در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۱ میلیون و ۹۵۱ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۵۳.۱ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۶ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۲۹ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۰.۵۷
 • سرانه خرید حقیقی : ‍۱۶.۶ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۲۴
 • نمادهای صف خرید : ۱۱
 • ارزش صف‌های خرید : ۹۷ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۵۹۹
 • نمادهای صف فروش : ۲۹۵
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۴۸۹ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران کاملاً نزولی بود و با افت شدید شاخص کل که حدود ۵۱ هزار واحد و معادل ۲.۵۴ درصد بود، شاخص به محدود‌ی ۱.۹۵ میلیون واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با افت ۳.۴۸ درصدی، ریزش سنگینی را تجربه کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۱۰۷.۱ ۱۸ ۱۷ ۱۸.۸ ۶۴ ۶۳.۲ ۰.۴ ۲۵.۴ ۵۹.۳ ۳۴۳۱ ۳۶۷ ۲ ۵
شستا ۹۰.۵ ۷.۹ ۸ ۱۸.۸ ۶۴ ۴۵.۲ ۰.۳ ۱۰.۱ ۳۲.۲ ۱۷۶۸ ۷۱۹ ۲ ۰
شپنا ۶۸.۲ ۱۴.۱ ۱۳ ۱۵.۸ ۷۶ ۳۹.۶ ۰.۴ ۱۴.۸ ۳۶.۳ ۳۲۶۰ ۷۶۰ ۳ ۷
فملی ۶۶.۶ ۱۹ ۱۷ ۱۵.۸ ۱۲۰ ۳۸ ۰.۲ ۷.۴ ۳۵.۲ ۹۷۵۴ ۱۳۹۴ ۲ ۷
فولاد ۶۳.۴ ۱۱.۸ ۱۱ ۱۶.۴ ۸۳ ۳۰.۸ ۰.۴ ۱۲.۱ ۳۱.۹ ۳۱۹۰ ۱۰۹۴ ۳ ۵
شبندر ۴۰.۵ ۹.۵ ۱۰ ۱۵.۷ ۵۸ ۲۲.۳ ۰.۳ ۱۰.۱ ۳۳.۷ ۲۰۵۹ ۱۸۶ ۳ ۱۵
پترول ۴۰ ۷.۸ ۶ ۱۹.۴ ۲۶ ۷.۵ ۰.۳ ۱۵ ۴۸.۶ ۷۲۹ ۶۸۲ ۴ ۱۹
شتران ۳۸.۹ ۹.۴ ۹ ۱۶ ۶۲ ۲۲.۸ ۰.۳ ۱۰.۳ ۳۱ ۲۹۲۰ ۲۴۳ ۳ ۱۱
وتجارت ۳۴.۶ ۱۳.۶ ۱۴ ۲۰.۴ ۷۴ ۱۶.۹ ۰.۶ ۲۳.۷ ۳۸.۶ ۱۹۰۱ ۲۱۲۰ ۳ ۱۵
وبصادر ۳۳.۷ ۱۴.۲ ۱۱ ۲۱.۵ ۱۱۰ ۱۵.۸ ۰.۴ ۱۳.۵ ۳۵.۹ ۲۹۰۳ ۱۳۱۱ ۳ ۱۶
خودرو ۲۸.۸ ۹.۴ ۹ ۱۴.۱ ۴۶ −۳ ۰.۱ ۱۱.۸ ۸۸.۷ ۷۳۲ ۲۷۲۲ ۴ ۱۷
ومعادن ۲۵.۸ ۱۱ ۷ ۲۰.۶ ۱۲۵ ۹.۷ ۰.۴ ۸.۴ ۲۲.۳ ۵۲۰۴ ۱۱۲۲ ۳ ۱۳
شیران ۲۰ ۱۰.۹ ۸ ۲۱.۹ ۸۰ ۴.۸ ۰.۵ ۱۷.۴ ۳۸.۵ ۹۴۱ ۲۷۹۱ ۳ ۷
ذوب ۱۷.۸ ۹.۸ ۱۲ ۱۸.۵ ۴۳ ۷.۶ ۰.۲ ۱۲.۶ ۷۹.۶ ۱۹۰۱   ۴ ۹
تاپیکو ۱۷.۳ ۱۴.۲ ۱۳ ۲۸.۵ ۸۳ ۹.۶ ۰.۴ ۲۴.۳ ۶۳ ۱۹۷۶ ۱۱۸۶ ۲ ۹
رمپنا ۱۶.۲ ۱۴.۶ ۸ ۱۷.۹ ۶۲ ۱۰ ۰.۱ ۱۲.۲ ۱۱۶.۲ ۱۲۴۵   ۳ ۱۶
فارس ۱۵.۴ ۱۴.۶ ۱۴ ۱۶.۳ ۹۵ ۱۱.۹ ۰.۳ ۹.۸ ۳۱.۲ ۳۳۰۴ ۳۴۷ ۲ ۱۰
شپدیس ۱۵.۱ ۱۰.۶ ۱۱ ۱۴.۴ ۵۵ ۸.۲ ۰.۳ ۱۰.۹ ۳۵.۵ ۸۲۳ ۴۳ ۳ ۷
اخابر ۱۳.۲ ۱۲ ۹ ۱۴.۹ ۲۶ ۳ ۰.۵ ۲۰.۷ ۴۴.۳ ۸۰۷ ۶۸ ۵ ۲۱
شگویا ۱۲.۴ ۸.۵ ۶ ۲۰.۳ ۵۲ ۴.۳ ۱.۲ ۲۷.۵ ۲۳.۲ ۵۹۵ ۲۶۱ ۳ ۷
فخوز ۱۱.۲ ۹.۱ ۸ ۱۹.۴ ۷۹ ۸.۶ ۰.۲ ۷.۶ ۳۲.۸ ۱۲۴۸ ۶۰ ۳ ۱۱
وغدیر ۱۰.۷ ۱۱.۶ ۱۳ ۱۶.۹ ۱۰۶ ۵.۳ ۰.۴ ۹.۸ ۲۳.۵ ۱۳۶۴ ۷۴۱ ۲ ۵
کچاد ۱۰.۶ ۹.۲ ۷ ۲۲ ۱۳۳ ۱ ۰.۵ ۸.۷ ۱۷.۱ ۱۲۳۹ ۱۶۱۴ ۳ ۳
حکشتی ۱۰.۵ ۷.۹ ۱۰ ۱۲.۷ ۲۷ ۲.۴ ۰.۲ ۹ ۴۶.۶ ۸۷۹ ۱۰۱ ۳ ۴
وپارس ۹.۹ ۷.۸ ۶ ۱۵.۷ ۶۵ ۲ ۰.۵ ۱۰.۸ ۲۴ ۲۱۱۳ ۷۳۰ ۴ ۱۴
شبریز ۹ ۶.۴ ۷ ۱۹.۲ ۶۲ ۵.۶ ۰.۴ ۹.۴ ۲۱.۲ ۱۳۶۸ ۱ ۳ ۱۲
آریا ۸.۶ ۴.۴ ۳ ۱۳.۳ ۳۲ ۲.۸ ۰.۳ ۵.۳ ۱۷.۹ ۶۹۱   ۲ ۱۰
بپاس ۶.۹ ۱۸.۹ ۴۲ ۳۸.۸ ۹۱ ۶.۲ ۰.۵ ۴۲.۳ ۸۳.۹ ۶۲۴۳   ۲ ۴
پارسان ۶.۳ ۹ ۱۲ ۱۸ ۶۹ ۲.۴ ۰.۴ ۱۲ ۳۱.۳ ۸۳۶ ۳۱۲ ۳ ۴
همراه ۶.۱ ۶.۶ ۵ ۱۵ ۲۴ ۱.۵ ۰.۵ ۱۲ ۲۲.۳ ۴۸۲   ۳ ۱۳
شیراز ۵.۹ ۷.۴ ۸ ۱۵.۳ ۱۳ ۰.۷ ۰.۵ ۱۴.۴ ۲۸.۶ ۲۳۹   ۴ ۱۴
خساپا ۵.۸ ۶.۲ ۱۰ ۱۳.۳ ۱ ۰.۱ ۰ ۸ ۴۰۶.۴ ۸۳   ۴ ۱۰
کاریس ۵.۶ ۳۱.۱ ۲۰ ۱۹.۵ ۱۳۲ ۱.۸ ۰.۴ ۲۰.۴ ۵۷.۹ ۱۱۲۹ ۵۴۷ ۲ ۶
پارس ۵.۶ ۷.۲ ۵ ۱۵.۱ ۶۷ ۰.۶ ۰.۳ ۸.۴ ۲۸.۸ ۳۴۸ ۵۰۶ ۳ ۱۳
شفن ۵.۵ ۴.۹ ۵ ۱۶.۴ ۱۷ ۱ ۰.۳ ۸.۶ ۲۵.۹ ۱۸۸   ۴ ۱۴
زاگرس ۵.۳ ۸.۳ ۶ ۱۳ ۲۳ ۱.۲ ۰.۵ ۱۲.۴ ۲۶.۶ ۶۱۶   ۳ ۱۶
کگل ۴.۸ ۶.۷ ۱۱ ۱۷.۹ ۷۸ ۳.۷ ۰.۳ ۵.۴ ۲۰ ۷۲۲ ۱۹ ۳ ۹
صبا ۴.۴ ۵ ۵ ۱۶.۵ ۳۸ ۱.۵ ۱.۱ ۱۳.۲ ۱۲.۴ ۳۱۸ ۲۰ ۳ ۲۳
تاصیکو ۴.۴ ۱۵ ۱۳ ۱۹.۲ ۱۳۶ ۰.۹ ۰.۹ ۱۶.۵ ۱۸.۱ ۸۶۱ ۵۱۰ ۲ ۱۱
کاوه ۳.۵ ۹.۱ ۸ ۱۵.۹ ۸۲ ۲.۴ ۰.۴ ۷.۹ ۲۲.۵ ۴۳۵ ۱۱۶ ۳ ۵
اپال ۳.۴ ۵.۶ ۳ ۱۵.۳ ۸۶ ۱.۲ ۰.۶ ۶.۶ ۱۱ ۴۹۵ ۴۲۴ ۳ ۱۰
مبین ۳.۳ ۶ ۶ ۲۴ ۱۳۰ ۰ ۰.۴ ۶.۴ ۱۶ ۴۲۳ ۶۹۰ ۳ ۱۱
وامید ۲.۵ ۱۳.۱ ۱۱ ۲۳.۲ ۱۵۶ ۱ ۰.۱ ۱.۳ ۱۶ ۲۴۰۸ ۴۶۵ ۲ ۳
جم ۲.۵ ۹.۱ ۶ ۴۰.۷ ۱۵۶ ۰.۸ ۰.۳ ۵.۶ ۲۱.۲ ۷۵۹ ۷۵۸ ۳ ۶
کگهر ۲.۳ ۹.۶ ۱۰ ۲۹.۱ ۱۶۹ ۰.۲ ۱.۱ ۸.۶ ۸ ۵۰۲ ۶۰۴ ۲ ۱
مارون ۱.۷ ۱۰.۸ ۹ ۱۳.۴ ۸۰ ۱.۲ ۰.۱ ۴.۵ ۳۹.۹ ۴۱۳ ۵۶ ۲ ۹
شکبیر ۰.۸ ۱۵.۸ ۸ ۱۵.۲ ۱۰۷ ۰.۶ ۰.۴ ۹.۱ ۲۵.۸ ۳۳۶ ۶۷ ۲ ۴
هرمز ۰.۷ ۲.۴ ۴ ۱۲.۹ ۳۸ ۰.۲ ۰.۴ ۳.۱ ۷.۳ ۸۳ ۵ ۳ ۱۷
وصندوق ۰.۴ ۴.۷ ۹ ۱۲.۹ ۵۹ ۰.۱ ۰.۴ ۴.۹ ۱۳.۶ ۸۱ ۲۷ ۳ ۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • شستا
 • شپنا
 • فملی
 • فولاد
 • شبندر
 • پترول
 • شتران
 • وتجارت
 • وبصادر
 • خودرو
 • ومعادن

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • خودرو
 • مبین
 • خساپا
 • وصندوق
 • کگهر
 • هرمز
 • پارس
 • شکبیر
 • شیراز
 • جم
 • تاصیکو
 • کچاد

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبملت
 • شستا
 • شپنا
 • فملی
 • فولاد
 • شتران
 • شبندر
 • وتجارت
 • وبصادر
 • فارس
 • رمپنا
 • ومعادن

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • رمپنا
 • شپنا
 • وتجارت
 • اخابر
 • فولاد
 • شیران
 • شپدیس
 • ذوب
 • شبندر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شیران
 • وتجارت
 • شگویا
 • فخوز
 • پترول
 • شبریز
 • ذوب
 • پارسان
 • رمپنا

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حفارس ۸۵.۱ ۲۳.۶ ۱۶ ۲۱.۲ ۱۲ −۷.۲ ۱.۳ ۱۰۵ ۷۸.۵ ۳۷۲ ۱۴۹۰ ۴  
خگستر ۷۹.۸ ۱۱.۸ ۱۰ ۱۴.۷ ۴ −۱.۶ ۰.۳ ۲۱.۱ ۷۰.۹ ۳۰۴ ۸۲۷ ۵ ۱۸
ثفارس ۷۷.۴ ۳۵.۶ ۲۱ ۱۵.۷ ۷۰ ۱۱.۷ ۱.۱ ۷۰.۳ ۶۶.۷ ۴۰۹۸ ۴۲۲۲ ۵ ۰
ثشاهد ۳۲.۹ ۱۴.۷ ۱۱ ۱۳.۹ ۶ ۱.۸ ۰.۴ ۲۶.۳ ۶۳.۶ ۱۹۳۶ ۷۱ ۵ ۲۸
فاذر ۳۲.۸ ۹.۳ ۸ ۲۲.۴ ۱۵ −۳.۸ ۱.۳ ۳۹.۹ ۳۱.۵ ۱۲۵ ۱۰۹۴ ۴ ۱۵
کاما ۳۱.۱ ۹.۸ ۷ ۱۵.۶ ۱۲ ۳.۳ ۰.۳ ۱۷.۵ ۵۳.۱ ۵۱۱ ۸۳ ۵ ۱۷
خزامیا ۲۸.۱ ۱۱.۲ ۱۰ ۱۵.۳ ۳۵ ۳.۴ ۰.۳ ۱۷.۴ ۵۵.۶ ۹۴۴ ۱۰۶۱ ۵ ۲۷
ثامان ۲۶.۱ ۱۷.۹ ۱۲ ۱۶.۵ ۲۰ ۵.۲ ۰.۹ ۴۶.۶ ۵۱.۱ ۱۷۲۹ ۱ ۴ ۴۶
کفپارس ۲۵.۲ ۹.۲ ۷ ۱۸.۳ ۱۵ −۰.۴ ۱.۱ ۳۰.۱ ۲۶.۸ ۵۵۷ ۱۰۶۱ ۶ ۰
ثبهساز ۲۴.۴ ۸.۷ ۶ ۱۶.۸ ۱۴ ۱.۴ ۰.۹ ۲۴.۲ ۲۸.۱ ۴۹۸ ۱۵۰ ۵ ۱۱
کساپا ۲۳.۲ ۱۱.۴ ۱۳ ۱۶.۱ ۱ ۰.۳ ۰.۶ ۲۶.۲ ۴۴.۹ ۷۶   ۲ ۶۵
بورس ۲۲.۸ ۸.۳ ۷ ۱۶.۴ ۳۸ ۴.۸ ۰.۳ ۱۲.۵ ۴۱.۳ ۹۶۴ ۶۴۶ ۴ ۱۵
های وب ۲۲.۴ ۷ ۶ ۱۷.۶ ۲۵ ۱.۳ ۰.۴ ۱۴.۲ ۳۲.۴ ۴۸۵ ۷۰۷ ۴ ۲۰
فاسمین ۲۰.۴ ۱۰.۱ ۶ ۱۶.۱ ۴۵ ۶.۴ ۰.۲ ۱۱.۸ ۷۳.۲ ۷۰۸ ۳۵۹ ۳ ۱۱
حفاری ۲۰.۱ ۱۳ ۱۴ ۱۸.۵ ۲۷ ۳.۷ ۱ ۳۸ ۳۸.۴ ۶۴۴ ۲۷۷ ۴ ۰
دانا ۱۹.۵ ۹.۲ ۸ ۱۷.۱ ۱۰ ۱.۹ ۰.۴ ۱۸.۸ ۴۷.۳ ۲۴۲ ۲۰ ۴ ۶
بالبر ۱۹.۵ ۱۱ ۶ ۱۷.۸ ۲۳ −۳.۷ ۱.۷ ۴۱.۸ ۲۴.۶ ۲۱۲ ۱۰۵۶ ۴ ۶
شسینا ۱۹.۱ ۸.۶ ۷ ۱۵.۷ ۱۰ ۱.۹ ۰.۶ ۱۹.۲ ۳۲.۸ ۲۴۳   ۷ ۱۹
وتوصا ۱۸.۵ ۸.۱ ۷ ۲۰.۱ ۵۸ ۱۰.۶ ۰.۳ ۱۱.۸ ۳۵.۲ ۱۵۲۶ ۷۰ ۳ ۶
سبهان ۱۸.۴ ۱۴.۴ ۱۰ ۲۰.۷ ۱۰ −۰.۴ ۱ ۵۰.۵ ۵۱.۳ ۱۱۳ ۲۱۵ ۵ ۱۰
کالا ۱۸.۱ ۸ ۷ ۱۳.۹ ۱۵ ۲.۵ ۰.۳ ۱۲.۳ ۳۵.۹ ۵۲۱ ۱۶۲ ۵ ۳۰
ورنا ۱۸ ۱۵.۸ ۱۱ ۱۶.۵ ۶ ۰.۴ ۰.۶ ۳۶.۶ ۶۶.۲ ۱۹۶ ۳۵۴ ۵ ۲۶
ثشرق ۱۷.۶ ۲۳.۶ ۱۵ ۱۸.۵ ۱۱ ۱.۹ ۱.۱ ۸۲ ۷۲.۴ ۹۲۷ ۱۴ ۵ ۰
سصفها ۱۶.۵ ۵.۴ ۴ ۲۸.۱ ۰ −۰.۱ ۱.۱ ۲۸.۸ ۲۶.۵   ۷۴ ۵ ۳۶
سفار ۱۵.۴ ۱۷.۴ ۱۹ ۱۶.۶ ۲۱ −۲.۲ ۱ ۴۵ ۴۶.۲ ۹۸ ۸۹۵ ۵ ۰
بترانس ۱۵.۲ ۸.۸ ۷ ۱۶.۴ ۳۹ ۵.۹ ۰.۳ ۱۲.۵ ۳۹.۷ ۷۳۸ ۶ ۴ ۱۳
ختوقا ۱۴.۸ ۱۰.۶ ۹ ۱۶.۶ ۰ ۰ ۰.۵ ۲۴.۵ ۴۸.۷     ۵ ۱۹
ثمسکن ۱۴.۷ ۱۱.۶ ۹ ۱۸.۳ ۵۶ ۷.۹ ۰.۷ ۲۳.۴ ۳۳.۲ ۲۰۵۰ ۷۵ ۶ ۱۱
غزر ۱۳.۸ ۶.۵ ۴ ۱۴.۲ ۲۸ ۲.۲ ۰.۶ ۱۱.۶ ۱۹ ۷۴۷ ۱۴۰ ۳ ۱۶
وسینا ۱۳.۸ ۲۵.۶ ۱۱ ۳۰.۴ ۸۴ ۱۱.۷ ۰.۲ ۲۳.۵ ۱۲۶.۴ ۳۸۳۶   ۵ ۷
فباهنر ۱۳.۱ ۵.۹ ۴ ۱۵ ۱۶ −۰.۱ ۰.۵ ۱۱.۴ ۲۲ ۲۵۸ ۱۱۰۱ ۳ ۱۵
کگاز ۱۳ ۱۹.۷ ۱۰ ۲۰.۱ ۶۵ ۷.۶ ۰.۹ ۴۵.۲ ۵۰.۶ ۲۰۰۴ ۲۱۷ ۵ ۷
حتاید ۱۳ ۱۶.۸ ۱۱ ۱۹.۵ ۸۱ ۱.۷ ۰.۶ ۲۹.۶ ۴۵.۸ ۵۰۸ ۱۱۱۰ ۳ ۳۱
اسیاتک ۱۲.۳ ۱۰.۲ ۱۱ ۱۴.۷ ۳۷ ۳.۹ ۰.۳ ۱۳.۸ ۴۱ ۵۹۸ ۲۹۹ ۴ ۱۲
برکت ۱۱.۹ ۶.۳ ۵ ۱۴.۲ ۳۷ ۲.۲ ۰.۵ ۹.۵ ۱۹.۳ ۸۲۲ ۱۰۸۶ ۵ ۱۹
وملی ۱۱.۴ ۱۳.۵ ۸ ۱۳.۱ ۳۴ ۱ ۰.۶ ۲۲.۶ ۳۷.۱ ۱۲۳۲ ۱۴۳۴ ۵ ۳۲
کماسه ۱۱.۱ ۸.۹ ۹ ۱۷.۹ ۲۷ ۲.۹ ۰.۹ ۲۴ ۲۶.۵ ۹۹۳ ۲۵ ۶ ۲۲
سیمرغ ۱۱ ۱۸.۶ ۱۲ ۱۴ ۴۴ ۴ ۰.۳ ۲۲.۷ ۶۵.۲ ۱۱۰۴ ۳۹۱ ۴ ۰
ونیرو ۱۰.۸ ۱۵.۶ ۱۱ ۱۷.۹ ۵۹ ۶.۳ ۰.۴ ۲۰.۶ ۵۶ ۶۲۶ ۲۰ ۶ ۸
غکورش ۱۰.۷ ۱۴.۶ ۴ ۱۶ ۵۹ ۶.۴ ۰.۶ ۲۱.۵ ۳۸.۲ ۱۰۵۳   ۳ ۱۶
سدور ۱۰.۴ ۱۰.۹ ۶ ۱۶.۳ ۰ ۰ ۱ ۳۳.۲ ۳۲.۹ ۱۷   ۴ ۲۲
فجر ۱۰.۳ ۱۲.۸ ۱۱ ۱۷.۱ ۴۹ ۴.۷ ۰.۶ ۲۳.۶ ۳۷ ۵۴۲ ۱۶۳ ۳ ۰
غبشهر ۱۰.۲ ۷.۶ ۵ ۲۱.۲ ۶۷ ۴.۶ ۰.۲ ۹.۸ ۴۳.۷ ۱۱۳۷ ۲۷۴ ۳ ۲۷
سدشت ۱۰.۲ ۱۳.۱ ۱۱ ۱۴.۶ ۵ −۰.۳ ۱ ۳۵.۱ ۳۵.۵ ۷۴ ۲۰۴ ۴ ۰
خنصیر ۱۰.۱ ۷.۱ ۶ ۱۴.۳ ۲ ۰.۲ ۰.۴ ۱۳.۴ ۳۲ ۹۷   ۵ ۲۷
پلاسک ۹.۵ ۹.۶ ۸ ۱۷.۴ ۱۲ ۰.۲ ۱.۷ ۳۹.۶ ۲۳ ۲۳۰ ۲۶۴ ۵ ۴
شکربن ۹.۲ ۱۴.۹ ۸ ۱۸.۴ ۴۴ ۰.۱ ۱ ۴۰.۸ ۳۹.۵ ۲۹۷ ۶۴۹ ۴ ۰
کدما ۹.۲ ۸ ۷ ۱۴.۱ ۲۴ ۲.۲ ۰.۴ ۱۱.۹ ۳۳.۶ ۱۱۱۹   ۵ ۱۹
فروس ۹.۱ ۹.۴ ۸ ۱۸.۶ ۱۶ ۰.۱ ۰.۶ ۲۳.۶ ۳۷.۷ ۲۰۱ ۲۲۴ ۴ ۲۲
غگل ۸.۹ ۷ ۶ ۱۵.۳ ۴۱ ۳.۶ ۰.۴ ۹.۷ ۲۶.۱ ۷۲۷   ۳ ۱۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • حفارس
 • خگستر
 • ثفارس
 • ثشاهد
 • فاذر
 • کاما
 • خزامیا
 • ثامان
 • کفپارس
 • ثبهساز
 • کساپا
 • بورس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حفارس
 • فاذر
 • بالبر
 • سفار
 • خگستر
 • غشهد
 • وآذر
 • ساروم
 • لازما
 • کفپارس
 • سبهان
 • سدشت

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • وسینا
 • وتوصا
 • ثمسکن
 • کگاز
 • فاسمین
 • غکورش
 • ونیرو
 • بترانس
 • ثامان
 • بورس
 • فجر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ثفارس
 • وسینا
 • کقزوی
 • حفارس
 • ثشرق
 • غبهنوش
 • بشهاب
 • کگاز
 • مرقام

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وسینا
 • فجام
 • سصفها
 • دکیمی
 • ساروم
 • دسبحان
 • فاما
 • فاذر
 • حفارس

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

اعتماد ۶۱۰.۸ ۲۰۰.۷ ۱۱۴ ۱۴.۲ ۱۵۹ ۱۱۰.۹ ۰.۶ ۸۱.۹ ۱۳۸.۵ ۳۶۱۰۶ ۱۹۵۷۶ ۰ ۰
افران ۳۹۳.۶ ۴۸.۱ ۶۹ ۱۴.۴ ۸۰ ۵۷.۷ ۱ ۸۲.۶ ۸۴.۳ ۱۱۶۲۸ ۴۹۳۵ ۰ ۰
ثبات ۲۶۴.۸ ۳۰۸.۶ ۲۴۶ ۱۶.۴ ۱۵۴ ۹۱.۲ ۰.۲ ۶۸.۶ ۳۵۲.۵ ۳۵۶۴۸ ۱۱۳۰۸ ۰ ۰
یاقوت ۲۰۶.۳ ۳۶.۹ ۵۷ ۱۴.۳ ۶۴ −۱۲.۱ ۱ ۷۲.۴ ۷۲ ۸۵۱۱ ۶۵۱۲ ۰ ۰
کمند ۱۸۸.۴ ۶۱.۲ ۷۳ ۱۸.۸ ۱۱۰ ۴.۸ ۰.۹ ۹۹.۶ ۱۰۷.۲ ۱۰۶۱۷ ۸۴۵۰ ۰ ۱
کیان ۱۸۴.۵ ۵۵.۲ ۴۹ ۱۳.۴ ۱۱۲ ۴۲.۸ ۰.۷ ۵۴ ۷۳.۶ ۲۰۸۵۴ ۶۳۲۹ ۰ ۰
همای ۱۵۸.۶ ۳۸.۱ ۴۴ ۱۴.۳ ۳۵ ۱۳.۵ ۰.۷ ۷۴.۸ ۱۱۰.۳ ۸۶۳۹ ۵۲۶۹ ۰ ۱
فیروزا ۱۱۵.۵ ۱۲۹.۹ ۱۶۵ ۱۴.۱ ۹۳ ۱.۷ ۰.۹ ۱۸۳.۳ ۲۱۰.۷ ۶۸۳۴ ۱۰۵۸۴ ۰ ۰
فردا ۱۱۲.۳ ۵۱۲.۸ ۳۴۷ ۱۷.۴ ۱۸۶ ۰.۴ ۱.۵ ۱۵۴.۹ ۱۰۰.۵ ۱۰۴۸۶۵ ۲۰۸۹۲ ۰ ۰
هامرز ۸۷ ۳۵۹.۵ ۲۱۱ ۲۵.۲ ۱۴۳ ۳۳.۹ ۰.۲ ۱۵۷.۳ ۸۸۴.۳ ۷۹۳۰ ۱۵۱۴۷ ۰ ۱
داریک ۷۱.۶ ۴۰.۲ ۴۳ ۱۴ ۷۷ ۳۳.۸ ۰.۵ ۴۶.۹ ۸۷.۳ ۱۴۸۶۸ ۲۷۰۸ ۰ ۰
صایند ۷۰.۶ ۳۸.۳ ۴۸ ۱۴.۸ ۷۶ −۱۹.۲ ۱.۱ ۷۲.۴ ۶۷.۲ ۴۲۹۳ ۱۲۱۱۶ ۰ ۰
سپر ۴۷.۶ ۴۲.۶ ۱۰۳ ۱۳.۷ ۹۸ ۶.۴ ۰.۷ ۴۸.۷ ۷۰.۹ ۵۳۱۷ ۵۰۴۸ ۰ ۰
سپیدما ۴۳.۹ ۷۹.۵ ۱۷۱ ۱۴ ۱۷۸ ۱.۹ ۱.۱ ۲۵.۷ ۲۳.۸ ۱۰۰۰۷ ۳۸۰۸ ۰ ۰
آکورد ۴۰.۸ ۴۶.۳ ۷۱ ۱۱.۷ ۹۵ ۱۶.۱ ۰.۶ ۴۱.۵ ۶۸.۲ ۹۱۴۱ ۱۸۹۳ ۰ ۰
کارین ۴۰.۳ ۱۸۱.۸ ۱۴۹ ۲۲.۹ ۱۶۹ ۴.۹ ۰.۵ ۸۴.۲ ۱۶۶.۸ ۳۶۵۶۰ ۵۲۷۹ ۰ ۱
پارند ۳۵.۷ ۶۸.۵ ۱۲۱ ۱۶.۱ ۷۸ ۱.۸ ۱ ۱۳۲.۶ ۱۳۶.۹ ۱۴۷۴۵ ۲۵۹۷ ۰ ۱
آسامید ۳۱.۴ ۱۴۶.۶ ۷۳ ۱۵.۲ ۱۴۶ −۳.۵ ۱.۳ ۱۳۳.۹ ۱۰۳.۱ ۵۲۹۹ ۶۱۶۸ ۰ ۰
تصمیم ۲۷.۲ ۷۱.۸ ۱۰۸ ۱۴.۴ ۱۵۴ ۶.۱ ۰.۶ ۳۲.۳ ۵۶.۷ ۲۳۹۵۳ ۳۵۷۰ ۰ ۰
مانی ۲۱.۸ ۳۹.۴ ۴۴ ۱۳.۶ ۷۶ ۰.۶ ۰.۶ ۵۱.۱ ۹۲.۹ ۴۳۰۷ ۱۵۹۳ ۰ ۰
امین یکم ۱۲.۷ ۳۰.۸ ۲۹ ۱۴.۴ ۵۹ ۷.۵ ۰.۳ ۳۱.۹ ۱۰۱.۳ ۳۷۵۳   ۰ ۱
گنجینه ۶.۶ ۱۳۲.۹ ۲۶۳ ۱۴.۳ ۱۳۵ ۱.۳ ۰.۲ ۶۳ ۲۵۳.۶ ۵۱۳۲ ۱۹۲۷ ۰ ۰
یارا ۶ ۵۹.۱ ۹۶ ۱۱.۹ ۹۱ ۳.۳ ۰.۴ ۴۰.۵ ۱۰۸.۸ ۴۳۵۲ ۱۰۷۸ ۰ ۰
خاتم ۳.۳ ۳۴.۷ ۵۶ ۱۳.۲ ۸۴ ۰.۲ ۱.۷ ۷۳.۳ ۴۲.۲ ۱۴۶۷ ۱۳۱۴ ۰ ۰
دارا ۲.۱ ۴۵.۳ ۲۰۵ ۱۵.۳ ۱۳۵ ۱.۲ ۰.۱ ۹.۳ ۶۶.۴ ۱۹۸۳ ۲۷۵ ۰ ۰
ارمغان ۰.۳ ۱۸.۶ ۱۰۶ ۱۰.۷ ۷۰ −۰.۲ ۲.۵ ۳۴.۸ ۱۴.۱   ۹۷ ۰ ۱
سخند ۰.۱ ۵.۲ ۸ ۱۳.۶ ۱۳۹ ۰.۱ ۰.۳ ۱.۳ ۴.۸ ۹۶ ۴۱ ۰ ۱
گنجین ۰ ۵.۹ ۱۱ ۱۰ ۱۰۰ ۰ ۰.۵ ۳.۱ ۶.۸ ۴۱ ۶ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

پترول ۴۰ ۷.۸ ۶ ۱۹.۴ ۲۶ ۷.۵ ۰.۳ ۱۵ ۴۸.۶ ۷۲۹ ۶۸۲ ۴ ۱۹
انرژی ۳۸.۲ ۱۱.۵ ۷ ۱۳.۸ ۵۰ ۶.۳ ۰.۵ ۱۵.۸ ۳۴.۵ ۳۱۹۲ ۱۲۸۹ ۵ ۱۴
کرمان ۳۶ ۵.۶ ۵ ۲۲.۱ ۴ ۰.۴ ۰.۴ ۱۵.۴ ۴۱.۸ ۱۹۷ ۱۸۰ ۵ ۱۴
وبصادر ۳۳.۷ ۱۴.۲ ۱۱ ۲۱.۵ ۱۱۰ ۱۵.۸ ۰.۴ ۱۳.۵ ۳۵.۹ ۲۹۰۳ ۱۳۱۱ ۳ ۱۶
کاما ۳۱.۱ ۹.۸ ۷ ۱۵.۶ ۱۲ ۳.۳ ۰.۳ ۱۷.۵ ۵۳.۱ ۵۱۱ ۸۳ ۵ ۱۷
ومعادن ۲۵.۸ ۱۱ ۷ ۲۰.۶ ۱۲۵ ۹.۷ ۰.۴ ۸.۴ ۲۲.۳ ۵۲۰۴ ۱۱۲۲ ۳ ۱۳
آریان ۲۵ ۲۸.۱ ۱۶ ۳۳.۹ ۱۰۶ ۱.۴ ۱.۸ ۱۱۸.۵ ۶۵.۶ ۲۳۲۴ ۱۵۶۴ ۳ ۰
نیان ۲۳.۸ ۸.۴ ۴ ۱۴.۹ ۲۶ ۴.۳ ۲.۶ ۳۷.۵ ۱۴.۳ ۵۰۸۰ ۲۹۳ ۴ ۰
کساپا ۲۳.۲ ۱۱.۴ ۱۳ ۱۶.۱ ۱ ۰.۳ ۰.۶ ۲۶.۲ ۴۴.۹ ۷۶   ۲ ۶۵
بورس ۲۲.۸ ۸.۳ ۷ ۱۶.۴ ۳۸ ۴.۸ ۰.۳ ۱۲.۵ ۴۱.۳ ۹۶۴ ۶۴۶ ۴ ۱۵
های وب ۲۲.۴ ۷ ۶ ۱۷.۶ ۲۵ ۱.۳ ۰.۴ ۱۴.۲ ۳۲.۴ ۴۸۵ ۷۰۷ ۴ ۲۰
فاسمین ۲۰.۴ ۱۰.۱ ۶ ۱۶.۱ ۴۵ ۶.۴ ۰.۲ ۱۱.۸ ۷۳.۲ ۷۰۸ ۳۵۹ ۳ ۱۱
شیران ۲۰ ۱۰.۹ ۸ ۲۱.۹ ۸۰ ۴.۸ ۰.۵ ۱۷.۴ ۳۸.۵ ۹۴۱ ۲۷۹۱ ۳ ۷
بالبر ۱۹.۵ ۱۱ ۶ ۱۷.۸ ۲۳ −۳.۷ ۱.۷ ۴۱.۸ ۲۴.۶ ۲۱۲ ۱۰۵۶ ۴ ۶
وتوصا ۱۸.۵ ۸.۱ ۷ ۲۰.۱ ۵۸ ۱۰.۶ ۰.۳ ۱۱.۸ ۳۵.۲ ۱۵۲۶ ۷۰ ۳ ۶
تاپیکو ۱۷.۳ ۱۴.۲ ۱۳ ۲۸.۵ ۸۳ ۹.۶ ۰.۴ ۲۴.۳ ۶۳ ۱۹۷۶ ۱۱۸۶ ۲ ۹
رمپنا ۱۶.۲ ۱۴.۶ ۸ ۱۷.۹ ۶۲ ۱۰ ۰.۱ ۱۲.۲ ۱۱۶.۲ ۱۲۴۵   ۳ ۱۶
غدیس ۱۴.۴ ۱۹.۱ ۸ ۱۶.۵ ۴۳ ۶.۳ ۰.۲ ۲۳.۳ ۱۰۶.۷ ۱۲۵۰   ۵ ۱۵
غزر ۱۳.۸ ۶.۵ ۴ ۱۴.۲ ۲۸ ۲.۲ ۰.۶ ۱۱.۶ ۱۹ ۷۴۷ ۱۴۰ ۳ ۱۶
وسینا ۱۳.۸ ۲۵.۶ ۱۱ ۳۰.۴ ۸۴ ۱۱.۷ ۰.۲ ۲۳.۵ ۱۲۶.۴ ۳۸۳۶   ۵ ۷
زنجان ۱۳.۲ ۱۶.۲ ۱۱ ۳۶.۷ ۲ ۰.۲ ۱.۴ ۱۳۸.۴ ۹۸.۷ ۲۱۷ ۶ ۳ ۳۰
فباهنر ۱۳.۱ ۵.۹ ۴ ۱۵ ۱۶ −۰.۱ ۰.۵ ۱۱.۴ ۲۲ ۲۵۸ ۱۱۰۱ ۳ ۱۵
تکیمیا ۱۳ ۹.۳ ۶ ۲۲.۱ ۱۰۲ ۱۲.۱ ۰.۵ ۱۰.۸ ۲۰ ۱۲۵۸۳ ۱۴۶ ۲ ۹
حتاید ۱۳ ۱۶.۸ ۱۱ ۱۹.۵ ۸۱ ۱.۷ ۰.۶ ۲۹.۶ ۴۵.۸ ۵۰۸ ۱۱۱۰ ۳ ۳۱
غگلپا ۱۱.۴ ۵۲.۷ ۸ ۱۵.۸ ۱۰۴ ۳.۲ ۰.۳ ۳۸.۱ ۱۵۱.۱ ۱۸۸۹ ۴۳۰۸ ۵ ۲۴
غکورش ۱۰.۷ ۱۴.۶ ۴ ۱۶ ۵۹ ۶.۴ ۰.۶ ۲۱.۵ ۳۸.۲ ۱۰۵۳   ۳ ۱۶
غبشهر ۱۰.۲ ۷.۶ ۵ ۲۱.۲ ۶۷ ۴.۶ ۰.۲ ۹.۸ ۴۳.۷ ۱۱۳۷ ۲۷۴ ۳ ۲۷
ثتوسا ۱۰ ۳۳.۸ ۱۶ ۱۲.۴ ۷ ۰.۷ ۳.۳ ۱۶۸.۴ ۵۰.۵ ۳۶۶   ۲ ۱۳
تاپکیش ۹.۸ ۱۴.۱ ۱۰ ۱۳.۵ ۹ ۰.۹ ۰.۶ ۲۷.۸ ۴۳ ۳۰۲   ۵ ۰
زشگزا ۹.۶ ۱۵.۶ ۸ ۱۶.۲ ۶۴ ۶.۱ ۰.۳ ۱۷.۱ ۵۰.۶ ۱۵۳۴   ۴ ۰
پلاسک ۹.۵ ۹.۶ ۸ ۱۷.۴ ۱۲ ۰.۲ ۱.۷ ۳۹.۶ ۲۳ ۲۳۰ ۲۶۴ ۵ ۴
شملی ۹.۳ ۲۹.۴ ۱۰ ۲۱.۶ ۸۴ ۷.۸ ۰.۳ ۲۶.۵ ۹۵.۸ ۷۳۱   ۴ ۱۱
فروس ۹.۱ ۹.۴ ۸ ۱۸.۶ ۱۶ ۰.۱ ۰.۶ ۲۳.۶ ۳۷.۷ ۲۰۱ ۲۲۴ ۴ ۲۲
غگل ۸.۹ ۷ ۶ ۱۵.۳ ۴۱ ۳.۶ ۰.۴ ۹.۷ ۲۶.۱ ۷۲۷   ۳ ۱۴
کپشیر ۸.۴ ۱۰.۲ ۷ ۱۸.۶ ۱۲ ۱ ۰.۵ ۲۴.۹ ۴۹.۲ ۳۴۰   ۵ ۲۱
توریل ۸.۲ ۲۲.۷ ۸ ۱۷.۵ ۱۳۰ ۳.۴ ۰.۲ ۹.۶ ۴۷.۲ ۱۴۱۶ ۱۸۲۲ ۵ ۲۰
شسپا ۸ ۱۰.۹ ۶ ۱۷.۶ ۱۰۴ ۱.۹ ۰.۴ ۱۰.۸ ۲۸.۲ ۷۲۱ ۷۹۳ ۳ ۱۱
خعمرا ۷.۷ ۱۴.۵ ۱۲ ۱۵.۱ ۲ ۰.۲ ۰.۶ ۳۲.۷ ۵۳.۹ ۹۲ ۶ ۱ ۳۷
رکیش ۷.۲ ۵.۹ ۶ ۱۷.۸ ۲ ۰.۱ ۰.۶ ۱۵.۳ ۲۵.۲ ۶۸ ۹ ۴ ۲۴
شکام ۶.۹ ۱۵.۲ ۶ ۱۶.۲ ۴۳ ۳ ۰.۳ ۲۰.۲ ۶۶.۴ ۵۹۵   ۳ ۱۸
شفارس ۶.۸ ۷.۲ ۴ ۱۵.۷ ۶۵ ۰.۴ ۰.۵ ۱۰.۱ ۲۲.۲ ۳۹۹ ۲۰۰۱ ۵ ۱۹
غناب ۶.۷ ۲۴.۶ ۱۴ ۱۲.۸ ۳ ۰.۲ ۰.۴ ۴۰.۱ ۱۰۸.۳ ۲۰۳   ۱ ۴
لازما ۶.۷ ۱۹.۴ ۲۴ ۱۳.۷ ۲۶ −۰.۵ ۰.۶ ۳۳.۵ ۵۸.۴ ۵۸۴ ۱۱۱۲ ۲ ۱۳
ولساپا ۶.۳ ۶.۸ ۶ ۱۷ ۲۳ ۱.۴ ۰.۲ ۱۱.۲ ۵۰.۵ ۷۲۸ ۱۶ ۵ ۱۳
کلر ۶.۲ ۸.۴ ۷ ۱۵.۵ ۲۴ ۰.۸ ۰.۲ ۱۲.۵ ۵۱.۱ ۵۶۶ ۱۶۲ ۴ ۱۱
وتوشه ۶ ۱۹.۱ ۹ ۱۹.۸ ۷۷ ۴.۶ ۰.۲ ۱۵.۸ ۷۴.۶ ۶۶۴ ۱ ۳ ۵
غگلستا ۵.۹ ۱۲.۱ ۵ ۱۳.۱ ۵۷ ۳.۳ ۰.۲ ۹.۷ ۴۱.۷ ۱۱۱۱ ۴۳ ۵ ۱۴
کپارس ۵.۸ ۱۲.۳ ۸ ۲۵.۴ ۱۰۷ ۱.۷ ۰.۴ ۱۷ ۳۸.۴ ۴۹۴ ۵۶۵ ۴ ۱۰
زاگرس ۵.۳ ۸.۳ ۶ ۱۳ ۲۳ ۱.۲ ۰.۵ ۱۲.۴ ۲۶.۶ ۶۱۶   ۳ ۱۶
دبالک ۵.۱ ۱۳.۷ ۸ ۱۵.۵ ۳۸ ۱.۸ ۰.۵ ۲۲ ۴۷.۹ ۴۶۸ ۶۶ ۴ ۱۷

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • ثتوسا
 • زنجان
 • آریان
 • کفرآور
 • مرقام
 • پلاست
 • غبهار
 • غشهد
 • فزر
 • شجم
 • بالبر
 • پلاسک
 • نیان
 • لوتوس

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • غگلپا
 • شساخت
 • دهدشت
 • کاریز
 • وسینا
 • رمپنا
 • غناب
 • غدیس
 • فخاس
 • شملی
 • درازی
 • شفا
 • وتوشه
 • فاسمین
 • کاسپین

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۴ همت بود که با توجه به ریزش قابل توجه شاخص و بالا بودن فاکتور بازیگر، فاصله‌ی زیادی با حجم عادی که حدود ۲.۸ همت است، دارد اما به هر حال عدد تعادلی شاخص با توجه به حجم موثر محاسبه می‌شود که مثل روزهای اخیر، این عدد در محدود‌ه‌ی ۱.۹۴ تا ۱.۹۸ میلیون واحد است. لذا از این پس اگر وضعیت شاخص نزولی باشد و حجم معاملات افت بیشتری نشان ندهد، می‌توان گفت که ورود کردن کم‌ریسک است چرا که شاخص زیر محدوده‌ی تعادل با حجم معاملات است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۴ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۷۷ است.

امروز کدهای حقوقی کوچک و بزرگ، ورودهای قوی انجام دادند که البته در شاخص‌سازها این ورودها محسوس بوده است و در عموم نمادها صرفاً درصد خالص خرید حقوقی‌ها بسیار بالاست. در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۴۶ درصد با قدرت حقوقی ۳.۹ و در عموم بازار نیز مثبت ۳۱ درصد با قدرت حقوقی ۱.۵۴ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۶ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۶.۲ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۶.۸ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۲.۳ و در شاخص‌سازها به ۱۰.۴ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۴۰۷ میلیارد پول وارد کرده‌اند که معادل ۱۵ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۲.۰۶ است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه خرید حقیقی بود به طوری که قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۶۱ و سرانه‌ی خرید حدود ۸۳ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۳۲۱ و مثبت ۱۶۰ تغییر کرد.

امروز حجم معاملات افزایش پیدا کرده اما حجم موثر شبیه ۵ روز اخیر است و با توجه به ریزش خوب شاخص کل، در حال حاضر تعادل بین حجم و قیمت برقرار شده است و از این پس ورود کردن ریسک کمی دارد. کدهای حقوقی برای سومین روز از ۱۱ کندل پیاپی، ورود قوی انجام دادند و می‌توان گفت که بعضی از کدهای بزرگ و اصطلاحاً نهنگ نیز ورود کرده‌اند. اما هنوز شرایط کاملاً عالی نیست. از منظر تراز صندوق‌های ثابت، با خروج قوی حقیقی‌ها به محدوده‌ی منفی ۳۰۰ میلیارد رسیده که نشان می‌دهد هنوز برای ورود کردن به قصد نوسان‌گیری چند روزه یا چند ماهه، کمی زود است. از طرفی فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها و عموم نمادها به کمتر از ۱۰ نرسیده و نشان می‌دهد که هنوز هم در رنج منفی تابلو، کد به کد جهت پایین‌تر کشیدن شاخص انجام می‌شود. به این ترتیب وضعیت در روزهای آتی متعادل و منفی پیش‌بینی می‌شود و پس از چند کندل قرمز، می‌توان شاهد نوسان‌گیری ۳ ۴ روزه کدهای بازیگران بازار بود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: