در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۶۷ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۰.۴ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۱۰.۴ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍ ۱.۰۱
 • سرانه خرید حقیقی :  میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۱ درصد
 • نمادهای مثبت : ۱۲۵
 • نمادهای منفی : ۳۹۱
 • نمادهای صف خرید : ۴۱
 • نمادهای صف فروش : ۶۹
 • ارزش صف‌های خرید : ۴۵۴ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۳۳۶ میلیارد تومان

امروز معاملات بورس تهران از نظر ارزش، بالاتر از ۳ هفته‌ی اخیر بود اما حرکت شاخص و اغلب نمادها رو به منفی بود و در نهایت شاخص کل حدود ۰.۸۳ درصد و شاخص کل هم‌وزن حدود ۰.۶۸ درصد کاهش پیدا کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ذوب ۱۳۶.۳ ۲۶.۷ ۱۱ ۲۰.۶ ۷۱ −۸۵.۶ ۴.۲ ۱۲۱.۲ ۲۸.۶ ۵۹۵ ۴۱۴۷ ۴ ۸
وبملت ۶۷.۷ ۱۹ ۱۵ ۱۶.۹ ۱۱۶ ۳۱.۱ ۰.۳ ۱۲.۷ ۳۸.۸ ۱۳۷۱۹ ۲۱۵۷ ۳ ۵
وتجارت ۶۴.۳ ۲۳ ۱۷ ۲۳.۵ ۱۲۰ ۴۰.۱ ۰.۳ ۱۷.۳ ۵۱.۲ ۱۴۶۴۶ ۱۵۳۷ ۴ ۲
خودرو ۶۳.۱ ۱۰.۴ ۱۱ ۱۷.۴ ۴۱ ۱۵.۶ ۰.۵ ۲۰.۳ ۳۸.۵ ۱۵۸۰ ۶۲۲ ۳ ۵
شپنا ۵۷.۹ ۱۴.۱ ۱۵ ۱۵.۹ ۷۸ ۳۱.۶ ۰.۴ ۱۴.۷ ۳۸.۶ ۳۸۳۷ ۲۲۲۶ ۳ ۴
فولاد ۵۷ ۱۲.۱ ۱۳ ۱۵.۸ ۱۱۲ ۱۸.۷ ۰.۳ ۸ ۳۱.۲ ۲۰۵۷ ۱۴۰۳ ۳ ۵
شبندر ۵۳.۴ ۱۳.۱ ۱۱ ۱۷.۳ ۶۶ ۳۲.۹ ۰.۳ ۱۴.۸ ۴۵.۶ ۲۸۲۸ ۵۵۶ ۳ ۱۵
شستا ۴۴.۶ ۷.۲ ۹ ۲۱.۱ ۹۵ ۳.۴ ۰.۹ ۱۴.۷ ۱۶.۳ ۸۴۹ ۳۹۱۱ ۳ ۲
فملی ۴۴.۱ ۱۳.۴ ۱۴ ۱۵.۴ ۱۲۲ ۷.۴ ۰.۶ ۱۱.۵ ۲۰.۴ ۲۵۴۳ ۳۳۱۱ ۲ ۳
حکشتی ۴۳.۸ ۱۳ ۱۱ ۱۸.۹ ۵۰ ۰ ۰.۹ ۳۳.۴ ۳۶.۶ ۹۱۸ ۱۳۷۷ ۴ ۱۹
خساپا ۳۵ ۱۰.۷ ۱۱ ۱۷.۶ ۴۰ ۶.۴ ۰.۹ ۲۸ ۲۹.۶ ۱۱۲۴ ۳۴۵ ۴ ۱۴
شتران ۲۷.۴ ۱۲.۱ ۹ ۱۴.۶ ۷۵ ۱۴.۴ ۰.۵ ۱۴.۶ ۲۶.۷ ۳۴۹۰ ۴۳۲ ۳ ۱۱
وبصادر ۱۹.۷ ۱۳.۲ ۱۱ ۲۰.۳ ۹۰ ۱۰.۴ ۰.۶ ۲۰.۱ ۳۳.۵ ۱۵۷۲ ۴۱۴ ۳ ۵
پترول ۱۸.۹ ۶.۷ ۶ ۱۷.۷ ۳۲ ۰.۷ ۰.۵ ۱۴.۴ ۲۸ ۱۱۳۴ ۸۹۲ ۴ ۱۰
پارسان ۱۶.۷ ۱۴.۶ ۱۴ ۲۹ ۱۴۲ ۲.۷ ۰.۵ ۱۶ ۳۲.۳ ۲۱۸۳ ۵۲۱۵ ۳ ۱
تاصیکو ۱۱.۸ ۲۰.۷ ۱۳ ۲۵.۲ ۹۱ ۱۰ ۰.۱ ۱۳.۳ ۹۰.۳ ۵۱۷۷ ۱۲۵ ۲ ۱۰
شپدیس ۱۱.۸ ۸.۶ ۱۲ ۱۴.۷ ۴۹ ۴.۲ ۰.۵ ۱۲.۲ ۲۶.۳ ۵۵۶ ۸۰۰ ۳ ۳
نوری ۱۱.۱ ۱۳.۴ ۱۳ ۱۲.۶ ۴۱ ۱.۷ ۱.۱ ۲۸.۲ ۲۵.۳ ۱۰۳۹ ۱۳۸۲ ۲ ۴
تاپیکو ۹.۹ ۱۷.۴ ۱۳ ۱۵.۹ ۷۳ −۴ ۲ ۴۶.۷ ۲۳.۲ ۵۴۲ ۱۸۸۷ ۳ ۵
فارس ۹.۸ ۱۴.۵ ۱۷ ۱۵ ۱۰۳ ۴.۶ ۰.۴ ۱۲.۱ ۲۷.۶ ۱۸۳۶ ۱۳۶۰ ۲ ۱۲
اخابر ۹.۸ ۹.۸ ۱۳ ۱۴.۷ ۳۴ ۰.۲ ۰.۸ ۲۰.۴ ۲۶.۹ ۵۹۵ ۸۰۹ ۵ ۱۰
وغدیر ۹.۶ ۱۱.۶ ۱۴ ۱۸.۵ ۱۰۸ ۳.۷ ۰.۷ ۱۴.۸ ۲۲.۶ ۱۴۰۷ ۸۲۴ ۳ ۲
بپاس ۷.۶ ۲۱.۲ ۳۳ ۴۷.۳ ۹۷ ۷.۴ ۰.۱ ۱۰.۵ ۱۳۱ ۷۴۰۰   ۲ ۱۱
شگویا ۶.۵ ۳.۷ ۷ ۱۷.۲ ۲۸ −۰.۱ ۰.۶ ۸.۲ ۱۴.۸ ۴۳۴ ۳۰۸ ۳ ۹
کاریس ۶.۱ ۵۰.۱ ۲۲ ۱۳.۷ ۱۷۶ ۱.۱ ۰.۲ ۵.۱ ۲۱.۴ ۱۹۶۱ ۹۵۶ ۲ ۵
ومعادن ۵.۶ ۵.۳ ۸ ۱۴.۴ ۷۰ ۱.۴ ۰.۵ ۶.۷ ۱۳.۴ ۶۷۰ ۴۱۹ ۳ ۱۶
شیران ۵.۲ ۴.۷ ۶ ۱۵.۳ ۳۱ ۱.۵ ۰.۶ ۸.۹ ۱۵.۷ ۲۵۲ ۵۴ ۳ ۶۷
کگل ۵.۱ ۸.۳ ۱۵ ۱۶.۱ ۷۳ −۱.۱ ۱ ۱۶.۴ ۱۶.۲ ۴۲۵ ۳۹۵ ۳ ۱۳
فخوز ۴.۷ ۵.۹ ۸ ۱۶.۵ ۶۷ ۱.۱ ۰.۵ ۸.۶ ۱۷.۶ ۵۱۹ ۹۷۹ ۳ ۱۵
زاگرس ۴.۴ ۷.۳ ۷ ۱۵.۸ ۲۲ −۰.۵ ۰.۴ ۱۴.۷ ۳۳.۳ ۱۲۷ ۷۲۵ ۳ ۱۱
کچاد ۴.۳ ۴.۷ ۶ ۱۶.۷ ۳۹ ۰.۸ ۰.۲ ۶.۹ ۲۸.۷ ۳۰۷ ۲۰۷ ۳ ۱۲
شبریز ۴.۱ ۴.۹ ۸ ۱۴.۴ ۳۴ ۰.۷ ۰.۸ ۹.۷ ۱۲.۸ ۲۵۴ ۳۵۴ ۳ ۱۹
پارس ۴.۱ ۴.۹ ۸ ۱۸.۴ ۵۰ ۲ ۰.۳ ۷.۳ ۲۱.۸ ۴۹۲ ۵۴ ۳ ۱۳
صبا ۳.۹ ۴.۵ ۷ ۱۸.۴ ۴۲ ۱.۷ ۱ ۱۲.۶ ۱۳.۱ ۳۳۴   ۳ ۲۰
وپارس ۳.۹ ۴.۸ ۶ ۱۵.۱ ۵ −۰.۱ ۰.۷ ۱۱.۳ ۱۶.۸ ۵۳ ۶۱ ۴ ۲۴
شیراز ۳.۶ ۶.۲ ۱۰ ۱۳.۵ ۱۹ ۰.۷ ۰.۶ ۱۱.۱ ۱۸.۸ ۲۲۸   ۳ ۴
همراه ۳.۴ ۴.۲ ۸ ۱۵.۴ ۸ ۰.۳ ۰.۵ ۹.۱ ۱۷.۵ ۲۷۲   ۴ ۱۰
رمپنا ۲.۹ ۶.۸ ۱۱ ۱۷.۲ ۷۴ ۱.۸ ۰.۲ ۶ ۲۵.۸ ۲۷۷ ۶۱ ۳ ۱۰
مبین ۲.۵ ۵.۸ ۹ ۲۲.۱ ۱۱۹ ۰.۵ ۰.۳ ۵.۸ ۱۷.۳ ۵۸۲ ۳۰۴ ۲ ۲۳
آریا ۲.۳ ۲.۸ ۵ ۱۲.۱ ۲۱ ۰.۴ ۱.۱ ۶.۵ ۵.۷ ۱۴۲ ۵۴ ۳ ۹
شخارک ۲.۳ ۸ ۹ ۲۵.۴ ۱۲۹ ۰.۹ ۰.۴ ۷.۶ ۱۷.۵ ۶۴۹ ۱۰۲۴ ۳ ۳
شفن ۲.۳ ۴.۱ ۷ ۱۳ ۲ ۰.۱ ۰.۶ ۷.۹ ۱۳.۷ ۵۵   ۴ ۴
اپال ۲ ۲.۶ ۳ ۱۸.۱ ۱۱ ۰.۱ ۰.۹ ۸.۲ ۸.۸ ۸۹ ۹ ۳ ۱۳
کگهر ۱.۶ ۹.۲ ۱۳ ۳۲.۱ ۱۴۴ ۰.۶ ۰.۳ ۷.۳ ۲۲.۷ ۷۳۱ ۲۲۱ ۳ ۰
وصندوق ۱.۶ ۶.۷ ۱۴ ۳۶.۸ ۱۱۴ ۰.۹ ۰.۵ ۱۲.۴ ۲۳.۷ ۴۴۵ ۴۵۵ ۴ ۱۹
وامید ۱.۲ ۶.۸ ۱۱ ۴۲.۱ ۱۰۶ ۱ ۰.۱ ۴.۸ ۴۰.۶ ۵۶۳ ۷۶ ۳ ۸
جم ۱.۲ ۴.۸ ۱۰ ۳۴.۳ ۹۶ ۱ ۰.۱ ۳.۱ ۲۶.۹ ۲۵۹ ۲۹ ۳ ۱۳
کاوه ۰.۸ ۳.۲ ۷ ۱۴ ۲۴ ۰.۱ ۰.۶ ۵.۷ ۹.۶ ۷۸ ۱۸ ۳ ۴
مارون ۰.۲ ۳.۹ ۵ ۱۳.۲ ۱۲۲ ۰ ۰.۸ ۳.۴ ۴.۲ ۱۲۳ ۹۸ ۲ ۴
شکبیر ۰.۱ ۶.۱ ۱۲ ۹.۴ ۰ ۰ ۱.۸ ۱۵.۸ ۸.۶     ۲ ۱۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ذوب
 • وبملت
 • وتجارت
 • خودرو
 • شپنا
 • فولاد
 • شبندر
 • شستا
 • فملی
 • حکشتی
 • خساپا
 • شتران

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ذوب
 • تاپیکو
 • کگل
 • زاگرس
 • شگویا
 • وپارس
 • حکشتی
 • مارون
 • شکبیر
 • شفن
 • اپال
 • کاوه

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وتجارت
 • شبندر
 • شپنا
 • وبملت
 • فولاد
 • خودرو
 • شتران
 • وبصادر
 • تاصیکو
 • فملی
 • بپاس
 • خساپا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • شبندر
 • حکشتی
 • اخابر
 • زاگرس
 • پترول
 • پارس
 • کچاد
 • صبا

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • ذوب
 • حکشتی
 • پارس
 • صبا
 • اپال
 • پترول
 • شبندر
 • شگویا
 • کچاد

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حفارس ۱۷۸.۷ ۱۶.۴ ۱۱ ۲۱.۸ ۳۵ ۲۱.۵ ۱.۲ ۵۹.۴ ۵۰.۵ ۱۷۱۸ ۱۴۲۹ ۴ ۰
اسیاتک ۱۲۴.۹ ۲۱.۸ ۸ ۱۹ ۷۴ −۱۲.۸ ۲.۷ ۸۴.۳ ۳۱.۵ ۲۱۱۵ ۳۵۳۶ ۳ ۰
ثشاهد ۱۱۵.۸ ۱۲.۱ ۱۳ ۱۷.۵ ۴ −۰.۳ ۰.۸ ۳۲.۶ ۴۱.۳ ۷۷۷ ۳۸۱ ۵ ۰
وآذر ۳۸.۸ ۱۴.۸ ۸ ۱۷.۵ ۲۸ −۸ ۱.۸ ۵۷.۲ ۳۱.۸ ۲۸۸ ۱۸۹۹ ۴ ۱۹
کماسه ۳۶.۷ ۱۳.۴ ۱۳ ۲۰ ۱۹ ۵ ۰.۳ ۲۷.۷ ۹۳.۹ ۷۵۴ ۲۵۸ ۶ ۱۲
ثامان ۳۵.۱ ۱۳.۲ ۵ ۱۷.۴ ۶ −۱.۱ ۰.۴ ۲۹.۲ ۷۰.۱ ۵۴۱ ۷۹۲ ۴ ۲۱
شسینا ۳۳ ۸.۷ ۹ ۱۹.۵ ۴ −۰.۱ ۰.۸ ۲۷.۷ ۳۳.۴ ۱۴۶ ۲۴۰ ۷ ۶
سصفها ۳۲.۶ ۴.۶ ۵ ۵۳.۶ ۲ −۰.۴ ۱.۳ ۵۰ ۳۸.۷ ۱۳۰ ۵۲۰ ۴ ۱۸
غپاک ۲۵.۲ ۱۶.۲ ۱۰ ۱۷.۴ ۲۴ −۵.۸ ۰.۵ ۳۷.۷ ۷۰.۶ ۹۳ ۱۴۷۶ ۴ ۲۴
کدما ۲۳.۴ ۸.۶ ۷ ۱۵.۸ ۳ ۰ ۱.۳ ۲۷.۷ ۲۱.۵ ۳۶۷ ۳۴۳ ۵ ۵
کاما ۲۱.۷ ۷.۷ ۸ ۱۶.۶ ۱۵ −۲.۵ ۰.۶ ۱۸.۴ ۲۹.۶ ۵۹ ۱۴۷۱ ۵ ۴
ثفارس ۱۹.۵ ۱۷.۸ ۱۶ ۱۹.۸ ۸۴ ۱۴ ۰.۵ ۲۴ ۴۶.۷ ۷۶۱۹ ۳۹۸ ۴ ۲
پکویر ۱۸.۹ ۱۰ ۹ ۱۷.۴ ۱۵ −۲.۴ ۱.۳ ۳۳.۵ ۲۶.۶ ۷۸ ۳۶۷ ۵ ۰
خکاوه ۱۸.۷ ۲۲.۱ ۲۰ ۱۴.۷ ۴ ۰.۶ ۰.۷ ۵۱.۲ ۷۰.۵ ۶۸۵ ۷۴ ۲ ۳۱
فلوله ۱۷.۴ ۷.۳ ۸ ۱۶.۶ ۱۴ ۱.۱ ۰.۵ ۱۵.۳ ۳۰.۹ ۸۸۰ ۶۳۳ ۳ ۲۴
غاذر ۱۷.۴ ۹.۹ ۶ ۱۶.۸ ۳۲ ۳.۳ ۱.۴ ۳۲ ۲۳ ۸۹۳ ۵۵۲ ۳ ۲۳
غشصفا ۱۷.۳ ۷.۳ ۷ ۱۵.۲ ۸ −۱.۲ ۰.۴ ۱۴.۱ ۳۵.۳ ۱۰۶ ۶۴۱ ۴ ۱۶
ورنا ۱۷.۲ ۹.۹ ۱۴ ۱۶.۹ ۷ ۰.۶ ۰.۷ ۲۶ ۳۶.۳ ۲۸۶ ۱۴۶ ۶ ۶
کفپارس ۱۶.۶ ۱۲ ۷ ۱۶.۵ ۳۴ −۵ ۱.۶ ۳۸.۱ ۲۳.۷ ۱۷۲ ۱۷۸۳ ۵ ۸
پدرخش ۱۵.۹ ۹.۳ ۵ ۱۶.۱ ۷ −۰.۹ ۱.۲ ۳۰.۲ ۲۵.۸ ۱۱۷ ۴۸۶ ۴ ۸
وساپا ۱۵.۸ ۹.۳ ۱۳ ۱۶.۴ ۳ ۰ ۰.۷ ۲۳.۷ ۳۵.۲ ۱۰۰ ۶۱ ۵ ۹
تکنو ۱۵.۶ ۷.۵ ۶ ۲۵.۴ ۶۱ −۷.۱ ۱.۵ ۲۷.۷ ۱۹ ۲۴۹ ۴۱۱۰ ۵ ۴
خمهر ۱۴.۷ ۷.۱ ۸ ۱۸.۵ ۴ ۰.۶ ۰.۷ ۱۹.۳ ۲۸.۹ ۲۰۴ ۳۲ ۵ ۲۰
بورس ۱۳.۶ ۸.۴ ۹ ۱۷.۱ ۹۳ −۴.۶ ۰.۷ ۱۳.۱ ۱۸.۳ ۹۹۵ ۱۷۱۲ ۴ ۱۸
کالا ۱۳.۶ ۵.۴ ۸ ۱۶.۵ ۱۰ ۱.۲ ۰.۴ ۱۱.۲ ۲۶ ۴۲۳ ۳۳ ۴ ۵۵
ثبهساز ۱۳.۱ ۶.۳ ۶ ۱۵.۷ ۲ ۰.۲ ۱.۱ ۱۸.۶ ۱۷.۷ ۱۹۱ ۱۶ ۵ ۶
لپارس ۱۳.۱ ۱۰.۱ ۸ ۱۶.۸ ۱۱ ۱.۳ ۰.۴ ۲۰.۹ ۵۰.۲ ۱۳۱۲ ۵۸ ۴ ۶
ختوقا ۱۲.۹ ۹ ۸ ۱۶.۷ ۵ ۰.۴ ۱.۱ ۲۹.۶ ۲۶.۷ ۲۴۶ ۱۱۳ ۶ ۱۵
قشهد ۱۲.۴ ۹.۱ ۱۱ ۱۴.۳ ۱۶ ۱.۸ ۰.۳ ۱۴.۸ ۴۴.۸ ۶۲۴ ۸۶ ۵ ۹
چکاپا ۱۲.۲ ۷.۹ ۱۰ ۲۴.۵ ۲۵ −۱.۲ ۱.۴ ۳۷.۷ ۲۷.۴ ۲۲۳ ۴۲۱ ۴ ۸
خچرخش ۱۱.۸ ۱۴.۲ ۸ ۱۴.۱ ۱۶ −۱.۸ ۱.۱ ۳۷.۵ ۳۴.۷ ۶ ۹۱۴ ۶ ۱۸
بترانس ۱۱.۵ ۷.۱ ۷ ۱۸.۸ ۲۲ ۱.۳ ۰.۷ ۱۹.۱ ۲۶.۲ ۲۳۶ ۱۹۲ ۴ ۱۰
خرینگ ۱۱.۵ ۱۳.۴ ۱۰ ۱۴.۸ ۳۶ ۲.۷ ۰.۹ ۲۸.۵ ۳۲.۳ ۸۵۹ ۷۱۳ ۴ ۶۶
دانا ۱۱.۴ ۷.۴ ۷ ۱۸.۲ ۳۶ ۳.۲ ۰.۷ ۱۷ ۲۴.۴ ۱۸۱۷ ۴۴۳ ۴ ۱۹
چدن ۱۱ ۷.۴ ۵ ۱۵.۷ ۲۶ −۲.۷ ۰.۸ ۱۷.۲ ۲۲ ۲۳ ۳۸۷ ۵ ۲۶
وتوس ۱۰.۹ ۸.۴ ۸ ۱۷.۵ ۴ −۰.۲ ۱.۳ ۳۱.۵ ۲۴.۵ ۳۳ ۱۵۰ ۶ ۸
وخارزم ۱۰.۸ ۷.۹ ۱۰ ۱۶.۷ ۱۶ −۰.۳ ۱.۵ ۳۰.۱ ۱۹.۷ ۳۳۵ ۱۰۱۹ ۴ ۰
شلعاب ۱۰.۷ ۷.۹ ۸ ۱۷.۶ ۱۱ −۰.۸ ۰.۹ ۲۳.۳ ۲۵.۱ ۱۱۱ ۴۹۶ ۴ ۲۸
سیمرغ ۱۰.۳ ۸.۲ ۹ ۱۷.۱ ۱۷ −۰.۵ ۱.۸ ۳۳.۷ ۱۸.۸ ۱۵۷ ۱۸۶ ۴ ۰
های وب ۱۰.۱ ۶ ۶ ۱۶.۵ ۲۸ ۲ ۰.۵ ۱۱.۹ ۲۳.۵ ۴۸۱ ۱۴۰ ۳ ۲۰
ولساپا ۱۰.۱ ۷ ۶ ۲۱.۵ ۱۵ −۰.۹ ۱ ۲۶.۲ ۲۵.۲ ۱۵۰ ۲۳۵ ۵ ۱۵
ولملت ۱۰ ۱۰.۶ ۷ ۱۵.۴ ۲۴ −۱.۲ ۱.۴ ۳۲.۹ ۲۳.۸ ۱۴۸ ۶۰۰ ۵ ۱۶
شاملا ۱۰ ۲۱ ۱۶ ۱۷.۶ ۲۵ ۱.۹ ۰.۵ ۴۳.۲ ۹۵.۳ ۳۱۲ ۱۰۰ ۴ ۲
خپارس ۹.۷ ۶.۸ ۷ ۱۸.۳ ۷ −۰.۵ ۱.۳ ۲۶.۱ ۲۰.۷ ۴۲ ۸۷ ۳ ۲۸
غنوش ۹.۷ ۶.۸ ۷ ۱۶.۱ ۶ ۰ ۰.۷ ۱۷.۷ ۲۳.۷ ۱۰۶ ۹۶ ۴ ۲۵
خکمک ۹.۵ ۵.۸ ۸ ۲۱ ۱۵ −۰.۷ ۱.۴ ۲۴.۳ ۱۷.۶ ۸۳ ۱۷۲ ۴ ۲۵
تپکو ۸.۷ ۹ ۸ ۱۹.۸ ۴۶ ۰.۸ ۲.۱ ۴۱.۶ ۱۹.۷ ۲۳۹۴ ۱۵۸۸ ۲ ۲۵
لابسا ۸.۳ ۱۷.۳ ۵ ۱۳.۸ ۱۳ −۱.۱ ۱.۵ ۵۴.۶ ۳۵.۳   ۵۴۲ ۵ ۱۴
خپویش ۸.۱ ۱۵.۷ ۱۳ ۱۸.۲ ۶۰ ۴ ۰.۸ ۳۳.۲ ۴۱.۴ ۱۱۰۸ ۴۴۹ ۴ ۰
پلاسک ۸.۱ ۱۱.۸ ۷ ۱۴.۷ ۹ −۰.۳ ۱.۹ ۴۴.۱ ۲۳.۸ ۱۰۴ ۵۵۹ ۵ ۲۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • حفارس
 • اسیاتک
 • ثشاهد
 • وآذر
 • کماسه
 • ثامان
 • شسینا
 • سصفها
 • غپاک
 • کدما
 • کاما
 • ثفارس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • اسیاتک
 • وآذر
 • تکنو
 • غپاک
 • کفپارس
 • بورس
 • چدن
 • کاما
 • پکویر
 • خچرخش
 • فرآور
 • فوکا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • حفارس
 • ثفارس
 • خریخت
 • کماسه
 • خپویش
 • غاذر
 • دانا
 • فجر
 • خرینگ
 • وسدید
 • های وب
 • لازما

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • سکارون
 • اسیاتک
 • سفار
 • شاملا
 • مداران
 • ثفارس
 • لابسا
 • حفارس
 • غپاک

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • بسویچ
 • سصفها
 • دارو
 • سغرب
 • لوتوس
 • پاسا
 • وپترو
 • دفرا
 • دسبحا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۵۰۴.۷ ۷۸.۱ ۶۷ ۱۳.۵ ۱۲۹ −۳۰.۱ ۱.۴ ۸۸.۸ ۶۳ ۲۰۷۰۱ ۸۱۱۰ ۰ ۰
یاقوت ۲۶۰.۴ ۵۱.۹ ۳۷ ۱۳.۴ ۸۳ −۳.۹ ۱.۲ ۸۹.۳ ۷۴.۷ ۱۱۸۲۸ ۶۱۳۲ ۰ ۰
سپیدما ۲۳۴.۲ ۳۴۲.۱ ۲۳۵ ۱۵.۳ ۱۹۵ ۱.۵ ۱.۳ ۳۳.۳ ۲۵ ۱۱۴۲۷۷ ۲۵۲۳۳ ۰ ۰
اعتماد ۲۳۰.۳ ۹۵ ۱۳۳ ۱۳.۷ ۱۳۸ −۴.۱ ۱.۶ ۱۰۳.۲ ۶۵.۵ ۲۲۴۲۴ ۸۰۵۴ ۰ ۰
کمند ۲۰۶.۶ ۸۹.۱ ۶۰ ۱۶.۵ ۱۲۲ −۳.۲ ۱.۲ ۱۲۳.۸ ۱۰۷.۴ ۳۰۹۹۸ ۱۰۵۹۹ ۰ ۰
فیروزا ۲۰۱.۱ ۲۵۲ ۱۸۳ ۱۴.۶ ۱۷۴ −۱۴.۳ ۱.۱ ۹۸.۷ ۹۳.۸ ۹۸۵۱ ۱۰۱۰۰ ۰ ۰
همای ۱۳۶.۵ ۴۳.۸ ۴۵ ۱۵.۲ ۴۸ −۳۱.۹ ۱.۱ ۱۰۷.۲ ۹۳.۹ ۵۶۵۰ ۹۷۷۸ ۰ ۲
ثبات ۱۲۰.۳ ۱۵۴.۷ ۳۰۴ ۱۵.۲ ۱۶۱ ۲.۳ ۱ ۹۱.۸ ۹۱.۸ ۱۶۳۲۶ ۵۹۷۸ ۰ ۰
سپر ۱۱۸.۳ ۱۴۹.۱ ۱۳۹ ۱۴ ۱۷۴ −۰.۶ ۱ ۵۳.۱ ۵۵.۴ ۲۵۶۸۰ ۹۳۸۸ ۰ ۰
کیان ۱۱۶.۹ ۴۴ ۵۲ ۱۲.۹ ۱۰۵ −۹.۳ ۱.۴ ۶۳.۳ ۴۵.۷ ۳۵۶۵ ۳۴۸۹ ۰ ۰
آکورد ۹۴.۸ ۹۹.۹ ۶۳ ۱۲.۳ ۱۶۷ ۹.۹ ۰.۸ ۳۶.۲ ۴۳.۹ ۱۶۷۸۸ ۶۷۳۱ ۰ ۰
تصمیم ۷۶.۷ ۲۱۱.۹ ۱۲۹ ۱۴.۷ ۱۸۳ −۴ ۱.۷ ۶۶.۵ ۳۸.۲ ۱۳۶۴۰ ۱۸۰۴۱ ۰ ۰
صایند ۵۶.۵ ۵۲.۴ ۵۴ ۱۴.۴ ۱۰۰ −۱۹.۱ ۱.۲ ۷۹.۳ ۶۸.۳ ۴۶۷۶ ۹۴۵۵ ۰ ۰
داریک ۴۴.۵ ۲۹.۴ ۳۹ ۱۳ ۴۹ ۵.۱ ۱ ۵۹.۱ ۵۶.۳ ۴۵۰۹ ۱۴۰۵ ۰ ۰
پارند ۴۰.۸ ۹۶ ۱۲۶ ۱۴.۵ ۱۰۲ ۰.۴ ۱.۱ ۱۴۱ ۱۳۲.۲ ۱۰۴۵۵ ۴۱۱۲ ۰ ۰
سپاس ۲۰.۱ ۵۴۲.۴ ۳۵۱ ۲۳.۱ ۱۹۵ ۰.۸ ۰.۱ ۱۰.۵ ۱۵۰.۵ ۹۹۸۰ ۱۹۱۶۲ ۰ ۰
هامرز ۱۲.۵ ۱۱۰.۵ ۲۶۲ ۱۷.۱ ۱۲۱ −۷.۳ ۳.۱ ۱۸۹.۹ ۶۰.۷ ۷۸۸ ۳۷۳۷ ۰ ۱
مانی ۱۲.۱ ۴۰.۵ ۳۲ ۱۲.۳ ۱۳۷ ۲.۳ ۰.۶ ۲۳.۹ ۳۷.۵ ۴۷۱۶ ۲۳۸۴ ۰ ۰
کارین ۱۰.۹ ۸۸.۳ ۱۳۲ ۱۵ ۹۹ ۸ ۰.۲ ۴۳.۶ ۱۹۷.۷ ۹۳۷۷ ۶۸۶ ۰ ۱
آسامید ۷.۸ ۵۲.۱ ۱۱۹ ۱۳.۷ ۱۱۴ −۰.۱ ۱.۸ ۸۴.۸ ۴۸ ۲۱۸۵ ۲۲۲۷ ۰ ۰
فردا ۷.۷ ۵۷.۷ ۳۸۶ ۱۲.۱ ۸۸ ۶.۷ ۰.۱ ۱۸.۱ ۱۳۲.۴ ۳۳۶۷   ۰ ۰
امین یکم ۷.۲ ۱۷.۶ ۳۶ ۱۵ ۲۳ ۱.۴ ۰.۹ ۴۲.۹ ۵۰.۴ ۱۵۴۰ ۱۰۰ ۰ ۲
دارا ۶.۸ ۲۲۶.۵ ۱۹۲ ۲۰ ۱۹۴ −۰.۴ ۱۲.۵ ۳۸.۷ ۳.۱ ۳۲۰۴ ۶۷۷۹ ۰ ۰
خاتم ۳ ۱۸.۴ ۵۵ ۱۰.۷ ۵۷ ۰.۱ ۴.۴ ۷۶.۹ ۱۷.۵ ۸۸۹ ۷۹۵ ۰ ۰
یارا ۲.۹ ۵۱.۱ ۱۰۱ ۱۳ ۱۷۱ ۰.۲ ۰.۷ ۱۵.۹ ۲۳.۱ ۸۴۳ ۵۸۹ ۰ ۰
گنجینه ۰.۷ ۳۰.۶ ۳۲۵ ۱۳.۵ ۱۴۷ −۰.۲ ۲.۵ ۳۰.۴ ۱۲.۴ ۴۳۱ ۳۰۲ ۰ ۲
ارمغان ۰.۳ ۱۴.۷ ۴۹ ۱۸.۳ ۹۹ −۰.۳ ۳۲.۷ ۳۶ ۱.۱   ۳۲۱ ۰ ۱
سخند ۰ ۵.۶ ۵ ۶.۷ ۹۶ ۰ ۰.۱ ۰.۷ ۷ ۲۰ ۱ ۰ ۰
گنجین ۰ ۰.۸ ۲۸ ۶.۷ ۰ ۰ ۲.۱ ۱.۷ ۰.۸     ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ذوب ۱۳۶.۳ ۲۶.۷ ۱۱ ۲۰.۶ ۷۱ −۸۵.۶ ۴.۲ ۱۲۱.۲ ۲۸.۶ ۵۹۵ ۴۱۴۷ ۴ ۸
اسیاتک ۱۲۴.۹ ۲۱.۸ ۸ ۱۹ ۷۴ −۱۲.۸ ۲.۷ ۸۴.۳ ۳۱.۵ ۲۱۱۵ ۳۵۳۶ ۳ ۰
وارس ۹۶.۵ ۵۰.۹ ۳۷ ۱۷.۴ ۵ −۱.۹ ۲ ۲۳۸.۵ ۱۱۷.۸ ۳۲۵ ۷۸۷ ۳ ۰
وآذر ۳۸.۸ ۱۴.۸ ۸ ۱۷.۵ ۲۸ −۸ ۱.۸ ۵۷.۲ ۳۱.۸ ۲۸۸ ۱۸۹۹ ۴ ۱۹
کماسه ۳۶.۷ ۱۳.۴ ۱۳ ۲۰ ۱۹ ۵ ۰.۳ ۲۷.۷ ۹۳.۹ ۷۵۴ ۲۵۸ ۶ ۱۲
ثامان ۳۵.۱ ۱۳.۲ ۵ ۱۷.۴ ۶ −۱.۱ ۰.۴ ۲۹.۲ ۷۰.۱ ۵۴۱ ۷۹۲ ۴ ۲۱
غپاک ۲۵.۲ ۱۶.۲ ۱۰ ۱۷.۴ ۲۴ −۵.۸ ۰.۵ ۳۷.۷ ۷۰.۶ ۹۳ ۱۴۷۶ ۴ ۲۴
بوعلی ۲۲.۷ ۱۱.۸ ۷ ۱۶.۲ ۶۸ ۱۵.۵ ۰.۴ ۱۲.۸ ۳۴.۲ ۵۱۵۳ ۱ ۳ ۲
غاذر ۱۷.۴ ۹.۹ ۶ ۱۶.۸ ۳۲ ۳.۳ ۱.۴ ۳۲ ۲۳ ۸۹۳ ۵۵۲ ۳ ۲۳
غشصفا ۱۷.۳ ۷.۳ ۷ ۱۵.۲ ۸ −۱.۲ ۰.۴ ۱۴.۱ ۳۵.۳ ۱۰۶ ۶۴۱ ۴ ۱۶
کفپارس ۱۶.۶ ۱۲ ۷ ۱۶.۵ ۳۴ −۵ ۱.۶ ۳۸.۱ ۲۳.۷ ۱۷۲ ۱۷۸۳ ۵ ۸
تکنو ۱۵.۶ ۷.۵ ۶ ۲۵.۴ ۶۱ −۷.۱ ۱.۵ ۲۷.۷ ۱۹ ۲۴۹ ۴۱۱۰ ۵ ۴
وفردا ۱۵.۵ ۳.۹ ۳ ۵۴ ۱۳ ۰ ۲.۱ ۵۹.۷ ۲۸.۸ ۲۰۳ ۲۵۵ ۳ ۲
خبنیان ۱۴.۶ ۲۱.۲ ۱۴ ۱۸.۴ ۶۶ ۹.۵ ۰.۳ ۲۲.۸ ۸۷.۲ ۴۸۹۵ ۱۱۰ ۲ ۲۳
تاصیکو ۱۱.۸ ۲۰.۷ ۱۳ ۲۵.۲ ۹۱ ۱۰ ۰.۱ ۱۳.۳ ۹۰.۳ ۵۱۷۷ ۱۲۵ ۲ ۱۰
سلار ۱۱.۵ ۱۹.۸ ۳۲ ۱۴.۸ ۵ ۰.۳ ۰.۳ ۳۷.۴ ۱۰۸ ۴۵۰ ۱۳۹ ۲ ۱
تلیسه ۱۰.۷ ۶.۶ ۵ ۱۶.۳ ۳ ۰.۲ ۰.۶ ۱۵.۴ ۲۴ ۲۸۱ ۷۹ ۵ ۹
سیمرغ ۱۰.۳ ۸.۲ ۹ ۱۷.۱ ۱۷ −۰.۵ ۱.۸ ۳۳.۷ ۱۸.۸ ۱۵۷ ۱۸۶ ۴ ۰
ولملت ۱۰ ۱۰.۶ ۷ ۱۵.۴ ۲۴ −۱.۲ ۱.۴ ۳۲.۹ ۲۳.۸ ۱۴۸ ۶۰۰ ۵ ۱۶
شاملا ۱۰ ۲۱ ۱۶ ۱۷.۶ ۲۵ ۱.۹ ۰.۵ ۴۳.۲ ۹۵.۳ ۳۱۲ ۱۰۰ ۴ ۲
کمینا ۹.۴ ۱۶.۸ ۱۶ ۲۰.۴ ۳۷ −۲.۹ ۱.۷ ۷۰.۳ ۴۰.۵ ۱۳۹ ۳۹۷ ۲ ۱۴
لابسا ۸.۳ ۱۷.۳ ۵ ۱۳.۸ ۱۳ −۱.۱ ۱.۵ ۵۴.۶ ۳۵.۳   ۵۴۲ ۵ ۱۴
پلاسک ۸.۱ ۱۱.۸ ۷ ۱۴.۷ ۹ −۰.۳ ۱.۹ ۴۴.۱ ۲۳.۸ ۱۰۴ ۵۵۹ ۵ ۲۷
کی بی سی ۷.۷ ۹.۵ ۷ ۱۵.۴ ۳۷ ۲.۷ ۰.۲ ۱۲.۱ ۴۸.۸ ۶۹۱ ۳۲ ۵ ۲۳
دعبید ۷.۳ ۱۲ ۸ ۱۶.۸ ۶۰ ۱ ۰.۲ ۱۵.۴ ۶۸.۶ ۴۴۰ ۸۰۹ ۴ ۴۴
لازما ۷.۳ ۲۵.۹ ۲۲ ۱۶.۷ ۲۸ ۲ ۰.۴ ۴۸.۲ ۱۱۱.۴ ۱۰۱۱ ۳۳ ۲ ۰
شصفها ۷.۳ ۲۹.۳ ۱۸ ۱۳.۹ ۱۷ −۰.۵ ۱.۴ ۸۶.۶ ۵۹.۸ ۳۳۸ ۸۸۷ ۱ ۵
سقاین ۷.۱ ۷.۱ ۷ ۱۵.۵ ۱۴ ۱ ۰.۴ ۱۳.۲ ۳۱.۹ ۳۴۱ ۱۰ ۳ ۳
وایران ۶.۹ ۷.۶ ۶ ۱۹.۶ ۲ ۰.۱ ۰.۴ ۱۹.۱ ۴۷.۲ ۱۱۴   ۷ ۱۷
زفجر ۶.۴ ۲.۷ ۱ ۱۲.۱ ۹ ۰.۴ ۵.۴ ۱۹ ۳.۵ ۲۳۵ ۷۳ ۴ ۱۲
سنیر ۶.۳ ۷.۶ ۶ ۱۹.۳ ۱۳ ۰.۷ ۰.۳ ۱۵.۲ ۵۲.۹ ۲۶۱ ۴۸ ۵ ۸
وخاور ۶.۳ ۱۷.۵ ۸ ۲۴.۹ ۶۶ −۲.۷ ۳.۱ ۹۹ ۳۱.۷ ۲۵۲ ۸۶۴ ۲ ۳۰
فسپا ۵.۵ ۱۰.۴ ۷ ۱۹.۸ ۳۹ ۰.۷ ۰.۳ ۲۰.۱ ۵۸.۱ ۷۱۶ ۳۵۳ ۴ ۱۱
کیمیا ۵.۱ ۱۱ ۶ ۲۰.۹ ۵۸ ۲.۲ ۰.۲ ۱۴.۲ ۷۹.۶ ۶۴۶ ۳۹۱ ۴ ۱۸
قشیر ۵.۱ ۱۱.۳ ۶ ۱۲.۷ ۶ −۰.۳ ۱.۴ ۳۲.۴ ۲۳.۹   ۳۱۰ ۵ ۳۱
غبهنوش ۵ ۹.۷ ۸ ۱۹.۳ ۲۳ ۰.۶ ۰.۵ ۲۳.۲ ۴۶.۵ ۴۴۹ ۱۳۳ ۵ ۱۹
کباده ۴.۸ ۱۶.۲ ۱۵ ۱۴.۳ ۶ −۰.۳ ۱.۵ ۵۲.۴ ۳۵.۷   ۲۶۴ ۲ ۱۵
غگرجی ۴.۵ ۴.۹ ۵ ۲۱.۸ ۲۸ ۰.۵ ۱.۹ ۲۵.۵ ۱۳.۶ ۲۹۳ ۱۳۹ ۴ ۱۵
غدانه ۴.۱ ۵.۷ ۵ ۱۴.۴ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۱.۲ ۲۳.۲     ۴ ۹
افق ۴.۱ ۲۲ ۱۶ ۱۸.۹ ۹۶ ۴ ۰.۳ ۱۳.۵ ۴۶.۳ ۲۰۳۱   ۳ ۳
جوین ۳.۸ ۱۲.۵ ۱۰ ۱۸.۷ ۲۴ ۰.۹ ۰.۵ ۲۹.۱ ۵۵.۲ ۴۴۸   ۳ ۱۸
حسینا ۳.۷ ۱۵.۹ ۱۰ ۱۳.۹ ۶۸ −۱.۱ ۱.۸ ۳۶.۳ ۲۰.۵ ۲۳۸ ۳۶۱ ۴ ۶
فزرین ۳ ۱۱.۲ ۶ ۱۷.۶ ۴۹ ۱.۳ ۰.۵ ۱۸.۲ ۳۶.۹ ۲۷۵ ۴۶ ۵ ۱۵
مرقام ۲.۹ ۱۱ ۱۰ ۱۲.۸ ۱۴ ۰.۴ ۰.۶ ۲۰.۷ ۳۲.۴ ۴۰۵   ۳ ۲۰
فسدید ۲.۷ ۳۸.۶ ۲۴ ۱۲.۵ ۰ ۰ ۰.۶ ۷۷.۹ ۱۲۳.۹     ۰ ۰
رفاه ۲.۶ ۸ ۱۲ ۱۴.۹ ۱۲ −۰.۲ ۲.۸ ۳۹.۵ ۱۴.۳ ۲۲ ۲۵۷ ۱ ۱۳
مداران ۲.۳ ۱۸ ۵ ۱۳.۹ ۸۶ ۲ ۰.۲ ۸ ۴۰.۲ ۱۰۰۸ ۴ ۴ ۰
وآفری ۲.۲ ۳.۵ ۴ ۷۴.۵ ۸۹ ۱.۵ ۰.۱ ۸.۴ ۵۹.۷ ۵۷۶ ۶۱ ۴ ۲۳
دجابر ۱.۸ ۱۰.۳ ۵ ۱۲.۸ ۰ ۰ ۱.۹ ۳۵.۸ ۱۹.۲ ۱   ۵ ۱۹

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • وارس
 • ذوب
 • وخاور
 • شصفها
 • اسیاتک
 • کمینا
 • وفردا
 • وآذر
 • لابسا
 • کباده
 • پلاسک
 • رفاه
 • کفپارس
 • حسینا
 • دجابر

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • فسدید
 • لازما
 • سلار
 • شاملا
 • کماسه
 • تاصیکو
 • خبنیان
 • کیمیا
 • غپاک
 • ثامان
 • دعبید
 • وآفری
 • فسپا
 • جوین
 • سنیر

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۳ همت و با توجه به پایین بودن فاکتور بازیگر، مشابه ارزش ظاهری معاملات است. امروز هم ارزش معاملات بورس تهران کمی بالاتر از ۳ هفته‌ی اخیر است و با توجه به اینکه متوسط حجم ۳ روز کاری اخیر بیش از ۲.۵ همت است، می‌توان نقطه تعادل شاخص و حجم را کمی بالاتر در نظر گرفت.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۶۳ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۳ است. 

کدهای حقوقی امروز هم محتاطانه ورود کردند و با کمی مثبت شدن برخی نمادها، خارج شدند. در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۱۹ درصد با قدرت حقوقی ۱.۰۲ و در عموم بازار نیز مثبت ۱۰ درصد با قدرت حقوقی ۱.۲۲ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۹ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۲ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷.۲ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰.۲ و در شاخص‌سازها به ۱۱.۳ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۹۰ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۲.۴۶ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی پایین‌تر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱.۲۶ و سرانه‌ی خرید حدود ۸۲ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۳۰۲ و منفی ۲۰۲ کاهش پیدا کرد.

برآیند تحلیل با ۳ روش فوق این است که در روزهای آینده با توجه به بهبود حجم معاملات و نزدیک شدن به حالت تعادل شاخص و حجم، وضعیت معاملات بهتر خواهد شد اما در مقابل منفی‌تر شدن تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های درآمد ثابت و همین‌طور افزایش فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها و کاهش فاکتور بازیگر پیش‌فاز، خبر از ادامه‌ی افت شاخص می‌دهد. کدهای حقوقی نیز محتاطانه در بخش‌های مثبت تابلو خارج می‌شوند و در انتظار اخبار مثبت برای ورود قوی هستند.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: