در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۵۲ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۰۹.۲ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۸ هزار میلیارد تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۷ درصد
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۰.۸۵
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۷.۶ میلیون تومان
 • نمادهای مثبت : ۹۸
 • نمادهای صف خرید : ۲۵
 • ارزش صف‌های خرید : ۱۵۹ میلیارد تومان
 • نمادهای منفی : ۴۰۴
 • نمادهای صف فروش : ۸۶
 • ارزش صف‌های فروش : ۴۶۱ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران نزولی بود و تا پایان ساعت کاری افت شاخص کل حدود ۰.۸۲ درصد و افت شاخص هم‌وزن حدود ۰.۹۴ درصد بود.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شپنا ۸۹.۷ ۱۳.۷ ۱۵ ۱۸.۳ ۱۰۰ ۲۸.۷ ۰.۳ ۱۳.۳ ۴۳.۷ ۴۱۹۷ ۳۰۲۱ ۳ ۶
وبملت ۷۳.۲ ۱۸.۹ ۱۵ ۱۷.۹ ۱۰۷ ۳۲.۲ ۰.۳ ۱۵.۶ ۴۷.۴ ۶۱۶۳ ۱۷۸۷ ۳ ۵
ذوب ۵۵.۶ ۱۵.۳ ۱۲ ۱۸.۳ ۵۷ ۱۵.۳ ۰.۴ ۲۳.۸ ۶۵.۷ ۲۶۰۹ ۱۰۱۷ ۴ ۳
فملی ۵۴.۵ ۲۰.۸ ۱۵ ۱۵.۳ ۱۱۹ ۳۱.۱ ۰.۳ ۱۰.۹ ۳۳.۷ ۴۸۰۴ ۱۲۰۷ ۲ ۶
فولاد ۵۳.۷ ۱۴ ۱۳ ۱۶.۲ ۱۰۹ ۱۶.۳ ۰.۵ ۱۳.۵ ۲۶.۴ ۳۱۲۸ ۱۴۱۵ ۳ ۵
شتران ۴۵.۵ ۱۰ ۱۰ ۱۶.۳ ۹۴ ۱۹.۶ ۰.۴ ۹.۴ ۲۳.۴ ۳۱۲۱ ۱۶۵۹ ۳ ۸
شبندر ۴۳ ۱۰.۴ ۱۲ ۱۷.۱ ۷۳ ۲۴.۱ ۰.۲ ۹.۶ ۴۲.۴ ۲۷۶۵ ۷۲۰ ۳ ۱۵
خودرو ۴۱.۹ ۹.۸ ۱۱ ۱۸.۷ ۵۵ ۱۸.۴ ۰.۶ ۱۹.۱ ۲۹.۸ ۱۲۱۱ ۲۵۹ ۳ ۷
شستا ۴۰.۶ ۸.۶ ۹ ۱۷.۹ ۶۴ ۱۹.۲ ۰.۶ ۱۵.۶ ۲۴.۲ ۱۲۵۱ ۳۸۰ ۳ ۳
وتجارت ۳۳.۶ ۱۷.۹ ۱۷ ۲۲.۳ ۱۱۲ ۱۶.۷ ۰.۵ ۱۹.۶ ۴۱.۸ ۵۳۵۶ ۲۰۶۷ ۴ ۱
خساپا ۲۷.۷ ۹.۳ ۱۱ ۱۷.۶ ۴۰ ۶.۳ ۰.۹ ۲۳.۱ ۲۶.۲ ۴۶۰ ۴۸۷ ۴ ۹
وبصادر ۲۳.۲ ۱۴.۴ ۱۱ ۲۰.۳ ۱۲۰ ۱۲.۱ ۰.۳ ۱۰.۱ ۳۰.۴ ۳۳۱۱ ۵۹۸ ۳ ۵
پترول ۱۹.۴ ۶.۷ ۶ ۱۹.۱ ۴۴ ۱.۵ ۰.۵ ۱۳.۵ ۲۹.۵ ۸۲۶ ۵۸۶ ۴ ۱۱
اخابر ۱۷.۲ ۹.۷ ۱۱ ۱۸.۴ ۲۳ ۳.۷ ۰.۲ ۱۶.۴ ۶۶.۷ ۶۳۲ ۱۳۹ ۵ ۹
بپاس ۱۴.۶ ۴۱.۹ ۳۲ ۳۲.۵ ۹۵ ۱۳.۸ ۰.۲ ۳۶.۳ ۱۶۴.۱ ۶۹۳۷   ۲ ۱۱
فارس ۱۲.۴ ۱۸.۵ ۱۷ ۱۸.۷ ۱۶۰ ۱.۳ ۰.۷ ۱۱.۲ ۱۶.۴ ۲۱۰۹ ۳۰۷۰ ۲ ۱۰
نوری ۱۱.۲ ۱۴.۷ ۱۲ ۱۲.۸ ۹۷ ۷.۱ ۰.۴ ۹.۴ ۲۵.۴ ۲۲۴۹ ۱۹۲۷ ۲ ۴
ومعادن ۱۰.۴ ۱۰.۱ ۸ ۱۵.۵ ۱۱۴ ۴.۴ ۰.۳ ۷.۶ ۲۷.۲ ۱۳۵۹ ۷۴۷ ۳ ۱۴
شبریز ۸.۸ ۵.۶ ۸ ۱۹ ۴۹ ۳.۳ ۰.۳ ۸.۹ ۲۶.۵ ۶۲۹ ۹۸ ۳ ۱۹
شپدیس ۸.۱ ۱۱.۲ ۱۲ ۱۴.۷ ۵۰ ۱.۹ ۱.۱ ۲۵.۶ ۲۳.۳ ۹۸۹ ۱۱۱۶ ۳ ۵
تاپیکو ۷.۱ ۱۲.۲ ۱۳ ۱۸.۹ ۱۰۵ ۱.۸ ۰.۸ ۱۸.۹ ۲۴.۱ ۱۱۵۶ ۷۱۲ ۳ ۴
پارسان ۷ ۱۲.۸ ۱۴ ۱۹ ۶۱ ۲.۲ ۰.۴ ۲۱.۵ ۴۸.۶ ۶۴۷ ۲۶۳ ۳ ۴
شگویا ۶.۴ ۵.۲ ۷ ۲۰.۳ ۸۹ ۲.۵ ۰.۵ ۷.۵ ۱۴.۳ ۶۸۱ ۷۹۲ ۳ ۱۱
وغدیر ۶.۲ ۱۱ ۱۴ ۱۵.۹ ۸۲ ۲.۶ ۰.۹ ۱۸.۷ ۲۰.۷ ۴۸۳ ۶۴۶ ۳ ۳
شیران ۶ ۴.۷ ۶ ۱۸.۷ ۶۰ ۲.۸ ۰.۴ ۷.۲ ۱۸.۱ ۳۲۲ ۹۸ ۳ ۶۵
وپارس ۵.۳ ۵ ۶ ۱۶.۴ ۳ ۰.۱ ۰.۶ ۱۲.۲ ۱۹.۸ ۱۰۶ ۱۴ ۴ ۱۷
صبا ۴.۷ ۵.۷ ۶ ۱۸.۵ ۷۱ ۳ ۰.۶ ۹.۳ ۱۵.۳ ۶۳۲ ۱۵۹ ۳ ۲۱
مبین ۴.۲ ۹.۷ ۹ ۱۹.۶ ۶۵ −۱.۲ ۰.۶ ۲۰.۷ ۳۵.۷ ۳۸۴ ۹۵۵ ۲ ۸
شیراز ۴.۱ ۶.۵ ۸ ۱۸.۴ ۶۳ ۲.۶ ۰.۳ ۸ ۲۴.۲ ۸۴۹   ۳ ۵
فخوز ۳.۸ ۵ ۷ ۱۸.۷ ۴۸ ۱.۶ ۰.۴ ۸.۳ ۲۰.۷ ۴۲۷ ۵۱ ۳ ۱۱
زاگرس ۳.۷ ۷.۲ ۶ ۱۸ ۵۳ ۱.۸ ۰.۶ ۱۳.۱ ۲۲.۲ ۶۱۵ ۱۰۲ ۲ ۱۲
همراه ۳.۵ ۴ ۶ ۱۸.۷ ۵۴ ۰.۶ ۰.۴ ۶.۹ ۱۸.۱ ۴۰۱ ۶۳۸ ۳ ۸
تاصیکو ۳.۳ ۱۰ ۱۴ ۲۳ ۶۹ ۲.۲ ۰.۵ ۱۸.۴ ۳۶.۲ ۱۱۳۲ ۳۹ ۲ ۹
کگل ۳.۱ ۶.۵ ۱۲ ۱۵.۶ ۹۸ ۱.۳ ۰.۵ ۶.۳ ۱۳.۴ ۵۳۰ ۲۹۲ ۳ ۱۰
آریا ۲.۶ ۲.۷ ۴ ۱۲.۷ ۴۲ ۱ ۰.۸ ۴.۶ ۶.۱ ۳۵۵ ۳۸ ۳ ۶
رمپنا ۲.۶ ۵.۶ ۹ ۱۸.۶ ۵۲ ۱.۳ ۰.۴ ۸.۶ ۲۱.۷ ۲۶۱ ۱۳ ۳ ۷
وامید ۲.۳ ۱۵.۷ ۹ ۳۴.۴ ۱۸۷ ۰.۱ ۰.۶ ۵.۲ ۸.۱ ۷۱۲ ۶۹۳ ۳ ۸
کاریس ۲.۳ ۱۹.۳ ۲۲ ۱۴.۸ ۹۴ ۲.۱ ۰.۱ ۴.۴ ۵۱.۸ ۶۹۵ ۱۶ ۲ ۳
اپال ۲.۲ ۳.۲ ۳ ۱۴.۳ ۰ ۰ ۰.۸ ۷.۸ ۱۰.۱     ۳ ۱۲
شفن ۲.۱ ۴.۲ ۷ ۱۷.۳ ۱۷ ۰.۳ ۱ ۱۳.۱ ۱۲.۹ ۳۴۱ ۱۳ ۴ ۶
پارس ۲.۱ ۴.۶ ۷ ۱۵.۸ ۶۰ ۱.۱ ۰.۳ ۵ ۱۷.۷ ۵۷۵ ۵۶ ۳ ۱۴
شخارک ۲.۱ ۸.۶ ۷ ۱۵.۸ ۹۵ ۱.۶ ۰.۳ ۵.۵ ۱۸.۱ ۴۴۲ ۱۰۷ ۳ ۳
وصندوق ۱.۹ ۱۲.۵ ۱۱ ۲۸.۵ ۱۲۴ ۱.۱ ۰.۲ ۸.۲ ۳۹.۷ ۳۴۵ ۲۱۵ ۴ ۱۶
کاوه ۱.۸ ۶.۳ ۷ ۲۵.۷ ۸۸ ۱.۵ ۰.۲ ۶.۲ ۲۵.۶ ۳۸۴ ۱۶ ۳ ۴
کچاد ۱.۲ ۳.۹ ۶ ۱۲.۲ ۴۰ ۰.۵ ۰.۵ ۵.۲ ۱۰ ۲۴۳   ۳ ۱۰
جم ۱ ۴.۱ ۱۰ ۴۱.۷ ۱۴۹ ۰.۵ ۰.۲ ۲ ۱۱.۴ ۵۰۰ ۵۴۹ ۳ ۱۰
کگهر ۱ ۵.۷ ۱۴ ۳۰.۹ ۱۲۴ ۰.۵ ۰.۳ ۵.۴ ۱۷.۵ ۲۸۷ ۱۶۷ ۳ ۱
هرمز ۰.۹ ۲.۶ ۵ ۱۸.۱ ۵۵ ۰.۵ ۰.۴ ۳.۸ ۱۰.۱ ۲۳۴   ۳ ۱۱
مارون ۰.۷ ۸.۷ ۵ ۱۴.۱ ۱۰۶ −۰.۳ ۱ ۱۱ ۱۱.۲ ۲۲۰ ۵۱۳ ۲ ۴
شکبیر ۰.۲ ۶.۲ ۱۱ ۸.۵ ۰ ۰ ۰.۷ ۸.۷ ۱۲.۴     ۱ ۱۶

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • وبملت
 • ذوب
 • فملی
 • فولاد
 • شتران
 • شبندر
 • خودرو
 • شستا
 • وتجارت
 • خساپا
 • وبصادر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • مبین
 • مارون
 • اپال
 • شکبیر
 • وپارس
 • وامید
 • شفن
 • کچاد
 • جم
 • کگهر
 • هرمز
 • همراه

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وبملت
 • فملی
 • شپنا
 • شبندر
 • شتران
 • شستا
 • خودرو
 • وتجارت
 • فولاد
 • ذوب
 • بپاس
 • وبصادر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • پارسان
 • شبندر
 • خودرو
 • اخابر
 • خساپا
 • پترول
 • شیراز
 • کاوه

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • کاوه
 • شگویا
 • پترول
 • پارسان
 • شبریز
 • خودرو
 • فخوز
 • شیران
 • همراه

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فروس ۳۱.۴ ۱۴.۶ ۵ ۲۳.۲ ۷۴ −۲۲.۷ ۱ ۳۸.۱ ۳۸.۸ ۲۵۹ ۷۵۶۸ ۵ ۱۸
ثامان ۳۱.۲ ۱۳.۳ ۷ ۱۶.۶ ۱۴ −۲.۲ ۰.۴ ۲۷.۷ ۶۳.۲ ۵۰۰ ۱۰۵۸ ۴ ۲۷
ثفارس ۳۰.۴ ۱۷.۶ ۱۶ ۳۰.۱ ۱۰۱ ۲۳.۹ ۰.۴ ۲۲ ۵۹.۳ ۹۱۶۷ ۸۸۲ ۴ ۱
اسیاتک ۲۸.۶ ۱۰.۴ ۱۰ ۱۸.۱ ۴۹ ۸.۱ ۰.۹ ۲۴.۵ ۲۷ ۷۸۶ ۳۳۲ ۴ ۰
ونیرو ۲۵.۵ ۱۳.۳ ۱۰ ۱۶.۶ ۳۵ ۳.۳ ۰.۷ ۲۷.۴ ۳۶.۸ ۶۰۷ ۷۰۳ ۶ ۰
دانا ۲۴.۵ ۷.۹ ۷ ۱۸.۳ ۱ −۰.۳ ۱.۱ ۲۸.۶ ۲۴.۹   ۷۳ ۴ ۱۷
تپکو ۲۲.۶ ۱۲.۲ ۸ ۱۹.۴ ۳۳ −۱.۵ ۱.۷ ۴۸.۲ ۲۸.۸ ۷۴۲ ۱۰۹۹ ۲ ۲۰
ورنا ۲۲.۲ ۱۰.۹ ۱۲ ۱۹.۳ ۱۵ ۱.۸ ۰.۵ ۲۵.۳ ۵۳.۷ ۶۳۵ ۲۷۲ ۶ ۹
وآذر ۲۱.۲ ۱۳.۸ ۸ ۱۸ ۷۹ ۲.۲ ۰.۵ ۲۰.۹ ۴۰.۶ ۴۷۲۸ ۳۶۲۳ ۴ ۸
فمراد ۱۷.۶ ۹.۲ ۶ ۱۵.۵ ۱۰ −۱.۸ ۰.۹ ۲۴.۱ ۲۷.۵   ۵۸۷ ۵ ۱۵
وساپا ۱۷.۱ ۱۰.۸ ۱۱ ۱۶.۸ ۸ ۰.۷ ۰.۸ ۲۸.۴ ۳۷.۶ ۳۴۶ ۱۵۷ ۵ ۱۰
ولغدر ۱۶.۸ ۹.۳ ۵ ۱۹.۴ ۵ −۰.۹ ۱.۳ ۳۷.۵ ۲۹.۱   ۲۸۶ ۶ ۱۷
کماسه ۱۶.۷ ۹.۷ ۱۳ ۱۷.۹ ۳۲ −۲.۳ ۰.۵ ۲۰.۵ ۴۱.۲ ۲۲۰ ۱۹۱۷ ۶ ۱۸
قثابت ۱۶.۷ ۸.۱ ۷ ۱۹.۲ ۲۸ −۳.۱ ۰.۸ ۲۲.۳ ۲۶.۸ ۲۴۸ ۱۲۷۷ ۵ ۱۴
کدما ۱۶.۶ ۸.۶ ۷ ۱۶.۲ ۶ ۱ ۰.۵ ۱۸.۸ ۳۴.۵ ۱۰۵۳ ۱۶ ۵ ۰
کاما ۱۶.۴ ۷.۴ ۸ ۱۶.۳ ۳ −۰.۲ ۰.۶ ۱۷.۴ ۲۹.۶ ۳۵ ۱۷۱ ۵ ۵
کالا ۱۵.۸ ۷.۱ ۸ ۱۷.۵ ۲۶ ۳.۷ ۰.۴ ۱۳.۶ ۳۲.۹ ۱۲۹۰ ۵۵ ۴ ۵۴
ساربیل ۱۵.۵ ۹.۷ ۸ ۲۸.۱ ۳۵ ۱.۴ ۱.۱ ۴۱.۹ ۳۸.۸ ۶۹۱ ۶۷۱ ۴ ۰
البرز ۱۵.۱ ۱۱.۱ ۹ ۲۴.۹ ۱۱۰ ۴.۲ ۱ ۲۲.۷ ۲۲.۹ ۲۰۵۲ ۶۱۱ ۵ ۲
خمهر ۱۴.۹ ۷.۶ ۸ ۱۷.۴ ۶ −۰.۶ ۰.۷ ۲۰.۳ ۲۸.۱ ۱۴۸ ۳۵۰ ۵ ۱۵
خپارس ۱۳.۶ ۷.۹ ۷ ۱۹.۴ ۲۱ ۲.۲ ۰.۸ ۲۳.۷ ۲۷.۹ ۸۲۵ ۱۵۲ ۳ ۲۵
امین ۱۳.۶ ۹.۴ ۲ ۱۵.۶ ۱۱۹ ۲.۱ ۳ ۲۴.۹ ۸.۳ ۴۵۴۹ ۲۳۳۸ ۴ ۱۱
شسینا ۱۳.۶ ۵.۲ ۸ ۱۹.۹ ۴ ۰.۱ ۰.۸ ۱۶.۵ ۲۱.۹ ۱۷۲ ۲۱۵ ۷ ۱۰
پکویر ۱۳.۵ ۱۲.۳ ۹ ۲۴.۵ ۵۳ −۴.۵ ۱.۴ ۴۷.۶ ۳۳.۸ ۴۲۶ ۵۷۸ ۵ ۰
پدرخش ۱۳.۵ ۷.۶ ۶ ۱۵.۹ ۵ −۰.۱ ۱.۲ ۲۴.۶ ۲۰.۴ ۸۵ ۱۳۲ ۴ ۳
وخارزم ۱۳.۳ ۸.۲ ۱۰ ۱۸.۲ ۴۰ ۵.۲ ۰.۶ ۱۷.۷ ۲۷.۹ ۵۲۴ ۲۱ ۴ ۰
ختوقا ۱۳ ۹.۳ ۸ ۱۷.۹ ۱۵ ۰.۱ ۰.۹ ۲۶ ۲۹.۹ ۵۱۲ ۳۰۴ ۶ ۴
سشرق ۱۲.۶ ۱۳.۵ ۸ ۲۰.۳ ۳۰ −۳.۷ ۱.۸ ۵۸.۳ ۳۲.۴ ۱۱ ۱۲۴۳ ۴ ۱۰
ستران ۱۲.۵ ۵.۷ ۶ ۲۴.۳ ۱۸ ۱.۳ ۰.۴ ۱۵.۶ ۴۱.۵ ۲۹۴ ۱۴۴ ۲ ۲
فلوله ۱۲.۳ ۸ ۸ ۲۲.۲ ۵۳ ۳ ۰.۵ ۱۷.۵ ۳۲.۶ ۲۳۵۷ ۱۷۴۴ ۴ ۲۳
وسینا ۱۲ ۱۴.۱ ۹ ۲۲.۹ ۴۰ ۲.۳ ۰.۹ ۴۴.۲ ۴۹.۲ ۶۸۴ ۳۹۹ ۵ ۷
حپترو ۱۱.۴ ۱۲.۲ ۵ ۱۴ ۴۱ −۴.۶ ۱ ۲۶.۹ ۲۶.۴ ۲۹ ۹۳۶ ۴ ۱۷
فاراک ۱۱.۱ ۷.۴ ۶ ۱۸.۱ ۱۴ ۱.۵ ۰.۵ ۱۶.۶ ۳۶.۲ ۳۸۲   ۴ ۷
کسرا ۱۰.۵ ۹ ۷ ۲۱.۱ ۴۸ ۰.۶ ۰.۴ ۱۷.۸ ۴۷.۲ ۷۰۶ ۷۳۳ ۵ ۲۱
فاذر ۱۰.۳ ۸.۵ ۷ ۱۹.۱ ۲ ۰.۱ ۰.۹ ۲۸.۳ ۳۱ ۸۰ ۸۶ ۴ ۱۹
وتوس ۱۰.۲ ۱۱.۹ ۹ ۱۸.۶ ۳۲ ۳.۲ ۰.۵ ۲۴.۲ ۴۵.۹ ۱۰۶۳ ۲۲ ۶ ۰
های وب ۱۰.۱ ۵.۷ ۶ ۱۹.۲ ۶ ۰.۱ ۰.۷ ۱۷.۵ ۲۳.۸ ۱۱۶ ۱۲۲ ۳ ۱۳
وبهمن ۹.۹ ۸.۸ ۱۳ ۳۷.۷ ۱۱۴ ۱ ۰.۵ ۲۰.۵ ۴۱.۷ ۱۰۲۰ ۲۵۶۲ ۵ ۱۸
خمحرکه ۹.۹ ۱۱.۳ ۹ ۱۵.۸ ۲۱ −۱.۸ ۱.۳ ۳۴.۱ ۲۶.۶ ۶۸ ۶۲۶ ۵ ۱۰
غالبر ۹.۴ ۲۴.۵ ۱۱ ۱۷.۲ ۳۷ −۳.۵ ۱.۵ ۷۶.۷ ۵۰.۴   ۱۷۷۰ ۴ ۹
سیمرغ ۹.۳ ۱۱.۲ ۹ ۱۵.۳ ۳۶ ۲.۸ ۱.۲ ۳۱.۱ ۲۵.۱ ۱۰۳۳ ۱۲۴ ۴ ۰
خشرق ۹.۱ ۸.۴ ۷ ۲۷.۳ ۷۴ ۶.۶ ۰.۳ ۱۳.۱ ۳۹.۲ ۱۳۳۱ ۲۶ ۵ ۸
لپارس ۸.۵ ۷ ۸ ۱۸.۹ ۳ ۰.۲ ۰.۵ ۱۸.۲ ۳۶.۲ ۲۰۶ ۳۲ ۴ ۶
قشهد ۸.۴ ۱۱.۴ ۱۱ ۱۳.۶ ۳۲ ۲.۶ ۰.۵ ۱۷.۴ ۳۴.۳ ۶۶۲ ۲۳ ۵ ۱۵
غنوش ۷.۷ ۵.۶ ۷ ۱۶.۳ ۱۵ ۰.۲ ۰.۶ ۱۲.۵ ۲۱.۹ ۶۸۱ ۲۳۰ ۴ ۲۰
فپنتا ۷.۶ ۷.۷ ۹ ۱۵.۶ ۳۸ ۲.۳ ۰.۴ ۱۱.۶ ۳۰.۶ ۸۵۳ ۱۶۱ ۵ ۸
آبادا ۷.۵ ۴.۵ ۱ ۱۳.۵ ۷ −۰.۳ ۲.۹ ۲۱.۷ ۷.۵ ۵۸ ۲۲۲ ۴ ۱۰
شلعاب ۷.۳ ۷ ۸ ۱۵.۷ ۱۲ ۰.۷ ۰.۶ ۱۴.۸ ۲۴.۶ ۸۱۱ ۸۰ ۴ ۳۰
بترانس ۷.۲ ۶.۵ ۷ ۱۷ ۱۸ ۰.۹ ۰.۹ ۱۸.۳ ۲۰.۱ ۲۶۹ ۵۷ ۵ ۰
خپویش ۷.۱ ۹.۱ ۱۳ ۲۷.۱ ۶۶ ۴.۶ ۰.۵ ۱۸ ۴۰ ۱۱۷۷ ۲۱ ۴ ۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • سصفها
 • ثشاهد
 • حتاید
 • خکاوه
 • فروس
 • ثامان
 • ثفارس
 • اسیاتک
 • ونیرو
 • دانا
 • تپکو
 • ورنا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • فروس
 • حتاید
 • حپترو
 • پکویر
 • سشرق
 • غالبر
 • قثابت
 • کماسه
 • ثامان
 • فمراد
 • خمحرکه
 • تپکو

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • اسیاتک
 • خشرق
 • خریخت
 • وخارزم
 • خپویش
 • البرز
 • کالا
 • ونیرو
 • وتوس
 • فلوله
 • سیمرغ

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • خریخت
 • غالبر
 • سکارون
 • حتاید
 • شفارا
 • فبستم
 • خوساز
 • واتی
 • فروس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • سهگمت
 • وتوکا
 • پارتا
 • پسهند
 • سشمال
 • کهمدا
 • لوتوس
 • ولساپا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثبات ۵۱۶.۹ ۴۷۶.۹ ۳۱۲ ۱۸.۸ ۱۷۶ ۹۲.۸ ۰.۲ ۶۸ ۳۳۳.۴ ۶۲۵۰۶ ۲۱۴۳۲ ۰ ۰
افران ۳۷۵.۹ ۵۵.۱ ۷۱ ۱۳.۷ ۱۰۳ −۵۲.۵ ۱.۶ ۹۲.۴ ۵۷.۸ ۷۵۸۵ ۶۸۵۴ ۰ ۰
اعتماد ۳۵۷ ۱۲۷.۳ ۱۲۵ ۱۴.۴ ۱۵۳ ۴۱.۵ ۰.۹ ۸۲.۵ ۸۷.۹ ۲۶۷۵۱ ۹۰۲۷ ۰ ۰
یاقوت ۲۲۹.۶ ۵۳.۲ ۴۵ ۱۱.۹ ۱۱۸ −۰.۷ ۰.۸ ۴۶.۳ ۵۸.۹ ۸۴۶۸ ۱۱۳۴۵ ۰ ۰
کمند ۲۲۸ ۹۱.۱ ۶۵ ۱۴.۵ ۱۲۶ ۶۷.۶ ۰.۷ ۷۶.۲ ۱۱۰.۷ ۱۷۷۹۲ ۹۱۸۹ ۰ ۰
همای ۱۷۸.۴ ۴۹ ۴۸ ۱۵.۴ ۸۲ −۳۳.۶ ۱.۳ ۱۰۱.۴ ۷۶.۹ ۱۱۲۰۱ ۱۷۹۲۷ ۰ ۱
کیان ۱۲۸.۷ ۴۳ ۵۶ ۱۳.۲ ۹۴ ۲۱.۲ ۰.۹ ۵۶.۷ ۶۲.۸ ۶۴۶۲ ۴۵۴۰ ۰ ۰
فیروزا ۱۱۶.۹ ۱۴۱.۹ ۱۹۱ ۱۳.۷ ۱۲۴ −۴۲.۲ ۲.۳ ۱۹۸.۷ ۸۶.۶ ۴۶۶۸ ۱۰۳۹۴ ۰ ۰
پارند ۱۱۳.۹ ۲۰۵.۷ ۱۲۳ ۱۹.۲ ۱۷۲ ۱۸.۸ ۰.۴ ۵۸.۱ ۱۴۳.۱ ۲۶۸۵۱ ۱۲۶۵۴ ۰ ۰
سپر ۸۸.۶ ۸۴.۷ ۱۳۸ ۱۴.۶ ۱۶۰ ۲ ۰.۷ ۴۱.۸ ۵۸.۹ ۱۷۹۹۵ ۲۳۳۳۰ ۰ ۰
صایند ۶۳.۳ ۴۹.۹ ۵۱ ۱۳.۶ ۹۹ −۳۸.۲ ۲.۴ ۸۶.۹ ۳۶.۹ ۳۰۸۳ ۵۰۵۱۲ ۰ ۰
داریک ۶۰.۴ ۳۳.۹ ۴۲ ۱۳.۸ ۷۱ ۵ ۱.۱ ۶۳.۹ ۵۷.۱ ۶۰۰۵ ۲۷۲۳ ۰ ۰
آکورد ۵۶.۱ ۵۶.۶ ۷۳ ۱۲.۲ ۱۲۹ ۵.۹ ۰.۸ ۴۴.۳ ۵۲.۴ ۱۳۰۹۹ ۳۳۳۸ ۰ ۰
فردا ۵۳.۱ ۳۰۱.۷ ۳۶۳ ۱۶.۹ ۱۹۳ ۱.۱ ۰.۴ ۲۳.۶ ۵۷ ۱۲۹۲۲ ۱۶۸۶۵ ۰ ۰
سپیدما ۵۲.۸ ۱۰۰.۱ ۳۱۳ ۱۲.۴ ۱۴۹ ۷.۸ ۰.۷ ۵۱.۳ ۷۱.۹ ۴۸۰۸ ۷۰۸۷ ۰ ۰
تصمیم ۵۰.۱ ۱۱۷.۲ ۱۴۴ ۱۳.۵ ۱۴۹ −۱۰.۴ ۲.۶ ۱۱۸ ۴۶.۲ ۱۰۷۰۶ ۱۴۱۶۰ ۰ ۰
هامرز ۳۸.۲ ۲۶۵.۶ ۲۶۳ ۲۶.۷ ۱۷۳ ۷.۵ ۰.۲ ۵۹.۳ ۳۰۸.۷ ۹۱۹۲ ۵۸۵۹ ۰ ۰
کارین ۳۴ ۱۵۴.۶ ۱۳۷ ۲۰.۸ ۱۸۴ ۱.۶ ۰.۹ ۴۸.۶ ۵۵ ۱۰۶۷۳ ۳۰۴۳۴ ۰ ۱
آسامید ۲۰.۵ ۱۲۰.۷ ۱۲۷ ۱۴.۲ ۱۴۲ ۴.۲ ۰.۵ ۶۷.۱ ۱۲۶.۸ ۵۵۶۲ ۲۵۰۵ ۰ ۰
دارا ۱۵.۷ ۲۴۵.۳ ۲۱۰ ۱۶ ۱۶۳ ۵.۲ ۰.۱ ۱۵ ۲۶۲.۱ ۱۵۴۱۰ ۱۰۱۹۲ ۰ ۰
ارمغان ۱۴.۸ ۹۸ ۴۲ ۴۱.۹ ۹۶ −۱۴.۲ ۹.۲ ۵۴۷.۵ ۵۹.۷   ۷۱۲۳ ۰ ۰
امین یکم ۱۱.۲ ۳۳.۹ ۳۷ ۱۳.۷ ۵۶ −۶.۳ ۲.۴ ۹۴.۵ ۴۰   ۶۲۷۷ ۰ ۱
مانی ۸.۹ ۲۶ ۳۴ ۱۲.۶ ۴۹ ۱.۸ ۰.۸ ۴۳.۱ ۵۵.۸ ۳۰۶۱ ۱۲۷۸ ۰ ۰
یارا ۳.۹ ۳۸.۱ ۸۹ ۱۳.۲ ۶۵ −۰.۵ ۱.۱ ۷۲.۳ ۶۳.۷ ۹۹۲ ۷۶۳ ۰ ۰
خاتم ۳.۱ ۳۴ ۵۵ ۱۱.۵ ۵۸ ۰.۱ ۱.۶ ۷۲.۸ ۴۵.۸ ۹۵۶ ۸۲۰ ۰ ۰
سپاس ۰.۹ ۲۶.۱ ۳۷۵ ۹.۴ ۹۵ ۰.۴ ۰.۶ ۱۸.۳ ۳۰ ۶۱۶ ۱۹۵ ۰ ۰
گنجینه ۰.۸ ۵۷ ۳۱۸ ۱۷.۵ ۱۷۸ ۰.۲     ۲۱.۷ ۳۹۹ ۶۲۴ ۰ ۱
سخند ۰.۲ ۶.۱ ۶ ۲۲.۳ ۱۲۶ ۰.۱ ۰.۱ ۱ ۱۲.۸ ۱۷۳ ۴۸ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فسوژ ۳۵.۷ ۱۳.۱ ۱۱ ۱۹.۹ ۲۷ −۵.۴ ۰.۲ ۲۵.۵ ۱۲۹.۱ ۶۹۲ ۲۴۶۹ ۵ ۱۳
تپکو ۲۲.۶ ۱۲.۲ ۸ ۱۹.۴ ۳۳ −۱.۵ ۱.۷ ۴۸.۲ ۲۸.۸ ۷۴۲ ۱۰۹۹ ۲ ۲۰
وآذر ۲۱.۲ ۱۳.۸ ۸ ۱۸ ۷۹ ۲.۲ ۰.۵ ۲۰.۹ ۴۰.۶ ۴۷۲۸ ۳۶۲۳ ۴ ۸
خبنیان ۱۴.۱ ۱۹ ۱۴ ۱۹.۶ ۱۰۰ ۰.۳ ۱.۵ ۴۴.۴ ۲۸.۷ ۳۶۰۷ ۱۷۳۹ ۲ ۲۶
ولراز ۱۴.۱ ۳۶.۲ ۳۴ ۱۳.۷ ۰ ۰ ۱.۸ ۱۲۹ ۷۱.۷     ۰ ۳
امین ۱۳.۶ ۹.۴ ۲ ۱۵.۶ ۱۱۹ ۲.۱ ۳ ۲۴.۹ ۸.۳ ۴۵۴۹ ۲۳۳۸ ۴ ۱۱
پکویر ۱۳.۵ ۱۲.۳ ۹ ۲۴.۵ ۵۳ −۴.۵ ۱.۴ ۴۷.۶ ۳۳.۸ ۴۲۶ ۵۷۸ ۵ ۰
سشرق ۱۲.۶ ۱۳.۵ ۸ ۲۰.۳ ۳۰ −۳.۷ ۱.۸ ۵۸.۳ ۳۲.۴ ۱۱ ۱۲۴۳ ۴ ۱۰
ستران ۱۲.۵ ۵.۷ ۶ ۲۴.۳ ۱۸ ۱.۳ ۰.۴ ۱۵.۶ ۴۱.۵ ۲۹۴ ۱۴۴ ۲ ۲
کتوکا ۱۲.۴ ۹.۸ ۹ ۱۷ ۱۵ ۰.۲ ۱.۴ ۳۴ ۲۴.۱ ۵۱۲ ۸۴۴ ۶ ۰
بپیوند ۱۱.۴ ۵ ۳ ۱۴ ۹ −۰.۴ ۳.۸ ۳۰ ۸ ۱۷۶ ۱۷۷ ۵ ۷
تجلی ۱۰.۷ ۶.۷ ۶ ۱۹.۸ ۱۱ −۰.۳ ۰.۶ ۲۰.۱ ۳۱.۴ ۴۱۹ ۳۵۹ ۴ ۷
کسرا ۱۰.۵ ۹ ۷ ۲۱.۱ ۴۸ ۰.۶ ۰.۴ ۱۷.۸ ۴۷.۲ ۷۰۶ ۷۳۳ ۵ ۲۱
فروژ ۹.۷ ۸.۸ ۷ ۱۶.۷ ۵ −۰.۴ ۲.۲ ۴۲.۷ ۱۹.۳ ۵۶ ۱۰۴ ۴ ۲
غالبر ۹.۴ ۲۴.۵ ۱۱ ۱۷.۲ ۳۷ −۳.۵ ۱.۵ ۷۶.۷ ۵۰.۴   ۱۷۷۰ ۴ ۹
خشرق ۹.۱ ۸.۴ ۷ ۲۷.۳ ۷۴ ۶.۶ ۰.۳ ۱۳.۱ ۳۹.۲ ۱۳۳۱ ۲۶ ۵ ۸
زفجر ۷.۹ ۳.۳ ۲ ۱۳.۱ ۲۶ −۱.۳ ۴.۸ ۱۹.۱ ۴ ۱۲۴ ۴۱۰ ۴ ۷
فپنتا ۷.۶ ۷.۷ ۹ ۱۵.۶ ۳۸ ۲.۳ ۰.۴ ۱۱.۶ ۳۰.۶ ۸۵۳ ۱۶۱ ۵ ۸
آبادا ۷.۵ ۴.۵ ۱ ۱۳.۵ ۷ −۰.۳ ۲.۹ ۲۱.۷ ۷.۵ ۵۸ ۲۲۲ ۴ ۱۰
وحافظ ۷ ۱۸.۵ ۱۸ ۲۶.۷ ۳۴ ۱.۳ ۲.۱ ۱۲۸ ۵۹.۶ ۶۰۵ ۵۵۸ ۳ ۰
وایران ۶.۷ ۷.۱ ۷ ۱۸.۸ ۵ −۰.۲ ۱.۸ ۳۴.۹ ۱۹ ۸۰ ۲۷۸ ۷ ۲۲
کطبس ۶.۳ ۱۰.۹ ۹ ۱۵ ۳۱ ۱.۸ ۰.۶ ۲۰ ۳۲ ۴۶۹ ۳۶ ۵ ۶
کشرق ۶.۲ ۲۰.۷ ۵ ۱۶.۹ ۴۲ ۲.۶ ۰.۱ ۲۲ ۲۳۰.۶ ۶۵۴   ۶ ۱۸
وسبحان ۵.۱ ۶.۴ ۷ ۲۷.۳ ۷ ۰.۴ ۰.۵ ۲۴.۱ ۴۸.۶ ۱۲۲ ۷ ۳ ۰
لپیام ۴.۶ ۱۹.۹ ۱۴ ۱۱.۸ ۰ ۰ ۰.۶ ۳۵.۹ ۵۶.۳     ۲ ۱۳
ثزاگرس ۴.۶ ۲۳.۵ ۱۷ ۱۳.۴ ۳ −۰.۱ ۱.۵ ۷۰.۳ ۴۸.۴   ۱۱۵ ۲ ۰
قشرین ۴ ۱۵.۷ ۱۲ ۱۴.۷ ۱۶ −۰.۶ ۱.۹ ۵۸.۵ ۳۱.۲   ۶۴۴ ۲ ۲۰
زماهان ۳.۴ ۵.۱ ۴ ۲۰.۱ ۲۳ −۰.۸ ۰.۵ ۱۲.۸ ۲۶.۳   ۷۵۷ ۵ ۱۵
غگرجی ۳.۴ ۸.۳ ۵ ۱۸.۶ ۲۵ ۰.۳ ۱.۵ ۳۲.۳ ۲۱.۱ ۱۹۶ ۷۴ ۴ ۱
بنو ۳.۳ ۸.۶ ۴ ۱۴ ۷ −۰.۲ ۲.۹ ۴۲.۲ ۱۴.۴   ۱۱۳ ۵ ۲۱
فاهواز ۳ ۱۴.۶ ۱۴ ۱۸ ۰ ۰ ۲.۹ ۱۰۰.۶ ۳۵.۱     ۰ ۶
بسویچ ۲.۹ ۱۰.۶ ۳ ۱۵.۴ ۳۰ −۰.۹ ۳.۲ ۵۰ ۱۵.۶   ۴۴۱ ۴ ۱۶
شگل ۲.۹ ۸.۹ ۵ ۱۹.۸ ۴۰ −۰.۷ ۱.۵ ۳۱.۲ ۲۰.۵ ۱۲۲ ۲۲۶ ۵ ۱۹
کساوه ۲.۷ ۲۴.۲ ۷ ۱۵.۵ ۱۱۲ ۱.۲ ۰.۳ ۱۳.۸ ۵۱.۱ ۱۰۴۹ ۴۳۲ ۴ ۸
نیرو ۱.۵ ۲۵.۷ ۱۲ ۲۰ ۳۸ −۰.۶ ۳.۲ ۱۵۵.۶ ۴۸.۱   ۱۹۸ ۲ ۶۰
ساروج ۱.۴ ۲.۵ ۵ ۱۲۶.۴ ۶۸ ۰.۹ ۰.۱ ۱۳.۶ ۹۴.۷ ۲۲۶ ۰ ۳ ۲
شتهران ۱.۱ ۲۰.۱ ۸ ۱۱.۶ ۰ ۰ ۰.۳ ۲۹.۴ ۱۱۴.۶     ۰ ۰
ثاصفا ۱.۱ ۷.۶ ۱۱ ۱۲.۹ ۱۱ ۰.۱ ۱.۷ ۲۳ ۱۳.۵ ۴۲   ۱ ۱۳

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • نیرو
 • ولراز
 • وحافظ
 • فاهواز
 • غالبر
 • ثزاگرس
 • قشرین
 • سشرق
 • بسویچ
 • تپکو
 • پکویر
 • خبنیان
 • فروژ
 • بنو
 • وایران

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • کشرق
 • فسوژ
 • شتهران
 • ساروج
 • لپیام
 • کساوه
 • وسبحان
 • کسرا
 • ستران
 • وآذر
 • خشرق
 • کطبس
 • تجلی
 • فپنتا
 • زماهان

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۳.۱ همت است در حالی که حجم واقعی معاملات ۲.۵ همت بوده که این تفاوت به علت پایین بودن فاکتور بازیگر و همین‌طور نوسان به سمت منفی است. اگر حجم معاملات روزهای بعدی نیز در حد ۳ همت باشد، عدد تعادلی شاخص و حجم در حدود ۲ میلیون الی ۴۰ هزار واحد خواهد شد و لذا از نظر حجمی، شاخص به حالت تعادل نزدیک است و در صورت افت حجم، کاهش پیدا می‌کند و در صورت افزایش حجم، شاخص نیز افزایش پیدا خواهد کرد. البته فاکتورهای رفتاری حقوقی و حقیقی نیز بر این مسأله موثر است که در ادامه بررسی می‌کنیم.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۵۵ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸ است.

کدهای حقوقی امروز از نظر درصد خرید، وضعیت بسیار خوبی داشتند اما از نظر سرانه و قدرت خرید، وضعیت چندان جذاب به نظر نمی‌رسد. در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۴۰ درصد با قدرت حقوقی ۱.۶۸ و در عموم بازار نیز مثبت ۱۷ درصد با قدرت حقوقی ۱.۱۴ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۵ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۲۰ رسید که در سه هفته‌ی اخیر بی‌سابقه است. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۶.۹ رسید. 

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۹.۳ و در شاخص‌سازها به ۱۱.۷ رسیده است.

به نوعی تضاد در رفتار کدهای حقیقی در معاملات عموم نمادها با معاملات شاخص‌سازها دیده می‌شود.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۸۶ میلیارد پول وارد کرده‌اند و این ورود سرمایه با قدرت حقوقی ۱.۸۸ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۷۶ و سرانه‌ی خرید حدود ۸۲ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۲۴۹ و منفی ۳۴۸ رسید.

برآیند تحلیل با ۳ روش فوق این است که در روزهای آینده با توجه به بهبود حجم معاملات، امکان آغاز روند مثبت شاخص وجود دارد اما در مقابل فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر پیش‌فاز و آمار حقوقی‌ها در شاخص‌سازها مطلوب نیست و در صندوق‌های ثابت نیز تراز همچنان منفی است. لذا می‌توان گفت که روند مثبت ادامه‌دار و قوی نخواهیم داشت و برای نوسان ۳ روزه گرفتن و همین‌طور برای بستن سبد چند ماهه، صبر کردن ضروری است.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: