در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۶۸۳.۲ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۶.۹ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۳۱ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۰.۵۹
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۷.۱ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۲۰ 
 • نمادهای صف خرید : ۱۱
 • ارزش صف‌های خرید : ۱۱۰ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۶۲۵
 • نمادهای صف فروش : ۲۶۵
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۲۲۰ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران کاملاً نزولی بود و در نهایت افت شاخص سنگین و حدود ۲.۵۱ درصد است. شاخص هم‌وزن حتی بیش از شاخص کل سقوط کرد و به طور متوسط قیمت‌ها ۳.۶۷ درصد کاهش پیدا کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۱۳۱.۲ ۲۲.۱ ۱۵ ۱۸.۶ ۱۰۳ ۶۶.۲ ۰.۴ ۱۹.۴ ۵۲.۵ ۶۲۷۸ ۱۲۸۱ ۳ ۵
فملی ۱۱۴.۱ ۲۵.۵ ۱۵ ۱۸.۶ ۱۴۶ ۴۳.۹ ۰.۴ ۱۱.۳ ۳۱.۷ ۱۱۷۰۹ ۳۴۱۶ ۲ ۶
ذوب ۱۱۰.۴ ۱۴.۳ ۱۳ ۲۱.۴ ۴۳ −۱۸.۵ ۱.۴ ۵۳.۳ ۳۷ ۹۲۵ ۱۹۸۶ ۴ ۲
خودرو ۱۰۶.۱ ۱۴.۴ ۱۱ ۱۷.۲ ۵۹ ۴۷ ۰.۳ ۱۸.۵ ۵۹ ۲۶۱۳ ۱۱۳۵ ۳ ۸
وتجارت ۹۳.۶ ۱۹.۹ ۱۷ ۲۴.۸ ۱۰۳ ۴۷.۸ ۰.۳ ۲۰.۸ ۶۸.۸ ۳۷۶۹ ۱۸۷۱ ۴ ۲
شستا ۸۲.۲ ۹.۲ ۹ ۲۲.۳ ۶۵ ۳۸.۱ ۰.۷ ۲۰.۸ ۳۱.۳ ۱۵۸۲ ۳۹۲ ۳ ۴
شپنا ۸۱.۴ ۱۵.۶ ۱۴ ۱۶.۳ ۸۲ ۳۵.۶ ۰.۵ ۱۸.۷ ۳۷.۸ ۲۴۶۲ ۱۱۱۶ ۳ ۸
فولاد ۶۹.۴ ۱۱.۵ ۱۳ ۱۵.۵ ۹۰ ۲۷.۸ ۰.۴ ۱۰.۸ ۲۹.۱ ۳۲۲۶ ۱۰۷۷ ۳ ۶
خساپا ۵۵.۶ ۱۴.۹ ۱۱ ۱۶ ۶۳ ۲۹.۵ ۰.۴ ۱۸.۳ ۴۹.۱ ۳۲۲۴ ۶۸۶ ۴ ۶
شبندر ۴۹.۹ ۱۲.۲ ۱۱ ۱۵.۷ ۶۶ ۳۲.۶ ۰.۳ ۱۲.۱ ۳۸.۷ ۳۶۶۱ ۵۳ ۳ ۱۵
شتران ۴۶.۶ ۱۰.۸ ۱۰ ۱۶.۲ ۸۱ ۲۸.۴ ۰.۳ ۹.۸ ۳۰.۱ ۵۵۰۲ ۶۸۰ ۳ ۸
پترول ۳۹.۳ ۶.۹ ۶ ۱۸.۵ ۲۶ ۷.۶ ۰.۴ ۱۴.۱ ۳۱.۸ ۸۱۹ ۳۳۳ ۴ ۱۲
وبصادر ۳۸.۲ ۱۵.۱ ۱۱ ۲۴.۲ ۱۱۶ ۶.۷ ۱.۱ ۳۱ ۲۸.۶ ۲۳۳۰ ۱۱۱۲ ۳ ۶
نوری ۲۹.۲ ۱۹.۲ ۱۳ ۱۴.۶ ۹۸ ۱۸.۵ ۰.۳ ۱۰.۸ ۴۱.۸ ۵۸۸۷ ۱۰۲۴ ۲ ۴
پارسان ۲۸ ۲۰.۳ ۱۴ ۲۸.۹ ۷۴ ۱۰.۷ ۰.۴ ۴۰.۹ ۱۰۹.۴ ۱۷۴۱ ۱۲۳۹ ۳ ۴
اخابر ۲۶.۷ ۱۲.۲ ۱۰ ۱۷.۳ ۲۴ ۰.۴ ۰.۵ ۲۶.۶ ۵۳.۴ ۴۳۰ ۷۴۷ ۵ ۱۱
شپدیس ۲۲.۳ ۱۰.۹ ۱۲ ۱۳.۱ ۵۴ ۱۱.۸ ۰.۳ ۱۰.۱ ۳۷.۸ ۹۱۲ ۱۶ ۳ ۵
تاپیکو ۱۶.۳ ۱۴.۸ ۱۳ ۲۳.۲ ۸۷ ۷.۷ ۰.۸ ۳۲.۸ ۳۹.۹ ۲۷۱۶ ۶۳۴ ۳ ۵
رمپنا ۱۶.۳ ۱۰.۷ ۹ ۲۳ ۵۸ ۹.۱ ۰.۱ ۱۳.۱ ۹۶.۸ ۱۰۵۲ ۷۵ ۳ ۷
صبا ۱۴.۷ ۱۰.۱ ۶ ۲۴.۲ ۶۸ ۹.۹ ۰.۵ ۱۸.۴ ۳۸.۶ ۱۴۱۷ ۴ ۳ ۲۱
شیران ۱۳.۷ ۷.۵ ۶ ۱۹.۶ ۶۲ ۶.۶ ۰.۴ ۱۰.۵ ۲۹.۹ ۱۰۷۲ ۱۹۵ ۳ ۶۵
وغدیر ۱۳.۵ ۱۲.۹ ۱۳ ۱۸.۱ ۷۷ ۷ ۰.۷ ۲۱.۵ ۳۰.۵ ۷۹۳ ۴۲۷ ۳ ۳
شبریز ۱۳ ۷.۳ ۸ ۱۹.۲ ۷۱ ۷.۵ ۰.۵ ۱۰.۸ ۲۲.۹ ۱۳۹۱ ۴۲۷ ۳ ۲۰
ومعادن ۱۱.۹ ۷.۶ ۸ ۱۵.۶ ۶۴ ۶.۲ ۰.۳ ۸.۴ ۲۴.۵ ۱۳۸۸ ۱۳۸ ۳ ۱۳
وپارس ۱۱.۷ ۷.۱ ۶ ۱۶.۵ ۲۶ ۲.۹ ۰.۴ ۱۳.۳ ۳۰.۸ ۷۴۲ ۳۴ ۴ ۱۴
شگویا ۱۰.۴ ۷.۸ ۷ ۱۶.۲ ۶۵ ۵.۱ ۱ ۱۶.۲ ۱۶.۴ ۸۵۳ ۸۵۲ ۳ ۱۲
همراه ۹.۵ ۵.۷ ۶ ۱۵.۴ ۲۱ ۲ ۰.۳ ۹.۲ ۳۰.۳ ۶۴۸   ۴ ۶
شیراز ۹.۴ ۸.۳ ۸ ۱۸.۹ ۶۷ ۵.۱ ۰.۴ ۱۰.۹ ۲۸ ۱۱۲۶ ۲۹۲ ۳ ۶
فارس ۹.۱ ۹.۷ ۱۷ ۱۵.۶ ۹۸ ۵.۴ ۰.۴ ۷.۴ ۲۰.۱ ۱۴۱۹ ۵۶۹ ۲ ۸
فخوز ۸.۱ ۷.۵ ۷ ۱۸.۸ ۷۶ ۴ ۰.۸ ۱۴.۷ ۱۸ ۸۴۰ ۲۷۱ ۳ ۸
تاصیکو ۷.۷ ۱۰.۲ ۱۴ ۲۹.۱ ۱۱۲ ۵.۳ ۰.۳ ۸.۷ ۳۲.۵ ۲۲۸۱ ۱۶۷۰ ۲ ۱۰
شفن ۷ ۶.۳ ۷ ۱۹.۸ ۴۵ ۳.۱ ۰.۴ ۱۱.۱ ۲۷ ۱۰۳۰ ۰ ۴ ۶
کگل ۶.۶ ۸.۱ ۱۱ ۱۷.۵ ۷۵ ۳.۶ ۰.۴ ۹.۶ ۲۳.۲ ۱۰۴۱ ۱۶۹ ۳ ۷
کچاد ۶.۶ ۶.۱ ۶ ۱۸.۱ ۷۷ ۴ ۰.۲ ۵.۵ ۲۳.۶ ۷۳۷ ۱۳۱ ۳ ۹
پارس ۵.۹ ۶.۱ ۷ ۲۴.۸ ۶۰ ۳.۲ ۰.۵ ۱۲.۹ ۲۶.۶ ۱۱۰۷ ۶۵ ۳ ۷
زاگرس ۵.۸ ۷.۶ ۶ ۱۸.۴ ۹۱ ۲.۶ ۰.۴ ۸.۲ ۲۱ ۹۸۶ ۶۵۸ ۲ ۱۲
کاریس ۵.۷ ۲۱.۳ ۲۲ ۲۴.۳ ۱۰۹ ۲ ۰.۷ ۳۴.۸ ۵۰.۹ ۱۳۵۹ ۶۹۴ ۲ ۳
آریا ۵.۴ ۳.۵ ۴ ۱۴.۳ ۲۴ ۱.۲ ۰.۷ ۷.۱ ۱۰.۲ ۶۳۹ ۱۳ ۳ ۷
اپال ۴.۱ ۴.۵ ۳ ۱۴ ۱۷ ۰.۶ ۰.۵ ۷.۷ ۱۵.۷ ۱۶۲ ۵۳ ۳ ۱۱
شخارک ۳.۹ ۸.۲ ۷ ۲۲.۱ ۸۷ ۳.۴ ۰.۱ ۴.۷ ۳۱.۵ ۸۲۲ ۳ ۳ ۳
کاوه ۲.۸ ۸.۳ ۶ ۱۵.۷ ۴۳ ۱.۲ ۰.۷ ۱۶ ۲۲.۸ ۵۸۴   ۳ ۳
بپاس ۲.۶ ۱۷.۵ ۳۴ ۱۲.۴ ۱۵ ۰.۴ ۰.۶ ۲۸.۲ ۵۱ ۳۸۵   ۲ ۱۰
هرمز ۲.۵ ۲.۸ ۵ ۲۹.۸ ۸۱ ۱.۵ ۰.۳ ۴.۳ ۱۴.۵ ۵۸۷ ۹۵ ۳ ۹
مبین ۲.۴ ۵.۱ ۹ ۲۱ ۷۷ ۰.۷ ۰.۴ ۷.۶ ۲۰.۱ ۶۰۸ ۵۵۷ ۲ ۹
کگهر ۲.۲ ۸.۴ ۱۳ ۳۲.۸ ۱۲۹ ۰.۷ ۰.۹ ۱۷.۳ ۱۹.۳ ۵۶۴ ۳۴۸ ۲ ۱
وصندوق ۱.۴ ۱۱.۸ ۱۰ ۱۶.۱ ۱۲۳ ۰.۸ ۰.۴ ۶.۲ ۱۷.۶ ۳۰۶ ۲۳۱ ۳ ۱۵
وامید ۱.۲ ۷.۳ ۱۰ ۲۰.۵ ۱۰۷ ۰.۸ ۰.۵ ۷.۵ ۱۵.۵ ۱۰۶۲ ۱۲۴ ۳ ۷
جم ۰.۷ ۲.۹ ۱۰ ۲۹.۲ ۶۳ ۰.۴ ۰.۹ ۱۰.۴ ۱۱.۲ ۴۲۳ ۱۲ ۳ ۹
مارون ۰.۶ ۴.۴ ۵ ۱۳.۸ ۶۹ ۰.۴ ۰.۳ ۳.۳ ۱۲.۳ ۳۸۲   ۲ ۴
شکبیر ۰.۱ ۴.۵ ۱۲ ۱۰.۶ ۴ ۰ ۱ ۹.۲ ۸.۹ ۵   ۱ ۱۶

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • فملی
 • ذوب
 • خودرو
 • وتجارت
 • شستا
 • شپنا
 • فولاد
 • خساپا
 • شبندر
 • شتران
 • پترول

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ذوب
 • شکبیر
 • اخابر
 • بپاس
 • جم
 • مارون
 • اپال
 • مبین
 • کگهر
 • وصندوق
 • وامید
 • آریا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبملت
 • وتجارت
 • خودرو
 • فملی
 • شستا
 • شپنا
 • شبندر
 • خساپا
 • شتران
 • فولاد
 • نوری
 • شپدیس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • پارسان
 • شپنا
 • خساپا
 • تاپیکو
 • خودرو
 • ذوب
 • وغدیر
 • شبندر
 • اخابر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • هرمز
 • جم
 • پارسان
 • پارس
 • صبا
 • تاپیکو
 • رمپنا
 • شستا
 • شخارک

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خزامیا ۵۸.۷ ۱۲.۳ ۱۰ ۱۷.۱ ۲۵ ۰.۴ ۰.۵ ۲۵.۵ ۵۳.۷ ۲۵۲۴ ۲۳۸۱ ۵ ۲۱
وساپا ۳۴ ۱۴.۲ ۱۱ ۱۶.۲ ۱۸ ۳.۴ ۰.۶ ۳۱ ۵۲.۷ ۹۶۱ ۴۵۸ ۵ ۱۰
سصفها ۳۰.۴ ۶.۵ ۵ ۳۳.۹ ۶ ۰.۲ ۱.۱ ۳۹.۱ ۳۵.۸ ۴۹۶ ۲۱۱ ۴ ۱۶
شپلی ۲۸.۵ ۲۰.۶ ۱۴ ۱۷.۹ ۱۵ ۰.۴ ۰.۷ ۵۶.۲ ۷۷.۴ ۴۷۵ ۹۷۶ ۳ ۱۵
ثفارس ۲۷.۸ ۱۸.۳ ۱۶ ۲۲.۲ ۸۳ ۲۰.۷ ۰.۵ ۲۸.۱ ۵۱.۱ ۷۲۶۸ ۲۹۷ ۴ ۰
ورنا ۲۶.۷ ۱۷.۴ ۱۲ ۱۴.۹ ۲۷ ۱.۵ ۰.۷ ۳۶.۲ ۴۹.۷ ۸۵۶ ۹۳۴ ۶ ۱۰
بورس ۲۶.۵ ۹.۱ ۹ ۱۵.۶ ۲۸ ۵.۳ ۰.۳ ۱۳.۹ ۴۷.۲ ۸۰۱ ۳۶۹ ۴ ۱۱
شسینا ۲۲ ۹.۱ ۸ ۱۶.۳ ۸ ۱.۴ ۰.۴ ۱۸.۷ ۴۳.۱ ۷۸۷ ۵۲ ۷ ۱۱
کالا ۲۱.۲ ۸.۳ ۸ ۱۵.۷ ۲۷ ۰ ۰.۳ ۱۳.۷ ۴۲.۸ ۷۰۵ ۵۶۹ ۴ ۵۳
وخارزم ۲۰.۹ ۹.۱ ۱۰ ۱۹.۸ ۳۶ ۶.۸ ۰.۸ ۲۴.۹ ۳۰.۲ ۱۰۲۳ ۱۰۸ ۴ ۰
کسرا ۲۰.۳ ۱۴.۱ ۷ ۱۹.۱ ۴۳ ۸.۲ ۰.۲ ۲۰.۷ ۸۳.۷ ۱۴۱۷ ۷۰ ۵ ۲۲
حتاید ۲۰.۱ ۱۱.۶ ۱۳ ۲۰.۵ ۴۳ ۰.۵ ۱.۵ ۴۲.۲ ۲۹ ۴۸۰ ۴۲۳ ۳ ۰
کاما ۱۹.۷ ۸.۳ ۸ ۱۸.۲ ۱۱ ۲.۱ ۰.۴ ۱۷.۲ ۴۳.۴ ۵۴۱ ۲۳ ۵ ۵
اسیاتک ۱۷.۷ ۱۲.۸ ۱۰ ۱۴.۶ ۲۶ ۳.۶ ۱.۱ ۳۲.۱ ۲۸.۹ ۴۵۵ ۱۷۴ ۴ ۰
خمحرکه ۱۷.۶ ۱۵.۶ ۹ ۱۴.۱ ۳۹ −۰.۹ ۰.۷ ۲۸.۵ ۳۹.۹ ۹۹۴ ۳۹۲۶ ۵ ۷
ثشاهد ۱۷.۵ ۱۲.۲ ۱۲ ۱۳.۵ ۱۶ ۱.۴ ۰.۴ ۱۸.۸ ۵۳.۲ ۲۰۹۴ ۷۴۴ ۵ ۲۳
دانا ۱۷.۴ ۹.۴ ۷ ۱۶.۲ ۲۷ ۴.۷ ۰.۵ ۱۷.۵ ۳۵.۵ ۱۱۸۱   ۴ ۱۰
غزر ۱۷ ۷.۴ ۴ ۱۴.۵ ۱۹ ۲.۵ ۰.۷ ۱۵.۱ ۲۲.۵ ۴۰۴ ۹۲ ۳ ۸
ختوقا ۱۷ ۱۳.۳ ۹ ۱۶.۵ ۱۳ ۲.۱ ۰.۴ ۲۷ ۶۲.۹ ۲۱۲۷ ۵ ۶ ۴
ونیرو ۱۶.۵ ۱۷ ۱۰ ۱۴.۹ ۴۴ ۶.۷ ۰.۹ ۳۵.۳ ۳۸.۵ ۸۷۵ ۱۶۵ ۶ ۱
بترانس ۱۶.۴ ۹ ۷ ۱۵.۴ ۲۳ ۳.۴ ۰.۶ ۱۸.۳ ۲۹.۴ ۳۶۲ ۳۸ ۵ ۱
فرآور ۱۶.۲ ۱۵.۹ ۱۱ ۲۹.۵ ۱۲۳ ۲.۸ ۰.۷ ۲۶.۹ ۳۸.۶ ۱۰۳۵ ۲۸۵۹ ۵ ۹
فسبزوار ۱۶.۱ ۱۴.۶ ۸ ۱۶.۸ ۱۲۵ ۳.۳ ۱.۴ ۲۲.۷ ۱۵.۸ ۱۳۰۶ ۱۶۸۰ ۳ ۴
سیمرغ ۱۵.۳ ۲۰.۵ ۹ ۱۴ ۵۷ ۸ ۰.۵ ۲۳.۹ ۵۰.۳ ۱۰۳۹ ۱۱۱ ۴ ۰
ستران ۱۴.۷ ۸ ۶ ۲۵.۹ ۴۷ −۱.۲ ۰.۶ ۲۴.۶ ۳۸.۳ ۷۲۶ ۸۲۱ ۲ ۴
خپویش ۱۴.۴ ۱۱ ۱۲ ۲۸.۶ ۵۰ ۶.۶ ۰.۵ ۲۹.۵ ۶۲.۱ ۸۵۶ ۱۵۵ ۴ ۱
های وب ۱۴ ۵.۱ ۶ ۱۶.۸ ۱۰ ۰.۶ ۰.۶ ۱۲.۳ ۲۰.۱ ۱۳۶ ۹۸ ۴ ۱۳
کرازی ۱۳.۵ ۵.۵ ۶ ۲۳.۴ ۳۳ ۴.۴ ۰.۳ ۱۲.۲ ۳۶.۲ ۴۹۵ ۱۴ ۴ ۶
لپارس ۱۳ ۱۱.۴ ۸ ۱۴.۲ ۱۰ ۱.۳ ۰.۴ ۱۹.۱ ۵۰.۵ ۱۳۲۵ ۹ ۴ ۷
ثمسکن ۱۲.۱ ۱۰.۷ ۸ ۱۵.۹ ۶ ۰.۵ ۰.۵ ۲۳.۶ ۴۴.۶ ۶۰۸ ۱۰۳ ۶ ۲۰
فروس ۱۲ ۱۰ ۸ ۱۸ ۴۵ −۲.۹ ۰.۷ ۲۳.۱ ۳۱.۷ ۳۱۴ ۱۰۴۵ ۵ ۱۷
برکت ۱۱.۶ ۵.۹ ۶ ۱۳.۸ ۲۰ ۲.۳ ۰.۵ ۱۰ ۱۸.۷ ۷۶۲ ۱۱ ۵ ۱۲
کماسه ۱۱.۵ ۱۲.۱ ۱۳ ۱۴.۸ ۲۵ ۲.۹ ۰.۳ ۱۷.۵ ۵۶.۶ ۴۱۶ ۰ ۷ ۱۹
خنصیر ۱۱.۴ ۸.۶ ۷ ۱۵.۱ ۱۰ ۱.۲ ۰.۳ ۱۴.۱ ۵۱.۴ ۵۹۶ ۰ ۵ ۱۲
زکوثر ۱۱.۱ ۱۸.۳ ۱۲ ۱۶.۶ ۶۶ ۱.۷ ۰.۷ ۳۲.۳ ۴۳.۱ ۴۱۰ ۱۴۱۹ ۵ ۱۲
فجر ۱۰.۹ ۱۲.۳ ۹ ۲۱.۹ ۹۳ ۸.۳ ۰.۴ ۱۲.۴ ۳۴.۵ ۱۳۲۲ ۴۴۴ ۳ ۳
چکاپا ۱۰.۶ ۹.۱ ۱۰ ۱۶.۵ ۵۳ ۵.۶ ۰.۴ ۱۱.۹ ۳۰.۸ ۶۹۵ ۷ ۴ ۳
خشرق ۱۰.۱ ۸.۴ ۷ ۲۵.۸ ۶۸ ۶.۸ ۰.۵ ۱۸.۲ ۳۳.۶ ۱۶۹۷ ۰ ۵ ۵
ولساپا ۱۰ ۷.۶ ۶ ۱۶.۳ ۲۸ ۲.۸ ۰.۴ ۱۲.۵ ۳۳.۴ ۳۰۹ ۳ ۵ ۵
فاسمین ۹.۸ ۵.۱ ۷ ۲۱.۳ ۴۳ ۱.۱ ۰.۴ ۱۰.۲ ۲۸.۵ ۲۹۱ ۲۲۳ ۳ ۱۱
غگل ۹.۷ ۷.۴ ۵ ۱۴.۷ ۲۰ ۲ ۰.۴ ۱۲.۲ ۳۰.۸ ۶۵۶   ۴ ۸
فباهنر ۹ ۴.۷ ۵ ۱۶.۱ ۲۶ ۲.۳ ۰.۵ ۸.۷ ۱۹.۱ ۴۶۹ ۱۹ ۳ ۷
غنوش ۸.۸ ۸.۶ ۷ ۱۳.۴ ۱۴ ۰.۹ ۰.۴ ۱۳.۴ ۳۵.۱ ۵۳۶ ۴۱ ۴ ۱۹
خریخت ۸.۸ ۱۶.۴ ۱۳ ۲۷.۹ ۶۸ ۵.۹ ۰.۴ ۳۳.۶ ۷۶.۸ ۱۴۸۲   ۵ ۳
فسپا ۸.۴ ۱۴.۹ ۷ ۲۰.۶ ۸۲ ۳.۸ ۰.۴ ۱۹.۹ ۴۹.۴ ۱۰۸۰ ۳۱۵ ۴ ۱۱
ساربیل ۸.۴ ۷.۷ ۹ ۴۰.۷ ۴۴ ۲.۸ ۱.۲ ۵۰.۴ ۴۲.۲ ۶۴۹ ۲۱۹ ۴ ۰
پکویر ۸.۳ ۱۳.۹ ۹ ۱۶.۸ ۴۴ ۳.۶ ۰.۵ ۲۴.۲ ۴۴.۴ ۷۲۸   ۵ ۰
تکنو ۸.۲ ۱۲.۶ ۶ ۱۳.۷ ۱۷ ۱.۴ ۰.۴ ۱۸.۸ ۴۸ ۳۳۸ ۹ ۵ ۳
وسینا ۷.۹ ۱۷ ۱۰ ۱۶.۶ ۶۳ ۳.۳ ۰.۴ ۲۲.۷ ۵۰.۵ ۸۲۷ ۲۸۱ ۵ ۶
حفاری ۷.۹ ۱۰.۷ ۸ ۲۳.۳ ۷۷ ۴.۲ ۰.۹ ۲۷.۶ ۳۰.۷ ۸۶۲ ۲۴۶ ۴ ۱۲

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خزامیا
 • وساپا
 • سصفها
 • شپلی
 • ثفارس
 • ورنا
 • بورس
 • شسینا
 • کالا
 • وخارزم
 • کسرا
 • حتاید

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • فروس
 • سیلام
 • بسویچ
 • قشرین
 • ستران
 • خمحرکه
 • پارسیان
 • دروز
 • چکارن
 • کالا
 • کپشیر
 • قنقش

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • فجر
 • کسرا
 • سیمرغ
 • وخارزم
 • خشرق
 • ونیرو
 • خپویش
 • خریخت
 • چکاپا
 • بورس
 • وپترو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • پکرمان
 • ثشرق
 • شپلی
 • سیمرغ
 • سفار
 • دروز
 • خوساز
 • ثفارس
 • زکوثر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سغرب
 • دالبر
 • کخاک
 • سشمال
 • سخوز
 • داسوه
 • ساربیل
 • نمرینو
 • سرود

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

یاقوت ۴۶۲ ۹۹.۸ ۴۷ ۱۳ ۱۱۱ −۱۶۰.۳ ۲.۲ ۱۵۸.۷ ۷۱.۵ ۱۴۶۰۹ ۴۱۹۴۶ ۰ ۰
اعتماد ۲۹۸.۷ ۹۶.۳ ۱۲۸ ۱۶.۴ ۱۳۴ ۵۲.۹ ۱ ۱۰۲.۸ ۱۰۶.۱ ۳۷۶۹۳ ۶۶۶۳ ۰ ۰
کمند ۲۰۶.۴ ۴۶.۲ ۶۶ ۱۵.۲ ۶۸ −۰.۱ ۰.۴ ۶۴.۳ ۱۶۶.۸ ۱۰۰۱۲ ۱۴۰۴۵ ۰ ۰
همای ۱۷۰.۵ ۴۹.۳ ۴۷ ۱۶.۲ ۷۷ ۳۲.۵ ۰.۹ ۹۲.۸ ۱۰۱.۹ ۸۲۱۳ ۱۲۳۹۹ ۰ ۱
سپیدما ۱۷۰.۲ ۲۷۱.۹ ۳۱۱ ۱۴.۶ ۱۹۲ −۰.۷ ۱.۸ ۴۱.۳ ۲۳.۶ ۲۷۲۲۷ ۱۳۶۶۹ ۰ ۰
سپر ۱۴۰.۳ ۱۵۱.۵ ۱۳۷ ۱۵.۱ ۱۶۷ ۱۲.۷ ۰.۷ ۵۹.۸ ۹۱.۲ ۲۰۵۲۶ ۱۱۰۴۴ ۰ ۰
ثبات ۱۳۹.۹ ۱۷۴ ۳۲۸ ۱۵.۲ ۱۶۷ ۱۷.۸ ۰.۶ ۶۵.۹ ۱۰۳ ۱۰۴۶۲ ۱۰۷۷۸ ۰ ۰
کیان ۱۱۵.۶ ۳۴.۸ ۵۷ ۱۲.۹ ۷۶ ۳۸.۱ ۱.۲ ۶۱.۹ ۵۲.۵ ۱۰۴۸۶ ۲۷۶۱ ۰ ۰
فیروزا ۱۰۲.۹ ۱۲۹.۶ ۱۸۷ ۱۴.۴ ۱۳۰ −۹.۸ ۱.۴ ۱۵۲.۳ ۱۱۰.۹ ۵۶۱۷ ۵۵۱۰ ۰ ۰
داریک ۸۷.۶ ۴۵.۱ ۴۳ ۱۵.۲ ۹۰ ۲.۵ ۱.۲ ۸۳.۸ ۶۸.۸ ۱۳۵۹۴ ۷۶۶۱ ۰ ۰
پارند ۷۰.۴ ۶۳.۱ ۱۲۹ ۱۴.۷ ۱۱۴ −۲۴.۶ ۰.۶ ۷۱.۱ ۱۱۱.۸ ۹۲۳۷ ۱۳۰۹۰ ۰ ۰
صایند ۶۰.۷ ۴۶.۳ ۵۰ ۱۴ ۸۲ −۹.۴ ۱.۱ ۷۸.۹ ۷۴.۶ ۳۳۴۰ ۵۸۸۲ ۰ ۰
افران ۴۶۲.۸ ۶۱.۳ ۷۰ ۱۵.۳ ۱۰۶ ۵۴.۵ ۱.۲ ۹۶.۱ ۸۲.۳ ۱۳۶۷۸ ۶۰۸۶ ۰ ۰
ارمغان ۵۲.۷ ۲۵۵.۱ ۵۲ ۳۱.۷ ۱۵۳ ۲۱.۱ ۰.۱ ۷۳ ۵۳۰.۹ ۵۱۰۰۳ ۲۹۸۵۳ ۰ ۰
آکورد ۴۷.۲ ۴۸.۳ ۷۴ ۱۲.۷ ۱۱۱ ۲.۶ ۱.۳ ۶۳.۶ ۴۷.۹ ۵۵۱۳ ۳۱۲۳ ۰ ۰
تصمیم ۱۷.۵ ۴۹.۷ ۱۴۴ ۱۳ ۱۲۱ ۵.۶ ۰.۶ ۳۸.۵ ۶۰.۱ ۶۶۷۶ ۱۹۴۴ ۰ ۰
هامرز ۱۴.۸ ۴۳.۷ ۲۵۴ ۱۴.۸ ۸۱ −۵.۸ ۰.۳ ۶۰ ۱۷۸.۲ ۳۰۸۲ ۲۹۶۵ ۰ ۰
آسامید ۱۲.۸ ۷۹.۳ ۱۲۹ ۱۵.۸ ۹۵ ۰.۱ ۱.۴ ۱۵۴.۷ ۱۱۴.۳ ۶۱۱۹ ۲۰۰۹ ۰ ۰
کارین ۱۱.۹ ۶۷.۴ ۱۲۹ ۱۷.۴ ۹۹ −۶.۲ ۴ ۲۰۲.۷ ۵۰.۴ ۱۴۰۱ ۴۵۲۵ ۰ ۱
مانی ۸.۴ ۲۴.۸ ۳۴ ۱۴.۲ ۶۴ ۱ ۰.۷ ۴۱.۴ ۵۵.۴ ۳۱۸۹ ۲۱۴۹ ۰ ۰
امین یکم ۶.۷ ۲۲.۹ ۳۸ ۱۴ ۵۵ ۰.۴ ۱.۲ ۵۱.۹ ۴۲.۶ ۱۰۳۲ ۵۳۹ ۰ ۱
خاتم ۶.۳ ۶۳.۹ ۵۸ ۱۳ ۱۳۶ ۱.۲ ۰.۸ ۴۴.۸ ۵۹.۱ ۱۶۲۹ ۳۷۲۲ ۰ ۰
فردا ۶.۳ ۴۰.۹ ۳۶۸ ۱۴.۱ ۱۵۰ ۰.۵ ۱.۱ ۲۹.۶ ۲۷.۹ ۱۶۶۸ ۲۲۶۴ ۰ ۰
یارا ۳.۷ ۵۳ ۸۸ ۱۱.۵ ۸۴ ۱ ۰.۶ ۵۴.۲ ۸۶.۶ ۲۰۲۸ ۱۰۵۵ ۰ ۰
دارا ۳.۵ ۹۸.۴ ۲۱۹ ۱۱.۶ ۱۰۵ −۲.۳ ۳.۲ ۱۴۷.۶ ۴۵.۸ ۷۳۹ ۱۴۹۶ ۰ ۰
سپاس ۱.۹ ۴۳.۸ ۳۶۷ ۱۰.۲ ۸۷ ۱.۶ ۰.۱ ۹.۵ ۱۱۰.۸ ۱۶۴۷   ۰ ۰
گنجینه ۰.۲ ۳۳.۵ ۳۱۷ ۱۰ ۸۵ −۰.۲ ۶.۴ ۶۶.۸ ۱۰.۵ ۱ ۱۷۰ ۰ ۱
سخند ۰.۱ ۳.۵ ۶ ۱۳.۳ ۱۰۵ ۰ ۰.۲ ۲.۲ ۹.۸ ۶۴ ۱۹ ۰ ۰
گنجین ۰ ۰.۸ ۳۱ ۱۷.۵ ۱۰۰ ۰   ۱.۵     ۶ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فملی ۱۱۴.۱ ۲۵.۵ ۱۵ ۱۸.۶ ۱۴۶ ۴۳.۹ ۰.۴ ۱۱.۳ ۳۱.۷ ۱۱۷۰۹ ۳۴۱۶ ۲ ۶
ذوب ۱۱۰.۴ ۱۴.۳ ۱۳ ۲۱.۴ ۴۳ −۱۸.۵ ۱.۴ ۵۳.۳ ۳۷ ۹۲۵ ۱۹۸۶ ۴ ۲
وتجارت ۹۳.۶ ۱۹.۹ ۱۷ ۲۴.۸ ۱۰۳ ۴۷.۸ ۰.۳ ۲۰.۸ ۶۸.۸ ۳۷۶۹ ۱۸۷۱ ۴ ۲
خاور ۸۲.۵ ۱۲.۶ ۸ ۲۱.۸ ۳۵ ۱۲.۲ ۰.۵ ۲۹.۷ ۶۵.۶ ۱۳۷۰ ۱۰۴۰ ۵ ۲۰
پترول ۳۹.۳ ۶.۹ ۶ ۱۸.۵ ۲۶ ۷.۶ ۰.۴ ۱۴.۱ ۳۱.۸ ۸۱۹ ۳۳۳ ۴ ۱۲
وکغدیر ۳۴.۴ ۱۱ ۸ ۲۱.۸ ۱۱۰ ۲۸.۱ ۰.۳ ۷.۱ ۲۲.۹ ۳۲۷۵ ۶۹۰ ۲ ۵۱
نوری ۲۹.۲ ۱۹.۲ ۱۳ ۱۴.۶ ۹۸ ۱۸.۵ ۰.۳ ۱۰.۸ ۴۱.۸ ۵۸۸۷ ۱۰۲۴ ۲ ۴
پارسان ۲۸ ۲۰.۳ ۱۴ ۲۸.۹ ۷۴ ۱۰.۷ ۰.۴ ۴۰.۹ ۱۰۹.۴ ۱۷۴۱ ۱۲۳۹ ۳ ۴
بورس ۲۶.۵ ۹.۱ ۹ ۱۵.۶ ۲۸ ۵.۳ ۰.۳ ۱۳.۹ ۴۷.۲ ۸۰۱ ۳۶۹ ۴ ۱۱
کسرا ۲۰.۳ ۱۴.۱ ۷ ۱۹.۱ ۴۳ ۸.۲ ۰.۲ ۲۰.۷ ۸۳.۷ ۱۴۱۷ ۷۰ ۵ ۲۲
حتاید ۲۰.۱ ۱۱.۶ ۱۳ ۲۰.۵ ۴۳ ۰.۵ ۱.۵ ۴۲.۲ ۲۹ ۴۸۰ ۴۲۳ ۳ ۰
رمپنا ۱۶.۳ ۱۰.۷ ۹ ۲۳ ۵۸ ۹.۱ ۰.۱ ۱۳.۱ ۹۶.۸ ۱۰۵۲ ۷۵ ۳ ۷
فسبزوار ۱۶.۱ ۱۴.۶ ۸ ۱۶.۸ ۱۲۵ ۳.۳ ۱.۴ ۲۲.۷ ۱۵.۸ ۱۳۰۶ ۱۶۸۰ ۳ ۴
توسن ۱۶ ۲۴.۲ ۳ ۲۳.۷ ۱۰۱ −۰.۴ ۲.۹ ۱۰۳.۷ ۳۵.۶ ۲۶۰۸ ۱۳۶۹ ۴ ۰
باران ۱۵.۹ ۲۵.۵ ۱۶ ۱۵.۳ ۱۰ ۰.۱ ۲.۷ ۱۳۴.۵ ۴۹.۷ ۸۳۳ ۷۱۴ ۳ ۰
سیمرغ ۱۵.۳ ۲۰.۵ ۹ ۱۴ ۵۷ ۸ ۰.۵ ۲۳.۹ ۵۰.۳ ۱۰۳۹ ۱۱۱ ۴ ۰
فرود ۱۴.۸ ۷.۱ ۴ ۱۴.۴ ۳۵ ۲.۴ ۰.۶ ۱۲.۶ ۲۰.۷ ۴۶۸ ۶۹۸ ۴ ۹
ستران ۱۴.۷ ۸ ۶ ۲۵.۹ ۴۷ −۱.۲ ۰.۶ ۲۴.۶ ۳۸.۳ ۷۲۶ ۸۲۱ ۲ ۴
کرازی ۱۳.۵ ۵.۵ ۶ ۲۳.۴ ۳۳ ۴.۴ ۰.۳ ۱۲.۲ ۳۶.۲ ۴۹۵ ۱۴ ۴ ۶
حآفرین ۱۳.۲ ۸.۶ ۶ ۱۷.۹ ۹ ۱.۱ ۰.۵ ۲۰ ۴۱.۷ ۱۱۳۰   ۴ ۶
شملی ۱۱.۷ ۲۶.۶ ۸ ۱۷.۳ ۸۹ ۹.۹ ۰.۲ ۱۴.۳ ۷۳.۶ ۱۲۶۷ ۲۷۳ ۴ ۸
وپارس ۱۱.۷ ۷.۱ ۶ ۱۶.۵ ۲۶ ۲.۹ ۰.۴ ۱۳.۳ ۳۰.۸ ۷۴۲ ۳۴ ۴ ۱۴
وپست ۱۱.۵ ۱۶.۲ ۱۲ ۱۹.۳ ۵۵ ۶.۲ ۰.۵ ۲۷.۸ ۵۷.۸ ۸۹۴ ۳۷ ۳ ۳
فلات ۱۱ ۲۵.۱ ۱۶ ۱۲.۸ ۲ −۰.۲ ۱.۷ ۸۱.۹ ۴۷   ۱۹۹ ۱ ۳۸
سفارس ۱۰.۵ ۱۶.۶ ۱۴ ۲۶.۹ ۸۶ ۵.۲ ۰.۴ ۲۶.۴ ۶۸.۲ ۱۰۱۰ ۴۷۱ ۴ ۶
خشرق ۱۰.۱ ۸.۴ ۷ ۲۵.۸ ۶۸ ۶.۸ ۰.۵ ۱۸.۲ ۳۳.۶ ۱۶۹۷ ۰ ۵ ۵
ولساپا ۱۰ ۷.۶ ۶ ۱۶.۳ ۲۸ ۲.۸ ۰.۴ ۱۲.۵ ۳۳.۴ ۳۰۹ ۳ ۵ ۵
غدیس ۹.۶ ۱۱.۴ ۷ ۱۵.۷ ۲۸ ۱.۵ ۰.۶ ۲۲.۲ ۳۸.۷ ۵۲۹ ۲۸۹ ۴ ۸
زفکا ۹.۴ ۱۰.۸ ۱۱ ۲۲.۱ ۶۹ ۵.۳ ۰.۵ ۱۹.۲ ۳۸.۴ ۸۶۳ ۶۲۹ ۵ ۰
آریان ۹.۳ ۲۰.۵ ۹ ۴۰.۳ ۱۰۹ ۷.۳ ۰.۲ ۲۰.۷ ۸۹.۴ ۱۷۴۲ ۷۲۳ ۳ ۴
فسپا ۸.۴ ۱۴.۹ ۷ ۲۰.۶ ۸۲ ۳.۸ ۰.۴ ۱۹.۹ ۴۹.۴ ۱۰۸۰ ۳۱۵ ۴ ۱۱
کلر ۷.۹ ۱۰.۵ ۶ ۱۴.۶ ۲۸ ۰.۵ ۰.۵ ۱۸.۲ ۳۷.۵ ۳۴۷ ۲۱۲ ۵ ۶
زپارس ۷.۷ ۱۵.۵ ۷ ۱۳.۴ ۶۲ ۴.۷ ۰.۴ ۱۶ ۳۸.۷ ۱۵۸۲   ۴ ۱۴
فسازان ۷.۷ ۱۰ ۷ ۱۶.۱ ۳۲ ۲.۳ ۰.۵ ۱۶.۶ ۳۴.۸ ۴۰۱ ۵۳ ۵ ۱۲
تجلی ۷.۶ ۷.۲ ۶ ۱۶.۸ ۳۹ ۳ ۰.۴ ۱۱.۹ ۲۷.۱ ۹۸۶   ۳ ۳
چدن ۷.۴ ۹.۱ ۵ ۱۶ ۵۴ ۳.۷ ۰.۳ ۱۱.۳ ۳۳.۲ ۷۶۸ ۶۴ ۵ ۱۰
بسویچ ۷.۲ ۱۱.۹ ۴ ۱۵.۸ ۲۴ −۱.۷ ۱.۵ ۳۶ ۲۴.۲ ۳۲ ۵۷۵ ۴ ۱۵
قشرین ۶.۶ ۱۶.۶ ۱۲ ۱۴.۹ ۲۰ −۱.۳ ۲ ۵۹.۹ ۳۰.۲   ۱۳۰۷ ۲ ۱۸
خکار ۶.۴ ۹ ۵ ۲۲.۳ ۶ ۰.۲ ۱.۷ ۵۰.۳ ۲۹.۴ ۱۳۲ ۵۳ ۵ ۱
وساخت ۵.۸ ۶ ۵ ۱۵.۴ ۲۱ ۱.۲ ۰.۴ ۱۰.۱ ۲۸.۲ ۱۲۳۷ ۲ ۵ ۹
زقیام ۵.۶ ۴.۵ ۴ ۲۸.۹ ۳۶ ۱.۹ ۰.۵ ۱۴ ۲۹.۶ ۳۲۴ ۷۰ ۵ ۶
غدانه ۵.۶ ۸.۱ ۵ ۱۴.۴ ۱۸ ۱ ۰.۴ ۱۳.۴ ۳۵.۲ ۳۲۸   ۴ ۱۲
دروز ۵.۵ ۱۹.۱ ۶ ۳۲.۹ ۵۱ −۰.۴ ۰.۵ ۶۸.۶ ۱۴۰.۳ ۴۰۷ ۵۳۸ ۳ ۱۲
شجم ۵.۴ ۱۴.۹ ۹ ۱۸.۸ ۸۷ ۴.۷ ۰.۲ ۸.۳ ۴۲.۲ ۹۲۰ ۱۶ ۴ ۱
وحکمت ۵.۴ ۲۴.۶ ۸ ۳۸.۸ ۱۶۵ ۱.۵ ۰.۴ ۱۶.۴ ۳۷.۴ ۱۷۳۹ ۳۷۶۵ ۳ ۲۳
پکرمان ۵.۳ ۲۷.۱ ۱۰ ۱۵ ۶۷ ۳.۶ ۰.۵ ۳۱.۷ ۶۶.۹ ۹۰۲   ۴ ۰
زگلدشت ۵.۲ ۲۱.۶ ۹ ۱۴.۳ ۹۲ ۴ ۰.۲ ۱۰.۲ ۴۸.۶ ۱۴۷۱ ۴۰۵ ۵ ۲
سدور ۵.۱ ۱۳.۵ ۷ ۱۸ ۸ ۰.۴ ۰.۶ ۳۳.۶ ۵۷.۵ ۲۰۴ ۱۶ ۵ ۱۸
وبملت ۱۳۱.۲ ۲۲.۱ ۱۵ ۱۸.۶ ۱۰۳ ۶۶.۲ ۰.۴ ۱۹.۴ ۵۲.۵ ۶۲۷۸ ۱۲۸۱ ۳ ۵
وصنعت ۴.۹ ۳.۹ ۳ ۲۶.۶ ۱۹ ۰.۹ ۰.۳ ۱۰.۶ ۳۵.۲ ۴۷۳ ۰ ۳ ۴

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • دشیری
 • باران
 • توسن
 • کفرآور
 • فلات
 • غگز
 • فجام
 • دکیمی
 • قشرین
 • قتربت
 • قنقش
 • ذوب
 • لابسا
 • خکار
 • حاریا

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • کاریز
 • دروز
 • دهدشت
 • پارسان
 • رمپنا
 • آریان
 • شتهران
 • کسرا
 • شملی
 • وتجارت
 • سفارس
 • پکرمان
 • خاور
 • ثجنوب
 • وپست

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۳ همت است در حالی که حجم عادی ۳.۳ همت است. علت این تفاوت، بالا بودن فاکتور بازیگر است و به نظر می‌رسد که میزان کد به کد حقیقی به حقوقی در رنج منفی برای پایین‌تر کشیدن شاخص، نسبتاً زیاد بوده است. خوشبختانه شاخص و حجم معاملات تقریباً به تعادل رسیده‌اند و به لحاظ تحلیل تعادل حجم معاملات با شاخص می‌توان گفت نمودار شاخص تقریباً روی نمودار حجم قرار گرفته است و از این هر چه شاخص نسبت به حجم معاملات بیشتر سقوط کند، ورود کردن و بستن سبد، کم‌ریسک‌تر و بهینه‌تر خواهد بود.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۴۴ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۶۲ است. هر دو رقم بسیار پایین است و به همین جهت افت شاخص بسیار زیاد و حدود ۵۱ هزار واحد است.

کدهای حقوقی امروز برخی از رکوردهای ۴۰ کندل اخیر را جابجا کردند، به عنوان مثال قدرت حقوقی در منتخب ۴۰۰ نماد، به صورت نرمال و واقعی شده، نزدیک به ۲.۸۴ است در حالی که رکورد ۴۰ روزه، ۲.۳ بوده است. سرانه‌ی خرید نیز رکورد قبلی که ۱۱۳۸ میلیون بود به ۱۳۸۸ میلیون رسید. این رکوردشکنی حقوقی‌ها مقدمه‌ی ظاهر شدن سیگنال نوسان‌گیری ۳-۴ روزه است اما به معنی سیگنال قوی برای بستن سبد چند ماهه نیست! جدول زیر خلاصه‌ای از آمار ۴۰۰ نماد منتخب است از ۲۳ مرداد به بعد است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۶ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

به صورت خلاصه در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۴۰ درصد با قدرت حقوقی ۲.۸۷ و در عموم بازار نیز مثبت ۳۱ درصد با قدرت حقوقی ۲.۸۴ بوده است. 

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۶ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۶ رسید که بالاتر از سطح متوسط است. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷.۱ رسید که نزدیک به سطح متوسط است.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۱.۲ و در شاخص‌سازها به ۱۲.۵ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۲۷ میلیارد پول وارد کرده‌اند و این ورود سرمایه با قدرت حقوقی ۱.۶۲ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی پایین‌تر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱.۰۹ و سرانه‌ی خرید حدود ۹۹ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۱۵۵ و منفی ۴۰۵ تغییر کرد.

اگر بازار را با روش تعادل حجم معاملات و شاخص تحلیل کنیم، از این پس ورود کردن کم‌ریسک و منطقی است و به همین صورت با تحلیل بازار با توجه به قدرت خرید حقوقی و حقیقی به این نتیجه می‌رسیم که ورود کردن نسبتاً کم‌ریسک است اما در مقابل تراز صندوق‌های درآمد ثابت منفی است و فاکتور بازیگر که نشان از کد به کد در رنج منفی دارد، نسبتاً زیاد است و نتیجه‌ی تحلیل کردن تراز صندوق‌های ثابت و فاکتور بازیگر این است که افت شاخص تا سطوح پایین‌تر ادامه دارد.

اگر کمی صبر کنیم، احتمالاً تراز صندوق‌ها و فاکتور بازیگر به ارقام مطلوب می‌رسد و لذا سیگنال قوی برای نوسان‌گیری ۳ روزه ظاهر می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: