در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۲۱ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۸۵.۸ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۴ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۰.۸۴
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۰.۹ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۱۲۰
 • نمادهای صف خرید : ۳۳
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۹۱ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۳۴۸
 • نمادهای صف فروش : ۷۵
 • ارزش صف‌های فروش : ۲۶۳ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران منفی بود و شاخص کل کاهش ۰.۵۱ درصد را تجربه کرد و شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با افت ۰.۶۲ درصدی روبرو شد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۱۱۹.۵ ۱۶.۳ ۱۷ ۲۴.۳ ۵۷ −۱۹.۴ ۱.۹ ۷۶.۹ ۴۰ ۱۷۵۸ ۱۴۳۱ ۲ ۷
شبندر ۸۲.۳ ۱۱.۴ ۱۰ ۲۰.۳ ۵۲ ۳۵.۲ ۰.۲ ۱۵.۴ ۸۱.۶ ۲۷۳۹ ۷۱۱ ۳ ۱۰
فولاد ۴۶.۳ ۱۱.۸ ۱۱ ۱۵.۷ ۷۲ ۱۰.۱ ۰.۹ ۲۱.۴ ۲۴.۶ ۱۵۵۲ ۷۲۸ ۳ ۶
شپنا ۴۵.۳ ۱۴.۵ ۱۳ ۱۶.۳ ۶۶ ۱۵ ۰.۶ ۲۲.۹ ۳۸.۴ ۲۸۰۴ ۹۳۶ ۳ ۷
خودرو ۳۲.۸ ۷.۵ ۱۰ ۱۶.۵ ۲۴ ۱.۳ ۰.۷ ۱۷.۲ ۲۵.۷ ۲۸۷ ۲۷۱ ۴ ۱۳
ذوب ۲۹.۸ ۱۲.۸ ۱۲ ۱۸.۶ ۷ ۱.۹ ۰.۶ ۳۵.۱ ۵۵.۸ ۳۸۴ ۲۳ ۴ ۳
خساپا ۲۹.۲ ۱۱.۷ ۱۰ ۱۸.۷ ۵۷ ۱۰.۴ ۱ ۳۰.۸ ۳۰.۲ ۱۳۶۰ ۵۲۲ ۴ ۹
فملی ۲۴.۹ ۱۳.۶ ۱۷ ۱۳.۸ ۱۲۵ ۸.۷ ۰.۴ ۷.۴ ۲۰.۳ ۲۸۴۲ ۱۱۲۰ ۲ ۶
شیران ۲۳.۷ ۱۳.۷ ۷ ۲۵.۱ ۶۳ ۱۰.۵ ۰.۸ ۳۸.۶ ۴۸.۴ ۱۰۶۴ ۴۴۹ ۳ ۶۴
فخوز ۲۱.۱ ۸.۱ ۸ ۲۸.۲ ۱۰۹ ۲.۲ ۰.۲ ۱۰.۴ ۵۰.۷ ۱۷۵۷ ۱۲۷۰ ۳ ۶
وبصادر ۱۶ ۱۰ ۱۱ ۱۸.۴ ۱۱۶ −۱.۶ ۱.۱ ۱۵.۶ ۱۴ ۹۳۷ ۲۰۱۶ ۳ ۱۴
پترول ۱۵.۸ ۵.۳ ۶ ۲۱.۱ ۱۸ ۱.۲ ۰.۳ ۱۲.۶ ۳۹.۲ ۲۰۱۹ ۴۱۹ ۴ ۱۶
شتران ۱۴.۱ ۷.۱ ۹ ۱۵.۳ ۵۴ ۷.۱ ۰.۴ ۹.۶ ۲۱.۸ ۱۸۳۲ ۵۳ ۳ ۱۰
وتجارت ۱۳ ۸.۱ ۱۶ ۱۷.۹ ۳۱ ۰.۶ ۱ ۲۳.۶ ۲۴.۲ ۲۱۱ ۴۴۱ ۳ ۱۴
بپاس ۸.۸ ۵۴.۴ ۳۷ ۳۲.۱ ۱۰۹ ۷.۹ ۰ ۵.۹ ۱۸۱.۴ ۸۷۸۸ ۸۵۲ ۳ ۴
کاوه ۸.۴ ۱۰.۳ ۷ ۲۲.۹ ۴۹ −۱.۷ ۰.۷ ۳۰.۲ ۴۱.۳ ۲۰۴ ۴۸۶ ۳ ۵
کگل ۸.۱ ۱۲.۳ ۹ ۱۹.۵ ۹۴ −۱.۳ ۱ ۲۳.۵ ۲۴.۴ ۷۸۳ ۱۴۶۸ ۳ ۸
اخابر ۸.۱ ۱۲.۶ ۹ ۱۵.۵ ۴۵ −۳.۲ ۱.۳ ۳۲.۳ ۲۵.۳ ۱۱۹ ۱۷۰۰ ۵ ۱۹
شگویا ۷.۶ ۷ ۶ ۲۱ ۱۰۱ ۲.۵ ۰.۴ ۸.۵ ۲۰.۵ ۵۶۵ ۶۴۸ ۳ ۶
شپدیس ۶.۹ ۹.۳ ۱۱ ۱۵.۶ ۴۸ ۳.۲ ۰.۴ ۱۳.۹ ۳۱.۱ ۵۳۸ ۶۷ ۳ ۵
ومعادن ۶.۹ ۴.۵ ۷ ۱۷.۱ ۳۰ ۱.۷ ۰.۵ ۸.۵ ۱۸.۸ ۶۲۶ ۱۷۲ ۳ ۱۱
پارسان ۶.۱ ۱۲.۷ ۱۲ ۱۶.۳ ۳۵ −۲.۱ ۱.۲ ۳۷ ۲۹.۸ ۴ ۱۰۶۰ ۳ ۴
زاگرس ۴.۷ ۶.۳ ۵ ۱۸.۴ ۲۸ −۰.۱ ۰.۳ ۱۲.۳ ۴۰.۶ ۶۲۰ ۲۳۶ ۳ ۱۴
وپارس ۴.۷ ۶.۱ ۶ ۱۵.۹ ۲۵ ۰.۴ ۰.۷ ۱۳.۹ ۱۹.۴ ۳۸۸ ۱۳۱ ۴ ۱۵
پارس ۴.۴ ۶.۷ ۶ ۲۰.۴ ۶۵ ۰.۶ ۰.۳ ۱۰.۸ ۳۵.۱ ۸۶۴ ۲۷۵ ۳ ۱۱
شیراز ۴.۲ ۶.۳ ۷ ۱۸.۶ ۳۸ ۱.۶ ۰.۴ ۱۰.۸ ۳۰.۵ ۳۰۸ ۰ ۳ ۱۲
شبریز ۴ ۵.۶ ۷ ۱۶.۶ ۴۱ ۱.۲ ۰.۵ ۱۰.۳ ۱۹.۹ ۴۶۵ ۲۲۴ ۳ ۱۲
شفن ۴ ۴.۷ ۵ ۲۰.۱ ۴۱ −۰.۷ ۰.۳ ۱۰ ۲۹.۹ ۱۵۵ ۳۹۵ ۴ ۱۲
کچاد ۳.۹ ۱۰.۷ ۶ ۱۷ ۱۴۰ ۱ ۰.۴ ۶.۳ ۱۴.۶ ۶۴۷ ۵۵۸ ۳ ۴
وغدیر ۳.۷ ۹.۷ ۱۳ ۱۳.۴ ۶۰ ۱.۹ ۰.۶ ۱۲.۶ ۲۲.۵ ۶۸۴ ۱۷۰ ۳ ۳
رمپنا ۳.۶ ۱۰.۲ ۹ ۱۸ ۶۲ ۲ ۰.۳ ۱۲ ۴۱.۵ ۶۸۷ ۴۴ ۳ ۱۵
تاپیکو ۳.۱ ۷.۹ ۱۲ ۱۸.۵ ۹۶ ۰.۸ ۰.۶ ۱۱.۵ ۱۷.۸ ۶۲۶ ۲۷۴ ۳ ۸
هرمز ۲.۹ ۵.۲ ۴ ۲۶.۴ ۹۶ ۱.۴ ۰.۳ ۶.۷ ۲۲ ۵۱۴ ۳۶۰ ۳ ۱۵
آریا ۲.۶ ۲.۹ ۳ ۱۲.۵ ۶ ۰.۲ ۰.۶ ۵.۷ ۹ ۷۹ ۱ ۲ ۹
همراه ۲.۵ ۵ ۵ ۱۵.۲ ۲۵ ۰.۶ ۰.۵ ۹.۶ ۱۷.۶ ۲۰۲ ۱۴ ۳ ۱۲
مبین ۲.۲ ۳.۷ ۶ ۳۲.۵ ۹۰ ۱.۲ ۰.۲ ۵.۴ ۲۵.۴ ۵۱۷ ۱۰۲ ۳ ۱۱
وصندوق ۲.۱ ۹.۶ ۹ ۴۵.۸ ۱۰۹ ۰.۲ ۱.۷ ۵۳.۹ ۳۲.۵ ۳۰۵ ۱۰۴۴ ۳ ۳
تاصیکو ۲ ۹.۸ ۱۲ ۱۸.۷ ۹۲ ۱.۴ ۰.۳ ۹.۳ ۲۶.۶ ۴۰۴ ۲۵۷ ۲ ۱۱
کاریس ۱.۶ ۱۶.۸ ۲۰ ۱۶.۷ ۹۰ ۱.۱ ۰.۴ ۱۴.۷ ۴۰.۱ ۴۳۰ ۱۶۹ ۲ ۶
صبا ۱.۱ ۲.۹ ۵ ۱۳.۴ ۱۲ ۰.۱ ۱.۸ ۱۰.۱ ۵.۶ ۱۳۹ ۱ ۳ ۲۳
وامید ۰.۷ ۹.۶ ۹ ۲۲.۷ ۱۳۷ ۰.۴ ۰.۲ ۲.۵ ۱۴.۶ ۳۵۰ ۲۷۱ ۲ ۳
اپال ۰.۶ ۲.۳ ۳ ۱۱.۴ ۴۸ ۰.۳ ۱.۸ ۶.۱ ۳.۳ ۱۳۴ ۰ ۳ ۱۰
شخارک ۰.۶ ۳.۸ ۸ ۱۴.۲ ۶۲ ۰.۴ ۰.۳ ۳.۶ ۱۲ ۱۱۹   ۳ ۶
شکبیر ۰.۳ ۶.۲ ۸ ۱۴.۸ ۲۸ ۰ ۰.۶ ۱۲.۱ ۲۱.۳ ۳۵ ۴۳ ۲ ۵
مارون ۰.۲ ۲ ۹ ۱۲.۴ ۲۴ ۰ ۰.۵ ۲.۹ ۵.۹ ۴۸ ۶ ۲ ۸
کگهر ۰.۱ ۳.۷ ۱۰ ۱۴.۸ ۹۲ ۰.۱ ۰.۳ ۱.۹ ۷.۱ ۶۹   ۲ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • شبندر
 • فولاد
 • شپنا
 • خودرو
 • ذوب
 • خساپا
 • فملی
 • شیران
 • فخوز
 • وبصادر
 • پترول

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبملت
 • اخابر
 • پارسان
 • کاوه
 • وبصادر
 • کگل
 • شفن
 • زاگرس
 • شکبیر
 • مارون
 • صبا
 • کگهر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شبندر
 • شپنا
 • شیران
 • خساپا
 • فولاد
 • فملی
 • بپاس
 • شتران
 • شپدیس
 • شگویا
 • فخوز
 • رمپنا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شیران
 • ذوب
 • خساپا
 • شبندر
 • کاوه
 • خودرو
 • پارس
 • زاگرس
 • شیراز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شیران
 • کاوه
 • پترول
 • پارس
 • شبندر
 • شفن
 • خساپا
 • ذوب
 • شیراز

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حفاری ۹۲.۹ ۲۵.۸ ۹ ۲۲.۷ ۸۷ −۶۷.۶ ۲.۷ ۸۴.۱ ۳۱.۱ ۷۲۴ ۶۱۸۸ ۳ ۰
ثشاهد ۸۶.۷ ۱۱.۹ ۱۲ ۱۸.۱ ۳ −۱.۴ ۱ ۳۷.۹ ۳۹.۶ ۲۲۹ ۳۰۰ ۵ ۲۹
ثفارس ۷۳.۳ ۲۱.۲ ۲۰ ۱۹.۳ ۴۱ ۱۹ ۰.۶ ۴۶.۷ ۷۹.۵ ۳۵۰۸ ۱۱۰۲ ۴ ۰
ثامان ۴۳ ۸.۹ ۱۳ ۲۴.۷ ۱ ۰.۲ ۰.۷ ۳۲.۶ ۴۷.۴ ۱۵۵ ۵۸ ۴ ۴۶
سپید ۴۰.۵ ۲۰.۸ ۸ ۲۶ ۸۱ ۲۳.۱ ۰.۲ ۲۳.۶ ۱۳۰.۳ ۳۱۳۵ ۱۶۵۲ ۴ ۱۰
ثبهساز ۳۸ ۷.۸ ۶ ۱۹.۲ ۵ ۰.۶ ۱.۳ ۳۱.۷ ۲۴.۱ ۱۴۱ ۶۶ ۵ ۱۳
خزامیا ۲۹.۵ ۹.۵ ۱۰ ۱۹.۴ ۷ −۱.۱ ۰.۵ ۲۵.۷ ۴۷.۷ ۱۵۲ ۳۸۰ ۵ ۲۲
قنیشا ۲۵.۵ ۱۲.۹ ۷ ۱۸.۲ ۲۳ −۴.۴ ۱.۸ ۵۲.۶ ۲۹.۵ ۲۲۷ ۶۱۹ ۴ ۶
فباهنر ۲۱.۶ ۴.۵ ۴ ۲۲.۷ ۱۶ ۱.۳ ۰.۲ ۱۰.۵ ۴۹.۲ ۵۹۱ ۳۴۱ ۳ ۸
دانا ۱۹.۷ ۹.۱ ۸ ۲۲.۱ ۲۲ ۴.۲ ۰.۳ ۲۰.۳ ۶۶.۸ ۱۰۴۶   ۵ ۲
وتوس ۱۸.۵ ۱۲.۹ ۱۰ ۱۹.۶ ۴۶ ۸.۵ ۰.۴ ۲۳.۹ ۵۳.۲ ۴۴۴۶   ۷ ۰
فرآور ۱۷.۷ ۱۳.۸ ۱۲ ۲۸.۱ ۴۶ ۲.۹ ۰.۱ ۲۸.۲ ۲۱۵.۵ ۱۰۸۰ ۸۳۷ ۵ ۱۲
شسینا ۱۷.۶ ۷ ۸ ۱۸.۴ ۲ ۰.۴ ۰.۴ ۱۵.۷ ۴۱.۲ ۵۷   ۷ ۱۴
ثشرق ۱۶.۵ ۱۹.۶ ۱۵ ۱۶.۳ ۲ −۰.۲ ۱.۲ ۶۴.۶ ۵۳.۷ ۱۰۱ ۲۹۵ ۵ ۰
ولملت ۱۶.۵ ۱۶.۴ ۹ ۲۰.۶ ۳۲ −۲.۹ ۱.۸ ۷۱.۴ ۳۸.۶ ۵۹۰ ۸۱۲ ۶ ۰
غنوش ۱۵.۴ ۸.۱ ۷ ۱۸.۳ ۴۱ ۴.۶ ۰.۹ ۲۱ ۲۳.۲ ۱۳۷۳ ۴۴۱ ۴ ۱۱
فجر ۱۴.۴ ۱۰.۸ ۱۱ ۱۹.۶ ۳۹ −۱ ۰.۹ ۳۱ ۳۵.۳ ۳۷۴ ۴۱۱ ۳ ۰
های وب ۱۳.۶ ۴.۷ ۶ ۲۴.۸ ۱۹ ۰.۶ ۰.۴ ۱۳.۴ ۳۸ ۴۰۲ ۱۶۷ ۴ ۱۷
ختوقا ۱۳.۱ ۷.۹ ۹ ۱۹.۲ ۷ ۰.۹ ۰.۴ ۱۸.۵ ۴۹.۴ ۳۰۸ ۰ ۵ ۱۴
کقزوی ۱۳ ۳۷.۶ ۱۷ ۱۷.۴ ۲۸ −۱.۵ ۱.۴ ۱۲۹.۲ ۹۵.۴ ۳۶۴ ۱۲۹۰ ۳ ۴
ثاخت ۱۲.۹ ۱۱.۸ ۸ ۱۶.۳ ۳۳ −۳.۴ ۱.۷ ۳۸.۸ ۲۳ ۱۵۸ ۷۶۰ ۵ ۱۹
ثمسکن ۱۲.۸ ۱۰.۲ ۹ ۱۷.۴ ۲۷ ۳.۳ ۰.۸ ۲۵.۹ ۳۱.۶ ۸۴۷ ۱۱۴ ۵ ۱۵
وتوصا ۱۲.۵ ۵.۹ ۷ ۱۸.۵ ۱۶ ۰.۵ ۰.۸ ۱۶.۷ ۲۱.۸ ۶۲۴ ۳۸۴ ۳ ۷
وآذر ۱۲.۱ ۶.۶ ۸ ۱۷.۱ ۲ ۰.۲ ۰.۵ ۱۵.۳ ۳۳.۷ ۱۱۵   ۴ ۲۴
سیمرغ ۱۲ ۱۰ ۱۲ ۱۸.۱ ۵۱ −۲.۹ ۱.۸ ۳۳.۸ ۱۹.۳ ۳۸۸ ۷۳۸ ۴ ۰
کرازی ۱۲ ۱۵.۹ ۶ ۲۲.۵ ۸۴ ۱۰.۱ ۰.۲ ۱۳.۱ ۶۰.۷ ۲۵۴۴ ۰ ۴ ۷
وسپه ۱۲ ۱۱.۴ ۶ ۲۲.۳ ۱۱ −۱.۲ ۰.۷ ۴۰.۳ ۵۷.۹ ۴۵ ۱۵۵ ۲ ۱۴
کفپارس ۱۱.۹ ۸.۹ ۷ ۱۷.۴ ۱۰ −۰.۲ ۱.۲ ۳۰.۸ ۲۵.۳ ۱۷۲ ۳۷۸ ۵ ۰
خرینگ ۱۱.۸ ۱۰.۳ ۸ ۱۶.۱ ۵ ۰.۵ ۰.۲ ۱۸ ۸۵.۸ ۵۳۶ ۲۸ ۵ ۶۱
چفیبر ۱۱.۵ ۱۱.۴ ۸ ۱۷.۱ ۱۳ −۰.۷ ۱.۴ ۴۰.۸ ۲۹.۹ ۲۰۱ ۵۴۷ ۶ ۳
پکویر ۱۱.۵ ۷.۸ ۱۰ ۳۴.۵ ۵۶ ۶.۳ ۰.۲ ۱۷.۵ ۷۰.۷ ۶۵۳ ۱۴ ۵ ۸
کالا ۱۱.۵ ۷.۶ ۷ ۱۵.۷ ۳۵ ۴ ۰.۴ ۱۱.۹ ۳۱.۳ ۶۶۸ ۳۶ ۵ ۲۷
فاذر ۱۱.۴ ۸.۲ ۸ ۱۹.۶ ۱ ۰ ۱.۳ ۳۵ ۲۶.۶ ۱۸ ۵۲ ۴ ۱۹
کحافظ ۱۱.۴ ۱۰.۴ ۵ ۲۲.۸ ۶۳ −۶.۲ ۱.۶ ۳۶ ۲۲.۲ ۲۳۸ ۷۴۰ ۴ ۱۵
فسازان ۱۱.۴ ۱۰.۵ ۸ ۱۸.۶ ۲۶ −۱.۷ ۰.۹ ۳۱.۵ ۳۳.۵ ۳۱۷ ۷۷۴ ۵ ۱۶
کگاز ۱۱.۲ ۱۵.۷ ۸ ۱۶.۴ ۱۹ −۱.۴ ۱.۳ ۵۲.۷ ۴۰.۲ ۱۲۱ ۸۵۸ ۵ ۱۴
ملت ۱۱.۱ ۱۱.۷ ۱۱ ۲۴.۵ ۳۶ −۲.۹ ۱.۷ ۵۵.۸ ۳۲.۶ ۲۵۵ ۱۶۹۸ ۵ ۱
سفانو ۱۰.۹ ۱۳.۱ ۵ ۱۹.۵ ۵۸ ۰.۷ ۰.۱ ۱۸.۲ ۱۵۸.۱ ۱۱۵۹ ۱۴۱۰ ۳ ۹
وساپا ۱۰.۸ ۹.۷ ۱۰ ۱۶.۱ ۳ ۰ ۰.۷ ۲۵.۷ ۳۴.۴ ۴۶ ۱۴۳ ۵ ۱۸
غالبر ۱۰.۸ ۲۷.۱ ۱۴ ۱۶.۶ ۱۱ ۱.۲ ۱.۸ ۱۱۷.۳ ۶۴.۵ ۵۹۷   ۴ ۹
شکربن ۱۰.۴ ۴.۹ ۷ ۴۱.۷ ۳۸ ۰.۲ ۱.۵ ۳۹.۶ ۲۶.۹ ۳۴۶ ۳۱۱ ۴ ۴
اسیاتک ۹.۹ ۶.۱ ۱۱ ۱۷.۲ ۱۲ ۰.۷ ۰.۶ ۱۴.۹ ۲۵.۸ ۱۵۶ ۱۰۷ ۴ ۸
کماسه ۹.۷ ۱۰.۷ ۹ ۱۹.۳ ۶۳ ۳.۲ ۰.۵ ۱۹.۳ ۳۵.۱ ۱۱۷۳ ۴۷۸ ۶ ۲۳
ورنا ۹.۷ ۸.۸ ۱۱ ۱۶.۷ ۵ ۰.۴ ۰.۷ ۲۳.۳ ۳۲.۱ ۱۹۸ ۴۳ ۵ ۲۲
سصفها ۹.۶ ۳.۲ ۴ ۳۵.۳ ۰ ۰ ۰.۷ ۱۷.۱ ۲۶.۱   ۳ ۵ ۳۲
کاما ۹.۵ ۶.۱ ۷ ۱۸.۴ ۱۰ ۰.۹ ۰.۵ ۱۵.۱ ۲۹.۷ ۲۳۰ ۲۵ ۵ ۱۴
قثابت ۹.۲ ۶.۶ ۸ ۱۷.۲ ۱۶ ۰.۸ ۰.۷ ۱۶.۷ ۲۳.۱ ۲۷۹ ۱۱۱ ۵ ۱۸
خریخت ۹.۲ ۱۰.۲ ۱۴ ۱۶.۷ ۲۵ −۱.۱ ۱ ۲۸.۵ ۲۸.۷ ۱۹۴ ۸۵۰ ۴ ۰
ونیرو ۹ ۹.۲ ۱۱ ۲۲.۶ ۴۴ ۳.۸ ۰.۵ ۲۱.۳ ۳۹ ۴۷۸ ۳۵ ۶ ۴
قشهد ۹ ۱۲.۵ ۱۰ ۱۵.۶ ۵۶ −۲.۲ ۰.۸ ۲۴.۵ ۳۰.۹ ۴۷۴ ۱۲۲۹ ۵ ۲۶

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • حفاری
 • ثشاهد
 • ثفارس
 • ثامان
 • سپید
 • ثبهساز
 • خزامیا
 • قنیشا
 • فباهنر
 • دانا
 • وتوس
 • فرآور

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حفاری
 • کحافظ
 • قنیشا
 • ثاخت
 • شدوص
 • ولملت
 • سیمرغ
 • ملت
 • غبهنوش
 • فاسمین
 • خکاوه
 • قشهد

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • سپید
 • ثفارس
 • کرازی
 • وتوس
 • پکویر
 • غنوش
 • دانا
 • کالا
 • ونیرو
 • خاهن
 • خپویش
 • ثمسکن

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • پلاست
 • غبهنوش
 • سهرمز
 • شدوص
 • غالبر
 • حفاری
 • سفار
 • ثفارس
 • سپید

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • غچین
 • غمهرا
 • دکیمی
 • شکربن
 • تکمبا
 • ساربیل
 • کخاک
 • سصفها
 • پکویر

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

پارند ۳۶.۱ ۷۷.۷ ۱۲۲ ۱۶.۳ ۱۱۶ −۹.۵ ۱.۱ ۱۰۹.۸ ۹۸.۶ ۲۷۰۷ ۸۵۸۷ ۰ ۱
افران ۴۶۱.۲ ۷۸.۱ ۷۰ ۱۳.۲ ۱۲۹ −۱۲.۲ ۰.۷ ۶۲.۱ ۹۰.۹ ۱۶۱۸۰ ۱۰۴۶۴ ۰ ۰
یاقوت ۲۶۶.۵ ۵۰.۷ ۵۵ ۱۴.۷ ۱۰۶ ۷ ۰.۷ ۵۸.۵ ۸۷.۲ ۱۳۱۰۸ ۱۲۴۷۶ ۰ ۰
همای ۲۳۸.۳ ۳۹.۹ ۴۴ ۱۲.۶ ۷۰ −۱۴۲.۵ ۰.۵ ۵۷.۵ ۱۰۶.۷ ۲۳۳۲ ۱۵۴۱۱ ۰ ۰
کمند ۱۶۸.۲ ۸۳ ۷۰ ۱۴.۹ ۱۲۴ −۱۹ ۰.۸ ۸۷.۱ ۱۰۴ ۱۵۸۲۴ ۱۴۲۳۸ ۰ ۱
اعتماد ۱۴۳.۳ ۶۹.۶ ۱۲۰ ۱۳.۲ ۱۲۲ −۳.۷ ۰.۹ ۶۶.۹ ۷۸.۳ ۸۵۲۹ ۵۹۳۰ ۰ ۰
فیروزا ۱۰۵.۹ ۱۵۰.۸ ۱۵۹ ۱۴.۴ ۱۴۷ −۱۶.۸ ۱.۳ ۱۲۶ ۱۰۰.۲ ۷۶۸۸ ۱۰۷۵۳ ۰ ۰
ثبات ۹۷.۷ ۱۵۲.۹ ۲۸۱ ۱۴.۳ ۱۶۲ −۵ ۱ ۸۱.۶ ۸۴.۷ ۱۲۷۸۹ ۱۰۲۱۲ ۰ ۰
سپر ۹۶.۷ ۱۰۶.۷ ۱۰۵ ۱۴.۵ ۱۶۴ −۱۳.۹ ۱.۱ ۵۷.۳ ۵۲.۲ ۶۵۷۵ ۱۲۳۲۱ ۰ ۰
کیان ۶۸.۹ ۳۰.۷ ۵۰ ۱۲.۵ ۷۸ −۹.۶ ۰.۸ ۴۲.۸ ۵۴.۲ ۲۴۳۴ ۲۲۵۰ ۰ ۰
صایند ۵۷.۷ ۳۸.۲ ۴۹ ۱۳.۵ ۸۵ −۳۱.۵ ۰.۹ ۵۸.۴ ۶۳.۱ ۱۴۵۳ ۲۰۰۸۸ ۰ ۰
داریک ۵۳.۲ ۴۰.۶ ۴۴ ۱۳ ۷۵ −۷.۳ ۱ ۶۶.۳ ۶۵ ۵۴۳۰ ۲۹۵۵ ۰ ۰
هامرز ۴۳.۵ ۲۳۱.۲ ۲۰۳ ۲۲.۷ ۱۹۰ −۲.۹ ۱.۶ ۵۹.۴ ۳۶.۴ ۵۶۸۴ ۲۱۳۵۱ ۰ ۱
آکورد ۲۹.۴ ۴۱.۳ ۶۸ ۱۱.۷ ۱۴۱ ۲.۲ ۰.۹ ۲۶.۴ ۳۰.۷ ۴۳۵۵ ۳۲۶۹ ۰ ۰
امین یکم ۲۳.۷ ۳۲.۱ ۲۸ ۱۴ ۳۵ ۸.۴ ۰.۲ ۴۰.۳ ۱۶۲.۶ ۸۴۰۵   ۰ ۰
سپیدما ۱۹.۶ ۴۹.۶ ۱۵۹ ۱۲.۴ ۱۵۲ ۱.۸ ۰.۹ ۲۸ ۳۰.۷ ۷۹۱۱ ۱۷۴۷ ۰ ۰
کارین ۱۳.۲ ۵۰.۵ ۱۵۴ ۱۶.۳ ۸۴ ۰.۴ ۰.۳ ۶۰.۹ ۲۰۶.۷ ۵۷۴۴ ۵۳۱۳ ۰ ۰
تصمیم ۹.۴ ۳۴.۴ ۱۱۳ ۱۲.۳ ۱۱۶ −۰.۹ ۰.۹ ۳۳.۹ ۳۷.۶ ۲۵۰۲ ۱۴۷۸ ۰ ۰
مانی ۷.۶ ۲۴.۱ ۴۶ ۱۳.۲ ۵۳ ۰.۴ ۰.۵ ۳۴.۴ ۷۰.۱ ۱۱۱۳ ۴۴۶ ۰ ۰
فردا ۴.۵ ۳۸.۶ ۳۳۷ ۱۳ ۱۳۰ ۰.۹ ۰.۶ ۲۴.۹ ۴۵.۱ ۱۱۲۷ ۲۴۴۵ ۰ ۰
سپاس ۴.۵ ۱۸۷ ۲۶۹ ۱۲.۶ ۹۶ ۳.۵ ۰.۱ ۵۰.۴ ۵۸۲.۷ ۳۸۸۲ ۴۰۸ ۰ ۰
آسامید ۳.۹ ۲۹.۷ ۹۶ ۱۱.۶ ۶۷ −۰.۴ ۰.۹ ۴۴.۱ ۴۸.۱ ۳۷۰ ۴۹۵ ۰ ۰
گنجینه ۳.۹ ۴۷.۷ ۳۱۸ ۱۴.۶ ۹۸ ۰.۲ ۰.۲ ۴۲.۸ ۱۸۹ ۱۹۸۵ ۱۸۳۳ ۰ ۰
یارا ۲.۴ ۳۸.۱ ۹۵ ۱۱.۶ ۹۳ −۰.۸ ۱.۱ ۴۹ ۴۵.۴ ۳۶۲ ۱۵۳۲ ۰ ۰
خاتم ۱.۸ ۳۵.۴ ۶۸ ۱۰.۹ ۷۱ −۰.۱ ۲.۲ ۷۶.۷ ۳۵.۴ ۵۸۰ ۷۱۱ ۰ ۰
دارا ۰.۸ ۲۰.۱ ۲۰۲ ۱۲.۵ ۸۸ ۰.۶ ۰.۳ ۱۲.۴ ۴۰.۵ ۶۳۱ ۷۵ ۰ ۰
ارمغان ۰.۳ ۱۵ ۱۰۴ ۱۱.۲ ۱۱ ۰ ۱ ۳۱.۶ ۳۱.۶   ۱۶ ۰ ۱
سخند ۰.۱ ۱۲.۸ ۸ ۱۸ ۱۰۰ ۰.۱ ۰ ۰.۱ ۲۸.۸ ۱۱۵   ۰ ۱

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۱۱۹.۵ ۱۶.۳ ۱۷ ۲۴.۳ ۵۷ −۱۹.۴ ۱.۹ ۷۶.۹ ۴۰ ۱۷۵۸ ۱۴۳۱ ۲ ۷
حفاری ۹۲.۹ ۲۵.۸ ۹ ۲۲.۷ ۸۷ −۶۷.۶ ۲.۷ ۸۴.۱ ۳۱.۱ ۷۲۴ ۶۱۸۸ ۳ ۰
شبندر ۸۲.۳ ۱۱.۴ ۱۰ ۲۰.۳ ۵۲ ۳۵.۲ ۰.۲ ۱۵.۴ ۸۱.۶ ۲۷۳۹ ۷۱۱ ۳ ۱۰
ثفارس ۷۳.۳ ۲۱.۲ ۲۰ ۱۹.۳ ۴۱ ۱۹ ۰.۶ ۴۶.۷ ۷۹.۵ ۳۵۰۸ ۱۱۰۲ ۴ ۰
ونوین ۶۶ ۲۰.۷ ۱۸ ۲۵.۵ ۶۱ ۳۵.۴ ۰.۳ ۳۴.۹ ۱۱۹.۸ ۲۲۰۵ ۴۱۹ ۴ ۰
سامان ۴۶.۵ ۱۹.۵ ۱۷ ۲۷.۵ ۶۰ ۳.۸ ۱.۵ ۹۲.۶ ۶۰.۲ ۱۳۳۳ ۷۶۰ ۲ ۸
وآیند ۴۲.۷ ۳۱.۸ ۲۲ ۲۰.۹ ۲۰ −۷.۲ ۰.۴ ۸۷ ۲۱۶.۹ ۱۰۷ ۳۹۸۳ ۲ ۸
سپید ۴۰.۵ ۲۰.۸ ۸ ۲۶ ۸۱ ۲۳.۱ ۰.۲ ۲۳.۶ ۱۳۰.۳ ۳۱۳۵ ۱۶۵۲ ۴ ۱۰
زملارد ۳۳ ۱۶.۴ ۹ ۱۵.۷ ۳۹ −۱۲ ۲.۱ ۵۳.۹ ۲۵.۶ ۱۶۴ ۱۴۰۷ ۵ ۹
نیان ۲۹.۷ ۷.۷ ۲ ۱۳.۴ ۴۷ ۱.۸ ۴.۲ ۴۱.۵ ۹.۸ ۱۱۲۳ ۷۶۰ ۴ ۴
تاپکیش ۲۷.۲ ۷.۹ ۱۱ ۱۸.۲ ۱۷ −۴.۴ ۰.۴ ۱۷.۴ ۴۷.۷ ۶۹ ۱۴۹۴ ۵ ۰
قنیشا ۲۵.۵ ۱۲.۹ ۷ ۱۸.۲ ۲۳ −۴.۴ ۱.۸ ۵۲.۶ ۲۹.۵ ۲۲۷ ۶۱۹ ۴ ۶
فباهنر ۲۱.۶ ۴.۵ ۴ ۲۲.۷ ۱۶ ۱.۳ ۰.۲ ۱۰.۵ ۴۹.۲ ۵۹۱ ۳۴۱ ۳ ۸
فخوز ۲۱.۱ ۸.۱ ۸ ۲۸.۲ ۱۰۹ ۲.۲ ۰.۲ ۱۰.۴ ۵۰.۷ ۱۷۵۷ ۱۲۷۰ ۳ ۶
بازرگام ۲۰.۱ ۸۵.۳ ۱۴ ۶۹.۴ ۱۰۱ ۱۹.۹ ۰ ۱۹ ۶۰۸.۶ ۱۰۱۰۶ ۴۶ ۲ ۱۰
باران ۱۹.۹ ۱۸.۴ ۱۸ ۱۷.۷ ۶ ۰.۵ ۰.۴ ۴۱.۲ ۱۰۴.۸ ۸۸۴ ۳۸۳ ۳ ۰
وتوس ۱۸.۵ ۱۲.۹ ۱۰ ۱۹.۶ ۴۶ ۸.۵ ۰.۴ ۲۳.۹ ۵۳.۲ ۴۴۴۶   ۷ ۰
فرآور ۱۷.۷ ۱۳.۸ ۱۲ ۲۸.۱ ۴۶ ۲.۹ ۰.۱ ۲۸.۲ ۲۱۵.۵ ۱۰۸۰ ۸۳۷ ۵ ۱۲
ولملت ۱۶.۵ ۱۶.۴ ۹ ۲۰.۶ ۳۲ −۲.۹ ۱.۸ ۷۱.۴ ۳۸.۶ ۵۹۰ ۸۱۲ ۶ ۰
کقزوی ۱۳ ۳۷.۶ ۱۷ ۱۷.۴ ۲۸ −۱.۵ ۱.۴ ۱۲۹.۲ ۹۵.۴ ۳۶۴ ۱۲۹۰ ۳ ۴
ثاخت ۱۲.۹ ۱۱.۸ ۸ ۱۶.۳ ۳۳ −۳.۴ ۱.۷ ۳۸.۸ ۲۳ ۱۵۸ ۷۶۰ ۵ ۱۹
فخاس ۱۲.۵ ۹.۸ ۹ ۲۹ ۹۲ ۶.۵ ۰.۲ ۱۰.۹ ۶۸.۳ ۱۰۰۳ ۸۴۹ ۳ ۰
کرازی ۱۲ ۱۵.۹ ۶ ۲۲.۵ ۸۴ ۱۰.۱ ۰.۲ ۱۳.۱ ۶۰.۷ ۲۵۴۴ ۰ ۴ ۷
خرینگ ۱۱.۸ ۱۰.۳ ۸ ۱۶.۱ ۵ ۰.۵ ۰.۲ ۱۸ ۸۵.۸ ۵۳۶ ۲۸ ۵ ۶۱
چفیبر ۱۱.۵ ۱۱.۴ ۸ ۱۷.۱ ۱۳ −۰.۷ ۱.۴ ۴۰.۸ ۲۹.۹ ۲۰۱ ۵۴۷ ۶ ۳
پکویر ۱۱.۵ ۷.۸ ۱۰ ۳۴.۵ ۵۶ ۶.۳ ۰.۲ ۱۷.۵ ۷۰.۷ ۶۵۳ ۱۴ ۵ ۸
کحافظ ۱۱.۴ ۱۰.۴ ۵ ۲۲.۸ ۶۳ −۶.۲ ۱.۶ ۳۶ ۲۲.۲ ۲۳۸ ۷۴۰ ۴ ۱۵
سفانو ۱۰.۹ ۱۳.۱ ۵ ۱۹.۵ ۵۸ ۰.۷ ۰.۱ ۱۸.۲ ۱۵۸.۱ ۱۱۵۹ ۱۴۱۰ ۳ ۹
غالبر ۱۰.۸ ۲۷.۱ ۱۴ ۱۶.۶ ۱۱ ۱.۲ ۱.۸ ۱۱۷.۳ ۶۴.۵ ۵۹۷   ۴ ۹
شکربن ۱۰.۴ ۴.۹ ۷ ۴۱.۷ ۳۸ ۰.۲ ۱.۵ ۳۹.۶ ۲۶.۹ ۳۴۶ ۳۱۱ ۴ ۴
درهآور ۱۰.۳ ۹ ۱۱ ۳۷ ۵۲ ۵.۱ ۰.۲ ۲۲.۱ ۹۶.۸ ۵۲۴ ۱۰۷ ۴ ۱
اوان ۱۰ ۱۰ ۹ ۱۶.۸ ۱۳ −۰.۴ ۰.۵ ۲۰.۶ ۴۵.۷ ۱۵۷ ۲۷۴ ۵ ۰
فنورد ۸.۹ ۱۱.۵ ۹ ۳۱.۱ ۳۸ ۳.۱ ۰.۵ ۳۶.۵ ۷۷.۵ ۸۰۱ ۱۳۹ ۴ ۰
دتوزیع ۸.۴ ۱۳.۲ ۶ ۱۸.۵ ۴۵ ۱.۵ ۰.۴ ۲۴.۲ ۵۴.۶ ۱۲۹۲ ۳۸۵ ۴ ۱۹
شکام ۷.۶ ۶.۴ ۶ ۳۳.۷ ۶۸ ۱.۳ ۰.۲ ۱۴.۲ ۸۴.۴ ۴۰۴ ۶۴۹ ۳ ۱۴
فزرین ۷.۶ ۵.۹ ۷ ۲۵.۹ ۵۱ ۲.۴ ۰.۲ ۱۱.۱ ۶۷.۶ ۱۵۵۰ ۱۸۶ ۵ ۰
کی بی سی ۷.۵ ۸.۱ ۸ ۱۷.۳ ۳۲ −۲.۴ ۱.۵ ۲۷ ۱۸.۵ ۲ ۶۱۲ ۵ ۳۴
زپارس ۷.۴ ۹.۸ ۹ ۱۹.۵ ۱۰ ۰.۱ ۰.۵ ۲۶.۵ ۴۸.۲ ۲۱۰ ۱۴۱ ۴ ۷
غدانه ۶.۶ ۵.۷ ۵ ۱۹.۳ ۳۰ ۲ ۰.۲ ۹.۴ ۴۹.۸ ۶۵۷   ۴ ۸۱
ثعتما ۵.۹ ۱۵.۳ ۱۵ ۱۳.۳ ۸ −۰.۵ ۰.۴ ۲۷.۴ ۶۸.۹   ۴۷۶ ۱ ۸
خوساز ۵.۶ ۹.۷ ۱۰ ۱۷.۲ ۲۵ −۱.۴ ۱.۵ ۳۳.۱ ۲۲.۴   ۱۳۸۷ ۶ ۴
غبهنوش ۵.۲ ۳۸.۲ ۸ ۱۴.۵ ۵۷ −۲.۹ ۴ ۱۵۱.۸ ۳۷.۹   ۱۴۶۲ ۵ ۳۲
جوین ۴.۹ ۱۶.۷ ۱۱ ۱۷.۸ ۴۲ ۲.۱ ۰.۳ ۲۶.۶ ۷۸.۳ ۴۱۸   ۳ ۵
شدوص ۴.۸ ۲۷.۳ ۷ ۱۶.۱ ۷۹ −۳.۳ ۱۶.۲ ۲۲۹ ۱۴.۱ ۲۳۱ ۸۸۹ ۴ ۴
کیمیا ۴.۸ ۳.۶ ۷ ۴۴.۴ ۸۸ −۰.۵ ۰.۳ ۱۱.۸ ۳۸.۶ ۴۶۷ ۱۱۸۷ ۴ ۱۷
زکشت ۴.۶ ۸.۲ ۷ ۱۷.۶ ۳۸ ۱.۴ ۰.۵ ۱۴.۸ ۳۱.۳ ۳۹۵ ۷۲ ۵ ۱
دابور ۴.۵ ۱۵.۷ ۲ ۱۷.۸ ۱۴۰ ۱ ۰.۱ ۶.۱ ۷۶.۸ ۷۲۷ ۵۳۰ ۳ ۱۳
تایرا ۴.۴ ۶ ۶ ۳۱.۹ ۴۸ ۱.۴ ۰.۳ ۱۴.۷ ۵۸ ۵۸۷ ۱۶۹ ۳ ۵
دکیمی ۳.۹ ۴.۶ ۶ ۵۳ ۲۴ ۰.۹ ۰.۴ ۲۶.۲ ۶۸.۵ ۳۰۹   ۴ ۲
ولبهمن ۳.۷ ۱۵.۸ ۷ ۲۶.۴ ۹۹ ۳.۳ ۰.۳ ۱۳.۶ ۴۷.۶ ۱۷۳۸ ۱۹۶ ۵ ۸

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • شدوص
 • غبهنوش
 • بفجر
 • گنگین
 • کقزوی
 • غالبر
 • سامان
 • حفاری
 • وبملت
 • ولملت
 • زملارد
 • قنیشا
 • نیان
 • چفیبر
 • شکربن

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • بازرگام
 • وآیند
 • فرآور
 • سفانو
 • سپید
 • ونوین
 • باران
 • درهآور
 • خرینگ
 • شکام
 • شبندر
 • ثفارس
 • جوین
 • فنورد
 • دابور

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۴ همت و حجم عادی معاملات حدود ۲.۳ همت است. در ۷ روز کاری اخیر، به طور متوسط روزهای منفی حجم حدود ۲.۵ همت و روزهای مثبت حجم زیر ۱.۷ همت داشتند و به طور کلی حجم متوسط حدود ۲ همت است و با چنین حجمی، عدد تعادلی شاخص و حجم روزانه معاملات، عددی نزدیک به ۱.۹۵ میلیون واحد است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۵۹ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۵ است.

امروز با وجود منفی بودن عموم نمادها، کدهای حقوقی ورود متوسطی داشتند. در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۱۷ درصد با قدرت حقوقی ۲.۳ و در عموم بازار نیز مثبت ۹ درصد با قدرت حقوقی ۱.۶۸ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱ آبان ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۹.۳ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۸.۷ رسید. همان‌طور که روی نمودار اندیکاتور آماری شاخص مشاهده می‌کنید، این مقادیر جزو بالاترین ارقام در ۴ هفته‌ی اخیر است.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۱ و در شاخص‌سازها به ۱۰.۱ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۲۵۱ میلیارد پول خارج کرده‌اند که معادل منفی ۱۳ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۱.۰۶ است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی کمی بالاتر از سرانه خرید حقیقی برابر بود و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۸۱ و سرانه‌ی خرید حدود ۶۷ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۱۰۶ و منفی ۷۳۹ میلیارد تغییر می‌کند.

امروز هم حجم معاملات مشابه روزهای منفی هفته‌ی پیش بود و می‌توان گفت که شاخص نیاز به اصلاح نسبتاً کمی دارد تا تعادل بین حجم و قیمت نمادها برقرار شود. اما وضعیت تراز صندوق‌های درآمد منفی است و فاکتور بازیگر در عموم نمادها و به خصوص شاخص‌سازها به زیر ۱۰ نرسیده است و حقوقی‌ها نیز امروز مثل هفته‌ی پیش در منفی‌ها ورود بسیار قوی انجام ندادند. بنابراین ممکن است اصلاح شاخص صرفاً تا مقاومت ۲ میلیون واحد نباشد و شاهد ارقام پایین‌تر باشیم.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: