در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۳۱ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۸۹.۹ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۵ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۴ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۱.۰۶
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۱.۷ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۲۷۵
 • نمادهای صف خرید : ۴۱
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۴۱ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۱۴۷
 • نمادهای صف فروش : ۴۸
 • ارزش صف‌های فروش : ۹۵ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران صعودی بود اما در اواخر ساعت کاری، رشد شاخص کل با معیار هم‌وزن، متوقف شد و کاهش کمی اتفاق افتاد. در نهایت رشد شاخص کل ۱۳ هزار واحد و رشد شاخص هم‌وزن حدود ۳ هزار واحد بود.

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شستا ۱۰۱.۶ ۱۰.۱ ۸ ۲۱.۶ ۴۳ −۱.۵ ۰.۸ ۳۰.۹ ۳۶.۹ ۷۵۸ ۱۰۳۱ ۳ ۳
وبملت ۷۶.۷ ۱۸.۲ ۱۷ ۲۰.۹ ۱۰۲ −۱.۲ ۰.۹ ۳۴.۸ ۳۸.۹ ۲۵۶۷ ۱۶۵۶ ۲ ۸
شپنا ۵۳.۴ ۱۳.۱ ۱۳ ۱۶.۳ ۷۰ ۸.۹ ۰.۹ ۲۵.۴ ۲۷.۴ ۱۶۵۲ ۱۰۹۹ ۳ ۱۰
شتران ۵۲.۲ ۱۱.۱ ۹ ۱۶ ۳۸ ۰.۴ ۱ ۲۸ ۲۷.۸ ۸۹۶ ۸۶۴ ۳ ۱۱
فملی ۴۱.۷ ۱۸.۵ ۱۷ ۱۶.۴ ۱۳۱ ۵.۷ ۰.۶ ۱۵.۸ ۲۶ ۲۷۴۷ ۲۰۴۳ ۲ ۷
ذوب ۳۴.۵ ۱۳.۶ ۱۲ ۱۹.۱ ۷۲ ۱۲.۴ ۰.۶ ۲۲.۸ ۴۰.۱ ۱۶۸۲ ۱۲۳۵ ۴ ۳
خودرو ۳۳.۶ ۹.۲ ۱۱ ۱۷.۲ ۴۷ −۲.۴ ۱.۱ ۲۴ ۲۲.۵ ۳۹۱ ۱۱۲۵ ۳ ۱۳
شبندر ۲۷.۸ ۱۲ ۱۰ ۱۵.۵ ۶۱ −۵.۸ ۱.۲ ۲۷.۲ ۲۲.۲ ۶۸۳ ۱۶۰۶ ۳ ۱۲
شیران ۲۷.۸ ۱۴.۸ ۶ ۱۹.۱ ۷۱ −۹.۳ ۳.۱ ۶۱.۴ ۱۹.۹ ۷۴۸ ۳۶۵۲ ۳ ۶۶
وپارس ۲۴.۷ ۱۲ ۶ ۲۲.۵ ۳۸ −۵.۱ ۱.۵ ۵۱.۶ ۳۳.۴ ۵۳۲ ۱۲۱۲ ۴ ۱۶
خساپا ۲۳ ۸.۸ ۱۰ ۱۸.۲ ۵۷ ۹.۵ ۱ ۲۱.۲ ۲۲ ۱۱۱۶ ۲۵۴ ۴ ۱۱
وبصادر ۱۳.۲ ۱۰.۳ ۱۱ ۱۸.۱ ۸۸ ۱.۱ ۰.۸ ۱۷.۵ ۲۲.۷ ۷۰۴ ۵۲۹ ۳ ۱۴
وتجارت ۱۱.۴ ۸.۴ ۱۷ ۱۶.۳ ۵۴ −۱.۶ ۱.۷ ۲۵.۵ ۱۴.۹ ۳۲۰ ۹۵۷ ۳ ۱۴
وغدیر ۱۱ ۲۰.۲ ۱۳ ۱۶.۲ ۱۱۹ −۰.۵ ۱ ۲۵.۷ ۲۶.۵ ۷۸۶ ۷۵۲ ۳ ۳
پترول ۱۰.۸ ۵ ۶ ۱۹ ۲۱ ۱.۶ ۰.۹ ۱۵.۲ ۱۷.۱ ۶۳۸ ۱۴۷ ۴ ۱۷
فارس ۱۰.۶ ۱۳.۶ ۱۷ ۱۸.۶ ۱۰۵ ۱.۱ ۰.۷ ۱۹.۳ ۲۷.۹ ۱۵۳۲ ۷۲۳ ۲ ۴
شپدیس ۱۰.۵ ۱۳.۴ ۱۱ ۱۶.۳ ۷۹ −۰.۹ ۱ ۲۵.۴ ۲۶.۳ ۴۶۲ ۷۶۴ ۳ ۵
کگل ۹.۶ ۱۳ ۹ ۱۹.۳ ۱۳۷ ۳.۴ ۰.۷ ۱۱.۲ ۱۷.۱ ۲۱۰۷ ۵۵۲ ۳ ۹
پارسان ۹.۶ ۱۴.۸ ۱۲ ۱۵.۹ ۱۲۲ ۱.۲ ۰.۴ ۱۱.۴ ۳۰.۶ ۱۶۳۷ ۱۰۶۶ ۳ ۵
نوری ۹.۳ ۱۱.۲ ۱۳ ۱۶.۲ ۹۲ ۳.۲ ۰.۴ ۱۲ ۲۸ ۶۵۵ ۶۷۰ ۲ ۸
کچاد ۹ ۱۴.۵ ۶ ۱۶.۹ ۱۲۲ ۵.۴ ۰.۲ ۵.۹ ۲۶.۲ ۲۷۷۳ ۴۷۵ ۳ ۵
شبریز ۸.۸ ۸.۲ ۷ ۱۹.۵ ۷۶ ۱.۹ ۰.۹ ۱۷.۹ ۲۰.۱ ۸۵۹ ۴۸۴ ۳ ۱۳
ومعادن ۸.۸ ۹.۵ ۶ ۱۶.۴ ۷۴ −۲.۷ ۱.۱ ۲۰ ۱۷.۸ ۲۶۹ ۵۷۲ ۳ ۱۱
بپاس ۶.۹ ۳۸.۱ ۲۹ ۲۶.۳ ۱۲۶ ۵.۱ ۰ ۲.۱ ۹۳.۹ ۶۹۴۵ ۱۸۱۴ ۲ ۵
کاوه ۵.۶ ۸.۸ ۷ ۴۳.۷ ۱۵۲ −۰.۱ ۰.۶ ۱۴.۱ ۲۵.۳ ۱۳۸۰ ۶۰۷ ۳ ۵
فخوز ۵.۶ ۱۰.۴ ۷ ۱۴.۷ ۹۴ −۱ ۱.۴ ۱۸.۳ ۱۲.۹ ۴۲۵ ۷۸۹ ۳ ۶
اخابر ۵.۶ ۸.۹ ۱۰ ۱۴.۳ ۴ −۰.۲ ۰.۸ ۲۲ ۲۵.۹   ۱۱۶ ۵ ۱۹
تاپیکو ۵.۱ ۱۰.۶ ۱۳ ۲۲.۴ ۱۳۶ ۰.۷ ۰.۸ ۱۲.۵ ۱۶.۶ ۶۴۲ ۵۱۸ ۳ ۸
شگویا ۴.۸ ۵.۵ ۶ ۱۵.۵ ۲۵ ۱.۱ ۱.۶ ۱۹.۵ ۱۲.۳ ۵۷۵ ۲۰ ۳ ۱۱
تاصیکو ۴.۷ ۱۱.۶ ۱۲ ۳۲.۹ ۱۴۹ ۰.۱ ۰.۸ ۱۷ ۲۱.۷ ۱۱۷۹ ۶۹۵ ۲ ۱۱
صبا ۳.۶ ۵ ۵ ۲۰.۳ ۸۴ ۰.۷ ۱.۴ ۱۳.۸ ۱۰.۲ ۳۱۴ ۳۷۸ ۳ ۲۳
شفن ۳ ۴.۲ ۵ ۲۱.۶ ۲۷ ۰.۸ ۰.۴ ۹.۷ ۲۴.۷ ۲۶۹   ۴ ۱۱
آریا ۳ ۴.۱ ۳ ۱۳.۳ ۳۸ ۰.۱ ۱ ۸.۶ ۸.۷ ۶۳۷ ۲۴۶ ۲ ۹
شیراز ۲.۹ ۶.۷ ۷ ۱۷.۱ ۳۹ ۰.۶ ۰.۸ ۱۵.۹ ۲۰.۸ ۲۱۰ ۱۴۲ ۴ ۱۱
پارس ۲.۸ ۵.۴ ۶ ۲۳.۹ ۸۲ ۱.۵ ۰.۲ ۶.۷ ۲۷.۹ ۳۷۵ ۲۰۲ ۳ ۱۰
جم ۲.۶ ۵.۱ ۶ ۶۶.۱ ۱۷۲ ۰.۲ ۰.۲ ۴.۹ ۲۰ ۷۵۸ ۳۰۲ ۳ ۴
زاگرس ۲.۲ ۵.۹ ۵ ۱۷.۹ ۳۶ ۰.۲ ۰.۸ ۱۵.۱ ۱۹.۴ ۵۰۳ ۲۸۶ ۳ ۱۴
کگهر ۲.۲ ۱۶.۲ ۱۱ ۲۰.۹ ۱۵۲ −۰.۴ ۳.۲ ۲۷.۵ ۸.۷ ۵۰۳ ۶۲۳ ۲ ۱
رمپنا ۲.۲ ۶.۵ ۹ ۱۵.۶ ۴۲ ۰.۱ ۰.۶ ۱۲.۳ ۱۹.۶ ۲۵۷ ۲۰۲ ۳ ۱۴
مبین ۲.۱ ۸.۴ ۶ ۱۹.۶ ۶۷ −۰.۱ ۰.۶ ۱۷ ۲۸.۳ ۳۲۰ ۲۵۱ ۳ ۱۰
همراه ۱.۷ ۴.۳ ۵ ۱۳.۸ ۴ ۰.۱ ۰.۹ ۱۱ ۱۱.۶ ۶۸   ۳ ۱۲
کاریس ۱.۷ ۱۰ ۲۲ ۲۱.۸ ۷۹ ۱.۳ ۰.۳ ۱۰.۳ ۳۸.۴ ۴۳۴ ۱۳ ۲ ۶
وصندوق ۱.۵ ۷.۸ ۹ ۴۶ ۱۱۵ ۰.۹ ۰.۲ ۱۰.۳ ۴۱.۶ ۴۳۴ ۱۹۲ ۳ ۳
اپال ۱.۳ ۳.۶ ۳ ۱۴.۵ ۵۷ ۰.۷ ۱ ۷.۲ ۶.۹ ۳۷۳   ۳ ۱۰
هرمز ۱.۳ ۷.۵ ۴ ۱۲.۹ ۷۴ ۰.۸ ۰.۴ ۷.۱ ۱۶.۲ ۱۷۵ ۳۰ ۳ ۱۶
شخارک ۰.۸ ۵.۳ ۷ ۱۶.۹ ۸۹ ۰.۶ ۰.۴ ۵ ۱۱.۹ ۲۲۹ ۳۲ ۳ ۶
مارون ۰.۴ ۴.۴ ۴ ۱۲.۹ ۵۴ ۰.۲ ۰.۲ ۳.۹ ۱۶ ۱۸۸ ۳ ۲ ۴
وامید ۰.۳ ۵.۵ ۹ ۲۶.۳ ۱۴۲ ۰.۲ ۰.۲ ۲ ۱۲.۶ ۱۶۰ ۸۲ ۳ ۴
شکبیر ۰.۲ ۱۰.۷ ۸ ۱۱.۸ ۹ ۰ ۰.۸ ۲۰.۶ ۲۵.۳ ۱۷   ۲ ۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • وبملت
 • شپنا
 • شتران
 • فملی
 • ذوب
 • خودرو
 • شبندر
 • شیران
 • وپارس
 • خساپا
 • وبصادر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شیران
 • شبندر
 • وپارس
 • ومعادن
 • خودرو
 • وتجارت
 • شستا
 • وبملت
 • فخوز
 • شپدیس
 • وغدیر
 • کگهر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ذوب
 • خساپا
 • شپنا
 • فملی
 • کچاد
 • بپاس
 • کگل
 • نوری
 • شبریز
 • پترول
 • پارس
 • کاریس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شیران
 • ذوب
 • شپنا
 • شبندر
 • وپارس
 • شتران
 • وبصادر
 • شستا
 • ومعادن

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • پارس
 • وپارس
 • شستا
 • شفن
 • صبا
 • مبین
 • شبریز
 • شیران
 • ذوب

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثامان ۳۴.۲ ۹.۳ ۱۳ ۲۱.۷ ۲ ۰ ۰.۷ ۳۱.۱ ۴۴.۱ ۲۶۱ ۱۰۱ ۴ ۴۳
ثفارس ۲۶.۷ ۴۷.۲ ۱۹ ۱۳.۵ ۳۸ −۹.۲ ۳ ۱۸۳.۷ ۶۱.۶ ۴۵۰ ۱۶۱۰ ۴ ۰
خزامیا ۲۵.۸ ۹ ۱۰ ۱۸.۹ ۱۳ ۲.۹ ۰.۵ ۲۱.۸ ۴۲.۴ ۶۱۵ ۱۱۶ ۵ ۲۶
وخارزم ۲۴.۶ ۸.۸ ۸ ۱۹.۶ ۱۲ ۳ ۰.۶ ۲۳.۸ ۴۲.۹ ۶۰۴   ۴ ۵
خکاوه ۲۴.۵ ۲۰.۸ ۲۱ ۱۴.۷ ۰ ۰ ۰.۸ ۵۰.۹ ۶۵.۳ ۴۴   ۲ ۲۱
وساپا ۲۰ ۱۲.۸ ۱۰ ۱۹.۱ ۲ −۰.۲ ۱.۴ ۵۶.۴ ۳۹.۵ ۵۴ ۶۷ ۶ ۱۹
شسینا ۱۶.۷ ۷.۳ ۸ ۱۷.۵ ۲ ۰.۲ ۰.۸ ۲۰ ۲۶.۶ ۹۶ ۴۹ ۷ ۱۳
سصفها ۱۴.۸ ۴.۸ ۴ ۳۰ ۲ ۰.۳ ۰.۴ ۱۷.۷ ۴۶.۷ ۱۳۴ ۲ ۴ ۲۴
قثابت ۱۴.۷ ۷.۷ ۸ ۱۸.۶ ۱۴ −۲ ۰.۷ ۲۱.۶ ۳۲.۲ ۱۳ ۱۰۲۴ ۵ ۱۹
ولصنم ۱۳.۳ ۱۴.۴ ۶ ۱۶.۱ ۱۸ −۱.۳ ۲.۴ ۶۷.۷ ۲۸.۵ ۱۹۳ ۴۷۰ ۶ ۶
ورنا ۱۲.۹ ۱۰.۸ ۱۱ ۱۷.۵ ۱۶ −۱.۳ ۰.۹ ۳۱.۲ ۳۳.۳ ۲۰۸ ۳۳۲ ۵ ۲۲
ثبهساز ۱۲.۱ ۵.۴ ۶ ۱۷.۵ ۱۷ ۱.۸ ۱ ۱۵.۸ ۱۵.۸ ۶۳۶ ۱۵۳ ۵ ۱۳
کالا ۱۲ ۶.۹ ۷ ۱۶.۲ ۵ ۰.۶ ۰.۹ ۱۹.۸ ۲۱.۷ ۱۴۱ ۳ ۵ ۲۷
شلعاب ۱۱.۹ ۱۱.۱ ۸ ۱۷.۵ ۷ −۰.۸ ۱.۳ ۴۰.۳ ۳۱.۹   ۸۳۰ ۵ ۳۸
سیمرغ ۱۱.۷ ۱۷.۷ ۱۱ ۱۷ ۵۹ −۱ ۱.۱ ۴۳ ۳۸.۶ ۶۰۶ ۲۰۰۸ ۴ ۳
زپارس ۱۱.۷ ۱۱.۴ ۸ ۱۶.۵ ۳۴ −۳.۶ ۱.۵ ۳۵.۳ ۲۴ ۴۰ ۷۶۱ ۴ ۱۰
بورس ۱۱.۲ ۸ ۸ ۱۷.۱ ۲۹ ۲.۷ ۰.۸ ۱۹.۷ ۲۴.۶ ۴۱۹ ۱۴۰ ۴ ۱۳
ثشرق ۱۱.۱ ۱۳.۱ ۱۳ ۱۵.۴ ۵ −۰.۴ ۰.۹ ۳۵.۹ ۴۱ ۲۳ ۲۲۸ ۵ ۰
کماسه ۱۰.۹ ۷.۳ ۱۰ ۱۷.۶ ۳ ۰.۳ ۰.۶ ۱۸.۱ ۳۰.۹ ۱۰۶ ۳۹ ۶ ۲۳
دسبحان ۱۰.۵ ۱۴.۸ ۱۴ ۲۵.۱ ۸۳ ۶.۱ ۰.۴ ۲۳.۶ ۵۴ ۱۲۳۸ ۳۲۲ ۴ ۳۶
کسرا ۱۰.۳ ۱۰.۳ ۸ ۱۸.۱ ۱۷ −۰.۸ ۱.۱ ۳۲.۴ ۳۰.۶ ۱۲۲ ۴۱۳ ۵ ۱۲
کاما ۱۰.۲ ۶.۹ ۷ ۱۷.۳ ۱۴ ۱.۱ ۰.۸ ۱۸.۷ ۲۲.۶ ۳۰۷ ۵۱ ۵ ۱۵
های وب ۱۰ ۷ ۶ ۱۶.۶ ۱۲ ۱.۱ ۰.۵ ۱۵.۳ ۲۹.۴ ۵۵۵ ۱۶ ۳ ۱۶
پلاسک ۹.۳ ۱۶.۵ ۷ ۱۹.۴ ۷۹ ۷.۴ ۰.۲ ۱۱.۲ ۶۵ ۳۶۰۱   ۵ ۵
شپلی ۹.۲ ۱۹.۴ ۱۴ ۱۶.۱ ۱۹ ۱.۸ ۰.۷ ۴۴.۳ ۶۵.۷ ۸۸۲   ۳ ۱۶
لسرما ۸.۹ ۱۵.۷ ۶ ۱۴.۸ ۱۰ −۰.۹ ۱.۲ ۴۶.۷ ۳۹.۲ ۰ ۴۶۳ ۴ ۳
خمهر ۸.۴ ۷.۲ ۸ ۱۹.۲ ۳ ۰.۳ ۰.۵ ۱۸.۱ ۳۶.۷ ۱۳۱   ۵ ۱۷
ختوقا ۸.۲ ۷.۸ ۹ ۱۷ ۰ ۰ ۰.۷ ۲۰.۷ ۳۰.۱ ۳۸   ۶ ۱۵
فرآور ۸.۲ ۱۲.۳ ۱۲ ۱۵.۵ ۳۷ −۱.۸ ۱.۷ ۳۸.۵ ۲۲.۹ ۱۹۸ ۶۰۷ ۵ ۱۵
وآذر ۷.۹ ۶.۳ ۸ ۱۷ ۱۳ ۱ ۰.۴ ۱۳.۲ ۲۹.۴ ۳۴۴ ۲۷ ۴ ۲۰
خنصیر ۷.۷ ۶.۳ ۶ ۱۷.۵ ۱ ۰.۱ ۰.۶ ۱۵.۵ ۲۸ ۶۶   ۵ ۲۳
وتوس ۷.۷ ۱۳.۵ ۱۰ ۱۵.۸ ۴۷ ۳.۶ ۰.۸ ۲۶.۸ ۳۳.۶ ۱۲۰۴ ۲۱ ۷ ۰
دانا ۷.۶ ۷ ۸ ۱۶.۵ ۱۸ ۱.۴ ۰.۹ ۱۸.۷ ۲۱ ۶۷۸ ۲ ۴ ۱
خکمک ۷.۵ ۷.۵ ۷ ۱۸.۲ ۲۰ ۰.۷ ۰.۷ ۱۹ ۲۷.۲ ۵۲۹ ۳۷۸ ۵ ۲۶
ثمسکن ۷.۳ ۸.۸ ۸ ۱۶.۳ ۳۱ ۲ ۰.۸ ۲۰.۲ ۲۵ ۳۰۳ ۷۳ ۵ ۲۱
خپارس ۷.۲ ۶.۷ ۷ ۲۰.۱ ۳ −۰.۲ ۱ ۲۵.۸ ۲۴.۹ ۱۵ ۱۹۳ ۳ ۲۲
قشهد ۷.۲ ۹.۲ ۱۰ ۱۴.۷ ۱۵ ۱ ۰.۶ ۱۷.۸ ۳۱.۷ ۲۵۶ ۴۳ ۵ ۱۹
فجر ۷.۲ ۹.۸ ۹ ۱۷.۳ ۴۹ −۰.۴ ۱.۵ ۳۰ ۲۰.۴ ۳۸۶ ۳۹۲ ۳ ۴
ونیرو ۷.۱ ۹.۲ ۱۱ ۱۷.۳ ۳۵ −۰.۲ ۱.۱ ۲۵.۱ ۲۳.۹ ۱۸۸ ۳۲۴ ۶ ۲
غنوش ۷ ۶.۸ ۷ ۱۶ ۴ −۰.۱ ۰.۸ ۱۸ ۲۳.۲ ۹۳ ۱۶۴ ۴ ۱۱
ستران ۷ ۶.۸ ۶ ۲۷.۹ ۴۳ ۱.۷ ۰.۴ ۱۸.۸ ۴۳.۶ ۴۶۷ ۲۱۸ ۲ ۹
چفیبر ۶.۹ ۶.۴ ۸ ۱۹.۸ ۲۰ ۰.۸ ۰.۹ ۱۸.۶ ۲۰.۶ ۱۰۳۱ ۹۳ ۶ ۰
شزنگ ۶.۷ ۱۱.۶ ۱۱ ۱۳.۴ ۰ ۰ ۰.۶ ۲۳.۷ ۴۰.۸     ۱ ۳۳
خپویش ۶.۶ ۱۳ ۱۳ ۲۰.۵ ۷۸ −۰.۶ ۱.۴ ۳۷.۹ ۲۶.۴ ۳۳۰ ۱۴۳۳ ۴ ۶
فلوله ۶.۵ ۵.۹ ۷ ۲۱.۴ ۱۱ ۰.۳ ۱ ۲۲.۷ ۲۳.۱ ۱۶۳ ۱۰۴ ۴ ۲۴
لابسا ۶.۳ ۱۱.۵ ۸ ۱۵.۶ ۲ ۰.۱ ۱.۸ ۴۶.۷ ۲۵.۸ ۶۲ ۲۴ ۵ ۰
غسالم ۶.۳ ۹.۴ ۶ ۲۳.۹ ۱۲۰ −۲.۵ ۱.۶ ۲۰ ۱۲.۴ ۸۲۸ ۴۹۵۷ ۴ ۱۸
سدشت ۶.۲ ۹.۷ ۹ ۱۶.۳ ۰ ۰ ۱.۱ ۳۰.۴ ۲۷.۲     ۴ ۱۵
خوساز ۶.۲ ۹.۹ ۹ ۲۰.۴ ۸ −۰.۵ ۱.۷ ۴۸.۳ ۲۷.۹   ۱۵۹ ۵ ۸
لپارس ۵.۹ ۷.۷ ۸ ۱۶ ۲۲ ۱.۳ ۰.۵ ۱۴.۴ ۳۱.۳ ۶۴۱ ۱ ۵ ۱۶

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثامان
 • ثفارس
 • خزامیا
 • وخارزم
 • خکاوه
 • وساپا
 • شسینا
 • سصفها
 • قثابت
 • ولصنم
 • ورنا
 • ثبهساز

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ثفارس
 • زپارس
 • فوکا
 • غسالم
 • قثابت
 • فرآور
 • شکف
 • ولصنم
 • ورنا
 • غمهرا
 • سیمرغ
 • لسرما

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • پلاسک
 • دسبحان
 • وتوس
 • وخارزم
 • خزامیا
 • کرازی
 • بورس
 • خشرق
 • اسیاتک
 • ثامید
 • ثمسکن
 • ثبهساز

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ثفارس
 • سیمرغ
 • پلاسک
 • فاما
 • پلاست
 • لسرما
 • فبیرا
 • قنیشا
 • دسبحان

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • کحافظ
 • ساربیل
 • سفانو
 • سبهان
 • داسوه
 • دتماد
 • پسهند
 • سبجنو
 • سصفها

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

تصمیم ۵۴.۵ ۱۹۲.۵ ۱۳۲ ۱۴.۶ ۱۸۴ −۱.۳ ۱.۳ ۵۱.۱ ۴۰.۱ ۸۲۲۹ ۱۲۶۷۸ ۰ ۰
افران ۶۴۸.۸ ۱۲۴ ۷۱ ۱۴ ۱۴۳ −۱۰۵.۳ ۱.۷ ۱۲۲.۱ ۷۲.۷ ۱۳۳۱۸ ۱۳۲۸۶ ۰ ۰
یاقوت ۲۱۳.۱ ۵۹.۹ ۵۵ ۱۲.۳ ۱۰۳ ۲۴.۷ ۰.۷ ۶۰.۸ ۸۲.۲ ۱۷۴۵۳ ۸۱۲۴ ۰ ۰
اعتماد ۱۷۹ ۱۰۲.۷ ۱۲۰ ۱۳.۸ ۱۳۷ ۲۶.۵ ۰.۷ ۷۲.۵ ۱۰۳.۹ ۱۲۳۵۵ ۶۴۳۸ ۰ ۰
کیان ۱۲۰.۸ ۶۱.۵ ۵۲ ۱۲.۶ ۱۱۲ ۱۰.۶ ۰.۷ ۵۸.۲ ۷۹.۳ ۸۱۱۶ ۴۴۶۱ ۰ ۰
کمند ۱۱۹.۲ ۶۹.۶ ۷۲ ۱۵.۲ ۹۸ ۷.۵ ۰.۸ ۹۹.۲ ۱۱۷ ۱۵۵۳۷ ۴۲۰۶ ۰ ۱
سپر ۱۰۷ ۱۴۴.۶ ۱۱۰ ۱۴.۲ ۱۷۳ ۱.۹ ۰.۸ ۴۹.۷ ۵۹.۸ ۹۳۶۵ ۸۳۴۳ ۰ ۰
همای ۱۰۲.۹ ۴۶.۷ ۴۴ ۱۴.۶ ۴۶ −۳۶.۲ ۱.۶ ۱۲۶.۸ ۸۱.۸ ۱۴۰۸ ۱۳۹۴۲ ۰ ۰
آکورد ۸۵.۶ ۱۲۵.۷ ۶۹ ۱۲.۷ ۱۷۳ ۸.۶ ۰.۶ ۳۰.۲ ۵۱.۹ ۳۹۲۶۲ ۸۷۴۲ ۰ ۰
هامرز ۷۶.۹ ۳۱۶.۴ ۱۹۴ ۳۶.۳ ۱۹۷ −۰.۵ ۰.۸ ۳۲.۲ ۴۲.۸ ۳۷۷۰۹ ۱۵۱۸۵ ۰ ۱
فیروزا ۷۴ ۱۰۴.۹ ۱۹۰ ۱۲.۷ ۸۳ −۲۰.۵ ۰.۸ ۱۴۵ ۱۷۸.۲ ۳۴۲۱ ۵۱۳۳ ۰ ۰
سپیدما ۷۲.۷ ۱۳۳.۴ ۱۷۵ ۱۵.۸ ۱۸۵ ۱.۲ ۱ ۳۰.۸ ۳۲.۲ ۱۳۵۷۸ ۶۶۷۰ ۰ ۰
صایند ۵۸.۶ ۴۷.۳ ۴۸ ۱۴.۳ ۱۱۷ −۱۲.۶ ۰.۹ ۵۳.۷ ۶۰.۸ ۴۶۶۶ ۲۰۳۲۱ ۰ ۰
داریک ۴۴.۵ ۳۵.۸ ۴۸ ۱۳.۵ ۷۶ ۷.۸ ۰.۹ ۵۷.۱ ۶۳ ۴۱۴۳ ۱۸۴۴ ۰ ۰
ثبات ۴۳.۸ ۸۱.۵ ۲۹۴ ۱۴.۲ ۱۱۴ −۳.۶ ۱.۲ ۱۰۷.۳ ۹۲.۳ ۵۷۷۹ ۲۴۳۲ ۰ ۰
پارند ۲۹.۱ ۷۵.۳ ۹۶ ۱۶.۳ ۸۹ −۲.۵ ۰.۸ ۱۲۰.۸ ۱۶۰.۴ ۱۹۵۶ ۴۷۴۱ ۰ ۱
سپاس ۲۸.۲ ۷۰۶.۱ ۲۱۵ ۳۰.۸ ۱۹۸ −۰.۱ ۳.۴ ۹۵.۶ ۲۸ ۲۷۸۵۹ ۹۳۳۰ ۰ ۰
امین یکم ۷.۱ ۲۸.۴ ۲۷ ۱۵.۲ ۵۶ −۱.۱ ۱.۲ ۶۸ ۵۵.۹ ۴۸۸ ۲۵۲۴ ۰ ۰
گنجینه ۶.۶ ۲۲۷.۹ ۳۵۴ ۲۰.۷ ۱۹۱ ۰.۲ ۰.۱ ۱۷.۲ ۲۰۵.۱ ۳۲۰۱ ۳۱۰۰ ۰ ۱
مانی ۶.۱ ۲۵.۱ ۳۹ ۱۳ ۹۴ −۱.۴ ۱.۲ ۳۶.۶ ۳۱.۳ ۲۱۸۴ ۱۲۰۱ ۰ ۰
فردا ۵.۸ ۵۵.۶ ۳۲۳ ۱۴.۱ ۱۵۳ ۲ ۰.۳ ۱۴.۵ ۴۹.۸ ۱۷۹۶ ۱۷۱۸ ۰ ۰
کارین ۵.۵ ۶۴.۲ ۱۴۰ ۱۶.۳ ۱۴۰ −۰.۸ ۱.۷ ۷۸.۵ ۴۷.۴ ۱۷۰۷ ۲۱۱۱ ۰ ۰
یارا ۳.۲ ۵۱.۹ ۹۲ ۱۲ ۱۵۴ ۰ ۰.۷ ۲۴ ۳۶ ۱۲۰۹ ۲۴۴۲ ۰ ۰
آسامید ۲.۴ ۲۱.۵ ۱۰۲ ۱۲.۳ ۴۹ −۱.۲ ۲.۱ ۵۴.۶ ۲۶.۳ ۱۰ ۳۹۱ ۰ ۰
خاتم ۱.۹ ۲۸.۸ ۶۹ ۱۱.۴ ۶۰ ۰.۶ ۰.۷ ۳۸.۵ ۵۲ ۸۹۰ ۲۶۴ ۰ ۰
دارا ۰.۹ ۲۸.۳ ۲۱۰ ۱۲.۹ ۱۱۵ ۰.۵ ۰.۳ ۱۴ ۴۳.۱ ۳۶۹ ۲۷۵ ۰ ۰
ارمغان ۰.۴ ۱۳.۹ ۹۸ ۱۳ ۹ ۰ ۰.۵ ۲۵.۲ ۵۱.۵ ۳۳   ۰ ۱
سخند ۰.۱ ۸ ۷ ۱۵.۵ ۱۵۷ ۰ ۰.۸ ۴.۵ ۵.۸ ۱۱۷ ۴۷ ۰ ۱
گنجین ۰ ۰.۸ ۱۵ ۸ ۰ ۰ ۰.۶ ۱.۱ ۱.۷     ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ونوین ۱۰۵.۴ ۲۷.۳ ۱۹ ۲۳.۳ ۱۰۰ −۴۴.۸ ۲.۶ ۸۸ ۳۴.۳ ۱۳۰۵ ۴۱۳۸ ۴ ۰
آباد ۵۶.۵ ۱۴.۴ ۱۱ ۲۰ ۳ ۱ ۰.۶ ۴۲.۳ ۷۳.۵ ۵۰۳ ۲۲۱ ۴ ۲۵
شیران ۲۷.۸ ۱۴.۸ ۶ ۱۹.۱ ۷۱ −۹.۳ ۳.۱ ۶۱.۴ ۱۹.۹ ۷۴۸ ۳۶۵۲ ۳ ۶۶
وپارس ۲۴.۷ ۱۲ ۶ ۲۲.۵ ۳۸ −۵.۱ ۱.۵ ۵۱.۶ ۳۳.۴ ۵۳۲ ۱۲۱۲ ۴ ۱۶
وکغدیر ۲۴.۶ ۲۳.۱ ۹ ۱۶.۶ ۱۳۱ ۱۴.۷ ۰.۳ ۹.۹ ۲۹ ۲۶۱۵ ۸۰۱ ۲ ۵۲
حآفرین ۲۱.۵ ۸.۲ ۷ ۲۳.۲ ۲۳ −۳.۹ ۰.۵ ۲۵.۲ ۴۸.۳ ۲۵۳ ۲۱۸۸ ۴ ۱۹
وپست ۱۳.۵ ۱۹.۲ ۱۱ ۳۰.۲ ۳۱ ۴ ۰.۳ ۵۳.۷ ۱۸۸.۲ ۴۵۵ ۱۳۹ ۳ ۶
مفاخر ۱۳.۵ ۶.۹ ۶ ۱۶.۳ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۷.۷ ۲۸.۲ ۱۲   ۶ ۶
ولصنم ۱۳.۳ ۱۴.۴ ۶ ۱۶.۱ ۱۸ −۱.۳ ۲.۴ ۶۷.۷ ۲۸.۵ ۱۹۳ ۴۷۰ ۶ ۶
زپارس ۱۱.۷ ۱۱.۴ ۸ ۱۶.۵ ۳۴ −۳.۶ ۱.۵ ۳۵.۳ ۲۴ ۴۰ ۷۶۱ ۴ ۱۰
فن افزار ۱۱.۴ ۳.۷ ۱ ۱۳.۶ ۳۵ −۲.۱ ۴.۳ ۱۹.۳ ۴.۵ ۳۰۸ ۵۱۴ ۳ ۲۷
کتوکا ۱۰.۵ ۱۰.۴ ۱۰ ۲۱.۹ ۳۶ ۲.۲ ۱.۴ ۴۲.۲ ۳۰.۹ ۱۵۳۱ ۸۱۴ ۶ ۱
پلاسک ۹.۳ ۱۶.۵ ۷ ۱۹.۴ ۷۹ ۷.۴ ۰.۲ ۱۱.۲ ۶۵ ۳۶۰۱   ۵ ۵
کچاد ۹ ۱۴.۵ ۶ ۱۶.۹ ۱۲۲ ۵.۴ ۰.۲ ۵.۹ ۲۶.۲ ۲۷۷۳ ۴۷۵ ۳ ۵
فرآور ۸.۲ ۱۲.۳ ۱۲ ۱۵.۵ ۳۷ −۱.۸ ۱.۷ ۳۸.۵ ۲۲.۹ ۱۹۸ ۶۰۷ ۵ ۱۵
افق ۷.۶ ۱۷.۸ ۱۴ ۲۴.۴ ۹۳ ۶.۴ ۰.۲ ۱۳.۷ ۶۴ ۳۳۴۳ ۳۱۴ ۳ ۰
وثخوز ۷ ۳۷.۹ ۲۰ ۱۳.۴ ۸ ۰.۶ ۰.۶ ۷۰.۸ ۱۲۷.۳ ۵۶۵   ۱ ۱۹
ستران ۷ ۶.۸ ۶ ۲۷.۹ ۴۳ ۱.۷ ۰.۴ ۱۸.۸ ۴۳.۶ ۴۶۷ ۲۱۸ ۲ ۹
شزنگ ۶.۷ ۱۱.۶ ۱۱ ۱۳.۴ ۰ ۰ ۰.۶ ۲۳.۷ ۴۰.۸     ۱ ۳۳
لابسا ۶.۳ ۱۱.۵ ۸ ۱۵.۶ ۲ ۰.۱ ۱.۸ ۴۶.۷ ۲۵.۸ ۶۲ ۲۴ ۵ ۰
غسالم ۶.۳ ۹.۴ ۶ ۲۳.۹ ۱۲۰ −۲.۵ ۱.۶ ۲۰ ۱۲.۴ ۸۲۸ ۴۹۵۷ ۴ ۱۸
فولای ۶.۳ ۱۰ ۷ ۱۸ ۱۷ ۱ ۰.۵ ۲۱.۵ ۴۴ ۳۴۸ ۲۲ ۵ ۱۱
خوساز ۶.۲ ۹.۹ ۹ ۲۰.۴ ۸ −۰.۵ ۱.۷ ۴۸.۳ ۲۷.۹   ۱۵۹ ۵ ۸
ارفع ۵.۴ ۱۳ ۱۰ ۳۳.۳ ۱۲۵ ۲.۳ ۰.۲ ۱۱.۹ ۵۳.۸ ۵۶۳ ۷۳۲ ۲ ۸
گوهران ۴.۷ ۶.۵ ۴ ۲۱.۵ ۶۶ ۳.۱ ۰.۵ ۱۱.۶ ۲۲.۴ ۵۲۶   ۴ ۸
غچین ۴.۵ ۹.۹ ۶ ۱۷ ۱۱ −۰.۴ ۱.۹ ۴۳.۶ ۲۲.۸ ۱۶ ۲۳۱ ۴ ۱۰
تیپیکو ۴.۴ ۹.۵ ۶ ۳۹.۲ ۱۲۰ ۱.۱ ۰.۵ ۲۰ ۳۸.۸ ۷۹۹ ۳۴۸ ۳ ۱۸
کپرور ۴.۳ ۱۰.۵ ۷ ۲۱.۹ ۷۹ −۳.۳ ۱.۵ ۲۹.۶ ۱۹.۱ ۱۹ ۳۳۹۲ ۴ ۴
دامین ۴.۱ ۵.۱ ۴ ۲۵.۴ ۱۰ ۰.۴ ۰.۳ ۱۴.۸ ۴۵ ۱۰۶   ۵ ۳۱
ولبهمن ۳.۸ ۷.۳ ۶ ۳۴.۸ ۴۲ ۱.۶ ۰.۶ ۲۷.۷ ۴۶.۴ ۸۰۲   ۶ ۸
وکار ۳.۸ ۸.۸ ۵ ۲۴.۱ ۱۱۸ −۰.۹ ۱.۹ ۲۲.۲ ۱۱.۸ ۱۷۶۸ ۱۳۱۶ ۳ ۱۶
بازرگام ۳.۲ ۴۱.۵ ۱۳ ۲۰ ۸۱ ۲.۴ ۰.۲ ۳۶.۶ ۱۶۳ ۱۲۴۴ ۱۲۳ ۲ ۱۱
وهور ۳.۲ ۱۰.۵ ۵ ۲۱.۸ ۷۱ −۲.۳ ۶.۲ ۶۰.۱ ۹.۷   ۱۱۵۲ ۴ ۰
وسکاب ۲.۵ ۳.۶ ۵ ۱۴.۹ ۵۹ ۱.۵ ۵.۱ ۲۹.۷ ۵.۸ ۷۳۰   ۳ ۴
تماوند ۲.۲ ۱۸.۷ ۶ ۱۹.۷ ۲۵ −۰.۶ ۳ ۱۱۷.۷ ۳۹.۲ ۱ ۲۷۶ ۳ ۴۳
حرهشا ۲ ۳۰.۸ ۱۸ ۱۰.۵ ۳۸ ۰ ۰.۵ ۳۹.۶ ۷۵.۲ ۳۸۵ ۱۹۷ ۱ ۱۰
حپارسا ۲ ۷ ۱۲ ۴۰.۳ ۲۳ ۰.۵ ۰.۴ ۳۰ ۸۰.۸ ۱۵۳   ۴ ۷
دهدشت ۱.۹ ۲۵.۳ ۱۶ ۱۲.۴ ۰ ۰ ۳.۲ ۱۲۷.۸ ۳۹.۹     ۳ ۳۲
کشرق ۱.۳ ۱۱.۹ ۷ ۱۳.۲ ۸۴ ۱.۱ ۰.۲ ۵.۳ ۲۸ ۵۶۷   ۵ ۲۷
ممسنی ۰.۹ ۲۱.۵ ۲۰ ۱۱.۱ ۰ ۰ ۲.۸ ۸۶ ۳۰.۷     ۲ ۲۱
دالبر ۰.۷ ۵.۹ ۳ ۱۵.۵ ۱۸ ۰ ۱.۶ ۲۰.۵ ۱۳.۲ ۳۷ ۵۷ ۳ ۳۲
شگامرن ۰.۱ ۳.۶ ۴ ۱۸.۹ ۳ ۰ ۱.۹ ۱۹ ۹.۸ ۲   ۱ ۷۷

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • دهدشت
 • تماوند
 • ونوین
 • ممسنی
 • ولصنم
 • شیران
 • وهور
 • وپارس
 • خوساز
 • لابسا
 • غچین
 • کتوکا
 • فرآور
 • زپارس
 • وسکاب

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • وپست
 • بازرگام
 • وثخوز
 • حپارسا
 • حرهشا
 • آباد
 • پلاسک
 • افق
 • ارفع
 • حآفرین
 • ولبهمن
 • دامین
 • فولای
 • ستران
 • شزنگ

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲ همت و مشابه ارزش عادی معاملات است چرا که فاکتور بازیگر نسبتاً پایین بوده و میزان نوسانات بازار هم کم بوده است. حجم موثر معاملات امروز بیش از ۲ روز اخیر است و عدد تعادلی شاخص و حجم کمی بهبود پیدا می‌کند اما به هر حال شاخص کل ۲ میلیون و ۳۰ هزار واحد، متناسب با حجم معاملات روزانه بالاتری است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۷۷ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۵ است.

کدهای حقوقی امروز خرید نسبتاً خوبی داشتند و در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۶ درصد با قدرت حقوقی ۱.۱۱ و در عموم بازار نیز مثبت ۳ درصد با قدرت حقوقی ۰.۸۹ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۵ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۷ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷.۵ رسید. هر دو عدد بالاتر از روزهای اخیر است.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰.۱ و در شاخص‌سازها به ۱۱.۶ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۹۵ میلیارد پول خارج کرده‌اند که معادل منفی ۵ درصد خرید خالص است. قدرت حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت، ۱.۵۸ است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی تقریباً با سرانه خرید حقیقی برابر بود و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ‍۱ و سرانه‌ی خرید حدود ۸۲ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۲۴۵ و منفی ۴۱۱ کاهش پیدا کرد.

حجم معاملات امروز امیدوارکننده‌تر از روزهای اخیر است اما تعادل بین حجم و قیمت، نیاز به افت شاخص را تأیید می‌کند. در صندوق‌های ثابت نیز خروج پول‌های درشت توسط حقیقی و حقوقی وضعیت خوبی ندارد و از طرف دیگر فاکتور بازیگر پیش‌فاز به ارقام بالای ۱۸ رسیده و با توجه به مجموع شرایط می‌توان گفت که نوسان مثبت حدود ۳۰ هزار واحدی که پس از نوسان منفی هفته‌ی پیش و افت شاخص تا مرز ۲ میلیون تجربه کردیم، به زودی متوقف می‌شود و کندل‌های منفی ظاهر خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: