در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۳۲ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۹۰.۱ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۶.۲ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۳ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۱.۱۴
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۳ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۲۷۰
 • نمادهای صف خرید : ۵۴
 • ارزش صف‌های خرید : ۶۱۶ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۲۶۴
 • نمادهای صف فروش : ۴۶
 • ارزش صف‌های فروش : ۷۷ میلیارد تومان

امروز معاملات بورس تهران در اوایل ساعت کاری بورس تهران، معاملات روند مثبت داشت اما پس از ۱.۵ ساعت اول، روند صعودی متوقف شد و شاخص‌ها کمی افت پیدا کردند. در نهایت شاخص کل با رشد ۰.۳۶ درصدی همراه شد و شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز رشد ۰.۵۷ را تجربه کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۵۳ ۱۸.۶ ۱۷ ۱۸ ۹۵ ۲۴ ۰.۴ ۱۹.۸ ۵۰.۲ ۴۶۳۳ ۸۱۷ ۲ ۸
شپنا ۵۲.۴ ۱۱.۵ ۱۳ ۱۶.۵ ۴۴ ۰.۴ ۱.۱ ۲۹.۹ ۲۶.۴ ۹۷۷ ۷۰۶ ۳ ۸
فولاد ۵۱.۴ ۱۰ ۱۲ ۱۵.۹ ۶۳ −۰.۲ ۱ ۲۱.۲ ۲۱ ۸۰۵ ۹۰۳ ۳ ۷
فملی ۲۹.۶ ۱۴.۸ ۱۷ ۱۳.۷ ۱۰۳ ۵.۹ ۰.۸ ۱۶.۵ ۲۱.۶ ۱۶۴۸ ۷۶۸ ۲ ۷
خساپا ۲۷.۹ ۱۲.۵ ۱۰ ۱۷.۹ ۷۸ ۱.۶ ۱.۷ ۳۵.۷ ۲۱.۶ ۱۱۷۰ ۱۰۱۲ ۴ ۱۰
خودرو ۲۵.۱ ۸ ۱۰ ۱۵.۲ ۳۴ ۰.۵ ۰.۹ ۱۸.۹ ۲۰.۴ ۴۵۰ ۴۰۰ ۴ ۱۳
شبندر ۲۰.۷ ۱۰.۱ ۱۰ ۱۵.۲ ۴۰ ۲.۷ ۰.۶ ۱۸ ۳۲.۱ ۴۵۵ ۴۶۳ ۳ ۱۱
شتران ۱۸.۷ ۸.۲ ۹ ۱۴.۹ ۲۹ ۴.۵ ۰.۵ ۱۴.۴ ۲۸.۶ ۵۵۲ ۱۲۵ ۳ ۱۰
وتجارت ۱۴.۳ ۱۰.۴ ۱۶ ۱۹.۸ ۷۱ ۱.۵ ۱.۷ ۳۵.۷ ۲۱.۳ ۹۶۹ ۵۴۴ ۳ ۱۵
شیران ۱۲.۹ ۹.۳ ۶ ۱۹.۵ ۷۴ ۱.۸ ۱.۴ ۲۶.۴ ۱۸.۷ ۵۶۶ ۵۴۹ ۳ ۶۵
ذوب ۱۲.۹ ۷.۲ ۱۲ ۱۶.۴ ۱۷ ۱.۷ ۱.۱ ۲۲.۲ ۱۹.۴ ۳۹۶ ۶۱ ۴ ۴
شگویا ۹.۷ ۷.۳ ۷ ۲۱.۶ ۶۸ −۳ ۱.۴ ۲۳.۴ ۱۶.۹ ۱۸۳ ۶۸۷ ۳ ۷
مارون ۸.۶ ۱۹.۵ ۶ ۱۹.۳ ۱۰۹ −۳.۶ ۰.۶ ۲۹ ۴۵ ۵۷۴ ۳۲۳۹ ۲ ۶
نوری ۸.۱ ۱۴.۱ ۱۳ ۱۲.۷ ۴۷ ۳.۳ ۰.۳ ۱۶ ۴۷.۲ ۷۰۸ ۲۵۲ ۲ ۸
شبریز ۷.۹ ۶.۲ ۷ ۲۶ ۴۲ ۰.۳ ۱ ۲۴.۱ ۲۵.۱ ۲۹۶ ۲۹۴ ۳ ۱۲
پترول ۷.۲ ۴.۴ ۶ ۱۷.۵ ۳۲ −۱.۲ ۰.۹ ۱۲.۳ ۱۳ ۱۸۴ ۴۳۳ ۴ ۱۷
اخابر ۷.۲ ۷.۶ ۹ ۱۸.۵ ۲۴ −۰.۳ ۱.۲ ۲۶.۶ ۲۱.۷ ۱۴۱ ۲۱۰ ۵ ۲۰
وغدیر ۷ ۱۲.۳ ۱۳ ۱۶.۵ ۱۱۶ ۰.۵ ۰.۹ ۱۵.۳ ۱۸ ۱۰۸۱ ۵۴۴ ۳ ۳
وبصادر ۶.۹ ۸.۴ ۱۱ ۱۸.۳ ۶۵ ۰.۹ ۰.۹ ۱۹.۱ ۲۱.۱ ۴۵۱ ۴۵۴ ۳ ۱۴
شپدیس ۶.۹ ۱۰.۶ ۱۱ ۱۴.۴ ۸۹ ۰.۷ ۰.۷ ۱۳.۵ ۲۰.۵ ۴۸۳ ۴۴۸ ۳ ۵
تاپیکو ۶.۲ ۱۳.۱ ۱۲ ۱۵.۷ ۸۴ ۰.۲ ۰.۷ ۱۹ ۲۹.۲ ۵۳۵ ۴۰۷ ۳ ۸
بپاس ۶ ۵۲.۲ ۳۷ ۱۶ ۱۱۵ ۴.۱ ۰.۲ ۲۱.۵ ۹۳.۵ ۵۴۶۴ ۱۴۰۱ ۲ ۴
فخوز ۵.۹ ۱۰.۶ ۷ ۱۵.۳ ۱۲۶ −۱.۳ ۱.۳ ۱۲.۹ ۱۰ ۷۶۶ ۱۰۸۵ ۳ ۶
ومعادن ۵.۲ ۶.۱ ۷ ۱۴.۵ ۸۱ −۰.۵ ۰.۶ ۸.۲ ۱۴.۴ ۲۶۱ ۲۹۱ ۳ ۱۱
کگل ۴.۲ ۱۲.۵ ۹ ۱۷.۲ ۱۵۱ ۰.۳ ۱ ۱۰.۵ ۱۰.۳ ۱۱۰۹ ۳۸۲ ۳ ۹
رمپنا ۴.۲ ۱۰.۲ ۹ ۱۸.۷ ۵۰ ۰.۳ ۰.۷ ۲۳.۹ ۳۲.۳ ۲۳۱ ۱۸۲ ۳ ۱۵
کاریس ۴.۱ ۱۹.۷ ۲۰ ۲۵.۳ ۱۰۲ ۰.۵ ۰.۶ ۳۷.۴ ۶۱.۱ ۷۷۶ ۸۹۵ ۲ ۶
کاوه ۳.۴ ۵.۵ ۷ ۳۲.۹ ۱۱۰ ۰ ۰.۵ ۱۱.۴ ۲۳.۶ ۶۱۹ ۳۰۵ ۳ ۵
وپارس ۳.۳ ۵ ۶ ۱۴.۵ ۲۴ ۰.۶ ۰.۸ ۱۱.۲ ۱۳.۶ ۳۳۰ ۱۱۱ ۴ ۱۵
شیراز ۳ ۶.۷ ۷ ۱۴.۶ ۲۲ ۰.۵ ۰.۵ ۱۱.۹ ۲۵ ۲۸۹ ۹۴ ۴ ۱۲
زاگرس ۳ ۹.۶ ۵ ۱۳.۶ ۱۱ −۰.۱ ۰.۷ ۲۱.۱ ۲۹.۱ ۱۳۷ ۹۹ ۳ ۱۴
مبین ۲.۹ ۵.۸ ۶ ۲۸.۹ ۱۱۵ −۱ ۰.۶ ۱۲.۴ ۱۹.۶ ۵۹۸ ۷۳۵ ۳ ۱۰
پارسان ۲.۶ ۷.۳ ۱۲ ۱۶.۶ ۴۱ ۰.۱ ۰.۶ ۱۵.۳ ۲۴.۴ ۱۹۵ ۴۹۲ ۳ ۴
همراه ۲.۳ ۵.۳ ۵ ۱۳.۵ ۶ ۰.۱ ۰.۷ ۱۱.۸ ۱۶.۱ ۷۵   ۳ ۱۲
صبا ۲.۲ ۳.۸ ۵ ۱۶.۷ ۴۴ −۰.۷ ۳.۵ ۱۹.۱ ۵.۵ ۵۱ ۲۷۵ ۳ ۲۳
کچاد ۲.۱ ۵ ۶ ۱۴ ۸۳ ۰.۳ ۰.۹ ۷.۴ ۸.۵ ۱۴۹ ۱۱۷ ۳ ۴
شفن ۲ ۴.۳ ۵ ۱۵.۳ ۲۳ −۰.۳ ۰.۶ ۹.۳ ۱۵.۶ ۸۴ ۱۸۶ ۴ ۱۱
جم ۲ ۶.۶ ۶ ۳۷.۶ ۱۳۰ −۰.۳ ۰.۹ ۱۵.۵ ۱۷.۴ ۵۷۵ ۲۸۳ ۳ ۵
آریا ۲ ۲.۴ ۳ ۱۲.۷ ۱۲ ۰.۱ ۰.۹ ۵.۳ ۵.۹ ۱۸۶ ۵۹ ۲ ۹
وامید ۱.۹ ۱۲.۲ ۹ ۳۰ ۱۴۹ ۰.۷ ۰.۳ ۶.۸ ۲۴.۲ ۴۵۱ ۳۶۱ ۲ ۳
هرمز ۱.۶ ۸.۲ ۴ ۱۹.۵ ۱۴۴ ۰.۶ ۰.۳ ۳.۹ ۱۱.۷ ۲۸۳ ۲۷۹ ۳ ۱۵
تاصیکو ۱.۵ ۶.۹ ۱۲ ۱۶.۲ ۶۰ ۰.۸ ۰.۲ ۶.۹ ۳۱.۶ ۴۲۹ ۱۱ ۲ ۱۱
پارس ۱.۵ ۴.۱ ۶ ۱۵.۷ ۶۴ ۰.۴ ۰.۵ ۶.۱ ۱۱.۷ ۱۷۲ ۹۸ ۳ ۱۱
اپال ۱.۳ ۴ ۳ ۱۰.۸ ۷۵ ۰.۲ ۱.۳ ۶.۳ ۴.۷ ۲۹۳ ۱۸۰ ۳ ۱۰
شخارک ۱.۳ ۱۰.۱ ۸ ۱۳.۵ ۷۶ ۰.۸ ۰.۳ ۸.۱ ۲۴.۸ ۴۵۵ ۵۳ ۳ ۶
وصندوق ۱ ۵.۲ ۹ ۵۷.۹ ۱۵۶ ۰ ۱.۲ ۱۴.۵ ۱۲.۲ ۲۶۱ ۱۸۸ ۳ ۳
کگهر ۰.۷ ۷.۸ ۱۰ ۱۸.۸ ۹۳ ۰.۷ ۰.۱ ۲.۹ ۲۲.۴ ۳۴۴   ۲ ۱
شکبیر ۰.۴ ۶.۹ ۸ ۲۲.۱ ۶۵ −۰.۲ ۱.۶ ۲۳.۴ ۱۴.۶ ۲۵ ۲۴۹ ۲ ۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • شپنا
 • فولاد
 • فملی
 • خساپا
 • خودرو
 • شبندر
 • شتران
 • وتجارت
 • شیران
 • ذوب
 • شگویا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • مارون
 • شگویا
 • فخوز
 • پترول
 • مبین
 • صبا
 • ومعادن
 • اخابر
 • شفن
 • جم
 • فولاد
 • شکبیر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبملت
 • فملی
 • شتران
 • بپاس
 • نوری
 • شبندر
 • شیران
 • ذوب
 • خساپا
 • وتجارت
 • وبصادر
 • تاصیکو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شپنا
 • وتجارت
 • رمپنا
 • فولاد
 • شیران
 • وبصادر
 • اخابر
 • شگویا
 • ذوب

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شبریز
 • شگویا
 • وتجارت
 • شیران
 • رمپنا
 • اخابر
 • وبصادر
 • شپنا
 • ذوب

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فجر ۳۸.۶ ۱۹.۲ ۹ ۱۹.۵ ۳۴ −۲.۳ ۰.۸ ۵۰.۴ ۶۶.۳ ۴۰۹ ۶۳۰ ۳ ۲
چدن ۲۵.۴ ۱۶.۷ ۶ ۱۹ ۶۵ −۱۵.۷ ۲.۱ ۵۱.۵ ۲۴.۵ ۱۸۵ ۲۶۹۱ ۵ ۱۱
سصفها ۲۳.۹ ۵ ۴ ۳۷.۲ ۱ −۰.۱ ۰.۷ ۳۰.۶ ۴۲.۷ ۱۳ ۱۳۲ ۵ ۳۱
ثامان ۲۲.۷ ۱۳.۹ ۱۲ ۱۶.۴ ۵ −۱.۱ ۱.۲ ۴۷.۱ ۳۹.۴ ۱۵ ۳۹۰ ۴ ۴۵
ثبهساز ۲۱.۶ ۸.۲ ۵ ۱۶ ۱۸ −۳.۸ ۴.۵ ۵۷.۶ ۱۲.۷ ۶ ۷۶۹ ۵ ۱۴
فاذر ۲۰.۲ ۸ ۸ ۲۲.۶ ۳ ۰ ۰.۸ ۳۰.۶ ۳۶.۷ ۱۵۹ ۱۱۷ ۴ ۲۱
ثشرق ۱۸.۸ ۱۴ ۱۵ ۱۵.۸ ۹ −۱.۳ ۰.۹ ۳۷.۴ ۴۲.۳ ۵۳ ۷۳۱ ۵ ۰
دامین ۱۸ ۸.۹ ۶ ۱۸.۳ ۰ ۰ ۰.۴ ۲۱.۲ ۵۳.۷ ۶ ۱۳ ۵ ۲۷
خزامیا ۱۷.۲ ۸.۲ ۱۰ ۱۶.۹ ۱۱ ۱.۳ ۰.۶ ۲۰.۲ ۳۲ ۲۶۴ ۱۵۳ ۵ ۲۳
قثابت ۱۶.۳ ۱۰.۸ ۷ ۱۷.۸ ۱۴ −۱.۷ ۱.۲ ۳۶ ۳۱.۲ ۲۶۱ ۳۸۳ ۵ ۱۹
پتایر ۱۴.۶ ۱۰.۷ ۶ ۱۸.۸ ۳۰ −۲ ۱.۹ ۴۶.۲ ۲۴.۵ ۳۹۱ ۸۰۰ ۵ ۱۵
ثمسکن ۱۴.۳ ۱۳.۴ ۸ ۱۸.۹ ۳۵ ۰.۷ ۲.۲ ۶۴.۱ ۲۸.۶ ۲۸۷۴ ۷۲۸ ۵ ۱۸
لابسا ۱۳.۸ ۱۱ ۸ ۱۶.۳ ۱۲ −۰.۹ ۰.۹ ۲۹.۸ ۳۲.۷ ۱۹۶ ۴۴۷ ۵ ۰
لپارس ۱۳.۵ ۱۳.۵ ۸ ۱۵.۹ ۱۸ −۲.۲ ۱.۴ ۴۵.۹ ۳۱.۸ ۹۹ ۱۱۴۴ ۵ ۱۷
ورنا ۱۳.۳ ۱۱.۴ ۱۱ ۱۵.۹ ۶ −۰.۱ ۰.۶ ۲۶.۶ ۴۴.۸ ۳۴۹ ۲۲۲ ۵ ۲۲
غنوش ۱۳ ۹.۲ ۷ ۱۶ ۳۱ ۳.۴ ۱.۴ ۳۰.۳ ۲۱.۱ ۱۸۶۸ ۱۵۲ ۴ ۱۲
وساخت ۱۱.۶ ۹.۲ ۵ ۱۸.۷ ۲۲ ۰.۲ ۱.۲ ۳۱.۵ ۲۶.۱ ۲۸۴ ۱۲۱۷ ۵ ۲۰
خکاوه ۱۱.۵ ۲۲.۹ ۲۱ ۱۴.۸ ۰ ۰ ۱ ۶۴ ۶۴.۳   ۱۲ ۲ ۲۲
ثامید ۱۱.۴ ۵.۱ ۳ ۱۸.۱ ۳۱ −۱.۸ ۳.۴ ۳۰.۵ ۹.۱ ۴۳۶ ۳۸۴ ۴ ۱۶
وساپا ۱۱.۱ ۱۰.۴ ۱۰ ۱۶.۸ ۲ −۰.۱ ۱.۱ ۳۵.۱ ۳۱.۳ ۲۳ ۱۷۵ ۶ ۱۹
کگاز ۱۰.۶ ۱۰.۳ ۸ ۱۹.۸ ۶۷ ۴.۵ ۰.۷ ۲۰.۶ ۲۹.۸ ۱۵۰۷ ۳۳۴ ۵ ۱۶
کدما ۱۰.۵ ۹.۲ ۷ ۱۷.۱ ۱۷ −۱.۸ ۱.۹ ۳۸.۸ ۲۰ ۰ ۹۲۱ ۵ ۱۸
فسازان ۹.۸ ۲۴.۱ ۷ ۱۷.۴ ۷۸ −۷.۳ ۵.۱ ۹۱.۱ ۱۷.۷ ۱۳۱ ۲۴۸۴ ۵ ۱۹
شصفها ۹.۷ ۳۱.۶ ۳۳ ۱۳.۸ ۰ ۰ ۱ ۸۱.۶ ۸۲.۳     ۲ ۰
زپارس ۹.۶ ۱۰.۸ ۸ ۲۱.۹ ۳۱ −۰.۶ ۰.۷ ۳۰.۹ ۴۳ ۳۸۸ ۵۹۱ ۴ ۷
وآذر ۹.۴ ۶.۵ ۸ ۱۸ ۳۳ −۲.۷ ۰.۸ ۱۶.۹ ۲۱.۱ ۱۲۲ ۱۴۲۹ ۴ ۲۳
شسینا ۹.۳ ۷.۹ ۸ ۱۴.۸ ۲ −۰.۱ ۱.۲ ۲۳.۵ ۲۰.۴ ۷۹ ۶۵ ۷ ۱۵
تپکو ۹.۲ ۱۰.۱ ۱۰ ۲۰.۴ ۲۸ ۰.۷ ۰.۷ ۲۸.۳ ۴۱.۲ ۸۲۶ ۴۵۳ ۲ ۱۷
کالا ۸.۴ ۶.۱ ۷ ۱۶ ۲۶ −۰.۱ ۰.۸ ۱۴.۳ ۱۸.۶ ۱۷۸ ۳۷۵ ۵ ۲۸
اسیاتک ۸.۳ ۶.۱ ۱۱ ۱۷.۶ ۹ ۰.۳ ۰.۸ ۱۷.۱ ۲۱.۷ ۱۰۴ ۶۰ ۴ ۸
کماسه ۸.۱ ۷.۲ ۱۰ ۲۰.۹ ۲۰ −۰.۱ ۰.۷ ۲۲.۱ ۳۰.۹ ۲۵۱ ۲۸۵ ۶ ۲۳
حفاری ۸ ۹.۹ ۹ ۱۹.۹ ۷۴ −۱.۵ ۱.۷ ۳۰.۲ ۱۷.۹ ۴۳۹ ۹۳۵ ۳  
های وب ۷.۹ ۶.۶ ۶ ۱۷.۶ ۱ ۰ ۰.۸ ۲۰.۲ ۲۵.۱ ۱۶ ۶۵ ۴ ۱۷
کاما ۷.۹ ۷.۳ ۷ ۱۵.۱ ۵ ۰.۲ ۱.۳ ۲۳.۶ ۱۷.۹ ۷۵ ۶۴ ۵ ۱۵
ختوقا ۷.۷ ۸.۴ ۹ ۱۶.۸ ۲۳ −۱ ۱.۲ ۲۵.۲ ۲۱.۹ ۴۰۰ ۴۶۲ ۵ ۱۵
سدشت ۷.۶ ۱۴.۲ ۱۰ ۱۶.۴ ۱۴ −۰.۹ ۱.۲ ۴۶.۴ ۳۷.۴ ۴۴ ۴۹۵ ۴ ۸
فاراک ۷.۵ ۷.۴ ۶ ۱۷.۹ ۲۹ −۱.۷ ۰.۹ ۲۰.۸ ۲۲ ۷۵ ۶۴۵ ۴ ۱۵
خوساز ۷.۵ ۱۰.۳ ۹ ۱۹.۶ ۳۵ −۰.۶ ۱.۶ ۴۰.۹ ۲۵.۲ ۱۰۲۲ ۸۳۲ ۵ ۶
غالبر ۷.۲ ۱۶ ۱۴ ۲۰.۷ ۱ −۰.۱ ۱ ۶۳.۶ ۶۲.۴   ۶۹ ۴ ۱۰
سیمرغ ۶.۹ ۱۰.۹ ۱۲ ۱۷.۴ ۷۳ −۰.۴ ۱.۳ ۲۷ ۲۰.۷ ۵۷۸ ۶۸۸ ۴ ۰
لسرما ۶.۹ ۸.۹ ۶ ۱۴.۸ ۱ ۰.۱ ۰.۷ ۱۹.۸ ۲۹.۱ ۹۵   ۴ ۱
ولصنم ۶.۸ ۷.۴ ۶ ۲۱.۱ ۱۵ ۰.۸ ۱ ۲۷.۲ ۲۷.۳ ۲۳۲ ۵۱ ۶ ۳
ونیرو ۶.۷ ۹.۷ ۱۱ ۱۶.۳ ۴۷ ۲.۵ ۰.۹ ۲۱.۹ ۲۴ ۴۰۶ ۱۰۱ ۶ ۴
شلعاب ۶.۷ ۸.۷ ۹ ۱۷.۷ ۱۴ ۰.۶ ۱.۳ ۳۱ ۲۴.۷ ۱۹۵ ۱۵۶ ۵ ۳۶
بترانس ۶.۶ ۹ ۷ ۱۵.۹ ۴۹ ۳.۲ ۰.۵ ۱۳.۷ ۲۸.۵ ۶۴۱ ۴۰ ۴ ۱۱
دانا ۶.۶ ۶.۵ ۸ ۱۹.۶ ۱۱ ۰.۵ ۰.۷ ۱۹.۸ ۲۷.۵ ۲۰۵ ۸۰ ۴ ۲
فرآور ۶.۶ ۱۲.۱ ۱۲ ۱۸.۷ ۱۸ −۱ ۱.۴ ۴۷.۵ ۳۳ ۳۱ ۵۶۸ ۵ ۱۳
خپارس ۶.۴ ۶.۳ ۷ ۱۹.۶ ۱۰ −۰.۱ ۱.۴ ۲۷.۱ ۱۹.۷ ۱۰۱ ۳۷۲ ۳ ۲۰
برکت ۶.۳ ۵.۸ ۵ ۱۳.۹ ۰ ۰ ۱.۱ ۱۶.۳ ۱۵.۱     ۵ ۱۶
فسپا ۶.۳ ۹.۸ ۸ ۲۵.۲ ۱۰۹ −۲.۲ ۲.۱ ۲۸.۸ ۱۳.۶ ۸۰۱ ۲۳۶۶ ۴ ۱۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • وتوصا
 • فجر
 • چدن
 • سصفها
 • ثامان
 • ثبهساز
 • فاذر
 • ثشرق
 • دامین
 • خزامیا
 • قثابت

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ثشاهد
 • چدن
 • فسازان
 • ثبهساز
 • فوکا
 • خریخت
 • وآذر
 • قنیشا
 • فجر
 • لپارس
 • فسپا
 • پتایر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • کگاز
 • امین
 • غنوش
 • بترانس
 • ونیرو
 • کرازی
 • دسبحان
 • چکاپا
 • شاملا
 • خپویش
 • آسیا
 • خزامیا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • رتکو
 • شاملا
 • فسازان
 • فجر
 • دشیمی
 • ثشاهد
 • سفار
 • چدن
 • قشرین

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • غمهرا
 • سصفها
 • سخوز
 • سرود
 • ساروم
 • خموتور
 • ساربیل
 • سفانو
 • خصدرا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۰۵.۵ ۶۱.۲ ۷۱ ۱۳.۵ ۱۰۲ −۲۵.۵ ۱.۱ ۸۶.۵ ۷۵.۴ ۵۵۰۹ ۷۳۳۸ ۰ ۰
یاقوت ۲۲۲.۵ ۴۹.۱ ۵۷ ۱۵.۲ ۹۰ −۴۲.۴ ۱.۱ ۸۷.۱ ۷۵.۹ ۱۱۳۱۳ ۱۵۲۰۳ ۰ ۰
همای ۱۴۴.۳ ۳۸.۸ ۴۵ ۱۵.۳ ۵۷ ۸۲.۱ ۱ ۸۷.۲ ۸۴.۲ ۸۲۲۲۵ ۱۴۳ ۰ ۰
سپیدما ۱۳۵.۸ ۲۹۱.۵ ۱۵۷ ۱۵.۱ ۱۷۱ −۲۶.۳ ۸.۱ ۲۶۸.۷ ۳۳.۲ ۲۵۸۲۶ ۱۲۹۶۰ ۰ ۰
فیروزا ۱۲۲.۳ ۲۰۲.۶ ۱۶۳ ۱۴.۶ ۱۴۶ ۱۷.۱ ۰.۵ ۱۰۹.۵ ۲۱۷.۶ ۱۲۲۴۰ ۸۹۷۶ ۰ ۰
اعتماد ۱۲۲.۱ ۷۰.۲ ۱۲۳ ۱۳ ۱۰۵ ۲۳.۹ ۰.۷ ۷۰.۴ ۱۰۱.۱ ۸۴۸۲ ۲۳۸۳ ۰ ۰
کیان ۱۱۵.۲ ۵۵.۷ ۵۱ ۱۳.۱ ۱۰۹ −۴.۱ ۱.۱ ۶۹.۸ ۶۲.۶ ۱۲۱۸۰ ۵۴۱۸ ۰ ۰
کمند ۱۰۵ ۵۷.۷ ۷۱ ۱۶ ۶۰ ۸.۲ ۰.۷ ۱۰۷.۷ ۱۵۷.۹ ۵۹۱۷ ۳۰۳۳ ۰ ۱
سپر ۷۸.۴ ۱۰۰.۹ ۱۰۶ ۱۴.۲ ۱۳۶ −۲۰.۸ ۱.۹ ۱۱۵.۵ ۶۰.۲ ۷۱۷۹ ۱۲۷۸۲ ۰ ۰
ثبات ۷۳.۶ ۱۴۳.۵ ۲۹۲ ۱۳.۵ ۱۲۴ ۷.۷ ۰.۹ ۱۳۶.۵ ۱۵۴.۹ ۵۵۱۲ ۵۲۳۵ ۰ ۰
صایند ۷۱.۱ ۶۳ ۴۸ ۱۳.۹ ۱۰۰ −۲۵.۴ ۱ ۸۸.۵ ۸۵.۳ ۵۷۰۷ ۱۲۰۶۹ ۰ ۰
آکورد ۵۹.۷ ۷۹.۹ ۶۶ ۱۳.۴ ۱۱۹ −۲۲.۲ ۳ ۱۳۴.۲ ۴۴.۲ ۴۸۷۳ ۷۷۶۵ ۰ ۰
پارند ۴۹.۷ ۱۵۴ ۱۲۰ ۱۵.۱ ۱۲۸ ۲.۸ ۰.۶ ۱۲۸.۶ ۲۲۴.۳ ۱۶۶۴۴ ۱۰۱۵۴ ۰ ۱
داریک ۴۰.۵ ۳۶.۴ ۴۸ ۱۲.۹ ۵۰ ۶.۴ ۰.۹ ۶۵.۸ ۷۴.۴ ۳۳۰۸ ۱۷۱۵ ۰ ۰
کارین ۲۷.۶ ۱۸۸.۸ ۱۴۹ ۱۷.۶ ۱۲۵ −۱۳.۸ ۶.۲ ۴۶۷.۹ ۷۵.۸ ۲۵۶۴ ۱۲۰۴۰ ۰ ۰
امین یکم ۱۶.۸ ۳۹.۲ ۲۷ ۲۱.۳ ۷۱ −۱۲ ۴.۳ ۱۸۶.۹ ۴۳.۳   ۱۲۰۲۱ ۰ ۰
مانی ۱۵.۸ ۵۷.۷ ۴۴ ۱۳.۳ ۱۴۵ ۰.۱ ۱.۱ ۴۳.۹ ۴۰ ۳۸۴۸ ۳۸۱۷ ۰ ۰
تصمیم ۱۳.۲ ۴۶.۴ ۱۳۵ ۱۲.۴ ۱۰۳ ۳.۲ ۰.۵ ۳۸.۷ ۷۶.۶ ۲۷۹۳ ۲۵۸۳ ۰ ۰
هامرز ۸.۲ ۷۵.۲ ۲۱۴ ۱۶.۳ ۱۵۹ −۰.۵ ۰.۶ ۴۲.۲ ۶۷.۵ ۲۰۸۶ ۶۷۸۳ ۰ ۱
گنجینه ۷.۴ ۲۹۵.۶ ۳۲۴ ۲۲.۷ ۱۶۹ −۱.۹ ۱۹.۸ ۵۳۳.۲ ۲۶.۹ ۲۶۲۸ ۷۲۰۱ ۰ ۰
فردا ۳.۸ ۴۶.۵ ۳۴۸ ۱۲.۴ ۹۰ −۰.۱ ۰.۹ ۶۱.۶ ۶۶.۱ ۵۵۰ ۵۸۶ ۰ ۰
آسامید ۳.۱ ۲۷ ۹۸ ۱۲.۶ ۴۳ −۰.۱ ۰.۸ ۴۶.۹ ۶۲.۳ ۱۶۳ ۷۰۸ ۰ ۰
خاتم ۲.۴ ۳۹.۱ ۶۷ ۱۲.۲ ۷۸ −۰.۱ ۰.۷ ۵۰.۹ ۶۸ ۸۹۶ ۹۹۵ ۰ ۰
یارا ۱.۳ ۲۶.۶ ۹۵ ۱۱.۴ ۹۱ ۰.۶ ۰.۵ ۲۲.۲ ۴۱.۵ ۴۳۹ ۳۰۴ ۰ ۰
دارا ۱.۳ ۳۱ ۲۰۴ ۱۱.۱ ۱۰۰ ۱.۲ ۰.۳ ۱۱.۹ ۳۷ ۱۲۵۶ ۴۶ ۰ ۰
سپاس ۰.۳ ۱۷ ۲۶۶ ۱۰.۶ ۹۹ ۰.۳ ۰ ۰.۵ ۳۲.۲ ۲۸۶ ۰ ۰ ۰
سخند ۰.۲ ۱۲.۴ ۷ ۲۳.۸ ۱۸۲ ۰ ۰.۱ ۰.۵ ۶.۷ ۲۳۱ ۱۹۲ ۰ ۱
ارمغان ۰.۱ ۱۱.۴ ۱۰۳ ۱۰ ۰ ۰ ۲.۵ ۴۰ ۱۶     ۰ ۱
گنجین ۰ ۲ ۱۴ ۱۰ ۹۴ ۰ ۰.۴ ۱.۴ ۳.۳ ۶ ۳ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثشاهد ۱۶۰.۷ ۱۸ ۱۱ ۱۸ ۲۱ −۲۹.۶ ۱.۵ ۶۴ ۴۳.۴ ۳۲۷ ۴۰۱۸ ۵ ۳۱
وتوصا ۵۹.۴ ۹.۵ ۶ ۲۲.۸ ۹ −۱.۸ ۰.۴ ۲۶ ۷۰.۶ ۳۳۳ ۱۱۴۸ ۳ ۸
سامان ۴۷ ۲۴ ۱۵ ۳۱.۲ ۶۰ −۱۴.۶ ۲.۴ ۱۵۷.۹ ۶۵.۴ ۶۸۵ ۱۲۶۳ ۲ ۱۰
چدن ۲۵.۴ ۱۶.۷ ۶ ۱۹ ۶۵ −۱۵.۷ ۲.۱ ۵۱.۵ ۲۴.۵ ۱۸۵ ۲۶۹۱ ۵ ۱۱
شاوان ۲۴.۶ ۱۵.۵ ۱۱ ۲۰.۳ ۶۶ ۸.۹ ۰.۳ ۲۱.۷ ۶۹.۷ ۱۲۴۸ ۱۲۲۰ ۴ ۱۰
دامین ۱۸ ۸.۹ ۶ ۱۸.۳ ۰ ۰ ۰.۴ ۲۱.۲ ۵۳.۷ ۶ ۱۳ ۵ ۲۷
حسینا ۱۷.۶ ۱۸.۷ ۱۸ ۱۹.۲ ۷۹ −۱.۸ ۰.۶ ۳۳.۱ ۵۶ ۶۶۶ ۱۵۶۱ ۴ ۲
پتایر ۱۴.۶ ۱۰.۷ ۶ ۱۸.۸ ۳۰ −۲ ۱.۹ ۴۶.۲ ۲۴.۵ ۳۹۱ ۸۰۰ ۵ ۱۵
ثمسکن ۱۴.۳ ۱۳.۴ ۸ ۱۸.۹ ۳۵ ۰.۷ ۲.۲ ۶۴.۱ ۲۸.۶ ۲۸۷۴ ۷۲۸ ۵ ۱۸
لپارس ۱۳.۵ ۱۳.۵ ۸ ۱۵.۹ ۱۸ −۲.۲ ۱.۴ ۴۵.۹ ۳۱.۸ ۹۹ ۱۱۴۴ ۵ ۱۷
ثتران ۱۳.۳ ۱۲.۵ ۱۰ ۱۷.۶ ۲۱ −۲.۴ ۱.۵ ۴۵.۳ ۲۹.۵ ۱۱۰ ۶۵۲ ۵ ۰
زشگزا ۱۲.۴ ۹.۶ ۸ ۱۷.۳ ۷ ۰.۳ ۰.۶ ۲۴.۵ ۳۸.۵ ۱۹۰ ۱۲۶ ۴ ۰
خبنیان ۱۲.۱ ۱۳.۲ ۱۴ ۱۶.۴ ۴۹ −۳ ۰.۵ ۲۴.۶ ۵۲.۷ ۷۲۶ ۴۴۸۳ ۲ ۳۵
ثالوند ۱۱.۹ ۱۰.۵ ۶ ۱۷.۵ ۱۲ −۱.۴ ۱.۴ ۳۸.۱ ۲۷.۶ ۱۸ ۱۴۲۶ ۶ ۰
ثامید ۱۱.۴ ۵.۱ ۳ ۱۸.۱ ۳۱ −۱.۸ ۳.۴ ۳۰.۵ ۹.۱ ۴۳۶ ۳۸۴ ۴ ۱۶
مادیرا ۱۰.۶ ۱۰.۴ ۶ ۲۱.۱ ۱۹ −۰.۱ ۱.۶ ۴۸.۸ ۳۱.۲ ۱۹۱ ۵۱۲ ۴ ۱۶
فسازان ۹.۸ ۲۴.۱ ۷ ۱۷.۴ ۷۸ −۷.۳ ۵.۱ ۹۱.۱ ۱۷.۷ ۱۳۱ ۲۴۸۴ ۵ ۱۹
ورازی ۹.۳ ۱۰.۸ ۹ ۲۶.۵ ۲۳ −۱.۸ ۱.۷ ۶۳.۱ ۳۶.۳ ۷۸ ۳۸۳ ۳ ۲۳
مارون ۸.۶ ۱۹.۵ ۶ ۱۹.۳ ۱۰۹ −۳.۶ ۰.۶ ۲۹ ۴۵ ۵۷۴ ۳۲۳۹ ۲ ۶
حفاری ۸ ۹.۹ ۹ ۱۹.۹ ۷۴ −۱.۵ ۱.۷ ۳۰.۲ ۱۷.۹ ۴۳۹ ۹۳۵ ۳  
خوساز ۷.۵ ۱۰.۳ ۹ ۱۹.۶ ۳۵ −۰.۶ ۱.۶ ۴۰.۹ ۲۵.۲ ۱۰۲۲ ۸۳۲ ۵ ۶
بنو ۷.۲ ۵.۹ ۶ ۱۵.۶ ۲۱ −۱.۵ ۰.۵ ۱۲.۵ ۲۵   ۷۴۲ ۵ ۲
حرهشا ۷.۱ ۷۴.۱ ۱۸ ۱۳.۷ ۱۵۵ −۱.۸ ۱.۴ ۴۹.۱ ۳۶.۲ ۲۳۰۳ ۳۲۱۲ ۱ ۹
کی بی سی ۶.۹ ۱۴.۹ ۸ ۱۶.۱ ۸۰ −۵.۵ ۳ ۳۷.۱ ۱۲.۵   ۱۸۳۶ ۵ ۳۵
شکام ۶.۸ ۶.۷ ۶ ۳۶.۵ ۲۶ ۱.۵ ۰.۳ ۲۴.۲ ۷۴.۲ ۲۷۵ ۳۳ ۳ ۱۲
فسپا ۶.۳ ۹.۸ ۸ ۲۵.۲ ۱۰۹ −۲.۲ ۲.۱ ۲۸.۸ ۱۳.۶ ۸۰۱ ۲۳۶۶ ۴ ۱۵
ولبهمن ۵.۸ ۹.۶ ۷ ۴۷.۱ ۷۳ ۴ ۰.۴ ۳۱.۲ ۷۱.۹ ۱۰۴۹ ۵۲ ۵ ۸
جوین ۵.۶ ۱۵.۴ ۱۱ ۱۹.۸ ۲۰ ۱.۱ ۰.۳ ۳۳.۵ ۹۹.۹ ۳۷۹   ۳ ۳
قنیشا ۵.۳ ۱۱.۴ ۶ ۱۵.۲ ۵۰ −۲.۶ ۵.۹ ۶۵.۲ ۱۱.۱   ۱۳۲۹ ۴ ۹
خفنر ۴.۲ ۹.۹ ۶ ۱۵.۹ ۴ −۰.۲ ۱.۵ ۳۶.۳ ۲۴.۷   ۱۸۴ ۵ ۱۴
سرود ۴ ۶.۳ ۵ ۳۵.۳ ۷۱ ۱.۳ ۰.۲ ۱۲.۶ ۷۴.۳ ۶۹۶ ۱۵۰ ۴ ۱۱
زماهان ۳.۸ ۶.۸ ۵ ۱۵.۷ ۴۰ −۱.۲ ۱.۷ ۲۱ ۱۲.۲ ۱۳۴ ۱۴۰۰ ۵ ۲۹
بازرگام ۳.۷ ۱۸.۵ ۱۴ ۱۹.۲ ۱۰۴ −۰.۶ ۰.۳ ۲۴ ۷۲.۹ ۷۹۶ ۴۳۵ ۲ ۱۰
سصوفی ۳.۶ ۱۲ ۶ ۲۰.۶ ۱۱۶ −۱.۵ ۳.۳ ۳۱.۵ ۹.۵ ۲۶۳ ۴۱۰ ۳ ۹
گنگین ۳.۴ ۴۵.۳ ۳۲ ۱۹ ۱۴۰ ۰.۸ ۰.۵ ۲۹.۹ ۶۴.۶ ۸۹۸ ۹۸۲ ۴ ۱۱
قصفها ۳.۴ ۹.۱ ۶ ۱۵.۸ ۱۰ −۰.۲ ۱.۵ ۳۲.۳ ۲۱.۹ ۵۸ ۱۴۲ ۴ ۱۲
ثباغ ۳.۴ ۱۱.۲ ۸ ۱۹.۳ ۱۹ −۰.۱ ۱.۴ ۴۴.۸ ۳۲.۵ ۲۶۳ ۳۹۰ ۵ ۱۲
واعتبار ۲.۹ ۸.۸ ۵ ۲۴.۶ ۲۷ −۰.۸ ۳.۵ ۷۱.۷ ۲۰.۷ ۳ ۳۹۲ ۵ ۲۲
وتوسم ۲.۹ ۶.۹ ۴ ۲۲.۴ ۳۸ −۰.۸ ۰.۴ ۱۸.۲ ۴۷.۱ ۶۴ ۹۶۸ ۲ ۴۰
ولتجار ۲.۵ ۲۱.۲ ۱۳ ۲۲.۷ ۱۴ ۰.۴ ۰.۶ ۶۹.۵ ۱۱۹.۳ ۱۷۵   ۳ ۲۱
وتوشه ۲.۵ ۱۶.۳ ۸ ۲۱.۲ ۱۴۵ ۰.۳ ۰.۴ ۱۱.۷ ۲۸ ۴۸۹ ۵۵۵ ۳ ۶
خراسان ۲.۳ ۴.۴ ۶ ۲۶.۴ ۵۳ ۱.۲ ۰.۳ ۸.۵ ۲۷.۱ ۱۱۸۵ ۱۰ ۳ ۲
ثاصفا ۲.۱ ۲۴.۶ ۱۱ ۱۵ ۱۵۲ −۰.۱ ۲ ۲۵.۹ ۱۲.۷ ۵۱۸ ۵۴۳ ۱ ۳
وسرمد ۲.۱ ۸.۷ ۷ ۲۰.۳ ۰ ۰ ۰.۵ ۲۴.۷ ۴۸.۲     ۲ ۲۲
شزنگ ۲.۱ ۹.۶ ۱۱ ۱۲.۶ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۸.۶ ۳۱.۱     ۱ ۳۲
کپرور ۲ ۱۱ ۷ ۱۳.۱ ۶۷ −۱.۲ ۲.۲ ۲۴.۴ ۱۱.۱ ۳۲ ۳۱۱ ۴ ۳
غگز ۱.۹ ۱۱.۵ ۶ ۴۶.۸ ۶ ۰.۱ ۰.۴ ۶۹.۳ ۱۸۰.۱ ۵۵   ۴ ۲۴
سغرب ۱.۴ ۱۱.۹ ۴ ۲۱.۹ ۹۵ −۱ ۵.۳ ۴۵.۷ ۸.۷ ۹۴ ۵۸۱ ۴ ۵
غشاذر ۱.۴ ۸.۴ ۵ ۱۶.۸ ۴۷ ۰.۳ ۲.۳ ۳۵.۷ ۱۵.۲ ۲۴۷ ۱۵۲ ۵ ۲۰
غپآذر ۱ ۶.۷ ۵ ۱۸.۴ ۳۲ ۰.۳ ۰.۴ ۱۲.۷ ۳۲.۲ ۱۵۴   ۴ ۱۸

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • سامان
 • فسازان
 • شتولی
 • واعتبار
 • قنیشا
 • ثمسکن
 • ثشاهد
 • ورازی
 • چدن
 • حرهشا
 • مادیرا
 • پتایر
 • لپارس
 • سغرب
 • ثتران

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • غگز
 • دحاوی
 • ولتجار
 • جوین
 • سرود
 • شکام
 • بازرگام
 • ولبهمن
 • وتوصا
 • شاوان
 • گنگین
 • حسینا
 • دامین
 • خبنیان
 • وسرمد

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۱.۶ همت و حجم عادی معاملات حدود ۱.۹ همت و اختلاف موجود به علت کمی بالا بودن فاکتور بازیگر و همین‌طور نوسان مثبت است. حجم امروز مشابه دیروز و ۲ روز از هفته‌ی کاری قبلی است و این حجم‌های زیر ۱.۶ همتی، پتانسیل افت شاخص تا محدوده‌ی ۱.۹۵ میلیون واحد را به خوبی ایجاد می‌کند.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۷۳ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۹۶ است.

امروز با توجه به کم بودن حجم معاملات، کدهای حقوقی بسیار محتاط بودند و خروج‌های خوبی در رنج مثبت انجام شد. در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۱۱ درصد با قدرت حقوقی ۰.۷۸ و در عموم بازار نیز مثبت ۱ درصد با قدرت حقوقی ۰.۵۱ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۳۰ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۳ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۶.۶ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۱.۷ و در شاخص‌سازها به ۱۰.۶ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۴۲ میلیارد پول خارج کرده‌اند که معادل منفی ۲ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۱.۶۱ است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی در ساعت اول معاملات به خوبی بالاتر از سرانه‌ی خرید بود و تا ظهر نیز با وجود افزایش قدرت حقیقی، همچنان سرانه‌ی خرید ضعیف‌تر از سرانه‌ی فروش بود اما پس از ساعت ۱۲.۵ حقیقی‌ها مرتباً ورودهای قوی داشتند و در نهایت قدرت حقیقی به ۱.۰۹ رسید و سرانه‌ی خرید حقیقی به ۱۰۳ میلیون افزایش پیدا کرد. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۲۴۸ و منفی ۷۴۹ کاهش پیدا کرد.

حفظ حجم معاملات روزانه در محدوده‌ی زیر ۱.۶ همت پتانسیل ریزش شاخص تا ارقام ۱.۹۵ میلیون واحد و حتی کمتر را ایجاد می‌کند و تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت نیز مرتباً منفی‌تر شده و تراز ۱۷ روزه به مرحله‌ی خطرناکی رسیده است. به همین جهت حتی با وجود حمایت خوب حقوقی‌ها در بعضی از روزها، باید منتظر ریزش شاخص باشیم. بالا بودن فاکتور بازیگر و همین‌طور فاکتور بازیگر پیش‌فاز نیز تا حدودی این نتیجه‌گیری را تأیید می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: