در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۹ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۹۰.۴ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۲ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۵ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍ ۱.۰۴
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۸.۹ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۳۳۷
 • نمادهای صف خرید : ۴۳
 • ارزش صف‌های خرید : ۲۴۴ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۹۴
 • نمادهای صف فروش : ۴۳
 • ارزش صف‌های فروش : ۳۴ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران تا اوایل ساعت کاری مثبت بود و پس از آن شاخص اندکی کاهش پیدا کرد. تا پایان ساعت کاری شاخص کل رشد ۰.۲۸ درصدی را تجربه کرد و شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۰.۶۵ درصد افزایش یافت.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۸۶.۲ ۲۵.۹ ۱۶ ۱۸.۶ ۱۳۸ ۶.۷ ۰.۶ ۲۲.۵ ۳۸ ۲۶۲۲ ۶۲۴۴ ۳ ۷
شستا ۳۷.۷ ۸ ۸ ۱۷.۶ ۶۲ ۱۴.۲ ۰.۷ ۱۴.۹ ۲۲.۵ ۱۳۳۵ ۳۴۷ ۳ ۵
خودرو ۳۴.۵ ۹.۲ ۱۱ ۱۷.۹ ۳۹ ۰.۹ ۱ ۲۴.۶ ۲۵.۱ ۴۱۵ ۶۱۷ ۳ ۱۲
شپنا ۲۷.۳ ۱۰.۶ ۱۳ ۱۳.۵ ۲۵ ۶.۳ ۰.۸ ۲۱.۱ ۲۷.۷ ۹۳۲ ۵۴ ۳ ۱۲
خساپا ۲۵.۶ ۱۱.۴ ۱۱ ۱۷.۱ ۴۷ ۴.۱ ۱.۲ ۳۱.۴ ۲۶.۹ ۵۰۱ ۴۹۰ ۴ ۹
فولاد ۲۵.۴ ۸.۶ ۱۳ ۱۴.۱ ۹۴ ۳.۵ ۰.۵ ۹ ۱۸.۲ ۱۱۴۰ ۱۰۱۳ ۳ ۷
شتران ۲۲ ۸.۳ ۹ ۱۶.۱ ۸۲ −۵.۲ ۰.۹ ۱۴ ۱۶.۴ ۱۲۷۳ ۱۹۱۸ ۳ ۱۲
ذوب ۲۱.۱ ۷.۵ ۱۳ ۱۸.۵ ۲ ۰.۱ ۱.۱ ۲۷.۳ ۲۴.۳ ۱۲۱ ۳۵ ۴ ۳
وتجارت ۱۸.۱ ۱۱ ۱۷ ۱۸ ۶۳ −۸.۲ ۱.۶ ۳۱.۳ ۱۹.۴ ۱۳۵ ۱۹۶۴ ۴ ۹
فملی ۱۷ ۱۰.۵ ۱۶ ۱۲.۶ ۸۱ ۹.۹ ۰.۵ ۹.۳ ۲۰.۴ ۲۹۵۷ ۲۷۶ ۲ ۷
پارسان ۱۳.۶ ۱۲.۸ ۱۵ ۱۲.۵ ۷۲ −۹ ۰.۵ ۱۶.۷ ۳۶.۹ ۱۸۹ ۱۸۵۴ ۳ ۸
شبندر ۱۳.۶ ۸ ۱۱ ۱۳.۹ ۳۱ −۱.۵ ۰.۸ ۱۶.۷ ۲۰.۲ ۲۶۴ ۲۷۹۶ ۳ ۱۷
نوری ۱۱.۱ ۱۸.۱ ۱۱ ۱۲.۶ ۱۲۷ ۲.۱ ۰.۶ ۱۱.۸ ۲۰.۹ ۴۰۳۵ ۳۰۰۷ ۲ ۶
پترول ۱۰.۸ ۵.۵ ۶ ۱۵.۹ ۲۲ −۰.۲ ۰.۶ ۱۲.۳ ۱۹.۵ ۲۶۵ ۳۲۶ ۴ ۱۶
فخوز ۹.۳ ۱۵ ۷ ۱۷.۱ ۱۴۳ ۱.۸ ۰.۵ ۹ ۱۹.۶ ۱۵۱۵ ۱۴۳۵ ۳ ۷
اخابر ۸.۵ ۹ ۱۰ ۱۶.۸ ۱۱ −۰.۵ ۰.۶ ۲۱.۹ ۳۵ ۲۲۹ ۲۲۶ ۵ ۱۷
فارس ۸.۳ ۱۰.۷ ۱۷ ۱۵.۱ ۱۱۸ ۲.۴ ۰.۴ ۷.۷ ۱۹.۹ ۱۵۴۶ ۷۴۸ ۲ ۵
کگل ۸.۳ ۱۳.۵ ۱۰ ۱۷.۲ ۱۵۰ ۱.۱ ۰.۵ ۷.۵ ۱۶ ۱۶۸۱ ۱۴۰۸ ۳ ۸
تاپیکو ۷.۹ ۱۶.۳ ۱۳ ۱۹.۹ ۱۲۷ ۱.۲ ۰.۷ ۱۹.۸ ۲۶.۶ ۱۸۷۰ ۸۷۷ ۳ ۷
شپدیس ۵.۷ ۸.۷ ۱۱ ۱۳.۸ ۵۲ ۱.۷ ۰.۸ ۱۵.۷ ۱۸.۹ ۷۸۰ ۱۵۳ ۳ ۷
بپاس ۵.۵ ۲۴.۴ ۳۲ ۲۲ ۹۷ ۵.۴ ۰.۱ ۶ ۶۶.۹ ۵۵۳۹   ۲ ۱۱
وغدیر ۵.۱ ۱۲.۱ ۱۳ ۱۳.۸ ۹۷ ۲.۱ ۰.۸ ۱۴ ۱۸.۴ ۱۷۸۱ ۱۸۱ ۳ ۴
شبریز ۴.۹ ۶.۶ ۷ ۱۵.۷ ۳۰ ۰.۱ ۰.۸ ۱۵.۴ ۱۹.۱ ۲۵۴ ۲۳۶ ۳ ۱۱
شگویا ۴.۷ ۸.۵ ۶ ۱۴.۴ ۵۷ −۰.۲ ۲.۱ ۲۵.۹ ۱۲.۳ ۳۰۳ ۷۲۴ ۳ ۱۳
شیراز ۴.۱ ۷.۴ ۸ ۱۷.۶ ۳۱ ۰.۹ ۰.۴ ۱۴.۱ ۳۳.۲ ۲۶۷ ۲۰۹ ۴ ۱۰
رمپنا ۳.۸ ۱۰.۹ ۹ ۱۶.۴ ۵۶ ۱ ۰.۵ ۱۷.۶ ۳۵.۴ ۳۸۷ ۱۸۷ ۳ ۱۳
شیران ۳.۷ ۵.۷ ۶ ۱۴.۱ ۷ ۰ ۱ ۱۴.۹ ۱۵.۱ ۴۰ ۳۰ ۳ ۶۶
وبصادر ۳.۴ ۵.۷ ۱۱ ۱۳.۶ ۳۸ −۰.۸ ۱.۱ ۱۲.۹ ۱۱.۵ ۸۸ ۲۵۸ ۳ ۱۰
وپارس ۳.۴ ۵.۵ ۶ ۱۴.۸ ۲۹ −۰.۲ ۱.۱ ۱۳.۷ ۱۲.۹ ۴۲۰ ۱۹۳ ۴ ۱۵
کاریس ۳.۲ ۱۴.۲ ۲۲ ۳۰.۷ ۱۱۵ ۱.۵ ۰.۳ ۱۶.۹ ۵۴.۸ ۸۶۰ ۲۸۱ ۲ ۶
ومعادن ۳ ۴ ۷ ۱۲.۹ ۱۱ ۰.۱ ۰.۵ ۷.۴ ۱۳.۵ ۷۵ ۱۱۶ ۳ ۱۲
پارس ۲.۵ ۵.۱ ۷ ۱۷.۱ ۸۳ −۱ ۰.۸ ۹.۳ ۱۱.۲ ۱۷۷ ۷۷۶ ۳ ۹
زاگرس ۲.۴ ۵ ۶ ۱۲.۴ ۶۹ ۰.۲ ۰.۷ ۶.۶ ۹.۹ ۴۶۲ ۲۴۷ ۲ ۱۲
کگهر ۲.۳ ۹.۲ ۱۳ ۵۴.۸ ۱۸۳ ۰.۱ ۰.۸ ۶.۹ ۹.۲ ۵۳۸ ۶۷۲ ۲ ۱
همراه ۲.۲ ۳.۹ ۶ ۱۴ ۱۱ ۰.۲ ۰.۵ ۷.۳ ۱۴.۹ ۷۸   ۳ ۹
صبا ۱.۹ ۳.۵ ۶ ۱۴.۳ ۶۳ ۰.۱ ۱.۲ ۷.۱ ۶ ۲۰۹ ۱۱۴ ۳ ۲۳
شفن ۱.۹ ۵.۱ ۶ ۱۶.۳ ۶ ۰.۱ ۱.۱ ۱۶.۲ ۱۵ ۶۱   ۴ ۹
کچاد ۱.۶ ۳.۹ ۵ ۱۳.۸ ۶۶ ۰.۷ ۰.۳ ۳.۷ ۱۳ ۲۸۸ ۸۵ ۳ ۷
آریا ۱.۵ ۲.۶ ۳ ۱۱.۹ ۲۳ −۰.۳ ۱.۲ ۵.۹ ۴.۸ ۲۵ ۱۰۸ ۳ ۸
کاوه ۱.۴ ۷.۴ ۶ ۲۰.۲ ۸۹ ۱ ۰.۲ ۴.۹ ۳۱.۸ ۵۵۶ ۳۹ ۳ ۴
اپال ۱.۲ ۲.۳ ۳ ۱۴.۵ ۱۱ −۰.۱ ۱.۱ ۶.۲ ۵.۶ ۱۶ ۳۷ ۳ ۱۱
مبین ۱.۱ ۵.۱ ۷ ۲۲.۳ ۴۰ ۰.۴ ۰.۴ ۱۰.۴ ۲۹.۲ ۱۴۰   ۳ ۱۰
وامید ۰.۹ ۶.۲ ۹ ۳۲.۶ ۱۶۸ ۰.۲ ۰.۲ ۱.۸ ۹ ۴۱۴ ۶۰۴ ۳ ۶
هرمز ۰.۹ ۲.۵ ۴ ۱۸.۵ ۲۵ ۰.۲ ۰.۴ ۵.۲ ۱۲.۱ ۱۰۱ ۹ ۳ ۱۲
شخارک ۰.۹ ۵.۳ ۷ ۱۷.۳ ۶۲ ۰.۶ ۰.۹ ۱۱.۶ ۱۲.۹ ۲۸۵   ۳ ۵
جم ۰.۷ ۲.۵ ۸ ۳۶.۳ ۷۲ −۰.۱ ۱.۹ ۱۵.۳ ۷.۹ ۲۱۴ ۱۴۵ ۳ ۴
وصندوق ۰.۷ ۵.۹ ۱۰ ۱۷.۱ ۸۵ ۰.۴ ۰.۵ ۶.۸ ۱۳.۱ ۱۶۷ ۷۵ ۳ ۱۳
مارون ۰.۵ ۴.۷ ۴ ۱۴.۶ ۶۳ ۰.۱ ۰.۳ ۵.۸ ۱۶.۷ ۱۶۸ ۱۱۴ ۲ ۴
تاصیکو ۰.۵ ۳.۷ ۱۳ ۱۲.۸ ۵۷ ۰ ۱.۱ ۶.۹ ۶.۳ ۷۰ ۵۵ ۲ ۱۱
شکبیر ۰.۱ ۴.۳ ۹ ۱۰.۶ ۰ ۰ ۱.۴ ۱۰.۸ ۷.۶     ۱ ۱۶

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • شستا
 • خودرو
 • شپنا
 • خساپا
 • فولاد
 • شتران
 • ذوب
 • وتجارت
 • فملی
 • پارسان
 • شبندر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • پارسان
 • وتجارت
 • شتران
 • شبندر
 • پارس
 • وبصادر
 • اخابر
 • آریا
 • پترول
 • شگویا
 • وپارس
 • اپال

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شستا
 • فملی
 • وبملت
 • شپنا
 • بپاس
 • خساپا
 • فولاد
 • فارس
 • نوری
 • وغدیر
 • فخوز
 • شپدیس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • پارسان
 • خساپا
 • وتجارت
 • خودرو
 • اخابر
 • شتران
 • ذوب
 • شیراز
 • کاوه

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • جم
 • مبین
 • کاوه
 • ذوب
 • هرمز
 • وتجارت
 • خودرو
 • شیراز
 • خساپا

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثامان ۳۷.۸ ۹.۶ ۱۱ ۲۲.۵ ۱ ۰.۱ ۰.۷ ۳۳.۴ ۴۷.۷ ۱۷۸ ۱۱۰ ۴ ۳۵
ثشاهد ۳۶.۲ ۹.۸ ۱۱ ۱۶.۹ ۳ ۰.۴ ۰.۸ ۲۶.۶ ۳۳ ۲۰۴ ۴۲۰ ۵ ۲۶
دسبحان ۲۸.۴ ۱۸.۶ ۱۱ ۲۱.۱ ۶۴ ۱۳.۵ ۰.۵ ۳۵.۴ ۶۴.۸ ۳۲۰۱ ۳۹۳ ۴ ۴۰
خزامیا ۲۳.۹ ۹.۲ ۱۰ ۱۷.۳ ۲۴ ۱.۷ ۰.۷ ۲۱.۴ ۳۱.۸ ۷۴۰ ۱۰۰۵ ۵ ۲۶
شسینا ۲۳.۵ ۷.۵ ۸ ۱۷.۸ ۲ −۰.۱ ۰.۸ ۲۰.۷ ۲۶.۷ ۲۰۱ ۹۱ ۷ ۱۵
ونیرو ۱۸.۳ ۱۱.۵ ۱۱ ۱۶.۲ ۳۱ −۳.۶ ۱.۴ ۳۴.۷ ۲۵.۵ ۱۷۴ ۵۷۸ ۶ ۳
تکنو ۱۸.۱ ۱۱ ۶ ۲۰.۳ ۱۲ −۱.۹ ۰.۴ ۲۶.۹ ۶۴.۹ ۹۵ ۵۰۸ ۵ ۱
ملت ۱۶.۵ ۱۶.۷ ۶ ۱۶.۵ ۴۰ −۶.۷ ۳ ۷۵.۹ ۲۴.۹   ۲۲۱۸ ۵ ۱۳
دانا ۱۵.۷ ۹.۸ ۸ ۱۷.۴ ۳ ۰.۵ ۱.۴ ۳۶.۶ ۲۷.۱ ۱۱۸   ۴ ۶
سصفها ۱۵.۷ ۵.۶ ۴ ۳۳.۶ ۳ ۰.۲ ۰.۵ ۲۶ ۵۳.۴ ۱۷۴ ۶۷ ۴ ۱۶
ورنا ۱۵.۳ ۱۲.۸ ۱۲ ۱۷.۷ ۱۴ −۱.۸ ۰.۸ ۳۴.۷ ۴۳.۴ ۷۸ ۴۷۸ ۶ ۱۵
های وب ۱۴ ۶.۴ ۶ ۲۰.۲ ۱۸ −۰.۶ ۰.۴ ۱۵.۸ ۳۸.۱ ۱۸۶ ۲۵۲ ۳ ۱۵
شپلی ۱۳.۵ ۱۹.۷ ۱۵ ۱۶.۷ ۱۴ ۰.۷ ۰.۹ ۵۶.۵ ۶۲.۵ ۴۲۵ ۳۰۳ ۳ ۱۷
خکاوه ۱۳.۴ ۱۴.۹ ۲۱ ۱۶ ۴ ۰.۲ ۰.۹ ۳۹.۷ ۴۶.۲ ۱۵۶ ۱۶۲ ۲ ۲۰
ثبهساز ۱۲.۹ ۵.۷ ۶ ۱۶.۱ ۸ ۱.۱ ۱.۴ ۲۰.۱ ۱۴.۱ ۲۰۹ ۰ ۵ ۹
کپشیر ۱۱.۲ ۹.۵ ۸ ۱۷.۷ ۴۳ −۲.۸ ۰.۹ ۲۳.۹ ۲۶.۷ ۹۹۴ ۹۴۹ ۵ ۲۱
فاذر ۱۰.۷ ۶.۲ ۸ ۲۳.۴ ۵ ۰.۵ ۰.۵ ۱۹.۶ ۳۶.۲ ۲۴۰ ۲۸ ۴ ۲۶
وساپا ۱۰.۶ ۱۰.۷ ۱۱ ۱۷.۴ ۳ ۰ ۰.۸ ۳۲ ۳۸.۲ ۱۴۷ ۶۰ ۵ ۱۴
کالا ۱۰.۴ ۵.۴ ۸ ۱۷.۲ ۱۶ ۰.۵ ۰.۵ ۱۲.۱ ۲۲.۲ ۲۱۰ ۵۷۲ ۴ ۲۴
کاما ۱۰.۱ ۷.۶ ۸ ۱۵ ۷ −۰.۱ ۰.۸ ۱۸.۹ ۲۳.۴ ۲۹۸ ۱۳۲ ۵ ۱۰
اسیاتک ۱۰ ۹.۴ ۱۱ ۱۵.۸ ۳۸ −۰.۲ ۱.۹ ۳۲.۴ ۱۷.۴ ۲۲۶ ۲۱۸ ۴ ۴
وخارزم ۹.۶ ۸.۶ ۱۰ ۱۶.۲ ۲۱ −۰.۹ ۱.۲ ۲۵.۸ ۲۲.۴ ۲۸۵ ۲۹۰ ۴ ۴
چفیبر ۸.۹ ۹.۶ ۷ ۱۶ ۶ −۰.۲ ۱.۳ ۳۱.۸ ۲۵ ۱۹۸ ۱۹۲ ۵ ۰
کماسه ۸.۹ ۷.۷ ۱۲ ۱۷.۸ ۱۳ −۰.۵ ۰.۶ ۱۸.۵ ۳۳.۲ ۱۰۸ ۲۱۳ ۷ ۲۰
غنوش ۸.۸ ۹.۱ ۷ ۱۵.۴ ۵ ۰ ۱ ۲۵.۷ ۲۶.۶ ۱۸۸ ۷۳ ۴ ۱۹
ساربیل ۸.۷ ۱۴.۴ ۹ ۲۱.۱ ۲۷ −۱.۵ ۱.۳ ۵۳.۵ ۴۰.۶ ۴۰۹ ۶۱۹ ۴ ۰
کفپارس ۸.۴ ۸.۲ ۷ ۱۶.۳ ۳۰ −۲ ۱ ۲۰.۱ ۲۰.۴ ۱۱۸ ۷۳۴ ۶ ۳
سدشت ۸.۳ ۸.۲ ۹ ۱۶.۸ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۹.۵ ۴۱.۴     ۴ ۹
سپید ۸.۲ ۱۳.۲ ۷ ۱۶.۶ ۱۴۹ −۰.۳ ۱.۹ ۱۵.۶ ۸.۱ ۱۹۸۸ ۳۱۳۲ ۴ ۹
خکار ۷.۹ ۶.۹ ۶ ۳۸.۹ ۵۴ ۴.۲ ۰.۳ ۱۷.۳ ۶۷.۵ ۱۴۲۲   ۴ ۴
وبوعلی ۷.۷ ۷.۱ ۴ ۲۷.۹ ۱۲۵ −۴.۸ ۲.۳ ۱۴.۷ ۶.۳ ۱۱۹۱ ۲۳۸۹ ۴ ۲
برکت ۷.۶ ۵.۴ ۵ ۱۴.۴ ۸ ۰.۳ ۰.۷ ۱۱.۷ ۱۶.۱ ۲۱۲ ۵۷ ۵ ۱۶
بسویچ ۷.۵ ۱۱.۵ ۶ ۱۴ ۱۸ −۱.۲ ۲.۱ ۳۹.۸ ۱۹.۲ ۸۰ ۳۲۲ ۴ ۸
ختوقا ۷.۵ ۸.۹ ۹ ۱۶.۸ ۲۱ ۱.۳ ۰.۷ ۲۰.۵ ۲۹.۶ ۷۱۱ ۱۱۳ ۶ ۸
البرز ۷.۵ ۱۳.۸ ۸ ۲۴.۱ ۱۳۱ ۲.۶ ۰.۸ ۱۸.۹ ۲۳.۸ ۸۹۵ ۱۸۱۶ ۵ ۱
ولملت ۶.۹ ۹.۷ ۷ ۲۳.۳ ۸ ۰ ۱.۱ ۴۰.۱ ۳۵.۷ ۱۴۰ ۱۲۰ ۵ ۰
وتوصا ۶.۶ ۵.۳ ۴ ۱۷.۳ ۶ −۰.۲ ۰.۹ ۱۵.۳ ۱۷.۴ ۵۷ ۱۴۶ ۲ ۱۴
بترانس ۶.۵ ۶.۸ ۸ ۱۷.۱ ۹ ۰ ۰.۷ ۱۷.۹ ۲۴.۶ ۸۹ ۹۴ ۴ ۸
چافست ۶.۴ ۸.۷ ۵ ۱۷.۲ ۱۳ −۰.۵ ۱ ۲۷ ۲۵.۹ ۱۶۴ ۲۱۸ ۵ ۳۳
فاراک ۶.۱ ۶.۲ ۶ ۱۷.۳ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۵.۷ ۲۶.۷   ۹ ۴ ۹
خپارس ۶.۱ ۶.۴ ۷ ۱۶.۶ ۱ −۰.۱ ۱ ۱۹.۹ ۱۹.۹   ۳۵ ۳ ۲۱
ثمسکن ۶ ۸.۸ ۹ ۱۷.۷ ۱۷ ۰.۸ ۰.۸ ۲۳.۱ ۳۰.۴ ۱۵۳ ۱۰۰ ۶ ۲۴
کسرا ۶ ۸.۲ ۸ ۱۷.۶ ۲۸ −۰.۳ ۰.۶ ۱۸.۲ ۳۳ ۳۴۴ ۴۹۵ ۵ ۲۲
خمهر ۶ ۵.۱ ۸ ۱۷.۶ ۰ ۰ ۰.۹ ۱۶.۵ ۱۷.۴ ۲۰ ۲ ۵ ۱۶
شلعاب ۶ ۷.۲ ۸ ۱۸.۳ ۸ ۰.۵ ۰.۶ ۱۸.۶ ۲۹.۵ ۲۳۷   ۴ ۳۴
غبشهر ۵.۷ ۵.۴ ۵ ۲۴.۳ ۸۰ −۳.۹ ۱.۴ ۱۶.۴ ۱۱.۶ ۱۶۴ ۸۳۵ ۳ ۲۵
کرازی ۵.۷ ۹.۶ ۶ ۱۹.۹ ۷۹ ۳.۹ ۰.۴ ۱۱.۵ ۳۰.۶ ۸۴۵ ۲۹۹ ۴ ۱۰
قثابت ۵.۶ ۶.۵ ۷ ۱۷.۶ ۱۴ −۰.۴ ۰.۶ ۱۶.۲ ۲۶.۵ ۱۷۳ ۳۰۵ ۵ ۱۳
تپکو ۵.۶ ۸.۷ ۹ ۱۷.۷ ۷ ۰.۲ ۱ ۲۸.۱ ۲۶.۹ ۱۰۸ ۸۴ ۲ ۱۱
فلوله ۵.۵ ۵.۸ ۷ ۱۸.۷ ۱۸ −۰.۷ ۱ ۱۸.۸ ۱۸.۸ ۶۴ ۴۳۱ ۴ ۲۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثفارس
 • ثامان
 • ثشاهد
 • دسبحان
 • خزامیا
 • شسینا
 • ونیرو
 • تکنو
 • ملت
 • دانا
 • سصفها
 • ورنا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ملت
 • وبوعلی
 • غبشهر
 • ونیرو
 • کپشیر
 • کفپارس
 • تکنو
 • قشهد
 • ورنا
 • ساربیل
 • خلنت
 • فجر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • دسبحان
 • خکار
 • کرازی
 • البرز
 • امین
 • شکربن
 • خشرق
 • خزامیا
 • کایتا
 • ختوقا
 • حتاید

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ثفارس
 • تمحرکه
 • دسبحان
 • رتکو
 • ملت
 • ساربیل
 • شفارا
 • دپارس
 • ثشرق

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سکرما
 • سشمال
 • خکار
 • قمرو
 • پلاست
 • سصفها
 • سرود
 • دارو
 • دکیمی

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۰۱.۸ ۷۴.۸ ۶۹ ۱۳.۵ ۹۹ ۸۸.۲ ۰.۵ ۷۱.۲ ۱۴۰ ۱۲۱۹۰ ۵۱۸۷ ۰ ۰
اعتماد ۳۳۵.۶ ۱۴۶.۹ ۱۲۷ ۱۴.۷ ۱۴۲ −۱۱۹.۸ ۲.۵ ۱۶۱.۵ ۶۳.۵ ۱۱۱۸۷ ۲۱۳۴۰ ۰ ۰
کمند ۲۷۸.۷ ۱۴۷.۳ ۶۷ ۱۶.۶ ۱۴۵ −۴۴.۸ ۰.۸ ۱۲۶.۷ ۱۴۹.۴ ۱۸۰۲۰ ۴۴۹۹۷ ۰ ۱
یاقوت ۱۸۷.۵ ۵۰.۷ ۵۲ ۱۲.۵ ۷۰ −۸.۸ ۰.۷ ۷۰.۴ ۱۰۰.۷ ۷۷۰۲ ۱۱۷۴۱ ۰ ۰
ثبات ۱۷۸ ۲۲۷.۶ ۳۱۴ ۱۸.۸ ۱۴۱ −۷۷.۴ ۲.۹ ۳۲۰.۳ ۱۰۹.۲ ۷۸۵۱ ۲۰۴۷۳ ۰ ۰
کیان ۱۳۵.۹ ۶۳ ۵۴ ۱۳.۷ ۱۲۳ −۴۴.۷ ۱.۴ ۷۵ ۵۲.۵ ۵۰۹۴ ۱۳۲۲۶ ۰ ۰
همای ۱۲۸.۱ ۵۰.۱ ۴۴ ۱۵.۵ ۵۳ −۰.۷ ۰.۶ ۹۴ ۱۴۶.۲ ۵۵۶۹ ۸۵۳۰ ۰ ۱
فردا ۱۲۵.۳ ۶۰۲.۸ ۳۱۷ ۲۳.۹ ۱۴۷ −۵۲ ۴.۸ ۱۰۷۶.۱ ۲۲۵ ۱۱۰۲۴ ۱۱۸۱۲۹ ۰ ۰
فیروزا ۹۶.۹ ۱۷۴.۹ ۱۹۱ ۱۳.۳ ۱۳۴ ۲۱.۷ ۰.۳ ۸۵.۳ ۲۵۸.۴ ۷۵۶۹ ۶۷۵۳ ۰ ۰
سپیدما ۹۳.۷ ۷۷.۹ ۲۹۳ ۱۱ ۱۷۴ −۱۴.۹ ۰.۸ ۲۱.۷ ۲۷.۶ ۳۶۹۵۹ ۱۱۰۹۷ ۰ ۰
سپر ۹۲.۱ ۱۰۸.۸ ۱۳۱ ۱۵.۶ ۱۶۰ −۹.۸ ۰.۷ ۵۸.۸ ۸۹.۸ ۱۱۴۹۷ ۱۱۲۵۳ ۰ ۰
داریک ۴۹.۸ ۴۱.۲ ۴۷ ۱۳.۱ ۹۵ −۸.۲ ۱.۱ ۵۹.۸ ۵۳.۴ ۲۴۲۶ ۹۲۱۷ ۰ ۰
پارند ۴۰.۴ ۹۳.۷ ۱۱۴ ۱۴ ۱۵۴ −۶.۳ ۱.۱ ۶۱.۵ ۵۶.۶ ۳۵۰۳ ۶۸۶۸ ۰ ۱
گنجینه ۳۷.۹ ۴۶۸ ۳۳۳ ۹۰ ۱۰۰ −۳۷.۹ ۵۲۶۴.۴ ۴۷۳۸ ۰.۹   ۳۷۹۰۳ ۰ ۱
صایند ۳۷.۶ ۳۹.۶ ۵۱ ۱۲.۵ ۴۷ ۹.۳ ۰.۳ ۴۵.۵ ۱۴۴.۳ ۲۲۴۷ ۱۰۴۰ ۰ ۰
تصمیم ۳۶ ۱۳۰.۸ ۱۲۹ ۱۳ ۱۶۰ −۷.۵ ۱.۷ ۷۸.۹ ۴۶.۹ ۶۲۴۷ ۱۶۲۶۶ ۰ ۰
مانی ۲۷.۸ ۷۹.۱ ۳۴ ۱۵.۴ ۱۱۱ −۱۹.۸ ۳.۲ ۱۳۲.۸ ۴۱ ۲۷۶۸ ۴۲۲۴ ۰ ۰
هامرز ۲۴.۴ ۱۲۴.۵ ۱۹۴ ۲۱.۳ ۱۶۳ ۰.۷ ۰.۳ ۵۸.۶ ۲۲۹.۳ ۵۰۶۰ ۱۹۵۸۷ ۰ ۱
آکورد ۱۹.۷ ۲۵.۸ ۷۶ ۱۲.۶ ۵۳ −۸.۷ ۱.۷ ۵۹.۶ ۳۵ ۱۸۱ ۳۱۹۰ ۰ ۰
امین یکم ۱۲.۲ ۳۴.۱ ۳۲ ۱۹.۱ ۹۳ ۳.۲ ۰.۴ ۴۳.۴ ۱۱۱ ۲۴۱۸ ۲۰۵۱ ۰ ۱
یارا ۸.۳ ۱۳۰ ۹۳ ۱۱.۶ ۱۱۷ −۴.۶ ۴.۴ ۱۹۷.۲ ۴۴.۸ ۲۵۹۰ ۲۳۸۲ ۰ ۰
کارین ۷.۳ ۹۲.۱ ۱۳۴ ۱۲.۵ ۱۵۲ −۰.۹ ۱.۶ ۶۸.۷ ۴۱.۸ ۲۵۳۶ ۵۹۷۳ ۰ ۱
خاتم ۴.۲ ۳۳.۷ ۶۳ ۱۹.۱ ۹۰ −۲.۷ ۲.۵ ۹۳.۷ ۳۷ ۵۲۴ ۱۰۷۲ ۰ ۰
آسامید ۳.۹ ۴۴.۱ ۱۳۲ ۱۳.۷ ۷۳ ۲.۸ ۰.۴ ۴۲.۷ ۹۷.۹ ۱۴۲۴   ۰ ۰
سپاس ۱.۲ ۵۵.۵ ۱۷۷ ۱۴.۷ ۱۷۴ −۰.۱ ۲.۹ ۳۳.۲ ۱۱.۳ ۹۸۸ ۵۶۵ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۷.۸ ۶ ۱۳.۶ ۱۴۰ ۰.۱ ۰.۱ ۱.۳ ۱۲.۵ ۱۰۹ ۲۷ ۰ ۱
ارمغان ۰.۱ ۸.۸ ۹۳ ۱۱.۸ ۷۸ ۰ ۱.۱ ۱۲.۹ ۱۲.۲ ۲۴ ۶۵ ۰ ۱
گنجین ۰ ۰.۷ ۲۷ ۱۵.۶ ۸۵ ۰ ۱.۲ ۱.۳ ۱.۱ ۴ ۴ ۰ ۰
دارا ۰ ۴.۳ ۲۲۹ ۸.۵ ۰ ۰ ۱.۲ ۷.۹ ۶.۸     ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شاروم ۳۲.۲ ۹.۴ ۵ ۱۴.۹ ۳۸ −۱۱.۹ ۱.۶ ۲۵.۴ ۱۵.۹ ۱۵۳ ۱۱۷۵ ۴ ۶۵
دسبحان ۲۸.۴ ۱۸.۶ ۱۱ ۲۱.۱ ۶۴ ۱۳.۵ ۰.۵ ۳۵.۴ ۶۴.۸ ۳۲۰۱ ۳۹۳ ۴ ۴۰
کمینا ۲۱.۷ ۴۲.۴ ۱۴ ۱۹.۷ ۶۹ −۱۱.۹ ۱.۴ ۱۱۷.۷ ۸۴.۱ ۳۱۹ ۱۶۸۵ ۲ ۸
تکنو ۱۸.۱ ۱۱ ۶ ۲۰.۳ ۱۲ −۱.۹ ۰.۴ ۲۶.۹ ۶۴.۹ ۹۵ ۵۰۸ ۵ ۱
ملت ۱۶.۵ ۱۶.۷ ۶ ۱۶.۵ ۴۰ −۶.۷ ۳ ۷۵.۹ ۲۴.۹   ۲۲۱۸ ۵ ۱۳
ومعلم ۱۵.۵ ۱۱.۸ ۶ ۲۳.۴ ۵۳ −۷.۷ ۱.۶ ۴۶.۵ ۲۸.۹ ۲۶۷ ۱۹۸۴ ۶ ۱۶
غشهداب ۱۲.۶ ۱۲.۷ ۶ ۱۸.۹ ۵۱ −۴.۳ ۲.۱ ۴۷.۷ ۲۲.۴ ۵۲۷ ۱۳۵۲ ۵ ۲۱
وحافظ ۱۲.۶ ۲۴.۴ ۱۸ ۳۳.۵ ۸۴ −۴.۵ ۲.۴ ۱۴۱ ۵۷.۶ ۱۰۰۳ ۱۲۵۴ ۳ ۰
سدشت ۸.۳ ۸.۲ ۹ ۱۶.۸ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۹.۵ ۴۱.۴     ۴ ۹
بپیوند ۸.۱ ۵.۸ ۳ ۱۳ ۲۱ −۰.۹ ۵.۲ ۳۸ ۷.۳ ۳۹۱ ۳۲۴ ۶ ۱
خکار ۷.۹ ۶.۹ ۶ ۳۸.۹ ۵۴ ۴.۲ ۰.۳ ۱۷.۳ ۶۷.۵ ۱۴۲۲   ۴ ۴
بسویچ ۷.۵ ۱۱.۵ ۶ ۱۴ ۱۸ −۱.۲ ۲.۱ ۳۹.۸ ۱۹.۲ ۸۰ ۳۲۲ ۴ ۸
وتعاون ۶.۳ ۸.۸ ۵ ۱۹.۸ ۳۲ ۰.۱ ۱.۸ ۳۹ ۲۲.۱ ۳۵۳ ۴۷۱ ۴ ۳
خلنت ۵ ۱۰.۷ ۵ ۱۸.۱ ۳۰ −۱.۵ ۳ ۵۶.۶ ۱۸.۷   ۷۵۱ ۵ ۱۸
کباده ۴.۴ ۱۶.۷ ۱۵ ۱۳.۴ ۸ ۰.۳ ۱.۵ ۵۱ ۳۴.۹ ۳۴۱   ۲ ۱۷
حپترو ۴.۱ ۸.۵ ۷ ۱۹.۶ ۳۱ ۰.۴ ۱.۷ ۳۶.۳ ۲۱.۵ ۸۷۰ ۱۳۹ ۴ ۶
غگرجی ۳.۶ ۷.۶ ۵ ۱۸.۳ ۶۰ −۱ ۲ ۲۵.۹ ۱۲.۹ ۱۴۰ ۴۰۳ ۴ ۳
فالوم ۳.۳ ۲۱.۳ ۲۲ ۱۶.۸ ۵۷ −۰.۶ ۱.۶ ۶۴ ۳۸.۸ ۳۱۳ ۴۲۰ ۲ ۶
سکرما ۲.۳ ۴.۳ ۵ ۶۰.۵ ۶۲ ۰.۵ ۰.۳ ۲۰.۳ ۶۷.۵ ۳۳۵ ۱۵۱ ۴ ۷
وثنو ۲.۱ ۲۲.۳ ۱۰ ۲۱.۱ ۲۰ −۰.۴ ۲.۹ ۱۵۱ ۵۲.۹   ۱۴۱ ۴ ۲۱
کایتا ۲.۱ ۴۹.۷ ۱۲ ۲۳.۹ ۹۶ ۱.۷ ۰.۱ ۲۵.۱ ۲۱۶.۵ ۹۳۶ ۱۴۹ ۲ ۲۲
کهرام ۲ ۱۱.۴ ۷ ۱۳.۹ ۰ ۰ ۱.۸ ۴۲.۱ ۲۲.۹   ۷ ۱ ۲۶
لخزر ۱.۴ ۱۰.۲ ۴ ۲۰.۱ ۶۵ −۰.۹ ۲.۱ ۳۴.۱ ۱۶.۲ ۱۸ ۲۹۴ ۴ ۷
وآتوس ۱.۱ ۲۸.۲ ۷ ۱۴.۳ ۷۰ −۰.۸ ۱.۶ ۶۱ ۳۸.۶   ۴۰۵ ۰ ۰
ممسنی ۰.۷ ۲۶.۶ ۲۰ ۱۲.۲ ۷۹ ۰.۶ ۰.۴ ۱۸.۵ ۴۷.۱ ۵۵۹   ۲ ۲۱

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • وثنو
 • وحافظ
 • کمینا
 • ملت
 • فالوم
 • وآتوس
 • خلنت
 • کباده
 • غشهداب
 • ومعلم
 • کهرام
 • بسویچ
 • وتعاون
 • بپیوند
 • حپترو

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • کایتا
 • خکار
 • سکرما
 • تکنو
 • دسبحان
 • ممسنی
 • سدشت

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز هم حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، زیر ۲ همت بوده که زنگ خطری برای ریزش شاخص است. البته حجم عادی معاملات با توجه به اینکه فاکتور بازیگر به نزدیک کف رسیده و در واقع کد به کد کاهش پیدا کرده، به حجم موثر نزدیک است اما صرفاً پایین بودن فاکتور بازیگر نمی‌تواند جلوی ریزش بازار را بگیرد چرا که با انتشار اخبار بد، ممکن است بازیگران در رنج منفی کد به کد انجام بدهند و شاخص را بیش از حد معمول پایین بکشند. به علاوه فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها بالای ۱۱ است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۶۴ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۶ است.

کدهای حقوقی امروز هم مثل ۲ روز اخیر کاملاً محتاط بودند و در بخش مثبت تابلوی اکثر نمادها، خروج را آغاز کردند. در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۹ درصد با قدرت حقوقی ۱.۱۹ و در عموم بازار نیز مثبت ۵ درصد با قدرت حقوقی ۱.۳۸ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۹ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۹ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۵ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۱.۲ و در شاخص‌سازها به ۹.۵ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۳۴۴ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۰.۵۳ همراه بوده است. در مقابل خروج قوی و شاید عالی حقوقی‌ها، امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بسیار پایین‌تر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱.۷۹ و سرانه‌ی خرید حدود ۱۸۲ میلیون است که زنگ خطری برای ریزش شارپ محسوب می‌شود. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه که در روزهای اخیر به سمت مثبت شدن حرکت کرده بود، کاهش زیادی نشان داد و به ترتیب به منفی ۴۳۹ و ۰ کاهش پیدا کرد.

برآیند تحلیل با ۳ روش فوق این است که در روزهای آینده با توجه به افت حجم و نرسیدن فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها به مقادیر زیر ۹ و همین‌طور با توجه به اینکه میانگین وزنی آمار حقوقی در دو هفته‌ی اخیر چندان جالب نیست و از همه مهم‌تر اینکه تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت، ریزش زیادی نشان داده، احتمالاً شاخص در اوایل هفته‌ی بعدی منفی خواهد بود و حتی ریزش شارپ نیز محتمل است. به علاوه نرخ ارز هم پس از یک فراز هیجانی، روند نزولی پیدا کرده است.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: