در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۷۸.۷ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۳ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۸ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۰.۹۷
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۸ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۱۲۴
 • نمادهای صف خرید : ۳۶
 • ارزش صف‌های خرید : ۲۷۴ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۲۸۱
 • نمادهای صف فروش : ۶۳
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۱۱ میلیارد تومان

امروز شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن وضعیتی شبیه به روز قبلی داشت و تغییر محسوسی رخ نداد. در نهایت شاخص کل با افزایش ۰.۰۲ درصد و شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۰.۱۹ درصد روبرو شد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شستا ۱۰۱.۷ ۱۰.۶ ۸ ۳۱.۳ ۸۲ ۴۸.۳ ۰.۵ ۲۵.۱ ۴۹.۸ ۲۵۲۷ ۷۸۸ ۳ ۵
وبملت ۵۸ ۱۸.۵ ۱۷ ۱۷.۵ ۱۱۷ ۲۸.۵ ۰.۳ ۱۱.۹ ۳۸.۱ ۶۹۸۸ ۱۲۵۱ ۳ ۸
فولاد ۳۷.۶ ۱۲.۱ ۱۳ ۱۵.۵ ۸۷ ۱۸.۳ ۰.۶ ۱۴.۲ ۲۵.۱ ۲۸۷۷ ۷۳۴ ۳ ۸
فملی ۳۶.۱ ۱۷.۹ ۱۶ ۱۴.۸ ۱۱۰ ۲۶.۳ ۰.۲ ۶.۸ ۳۲ ۲۷۵۹ ۸۴۰ ۲ ۷
ذوب ۳۲.۵ ۱۱.۸ ۱۳ ۱۸.۷ ۵۰ ۱۱.۶ ۰.۶ ۲۴.۴ ۳۹.۸ ۲۰۳۲ ۶۱۰ ۴ ۲
شپنا ۳۲.۲ ۱۳.۶ ۱۳ ۱۴.۷ ۶۷ ۱۸.۲ ۰.۶ ۱۸.۸ ۳۰.۹ ۲۵۰۰ ۴۲۰ ۳ ۱۳
خودرو ۲۹.۴ ۸.۳ ۱۱ ۱۷.۶ ۴۰ ۴.۱ ۰.۹ ۲۰.۹ ۲۳.۷ ۵۶۸ ۳۴۵ ۳ ۱۳
وتجارت ۲۴.۱ ۱۲.۳ ۱۷ ۲۱.۳ ۱۱۰ −۰.۵ ۱.۴ ۲۶.۹ ۱۹.۹ ۳۲۸۱ ۱۷۰۵ ۴ ۱۲
خساپا ۲۱.۹ ۸.۹ ۱۱ ۱۷ ۵۰ ۷.۶ ۰.۷ ۱۸.۶ ۲۴.۹ ۹۲۸ ۳۳۰ ۴ ۱۱
شبندر ۱۶ ۹.۳ ۱۱ ۱۳.۹ ۷۷ ۹.۲ ۰.۴ ۹.۳ ۲۱ ۱۷۹۴ ۲۵۶ ۳ ۱۴
تاپیکو ۱۵.۷ ۲۴.۵ ۱۳ ۲۷.۸ ۱۴۴ ۷.۶ ۰.۲ ۹.۸ ۴۶.۶ ۳۸۰۷ ۸۳۸ ۳ ۸
نوری ۱۵.۳ ۱۴.۳ ۱۲ ۱۵ ۷۷ ۱۱.۷ ۰.۲ ۸ ۵۱.۶ ۲۹۲۸   ۳ ۷
شتران ۱۴.۶ ۶.۵ ۹ ۱۴.۴ ۴۲ ۳.۲ ۰.۶ ۱۱.۲ ۱۸.۷ ۱۵۶۱ ۲۹۰ ۳ ۱۳
وغدیر ۱۳.۲ ۱۹.۹ ۱۳ ۱۹.۲ ۱۲۸ ۷.۵ ۰.۳ ۸.۸ ۳۵.۲ ۱۷۴۷ ۵۲۱ ۳ ۵
فارس ۱۲.۸ ۱۵.۸ ۱۷ ۱۷.۵ ۱۲۶ ۲.۹ ۰.۶ ۱۵.۳ ۲۴.۳ ۲۳۶۹ ۹۴۲ ۲ ۵
کگل ۱۱.۶ ۱۸.۷ ۹ ۲۱.۲ ۱۶۲ ۲.۷ ۰.۵ ۸.۴ ۱۷.۶ ۱۸۰۷ ۱۳۶۱ ۳ ۹
وبصادر ۱۰.۸ ۷.۹ ۱۱ ۱۸.۵ ۹۰ −۰.۷ ۱ ۱۵.۵ ۱۵.۱ ۳۷۵ ۷۴۳ ۳ ۱۲
ومعادن ۹.۸ ۹.۶ ۷ ۱۹.۸ ۱۱۸ ۴.۸ ۰.۲ ۶ ۲۴.۸ ۱۳۷۳ ۴۸۷ ۳ ۱۳
اخابر ۸.۹ ۱۰.۱ ۱۰ ۱۴.۹ ۱۹ −۰.۱ ۰.۷ ۲۲.۶ ۳۰.۷ ۷۸۹ ۲۹۹ ۵ ۱۹
پترول ۸.۷ ۵.۱ ۶ ۱۵.۲ ۳۱ −۱.۶ ۰.۸ ۱۱.۶ ۱۴.۴ ۱۸۶ ۴۲۹ ۴ ۱۸
شپدیس ۷.۵ ۱۴ ۱۱ ۱۳.۴ ۸۷ ۳.۷ ۰.۵ ۱۳.۹ ۲۶.۲ ۱۰۱۶ ۳۴۸ ۳ ۷
پارسان ۶.۴ ۸.۸ ۱۴ ۱۷.۹ ۵۱ −۲.۲ ۰.۹ ۲۱.۷ ۲۲.۹ ۲۸۱ ۶۹۳ ۳ ۸
فخوز ۶.۴ ۱۰.۱ ۷ ۱۸.۹ ۹۸ ۴.۶ ۰.۳ ۸.۴ ۲۴.۱ ۱۳۵۳ ۴۱۰ ۳ ۷
شیران ۵.۹ ۶ ۶ ۱۹.۵ ۶۲ ۳.۱ ۰.۵ ۱۰.۴ ۲۰.۹ ۳۴۰ ۸۸ ۳ ۶۷
وپارس ۵.۵ ۵.۸ ۶ ۱۷.۴ ۳۵ ۱.۷ ۰.۴ ۱۰.۵ ۲۵.۸ ۹۱۵ ۴۱ ۴ ۱۷
شبریز ۴.۵ ۶.۴ ۷ ۱۷.۵ ۵۴ ۲ ۱ ۱۵.۸ ۱۶.۲ ۴۴۱ ۱۱۴ ۳ ۱۲
شگویا ۴.۲ ۵.۶ ۶ ۱۹.۲ ۸۷ ۰.۶ ۱.۵ ۱۵ ۱۰.۲ ۴۲۷ ۷۵۱ ۳ ۱۳
بپاس ۳.۹ ۲۵.۲ ۲۸ ۲۵.۷ ۹۷ ۳.۴ ۰.۲ ۱۷.۴ ۸۶.۱ ۳۵۸۴ ۱۹۶ ۲ ۷
رمپنا ۳.۹ ۱۱.۱ ۹ ۱۶.۵ ۶۴ ۲.۴ ۰.۴ ۱۲.۷ ۳۶.۱ ۴۸۵ ۶۹ ۳ ۱۴
شیراز ۳.۸ ۹.۸ ۷ ۱۵.۶ ۴۴ ۱.۷ ۰.۶ ۱۷.۸ ۲۷.۶ ۵۶۱ ۰ ۴ ۱۱
تاصیکو ۳.۷ ۱۳.۵ ۱۱ ۱۹.۴ ۱۰۰ ۳.۱ ۰.۱ ۵ ۴۰ ۸۵۰ ۹۹ ۲ ۱۱
همراه ۳.۲ ۴.۸ ۵ ۱۵.۶ ۴۰ ۱.۳ ۰.۴ ۷ ۱۹.۵ ۴۲۸   ۳ ۱۱
شخارک ۳.۲ ۱۱.۳ ۷ ۲۳.۱ ۱۰۶ ۲.۶ ۰.۲ ۶ ۳۰.۷ ۶۰۵ ۲۰۷ ۳ ۵
کچاد ۲.۹ ۴.۴ ۵ ۱۵.۵ ۵۰ ۱ ۱.۴ ۱۲.۴ ۹ ۴۲۴ ۱۱۵ ۳ ۷
پارس ۲.۷ ۵.۷ ۶ ۱۸.۵ ۶۸ ۱.۷ ۰.۳ ۶ ۲۳.۷ ۳۵۰ ۱۷ ۳ ۱۰
کگهر ۲.۶ ۱۸.۲ ۱۱ ۲۷.۹ ۱۸۱ ۰.۳ ۰.۷ ۶.۹ ۱۰.۶ ۸۳۰ ۵۴۶ ۲ ۱
آریا ۲.۱ ۲.۷ ۳ ۱۱.۵ ۱۱ ۰.۲ ۰.۹ ۵.۳ ۶ ۲۲۳ ۱ ۲ ۹
وصندوق ۲ ۵.۴ ۹ ۵۸.۱ ۱۰۹ ۱.۶ ۰.۱ ۴.۷ ۴۰.۵ ۳۸۳ ۷۲ ۳ ۱۳
کاوه ۲ ۵.۳ ۷ ۲۳.۹ ۷۶ ۱.۴ ۰.۲ ۵.۵ ۲۹ ۴۶۶ ۶۵ ۳ ۴
صبا ۱.۹ ۳.۴ ۵ ۱۶.۳ ۶۳ ۱.۱ ۱ ۷.۴ ۷.۵ ۱۶۶ ۲۶ ۳ ۲۴
جم ۱.۷ ۳ ۷ ۸۴.۶ ۱۴۶ ۰.۵ ۰.۲ ۴.۶ ۲۲.۹ ۱۴۳۷ ۱۸۷ ۳ ۴
وامید ۱.۵ ۱۰.۸ ۹ ۳۲.۳ ۱۲۱ ۱ ۰.۶ ۱۵.۹ ۲۸.۷ ۷۰۵ ۲۰۸ ۳ ۵
مبین ۱.۵ ۶.۸ ۶ ۲۱ ۵۶ ۰ ۰.۵ ۱۵.۱ ۲۸.۳ ۱۴۹ ۱۳۲ ۳ ۱۰
کاریس ۱.۴ ۱۷.۱ ۲۲ ۱۳.۴ ۷۰ ۱ ۰.۵ ۱۸.۶ ۳۶.۱ ۳۲۷ ۱ ۲ ۶
زاگرس ۱.۴ ۴.۵ ۶ ۱۳.۹ ۸۹ −۰.۳ ۰.۹ ۶.۳ ۷.۳ ۱۶۹ ۲۵۵ ۲ ۱۳
شفن ۱.۱ ۲.۷ ۶ ۱۵ ۱۴ ۰.۲ ۰.۴ ۵ ۱۱.۴ ۱۵۹   ۴ ۱۰
اپال ۰.۹ ۲.۸ ۳ ۱۲.۲ ۲۶ ۰.۲ ۱.۲ ۶.۱ ۵.۳ ۱۱۶   ۳ ۱۱
هرمز ۰.۷ ۴.۲ ۴ ۱۵.۳ ۲۱ ۰.۱ ۰.۶ ۸.۳ ۱۴.۴ ۷۷ ۵ ۳ ۱۵
مارون ۰.۲ ۳.۲ ۵ ۱۱.۹ ۹۲ ۰.۱ ۰.۱ ۰.۹ ۶.۸ ۷۵ ۹ ۲ ۴
شکبیر ۰.۱ ۵.۹ ۹ ۱۱.۴ ۴ ۰ ۱.۲ ۱۴.۱ ۱۱.۳   ۶ ۱ ۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • وبملت
 • فولاد
 • فملی
 • ذوب
 • شپنا
 • خودرو
 • وتجارت
 • خساپا
 • شبندر
 • تاپیکو
 • نوری

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • پارسان
 • پترول
 • وبصادر
 • وتجارت
 • زاگرس
 • اخابر
 • مبین
 • شکبیر
 • هرمز
 • مارون
 • آریا
 • شفن

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شستا
 • وبملت
 • فملی
 • فولاد
 • شپنا
 • نوری
 • ذوب
 • شبندر
 • خساپا
 • تاپیکو
 • وغدیر
 • ومعادن

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • شستا
 • اخابر
 • شیراز
 • پارسان
 • خودرو
 • مبین
 • شیران
 • وپارس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شستا
 • کاوه
 • مبین
 • شیران
 • شگویا
 • ذوب
 • پارس
 • پارسان
 • خودرو

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثفارس ۸۵.۴ ۲۳ ۱۸ ۱۹.۹ ۶ ۱.۲ ۱.۲ ۹۱.۷ ۷۷.۸ ۳۹۹ ۳۹۹ ۴ ۰
ثامان ۳۲.۴ ۱۴ ۱۲ ۱۴.۷ ۳ ۰.۷ ۰.۶ ۳۱.۶ ۵۲.۹ ۲۶۸ ۲۸ ۴ ۳۹
ملت ۲۱.۵ ۸.۸ ۱۳ ۱۹.۸ ۱۲ −۰.۵ ۱ ۲۸.۴ ۲۹ ۹۶۳ ۴۹۹ ۵ ۱
ولملت ۲۱.۲ ۲۰.۶ ۸ ۱۸.۸ ۲۱ −۳.۳ ۱.۲ ۷۲.۳ ۵۸.۶ ۶۲۸ ۷۸۳ ۶ ۰
خزامیا ۲۱.۱ ۸.۴ ۱۰ ۱۷.۹ ۱۸ ۲.۵ ۰.۶ ۱۹.۹ ۳۵.۷ ۶۴۰ ۱۶۵ ۵ ۲۷
کماسه ۲۱ ۱۰.۳ ۱۲ ۱۹.۷ ۱۴ −۲.۲ ۱.۲ ۳۹ ۳۱.۶ ۹۳ ۶۴۷ ۷ ۲۴
شسینا ۱۹ ۸.۸ ۸ ۱۸.۲ ۰ ۰ ۱ ۳۰.۲ ۲۹.۲     ۷ ۱۵
دسبحان ۱۵ ۱۴.۷ ۱۳ ۲۷.۴ ۱۱۵ ۵ ۰.۴ ۱۸.۳ ۴۲.۳ ۱۱۸۸ ۱۱۷۳ ۴ ۳۹
سصفها ۱۴.۶ ۳.۹ ۴ ۳۳.۱ ۱ ۰.۱ ۰.۴ ۱۶.۹ ۳۸.۹ ۸۸   ۴ ۱۹
چکارن ۱۴.۳ ۹.۵ ۷ ۱۵.۷ ۲۹ −۳.۷ ۱.۲ ۲۶.۷ ۲۱.۸ ۷۷ ۹۶۵ ۴ ۲۱
وخارزم ۱۴ ۸.۵ ۹ ۲۰.۱ ۱۹ ۰.۸ ۰.۷ ۲۴.۸ ۳۵.۷ ۲۸۸ ۴۶۰ ۴ ۵
چفیبر ۱۴ ۱۰.۶ ۸ ۱۸.۱ ۳۱ −۱.۶ ۱.۴ ۳۴.۹ ۲۵.۵ ۴۴۷ ۴۸۸ ۵ ۰
ثشرق ۱۲.۸ ۲۲.۵ ۱۲ ۱۵.۴ ۸ −۱.۱ ۱.۴ ۷۴.۳ ۵۱.۴   ۳۶۰ ۵ ۴
ونیرو ۱۲.۱ ۱۲.۱ ۱۱ ۱۶.۶ ۴۰ ۴.۲ ۱.۱ ۳۲.۸ ۳۰ ۹۱۴ ۱۵۳ ۶ ۵
کالا ۱۰.۶ ۶.۵ ۸ ۱۵.۶ ۶ ۰.۳ ۰.۷ ۱۵.۹ ۲۳.۱ ۱۶۸ ۸۳ ۴ ۲۷
خپارس ۹.۹ ۷.۴ ۷ ۲۱.۶ ۱ −۰.۱ ۱.۳ ۳۴.۵ ۲۷.۳   ۱۱۳ ۳ ۲۴
ثبهساز ۹.۸ ۵.۶ ۶ ۱۴.۴ ۲۵ ۲ ۱.۵ ۱۷ ۱۱.۷ ۴۴۹ ۱۰۴ ۵ ۱۲
کطبس ۹.۸ ۱۴.۶ ۹ ۱۷.۷ ۵۸ −۵.۷ ۳.۱ ۵۳.۷ ۱۷.۲   ۱۱۴۸ ۵ ۹
غگرجی ۹.۸ ۹.۹ ۶ ۲۳.۷ ۵۶ ۳.۵ ۰.۷ ۲۵.۴ ۳۵.۴ ۸۸۷ ۹۷۹ ۴ ۱
ورنا ۹.۷ ۱۰.۶ ۱۲ ۱۵.۵ ۶ ۰.۳ ۰.۹ ۲۸.۹ ۳۲.۲ ۲۱۰ ۱۱۸ ۶ ۱۹
خصدرا ۹.۶ ۱۰.۹ ۹ ۲۱.۲ ۳ −۰.۱ ۱.۵ ۵۵.۸ ۳۶.۱ ۹۴ ۲۱۸ ۲ ۱۴
کاذر ۹.۴ ۱۰.۴ ۶ ۱۸ ۱۳ −۱ ۱ ۳۳.۹ ۳۲.۸ ۱۰۱ ۲۷۵ ۵ ۲۰
ختوقا ۹.۳ ۹.۵ ۹ ۱۶.۳ ۱۱ ۰.۶ ۱ ۲۸ ۲۷.۸ ۸۰۰ ۱۸۴ ۶ ۱۳
وآذر ۸.۹ ۶.۷ ۹ ۱۶.۸ ۱ ۰ ۰.۶ ۱۶.۴ ۲۷.۶ ۵ ۶۴ ۴ ۱۷
بسویچ ۸.۸ ۸.۵ ۷ ۱۶.۴ ۱۱ −۰.۵ ۱.۲ ۲۷.۴ ۲۳.۱ ۱۱۳ ۳۸۴ ۵ ۳
کاما ۸.۷ ۵.۹ ۸ ۱۵.۸ ۱۲ −۱ ۱.۱ ۱۷.۲ ۱۶ ۹ ۵۱۰ ۵ ۱۴
وساپا ۸.۷ ۷.۹ ۱۱ ۱۶.۳ ۱ −۰.۱ ۱.۱ ۲۵.۵ ۲۳.۵   ۶۷ ۶ ۱۸
ساربیل ۸.۴ ۱۴.۱ ۹ ۱۷.۹ ۲۲ ۰.۳ ۱ ۴۲.۵ ۴۴.۲ ۵۵۲ ۴۱۷ ۴ ۰
قشهد ۷.۸ ۱۳ ۱۱ ۱۴.۸ ۳ ۰ ۰.۹ ۳۰.۷ ۳۵.۸ ۱۱۹ ۷۰ ۵ ۲۰
شپلی ۷.۸ ۱۴.۴ ۱۵ ۱۷.۲ ۱۲ ۰.۶ ۰.۹ ۴۰.۹ ۴۷.۴ ۲۵۹ ۱۸۷ ۳ ۱۶
های وب ۷.۶ ۵.۴ ۶ ۱۶.۹ ۲۰ −۰.۶ ۰.۶ ۱۲.۶ ۲۲.۵ ۱۰۸ ۲۶۶ ۳ ۱۸
فاذر ۷.۵ ۶.۶ ۸ ۱۸.۲ ۳ ۰.۲ ۱.۱ ۲۴.۱ ۲۱.۵ ۶۳   ۴ ۲۹
تپکو ۷.۵ ۱۰.۲ ۹ ۱۷.۹ ۴ ۰.۳ ۰.۹ ۳۳.۳ ۳۵.۱ ۱۴۲ ۲۰ ۲ ۱۴
پلاسک ۷.۴ ۱۰.۶ ۷ ۱۵.۸ ۹ −۰.۴ ۱.۷ ۴۰.۱ ۲۳.۷ ۱۳۳ ۵۴۴ ۵ ۱۱
غاذر ۷.۱ ۶.۸ ۷ ۱۴.۷ ۱۲ ۰.۱ ۰.۶ ۱۳.۸ ۲۳.۴ ۲۴۶ ۳۶۵ ۳ ۱۷
خاهن ۶.۹ ۸.۷ ۷ ۱۸.۲ ۷۶ ۳.۷ ۰.۹ ۱۵.۸ ۱۸.۴ ۲۲۴۵ ۷۶۸ ۵ ۹
خمهر ۶.۹ ۶.۲ ۸ ۱۷.۱ ۵ ۰.۳ ۰.۸ ۱۷.۶ ۲۱.۱ ۱۶۰ ۲۴ ۵ ۱۷
لبوتان ۶.۹ ۱۰.۲ ۶ ۱۴.۷ ۲۸ −۱.۹ ۱.۱ ۲۵.۴ ۲۳.۳   ۴۷۷ ۵ ۱۳
قشیر ۶.۸ ۸.۸ ۶ ۱۵.۳ ۴ ۰.۱ ۰.۶ ۱۹.۹ ۳۰.۸ ۱۷۰ ۸۵ ۵ ۷
غدشت ۶.۸ ۷ ۱۰ ۱۷.۶ ۹ ۰.۶ ۰.۳ ۱۳.۹ ۴۵.۶ ۵۹۶   ۵ ۱۸
ثمسکن ۶.۸ ۸.۶ ۹ ۱۷.۵ ۱۰ ۰.۷ ۰.۸ ۲۴.۷ ۲۹.۱ ۲۲۶ ۰ ۶ ۲۵
خنصیر ۶.۶ ۶.۴ ۶ ۱۵.۲ ۲ ۰.۱ ۰.۶ ۱۴.۸ ۲۴.۴ ۱۱۱   ۵ ۲۲
خکمک ۶.۵ ۶.۷ ۷ ۲۰.۶ ۳۹ ۱.۸ ۱ ۲۰.۱ ۲۰.۶ ۴۴۴ ۳۵۱ ۴ ۲۵
دانا ۶.۲ ۷.۳ ۸ ۱۵.۵ ۸ ۰.۵ ۱ ۱۹.۷ ۲۰.۷ ۱۲۵   ۴ ۸
کسعدی ۶.۲ ۹.۲ ۴ ۲۱.۱ ۴۶ −۱ ۰.۴ ۲۰ ۴۷.۷ ۴۸۱ ۱۹۶۶ ۵ ۱۷
قثابت ۶.۱ ۶.۳ ۷ ۱۵.۷ ۲۲ ۰.۱ ۰.۶ ۱۳.۱ ۲۲.۵ ۲۴۰ ۶۵۴ ۵ ۱۸
وتوس ۶ ۱۰ ۹ ۱۶.۸ ۱۹ −۱ ۱.۱ ۲۸.۲ ۲۶.۷ ۷۵ ۱۰۲۹ ۷ ۳
غنوش ۵.۷ ۸.۵ ۸ ۱۴.۱ ۰ ۰ ۱.۵ ۲۸.۹ ۱۹.۴     ۴ ۱۳
لپارس ۵.۷ ۶.۲ ۷ ۱۵.۱ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۳.۲ ۲۷.۶     ۵ ۱۴
خمحور ۵.۷ ۸.۱ ۷ ۱۷.۹ ۱۸ ۰.۶ ۰.۳ ۱۵.۳ ۴۷.۵ ۴۱۴ ۱۹۷ ۵ ۱۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثفارس
 • ثامان
 • ملت
 • ولملت
 • خزامیا
 • کماسه
 • شسینا
 • دسبحان
 • سصفها
 • چکارن
 • وخارزم
 • چفیبر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • کطبس
 • چکارن
 • ولملت
 • سدشت
 • کماسه
 • لبوتان
 • چفیبر
 • تایرا
 • ثشرق
 • کفپارس
 • کاذر
 • کاما

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • دسبحان
 • قنقش
 • ونیرو
 • خاهن
 • غگرجی
 • کرازی
 • خزامیا
 • ثاخت
 • ثبهساز
 • وسپه
 • خکمک
 • اسیاتک

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • سکارون
 • ثفارس
 • ثشرق
 • ولملت
 • کطبس
 • سدشت
 • شپلی
 • حتاید
 • ساربیل

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سخوز
 • دابور
 • نمرینو
 • سصفها
 • ساراب
 • سرود
 • فجام
 • دلر
 • دارو

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۸۱ ۹۸.۵ ۷۱ ۱۳.۶ ۱۴۲ −۵۶.۵ ۱.۴ ۸۹.۸ ۶۳.۳ ۱۱۲۲۴ ۱۰۵۹۳ ۰ ۰
اعتماد ۲۳۸ ۱۳۰.۸ ۱۲۶ ۱۳.۹ ۱۵۲ ۷.۹ ۱ ۸۸.۷ ۸۶.۹ ۱۳۱۷۹ ۸۴۰۹ ۰ ۰
یاقوت ۱۸۷.۷ ۴۷.۱ ۵۵ ۱۲.۳ ۸۴ ۸.۷ ۰.۷ ۵۷ ۸۰.۱ ۱۶۷۱۷ ۶۲۴۱ ۰ ۰
سپیدما ۱۷۳.۶ ۱۳۷ ۲۲۹ ۱۱.۶ ۱۹۵ −۰.۶ ۵.۹ ۲۷.۵ ۴.۷ ۵۶۲۳۱ ۱۳۰۲۲ ۰ ۰
ثبات ۱۶۵.۱ ۲۵۴ ۳۱۳ ۱۵.۳ ۱۷۹ −۵.۲ ۱.۲ ۹۰.۵ ۷۲.۸ ۱۱۱۶۲ ۱۸۷۹۲ ۰ ۰
همای ۱۴۲.۸ ۵۵.۶ ۴۴ ۱۶.۴ ۶۳ −۳۱.۲ ۱.۲ ۱۳۴.۹ ۱۱۲.۴ ۷۳۷۵ ۱۰۱۲۴ ۰ ۱
کمند ۹۰.۷ ۵۳.۱ ۷۰ ۱۴.۲ ۹۳ ۰.۵ ۰.۹ ۷۴.۸ ۸۶.۹ ۸۵۲۴ ۸۴۱۵ ۰ ۲
هامرز ۸۲.۷ ۲۹۸.۷ ۱۹۲ ۳۴.۲ ۱۹۴ −۲.۱ ۱ ۶۲.۵ ۶۵.۵ ۲۶۳۶۳ ۲۰۳۰۳ ۰ ۲
کیان ۷۶.۲ ۳۹.۷ ۵۸ ۱۲.۶ ۷۸ −۲۱.۲ ۱.۴ ۷۰.۹ ۵۰.۱ ۱۷۳۱ ۴۴۷۵ ۰ ۰
فیروزا ۶۴.۸ ۱۱۸ ۱۹۵ ۱۴ ۱۵۲ ۱.۶ ۰.۷ ۶۸.۳ ۹۴.۱ ۶۲۴۵ ۴۳۹۲ ۰ ۰
سپر ۶۴.۶ ۹۹.۶ ۱۲۸ ۱۲.۹ ۱۶۳ −۲.۲ ۰.۹ ۴۵.۸ ۴۸.۶ ۱۲۹۳۲ ۵۹۹۴ ۰ ۰
صایند ۵۲.۴ ۴۸.۲ ۵۲ ۱۴ ۹۴ −۲۹.۱ ۱.۳ ۷۵.۷ ۵۹.۹ ۳۳۷۴ ۱۳۰۸۳ ۰ ۰
داریک ۴۹.۱ ۳۸.۷ ۴۸ ۱۴.۶ ۸۱ ۵.۵ ۰.۹ ۶۱.۷ ۷۲.۲ ۳۲۴۲ ۲۸۷۱ ۰ ۰
دارا ۴۷.۲ ۵۲۴.۷ ۲۱۷ ۳۳.۳ ۱۹۸ −۰.۷ ۲.۳ ۴۶ ۱۹.۶ ۱۵۴۴۸ ۲۳۵۳۰ ۰ ۰
پارند ۴۰.۵ ۹۳.۷ ۱۱۲ ۱۶.۹ ۱۴۷ −۳.۴ ۱.۲ ۹۰.۹ ۷۵.۵ ۷۰۲۴ ۶۲۹۵ ۰ ۲
آکورد ۲۳.۶ ۳۴.۱ ۷۴ ۱۱.۷ ۸۴ −۸.۹ ۲.۱ ۶۳.۸ ۲۹.۷ ۱۳۷۰ ۲۰۵۹ ۰ ۰
کارین ۲۲.۵ ۱۹۵.۵ ۱۳۷ ۱۸.۳ ۱۴۳ ۱۰.۴ ۰.۲ ۵۵.۷ ۲۸۴.۴ ۱۰۶۲۶ ۲۷۰۴ ۰ ۱
فردا ۱۸.۱ ۱۶۸ ۳۵۸ ۱۸.۳ ۱۷۹ −۱.۲ ۱ ۶۴.۱ ۶۵ ۳۹۱۰ ۵۶۱۵ ۰ ۰
امین یکم ۱۱.۸ ۳۷.۴ ۲۶ ۱۶.۸ ۵۸ −۲.۹ ۱.۲ ۹۷.۵ ۸۰.۴ ۱۹۳۳ ۴۸۶۳ ۰ ۰
تصمیم ۱۱.۲ ۴۰.۴ ۱۳۰ ۱۲.۴ ۱۰۶ −۳.۱ ۱.۵ ۵۵.۹ ۳۶.۴ ۸۷۲ ۳۷۳۲ ۰ ۰
آسامید ۷.۸ ۶۴.۵ ۱۳۵ ۱۲ ۱۲۲ −۱.۵ ۱.۴ ۷۰.۲ ۴۸.۸ ۲۰۰۶ ۱۳۷۷ ۰ ۰
مانی ۵.۹ ۲۴.۲ ۳۷ ۱۳.۲ ۵۶ ۳.۲ ۰.۵ ۲۹ ۶۳.۳ ۳۲۶۱ ۳۹ ۰ ۰
خاتم ۲.۲ ۲۸.۳ ۶۲ ۱۲.۵ ۶۹ −۱ ۲.۱ ۶۲.۹ ۲۹.۷ ۱۳۳ ۶۱۵ ۰ ۰
سپاس ۲.۱ ۹۳.۴ ۱۸۵ ۱۲.۸ ۱۶۴ ۰.۴ ۰.۲ ۱۷.۷ ۷۴.۸ ۱۹۷۲ ۷۷۵ ۰ ۰
یارا ۱.۶ ۳۱.۱ ۹۶ ۱۱.۱ ۶۶ −۰.۵ ۱.۵ ۵۵.۲ ۳۷.۱ ۱۴۲ ۷۳۸ ۰ ۰
گنجینه ۰.۸ ۸۶.۳ ۳۵۶ ۱۲.۹ ۱۵۷ ۰.۳ ۰.۱ ۸.۳ ۷۷.۱ ۳۷۶ ۴۶۹ ۰ ۱
ارمغان ۰.۴ ۳۹.۳ ۹۶ ۱۰ ۷۸ ۰.۳ ۰.۲ ۱۷.۷ ۷۸.۶ ۳۰۵   ۰ ۱
سخند ۰.۲ ۱۷.۴ ۶ ۴۳.۳ ۱۹۶ ۰ ۰.۳ ۱ ۳.۶ ۲۲۴ ۱۰۹ ۰ ۱
گنجین ۰.۲ ۵۰.۶ ۲۶ ۸ ۱۰۰ ۰ ۰.۷ ۳۴.۱ ۵۰.۵ ۱۰۰ ۱۰۱ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وآیند ۶۷.۲ ۲۹.۲ ۲۲ ۴۳.۴ ۸۸ ۴۸.۵ ۰.۳ ۵۹.۸ ۱۸۴.۹ ۱۳۲۸۰ ۱۰۲۲ ۱ ۱۰
ورازی ۱۶.۹ ۱۱.۱ ۸ ۳۲.۲ ۳۵ ۵.۹ ۰.۴ ۳۷.۸ ۸۴.۹ ۵۳۷   ۳ ۲۸
دسبحان ۱۵ ۱۴.۷ ۱۳ ۲۷.۴ ۱۱۵ ۵ ۰.۴ ۱۸.۳ ۴۲.۳ ۱۱۸۸ ۱۱۷۳ ۴ ۳۹
فسبزوار ۱۴.۶ ۱۲.۷ ۸ ۱۵.۲ ۷۷ −۶.۲ ۴.۶ ۴۹.۴ ۱۰.۸ ۶۳۳ ۱۲۵۸ ۳ ۶
چفیبر ۱۴ ۱۰.۶ ۸ ۱۸.۱ ۳۱ −۱.۶ ۱.۴ ۳۴.۹ ۲۵.۵ ۴۴۷ ۴۸۸ ۵ ۰
وگردش ۱۳.۲ ۱۳.۸ ۱۰ ۱۸.۲ ۵۶ ۴.۶ ۰.۶ ۲۵.۷ ۴۵.۴ ۲۰۵۲ ۲۳۴ ۳ ۱۶
غدانه ۱۳ ۷.۲ ۵ ۱۶ ۷ ۰.۲ ۰.۵ ۱۵.۴ ۳۳.۹ ۵۷۵ ۴۱۴ ۴ ۸۰
ثشرق ۱۲.۸ ۲۲.۵ ۱۲ ۱۵.۴ ۸ −۱.۱ ۱.۴ ۷۴.۳ ۵۱.۴   ۳۶۰ ۵ ۴
ثتران ۱۲.۱ ۲۱.۹ ۹ ۱۶.۵ ۱۹ −۱.۱ ۲ ۹۰.۹ ۴۵.۱ ۲۸۴ ۸۴۸ ۵ ۱۲
کطبس ۹.۸ ۱۴.۶ ۹ ۱۷.۷ ۵۸ −۵.۷ ۳.۱ ۵۳.۷ ۱۷.۲   ۱۱۴۸ ۵ ۹
فخاس ۹.۲ ۱۷.۱ ۴ ۱۸.۴ ۴۱ −۰.۳ ۱.۶ ۵۸.۴ ۳۷.۵ ۳۶۳ ۶۹۶ ۳ ۱۰
وکادو ۸.۷ ۲۹ ۱۶ ۲۳ ۸۹ −۷.۸ ۵.۲ ۱۰۰.۷ ۱۹.۴   ۲۶۰۹ ۳ ۳۷
زفجر ۸.۲ ۲.۵ ۲ ۱۱.۷ ۱ ۰ ۷.۷ ۲۴.۵ ۳.۲ ۱۹ ۹ ۴ ۳
بپیوند ۷.۸ ۵.۶ ۴ ۱۳.۴ ۸ ۰.۵ ۲.۳ ۲۱.۱ ۹.۳ ۲۹۰ ۶۱ ۶ ۰
قشیر ۶.۸ ۸.۸ ۶ ۱۵.۳ ۴ ۰.۱ ۰.۶ ۱۹.۹ ۳۰.۸ ۱۷۰ ۸۵ ۵ ۷
کسعدی ۶.۲ ۹.۲ ۴ ۲۱.۱ ۴۶ −۱ ۰.۴ ۲۰ ۴۷.۷ ۴۸۱ ۱۹۶۶ ۵ ۱۷
تایرا ۵.۵ ۹.۲ ۸ ۲۲.۳ ۶۸ −۱.۳ ۱.۴ ۲۹.۶ ۲۱.۵ ۲۰۰ ۱۲۸۸ ۳ ۹
غشهد ۴.۵ ۷.۵ ۶ ۱۸.۱ ۱۵ ۰.۷ ۰.۲ ۱۳.۳ ۶۰.۴ ۲۱۷   ۵ ۱۱
قنقش ۴.۴ ۱۵۲.۷ ۲۰ ۱۰.۷ ۹۶ ۴.۳ ۰ ۱۱.۴ ۳۶۸.۹ ۴۲۵۷   ۱ ۳۴
وهور ۴.۲ ۸.۳ ۴ ۴۰ ۹۵ ۳.۶ ۰.۲ ۱۰.۳ ۴۴.۹ ۱۲۷۶ ۱۰۸ ۴ ۰
کنور ۳.۱ ۸.۵ ۴ ۴۲.۵ ۱۲۴ ۱.۵ ۰.۳ ۱۱.۱ ۳۷ ۶۶۷ ۳۸۱ ۳ ۷
زنگان ۳ ۱۶.۱ ۵ ۱۱.۶ ۲۹ −۰.۹ ۳.۶ ۶۶.۱ ۱۸.۴   ۴۲۹ ۶ ۶
وثنو ۲.۶ ۲۱ ۱۱ ۱۷.۱ ۵۳ −۱.۱ ۱.۸ ۶۷.۴ ۳۷.۷ ۶۴ ۱۵۸ ۴ ۱۹
سهگمت ۲.۴ ۲۳.۷ ۷ ۳۰.۹ ۱۵۳ ۰.۹ ۰.۲ ۸.۹ ۴۷ ۴۶۲ ۱۳۹۰ ۳ ۷
والبر ۲.۳ ۵.۸ ۶ ۲۷.۷ ۹۸ ۱.۵ ۰.۳ ۶.۳ ۲۳.۸ ۳۱۹ ۴۰۴ ۳ ۷
سخوز ۱.۷ ۳.۱ ۵ ۶۰.۴ ۷۹ ۱.۱ ۰.۲ ۸.۶ ۳۷.۹ ۶۰۳ ۱۳۵ ۴ ۱۶
حرهشا ۱.۴ ۱۳.۳ ۱۷ ۱۴.۴ ۲ ۰ ۲.۵ ۶۲.۸ ۲۵.۵ ۲۴   ۱ ۱۲
شساخت ۰.۸ ۱۸.۳ ۹ ۲۲.۶ ۱۱۲ ۰.۶ ۰.۲ ۷.۳ ۴۰.۲ ۷۳۵ ۱۱۳ ۱ ۷
بهیر ۰.۷ ۸ ۱۱ ۱۴.۹ ۳۲ ۰.۲ ۰.۴ ۱۳.۱ ۳۰.۷ ۲۱۷   ۱ ۲۸

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • وکادو
 • ثتران
 • ثشرق
 • وثنو
 • زنگان
 • حرهشا
 • فخاس
 • کطبس
 • فسبزوار
 • چفیبر
 • تایرا
 • زفجر
 • بپیوند

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • قنقش
 • وآیند
 • ورازی
 • غشهد
 • کسعدی
 • سهگمت
 • وگردش
 • وهور
 • دسبحان
 • شساخت
 • سخوز
 • کنور
 • غدانه
 • قشیر
 • بهیر

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، به ۱.۷ همت کاهش پیدا کرد که کمترین حجم در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود و حجم عادی معاملات ۴۰۰ نماد منتخب نیز نزدیک به ۱.۸ همت بود. فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها کمی بالاست و در عموم نمادها نیز به زیر ۱۰ نرسیده و می‌توان نتیجه گرفت که امروز در رنج منفی تابلو، کد به کدهایی صورت گرفته است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۴ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۷۱ است.

کدهای حقوقی امروز هم مثل دیروز بسیار عالی ورود کردند و رکورد جدیدی در قدرت حقوقی در شاخص‌سازها و در سال ۱۴۰۲ ثبت شد. در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۴۱ درصد با قدرت حقوقی ۵.۴۲ و در عموم بازار نیز مثبت ۱۹ درصد با قدرت حقوقی ۲.۹ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۳ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۱ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۶.۹ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰.۸ و در شاخص‌سازها به ۱۲.۴ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۱۳۲ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۱.۴۷ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی پایین‌تر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱.۱۱ و سرانه‌ی خرید حدود ۷۷ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۱۰۱ و منفی ۳۱۵ کاهش پیدا کرد.

برآیند تحلیل با ۳ روش فوق این است که در روزهای آینده با توجه به اینکه حجم معاملات کمتر شده و هنوز فاکتور بازیگر از ارقام زیر ۱۰ فاصله دارد و همین‌طور تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت منفی است و حرکت قوی به سمت مثبت ندارد، احتمالاً وضعیت شاخص نزولی است.

در مورد سیگنال نوسان‌گیری ۳ ۴ روزه و سیگنال شروع بستن سبد چند ماهه دقت کنید که با تداوم ورود قوی حقوقی‌ها و مثبت شدن تراز صندوق‌ها و توقف روند کاهش حجم و رسیدن فاکتور بازیگر به ارقام زیر ۱۰، سیگنال قوی برای نوسان‌گیری ۳ ۴ روزه و حتی سیگنال قوی برای سبد ۳ ۴ ماهه بستن، ظاهر خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: