در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۶۷ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۲.۷ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۵ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍ ۱.۱۵
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۱.۵ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۲ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۴۱
 • نمادهای منفی : ۱۹۹
 • نمادهای صف خرید : ۵۴
 • نمادهای صف فروش : ۵۱
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۱۱ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۲۴۸ میلیارد تومان

امروز شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن رشد جزئی داشت و روند معاملات متعادل بود.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۶۶.۲ ۱۳.۷ ۱۵ ۱۷.۵ ۷۰ −۳۵ ۰.۸ ۲۸.۹ ۳۴.۱ ۵۵۶ ۲۳۷۴ ۳ ۵
فولاد ۵۷.۶ ۱۴.۴ ۱۳ ۱۵.۶ ۱۲۸ −۴.۶ ۰.۶ ۱۳.۱ ۲۰.۷ ۲۰۴۳ ۳۹۳۰ ۳ ۴
فملی ۵۰.۹ ۱۸.۷ ۱۴ ۱۵.۵ ۱۵۱ ۶.۴ ۰.۴ ۸.۳ ۲۳.۶ ۳۷۸۶ ۸۸۰۷ ۲ ۴
ذوب ۴۶.۳ ۱۲.۱ ۱۲ ۱۶.۸ ۱۱ ۴.۲ ۰.۷ ۳۱.۵ ۴۳.۲ ۹۳۷ ۱۱۸ ۴ ۷
خودرو ۴۵.۶ ۸.۵ ۱۲ ۱۸.۶ ۳۱ ۰.۲ ۰.۷ ۲۱.۷ ۳۰.۵ ۴۰۴ ۶۴۲ ۳ ۶
شبندر ۳۳.۵ ۱۳ ۱۲ ۱۶.۳ ۷۲ ۰.۷ ۰.۶ ۲۱.۵ ۳۴.۲ ۱۳۷۲ ۲۳۳۱ ۳ ۱۵
شستا ۳۱.۵ ۷.۳ ۹ ۱۸.۴ ۹۱ −۰.۶ ۱ ۱۴.۴ ۱۳.۹ ۵۸۴ ۱۶۲۰ ۳ ۳
وتجارت ۳۰ ۱۵.۷ ۱۷ ۱۸.۲ ۷۷ ۸ ۰.۸ ۳۰.۷ ۳۶.۷ ۳۸۸۱ ۱۰۸۵ ۴ ۱
خساپا ۲۹.۷ ۱۰.۳ ۱۱ ۱۷.۷ ۴۵ ۱.۱ ۱.۱ ۲۹.۲ ۲۵.۹ ۵۶۰ ۱۰۳۴ ۴ ۱۲
شپنا ۲۶.۷ ۱۱ ۱۵ ۱۳.۳ ۶۹ ۰.۸ ۰.۸ ۱۷ ۲۰.۸ ۹۷۲ ۱۴۷۸ ۳ ۵
فارس ۱۷.۱ ۲۰.۳ ۱۷ ۲۰ ۱۴۰ ۳.۳ ۰.۴ ۱۴.۶ ۳۵.۸ ۳۳۹۷ ۲۰۵۶ ۲ ۱۲
وبصادر ۱۵ ۱۱.۴ ۱۱ ۱۶.۶ ۷۶ ۱.۶ ۰.۸ ۲۰.۵ ۲۴.۸ ۶۵۲ ۷۰۴ ۳ ۴
پترول ۱۴.۱ ۵.۹ ۶ ۱۷.۴ ۲۳ −۲.۶ ۰.۶ ۱۴.۶ ۲۳.۲ ۸۷ ۷۳۲ ۴ ۱۱
شتران ۱۰.۷ ۵.۷ ۱۰ ۱۳.۵ ۳۴ ۳.۵ ۰.۷ ۱۰.۲ ۱۴.۷ ۷۰۹ ۲۶ ۳ ۱۰
شپدیس ۱۰.۲ ۱۰.۷ ۱۲ ۱۴.۹ ۴۵ ۰.۷ ۰.۷ ۲۰ ۳۰.۳ ۴۴۵ ۴۰۰ ۳ ۴
وغدیر ۸.۸ ۱۸.۷ ۱۴ ۱۳.۸ ۱۰۵ ۳.۲ ۰.۶ ۱۸ ۲۸.۸ ۱۲۴۴ ۶۱۲ ۳ ۳
ومعادن ۷.۵ ۸.۱ ۸ ۱۳.۹ ۸۰ ۱.۸ ۰.۴ ۸.۷ ۲۰.۱ ۵۶۶ ۵۲۹ ۳ ۱۷
وپارس ۷.۳ ۵.۵ ۶ ۱۶.۹ ۵ −۰.۱ ۰.۵ ۱۳.۳ ۲۵.۶ ۶۴ ۲۱۱ ۴ ۲۲
تاصیکو ۷.۲ ۱۹.۲ ۱۳ ۱۸.۸ ۹۹ ۵ ۰.۲ ۱۳.۲ ۵۳.۵ ۳۰۲۵ ۲۷۳ ۲ ۹
شبریز ۶.۷ ۷ ۸ ۱۷.۶ ۷۶ ۳.۵ ۰.۴ ۸.۴ ۲۱.۶ ۸۶۰ ۲۶۳ ۳ ۱۹
کگل ۶.۷ ۱۰.۱ ۱۴ ۱۶.۶ ۱۴۶ −۰.۶ ۰.۹ ۸.۶ ۹.۳ ۱۵۱۹ ۸۵۹ ۳ ۱۲
نوری ۶.۶ ۱۰.۸ ۱۳ ۱۱.۵ ۲۷ ۱.۸ ۰.۸ ۱۸.۷ ۲۳.۸ ۲۶۱   ۲ ۴
کگهر ۶.۲ ۱۷.۵ ۱۳ ۵۰.۱ ۱۸۳ −۰.۶ ۲ ۱۷.۶ ۸.۷ ۱۷۴۵ ۱۴۶۸ ۳ ۰
شیران ۵.۸ ۵.۸ ۶ ۱۵.۴ ۴۰ ۲.۱ ۰.۴ ۸.۹ ۲۲.۱ ۲۴۶ ۹۲ ۳ ۶۶
اخابر ۵.۷ ۶.۸ ۱۲ ۱۴ ۱۷ −۰.۷ ۰.۸ ۱۵.۲ ۱۹.۱ ۷۲ ۴۰۴ ۵ ۹
فخوز ۵.۶ ۵ ۸ ۲۳.۱ ۷۵ ۳.۵ ۰.۲ ۵.۷ ۲۶.۱ ۷۶۳ ۱۱۲ ۳ ۱۵
بپاس ۵.۵ ۱۶.۳ ۳۲ ۳۲.۸ ۹۸ ۵.۴ ۰.۱ ۵.۳ ۶۷.۲ ۵۳۹۱   ۲ ۱۱
شفن ۵.۴ ۱۰.۴ ۷ ۱۵.۴ ۱۲۰ ۱.۲ ۰.۶ ۹ ۱۵.۶ ۱۸۸۶ ۵۲۵ ۴ ۵
پارسان ۴.۶ ۱۲.۹ ۱۴ ۱۴.۹ ۷۱ −۱.۲ ۱.۲ ۲۶.۵ ۲۱.۸ ۲۶۳ ۳۷۲ ۳ ۳
تاپیکو ۴.۴ ۸.۵ ۱۳ ۱۶ ۶۵ −۲ ۱.۵ ۲۰.۸ ۱۴.۲ ۲۱۱ ۸۰۹ ۳ ۵
شگویا ۳.۹ ۵.۱ ۷ ۱۲.۲ ۳۴ ۰.۱ ۱.۱ ۱۰.۷ ۹.۸ ۷۰۱ ۳۰۹ ۳ ۱۱
مبین ۳.۳ ۶.۵ ۹ ۲۱.۸ ۱۰۸ −۰.۳ ۰.۳ ۸.۲ ۳۱ ۵۴۳ ۶۲۷ ۲ ۲۳
پارس ۳ ۷.۳ ۷ ۱۴.۲ ۳۵ ۰.۲ ۰.۷ ۱۴.۱ ۲۰ ۲۱۲ ۱۳۲ ۳ ۱۴
صبا ۲.۹ ۴.۶ ۶ ۱۴ ۳۵ ۰.۵ ۱.۹ ۱۵.۸ ۸.۲ ۱۹۷ ۱۲۰ ۳ ۲۱
همراه ۲.۶ ۴ ۷ ۱۴.۵ ۴۲ ۰.۱ ۰.۴ ۶.۱ ۱۵.۵ ۱۵۱ ۲۴۴ ۴ ۹
شیراز ۲.۶ ۵.۴ ۹ ۱۴.۱ ۵۴ ۱.۳ ۰.۴ ۶.۳ ۱۶.۲ ۳۳۶ ۱۸ ۳ ۴
شخارک ۲.۳ ۷.۴ ۷ ۲۲.۷ ۹۰ ۱.۱ ۰.۳ ۸.۹ ۲۹ ۳۸۶ ۴۷۴ ۳ ۲
رمپنا ۲.۳ ۷.۸ ۱۱ ۱۴.۱ ۳۹ −۰.۲ ۱ ۱۶.۵ ۱۷.۱ ۱۷۳ ۱۷۵ ۳ ۷
کچاد ۲.۲ ۵.۴ ۶ ۱۳.۹ ۶۶ ۱.۳ ۰.۴ ۵.۳ ۱۴.۷ ۶۸۱ ۲۶ ۳ ۱۲
اپال ۲.۲ ۲.۶ ۳ ۱۵.۸ ۲۵ −۰.۵ ۱ ۶.۹ ۶.۸ ۱۳ ۲۵۶ ۳ ۱۳
کاوه ۲.۱ ۷.۶ ۷ ۱۹.۹ ۹۰ ۱.۶ ۰.۲ ۵.۵ ۲۴.۹ ۵۷۵ ۷۷ ۳ ۴
وامید ۲ ۸.۲ ۱۰ ۵۰.۸ ۱۰۳ ۱.۶ ۰.۱ ۷.۴ ۶۴.۴ ۶۰۱ ۷۶ ۳ ۸
وصندوق ۱.۸ ۱۰.۷ ۱۴ ۲۸.۸ ۱۳۰ ۱ ۰.۱ ۴.۲ ۳۶ ۴۱۱ ۱۶۱ ۴ ۱۹
کاریس ۱.۸ ۱۲.۹ ۲۴ ۱۵.۲ ۹۱ −۰.۵ ۱.۲ ۲۲.۸ ۱۸.۶ ۱۵۱ ۲۱۵ ۲ ۵
آریا ۱.۵ ۲.۳ ۴ ۱۰.۹ ۸ −۰.۱ ۱.۳ ۵.۴ ۴.۲   ۲۹ ۳ ۸
زاگرس ۱.۲ ۳.۳ ۷ ۱۱.۸ ۰ ۰ ۰.۸ ۶.۸ ۸.۳     ۲ ۱۲
مارون ۰.۶ ۷.۴ ۵ ۱۳.۱ ۵۰ ۰.۳ ۰.۳ ۷.۹ ۲۲.۷ ۱۶۰   ۲ ۴
هرمز ۰.۶ ۳.۲ ۵ ۱۳.۹ ۲۶ ۰.۱ ۰.۴ ۵.۱ ۱۱.۸ ۱۴۳ ۴ ۳ ۱۱
شکبیر ۰.۵ ۱۰.۴ ۱۱ ۱۱.۸ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۷.۶ ۳۸.۱     ۲ ۱۶
جم ۰.۴ ۳.۳ ۱۰ ۱۷.۸ ۱۱۰ ۰.۲ ۰.۳ ۲.۳ ۷.۵ ۱۵۲ ۱۰۳ ۳ ۱۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • فولاد
 • فملی
 • ذوب
 • خودرو
 • شبندر
 • شستا
 • وتجارت
 • خساپا
 • شپنا
 • فارس
 • وبصادر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبملت
 • فولاد
 • پترول
 • تاپیکو
 • پارسان
 • اخابر
 • شستا
 • کگل
 • کگهر
 • اپال
 • کاریس
 • مبین

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وتجارت
 • فملی
 • بپاس
 • تاصیکو
 • ذوب
 • شتران
 • شبریز
 • فخوز
 • فارس
 • وغدیر
 • شیران
 • ومعادن

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وتجارت
 • ذوب
 • خساپا
 • خودرو
 • رمپنا
 • اخابر
 • پترول
 • وپارس
 • فخوز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • فخوز
 • خودرو
 • وتجارت
 • خساپا
 • پترول
 • وپارس
 • ذوب
 • رمپنا
 • اخابر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثشاهد ۱۴۳.۲ ۱۴ ۱۲ ۱۷.۷ ۱۹ −۲۳.۵ ۱.۲ ۴۴.۷ ۳۶.۶ ۳۹۳ ۲۵۳۰ ۵ ۱
وسدید ۹۹.۲ ۲۰.۹ ۱۷ ۱۹.۷ ۲۲ ۴.۳ ۰.۶ ۵۲.۹ ۹۵.۲ ۱۶۲۷ ۱۰۸۹ ۱ ۱۹
حفارس ۶۰.۱ ۱۰.۸ ۱۲ ۲۰.۹ ۸ ۱ ۱.۷ ۵۴.۶ ۳۱.۹ ۳۱۶ ۱۶۲ ۴ ۰
اسیاتک ۳۶.۳ ۹.۴ ۱۰ ۱۷.۲ ۲۸ ۳.۱ ۱.۶ ۳۲.۳ ۲۰.۱ ۴۶۲ ۵۷۷ ۴ ۰
ثفارس ۲۸ ۱۶.۸ ۱۶ ۲۳.۵ ۹۶ ۱۷ ۰.۶ ۲۵.۶ ۴۳.۲ ۷۳۲۶ ۱۲۵۵ ۴ ۲
فاذر ۲۶.۹ ۱۱.۲ ۷ ۱۹.۵ ۲۵ −۵.۳ ۰.۹ ۳۵.۲ ۳۷.۳ ۱۷۴ ۱۱۹۳ ۴ ۲۲
ختوقا ۲۲.۴ ۱۰.۴ ۸ ۱۷.۶ ۲۵ −۳.۹ ۱.۴ ۳۵.۲ ۲۵.۷ ۱۷۳ ۹۵۱ ۶ ۱۰
ثامان ۲۱.۵ ۱۸.۵ ۵ ۱۵ ۶ ۰.۹ ۰.۳ ۳۵.۲ ۱۰۴.۱ ۵۳۲ ۱۵۰ ۴ ۲۲
وساپا ۱۹.۷ ۱۲ ۱۲ ۱۷.۳ ۱ ۰.۲ ۱.۲ ۴۲.۴ ۳۶.۴ ۱۱۲ ۱۸ ۵ ۱۰
شپلی ۱۹ ۱۷.۷ ۱۴ ۱۷.۱ ۶ ۰.۷ ۰.۴ ۳۹.۴ ۱۰۰.۳ ۳۱۹ ۱۱۲ ۳ ۱۷
شسینا ۱۸.۸ ۸.۸ ۹ ۱۶.۲ ۶ ۰.۱ ۰.۹ ۲۴.۶ ۲۸ ۱۳۹ ۲۴۴ ۷ ۸
کاما ۱۸.۲ ۹ ۸ ۱۶.۷ ۱۴ ۱.۳ ۱ ۲۷ ۲۶ ۶۴۳ ۲۰۸ ۵ ۴
سصفها ۱۸ ۳.۶ ۵ ۴۵.۸ ۳ ۰.۱ ۱ ۲۹.۹ ۳۰ ۱۷۷ ۲۳۸ ۴ ۱۸
خمهر ۱۶.۵ ۶.۶ ۸ ۱۷.۴ ۹ −۰.۹ ۰.۸ ۱۸.۶ ۲۳.۴ ۳۰۴ ۲۳۴ ۵ ۱۸
های وب ۱۶.۲ ۶ ۶ ۲۰.۶ ۹ −۱ ۱.۲ ۲۴ ۱۹.۹ ۱۲۴ ۱۸۰ ۳ ۱۸
فپنتا ۱۵.۵ ۱۳.۸ ۸ ۱۷.۵ ۴۳ −۴.۱ ۱.۹ ۴۷.۷ ۲۵.۶ ۳۲۸ ۱۳۵۵ ۴ ۱۳
کالا ۱۵.۱ ۷.۱ ۸ ۱۷ ۲۵ −۳.۱ ۱.۱ ۲۰.۷ ۱۸.۷ ۷۶ ۶۸۸ ۴ ۵۴
ورنا ۱۵ ۱۱.۸ ۱۲ ۱۶.۵ ۱۰ −۰.۳ ۱ ۳۴.۵ ۳۵.۲ ۱۹۳ ۲۲۶ ۶ ۸
سیمرغ ۱۴.۸ ۱۵.۴ ۸ ۱۵.۱ ۵۴ ۴ ۱ ۳۲.۶ ۳۳ ۷۵۲ ۹۹۵ ۴ ۰
بورس ۱۳.۷ ۸.۷ ۹ ۱۵.۸ ۴۳ ۰.۵ ۰.۸ ۱۷.۶ ۲۳.۱ ۶۳۸ ۶۶۳ ۴ ۱۷
وتوس ۱۳.۶ ۱۰.۳ ۸ ۱۷.۱ ۲۷ ۳.۱ ۰.۸ ۲۵.۲ ۳۰.۸ ۱۱۵۱ ۱۰۱ ۶ ۳
خرینگ ۱۲.۷ ۸.۶ ۱۰ ۱۶.۲ ۱۶ −۱.۵ ۰.۸ ۲۱ ۲۶.۴ ۲۶۵ ۵۸۴ ۴ ۶۳
ثبهساز ۱۲.۵ ۵.۹ ۶ ۱۴.۴ ۵ ۰.۵ ۲ ۲۴.۲ ۱۲.۱ ۱۰۹ ۱۵ ۵ ۴
خپارس ۱۲.۳ ۷.۶ ۷ ۲۰ ۱۹ −۲.۳ ۲.۲ ۴۰.۹ ۱۸.۶ ۱۰ ۴۶۹ ۳ ۲۸
وخارزم ۱۲.۱ ۹.۵ ۱۰ ۱۵.۷ ۴۵ ۱.۹ ۱.۱ ۲۳.۵ ۲۱.۴ ۶۰۵ ۵۹۲ ۴ ۰
فلوله ۱۲.۱ ۶.۴ ۸ ۱۷.۹ ۱۰ ۱.۲ ۰.۶ ۱۶ ۲۶ ۱۱۸۹   ۳ ۲۴
وآذر ۱۱.۴ ۶.۵ ۹ ۱۵.۹ ۴ ۰.۲ ۰.۸ ۱۷.۷ ۲۱.۳ ۸۶ ۶۲ ۴ ۱۵
کدما ۱۱ ۷ ۷ ۱۵.۴ ۳ ۰ ۰.۸ ۱۷.۴ ۲۲.۲ ۱۹۳ ۱۷۹ ۵ ۰
کماسه ۱۱ ۹ ۱۳ ۱۶.۶ ۱۹ ۰ ۰.۹ ۲۴.۲ ۲۶.۹ ۳۵۴ ۲۶۴ ۶ ۱۶
پکویر ۱۰.۹ ۹ ۹ ۲۲ ۴۹ ۴.۳ ۰.۶ ۲۱.۷ ۳۳.۴ ۸۰۱ ۱۰۹ ۵ ۰
ستران ۱۰.۳ ۶.۵   ۲۱.۲ ۱۰ ۰.۲ ۰.۵ ۱۷.۹ ۳۷ ۹۸ ۱۴۵ ۲  
غاذر ۱۰.۱ ۷.۹ ۷ ۱۵.۳ ۱۲ ۰.۳ ۱.۳ ۲۵.۲ ۱۹.۲ ۲۵۱ ۲۵۰ ۳ ۲۱
کطبس ۹.۴ ۱۴.۴ ۸ ۱۴.۶ ۶۵ −۵.۳ ۱.۶ ۳۱.۵ ۱۹.۵ ۲۰۸ ۱۴۲۷ ۵ ۱۴
ساربیل ۹.۳ ۱۱.۸ ۷ ۲۰.۹ ۴۱ −۳.۶ ۱.۶ ۴۵.۵ ۲۸.۴ ۱۲۱ ۹۳۵ ۴ ۴
خمحرکه ۹.۲ ۹.۷ ۹ ۱۴.۶ ۲۳ −۱ ۱.۴ ۲۸.۵ ۲۰.۱ ۲۶۶ ۳۰۶ ۵ ۱۶
کفپارس ۹ ۷.۴ ۷ ۱۸.۸ ۷ ۰.۱ ۰.۹ ۲۳.۷ ۲۵.۵ ۱۷۶ ۱۴۸ ۵ ۳
دانا ۹ ۸.۴ ۷ ۱۵.۶ ۲۶ ۲.۱ ۰.۸ ۱۹.۲ ۲۳.۹ ۴۳۵ ۱۱۴ ۴ ۱۹
سخاش ۸.۹ ۱۳ ۵ ۱۶ ۷۷ −۰.۸ ۱.۵ ۲۸.۶ ۱۹.۱ ۹۸۹ ۶۳۳ ۳ ۹
برکت ۸.۸ ۶.۴ ۷ ۱۵.۱ ۴۵ −۳.۸ ۱.۳ ۱۶ ۱۲.۲ ۱۳۳ ۱۹۴۹ ۵ ۱۴
خکاوه ۸.۸ ۱۷.۱ ۲۱ ۱۶.۸ ۰ ۰ ۱.۶ ۷۱.۴ ۴۴.۳     ۲ ۲۸
چکاپا ۸.۸ ۸.۷ ۱۰ ۱۸.۱ ۴۱ −۲.۳ ۰.۹ ۲۲.۸ ۲۴.۷ ۱۶۷ ۷۳۱ ۴ ۵
سیلام ۸.۶ ۷.۷ ۷ ۱۸.۲ ۲۰ ۰.۹ ۱ ۲۴.۱ ۲۴ ۶۷۸ ۴۴۰ ۵ ۴۵
فرآور ۸.۶ ۱۳ ۱۱ ۱۵.۷ ۳۳ ۰.۲ ۰.۸ ۲۹.۶ ۳۵.۶ ۳۰۶ ۲۶۴ ۵ ۱۰
ولملت ۸.۵ ۹.۴ ۷ ۱۹.۸ ۳۱ ۱.۸ ۱.۱ ۳۰.۳ ۲۷ ۷۲۴ ۱۰۷ ۵ ۱۱
خمحور ۸.۳ ۸.۸ ۷ ۱۷.۱ ۱۸ ۰.۹ ۰.۵ ۱۸.۸ ۴۰.۳ ۲۴۵ ۱۴۵ ۵ ۵
خکمک ۸.۳ ۷.۶ ۸ ۱۹.۲ ۲۱ ۱.۴ ۱.۲ ۲۷.۱ ۲۲.۵ ۳۰۶ ۹۳ ۴ ۲۶
تکنو ۸.۲ ۶.۴ ۷ ۲۰.۹ ۳۵ −۱.۳ ۱.۲ ۲۲.۸ ۱۹.۸ ۸۲۲ ۵۳۶ ۵ ۳
فلامی ۸.۲ ۸.۵ ۷ ۱۶ ۱۶ ۱.۳ ۰.۵ ۱۶.۲ ۳۳.۶ ۴۲۳ ۱ ۵ ۰
زکوثر ۸.۱ ۱۰.۶ ۱۳ ۱۷.۵ ۲۳ −۱.۳ ۰.۸ ۲۹.۴ ۳۴.۸ ۸۰ ۳۹۸ ۵ ۸
خنصیر ۸ ۸.۵ ۷ ۱۵.۶ ۶ ۰.۴ ۰.۵ ۱۸.۹ ۳۵.۲ ۱۴۱ ۳۳ ۵ ۱۵

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • وسدید
 • حفارس
 • اسیاتک
 • ثفارس
 • فاذر
 • ختوقا
 • ثامان
 • وساپا
 • شپلی
 • شسینا
 • کاما

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ثشاهد
 • فاذر
 • کطبس
 • فپنتا
 • ختوقا
 • برکت
 • ساربیل
 • کالا
 • سفار
 • فوکا
 • خپارس
 • چکاپا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • وسدید
 • پکویر
 • سیمرغ
 • خریخت
 • اسیاتک
 • وتوس
 • خاهن
 • پارتا
 • دانا
 • وخارزم
 • ولملت

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • سفار
 • خریخت
 • ثامان
 • شپلی
 • رتکو
 • سدشت
 • پلوله
 • دپارس
 • دفارا

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سغدیر
 • پسهند
 • سصفها
 • ما
 • سشمال
 • پارتا
 • سغرب
 • سخزر
 • غبشهر

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۱۱.۴ ۷۱.۶ ۶۷ ۱۳.۴ ۱۲۷ −۲۱.۵ ۱ ۶۸.۸ ۷۱.۶ ۱۲۵۱۰ ۷۳۴۲ ۰ ۰
یاقوت ۳۳۳.۲ ۸۰.۱ ۳۸ ۱۲.۷ ۱۲۴ −۸۴.۱ ۱.۹ ۱۰۰.۵ ۵۲.۵ ۸۶۸۶ ۱۶۶۰۸ ۰ ۰
اعتماد ۲۰۳.۳ ۹۴.۵ ۱۳۲ ۱۳.۳ ۱۴۶ −۴.۴ ۱.۱ ۷۲.۲ ۶۴.۴ ۱۲۱۶۱ ۱۰۰۲۱ ۰ ۰
کمند ۱۸۹.۹ ۸۱.۸ ۶۲ ۱۸.۴ ۱۱۹ −۱۱.۶ ۰.۹ ۱۱۵.۱ ۱۳۱.۱ ۱۰۷۲۵ ۱۶۹۷۳ ۰ ۰
ثبات ۱۴۱.۴ ۱۷۲.۷ ۳۰۴ ۱۴.۳ ۱۵۴ −۱۹.۲ ۱.۳ ۱۲۶.۱ ۹۷.۸ ۹۹۰۷ ۱۹۷۰۷ ۰ ۰
همای ۱۳۶.۳ ۴۴.۹ ۴۶ ۱۵.۵ ۴۷ −۸.۱ ۰.۷ ۹۰ ۱۳۲.۲ ۳۵۲۶ ۹۰۷۵ ۰ ۱
سپیدما ۱۳۱.۳ ۲۵۱.۶ ۲۴۷ ۱۴.۲ ۱۹۲ −۱.۹ ۱.۳ ۳۳.۲ ۲۵.۸ ۲۰۸۱۵ ۱۴۰۸۶ ۰ ۰
سپر ۹۶.۱ ۱۰۸.۶ ۱۳۹ ۱۴.۹ ۱۳۰ −۳۴.۳ ۱.۶ ۱۳۰.۵ ۸۲.۲ ۶۴۵۶ ۸۸۳۱ ۰ ۰
داریک ۸۵.۷ ۵۷.۱ ۳۹ ۱۳.۶ ۱۲۱ ۰.۴ ۰.۸ ۵۵.۴ ۶۷.۴ ۸۷۱۱ ۱۲۹۵۵ ۰ ۰
کیان ۸۰.۹ ۳۴.۹ ۵۳ ۱۲.۸ ۶۶ ۴.۱ ۰.۹ ۵۵.۹ ۶۳.۴ ۴۸۲۱ ۲۲۶۱ ۰ ۰
فیروزا ۷۹.۵ ۸۵.۸ ۱۸۸ ۱۶.۷ ۱۲۰ ۴ ۰.۷ ۹۵.۷ ۱۳۹.۸ ۴۹۶۱ ۴۵۶۴ ۰ ۰
تصمیم ۷۱.۴ ۲۳۵.۵ ۱۳۹ ۱۳.۷ ۱۸۹ −۱.۳ ۱ ۳۷.۳ ۳۶.۳ ۹۵۱۸ ۱۶۹۸۸ ۰ ۰
فردا ۶۷.۹ ۵۲۲.۴ ۳۸۰ ۱۶.۷ ۱۹۷ −۰.۱ ۰.۹ ۲۵.۱ ۲۷ ۳۳۴۰۸ ۱۶۷۲۵ ۰ ۰
هامرز ۶۶.۳ ۳۸۵.۵ ۲۵۴ ۳۵.۸ ۱۸۸ −۵.۸ ۳.۲ ۲۲۴.۴ ۶۹.۳ ۹۸۸۸ ۱۰۸۵۱ ۰ ۱
صایند ۴۴.۱ ۴۱.۷ ۵۴ ۱۳.۷ ۱۰۷ −۱۵.۵ ۱ ۵۳ ۵۱.۹ ۵۳۲۰ ۳۱۴۱۶ ۰ ۰
سپاس ۳۶.۲ ۶۸۲.۶ ۳۶۸ ۲۳ ۱۹۹ −۰.۱ ۱.۳ ۲۰.۹ ۱۶.۳ ۱۷۹۵۱ ۳۶۰۱۱ ۰ ۰
آکورد ۳۴ ۴۰.۸ ۶۴ ۱۲.۱ ۱۰۱ −۵.۶ ۱.۲ ۵۳.۶ ۴۳.۴ ۱۸۰۳ ۶۶۶۸ ۰ ۰
آسامید ۳۱.۳ ۲۱۰.۸ ۱۱۵ ۱۴.۶ ۱۵۴ ۳.۱ ۰.۶ ۱۰۹.۶ ۱۷۵.۵ ۸۵۳۸ ۴۵۰۷ ۰ ۰
مانی ۲۱.۳ ۷۵.۴ ۳۲ ۱۴.۷ ۱۴۱ −۷.۶ ۲.۳ ۸۱.۸ ۳۵ ۵۵۹۷ ۴۷۱۰ ۰ ۰
دارا ۱۹.۹ ۳۷۶.۵ ۱۹۸ ۲۵.۲ ۱۶۹ −۶.۱ ۳۲.۷ ۴۰۹.۱ ۱۲.۵ ۴۶۰۱ ۹۹۳۲ ۰ ۰
امین یکم ۱۳.۴ ۴۴.۸ ۳۵ ۱۴.۲ ۸۶ −۹ ۳.۱ ۱۰۴.۷ ۳۳.۴ ۶۳۷ ۱۰۲۴۷ ۰ ۱
پارند ۱۱.۳ ۳۶.۲ ۱۲۷ ۱۳.۴ ۵۸ −۱.۹ ۱.۲ ۷۶.۳ ۶۱.۵ ۱۱۵۰ ۴۲۲۹ ۰ ۰
کارین ۳.۳ ۴۱.۴ ۱۳۳ ۱۳.۹ ۷۷ −۲ ۲.۴ ۹۴.۸ ۳۹.۹ ۲۳۲ ۷۵۷ ۰ ۱
یارا ۲.۹ ۴۰.۱ ۹۳ ۱۴.۷ ۹۹ −۱ ۱.۱ ۶۰.۸ ۵۶.۷ ۹۴۰ ۴۸۰ ۰ ۰
خاتم ۲.۹ ۳۱.۷ ۵۳ ۱۳.۳ ۷۴ ۰.۸ ۰.۷ ۴۱.۹ ۶۴.۲ ۱۴۸۹ ۶۶۷ ۰ ۰
گنجینه ۱.۱ ۵۳.۱ ۳۲۰ ۱۴.۳ ۱۷۸ ۰ ۱.۴ ۱۹.۷ ۱۴ ۴۶۲ ۹۶۴ ۰ ۲
ارمغان ۰.۵ ۱۷.۲ ۴۶ ۲۰.۷ ۱۰۰ −۰.۵ ۱۳۸.۳ ۴۱.۵ ۰.۳   ۴۹۷ ۰ ۰
سخند ۰ ۳.۴ ۶ ۱۰ ۸۴ ۰ ۰.۹ ۳.۷ ۴.۲ ۱۵ ۱۳ ۰ ۰
گنجین ۰ ۰.۸ ۲۹ ۱۰ ۹۶ ۰ ۰.۵ ۰.۵ ۱.۱ ۲ ۰ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وسدید ۹۹.۲ ۲۰.۹ ۱۷ ۱۹.۷ ۲۲ ۴.۳ ۰.۶ ۵۲.۹ ۹۵.۲ ۱۶۲۷ ۱۰۸۹ ۱ ۱۹
حفارس ۶۰.۱ ۱۰.۸ ۱۲ ۲۰.۹ ۸ ۱ ۱.۷ ۵۴.۶ ۳۱.۹ ۳۱۶ ۱۶۲ ۴ ۰
بکابل ۵۱.۲ ۳۸.۹ ۲۱ ۲۰.۶ ۸۹ −۲۸.۵ ۱.۷ ۹۸.۳ ۵۸.۲ ۱۷۲۶ ۹۳۹۲ ۴ ۰
اسیاتک ۳۶.۳ ۹.۴ ۱۰ ۱۷.۲ ۲۸ ۳.۱ ۱.۶ ۳۲.۳ ۲۰.۱ ۴۶۲ ۵۷۷ ۴ ۰
ولراز ۲۸.۶ ۴۰.۸ ۳۳ ۱۲.۶ ۲ −۰.۴ ۱.۸ ۱۳۷.۷ ۷۶.۴   ۴۴۳ ۰ ۲
ختوقا ۲۲.۴ ۱۰.۴ ۸ ۱۷.۶ ۲۵ −۳.۹ ۱.۴ ۳۵.۲ ۲۵.۷ ۱۷۳ ۹۵۱ ۶ ۱۰
شپلی ۱۹ ۱۷.۷ ۱۴ ۱۷.۱ ۶ ۰.۷ ۰.۴ ۳۹.۴ ۱۰۰.۳ ۳۱۹ ۱۱۲ ۳ ۱۷
وهنر ۱۷.۵ ۲۳.۱ ۱۶ ۱۹.۴ ۲۱ −۱.۳ ۱.۶ ۹۶.۸ ۶۰.۵ ۵۹۳ ۵۰۸ ۴ ۴
غمایه ۱۶.۷ ۲۰.۴ ۱۵ ۲۴.۹ ۶۴ ۱۰.۴ ۰.۱ ۲۵ ۱۷۰.۷ ۲۶۷۴ ۱۶۵ ۴ ۴
فپنتا ۱۵.۵ ۱۳.۸ ۸ ۱۷.۵ ۴۳ −۴.۱ ۱.۹ ۴۷.۷ ۲۵.۶ ۳۲۸ ۱۳۵۵ ۴ ۱۳
ناما ۱۱.۵ ۱۴.۷ ۸ ۱۸.۷ ۳۵ −۴ ۲.۶ ۶۹.۳ ۲۶.۶   ۸۱۱ ۴ ۰
حآفرین ۱۱.۲ ۹.۶ ۶ ۲۰.۴ ۳۴ ۲.۷ ۰.۶ ۲۴.۳ ۳۹.۵ ۱۵۹۷ ۲۸۲ ۴ ۱۳
پکویر ۱۰.۹ ۹ ۹ ۲۲ ۴۹ ۴.۳ ۰.۶ ۲۱.۷ ۳۳.۴ ۸۰۱ ۱۰۹ ۵ ۰
کیسون ۱۰.۷ ۱۷.۱ ۱۲ ۲۳.۲ ۲۸ −۲.۹ ۱.۸ ۸۵.۳ ۴۸.۲ ۵۲ ۹۶۹ ۲ ۹
ستران ۱۰.۳ ۶.۵   ۲۱.۲ ۱۰ ۰.۲ ۰.۵ ۱۷.۹ ۳۷ ۹۸ ۱۴۵ ۲  
ولانا ۹.۹ ۴۲.۲ ۱۹ ۱۵.۷ ۲۷ ۲.۲ ۰.۳ ۶۵.۳ ۱۹۹.۵ ۷۹۹ ۶۷ ۲ ۲۱
کطبس ۹.۴ ۱۴.۴ ۸ ۱۴.۶ ۶۵ −۵.۳ ۱.۶ ۳۱.۵ ۱۹.۵ ۲۰۸ ۱۴۲۷ ۵ ۱۴
ساربیل ۹.۳ ۱۱.۸ ۷ ۲۰.۹ ۴۱ −۳.۶ ۱.۶ ۴۵.۵ ۲۸.۴ ۱۲۱ ۹۳۵ ۴ ۴
سخاش ۸.۹ ۱۳ ۵ ۱۶ ۷۷ −۰.۸ ۱.۵ ۲۸.۶ ۱۹.۱ ۹۸۹ ۶۳۳ ۳ ۹
کتوکا ۸.۹ ۱۳.۲ ۸ ۱۵ ۲۸ −۰.۶ ۱.۸ ۴۳.۲ ۲۴.۴ ۹۵۷ ۷۶۰ ۶ ۷
خمحور ۸.۳ ۸.۸ ۷ ۱۷.۱ ۱۸ ۰.۹ ۰.۵ ۱۸.۸ ۴۰.۳ ۲۴۵ ۱۴۵ ۵ ۵
فلامی ۸.۲ ۸.۵ ۷ ۱۶ ۱۶ ۱.۳ ۰.۵ ۱۶.۲ ۳۳.۶ ۴۲۳ ۱ ۵ ۰
وخاور ۸ ۱۹.۱ ۸ ۲۲.۸ ۷۵ −۳.۸ ۱.۹ ۶۸.۵ ۳۶.۵ ۳۷۶ ۱۲۳۶ ۲ ۲۹
حپارسا ۷.۵ ۹۳.۶ ۷ ۱۵.۳ ۱۷۷ ۰.۴ ۰.۴ ۲۱ ۴۹.۲ ۳۳۹۵ ۶۴۳۰ ۴ ۱۳
زشریف ۶.۹ ۶.۵ ۶ ۲۳.۳ ۵۶ −۳.۶ ۰.۶ ۱۷.۸ ۲۸.۱ ۱۳۷ ۱۸۴۷ ۵ ۷
فزرین ۶.۸ ۱۰.۵ ۷ ۱۹.۷ ۸۷ ۵.۳ ۰.۵ ۱۲.۷ ۲۳.۷ ۱۸۶۸ ۸۱ ۵ ۱۴
آبین ۶.۶ ۱۲.۳ ۹ ۱۶.۵ ۳ ۰.۱ ۰.۵ ۲۸.۱ ۵۶.۵ ۱۷۵ ۳۲ ۳ ۱۳
لابسا ۶.۵ ۱۰.۴ ۶ ۱۷.۶ ۴ ۰.۱ ۱.۸ ۴۶.۷ ۲۵.۹ ۸۱ ۷۷ ۵ ۹
فنفت ۶.۳ ۱۲.۱ ۱۱ ۱۳.۳ ۵ ۰.۲ ۰.۶ ۲۴.۲ ۳۹.۹ ۱۳۰ ۷۲ ۲ ۱۲
سدشت ۶.۲ ۱۶.۴ ۹ ۱۸.۳ ۳۲ ۱.۳ ۰.۵ ۳۷ ۷۰.۴ ۸۱۴ ۳۷۲ ۴ ۰
وسنا ۶.۲ ۲۲.۳ ۲۰ ۱۷ ۲۹ −۱.۱ ۱.۷ ۸۳ ۴۹.۶ ۷۱ ۴۸۴ ۱ ۲۵
غگرجی ۶ ۶.۲ ۵ ۲۱.۲ ۱۴ −۰.۳ ۱.۸ ۳۲.۳ ۱۷.۷ ۸۹ ۱۹۰ ۴ ۱۳
زفجر ۶ ۳.۴ ۱ ۱۳.۵ ۵۷ −۰.۷ ۶ ۲۰.۹ ۳.۵ ۴۵۰ ۵۲۳ ۴ ۱۰
شصفها ۵.۲ ۱۸.۳ ۲۰ ۱۳.۸ ۱۶ −۰.۱ ۰.۶ ۳۷.۱ ۵۹.۱ ۱۳۲ ۴۵۲ ۱ ۲
تابا ۵.۱ ۵۱.۲ ۱۶ ۱۷.۸ ۳۰ ۱.۶ ۰.۵ ۱۰۲.۵ ۲۲۳.۷ ۱۵۵۷   ۲ ۱۳
خچرخش ۵ ۸.۸ ۸ ۱۴.۵ ۴ ۰ ۱.۵ ۲۸.۹ ۱۹.۶ ۱۰۳ ۸۹ ۶ ۱۴
قشرین ۴.۹ ۱۶ ۱۱ ۱۵.۶ ۱ ۰ ۱.۴ ۵۶.۹ ۴۰.۵ ۲۸   ۲ ۲۰
افق ۴.۸ ۱۹.۱ ۱۶ ۱۶.۴ ۱۲۹ −۰.۱ ۲.۶ ۳۹.۹ ۱۵.۱ ۳۱۷۲ ۱۶۱۷ ۳ ۰
داوه ۴.۴ ۶.۵ ۸ ۱۶.۲ ۳ ۰.۱ ۰.۶ ۱۵.۷ ۲۴.۹ ۱۱۵   ۵ ۲
وتعاون ۳.۴ ۷.۹ ۴ ۲۱.۶ ۳۳ −۰.۴ ۱.۷ ۳۵.۷ ۲۱.۶ ۱۱۹ ۷۸۱ ۴ ۲۵
تفارس ۳.۳ ۱۳ ۱۱ ۲۲.۹ ۱۲۶ −۱.۲ ۲.۶ ۳۰.۶ ۱۲ ۴۹۱ ۶۶۴ ۳ ۱۹
شفارا ۳.۲ ۲۱.۸ ۱۵ ۲۱.۱ ۱۰۰ −۰.۳ ۲ ۶۲.۶ ۳۱.۸ ۷۲۸ ۸۷۳ ۳ ۸
شگل ۳.۱ ۱۵.۲ ۵ ۱۵.۲ ۵۸ −۱.۸ ۵.۲ ۷۲.۳ ۱۳.۹   ۱۸۱۵ ۵ ۲۶
ومعلم ۳ ۵.۴ ۵ ۲۱.۳ ۹۱ −۰.۶ ۰.۳ ۸.۱ ۲۴.۸ ۲۵۷ ۸۳۶ ۶ ۱۴
سغدیر ۲.۸ ۴.۳ ۷ ۵۹.۲ ۶۴ ۱.۶ ۰.۱ ۱۲.۳ ۸۴ ۵۶۵ ۳۳ ۵ ۰
وآفری ۲.۶ ۱۸.۴ ۴ ۱۹.۷ ۱۲۱ ۱.۳ ۰.۳ ۱۱.۶ ۳۸.۷ ۱۱۱۱ ۱۹۰ ۴ ۲۲
فافزا ۲.۴ ۲۰ ۱۵ ۱۹.۵ ۱۰۸ −۱ ۲.۷ ۵۰.۶ ۱۹ ۲۷۷ ۶۰۸ ۳ ۷
غمارگ ۲.۲ ۱۲.۹ ۲۰ ۱۶.۵ ۴۰ ۰.۹ ۰.۱ ۱۵.۹ ۱۰۶.۳ ۲۹۸   ۰ ۰
فایرا ۲.۲ ۵.۴ ۵ ۴۲.۸ ۸۶ ۱.۹ ۰.۱ ۵.۹ ۴۲.۱ ۹۲۷   ۳ ۹
وحکمت ۲ ۱۱.۷ ۸ ۲۶.۷ ۸۹ −۱.۲ ۲.۸ ۴۸.۱ ۱۷.۳ ۲۶۳ ۲۵۲ ۳ ۲۶

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • شتهران
 • ولراز
 • بکابل
 • وهنر
 • کیسون
 • وسنا
 • شگل
 • ناما
 • وخاور
 • تماوند
 • شفارا
 • قشرین
 • کپرور
 • حفارس
 • فافزا

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • تابا
 • ولانا
 • غمایه
 • غمارگ
 • شپلی
 • وسدید
 • خعمرا
 • سغدیر
 • سدشت
 • شصفها
 • آبین
 • دروز
 • حپارسا
 • فایرا
 • خمحور

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۲ همت و با توجه به پایین بودن فاکتور بازیگر، مشابه ارزش ظاهری معاملات است. با توجه به اینکه فردا تعطیل رسمی است، افت حجم معاملات قابل توجیه است و می‌توان متوسط حجم روزانه را در حدود ۲.۵ همت در نظر گرفت و لذا عدد فعلی شاخص، کمی بالاتر از حالت تعادلی بین شاخص و حجم معاملات است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۶۸ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۹ است.

کدهای حقوقی همچنان محتاط ورود و خروج می‌کنند، امروز در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۳ درصد با قدرت حقوقی ۱.۰۱ و در عموم بازار نیز مثبت ۳ درصد با قدرت حقوقی ۰.۸۷ است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱۰ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز کاهش پیدا کرده و در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۴ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۶.۱ رسیده است.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰.۶ و در شاخص‌سازها به ۱۱.۱ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۲۲۹ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۰.۹۵ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی پایین‌تر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱.۱۳ و سرانه‌ی خرید حدود ۸۰ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۴۷۵ و منفی ۲۳۳ کاهش پیدا کرد.

برآیند تحلیل با ۳ روش فوق این است که در روزهای آینده اصلاح شاخص به منظور رسیدن به حد تعادل با حجم روزانه معاملات، ضروری و نسبتاً کم است اما در مقابل آمار کدهای حقیقی و حقوقی در صندوق‌های درآمد ثابت و عموم بازار نیاز به اصلاح شاخص را تأیید می‌کند و از طرفی فاکتور بازیگر به ارقام زیر ۱۰ نرسیده و نیاز به کاهش قیمت‌ها محسوس است.

اگر قصد دارید که در کف شاخص ورود و در اوج شاخص خارج شوید، دقت کنید که فعلاً برای بستن سبد چند ماهه و خروج در اوج شاخص، زود است.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: