در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۷۶.۱  هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۶.۳ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۴ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۰.۷۱
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۷.۸ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۸۴
 • نمادهای صف خرید : ۲۳
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۲۰ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۴۶۷
 • نمادهای صف فروش : ۱۱۹
 • ارزش صف‌های فروش : ۶۲۱ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران کاملاً نزولی بود و شاخص کل با افت ۱.۰۷ درصدی حدود ۲۲ هزار واحد کاهش پیدا کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز افت ۱.۴۲ درصدی را تجربه کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خودرو ۸۷.۷ ۸.۴ ۱۰ ۱۹ ۳۶ −۱۲.۳ ۰.۵ ۱۸.۹ ۳۸.۶ ۴۴۰ ۱۲۸۹ ۴ ۱۳
شبندر ۶۴ ۱۱.۴ ۱۰ ۱۸.۲ ۵۵ ۳۵.۱ ۰.۲ ۱۲.۸ ۶۸.۱ ۲۶۹۶ ۱۰۷ ۳ ۱۲
فولاد ۵۱.۹ ۱۴.۹ ۱۱ ۱۵.۹ ۱۱۳ ۱۵ ۰.۵ ۱۲.۸ ۲۷.۱ ۳۶۷۸ ۲۴۲۹ ۳ ۶
شپنا ۵۱.۲ ۱۳.۸ ۱۳ ۱۷.۳ ۶۸ ۱۹.۳ ۰.۷ ۲۵.۸ ۳۵ ۱۷۰۲ ۱۱۲۳ ۳ ۷
فملی ۵۰.۸ ۱۸.۴ ۱۷ ۱۶.۴ ۱۴۷ ۷.۲ ۰.۵ ۱۰.۷ ۲۱.۹ ۳۷۱۶ ۲۵۹۱ ۲ ۷
ذوب ۲۶.۷ ۸.۸ ۱۲ ۱۷.۸ ۲۴ ۵.۵ ۰.۲ ۱۴.۹ ۶۳.۷ ۹۸۳ ۱۱۰ ۴ ۵
خساپا ۲۵.۱ ۹ ۱۰ ۱۶.۹ ۴۸ ۸.۵ ۰.۵ ۱۵.۲ ۳۲.۸ ۱۷۲۳ ۲۸۹ ۴ ۹
شتران ۲۳.۵ ۸.۴ ۹ ۱۷.۵ ۶۱ ۱۴.۱ ۰.۳ ۱۰.۳ ۳۱.۲ ۲۳۷۱ ۵۷ ۳ ۹
وبصادر ۲۰.۱ ۱۱.۶ ۱۱ ۱۹.۱ ۱۱۷ ۴.۸ ۰.۵ ۱۲.۲ ۲۲.۹ ۲۳۴۷ ۱۰۳۶ ۳ ۱۴
وغدیر ۱۹.۲ ۲۲.۹ ۱۳ ۱۹.۸ ۱۱۷ ۰.۶ ۰.۷ ۳۱.۶ ۴۳.۲ ۱۴۴۲ ۲۷۲۵ ۲ ۳
وتجارت ۱۸.۸ ۱۱.۲ ۱۶ ۱۸.۴ ۷۱ ۸.۱ ۰.۷ ۲۰.۸ ۲۸.۶ ۱۱۸۴ ۶۵۹ ۳ ۱۴
شپدیس ۱۶.۸ ۱۱.۳ ۱۱ ۱۷.۲ ۷۸ ۴ ۰.۴ ۱۴.۴ ۳۷ ۷۱۲ ۹۰۷ ۳ ۶
ومعادن ۱۵.۶ ۶.۴ ۶ ۱۵.۹ ۷۹ ۳.۹ ۰.۵ ۸.۵ ۱۶.۲ ۱۳۶۹ ۵۳۴ ۳ ۱۱
پترول ۱۳.۷ ۵.۱ ۶ ۱۷.۲ ۱۶ ۱.۳ ۰.۴ ۱۰.۶ ۲۴.۵ ۲۵۱ ۱۵۶ ۴ ۱۷
حکشتی ۱۱.۳ ۱۱.۳ ۹ ۱۴.۳ ۴۵ ۵ ۰ ۹.۳ ۵۱۵.۱ ۱۶۸۲   ۳  
فخوز ۱۱.۲ ۶.۳ ۸ ۲۰.۲ ۶۴ ۳.۹ ۰.۲ ۷.۸ ۴۲.۷ ۹۱۵ ۵۳۹ ۳ ۸
کگل ۱۰ ۱۱.۲ ۱۰ ۱۸.۶ ۹۶ ۶.۱ ۰.۳ ۹.۵ ۲۹.۷ ۱۵۷۲ ۲۹۲ ۳ ۸
شیران ۹.۷ ۸.۲ ۷ ۲۳.۹ ۸۰ ۳.۲ ۱ ۲۲.۶ ۲۲.۱ ۶۷۷ ۵۷۲ ۳ ۶۴
وبملت ۸۸.۱ ۱۵.۱ ۱۷ ۱۸.۳ ۴۴ ۱۷.۸ ۰.۸ ۳۵.۱ ۴۶.۵ ۱۷۶۴ ۵۲۹ ۲ ۶
شگویا ۹.۳ ۹.۵ ۶ ۱۸.۸ ۶۸ ۰.۸ ۱.۴ ۲۷.۵ ۱۹.۷ ۵۰۸ ۳۴۸ ۳ ۶
اخابر ۸.۸ ۱۱ ۹ ۱۴.۷ ۲۱ ۱.۸ ۰.۴ ۱۸.۱ ۴۴.۶ ۲۹۷   ۵ ۲۰
شبریز ۸.۷ ۹.۹ ۷ ۱۸.۸ ۵۴ ۴.۵ ۰.۵ ۱۷.۴ ۳۴ ۵۷۱ ۵۷ ۳ ۱۲
پارسان ۸.۶ ۱۵.۱ ۱۱ ۱۷.۴ ۷۸ ۳.۷ ۰.۲ ۱۴.۴ ۶۵.۹ ۱۲۹۲ ۷۳۶ ۳ ۳
پارس ۷.۸ ۵.۴ ۶ ۲۱.۳ ۴۴ ۱.۱ ۰.۲ ۹.۷ ۴۴.۳ ۳۶۸ ۲۹۳ ۳ ۱۱
بپاس ۷.۲ ۳۳.۳ ۳۹ ۴۳.۱ ۱۲۱ ۵.۱ ۰.۲ ۲۵.۹ ۱۳۸.۵ ۶۹۰۸ ۱۸۴۴ ۲ ۴
تاپیکو ۶.۷ ۱۲.۲ ۱۲ ۲۱.۲ ۸۲ ۳.۲ ۰.۴ ۱۶.۱ ۴۵.۲ ۸۶۵ ۲۹۰ ۳ ۸
وامید ۶.۶ ۲۶.۳ ۹ ۴۹.۶ ۱۱۸ ۴.۶ ۰.۱ ۱۷ ۱۷۰.۵ ۶۱۴۱ ۳۲۱ ۲ ۳
وپارس ۶.۵ ۷ ۶ ۱۶.۷ ۳۰ ۰.۸ ۰.۶ ۱۴.۵ ۲۳.۶ ۳۴۴ ۱۹۲ ۴ ۱۴
شیراز ۵.۸ ۷.۵ ۷ ۱۵.۴ ۲۷ ۱.۴ ۰.۴ ۱۲.۲ ۳۱.۷ ۲۹۵ ۴۴ ۳ ۱۲
رمپنا ۵.۶ ۷.۸ ۹ ۱۶.۳ ۶۲ ۰ ۰.۳ ۱۰.۳ ۳۸.۹ ۲۸۳ ۴۲۲ ۳ ۱۵
کاریس ۵.۴ ۵۸ ۲۰ ۱۴.۲ ۱۵۶ ۰.۹ ۰.۴ ۲۱.۸ ۴۸.۷ ۲۳۱۸ ۱۸۵۱ ۲ ۶
کچاد ۳.۷ ۶.۳ ۶ ۱۴.۳ ۶۸ ۱.۵ ۰.۷ ۹.۱ ۱۲.۹ ۳۹۳ ۱۶۰ ۳ ۳
شفن ۳.۶ ۵.۴ ۵ ۱۵.۷ ۶ ۰.۲ ۰.۵ ۱۱.۱ ۲۴.۶ ۲۱۱   ۴ ۱۲
کاوه ۳.۴ ۶ ۷ ۱۸.۴ ۵۱ −۰.۵ ۰.۸ ۱۴.۷ ۱۸.۶ ۲۹۴ ۵۷۰ ۳ ۵
زاگرس ۳.۴ ۷.۱ ۶ ۱۵.۷ ۵۴ −۱.۵ ۱.۱ ۱۶.۴ ۱۵.۱ ۹۴ ۱۶۷۸ ۳ ۱۵
همراه ۳.۳ ۵.۲ ۵ ۱۶.۳ ۱۵ ۰.۵ ۰.۵ ۱۱.۱ ۲۲.۶ ۱۱۹   ۳ ۱۲
آریا ۳ ۲.۹ ۳ ۱۲.۴ ۲۵ ۰.۷ ۰.۵ ۴.۳ ۸.۹ ۲۴۷   ۲ ۹
هرمز ۳ ۵.۵ ۴ ۱۶.۳ ۲۵ ۰.۷ ۰.۲ ۸.۴ ۳۴ ۳۶۹   ۳ ۱۵
جم ۱.۹ ۷.۲ ۵ ۲۴.۱ ۷۳ ۰.۷ ۰.۲ ۱۰ ۴۴.۴ ۴۸۷ ۱۷۰ ۳ ۵
وصندوق ۱.۸ ۱۰.۳ ۹ ۲۷.۷ ۱۰۱ ۱.۵ ۰.۱ ۴.۷ ۴۸.۳ ۴۰۱ ۷۷ ۳ ۳
اپال ۱.۸ ۵ ۳ ۱۳.۱ ۵۴ ۱ ۱ ۹.۴ ۹ ۴۸۰   ۳ ۱۰
تاصیکو ۱.۵ ۷.۸ ۱۲ ۱۷ ۹۹ ۰.۶ ۰.۴ ۷.۶ ۱۸.۸ ۳۳۳ ۲۲۶ ۲ ۱۱
صبا ۱.۵ ۳ ۵ ۱۳.۷ ۰ ۰ ۲.۲ ۱۲.۵ ۵.۷     ۳ ۲۳
شخارک ۱.۴ ۷.۸ ۸ ۱۳.۲ ۵۱ ۰.۷ ۰.۳ ۷.۹ ۲۲.۷ ۳۴۱   ۳ ۶
مبین ۱.۳ ۵.۲ ۶ ۱۳ ۳۷ −۰.۱ ۰.۳ ۶.۷ ۲۳.۲ ۱۰۲ ۱۲۸ ۳ ۱۱
شکبیر ۰.۸ ۱۴.۲ ۷ ۱۶.۴ ۶۵ ۰.۲ ۰.۵ ۲۰.۶ ۴۵.۳ ۱۶۳ ۱۵۰ ۲ ۵
مارون ۰.۳ ۳.۸ ۹ ۱۱.۱ ۳۸ ۰.۱ ۰.۷ ۵.۲ ۸ ۱۱۰   ۲ ۸
کگهر ۰.۳ ۴.۶ ۱۰ ۱۶ ۱۵۰ ۰.۱ ۰.۳ ۱.۵ ۴.۵ ۱۳۶ ۱۶۳ ۲ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • خودرو
 • شبندر
 • فولاد
 • شپنا
 • فملی
 • ذوب
 • خساپا
 • شتران
 • وبصادر
 • وغدیر
 • وتجارت

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • خودرو
 • زاگرس
 • کاوه
 • مبین
 • رمپنا
 • صبا
 • مارون
 • کگهر
 • شفن
 • شکبیر
 • همراه
 • وغدیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شبندر
 • شپنا
 • وبملت
 • فولاد
 • شتران
 • خساپا
 • وتجارت
 • فملی
 • کگل
 • ذوب
 • بپاس
 • حکشتی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • پارسان
 • تاپیکو
 • شبندر
 • شپدیس
 • حکشتی
 • وتجارت
 • اخابر
 • شبریز
 • شگویا

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • جم
 • شیران
 • پارس
 • تاپیکو
 • فخوز
 • خودرو
 • شبریز
 • شگویا
 • وتجارت

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثشاهد ۶۱ ۱۰.۸ ۱۲ ۱۸.۳ ۴ −۱.۳ ۰.۹ ۳۲.۸ ۳۶.۷ ۵۱۴ ۳۰۰ ۵ ۲۹
خزامیا ۴۴.۳ ۹ ۱۰ ۱۸.۶ ۴ ۰.۶ ۰.۴ ۲۰.۸ ۵۶.۵ ۲۸۰ ۱۷۷ ۵ ۲۴
ثفارس ۴۲.۸ ۲۲.۴ ۲۰ ۱۶.۴ ۲۵ ۷.۲ ۰.۷ ۴۸.۶ ۷۱.۵ ۲۹۳۱ ۸۶۹ ۵ ۰
حفاری ۳۴.۹ ۱۲.۸ ۱۵ ۱۹.۷ ۴۸ −۹.۲ ۱.۱ ۳۷.۲ ۳۳.۹ ۶۱۰ ۲۱۲۲ ۳ ۰
غالبر ۲۴.۳ ۲۸.۳ ۱۵ ۱۶.۱ ۱۲ −۲.۲ ۰.۶ ۶۷.۴ ۱۲۱.۶ ۲۰۳ ۸۶۱ ۴ ۸
فباهنر ۲۴.۱ ۵ ۴ ۱۷.۷ ۴ ۱.۱ ۰.۴ ۱۱ ۲۶.۸ ۲۶۳ ۰ ۳ ۱۱
کرازی ۲۳.۷ ۱۲.۹ ۶ ۲۶.۹ ۷۹ ۱۸.۴ ۰.۴ ۱۹.۸ ۵۱ ۶۲۳۱ ۶۶ ۴ ۸
ثبهساز ۲۱.۳ ۸.۲ ۶ ۱۷.۴ ۹ ۱.۶ ۱.۲ ۲۷.۶ ۲۳.۸ ۴۲۶ ۱۰۸ ۵ ۱۱
سفار ۲۰.۲ ۲۷.۷ ۱۷ ۱۶.۹ ۷ −۱.۲ ۱.۳ ۹۸.۹ ۷۵.۷ ۸۶ ۶۷۴ ۵ ۶
کالا ۱۹.۵ ۸.۴ ۷ ۱۷.۷ ۴۴ ۰ ۰.۴ ۱۵.۳ ۳۵.۹ ۷۰۵ ۱۴۱۰ ۵ ۲۸
ورنا ۱۸.۷ ۱۱.۷ ۱۱ ۱۷.۲ ۶ ۰.۴ ۰.۵ ۲۵.۸ ۵۶.۴ ۱۸۳ ۱۸۳ ۵ ۲۳
وملی ۱۷.۹ ۲۳.۴ ۸ ۱۵ ۹۵ −۱۰.۲ ۱.۴ ۳۷.۷ ۲۷.۶ ۱۷۰۰ ۳۴۵۰ ۵ ۲۹
سصفها ۱۷.۶ ۴.۲ ۴ ۲۹.۸ ۰ ۰.۱ ۰.۴ ۱۶.۱ ۳۷.۳ ۳۹   ۵ ۳۳
کگاز ۱۷.۲ ۲۱.۳ ۹ ۲۰.۵ ۱۰۱ ۳.۶ ۱ ۴۱.۲ ۴۰.۱ ۳۴۹۷ ۲۲۸۸ ۵ ۱۱
غبهنوش ۱۶.۵ ۱۴.۸ ۹ ۱۶.۲ ۳۳ −۲.۸ ۰.۸ ۳۳.۹ ۴۴.۳ ۳۱۶ ۱۰۱۰ ۵ ۳۰
ثمسکن ۱۶.۴ ۱۳.۷ ۹ ۲۴.۳ ۷۰ ۱۱.۱ ۰.۴ ۲۳.۲ ۵۲.۷ ۳۷۴۶ ۱۸۵ ۵ ۱۴
وساپا ۱۶.۳ ۱۱.۲ ۱۰ ۱۷ ۵ ۰.۸ ۰.۶ ۲۷.۱ ۴۴.۱ ۳۸۴   ۵ ۱۸
های وب ۱۶ ۶.۱ ۶ ۱۸.۳ ۱۰ −۱ ۰.۴ ۱۴.۳ ۳۲.۵ ۱۴۹ ۴۲۸ ۴ ۱۸
شسینا ۱۵.۹ ۷.۶ ۸ ۱۷.۴ ۸ ۰.۹ ۰.۵ ۱۶.۴ ۳۴.۱ ۱۳۰ ۵۵ ۷ ۱۶
کفپارس ۱۴.۲ ۷.۵ ۷ ۱۷.۶ ۲۱ −۰.۷ ۰.۸ ۱۸.۹ ۲۴.۶ ۲۷۲ ۸۹۰ ۶ ۰
قثابت ۱۳.۹ ۱۱.۲ ۸ ۱۸.۱ ۲۳ ۲.۶ ۰.۳ ۲۱.۴ ۶۳.۱ ۷۳۴ ۳۰۰ ۵ ۱۷
ونیرو ۱۳.۴ ۱۱.۵ ۱۱ ۲۲.۷ ۶۹ ۸ ۰.۶ ۲۳.۳ ۳۸.۶ ۷۴۳ ۳۲۱ ۶ ۵
کاما ۱۳.۳ ۵.۹ ۷ ۱۹.۲ ۸ ۱ ۰.۴ ۱۴.۱ ۳۲.۶ ۴۹۶   ۵ ۱۵
ثامان ۱۳.۱ ۱۲.۲ ۱۲ ۱۴.۵ ۵ ۰.۶ ۰.۵ ۲۴.۲ ۵۱.۳ ۲۰۲ ۲۳ ۴ ۴۶
بورس ۱۲.۶ ۶.۷ ۷ ۱۸.۵ ۸ −۰.۱ ۰.۳ ۱۴.۹ ۴۴ ۲۱۷ ۵۲۴ ۴ ۱۲
خرینگ ۱۱.۸ ۹.۸ ۸ ۱۸.۲ ۱ ۰.۱ ۰.۶ ۲۵.۷ ۴۶.۷ ۸۹   ۵ ۶۲
ختوقا ۱۱.۸ ۸.۲ ۹ ۱۸.۱ ۹ ۰.۵ ۰.۶ ۱۹.۸ ۳۵.۲ ۲۰۱ ۱۵۰ ۵ ۱۶
دانا ۱۱.۶ ۷.۵ ۸ ۱۷.۴ ۱۳ ۰.۹ ۰.۵ ۱۶.۸ ۳۵.۲ ۳۰۰ ۱۳۵ ۴ ۴
فلوله ۱۱.۴ ۷.۷ ۷ ۱۷.۸ ۱۴ ۱.۶ ۰.۴ ۱۶ ۴۰.۱ ۵۴۴   ۵ ۱۷
فاذر ۱۱.۲ ۸.۳ ۸ ۱۸ ۱۵ ۱.۱ ۰.۶ ۲۰.۴ ۳۵.۲ ۲۳۱ ۳۳۴ ۴ ۱۸
ولملت ۱۱.۱ ۹.۷ ۱۰ ۱۹.۵ ۷ −۰.۶ ۱.۳ ۳۹.۸ ۳۱.۷ ۳۶ ۷۲۹ ۶ ۰
دفارا ۱۱ ۱۱.۹ ۷ ۲۳.۵ ۳۹ ۱.۳ ۰.۳ ۲۵.۷ ۸۸.۹ ۳۰۸ ۷۳۲ ۳ ۳
خصدرا ۱۰.۷ ۹.۶ ۹ ۲۵.۵ ۰ ۰ ۱.۴ ۵۵.۷ ۴۰     ۳ ۱۵
وتوصا ۱۰.۶ ۵.۵ ۷ ۱۹.۸ ۵ −۰.۳ ۱.۱ ۲۰.۱ ۱۸.۷ ۵۱ ۱۳۹ ۳ ۷
فجر ۹.۴ ۸ ۱۱ ۲۱ ۲۳ ۱.۲ ۰.۶ ۲۱.۸ ۳۵.۹ ۲۴۳ ۱۵۸ ۳ ۰
وآذر ۹.۲ ۷.۶ ۸ ۱۷.۱ ۶ −۰.۲ ۰.۹ ۲۲.۳ ۲۴.۸ ۱۸۷ ۳۶۹ ۴ ۲۵
لپارس ۹ ۷.۹ ۸ ۱۵ ۱۳ ۱.۲ ۰.۳ ۱۲.۴ ۴۸.۴ ۱۱۸۶   ۴ ۱۶
کماسه ۸.۹ ۷.۷ ۹ ۱۸.۸ ۲۷ ۱.۸ ۱ ۲۳ ۲۴.۲ ۷۰۵ ۸۸ ۶ ۲۴
کقزوی ۸.۹ ۲۸.۶ ۱۹ ۱۷.۲ ۱۱ ۰.۳ ۱.۲ ۹۹.۸ ۸۰.۱ ۳۲۹ ۱۷۵ ۳ ۲
خنصیر ۸.۸ ۶ ۶ ۱۸.۴ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۵.۹ ۳۰     ۵ ۲۵
سدشت ۸.۶ ۱۱.۳ ۱۱ ۱۷.۸ ۹ −۰.۱ ۱.۳ ۴۰.۸ ۳۲ ۱۷۳ ۴۱۶ ۴ ۰
چفیبر ۸.۵ ۹.۸ ۸ ۱۵.۶ ۱۸ ۱.۱ ۰.۸ ۲۲.۹ ۲۹.۳ ۶۵۵ ۱۰۵ ۶ ۴
سیمرغ ۸.۵ ۱۴.۱ ۱۲ ۱۴.۹ ۳۴ ۲.۹ ۱ ۳۳.۶ ۳۳.۱ ۹۵۵   ۴ ۰
برکت ۸.۴ ۵.۵ ۵ ۱۴.۶ ۱۴ ۰.۱ ۰.۶ ۱۰.۸ ۱۷.۹ ۳۰۹ ۱۶۹ ۵ ۱۷
غنوش ۸.۳ ۶.۵ ۷ ۱۷.۲ ۲۸ ۱.۵ ۱.۱ ۱۹.۳ ۱۷.۲ ۶۴۲ ۳۸۷ ۴ ۱۰
خپویش ۸ ۱۶.۲ ۱۲ ۱۹.۱ ۴۳ ۳.۵ ۰.۴ ۲۶.۹ ۶۳.۷ ۴۸۶   ۴ ۶
کدما ۷.۹ ۵.۹ ۷ ۱۷ ۷ ۰.۲ ۰.۵ ۱۲.۸ ۲۸.۴ ۴۰۲ ۸۳ ۵ ۱۸
تکنو ۷.۹ ۶.۹ ۷ ۱۷.۸ ۰ ۰ ۱ ۲۳.۷ ۲۳.۴     ۴ ۱۹
پتایر ۷.۹ ۷.۲ ۶ ۱۷.۹ ۴۴ −۱.۴ ۰.۶ ۱۴.۸ ۲۶.۶ ۲۴۸ ۲۴۰۳ ۵ ۱۰
کسرا ۷.۷ ۹.۹ ۸ ۱۸.۱ ۵۶ −۱.۸ ۰.۷ ۲۱.۲ ۲۹.۱ ۳۲۰ ۳۰۹۵ ۵ ۱۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • خزامیا
 • ثفارس
 • حفاری
 • غالبر
 • فباهنر
 • کرازی
 • ثبهساز
 • سفار
 • کالا
 • ورنا
 • وملی

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وملی
 • حفاری
 • غبهنوش
 • بالبر
 • دپارس
 • غالبر
 • کسرا
 • پتایر
 • ثشاهد
 • سفار
 • های وب
 • اسیاتک

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • کرازی
 • ثمسکن
 • ونیرو
 • ثفارس
 • قشرین
 • کگاز
 • خپویش
 • شفا
 • خریخت
 • سیمرغ
 • قثابت
 • غپینو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • غالبر
 • سفار
 • ثفارس
 • قشرین
 • شپاکسا
 • خپویش
 • بالبر
 • پلوله
 • غبهنوش

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • دپارس
 • سصفها
 • کرازی
 • وسینا
 • دکیمی
 • دسبحان
 • خصدرا
 • ثمسکن
 • دفارا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۸۷.۴ ۵۹ ۷۱ ۱۳.۷ ۹۴ −۱۲۱.۸ ۱.۳ ۹۴.۹ ۷۱.۴ ۴۰۶۶ ۸۴۰۶ ۰ ۰
یاقوت ۳۶۰.۳ ۷۶.۲ ۵۶ ۱۳.۵ ۱۳۷ −۶۵.۶ ۱.۵ ۷۶.۴ ۵۲ ۱۹۳۸۳ ۳۹۸۲۷ ۰ ۰
اعتماد ۲۳۲.۲ ۱۰۱.۵ ۱۱۳ ۱۳.۸ ۱۳۱ −۴.۲ ۱ ۹۶.۹ ۹۵.۵ ۱۱۵۳۸ ۹۶۳۹ ۰ ۰
فیروزا ۱۸۰.۸ ۲۲۰.۷ ۱۶۰ ۱۴.۷ ۱۵۶ ۱۷.۱ ۰.۴ ۹۱.۶ ۲۱۷.۵ ۱۸۷۲۱ ۱۲۰۵۹ ۰ ۰
سپیدما ۱۷۳.۴ ۲۵۹.۳ ۱۵۸ ۱۸.۲ ۱۹۴ ۲.۹ ۰.۸ ۲۶.۸ ۳۲.۱ ۳۳۸۸۱ ۱۸۵۰۱ ۰ ۰
همای ۱۵۱.۱ ۲۷.۳ ۴۴ ۱۴.۳ ۳۰ −۳۴.۹ ۰.۴ ۴۸.۹ ۱۱۸ ۱۳۰۸ ۵۰۱۸ ۰ ۱
کمند ۱۳۴.۷ ۵۴.۴ ۷۲ ۱۷.۴ ۹۷ −۲۶.۸ ۱ ۸۶ ۸۵.۲ ۱۰۳۴۳ ۱۳۰۸۶ ۰ ۱
کیان ۱۳۰.۱ ۴۲.۶ ۴۹ ۱۳.۶ ۹۹ ۸.۴ ۰.۹ ۵۴.۲ ۶۲.۵ ۹۸۰۷ ۳۵۴۲ ۰ ۰
سپر ۸۹.۶ ۹۸.۲ ۱۰۸ ۱۳.۴ ۱۴۸ −۲۰.۲ ۱.۶ ۷۹.۹ ۴۸.۶ ۷۰۰۵ ۱۹۰۵۳ ۰ ۰
ثبات ۸۵.۸ ۱۳۵.۲ ۲۶۳ ۱۴.۳ ۱۵۰ −۱.۵ ۱ ۹۳.۳ ۹۵.۴ ۱۰۶۲۰ ۶۵۲۵ ۰ ۰
آکورد ۶۹.۶ ۸۲.۲ ۶۶ ۱۲.۲ ۱۴۰ −۹.۴ ۱.۶ ۷۳ ۴۶.۶ ۱۱۰۱۶ ۴۴۵۶ ۰ ۰
کارین ۶۷.۹ ۲۱۷.۷ ۱۴۸ ۲۲.۱ ۱۸۳ −۴ ۱.۱ ۸۵.۹ ۷۵.۴ ۳۰۰۴۷ ۱۶۰۳۶ ۰ ۰
صایند ۶۴.۹ ۴۱.۲ ۴۹ ۱۴ ۸۳ −۵۱.۲ ۱.۷ ۷۴.۲ ۴۳.۳ ۴۸۷ ۸۷۸۱ ۰ ۰
داریک ۵۳.۳ ۳۶.۵ ۴۴ ۱۳.۷ ۶۳ −۱۰ ۰.۹ ۶۶.۵ ۷۰.۴ ۲۹۴۹ ۴۳۵۵ ۰ ۰
پارند ۴۶.۱ ۸۵.۴ ۱۲۳ ۱۷.۶ ۱۳۵ ۵.۲ ۰.۵ ۷۱.۶ ۱۳۰.۵ ۶۷۳۸ ۴۰۷۳ ۰ ۱
فردا ۳۸.۵ ۲۹۶ ۳۲۷ ۱۳.۷ ۱۷۳ −۰.۲ ۰.۹ ۱۰۲.۹ ۱۱۴.۲ ۱۱۰۷۸ ۳۳۴۵۳ ۰ ۰
هامرز ۳۷.۱ ۲۲۶.۲ ۲۰۸ ۲۰.۵ ۱۷۸ −۳.۵ ۰.۹ ۹۲.۴ ۱۰۲.۵ ۵۲۰۷ ۸۶۸۴ ۰ ۱
تصمیم ۳۳.۴ ۱۰۲.۱ ۱۱۰ ۱۳.۳ ۱۵۳ −۶.۲ ۱.۶ ۷۴.۹ ۴۸.۲ ۱۱۱۸۵ ۴۷۶۷ ۰ ۰
امین یکم ۱۷.۶ ۳۳.۱ ۲۹ ۱۳ ۵۸ ۲.۶ ۰.۳ ۳۷ ۱۲۸.۶ ۶۳۷۶ ۱۸۷۴ ۰ ۱
مانی ۱۳ ۲۷.۵ ۴۵ ۱۴ ۱۱۳ −۳.۲ ۰.۶ ۲۸.۳ ۴۵.۷ ۱۹۰۱ ۱۷۸۲ ۰ ۰
آسامید ۹.۷ ۶۵.۷ ۹۳ ۱۲.۴ ۱۲۲ −۰.۳ ۰.۷ ۵۵.۷ ۷۵.۶ ۵۷۶۴ ۱۵۲۳ ۰ ۰
یارا ۵.۹ ۹۶.۸ ۹۶ ۱۳.۳ ۱۰۸ −۳.۳ ۳.۱ ۱۶۸.۴ ۵۴ ۵۰۹ ۲۴۱۳ ۰ ۰
خاتم ۴.۴ ۴۳.۴ ۶۹ ۱۳.۶ ۸۳ −۱.۴ ۱.۹ ۹۲.۵ ۴۸ ۱۱۴۳ ۲۵۰۹ ۰ ۰
دارا ۱.۴ ۶۵.۷ ۱۹۹ ۱۱.۷ ۹۶ ۱.۲ ۰.۱ ۱۶.۲ ۱۳۰.۸ ۱۲۴۹ ۳۵ ۰ ۰
گنجینه ۰.۹ ۱۹.۶ ۲۹۳ ۱۱ ۹۴ −۰.۸ ۲.۷ ۲۵ ۹.۴   ۸۴۴ ۰ ۰
سپاس ۰.۸ ۳۴.۲ ۲۷۵ ۱۲.۲ ۱۳۲ −۰.۴ ۷.۷ ۵۰.۲ ۶.۵ ۳۰۲ ۲۳۱ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۴.۲ ۸ ۲۰ ۹۲ ۰.۱ ۰.۱ ۱.۲ ۱۵.۴ ۱۱۵   ۰ ۱
ارمغان ۰.۱ ۱۰.۲ ۱۰۵ ۱۰ ۱۲ ۰ ۰.۷ ۱۶.۴ ۲۴   ۱۰ ۰ ۱
گنجین ۰ ۸ ۱۵ ۶.۷ ۹۷ ۰ ۵.۵ ۹.۴ ۱.۷ ۴ ۲۷ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وسدید ۱۸۳.۳ ۳۶.۷ ۱۹ ۲۰.۹ ۲۶ −۱۵.۴ ۱.۴ ۱۴۴.۳ ۱۰۵.۳ ۲۲۵۱ ۲۲۱۱ ۱  
وآیند ۱۳۰.۷ ۲۳.۹ ۲۲ ۲۲.۱ ۳۸ ۷.۶ ۰.۵ ۶۳.۳ ۱۲۰.۶ ۴۰۵۵ ۱۸۸۶ ۱ ۷
گشان ۸۵.۴ ۲۶.۷ ۱۲ ۱۵.۴ ۷ −۴.۶ ۱.۶ ۹۸.۵ ۵۹.۷ ۲۶۶ ۱۲۶۳ ۲ ۱۳
شبندر ۶۴ ۱۱.۴ ۱۰ ۱۸.۲ ۵۵ ۳۵.۱ ۰.۲ ۱۲.۸ ۶۸.۱ ۲۶۹۶ ۱۰۷ ۳ ۱۲
نیان ۳۳.۴ ۸.۳ ۳ ۱۴.۴ ۳۷ −۱۱.۱ ۳.۷ ۳۹.۳ ۱۰.۶ ۱۵۵ ۱۳۰۱ ۴ ۰
غالبر ۲۴.۳ ۲۸.۳ ۱۵ ۱۶.۱ ۱۲ −۲.۲ ۰.۶ ۶۷.۴ ۱۲۱.۶ ۲۰۳ ۸۶۱ ۴ ۸
فباهنر ۲۴.۱ ۵ ۴ ۱۷.۷ ۴ ۱.۱ ۰.۴ ۱۱ ۲۶.۸ ۲۶۳ ۰ ۳ ۱۱
کرازی ۲۳.۷ ۱۲.۹ ۶ ۲۶.۹ ۷۹ ۱۸.۴ ۰.۴ ۱۹.۸ ۵۱ ۶۲۳۱ ۶۶ ۴ ۸
بازرگام ۱۸.۵ ۹۵.۵ ۱۵ ۴۳.۹ ۱۰۰ ۱۸.۱ ۰ ۱۴.۲ ۵۵۶.۳ ۳۵۵۴ ۴۱ ۲ ۹
ثرود ۱۸.۱ ۱۷ ۸ ۲۱ ۷ ۰.۶ ۱.۴ ۷۶.۵ ۵۳.۵ ۱۰۱۰ ۳۳۱ ۶ ۸
وملی ۱۷.۹ ۲۳.۴ ۸ ۱۵ ۹۵ −۱۰.۲ ۱.۴ ۳۷.۷ ۲۷.۶ ۱۷۰۰ ۳۴۵۰ ۵ ۲۹
آریان ۱۷.۳ ۲۷.۳ ۱۴ ۳۵.۲ ۱۳۴ ۸.۶ ۰.۵ ۳۶.۵ ۶۹ ۱۹۹۱ ۶۰۹ ۳ ۰
ثمسکن ۱۶.۴ ۱۳.۷ ۹ ۲۴.۳ ۷۰ ۱۱.۱ ۰.۴ ۲۳.۲ ۵۲.۷ ۳۷۴۶ ۱۸۵ ۵ ۱۴
خرینگ ۱۱.۸ ۹.۸ ۸ ۱۸.۲ ۱ ۰.۱ ۰.۶ ۲۵.۷ ۴۶.۷ ۸۹   ۵ ۶۲
دفارا ۱۱ ۱۱.۹ ۷ ۲۳.۵ ۳۹ ۱.۳ ۰.۳ ۲۵.۷ ۸۸.۹ ۳۰۸ ۷۳۲ ۳ ۳
غدانه ۱۰.۱ ۸.۵ ۶ ۱۷.۴ ۱۶ ۱.۶ ۰.۴ ۱۸.۱ ۴۰.۴ ۸۰۵   ۳ ۸۲
دعبید ۹.۱ ۲۷.۳ ۹ ۲۰.۱ ۸۵ ۷.۳ ۰.۱ ۱۳.۱ ۱۵۳ ۱۴۸۰ ۱۰۸ ۴ ۱۲
مادیرا ۸.۱ ۹.۴ ۷ ۱۷.۵ ۱۶ ۰.۷ ۰.۵ ۲۰.۴ ۴۴.۴ ۴۹۶ ۳۳۵ ۴ ۱۵
پتایر ۷.۹ ۷.۲ ۶ ۱۷.۹ ۴۴ −۱.۴ ۰.۶ ۱۴.۸ ۲۶.۶ ۲۴۸ ۲۴۰۳ ۵ ۱۰
پارس ۷.۸ ۵.۴ ۶ ۲۱.۳ ۴۴ ۱.۱ ۰.۲ ۹.۷ ۴۴.۳ ۳۶۸ ۲۹۳ ۳ ۱۱
بالبر ۷.۵ ۱۵.۸ ۵ ۱۳.۵ ۳۶ −۲.۷ ۲.۱ ۴۸.۸ ۲۲.۷ ۳ ۱۳۳۸ ۴ ۱۲
غچین ۷.۵ ۱۱.۳ ۶ ۱۶ ۱۹ ۱.۴ ۰.۲ ۱۸.۸ ۷۷.۸ ۴۷۷   ۳ ۱۰
غپینو ۷.۴ ۹.۸ ۵ ۱۷.۳ ۳۴ ۲.۵ ۰.۲ ۱۳.۷ ۶۱.۲ ۶۳۳   ۴ ۲۰
فسازان ۷.۳ ۱۰.۳ ۸ ۱۹.۵ ۲۳ ۱.۷ ۰.۴ ۲۲.۱ ۵۱.۲ ۴۲۳   ۵ ۱۴
شکربن ۷.۱ ۱۰.۹ ۷ ۱۹.۹ ۵۸ ۰ ۱.۵ ۳۵.۸ ۲۴.۴ ۲۹۲ ۶۷۴ ۴ ۱
وامید ۶.۶ ۲۶.۳ ۹ ۴۹.۶ ۱۱۸ ۴.۶ ۰.۱ ۱۷ ۱۷۰.۵ ۶۱۴۱ ۳۲۱ ۲ ۳
دتوزیع ۶.۳ ۱۱.۹ ۷ ۱۵.۹ ۷۹ ۱.۳ ۰.۲ ۱۱.۶ ۴۹.۸ ۱۰۴۹ ۹۱۱ ۴ ۲۰
ومعلم ۵.۴ ۷.۱ ۸ ۱۷.۹ ۱۸ ۰.۱ ۱.۴ ۲۵.۹ ۱۷.۹ ۱۳۹ ۲۰۷ ۶ ۶
شپاکسا ۵.۱ ۱۶.۵ ۶ ۲۲.۶ ۲ ۰.۱ ۰.۶ ۵۳.۸ ۹۱.۶ ۱۰۷ ۱۸ ۵ ۱۷
فتوسا ۵ ۵.۴ ۴ ۱۷.۴ ۲۵ ۱.۲ ۰.۵ ۱۰.۴ ۲۱.۹ ۱۲۱۲   ۵ ۱۳
فزرین ۴.۹ ۵.۸ ۷ ۱۶.۶ ۳۵ ۱.۸ ۰.۳ ۸.۸ ۲۶.۱ ۴۳۳   ۵ ۴
کهمدا ۴.۹ ۷.۲ ۷ ۱۶.۴ ۳۳ ۱.۵ ۰.۲ ۹.۹ ۴۳ ۳۱۹ ۴۵ ۴ ۹
بزاگرس ۴.۷ ۹.۳ ۵ ۱۵.۸ ۳۳ ۱.۶ ۰.۳ ۱۲.۹ ۴۵.۸ ۷۷۶   ۵ ۲۰
تپمپی ۴.۴ ۱۱.۳ ۸ ۱۶.۴ ۴۹ ۱.۹ ۰.۲ ۱۲.۵ ۶۱.۹ ۵۱۲ ۱۱۷ ۴ ۴
تایرا ۴.۳ ۷.۶ ۶ ۲۲.۷ ۴۳ ۰ ۰.۵ ۱۸.۳ ۴۰.۶ ۴۶۹ ۸۹۹ ۳ ۷
شفا ۴.۱ ۲۹.۳ ۵ ۱۷.۹ ۱۰۷ ۳.۵ ۰.۱ ۷.۱ ۶۶.۴ ۱۳۰۸ ۲۲۹ ۳ ۹
قاسم ۳.۸ ۱۰.۷ ۶ ۱۷.۸ ۱۲۳ ۰ ۰.۵ ۱۰.۳ ۲۱.۲ ۴۶۴ ۷۸۴ ۴ ۱۳
شپاس ۳.۸ ۱۲.۴ ۸ ۲۱.۵ ۲۶ ۰.۷ ۰.۳ ۲۶.۸ ۸۵.۶ ۴۱۴ ۱۵۱ ۴ ۱۰
غبهار ۳.۵ ۱۸.۳ ۱۰ ۱۶ ۵ ۰ ۲.۴ ۹۲.۸ ۳۸.۴ ۱۰۱ ۸۳ ۴ ۱۴
گنگین ۳ ۸۲.۲ ۳۴ ۲۰ ۱۰۸ ۱ ۰.۳ ۷۱.۴ ۲۶۰ ۱۰۲۲ ۵۴۰ ۴ ۱۰
هرمز ۳ ۵.۵ ۴ ۱۶.۳ ۲۵ ۰.۷ ۰.۲ ۸.۴ ۳۴ ۳۶۹   ۳ ۱۵
کبافق ۲.۹ ۷.۹ ۵ ۱۷ ۱۳ ۰.۴ ۰.۵ ۱۷.۳ ۳۴.۵ ۱۲۵   ۴ ۱۴
کفرآور ۲.۶ ۲۴.۹ ۱۴ ۱۵.۴ ۱۴ ۰.۲ ۱.۶ ۹۰.۱ ۵۵.۸ ۲۹۸ ۷۲ ۳ ۱۲
کساوه ۲.۶ ۱۰ ۱۱ ۲۰ ۶۶ ۱.۱ ۰.۲ ۱۱.۵ ۵۹.۷ ۴۸۰ ۹۹ ۴ ۱۰
دابور ۲.۵ ۵.۸ ۳ ۱۸.۸ ۲۸ ۰.۱ ۰.۲ ۱۰.۸ ۴۷.۲ ۲۰۹ ۱۴۰ ۳ ۱۵
ثاصفا ۱.۹ ۱۷.۲ ۱۲ ۱۶.۵ ۹۸ ۰ ۱.۷ ۳۴.۸ ۲۰.۷ ۳۰۲ ۴۳۸ ۱ ۰
تشتاد ۱.۸ ۱۱.۸ ۸ ۲۴.۶ ۲ ۰ ۲.۶ ۹۸.۸ ۳۸.۷   ۳۵ ۲ ۹
دزهراوی ۱.۶ ۴.۲ ۴ ۱۵.۵ ۲۱ ۰.۲ ۰.۳ ۷.۱ ۲۱.۹ ۲۵۰ ۹۵ ۴ ۱۲
شرنگی ۱ ۸.۳ ۸ ۱۹.۳ ۹۲ ۰.۴ ۰.۵ ۱۰.۳ ۲۲.۷ ۶۵۱ ۲۸۵ ۲ ۸
شکبیر ۰.۸ ۱۴.۲ ۷ ۱۶.۴ ۶۵ ۰.۲ ۰.۵ ۲۰.۶ ۴۵.۳ ۱۶۳ ۱۵۰ ۲ ۵

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • وسدید
 • تشتاد
 • گشان
 • غبهار
 • کفرآور
 • ثرود
 • بالبر
 • نیان
 • وملی
 • شکربن
 • داراب
 • ثاصفا
 • ومعلم
 • تاتمس

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • بازرگام
 • گنگین
 • وآتوس
 • وامید
 • دعبید
 • غالبر
 • وآیند
 • گپارس
 • شپاکسا
 • دفارا
 • شپاس
 • غچین
 • آریان
 • شبندر
 • شفا

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۳ همت است. با توجه به افت بیش از ۱ درصدی شاخص و بالاتر از ۱۱ بودن فاکتور بازیگر، حجم موثر بالاتر از حجم عادی و حدود ۲.۴ همت است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۵۲ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۱ است.

کدهای حقوقی امروز خرید نسبتاً خوبی داشتند و در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۲۵ درصد با قدرت حقوقی ۱.۳۹ و در عموم بازار نیز مثبت ۱۵ درصد با قدرت حقوقی ۰.۹۸ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ‍۱۷.۶ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷.۷ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها و در ساعات اولیه به کمتر از ۱۰ رسیده بود اما تدریجاً کد به کدها در رنج منفی افزایش پیدا کرد و در نهایت فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۱.۷ و در شاخص‌سازها به ۱۱.۱ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۳۳۷ میلیارد پول خارج کرده‌اند که معادل منفی ۱۴ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۰.۹۵ است. در مجموع آمار حقوقی بسیار خوب است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی کمی بالاتر از سرانه خرید حقیقی بود و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۹۱  و سرانه‌ی خرید حدود ۸۱ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به مثبت ۶۴ و منفی ۵۴۶ میلیارد افزایش پیدا کرد.

در سه هفته‌ی اخیر حجم موثر در روزهای منفی حدود ۲.۵ و در روزهای مثبت کمتر از ۱.۷ است و امروز نیز این رویه تکرار شد و نشان می‌دهد که اصلاح شاخص ادامه دارد. امروز برخلاف چند روز اخیر، تراز صندوق‌ها به محدوده‌ی مثبت نزدیک‌تر شده اما هنوز در اعداد منفی ۵۰۰ میلیارد به پایین است و از سقوط شاخص خبر می‌دهد. فاکتور بازیگر در عموم نمادها و به خصوص شاخص‌سازها بالاتر از ۱۱ است و قدرت حقوقی و درصد خالص خرید حقوقی نیز به قدر کافی خوب نیست. لذا با جمع‌بندی آمار و ارقام به این نتیجه می‌رسیم که شاخص افت بیشتری را تجربه خواهد کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: