در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۴ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۸۵.۹ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۴.۴ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : مثبت ۰.۰۱ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۱.۲۳
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۱.۳ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۳۰۵
 • نمادهای صف خرید : ۶۰
 • ارزش صف‌های خرید : ۶۱۸ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۱۲۸
 • نمادهای صف فروش : ۵۴
 • ارزش صف‌های فروش : ۷۰ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران صعودی بود و در نهایت شاخص کل حدود ۰.۴۲ درصد افزایش پیدا کرد و شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۰.۷۴ درصدی همراه شد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ذوب ۴۲ ۱۱.۷ ۱۳ ۱۷.۳ ۲۲ ۳ ۱.۱ ۳۶.۴ ۳۲.۸ ۱۰۲۱ ۳۴۷ ۴ ۲
وبملت ۴۱.۸ ۱۵.۴ ۱۶ ۱۵.۷ ۹۱ ۶.۶ ۰.۶ ۱۹.۵ ۳۵.۱ ۲۴۹۲ ۱۷۵۳ ۳ ۷
شستا ۳۵.۳ ۸.۶ ۸ ۱۷.۱ ۴۲ −۲.۳ ۱.۹ ۳۱.۷ ۱۷ ۵۲۶ ۵۷۵ ۳ ۵
خودرو ۳۵ ۸.۹ ۱۱ ۱۸.۷ ۴۴ ۷.۵ ۰.۹ ۲۳.۵ ۲۶.۱ ۶۱۲ ۴۰۰ ۳ ۱۱
فولاد ۳۰.۴ ۱۰ ۱۳ ۱۴.۳ ۷۶ −۳.۸ ۰.۸ ۱۵.۸ ۱۹.۸ ۱۲۱۶ ۱۳۵۶ ۳ ۷
فملی ۲۵.۷ ۱۲.۹ ۱۶ ۱۴.۱ ۹۰ ۱۴.۱ ۰.۳ ۱۰.۱ ۲۹.۴ ۱۴۳۲ ۱۵۰۰ ۲ ۷
شتران ۲۵.۷ ۸.۸ ۹ ۱۵.۸ ۲۴ −۶ ۱ ۲۳.۹ ۲۴.۲ ۲۷ ۱۲۴۷ ۳ ۱۱
خساپا ۲۴.۷ ۹ ۱۱ ۱۸.۲ ۴۴ ۱.۹ ۱.۳ ۲۹.۲ ۲۲ ۶۵۱ ۳۲۵ ۴ ۸
شپنا ۲۴.۳ ۹.۲ ۱۴ ۱۴.۴ ۵۳ −۰.۱ ۱ ۱۸.۹ ۱۹.۱ ۱۳۰۶ ۶۶۱ ۳ ۱۲
شبندر ۱۷ ۸.۴ ۱۱ ۱۴.۵ ۵۵ −۴.۳ ۱ ۱۷.۵ ۱۷.۳ ۵۱۷ ۱۷۲۶ ۳ ۱۷
اخابر ۱۴.۴ ۱۳.۶ ۱۰ ۱۷.۱ ۳۸ −۰.۸ ۱ ۳۵.۸ ۳۶.۹ ۸۰۳ ۱۶۰۰ ۵ ۱۶
پترول ۱۱ ۵.۶ ۶ ۱۶.۶ ۱۱ −۱.۱ ۰.۷ ۱۴.۵ ۲۲.۱ ۴۳ ۱۹۱ ۴ ۱۶
وتجارت ۹.۶ ۶.۶ ۱۸ ۱۵ ۲۱ −۰.۱ ۰.۹ ۱۶.۸ ۱۷.۹ ۷۰ ۲۶۰ ۴ ۸
شپدیس ۸.۶ ۱۲ ۱۱ ۱۴.۷ ۷۳ ۰.۸ ۱.۲ ۲۴.۶ ۲۰.۲ ۱۱۹۹ ۵۵۴ ۳ ۷
وغدیر ۸.۲ ۱۵.۲ ۱۳ ۱۵.۶ ۶۹ ۱.۶ ۱.۵ ۳۹.۶ ۲۵.۷ ۱۲۲۸ ۵۰۵ ۳ ۴
فخوز ۷.۶ ۱۰.۷ ۷ ۱۸.۲ ۶۶ ۱.۳ ۰.۹ ۲۳.۹ ۲۷ ۸۰۶ ۴۶۷ ۳ ۷
شبریز ۷.۲ ۶.۷ ۷ ۱۵.۳ ۹ ۰.۷ ۰.۴ ۱۲.۹ ۳۲.۵ ۲۱۹ ۰ ۳ ۱۰
وبصادر ۷ ۶.۵ ۱۱ ۱۶.۵ ۵۷ −۱.۸ ۱.۷ ۱۹.۲ ۱۱.۶ ۱۵۷ ۴۰۹ ۳ ۹
فارس ۶.۹ ۹.۹ ۱۷ ۱۷.۳ ۱۱۷ ۱.۵ ۰.۴ ۸.۶ ۲۰.۹ ۹۴۹ ۸۱۶ ۲ ۶
تاپیکو ۶.۶ ۱۳.۲ ۱۲ ۲۴.۴ ۱۳۰ −۲ ۲.۹ ۳۴.۷ ۱۱.۸ ۱۶۳۴ ۱۰۵۹ ۳ ۷
کاریس ۶.۶ ۲۴.۱ ۲۲ ۲۹.۹ ۷۳ ۲.۸ ۰.۶ ۶۴.۷ ۱۱۳.۲ ۱۲۸۶ ۳۴۷ ۲ ۵
نوری ۶.۱ ۸.۴ ۱۲ ۱۴.۶ ۵۹ ۱.۱ ۰.۵ ۱۲.۱ ۲۴.۶ ۷۷۹ ۱۲۵۶ ۲ ۶
پارسان ۶ ۱۰.۸ ۱۵ ۱۳ ۵۴ −۲.۸ ۰.۶ ۱۷.۲ ۲۸ ۲۰۷ ۱۵۴۵ ۴ ۸
شیران ۴.۷ ۶ ۶ ۱۵.۷ ۱۱ ۰.۲ ۰.۸ ۱۵.۲ ۱۸.۶ ۱۲۳ ۳۸ ۳ ۶۶
شیراز ۴.۴ ۱۱ ۸ ۱۳.۵ ۱۲ −۰.۵ ۱.۱ ۲۷.۷ ۲۵.۲ ۱۱ ۱۷۳ ۴ ۹
کگل ۴.۲ ۵.۱ ۱۰ ۱۵.۶ ۷۶ −۰.۸ ۰.۵ ۷.۳ ۱۶ ۳۹۲ ۱۰۰۵ ۳ ۷
وپارس ۳.۸ ۵.۵ ۶ ۱۴.۶ ۱۸ ۰.۴ ۰.۸ ۱۲.۵ ۱۵.۶ ۲۷۳ ۱۶۸ ۴ ۱۴
ومعادن ۳.۶ ۴.۶ ۷ ۱۳.۵ ۲۷ −۰.۷ ۰.۶ ۸.۵ ۱۴.۴ ۵۲ ۱۴۰ ۳ ۱۳
شگویا ۳.۵ ۵.۷ ۶ ۱۲.۳ ۱۳ ۰.۳ ۱.۲ ۱۳.۹ ۱۱.۸ ۱۸۸ ۳۳ ۳ ۱۳
کاوه ۲.۹ ۹.۳ ۶ ۲۱.۹ ۵۸ ۱.۶ ۰.۴ ۱۶.۲ ۴۱.۶ ۸۲۷ ۴۲ ۳ ۳
بپاس ۲.۸ ۱۶.۳ ۳۲ ۲۴.۲ ۹۶ ۲.۷ ۰.۱ ۶.۳ ۴۸.۵ ۲۷۱۱   ۲ ۱۱
رمپنا ۲.۴ ۸.۵ ۹ ۱۳.۴ ۳۲ −۰.۵ ۱.۳ ۲۰.۷ ۱۵.۷ ۴۹ ۱۵۶ ۳ ۱۲
همراه ۲.۲ ۴.۷ ۶ ۱۲ ۲ ۰ ۰.۶ ۸.۷ ۱۴.۳ ۱۹ ۳۲ ۴ ۹
شخارک ۱.۹ ۷.۲ ۷ ۱۷.۲ ۸۸ ۱.۳ ۰.۳ ۵.۴ ۲۱.۱ ۵۰۵ ۹۱ ۳ ۴
مبین ۱.۸ ۶.۲ ۷ ۲۳.۲ ۶۵ ۰.۶ ۰.۴ ۱۱.۵ ۲۹.۷ ۲۱۷ ۱۳۹ ۲ ۹
پارس ۱.۸ ۴.۶ ۷ ۱۷.۹ ۵۱ ۰.۹ ۰.۴ ۷ ۱۸.۲ ۴۶۶   ۳ ۹
اپال ۱.۶ ۳.۵ ۳ ۱۲.۷ ۱۱ ۰.۲ ۱.۴ ۹.۷ ۶.۹ ۱۸۶   ۳ ۱۱
زاگرس ۱.۶ ۶.۷ ۶ ۱۲ ۲۷ −۰.۴ ۱ ۱۳.۵ ۱۲.۹   ۲۱۵ ۲ ۱۲
شفن ۱.۵ ۳.۹ ۶ ۱۳.۶ ۲۶ ۰.۴ ۱.۱ ۹.۳ ۸.۸ ۱۳۲   ۴ ۸
صبا ۱.۵ ۳.۳ ۶ ۱۲.۶ ۳۳ ۰.۴ ۱.۴ ۸.۵ ۶ ۲۲۵ ۱۳ ۳ ۲۳
آریا ۱.۳ ۲.۱ ۴ ۱۱.۸ ۰ ۰ ۱.۳ ۵.۵ ۴.۱   ۱ ۳ ۸
کچاد ۱.۳ ۳.۴ ۶ ۱۲ ۲۰ ۰ ۰.۷ ۶.۲ ۸.۶ ۴۰ ۶۹ ۳ ۷
کگهر ۱.۱ ۵.۷ ۱۳ ۴۳.۱ ۱۴۹ ۰.۳ ۰.۶ ۸.۸ ۱۳.۸ ۳۲۹ ۱۷۸ ۲ ۱
هرمز ۰.۷ ۳ ۴ ۱۵.۱ ۱۲ ۰ ۰.۶ ۶.۷ ۱۰.۹ ۱۷ ۵۱ ۳ ۱۲
تاصیکو ۰.۵ ۳.۸ ۱۴ ۱۲.۵ ۲۵ ۰.۱ ۱.۱ ۸.۵ ۷.۹ ۱۲۲   ۲ ۱۱
جم ۰.۴ ۲.۲ ۸ ۱۹.۱ ۸۱ ۰ ۰.۵ ۳.۸ ۷.۲ ۱۲۷ ۸۰ ۳ ۷
وصندوق ۰.۴ ۸.۴ ۱۰ ۱۲ ۷۷ ۰.۱ ۰.۳ ۷ ۲۰.۸ ۷۸ ۹۷ ۳ ۱۳
وامید ۰.۳ ۵.۳ ۹ ۱۴.۶ ۷۵ ۰.۲ ۱ ۹.۸ ۹.۵ ۱۷۹ ۲۰ ۳ ۶
شکبیر ۰.۲ ۹.۴ ۹ ۹.۵ ۰ ۰ ۰.۹ ۱۶.۵ ۱۸.۱     ۱ ۱۶
مارون ۰.۲ ۲.۲ ۴ ۱۲.۷ ۴۱ ۰.۱ ۰.۳ ۲.۳ ۸.۹ ۸۸   ۲ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ذوب
 • وبملت
 • شستا
 • خودرو
 • فولاد
 • فملی
 • شتران
 • خساپا
 • شپنا
 • شبندر
 • اخابر
 • پترول

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شتران
 • شبندر
 • فولاد
 • پارسان
 • شستا
 • تاپیکو
 • وبصادر
 • پترول
 • اخابر
 • کگل
 • ومعادن
 • شیراز

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فملی
 • خودرو
 • وبملت
 • ذوب
 • کاریس
 • بپاس
 • خساپا
 • وغدیر
 • کاوه
 • فارس
 • فخوز
 • شخارک

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وغدیر
 • اخابر
 • ذوب
 • شیراز
 • پارسان
 • فخوز
 • کاوه
 • خساپا
 • خودرو

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • کاوه
 • جم
 • خودرو
 • فخوز
 • خساپا
 • ذوب
 • اخابر
 • شستا
 • شتران

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثفارس ۷۶ ۲۷.۳ ۱۶ ۲۰.۴ ۵۶ ۱۵.۱ ۱.۱ ۸۲.۷ ۷۳.۸ ۵۸۱۲ ۱۷۳۷ ۴ ۰
دسبحان ۴۶.۱ ۳۴ ۶ ۲۶ ۸۸ −۳۸.۱ ۲.۹ ۱۱۰.۷ ۳۷.۶ ۲۰۷ ۷۸۷۰ ۴ ۴۲
ثشاهد ۴۴.۷ ۱۰.۹ ۱۲ ۱۶.۴ ۳ −۰.۶ ۰.۹ ۳۱.۹ ۳۴.۷ ۳۲۰ ۱۷۹ ۵ ۲۴
ثامان ۳۲.۹ ۹.۶ ۱۰ ۱۸.۴ ۱ ۰ ۰.۷ ۲۸.۲ ۳۸.۸ ۲۳۱ ۱۲۳ ۴ ۳۴
شسینا ۳۰ ۹.۵ ۸ ۱۷.۵ ۲۳ −۶.۹ ۱.۱ ۲۹.۲ ۲۶ ۱۶ ۷۰۳ ۷ ۱۵
خکاوه ۲۵.۲ ۲۴.۸ ۲۱ ۱۵ ۱۵ ۳.۸ ۰.۶ ۵۱.۸ ۹۲.۸ ۱۳۰۴ ۱۷ ۲ ۱۹
ورنا ۲۲.۱ ۱۴.۷ ۱۲ ۱۷.۸ ۱۴ ۰.۸ ۰.۸ ۴۰.۳ ۵۳.۳ ۶۷۳ ۱۷۱ ۶ ۱۴
کالا ۱۵.۸ ۷.۲ ۸ ۱۷.۱ ۹ ۰.۴ ۰.۹ ۲۱.۴ ۲۳.۴ ۱۷۷ ۱۷۳ ۴ ۲۳
حفارس ۱۵.۶ ۲۵.۴ ۱۳ ۱۶.۵ ۵۳ −۸.۳ ۵.۱ ۱۴۲.۸ ۲۸   ۲۰۶۵ ۴ ۰
فاذر ۱۵.۳ ۸.۶ ۸ ۱۹.۵ ۷ ۱.۱ ۰.۷ ۲۶.۷ ۳۶.۵ ۱۱۱۰   ۴ ۲۲
کاما ۱۵.۲ ۸.۷ ۸ ۱۵.۵ ۲۴ −۰.۶ ۱.۱ ۲۳.۱ ۲۱.۹ ۳۹۳ ۳۵۸ ۵ ۹
ثبهساز ۱۴.۸ ۶.۵ ۶ ۱۵.۶ ۲ ۰.۲ ۱.۱ ۲۰.۴ ۱۸.۵ ۶۱ ۰ ۵ ۸
برکت ۱۴.۷ ۸.۱ ۶ ۱۵.۱ ۲۸ −۴.۲ ۱.۴ ۲۲.۸ ۱۶.۳ ۱ ۱۳۹۹ ۵ ۱۵
ونیرو ۱۴.۳ ۱۰.۹ ۱۱ ۲۰.۱ ۳۶ −۰.۷ ۱ ۳۳.۹ ۳۴.۳ ۳۷۹ ۴۹۲ ۶ ۲
وساپا ۱۳.۲ ۱۰.۲ ۱۱ ۱۷.۳ ۲۱ ۲.۴ ۱ ۲۹.۸ ۳۱.۳ ۱۳۲۶ ۱۰۱ ۵ ۱۳
غنوش ۱۱.۶ ۸.۴ ۷ ۱۶ ۴ −۰.۵ ۱.۲ ۲۷.۱ ۲۲.۹   ۴۵۸ ۴ ۲۰
دانا ۱۱.۵ ۱۰ ۸ ۱۷ ۱۲ −۰.۱ ۱ ۳۰.۱ ۳۱.۶ ۲۲۷ ۲۵۳ ۴ ۶
خمهر ۱۰.۹ ۷.۴ ۸ ۱۵.۸ ۰ −۰.۱ ۱ ۲۲.۸ ۲۲.۵   ۲۷ ۵ ۱۵
ثمسکن ۱۰.۷ ۱۱.۴ ۸ ۱۹ ۶۲ −۴.۵ ۱.۳ ۳۱.۱ ۲۳.۱ ۵۵۴ ۲۸۰۳ ۶ ۲۴
ختوقا ۱۰.۵ ۱۱ ۹ ۱۵ ۳ ۰.۳ ۰.۹ ۳۰.۳ ۳۲.۳ ۱۶۷ ۱۵ ۶ ۶
وخارزم ۱۰.۴ ۷.۹ ۱۰ ۱۷.۸ ۱۵ −۰.۲ ۱.۱ ۲۶ ۲۳.۹ ۱۶۵ ۱۷۵ ۴ ۳
پسهند ۹.۹ ۲۹.۳ ۹ ۱۴.۲ ۶۵ −۶.۴ ۲.۳ ۶۸.۵ ۲۹.۹ ۱ ۱۲۷۹ ۳ ۲
کفپارس ۹.۲ ۹ ۶ ۱۶.۱ ۱۹ −۱.۴ ۱.۲ ۲۷.۸ ۲۲.۴ ۱۱۲ ۵۳۱ ۶ ۳
کماسه ۹ ۸.۳ ۱۲ ۱۸ ۲۲ −۰.۸ ۰.۹ ۲۴.۲ ۲۶ ۲۹۹ ۴۶۵ ۷ ۲۰
چفیبر ۹ ۱۰.۲ ۷ ۱۶.۳ ۳۳ −۲.۷ ۱.۴ ۳۰.۷ ۲۱.۲ ۶۶ ۹۴۵ ۵ ۰
بورس ۸.۷ ۷.۵ ۹ ۱۶.۴ ۲۱ ۰.۳ ۱ ۲۱.۲ ۲۰.۹ ۳۶۷ ۱۵۵ ۴ ۱۲
خصدرا ۸.۶ ۹.۷ ۱۰ ۲۴.۷ ۲۱ ۱.۷ ۱.۴ ۴۹.۵ ۳۵.۸ ۸۸۵ ۲۴ ۲ ۱۱
وتوس ۸.۶ ۹.۸ ۹ ۱۸.۷ ۹ −۰.۷ ۱.۳ ۳۵.۲ ۲۷.۷ ۳۹ ۷۵۷ ۷ ۰
بترانس ۸.۵ ۸.۹ ۷ ۱۵.۳ ۱۹ −۱.۱ ۰.۷ ۲۰.۵ ۲۸.۵ ۶۸ ۴۷۵ ۵ ۷
سصفها ۸.۴ ۲.۵ ۵ ۵۷.۳ ۳ ۰.۳ ۰.۸ ۲۳.۹ ۳۰.۱ ۲۶۸ ۱ ۴ ۱۶
کپشیر ۸ ۷.۵ ۸ ۲۰ ۱۵ −۱.۱ ۰.۷ ۲۲.۵ ۳۲.۳ ۳۷ ۴۰۱ ۵ ۲۱
وسدید ۸ ۱۶.۸ ۱۷ ۱۳.۴ ۲۸ −۲.۲ ۲.۷ ۶۷ ۲۴.۶   ۷۳۹ ۱ ۱۰
شلعاب ۸ ۸.۱ ۸ ۱۸ ۱ ۰.۱ ۱.۲ ۲۹.۷ ۲۳.۹ ۸۵ ۱۱ ۴ ۳۳
ثشرق ۷.۷ ۱۵.۱ ۱۲ ۱۴.۸ ۱۶ −۱.۲ ۱ ۴۰.۲ ۳۹.۱   ۴۰۷ ۵ ۳
ولساپا ۷.۷ ۱۲.۴ ۶ ۱۹.۲ ۴۷ −۳.۳ ۵.۱ ۸۲.۷ ۱۶.۲ ۶۹ ۱۷۳۹ ۵ ۱۰
تکنو ۷.۴ ۵.۱ ۷ ۲۵.۶ ۱۴ ۰.۶ ۰.۶ ۱۹.۲ ۲۹.۶ ۳۹۶ ۱۱۰ ۵ ۲
خنصیر ۷.۳ ۶.۹ ۶ ۱۵.۴ ۶ −۰.۴ ۰.۸ ۱۷.۵ ۲۳.۳ ۲۲ ۲۱۶ ۵ ۱۷
خپارس ۷.۲ ۶.۷ ۷ ۱۸ ۰ ۰ ۱.۲ ۲۶.۶ ۲۱.۳   ۸ ۳ ۲۱
کسرا ۷.۲ ۱۲.۱ ۸ ۱۷.۳ ۵۴ ۱.۶ ۰.۶ ۲۱.۸ ۳۸.۵ ۶۹۰ ۵۷۱ ۵ ۲۴
کدما ۷ ۷.۳ ۷ ۱۴.۶ ۴ ۰ ۱.۱ ۲۰.۷ ۱۹.۶ ۱۴۸ ۵۵ ۵ ۶
غبشهر ۶.۹ ۵.۵ ۵ ۲۷.۴ ۸۰ −۴.۷ ۱.۱ ۱۷.۶ ۱۵.۷ ۱۰۵ ۱۰۴۵ ۴ ۲۵
های وب ۶.۸ ۵.۴ ۶ ۱۶.۵ ۱۵ −۱ ۰.۸ ۱۴.۵ ۱۷.۶ ۱۵ ۲۰۱ ۳ ۱۴
ملت ۶.۷ ۹ ۶ ۱۵.۵ ۲۲ −۱.۵ ۱.۵ ۲۹.۳ ۱۹.۵   ۴۹۶ ۵ ۱۵
شکربن ۶.۷ ۱۲.۹ ۸ ۱۹.۱ ۸۵ ۰.۴ ۰.۸ ۲۲.۶ ۳۰ ۱۰۱۶ ۶۵۷ ۴ ۷
غالبر ۶.۷ ۲۷.۶ ۱۲ ۱۴.۲ ۱ ۰ ۱.۴ ۸۸ ۶۳.۷   ۳۷ ۴ ۱۱
حفاری ۶.۵ ۱۳.۴ ۸ ۱۸.۱ ۵۳ −۲.۲ ۱.۵ ۴۰.۸ ۲۷.۹ ۱۵۴ ۴۱۴ ۴ ۱۱
اسیاتک ۶.۳ ۷.۱ ۱۱ ۱۵.۳ ۳۵ ۰.۳ ۱.۵ ۲۱.۸ ۱۴.۲ ۱۸۰ ۱۲۱ ۴ ۲
حتاید ۶.۲ ۵.۹ ۱۲ ۲۰.۹ ۴۸ ۲.۴ ۰.۹ ۱۶.۶ ۱۸.۵ ۴۵۷ ۹۲ ۳ ۰
ساربیل ۶.۱ ۱۰.۸ ۹ ۲۱.۶ ۲۵ −۱.۵ ۱.۵ ۴۷.۵ ۳۰.۸ ۲ ۱۵۱۵ ۴ ۰
وآذر ۶.۱ ۵ ۹ ۱۶.۵ ۵ −۰.۱ ۰.۷ ۱۳.۲ ۱۸.۳ ۵۰ ۲۲۹ ۴ ۱۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثفارس
 • دسبحان
 • ثشاهد
 • ثامان
 • شسینا
 • خکاوه
 • ورنا
 • کالا
 • حفارس
 • فاذر
 • کاما
 • ثبهساز

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • دسبحان
 • حفارس
 • شسینا
 • پسهند
 • غبشهر
 • ثمسکن
 • برکت
 • ولساپا
 • چفیبر
 • وسدید
 • حفاری
 • دفارا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • خکاوه
 • ثامید
 • وساپا
 • حتاید
 • خپویش
 • خصدرا
 • کسرا
 • البرز
 • خاهن
 • غگل
 • شاملا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • رتکو
 • دسبحان
 • پسهند
 • غالبر
 • ثفارس
 • حفارس
 • پلوله
 • شاملا
 • سکارون

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • سغرب
 • قهکمت
 • غبشهر
 • دسبحان
 • تکنو
 • دروز
 • نمرینو
 • لوتوس

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۹۸.۶ ۸۰.۶ ۶۹ ۱۴.۲ ۱۱۰ −۱۶۶.۱ ۱.۸ ۱۳۱.۲ ۷۱.۴ ۹۵۱۳ ۹۶۳۳ ۰ ۰
فیروزا ۲۲۵.۱ ۳۰۷.۵ ۱۸۴ ۱۵.۳ ۱۶۱ ۲۳.۹ ۰.۵ ۱۱۹.۸ ۲۶۱.۱ ۹۶۶۶ ۱۶۹۴۴ ۰ ۰
اعتماد ۱۹۶.۷ ۹۹ ۱۲۴ ۱۳.۷ ۱۲۱ ۳۲.۳ ۰.۷ ۹۰ ۱۲۲.۸ ۱۳۵۰۱ ۵۴۰۵ ۰ ۰
ثبات ۱۷۴.۳ ۲۴۶.۸ ۳۲۵ ۱۵.۹ ۱۷۷ ۹.۲ ۰.۵ ۶۳.۱ ۱۲۵.۳ ۲۲۶۶۹ ۱۳۵۸۶ ۰ ۰
یاقوت ۱۶۰.۹ ۴۲.۷ ۵۰ ۱۱.۹ ۴۹ −۳۳.۹ ۱.۳ ۸۵.۷ ۶۷.۴ ۲۲۲۱ ۹۳۴۵ ۰ ۰
کمند ۱۳۷ ۶۶.۷ ۶۵ ۱۴.۸ ۷۷ −۲۰.۴ ۰.۸ ۱۱۰.۸ ۱۳۸ ۸۴۶۳ ۱۵۶۷۹ ۰ ۱
همای ۱۲۴.۷ ۴۵.۷ ۴۴ ۱۵.۱ ۳۸ −۱۹.۷ ۱.۱ ۱۱۴.۵ ۱۰۸.۱ ۶۹۱۸ ۱۱۱۷۳ ۰ ۱
داریک ۱۰۱.۵ ۷۰.۲ ۴۵ ۱۴.۲ ۱۲۵ −۱ ۱.۱ ۷۷.۲ ۷۳.۵ ۱۰۴۵۹ ۱۵۹۴۴ ۰ ۰
کیان ۹۰.۳ ۳۹.۴ ۵۵ ۱۲.۹ ۸۵ ۰.۸ ۰.۹ ۵۴.۷ ۶۲.۸ ۴۳۰۱ ۴۷۳۴ ۰ ۰
سپر ۸۹.۴ ۱۱۳.۹ ۱۲۹ ۱۴.۳ ۱۵۶ −۹.۸ ۱.۳ ۷۹.۴ ۶۱.۶ ۱۰۸۱۸ ۱۸۶۸۳ ۰ ۰
آکورد ۴۷.۳ ۵۹.۵ ۷۵ ۱۲.۲ ۱۱۸ −۸ ۱.۵ ۶۹.۶ ۴۷.۸ ۴۸۰۳ ۳۵۶۲ ۰ ۰
هامرز ۴۶.۹ ۱۷۲.۴ ۲۰۹ ۲۸.۳ ۱۷۸ −۶.۶ ۱.۷ ۱۲۰.۵ ۷۰.۳ ۷۶۹۱ ۱۵۰۲۱ ۰ ۱
صایند ۴۶.۱ ۴۶.۴ ۵۰ ۱۳.۶ ۶۴ −۲۳ ۱.۲ ۹۱.۶ ۷۵.۳ ۱۰۷۵ ۱۳۱۱۴ ۰ ۰
پارند ۴۵.۶ ۸۸ ۱۱۷ ۱۵ ۱۳۳ ۰.۲ ۰.۶ ۷۱.۲ ۱۱۶.۳ ۴۳۴۷ ۵۰۴۲ ۰ ۱
سپیدما ۳۲.۴ ۶۳.۳ ۲۸۷ ۱۱.۴ ۱۷۱ −۱.۸ ۲.۴ ۳۲.۷ ۱۳.۴ ۱۳۴۲۷ ۲۸۶۳ ۰ ۰
کارین ۱۸.۴ ۱۵۴.۴ ۱۳۱ ۱۶.۱ ۱۵۱ ۳.۴ ۰.۵ ۸۳.۲ ۱۵۴.۹ ۱۵۵۴۴ ۴۰۵۹ ۰ ۱
تصمیم ۱۱.۷ ۴۱.۴ ۱۳۲ ۱۲ ۹۸ ۰.۴ ۱.۲ ۵۶.۳ ۴۶.۴ ۲۹۵۵ ۱۸۴۶ ۰ ۰
آسامید ۱۱.۵ ۱۰۷.۷ ۱۲۸ ۱۴.۷ ۱۷۵ −۰.۸ ۱.۶ ۴۸.۲ ۳۰.۹ ۳۲۱۴ ۳۴۸۹ ۰ ۰
خاتم ۵.۲ ۷۷.۶ ۵۹ ۱۱.۴ ۱۳۲ ۱.۱ ۰.۴ ۳۷.۴ ۸۶ ۲۰۰۱ ۹۵۸ ۰ ۰
مانی ۴.۹ ۲۰.۷ ۳۵ ۱۲.۹ ۹۵ −۰.۲ ۱.۲ ۳۱.۲ ۲۵.۳ ۲۲۳۶ ۸۰۳ ۰ ۰
فردا ۴.۵ ۴۵.۵ ۳۴۳ ۱۲.۴ ۱۲۸ −۱.۳ ۱.۸ ۵۰.۴ ۲۷.۴ ۷۳۱ ۳۵۲۸ ۰ ۰
امین یکم ۴.۱ ۱۵.۹ ۳۶ ۱۵.۲ ۱۶ ۰ ۰.۹ ۴۲.۲ ۴۷.۱ ۱۵۲ ۳۳۴ ۰ ۱
یارا ۲.۵ ۴۹.۸ ۸۹ ۱۴.۲ ۱۱۵ −۱.۵ ۶.۷ ۱۱۳.۱ ۱۶.۹ ۷۲۸ ۱۱۰۰ ۰ ۰
گنجینه ۱.۸ ۱۸۰.۶ ۳۲۷ ۱۶.۷ ۱۸۳ ۰.۱ ۰.۵ ۳۵.۷ ۶۵.۶ ۸۴۹ ۵۳۶ ۰ ۱
دارا ۱.۷ ۹۱.۷ ۲۲۱ ۱۳.۶ ۱۰۲ ۱.۵ ۰.۱ ۱۵.۵ ۲۲۷.۵ ۱۶۳۴ ۵۰ ۰ ۰
سپاس ۰.۵ ۳۸.۲ ۲۷۹ ۱۲ ۱۰۰ ۰.۵ ۰ ۰.۹ ۵۰.۸ ۴۵۷ ۱ ۰ ۰
ارمغان ۰.۳ ۱۵.۱ ۹۸ ۱۰ ۴۴ −۰.۱ ۱ ۲۳.۸ ۲۲.۹ ۱ ۱۲۶ ۰ ۱
سخند ۰.۱ ۴.۳ ۶ ۱۵ ۱۵۷ ۰ ۰.۱ ۰.۷ ۷ ۷۲ ۲۵ ۰ ۰
گنجین ۰ ۴.۳ ۲۹ ۱۰ ۱۰۰ ۰ ۰.۱ ۰.۷ ۶.۲ ۱۲ ۱ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

دی ۸۵.۹ ۷.۵ ۵ ۲۷.۱ ۵۹ ۵.۷ ۱.۴ ۳۳.۵ ۲۳.۸ ۲۱۸۲ ۲۰۶۱ ۴ ۸
دسبحان ۴۶.۱ ۳۴ ۶ ۲۶ ۸۸ −۳۸.۱ ۲.۹ ۱۱۰.۷ ۳۷.۶ ۲۰۷ ۷۸۷۰ ۴ ۴۲
وآیند ۲۷.۹ ۱۶.۹ ۲۲ ۱۸.۲ ۴۱ ۳.۷ ۱.۴ ۵۷.۲ ۴۲ ۲۵۹۵ ۷۹۶ ۱ ۸
وسالت ۲۱.۷ ۲۵.۸ ۱۶ ۱۶.۱ ۹۷ ۱۱.۹ ۰.۴ ۲۲.۴ ۵۵.۴ ۵۴۴۴ ۲۲۵۶ ۳ ۴
آباد ۱۵.۷ ۱۷.۶ ۹ ۱۴.۴ ۲ ۰.۳ ۰.۶ ۳۸.۱ ۶۵.۷ ۱۰۳   ۵ ۳۴
ومعلم ۱۳.۴ ۱۱.۲ ۴ ۲۸.۷ ۸۲ −۱۰.۹ ۲.۸ ۴۶ ۱۶.۵ ۱۲ ۲۱۷۹ ۵ ۱۶
حآسا ۱۳.۲ ۷.۲ ۵ ۱۶.۹ ۲ −۰.۱ ۰.۶ ۱۸.۶ ۳۰.۵ ۳۹ ۶۴ ۵ ۱۳
پسهند ۹.۹ ۲۹.۳ ۹ ۱۴.۲ ۶۵ −۶.۴ ۲.۳ ۶۸.۵ ۲۹.۹ ۱ ۱۲۷۹ ۳ ۲
فنفت ۹.۲ ۱۰.۸ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰.۱ ۰.۵ ۲۰.۲ ۳۹.۹ ۲۱۲ ۱۰۸ ۳ ۹
چفیبر ۹ ۱۰.۲ ۷ ۱۶.۳ ۳۳ −۲.۷ ۱.۴ ۳۰.۷ ۲۱.۲ ۶۶ ۹۴۵ ۵ ۰
بنو ۶.۸ ۷.۹ ۵ ۱۵.۵ ۴۴ −۲.۷ ۱.۶ ۲۲.۵ ۱۴.۱ ۱۸۴ ۹۴۶ ۵ ۱۲
ملت ۶.۷ ۹ ۶ ۱۵.۵ ۲۲ −۱.۵ ۱.۵ ۲۹.۳ ۱۹.۵   ۴۹۶ ۵ ۱۵
ساربیل ۶.۱ ۱۰.۸ ۹ ۲۱.۶ ۲۵ −۱.۵ ۱.۵ ۴۷.۵ ۳۰.۸ ۲ ۱۵۱۵ ۴ ۰
معیار ۶ ۲۲ ۱۹ ۱۴.۳ ۱ ۰.۱ ۱.۴ ۷۴.۹ ۵۱.۸ ۳۹ ۸ ۲ ۱۰
زپارس ۵.۵ ۸.۹ ۸ ۱۶.۳ ۳۴ −۱.۳ ۱.۷ ۳۰.۲ ۱۷.۴ ۹۲ ۸۰۸ ۴ ۱۵
فالوم ۵ ۲۵ ۲۲ ۱۷.۵ ۸۵ −۱.۸ ۱.۸ ۵۹.۷ ۳۳.۹ ۴۱۹ ۱۰۰۷ ۲ ۳
افق ۵ ۱۵.۵ ۱۵ ۱۵.۹ ۱۱۶ −۲.۶ ۳.۱ ۲۹.۴ ۹.۴ ۸۱۴ ۸۵۲ ۳ ۰
خعمرا ۴.۱ ۱۳ ۱۳ ۱۴.۴ ۷۰ −۰.۲ ۱.۴ ۲۷.۸ ۱۹.۹ ۱۳۴۶ ۷۷۹ ۰ ۲۴
غگرجی ۳.۴ ۷.۷ ۵ ۲۳.۴ ۵۳ −۰.۸ ۳.۳ ۴۹.۱ ۱۵.۱ ۲۴۴ ۴۴۰ ۴ ۱
پلوله ۳.۲ ۲۲.۳ ۱۲ ۱۷.۳ ۵۹ ۰.۳ ۱.۴ ۶۳.۱ ۴۶.۱ ۳۶۵ ۳۹۰ ۴ ۸
وثنو ۳.۱ ۱۵.۷ ۹ ۲۴.۷ ۴۷ ۱.۴ ۰.۶ ۴۳.۹ ۷۰.۱ ۷۱۶ ۳۰ ۴ ۲۲
ثجنوب ۲.۶ ۱۳.۶ ۷ ۱۸.۵ ۶۱ ۰.۸ ۰.۵ ۲۴.۵ ۴۴.۹ ۴۰۱ ۲۱۴ ۴ ۶
دروز ۱.۹ ۱۰.۲ ۸ ۲۵.۱ ۱۵ −۰.۲ ۰.۵ ۳۵.۱ ۶۵.۵ ۲۴ ۲۴۰ ۳ ۱۵
وپخش ۱.۸ ۷.۲ ۴ ۳۲.۳ ۱۰۵ ۱.۵ ۰.۱ ۲.۹ ۳۷.۵ ۴۱۸ ۲۰۵ ۳ ۲۹
سخوز ۱.۶ ۷.۲ ۵ ۲۴.۳ ۱۲۷ ۰.۲ ۰.۳ ۷.۲ ۲۳.۵ ۵۶۸ ۴۵۶ ۴ ۱۵
دهدشت ۱.۶ ۲۱.۲ ۱۳ ۱۴ ۴۸ ۰.۸ ۰.۴ ۲۶.۵ ۶۵.۶ ۷۵۳   ۳ ۳۲
لخزر ۱.۲ ۱۰.۸ ۴ ۱۴.۷ ۶۰ −۰.۷ ۲ ۲۸.۶ ۱۴.۲ ۱۸ ۳۵۴ ۴ ۶
کایتا ۰.۸ ۲۹.۶ ۱۱ ۲۸ ۴۷ ۰.۴ ۰.۴ ۶۹.۶ ۱۹۸.۸ ۳۷۸   ۲ ۲۲
ثاصفا ۰.۸ ۹ ۱۱ ۱۳ ۱ ۰ ۱.۸ ۳۱.۶ ۱۷.۴   ۹ ۱ ۱۰
غگز ۰.۴ ۷.۸ ۶ ۳۲.۲ ۰ ۰ ۱.۶ ۶۱.۲ ۳۸.۹     ۴ ۲۳

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • دسبحان
 • معیار
 • پسهند
 • پلوله
 • غگز
 • فالوم
 • وآیند
 • غگرجی
 • ساربیل
 • ومعلم
 • دی
 • ثاصفا
 • چفیبر
 • زپارس
 • افق

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • کایتا
 • وثنو
 • آباد
 • دهدشت
 • دروز
 • وسالت
 • ثجنوب
 • فنفت
 • وپخش
 • حآسا
 • سخوز

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۱.۴ همت بوده در حالی که حجم عادی معاملات تقریباً ۱.۸ همت است. فاکتور بازیگر تقریباً ۱۰ است و نشان می‌دهد که کد به کد کمتر اتفاق افتاده ولیکن نوسان روزانه زیاد بوده است و به همین علت فاصله‌ی حجم موثر از حجم عادی بازار زیاد شده است. این افت قابل توجه حجم در صورت تداوم، موجب ایجاد کف جدید در شاخص کل می‌شود! اگر به اسکرین‌شات اندیکاتور آماری شاخص کل و شاخص هم‌وزن نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که حجم معاملات امروز تقریباً در حد کف‌های حجمی مرداد است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۸۸ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۹۶ است.

کدهای حقوقی امروز کاملاً محتاط عمل کردند و با رشد جزئی شاخص، کمی و بیش خارج شدند. در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۵ درصد با قدرت حقوقی ۱.۱۵ و در عموم بازار نیز منفی ۱ درصد با قدرت حقوقی ۱.۳۴ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۸ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۱ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۵.۷ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰ و در شاخص‌سازها به ۹.۹ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۲۲۱ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۰.۹۹ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۸۴ و سرانه‌ی خرید حدود ۹۷ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به مثبت ۴۶ و منفی ۳۵۷ افزایش پیدا کرد.

برآیند تحلیل با ۳ روش فوق این است که با توجه به افت قابل توجه حجم معاملات، شاخص نیاز به اصلاح دارد و رفتار کدهای حقوقی و همین‌طور تراز ۱۷ روزه صندوق‌های ثابت نیز این موضوع را نشان می‌دهد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: