۵۹.۱ ۸۷.۱ ۲۰۲   ۴ ۱۳
ثامان ۱۱.۷ ۳.۶ ۱۲ ۳۸ ۱ −۰.۱ ۰.۸ ۲۲.۵ ۲۸.۴   ۵۸ ۴ ۴۸
کماسه ۱۱.۵ ۹.۶ ۹ ۱۸.۲ ۷ −۰.۵ ۱.۱ ۳۳.۵ ۳۰.۹ ۶۷ ۲۱۸ ۶ ۲۲
کاما ۱۱.۱ ۶.۷ ۷ ۱۵.۶ ۳ −۰.۲ ۱ ۱۹.۲ ۱۹.۴ ۵۳ ۶۸ ۵ ۲۱
وآذر ۱۰.۶ ۷.۷ ۸ ۱۸.۵ ۵ −۰.۲ ۰.۶ ۲۱.۶ ۳۳.۴ ۶۹ ۹۱ ۴ ۲۷
فاراک ۱۰.۵ ۸.۲ ۶ ۱۷ ۱ ۰.۲ ۱.۲ ۲۸.۲ ۲۳.۵ ۷۶   ۴ ۱۹
رکیش ۱۰ ۷.۶ ۶ ۱۵.۷ ۵ ۰.۵ ۰.۵ ۱۷.۲ ۳۳.۳ ۲۳۳   ۴ ۲۳
ختوقا ۹.۹ ۷.۹ ۹ ۱۷.۱ ۰ ۰ ۱ ۲۴.۵ ۲۵.۵ ۲۴ ۷ ۵ ۲۱
ثامید ۹.۸ ۶.۵ ۴ ۱۵ ۲۷ ۱.۹ ۱.۶ ۲۱.۲ ۱۳.۲ ۷۵۹ ۱۳۰ ۴ ۱۵
خصدرا ۹.۶ ۹.۴ ۹ ۲۴.۱ ۲۱ ۱.۹ ۱.۳ ۴۵.۲ ۳۵.۷ ۹۸۴ ۱۹ ۳ ۱۴
تپکو ۹.۵ ۹.۵ ۱۰ ۱۷.۳ ۴ ۰ ۰.۷ ۲۶.۸ ۳۹ ۲۰۵ ۵۸ ۲ ۲۱
وملی ۹.۴ ۱۷.۱ ۹ ۱۵ ۳ ۰.۱ ۱ ۴۷.۵ ۴۹.۴ ۱۸۲ ۶۵ ۵ ۳۲
ورنا ۹ ۱۰.۲ ۱۱ ۱۵.۵ ۲ −۰.۲ ۰.۸ ۲۷.۳ ۳۲.۵   ۲۰۹ ۵ ۲۹
سبهان ۸.۷ ۱۴.۶ ۱۱ ۱۶.۹ ۲۰ −۰.۴ ۱.۱ ۴۳.۸ ۳۸.۵ ۹۳ ۲۱۸ ۵ ۷
تکنو ۸.۴ ۵.۶ ۷ ۲۵.۱ ۲ ۰.۲ ۱ ۲۵.۱ ۲۵.۸ ۲۰۴   ۴ ۱۵
های وب ۸.۳ ۵.۲ ۶ ۱۸ ۱۱ −۰.۱ ۰.۷ ۱۴ ۲۱.۲ ۱۱۱ ۵۰۵ ۴ ۲۲
ساوه ۸.۳ ۲۲.۱ ۹ ۱۴.۳ ۱۲۵ ۱.۳ ۰.۴ ۱۴ ۳۴.۴ ۱۴۳۹ ۱۴۹۸ ۴ ۷
قثابت ۷.۸ ۷.۴ ۸ ۱۴.۶ ۱ ۰ ۱.۳ ۲۲.۵ ۱۷.۴ ۵۰ ۱۳ ۴ ۱۸
خمهر ۷.۸ ۶.۲ ۸ ۱۶.۲ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۴.۸ ۲۷.۷ ۵ ۰ ۵ ۱۹
سدشت ۷.۷ ۱۴.۸ ۱۱ ۱۴.۴ ۰ ۰ ۰.۶ ۳۴.۳ ۵۵.۹     ۴ ۰
بورس ۷.۷ ۷.۵ ۷ ۱۵.۲ ۳۰ −۱.۱ ۱.۲ ۲۰.۳ ۱۶.۹ ۱۵۸ ۳۳۸ ۴ ۱۹
کقزوی ۷.۶ ۳۱.۷ ۲۲ ۱۴.۱ ۶۲ −۴.۲ ۲ ۷۶.۳ ۳۷.۷ ۱۱۸ ۸۸۷ ۳ ۰
غبشهر ۷.۵ ۸.۶ ۵ ۱۷.۹ ۴۵ −۱.۵ ۱.۵ ۲۷.۱ ۱۷.۵ ۲۴۶ ۳۰۸ ۳ ۲۹
غدشت ۷.۵ ۹.۶ ۷ ۱۸ ۱۷ −۰.۱ ۱.۴ ۳۴.۹ ۲۵.۶ ۵۹۶ ۳۷۱ ۵ ۲۶
خنصیر ۷.۳ ۶.۵ ۶ ۱۶.۶ ۲ ۰.۲ ۱.۳ ۲۲.۳ ۱۷.۲ ۷۹   ۵ ۲۸
فاذر ۷.۱ ۱۱.۴ ۹ ۱۴.۹ ۰ ۰ ۵.۵ ۱۰۷.۱ ۱۹.۶     ۴ ۱۴
فلوله ۷.۱ ۵.۳ ۶ ۱۹.۲ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۴.۲ ۲۴ ۱۴ ۶ ۵ ۲۱
غشهد ۷.۱ ۶.۶ ۷ ۱۶ ۱ ۰.۱ ۱ ۱۹.۳ ۲۰ ۴۴   ۴ ۵۸
فاسمین ۷.۱ ۶.۸ ۶ ۱۷.۱ ۵۷ −۱.۸ ۰.۶ ۱۳.۶ ۲۲.۱ ۱۸۲ ۷۳۴ ۳ ۱۴
دانا ۷ ۶.۴ ۸ ۱۷.۷ ۱۶ ۰.۵ ۰.۸ ۱۷.۴ ۲۳.۱ ۳۹۵ ۳۲۸ ۴ ۹
شکربن ۷ ۱۰.۳ ۸ ۱۸.۴ ۳۴ −۲.۱ ۱.۵ ۳۵.۱ ۲۴.۱ ۱۴۸ ۴۵۳ ۴ ۱
کرازی ۶.۷ ۸.۸ ۶ ۲۰.۳ ۵۶ ۳.۴ ۰.۸ ۲۱.۸ ۲۵.۸ ۱۲۰۸ ۵۴ ۴ ۸

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خگستر
 • ثشاهد
 • ثفارس
 • خزامیا
 • سصفها
 • وساپا
 • اسیاتک
 • ونیرو
 • کگاز
 • سفار
 • حفاری
 • کالا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • کقزوی
 • حفاری
 • زمگسا
 • ثمسکن
 • غسالم
 • تایرا
 • شکربن
 • فاسمین
 • کگاز
 • سفار
 • غبشهر
 • خگستر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • تمحرکه
 • کالا
 • اسیاتک
 • شلعاب
 • وتوصا
 • پارسیان
 • کرازی
 • شپلی
 • وساپا
 • آسیا
 • شصفها
 • غالبر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • کقزوی
 • تمحرکه
 • پلوله
 • سکارون
 • کگاز
 • وملی
 • شپلی
 • ثفارس
 • پردیس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • ثامان
 • سصفها
 • وصنا
 • خگستر
 • آسیا
 • تکنو
 • کگاز
 • خصدرا
 • پردیس

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۱۴.۳ ۷۱.۸ ۶۷ ۱۳.۳ ۱۱۲ −۱۲۲.۳ ۱.۷ ۱۰۴.۱ ۶۰.۳ ۶۳۲۹ ۱۰۴۷۱ ۰ ۰
ثبات ۲۴۵.۱ ۳۵۹.۴ ۲۴۷ ۱۶.۶ ۱۸۴ −۸.۸ ۱.۴ ۱۰۸.۲ ۷۶.۲ ۳۱۶۴۴ ۲۳۰۳۱ ۰ ۰
اعتماد ۲۰۳ ۹۶.۸ ۱۲۱ ۱۳.۳ ۱۱۷ −۸.۷ ۱.۲ ۱۱۶.۷ ۹۷.۴ ۲۲۸۷۷ ۸۲۰۷ ۰ ۰
یاقوت ۱۸۹.۸ ۴۶.۹ ۵۷ ۱۲.۳ ۸۲ ۶ ۰.۹ ۶۳ ۷۳.۳ ۱۰۱۰۸ ۱۲۴۸۳ ۰ ۰
فیروزا ۱۸۳.۶ ۲۱۰.۳ ۱۵۸ ۱۳.۵ ۱۵۳ −۱۴ ۰.۸ ۱۱۹.۶ ۱۵۸.۹ ۱۹۰۴۵ ۱۱۳۳۳ ۰ ۰
همای ۱۴۳.۹ ۴۴.۵ ۴۴ ۱۵.۴ ۵۰ −۳۵.۱ ۱ ۱۰۱.۷ ۱۰۴.۸ ۴۵۵۹ ۲۶۶۶۴ ۰ ۱
کیان ۱۲۷.۴ ۵۵.۳ ۴۸ ۱۲.۷ ۱۰۹ −۷.۶ ۱ ۶۵.۳ ۶۲.۷ ۱۶۴۱۳ ۹۱۶۱ ۰ ۰
کمند ۱۱۶.۱ ۵۴.۷ ۷۲ ۱۷.۴ ۷۵ −۸.۳ ۰.۹ ۱۱۱.۸ ۱۲۶.۵ ۷۹۲۰ ۵۹۸۹ ۰ ۱
سپر ۹۵ ۱۲۰.۹ ۹۴ ۱۳.۴ ۱۶۴ −۱۲.۱ ۱.۵ ۶۸.۴ ۴۴.۷ ۱۱۹۷۷ ۶۹۹۵ ۰ ۰
سپیدما ۷۴.۵ ۱۷۶.۶ ۱۷۰ ۱۳.۴ ۱۸۶ −۰.۱ ۱.۱ ۳۳.۵ ۳۱.۲ ۲۳۱۲۷ ۶۳۱۵ ۰ ۰
هامرز ۶۲.۲ ۲۶۹.۵ ۲۲۱ ۳۵.۵ ۱۸۷ −۴.۳ ۲.۳ ۱۶۳.۵ ۷۰.۱ ۱۴۰۱۰ ۱۲۰۷۲ ۰ ۱
صایند ۵۷.۸ ۴۳.۳ ۴۸ ۱۳.۴ ۸۰ −۸.۷ ۰.۸ ۶۲.۹ ۷۹.۸ ۲۶۶۳ ۴۵۵۴ ۰ ۰
پارند ۵۴.۱ ۱۳۴.۹ ۱۲۱ ۱۴.۷ ۱۶۵ ۱.۲ ۰.۹ ۶۴.۹ ۷۵.۳ ۷۵۲۰ ۱۰۹۷۸ ۰ ۱
داریک ۵۲.۸ ۳۹.۶ ۴۳ ۱۳.۵ ۶۲ −۱۰ ۱.۳ ۸۴.۷ ۶۳.۳ ۱۹۰۳ ۳۵۶۷ ۰ ۰
آکورد ۳۶.۴ ۴۶.۵ ۶۸ ۱۲ ۱۱۰ −۴.۴ ۱.۲ ۵۵.۱ ۴۴.۴ ۸۹۲۳ ۲۲۲۴ ۰ ۰
تصمیم ۱۸.۴ ۶۲.۸ ۱۰۴ ۱۴ ۱۴۸ ۱.۴ ۰.۸ ۳۹.۲ ۵۱.۶ ۱۴۳۶۹ ۳۲۳۴ ۰ ۰
فردا ۱۱.۵ ۱۳۶.۹ ۳۳۴ ۱۲.۹ ۱۲۹ ۲.۸ ۰.۴ ۷۸.۶ ۱۷۷.۴ ۲۹۴۲ ۱۴۹۹ ۰ ۰
امین یکم ۱۱.۱ ۳۴.۴ ۲۹ ۱۵ ۶۶ −۱.۶ ۱ ۶۹.۲ ۶۸ ۲۸۵۴ ۱۱۲۳ ۰ ۱
مانی ۹.۶ ۲۳.۴ ۴۴ ۱۲.۹ ۷۳ −۵.۶ ۱ ۳۸.۵ ۳۷.۶ ۳۳۳ ۱۵۷۲ ۰ ۰
دارا ۶.۳ ۱۴۷.۵ ۱۸۴ ۱۶.۵ ۱۹۴ ۰.۳ ۰.۶ ۱۰.۴ ۱۷ ۳۱۳۵ ۶۰۱۹ ۰ ۰
کارین ۵.۹ ۶۴.۴ ۱۵۴ ۱۱.۵ ۱۱۰ ۱.۴ ۰.۶ ۴۸.۶ ۸۴.۳ ۳۹۸۰ ۱۲۷۶ ۰ ۱
گنجینه ۴.۳ ۱۳۱.۲ ۲۱۷ ۱۶.۵ ۱۶۹ −۱.۳ ۲۲۳.۸ ۸۹.۵ ۰.۴ ۲۹۸۸ ۲۱۶۴ ۰ ۱
آسامید ۳.۳ ۲۹.۲ ۷۸ ۱۱.۲ ۶۴ ۰.۱ ۱ ۴۳.۷ ۴۵.۲ ۱۰۸۹ ۳۳۸ ۰ ۰
یارا ۳.۲ ۵۱.۷ ۹۷ ۱۱.۵ ۱۱۷ −۱.۸ ۳.۳ ۶۸.۵ ۲۰.۸ ۴۸۱ ۱۳۵۹ ۰ ۰
خاتم ۲.۱ ۴۹.۱ ۵۷ ۱۲ ۹۱ ۱.۵ ۰.۲ ۲۴.۴ ۹۷.۸ ۱۶۷۳ ۲۰۵ ۰ ۰
ارمغان ۰.۹ ۳۵.۶ ۱۰۶ ۱۴.۱ ۷۱ −۰.۶ ۳.۱ ۹۴.۷ ۳۱   ۶۰۴ ۰ ۱
سخند ۰.۱ ۳.۶ ۸ ۱۴.۶ ۸۶ ۰.۱ ۰.۳ ۲.۴ ۷.۵ ۵۸   ۰ ۱
گنجین ۰ ۲۵.۱ ۱۰ ۱۰ ۱۰۰ ۰   ۲۵.۱     ۲۵ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خساپا ۸۱.۷ ۱۰.۲ ۱۰ ۲۹.۸ ۵۷ ۴۰.۸ ۰.۵ ۲۶.۱ ۵۶.۸ ۳۳۷۷ ۴۱۹ ۳ ۱۱
وسدید ۷۴.۸ ۲۳.۳ ۲۲ ۱۷.۶ ۲۸ ۱۶.۲ ۰.۶ ۵۴.۷ ۸۸.۵ ۲۳۱۰ ۱۱۲۶ ۱ ۱
بوعلی ۱۸.۶ ۱۲.۲ ۷ ۱۴.۶ ۶۳ −۱۰.۹ ۳.۲ ۳۸.۲ ۱۱.۹ ۷۷ ۲۸۳۰ ۳ ۶
بپاس ۱۸.۶ ۴۶.۱ ۴۱ ۳۹.۶ ۱۴۷ ۹.۵ ۰.۱ ۱۲.۳ ۱۰۶.۹ ۱۸۴۰۹ ۸۸۵۲ ۲ ۴
نیان ۱۷ ۶.۲ ۴ ۱۳.۱ ۳۷ −۴.۶ ۳.۵ ۲۴.۴ ۶.۹ ۲۰۷ ۱۰۶۸ ۴ ۰
کگاز ۱۶.۲ ۱۸ ۱۱ ۲۴.۱ ۲۰ −۱.۵ ۱.۵ ۸۹.۲ ۶۱ ۲۱۹ ۴۰۱ ۶ ۶
بازرگام ۱۵.۳ ۱۰۲.۹ ۱۶ ۴۰ ۹۵ ۱۴.۲ ۰.۱ ۵۶.۱ ۶۴۹.۹ ۴۷۳۳ ۷۵ ۳ ۷
حسینا ۱۰.۸ ۲۷.۳ ۱۸ ۱۴.۹ ۳۶ −۳.۶ ۱.۷ ۸۰.۵ ۴۸.۲ ۱۵۲ ۱۲۵۸ ۴ ۰
کی بی سی ۱۰.۲ ۱۸.۵ ۹ ۱۷.۵ ۵۶ −۵.۲ ۲.۴ ۶۲ ۲۵.۵ ۲۸۱ ۲۷۵۹ ۵ ۲۸
رکیش ۱۰ ۷.۶ ۶ ۱۵.۷ ۵ ۰.۵ ۰.۵ ۱۷.۲ ۳۳.۳ ۲۳۳   ۴ ۲۳
ثامید ۹.۸ ۶.۵ ۴ ۱۵ ۲۷ ۱.۹ ۱.۶ ۲۱.۲ ۱۳.۲ ۷۵۹ ۱۳۰ ۴ ۱۵
ساوه ۸.۳ ۲۲.۱ ۹ ۱۴.۳ ۱۲۵ ۱.۳ ۰.۴ ۱۴ ۳۴.۴ ۱۴۳۹ ۱۴۹۸ ۴ ۷
کیمیا ۷.۷ ۶.۵ ۷ ۲۴.۵ ۵۰ −۲.۸ ۰.۶ ۱۹.۱ ۳۲.۳ ۱۷۶ ۳۳۶۰ ۴ ۲۷
خراسان ۶.۹ ۲۴.۷ ۶ ۲۳.۱ ۹۹ ۶.۶ ۰.۱ ۷.۷ ۶۷.۸ ۲۲۲۶ ۱۱۰ ۳ ۴
شلیا ۶.۶ ۱۷.۵ ۱۴ ۱۹ ۹ −۰.۶ ۰.۵ ۴۴.۹ ۹۴.۲   ۶۱۶ ۱ ۱۳
فکمند ۶.۲ ۴۱ ۲۰ ۱۵.۲ ۶۹ −۴.۳ ۳.۲ ۱۱۹.۸ ۳۷.۳   ۴۳۶۹ ۱ ۰
تمحرکه ۵.۶ ۲۵.۲ ۱۲ ۱۵.۱ ۷۸ ۴.۴ ۰.۴ ۲۱.۸ ۵۸.۸ ۲۲۳۵ ۸ ۳ ۲۲
توریل ۵.۵ ۱۱.۳ ۹ ۱۹.۸ ۱۰۸ −۰.۵ ۰.۵ ۱۵ ۲۷.۶ ۸۹۹ ۱۰۷۷ ۴ ۲۲
دکوثر ۵.۴ ۱۰.۳ ۸ ۱۷.۴ ۱۲ −۰.۶ ۱.۵ ۳۷.۴ ۲۴.۸ ۷ ۶۴۸ ۵ ۱۴
زمگسا ۵.۱ ۱۳.۳ ۶ ۲۰.۱ ۶۳ −۳.۲ ۲ ۴۵.۱ ۲۲.۵ ۱۱ ۱۰۸۴ ۴ ۱۵
پارسیان ۴.۱ ۱۸ ۵ ۱۷ ۹۳ ۳.۵ ۰.۱ ۶.۷ ۵۱.۶ ۱۲۵۵ ۴۹ ۴ ۱۲
درازک ۴.۱ ۷.۳ ۶ ۱۴.۹ ۲ ۰ ۰.۵ ۱۵.۱ ۳۱.۵ ۱۳ ۵۶ ۴ ۱۹
بساما ۳.۴ ۱۳ ۵ ۲۰.۶ ۱۵ −۰.۵ ۲.۱ ۷۰.۸ ۳۴.۲   ۲۶۶ ۴ ۱۹
سدور ۳.۱ ۹.۹ ۷ ۱۲.۹ ۰ ۰ ۱.۹ ۳۶.۳ ۱۸.۹     ۵ ۱۸
قیستو ۲.۷ ۱۷.۴ ۱۸ ۱۳.۳ ۶ −۰.۲ ۱.۴ ۵۱.۷ ۳۵.۷   ۱۶۶ ۱ ۷۱
وسین ۲.۵ ۱۰.۴ ۹ ۲۲.۶ ۲۸ ۰.۷ ۰.۵ ۲۷.۳ ۵۹.۲ ۲۳۸   ۳ ۱۶
دفرا ۲.۱ ۸۷.۵ ۴ ۱۷.۱ ۹۹ ۲ ۰ ۴.۲ ۲۵۶.۷ ۶۷۶   ۳ ۳
دارو ۲ ۶.۴ ۴ ۱۴.۹ ۰ ۰ ۰.۳ ۱۱.۴ ۴۵.۴ ۵   ۳ ۱
وسرمد ۱.۸ ۷ ۷ ۱۹.۳ ۰ ۰ ۱.۸ ۳۶.۹ ۲۰.۳     ۲ ۲۳
بفجر ۱.۵ ۴.۷ ۶ ۳۷.۱ ۱۰۰ ۱ ۰.۳ ۶.۷ ۲۲.۵ ۶۴۴ ۱۲۱ ۳ ۱
ثقزوی ۱.۳ ۱۲.۷ ۱۰ ۱۲.۷ ۵۰ ۰.۶ ۲.۸ ۴۹.۸ ۱۸ ۳۱۱ ۴۳ ۲ ۲۴
تشتاد ۱.۱ ۱۶.۹ ۸ ۱۳.۶ ۰ ۰ ۳.۵ ۹۶.۵ ۲۷.۲     ۲ ۱۲
گپارس ۰.۵ ۶۳.۲ ۱۸ ۱۳.۳ ۹۴ ۰.۵ ۰.۱ ۹.۳ ۱۶۴.۷ ۴۶۶   ۱ ۱۲
وملت ۰.۵ ۱۸.۸ ۸ ۱۱.۳ ۴۹ ۰.۲ ۰.۶ ۲۳ ۳۸.۳ ۲۴۵   ۲ ۱۶
غگز ۰.۵ ۸.۷ ۸ ۳۳.۵ ۰ ۰ ۱.۸ ۷۸.۲ ۴۲.۶     ۴ ۲۳
فماک ۰.۲ ۹.۵ ۴ ۱۸.۹ ۵۸ ۰ ۰.۴ ۱۷ ۳۸.۲ ۵۰ ۳۸ ۵ ۲۷

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • فکمند
 • تشتاد
 • کگاز
 • حسینا
 • غگز
 • بساما
 • کی بی سی
 • قیستو
 • ثقزوی
 • زمگسا
 • بوعلی
 • دکوثر
 • وسرمد
 • سدور
 • نیان

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • بازرگام
 • دفرا
 • گپارس
 • بپاس
 • شلیا
 • وسدید
 • خراسان
 • وسین
 • تمحرکه
 • خساپا
 • پارسیان
 • دارو
 • وملت
 • فماک
 • ساوه

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۱.۶ همت بوده در حالی که به دلیل بالا بودن فاکتور بازیگر و نوسان مثبت بازار، حجم عادی معاملات حدود ۱.۹ همت است. با چنین حجمی در روز مثبت بازار، عدد تعادلی شاخص در محدوده‌ی فعلی است و روند بازار از نظر تعادل حجم و قیمت‌ها، متعادل پیش‌بینی می‌شود.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۵۶ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۹ است. 

امروز کدهای حقوقی ورود نسبتاً خوبی داشتند و با وجود اینکه بیشتر نمادها در محدوده‌ی مثبت تابلو معامله شده، حقوقی‌ها خروج قوی انجام ندادند.

در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۲۷ درصد با قدرت حقوقی ۱.۹۵ و در عموم بازار نیز مثبت ۱ درصد با قدرت حقوقی ۱.۲۲ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۷ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۴ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷.۶ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۱.۴ و در شاخص‌سازها به کمتر از ۱۰ و عدد ۹.۵ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۲۴۰ میلیارد پول خارج کرده‌اند که معادل منفی ۱۱ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۱.۴۹ است.

امروز در اوایل ساعت کاری بورس، سرانه‌ی فروش حقیقی‌ها در صندوق‌های درآمد ثابت، بالاتر از سرانه خرید بود اما روند کاهش داشت و در نهایت سرانه‌ی فروش حقیقی پایین‌تر از سرانه خرید حقیقی است به طوری که قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ‍۱.۱۲ و سرانه‌ی خرید حدود ۹۵ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به مثبت ۶۶ و منفی ۳۰۰ تغییر کرد. 

حجم معاملات در اولین روز مثبت این هفته مشابه و کمی بالاتر از حجم معاملات در روزهای مثبت هفته‌ی پیش است و با توجه به اینکه حقوقی‌ها خروج قوی ندارند، به نظر می‌رسد که شاخص کل و حجم روزانه به تعادل رسیده است. فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها بالاخره به کمتر از ۱۰ رسید، البته در ۳ روز از مهر نیز چنین وضعیتی داشته است تکرارهای این مقادیر کم فاکتور بازیگر، به معنی رسیدن شاخص به کف آن است. تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت نیز کمی کاهش نشان می‌دهد. در مجموع برای روزهای آتی وضعیت متعادل و رو به منفی پیش‌بینی می‌شود و به نقطه‌ی کف شاخص برای نوسان‌گیری ۳ ۴ روزه نزدیک می‌شویم.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: