در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۲ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۷۶.۷ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۴.۴ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۰.۹۲
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۶ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۱۷۵
 • نمادهای صف خرید : ۴۰
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۳۹ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۲۲۵
 • نمادهای صف فروش : ۶۴
 • ارزش صف‌های فروش : ۳۰۰ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران کمی نزولی و در ادامه صعودی ضعیف بود و در نهایت شاخص کل با رشد ۰.۰۹ درصدی و شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۰.۰۹ درصدی مواجه شد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شستا ۱۰۷.۶ ۱۰.۲ ۸ ۲۱.۷ ۷۲ ۵۶.۲ ۰.۲ ۱۲.۸ ۵۴.۶ ۳۰۳۵ ۷۵۷ ۲  
حکشتی ۶۲.۲ ۱۰.۲ ۱۰ ۱۵.۹ ۲۱ ۴ ۰.۴ ۱۹.۴ ۵۲.۷ ۷۱۷ ۷۵۲ ۳ ۰
وبملت ۶۰.۵ ۱۸.۸ ۱۷ ۱۶.۷ ۵۵ ۱۷.۸ ۰.۷ ۳۷.۹ ۵۱.۴ ۲۳۲۹ ۸۷۵ ۲ ۶
خودرو ۳۷.۲ ۸.۴ ۹ ۱۷.۳ ۲۹ −۰.۳ ۰.۸ ۲۱.۵ ۲۷.۲ ۳۸۱ ۵۱۲ ۴ ۱۶
فولاد ۳۲.۹ ۱۱.۲ ۱۱ ۱۵.۲ ۶۸ ۱۲.۳ ۰.۶ ۱۵.۹ ۲۸.۶ ۱۴۴۱ ۶۲۶ ۳ ۶
شپنا ۳۱.۸ ۱۱.۵ ۱۳ ۱۶.۹ ۶۵ ۹.۶ ۰.۸ ۲۲.۴ ۲۸.۹ ۱۵۰۴ ۵۴۶ ۳ ۷
خساپا ۱۹.۱ ۱۱.۳ ۱۰ ۱۶.۴ ۷۰ ۱۲.۹ ۰.۵ ۱۴.۹ ۲۹ ۱۸۶۹ ۷۰ ۴ ۱۰
بپاس ۱۸.۶ ۷۴.۹ ۴۰ ۲۶ ۱۵۸ ۷ ۰.۲ ۱۸.۷ ۹۲.۴ ۱۸۲۲۸ ۱۱۱۸۷ ۲ ۴
شبندر ۱۸.۴ ۸.۱ ۱۰ ۱۳.۹ ۲۷ ۴.۷ ۰.۵ ۱۳.۸ ۲۷.۴ ۸۱۲ ۶۹ ۳ ۱۴
فملی ۱۷.۹ ۹.۳ ۱۷ ۱۴.۱ ۷۳ ۱۰.۹ ۰.۳ ۸.۴ ۲۴.۸ ۱۹۹۸ ۲۲۰ ۲ ۷
کگل ۱۴.۵ ۲۵.۴ ۱۰ ۲۲.۵ ۱۵۸ ۵.۱ ۰.۱ ۴.۶ ۳۵.۴ ۳۵۱۴ ۱۴۸۸ ۳ ۸
ومعادن ۱۲.۴ ۹.۶ ۶ ۱۹.۴ ۷۶ ۰.۵ ۱.۲ ۲۴.۲ ۲۰.۲ ۱۶۴۹ ۴۰۷ ۳ ۱۳
وتجارت ۱۱.۸ ۱۰.۸ ۱۴ ۱۹.۵ ۵۶ ۶ ۰.۷ ۲۳.۸ ۳۳.۴ ۸۹۵ ۱۵۶ ۳ ۱۵
شتران ۱۱ ۷ ۹ ۱۳.۹ ۳۸ ۴.۲ ۰.۹ ۱۴.۵ ۱۶.۱ ۱۰۶۵ ۰ ۳ ۱۰
شپدیس ۱۰.۵ ۱۲.۸ ۱۱ ۱۸.۹ ۱۲۷ ۰.۳ ۰.۵ ۱۲.۷ ۲۵.۳ ۹۶۹ ۲۱۶۴ ۳ ۷
ذوب ۹.۶ ۶.۱ ۱۲ ۱۴.۷ ۷ ۰.۷ ۱ ۱۶.۷ ۱۶.۸ ۱۷۹   ۴ ۸
شیراز ۹.۴ ۱۴.۱ ۷ ۲۱ ۸۵ ۶.۳ ۰.۲ ۱۲ ۵۷.۴ ۱۷۹۴ ۲۸۵ ۴ ۱۳
وبصادر ۸.۴ ۸ ۱۱ ۱۶.۳ ۵۷ −۱ ۱.۷ ۲۳.۹ ۱۴.۴ ۴۷۳ ۵۷۴ ۳ ۱۶
پارسان ۷.۵ ۱۳.۶ ۱۲ ۲۱.۵ ۴۷ ۲.۴ ۰.۵ ۲۹.۳ ۶۳.۹ ۵۹۹ ۱۴۸ ۳ ۴
شیران ۷.۵ ۹.۸ ۷ ۱۸.۲ ۷۰ ۱.۴ ۱.۴ ۲۷.۵ ۱۹.۵ ۳۰۸ ۳۲۳ ۳ ۶۳
پترول ۷.۴ ۵.۴ ۶ ۱۵.۱ ۲۲ ۰.۳ ۰.۸ ۱۲.۷ ۱۵.۸ ۲۳۸ ۲۲۳ ۴ ۱۸
وغدیر ۷.۱ ۱۲ ۱۳ ۲۱.۴ ۱۳۱ ۰.۸ ۰.۷ ۱۴.۷ ۱۹.۷ ۷۲۱ ۸۵۴ ۲ ۴
فخوز ۶.۹ ۸.۴ ۸ ۱۵.۸ ۷۸ ۲.۹ ۰.۲ ۷.۶ ۳۳.۷ ۸۳۲ ۲۵۴ ۳ ۱۰
کاوه ۶.۲ ۹.۱ ۸ ۳۲.۵ ۱۰۸ −۰.۸ ۱ ۲۷.۱ ۲۶.۷ ۵۹۱ ۵۳۳ ۳ ۵
کچاد ۵.۷ ۱۱.۵ ۶ ۱۸.۱ ۱۲۶ ۲.۸ ۰.۴ ۷.۳ ۱۹.۳ ۱۲۵۴ ۷۳۲ ۳ ۳
تاپیکو ۵.۳ ۱۳.۹ ۱۲ ۱۸.۴ ۱۰۱ ۳.۵ ۰.۴ ۱۲ ۳۲.۱ ۶۳۹ ۳۱۰ ۲ ۹
شفن ۵.۳ ۱۰.۳ ۵ ۱۴.۹ ۱۰۰ ۲.۷ ۰.۲ ۵.۹ ۲۹ ۳۹۸۵ ۶۲۹ ۴ ۱۳
اخابر ۵.۱ ۶.۷ ۹ ۱۳.۸ ۲ ۰.۱ ۰.۷ ۱۴.۶ ۲۱.۳ ۱۰۱   ۵ ۲۰
جم ۴.۹ ۱۵.۱ ۵ ۴۵.۵ ۱۶۱ ۰.۹ ۰.۵ ۱۶.۳ ۳۰.۴ ۴۳۶۰ ۶۸۶ ۳ ۵
شبریز ۴.۴ ۷.۳ ۷ ۱۴ ۱۰ ۰.۵ ۱.۲ ۲۰.۷ ۱۷.۸ ۱۵۵   ۳ ۱۲
شخارک ۴.۳ ۲۱.۸ ۸ ۱۷.۶ ۸۷ ۳.۶ ۰.۲ ۱۴ ۵۸.۴ ۱۲۱۵ ۴۵ ۳ ۶
وامید ۴.۲ ۱۹.۸ ۱۰ ۵۴.۵ ۱۱۹ ۳.۳ ۰.۱ ۶.۵ ۹۹ ۲۰۷۰ ۲۷۱ ۲ ۳
وپارس ۳.۷ ۴.۶ ۶ ۱۶.۱ ۱۹ ۰ ۰.۵ ۹.۸ ۱۸.۹ ۳۴۳ ۱۷۹ ۴ ۱۴
رمپنا ۳.۶ ۶.۹ ۹ ۱۸ ۵۹ ۱.۶ ۰.۴ ۹.۸ ۲۶.۴ ۳۶۷ ۷۹ ۳ ۱۶
شگویا ۳.۵ ۵.۵ ۶ ۱۳.۳ ۲۰ ۰.۶ ۱.۶ ۱۷.۴ ۱۰.۸ ۱۳۰ ۳۵ ۳ ۷
آریا ۳.۳ ۳.۹ ۳ ۱۳.۲ ۵۸ ۱.۹ ۰.۴ ۴.۳ ۹.۹ ۹۶۴   ۲ ۱۰
فارس ۲.۸ ۹.۷ ۱۴ ۲۲ ۸۸ ۲.۱ ۰.۳ ۹.۷ ۳۴.۴ ۲۲۶۸ ۲۰۶ ۲ ۴
پارس ۲.۶ ۴.۴ ۵ ۱۷.۸ ۸۲ ۰.۶ ۰.۴ ۵.۵ ۱۴.۴ ۳۳۱ ۱۵۲ ۳ ۱۲
صبا ۲.۴ ۵.۴ ۵ ۱۴.۲ ۰ ۰ ۲.۷ ۲۸.۲ ۱۰.۳     ۳ ۲۳
زاگرس ۲.۱ ۷.۳ ۶ ۱۲.۹ ۵۵ ۰.۲ ۰.۷ ۱۱.۲ ۱۶.۷ ۳۴۰ ۹۹ ۳ ۱۵
کاریس ۱.۷ ۱۴.۴ ۲۰ ۱۳.۴ ۶۰ ۰.۸ ۰.۴ ۱۵.۳ ۴۱.۸ ۲۹۳ ۱۱۴ ۲ ۶
وصندوق ۱.۵ ۱۱.۹ ۹ ۲۷.۱ ۱۰۵ ۱.۴ ۰.۱ ۲.۸ ۳۶.۶ ۷۵۶ ۵۴ ۳ ۳
مبین ۱.۳ ۴.۴ ۶ ۲۳.۴ ۱۰۰ ۰.۲ ۰.۴ ۶.۵ ۱۴.۷ ۲۴۴ ۲۵۷ ۳ ۱۱
همراه ۱.۳ ۴.۱ ۵ ۱۲.۴ ۱۰ ۰.۱ ۱ ۹.۵ ۹.۴ ۵۱ ۲۴ ۳ ۱۲
تاصیکو ۱.۲ ۵.۳ ۱۳ ۲۱.۲ ۱۳۰ ۰.۱ ۰.۵ ۵.۵ ۱۰.۱ ۴۰۵ ۱۷۹ ۲ ۱۱
اپال ۱.۱ ۴.۴ ۳ ۱۱ ۶۷ ۰.۸ ۰.۷ ۵ ۶.۹ ۷۴۶   ۳ ۱۰
هرمز ۰.۴ ۲.۴ ۴ ۱۱.۸ ۱۲ ۰ ۰.۶ ۴ ۷ ۴۵ ۱ ۳ ۱۷
مارون ۰.۳ ۳.۵ ۹ ۱۲.۲ ۱۲ ۰ ۱.۱ ۸ ۷.۴ ۲۰   ۲ ۸
کگهر ۰.۲ ۴.۴ ۱۰ ۱۱.۳ ۶۷ ۰.۱ ۰.۵ ۴.۲ ۷.۸ ۴۳   ۲ ۱
شکبیر ۰.۱ ۵ ۸ ۱۵.۷ ۸۰ ۰ ۲ ۱۰.۶ ۵.۳   ۲۱ ۲ ۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • حکشتی
 • وبملت
 • خودرو
 • فولاد
 • شپنا
 • خساپا
 • بپاس
 • شبندر
 • فملی
 • کگل
 • ومعادن

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبصادر
 • کاوه
 • خودرو
 • وپارس
 • صبا
 • هرمز
 • مارون
 • شکبیر
 • اخابر
 • همراه
 • تاصیکو
 • کگهر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شستا
 • وبملت
 • خساپا
 • فولاد
 • فملی
 • شپنا
 • بپاس
 • شیراز
 • وتجارت
 • کگل
 • شبندر
 • شتران

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شیراز
 • پارسان
 • وتجارت
 • حکشتی
 • شیران
 • ومعادن
 • اخابر
 • پارس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • پارسان
 • شیراز
 • وتجارت
 • ومعادن
 • شیران
 • پارس
 • حکشتی
 • اخابر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثفارس ۱۰۰.۱ ۲۳.۲ ۲۱ ۱۷.۵ ۲۶ ۱۹.۶ ۰.۹ ۶۴.۹ ۷۰.۳ ۲۸۳۲ ۵۳۲ ۵ ۰
ثشاهد ۴۷ ۹.۹ ۱۲ ۱۸.۳ ۱ −۰.۴ ۰.۹ ۳۲.۴ ۳۴.۷ ۱۰۳ ۲۵۱ ۵ ۲۹
سصفها ۴۱.۲ ۶.۳ ۴ ۳۳.۳ ۰ ۰ ۰.۶ ۳۱ ۴۹.۲   ۴۵ ۵ ۳۴
خزامیا ۳۷.۳ ۹.۹ ۱۰ ۱۹.۱ ۵ ۰.۳ ۰.۹ ۳۲.۹ ۳۶.۶ ۳۷۹ ۲۹۲ ۵ ۲۶
ثامان ۳۲.۱ ۸.۴ ۱۲ ۲۳ ۰ ۰ ۰.۷ ۳۲.۴ ۴۳.۳ ۲۵ ۱۵ ۴ ۴۶
حفاری ۲۵.۹ ۱۲.۷ ۱۴ ۲۰.۴ ۵۳ −۴.۲ ۱.۴ ۴۱.۴ ۲۹.۸ ۶۸۳ ۲۲۶۸ ۳ ۰
کماسه ۲۳.۸ ۱۰.۹ ۹ ۲۲.۵ ۶۲ −۲.۲ ۱.۷ ۴۲.۹ ۲۴.۶ ۱۶۰۶ ۱۴۴۳ ۶ ۲۴
ثمسکن ۲۰.۱ ۱۲.۳ ۹ ۲۲ ۵۲ ۴.۳ ۱.۳ ۴۴.۲ ۳۳.۲ ۳۷۵۰ ۱۰۴۴ ۵ ۱۳
فباهنر ۱۸.۹ ۶.۲ ۴ ۱۷.۳ ۲۰ −۱.۴ ۰.۷ ۱۵.۲ ۲۱.۹ ۱۹۹ ۶۴۷ ۳ ۱۴
کفپارس ۱۷.۳ ۹.۹ ۷ ۱۶.۳ ۴ −۰.۶ ۱.۵ ۳۶ ۲۴.۳ ۲۱ ۲۱۲ ۶ ۰
ختوقا ۱۵.۷ ۹.۷ ۹ ۱۸.۶ ۳ ۰ ۰.۸ ۳۱.۶ ۳۷.۴ ۱۰۷ ۱۲۱ ۵ ۱۸
سبهان ۱۵.۳ ۴۰.۴ ۷ ۱۳.۵ ۸۸ −۱۱.۴ ۳.۱ ۸۱.۹ ۲۶.۷ ۱۰۴۱ ۳۱۰۹ ۵ ۱۴
چفیبر ۱۴.۲ ۱۲ ۸ ۱۷.۵ ۱۵ ۱.۵ ۱.۳ ۴۲.۳ ۳۲.۷ ۳۶۹ ۱۶۳ ۶ ۴
وآذر ۱۴ ۱۱ ۸ ۱۶.۷ ۵ −۰.۲ ۱.۸ ۴۶.۷ ۲۶.۴ ۱۴۶ ۱۵۳ ۴ ۲۶
ساوه ۱۲.۷ ۲۹.۹ ۷ ۱۲.۷ ۱۰۰ −۶.۹ ۳.۴ ۵۴.۴ ۱۶ ۹۸۵ ۳۲۸۱ ۴ ۱۱
ثشرق ۱۲.۴ ۱۶.۴ ۱۵ ۱۶.۴ ۰ −۰.۱ ۰.۸ ۴۵.۳ ۵۳.۸   ۵۲ ۵ ۰
های وب ۱۱.۸ ۵.۸ ۶ ۱۹ ۱۶ −۱.۹ ۰.۴ ۱۴.۶ ۳۲.۸   ۹۴۷ ۴ ۱۹
سخاش ۱۱.۷ ۲۱.۱ ۶ ۱۵.۷ ۸۴ −۱.۶ ۰.۹ ۳۵.۷ ۴۱.۲ ۱۳۵۹ ۱۴۲۹ ۳ ۱۰
شسینا ۱۱.۶ ۷.۲ ۷ ۱۶.۶ ۱ ۰.۱ ۰.۷ ۱۹.۹ ۲۷.۳ ۴۹   ۷ ۱۸
ثبهساز ۱۰.۵ ۵.۱ ۶ ۱۶.۴ ۷ ۰.۷ ۱.۴ ۱۸.۵ ۱۳.۷ ۸۰ ۰ ۵ ۱۱
فاذر ۱۰.۱ ۸.۱ ۸ ۱۸.۲ ۲ ۰.۲ ۱.۷ ۳۷.۴ ۲۲.۱ ۹۰   ۴ ۱۶
فجر ۱۰.۱ ۱۱.۸ ۱۱ ۲۱.۲ ۳۳ ۲.۷ ۰.۴ ۲۶.۲ ۶۳ ۳۷۹ ۲۹۲ ۳ ۰
برکت ۱۰ ۵.۸ ۵ ۱۴.۹ ۹ ۰.۱ ۱.۱ ۱۶ ۱۴.۷ ۱۶۰ ۴۱۶ ۵ ۱۹
وتوس ۹.۹ ۱۵.۷ ۱۰ ۱۸.۳ ۷۹ ۷.۸ ۰.۴ ۱۷.۳ ۴۲.۹ ۱۹۶۷ ۲۵ ۷ ۱
ورنا ۹.۷ ۸.۴ ۱۱ ۱۸.۲ ۱۴ −۱.۳ ۰.۹ ۲۵.۶ ۲۹.۸   ۶۶۶ ۵ ۲۵
کاما ۹.۳ ۶.۵ ۷ ۱۵.۹ ۴ ۰.۲ ۰.۸ ۱۷.۱ ۲۲.۱ ۱۵۲ ۵۳ ۵ ۱۶
شصفها ۹.۲ ۳۴.۳ ۳۴ ۱۲.۳ ۵۲ ۴.۸ ۰.۷ ۴۵.۸ ۷۰ ۱۵۹۹ ۲۷ ۲ ۰
لپیام ۹ ۴۶.۵ ۱۶ ۱۴ ۸۲ −۶ ۲.۶ ۱۰۰.۳ ۳۸.۶ ۳۵۳ ۶۶۸۲ ۲ ۱۶
کقزوی ۸.۷ ۳۲.۳ ۲۰ ۱۷.۱ ۷۹ −۰.۲ ۱.۹ ۹۲ ۴۹.۲ ۸۳۵ ۵۸۶ ۳ ۱
غگرجی ۸.۶ ۷.۶ ۷ ۱۸.۶ ۲۹ −۱.۶ ۱.۶ ۲۹.۸ ۱۸.۳ ۱۵۳ ۴۰۴ ۵ ۱
وملی ۸.۶ ۹ ۹ ۱۵.۷ ۱۰ −۰.۸ ۰.۹ ۲۴.۷ ۲۶.۲   ۸۰۶ ۵ ۳۲
شکربن ۸.۶ ۱۸ ۷ ۲۰.۴ ۹۴ −۴.۷ ۲.۳ ۴۸.۴ ۲۱.۲ ۳۳۶ ۶۳۷۴ ۴ ۱
کالا ۸.۳ ۶.۷ ۷ ۱۴.۱ ۹ ۰.۸ ۰.۵ ۱۳ ۲۵.۲ ۳۷۸ ۱ ۵ ۳۰
ونیرو ۸.۱ ۱۱.۷ ۱۱ ۱۷.۲ ۴۷ ۲.۴ ۰.۶ ۲۳.۲ ۳۶.۳ ۵۱۳ ۲۳۲ ۶ ۷
فروس ۷.۸ ۱۱ ۸ ۱۹.۲ ۲۹ ۲ ۰.۴ ۲۳.۱ ۵۶.۳ ۷۲۵ ۵۹ ۴ ۱۹
غدشت ۷.۸ ۷.۹ ۸ ۲۰.۸ ۴ ۰.۴ ۰.۵ ۲۲.۴ ۴۳.۵ ۱۷۸   ۵ ۲۳
سنیر ۷.۸ ۱۱.۸ ۵ ۱۴.۷ ۳۸ −۳ ۲.۱ ۳۶.۷ ۱۷.۱   ۹۹۹ ۵ ۱۲
دانا ۷.۷ ۷.۸ ۸ ۱۸.۶ ۱۵ ۰.۸ ۰.۶ ۲۰.۵ ۳۴.۹ ۴۷۹ ۱۹۸ ۴ ۵
رکیش ۷.۶ ۱۵ ۵ ۱۸.۴ ۱۲ −۰.۹ ۱.۳ ۵۴.۵ ۴۲.۴ ۴ ۲۳۲ ۴ ۲۷
حپترو ۷.۶ ۲۶.۱ ۷ ۱۴ ۷۵ −۵.۷ ۲.۷ ۵۶.۳ ۲۰.۶ ۳ ۱۹۰۳ ۵ ۹
پلاست ۷.۵ ۲۱.۶ ۱۴ ۱۴ ۱۳ −۱ ۱.۷ ۷۴.۹ ۴۳ ۲۳ ۳۲۹ ۳ ۹
بسویچ ۷.۴ ۸.۴ ۸ ۱۸.۵ ۴۲ −۲.۹ ۱.۹ ۳۱.۵ ۱۶.۴ ۳۱ ۷۵۲ ۵ ۴
غالبر ۷.۳ ۱۰.۸ ۱۷ ۱۵.۳ ۸ ۰.۶ ۰.۸ ۲۶.۲ ۳۳.۵ ۲۸۴   ۴ ۵
وتوصا ۷.۱ ۵.۹ ۷ ۱۹.۱ ۴۷ ۲.۲ ۰.۸ ۱۴.۴ ۱۸.۳ ۹۱۵ ۱۸۷ ۳ ۷
خکار ۷.۱ ۱۲.۴ ۷ ۱۹.۴ ۶ ۰.۵ ۰.۹ ۴۲ ۴۷ ۱۵۳   ۴ ۴
شپلی ۷ ۱۶.۵ ۱۵ ۱۴.۸ ۲۶ ۱.۳ ۱.۳ ۴۵ ۳۵.۹ ۳۸۳ ۲۶۲ ۳ ۲۰
غگل ۶.۹ ۶.۵ ۶ ۲۱.۹ ۳۶ ۲.۵ ۱.۹ ۳۴.۵ ۱۷.۹ ۱۲۴۶   ۳ ۱۴
ولملت ۶.۶ ۷.۲ ۱۰ ۲۰.۳ ۱ ۰ ۱.۹ ۳۹.۳ ۲۱   ۳۷ ۶ ۰
کسرا ۶.۶ ۱۱.۲ ۸ ۱۵.۹ ۴ ۰.۳ ۱ ۳۲.۲ ۳۳ ۱۳۳   ۵ ۱۳
سپید ۶.۵ ۱۲.۴ ۱۰ ۱۷.۲ ۶۰ −۱.۱ ۲.۶ ۴۸.۷ ۱۸.۷ ۲۳۲ ۸۴۱ ۴ ۱۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثفارس
 • ثشاهد
 • سصفها
 • خزامیا
 • ثامان
 • حفاری
 • کماسه
 • ثمسکن
 • فباهنر
 • کفپارس
 • ختوقا
 • سبهان

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • سبهان
 • ساوه
 • لپیام
 • حپترو
 • شکربن
 • حفاری
 • سنیر
 • بسویچ
 • کماسه
 • های وب
 • سهرمز
 • سخاش

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • وتوس
 • شصفها
 • ثمسکن
 • فجر
 • غگل
 • کگاز
 • ونیرو
 • تکشا
 • وتوصا
 • البرز
 • فروس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • سبهان
 • سفار
 • حپترو
 • ثفارس
 • پلاست
 • پاسا
 • سخاش
 • واتی
 • شپلی

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • دارو
 • لخزر
 • نتوس
 • وصنا
 • ثامان
 • کسرام
 • سغرب
 • کماسه

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

اعتماد ۴۷۹ ۲۰۷.۸ ۱۱۱ ۱۴.۲ ۱۵۲ −۴۷.۵ ۰.۹ ۱۳۴.۶ ۱۵۵.۲ ۱۷۹۰۶ ۲۲۸۰۸ ۰ ۰
افران ۳۰۹ ۵۲.۸ ۷۱ ۱۳.۵ ۶۸ ۵۱ ۰.۵ ۶۸.۷ ۱۳۳.۸ ۵۶۴۴ ۳۱۵۴ ۰ ۰
سپیدما ۲۵۲.۴ ۴۸۴.۶ ۱۶۳ ۱۶.۱ ۱۹۵ −۴.۴ ۲.۴ ۵۰ ۲۱.۱ ۸۱۵۱۲ ۲۷۶۶۱ ۰ ۰
یاقوت ۲۳۵ ۴۶.۳ ۵۸ ۱۵.۳ ۸۹ ۳۶ ۰.۵ ۵۸.۱ ۱۰۶.۷ ۱۵۳۰۹ ۷۸۶۳ ۰ ۰
همای ۱۸۱.۵ ۴۸.۸ ۴۴ ۱۴.۲ ۶۲ −۹۹.۴ ۰.۸ ۹۰.۱ ۱۱۲.۶ ۱۲۸۷ ۲۱۱۵۶ ۰ ۱
ثبات ۱۶۵.۵ ۲۴۳.۹ ۲۴۵ ۱۶.۶ ۱۴۰ −۷۳.۱ ۳.۸ ۳۳۰.۳ ۸۸ ۱۱۳۳۴ ۱۵۲۴۳ ۰ ۰
آکورد ۱۵۸.۸ ۱۷۴.۲ ۶۶ ۱۴.۸ ۱۷۳ −۱۶.۳ ۱.۷ ۸۴.۴ ۴۸.۸ ۲۱۵۵۸ ۱۳۲۴۳ ۰ ۰
کمند ۱۵۴.۸ ۷۶.۵ ۷۳ ۱۴.۹ ۱۱۲ −۳۴.۲ ۰.۷ ۸۹.۲ ۱۲۵.۲ ۶۳۳۲ ۱۰۳۸۳ ۰ ۱
کیان ۱۲۳.۴ ۴۹.۹ ۴۹ ۱۳ ۹۸ −۳۴.۷ ۰.۹ ۶۳.۶ ۷۱.۱ ۲۲۷۷ ۶۴۹۷ ۰ ۰
فردا ۱۰۰.۵ ۶۰۲.۴ ۳۳۴ ۱۸.۸ ۱۹۳ −۳.۸ ۳ ۱۰۷.۸ ۳۶ ۲۳۸۲۳ ۲۴۷۸۳ ۰ ۰
سپر ۹۰.۳ ۱۰۸ ۱۱۰ ۱۳.۱ ۱۴۳ −۳۴.۸ ۲ ۹۴.۷ ۴۷.۳ ۴۶۹۴ ۱۶۳۴۹ ۰ ۰
صایند ۸۴.۱ ۵۵.۷ ۴۸ ۱۳.۴ ۹۴ −۳۰.۹ ۰.۷ ۷۰.۸ ۱۰۴.۴ ۴۸۳۰ ۱۸۳۵۳ ۰ ۰
فیروزا ۶۰.۹ ۹۲ ۱۶۷ ۱۳.۹ ۷۲ ۱۲.۸ ۰.۵ ۱۱۲.۹ ۲۴۰.۶ ۷۱۲۲ ۳۱۳۱ ۰ ۰
هامرز ۵۴.۸ ۲۹۳.۱ ۲۱۳ ۲۳.۴ ۱۲۰ −۴۳.۴ ۳۰.۴ ۶۵۲.۸ ۲۱.۵ ۳۶۸۶ ۱۸۱۷۱ ۰ ۱
داریک ۳۷ ۳۰.۸ ۴۴ ۱۲.۸ ۶۷ −۷.۱ ۰.۸ ۴۸.۹ ۵۷.۷ ۱۲۶۸ ۴۰۰۳ ۰ ۰
کارین ۲۷.۹ ۱۵۹ ۱۴۸ ۱۸.۹ ۱۶۶ ۳.۸ ۰.۲ ۴۶.۸ ۲۰۹.۳ ۱۲۵۵۴ ۴۲۵۴ ۰ ۱
پارند ۲۳ ۶۴.۲ ۱۲۴ ۱۴ ۸۵ −۹.۵ ۱ ۱۰۲.۱ ۱۰۶ ۱۲۴۹ ۴۸۲۸ ۰ ۱
تصمیم ۲۱.۲ ۸۰.۴ ۱۰۹ ۱۳.۷ ۱۳۶ −۶.۶ ۱.۵ ۷۹.۳ ۵۳.۲ ۵۵۷۶ ۴۴۲۸ ۰ ۰
امین یکم ۱۲ ۳۴.۸ ۲۹ ۱۲.۴ ۳۴ −۳.۹ ۰.۸ ۶۶.۷ ۷۹.۲ ۹۷ ۴۰۲۹ ۰ ۱
مانی ۱۰.۸ ۲۹.۷ ۴۴ ۱۳.۱ ۶۸ −۷ ۱.۲ ۵۳.۶ ۴۵.۷ ۱۴۶ ۱۷۸۸ ۰ ۰
آسامید ۹.۹ ۴۸.۹ ۹۲ ۱۳.۴ ۴۶ −۱.۷ ۰.۷ ۸۷.۲ ۱۲۳.۵ ۲۹۰ ۵۲۰ ۰ ۰
گنجینه ۵.۶ ۱۸۵.۳ ۲۷۶ ۱۳.۶ ۹۹ −۵.۵ ۱۳.۷ ۲۷۷.۴ ۲۰.۲ ۸ ۵۵۱۶ ۰ ۰
دارا ۵.۲ ۲۰۱.۵ ۲۰۱ ۱۵.۳ ۱۸۹ −۰.۱ ۱.۱ ۳۵.۳ ۳۳ ۴۸۷۸ ۵۰۰۰ ۰ ۰
خاتم ۲.۲ ۲۸.۱ ۶۵ ۱۲ ۷۷ −۰.۶ ۰.۸ ۳۹.۱ ۴۶.۱ ۵۴۱ ۱۱۶۲ ۰ ۰
یارا ۰.۷ ۲۰.۶ ۹۵ ۹.۴ ۱۶ −۰.۱ ۰.۸ ۳۱.۸ ۴۲   ۱۱۱ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۶.۱ ۸ ۱۲.۹ ۱۱۷ ۰.۱ ۰.۱ ۱.۲ ۱۱.۳ ۱۲۴ ۳۲ ۰ ۱
گنجین ۰ ۱.۱ ۱۵ ۱۰ ۱۰۰ ۰     ۱.۱ ۲   ۰ ۰
ارمغان ۰ ۱.۸ ۱۰۶ ۸.۶ ۰ ۰ ۰.۷ ۲.۶ ۳.۵     ۰ ۱

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شستا ۱۰۷.۶ ۱۰.۲ ۸ ۲۱.۷ ۷۲ ۵۶.۲ ۰.۲ ۱۲.۸ ۵۴.۶ ۳۰۳۵ ۷۵۷ ۲  
حکشتی ۶۲.۲ ۱۰.۲ ۱۰ ۱۵.۹ ۲۱ ۴ ۰.۴ ۱۹.۴ ۵۲.۷ ۷۱۷ ۷۵۲ ۳ ۰
سصفها ۴۱.۲ ۶.۳ ۴ ۳۳.۳ ۰ ۰ ۰.۶ ۳۱ ۴۹.۲   ۴۵ ۵ ۳۴
نیان ۳۸.۵ ۱۲.۳ ۳ ۱۴.۱ ۴۵ −۱۷.۴ ۳.۳ ۴۷.۲ ۱۴.۴ ۱۷ ۱۹۳۶ ۴ ۰
حفاری ۲۵.۹ ۱۲.۷ ۱۴ ۲۰.۴ ۵۳ −۴.۲ ۱.۴ ۴۱.۴ ۲۹.۸ ۶۸۳ ۲۲۶۸ ۳ ۰
بپاس ۱۸.۶ ۷۴.۹ ۴۰ ۲۶ ۱۵۸ ۷ ۰.۲ ۱۸.۷ ۹۲.۴ ۱۸۲۲۸ ۱۱۱۸۷ ۲ ۴
کفپارس ۱۷.۳ ۹.۹ ۷ ۱۶.۳ ۴ −۰.۶ ۱.۵ ۳۶ ۲۴.۳ ۲۱ ۲۱۲ ۶ ۰
سبهان ۱۵.۳ ۴۰.۴ ۷ ۱۳.۵ ۸۸ −۱۱.۴ ۳.۱ ۸۱.۹ ۲۶.۷ ۱۰۴۱ ۳۱۰۹ ۵ ۱۴
کگل ۱۴.۵ ۲۵.۴ ۱۰ ۲۲.۵ ۱۵۸ ۵.۱ ۰.۱ ۴.۶ ۳۵.۴ ۳۵۱۴ ۱۴۸۸ ۳ ۸
کیمیا ۱۴.۱ ۱۱ ۷ ۲۰.۱ ۷۱ −۶.۴ ۰.۶ ۲۳.۴ ۴۱ ۶۲۵ ۱۶۴۶ ۴ ۲۰
ثرود ۱۴ ۱۹.۹ ۹ ۱۴.۳ ۴۶ −۶.۵ ۲ ۵۸ ۲۸.۶   ۳۲۵۲ ۶ ۷
ساوه ۱۲.۷ ۲۹.۹ ۷ ۱۲.۷ ۱۰۰ −۶.۹ ۳.۴ ۵۴.۴ ۱۶ ۹۸۵ ۳۲۸۱ ۴ ۱۱
وآرین ۱۰.۳ ۱۲.۶ ۱۰ ۲۰ ۵ −۰.۵ ۱.۷ ۶۱.۲ ۳۵.۵   ۵۲۳ ۳ ۱۹
شیراز ۹.۴ ۱۴.۱ ۷ ۲۱ ۸۵ ۶.۳ ۰.۲ ۱۲ ۵۷.۴ ۱۷۹۴ ۲۸۵ ۴ ۱۳
لپیام ۹ ۴۶.۵ ۱۶ ۱۴ ۸۲ −۶ ۲.۶ ۱۰۰.۳ ۳۸.۶ ۳۵۳ ۶۶۸۲ ۲ ۱۶
کقزوی ۸.۷ ۳۲.۳ ۲۰ ۱۷.۱ ۷۹ −۰.۲ ۱.۹ ۹۲ ۴۹.۲ ۸۳۵ ۵۸۶ ۳ ۱
غگرجی ۸.۶ ۷.۶ ۷ ۱۸.۶ ۲۹ −۱.۶ ۱.۶ ۲۹.۸ ۱۸.۳ ۱۵۳ ۴۰۴ ۵ ۱
شکربن ۸.۶ ۱۸ ۷ ۲۰.۴ ۹۴ −۴.۷ ۲.۳ ۴۸.۴ ۲۱.۲ ۳۳۶ ۶۳۷۴ ۴ ۱
فروس ۷.۸ ۱۱ ۸ ۱۹.۲ ۲۹ ۲ ۰.۴ ۲۳.۱ ۵۶.۳ ۷۲۵ ۵۹ ۴ ۱۹
سنیر ۷.۸ ۱۱.۸ ۵ ۱۴.۷ ۳۸ −۳ ۲.۱ ۳۶.۷ ۱۷.۱   ۹۹۹ ۵ ۱۲
حپترو ۷.۶ ۲۶.۱ ۷ ۱۴ ۷۵ −۵.۷ ۲.۷ ۵۶.۳ ۲۰.۶ ۳ ۱۹۰۳ ۵ ۹
پلاست ۷.۵ ۲۱.۶ ۱۴ ۱۴ ۱۳ −۱ ۱.۷ ۷۴.۹ ۴۳ ۲۳ ۳۲۹ ۳ ۹
بسویچ ۷.۴ ۸.۴ ۸ ۱۸.۵ ۴۲ −۲.۹ ۱.۹ ۳۱.۵ ۱۶.۴ ۳۱ ۷۵۲ ۵ ۴
ارفع ۶.۶ ۹.۹ ۹ ۳۱.۳ ۹۶ ۴.۹ ۰.۲ ۸.۶ ۵۳.۷ ۱۳۷۰ ۲۳۶ ۲ ۶
کساپا ۶.۴ ۱۴.۴ ۱۳ ۱۲ ۰ ۰ ۰.۴ ۲۳.۷ ۶۳.۴ ۲   ۲ ۶۹
جم ۴.۹ ۱۵.۱ ۵ ۴۵.۵ ۱۶۱ ۰.۹ ۰.۵ ۱۶.۳ ۳۰.۴ ۴۳۶۰ ۶۸۶ ۳ ۵
شخارک ۴.۳ ۲۱.۸ ۸ ۱۷.۶ ۸۷ ۳.۶ ۰.۲ ۱۴ ۵۸.۴ ۱۲۱۵ ۴۵ ۳ ۶
وامید ۴.۲ ۱۹.۸ ۱۰ ۵۴.۵ ۱۱۹ ۳.۳ ۰.۱ ۶.۵ ۹۹ ۲۰۷۰ ۲۷۱ ۲ ۳
دابور ۴.۱ ۵.۷ ۳ ۱۹.۴ ۴۷ −۰.۶ ۰.۴ ۱۱.۶ ۳۲.۹ ۳۲۸ ۱۸۳ ۳ ۱۷
خراسان ۳.۶ ۱۷.۶ ۶ ۱۷.۵ ۸۶ ۳.۱ ۰.۳ ۱۲.۱ ۴۲.۵ ۱۵۳۵   ۳ ۳
فکمند ۳.۵ ۱۵.۳ ۲۱ ۱۶.۸ ۴۴ −۱.۵ ۰.۶ ۳۴.۲ ۵۵.۵   ۷۵۵ ۱ ۱
سصوفی ۳.۵ ۱۰.۹ ۷ ۱۷.۶ ۱۰۵ −۰.۲ ۱.۴ ۲۱.۳ ۱۴.۸ ۱۷۲۱ ۳۲۷ ۳ ۶
کیا ۳ ۹.۷ ۹ ۵۵ ۸۶ ۰.۴ ۰.۵ ۴۲.۳ ۷۷.۵ ۷۵۳ ۱۱۳۳ ۴ ۵۹
قیستو ۲.۹ ۱۷.۵ ۷ ۱۴.۱ ۵۳ −۱.۵ ۱.۶ ۴۲.۹ ۲۶.۴   ۷۷۴ ۱ ۷۰
غبهار ۲.۷ ۱۳.۹ ۱۱ ۱۷ ۴ −۰.۱ ۱.۷ ۶۰.۹ ۳۵.۴   ۱۲۰ ۴ ۱۴
وبشهر ۲.۵ ۱۰.۸ ۶ ۱۵.۸ ۸۱ ۱.۸ ۰.۳ ۷.۷ ۳۰.۱ ۴۸۳ ۶۵ ۴ ۱۲
دارو ۱.۸ ۴.۸ ۴ ۲۷.۴ ۴ ۰ ۰.۳ ۱۵.۷ ۵۹.۶ ۱۸ ۴۵ ۳ ۰
دهدشت ۱.۷ ۲۹ ۱۷ ۱۵.۵ ۲۷ ۰.۵ ۰.۵ ۵۳.۳ ۱۱۱.۸ ۲۲۵   ۳ ۲۷
ممسنی ۱.۵ ۲۴.۱ ۱۶ ۲۲.۴ ۱۱۳ ۰.۱ ۱.۶ ۵۷.۵ ۳۵.۹ ۸۶۴ ۷۵۷ ۲ ۱۸
چنوپا ۰.۳ ۳۷.۹ ۸ ۱۰ ۰ ۰ ۰.۴ ۵۰.۸ ۱۲۷.۱     ۱ ۲۷

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • لپیام
 • کقزوی
 • سبهان
 • پلاست
 • وآرین
 • غبهار
 • ثرود
 • ممسنی
 • حپترو
 • ساوه
 • شکربن
 • نیان
 • قیستو
 • حفاری
 • سنیر

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • چنوپا
 • دهدشت
 • وامید
 • بپاس
 • کیا
 • کساپا
 • دارو
 • شخارک
 • شیراز
 • فروس
 • فکمند
 • شستا
 • ارفع
 • حکشتی
 • سصفها

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۱.۹ همت و حجم عادی معاملات حدود ۲ همت است. فاکتور بازیگر کمی بالاست و می‌توان گفت که کمی کد به کد برای حفظ شاخص روی مرز حمایت ۲ میلیون واحد صورت گرفته است. حجم موثر روزهای اخیر به طور متوسط ۲ همت است و به نظر می‌رسد که عدد تعادلی شاخص کل با چنین حجمی، در حدود ۱.۹۴ تا ۱.۹۸ میلیون واحد باشد.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۵۷ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۹۳ است.

کدهای حقوقی امروز هم مثل روزهای اخیر محتاطانه رفتار کردند و با وجود درصد خرید بالا، قدرت و سرانه‌ی خرید بالایی نداشتند. در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۳۲ درصد با قدرت حقوقی ۱.۲۷ و در عموم بازار نیز مثبت ۱۲ درصد با قدرت حقوقی ۱.۱۳ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۵ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۸.۶ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۱.۵ و در شاخص‌سازها به ۱۱.۳ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۳۶۱ میلیارد پول خارج کرده‌اند که معادل منفی ۱۴ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۱.۰۸ است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بسیار نزدیک به سرانه‌ی خرید بود هر چند در ساعات اولیه، سرانه‌ی خرید به بیش از ۱۵۰ میلیون رسیده بود در حالی که سرانه‌ی فروش کمتر از ۹۰ میلیون بود. امروز قدرت حقیقی در صندوق‌های ثابت، ۰.۹۸ سرانه‌ی خرید حدود ۱۱۱ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به مثبت ۲۱۱ و منفی ۳۷۴ افزایش پیدا کرد.

حجم معاملات روی عدد متوسط ۲ همت حفظ شده و با چنین حجمی، عدد تعادلی شاخص و حجم روزانه در حد ۱.۹۴ تا ۱.۹۸ میلیون تخمین زده می‌شود. خوشبختانه در ۲ روز آخر، خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت خوب بود و تراز ۱۷ روزه از منفی ۷۵۹ به منفی ۳۷۰ تغییر کرد که این موضوع جلوی ریزش شارپ شاخص را می‌گیرد. کدهای حقوقی نیز حمایت نسبتاً خوبی از بازار کردند. اما بخش‌های منفی آمار: کدهای قوی حقوقی‌ها که هفته‌ی پیش در ۲ یا ۳ کندل کمی ورود کرده بودند، این هفته ورود قوی انجام ندادند. از طرفی فاکتور بازیگر پیش‌فاز کمی افزایش پیدا کرده در حالی که هنوز فاکتور بازیگر ارقام بالای ۱۱ است و نشان می‌دهد که در رنج منفی، تمایل به انجام کد به کد برای پایین‌تر کشیدن شاخص وجود دارد. بنابراین هفته‌ی بعدی روند بازار متعادل و کمی نزولی است و باید برای تصمیم‌گیری در مورد بستن سبد چند ماهه، علائم ورود نهنگ‌ها را به دقت رصد کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: