در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۶۰ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۳.۳ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۲.۶ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۰.۹۲
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۶.۷ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۶ درصد
 • نمادهای مثبت : ۹۸
 • نمادهای منفی : ۴۹۷
 • نمادهای صف خرید : ۲۳
 • نمادهای صف فروش : ۵۹
 • ارزش صف‌های خرید : ۹۰ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۲۱۰ میلیارد تومان

امروز تا این ساعت روند معاملات بورس تهران کاملاً منفی بوده و شاخص کل و شاخص هم‌وزن به ترتیب ۰.۴۶ و ۰.۳۴ درصد افت پیدا کرده است و هنوز هم آخرین قیمت اغلب نمادها پایین‌تر از قیمت پایانی است و افت شاخص‌ها ادامه دارد.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شپنا ۴۸.۳ ۱۱.۵ ۱۵ ۱۷.۶ ۸۲ ۱۶.۱ ۰.۳ ۱۲.۵ ۴۰.۵ ۲۴۹۱ ۱۴۳۶ ۳ ۶
وبملت ۳۷.۱ ۱۸.۹ ۱۵ ۱۶.۳ ۹۹ ۱۵.۶ ۰.۴ ۱۶.۵ ۴۳.۹ ۵۱۷۴ ۱۷۳۹ ۳ ۵
شتران ۳۵.۹ ۱۰.۷ ۱۰ ۱۶.۴ ۹۱ ۱۸.۴ ۰.۴ ۹ ۲۵.۱ ۳۶۲۵ ۱۴۲۳ ۳ ۸
ذوب ۳۵.۷ ۱۳.۹ ۱۲ ۱۸.۴ ۳۷ ۹.۶ ۰.۳ ۲۴.۱ ۷۵.۶ ۱۶۱۵ ۴۳۸ ۴ ۳
فولاد ۲۶.۱ ۱۲.۲ ۱۳ ۱۵ ۹۳ ۶.۹ ۰.۵ ۱۳.۴ ۲۴.۷ ۱۵۵۱ ۱۲۳۶ ۳ ۵
شبندر ۲۵ ۹.۲ ۱۲ ۱۶.۳ ۶۵ ۱۱.۷ ۰.۲ ۹.۴ ۳۹.۴ ۱۷۱۹ ۱۰۹۱ ۳ ۱۵
فملی ۲۴.۷ ۱۸.۵ ۱۵ ۱۴.۳ ۱۰۷ ۱۵.۱ ۰.۳ ۹.۳ ۳۳.۹ ۲۹۵۴ ۹۳۲ ۲ ۶
شستا ۲۲.۲ ۷.۹ ۹ ۱۷ ۶۳ ۸.۵ ۰.۷ ۱۴.۷ ۲۰.۴ ۹۲۹ ۸۹۱ ۳ ۳
خودرو ۱۹.۸ ۸.۳ ۱۱ ۱۷.۷ ۶۱ ۸.۸ ۰.۷ ۱۵.۵ ۲۲.۴ ۶۹۱ ۲۳۶ ۳ ۷
وبصادر ۱۲.۱ ۱۴.۹ ۱۱ ۱۸.۴ ۱۴۲ ۴.۲ ۰.۴ ۷.۶ ۲۰.۱ ۵۲۶۳ ۸۰۱ ۳ ۵
خساپا ۱۱.۴ ۷.۳ ۱۱ ۱۶.۷ ۳۳ ۱.۷ ۱ ۱۹.۷ ۱۸.۹ ۱۶۰ ۵۲۵ ۴ ۹
بپاس ۱۰.۷ ۶۳.۳ ۳۲ ۲۷.۷ ۹۸ ۱۰.۵ ۰.۱ ۲۲.۲ ۲۰۳.۶ ۵۱۸۳   ۲ ۱۱
فارس ۱۰.۶ ۲۲.۵ ۱۷ ۲۱.۴ ۱۶۹ ۰.۵ ۰.۷ ۱۲.۴ ۱۷ ۲۲۹۰ ۲۸۸۰ ۲ ۱۰
وتجارت ۱۰.۲ ۱۶.۲ ۱۷ ۱۷.۷ ۷۰ ۶.۷ ۰.۵ ۲۳.۶ ۴۳ ۳۴۲۲ ۲۴۶ ۴ ۱
پترول ۷.۶ ۵.۹ ۶ ۱۶.۷ ۱۶ −۰.۱ ۰.۶ ۱۳.۹ ۲۱.۶ ۱۸۶ ۱۵۲ ۴ ۱۱
اخابر ۴.۸ ۷.۱ ۱۱ ۱۵ ۱۳ ۰.۶ ۰.۴ ۱۲.۲ ۳۱.۱ ۱۴۷   ۵ ۹
نوری ۴.۵ ۱۰.۳ ۱۲ ۱۲.۱ ۷۵ ۳.۴ ۰.۳ ۶.۹ ۲۱.۹ ۸۴۹   ۲ ۴
شبریز ۴ ۴.۸ ۸ ۱۵.۸ ۲۶ ۰.۹ ۰.۴ ۷.۸ ۲۲.۲ ۲۳۵ ۲۷ ۳ ۱۹
ومعادن ۳.۳ ۶.۳ ۸ ۱۴.۱ ۶۶ ۱.۳ ۰.۳ ۶.۴ ۲۰.۲ ۴۲۸ ۲۱۰ ۳ ۱۴
وپارس ۳.۲ ۵.۲ ۶ ۱۵.۶ ۵ ۰.۱ ۰.۶ ۱۲.۲ ۱۸.۹ ۱۰۶ ۲۰ ۴ ۱۷
صبا ۳.۱ ۶.۴ ۶ ۱۵.۴ ۶۸ ۲.۱ ۰.۵ ۷.۸ ۱۵.۴ ۶۹۴   ۳ ۲۱
شگویا ۳ ۵ ۷ ۱۷.۵ ۵۹ ۱.۸ ۰.۴ ۶.۶ ۱۵.۹ ۴۴۶   ۳ ۱۱
تاصیکو ۲.۷ ۱۲.۳ ۱۴ ۲۵.۴ ۶۵ ۱.۷ ۰.۶ ۲۹.۳ ۴۷.۶ ۸۶۵ ۳۰ ۲ ۹
شیران ۲.۵ ۴ ۶ ۱۶.۳ ۵۴ ۱.۱ ۰.۴ ۵.۵ ۱۴.۱ ۱۴۸ ۶۴ ۳ ۶۵
شپدیس ۲.۵ ۶.۸ ۱۲ ۱۲.۷ ۳۴ ۰.۸ ۱ ۱۳.۷ ۱۴.۴ ۲۷۴   ۳ ۵
تاپیکو ۲.۳ ۹.۸ ۱۳ ۱۳.۲ ۴۸ ۰.۶ ۰.۹ ۱۸.۶ ۱۹.۶ ۴۲۱ ۸۳ ۳ ۴
پارسان ۲.۳ ۱۰.۸ ۱۴ ۱۴.۲ ۲۸ ۰.۶ ۰.۴ ۱۷.۱ ۴۱.۱ ۱۹۸ ۳۳ ۳ ۴
فخوز ۲.۱ ۵.۶ ۷ ۱۴.۹ ۳۴ ۰.۷ ۰.۴ ۸.۲ ۲۱.۶ ۲۳۰ ۵ ۳ ۱۱
وغدیر ۱.۹ ۶.۹ ۱۴ ۱۳.۲ ۴۹ ۰.۷ ۰.۹ ۱۲.۵ ۱۳.۵ ۲۵۹ ۱۲۰ ۳ ۳
شیراز ۱.۸ ۵.۶ ۸ ۱۵.۵ ۵۴ ۰.۹ ۰.۳ ۵.۸ ۲۰.۴ ۹۲۳   ۳ ۵
همراه ۱.۶ ۳.۸ ۶ ۱۷.۶ ۲۲ ۰.۳ ۰.۴ ۶.۶ ۱۵.۴ ۱۶۷   ۳ ۸
آریا ۱.۵ ۲.۸ ۴ ۱۳.۳ ۳۳ ۰.۴ ۰.۸ ۵.۵ ۶.۵ ۴۷۷ ۳۸ ۳ ۶
کگل ۱.۳ ۵.۴ ۱۲ ۱۴ ۸۸ ۰.۱ ۰.۷ ۶.۹ ۹.۹ ۲۰۱ ۵۲۲ ۳ ۱۰
پارس ۱.۳ ۵.۴ ۷ ۱۷ ۸۰ ۰.۹ ۰.۲ ۳.۶ ۲۰.۵ ۴۸۴ ۵۱ ۳ ۱۴
مبین ۱.۳ ۷.۱ ۹ ۱۸ ۱۹ ۰.۲ ۰.۴ ۱۴.۴ ۳۷.۷ ۲۳۲   ۲ ۸
زاگرس ۱.۲ ۶.۱ ۶ ۱۲.۱ ۹ −۰.۱ ۱.۶ ۱۷.۷ ۱۱.۲   ۱۰۴ ۲ ۱۲
کاریس ۱.۲ ۱۸.۷ ۲۲ ۱۳.۹ ۹۸ ۱.۲ ۰ ۱.۴ ۴۴.۴ ۶۰۷   ۲ ۳
شفن ۱.۱ ۳.۷ ۷ ۱۷.۴ ۱۹ ۰.۲ ۱.۱ ۱۱.۷ ۱۰.۸ ۱۸۳ ۱۳ ۴ ۶
رمپنا ۱.۱ ۵.۸ ۹ ۱۳.۸ ۵۸ ۰.۶ ۰.۴ ۶.۵ ۱۵.۲ ۱۹۶ ۱۳ ۳ ۷
وصندوق ۱ ۹.۶ ۱۱ ۲۶.۷ ۹۷ ۰.۶ ۰.۳ ۹.۷ ۳۸.۸ ۳۹۱ ۴۸ ۴ ۱۶
اپال ۱ ۲.۷ ۳ ۱۴ ۰ ۰ ۰.۶ ۵.۸ ۹.۷     ۳ ۱۲
کگهر ۰.۷ ۸.۷ ۱۴ ۲۵.۲ ۱۱۴ ۰.۴ ۰.۳ ۷.۲ ۲۶.۲ ۲۰۷ ۹۵ ۳ ۱
کاوه ۰.۶ ۵.۴ ۷ ۲۰ ۹۰ ۰.۵ ۰.۳ ۴.۳ ۱۵.۸ ۱۷۰ ۳۵ ۳ ۴
وامید ۰.۶ ۱۲ ۹ ۲۷.۸ ۱۷۶ ۰.۱ ۰.۵ ۵.۲ ۱۰.۷ ۲۷۰ ۱۶۴ ۳ ۸
شخارک ۰.۶ ۵ ۷ ۱۳.۸ ۶۸ ۰.۳ ۰.۶ ۶.۴ ۱۰.۳ ۱۲۱ ۲۲ ۳ ۳
کچاد ۰.۵ ۳.۸ ۶ ۱۱.۶ ۶۴ ۰.۳ ۰.۷ ۴.۴ ۶.۶ ۱۵۷   ۳ ۱۰
مارون ۰.۳ ۴.۴ ۵ ۱۳.۸ ۱۱۶ −۰.۲ ۴.۲ ۵.۹ ۱.۴ ۶۰ ۲۶۹ ۲ ۴
هرمز ۰.۳ ۲.۲ ۵ ۱۴.۱ ۴۲ ۰.۱ ۰.۶ ۳.۵ ۶ ۱۳۳   ۳ ۱۱
شکبیر ۰.۱ ۷ ۱۱ ۷.۴ ۰ ۰ ۰.۷ ۸.۶ ۱۱.۸     ۱ ۱۶
جم ۰.۱ ۱.۹ ۱۰ ۲۴.۸ ۸۲ ۰.۱ ۰.۳ ۲.۱ ۸.۳ ۱۱۴ ۷ ۳ ۱۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شپنا
 • وبملت
 • شتران
 • ذوب
 • فولاد
 • شبندر
 • فملی
 • شستا
 • خودرو
 • وبصادر
 • خساپا
 • بپاس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • مارون
 • پترول
 • زاگرس
 • اپال
 • شکبیر
 • وپارس
 • کگل
 • وامید
 • هرمز
 • جم
 • مبین
 • شفن

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شتران
 • شپنا
 • وبملت
 • فملی
 • شبندر
 • بپاس
 • ذوب
 • خودرو
 • شستا
 • فولاد
 • وتجارت
 • وبصادر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • شپنا
 • شبندر
 • خساپا
 • اخابر
 • پترول
 • وپارس
 • شگویا
 • جم

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • جم
 • ذوب
 • شپنا
 • شگویا
 • خساپا
 • پترول
 • شبندر
 • وپارس
 • اخابر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فروس ۲۱.۵ ۲۱.۴ ۵ ۲۱.۲ ۸۸ −۱۸.۶ ۲.۷ ۵۵ ۲۰.۴ ۱۹۰ ۶۲۴۷ ۵ ۱۸
تپکو ۱۸ ۱۲.۶ ۸ ۱۹ ۳۷ −۲.۴ ۱.۷ ۴۸.۲ ۲۸.۲ ۵۳۲ ۱۱۱۸ ۲ ۲۰
دانا ۱۷.۹ ۸.۱ ۷ ۱۷.۳ ۱ −۰.۲ ۱.۲ ۲۹.۱ ۲۴.۱   ۶۸ ۴ ۱۷
ونیرو ۱۵.۸ ۱۲ ۱۰ ۱۵.۷ ۴۰ ۱.۴ ۰.۸ ۲۲.۹ ۳۰.۱ ۵۴۶ ۸۰۳ ۶ ۰
اسیاتک ۱۵.۷ ۸.۶ ۱۰ ۱۷.۷ ۴۲ ۲.۳ ۱ ۲۰.۸ ۲۱.۶ ۳۳۱ ۲۵۹ ۴ ۰
ثفارس ۱۴.۳ ۱۷.۲ ۱۶ ۲۴.۸ ۱۰۹ ۹.۸ ۰.۴ ۱۷.۲ ۴۴.۲ ۴۲۳۸ ۹۶۳ ۴ ۱
فمراد ۱۳.۲ ۱۱.۲ ۶ ۱۴.۶ ۱۳ −۱.۸ ۱.۲ ۳۲.۱ ۲۶.۵   ۸۷۷ ۵ ۱۵
ولغدر ۱۱.۸ ۹ ۵ ۲۰.۳ ۷ −۰.۹ ۱.۴ ۳۹.۷ ۲۷.۷   ۲۸۶ ۶ ۱۷
ورنا ۱۱ ۱۰.۹ ۱۲ ۱۷.۸ ۱۱ ۰.۳ ۰.۶ ۲۶.۷ ۴۶ ۲۵۹ ۲۱۶ ۶ ۹
پدرخش ۱۰.۵ ۷.۷ ۶ ۱۵.۳ ۵ −۰.۱ ۱.۳ ۲۵.۴ ۱۹.۳ ۱۱۱ ۱۶۸ ۴ ۳
شسینا ۱۰.۳ ۵.۵ ۸ ۱۹.۱ ۵ ۰.۱ ۰.۸ ۱۶.۹ ۲۱.۶ ۱۵۳ ۲۱۷ ۷ ۱۰
وساپا ۱۰.۱ ۱۰.۹ ۱۱ ۱۶.۴ ۴ ۰.۱ ۰.۹ ۳۱.۴ ۳۴.۳ ۱۲۹ ۱۱۷ ۵ ۱۰
حپترو ۹.۶ ۱۴.۸ ۵ ۱۳.۵ ۴۷ −۴.۴ ۱.۱ ۳۱.۷ ۲۸.۱ ۵۰ ۹۰۰ ۴ ۱۷
کالا ۹.۴ ۷.۳ ۸ ۱۶.۹ ۳۸ ۳.۱ ۰.۴ ۱۱.۹ ۳۰.۷ ۱۱۰۶ ۱۱۳ ۴ ۵۴
البرز ۹.۱ ۱۰.۹ ۹ ۲۲.۲ ۱۰۸ ۲.۴ ۱.۵ ۲۶.۸ ۱۸ ۱۲۱۰ ۴۰۸ ۵ ۲
وآذر ۸.۸ ۸.۸ ۸ ۱۵.۹ ۷ ۰.۶ ۰.۵ ۱۹.۲ ۳۶.۱ ۶۳۶   ۴ ۸
پکویر ۸.۲ ۱۰.۵ ۹ ۲۵.۵ ۴۴ −۱ ۱ ۳۸.۵ ۳۹.۱ ۴۲۳ ۲۸۷ ۵ ۰
خمهر ۸.۱ ۶.۵ ۸ ۱۶.۶ ۱ ۰ ۰.۷ ۱۶.۹ ۲۴.۵ ۵۸ ۵۸ ۵ ۱۵
ساربیل ۷.۴ ۱۲.۱ ۸ ۱۸.۱ ۲۰ −۰.۷ ۱.۲ ۳۸.۹ ۳۲.۵ ۹۱ ۳۴۹ ۴ ۰
ختوقا ۷.۴ ۹.۹ ۸ ۱۶.۵ ۱۳ ۰.۶ ۱.۱ ۳۰.۲ ۲۷.۷ ۳۸۹ ۹۹ ۶ ۴
کدما ۶.۹ ۷ ۷ ۱۵.۸ ۳ ۰.۲ ۰.۸ ۱۸.۱ ۲۲.۴ ۱۹۸ ۱۷ ۵ ۰
کاما ۶.۶ ۵.۶ ۸ ۱۴.۸ ۳ ۰ ۰.۶ ۱۲ ۲۰.۵ ۵۱ ۸۲ ۵ ۵
ستران ۶.۶ ۵.۷ ۶ ۲۱.۸ ۲۷ ۰.۹ ۰.۴ ۱۳.۹ ۳۱.۴ ۲۵۸ ۱۴۴ ۲ ۲
وسینا ۶.۵ ۱۲.۵ ۹ ۱۹.۳ ۱۸ ۰.۶ ۰.۸ ۳۶.۸ ۴۵.۴ ۲۱۳ ۱۳۸ ۵ ۷
وسدید ۶.۴ ۲۵.۲ ۱۷ ۱۲ ۳۸ ۲.۱ ۰.۴ ۳۱.۵ ۷۷.۴ ۱۱۲۱ ۸۹ ۱ ۲۱
امین ۶.۲ ۷.۹ ۲ ۱۵.۴ ۱۱۳ ۱ ۳.۳ ۲۳.۹ ۷.۲ ۲۰۰۶ ۱۰۰۲ ۴ ۱۱
سیمرغ ۶ ۱۱.۸ ۹ ۱۵.۱ ۴۳ ۲.۱ ۱.۱ ۲۹.۳ ۲۵.۷ ۷۶۷ ۱۲۴ ۴ ۰
فاذر ۶ ۹.۸ ۷ ۱۷.۷ ۱ −۰.۱ ۱.۳ ۳۷.۱ ۲۹   ۸۷ ۴ ۱۹
خپارس ۶ ۶.۸ ۷ ۱۶.۲ ۱ ۰ ۱ ۲۱.۱ ۲۰.۱ ۲۴ ۶۳ ۳ ۲۵
وخارزم ۵.۹ ۷.۱ ۱۰ ۱۵.۶ ۲۸ ۱.۴ ۰.۷ ۱۵.۲ ۲۱.۲ ۳۸۰ ۱۰۰ ۴ ۰
کماسه ۵.۳ ۸.۴ ۱۳ ۱۵.۳ ۱۳ ۰.۵ ۰.۷ ۱۷.۷ ۲۶.۶ ۱۴۹ ۹۶ ۶ ۱۸
فلوله ۵.۳ ۷ ۸ ۱۷.۴ ۳۹ ۰.۱ ۰.۸ ۱۶.۴ ۲۰.۹ ۵۴۸ ۹۵۴ ۴ ۲۳
خمحرکه ۵.۳ ۱۱ ۹ ۱۵.۴ ۲۷ −۱.۲ ۱.۴ ۳۲.۷ ۲۳.۲ ۶۹ ۶۴۲ ۵ ۱۰
لازما ۵.۲ ۲۷.۸ ۱۹ ۱۱.۴ ۳ ۰.۱ ۰.۳ ۴۱.۸ ۱۲۰.۸ ۱۳۶   ۲ ۰
وتوس ۵.۱ ۱۳.۱ ۹ ۱۵.۹ ۱۹ ۰.۹ ۰.۶ ۲۶ ۴۵.۶ ۳۱۰ ۳۷ ۶ ۰
آبادا ۴.۹ ۴.۵ ۱ ۱۳.۴ ۹ −۰.۲ ۲.۶ ۱۹.۶ ۷.۶ ۵۸ ۱۷۲ ۴ ۱۰
قشهد ۴.۹ ۱۰.۷ ۱۱ ۱۳.۲ ۳۰ ۱.۴ ۰.۵ ۱۶ ۳۱.۵ ۴۸۷ ۲۳ ۵ ۱۵
غزر ۴.۸ ۴.۵ ۴ ۱۴ ۳۸ ۱.۸ ۱.۲ ۱۱.۱ ۸.۹ ۸۹۹   ۳ ۱۰
خصدرا ۴.۸ ۹.۶ ۹ ۲۰.۹ ۰ ۰ ۰.۹ ۳۵.۶ ۴۱.۵     ۲ ۱۰
غنوش ۴.۷ ۵.۲ ۷ ۱۶.۵ ۱۳ −۰.۲ ۰.۵ ۱۱.۷ ۲۱.۷ ۱۹۴ ۴۰۹ ۴ ۲۰
های وب ۴.۷ ۵.۳ ۶ ۱۷.۱ ۴ ۰.۲ ۰.۸ ۱۵.۳ ۱۸.۱ ۸۴ ۱۰ ۳ ۱۳
وایران ۴.۶ ۷.۳ ۷ ۱۸.۱ ۸ −۰.۲ ۱.۶ ۳۰.۵ ۱۹.۳ ۷۹ ۲۷۶ ۷ ۲۲
چفیبر ۴.۵ ۸.۳ ۶ ۱۶.۱ ۹ ۰.۴ ۱.۱ ۲۵ ۲۲.۱ ۱۳۸   ۵ ۰
کسرا ۴.۵ ۹.۷ ۷ ۱۸.۱ ۴۲ ۰.۷ ۰.۴ ۱۶.۹ ۴۴.۹ ۴۲۴ ۲۰۴ ۵ ۲۱
غدشت ۴.۴ ۱۳.۵ ۱۱ ۱۶.۶ ۱ ۰ ۱.۲ ۴۷.۴ ۳۹.۱ ۲۷   ۵ ۹
لپارس ۴.۳ ۷.۸ ۸ ۱۷.۴ ۲ ۰.۱ ۰.۷ ۲۰.۸ ۳۱.۱ ۶۹ ۵ ۴ ۶
لپیام ۴.۳ ۲۳.۶ ۱۴ ۱۱.۹ ۰ ۰ ۰.۶ ۴۲.۸ ۶۷.۳     ۲ ۱۳
شپلی ۴.۱ ۱۰.۹ ۱۴ ۱۴ ۱۵ −۰.۳ ۰.۶ ۲۱.۵ ۳۴.۶ ۱۴۱ ۴۶۶ ۳ ۱۶
پردیس ۳.۹ ۱۸.۶ ۱۰ ۱۸.۴ ۰ ۰ ۱.۳ ۷۷ ۵۷.۷ ۱۵   ۴ ۳۳
شلعاب ۳.۵ ۶.۳ ۸ ۱۴.۲ ۵ ۰ ۰.۸ ۱۴.۲ ۱۷.۷ ۷۴ ۸۱ ۴ ۳۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • سصفها
 • حتاید
 • ثامان
 • خکاوه
 • فروس
 • تپکو
 • دانا
 • ونیرو
 • اسیاتک
 • ثفارس
 • فمراد

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • فروس
 • حپترو
 • ثامان
 • تپکو
 • فمراد
 • حتاید
 • چافست
 • خمحرکه
 • پکویر
 • ولغدر
 • سصفها
 • ساربیل

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • کالا
 • خریخت
 • البرز
 • اسیاتک
 • خپویش
 • وسدید
 • سیمرغ
 • غزر
 • شصفها
 • غگل
 • ونیرو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • خریخت
 • حتاید
 • فروس
 • پردیس
 • سکارون
 • خوساز
 • فبستم
 • حپترو
 • ثامان

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • لوتوس
 • سهگمت
 • کهمدا
 • فاما
 • خپویش
 • خکار
 • سخوز
 • پکویر

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثبات ۱۸۰.۲ ۳۸۷.۶ ۳۱۲ ۱۶.۴ ۱۶۰ ۶۰.۳ ۰.۱ ۳۷.۳ ۳۶۳.۱ ۱۷۴۴۷۷ ۱۴۲۷۵ ۰ ۰
افران ۱۳۰.۸ ۴۳ ۷۱ ۱۲.۵ ۹۹ −۰.۵ ۱.۲ ۵۸ ۴۹.۷ ۱۲۹۵۹ ۳۸۳۹ ۰ ۰
اعتماد ۱۱۶.۹ ۹۴.۱ ۱۲۵ ۱۲.۳ ۱۴۱ ۳۰.۶ ۰.۷ ۵۱.۲ ۷۶.۳ ۲۴۴۷۰ ۸۴۱۶ ۰ ۰
همای ۹۳.۳ ۵۸.۴ ۴۸ ۱۲.۸ ۱۰۲ ۱۴.۷ ۰.۸ ۶۳.۵ ۸۲.۴ ۱۳۷۱۹ ۱۳۳۸۹ ۰ ۱
کیان ۵۳ ۳۳.۳ ۵۶ ۱۲.۴ ۷۲ ۲۲.۵ ۰.۶ ۳۹.۹ ۶۲.۳ ۱۰۰۸۱ ۱۱۱۰ ۰ ۰
کمند ۵۰.۴ ۴۵.۲ ۶۵ ۱۲ ۵۹ ۲۷.۱ ۰.۷ ۵۹.۳ ۸۶.۹ ۲۸۴۷۷ ۴۶۱ ۰ ۰
پارند ۴۰.۴ ۱۹۴.۲ ۱۲۳ ۱۴.۴ ۱۷۳ ۷.۶ ۰.۳ ۳۳.۷ ۱۰۰.۵ ۳۸۶۶۷ ۱۵۵۱۹ ۰ ۰
فیروزا ۳۳.۲ ۱۱۰.۹ ۱۹۱ ۱۲.۷ ۱۳۸ ۵.۴ ۰.۸ ۷۴ ۹۷.۶ ۶۳۹۶ ۴۰۳۱ ۰ ۰
فردا ۲۹.۸ ۳۴۶ ۳۶۳ ۱۷.۹ ۱۹۶ ۰.۶ ۰.۴ ۱۵ ۳۵ ۱۴۷۱۹ ۲۸۸۰۷ ۰ ۰
صایند ۲۷.۸ ۵۰.۷ ۵۱ ۱۲.۱ ۱۱۲ −۱۰.۵ ۲ ۶۸.۲ ۳۴.۴ ۵۱۶۱ ۲۰۸۴۲ ۰ ۰
داریک ۲۷.۳ ۳۱.۹ ۴۲ ۱۲.۴ ۲۸ ۶.۳ ۱ ۶۹ ۶۷.۵ ۳۴۵۷ ۱۵۱ ۰ ۰
یاقوت ۲۶.۷ ۲۵.۹ ۴۵ ۱۱.۸ ۱۸ ۲.۴ ۰.۶ ۴۴.۳ ۷۲.۸ ۹۰۱ ۲۹۳ ۰ ۰
تصمیم ۲۱.۴ ۹۳.۳ ۱۴۴ ۱۳.۶ ۱۵۶ −۱.۷ ۱.۵ ۶۶.۷ ۴۴.۷ ۷۹۱۷ ۸۷۶۳ ۰ ۰
سپر ۱۲.۵ ۲۷.۱ ۱۳۸ ۱۲.۴ ۵۲ ۳.۷ ۰.۵ ۳۵.۵ ۶۷.۶ ۵۱۰۷ ۱۴۰۷ ۰ ۰
دارا ۱۱.۵ ۳۲۷.۳ ۲۱۰ ۱۶.۷ ۱۸۸ ۱.۲ ۰.۱ ۱۳.۲ ۹۰.۱ ۱۱۳۶۲ ۱۰۱۹۲ ۰ ۰
آکورد ۱۰.۸ ۳۹.۲ ۷۳ ۱۱.۸ ۷۲ ۲.۵ ۱ ۶۰.۶ ۵۸.۳ ۵۱۰۸ ۲۶۴۳ ۰ ۰
هامرز ۱۰.۴ ۱۹۵.۷ ۲۶۳ ۱۶.۶ ۱۲۷ ۶.۹ ۰.۱ ۲۵.۴ ۴۰۲.۷ ۵۰۰۹ ۱۵۶۲ ۰ ۰
سپیدما ۵.۸ ۹۹.۲ ۳۱۳ ۱۰.۷ ۱۴۷ ۲ ۰.۵ ۳۱ ۶۸.۸ ۵۲۲۸ ۱۶۰۵ ۰ ۰
مانی ۵ ۳۸.۸ ۳۴ ۱۱.۲ ۵۱ ۲.۶ ۰.۷ ۵۳ ۷۳.۱ ۲۵۵۰   ۰ ۰
آسامید ۴.۸ ۵۸.۲ ۱۲۷ ۱۱.۹ ۱۰۸ −۰.۴ ۰.۸ ۵۷.۲ ۷۴ ۲۳۷۲ ۹۲۵ ۰ ۰
ارمغان ۳.۷ ۴۰.۸ ۴۲ ۳۶ ۱۰۰ −۳.۷ ۳۱.۵ ۱۶۶.۹ ۵.۳   ۱۸۲۸ ۰ ۰
امین یکم ۳ ۱۸.۶ ۳۷ ۱۲.۷ ۱۴ −۰.۴ ۱.۶ ۵۶.۹ ۳۴.۶   ۴۲۲ ۰ ۱
یارا ۱.۷ ۲۹.۲ ۸۹ ۱۲.۹ ۶۰ ۰.۱ ۰.۹ ۵۱.۲ ۵۳.۹ ۵۶۵ ۲۲۶ ۰ ۰
خاتم ۱.۷ ۴۶ ۵۵ ۱۰.۹ ۴۸ ۰.۸ ۲.۳ ۱۴۴ ۶۱.۳ ۷۹۲   ۰ ۰
کارین ۱.۵ ۲۱.۲ ۱۳۷ ۱۲.۳ ۴۹ ۰.۷ ۰.۹ ۳۶.۴ ۴۱.۲ ۷۲۰   ۰ ۱
گنجینه ۰.۷ ۸۷.۸ ۳۱۸ ۱۳.۳ ۱۸۹ ۰.۱     ۱۳ ۳۵۱ ۶۲۴ ۰ ۱
سپاس ۰.۶ ۳۶.۹ ۳۷۵ ۸.۹ ۹۸ ۰.۶ ۰ ۱.۴ ۵۱.۷ ۵۵۹   ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۶.۴ ۶ ۲۳ ۱۳۱ ۰.۱ ۰.۱ ۱ ۱۴.۱ ۱۴۴ ۴۸ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فروس ۲۱.۶ ۲۱.۳ ۵ ۲۱.۲ ۸۸ −۱۸.۶ ۲.۷ ۵۴.۲ ۲۰.۱ ۲۱۵ ۶۲۱۹ ۵ ۱۸
تپکو ۱۸ ۱۲.۶ ۸ ۱۸.۹ ۳۷ −۲.۴ ۱.۷ ۴۸.۱ ۲۸.۱ ۵۳۲ ۱۱۱۸ ۲ ۲۰
ولغدر ۱۲ ۹.۱ ۵ ۲۰.۳ ۷ −۰.۹ ۱.۴ ۳۹.۷ ۲۷.۷   ۲۸۶ ۶ ۱۷
ولراز ۱۱.۲ ۴۰.۵ ۳۴ ۱۲.۸ ۰ ۰ ۱.۹ ۱۴۱ ۷۶.۲     ۰ ۳
تجلی ۸.۸ ۷.۳ ۶ ۱۹.۳ ۱۱ −۰.۲ ۰.۶ ۲۰.۴ ۳۵ ۳۷۶ ۳۰۰ ۴ ۷
کتوکا ۷.۶ ۹.۵ ۹ ۱۵.۵ ۱۴ −۰.۳ ۱.۵ ۳۳.۱ ۲۱.۷ ۲۱۵ ۶۹۵ ۶ ۰
ستران ۶.۶ ۵.۷ ۶ ۲۱.۸ ۲۷ ۰.۹ ۰.۴ ۱۳.۹ ۳۰.۹ ۲۵۸ ۱۴۴ ۲ ۲
امین ۶.۲ ۷.۸ ۲ ۱۵.۳ ۱۱۳ ۱ ۳.۳ ۲۳.۵ ۷.۱ ۲۰۱۰ ۱۰۰۴ ۴ ۱۱
آبادا ۴.۹ ۴.۵ ۱ ۱۳.۴ ۹ −۰.۲ ۲.۶ ۱۹.۴ ۷.۵ ۵۸ ۱۷۲ ۴ ۱۰
لپیام ۴.۳ ۲۳.۶ ۱۴ ۱۱.۹ ۰ ۰ ۰.۶ ۴۲.۸ ۶۷.۳     ۲ ۱۳
قشرین ۳.۳ ۱۶.۶ ۱۲ ۱۴.۶ ۱۹ −۰.۶ ۱.۸ ۵۷.۴ ۳۲.۸   ۶۴۴ ۲ ۲۰
کیا ۲.۳ ۱۱.۳ ۱۳ ۲۳.۲ ۱۰ ۰ ۰.۶ ۳۴.۸ ۵۶.۱ ۹۰ ۱۲۱ ۴ ۰
شگل ۲.۳ ۹.۳ ۵ ۲۰.۸ ۲۸ −۰.۳ ۱.۵ ۳۹.۳ ۲۵.۶ ۱۵۸ ۲۵۱ ۵ ۱۹
وسکاب ۲ ۱۱.۱ ۵ ۲۸.۹ ۱۰۲ ۰.۷ ۰.۴ ۱۸.۵ ۴۵.۱ ۴۴۷ ۶۴۲ ۳ ۲
کشرق ۱.۵ ۹.۸ ۵ ۱۵.۷ ۸ ۰.۱ ۰.۲ ۱۵.۱ ۹۵.۸ ۱۲۲   ۶ ۱۸
کساوه ۱.۵ ۲۲ ۷ ۱۴ ۹۹ ۰.۷ ۰.۳ ۱۵ ۴۷.۷ ۵۴۲ ۴۲۴ ۴ ۸
بسویچ ۱ ۸.۶ ۳ ۱۳.۸ ۲۹ −۰.۳ ۳ ۳۵.۴ ۱۱.۸   ۳۰۳ ۴ ۱۶
شتهران ۱ ۲۲.۹ ۸ ۱۱.۱ ۰ ۰ ۰.۳ ۳۳.۱ ۱۰۶.۸     ۰ ۰
ثاصفا ۰.۷ ۷.۷ ۱۱ ۱۱.۲ ۹ ۰.۱ ۱.۶ ۲۰.۳ ۱۲.۴ ۳۳   ۱ ۱۳

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • ولراز
 • قشرین
 • فروس
 • تپکو
 • ولغدر
 • شگل
 • بسویچ
 • کتوکا
 • امین
 • ثاصفا
 • آبادا

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • شتهران
 • کشرق
 • لپیام
 • کیا
 • کساوه
 • وسکاب
 • تجلی
 • ستران