در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۸۰.۰ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۶ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۲۱ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۰.۷۹
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۷.۱ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۷۱
 • نمادهای صف خرید : ۲۱
 • ارزش صف‌های خرید : ۱۸۱ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۴۷۳
 • نمادهای صف فروش : ۱۱۳
 • ارزش صف‌های فروش : ۳۹۶ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران کاملاً نزولی بود و در نهایت شاخص کل حدود ۰.۹ درصد و شاخص کل با معیار هم‌وزن حدود ۱.۵۱ درصد کاهش پیدا کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۶۳.۸ ۱۸.۳ ۱۷ ۱۷.۵ ۱۰۱ ۳۴.۵ ۰.۳ ۱۴.۸ ۴۴.۴ ۵۴۹۴ ۱۰۷۶ ۳ ۸
فملی ۶۰.۸ ۲۲.۵ ۱۶ ۱۷.۹ ۱۴۵ ۲۵ ۰.۳ ۷.۷ ۲۹.۳ ۴۷۳۰ ۲۱۱۶ ۲ ۷
خودرو ۵۷.۵ ۱۱.۴ ۱۱ ۱۹.۲ ۷۷ ۱۷.۶ ۰.۴ ۱۶.۶ ۳۷.۴ ۱۹۱۳ ۱۴۵۸ ۳ ۱۲
شستا ۵۲.۴ ۸.۹ ۸ ۲۰.۹ ۶۴ ۱۳.۶ ۰.۹ ۲۲.۵ ۲۵.۸ ۹۸۲ ۴۹۹ ۳ ۵
خساپا ۴۸.۹ ۱۲.۲ ۱۱ ۲۰.۱ ۶۲ ۲۳.۸ ۰.۳ ۱۷.۲ ۵۲.۳ ۲۶۹۲ ۸۳۰ ۳ ۱۰
شپنا ۴۶.۹ ۱۵.۷ ۱۳ ۱۶.۷ ۷۶ ۲۸ ۰.۵ ۱۹.۷ ۳۹.۴ ۲۴۵۰ ۵۴۳ ۳ ۱۳
فولاد ۳۵.۸ ۱۰.۸ ۱۳ ۱۵.۲ ۱۰۵ ۱۰.۸ ۰.۵ ۱۰ ۲۰.۲ ۱۸۶۳ ۱۰۲۹ ۳ ۷
ذوب ۳۲ ۱۲.۶ ۱۳ ۱۵.۹ ۴۱ ۸ ۰.۴ ۱۹.۸ ۴۹.۹ ۱۰۵۱ ۴۲۵ ۴ ۳
وتجارت ۲۳.۹ ۱۲.۳ ۱۷ ۱۸.۱ ۸۱ ۱۵.۵ ۰.۳ ۱۲ ۳۷.۱ ۱۴۴۱ ۳۷۷ ۴ ۱۰
شبندر ۲۲ ۱۰.۱ ۱۱ ۱۵.۳ ۶۱ ۸.۸ ۰.۶ ۱۵.۳ ۲۵.۱ ۱۸۵۷ ۱۱۶۸ ۳ ۱۳
شتران ۲۰.۱ ۷.۵ ۹ ۱۵.۸ ۶۶ ۸.۵ ۰.۴ ۹.۳ ۲۲.۶ ۳۵۹۱ ۲۹۴ ۳ ۱۲
وبصادر ۱۹.۶ ۱۵.۶ ۱۱ ۱۹.۵ ۱۱۰ ۷.۳ ۰.۴ ۱۴.۹ ۳۸.۲ ۲۰۳۵ ۷۷۸ ۳ ۱۱
فارس ۱۵ ۱۷.۳ ۱۷ ۱۸.۹ ۱۲۱ ۳ ۰.۶ ۱۸.۷ ۳۰.۲ ۱۵۱۱ ۱۰۸۰ ۲ ۴
نوری ۱۴.۹ ۱۶.۵ ۱۲ ۱۶.۴ ۹۷ ۱۱.۵ ۰.۲ ۸.۷ ۳۹.۳ ۱۶۱۴ ۳۶۴ ۲ ۷
پترول ۱۱.۸ ۵.۸ ۶ ۱۶.۲ ۳۴ ۱.۳ ۰.۷ ۱۲ ۱۸.۱ ۸۸۱ ۶۹۸ ۴ ۱۷
شپدیس ۱۱.۴ ۱۰.۶ ۱۱ ۱۹.۴ ۶۹ ۳.۹ ۰.۹ ۲۴.۶ ۲۷.۳ ۱۴۷۶ ۶۶۱ ۳ ۷
پارسان ۸.۱ ۸.۵ ۱۴ ۱۹.۷ ۸۲ ۴.۵ ۰.۱ ۶.۵ ۶۰.۴ ۹۲۲ ۱۰۰۸ ۳ ۸
اخابر ۸.۱ ۹.۱ ۱۰ ۱۵.۷ ۳۱ ۰.۹ ۰.۶ ۱۸.۵ ۲۸.۵ ۵۶۰ ۳۸۷ ۵ ۱۷
ومعادن ۶.۶ ۶ ۷ ۱۴.۷ ۵۱ ۲.۹ ۰.۳ ۷.۳ ۲۱ ۶۲۷ ۳۹ ۳ ۱۲
وغدیر ۶.۵ ۱۲ ۱۳ ۱۶.۱ ۱۰۰ ۲.۸ ۰.۸ ۱۶.۳ ۱۹.۴ ۶۶۳ ۳۷۳ ۳ ۵
شگویا ۶.۳ ۷.۳ ۶ ۱۵.۴ ۴۵ ۲.۶ ۱.۴ ۲۱.۲ ۱۴.۹ ۵۴۸ ۴۵ ۳ ۱۳
همراه ۶.۱ ۶.۴ ۵ ۱۸.۴ ۵۶ ۳.۳ ۰.۲ ۷ ۳۳.۱ ۱۱۰۱ ۶ ۳ ۱۰
شبریز ۶ ۶.۶ ۷ ۱۷.۷ ۶۲ ۲ ۰.۸ ۱۳ ۱۷.۲ ۹۴۵ ۴۱۱ ۳ ۱۱
وپارس ۵.۷ ۶.۲ ۵ ۱۷.۴ ۴۷ ۱.۴ ۰.۶ ۱۱.۸ ۲۰.۴ ۹۹۹ ۲۱۷ ۴ ۱۶
تاپیکو ۵.۵ ۹.۵ ۱۳ ۲۳.۵ ۸۱ ۳.۷ ۰.۴ ۱۲.۸ ۳۵.۴ ۲۰۲۲ ۱۸۳ ۳ ۸
شیران ۵.۴ ۵.۳ ۶ ۱۸.۲ ۶۶ ۲.۷ ۰.۳ ۶.۶ ۱۹.۸ ۳۱۲ ۹۰ ۳ ۶۷
کگل ۵.۲ ۹ ۹ ۱۶.۸ ۱۴۰ ۱.۱ ۰.۳ ۴.۳ ۱۶.۳ ۸۲۰ ۷۴۸ ۳ ۹
کاوه ۴.۳ ۹.۹ ۶ ۳۷.۶ ۱۰۵ ۳.۵ ۰.۱ ۵.۴ ۵۸.۲ ۹۸۴ ۲۵۳ ۳ ۴
زاگرس ۳.۶ ۳ ۶ ۲۲.۶ ۳۴ ۱.۲ ۰.۴ ۶.۷ ۱۶.۶ ۴۰۵   ۲ ۱۳
کچاد ۳.۵ ۶.۲ ۵ ۱۴.۲ ۷۳ ۲.۶ ۰.۳ ۴.۸ ۱۶ ۵۱۷ ۵ ۳ ۷
بپاس ۳.۴ ۲۸.۵ ۲۸ ۲۰.۸ ۷۸ ۲.۶ ۰.۳ ۲۹.۵ ۹۷.۴ ۲۶۷۱   ۲ ۱۱
فخوز ۳.۲ ۶.۱ ۷ ۱۷.۵ ۷۹ ۲.۱ ۰.۶ ۸.۸ ۱۴.۳ ۵۷۸ ۱۰۷ ۳ ۷
پارس ۲.۵ ۵.۴ ۶ ۱۶.۳ ۶۲ ۱.۵ ۰.۳ ۵.۸ ۱۸.۶ ۵۰۶ ۰ ۳ ۹
شیراز ۲.۴ ۶.۵ ۷ ۱۵.۵ ۲۵ ۰.۶ ۰.۸ ۱۴.۴ ۱۸.۹ ۲۹۵ ۰ ۴ ۱۰
رمپنا ۲.۳ ۷.۴ ۹ ۱۴.۴ ۵۷ ۱.۳ ۰.۶ ۱۰.۴ ۱۷.۱ ۴۳۹ ۰ ۳ ۱۳
آریا ۲.۳ ۳.۲ ۳ ۱۲.۲ ۴۴ ۱ ۰.۸ ۵.۴ ۶.۴ ۴۹۹ ۳ ۲ ۸
کگهر ۲.۲ ۱۰.۹ ۱۲ ۳۸.۴ ۱۸۴ ۰.۲ ۰.۶ ۴.۶ ۷.۱ ۵۴۳ ۳۳۰ ۲ ۱
صبا ۲ ۳.۴ ۶ ۱۴.۶ ۷۱ ۱ ۱ ۶ ۶.۳ ۳۰۲ ۴۴ ۳ ۲۳
شفن ۱.۸ ۳.۶ ۶ ۱۶.۱ ۲۲ ۰.۴ ۰.۶ ۷.۴ ۱۲.۳ ۱۲۷ ۱۲ ۴ ۱۰
کاریس ۱.۶ ۱۹ ۲۲ ۱۴ ۷۸ ۰.۸ ۰.۳ ۱۶.۸ ۴۸.۴ ۵۲۲ ۱۰۵ ۲ ۶
مبین ۱.۵ ۶.۸ ۷ ۱۹.۵ ۶۶ ۰.۶ ۰.۷ ۱۳.۶ ۱۹.۴ ۲۵۵ ۴۹ ۳ ۱۰
شخارک ۱.۵ ۶.۸ ۷ ۱۹.۹ ۱۰۹ ۱.۲ ۰.۱ ۲.۴ ۱۷.۵ ۳۴۸ ۱۲۱ ۳ ۵
وصندوق ۱.۴ ۹ ۹ ۲۷.۵ ۱۰۰ ۰.۷ ۰.۷ ۱۸.۱ ۲۷.۳ ۱۷۷ ۱۰۸ ۳ ۱۳
هرمز ۱.۴ ۳.۵ ۴ ۲۱.۲ ۴۴ ۰.۶ ۰.۳ ۵.۹ ۱۹.۹ ۳۰۳ ۰ ۳ ۱۴
وامید ۱.۱ ۸ ۹ ۳۱.۸ ۱۰۸ ۱ ۰.۱ ۱.۷ ۲۸.۴ ۵۵۵ ۵۱ ۳ ۶
اپال ۱ ۲.۷ ۳ ۱۱.۴ ۳۲ ۰.۳ ۰.۹ ۴.۵ ۵ ۱۶۱ ۰ ۳ ۱۱
تاصیکو ۰.۹ ۴.۳ ۱۲ ۱۶.۷ ۵۱ ۰.۵ ۰.۵ ۶.۵ ۱۴.۱ ۲۳۲   ۲ ۱۱
جم ۰.۸ ۶.۲ ۷ ۲۷.۵ ۱۱۶ ۰.۴ ۰.۶ ۹.۹ ۱۵.۳ ۳۴۹ ۱۳۵ ۳ ۴
شکبیر ۰.۵ ۸.۹ ۹ ۱۱ ۴ ۰ ۱ ۱۸.۳ ۱۹ ۱۷   ۱ ۴
مارون ۰.۱ ۱.۸ ۵ ۱۰ ۱۵ ۰ ۰.۶ ۲.۵ ۳.۹ ۱۲   ۲ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • فملی
 • خودرو
 • شستا
 • خساپا
 • شپنا
 • فولاد
 • ذوب
 • وتجارت
 • شبندر
 • شتران
 • وبصادر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شکبیر
 • مارون
 • کگهر
 • اپال
 • شفن
 • جم
 • تاصیکو
 • شیراز
 • مبین
 • هرمز
 • وصندوق
 • کاریس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبملت
 • شپنا
 • فملی
 • خساپا
 • خودرو
 • وتجارت
 • شستا
 • نوری
 • فولاد
 • شبندر
 • شتران
 • ذوب

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شپنا
 • ذوب
 • وتجارت
 • خساپا
 • خودرو
 • شپدیس
 • شبندر
 • تاپیکو
 • اخابر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • تاپیکو
 • هرمز
 • شستا
 • خساپا
 • پارسان
 • مبین
 • شپدیس
 • خودرو
 • همراه

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثفارس ۵۴ ۱۶.۹ ۱۸ ۲۰.۹ ۳۵ ۸.۳ ۱.۱ ۵۶.۷ ۵۳.۳ ۱۶۸۴ ۸۶۹ ۴ ۰
خزامیا ۲۸.۹ ۹.۸ ۱۰ ۱۹.۴ ۲۶ ۶.۹ ۰.۵ ۲۲.۲ ۴۴.۱ ۱۰۲۷ ۱۳۰ ۵ ۲۷
شسینا ۲۳.۱ ۹ ۸ ۱۵.۶ ۷ ۱.۵ ۰.۴ ۱۸.۱ ۴۱.۵ ۱۹۳ ۳۹ ۷ ۱۵
کاما ۲۱.۱ ۷.۵ ۸ ۱۶.۹ ۶ ۱.۳ ۰.۴ ۱۶ ۳۷.۸ ۳۱۰   ۵ ۱۱
وخارزم ۱۹.۱ ۸.۵ ۹ ۲۴.۶ ۴۵ ۴.۸ ۰.۴ ۲۰ ۴۷.۱ ۱۰۹۷ ۶۲۱ ۴ ۴
وساپا ۱۸.۲ ۱۰.۳ ۱۱ ۱۷.۴ ۵ ۰.۹ ۰.۵ ۲۳.۹ ۴۶.۳ ۸۵۰   ۵ ۱۶
ورنا ۱۸.۱ ۱۲ ۱۲ ۱۶.۵ ۱۷ ۳.۱ ۰.۴ ۲۳ ۵۶.۷ ۶۰۸ ۶ ۶ ۱۷
ونیرو ۱۷.۶ ۱۳ ۱۱ ۱۸.۴ ۲۶ ۴.۳ ۰.۷ ۳۰.۷ ۴۵.۴ ۴۸۹ ۱۳۸ ۶ ۴
کماسه ۱۷.۴ ۹.۳ ۱۲ ۱۸.۱ ۲۳ ۰.۷ ۰.۴ ۱۸.۹ ۴۹.۲ ۷۹۱ ۳۳۴ ۷ ۲۱
کالا ۱۶.۸ ۶.۱ ۸ ۱۸.۴ ۳۰ ۴.۶ ۰.۴ ۱۱.۷ ۲۸ ۹۴۹ ۹۲ ۴ ۲۵
غنوش ۱۶.۳ ۱۰ ۷ ۱۷.۱ ۲ −۰.۱ ۱.۷ ۴۳.۱ ۲۵.۵ ۱۵۱ ۱۲۶ ۴ ۱۶
ختوقا ۱۶.۱ ۱۰.۸ ۹ ۱۶.۷ ۱۳ ۲.۱ ۰.۵ ۲۲.۵ ۴۶.۱ ۱۰۳۳ ۸ ۶ ۱۰
چفیبر ۱۵.۷ ۱۲.۹ ۷ ۱۶.۵ ۴۸ −۲.۴ ۱.۶ ۳۵.۲ ۲۲.۵ ۶۵۵ ۱۰۱۷ ۵ ۰
خپارس ۱۴.۸ ۷.۶ ۷ ۲۳.۵ ۸ ۰.۹ ۱ ۳۳.۵ ۳۳.۶ ۵۱۳ ۷۵ ۳ ۲۲
وآذر ۱۴.۳ ۷.۳ ۹ ۱۵.۵ ۶ ۰.۸ ۰.۳ ۱۳ ۴۶.۱ ۸۴۵   ۴ ۱۳
دانا ۱۴ ۹.۲ ۸ ۱۹.۷ ۲۰ ۲.۸ ۰.۷ ۲۵.۷ ۳۶ ۱۳۹۵ ۲ ۴ ۶
فاذر ۱۳.۳ ۸.۱ ۸ ۱۸ ۲۷ ۳ ۰.۴ ۱۶.۱ ۳۸.۷ ۸۲۳ ۱۴۹ ۴ ۲۷
ثبهساز ۱۳.۱ ۴.۹ ۶ ۱۶.۴ ۷ ۰.۵ ۱.۱ ۱۵.۱ ۱۳.۷ ۱۱۴ ۳۵ ۵ ۱۰
سقاین ۱۲.۹ ۱۱.۲ ۷ ۱۵.۹ ۴ −۰.۴ ۰.۷ ۲۹.۳ ۴۰ ۴۱ ۴۳۹ ۳ ۹۵
شپلی ۱۲.۶ ۱۷.۶ ۱۵ ۱۶.۹ ۴۸ −۱.۸ ۱.۱ ۴۳.۶ ۴۱.۳ ۱۰۵۳ ۱۹۴۳ ۳ ۱۷
خنصیر ۱۲.۳ ۷.۶ ۶ ۱۶.۲ ۲ ۰.۲ ۰.۴ ۱۵.۹ ۳۷.۵ ۲۲۴ ۲۰ ۵ ۲۰
دسبحان ۱۲ ۱۲.۵ ۱۳ ۱۸.۶ ۵۰ ۴.۵ ۰.۹ ۳۲.۳ ۳۴.۵ ۲۶۸۱ ۲۵۱ ۴ ۳۹
های وب ۱۱.۵ ۵.۲ ۶ ۲۰.۱ ۲۹ −۰.۲ ۰.۵ ۱۲.۳ ۲۶.۵ ۳۱۷ ۲۹۷ ۳ ۱۷
بورس ۱۱.۲ ۸ ۹ ۱۹ ۵۲ ۵.۱ ۰.۳ ۱۱.۹ ۳۵.۹ ۹۰۵ ۸۷ ۴ ۱۴
لپارس ۱۱.۲ ۹.۴ ۷ ۱۴.۳ ۱۱ ۱.۳ ۰.۴ ۱۶.۶ ۳۹.۲ ۱۲۶۰   ۴ ۱۲
فلوله ۱۱ ۶.۱ ۷ ۲۲.۳ ۳۳ ۱.۱ ۰.۵ ۱۵.۲ ۳۱.۳ ۷۹۸ ۶۳۱ ۴ ۲۴
غگرجی ۱۰.۹ ۱۱.۷ ۵ ۲۱.۳ ۵۳ ۲.۸ ۱.۱ ۳۴.۳ ۳۲.۴ ۸۶۳ ۷۶۴ ۴ ۴
خلنت ۱۰.۵ ۶.۵ ۵ ۱۷.۲ ۱ −۰.۱ ۰.۷ ۱۷.۵ ۲۵.۳   ۴۶ ۵ ۱۷
سیمرغ ۱۰.۳ ۱۳.۴ ۱۰ ۱۹.۶ ۲۸ ۲.۳ ۰.۳ ۲۶.۸ ۷۹.۹ ۲۶۲ ۱۴۱ ۴ ۲
وتوس ۱۰.۲ ۸.۱ ۹ ۲۷ ۷ −۰.۱ ۱.۴ ۴۵.۶ ۳۲.۱ ۱۶۴ ۲۱۷ ۷ ۴
خمحرکه ۱۰ ۹.۹ ۹ ۱۵.۳ ۳ ۰.۳ ۰.۷ ۲۲.۵ ۳۴.۱ ۲۶۹ ۱ ۵ ۱۴
کدما ۹.۳ ۷.۷ ۷ ۱۵.۲ ۱۹ ۱.۸ ۰.۵ ۱۴.۳ ۲۷.۳ ۱۷۹۸   ۵ ۱۰
سصفها ۹.۳ ۳.۶ ۴ ۳۵ ۷ ۰.۱ ۰.۷ ۱۹.۴ ۲۶.۵ ۳۴۵ ۸۹ ۴ ۱۶
قشهد ۹.۱ ۱۲.۶ ۱۱ ۱۵.۲ ۱۰ −۰.۹ ۱.۱ ۳۶.۹ ۳۳.۸   ۳۰۸ ۵ ۲۰
چکارن ۸.۹ ۱۰.۳ ۷ ۱۵ ۱۶ −۰.۵ ۲.۵ ۴۶.۴ ۱۸.۲ ۱۶۹ ۴۸۵ ۴ ۲۶
وملی ۸.۱ ۹.۳ ۹ ۱۴.۱ ۱۰ ۰.۸ ۰.۶ ۱۸.۳ ۳۲.۹ ۸۰۵ ۱۸ ۵ ۲۶
بترانس ۷.۹ ۸.۷ ۸ ۱۵.۲ ۲۵ ۱.۸ ۰.۷ ۱۸.۵ ۲۶.۵ ۴۷۶ ۳۷ ۴ ۹
خزر ۷.۵ ۱۰.۵ ۷ ۱۸.۲ ۱۵ ۱.۱ ۰.۳ ۲۰.۵ ۶۴ ۱۱۴۰   ۶ ۱۱
ددام ۷.۵ ۱۲.۱ ۷ ۱۳.۸ ۶ ۰.۵ ۰.۹ ۲۷.۴ ۳۱.۶ ۲۳۱   ۵ ۳
ثمسکن ۷.۴ ۸.۸ ۹ ۲۲.۱ ۷۲ ۳.۶ ۰.۵ ۱۵.۸ ۲۹.۲ ۶۴۳ ۱۷۱ ۶ ۲۴
برکت ۷.۴ ۶.۳ ۵ ۱۴.۳ ۲۲ ۰.۱ ۰.۹ ۱۴.۱ ۱۶ ۱۴۱ ۱۹۸ ۵ ۱۶
قثابت ۷.۴ ۸.۷ ۷ ۱۵ ۱۹ ۱.۴ ۰.۳ ۱۳.۶ ۴۷.۳ ۴۵۵ ۲ ۵ ۱۴
بجهرم ۷.۳ ۷.۷ ۶ ۱۹.۷ ۳۸ ۲.۷ ۰.۴ ۱۴.۲ ۳۷.۵ ۱۳۷۲   ۴ ۱۱
بسویچ ۶.۹ ۸.۶ ۷ ۱۵.۴ ۷ −۰.۲ ۱.۴ ۲۹.۷ ۲۰.۵ ۷۹ ۳۳۶ ۵ ۶
زپارس ۶.۹ ۱۲.۲ ۸ ۱۸.۳ ۵۰ ۳.۴ ۰.۵ ۲۱.۳ ۴۲.۹ ۱۷۲۷ ۳۸ ۴ ۱۴
فاراک ۶.۹ ۵.۹ ۶ ۱۵.۳ ۷ ۰.۲ ۰.۶ ۱۲.۸ ۲۲.۵ ۱۷۰ ۶۵ ۴ ۱۰
تپکو ۶.۸ ۱۰.۸ ۹ ۱۶.۶ ۹ ۰.۶ ۱ ۳۲.۹ ۳۲.۲ ۳۱۲   ۲ ۱۲
ثامان ۶.۶ ۱۳.۸ ۱۱ ۱۳.۸ ۱۳ ۰.۹ ۰.۴ ۲۲.۷ ۶۰.۸ ۸۸۱   ۴ ۳۸
اسیاتک ۶.۴ ۷.۳ ۱۱ ۱۵.۷ ۳۱ ۱.۹ ۱.۵ ۲۲.۲ ۱۵.۲ ۳۸۰ ۲۶ ۴ ۷
چکاپا ۶.۴ ۵.۵ ۸ ۱۶.۳ ۲ ۰.۱ ۰.۳ ۱۰.۶ ۳۱.۷ ۶۰ ۱ ۵ ۱۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ملت
 • ثشاهد
 • ثفارس
 • خزامیا
 • شسینا
 • کاما
 • وخارزم
 • وساپا
 • ورنا
 • ونیرو
 • کماسه
 • کالا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ملت
 • چفیبر
 • شپلی
 • فوکا
 • لبوتان
 • قشهد
 • فرآور
 • اردستان
 • کاذر
 • کترام
 • چکارن
 • فبیرا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • خزامیا
 • بورس
 • وخارزم
 • کالا
 • دسبحان
 • ونیرو
 • ساوه
 • ثمسکن
 • زپارس
 • امین
 • ورنا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ملت
 • فبستم
 • شپلی
 • ثفارس
 • شفارا
 • سفار
 • ثامان
 • وتوشه
 • خچرخش

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • ما
 • دفرا
 • دابور
 • لوتوس
 • سصفها
 • سفانو
 • شفارا
 • رتاپ
 • تایرا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۳۵۲.۸ ۵۴.۳ ۷۱ ۱۳.۷ ۹۶ −۵۲.۲ ۱.۳ ۸۷.۳ ۶۷ ۵۱۱۷ ۵۹۲۵ ۰ ۰
اعتماد ۳۰۸.۸ ۱۲۵.۶ ۱۲۷ ۱۴.۱ ۱۴۰ ۷۳.۲ ۰.۶ ۷۳.۷ ۱۳۰.۹ ۳۱۶۵۱ ۹۴۷۳ ۰ ۰
یاقوت ۲۶۴.۴ ۶۰.۴ ۵۴ ۱۲.۷ ۱۰۴ −۱۶.۹ ۱.۱ ۷۶.۴ ۷۱.۲ ۹۸۸۹ ۱۱۱۹۳ ۰ ۰
ثبات ۲۶۳.۹ ۳۱۱.۲ ۳۱۳ ۱۶.۱ ۱۵۴ ۷۲ ۰.۲ ۸۷.۶ ۳۸۳.۶ ۲۹۹۴۵ ۱۶۷۵۴ ۰ ۰
کمند ۲۱۹.۹ ۹۳.۴ ۶۹ ۱۶.۱ ۱۳۷ −۴ ۰.۸ ۸۵.۷ ۱۰۸.۱ ۲۹۶۵۲ ۱۳۸۴۲ ۰ ۱
کیان ۱۵۷.۶ ۶۱.۸ ۵۶ ۱۲.۳ ۱۲۱ ۱۲.۶ ۰.۸ ۵۴ ۶۵.۱ ۹۲۶۳ ۷۴۴۰ ۰ ۰
همای ۱۳۴.۱ ۴۱ ۴۴ ۱۵.۸ ۵۰ −۱۸.۳ ۱.۱ ۱۰۲.۸ ۹۱.۶ ۴۸۵۲ ۸۵۲۲ ۰ ۱
فردا ۹۹.۴ ۵۰۲ ۳۳۸ ۱۷.۴ ۱۴۷ ۴۵.۴ ۰.۱ ۶۴.۳ ۸۱۴.۹ ۹۵۹۱۶ ۱۶۸۳۱ ۰ ۰
فیروزا ۸۲.۳ ۱۱۱.۵ ۱۹۵ ۱۳.۸ ۹۷ −۵۱.۴ ۳.۷ ۲۴۳.۸ ۶۶ ۲۳۳۶ ۹۳۴۲ ۰ ۰
هامرز ۶۶.۷ ۲۱۴.۶ ۱۸۸ ۲۸.۸ ۱۸۷ −۱.۶ ۰.۸ ۷۳.۴ ۸۸ ۸۸۱۰ ۹۰۴۳ ۰ ۱
سپیدما ۶۱.۴ ۵۰.۲ ۲۶۰ ۱۰.۹ ۱۵۵ ۱۲.۵ ۲ ۴۲.۹ ۲۱.۱ ۲۶۹۳۷ ۵۹۱۵ ۰ ۰
صایند ۵۳.۹ ۴۴.۷ ۵۲ ۱۳.۴ ۹۴ −۱۵.۸ ۰.۹ ۶۲.۳ ۶۶ ۲۱۷۲ ۸۲۸۲ ۰ ۰
داریک ۵۳.۸ ۳۴.۴ ۴۸ ۱۴.۱ ۹۴ −۱.۵ ۱.۱ ۵۴.۳ ۴۹.۱ ۴۰۷۳ ۲۵۹۶ ۰ ۰
پارند ۳۶.۸ ۷۰ ۱۱۴ ۱۵.۹ ۱۳۹ ۱.۴ ۰.۶ ۵۵.۴ ۸۶.۱ ۵۲۳۳ ۴۱۳۲ ۰ ۱
آکورد ۳۱.۵ ۲۹.۵ ۷۵ ۱۱.۷ ۹۱ −۸.۳ ۳ ۶۶.۵ ۲۱.۹ ۲۵۴۲ ۲۶۴۴ ۰ ۰
سپر ۳۰.۹ ۳۵.۷ ۱۳۳ ۱۳.۷ ۷۸ −۶.۲ ۱.۲ ۶۳.۱ ۵۴.۵ ۴۴۹۵ ۳۰۴۷ ۰ ۰
مانی ۱۷.۸ ۴۹.۸ ۳۷ ۱۳.۵ ۸۷ ۱۲.۲ ۰.۲ ۲۸.۵ ۱۲۶.۳ ۶۹۴۳ ۱۶۶۴ ۰ ۰
آسامید ۱۵.۶ ۱۰۴.۱ ۱۳۳ ۱۳.۴ ۱۰۶ −۱۰.۵ ۷.۲ ۲۴۶.۲ ۳۴.۴ ۷۶۴ ۲۷۰۴ ۰ ۰
تصمیم ۱۴.۳ ۳۹.۹ ۱۳۱ ۱۲.۹ ۹۱ −۲.۴ ۱.۵ ۶۶.۷ ۴۵.۹ ۱۷۷۲ ۲۵۸۳ ۰ ۰
گنجینه ۱۳.۹ ۲۹۶.۶ ۳۵۶ ۲۳.۵ ۹۶ ۱۲.۴ ۰.۱ ۹۷ ۱۴۹۶.۸ ۱۲۸۷۳ ۴۶۹ ۰ ۱
کارین ۷.۵ ۶۹.۹ ۱۳۶ ۱۴.۷ ۱۱۸ ۳.۶ ۰.۴ ۴۶.۷ ۱۰۵.۷ ۶۲۱۹ ۸۷۳ ۰ ۱
امین یکم ۷.۵ ۱۹.۸ ۳۳ ۱۹.۱ ۳۶ ۰.۱ ۰.۷ ۵۲.۸ ۷۴.۸ ۱۳۸۵ ۶۴۹ ۰ ۱
یارا ۵ ۷۲.۶ ۹۵ ۱۱ ۷۶ ۳.۸ ۰.۲ ۳۳.۴ ۱۸۵.۶ ۱۹۰۳   ۰ ۰
دارا ۴.۷ ۱۰۳ ۲۲۱ ۱۳.۹ ۱۷۹ −۰.۶ ۲.۸ ۴۳.۵ ۱۵.۴ ۳۹۵۵ ۱۵۰۳ ۰ ۰
خاتم ۳.۳ ۳۵.۱ ۶۲ ۱۲.۷ ۸۱ ۰.۳ ۱.۱ ۵۵.۱ ۵۱ ۱۴۷۵ ۴۰۰ ۰ ۰
سپاس ۲.۴ ۱۴۷.۹ ۱۷۹ ۱۲.۳ ۱۶۸ ۰.۶ ۰.۱ ۸.۷ ۱۱۷.۹ ۲۳۰۶ ۸۳۰ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۱۱.۸ ۶ ۱۲.۹ ۱۴۵ ۰ ۰.۱ ۳.۵ ۳۶.۹ ۸۵ ۳۴ ۰ ۱
گنجین ۰.۱ ۲۵.۱ ۲۵ ۸ ۱۰۰ −۰.۱ ۱۲۵.۵ ۲۵.۱ ۰.۲   ۱۰۰ ۰ ۰
ارمغان ۰.۱ ۶.۷ ۹۵ ۷.۹ ۰ ۰ ۰.۹ ۱۰ ۱۱.۱     ۰ ۱

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ملت ۷۵.۹ ۲۱.۷ ۸ ۲۴.۸ ۶۱ −۴۵ ۳.۹ ۱۲۵.۲ ۳۱.۸ ۳۲۰ ۹۱۹۳ ۵ ۹
فزر ۲۶.۵ ۱۰.۸ ۱۰ ۲۰.۸ ۶۹ −۹.۸ ۱.۷ ۳۵.۸ ۲۰.۶ ۸۳۷ ۱۹۹۲ ۳ ۲
بپیوند ۲۵.۸ ۸.۷ ۳ ۱۴.۱ ۱۶ −۳.۵ ۳.۳ ۴۵ ۱۳.۶ ۱۳۶ ۶۳۳ ۶ ۰
شاروم ۱۶.۴ ۸.۴ ۵ ۱۳.۵ ۴۱ −۲.۹ ۱.۴ ۲۰.۳ ۱۴.۸ ۶۳۴ ۵۳۰ ۵ ۶۲
چفیبر ۱۵.۷ ۱۲.۹ ۷ ۱۶.۵ ۴۸ −۲.۴ ۱.۶ ۳۵.۲ ۲۲.۵ ۶۵۵ ۱۰۱۷ ۵ ۰
سیمرغ ۱۰.۳ ۱۳.۴ ۱۰ ۱۹.۶ ۲۸ ۲.۳ ۰.۳ ۲۶.۸ ۷۹.۹ ۲۶۲ ۱۴۱ ۴ ۲
چکارن ۸.۹ ۱۰.۳ ۷ ۱۵ ۱۶ −۰.۵ ۲.۵ ۴۶.۴ ۱۸.۲ ۱۶۹ ۴۸۵ ۴ ۲۶
وتعاون ۸.۹ ۷.۶ ۶ ۲۰.۷ ۲۴ −۱.۷ ۱.۵ ۲۹.۳ ۲۰.۲ ۷۸ ۹۲۴ ۴ ۰
خزر ۷.۵ ۱۰.۵ ۷ ۱۸.۲ ۱۵ ۱.۱ ۰.۳ ۲۰.۵ ۶۴ ۱۱۴۰   ۶ ۱۱
بسویچ ۶.۹ ۸.۶ ۷ ۱۵.۴ ۷ −۰.۲ ۱.۴ ۲۹.۷ ۲۰.۵ ۷۹ ۳۳۶ ۵ ۶
زپارس ۶.۹ ۱۲.۲ ۸ ۱۸.۳ ۵۰ ۳.۴ ۰.۵ ۲۱.۳ ۴۲.۹ ۱۷۲۷ ۳۸ ۴ ۱۴
لابسا ۶.۱ ۸.۷ ۸ ۱۷ ۴ ۰ ۱.۴ ۳۳.۴ ۲۳.۵ ۹۵ ۷۱ ۵ ۳
جوین ۵.۲ ۱۲.۹ ۱۰ ۲۰ ۵۳ −۱.۳ ۱.۷ ۴۷.۸ ۲۷.۶ ۱۹۵ ۲۰۸۰ ۳ ۱۰
فنوال ۴.۷ ۷.۹ ۶ ۱۵.۵ ۱۵ ۰.۱ ۰.۳ ۱۳.۹ ۳۹.۹ ۱۲۴ ۸۰ ۵ ۱۱
ثباغ ۴.۶ ۹.۶ ۸ ۱۷.۷ ۴۵ ۱.۶ ۰.۳ ۱۴.۱ ۴۶ ۱۸۳۶ ۲۴۵ ۵ ۱۰
ستران ۴.۵ ۵.۱ ۶ ۲۱.۹ ۴۰ ۱.۷ ۰.۴ ۱۰.۱ ۲۶.۱ ۵۸۴ ۳۸ ۲ ۱۰
فالوم ۳.۸ ۱۵.۵ ۲۲ ۲۱.۲ ۳۷ −۰.۳ ۲.۵ ۸۷.۲ ۳۵.۱ ۱۸۱ ۸۷۳ ۲ ۶
فوکا ۳.۵ ۱۴.۸ ۱۲ ۱۶.۵ ۱۱۲ −۱.۶ ۱.۵ ۲۲.۶ ۱۵.۲ ۱۱۲۸ ۱۳۵۴ ۱ ۱۱
وتوسکا ۳.۵ ۱۰ ۸ ۲۹.۴ ۰ ۰ ۱.۴ ۶۹.۲ ۴۹.۷     ۳ ۱۲
غچین ۳.۲ ۸.۵ ۷ ۱۸.۳ ۱۹ ۰.۵ ۰.۵ ۱۹.۴ ۴۰.۷ ۱۳۸ ۳۲ ۴ ۱۱
لبوتان ۲.۹ ۱۱.۲ ۶ ۱۳.۶ ۵۴ −۱.۵ ۳.۴ ۳۵.۷ ۱۰.۵ ۲۰ ۳۹۰ ۴ ۱۴
وثنو ۲.۵ ۲۶.۸ ۱۰ ۲۱.۱ ۳۴ −۰.۹ ۱.۹ ۱۲۷.۵ ۶۷.۳   ۱۷۳ ۴ ۲۰
فخاس ۲.۳ ۸.۲ ۴ ۱۴.۶ ۳۵ ۰.۸ ۰.۲ ۸.۸ ۵۶.۴ ۳۸۱ ۰ ۳ ۱۰
کسعدی ۱.۹ ۵.۴ ۴ ۱۸.۶ ۳۴ ۰.۶ ۰.۴ ۹.۷ ۲۶ ۱۹۹ ۲۳ ۴ ۱۴
کشرق ۱.۵ ۷.۹ ۷ ۱۵.۹ ۵۰ ۰.۷ ۰.۳ ۹.۴ ۳۱.۱ ۲۴۵   ۵ ۲۰
ثاصفا ۱.۵ ۱۲.۵ ۱۰ ۱۸.۵ ۵۵ ۰.۸ ۱.۷ ۴۶.۶ ۲۷.۷ ۴۲۶   ۱ ۹

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ملت
 • فزر
 • بپیوند
 • شاروم
 • چفیبر
 • سیمرغ
 • چکارن
 • وتعاون
 • خزر
 • بسویچ
 • زپارس
 • لابسا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ملت
 • فزر
 • بپیوند
 • شاروم
 • چفیبر
 • وتعاون
 • فوکا
 • لبوتان
 • جوین
 • وثنو
 • چکارن
 • فالوم

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • زپارس
 • سیمرغ
 • ستران
 • ثباغ
 • خزر
 • فخاس
 • ثاصفا
 • کشرق
 • کسعدی
 • غچین
 • فنوال
 • لابسا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وثنو
 • ملت
 • سیمرغ
 • چفیبر
 • جوین
 • زپارس
 • لبوتان
 • فزر
 • خزر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وتوسکا
 • ملت
 • وثنو
 • فزر
 • وتعاون
 • جوین
 • سیمرغ
 • کسعدی
 • زپارس

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۳ همت است و با توجه به اینکه فاکتور بازیگر ۱۰.۲ بوده و امروز بازار نوسان منفی داشته، بالاتر از حجم عادی است. متأسفانه میانگین حجم موثر در سه روز کاری اخیر در حدود ۲.۱ همت است که عدد شاخص تعادلی را به زیر ۲ میلیون واحد کاهش می‌دهد.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۴۹ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۶۸ است.

کدهای حقوقی امروز هم از نظر درصد خالص خرید و هم از نظر قدرت، آمار خوبی ثبت کردند. در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۴۲ درصد با قدرت حقوقی ۲.۶۸ و در عموم بازار نیز مثبت ۲۲ درصد با قدرت حقوقی ۲.۶۶ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۲ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۲ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۸.۲ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰.۲ و در شاخص‌سازها به ۱۱.۶ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۶۰ میلیارد پول وارد کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۲.۱۸ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی‌ها بالاتر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۶۲ و سرانه‌ی خرید حدود ۸۵ میلیون است. امروز با خروج پول‌های درشت حقیقی‌ها، تراز خروج پول‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت، حرکت خوبی به سمت مثبت شدن داشت. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به مثبت ۴۷ و منفی ۳۳۳ افزایش پیدا کرد.

با توجه به اینکه حجم معاملات روزانه در ۳ روز کاری اخیر، کمتر از هفته‌های پیشین است، در صورت بالا نرفتن حجم روزانه معاملات، احتمال سقوط شاخص هم‌وزن تا سطح ۶۵۰ هزار واحد وجود دارد. اما سایر پارامترهای آمار نرمال شده بازار نشان می‌دهد که کاهش حجم چندان محتمل نیست. درصد خالص خرید حقوقی و قدرت حقوقی بسیار خوب است و فاکتور بازیگر نیز با وجود اینکه به ارقام کف یعنی زیر ۱۰ نرسیده، نزدیک به ۱۰ است. فاکتور بازیگر پیش‌فاز نیز نسبتاً بالاست. تراز صندوق‌های درآمد ثابت نیز امروز حرکت خوبی به سمت مثبت شدن داشت اما هنوز نیاز به خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت وجود دارد. بنابراین در روزهای آتی وضعیت بازار کم و بیش نزولی است و احتمالاً در ۲ هفته‌ی آتی، یک ریزموج صعودی برای نوسان‌گیری ۳ تا ۵ روزه توسط بازیگران بازار ایجاد می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: