در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۷۰ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۶.۲ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۲.۲ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۱۳
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۸.۸ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۴ درصد
 • نمادهای مثبت : ۳۰۳
 • نمادهای منفی : ۲۲۳
 • نمادهای صف خرید : ۴۰
 • نمادهای صف فروش : ۴۱
 • ارزش صف‌های خرید : ۲۳۸ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۵۳ میلیارد تومان

امروز تا این ساعت روند معاملات بورس تهران مثبت ضعیف بوده و شاخص کل و شاخص هم وزن به ترتیب ۰.۲۶ و ۰.۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فملی ۴۴.۷ ۲۳.۴ ۱۴ ۱۸.۶ ۱۶۰ ۴.۶ ۰.۴ ۱۰.۵ ۲۷.۳ ۳۸۰۳ ۵۵۶۸ ۲ ۵
وبملت ۲۶.۶ ۱۳.۵ ۱۵ ۱۵.۴ ۷۶ −۴.۸ ۰.۸ ۲۲.۸ ۳۰.۲ ۸۵۱ ۳۱۱۲ ۳ ۵
ذوب ۲۰.۷ ۱۱.۱ ۱۲ ۱۶.۷ ۵ ۰.۹ ۰.۷ ۳۰ ۴۳ ۱۶۲ ۳۳ ۴ ۵
فولاد ۱۹.۱ ۹.۳ ۱۳ ۱۳.۵ ۷۶ ۴.۳ ۰.۳ ۹.۱ ۲۸.۲ ۱۳۴۷ ۶۴۰ ۳ ۴
شپنا ۱۷.۷ ۱۱.۵ ۱۵ ۱۳.۹ ۶۸ ۴.۸ ۰.۵ ۱۳.۸ ۳۰.۵ ۱۲۰۲ ۵۹۹ ۳ ۶
شستا ۱۳.۸ ۵.۳ ۹ ۱۷.۴ ۴۹ ۳.۹ ۰.۷ ۱۱.۳ ۱۵.۵ ۴۰۹ ۲۸۵ ۳ ۳
خودرو ۱۳.۴ ۶.۳ ۱۱ ۱۷ ۳۰ −۱.۱ ۱.۱ ۱۸.۵ ۱۶.۷ ۱۲۲ ۵۱۱ ۳ ۷
شبندر ۱۰.۳ ۷.۷ ۱۲ ۱۴.۴ ۵۸ ۱.۹ ۰.۵ ۱۰.۷ ۲۲.۹ ۶۶۱ ۶۷۸ ۳ ۱۶
خساپا ۹ ۷.۲ ۱۱ ۱۵.۴ ۳۳ ۰.۲ ۱.۴ ۲۱.۹ ۱۵.۴ ۲۲۷ ۴۶۷ ۴ ۱۱
وتجارت ۸.۹ ۱۰.۹ ۱۷ ۱۵.۲ ۳۶ ۲.۵ ۱.۳ ۳۱.۴ ۲۴.۲ ۱۴۳۱ ۱۷۸ ۴ ۱
فارس ۸.۸ ۲۲.۲ ۱۷ ۱۸.۶ ۱۳۴ ۲.۸ ۰.۳ ۱۲.۴ ۴۵.۴ ۱۴۵۷ ۱۱۳۵ ۲ ۱۱
تاصیکو ۶.۲ ۲۷.۱ ۱۴ ۲۳.۳ ۱۰۵ ۳.۹ ۰.۵ ۳۲.۸ ۷۰.۹ ۱۲۹۸ ۴۳۹ ۲ ۹
شتران ۶.۱ ۵.۹ ۱۰ ۱۳.۱ ۴۰ ۲.۴ ۰.۵ ۸.۳ ۱۶.۳ ۴۰۲ ۳۳ ۳ ۹
شپدیس ۶ ۱۱.۲ ۱۲ ۱۴.۷ ۸۷ −۱.۵ ۱.۲ ۱۹.۴ ۱۶.۴ ۶۲۴ ۸۳۶ ۳ ۵
پترول ۵.۲ ۵ ۶ ۱۵.۳ ۲۹ −۰.۵ ۰.۸ ۱۱.۲ ۱۴.۶ ۲۵۹ ۵۰۴ ۴ ۱۱
بپاس ۵ ۴۹.۶ ۳۲ ۲۲.۷ ۹۸ ۴.۹ ۰ ۵ ۱۹۱.۷ ۴۸۹۱   ۲ ۱۱
اخابر ۴ ۸.۳ ۱۱ ۱۵.۲ ۳۶ −۰.۶ ۰.۹ ۱۸.۸ ۲۱.۴ ۲۰۹ ۵۱۲ ۵ ۹
نوری ۲.۹ ۸.۸ ۱۳ ۱۰.۸ ۴۵ ۱.۲ ۰.۵ ۹.۸ ۲۰.۶ ۲۵۳ ۳۷ ۲ ۴
پارسان ۲.۹ ۱۲.۸ ۱۴ ۱۷.۲ ۱ ۰ ۰.۹ ۴۰.۷ ۴۵ ۳۲ ۱ ۳ ۳
ومعادن ۲.۹ ۶.۷ ۸ ۱۳.۳ ۸۰ ۰.۴ ۰.۵ ۷.۸ ۱۴.۳ ۲۷۵ ۴۶۶ ۳ ۱۶
شبریز ۲.۶ ۵.۲ ۸ ۱۳.۸ ۳۹ ۱ ۰.۵ ۷.۶ ۱۶.۲ ۳۲۸   ۳ ۱۹
شگویا ۲.۶ ۵.۹ ۷ ۱۳.۴ ۵۳ ۰.۵ ۱.۴ ۱۴ ۱۰.۱ ۲۳۲ ۱۵۴ ۳ ۱۱
شیران ۲.۶ ۳.۷ ۶ ۱۵.۱ ۳۲ ۰.۸ ۰.۳ ۵.۲ ۱۸.۴ ۸۴ ۵ ۳ ۶۶
وپارس ۲.۶ ۴.۸ ۶ ۱۵.۱ ۱۱ ۰ ۰.۷ ۱۱.۱ ۱۵.۹ ۵۷ ۸۱ ۴ ۲۰
وغدیر ۲.۴ ۷.۲ ۱۴ ۱۶.۸ ۲۵ ۰ ۱.۵ ۲۶.۳ ۱۷.۱ ۲۷۰ ۷۹ ۳ ۳
تاپیکو ۲.۲ ۹.۸ ۱۳ ۱۳.۸ ۵۸ ۱.۲ ۰.۴ ۱۱.۳ ۲۶.۱ ۲۵۱ ۱۷ ۳ ۴
رمپنا ۲.۲ ۳.۶ ۱۰ ۳۳.۶ ۴۴ ۰.۵ ۱.۵ ۲۳.۹ ۱۵.۶ ۳۷۸ ۲۲۷ ۳ ۶
شیراز ۱.۹ ۶.۴ ۸ ۱۴.۹ ۲۷ ۰.۵ ۰.۷ ۱۲.۸ ۱۹.۶ ۲۵۹ ۶ ۳ ۵
زاگرس ۱.۹ ۴.۸ ۶ ۱۵.۵ ۱۰ −۰.۱ ۱.۲ ۱۵.۲ ۱۲.۵ ۶۶ ۱۳۳ ۲ ۱۲
فخوز ۱.۹ ۵.۳ ۷ ۱۵.۱ ۶۸ ۰.۶ ۰.۵ ۷.۳ ۱۴ ۱۸۶ ۳۳۸ ۳ ۱۴
کگل ۱.۸ ۵.۱ ۱۴ ۱۴.۸ ۹۳ −۰.۲ ۰.۵ ۶ ۱۲.۵ ۱۵۱ ۳۱۵ ۳ ۱۱
کچاد ۱.۳ ۶.۶ ۶ ۱۲.۳ ۳۹ ۰.۵ ۰.۴ ۸.۴ ۱۹ ۱۷۱ ۳ ۳ ۱۱
شفن ۱.۲ ۴.۱ ۷ ۱۳.۶ ۱۶ ۰ ۰.۶ ۸.۱ ۱۲.۷ ۵۳ ۸۵ ۴ ۵
کاوه ۱.۱ ۵.۸ ۷ ۲۹.۲ ۱۳۹ ۰.۳ ۰.۴ ۵.۷ ۱۳ ۲۹۸ ۹۴ ۳ ۵
مبین ۱.۱ ۴.۶ ۹ ۱۷.۳ ۴۹ ۰.۱ ۰.۲ ۷ ۳۰.۵ ۱۵۰ ۱۱۸ ۲ ۲۳
کاریس ۱.۱ ۱۵.۸ ۲۳ ۱۲.۳ ۸۷ ۰.۷ ۰.۳ ۹.۳ ۳۶ ۲۶۶ ۱۴۱ ۲ ۵
پارس ۱ ۴.۷ ۷ ۱۳.۹ ۴۴ ۰.۴ ۰.۴ ۶.۱ ۱۷.۲ ۱۳۴ ۴۹ ۳ ۱۴
شخارک ۱ ۵.۸ ۷ ۱۶.۵ ۵۶ ۰.۵ ۰.۳ ۷.۲ ۲۱.۴ ۱۰۷   ۳ ۲
همراه ۰.۹ ۳.۱ ۶ ۱۴ ۴ ۰ ۰.۶ ۶.۵ ۱۰.۶ ۳۴   ۴ ۹
کگهر ۰.۹ ۵.۴ ۱۴ ۵۳.۷ ۱۴۵ ۰.۱ ۰.۶ ۱۲ ۱۹.۶ ۲۲۶ ۲۸۳ ۳ ۱
آریا ۰.۹ ۲.۵ ۴ ۱۰.۶ ۱۰ ۰ ۱.۹ ۷ ۳.۷ ۲۷ ۳۳ ۳ ۶
صبا ۰.۹ ۲.۹ ۶ ۱۴ ۲۹ ۰.۳ ۱.۵ ۸.۶ ۵.۸ ۲۶۶ ۱ ۳ ۲۱
اپال ۰.۸ ۲ ۳ ۱۷.۲ ۶ ۰ ۱.۲ ۷ ۶   ۲۴ ۳ ۱۲
هرمز ۰.۸ ۳.۵ ۵ ۱۶.۶ ۲۲ ۰ ۰.۸ ۸.۸ ۱۰.۹ ۵۷ ۲۳ ۳ ۱۱
وبصادر ۰.۷ ۹ ۱۱ ۱۳.۳ ۱۰۴ ۰.۳ ۰.۳ ۵.۵ ۱۶.۳ ۲۵۷ ۲۳۴ ۳ ۵
وامید ۰.۶ ۵.۹ ۱۰ ۳۱.۶ ۸۵ ۰.۴ ۰.۲ ۸.۸ ۳۶ ۲۰۹ ۲۱ ۳ ۸
وصندوق ۰.۴ ۹ ۱۳ ۱۳.۸ ۶۱ ۰.۳ ۰.۴ ۹.۵ ۲۴.۲ ۶۳   ۴ ۱۹
مارون ۰.۲ ۴ ۶ ۱۱.۷ ۴۹ ۰.۱ ۰.۴ ۴ ۱۰ ۷۹   ۲ ۴
جم ۰.۲ ۴.۱ ۱۰ ۱۸.۵ ۹۳ ۰ ۰.۵ ۵.۸ ۱۲ ۹۵ ۸۶ ۳ ۱۰
شکبیر ۰.۱ ۱۲.۱ ۱۱ ۱۰ ۰ ۰ ۱.۵ ۲۹.۲ ۱۹.۵     ۲ ۱۶

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • فملی
 • وبملت
 • ذوب
 • فولاد
 • شپنا
 • شستا
 • خودرو
 • شبندر
 • خساپا
 • وتجارت
 • فارس
 • تاصیکو

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبملت
 • شپدیس
 • خودرو
 • اخابر
 • پترول
 • کگل
 • زاگرس
 • پارسان
 • وپارس
 • وغدیر
 • شفن
 • همراه

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • بپاس
 • شپنا
 • فملی
 • فولاد
 • شستا
 • تاصیکو
 • فارس
 • وتجارت
 • شتران
 • شبندر
 • نوری
 • تاپیکو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وامید
 • وپارس
 • رمپنا
 • هرمز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • رمپنا
 • وامید
 • هرمز
 • وپارس

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثامان ۸۴.۳ ۱۵.۹ ۶ ۱۷.۵ ۶ ۰.۵ ۰.۴ ۳۷.۴ ۹۲.۴ ۶۵۸ ۷۲۰ ۴ ۲۳
حفارس ۷۷.۲ ۲۱.۷ ۱۲ ۲۳.۴ ۴۵ −۲۹.۴ ۱.۹ ۱۰۱.۶ ۵۳.۴ ۳۴۱ ۴۵۹۷ ۴ ۰
ثشاهد ۴۷.۹ ۱۰.۲ ۱۲ ۱۶.۷ ۵ −۰.۳ ۰.۸ ۲۸.۷ ۳۴.۸ ۲۴۵ ۲۶۵ ۵ ۲۴
ونیرو ۲۱.۹ ۱۸ ۱۰ ۱۶.۱ ۷۶ ۶.۳ ۰.۹ ۳۲.۲ ۳۴.۳ ۲۲۶۳ ۱۰۱۷ ۶ ۰
اسیاتک ۱۹.۸ ۱۰.۴ ۱۰ ۱۶.۲ ۲۸ ۳.۶ ۲.۲ ۴۵.۱ ۲۰.۲ ۵۷۶ ۱۲۳ ۴ ۰
وسدید ۱۷.۵ ۲۷.۸ ۱۷ ۱۷.۱ ۱۸ ۳.۱ ۰.۱ ۴۳.۵ ۴۷۲.۳ ۱۰۳۰   ۱ ۲۱
ثفارس ۱۷.۲ ۱۷ ۱۶ ۲۴.۹ ۹۱ ۹.۶ ۰.۷ ۳۵ ۴۹.۷ ۱۲۶۴۴ ۱۰۱۲ ۴ ۲
خپارس ۱۴.۱ ۸.۱ ۷ ۲۳ ۲۶ −۱ ۱.۷ ۴۲.۳ ۲۵ ۳۳۱ ۷۶۴ ۳ ۲۸
وتوس ۱۳.۹ ۱۶.۵ ۹ ۱۶.۸ ۴۲ ۵.۵ ۰.۵ ۲۵ ۵۴.۶ ۱۸۶۴ ۸۲ ۶ ۰
شسینا ۱۳.۴ ۶.۹ ۹ ۱۸.۷ ۴ ۰.۵ ۰.۶ ۱۷.۹ ۳۱.۴ ۶۶ ۱ ۷ ۹
شلعاب ۱۱.۶ ۹.۳ ۸ ۱۸.۳ ۴۰ −۲.۲ ۱.۵ ۳۱.۸ ۲۰.۷ ۶۱۹ ۱۷۲۵ ۴ ۲۸
ستران ۱۱.۲ ۶.۸ ۶ ۲۲.۶ ۳۴ −۱.۱ ۰.۶ ۱۹.۷ ۳۲.۲ ۲۶۵ ۶۱۳ ۲ ۰
لازما ۱۰.۴ ۲۰.۲ ۲۰ ۱۳.۹ ۵ ۰.۵ ۰.۳ ۳۲.۸ ۱۱۵.۳ ۲۵۱ ۱۴ ۲ ۰
ختوقا ۹.۹ ۱۱.۴ ۸ ۱۵.۸ ۴۲ −۲.۷ ۱.۶ ۳۵.۳ ۲۱.۴ ۱۸۱ ۱۱۵۳ ۶ ۶
وساپا ۹.۳ ۸.۹ ۱۱ ۱۷.۷ ۱۵ −۱.۲ ۱.۵ ۳۴.۴ ۲۳.۴ ۶۷ ۶۴۹ ۵ ۱۱
خمهر ۹.۱ ۷ ۸ ۱۵.۶ ۲۴ −۲.۲ ۰.۷ ۱۵.۴ ۲۲.۴   ۱۰۹۸ ۵ ۱۷
وآذر ۸.۶ ۹.۳ ۸ ۱۵.۸ ۱۱ −۰.۲ ۱.۲ ۲۸.۷ ۲۴.۹ ۳۷۷ ۱۴۲ ۴ ۱۱
فپنتا ۸.۵ ۸.۹ ۹ ۱۵.۹ ۱۴ −۱ ۰.۹ ۲۲.۷ ۲۶.۲ ۷۶ ۳۶۴ ۵ ۱۰
وسینا ۸.۴ ۱۹.۱ ۸ ۲۴.۴ ۷۴ −۵.۲ ۳.۳ ۸۱.۲ ۲۴.۳ ۱۲۵ ۱۹۳۲ ۵ ۱۱
های وب ۸.۲ ۷.۴ ۶ ۱۷.۶ ۰ ۰ ۰.۷ ۲۰.۹ ۳۱.۵ ۱۱   ۳ ۱۶
سصفها ۸ ۲.۱ ۵ ۶۶ ۱ ۰ ۰.۷ ۲۱.۷ ۲۹.۱ ۲۴ ۱۸ ۴ ۱۸
ثبهساز ۷.۶ ۵.۹ ۶ ۱۴ ۳ ۰.۱ ۱.۶ ۱۹.۸ ۱۲.۶ ۱۷۴ ۷ ۵ ۵
کاما ۷.۲ ۶.۹ ۸ ۱۵.۳ ۱۳ −۰.۱ ۰.۸ ۱۶.۵ ۲۱.۲ ۱۳۱ ۲۵۷ ۵ ۵
ورنا ۶.۹ ۹.۲ ۱۲ ۱۵.۸ ۸ −۰.۳ ۱.۱ ۲۸.۷ ۲۶.۲ ۱۲۷ ۱۳۳ ۶ ۸
وخارزم ۶.۸ ۷.۲ ۱۰ ۱۸.۹ ۳۴ ۰.۲ ۰.۹ ۲۰.۲ ۲۳.۷ ۲۵۷ ۲۶۴ ۴ ۰
ثشرق ۶.۸ ۱۸.۱ ۱۱ ۱۳.۸ ۹ −۰.۵ ۱.۸ ۶۳.۱ ۳۴.۳ ۲۹ ۲۶۹ ۶ ۷
قشیر ۶.۵ ۶.۳ ۶ ۱۶.۱ ۱۸ −۱.۲ ۱.۲ ۱۹ ۱۵.۷   ۳۸۰ ۵ ۱۹
ساربیل ۶.۴ ۹.۷ ۸ ۲۰.۶ ۴۲ −۲.۷ ۲ ۴۱.۵ ۲۱   ۶۷۱ ۴ ۰
کالا ۶ ۶.۸ ۸ ۱۴.۵ ۲۲ −۱.۳ ۱.۳ ۱۸.۷ ۱۴   ۲۶۵ ۴ ۵۴
قشهد ۵.۹ ۹.۷ ۱۱ ۱۳.۳ ۱۱ −۰.۶ ۰.۹ ۲۲ ۲۵.۶   ۳۱۴ ۵ ۱۴
شصفها ۵.۷ ۲۷.۲ ۲۰ ۱۲.۱ ۵۳ ۱.۴ ۰.۳ ۲۷.۷ ۱۰۴.۳ ۲۱۹۵ ۸۰۸ ۱ ۰
غزر ۵.۷ ۵.۳ ۴ ۱۳.۹ ۱۵ ۰.۸ ۱.۹ ۱۹.۳ ۱۰ ۴۲۵ ۱۲ ۳ ۱۳
پکویر ۵.۷ ۷.۸ ۹ ۲۶.۸ ۶۲ ۲ ۰.۴ ۱۷.۷ ۳۹.۴ ۹۰۸ ۲۵۶ ۵ ۰
سیمرغ ۵.۳ ۱۳.۸ ۹ ۱۳.۶ ۴۲ ۱.۲ ۱ ۲۷.۵ ۲۸.۵ ۳۴۱ ۵۱۶ ۴ ۰
سدشت ۵.۳ ۱۲.۴ ۱۰ ۱۴.۹ ۲۲ ۰.۹ ۰.۷ ۲۶.۳ ۳۵.۷ ۵۳۰ ۶۰ ۴ ۰
کطبس ۵.۲ ۶.۵ ۹ ۲۱.۵ ۵۹ −۳ ۱.۲ ۱۹.۵ ۱۶.۳ ۲۳ ۵۱۱ ۵ ۱۲
کدما ۵.۲ ۵.۵ ۷ ۱۴.۲ ۸ ۰.۲ ۰.۸ ۱۲.۵ ۱۵.۷ ۳۰۶ ۵۶ ۵ ۰
لپارس ۴.۹ ۸.۷ ۸ ۱۷.۲ ۱ ۰ ۱.۳ ۳۲.۵ ۲۵.۳   ۴۹ ۴ ۶
خکاوه ۴.۹ ۲۸.۵ ۲۰ ۱۱.۷ ۰ ۰ ۲.۹ ۱۳۱.۶ ۴۴.۷     ۲ ۲۵
فوکا ۴.۹ ۱۴.۹ ۱۱ ۱۹.۵ ۹۵ −۳.۴ ۲.۴ ۳۶.۱ ۱۵.۲ ۳۱۹ ۱۳۴۳ ۱ ۶
فلوله ۴.۸ ۵.۱ ۸ ۱۶.۸ ۴۳ ۰.۴ ۰.۶ ۹.۸ ۱۶.۸ ۶۱۸ ۸۰۴ ۳ ۲۳
خمحرکه ۴.۸ ۹.۵ ۹ ۱۴ ۱۸ ۰ ۱ ۲۳.۱ ۲۳.۸ ۱۱۰ ۲۰۷ ۵ ۱۳
خرینگ ۴.۶ ۹.۴ ۹ ۱۳.۷ ۱۵ −۰.۷ ۱.۱ ۲۳.۴ ۲۱ ۸ ۳۴۴ ۴ ۶۱
فاسمین ۴.۶ ۸.۲ ۷ ۱۷ ۷۶ ۲.۷ ۰.۲ ۶.۵ ۴۰.۳ ۶۱۶ ۹۷ ۳ ۱۱
چکاپا ۴.۵ ۶.۵ ۱۰ ۲۰.۶ ۴۶ ۱.۶ ۰.۷ ۱۵.۸ ۲۱.۹ ۳۶۸ ۱۱۵ ۴ ۳
حتاید ۴.۵ ۲۴.۴ ۸ ۱۴.۵ ۸۴ −۳.۸ ۹ ۸۴.۶ ۹.۴   ۱۲۵۳ ۳  
چفیبر ۴.۳ ۷.۴ ۶ ۱۷.۶ ۴۸ ۱.۵ ۱.۴ ۲۳.۱ ۱۶.۲ ۶۰۹ ۲۹۱ ۵ ۲
دانا ۴.۳ ۷.۱ ۷ ۱۴.۶ ۳ ۰ ۱.۳ ۲۲.۲ ۱۷.۲ ۴۱ ۴۹ ۴ ۱۹
پردیس ۴.۲ ۱۷.۹ ۹ ۱۹.۴ ۶ −۰.۱ ۰.۷ ۵۶.۸ ۷۷.۲ ۷۲ ۱۰۰ ۴ ۳۳
برکت ۴.۱ ۶.۴ ۷ ۱۲.۷ ۱۵ −۰.۴ ۰.۹ ۱۳.۸ ۱۴.۸ ۵۹ ۲۴۰ ۵ ۱۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثامان
 • حفارس
 • ثشاهد
 • ونیرو
 • اسیاتک
 • وسدید
 • ثفارس
 • خپارس
 • وتوس
 • شسینا
 • شلعاب
 • ستران

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حفارس
 • وسینا
 • حتاید
 • فوکا
 • کطبس
 • ختوقا
 • ساربیل
 • شلعاب
 • خمهر
 • قنقش
 • سپید
 • غشهد

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • ونیرو
 • وتوس
 • اسیاتک
 • وسدید
 • فاسمین
 • خپویش
 • پکویر
 • چکاپا
 • چفیبر
 • شصفها
 • سیمرغ

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • حتاید
 • رتکو
 • حفارس
 • وسینا
 • ثشرق
 • ونیرو
 • پردیس
 • وتوس
 • شوینده

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • سفانو
 • شکلر
 • دفرا
 • سخوز
 • سکرما
 • دپارس
 • پکویر
 • دسینا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۱۹۷ ۶۷.۲ ۶۸ ۱۲.۷ ۱۲۰ ۲۳.۲ ۰.۹ ۶۴.۱ ۷۲ ۲۵۹۵۳ ۱۱۸۴۵ ۰ ۰
ثبات ۹۸.۴ ۲۴۰.۶ ۳۰۶ ۱۴.۷ ۱۳۳ −۳۴.۷ ۴.۱ ۴۱۱.۶ ۹۹.۵ ۹۶۳۶ ۲۷۶۲۴ ۰ ۰
اعتماد ۶۱.۳ ۶۵.۲ ۱۲۷ ۱۲.۱ ۱۰۳ ۱۱.۶ ۱.۱ ۷۹.۷ ۷۴.۶ ۷۴۶۴ ۲۸۶۰ ۰ ۰
همای ۵۶.۷ ۴۱.۳ ۴۷ ۱۲.۴ ۳۷ ۲۰.۹ ۰.۵ ۵۶.۱ ۱۱۹.۴ ۷۰۱۵ ۹۴ ۰ ۱
یاقوت ۵۴.۳ ۵۱.۴ ۴۰ ۱۱.۹ ۳۵ ۱۱.۱ ۰.۵ ۷۱.۳ ۱۴۷.۹ ۲۱۶۲ ۲۰۰۴ ۰ ۰
کمند ۴۸.۸ ۵۹.۹ ۶۴ ۱۳.۹ ۹۵ ۴.۵ ۱ ۸۷.۵ ۸۷.۹ ۶۳۲۵ ۲۹۷۱ ۰ ۰
کیان ۴۵.۴ ۳۳.۶ ۵۵ ۱۲.۵ ۸۰ ۷.۴ ۰.۸ ۴۵.۳ ۵۵ ۷۲۶۳ ۲۳۹۶ ۰ ۰
آکورد ۲۶.۶ ۹۲.۲ ۶۸ ۱۲.۶ ۱۵۵ ۴.۷ ۰.۶ ۳۷.۹ ۶۳ ۵۷۴۹ ۶۰۸۴ ۰ ۰
فردا ۲۴.۷ ۲۸۴.۱ ۳۷۸ ۱۵.۵ ۱۹۶ −۰.۳ ۵.۶ ۵۰.۷ ۹.۱ ۱۲۰۱۴ ۱۲۱۴۸ ۰ ۰
داریک ۱۶.۲ ۲۴.۹ ۴۲ ۱۲ ۴۸ ۴.۱ ۰.۸ ۴۰.۵ ۴۹.۱ ۲۹۵۷ ۹۲۵ ۰ ۰
فیروزا ۱۵.۴ ۵۳.۷ ۱۸۴ ۱۱.۸ ۷۲ ۴.۴ ۰.۶ ۶۰.۵ ۱۰۳.۴ ۲۵۷۲ ۱۱۰۱ ۰ ۰
تصمیم ۱۲.۸ ۸۷.۵ ۱۴۵ ۱۲.۱ ۱۷۲ ۰.۵ ۰.۸ ۲۵.۸ ۳۳.۲ ۱۱۲۵۹ ۵۳۶۱ ۰ ۰
صایند ۱۲.۱ ۲۲.۷ ۵۱ ۱۱.۸ ۳۲ −۰.۷ ۰.۶ ۳۶.۹ ۵۸.۶ ۳۲۴ ۱۱۳۸ ۰ ۰
سپاس ۱۱.۲ ۱۴۰۵.۴ ۳۸۲ ۱۱.۴ ۲۰۰ ۰ ۲ ۲ ۱ ۵۶۱۹ ۱۱۲۳۷ ۰ ۰
سپر ۱۱.۱ ۲۶.۸ ۱۴۱ ۱۱.۹ ۶۲ ۳.۲ ۰.۴ ۲۷.۱ ۷۳.۷ ۱۶۸۵ ۴۶۷ ۰ ۰
پارند ۸.۶ ۶۱.۳ ۱۲۰ ۱۱.۷ ۴۱ −۰.۵ ۰.۷ ۹۸.۵ ۱۳۵.۴ ۷۷۷ ۲۰۱۳ ۰ ۰
هامرز ۶.۳ ۱۰۵ ۲۶۲ ۱۵ ۱۱۷ ۱.۸ ۰.۴ ۷۵.۴ ۲۰۵.۲ ۱۱۴۱ ۹۳۶ ۰ ۰
دارا ۵.۲ ۲۲۴.۴ ۲۱۵ ۱۵.۳ ۲۵ ۱.۳ ۰.۵ ۴۳۲ ۸۵۹.۹ ۱۲۷۲   ۰ ۰
مانی ۳.۲ ۱۸.۸ ۳۴ ۱۷.۲ ۸۶ −۰.۷ ۱.۳ ۴۱.۲ ۳۱.۲ ۵۰۰ ۱۷۵۰ ۰ ۰
امین یکم ۱.۷ ۱۱.۱ ۳۷ ۱۳.۴ ۰ ۰ ۰.۹ ۲۸.۱ ۳۱.۲     ۰ ۱
سپیدما ۱.۶ ۳۲.۱ ۲۷۲ ۱۰.۲ ۴۲ ۰.۷ ۰.۷ ۴۳.۵ ۵۸.۳ ۶۸۰ ۴ ۰ ۰
خاتم ۱.۶ ۳۸.۶ ۵۳ ۱۳.۱ ۴۱ −۰.۴ ۱.۷ ۱۰۴.۵ ۶۱.۸ ۱۵۸ ۵۱۰ ۰ ۰
ارمغان ۱.۶ ۵۸.۳ ۴۱ ۳۰ ۹۷ −۱.۵ ۲۴.۸ ۳۱۴.۶ ۱۲.۷   ۱۵۲۲ ۰ ۰
کارین ۱.۵ ۳۰.۲ ۱۳۶ ۱۰.۴ ۲۸ −۰.۴ ۱.۷ ۷۰.۳ ۴۰.۸   ۴۱۴ ۰ ۱
آسامید ۱.۲ ۲۷.۴ ۱۲۶ ۱۱.۶ ۱۰۳ −۰.۳ ۱.۴ ۳۲.۸ ۲۳.۷ ۴۷۵ ۷۶۱ ۰ ۰
یارا ۰.۹ ۳۴.۹ ۹۴ ۱۱.۳ ۹۲ −۰.۳ ۳.۴ ۷۶ ۲۲.۵ ۲۵۷ ۶۰۵ ۰ ۰
گنجینه ۰.۲ ۳۴.۶ ۳۱۶ ۱۰ ۱۰۰ ۰.۲ ۰ ۰.۱ ۴۱.۶ ۲۰۸   ۰ ۲
سخند ۰ ۱.۶ ۵ ۱۳.۳ ۸۵ ۰ ۵ ۴ ۰.۸ ۲ ۴ ۰ ۰
گنجین ۰ ۱.۶ ۲۹ ۱۰ ۱۰۰ ۰ ۰.۹ ۱.۵ ۱.۷ ۳ ۱ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثامان ۸۴.۴ ۱۵.۹ ۶ ۱۷.۴ ۶ ۰.۵ ۰.۴ ۳۷.۳ ۹۲.۱ ۶۵۸ ۷۲۰ ۴ ۲۳
حفارس ۷۷.۲ ۲۱.۷ ۱۲ ۲۳.۳ ۴۵ −۲۹.۳ ۱.۹ ۱۰۱.۶ ۵۳.۱ ۳۵۲ ۴۵۹۷ ۴ ۰
آباد ۱۷.۱ ۱۴.۷ ۷ ۱۵.۸ ۷ −۱.۲ ۰.۶ ۳۵.۶ ۵۷.۳   ۱۲۴۴ ۵ ۴۵
زنجان ۱۶.۱ ۱۵ ۱۱ ۲۴.۷ ۱۴ −۰.۹ ۰.۵ ۴۹.۴ ۱۰۳.۷ ۳۴۶ ۱۵۶۲ ۳ ۲۱
وفردا ۱۵.۷ ۴.۶ ۳ ۴۷.۴ ۶۲ −۶.۳ ۲.۶ ۴۳.۶ ۱۶.۹ ۱۸۷ ۱۵۵۹ ۳ ۰
وتوس ۱۳.۹ ۱۶.۵ ۹ ۱۶.۸ ۴۲ ۵.۵ ۰.۵ ۲۵.۲ ۵۴.۹ ۱۸۸۱ ۸۳ ۶ ۰
ستران ۱۱.۲ ۶.۸ ۶ ۲۲.۵ ۳۴ −۱.۲ ۰.۶ ۱۹.۶ ۳۲ ۲۶۵ ۶۱۹ ۲ ۰
لازما ۱۰.۴ ۲۰.۲ ۲۰ ۱۳.۹ ۵ ۰.۵ ۰.۳ ۳۲.۸ ۱۱۵.۳ ۲۵۱ ۱۴ ۲ ۰
کتوکا ۱۰.۱ ۱۳.۶ ۹ ۱۵.۹ ۹ −۰.۸ ۲.۲ ۶۰.۲ ۲۷.۸ ۴۸ ۸۸۰ ۶ ۳
وسینا ۸.۴ ۱۹ ۸ ۲۳.۱ ۷۶ −۵.۴ ۳.۴ ۸۲.۹ ۲۴.۱ ۱۲۵ ۱۹۹۹ ۵ ۱۱
ودانا ۸ ۱۳.۸ ۲۱ ۱۶.۵ ۲۲ −۱.۶ ۱.۸ ۵۲.۷ ۲۸.۷ ۳۴ ۸۴۹ ۳ ۰
پاکشو ۷.۲ ۱۵.۶ ۱۱ ۱۸.۳ ۹۸ ۲.۳ ۱.۹ ۴۴ ۲۲.۸ ۲۳۷۲ ۲۳۸۷ ۳ ۲
تجلی ۷.۲ ۱۰.۹ ۴ ۲۰.۸ ۸۶ −۶.۲ ۴.۷ ۳۵.۲ ۷.۵   ۱۲۳۸ ۴ ۱۲
ساربیل ۶.۴ ۹.۷ ۸ ۲۰.۶ ۴۲ −۲.۷ ۲ ۴۱.۵ ۲۱   ۶۷۱ ۴ ۰
شصفها ۵.۷ ۲۷.۲ ۲۰ ۱۲.۱ ۵۳ ۱.۴ ۰.۳ ۲۷.۷ ۱۰۴.۳ ۲۱۹۵ ۸۰۸ ۱ ۰
فوکا ۴.۹ ۱۴.۹ ۱۱ ۱۹.۲ ۹۶ −۳.۴ ۲.۳ ۳۵.۶ ۱۵.۲ ۳۱۹ ۱۳۵۸ ۱ ۶
حسینا ۴.۳ ۱۱.۴ ۱۱ ۵۹.۵ ۱۵۳ −۱.۵ ۲.۵ ۳۸.۱ ۱۵ ۳۶۷ ۲۰۱۲ ۴ ۴
غشهد ۳.۸ ۱۱.۱ ۶ ۱۷.۲ ۴۶ −۱.۴ ۳.۴ ۵۳.۶ ۱۶ ۱۶۱ ۸۰۷ ۴ ۱۱
قنقش ۳.۵ ۱۸.۸ ۲۵ ۱۱.۳ ۷۵ −۲.۱ ۱.۵ ۳۰.۲ ۱۹.۶ ۲۸۰ ۲۳۵۸ ۱ ۴۱
حپترو ۱.۴ ۸.۲ ۵ ۱۶.۳ ۲۵ −۰.۳ ۱.۸ ۲۹.۲ ۱۶.۴ ۱ ۱۱۷ ۴ ۲۲
ثاصفا ۰.۸ ۲۲.۸ ۱۱ ۱۰.۹ ۷۵ ۰ ۵.۹ ۱۰۷ ۱۸.۲ ۳۰۰ ۳۲۶ ۱ ۱۶
غنیلی ۰.۷ ۱۳ ۹ ۳۰.۵ ۷ ۰ ۰.۲ ۴۰.۲ ۲۳۳.۳ ۳۴ ۱۷ ۵ ۱۸
غمارگ ۰.۴ ۱۰.۲ ۱۶ ۱۴ ۶۸ ۰.۲ ۰.۵ ۱۲.۲ ۲۳.۷ ۲۰۲ ۴۰ ۰ ۱

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • ثاصفا
 • حفارس
 • وسینا
 • کتوکا
 • غشهد
 • ودانا
 • پاکشو
 • وفردا
 • ساربیل
 • حسینا
 • فوکا
 • تجلی
 • قنقش
 • حپترو

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • غنیلی
 • لازما
 • شصفها
 • زنجان
 • ثامان
 • آباد
 • وتوس
 • ستران
 • غمارگ