در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۸ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۸۶.۷ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۶.۲ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : مثبت ۰.۰۴ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۱.۳۹
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۴.۵ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۴۴۱
 • نمادهای صف خرید : ۸۰
 • ارزش صف‌های خرید : ۷۰۸ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۶۰
 • نمادهای صف فروش : ۴۱
 • ارزش صف‌های فروش : ۷۰ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران مثبت بود به طوری که شاخص کل حدود ۰.۸ درصد افزایش پیدا کرد و شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۸ هزار واحدی، حدود ‍۱.۱ درصد افزایش پیدا کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شستا ۸۹.۷ ۷.۷ ۸ ۳۱.۸ ۵۳ −۰.۳ ۰.۹ ۳۲.۴ ۳۷ ۸۵۰ ۱۳۳۷ ۳ ۳
وبملت ۶۴.۵ ۱۸.۹ ۱۷ ۲۰ ۱۱۶ ۷.۳ ۰.۶ ۲۴.۸ ۳۹.۹ ۳۴۱۸ ۱۹۸۲ ۲ ۹
ذوب ۴۷.۹ ۱۷.۵ ۱۳ ۱۸.۴ ۱۴ −۳ ۲.۴ ۹۴.۱ ۴۰ ۳۷۵ ۶۱۷ ۴ ۳
خودرو ۴۲.۶ ۹.۴ ۱۱ ۱۷.۴ ۳۵ −۵.۳ ۱.۸ ۳۶.۲ ۱۹.۷ ۵۴۵ ۶۸۶ ۳ ۱۴
خساپا ۳۳.۵ ۱۰ ۱۰ ۱۸.۶ ۳۱ ۰.۷ ۲.۲ ۴۸.۱ ۲۲.۳ ۴۰۰ ۴۹۱ ۴ ۱۱
شپنا ۲۷.۹ ۱۰ ۱۳ ۱۵ ۲۴ ۱.۵ ۱.۱ ۲۷.۱ ۲۴.۴ ۴۶۲ ۶۶۱ ۳ ۱۱
فولاد ۲۵.۴ ۸.۶ ۱۲ ۱۴.۷ ۸۴ ۱.۲ ۰.۷ ۱۲.۵ ۱۷ ۱۰۳۰ ۹۱۷ ۲ ۸
فملی ۲۵.۳ ۱۱.۸ ۱۶ ۱۵.۶ ۱۰۷ ۹.۹ ۰.۴ ۹.۳ ۲۴.۸ ۱۲۴۰ ۸۶۸ ۲ ۷
شتران ۱۹.۹ ۷.۵ ۹ ۱۶.۵ ۵۱ −۳ ۱ ۱۸.۴ ۱۷.۸ ۵۱۴ ۷۳۵ ۳ ۱۳
شبندر ۱۶.۷ ۸.۵ ۱۰ ۱۵.۴ ۲۸ ۱ ۱.۲ ۲۳.۹ ۲۰.۴ ۳۵۸ ۹۵۲ ۳ ۱۳
وتجارت ۱۶.۳ ۱۰.۵ ۱۷ ۱۷.۱ ۶۵ −۸.۸ ۲.۴ ۳۳.۳ ۱۴.۱ ۱۳۴ ۳۲۵۵ ۴ ۱۴
فارس ۱۲.۱ ۱۳.۱ ۱۶ ۱۹.۸ ۱۳۳ ۰ ۰.۶ ۱۴ ۲۱.۷ ۱۱۵۷ ۱۱۵۷ ۲ ۵
فخوز ۱۰.۸ ۱۵ ۷ ۲۰.۷ ۱۱۶ −۰.۱ ۱.۱ ۲۷.۱ ۲۴.۵ ۱۰۳۹ ۱۵۸۸ ۳ ۷
بپاس ۱۰.۸ ۴۵.۴ ۲۹ ۳۱.۸ ۹۷ ۱۰.۵ ۰.۱ ۲۰.۵ ۱۷۷.۹ ۱۰۵۲۶   ۲ ۶
پارسان ۱۰.۸ ۸.۲ ۱۲ ۱۶.۲ ۷۹ −۷.۳ ۰.۴ ۱۳.۳ ۳۴.۸ ۶۵۷ ۱۹۸۰ ۳ ۶
پترول ۱۰.۶ ۵.۵ ۶ ۱۶.۳ ۴ −۰.۱ ۱.۱ ۱۸.۱ ۱۶.۲ ۱۴۸ ۲۶۰ ۴ ۱۷
وبصادر ۱۰.۵ ۸.۴ ۱۱ ۱۶.۵ ۵۹ −۴.۶ ۱.۸ ۲۴.۶ ۱۳.۴ ۱۱۴ ۱۳۶۸ ۳ ۱۴
وغدیر ۸.۸ ۱۲ ۱۳ ۱۵.۸ ۸۸ −۱.۱ ۰.۹ ۱۹.۸ ۲۲.۵ ۴۷۴ ۷۴۲ ۳ ۴
وپارس ۸.۴ ۷.۱ ۶ ۲۰.۸ ۵۲ −۲.۴ ۱.۲ ۲۲.۹ ۱۸.۵ ۹۸۶ ۵۷۲ ۴ ۱۸
ومعادن ۷.۵ ۷ ۷ ۱۶.۴ ۶۱ −۰.۸ ۰.۶ ۱۲.۸ ۲۱.۱ ۳۸۶ ۴۵۳ ۳ ۱۱
شپدیس ۷.۲ ۱۱.۳ ۱۱ ۱۳.۱ ۴۹ ۰.۵ ۰.۷ ۱۹.۲ ۲۵.۹ ۲۹۰ ۲۹۹ ۳ ۶
نوری ۶.۷ ۷.۸ ۱۲ ۱۷.۳ ۵۹ ۳ ۰.۶ ۱۳.۶ ۲۳.۹ ۷۰۱ ۱۵۰ ۳ ۸
کچاد ۶.۶ ۱۰.۵ ۵ ۱۷.۳ ۹۰ −۱.۴ ۲.۵ ۳۰.۵ ۱۲.۳ ۷۷۲ ۱۲۳۳ ۳ ۶
شگویا ۶.۴ ۹ ۶ ۱۴.۵ ۱۰۵ −۰.۱ ۲.۵ ۲۱ ۸.۴ ۶۶۶ ۱۷۲۲ ۳ ۱۲
اخابر ۵.۹ ۶.۵ ۱۰ ۱۵.۷ ۷ −۰.۱ ۱.۳ ۲۱.۶ ۱۶.۹ ۱۴۸ ۲۶۰ ۵ ۱۹
تاپیکو ۵.۸ ۱۴.۱ ۱۳ ۱۷.۳ ۹۷ ۲.۱ ۰.۴ ۱۴.۶ ۳۶.۹ ۷۷۱ ۴۴۷ ۳ ۸
کاوه ۵.۵ ۱۱.۱ ۷ ۳۱.۴ ۱۰۵ ۲.۳ ۰.۳ ۱۶.۵ ۵۰.۸ ۸۲۰ ۳۴۶ ۳ ۵
کگل ۵.۳ ۱۰.۸ ۹ ۱۵.۷ ۱۲۲ ۰.۳ ۱.۲ ۱۴.۳ ۱۱.۵ ۸۶۲ ۳۹۵ ۳ ۱۰
شبریز ۴.۷ ۵.۸ ۷ ۱۵.۴ ۲۷ ۰.۳ ۰.۸ ۱۳.۵ ۱۷.۲ ۲۵۷ ۵۰۳ ۳ ۱۳
شیران ۳.۸ ۵.۸ ۶ ۱۵.۸ ۱۶ ۰.۶ ۱.۲ ۱۸.۳ ۱۵.۸ ۳۰۴ ۴ ۳ ۶۷
پارس ۳.۶ ۶.۶ ۶ ۲۱.۵ ۶۷ ۲ ۰.۵ ۱۲.۴ ۲۲.۹ ۵۶۵ ۶۴ ۳ ۱۰
آریا ۳.۱ ۴.۲ ۳ ۱۲.۲ ۷ ۰.۲ ۰.۸ ۸.۶ ۱۱.۴ ۷۸   ۲ ۹
کاریس ۳.۱ ۱۲.۶ ۲۱ ۳۳.۱ ۶۵ ۱.۶ ۰.۵ ۳۵.۸ ۷۳.۴ ۶۰۹ ۲۱۹ ۲ ۶
وصندوق ۳ ۱۰.۱ ۹ ۵۰.۲ ۱۲۱ ۲.۱ ۰.۱ ۵.۵ ۶۲.۳ ۴۱۲ ۳۹۰ ۳ ۳
رمپنا ۲.۹ ۶.۴ ۹ ۱۲.۴ ۱۴ ۰.۳ ۰.۵ ۱۰.۶ ۲۱.۲ ۹۲ ۱۶ ۳ ۱۴
شفن ۲.۸ ۵.۱ ۶ ۱۵ ۳۱ ۰.۸ ۰.۵ ۸.۷ ۱۷.۹ ۴۲۴ ۳ ۴ ۱۰
مبین ۲.۷ ۸.۱ ۶ ۲۶.۶ ۱۰۵ ۱.۳ ۰.۳ ۱۰.۱ ۳۰.۱ ۶۹۵ ۲۶۷ ۳ ۱۰
جم ۲.۵ ۵.۶ ۶ ۶۱.۸ ۱۷۷ ۰.۲ ۰.۶ ۵.۴ ۹.۶ ۱۱۱۵ ۲۹۲ ۳ ۴
کگهر ۲.۵ ۱۹.۹ ۱۱ ۲۶.۹ ۱۷۷ ۰.۵ ۰.۲ ۲.۳ ۱۴.۷ ۸۳۲ ۱۹۸۰ ۲ ۱
همراه ۲.۳ ۴.۵ ۵ ۱۴.۸ ۱۸ ۰.۴ ۰.۹ ۱۱.۳ ۱۲ ۱۳۸   ۳ ۱۲
تاصیکو ۲.۲ ۸.۹ ۱۲ ۱۴.۹ ۱۰۱ ۰.۹ ۰.۵ ۸.۴ ۱۶.۷ ۳۸۶ ۳۱۹ ۲ ۱۱
وامید ۱.۹ ۱۰.۸ ۹ ۳۰.۲ ۱۲۵ ۰.۹ ۰.۶ ۱۵.۶ ۲۷.۷ ۸۳۵ ۳۶۵ ۳ ۴
زاگرس ۱.۹ ۶.۱ ۶ ۱۳ ۲ ۰ ۰.۷ ۱۳.۴ ۱۸.۳   ۲۱ ۳ ۱۳
هرمز ۱.۸ ۶.۹ ۴ ۲۲ ۹۶ ۰.۱ ۰.۷ ۱۳.۱ ۱۸.۱ ۱۸۷ ۱۵۷ ۳ ۱۶
شیراز ۱.۸ ۶.۲ ۷ ۱۲.۶ ۴۹ ۰.۱ ۰.۶ ۸.۹ ۱۵ ۱۵۶ ۱۹۸ ۴ ۱۱
اپال ۱.۵ ۳.۲ ۳ ۱۴.۸ ۵۵ ۰.۷ ۱ ۶.۴ ۶.۶ ۲۴۶ ۶۴ ۳ ۱۱
شخارک ۱.۳ ۸.۴ ۷ ۱۷.۴ ۸۴ ۱.۱ ۰.۲ ۵.۸ ۲۴.۶ ۳۵۸ ۶ ۳ ۶
صبا ۱.۳ ۲.۷ ۵ ۱۴.۶ ۴۲ −۰.۱ ۲.۸ ۱۱.۱ ۴ ۵۲ ۱۱۸ ۳ ۲۴
شکبیر ۰.۲ ۶.۱ ۹ ۱۰ ۱۴ ۰ ۱ ۱۰.۶ ۱۱   ۲۷ ۱ ۵
مارون ۰.۲ ۲.۷ ۴ ۱۰.۳ ۰ ۰ ۰.۶ ۴.۴ ۷     ۲ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • وبملت
 • ذوب
 • خودرو
 • خساپا
 • شپنا
 • فولاد
 • فملی
 • شتران
 • شبندر
 • وتجارت
 • فارس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وتجارت
 • پارسان
 • خودرو
 • وبصادر
 • ذوب
 • شتران
 • وپارس
 • کچاد
 • وغدیر
 • ومعادن
 • شستا
 • فخوز

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • بپاس
 • فملی
 • وبملت
 • نوری
 • کاوه
 • تاپیکو
 • وصندوق
 • پارس
 • کاریس
 • شپنا
 • مبین
 • فولاد

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • خساپا
 • خودرو
 • شبندر
 • پارسان
 • شستا
 • وپارس
 • پارس
 • اخابر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شستا
 • پارس
 • وپارس
 • خساپا
 • ذوب
 • خودرو
 • پترول
 • پارسان
 • اخابر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثامان ۳۲.۵ ۸.۴ ۱۳ ۲۲.۵ ۱ ۰ ۱ ۳۴.۹ ۳۴.۳ ۱۸۴ ۲۳۰ ۴ ۴۱
خکاوه ۳۱.۸ ۲۰.۴ ۲۱ ۱۵.۵ ۰ ۰ ۰.۷ ۴۹.۸ ۷۲.۵     ۲ ۲۰
قثابت ۲۹.۴ ۲۲.۷ ۸ ۲۰.۱ ۹۰ −۲۵.۲ ۴.۲ ۶۴.۸ ۱۵.۵ ۲۳۷ ۴۳۱۲ ۵ ۱۹
ثفارس ۲۹ ۳۵.۶ ۱۹ ۱۳.۱ ۳۱ −۹.۱ ۲.۴ ۱۲۱.۹ ۵۰.۵   ۱۵۱۷ ۴ ۰
کالا ۲۴.۶ ۷.۴ ۸ ۲۰.۳ ۳۱ −۲.۵ ۱.۳ ۲۷.۲ ۲۱.۵ ۶۳۸ ۷۳۳ ۴ ۲۷
بورس ۲۲.۹ ۱۱ ۹ ۱۸.۹ ۳۱ −۳ ۱.۵ ۴۱.۴ ۲۶.۸ ۳۰۱ ۵۷۷ ۴ ۱۳
وساپا ۲۱.۳ ۱۱.۳ ۱۰ ۲۰.۳ ۱۳ −۲.۷ ۱.۷ ۵۴.۵ ۳۱.۹ ۴۶ ۵۵۱ ۶ ۱۹
شسینا ۱۹.۴ ۹ ۸ ۱۶.۸ ۹ −۱.۸ ۱.۵ ۳۳.۷ ۲۳   ۴۶۱ ۷ ۱۳
ورنا ۱۹.۲ ۱۴ ۱۱ ۱۷.۵ ۲۶ −۴.۶ ۱.۳ ۴۶.۵ ۳۴.۹ ۱۲۶ ۶۱۴ ۶ ۲۱
ملت ۱۷.۷ ۱۱ ۱۲ ۱۸.۳ ۱۵ −۲.۲ ۱.۷ ۴۴.۱ ۲۶.۲ ۱۲۰ ۸۲۲ ۵ ۰
خکمک ۱۶.۴ ۱۰.۱ ۷ ۲۱.۸ ۶۲ −۶.۸ ۱.۶ ۳۴.۷ ۲۱.۹ ۳۳۴ ۹۴۹ ۵ ۲۶
های وب ۱۵.۵ ۹.۱ ۶ ۲۱.۶ ۳۲ −۴.۸ ۱.۶ ۳۸.۴ ۲۴.۶ ۳۸ ۶۹۸ ۳ ۱۶
وتوس ۱۵.۴ ۱۴.۶ ۹ ۲۰.۶ ۳۲ ۲.۶ ۱ ۴۶.۳ ۴۶.۹ ۱۲۷۵ ۱۱۷۲ ۷ ۱
کاما ۱۴.۳ ۷.۱ ۷ ۱۸.۴ ۱۰ −۱.۳ ۱.۵ ۲۹.۲ ۱۹.۹ ۹۳ ۳۵۰ ۵ ۱۴
سصفها ۱۴.۲ ۴.۳ ۴ ۳۹.۲ ۱ ۰.۱ ۰.۶ ۲۵.۶ ۴۴ ۱۰۸   ۴ ۲۳
کماسه ۱۲.۸ ۸.۱ ۱۲ ۱۸ ۷ −۰.۴ ۰.۹ ۲۵.۶ ۲۹.۸ ۶۵ ۲۲۱ ۷ ۲۴
ثمسکن ۱۲.۴ ۱۰.۵ ۹ ۱۸.۷ ۲۶ −۲.۸ ۱.۶ ۴۰.۹ ۲۵.۴ ۸۳ ۱۰۱۱ ۶ ۲۲
خپارس ۱۱.۹ ۷.۶ ۷ ۲۳.۳ ۱ ۰.۲ ۱.۱ ۳۶.۹ ۳۲.۱ ۸۷   ۳ ۲۲
کطبس ۱۱.۷ ۹.۹ ۹ ۲۰.۳ ۱۶ −۱.۳ ۰.۹ ۳۲.۳ ۳۴.۸ ۱۵۴ ۳۰۹ ۵ ۱
ختوقا ۱۱.۶ ۹.۴ ۹ ۱۸.۲ ۵ −۰.۶ ۱.۴ ۳۷.۲ ۲۷.۴   ۶۴۲ ۶ ۱۴
بسویچ ۱۱.۵ ۹.۵ ۸ ۱۶.۸ ۲۷ ۲.۳ ۰.۹ ۲۳.۵ ۲۶.۸ ۶۸۸ ۴۲۴ ۵ ۰
وخارزم ۱۱.۱ ۸.۳ ۹ ۱۷.۵ ۱۳ ۰.۲ ۰.۸ ۲۳.۵ ۳۰.۶ ۲۷۱ ۲۹۹ ۴ ۵
کسرا ۱۱ ۱۰.۶ ۸ ۱۷ ۷ −۰.۲ ۱.۷ ۴۳ ۲۵.۹ ۱۴۴ ۲۵۴ ۴ ۱۴
دسبحان ۱۰.۹ ۱۲.۴ ۱۳ ۲۱.۳ ۱۰۳ ۴.۲ ۰.۹ ۲۲.۴ ۲۵.۶ ۸۸۵ ۱۸۰۲ ۴ ۳۸
حتاید ۱۰.۷ ۱۲.۲ ۱۱ ۱۸.۳ ۴۱ −۲ ۱.۵ ۴۰.۵ ۲۷.۵ ۲۴۶ ۵۴۰ ۳ ۳۱
ثبهساز ۱۰.۲ ۴.۸ ۶ ۱۵.۳ ۶ −۰.۳ ۱.۹ ۱۹.۵ ۱۰.۴ ۵۴ ۲۴۴ ۵ ۱۲
خپویش ۱۰ ۱۶.۲ ۱۳ ۱۹.۸ ۴۵ ۴.۵ ۰.۴ ۳۰.۴ ۶۹.۶ ۷۵۹   ۴ ۶
تکنو ۹.۸ ۸ ۷ ۲۴.۲ ۲ ۰ ۰.۶ ۲۸.۵ ۵۰.۴ ۸۱ ۱۰۶ ۵ ۱۰
خنصیر ۸.۶ ۷.۶ ۶ ۱۵.۷ ۵ ۰.۳ ۱.۱ ۲۳.۷ ۲۰.۸ ۱۶۸ ۶۴ ۵ ۲۳
غنوش ۸.۵ ۶.۷ ۷ ۱۶.۹ ۳ −۰.۱ ۰.۶ ۱۷.۲ ۲۸.۱ ۷۰ ۱۵۰ ۴ ۱۱
اسیاتک ۸.۴ ۸.۸ ۱۱ ۱۵.۹ ۳۱ ۰.۱ ۲.۲ ۳۶ ۱۶.۱ ۲۲۵ ۱۶۱ ۴ ۷
غگرجی ۸.۳ ۱۰.۳ ۷ ۱۹.۱ ۵۲ ۴.۳ ۰.۹ ۲۴.۶ ۲۸.۸ ۱۱۰۰   ۴ ۰
فاراک ۸.۱ ۷.۳ ۶ ۱۵.۷ ۹ −۰.۷ ۱.۲ ۲۲.۶ ۱۹.۵ ۱۲ ۱۴۴ ۴ ۱۴
ونیرو ۷.۹ ۹.۲ ۱۱ ۱۶.۹ ۴۵ ۱.۴ ۰.۹ ۲۱.۹ ۲۴.۸ ۴۹۵ ۲۷۵ ۶ ۲
دانا ۷.۸ ۶.۷ ۸ ۱۶.۷ ۶ −۰.۴ ۱.۱ ۲۲.۱ ۱۹.۸ ۱۵ ۲۰۸ ۴ ۲
سیمرغ ۷.۸ ۱۵ ۱۱ ۱۸.۷ ۲۳ −۱.۸ ۱.۱ ۴۹.۷ ۴۵.۴   ۳۶۰ ۴ ۳
ولملت ۷.۷ ۸.۷ ۹ ۲۰.۳ ۵ ۰.۳ ۰.۹ ۲۹.۳ ۳۳.۴ ۱۷۱   ۶ ۰
بالبر ۷.۶ ۶.۲ ۶ ۱۶.۴ ۱۷ ۰.۵ ۰.۸ ۱۴.۹ ۱۸.۹ ۲۱۹ ۱۹۳ ۴ ۱۱
چفیبر ۷.۶ ۷.۳ ۸ ۱۷.۲ ۲۲ −۱ ۱.۳ ۲۳.۲ ۱۷.۳ ۱۱۱ ۲۷۱ ۵ ۰
چکارن ۷.۵ ۸.۹ ۸ ۱۵.۱ ۲ ۰ ۱.۳ ۲۸ ۲۱.۵ ۹۱ ۳۴ ۴ ۱۲
سفار ۷.۴ ۳۱.۳ ۱۵ ۱۶.۴ ۶۸ −۵ ۲.۳ ۸۶.۸ ۳۷.۷   ۲۵۰۱ ۶ ۱۳
بترانس ۷.۳ ۸.۱ ۸ ۱۵.۶ ۰ ۰ ۱.۳ ۲۷.۵ ۲۱.۵ ۲۰   ۴ ۱۱
خوساز ۷.۳ ۱۲.۹ ۹ ۱۶.۶ ۱۷ −۰.۶ ۱.۷ ۴۸.۹ ۲۸.۴ ۳۱۷ ۹۵۲ ۵ ۱۱
فلوله ۷.۲ ۸ ۷ ۱۷.۸ ۵ ۰.۱ ۰.۹ ۲۴.۴ ۲۶.۳ ۷۹ ۶۱ ۴ ۲۷
برکت ۷.۲ ۷.۴ ۵ ۱۳.۷ ۲۳ −۱.۴ ۱.۳ ۱۹.۹ ۱۴.۹ ۱۰۲ ۵۱۹ ۵ ۱۵
وآذر ۷.۱ ۶.۷ ۸ ۱۵ ۳ ۰.۲ ۰.۸ ۱۶.۸ ۲۲ ۵۵ ۱۰ ۴ ۱۹
خصدرا ۷.۱ ۹.۴ ۱۰ ۲۱.۴ ۱ ۰ ۱.۹ ۵۷.۲ ۲۹.۷ ۲ ۴۱ ۳ ۱۶
سپید ۷ ۹.۸ ۸ ۱۶.۶ ۶۳ −۱.۵ ۲ ۳۱.۲ ۱۵.۴ ۲۹۶ ۷۴۳ ۴ ۹
فنورد ۶.۸ ۱۱.۸ ۹ ۱۶ ۴۵ −۱.۱ ۲.۲ ۴۱.۶ ۱۸.۸ ۹۹۴ ۱۰۳۵ ۴ ۱
لابسا ۶.۷ ۷.۸ ۸ ۱۷.۴ ۵ ۰.۱ ۱.۳ ۲۷.۷ ۲۲ ۱۱۰ ۱۱۹ ۵ ۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثامان
 • خکاوه
 • قثابت
 • ثفارس
 • کالا
 • بورس
 • وساپا
 • شسینا
 • ورنا
 • ملت
 • خکمک
 • های وب

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • قثابت
 • ثفارس
 • خکمک
 • سفار
 • های وب
 • ورنا
 • بورس
 • ثمسکن
 • وساپا
 • کالا
 • دتماد
 • ملت

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خپویش
 • غگرجی
 • دسبحان
 • خاهن
 • وتوس
 • بسویچ
 • دفارا
 • وصنعت
 • ونیرو
 • سشرق
 • وسکاب
 • دپارس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ثفارس
 • سفار
 • پلاست
 • ثشرق
 • سدشت
 • خپویش
 • کگاز
 • دتماد
 • سکارون

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • دفرا
 • دسینا
 • دارو
 • سشمال
 • دفارا
 • سصفها
 • داسوه
 • غچین
 • زمگسا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۰۳.۵ ۵۸.۷ ۷۰ ۱۳.۷ ۱۰۴ ۴۳.۷ ۰.۹ ۷۲.۵ ۸۱.۱ ۷۴۷۱ ۳۹۸۸ ۰ ۰
اعتماد ۲۶۵.۸ ۱۲۸.۵ ۱۲۵ ۱۴.۵ ۱۵۱ ۳۸.۳ ۰.۷ ۷۳.۵ ۱۰۳.۹ ۳۱۴۵۲ ۷۲۷۵ ۰ ۰
یاقوت ۱۶۵.۷ ۴۳ ۵۵ ۱۳.۸ ۵۰ −۰.۳ ۰.۹ ۸۵.۸ ۹۳.۴ ۴۵۶۲ ۶۸۹۵ ۰ ۰
همای ۱۲۱.۵ ۵۲.۵ ۴۴ ۱۵.۴ ۵۸ ۲۷.۶ ۰.۶ ۹۰.۱ ۱۴۳ ۱۶۲۸۲ ۴۲۴۳ ۰ ۰
کیان ۱۰۱.۸ ۴۹.۸ ۵۴ ۱۳.۱ ۹۶ ۳۳.۴ ۰.۶ ۴۹.۷ ۸۳.۳ ۸۱۹۴ ۲۹۲۵ ۰ ۰
کمند ۱۰۱.۶ ۶۳.۸ ۷۱ ۱۴.۵ ۷۸ ۲۳.۴ ۰.۶ ۸۶.۵ ۱۴۲.۷ ۱۲۷۶۷ ۳۹۵۵ ۰ ۱
ثبات ۱۰۰.۳ ۱۶۷.۷ ۳۰۴ ۱۵.۱ ۱۶۹ ۵.۳ ۱ ۷۸.۸ ۸۰.۴ ۱۷۴۴۰ ۶۸۲۲ ۰ ۰
فیروزا ۷۸.۴ ۱۱۸.۲ ۱۹۴ ۱۴.۶ ۱۱۶ −۷.۵ ۱ ۱۴۵.۴ ۱۴۴.۴ ۴۶۳۵ ۶۱۵۰ ۰ ۰
تصمیم ۶۲.۱ ۱۸۶.۴ ۱۲۸ ۱۵.۶ ۱۷۶ ۳.۳ ۰.۷ ۵۵.۶ ۸۳.۲ ۱۴۰۷۱ ۱۰۶۰۰ ۰ ۰
سپیدما ۶۱.۴ ۱۳۹.۹ ۱۸۴ ۱۴.۱ ۱۸۰ ۱.۹ ۱ ۳۸.۹ ۴۰.۸ ۲۸۰۷۰ ۴۵۲۰ ۰ ۰
صایند ۵۵.۹ ۴۶ ۵۰ ۱۳.۷ ۷۵ −۲۶.۶ ۱.۲ ۸۳ ۶۹.۸ ۱۵۴۷ ۳۴۳۵۱ ۰ ۰
آکورد ۵۳.۸ ۷۰.۱ ۷۰ ۱۲.۶ ۱۳۹ ۳.۹ ۱ ۵۳ ۵۴.۳ ۱۹۷۱۹ ۴۴۳۹ ۰ ۰
سپر ۵۰.۶ ۷۵.۴ ۱۰۷ ۱۳.۵ ۱۴۷ ۲.۷ ۰.۸ ۴۷ ۶۰.۳ ۷۷۳۲ ۴۴۹۰ ۰ ۰
داریک ۴۵.۳ ۳۶.۳ ۴۸ ۱۳.۱ ۴۸ −۰.۷ ۱.۱ ۷۷.۲ ۶۷.۵ ۱۳۲۰ ۲۲۵۷ ۰ ۰
پارند ۲۵.۵ ۷۸.۴ ۱۰۵ ۱۴.۶ ۷۱ −۱.۹ ۰.۷ ۱۲۵.۸ ۱۸۰.۱ ۲۷۲۹ ۱۶۷۷ ۰ ۱
فردا ۲۳.۶ ۲۴۳.۱ ۳۳۰ ۱۵.۹ ۱۷۹ ۴.۱ ۰.۱ ۱۴ ۱۳۶.۳ ۵۷۹۷ ۴۷۷۰ ۰ ۰
هامرز ۱۹.۹ ۱۴۰.۵ ۱۸۶ ۱۹.۲ ۱۷۷ −۳.۱ ۲.۶ ۷۹.۶ ۳۰.۱ ۵۳۴۹ ۴۷۹۸ ۰ ۱
مانی ۱۰.۵ ۴۴.۸ ۳۹ ۱۲.۹ ۹۲ −۳.۷ ۱.۴ ۷۰.۹ ۵۰.۶ ۱۴۸۵ ۲۲۳۰ ۰ ۰
کارین ۸.۳ ۱۰۵ ۱۴۲ ۱۵.۵ ۱۶۸ −۰.۳ ۱.۴ ۶۱.۷ ۴۳.۸ ۳۴۰۸ ۷۱۱۵ ۰ ۱
امین یکم ۷.۷ ۲۴.۴ ۲۷ ۲۰ ۷۷ ۱.۸ ۰.۶ ۴۵.۹ ۷۶.۲ ۳۸۵۷ ۱۰۱۱ ۰ ۰
سپاس ۵.۵ ۸۶.۸ ۱۷۶ ۳۹.۴ ۱۹۴ −۰.۲ ۴.۱ ۲۸.۵ ۷ ۵۲۰۹ ۲۷۰۸ ۰ ۰
آسامید ۴.۶ ۵۵.۳ ۱۱۶ ۱۱.۱ ۴۱ −۱.۷ ۱.۶ ۱۱۹.۲ ۷۵.۳ ۵۹ ۴۵۱ ۰ ۰
خاتم ۳.۸ ۵۹.۱ ۶۹ ۱۲.۳ ۹۳ ۲ ۰.۶ ۵۴.۸ ۹۱.۳ ۲۷۳۸ ۳۸۳ ۰ ۰
دارا ۱.۸ ۷۶.۷ ۲۴۸ ۱۳.۵ ۱۸۰ −۰.۱ ۱ ۲۱.۵ ۲۰.۶ ۳۸۸ ۱۶۲۱ ۰ ۰
گنجینه ۱.۴ ۸۵.۸ ۳۵۵ ۱۲.۳ ۱۶۱ −۰.۵ ۲۵.۷ ۷۴.۶ ۲.۹ ۸۵۰ ۶۷۸ ۰ ۱
یارا ۱.۳ ۲۷.۵ ۹۶ ۱۰.۹ ۷۰ −۰.۳ ۳.۱ ۷۱.۴ ۲۳.۴ ۲۹۱ ۶۱۱ ۰ ۰
سخند ۰.۳ ۱۷.۳ ۷ ۳۷.۵ ۲۰۰ ۰ ۰.۷ ۰.۲ ۰.۳ ۲۵۸ ۲۵۸ ۰ ۱
ارمغان ۰.۳ ۱۶.۵ ۹۷ ۱۰ ۱۹ ۰.۱ ۰.۵ ۲۱ ۴۴.۶ ۶۰ ۱ ۰ ۱
گنجین ۰.۱ ۲۰.۳ ۲۱ ۱۰ ۱۰۰ ۰.۱ ۰ ۰.۲ ۵۰.۳ ۱۰۱ ۱ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ونوین ۳۸.۴ ۲۱.۱ ۱۷ ۲۰.۶ ۶۳ −۰.۷ ۲ ۸۲.۷ ۴۲.۲ ۶۳۰ ۹۰۲ ۴ ۰
سلار ۳۲.۴ ۲۳.۶ ۲۴ ۱۲.۶ ۰ ۰.۱ ۰.۱ ۳۳.۸ ۲۳۹.۸ ۷۱   ۲ ۱۸
قثابت ۲۹.۴ ۲۲.۷ ۸ ۲۰.۱ ۹۰ −۲۵.۲ ۴.۲ ۶۴.۸ ۱۵.۵ ۲۳۷ ۴۳۱۲ ۵ ۱۹
خفولا ۲۵.۱ ۵۸.۵ ۳۴ ۱۴.۲ ۶۰ ۱۳.۷ ۰.۴ ۶۴.۴ ۱۷۶.۲ ۱۴۹۲۰ ۳۴۷ ۲ ۱۴
باران ۱۹.۹ ۱۶.۹ ۱۸ ۱۷.۸ ۱۳ −۲.۲ ۱.۴ ۶۲.۸ ۴۵.۷ ۱۸۹ ۸۱۷ ۳ ۰
ملت ۱۷.۷ ۱۱ ۱۲ ۱۸.۳ ۱۵ −۲.۲ ۱.۷ ۴۴.۱ ۲۶.۲ ۱۲۰ ۸۲۲ ۵ ۰
فسبزوار ۱۵.۸ ۹.۹ ۸ ۱۴.۴ ۸۲ −۸.۸ ۶.۷ ۴۰.۸ ۶.۱ ۳۰۳ ۸۵۰ ۳ ۱
ومشان ۱۳.۶ ۲۰.۶ ۱۹ ۱۹.۱ ۸ ۰.۵ ۰.۳ ۴۴.۸ ۱۴۴.۵ ۳۹۲ ۱۴۶ ۱ ۲
ومعلم ۱۱ ۱۲ ۷ ۲۱.۱ ۳۹ −۳ ۱.۴ ۴۵.۳ ۳۳.۵ ۲۱۸ ۱۲۳۳ ۵ ۱۲
کسرا ۱۱ ۱۰.۶ ۸ ۱۷ ۷ −۰.۲ ۱.۷ ۴۳ ۲۵.۹ ۱۴۴ ۲۵۴ ۴ ۱۴
حتاید ۱۰.۷ ۱۲.۲ ۱۱ ۱۸.۳ ۴۱ −۲ ۱.۵ ۴۰.۵ ۲۷.۵ ۲۴۶ ۵۴۰ ۳ ۳۱
فخاس ۹.۸ ۱۳.۴ ۷ ۱۷.۶ ۹۱ −۵.۳ ۱.۷ ۲۹.۹ ۱۷.۸ ۶۱۲ ۲۳۷۸ ۳ ۷
ارفع ۹.۴ ۲۳ ۱۰ ۲۹.۶ ۱۲۳ ۳.۲ ۰.۶ ۳۴.۳ ۵۹.۹ ۱۰۵۹ ۸۴۴ ۲ ۸
ثالوند ۹ ۹.۷ ۶ ۱۶.۹ ۱۶ −۱.۴ ۱.۵ ۳۵.۱ ۲۳.۸ ۹ ۷۰۵ ۶ ۱
شملی ۷.۸ ۱۶.۴ ۱۱ ۱۸.۳ ۸۷ −۴.۱ ۲.۳ ۴۳.۹ ۱۹ ۴۵۲ ۱۳۶۸ ۴ ۱۳
سفار ۷.۴ ۳۱.۳ ۱۵ ۱۶.۴ ۶۸ −۵ ۲.۳ ۸۶.۸ ۳۷.۷   ۲۵۰۱ ۶ ۱۳
خوساز ۷.۳ ۱۲.۹ ۹ ۱۶.۶ ۱۷ −۰.۶ ۱.۷ ۴۸.۹ ۲۸.۴ ۳۱۷ ۹۵۲ ۵ ۱۱
بنو ۶.۴ ۷.۵ ۶ ۱۴.۳ ۱۰ −۰.۷ ۱.۶ ۲۴.۱ ۱۵.۲   ۲۱۹ ۵ ۲
فولای ۶ ۱۱.۲ ۷ ۱۷ ۴۵ −۰.۶ ۲.۴ ۴۶.۶ ۱۹.۲ ۲۷۳ ۸۲۷ ۵ ۱۱
ولصنم ۴.۷ ۹ ۵ ۱۹ ۲۴ ۰ ۳.۲ ۵۸.۹ ۱۸.۳ ۱۹۰ ۲۸۱ ۶ ۱۰
تیپیکو ۴.۴ ۷.۸ ۶ ۴۱.۷ ۱۲۵ ۱.۱ ۰.۴ ۱۳.۳ ۳۸ ۱۰۸۸ ۵۵۲ ۳ ۱۸
وثنو ۴.۳ ۲۶ ۱۳ ۱۸.۲ ۲۵ −۱.۱ ۰.۵ ۶۵.۹ ۱۲۶.۳   ۱۷۸ ۳ ۱۶
زگلدشت ۳.۹ ۱۵.۷ ۱۰ ۱۵.۷ ۶۸ ۰.۷ ۱.۴ ۳۶.۳ ۲۶.۳ ۵۵۹ ۵۰۹ ۵ ۲
وطوبی ۳.۹ ۸.۲ ۵ ۱۶.۲ ۳۲ −۱ ۱.۷ ۲۷.۴ ۱۶.۲ ۱۲۰ ۳۸۲ ۶ ۱۱
آ س پ ۳.۸ ۱۲.۳ ۷ ۱۴.۵ ۱۵ ۰.۱ ۱.۷ ۴۱.۲ ۲۴.۶ ۳۵۲ ۱۱۰ ۶ ۸
دبالک ۳.۷ ۶ ۷ ۲۴.۹ ۱۵ ۰.۶ ۰.۳ ۱۶ ۶۰.۴ ۱۸۴   ۵ ۱۶
دروز ۳.۱ ۹.۳ ۸ ۱۷.۳ ۱ ۰ ۰.۳ ۲۰.۶ ۶۰.۴ ۲۵   ۳ ۲۰
مدیریت ۳.۱ ۵.۳ ۲ ۱۵.۹ ۹۰ −۲.۶ ۱۰.۸ ۱۹.۵ ۱.۸ ۱۱۱ ۲۶۶۵ ۴ ۱۱
شکف ۲.۸ ۱۳.۹ ۹ ۱۸ ۷۴ −۲.۱ ۲.۲ ۳۸.۱ ۱۷.۴   ۱۰۴۵ ۱ ۱۶
فغدیر ۲.۵ ۹ ۴ ۳۵.۱ ۱۱۴ ۱.۹ ۰.۱ ۴.۲ ۴۴.۸ ۵۹۱ ۲۵۴ ۳ ۳
وثخوز ۲.۴ ۴۳.۷ ۱۸ ۱۲.۵ ۴۶ ۱.۱ ۰.۶ ۶۴.۹ ۱۰۰.۱ ۵۵۲   ۱ ۱۷
رنیک ۲.۳ ۹.۵ ۵ ۱۶.۱ ۲۵ −۰.۵ ۲.۹ ۴۶.۶ ۱۶.۳ ۲۸ ۲۸۶ ۴ ۱۵
کسعدی ۲.۱ ۴.۳ ۵ ۱۸ ۲ ۰ ۰.۵ ۱۰.۵ ۲۲.۶ ۳۴   ۵ ۲۳
کیمیاتک ۱.۹ ۵.۲ ۳ ۱۵.۸ ۷۹ −۱ ۶.۸ ۲۵.۳ ۳.۷ ۲۷۴ ۶۲۹ ۳ ۳۴
لخزر ۱.۸ ۹.۱ ۵ ۲۱.۲ ۸۲ −۱.۳ ۳.۱ ۳۱.۵ ۱۰.۱ ۵۶ ۷۰۵ ۴ ۸
وزمین ۱.۱ ۱۴.۶ ۱۲ ۱۵.۵ ۶۹ ۰.۷ ۰.۳ ۱۴ ۴۴ ۷۳۴   ۱ ۲۵
وآتوس ۰.۶ ۱۵.۸ ۱۰ ۱۰.۹ ۶۹ −۰.۴ ۱.۸ ۲۷.۹ ۱۵.۱   ۴۰۴ ۰ ۰
چنوپا ۰.۵ ۱۱.۳ ۸ ۱۲.۲ ۰ ۰ ۰.۵ ۲۱.۶ ۳۹.۹     ۱ ۳۲

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • سفار
 • ونوین
 • قثابت
 • باران
 • ولصنم
 • خوساز
 • فولای
 • رنیک
 • ومعلم
 • ملت
 • شملی
 • کسرا
 • آ س پ
 • فسبزوار
 • حتاید

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • سلار
 • خفولا
 • ومشان
 • وثنو
 • وثخوز
 • دبالک
 • دروز
 • ارفع
 • فغدیر
 • وزمین
 • چنوپا
 • تیپیکو
 • کسعدی

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۱.۵ همت است در حالی که حجم عادی معاملات تقریباً ۲ همت است. علت این اختلاف، رنج مثبت و نوسان‌گیری در اغلب نمادهای بازار است اما خوشبختانه فاکتور بازیگر هم در عموم بازار و هم در شاخص‌سازها زیر ۱۰ بوده است. با توجه به افت حجم موثر و ثبت کف حجمی جدید، افت شاخص در روزهای آتی طبیعی است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۷۲ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۹۴ است.

امروز با شروع رنج مثبت در عموم نمادها، کدهای حقوقی خارج شدن را انتخاب کردند و برعکس ۲ روز اخیر، هم درصد خالص خرید حقوقی‌ها بسیار کم و حتی منفی است و هم قدرت حقوقی در عموم نمادها زیر ۰.۶ است! در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۳ درصد با قدرت حقوقی ۱.۲ و در عموم بازار نیز منفی ۲ درصد با قدرت حقوقی ۰.۵۷ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۴ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۳ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷.۴ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۹.۹ و در شاخص‌سازها به ۹.۸ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۱۴۵ میلیارد پول وارد کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۲.۷۷ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۷۹ و سرانه‌ی خرید حدود ۷۴ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۴۶۶ و منفی ۲۱۹ کاهش پیدا کرد.

برآیند تحلیل با ۳ روش فوق این است که در روزهای آینده با توجه به پایین بودن حجم معاملات و ایجاد کف حجمی جدید در سال ۱۴۰۲ و همین‌طور افزایش ورود سرمایه‌های درشت به صندوق‌های درآمد ثابت و در عین حال کاهش قدرت حقوقی و کاهش درصد خالص خرید، ریزش شاخص احتمال بالایی دارد و حتی با اعلام اخبار منفی، کف جدیدی برای شاخص کل ثبت می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: