در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۲۴ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۸۶.۲ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۴.۹ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۴ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۱.۱۹
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۲.۳ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۲۶۴
 • نمادهای صف خرید : ۴۴
 • ارزش صف‌های خرید : ۴۳۰ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۱۳۷
 • نمادهای صف فروش : ۴۹
 • ارزش صف‌های فروش : ۶۵ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران در ۲ ساعت اول صعودی با شیب بسیار کم بود و در ساعت پایانی شاخص کل اندکی کاهش پیدا کرد و در نهایت رشد شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن نسبت به روز کاری قبلی، به ترتیب ۰.۰۷ و ۰.۴۸ درصد بود.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۵۹.۹ ۱۷.۸ ۱۷ ۱۸.۹ ۹۳ ۲۲.۲ ۰.۵ ۲۳ ۴۷.۳ ۴۸۸۴ ۸۹۰ ۲ ۸
بپاس ۵۳.۹ ۱۸۳.۸ ۳۰ ۳۰.۸ ۱۷۲ ۱۲.۱ ۰.۳ ۵۱.۷ ۱۹۴.۸ ۵۲۷۲۵ ۴۰۵۸۸ ۲ ۵
فولاد ۴۶.۲ ۱۴.۱ ۱۲ ۱۵.۶ ۱۰۸ ۱۷.۷ ۰.۳ ۱۰.۷ ۳۱.۱ ۳۰۵۵ ۱۱۴۴ ۲ ۸
شپنا ۳۵.۴ ۱۲.۶ ۱۳ ۱۶.۹ ۶۷ ۵.۸ ۱.۱ ۳۰.۱ ۲۶.۲ ۱۲۳۸ ۹۰۲ ۳ ۹
فملی ۳۵.۳ ۱۸ ۱۷ ۱۴.۵ ۱۱۶ ۱۷.۶ ۰.۳ ۹.۱ ۳۳.۱ ۴۱۷۸ ۹۰۰ ۲ ۷
خودرو ۲۷.۸ ۸.۹ ۱۰ ۱۷.۸ ۴۲ −۱.۷ ۱.۱ ۲۴.۹ ۲۳.۲ ۴۹۰ ۶۰۲ ۴ ۱۴
خساپا ۲۶.۹ ۱۰ ۱۰ ۱۷.۹ ۶۴ ۷.۱ ۱.۵ ۲۹.۴ ۲۰ ۱۴۹۴ ۴۹۶ ۴ ۱۱
نوری ۱۷.۸ ۲۳.۳ ۱۳ ۱۵.۲ ۸۶ ۱۴.۷ ۰.۱ ۱۰.۵ ۷۲ ۲۵۰۶ ۶۹ ۲ ۸
شتران ۱۵.۶ ۷.۱ ۹ ۱۴.۱ ۲۷ ۲.۹ ۰.۸ ۱۵ ۱۸.۸ ۷۱۴ ۹۱ ۳ ۱۱
ذوب ۱۵.۲ ۸.۸ ۱۲ ۱۷.۳ ۱۴ ۰.۵ ۱.۲ ۲۹.۲ ۲۵.۳ ۳۲۸ ۲۷۰ ۴ ۴
شبندر ۱۴ ۸.۶ ۱۰ ۱۳.۴ ۲۹ ۳.۳ ۰.۸ ۱۷.۲ ۲۱.۴ ۵۳۱ ۱۹۳ ۳ ۱۲
شیران ۱۲.۵ ۹.۲ ۶ ۱۹ ۵۸ ۱.۱ ۱.۴ ۲۸.۶ ۲۰.۳ ۵۲۸ ۵۱۰ ۳ ۶۵
پترول ۸.۶ ۵.۵ ۶ ۱۷.۴ ۳۶ −۱.۱ ۱ ۱۴.۹ ۱۵ ۲۴۳ ۳۴۶ ۴ ۱۷
وتجارت ۷.۹ ۶.۸ ۱۶ ۱۶.۲ ۱۵ ۰.۷ ۱.۷ ۲۷.۶ ۱۵.۸ ۱۰۳ ۴۳ ۳ ۱۵
اخابر ۷.۸ ۷.۹ ۹ ۱۵.۲ ۳ ۰ ۰.۶ ۱۸.۶ ۲۹.۱ ۵۰ ۶۶ ۵ ۲۰
شپدیس ۷.۴ ۱۴.۸ ۱۱ ۱۲ ۵۵ ۳.۹ ۰.۶ ۱۸.۳ ۳۰.۴ ۸۰۲ ۶۵ ۳ ۵
شبریز ۷.۴ ۸.۲ ۷ ۱۶.۶ ۴۱ −۰.۷ ۰.۸ ۱۸.۷ ۲۳.۷ ۱۹۲ ۶۱۵ ۳ ۱۲
رمپنا ۷.۴ ۱۶.۱ ۹ ۲۲.۴ ۷۶ ۴.۸ ۰.۴ ۲۳ ۵۷.۹ ۱۰۳۳ ۱۰۱ ۳ ۱۵
شگویا ۶.۹ ۹.۳ ۶ ۱۴.۲ ۵۶ ۱.۷ ۱.۶ ۲۵.۱ ۱۵.۵ ۳۴۹ ۳۵۵ ۳ ۹
وپارس ۶.۳ ۶.۸ ۶ ۱۶.۹ ۲۰ ۰.۸ ۱ ۲۰.۱ ۱۹.۵ ۳۴۰ ۱۱۶ ۴ ۱۶
کگل ۶.۱ ۱۴ ۹ ۱۶.۹ ۱۶۲ ۱.۵ ۰.۵ ۵.۴ ۱۰.۳ ۲۸۷۶ ۷۰۴ ۳ ۹
کاوه ۵.۷ ۸.۶ ۷ ۳۹.۴ ۹۱ ۴.۲ ۰.۱ ۸.۳ ۹۵.۴ ۱۵۴۵ ۲۲۹ ۳ ۵
کچاد ۴.۲ ۱۱.۴ ۶ ۱۵ ۳۵ ۱.۱ ۰.۶ ۲۱.۷ ۳۳.۹ ۳۲۷ ۸۹ ۳ ۵
ومعادن ۳.۸ ۵.۹ ۷ ۱۳.۷ ۷۸ ۰.۴ ۰.۶ ۷.۷ ۱۲.۳ ۴۲۱ ۳۲۶ ۳ ۱۱
وغدیر ۳.۷ ۷.۸ ۱۳ ۱۳.۳ ۵۰ ۰.۵ ۱ ۱۵.۳ ۱۴.۸ ۲۹۱ ۱۷۴ ۳ ۳
تاپیکو ۳.۵ ۹ ۱۳ ۱۶ ۹۷ ۰.۴ ۰.۸ ۱۲.۷ ۱۶.۲ ۶۳۵ ۵۰۹ ۳ ۸
پارسان ۳.۵ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۳۷ ۰.۵ ۰.۶ ۱۷.۶ ۲۹.۲ ۲۹۹ ۲۰۹ ۳ ۴
شفن ۳.۴ ۴.۷ ۵ ۱۶.۵ ۵۹ −۱.۸ ۰.۷ ۹.۵ ۱۳.۸ ۱۰۴ ۱۸۹۰ ۴ ۱۱
فخوز ۳.۳ ۷.۷ ۷ ۱۴ ۷۳ ۱.۶ ۰.۶ ۹.۷ ۱۶.۲ ۴۹۹ ۲۱۹ ۳ ۶
شیراز ۲.۸ ۶.۵ ۷ ۱۶.۵ ۳۷ ۰.۷ ۰.۵ ۱۱.۷ ۲۴.۹ ۴۳۹ ۷۰ ۴ ۱۱
کاریس ۲.۸ ۲۱.۹ ۲۱ ۱۲.۸ ۶۵ ۰.۳ ۱.۱ ۳۸.۶ ۳۵.۸ ۵۲۶ ۲۶۲ ۲ ۶
همراه ۲.۵ ۶.۲ ۵ ۱۳.۷ ۱۸ ۰.۴ ۰.۹ ۱۴ ۱۵.۸ ۲۲۴   ۳ ۱۲
آریا ۲.۵ ۲.۷ ۳ ۱۲.۴ ۲۷ ۰.۶ ۰.۷ ۴.۷ ۷ ۶۲۷ ۵۵ ۲ ۹
جم ۲.۳ ۱۳.۳ ۶ ۳۲.۶ ۱۶۵ −۰.۲ ۱.۲ ۱۵.۶ ۱۳.۵ ۸۷۴ ۴۸۷ ۳ ۴
پارس ۱.۹ ۴.۱ ۶ ۱۶.۷ ۴۸ ۰.۷ ۰.۳ ۵.۷ ۱۹.۸ ۴۰۷ ۱۱۷ ۳ ۱۰
اپال ۱.۸ ۵.۳ ۳ ۱۲.۳ ۱۰۰ −۰.۲ ۲ ۹ ۴.۵ ۳۷۵ ۲۴۲ ۳ ۱۰
صبا ۱.۷ ۳.۵ ۵ ۱۳.۹ ۴۱ ۰.۷ ۱.۴ ۹.۳ ۶.۶ ۲۳۳ ۱۳ ۳ ۲۳
شخارک ۱.۴ ۹.۸ ۷ ۱۷.۵ ۸۳ ۱.۲ ۰.۴ ۱۰.۳ ۲۳.۸ ۲۹۵   ۳ ۶
زاگرس ۱.۴ ۶.۷ ۵ ۱۱.۶ ۲۵ −۰.۳ ۱.۵ ۱۶.۱ ۱۰.۷ ۳ ۳۴۴ ۳ ۱۴
وامید ۱ ۹.۱ ۹ ۴۱.۹ ۱۰۲ ۰.۹ ۰.۱ ۵.۶ ۵۳.۲ ۹۲۶ ۲۴ ۳ ۴
وصندوق ۰.۹ ۱۲.۶ ۹ ۱۳.۲ ۱۹ ۰.۱ ۱.۳ ۳۳.۱ ۲۶.۳ ۵۲ ۹ ۳ ۳
تاصیکو ۰.۷ ۴.۶ ۱۲ ۱۴.۲ ۵۳ ۰.۴ ۰.۶ ۶.۹ ۱۰.۹ ۱۹۰   ۲ ۱۱
مبین ۰.۵ ۴.۵ ۶ ۱۲.۳ ۲۷ −۰.۱ ۰.۶ ۷.۳ ۱۲.۷ ۱۳ ۱۰۰ ۳ ۱۰
هرمز ۰.۵ ۳.۷ ۴ ۱۱.۸ ۷۲ ۰.۳ ۰.۵ ۳.۶ ۶.۶ ۷۶ ۱۲ ۳ ۱۶
کگهر ۰.۳ ۳.۶ ۱۰ ۱۷.۸ ۱۲۵ ۰.۱ ۰.۵ ۲.۷ ۵.۴ ۷۸ ۲۳ ۲ ۱
مارون ۰.۲ ۲.۸ ۶ ۱۰.۸ ۱۴ ۰ ۰.۵ ۴.۱ ۷.۹ ۲۵   ۲ ۶
شکبیر ۰.۱ ۶.۱ ۸ ۹.۵ ۹ ۰ ۱.۳ ۱۱.۹ ۹.۵ ۱۰   ۲ ۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • بپاس
 • فولاد
 • شپنا
 • فملی
 • خودرو
 • خساپا
 • نوری
 • شتران
 • ذوب
 • شبندر
 • شیران

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شفن
 • خودرو
 • پترول
 • شبریز
 • زاگرس
 • جم
 • اپال
 • مبین
 • اخابر
 • مارون
 • شکبیر
 • وصندوق

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبملت
 • فولاد
 • فملی
 • نوری
 • بپاس
 • خساپا
 • شپنا
 • رمپنا
 • کاوه
 • شپدیس
 • شبندر
 • شتران

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • رمپنا
 • کچاد
 • خساپا
 • شگویا
 • شیران
 • خودرو
 • ذوب
 • وپارس
 • همراه

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • رمپنا
 • شیران
 • خساپا
 • خودرو
 • پترول
 • ذوب
 • وپارس
 • کچاد
 • شگویا

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثامان ۶۷ ۱۲.۲ ۱۳ ۲۷.۲ ۴۲ −۲۷.۶ ۱.۲ ۵۳ ۴۵.۳ ۳۴ ۶۹۷۹ ۴ ۴۵
ثشاهد ۶۶.۹ ۱۱.۹ ۱۱ ۱۷ ۶ −۰.۸ ۱.۱ ۳۸.۱ ۳۴.۷ ۵۱۵ ۴۶۶ ۵ ۳۲
ثفارس ۶۳.۴ ۱۸.۷ ۲۰ ۱۷.۸ ۴ −۲.۳ ۰.۹ ۵۹.۱ ۶۲.۵ ۷۶ ۶۲۴ ۴ ۰
وتوصا ۵۴.۸ ۱۷.۴ ۴ ۳۷.۶ ۱۱۵ −۳۰.۶ ۶.۹ ۱۰۴.۸ ۱۵.۲ ۵۴۳۰ ۶۷۰۶ ۳ ۱۳
سصفها ۳۸.۷ ۶.۸ ۴ ۲۷ ۰ ۰.۱ ۰.۳ ۲۱.۸ ۶۹.۱ ۵۴ ۹ ۵ ۲۷
فاذر ۳۴.۲ ۱۳.۳ ۸ ۲۱.۴ ۱۸ −۱.۴ ۱.۴ ۵۸.۲ ۴۰.۶ ۴۷۴ ۹۳۶ ۴ ۲۵
خزامیا ۲۰.۹ ۱۰.۲ ۱۰ ۱۶.۸ ۱۹ −۰.۲ ۱ ۲۸.۳ ۲۹.۴ ۶۰۷ ۱۰۲۲ ۵ ۲۶
دامین ۱۸.۵ ۲۶.۶ ۴ ۱۶.۸ ۶۳ −۱۱.۴ ۱.۵ ۶۵.۶ ۴۳.۲ ۳۶ ۵۸۰۴ ۵ ۳۰
خکاوه ۱۷.۴ ۱۷.۶ ۲۱ ۱۴.۷ ۲ ۰.۴ ۰.۷ ۴۲.۲ ۵۸.۲ ۲۱۴   ۲ ۲۲
سفار ۱۶.۱ ۳۸.۱ ۱۵ ۱۸.۱ ۵۸ −۸.۹ ۲.۳ ۱۲۷.۵ ۵۶.۴ ۱۵۶ ۹۱۱۱ ۵ ۱۲
کالا ۱۴.۷ ۷.۵ ۷ ۱۹.۷ ۲۶ −۱.۴ ۰.۶ ۱۹.۶ ۳۴.۶ ۳۸۸ ۸۵۲ ۵ ۲۸
قثابت ۱۴.۳ ۱۱.۱ ۷ ۱۷.۴ ۳۲ −۰.۱ ۱.۴ ۳۷.۷ ۲۶.۱ ۵۶۴ ۱۲۰۲ ۵ ۱۹
سیمرغ ۱۳.۶ ۱۵.۵ ۱۱ ۱۷.۴ ۶۸ −۷.۱ ۲.۱ ۴۵ ۲۱.۲ ۲۶۲ ۱۱۶۲ ۴ ۲
شصفها ۱۳.۱ ۳۹.۳ ۳۲ ۱۴.۳ ۸ −۱ ۱.۱ ۱۰۹.۱ ۹۹   ۳۳۸ ۲ ۰
قشهد ۱۳ ۱۳.۲ ۱۰ ۱۴.۷ ۳۲ ۴.۲ ۰.۳ ۱۸.۸ ۵۸.۱ ۷۰۶   ۵ ۲۰
کفپارس ۱۲.۷ ۸.۱ ۷ ۱۶.۹ ۲ −۰.۲ ۱.۲ ۲۷.۱ ۲۳.۲ ۶۱ ۱۰۷ ۶ ۲
ثشرق ۱۲.۶ ۴۹.۸ ۱۴ ۱۳.۹ ۶۷ −۸.۵ ۳.۳ ۱۴۳.۶ ۴۳.۵ ۶ ۴۲۳۲ ۵ ۰
وساپا ۱۲.۵ ۸.۴ ۱۰ ۲۰.۶ ۰ ۰ ۱.۵ ۴۰.۸ ۲۶.۷     ۶ ۲۰
های وب ۱۱.۶ ۷.۱ ۶ ۱۹.۷ ۱۱ −۰.۹ ۰.۶ ۲۰.۱ ۳۵.۸ ۹۰ ۳۵۴ ۴ ۱۷
ثبهساز ۱۱.۶ ۵.۴ ۶ ۱۴.۸ ۵ ۰ ۱.۶ ۱۹.۳ ۱۲.۴ ۱۰۵ ۷۶ ۵ ۱۴
ورنا ۱۰.۷ ۱۱.۸ ۱۱ ۱۶.۹ ۲۵ −۲.۵ ۱.۱ ۳۴.۴ ۳۰.۹ ۲۷ ۸۴۹ ۵ ۲۲
شسینا ۱۰ ۷.۳ ۸ ۱۵.۹ ۱۱ ۱ ۱ ۲۰.۷ ۲۱.۱ ۲۱۰ ۲۶ ۷ ۱۵
کاما ۹.۷ ۷.۶ ۷ ۱۶ ۵ ۰.۵ ۰.۹ ۲۱.۲ ۲۳.۱ ۱۶۴   ۵ ۱۵
وآذر ۹.۷ ۶.۶ ۸ ۱۷.۸ ۳ −۰.۳ ۰.۸ ۱۹.۹ ۲۴.۹ ۱ ۲۷۵ ۴ ۲۲
خصدرا ۹.۴ ۹.۸ ۹ ۲۲.۳ ۲ −۰.۲ ۰.۸ ۳۵.۶ ۴۵   ۲۲۰ ۳ ۱۶
شپلی ۸.۹ ۱۰.۶ ۱۵ ۱۷.۳ ۱۰ ۰.۵ ۰.۸ ۲۹.۵ ۳۷.۷ ۳۳۶ ۶۲ ۳ ۱۷
تکنو ۸.۶ ۷ ۶ ۱۵.۵ ۲ ۰.۲ ۰.۴ ۱۴.۹ ۳۳.۹ ۱۸۰   ۵ ۱۵
بترانس ۸.۴ ۹.۲ ۷ ۱۸.۷ ۱۳ ۱.۱ ۰.۹ ۲۸.۳ ۳۲.۵ ۲۶۰   ۴ ۱۱
حتاید ۸.۲ ۱۰.۶ ۱۲ ۱۶.۶ ۳۷ −۲.۷ ۱.۵ ۳۱.۴ ۲۰.۴ ۵۹ ۵۶۶ ۳ ۳۱
کگاز ۸ ۱۵.۹ ۸ ۱۴.۵ ۶۴ −۴.۹ ۲.۲ ۳۹.۵ ۱۸.۲ ۱۱۵ ۷۱۸ ۵ ۲۰
خکار ۷.۶ ۱۴.۷ ۶ ۱۶.۴ ۶۰ −۲.۱ ۳.۲ ۶۱.۱ ۱۸.۹ ۴۰۹ ۱۱۱۰ ۵ ۱۰
کماسه ۷.۳ ۷ ۱۰ ۱۷.۳ ۸ −۰.۵ ۱.۳ ۲۴.۷ ۱۹.۳ ۲۰ ۱۳۶ ۶ ۲۴
غنوش ۷.۲ ۸.۷ ۷ ۱۶.۱ ۱۹ ۱.۴ ۲.۵ ۴۴ ۱۷.۴ ۶۹۴   ۴ ۱۲
دکوثر ۷.۱ ۹.۴ ۸ ۲۹.۳ ۵۹ −۰.۸ ۱.۲ ۴۰.۴ ۳۴.۲ ۸۴۶ ۱۲۶۱ ۵ ۸
ختوقا ۶.۹ ۸ ۹ ۱۶ ۳ −۰.۲ ۱.۳ ۲۷.۸ ۲۰.۶   ۶۰ ۵ ۱۵
قنیشا ۶.۹ ۱۴.۱ ۶ ۱۴.۳ ۳۰ −۲ ۲.۲ ۴۸.۴ ۲۲.۴ ۵۸ ۲۰۳۸ ۴ ۱۳
خپارس ۶.۸ ۵.۹ ۷ ۱۹.۳ ۵ ۰.۲ ۱.۵ ۲۷.۲ ۱۸.۲ ۱۲۷ ۵۴ ۳ ۲۲
تپکو ۶.۸ ۹.۸ ۱۰ ۱۷.۹ ۷ ۰.۵ ۰.۸ ۲۸.۱ ۳۵.۳ ۲۴۲ ۶ ۲ ۱۶
ونیرو ۶.۷ ۹.۸ ۱۱ ۱۶.۴ ۲۷ ۱.۵ ۱.۲ ۲۸.۳ ۲۴.۵ ۲۰۳ ۶۶ ۶ ۴
دانا ۶.۷ ۷.۷ ۸ ۱۵.۳ ۰ ۰ ۱.۳ ۲۶ ۱۹.۴ ۸   ۴ ۳
کورز ۶.۶ ۲۰.۲ ۱۰ ۱۲.۸ ۰ ۰ ۰.۵ ۳۸.۳ ۷۰.۹     ۰ ۳۵
ولصنم ۶.۵ ۸.۹ ۶ ۱۷.۱ ۳۰ ۰.۲ ۱.۸ ۳۳.۴ ۱۹ ۲۲۴ ۴۵۸ ۶ ۴
فاسمین ۶.۴ ۹.۳ ۶ ۱۵.۹ ۸۰ −۱.۳ ۰.۸ ۱۵.۴ ۲۰ ۶۱۹ ۶۳۹ ۳ ۱۰
ثمسکن ۶.۲ ۹.۲ ۸ ۱۶.۹ ۱۹ ۰.۳ ۱.۲ ۲۸.۱ ۲۴.۴ ۳۷۷ ۱۵۵ ۵ ۱۹
فجر ۶.۲ ۱۲.۲ ۹ ۱۶.۷ ۲۲ −۰.۳ ۱.۴ ۴۲.۵ ۲۹.۷ ۱۳۰ ۱۶۷ ۳ ۳
سدشت ۶.۱ ۱۱.۷ ۱۰ ۱۶.۳ ۹ −۰.۲ ۱.۴ ۴۰.۹ ۲۹.۲ ۱۸۷ ۱۸۷ ۴ ۱۰
اسیاتک ۵.۹ ۷.۱ ۱۱ ۱۶.۷ ۱۹ −۰.۲ ۱.۷ ۲۷.۴ ۱۵.۸ ۱۵۰ ۱۱۲ ۴ ۷
شلعاب ۵.۹ ۷.۹ ۹ ۱۶.۶ ۰ ۰ ۱.۵ ۳۲ ۲۱ ۸   ۵ ۳۷
سخزر ۵.۹ ۱۰.۴ ۸ ۲۲.۴ ۱۰۷ ۱.۲ ۰.۸ ۱۷.۸ ۲۲.۸ ۱۹۱۲ ۶۴۳ ۶ ۳۸
بورس ۵.۶ ۶.۵ ۸ ۱۵.۸ ۹ −۰.۲ ۰.۹ ۱۷.۶ ۱۹.۶ ۴۴ ۸۴ ۴ ۱۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثامان
 • ثشاهد
 • ثفارس
 • وتوصا
 • سصفها
 • فاذر
 • خزامیا
 • دامین
 • خکاوه
 • سفار
 • کالا
 • قثابت

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وتوصا
 • ثامان
 • دامین
 • سفار
 • ثشرق
 • سیمرغ
 • کگاز
 • حتاید
 • فوکا
 • ورنا
 • ثفارس
 • خکار

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • قشهد
 • خاهن
 • ساربیل
 • کرازی
 • آسیا
 • وکار
 • غگل
 • غپینو
 • ونیرو
 • غنوش
 • ستران
 • سفانو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ثشرق
 • سفار
 • دامین
 • ثفارس
 • تمحرکه
 • آسیا
 • کگاز
 • غالبر
 • سیمرغ

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سفانو
 • اتکام
 • سغرب
 • شفا
 • غپینو
 • غمهرا
 • سخاش
 • دکوثر
 • والبر

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

اعتماد ۴۴۷.۵ ۲۱۴.۳ ۱۱۹ ۱۳ ۱۶۷ ۳۵.۸ ۰.۷ ۷۷.۲ ۱۰۴.۱ ۵۵۸۹۱ ۱۲۶۹۴ ۰ ۰
افران ۳۴۹.۶ ۶۰.۱ ۷۲ ۱۳.۲ ۹۷ −۹.۵ ۱.۱ ۸۴.۶ ۷۹.۷ ۷۴۵۵ ۴۵۶۵ ۰ ۰
یاقوت ۲۹۹.۹ ۶۳ ۵۶ ۱۳.۷ ۱۰۳ ۱۲.۵ ۰.۸ ۷۶.۸ ۹۱.۴ ۲۰۰۴۴ ۱۱۳۷۴ ۰ ۰
ثبات ۲۶۳.۵ ۳۴۵.۴ ۲۹۳ ۱۶.۳ ۱۶۲ ۶۶.۶ ۰.۲ ۷۳.۹ ۳۴۹.۵ ۳۵۲۳۱ ۹۰۰۰ ۰ ۰
هامرز ۱۸۳.۴ ۳۸۷ ۱۹۴ ۴۶ ۱۹۵ ۲.۷ ۰.۳ ۵۰.۲ ۱۸۱.۲ ۲۲۴۹۶ ۱۶۱۱۵ ۰ ۱
کیان ۱۶۵.۳ ۶۲.۸ ۵۱ ۱۲.۶ ۱۲۶ ۲۷.۳ ۰.۷ ۴۹.۱ ۶۶.۲ ۱۶۸۶۲ ۵۰۴۱ ۰ ۰
پارند ۱۴۱.۳ ۲۹۸.۲ ۱۱۳ ۱۷.۴ ۱۵۶ ۳۲ ۰.۳ ۱۰۲.۹ ۳۸۹ ۳۱۴۷۳ ۱۰۴۲۹ ۰ ۱
کمند ۱۳۲.۷ ۷۱.۹ ۷۱ ۱۳.۸ ۹۱ ۴۲.۳ ۰.۵ ۷۰.۱ ۱۵۲ ۲۰۴۵۹ ۳۹۵۱ ۰ ۱
همای ۱۱۸.۹ ۴۱.۲ ۴۵ ۱۴.۷ ۳۷ ۶.۱ ۱.۱ ۱۰۶.۵ ۹۲.۷ ۱۲۵۲۷ ۲۳۶۵ ۰ ۰
فردا ۱۱۲.۵ ۶۷۳.۵ ۳۳۶ ۱۸.۶ ۱۹۲ ۷.۶ ۰.۱ ۱۳.۹ ۱۴۱.۳ ۱۱۲۰۰۷ ۲۰۸۸۲ ۰ ۰
سپر ۱۰۰.۳ ۱۰۹.۷ ۱۱۱ ۱۳.۴ ۱۵۲ ۷.۲ ۰.۷ ۵۷ ۸۴.۷ ۸۸۷۳ ۸۰۷۴ ۰ ۰
صایند ۹۶.۵ ۶۸.۶ ۴۷ ۱۳.۷ ۹۰ −۴۹.۳ ۱.۷ ۱۲۲.۱ ۷۳.۵ ۹۲۶۷ ۲۲۶۲۱ ۰ ۰
فیروزا ۷۷.۴ ۱۱۵.۴ ۱۹۰ ۱۳.۴ ۱۱۱ −۴۱.۲ ۳.۶ ۲۱۰.۹ ۵۸.۳ ۵۵۹۵ ۴۸۸۹ ۰ ۰
آکورد ۶۴.۸ ۸۶.۴ ۶۸ ۱۲.۲ ۱۵۹ ۶.۴ ۰.۸ ۳۷.۸ ۴۷.۶ ۱۰۹۴۱ ۸۰۴۷ ۰ ۰
داریک ۴۶.۳ ۳۴.۵ ۴۹ ۱۳.۸ ۶۷ ۱۲.۱ ۰.۹ ۵۸.۲ ۶۷ ۵۳۸۵ ۱۰۵۲ ۰ ۰
مانی ۳۷.۲ ۹۵.۷ ۴۲ ۱۲.۲ ۱۱۲ ۲۶.۵ ۰.۱ ۲۱.۲ ۱۷۱ ۱۱۳۶۹ ۲۵۴۷ ۰ ۰
سپیدما ۳۲.۸ ۷۳.۱ ۱۶۶ ۱۳.۳ ۱۶۸ ۰.۹ ۱.۱ ۳۲.۷ ۳۰.۴ ۶۹۷۷ ۳۳۷۹ ۰ ۰
تصمیم ۲۵.۶ ۷۹ ۱۳۵ ۱۲.۸ ۱۲۳ ۴ ۰.۷ ۶۵.۷ ۸۸.۶ ۵۹۰۲ ۶۸۶۳ ۰ ۰
سپاس ۲۲.۱ ۴۷۹.۶ ۲۳۶ ۱۸.۴ ۱۸۸ ۱.۳ ۰.۳ ۵۶.۴ ۱۶۸.۵ ۲۱۳۲۳ ۱۰۰۱۷ ۰ ۰
گنجینه ۱۵ ۳۹۳.۵ ۳۶۹ ۵۴.۳ ۲۰۰ ۰ ۱ ۹.۴ ۹.۷ ۷۴۵۲ ۷۴۶۵ ۰ ۰
امین یکم ۸ ۲۹.۸ ۲۷ ۱۴.۶ ۲۶ −۲.۱ ۱.۶ ۹۴.۹ ۵۹.۱   ۱۰۲۸ ۰ ۰
یارا ۶.۷ ۹۰.۶ ۹۳ ۱۲.۳ ۱۱۱ ۴.۹ ۰.۲ ۲۴.۸ ۱۴۶.۵ ۲۰۴۳ ۶۳۹ ۰ ۰
کارین ۵.۷ ۵۵ ۱۵۱ ۱۲.۵ ۸۶ −۱.۳ ۲ ۱۰۹.۲ ۵۵.۳ ۱۷۹۱ ۶۲۵ ۰ ۰
آسامید ۵.۱ ۳۸.۱ ۱۰۱ ۱۱.۷ ۵۸ −۲.۶ ۱.۵ ۷۲.۶ ۴۹.۲ ۸۴ ۴۶۶ ۰ ۰
خاتم ۳.۲ ۴۲.۵ ۶۸ ۱۱.۴ ۸۶ ۰.۹ ۱ ۵۵ ۵۵.۳ ۹۰۶ ۹۲۲ ۰ ۰
دارا ۱.۶ ۴۱ ۲۰۷ ۱۰.۵ ۷۹ ۰.۳ ۲.۱ ۸۴.۲ ۴۰.۸ ۷۹۷ ۴۹۸ ۰ ۰
ارمغان ۰.۵ ۲۸.۴ ۱۰۰ ۱۵.۵ ۹۹ ۰.۵ ۰ ۲ ۶۰.۳ ۴۷۶   ۰ ۱
سخند ۰.۲ ۱۱.۱ ۷ ۱۵ ۹۹ ۰ ۱.۶ ۲۲.۲ ۱۳.۸ ۱۲۲ ۵۴ ۰ ۱
گنجین ۰.۲ ۱۶.۴ ۱۷ ۱۱.۱ ۹۸ ۰.۲ ۰.۱ ۱.۶ ۲۳.۵ ۱۶۱   ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وتوصا ۵۴.۸ ۱۷.۴ ۴ ۳۷.۶ ۱۱۵ −۳۰.۶ ۶.۹ ۱۰۴.۸ ۱۵.۲ ۵۴۳۰ ۶۷۰۶ ۳ ۱۳
بپاس ۵۳.۹ ۱۸۳.۸ ۳۰ ۳۰.۸ ۱۷۲ ۱۲.۱ ۰.۳ ۵۱.۷ ۱۹۴.۸ ۵۲۷۲۵ ۴۰۵۸۸ ۲ ۵
فاذر ۳۴.۲ ۱۳.۳ ۸ ۲۱.۴ ۱۸ −۱.۴ ۱.۴ ۵۸.۲ ۴۰.۶ ۴۷۴ ۹۳۶ ۴ ۲۵
حسینا ۲۳.۳ ۸۸.۱ ۱۴ ۱۸.۹ ۸۶ −۲۰ ۶.۵ ۳۱۸.۶ ۴۸.۸   ۴۹۹۷ ۴ ۴
سامان ۱۹.۸ ۲۱.۹ ۱۵ ۱۹.۷ ۷۲ −۴.۴ ۳.۶ ۱۱۳.۵ ۳۱.۲ ۵۵۲ ۱۱۷۵ ۲ ۱۲
دامین ۱۸.۵ ۲۶.۶ ۴ ۱۶.۸ ۶۳ −۱۱.۴ ۱.۵ ۶۵.۶ ۴۳.۲ ۳۶ ۵۸۰۴ ۵ ۳۰
زشگزا ۱۷.۳ ۱۷ ۶ ۱۷.۵ ۶۲ −۸.۳ ۲.۵ ۵۶.۶ ۲۳ ۲۹۹ ۱۹۰۶ ۴ ۲
سفار ۱۶.۱ ۳۸.۱ ۱۵ ۱۸.۱ ۵۸ −۸.۹ ۲.۳ ۱۲۷.۵ ۵۶.۴ ۱۵۶ ۹۱۱۱ ۵ ۱۲
کوثر ۱۵.۷ ۱۲.۵ ۸ ۲۱.۳ ۲۸ ۱.۶ ۱.۵ ۵۳.۴ ۳۶.۱ ۳۳۵ ۲۰۲ ۴ ۵
فسبزوار ۱۵.۱ ۱۴.۵ ۹ ۱۵.۵ ۱۰۵ −۲.۶ ۲.۴ ۳۲.۵ ۱۳.۵ ۱۳۲۱ ۱۱۵۰ ۳ ۰
سیمرغ ۱۳.۶ ۱۵.۵ ۱۱ ۱۷.۴ ۶۸ −۷.۱ ۲.۱ ۴۵ ۲۱.۲ ۲۶۲ ۱۱۶۲ ۴ ۲
ثشرق ۱۲.۶ ۴۹.۸ ۱۴ ۱۳.۹ ۶۷ −۸.۵ ۳.۳ ۱۴۳.۶ ۴۳.۵ ۶ ۴۲۳۲ ۵ ۰
وکادو ۹.۹ ۲۵.۲ ۱۷ ۲۰.۷ ۶۴ −۶.۱ ۱.۶ ۷۹.۲ ۴۹.۳ ۱۲۷ ۱۲۶۶ ۳ ۳۵
آریان ۸.۶ ۲۲.۳ ۱۴ ۲۷ ۸۴ −۱.۲ ۳ ۱۲۶.۵ ۴۱.۵ ۶۰۱ ۸۴۱ ۳ ۰
کگاز ۸ ۱۵.۹ ۸ ۱۴.۵ ۶۴ −۴.۹ ۲.۲ ۳۹.۵ ۱۸.۲ ۱۱۵ ۷۱۸ ۵ ۲۰
خکار ۷.۶ ۱۴.۷ ۶ ۱۶.۴ ۶۰ −۲.۱ ۳.۲ ۶۱.۱ ۱۸.۹ ۴۰۹ ۱۱۱۰ ۵ ۱۰
رمپنا ۷.۴ ۱۶.۱ ۹ ۲۲.۴ ۷۶ ۴.۸ ۰.۴ ۲۳ ۵۷.۹ ۱۰۳۳ ۱۰۱ ۳ ۱۵
قنیشا ۶.۹ ۱۴.۱ ۶ ۱۴.۳ ۳۰ −۲ ۲.۲ ۴۸.۴ ۲۲.۴ ۵۸ ۲۰۳۸ ۴ ۱۳
کورز ۶.۶ ۲۰.۲ ۱۰ ۱۲.۸ ۰ ۰ ۰.۵ ۳۸.۳ ۷۰.۹     ۰ ۳۵
ولصنم ۶.۵ ۸.۹ ۶ ۱۷.۱ ۳۰ ۰.۲ ۱.۸ ۳۳.۴ ۱۹ ۲۲۴ ۴۵۸ ۶ ۴
زبینا ۵.۸ ۹.۵ ۵ ۱۸.۹ ۳۴ −۱ ۲ ۴۰.۳ ۲۰.۲ ۱۲۴ ۴۹۵ ۵ ۹
کاوه ۵.۷ ۸.۶ ۷ ۳۹.۴ ۹۱ ۴.۲ ۰.۱ ۸.۳ ۹۵.۴ ۱۵۴۵ ۲۲۹ ۳ ۵
وهور ۵.۶ ۶.۳ ۶ ۱۹.۸ ۱۵ −۰.۷ ۱.۵ ۲۶ ۱۷ ۲۴ ۱۹۰ ۴ ۰
فوکا ۵.۳ ۱۲.۷ ۱۲ ۲۱.۴ ۱۰۴ −۲.۶ ۲.۲ ۳۲.۳ ۱۴.۸ ۱۴۸۶ ۱۰۳۱ ۱ ۱۶
دحاوی ۵.۱ ۶۳.۵ ۴۳ ۱۶ ۷۸ ۴ ۰.۲ ۴۶ ۱۹۵.۴ ۳۹۷۸   ۰ ۱۷
غسالم ۵ ۹.۵ ۶ ۱۸.۲ ۸۲ ۱.۳ ۰.۵ ۱۳.۲ ۲۸.۱ ۸۹۲ ۴۵۳ ۴ ۱۹
زدشت ۴.۶ ۱۱.۷ ۶ ۱۶.۴ ۴۹ −۲ ۲.۱ ۳۸.۳ ۱۸.۲ ۷۵ ۱۰۶۲ ۵ ۱۲
ولتجار ۴.۲ ۲۵.۵ ۱۲ ۲۴.۹ ۶۲ ۲.۶ ۰.۴ ۴۸.۳ ۱۱۹ ۸۸۰   ۳ ۱۹
وکار ۴.۱ ۱۳ ۵ ۱۷ ۱۰۱ ۱.۸ ۰.۴ ۱۱.۶ ۲۸.۳ ۲۹۷۸ ۱۱۵۴ ۳ ۱۵
غگلپا ۴.۱ ۱۰.۶ ۷ ۱۹ ۱۰ −۰.۳ ۰.۶ ۲۹.۴ ۴۶.۷ ۳۹ ۱۷۰ ۵ ۲۷
بازرگام ۳.۹ ۴۱.۳ ۱۳ ۴۴.۱ ۱۰۱ ۳.۸ ۰ ۷.۶ ۱۹۱.۱ ۱۹۲۸ ۲۵ ۲ ۱۰
ویسا ۳.۶ ۲۶.۵ ۲۳ ۱۵.۹ ۳ ۰ ۰.۴ ۵۴.۹ ۱۲۷ ۲۳ ۲۹ ۲ ۱۷
فاما ۲.۷ ۷.۹ ۸ ۱۵.۷ ۱۰ ۰.۲ ۰.۶ ۱۷.۵ ۲۷ ۷۳ ۳۱ ۵ ۹
ثزاگرس ۲.۵ ۲۹.۴ ۲۰ ۱۳.۸ ۲۸ ۰.۷ ۱.۷ ۹۱.۶ ۵۵.۳ ۳۵۵   ۲ ۱
کحافظ ۲.۳ ۸ ۵ ۲۱.۲ ۱۰۵ ۰.۴ ۰.۳ ۹.۳ ۲۷.۸ ۲۷۱ ۹۹۰ ۴ ۱۴
ثاصفا ۲ ۲۳.۹ ۱۰ ۱۶.۱ ۱۴۷ −۰.۳ ۲.۲ ۲۸.۹ ۱۳.۲ ۴۲۵ ۵۳۸ ۱ ۵
سفانو ۱.۸ ۵ ۵ ۶۰.۳ ۷۷ ۱.۴ ۰.۲ ۱۱.۳ ۷۳.۸ ۶۸۲   ۳ ۹
دجابر ۱.۶ ۵.۲ ۶ ۶۰.۴ ۱۴۴ ۰.۴ ۰.۴ ۸.۹ ۲۲.۹ ۱۳۷۴ ۹۵۰ ۴ ۹
حرهشا ۱.۳ ۳۲ ۱۸ ۱۰ ۰ ۰ ۷.۲ ۲۶۵.۱ ۳۶.۸     ۱ ۱۰
غنیلی ۱.۱ ۹.۱ ۸ ۲۶.۲ ۸۰ −۰.۹ ۱.۷ ۲۸.۵ ۱۶.۷   ۴۴۷ ۵ ۲۴
کایتا ۱.۱ ۴۴ ۱۴ ۱۰ ۶ ۰.۱ ۰.۶ ۶۳.۹ ۹۸.۵ ۶۱   ۲ ۲۴
ساراب ۰.۹ ۸.۶ ۳ ۳۳.۵ ۱۰۳ ۰.۸ ۰.۱ ۴.۵ ۳۴.۹ ۳۰۰ ۶۶ ۳ ۲
سغرب ۰.۹ ۷.۴ ۴ ۴۳.۴ ۸۴ −۰.۳ ۲.۳ ۵۵.۷ ۲۳.۹ ۲۵۹ ۱۷۴ ۴ ۵
ممسنی ۰.۸ ۲۵.۴ ۲۰ ۱۲.۵ ۲۱ ۰.۲ ۱.۶ ۷۴.۴ ۴۶.۸ ۱۵۴   ۲ ۲۰
آرمان ۰.۵ ۴۶.۵ ۲۸ ۲۰ ۹۷ ۰.۵ ۰ ۵.۷ ۱۵۱.۳ ۴۴۲   ۱  

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • حسینا
 • حرهشا
 • ثشرق
 • سفار
 • آریان
 • سامان
 • وتوصا
 • ثزاگرس
 • وکادو
 • ممسنی
 • دامین
 • خکار
 • فاذر
 • زشگزا
 • سغرب

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • دحاوی
 • بپاس
 • بازرگام
 • آرمان
 • ویسا
 • ولتجار
 • کایتا
 • کاوه
 • سفانو
 • کورز
 • رمپنا
 • غگلپا
 • ساراب
 • وکار
 • غسالم

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، بسیار پایین و حدود ۱.۸ همت است در حالی که به علت بالا بودن فاکتور بازیگر، حجم موثر فقط ۱.۵ همت است. پس از افت چشمگیر حجم معاملات در بعضی روزهای هفته‌ی پیش و افزایش مجدد آن، باز هم شاهد حجم‌های زیر ۱.۶ همت هستیم که از منظر تعادل شاخص با حجم روزانه‌ی معاملات بورس، نیاز به افت شاخص تا محدوده‌ی ۱.۹ میلیون واحد را پررنگ می‌کند و در واقع اگر حمایت مشتریان حقیقی و حقوقی با سرمایه‌ی زیاد وجود نداشته باشد، با چنین حجمی افت شاخص تا ۱.۹ میلیون واحد به سرعت اتفاق می‌افتد!

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۶ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۶ است.

کدهای حقوقی امروز در شاخص‌سازها ورود نسبتاً خوب اما محتاطانه داشتند. در حالی که در عموم نمادها ورود حقوقی ضعیف‌تر بود و حتی خروج‌های قوی در برخی نمادها اتفاق افتاد. در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۲۶ درصد با قدرت حقوقی ۰.۵۳ و در عموم بازار نیز مثبت ۳ درصد با قدرت حقوقی ۲.۵۲ بوده است. 

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۹ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۵ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷.۲ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۱.۷ و در شاخص‌سازها به ۱۳.۵ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۹۵ میلیارد پول وارد کرده‌اند که معادل ۷ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۳.۳۸ است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه‌ی خرید بود، به خصوص در ساعت اول و دوم فعالیت بورس اما از ظهر به بعد تدریجاً سرانه‌ی فروش حقیقی‌ها افت قابل توجه پیدا کرد. در نهایت قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۶۷ و سرانه‌ی خرید حدود ۷۶ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۲۷۶ و منفی ۶۸۳ تغییر کرد.

حجم موثر معاملات روزانه بورس تهران مجدداً به محدوده‌ی زیر ۱.۶ همت رسیده و تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت نیز وضعیت منفی دارد. لذا با تحلیل حجم و تراز صندوق‌ها به این نتیجه می‌رسیم که شاخص کل افت پیدا می‌کند اما با توجه به ظاهر شدن علایم ورود نهنگ‌ها در هفته‌ی گذشته، باید منتظر حمایت قوی در زمانی که شاخص به زیر ۲ میلیون واحد می‌رسد، باشیم. فعلاً برای بستن سبد چند ماهه و آغاز روند مثبت بورس، کمی صبر کنید و پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های روزانه سایت آماربورس را دنبال کنید.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: