در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۶۷ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۲.۳ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۳ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۱۵
 • سرانه خرید حقیقی :  میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۲ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۹۳
 • نمادهای منفی : ۲۴۲
 • نمادهای صف خرید : ۵۰
 • نمادهای صف فروش : ۴۲
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۴۷ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۹۶ میلیارد تومان

امروز تا این ساعت روند شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن روند صعودی بسیار ضعیف دارند و شاخش کل حدود ۰.۰۲ درصد و شاخص کل هم‌وزن با ۰.۲۶ درصد رشد کرده است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۴۶ ۱۴.۱ ۱۵ ۱۷ ۶۸ −۲۶.۸ ۱ ۳۰.۴ ۳۱.۱ ۲۵۷ ۲۰۷۲ ۳ ۵
ذوب ۳۷.۵ ۱۲.۴ ۱۲ ۱۶.۴ ۱۳ ۳.۸ ۰.۷ ۳۰.۸ ۴۳.۱ ۱۰۵۹ ۱۱۸ ۴ ۷
خودرو ۳۳.۹ ۸.۵ ۱۲ ۱۸.۶ ۳۵ −۱ ۰.۷ ۲۱.۴ ۳۰.۸ ۴۳۲ ۶۶۶ ۳ ۶
خساپا ۲۲.۴ ۱۰.۹ ۱۱ ۱۷.۵ ۵۲ ۰.۱ ۱.۱ ۲۸.۳ ۲۶.۵ ۵۰۲ ۹۷۹ ۴ ۱۲
فولاد ۱۹.۶ ۹ ۱۳ ۱۳.۱ ۸۴ ۲.۴ ۰.۵ ۹.۶ ۱۹.۸ ۶۷۵ ۱۰۰۴ ۳ ۴
وتجارت ۱۹.۵ ۱۵.۴ ۱۷ ۱۷ ۵۴ ۶.۴ ۰.۹ ۳۵.۶ ۳۹.۲ ۴۲۴۳ ۴۰۶ ۴ ۱
شستا ۱۸.۸ ۶.۸ ۹ ۱۷.۲ ۸۷ −۰.۳ ۱ ۱۲.۹ ۱۲.۹ ۴۰۵ ۱۰۴۵ ۳ ۳
شپنا ۱۷.۹ ۱۰.۶ ۱۵ ۱۳.۳ ۷۱ −۰.۸ ۰.۹ ۱۷.۲ ۱۸.۳ ۵۹۷ ۱۶۹۵ ۳ ۵
شبندر ۱۷.۶ ۱۱.۸ ۱۲ ۱۴.۷ ۴۹ −۱.۹ ۰.۹ ۲۴.۶ ۲۷.۴ ۴۷۴ ۱۷۴۵ ۳ ۱۵
فملی ۱۴.۳ ۱۰.۹ ۱۴ ۱۲.۸ ۸۹ ۶.۸ ۰.۳ ۷.۳ ۲۶.۱ ۱۰۸۴ ۱۴۸۸ ۲ ۴
وبصادر ۱۰.۷ ۱۲.۸ ۱۱ ۱۶.۴ ۸۷ ۰.۷ ۱.۱ ۲۳.۶ ۲۲ ۵۵۳ ۶۱۳ ۳ ۴
پترول ۹.۷ ۵.۸ ۶ ۱۶.۳ ۲۸ −۲.۲ ۰.۷ ۱۳.۶ ۲۰.۳ ۹۲ ۶۲۰ ۴ ۱۱
فارس ۹.۴ ۲۰.۲ ۱۷ ۱۸.۴ ۱۵۰ ۱.۶ ۰.۴ ۱۰.۹ ۲۸ ۳۹۱۱ ۱۵۶۵ ۲ ۱۲
شتران ۷ ۵.۶ ۱۰ ۱۳.۳ ۴۴ ۲.۳ ۰.۶ ۸.۸ ۱۴ ۶۷۱ ۱۲۰ ۳ ۱۰
وغدیر ۶.۱ ۱۹.۷ ۱۴ ۱۳.۷ ۱۱۱ ۱.۶ ۰.۹ ۲۲.۱ ۲۵ ۱۰۵۰ ۸۶۴ ۳ ۳
شپدیس ۵.۵ ۸.۴ ۱۲ ۱۴.۸ ۲۹ ۰.۶ ۰.۵ ۱۵ ۳۱.۳ ۲۷۳ ۱۵۷ ۳ ۴
وپارس ۵.۵ ۵.۶ ۶ ۱۶.۷ ۵ ۰ ۰.۵ ۱۲.۷ ۲۷.۶ ۶۴ ۱۴۰ ۴ ۲۲
نوری ۵.۱ ۱۲.۴ ۱۳ ۱۱.۵ ۳۳ ۱.۷ ۰.۷ ۱۹.۸ ۲۷.۳ ۲۸۲   ۲ ۴
شفن ۴.۷ ۱۲.۷ ۷ ۱۵.۴ ۱۳۳ ۱.۳ ۰.۵ ۸ ۱۵.۴ ۱۸۸۲ ۶۱۲ ۴ ۵
شیران ۴.۴ ۶.۶ ۶ ۱۵.۳ ۴۹ ۲.۱ ۰.۳ ۸.۶ ۲۴.۸ ۲۶۸   ۳ ۶۶
شبریز ۴.۳ ۶.۸ ۸ ۱۷.۸ ۸۵ ۲.۴ ۰.۴ ۷.۳ ۱۹.۳ ۷۵۴ ۳۳۶ ۳ ۱۹
فخوز ۴.۲ ۴.۷ ۸ ۲۶.۴ ۷۱ ۳ ۰.۲ ۶.۲ ۲۸.۸ ۷۵۰   ۳ ۱۵
ومعادن ۴.۲ ۷.۶ ۸ ۱۲.۸ ۶۰ ۱.۳ ۰.۴ ۸.۷ ۱۹.۸ ۴۷۵ ۲۰۹ ۳ ۱۷
کگل ۳.۸ ۱۰.۱ ۱۴ ۱۵.۲ ۱۳۹ −۰.۳ ۱ ۸.۹ ۹.۳ ۱۲۱۹ ۶۸۴ ۳ ۱۲
کگهر ۳.۷ ۱۸ ۱۳ ۴۶.۲ ۱۹۴ ۰ ۰.۵ ۳.۶ ۷.۲ ۱۱۹۲ ۸۸۶ ۳ ۰
پارسان ۳.۵ ۱۵ ۱۴ ۱۴.۶ ۸۶ −۱.۲ ۱.۷ ۳۰.۲ ۱۸.۳ ۲۲۲ ۴۱۹ ۳ ۳
اخابر ۳.۵ ۷.۲ ۱۲ ۱۳.۱ ۱۶ −۰.۴ ۰.۸ ۱۵.۳ ۱۹.۴ ۹۶ ۲۳۷ ۵ ۹
شگویا ۲.۷ ۵.۴ ۷ ۱۱.۸ ۴۴ ۰.۱ ۱.۲ ۱۰.۵ ۹ ۶۲۷ ۵۷۱ ۳ ۱۱
پارس ۲.۴ ۸.۴ ۷ ۱۴.۲ ۳۹ ۰.۲ ۰.۹ ۱۷.۱ ۱۹.۹ ۱۸۷ ۱۳۲ ۳ ۱۴
همراه ۲.۱ ۴.۲ ۷ ۱۵.۲ ۵۳ ۰.۱ ۰.۴ ۶.۲ ۱۵.۶ ۱۵۲ ۲۴۴ ۴ ۹
صبا ۲ ۴.۶ ۶ ۱۴.۱ ۳۶ ۰.۷ ۱.۵ ۱۳.۴ ۸.۹ ۲۴۱   ۳ ۲۱
وامید ۱.۹ ۸.۳ ۱۰ ۵۶.۷ ۱۰۲ ۱.۶ ۰.۱ ۸.۵ ۷۱.۱ ۵۸۲ ۶۴ ۳ ۸
شیراز ۱.۸ ۵.۴ ۹ ۱۴.۶ ۶۵ ۱.۱ ۰.۴ ۵.۴ ۱۵.۴ ۲۸۳ ۳۲ ۳ ۴
شخارک ۱.۶ ۸ ۷ ۲۱.۲ ۸۳ ۰.۹ ۰.۳ ۸.۸ ۳۱.۴ ۲۸۰ ۲۲۰ ۳ ۲
وصندوق ۱.۶ ۱۱.۴ ۱۴ ۳۴.۸ ۱۳۵ ۰.۹ ۰.۱ ۵.۲ ۳۸.۱ ۳۸۱ ۲۱۹ ۴ ۱۹
کچاد ۱.۶ ۵.۷ ۶ ۱۳.۸ ۸۱ ۱.۱ ۰.۲ ۳.۴ ۱۵.۹ ۶۱۳ ۲۶ ۳ ۱۲
اپال ۱.۵ ۲.۶ ۳ ۱۴.۹ ۱۷ −۰.۲ ۰.۸ ۶.۱ ۷.۸ ۱۳ ۲۳۹ ۳ ۱۳
کاریس ۱.۵ ۱۵.۵ ۲۴ ۱۴.۸ ۹۳ −۰.۵ ۱.۶ ۲۹ ۱۸.۲ ۲۱۲ ۲۳۵ ۲ ۵
بپاس ۱.۵ ۱۹.۲ ۳۲ ۱۷ ۹۰ ۱.۴ ۰.۱ ۴.۶ ۵۳.۴ ۱۳۵۰   ۲ ۱۱
تاپیکو ۱.۴ ۵.۶ ۱۳ ۱۳.۸ ۲۳ ۰ ۱ ۱۳.۲ ۱۳.۷ ۷۵ ۱۷۵ ۳ ۵
رمپنا ۱.۴ ۷.۵ ۱۱ ۱۲.۲ ۲۱ −۰.۳ ۱ ۱۵.۷ ۱۵ ۱ ۱۴۳ ۳ ۷
کاوه ۱.۲ ۶.۲ ۷ ۱۸.۶ ۸۶ ۰.۹ ۰.۲ ۴.۳ ۱۹.۸ ۳۲۱ ۴۶ ۳ ۴
تاصیکو ۱.۱ ۷.۲ ۱۳ ۱۳.۸ ۴۰ ۰.۴ ۰.۶ ۱۱.۲ ۲۰.۳ ۴۴۳ ۱ ۲ ۹
مبین ۱ ۴.۱ ۹ ۱۹.۹ ۳۸ ۰.۱ ۰.۲ ۷.۵ ۳۰.۹ ۱۲۲ ۶۰ ۲ ۲۳
آریا ۰.۹ ۲.۳ ۴ ۱۰.۸ ۹ −۰.۱ ۱.۷ ۶.۲ ۳.۶   ۲۲ ۳ ۸
زاگرس ۰.۸ ۳.۲ ۷ ۱۱.۷ ۰ ۰ ۰.۹ ۶.۶ ۷.۵     ۲ ۱۲
مارون ۰.۵ ۹.۴ ۵ ۱۱ ۵۲ ۰.۳ ۰.۴ ۹ ۲۱.۳ ۱۲۷   ۲ ۴
شکبیر ۰.۳ ۱۱.۷ ۱۱ ۱۱.۶ ۰ ۰ ۰.۳ ۱۶.۵ ۶۲     ۲ ۱۶
جم ۰.۲ ۳ ۱۰ ۱۵.۳ ۱۰۳ ۰.۱ ۰.۴ ۲.۴ ۶ ۹۳ ۶۷ ۳ ۱۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • ذوب
 • خودرو
 • خساپا
 • فولاد
 • وتجارت
 • شستا
 • شپنا
 • شبندر
 • فملی
 • وبصادر
 • پترول

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبملت
 • پترول
 • شبندر
 • پارسان
 • خودرو
 • شپنا
 • کاریس
 • اخابر
 • شستا
 • کگل
 • رمپنا
 • اپال

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فملی
 • وتجارت
 • ذوب
 • فخوز
 • فولاد
 • شبریز
 • شتران
 • شیران
 • نوری
 • فارس
 • وغدیر
 • وامید

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • خساپا
 • خودرو
 • شخارک
 • رمپنا
 • کاوه
 • پترول
 • وپارس
 • فخوز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • فخوز
 • شخارک
 • خودرو
 • کاوه
 • خساپا
 • وپارس
 • ذوب
 • پترول
 • رمپنا

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثبهساز ۶.۵ ۴.۹ ۶ ۱۳.۷ ۱ ۰ ۲.۲ ۱۹.۴ ۹ ۶۳ ۱۶ ۵ ۴
تکشا ۳ ۷.۲ ۸ ۱۷.۳ ۲۴ ۰.۱ ۱.۵ ۲۶.۶ ۱۷.۲ ۱۴۷ ۳۰۶ ۵ ۱
فسدید ۱.۶ ۲۲.۴ ۲۴ ۱۲.۸ ۰ ۰ ۰.۶ ۴۴.۵ ۷۶.۳     ۰ ۰
وپترو ۱.۵ ۷.۹ ۱۰ ۲۴.۷ ۲۱ ۰.۱ ۱.۱ ۳۴.۶ ۳۲.۵ ۱۰۸ ۴۹ ۵ ۷
ثشاهد ۱۱۱ ۱۴.۱ ۱۲ ۱۷.۳ ۱۷ −۱۵.۷ ۱.۲ ۴۴.۱ ۳۶.۳ ۳۴۰ ۱۸۹۹ ۵ ۱
وسدید ۹۳.۳ ۲۱ ۱۷ ۱۹.۴ ۲۳ ۴.۳ ۰.۶ ۵۳.۱ ۹۰.۱ ۱۸۵۷ ۱۰۸۹ ۱ ۱۹
حفارس ۵۰ ۱۰.۹ ۱۲ ۲۰.۷ ۸ ۱ ۱.۹ ۵۹.۱ ۳۱.۵ ۳۷۱ ۱۷۶ ۴ ۰
اسیاتک ۲۸ ۹.۱ ۱۰ ۱۶.۷ ۱۴ ۲ ۱.۷ ۳۴.۷ ۲۰.۹ ۲۶۷ ۱۶۲ ۴ ۰
فاذر ۲۳.۶ ۱۱.۲ ۷ ۱۹.۱ ۲۳ −۴.۱ ۰.۹ ۳۴.۷ ۳۶.۷ ۱۷۴ ۹۵۲ ۴ ۲۲
ثفارس ۲۱.۹ ۲۱.۹ ۱۶ ۱۸.۷ ۹۸ ۱۴.۵ ۰.۵ ۲۱.۵ ۴۴.۵ ۵۹۸۰ ۸۷۰ ۴ ۲
ثامان ۲۰.۵ ۲۰.۳ ۵ ۱۴.۶ ۵ ۱ ۰.۴ ۳۸.۳ ۱۰۴.۳ ۵۲۰   ۴ ۲۲
ختوقا ۱۷.۱ ۱۰.۶ ۸ ۱۷ ۲۶ −۲.۷ ۱.۴ ۳۴.۷ ۲۵.۵ ۱۷۳ ۸۸۸ ۶ ۱۰
وساپا ۱۵.۶ ۱۲.۵ ۱۲ ۱۶.۸ ۲ ۰.۲ ۱.۱ ۴۲.۱ ۳۷.۹ ۲۱۰ ۱۸ ۵ ۱۰
شپلی ۱۴.۷ ۱۸.۸ ۱۴ ۱۶.۲ ۴ ۰.۳ ۰.۴ ۴۰.۳ ۱۰۳.۷ ۲۴۲ ۸۳ ۳ ۱۷
فپنتا ۱۴.۶ ۱۴.۳ ۸ ۱۷.۸ ۴۶ −۴ ۱.۹ ۴۹.۶ ۲۵.۹ ۳۲۸ ۱۷۹۷ ۴ ۱۳
سصفها ۱۳.۴ ۳.۳ ۵ ۴۷.۷ ۴ ۰ ۱.۱ ۲۹.۶ ۲۷.۳ ۲۵۴ ۲۳۹ ۴ ۱۸
خمهر ۱۳.۳ ۶.۶ ۸ ۱۷.۲ ۳ ۰.۲ ۰.۷ ۱۸.۴ ۲۴.۷ ۲۹۷ ۳۵ ۵ ۱۸
کاما ۱۳ ۸.۹ ۸ ۱۶.۷ ۱۵ ۰.۷ ۱ ۲۵.۳ ۲۶.۲ ۴۵۵ ۳۰۸ ۵ ۴
شسینا ۱۳ ۸.۵ ۹ ۱۵.۵ ۷ ۰ ۰.۹ ۲۲.۹ ۲۶ ۱۲۵ ۲۳۳ ۷ ۸
های وب ۱۲.۵ ۶ ۶ ۲۱ ۸ −۰.۵ ۱.۲ ۲۴.۴ ۲۰.۶ ۱۲۴ ۱۲۱ ۳ ۱۸
ورنا ۱۱.۴ ۱۱.۴ ۱۲ ۱۶.۵ ۱۰ −۰.۳ ۰.۹ ۳۲.۷ ۳۵.۴ ۱۴۸ ۲۵۷ ۶ ۸
خپارس ۱۰.۳ ۷.۷ ۷ ۱۹.۴ ۲۳ −۲.۳ ۲.۱ ۳۸.۴ ۱۸ ۱۰ ۵۸۳ ۳ ۲۸
وتوس ۱۰.۳ ۹.۹ ۸ ۱۷.۶ ۲۵ ۲ ۰.۷ ۲۲.۸ ۳۱.۶ ۷۵۱ ۸۵ ۶ ۳
پکویر ۱۰.۱ ۹.۸ ۹ ۲۲.۵ ۵۲ ۴.۱ ۰.۶ ۲۳.۷ ۳۶.۸ ۷۸۱ ۱۳۷ ۵ ۰
خرینگ ۹.۶ ۸.۳ ۱۰ ۱۵ ۴ ۰ ۰.۸ ۲۰.۱ ۲۶.۵ ۲۰۷ ۱۱۱ ۴ ۶۳
وآذر ۸.۹ ۶.۷ ۹ ۱۵.۵ ۴ ۰.۳ ۰.۸ ۱۷.۸ ۲۱.۶ ۸۳   ۴ ۱۵
سیمرغ ۸.۶ ۱۳ ۸ ۱۴.۱ ۵۷ ۱.۱ ۱.۱ ۲۶.۴ ۲۳.۵ ۴۸۶ ۱۸۷۷ ۴ ۰
کماسه ۸.۳ ۸.۹ ۱۳ ۱۶.۲ ۱۴ ۰ ۱ ۲۵.۶ ۲۵.۳ ۵۵۲ ۱۹۳ ۶ ۱۶
کطبس ۸.۱ ۱۳.۶ ۸ ۱۴.۵ ۶۴ −۴.۳ ۱.۷ ۳۰.۶ ۱۸.۲ ۲۰۸ ۱۱۷۹ ۵ ۱۴
خکاوه ۸ ۱۷.۲ ۲۱ ۱۷ ۰ ۰ ۱.۵ ۷۰.۳ ۴۶.۱     ۲ ۲۸
وخارزم ۷.۸ ۹.۳ ۱۰ ۱۵ ۵۰ ۲.۵ ۰.۹ ۱۸.۹ ۲۱.۱ ۱۰۶۰ ۳۶۰ ۴ ۰
کفپارس ۷.۶ ۷.۴ ۷ ۱۸.۵ ۸ ۰.۱ ۰.۹ ۲۲.۸ ۲۵.۷ ۱۶۴ ۲۷۱ ۵ ۳
سخاش ۷.۵ ۱۳.۵ ۵ ۱۵.۷ ۸۳ −۰.۵ ۱.۷ ۲۹.۸ ۱۷.۷ ۹۵۶ ۵۶۷ ۳ ۹
قشیر ۷.۴ ۸.۶ ۶ ۱۵.۳ ۱۳ −۰.۹ ۱.۲ ۲۵.۹ ۲۲.۲   ۴۶۶ ۵ ۲۵
بورس ۷.۴ ۷.۹ ۹ ۱۵ ۴۳ −۰.۵ ۰.۸ ۱۴.۱ ۱۸.۳ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴ ۱۷
کالا ۷.۲ ۵.۷ ۸ ۱۶ ۵ −۰.۱ ۱.۱ ۱۷ ۱۵.۵ ۷۳ ۸۶ ۴ ۵۴
فلامی ۷.۱ ۹.۱ ۷ ۱۵.۹ ۱۶ ۱.۱ ۰.۴ ۱۶.۲ ۳۸.۳ ۳۶۶ ۱ ۵ ۰
خمحور ۷.۱ ۹.۷ ۷ ۱۷.۲ ۲۱ ۰.۹ ۰.۴ ۲۰.۲ ۴۵.۷ ۲۴۷ ۱۴۶ ۵ ۵
برکت ۷.۱ ۶.۹ ۷ ۱۵ ۵۴ −۳.۶ ۱.۶ ۱۶.۹ ۱۰.۸ ۱۳۴ ۱۸۶۸ ۵ ۱۴
کدما ۶.۹ ۷.۳ ۷ ۱۳.۷ ۶ ۰ ۰.۸ ۱۶.۶ ۱۹.۸ ۱۹۵ ۱۸۱ ۵ ۰
ساربیل ۶.۷ ۱۲.۶ ۷ ۱۹.۳ ۳۴ −۲.۱ ۱.۳ ۴۲.۱ ۳۲ ۱۱۹ ۵۴۹ ۴ ۴
چکاپا ۶.۷ ۱۰.۱ ۱۰ ۱۷.۱ ۵۲ −۲.۴ ۱.۱ ۲۵.۲ ۲۳ ۱۸۲ ۷۴۵ ۴ ۵
دانا ۶.۵ ۸.۶ ۷ ۱۵.۸ ۳۰ ۱.۷ ۰.۸ ۱۹.۶ ۲۴.۱ ۴۵۶ ۱۱۵ ۴ ۱۹
فرآور ۶.۵ ۱۳.۱ ۱۱ ۱۶.۱ ۲۹ ۰.۴ ۰.۹ ۳۲.۱ ۳۵.۳ ۲۹۶ ۲۵۲ ۵ ۱۰
غاذر ۶.۱ ۷ ۷ ۱۴.۲ ۱۲ ۰.۸ ۱.۱ ۱۸.۸ ۱۷.۴ ۲۵۰   ۳ ۲۱
خمحرکه ۶ ۱۰.۴ ۹ ۱۳.۳ ۱۷ −۰.۷ ۱.۵ ۳۰.۵ ۲۰.۲ ۸۴ ۲۱۰ ۵ ۱۶
سیلام ۵.۹ ۷.۵ ۷ ۱۷.۹ ۱۹ ۱ ۱ ۲۳ ۲۲.۴ ۵۳۱ ۷۷ ۵ ۴۵
سپید ۵.۷ ۹.۸ ۶ ۱۵.۶ ۷۶ ۰.۶ ۰.۸ ۱۶.۵ ۱۹.۸ ۳۰۸ ۳۷۵ ۴ ۲
قشهد ۵.۶ ۸.۷ ۱۱ ۱۳.۳ ۹ −۰.۵ ۱.۱ ۲۱.۵ ۱۹.۴   ۲۴۷ ۵ ۱۲
غشصفا ۵.۳ ۷.۲ ۷ ۱۴ ۶ ۰.۳ ۰.۸ ۱۶.۵ ۲۱.۲ ۳۰۳ ۱۸ ۴ ۱۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • وسدید
 • حفارس
 • اسیاتک
 • فاذر
 • ثفارس
 • ثامان
 • ختوقا
 • وساپا
 • شپلی
 • فپنتا
 • سصفها

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ثشاهد
 • کطبس
 • فاذر
 • فپنتا
 • برکت
 • ختوقا
 • سفار
 • چکاپا
 • خپارس
 • ساربیل
 • شگل
 • پارسیان

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • وسدید
 • پکویر
 • خریخت
 • وخارزم
 • خاهن
 • اسیاتک
 • وتوس
 • پارتا
 • دانا
 • سغدیر
 • سدشت

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شفا
 • ثامان
 • سدشت
 • سفار
 • شپلی
 • رتکو
 • پلوله
 • شگل
 • فپنتا

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • پسهند
 • سغدیر
 • داسوه
 • سصفها
 • ما
 • سغرب
 • لوتوس
 • پارتا
 • سکرما

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۱۱۹.۸ ۳۹.۷ ۶۷ ۱۲.۷ ۶۷ ۲۷.۸ ۰.۸ ۵۸.۷ ۷۴.۵ ۱۸۰۱۳ ۱۴۶۰ ۰ ۰
ثبات ۸۰.۶ ۱۸۷ ۳۰۴ ۱۳.۹ ۱۶۸ ۱.۵ ۱ ۸۳ ۸۱.۴ ۱۱۳۸۸ ۱۶۷۱۰ ۰ ۰
کمند ۶۸.۵ ۶۷.۷ ۶۲ ۱۳.۸ ۸۱ −۳.۹ ۱.۱ ۱۰۳.۵ ۹۱.۴ ۱۲۸۷۸ ۱۴۸۵۲ ۰ ۰
همای ۶۱.۸ ۴۳.۵ ۴۶ ۱۳.۳ ۲۰ ۱۱.۶ ۰.۶ ۷۹.۷ ۱۳۷.۹ ۶۰۲۰ ۴۰۰ ۰ ۱
اعتماد ۵۷.۶ ۴۸.۸ ۱۳۲ ۱۲.۵ ۱۰۵ ۱۴.۳ ۰.۹ ۵۵ ۵۹.۴ ۹۳۶۵ ۲۵۷۴ ۰ ۰
هامرز ۴۸.۶ ۴۸۱.۲ ۲۵۴ ۴۲.۱ ۱۹۸ −۰.۸ ۳.۷ ۶۶.۸ ۱۸ ۱۱۸۹۷ ۱۶۱۴۳ ۰ ۱
یاقوت ۴۴.۷ ۴۳.۳ ۳۸ ۱۳ ۲۹ −۸.۲ ۱ ۹۸.۶ ۹۴.۱ ۴۷۰ ۵۲۹۷ ۰ ۰
کیان ۳۸.۶ ۲۸.۵ ۵۳ ۱۲.۹ ۴۵ ۱۱ ۰.۸ ۵۱.۶ ۶۰.۸ ۴۷۵۱ ۵۴۷ ۰ ۰
سپاس ۳۶ ۸۷۷.۳ ۳۶۸ ۳۷.۳ ۲۰۰ ۰ ۰.۸ ۱۲.۷ ۱۵.۴ ۱۷۹۴۹ ۳۵۸۶۹ ۰ ۰
صایند ۲۵.۸ ۴۱.۶ ۵۴ ۱۳.۱ ۱۰۰ −۴.۲ ۰.۹ ۴۹.۸ ۵۶.۷ ۵۴۳۳ ۱۵۰۳۵ ۰ ۰
داریک ۲۴.۳ ۳۱.۴ ۳۹ ۱۲.۵ ۶۶ ۳.۹ ۰.۸ ۴۷.۱ ۵۸.۱ ۹۹۴۹ ۳۰۳۹ ۰ ۰
سپیدما ۲۳.۷ ۳۳۸.۳ ۲۴۷ ۱۴.۳ ۱۹۵ ۰.۷ ۰.۸ ۱۹.۵ ۲۵.۳ ۱۱۷۳۳ ۷۵۷۴ ۰ ۰
فیروزا ۲۲.۴ ۶۰.۵ ۱۸۸ ۱۲.۴ ۸۶ ۴.۵ ۰.۵ ۶۲.۶ ۱۱۵.۲ ۲۹۸۰ ۲۴۸۳ ۰ ۰
سپر ۲۰ ۴۴.۳ ۱۳۹ ۱۳.۵ ۸۶ ۶.۴ ۰.۴ ۴۲.۶ ۱۰۲.۷ ۵۸۹۷ ۱۳۳۸ ۰ ۰
تصمیم ۱۲.۳ ۸۱ ۱۳۹ ۱۲.۴ ۱۵۵ −۰.۲ ۱ ۴۵.۴ ۴۳.۷ ۳۱۵۳ ۳۲۳۱ ۰ ۰
آکورد ۱۲ ۴۳.۱ ۶۴ ۱۲.۴ ۷۲ ۲.۱ ۰.۹ ۶۶.۶ ۷۰.۳ ۲۶۶۷ ۱۶۴۰ ۰ ۰
امین یکم ۹.۱ ۴۹.۲ ۳۵ ۱۴.۱ ۷۲ −۶.۵ ۴.۱ ۱۴۸.۴ ۳۶.۱ ۲۴ ۶۵۴۷ ۰ ۱
آسامید ۷.۵ ۹۷.۵ ۱۱۵ ۱۱ ۶۱ ۴.۲ ۰.۴ ۸۵.۴ ۲۱۴.۸ ۴۴۰۹ ۴۵ ۰ ۰
مانی ۷.۱ ۶۱.۱ ۳۲ ۱۲.۶ ۱۵۰ −۱.۷ ۲.۱ ۴۹.۲ ۲۳.۸ ۴۴۷۸ ۳۰۷۸ ۰ ۰
پارند ۴.۵ ۲۴.۱ ۱۲۷ ۱۳.۱ ۰ ۰ ۱.۱ ۶۶ ۶۰.۶     ۰ ۰
کارین ۱.۵ ۳۶.۹ ۱۳۳ ۱۲.۴ ۴۳ −۰.۷ ۱.۷ ۹۰.۹ ۵۲.۱ ۱ ۳۳۱ ۰ ۱
یارا ۱.۴ ۳۲ ۹۳ ۱۴.۱ ۱۲۸ −۰.۲ ۰.۶ ۲۶.۳ ۴۷.۵ ۸۳۳ ۵۰۵ ۰ ۰
فردا ۱.۴ ۲۸.۱ ۳۸۰ ۱۱.۶ ۱۴۰ ۰.۲ ۰.۷ ۱۵.۸ ۲۳.۵ ۱۰۷۳ ۸۸۹ ۰ ۰
خاتم ۱.۳ ۴۲.۳ ۵۳ ۱۰.۳ ۷۱ ۰.۱ ۰.۴ ۳۹.۷ ۸۹.۵ ۵۱۷ ۴۱۶ ۰ ۰
دارا ۰.۵ ۹۰.۶ ۱۹۸ ۱۰ ۹۶ −۰.۴ ۷.۲ ۱۶۵ ۲۲.۸ ۴۸ ۴۷۵ ۰ ۰
ارمغان ۰.۴ ۳۳.۹ ۴۶ ۱۵ ۱۰۰ −۰.۴ ۱۱۶.۲ ۵۸.۱ ۰.۵   ۴۰۶ ۰ ۰
گنجینه ۰.۱ ۸.۳ ۳۲۰ ۸.۹ ۸۹ ۰ ۱.۵ ۹.۹ ۶.۸ ۲۷ ۳۲ ۰ ۲
سخند ۰ ۲.۳ ۶ ۱۰ ۷۴ ۰ ۰.۳ ۱.۴ ۴.۱ ۱۵   ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وسدید ۹۳.۳ ۲۱ ۱۷ ۱۹.۴ ۲۳ ۴.۳ ۰.۶ ۵۳.۲ ۹۰.۲ ۱۸۵۸ ۱۰۸۹ ۱ ۱۹
حفارس ۵۰ ۱۰.۹ ۱۲ ۲۰.۶ ۸ ۱ ۱.۹ ۵۸.۸ ۳۱.۴ ۳۷۱ ۱۷۶ ۴ ۰
بکابل ۳۷.۶ ۴۰.۱ ۲۱ ۲۰.۱ ۹۶ −۲۱.۶ ۲ ۹۷.۴ ۴۷.۶ ۱۴۹۶ ۹۸۳۱ ۴ ۰
ولراز ۲۷.۶ ۴۱.۹ ۳۳ ۱۲.۵ ۲ −۰.۴ ۱.۷ ۱۳۳.۵ ۸۰.۲   ۴۴۳ ۰ ۲
غمایه ۱۵.۶ ۲۱.۵ ۱۵ ۲۶.۹ ۶۶ ۱۰.۱ ۰.۱ ۲۴.۵ ۲۴۲ ۲۵۶۱ ۱۶۳ ۴ ۴
فپنتا ۱۴.۶ ۱۴.۳ ۸ ۱۷.۷ ۴۶ −۴.۱ ۱.۹ ۴۹.۳ ۲۵.۹ ۳۲۸ ۱۳۵۵ ۴ ۱۳
وهنر ۱۳.۵ ۲۴.۷ ۱۶ ۱۹.۲ ۳۷ −۴.۸ ۲.۸ ۱۲۵.۴ ۴۴.۲ ۵۴ ۱۲۳۱ ۴ ۴
غفارس ۱۱.۱ ۱۵.۹ ۱۳ ۱۹.۸ ۷ ۰.۱ ۱.۵ ۶۸.۷ ۴۶.۶ ۲۴۷ ۱۷۳ ۵ ۲۰
ناما ۱۰.۶ ۱۴.۵ ۸ ۱۸.۸ ۳۸ −۴ ۲.۵ ۶۵.۳ ۲۶.۱   ۸۱۱ ۴ ۰
پکویر ۱۰.۱ ۹.۸ ۹ ۲۲.۵ ۵۲ ۴.۱ ۰.۶ ۲۳.۷ ۳۶.۷ ۷۸۱ ۱۳۷ ۵ ۰
ولانا ۸.۸ ۵۹.۱ ۱۹ ۱۸ ۳۰ ۲.۲ ۰.۵ ۱۱۲.۱ ۲۳۵.۷ ۱۱۹۶ ۹۸ ۲ ۲۱
کطبس ۸.۱ ۱۳.۶ ۸ ۱۴.۵ ۶۴ −۴.۳ ۱.۷ ۳۰.۶ ۱۸.۲ ۲۰۸ ۱۱۷۹ ۵ ۱۴
سخاش ۷.۵ ۱۳.۵ ۵ ۱۵.۷ ۸۳ −۰.۵ ۱.۷ ۲۹.۸ ۱۷.۸ ۹۶۲ ۵۶۷ ۳ ۹
حپارسا ۷.۳ ۱۵۱.۵ ۷ ۱۶.۹ ۱۸۱ ۰.۴ ۰.۵ ۳۲.۳ ۶۷.۶ ۳۴۰۱ ۶۴۴۰ ۴ ۱۳
فلامی ۷.۱ ۹.۱ ۷ ۱۵.۹ ۱۶ ۱.۱ ۰.۴ ۱۶.۳ ۳۸.۲ ۳۶۶ ۱ ۵ ۰
وخاور ۶.۳ ۱۹.۴ ۸ ۲۳.۲ ۸۸ −۳.۶ ۱.۹ ۶۰.۱ ۳۲.۲ ۳۳۱ ۱۱۳۷ ۲ ۲۹
فزرین ۶.۲ ۱۱.۵ ۷ ۱۸.۹ ۹۱ ۵.۱ ۰.۶ ۱۳.۱ ۲۳.۷ ۲۶۹۶ ۹۶ ۵ ۱۴
ونیکی ۵.۸ ۱۰.۷ ۶ ۱۷.۸ ۸۴ ۱.۸ ۰.۶ ۱۵.۷ ۲۷ ۸۳۰ ۲۱۹ ۳ ۱۳
آبین ۵.۳ ۱۳.۲ ۹ ۱۶.۸ ۲ ۰ ۰.۶ ۳۳.۲ ۵۳.۶ ۶۴ ۳۲ ۳ ۱۳
غگرجی ۵.۱ ۶.۴ ۵ ۲۰.۱ ۱۵ −۰.۲ ۱.۹ ۳۲.۸ ۱۷.۶ ۹۰ ۱۷۱ ۴ ۱۳
زشریف ۵ ۶.۷ ۶ ۲۲.۴ ۵۵ −۲.۵ ۰.۶ ۱۷.۴ ۲۹.۸ ۱۳۸ ۱۳۰۵ ۵ ۷
وسنا ۴.۶ ۲۲.۸ ۲۰ ۱۷.۲ ۳۵ −۱ ۱.۹ ۸۷.۴ ۴۶ ۷۵ ۴۳۷ ۱ ۲۵
ستران ۴.۳ ۱۱.۳   ۱۵.۹ ۶ −۰.۱ ۰.۴ ۲۱.۸ ۵۵.۱ ۴۶ ۸۱ ۲  
قشرین ۳.۷ ۱۵.۶ ۱۱ ۱۵.۳ ۱ ۰ ۱.۴ ۵۴.۱ ۳۸.۸ ۲۸   ۲ ۲۰
تفارس ۳.۲ ۱۳.۸ ۱۱ ۲۴ ۱۲۷ −۱.۲ ۲.۱ ۳۰.۷ ۱۴.۵ ۷۳۵ ۶۶۴ ۳ ۱۹
شگل ۳.۱ ۱۵.۵ ۵ ۱۵.۱ ۵۸ −۱.۸ ۵.۱ ۷۲.۲ ۱۴.۲   ۱۸۱۵ ۵ ۲۶
وآفری ۲.۵ ۱۹.۳ ۴ ۱۹.۴ ۱۲۳ ۱.۴ ۰.۲ ۸.۵ ۴۱.۲ ۱۱۱۱ ۲۰۹ ۴ ۲۲
تبرک ۲.۵ ۷.۱ ۴ ۱۶.۲ ۸ −۰.۲ ۱.۷ ۲۶.۷ ۱۵.۹   ۱۹۳ ۵ ۲۱
سغدیر ۲.۵ ۴ ۷ ۶۵.۲ ۶۳ ۱.۵ ۰.۲ ۱۳.۱ ۸۳.۲ ۷۵۳ ۳۳ ۵ ۰
داسوه ۲ ۳.۲ ۳ ۵۵.۸ ۸۶ −۰.۳ ۰.۴ ۱۴ ۳۹ ۳۴۹ ۴۹۳ ۴ ۱۳
فایرا ۱.۸ ۵.۴ ۵ ۴۸.۵ ۸۸ ۱.۶ ۰.۱ ۶.۵ ۴۵.۷ ۸۰۲   ۳ ۹
وحکمت ۱.۸ ۱۱.۳ ۸ ۲۶.۳ ۸۵ −۱ ۲.۳ ۴۲.۴ ۱۸.۶ ۲۶۳ ۲۱۸ ۳ ۲۶
درازی ۱.۴ ۱۲.۲ ۶ ۱۱.۸ ۰ ۰ ۰.۵ ۲۱.۴ ۳۹.۷   ۲ ۵ ۲۱
غمارگ ۱.۳ ۱۰.۹ ۲۰ ۱۲.۶ ۳ ۰ ۰.۲ ۱۵.۹ ۸۷.۴ ۴۱   ۰ ۰
بسویچ ۱.۱ ۶.۱ ۳ ۱۳.۲ ۴۰ ۰.۱ ۰.۳ ۷.۳ ۲۹.۱ ۱۳۹ ۱۵۷ ۴ ۱۴
خعمرا ۰.۳ ۱۷ ۱۱ ۱۱.۳ ۰ ۰ ۰.۴ ۲۶.۲ ۷۲.۱     ۰ ۲۱
شتهران ۰.۱ ۴۲.۵ ۷ ۷.۵ ۰ ۰ ۳ ۱۲۷.۶ ۴۲.۵     ۰ ۰

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • ولراز
 • شتهران
 • وهنر
 • بکابل
 • وسنا
 • شگل
 • غفارس
 • ناما
 • وخاور
 • حفارس
 • قشرین
 • فپنتا
 • وحکمت
 • غگرجی
 • تفارس

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • غمایه
 • ولانا
 • وسدید
 • غمارگ
 • سغدیر
 • خعمرا
 • حپارسا
 • ستران
 • آبین
 • فایرا
 • وآفری
 • درازی
 • داسوه
 • فلامی
 • پکویر