در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۶۹ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۵.۹ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۱ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۱.۱
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۴ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۴ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۵۸
 • نمادهای منفی : ۱۵۶
 • نمادهای صف خرید : ۵۶
 • نمادهای صف فروش : ۴۲
 • ارزش صف‌های خرید : ۴۱۹ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۷۲ میلیارد تومان

امروز وضعیت معاملات بورس تهران نسبتاً خوب بود و شاخص کل حدود ۲ هزار واحد و شاخص هم‌وزن حدود ۳ هزار واحد افزایش پیدا کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فملی ۷۸.۱ ۲۳.۲ ۱۵ ۱۸.۹ ۱۶۰ ۷.۲ ۰.۴ ۱۰.۴ ۲۸.۷ ۵۰۷۰ ۶۵۲۸ ۲ ۶
وبملت ۵۳.۴ ۱۵.۳ ۱۵ ۱۶.۶ ۹۹ −۳.۸ ۰.۷ ۲۱.۳ ۳۱.۷ ۲۰۵۰ ۳۱۵۸ ۳ ۵
فولاد ۴۵.۸ ۱۲.۶ ۱۳ ۱۴.۹ ۱۰۹ ۱۱.۶ ۰.۳ ۹.۲ ۳۱.۵ ۲۵۶۹ ۱۴۷۷ ۳ ۵
ذوب ۳۱.۳ ۹.۸ ۱۲ ۱۸.۵ ۸ ۲.۳ ۰.۷ ۲۸.۴ ۴۰.۵ ۳۲۹ ۱۹ ۴ ۳
شپنا ۲۹.۸ ۱۱.۹ ۱۵ ۱۴.۲ ۷۶ ۹.۶ ۰.۵ ۱۳.۴ ۲۹.۱ ۱۶۱۲ ۹۳۴ ۳ ۶
خودرو ۲۳.۶ ۷ ۱۱ ۱۶.۹ ۳۱ −۱.۱ ۱.۱ ۲۰.۵ ۱۸.۲ ۲۵۵ ۵۲۶ ۳ ۷
شستا ۲۲.۸ ۵.۴ ۹ ۱۶.۹ ۵۰ ۴ ۰.۹ ۱۲.۸ ۱۴.۱ ۵۱۴ ۳۷۳ ۳ ۳
شبندر ۲۰.۹ ۹ ۱۲ ۱۵ ۷۷ ۳ ۰.۵ ۱۱.۶ ۲۳.۵ ۱۰۵۷ ۱۳۰۱ ۳ ۱۵
خساپا ۲۰.۲ ۸.۶ ۱۱ ۱۷.۷ ۴۵ ۰.۸ ۱.۵ ۲۹ ۱۹.۳ ۵۵۲ ۸۳۸ ۴ ۹
وتجارت ۱۷.۷ ۱۱.۴ ۱۷ ۱۶.۹ ۶۰ ۹.۶ ۰.۷ ۲۱.۵ ۲۸.۷ ۱۴۴۳ ۲۵۸ ۴ ۱
فارس ۱۵.۷ ۲۱ ۱۷ ۱۸.۹ ۱۳۹ ۳.۸ ۰.۳ ۱۳ ۳۸.۲ ۲۱۳۰ ۲۲۴۳ ۲ ۱۰
پترول ۱۰.۵ ۶.۴ ۶ ۱۶ ۲۱ −۱ ۰.۹ ۱۷.۱ ۱۹.۱ ۲۸۰ ۵۳۷ ۴ ۱۱
شتران ۱۰.۵ ۵.۷ ۱۰ ۱۴.۴ ۵۲ ۴.۱ ۰.۵ ۷.۹ ۱۶.۳ ۶۸۲ ۱۶۲ ۳ ۸
وبصادر ۱۰.۴ ۱۱.۷ ۱۱ ۱۸.۸ ۱۱۹ ۲.۹ ۰.۴ ۱۰.۷ ۲۵.۵ ۱۵۲۴ ۳۹۲ ۳ ۵
شپدیس ۱۰.۲ ۱۱.۶ ۱۲ ۱۵ ۶۶ −۲.۷ ۱.۱ ۲۳.۷ ۲۱ ۶۶۶ ۹۳۷ ۳ ۵
نوری ۹ ۱۶.۵ ۱۲ ۱۱.۷ ۱۰۱ ۴.۶ ۰.۳ ۹.۱ ۲۹.۴ ۱۳۷۰ ۲۲۷۷ ۲ ۴
ومعادن ۸ ۹.۱ ۸ ۱۵.۱ ۹۳ −۰.۲ ۰.۷ ۱۲ ۱۷.۷ ۷۲۲ ۱۲۸۳ ۳ ۱۴
تاصیکو ۷.۷ ۲۲.۶ ۱۴ ۲۲.۷ ۱۰۲ ۴.۴ ۰.۴ ۲۵.۷ ۶۶.۴ ۱۲۲۴ ۵۸۸ ۲ ۹
وپارس ۶.۶ ۶.۶ ۶ ۱۶.۹ ۶ −۰.۲ ۱ ۲۱ ۲۱.۴ ۵۸ ۱۳۴ ۴ ۱۷
بپاس ۶.۴ ۲۵.۱ ۳۲ ۳۷.۵ ۹۸ ۶.۳ ۰ ۴.۸ ۱۴۵.۵ ۶۲۸۱   ۲ ۱۱
وغدیر ۶.۳ ۱۰.۵ ۱۴ ۱۷ ۶۹ ۰.۹ ۱.۱ ۲۳.۸ ۲۲.۶ ۶۶۵ ۳۵۰ ۳ ۳
پارسان ۶ ۱۵.۹ ۱۴ ۱۶.۹ ۵۲ −۱.۲ ۱ ۳۸.۱ ۳۸.۸ ۲۳۹ ۷۲۸ ۳ ۴
اخابر ۵.۹ ۷.۱ ۱۱ ۱۵.۹ ۳۵ −۱.۱ ۰.۸ ۱۶.۱ ۲۰.۵ ۲۴۳ ۵۲۸ ۵ ۹
شیران ۵ ۴.۵ ۶ ۱۵.۹ ۳۳ ۱.۶ ۰.۳ ۶.۹ ۲۱.۳ ۱۶۳ ۵ ۳ ۶۵
تاپیکو ۴.۶ ۹.۶ ۱۳ ۱۵.۴ ۵۶ ۲.۶ ۰.۴ ۱۱.۸ ۳۱.۲ ۵۱۷ ۲ ۳ ۴
شگویا ۴.۴ ۵.۴ ۷ ۱۴.۱ ۵۵ ۰.۷ ۱.۶ ۱۴.۱ ۸.۹ ۳۸۹ ۲۱۸ ۳ ۱۱
شبریز ۴.۱ ۵ ۸ ۱۴.۵ ۴۸ ۱.۷ ۰.۴ ۶.۷ ۱۶ ۶۰۰ ۱۲۵ ۳ ۱۹
فخوز ۳.۷ ۵.۶ ۷ ۱۶.۴ ۵۵ ۱.۱ ۰.۶ ۹.۸ ۱۶ ۲۲۶ ۲۲۵ ۳ ۱۱
شفن ۳ ۶.۴ ۷ ۱۴.۴ ۷۷ ۰.۳ ۰.۷ ۹.۲ ۱۳.۶ ۴۳۴ ۵۰۵ ۴ ۶
کگل ۳ ۵ ۱۲ ۱۴.۵ ۸۷ −۰.۷ ۰.۶ ۶.۷ ۱۰.۷ ۱۷۹ ۵۴۴ ۳ ۱۰
شیراز ۲.۸ ۶ ۸ ۱۴.۲ ۳۲ ۰.۷ ۰.۵ ۹.۵ ۲۰.۹ ۴۰۶ ۳۷ ۳ ۵
زاگرس ۲.۷ ۴.۸ ۶ ۱۴.۹ ۸ −۰.۱ ۱.۱ ۱۴ ۱۳.۱ ۶۶ ۷۵ ۲ ۱۲
رمپنا ۲.۷ ۳.۸ ۹ ۲۹.۲ ۴۷ ۰.۴ ۱.۲ ۱۸.۳ ۱۵ ۴۰۹ ۱۴۳ ۳ ۷
مبین ۲.۱ ۴.۶ ۹ ۲۰ ۶۱ −۰.۴ ۰.۳ ۸.۸ ۲۷.۴ ۲۲۲ ۴۱۵ ۲ ۸
شخارک ۲ ۷.۸ ۷ ۱۶ ۷۲ ۱.۴ ۰.۳ ۶.۷ ۲۴.۶ ۲۸۹   ۳ ۳
کچاد ۱.۹ ۴.۷ ۶ ۱۲.۷ ۴۲ ۰.۶ ۰.۳ ۵.۵ ۱۶.۹ ۱۷۴ ۵۰ ۳ ۱۰
کاوه ۱.۸ ۵.۹ ۷ ۲۶.۲ ۱۳۲ ۰.۸ ۰.۲ ۳.۷ ۱۶.۴ ۴۰۲ ۱۱۲ ۳ ۴
هرمز ۱.۸ ۳.۶ ۵ ۲۰.۳ ۶۱ ۰.۱ ۰.۶ ۷.۴ ۱۳.۳ ۲۹۵ ۱۳۱ ۳ ۱۱
همراه ۱.۶ ۳.۴ ۶ ۱۳.۶ ۷ ۰.۱ ۰.۷ ۷ ۱۰.۷ ۵۷ ۱ ۳ ۸
صبا ۱.۶ ۲.۹ ۶ ۱۳.۶ ۲۲ ۰.۳ ۱.۶ ۹ ۵.۸ ۳۳۵ ۱ ۳ ۲۱
پارس ۱.۵ ۳.۹ ۷ ۱۴.۷ ۵۱ ۰.۵ ۰.۴ ۵.۱ ۱۴.۳ ۲۰۲ ۷۵ ۳ ۱۴
آریا ۱.۵ ۲.۴ ۴ ۱۱.۱ ۶ ۰ ۱.۵ ۶.۱ ۴.۲ ۲۶ ۳۳ ۳ ۶
کاریس ۱.۳ ۱۱.۴ ۲۲ ۱۲.۸ ۷۷ ۰.۷ ۰.۳ ۸.۹ ۲۸ ۲۱۳ ۱۴۱ ۲ ۳
اپال ۱.۲ ۲ ۳ ۱۵.۴ ۴ ۰ ۱.۳ ۶.۷ ۵.۱   ۱۶ ۳ ۱۲
کگهر ۱.۱ ۵.۷ ۱۴ ۳۹.۲ ۱۴۸ ۰.۲ ۰.۶ ۸.۴ ۱۳.۹ ۳۰۸ ۳۶۱ ۳ ۱
وصندوق ۱ ۱۰.۶ ۱۱ ۱۸.۸ ۸۹ ۰.۵ ۰.۳ ۱۰.۶ ۳۳.۲ ۱۷۲ ۱۵۹ ۴ ۱۶
وامید ۱ ۶.۳ ۹ ۳۲.۵ ۱۱۶ ۰.۵ ۰.۴ ۸.۳ ۲۳.۵ ۴۲۱ ۸۶ ۳ ۸
جم ۰.۴ ۴.۱ ۱۰ ۱۸ ۱۱۳ ۰ ۰.۴ ۴.۳ ۱۰.۲ ۲۳۱ ۹۴ ۳ ۱۰
شکبیر ۰.۳ ۱۰.۶ ۱۱ ۱۱.۸ ۰ ۰ ۰.۸ ۲۲.۴ ۲۶.۸     ۱ ۱۶
مارون ۰.۲ ۳.۸ ۵ ۱۱.۸ ۵۲ ۰.۱ ۰.۴ ۳.۷ ۱۰ ۱۲۶ ۰ ۲ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • فملی
 • وبملت
 • فولاد
 • ذوب
 • شپنا
 • خودرو
 • شستا
 • شبندر
 • خساپا
 • وتجارت
 • فارس
 • پترول

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبملت
 • شپدیس
 • پارسان
 • خودرو
 • اخابر
 • پترول
 • کگل
 • مبین
 • ومعادن
 • وپارس
 • زاگرس
 • آریا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فولاد
 • شپنا
 • وتجارت
 • فملی
 • بپاس
 • نوری
 • تاصیکو
 • شتران
 • شستا
 • فارس
 • شبندر
 • وبصادر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وصندوق
 • ذوب
 • اخابر
 • وپارس
 • شگویا
 • رمپنا
 • هرمز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • رمپنا
 • هرمز
 • وصندوق
 • ذوب
 • وپارس
 • اخابر
 • شگویا

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثامان ۱۲۲.۵ ۱۳.۷ ۷ ۲۰.۹ ۶ −۱.۶ ۰.۵ ۳۹.۳ ۸۳.۸ ۶۶۹ ۷۱۴ ۴ ۲۷
حفارس ۸۸.۳ ۲۱.۲ ۱۳ ۲۲.۸ ۴۱ −۲۸.۱ ۱.۷ ۹۵.۸ ۵۵.۸ ۵۰۸ ۴۵۹۷ ۴ ۰
ثشاهد ۶۹.۹ ۱۰.۱ ۱۲ ۱۷.۵ ۵ −۰.۳ ۰.۸ ۲۹.۲ ۳۵.۶ ۳۰۹ ۳۶۹ ۵ ۲۳
ونیرو ۳۱.۲ ۱۳.۹ ۱۰ ۱۷.۴ ۵۹ ۶.۵ ۱ ۳۲.۷ ۳۱.۷ ۱۳۸۰ ۸۴۵ ۶ ۰
اسیاتک ۲۸.۴ ۱۰.۶ ۱۰ ۱۶.۹ ۳۴ ۴ ۲ ۴۱.۴ ۲۱.۲ ۴۲۲ ۲۳۶ ۴ ۰
ثفارس ۲۲.۵ ۱۳.۲ ۱۶ ۳۰ ۸۹ ۱۲.۳ ۰.۷ ۳۵ ۴۶.۷ ۵۳۶۱ ۱۲۶۶ ۴ ۱
خپارس ۲۱.۶ ۸.۴ ۷ ۲۴.۹ ۲۱ −۰.۱ ۱.۴ ۴۳.۵ ۳۱.۴ ۳۶۴ ۷۶۴ ۳ ۲۵
وسینا ۲۱.۴ ۱۸.۹ ۹ ۲۱.۳ ۸۸ −۹.۶ ۱.۷ ۵۱.۴ ۳۱ ۶۶۱ ۲۸۷۱ ۵ ۷
شسینا ۱۹.۸ ۶.۸ ۸ ۱۸.۲ ۴ ۰.۷ ۰.۶ ۱۷.۸ ۳۰.۱ ۸۱ ۱ ۷ ۱۰
وتوس ۱۹.۸ ۱۴.۵ ۹ ۱۸.۶ ۴۱ ۷.۷ ۰.۶ ۲۷.۹ ۵۰.۷ ۲۶۷۸ ۱۰۳ ۶ ۰
کدما ۱۸.۶ ۷.۷ ۷ ۱۶.۷ ۸ ۱.۲ ۰.۵ ۱۷.۳ ۳۴.۱ ۶۶۸ ۵۵ ۵ ۰
وساپا ۱۸.۴ ۹ ۱۱ ۱۸.۵ ۸ −۱.۳ ۱.۵ ۳۸.۳ ۲۴.۸ ۶۷ ۶۶۱ ۵ ۱۰
وسدید ۱۷.۹ ۲۶.۵ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۳.۱ ۰.۱ ۴۱.۲ ۴۷۱.۲ ۱۰۳۰   ۱ ۲۱
ستران ۱۷.۴ ۶.۸ ۶ ۲۱.۵ ۳۵ −۳.۳ ۰.۶ ۱۸.۷ ۳۱.۸ ۲۲۸ ۹۲۹ ۲ ۲
ثبهساز ۱۶.۷ ۶.۱ ۶ ۱۶.۴ ۴ ۰.۱ ۱.۲ ۲۰.۶ ۱۶.۹ ۹۸ ۴۳ ۵ ۶
دانا ۱۵.۹ ۸.۸ ۷ ۱۸ ۲ −۰.۲ ۱.۹ ۴۲.۵ ۲۲.۷ ۴۲ ۱۳۶ ۴ ۱۷
وخارزم ۱۴.۸ ۱۰ ۱۰ ۱۹.۳ ۲۶ −۰.۷ ۱ ۳۳.۵ ۳۲.۱ ۲۶۱ ۴۴۸ ۴ ۰
خمهر ۱۴.۶ ۷ ۸ ۱۶.۲ ۲۴ −۳.۵ ۰.۷ ۱۶.۹ ۲۳.۴   ۱۷۴۸ ۵ ۱۵
های وب ۱۴.۴ ۷.۷ ۶ ۱۸.۶ ۲ ۰.۳ ۰.۶ ۲۱.۲ ۳۷.۸ ۷۲   ۳ ۱۳
ختوقا ۱۴.۲ ۱۰.۳ ۸ ۱۷.۵ ۳۵ −۳.۲ ۱.۶ ۳۶.۲ ۲۲.۸ ۱۷۵ ۱۰۱۷ ۶ ۴
وآذر ۱۳.۷ ۹ ۸ ۱۶.۶ ۱۰ ۰.۳ ۰.۹ ۲۵.۱ ۲۷.۶ ۲۷۳ ۱۳۸ ۴ ۸
شلعاب ۱۳.۵ ۹.۱ ۸ ۱۸.۴ ۴۰ −۳ ۱.۵ ۳۱ ۲۰.۵ ۶۱۹ ۲۱۱۸ ۴ ۳۰
سصفها ۱۲.۸ ۲.۲ ۵ ۵۸.۹ ۲ ۰.۳ ۰.۶ ۱۹.۸ ۳۲.۶ ۷۴ ۱۸ ۴ ۱۹
ورنا ۱۲.۵ ۱۰.۴ ۱۲ ۱۶.۱ ۱۰ −۰.۶ ۱.۲ ۳۳.۴ ۲۸.۲ ۱۵۹ ۲۴۰ ۶ ۹
کاما ۱۲.۳ ۷.۷ ۸ ۱۶.۱ ۲۴ −۰.۳ ۰.۹ ۱۹.۱ ۲۲.۴ ۳۴۱ ۵۴۲ ۵ ۵
لازما ۱۲ ۱۹.۹ ۱۹ ۱۴.۳ ۴ ۰.۵ ۰.۳ ۳۴.۷ ۱۰۴.۲ ۲۵۲ ۱۴ ۲ ۰
شپترو ۱۱.۲ ۱۲.۲ ۱۰ ۲۶.۴ ۱۱ ۰.۱ ۰.۵ ۴۲.۲ ۸۶.۴ ۲۲۳ ۱۴۷ ۳ ۱۰
فپنتا ۱۱ ۸.۲ ۹ ۱۶.۳ ۱۵ −۱.۵ ۰.۹ ۲۲.۲ ۲۴.۲ ۷۶ ۵۱۲ ۵ ۸
سیمرغ ۱۰.۹ ۱۴.۵ ۹ ۱۴.۷ ۳۶ ۱.۷ ۱.۲ ۳۶.۹ ۳۱.۲ ۵۶۲ ۵۶۴ ۴ ۰
سپید ۹.۸ ۱۱.۹ ۶ ۱۵.۲ ۹۱ −۸.۱ ۷.۹ ۳۵.۵ ۴.۵ ۹۸ ۱۷۱۷ ۴ ۶
غزر ۹.۷ ۵.۳ ۴ ۱۴.۴ ۱۱ ۰.۶ ۱.۹ ۲۰.۷ ۱۰.۷ ۴۲۳ ۵۴ ۳ ۱۰
کالا ۹.۶ ۶.۴ ۸ ۱۵.۳ ۱۸ −۱.۷ ۱ ۱۶.۹ ۱۷.۳ ۳۶ ۲۸۷ ۴ ۵۴
ساربیل ۹.۴ ۹.۸ ۸ ۲۱ ۳۷ −۳.۱ ۱.۷ ۴۱.۳ ۲۴.۷ ۲۳۲ ۶۵۹ ۴ ۰
قشهد ۹.۱ ۱۰.۷ ۱۱ ۱۴.۲ ۷ −۰.۶ ۰.۸ ۲۵.۵ ۳۰.۹   ۳۱۱ ۵ ۱۵
قشیر ۹ ۶.۲ ۶ ۱۶.۸ ۱۹ −۱.۸ ۱.۲ ۱۹.۸ ۱۶.۲   ۴۳۲ ۵ ۱۳
فلوله ۹ ۶ ۸ ۱۸.۱ ۵۲ −۰.۳ ۰.۷ ۱۳ ۱۸.۳ ۷۱۲ ۲۴۸۳ ۴ ۲۳
سکارون ۸.۳ ۴۱.۶ ۱۷ ۱۳.۷ ۸ −۰.۶ ۰.۸ ۹۸.۲ ۱۲۴.۳   ۶۴۴ ۳ ۰
خرینگ ۸.۲ ۸.۲ ۹ ۱۶.۴ ۲۱ −۱.۷ ۰.۸ ۲۰.۶ ۲۴.۴ ۱۶ ۵۶۸ ۴ ۶۰
پکویر ۸ ۷.۴ ۹ ۲۶.۳ ۵۷ ۱.۳ ۰.۷ ۲۲.۵ ۳۰.۳ ۷۲۵ ۳۲۸ ۵ ۰
فوکا ۸ ۱۵.۲ ۱۲ ۲۰.۶ ۹۷ −۶.۱ ۲.۴ ۳۷.۸ ۱۵.۵ ۴۳۳ ۲۳۱۱ ۱ ۶
غاذر ۸ ۷.۷ ۷ ۱۶ ۱ −۰.۱ ۱.۸ ۳۲.۲ ۱۸.۱   ۱۰۳ ۳ ۱۳
کطبس ۷.۷ ۶.۴ ۹ ۲۰.۵ ۴۳ −۳ ۰.۸ ۱۷.۲ ۲۲.۱ ۵۹ ۴۳۷ ۵ ۶
کماسه ۷.۷ ۶.۹ ۱۳ ۱۷.۱ ۱۳ −۰.۲ ۰.۷ ۱۷.۶ ۲۴.۶ ۱۴۰ ۱۲۰ ۶ ۱۸
شپلی ۷.۷ ۱۱.۹ ۱۴ ۱۹.۶ ۱۵ −۱.۲ ۱.۲ ۴۵.۴ ۳۸.۲ ۱۰ ۱۱۸۵ ۳ ۱۶
چفیبر ۷.۶ ۸.۵ ۶ ۱۸.۴ ۳۸ ۰.۷ ۲.۱ ۳۷.۱ ۱۷.۳ ۶۱۲ ۵۷۶ ۵ ۰
ثشرق ۷.۶ ۱۵.۴ ۱۱ ۱۳.۹ ۸ −۰.۴ ۱.۷ ۵۲.۱ ۳۰.۲ ۴۹ ۲۶۴ ۶ ۵
سدشت ۷.۵ ۱۰.۶ ۱۰ ۱۷.۳ ۱۵ ۰.۹ ۰.۷ ۲۷.۳ ۳۷.۵ ۵۳۰ ۶۰ ۴ ۱
خکمک ۷.۵ ۷.۹ ۷ ۱۸.۶ ۵۴ ۳.۴ ۰.۸ ۱۷.۹ ۲۲.۶ ۶۲۴ ۱۶۶ ۴ ۲۵
وبیمه ۷.۳ ۵.۷ ۵ ۱۹.۱ ۳۱ −۲.۱ ۰.۷ ۱۵.۲ ۲۲.۳ ۵۰ ۱۰۸۶ ۵ ۸
چکاپا ۷.۲ ۶.۷ ۱۰ ۲۲.۵ ۵۷ ۲.۶ ۰.۶ ۱۵.۶ ۲۴.۹ ۵۵۲ ۲۵۳ ۴ ۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثامان
 • حفارس
 • ثشاهد
 • ونیرو
 • اسیاتک
 • ثفارس
 • خپارس
 • وسینا
 • شسینا
 • وتوس
 • کدما
 • وساپا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حفارس
 • وسینا
 • سپید
 • فوکا
 • حتاید
 • خمهر
 • ستران
 • ختوقا
 • ساربیل
 • شلعاب
 • کطبس
 • کقزوی

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • وتوس
 • ونیرو
 • اسیاتک
 • خریخت
 • خکمک
 • خپویش
 • وسدید
 • فاسمین
 • زکوثر
 • چکاپا
 • سفانو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • سکارون
 • رتکو
 • حتاید
 • حفارس
 • وسینا
 • خریخت
 • ثشرق
 • پردیس
 • شوینده

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • ساراب
 • شکلر
 • دفرا
 • سخوز
 • ثفارس
 • سشمال
 • پکرمان
 • شپترو

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۱۲.۶ ۷۰.۷ ۷۱ ۱۳.۶ ۱۳۱ −۲۹.۴ ۱ ۶۵.۵ ۶۶.۲ ۹۱۵۸ ۱۱۴۳۲ ۰ ۰
ثبات ۳۲۳.۳ ۳۲۱.۲ ۳۱۲ ۱۸.۱ ۱۶۵ −۷۱.۸ ۳.۱ ۲۸۶.۸ ۹۲.۹ ۱۶۴۳۵ ۳۰۱۹۲ ۰ ۰
یاقوت ۲۹۰.۱ ۶۵.۳ ۴۵ ۱۳.۳ ۱۱۱ −۳۰.۵ ۰.۸ ۷۲.۴ ۸۵.۲ ۷۲۵۴ ۱۳۵۰۶ ۰ ۰
اعتماد ۲۷۳.۳ ۱۱۹.۱ ۱۲۵ ۱۳.۹ ۱۳۴ −۴۶.۹ ۱.۴ ۱۲۴.۹ ۸۸.۳ ۸۸۹۴ ۱۰۸۹۵ ۰ ۰
سپیدما ۲۳۰ ۳۸۶.۵ ۳۱۳ ۱۶.۲ ۱۹۶ −۰.۱ ۱ ۲۶.۸ ۲۷.۲ ۴۴۹۹۲ ۳۷۵۰۵ ۰ ۰
همای ۱۵۶.۷ ۵۲.۲ ۴۸ ۱۴.۳ ۸۳ −۱.۴ ۰.۷ ۷۲ ۱۱۰.۷ ۱۰۷۲۲ ۱۰۹۵۰ ۰ ۱
کیان ۱۴۲.۴ ۵۴.۸ ۵۶ ۱۳ ۱۲۰ −۲۲.۷ ۱.۱ ۶۰.۷ ۵۲.۸ ۴۹۳۹ ۹۶۷۹ ۰ ۰
فیروزا ۱۳۸.۶ ۲۱۸.۶ ۱۹۱ ۱۴.۴ ۱۷۷ −۱.۹ ۰.۸ ۶۴.۴ ۸۰.۴ ۶۷۷۷ ۳۰۹۷۱ ۰ ۰
کمند ۱۱۵.۶ ۶۳.۱ ۶۵ ۱۴.۸ ۱۰۴ −۱۶.۶ ۱ ۹۱.۳ ۸۸.۳ ۵۷۵۴ ۷۵۹۵ ۰ ۰
پارند ۹۹.۳ ۲۴۱.۱ ۱۲۳ ۱۶.۱ ۱۶۲ −۱۶ ۱.۸ ۱۸۱.۲ ۱۰۳.۱ ۱۴۴۵۹ ۲۲۰۶۵ ۰ ۰
داریک ۷۷ ۵۵.۷ ۴۲ ۱۳.۵ ۱۲۷ −۸.۴ ۱.۲ ۵۹.۴ ۵۰.۹ ۸۹۰۴ ۱۳۲۲۶ ۰ ۰
صایند ۵۸.۷ ۵۱ ۵۱ ۱۳.۵ ۱۱۸ −۲۴.۴ ۱.۲ ۵۸.۸ ۴۸.۳ ۱۸۸۲ ۱۵۶۵۲ ۰ ۰
آکورد ۵۶.۶ ۷۳.۹ ۷۳ ۱۲.۷ ۱۴۵ −۰.۶ ۱.۴ ۶۰.۵ ۴۴.۷ ۵۰۸۶ ۵۹۰۳ ۰ ۰
تصمیم ۴۹.۴ ۱۴۷.۶ ۱۴۴ ۱۳ ۱۸۱ −۳.۲ ۱.۵ ۴۳.۷ ۲۹ ۸۶۰۶ ۱۱۵۶۳ ۰ ۰
سپر ۴۷.۶ ۶۰.۷ ۱۳۸ ۱۲.۴ ۱۲۹ ۲.۱ ۰.۵ ۳۷.۹ ۸۲.۱ ۷۹۵۰ ۳۲۹۶ ۰ ۰
فردا ۴۱.۹ ۳۲۸ ۳۶۳ ۱۵.۴ ۱۹۴ ۰.۲ ۱.۶ ۴۰.۲ ۲۴.۴ ۲۰۴۰۲ ۱۳۵۳۱ ۰ ۰
هامرز ۹.۷ ۸۴.۱ ۲۶۳ ۱۶.۹ ۱۱۸ −۰.۳ ۰.۶ ۹۱ ۱۶۴.۸ ۹۲۹ ۱۴۷۰ ۰ ۰
مانی ۸.۲ ۲۳.۳ ۳۴ ۱۷.۱ ۸۸ −۳.۵ ۱.۷ ۵۳.۸ ۳۲.۵ ۹۱۹ ۲۶۹۲ ۰ ۰
دارا ۶.۵ ۱۲۴.۶ ۲۱۰ ۱۷.۳ ۴۰ ۰ ۰.۵ ۲۶۰.۲ ۵۱۸.۲ ۱۲۷۲ ۱۲۹۴ ۰ ۰
ارمغان ۶ ۵۸.۳ ۴۲ ۳۱.۲ ۹۸ −۵.۹ ۱۴.۸ ۲۳۰.۷ ۱۵.۶   ۲۹۴۵ ۰ ۰
امین یکم ۳.۷ ۱۱.۶ ۳۷ ۱۴.۶ ۱۵ −۰.۵ ۰.۸ ۲۸.۳ ۳۵.۸   ۵۴۴ ۰ ۱
گنجینه ۳.۱ ۲۲۰.۳ ۳۱۸ ۱۵.۶ ۱۷۹ −۰.۱ ۲.۹ ۱۲۵.۵ ۴۳ ۱۳۵۴ ۲۸۲۶ ۰ ۱
آسامید ۲.۹ ۲۷.۵ ۱۲۷ ۱۳.۲ ۶۱ ۰.۳ ۰.۹ ۴۶.۳ ۵۴.۴ ۵۲۰ ۷۶۱ ۰ ۰
خاتم ۲.۹ ۳۵.۱ ۵۵ ۱۲.۶ ۵۹ −۱.۳ ۱.۸ ۷۹ ۴۴.۸ ۲۲۸ ۱۴۸۱ ۰ ۰
کارین ۲.۹ ۲۶.۱ ۱۳۷ ۱۲.۸ ۲۹ −۰.۸ ۱.۲ ۶۲.۳ ۵۱   ۴۱۲ ۰ ۱
یارا ۱.۷ ۲۷.۳ ۸۹ ۱۲.۲ ۵۴ −۰.۳ ۱.۱ ۵۰.۷ ۴۶ ۲۹۳ ۶۰۴ ۰ ۰
سخند ۰.۲ ۹.۷ ۶ ۲۲.۲ ۱۲۳ ۰.۱ ۰.۵ ۹.۲ ۲۰.۳ ۱۶۶ ۳۶ ۰ ۰
سپاس ۰.۲ ۶.۸ ۳۷۵ ۱۰.۹ ۲۸ ۰ ۰.۴ ۸.۸ ۲۰.۱ ۱۹ ۱۰ ۰ ۰
گنجین ۰ ۱.۵ ۳۰ ۱۰ ۱۰۰ ۰ ۱ ۱.۵ ۱.۵ ۵ ۱ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثامان ۱۲۲.۵ ۱۳.۷ ۷ ۲۰.۹ ۶ −۱.۶ ۰.۵ ۳۹.۳ ۸۳.۸ ۶۶۹ ۷۱۴ ۴ ۲۷
حفارس ۸۸.۳ ۲۱.۲ ۱۳ ۲۲.۸ ۴۱ −۲۸.۱ ۱.۷ ۹۵.۸ ۵۵.۸ ۵۰۸ ۴۵۹۷ ۴ ۰
فملی ۷۸.۱ ۲۳.۲ ۱۵ ۱۸.۹ ۱۶۰ ۷.۲ ۰.۴ ۱۰.۴ ۲۸.۷ ۵۰۷۰ ۶۵۲۸ ۲ ۶
وشهر ۳۴ ۳۳.۸ ۲۶ ۱۴.۹ ۵۴ −۱۰.۶ ۱.۷ ۹۳.۲ ۵۳.۳ ۱۹۵۱ ۴۸۳۱ ۱ ۸
خپارس ۲۱.۶ ۸.۴ ۷ ۲۴.۹ ۲۱ −۰.۱ ۱.۴ ۴۳.۵ ۳۱.۴ ۳۶۴ ۷۶۴ ۳ ۲۵
زنجان ۲۱.۴ ۱۴.۱ ۱۱ ۲۴ ۱۱ −۰.۹ ۰.۴ ۴۵.۱ ۱۰۸.۱ ۳۵۰ ۱۵۸۱ ۳ ۲۳
وسینا ۲۱.۴ ۱۸.۹ ۹ ۲۱.۳ ۸۸ −۹.۶ ۱.۷ ۵۱.۴ ۳۱ ۶۶۱ ۲۸۷۱ ۵ ۷
وتوس ۱۹.۸ ۱۴.۵ ۹ ۱۸.۶ ۴۱ ۷.۷ ۰.۶ ۲۷.۹ ۵۰.۷ ۲۶۷۸ ۱۰۳ ۶ ۰
وفردا ۱۸.۶ ۴.۶ ۴ ۴۹ ۶۶ −۶.۳ ۲.۵ ۴۳.۵ ۱۷.۵ ۲۹۸ ۱۳۰۴ ۳ ۰
تجلی ۱۷.۸ ۱۲.۴ ۶ ۲۳.۳ ۹۳ −۱۶.۲ ۴.۱ ۳۵.۸ ۸.۷ ۱۷۵ ۲۳۳۹ ۴ ۷
کتوکا ۱۷.۵ ۱۴.۱ ۹ ۱۵.۹ ۱۱ −۱.۷ ۱.۸ ۵۴.۲ ۳۰.۱ ۴۸ ۱۸۲۵ ۶ ۰
ستران ۱۷.۴ ۶.۸ ۶ ۲۱.۵ ۳۵ −۳.۳ ۰.۶ ۱۸.۷ ۳۱.۸ ۲۲۸ ۹۲۹ ۲ ۲
آباد ۱۷.۳ ۱۴.۵ ۸ ۱۵.۷ ۷ −۱.۲ ۰.۶ ۳۵.۶ ۵۴.۸   ۱۲۴۴ ۵ ۴۴
زفجر ۱۲.۹ ۴.۸ ۲ ۱۳.۵ ۵۹ −۵.۸ ۱۵.۲ ۵۰ ۳.۳ ۱۵۲ ۱۶۹۷ ۴ ۷
وحافظ ۱۲.۷ ۲۱.۸ ۱۸ ۲۱.۹ ۷ −۰.۱ ۱.۴ ۱۰۵.۱ ۷۴.۶ ۲۰۵ ۲۵۷ ۳ ۰
لازما ۱۲ ۱۹.۹ ۱۹ ۱۴.۳ ۴ ۰.۵ ۰.۳ ۳۴.۷ ۱۰۴.۲ ۲۵۲ ۱۴ ۲ ۰
شپترو ۱۱.۲ ۱۲.۲ ۱۰ ۲۶.۴ ۱۱ ۰.۱ ۰.۵ ۴۲.۲ ۸۶.۴ ۲۲۳ ۱۴۷ ۳ ۱۰
سپید ۹.۸ ۱۱.۹ ۶ ۱۵.۲ ۹۱ −۸.۱ ۷.۹ ۳۵.۵ ۴.۵ ۹۸ ۱۷۱۷ ۴ ۶
کصدف ۹.۶ ۱۹ ۱۶ ۱۳ ۲ −۰.۲ ۰.۶ ۳۸.۱ ۶۸   ۱۶۸ ۱ ۱۹
ودانا ۹.۶ ۱۲.۷ ۱۹ ۱۶.۸ ۲۳ −۲.۱ ۱.۷ ۴۷.۶ ۲۷.۷ ۳۵ ۱۰۹۰ ۳ ۰
ساربیل ۹.۴ ۹.۸ ۸ ۲۱ ۳۷ −۳.۱ ۱.۷ ۴۱.۳ ۲۴.۷ ۲۳۲ ۶۵۹ ۴ ۰
بپیوند ۸.۴ ۴.۹ ۳ ۱۳.۵ ۸ −۰.۶ ۵ ۳۵.۳ ۷ ۵۸ ۱۵۷ ۵ ۷
فوکا ۸ ۱۵.۲ ۱۲ ۲۰.۶ ۹۷ −۶.۱ ۲.۴ ۳۷.۸ ۱۵.۵ ۴۳۳ ۲۳۱۱ ۱ ۶
چفیبر ۷.۶ ۸.۵ ۶ ۱۸.۴ ۳۸ ۰.۷ ۲.۱ ۳۷.۱ ۱۷.۳ ۶۱۲ ۵۷۶ ۵ ۰
فولای ۷.۱ ۹.۸ ۸ ۱۷.۸ ۷۵ ۴.۱ ۰.۵ ۱۳.۲ ۲۶.۱ ۸۱۵ ۲۱۰ ۵ ۱۵
پاکشو ۶.۹ ۱۱ ۱۱ ۱۷.۲ ۶۳ ۲.۴ ۱.۴ ۳۱ ۲۱.۸ ۱۱۴۳ ۹۶۶ ۳ ۱
فمراد ۶.۸ ۱۱.۸ ۶ ۱۴.۵ ۷ ۰ ۲ ۴۷.۲ ۲۳.۸ ۲۳۷ ۱۳۰ ۵ ۱۵
زپارس ۶.۶ ۱۲.۶ ۷ ۱۴ ۲۰ −۱.۳ ۱.۷ ۳۹.۶ ۲۳.۳   ۴۴۰ ۴ ۱۵
شصفها ۶.۴ ۲۰.۶ ۲۰ ۱۱.۵ ۴۸ ۱.۳ ۰.۲ ۲۰ ۹۳.۵ ۲۱۹۵ ۹۲۲ ۱ ۰
ونیکی ۶ ۹.۶ ۷ ۱۸.۵ ۷۷ ۰ ۱.۴ ۲۵.۳ ۱۸.۴ ۱۱۶۳ ۷۸۲ ۳ ۱۲
خچرخش ۶ ۱۰.۴ ۹ ۱۸.۲ ۱۶ −۰.۸ ۱.۴ ۳۸.۳ ۲۸.۱ ۷۵ ۴۴۶ ۶ ۹
فسازان ۵.۸ ۷.۸ ۷ ۲۰.۶ ۲۵ −۰.۵ ۰.۴ ۱۸.۷ ۴۳ ۴۶۱ ۴۹۹ ۵ ۱۳
شپاس ۵.۶ ۱۱.۱ ۸ ۲۲.۵ ۲۴ ۱.۴ ۰.۳ ۲۳.۵ ۸۹.۸ ۳۴۰ ۲ ۴ ۸
تپسی ۵.۴ ۱۳.۵ ۹ ۲۳.۹ ۷۲ ۳.۹ ۰.۵ ۲۴ ۴۸.۵ ۱۲۹۴ ۳۳ ۳ ۲
غشهد ۴.۹ ۸.۸ ۶ ۲۲.۳ ۳۸ −۱.۶ ۲.۵ ۴۹.۱ ۱۹.۶ ۱۶۱ ۸۶۱ ۴ ۹
حپترو ۴ ۸.۳ ۵ ۱۶ ۵۹ −۲.۴ ۱.۶ ۲۰.۴ ۱۲.۸ ۱ ۷۹۶ ۴ ۱۷
زشریف ۳.۷ ۵.۹ ۶ ۱۸.۹ ۵۰ −۱.۸ ۰.۶ ۱۳.۹ ۲۳.۱   ۹۱۰ ۵ ۵
قنقش ۳.۵ ۱۸.۴ ۲۴ ۱۱.۴ ۷۵ −۲.۱ ۱.۶ ۳۰.۲ ۱۹.۱ ۲۸۰ ۲۳۵۸ ۱ ۴۱
فافزا ۲.۶ ۲۲.۲ ۱۶ ۱۶.۷ ۱۰۷ ۱.۲ ۰.۴ ۱۹.۹ ۴۴.۹ ۶۵۵ ۳۸۳ ۳ ۸
فسدید ۲.۴ ۱۴ ۲۲ ۱۶.۸ ۰ ۰ ۰.۵ ۳۴.۵ ۶۷     ۰ ۰
سفانو ۲.۲ ۳.۸ ۵ ۸۷ ۹۱ ۲ ۰.۱ ۵.۹ ۵۹.۹ ۱۰۱۴   ۴ ۷
شگل ۲.۱ ۵.۶ ۵ ۱۶.۶ ۱۹ ۰.۱ ۰.۶ ۱۲.۴ ۲۰.۷ ۱۲۰ ۵۰ ۵ ۱۹
کازرو ۲ ۱۸.۵ ۱۲ ۲۴.۷ ۱۳۷ ۰.۳ ۰.۳ ۱۵.۶ ۵۱.۱ ۷۴۷ ۵۹۸ ۳ ۲۴
دشیری ۱.۹ ۲۰.۲ ۱۴ ۲۲.۶ ۱۰ ۰.۲ ۰.۶ ۶۶.۱ ۱۱۹.۲ ۱۸۸   ۲ ۶
سمتاز ۱.۷ ۷۸.۲ ۴۶ ۱۳.۸ ۵۳ ۰.۹ ۰.۶ ۱۱۲.۳ ۱۸۶.۴ ۸۹۲   ۲ ۲
نتوس ۱.۵ ۱۱.۴ ۹ ۱۱ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۸.۷ ۳۳.۲     ۳ ۲۱
غنیلی ۱.۵ ۱۲.۱ ۹ ۳۶.۸ ۳ ۰ ۰.۲ ۴۶.۶ ۲۵۱.۵ ۳۴ ۱۷ ۵ ۱۹
ثاصفا ۱.۲ ۲۱.۳ ۱۱ ۱۱.۶ ۵۹ ۰.۱ ۴.۷ ۱۰۳.۹ ۲۲ ۳۹۶ ۳۲۶ ۱ ۱۳
غمارگ ۱.۲ ۱۲.۲ ۱۵ ۱۶.۳ ۹۱ ۰.۹ ۰.۳ ۸.۱ ۳۰.۷ ۵۱۴ ۳۲ ۰ ۱
دروز ۱.۲ ۱۱.۳ ۶ ۲۳.۱ ۰ ۰ ۰.۵ ۴۰ ۷۲.۹   ۱ ۳ ۱۲

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • وحافظ
 • ثاصفا
 • حفارس
 • وشهر
 • کتوکا
 • وسینا
 • زفجر
 • غشهد
 • ودانا
 • فمراد
 • ممسنی
 • خپارس
 • وفردا
 • ساربیل
 • زپارس

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • غنیلی
 • سمتاز
 • دشیری
 • زنجان
 • لازما
 • شصفها
 • شپاس
 • شپترو
 • ثامان
 • دروز
 • کصدف
 • فسدید
 • سفانو
 • آباد
 • کازرو

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز در آخرین روز کاری هفته، طبق معمول حجم معاملات کاهش پیدا کرد و حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۱ همت بوده که با توجه به پایین بودن فاکتور بازیگر، مشابه ارزش ظاهری معاملات است. با توجه به تعطیلی روز قبلی، این حجم قابل قبول است و می‌توان فرض کرد که حجم معاملات نسبت به هفته‌های قبلی افزایش پیدا کرده است و لذا عدد تعادلی شاخص نسبت به هفته‌های قبلی کمی بالاتر و حدود ۲ میلیون واحد است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۶۳ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۷ است.

کدهای حقوقی امروز هم رفتار محتاطانه داشتند و در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۱۵ درصد با قدرت حقوقی ۰.۹۱ و در عموم بازار نیز مثبت ۴ درصد با قدرت حقوقی ۰.۹۸ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۲ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۶ کاهش پیدا کرد و این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۵.۶ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰.۴ و در شاخص‌سازها به ۱۱.۷ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۲۸۴ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۰.۶۹ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی پایین‌تر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۷۵ و سرانه‌ی خرید حدود ۹۷ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۴۴۸ و منفی ۲۷۸ کاهش پیدا کرد.

برآیند تحلیل با ۳ روش فوق این است که در روزهای آینده با توجه به افت نسبی حجم معاملات نسبت به اوایل هفته و منفی‌تر شدن تراز صندوق‌های درآمد ثابت و همین‌طور رفتار محتاطانه کدهای حقوقی در ورود به شاخص‌سازها و عموم نمادها، افت شاخص محتمل‌تر است اما خوشبختانه حجم متوسط روزانه افزایش پیدا کرده و عدد تعادلی شاخص و ارزش معاملات روزانه، کمی بالاتر از ۲ میلیون واحد است. البته در صورت تداوم افت حجم معاملات و نرسیدن فاکتور بازیگر به ارقام زیر ۱۰، افت شاخص نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: