در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۷۲ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۲.۶ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۴.۴ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۰۳
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۱.۳ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱ درصد
 • نمادهای مثبت : ۱۲۹
 • نمادهای منفی : ۴۶۷
 • نمادهای صف خرید : ۳۷
 • نمادهای صف فروش : ۵۰
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۵۰ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۳۷ میلیارد تومان

امروز هم وضعیت بورس تهران مشابه دیروز است و تا این لحظه اغلب نمادها در رنج منفی تابلو معامله می‌شوند و به نظر می‌رسد که این روند ادامه دارد چرا که متوسط آخرین قیمت‌ها حدود ۰.۸ درصد پایین‌تر از قیمت پایانی است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ذوب ۱۱۹.۲ ۲۶.۹ ۱۱ ۲۰.۸ ۷۰ −۷۲.۶ ۴ ۱۲۲ ۳۰.۵ ۵۹۵ ۳۹۱۳ ۴ ۸
وبملت ۵۵.۳ ۲۴.۸ ۱۵ ۱۷.۴ ۱۲۷ ۲۶.۸ ۰.۳ ۱۳.۲ ۴۲ ۱۵۹۹۱ ۳۰۵۷ ۳ ۵
وتجارت ۴۴.۷ ۲۳ ۱۷ ۲۴.۸ ۱۱۱ ۲۹.۶ ۰.۴ ۲۱.۴ ۵۹.۵ ۹۷۳۳ ۱۲۳۱ ۴ ۲
خودرو ۴۰.۴ ۱۰.۹ ۱۱ ۱۶.۵ ۴۴ ۹.۴ ۰.۶ ۲۰.۴ ۳۶.۱ ۱۳۵۱ ۷۰۱ ۳ ۵
شبندر ۴۰.۲ ۱۴ ۱۱ ۱۸.۱ ۶۶ ۲۴.۴ ۰.۳ ۱۴.۸ ۵۷.۳ ۳۱۴۵ ۱۰۵۰ ۳ ۱۵
شپنا ۳۷.۸ ۱۴.۱ ۱۵ ۱۶ ۸۱ ۱۸.۶ ۰.۳ ۱۳.۹ ۴۰.۷ ۳۰۴۲ ۱۹۷۹ ۳ ۴
فولاد ۳۰.۷ ۱۱ ۱۳ ۱۴.۹ ۹۳ ۱۴.۵ ۰.۲ ۷.۲ ۳۵.۲ ۱۷۸۳ ۸۶۸ ۳ ۵
شستا ۲۳.۷ ۶.۸ ۹ ۱۸.۵ ۷۹ ۴.۲ ۰.۸ ۱۳ ۱۶.۵ ۵۲۰ ۲۳۹۸ ۳ ۲
خساپا ۲۱.۱ ۱۰.۴ ۱۱ ۱۶.۷ ۳۶ ۲.۹ ۱.۲ ۳۰.۵ ۲۵.۶ ۶۵۵ ۲۶۰ ۴ ۱۴
شتران ۱۸.۴ ۱۲.۴ ۹ ۱۴.۶ ۷۳ ۱۰.۳ ۰.۵ ۱۴.۲ ۲۸.۳ ۳۹۲۸ ۳۸۷ ۳ ۱۱
فملی ۱۵.۱ ۹.۱ ۱۴ ۱۳.۷ ۶۲ ۸.۷ ۰.۶ ۱۱.۶ ۲۰.۸ ۱۲۹۲ ۱۲۶ ۲ ۳
وبصادر ۱۴.۵ ۱۴.۵ ۱۱ ۲۱.۶ ۹۴ ۶.۹ ۰.۶ ۲۳.۱ ۳۷.۱ ۱۲۶۵ ۴۷۷ ۳ ۵
پترول ۱۴.۳ ۷.۱ ۶ ۱۸.۱ ۳۱ ۱.۵ ۰.۴ ۱۴.۵ ۳۲.۷ ۲۹۵۶ ۵۰۲ ۴ ۱۰
حکشتی ۱۰.۸ ۸.۷ ۱۱ ۱۵.۲ ۱۷ ۱.۷ ۰.۹ ۲۲ ۲۵.۵ ۴۵۱ ۹۰ ۴ ۱۹
تاصیکو ۷.۵ ۱۹.۶ ۱۳ ۲۵ ۸۷ ۶.۶ ۰.۱ ۱۲.۴ ۹۵.۳ ۳۲۸۳ ۱۲ ۲ ۱۰
تاپیکو ۷.۲ ۲۰ ۱۳ ۱۶.۳ ۶۱ −۴.۳ ۲.۸ ۶۷.۵ ۲۴.۴ ۶۶ ۲۱۷۲ ۳ ۵
وغدیر ۷ ۱۲.۶ ۱۴ ۲۰.۱ ۱۱۹ ۲.۲ ۰.۸ ۱۷.۶ ۲۱.۷ ۱۷۵۸ ۱۰۲۱ ۳ ۲
شپدیس ۶.۱ ۶.۸ ۱۲ ۱۴.۳ ۳۸ ۲.۳ ۰.۴ ۹.۹ ۲۲.۲ ۳۸۲   ۳ ۳
نوری ۵.۸ ۱۱.۹ ۱۳ ۱۲.۳ ۴۱ −۰.۴ ۱.۸ ۳۱.۶ ۱۷.۸ ۴۸۶ ۱۳۸۴ ۲ ۴
اخابر ۵.۳ ۸.۹ ۱۳ ۱۳.۵ ۲۱ ۱.۱ ۰.۵ ۱۴.۶ ۲۹.۱ ۳۶۶   ۵ ۱۰
کاریس ۵.۱ ۱۰۰.۱ ۲۲ ۱۳.۴ ۱۹۰ ۰.۳ ۲.۲ ۲۶ ۱۱.۷ ۲۴۷۶ ۱۵۶۵ ۲ ۵
پارسان ۴.۹ ۹.۳ ۱۴ ۲۴.۴ ۸۲ ۱.۸ ۰.۵ ۱۷.۲ ۳۴.۶ ۹۶۲ ۵۳۳ ۳ ۱
بپاس ۴.۵ ۳۳.۵ ۳۳ ۳۱.۱ ۹۸ ۴.۵ ۰.۱ ۸.۱ ۱۲۹.۷ ۴۴۶۶   ۲ ۱۱
فارس ۴.۴ ۱۲.۱ ۱۷ ۱۴.۷ ۹۰ ۲.۸ ۰.۳ ۸.۷ ۲۸.۹ ۱۶۸۵ ۵۸۵ ۲ ۱۲
فخوز ۳.۴ ۷.۴ ۸ ۱۶.۵ ۷۹ ۰.۷ ۰.۶ ۱۱ ۱۸ ۸۱۰ ۹۸۲ ۳ ۱۵
کچاد ۳.۱ ۴.۷ ۶ ۱۸.۲ ۵۱ ۰.۷ ۰.۲ ۶.۴ ۳۳.۴ ۳۸۰ ۲۰۶ ۳ ۱۲
شیران ۳ ۴ ۶ ۱۴.۸ ۴۶ ۱.۳ ۰.۳ ۵.۱ ۱۴.۷ ۲۶۲ ۵۳ ۳ ۶۷
شگویا ۳ ۳ ۷ ۱۵.۶ ۳ −۰.۱ ۰.۵ ۶.۷ ۱۳.۳   ۴۵ ۳ ۹
کگل ۲.۹ ۷.۲ ۱۵ ۱۷.۲ ۹۷ −۰.۳ ۰.۷ ۱۰.۸ ۱۴.۶ ۶۱۰ ۲۵۹ ۳ ۱۳
پارس ۲.۶ ۴.۴ ۸ ۱۸.۵ ۶۴ ۱.۶ ۰.۳ ۴.۹ ۱۹ ۵۲۹ ۳۱ ۳ ۱۳
ومعادن ۲.۶ ۳.۹ ۸ ۱۴.۳ ۳۱ ۰.۵ ۰.۵ ۶.۶ ۱۳.۲ ۶۵۳ ۱۴۱ ۳ ۱۶
شیراز ۲.۵ ۵.۹ ۱۰ ۱۳.۸ ۱۱ ۰.۳ ۰.۶ ۱۱.۳ ۱۹.۹ ۱۳۰   ۳ ۴
همراه ۲.۳ ۴.۲ ۸ ۱۵.۲ ۴ ۰.۱ ۰.۵ ۸.۷ ۱۹ ۹۷   ۴ ۱۰
وپارس ۲.۲ ۵.۴ ۶ ۱۴.۸ ۴ ۰ ۰.۷ ۱۲.۳ ۱۸.۷ ۵۴ ۳۰ ۴ ۲۴
مبین ۲ ۶ ۹ ۲۶.۹ ۱۲۱ ۰.۵ ۰.۳ ۶.۱ ۲۳.۵ ۴۸۴ ۳۰۷ ۲ ۲۳
شبریز ۱.۹ ۴ ۸ ۱۳.۴ ۱۱ ۰.۲ ۰.۸ ۸.۸ ۱۰.۵ ۷۰   ۳ ۱۹
شخارک ۱.۸ ۷.۸ ۹ ۲۹.۱ ۱۳۵ ۰.۵ ۰.۵ ۷.۵ ۱۴.۹ ۴۶۷ ۹۲۹ ۳ ۳
صبا ۱.۸ ۳.۴ ۷ ۱۶.۸ ۴۴ ۰.۸ ۱.۱ ۹.۳ ۸.۶ ۴۰۲   ۳ ۲۰
رمپنا ۱.۵ ۶.۴ ۱۱ ۱۷.۶ ۷۴ ۱ ۰.۳ ۵.۷ ۲۲.۷ ۱۷۲ ۵۵ ۳ ۱۰
اپال ۱.۳ ۲.۷ ۳ ۱۷.۸ ۱۴ ۰.۱ ۱ ۸.۷ ۸.۵ ۷۶ ۹ ۳ ۱۳
کگهر ۱.۳ ۱۰.۹ ۱۳ ۳۳ ۱۳۹ ۰.۵ ۰.۳ ۸.۷ ۳۲.۳ ۵۸۰ ۲۲۱ ۳ ۰
آریا ۱.۳ ۲.۴ ۵ ۱۲.۳ ۲۴ ۰.۲ ۱ ۵.۲ ۵.۲ ۱۲۹ ۵۴ ۳ ۹
شفن ۱.۲ ۳.۶ ۷ ۱۲.۱ ۵ ۰.۱ ۰.۶ ۶.۲ ۱۱.۱ ۵۵   ۴ ۴
وامید ۱ ۷.۷ ۱۱ ۴۸.۸ ۱۰۹ ۰.۷ ۰.۱ ۶.۱ ۵۴.۲ ۴۴۸ ۷۵ ۳ ۸
زاگرس ۱ ۵.۳ ۷ ۱۲.۸ ۰ ۰ ۰.۴ ۹.۴ ۲۲.۱     ۳ ۱۱
جم ۰.۹ ۴.۶ ۱۰ ۳۴ ۸۹ ۰.۸ ۰.۱ ۳.۲ ۳۰.۲ ۲۷۰   ۳ ۱۳
وصندوق ۰.۹ ۶.۲ ۱۴ ۳۶.۳ ۷۹ ۰.۷ ۰.۷ ۲۰.۵ ۲۸.۱ ۳۴۴   ۴ ۱۹
کاوه ۰.۵ ۲.۹ ۷ ۱۳.۳ ۱۲ ۰ ۰.۶ ۵.۶ ۸.۷ ۴۴ ۱۵ ۳ ۴
مارون ۰.۱ ۳.۴ ۵ ۱۲.۶ ۱۰۲ ۰ ۱.۳ ۴.۷ ۳.۶ ۴۹ ۴۹ ۲ ۴
شکبیر ۰ ۴.۵ ۱۲ ۶ ۰ ۰ ۰.۷ ۴.۳ ۶.۴     ۲ ۱۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ذوب
 • وبملت
 • وتجارت
 • خودرو
 • شبندر
 • شپنا
 • فولاد
 • شستا
 • خساپا
 • شتران
 • فملی
 • وبصادر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ذوب
 • تاپیکو
 • نوری
 • کگل
 • شگویا
 • وپارس
 • زاگرس
 • کاوه
 • مارون
 • شکبیر
 • همراه
 • اپال

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وتجارت
 • وبملت
 • شبندر
 • شپنا
 • فولاد
 • شتران
 • خودرو
 • فملی
 • وبصادر
 • تاصیکو
 • بپاس
 • شستا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ذوب
 • شبندر
 • پارسان
 • اخابر
 • پترول
 • شستا
 • وصندوق
 • کچاد
 • جم

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وصندوق
 • جم
 • پارسان
 • ذوب
 • شستا
 • پارس
 • کچاد
 • شبندر
 • پترول

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حفارس ۱۶۰.۴ ۱۷.۷ ۱۱ ۲۱.۵ ۳۵ ۱۶.۲ ۱.۲ ۶۲ ۵۳ ۱۶۸۶ ۱۵۱۲ ۴ ۰
اسیاتک ۱۰۴.۸ ۲۲.۵ ۸ ۱۸.۸ ۷۵ −۶.۹ ۲.۷ ۸۶.۳ ۳۲ ۲۱۳۰ ۳۳۱۹ ۳ ۰
سصفها ۲۶.۷ ۵.۲ ۵ ۴۸.۱ ۲ −۰.۴ ۱.۴ ۵۲.۱ ۳۶.۷ ۱۲۹ ۵۱۴ ۴ ۱۸
شسینا ۲۵.۶ ۸.۸ ۹ ۱۹.۳ ۴ ۰ ۰.۸ ۲۷.۱ ۳۳.۲ ۱۳۴ ۲۵۴ ۷ ۶
وآذر ۲۵ ۱۵.۴ ۸ ۱۷.۲ ۲۵ −۳.۴ ۲ ۶۵.۵ ۳۲ ۳۵۶ ۱۲۱۳ ۴ ۱۹
غپاک ۲۲.۸ ۱۸ ۱۰ ۱۶.۸ ۲۶ −۵.۵ ۰.۵ ۴۰.۲ ۷۸ ۱۸۷ ۱۸۸۳ ۴ ۲۴
کماسه ۲۱.۴ ۱۲.۷ ۱۳ ۱۹.۷ ۲۵ ۳.۴ ۰.۳ ۲۳.۹ ۸۶.۸ ۱۴۱۷ ۳۱۹ ۶ ۱۲
کدما ۲۰ ۸.۹ ۷ ۱۵.۶ ۴ ۰ ۱.۳ ۲۸.۵ ۲۲.۳ ۳۷۴ ۳۴۹ ۵ ۵
پکویر ۱۶.۷ ۱۰.۸ ۹ ۱۷.۷ ۱۵ −۲.۵ ۱.۲ ۳۶.۲ ۲۹.۱ ۵ ۳۵۵ ۵ ۰
غشصفا ۱۵.۲ ۷.۶ ۷ ۱۴.۸ ۷ −۰.۸ ۰.۴ ۱۴.۱ ۳۶.۶ ۱۰۶ ۴۶۰ ۴ ۱۶
پدرخش ۱۴.۸ ۹.۱ ۵ ۱۶ ۴ −۰.۴ ۱.۱ ۲۸.۱ ۲۶.۳ ۱۱۷ ۲۷۶ ۴ ۸
ورنا ۱۳.۶ ۱۰ ۱۴ ۱۷.۱ ۶ ۰.۳ ۰.۷ ۲۷.۱ ۳۸.۴ ۲۹۶ ۱۵۰ ۶ ۶
کاما ۱۲.۶ ۷.۷ ۸ ۱۵.۸ ۱۷ −۱.۷ ۰.۶ ۱۷.۲ ۲۸.۷ ۴۳ ۹۷۲ ۵ ۴
تکنو ۱۲.۵ ۸.۴ ۶ ۲۲.۶ ۶۶ −۵.۸ ۱.۵ ۲۶.۷ ۱۷.۷ ۲۴۶ ۳۴۱۸ ۵ ۴
فلوله ۱۲.۲ ۶.۴ ۸ ۱۶.۴ ۷ −۰.۵ ۰.۶ ۱۴.۷ ۲۵.۳ ۱۵۷ ۶۳۳ ۳ ۲۴
کفپارس ۱۲ ۱۱.۵ ۷ ۱۶.۳ ۲۵ −۲.۴ ۱.۶ ۳۹.۱ ۲۳.۷ ۱۷۱ ۹۰۲ ۵ ۸
ثفارس ۱۱.۹ ۱۷.۱ ۱۶ ۱۹.۶ ۸۴ ۱۰ ۰.۳ ۱۵.۱ ۴۷ ۹۸۹۷ ۱۲ ۴ ۲
خرینگ ۱۱.۲ ۱۳.۶ ۱۰ ۱۴.۸ ۳۷ ۲.۷ ۰.۸ ۲۸ ۳۳.۶ ۸۵۹ ۷۱۳ ۴ ۶۶
خکاوه ۱۱.۲ ۱۹.۶ ۲۰ ۱۳.۸ ۱ −۰.۱ ۰.۷ ۴۲.۹ ۶۲.۶   ۷۶ ۲ ۳۱
خمهر ۱۰.۸ ۷.۴ ۸ ۱۷.۷ ۶ ۰.۵ ۰.۷ ۱۹.۶ ۲۷.۹ ۱۹۱ ۳۳ ۵ ۲۰
وساپا ۹.۸ ۹.۳ ۱۳ ۱۵.۳ ۵ −۰.۱ ۰.۷ ۲۲.۲ ۳۲.۹ ۹۸ ۶۲ ۵ ۹
قشهد ۹.۸ ۸.۹ ۱۱ ۱۴ ۱۱ ۰.۹ ۰.۳ ۱۴.۴ ۴۷.۵ ۵۰۴ ۸۶ ۵ ۹
چدن ۸.۷ ۷.۸ ۵ ۱۵.۷ ۳۰ −۲.۵ ۰.۸ ۱۸.۳ ۲۱.۶ ۱۷ ۴۲۴ ۵ ۲۶
شلعاب ۸.۷ ۸.۴ ۸ ۱۶.۷ ۱۳ −۰.۸ ۱ ۲۳.۳ ۲۴.۳ ۸۴ ۴۹۳ ۴ ۲۸
ختوقا ۸.۶ ۹.۶ ۸ ۱۵.۷ ۳ ۰ ۱.۳ ۳۳.۵ ۲۵.۳ ۱۵۳ ۱۱۵ ۶ ۱۵
چکاپا ۸.۴ ۷.۱ ۱۰ ۲۵.۶ ۱۱ ۰ ۱.۳ ۳۸.۱ ۲۹ ۱۲۰ ۱۱۸ ۴ ۸
خچرخش ۸.۲ ۱۴.۶ ۸ ۱۳.۹ ۲۲ −۱.۸ ۱.۵ ۴۲.۴ ۲۸.۹ ۶ ۹۱۴ ۶ ۱۸
دانا ۸ ۷.۹ ۷ ۱۷.۴ ۳۸ ۳.۱ ۰.۷ ۱۷.۲ ۲۴.۱ ۱۵۱۱   ۴ ۱۹
ولملت ۷.۷ ۱۱.۹ ۷ ۱۴.۸ ۲۳ −۰.۸ ۱.۹ ۴۲.۹ ۲۲.۳ ۱۲۷ ۶۶۱ ۵ ۱۶
کالا ۷.۷ ۴.۹ ۸ ۱۶ ۱۴ ۰.۹ ۰.۴ ۹.۸ ۲۲.۳ ۴۷۲ ۳۳ ۴ ۵۵
بورس ۷.۵ ۷.۴ ۹ ۱۶.۴ ۸۴ −۲ ۰.۷ ۱۱.۵ ۱۷.۴ ۷۱۰ ۸۱۹ ۴ ۱۸
غنوش ۶.۹ ۶.۴ ۷ ۱۶.۴ ۳ ۰.۲ ۰.۶ ۱۵.۴ ۲۷.۵ ۷۲ ۱ ۴ ۲۵
ولساپا ۶.۸ ۷.۵ ۶ ۲۰.۱ ۱۲ −۰.۴ ۱.۲ ۲۹.۷ ۲۴.۱ ۱۰۴ ۱۵۲ ۵ ۱۵
لابسا ۶.۷ ۲۰.۵ ۵ ۱۴.۳ ۱۶ −۱.۱ ۲.۲ ۸۰.۵ ۳۷.۱   ۵۴۲ ۵ ۱۴
شصفها ۶.۷ ۳۰.۶ ۱۸ ۱۴.۱ ۱۸ −۰.۵ ۱.۲ ۸۲.۱ ۶۷.۹ ۳۳۸ ۸۸۷ ۱ ۵
های وب ۶.۶ ۵.۶ ۶ ۱۶.۵ ۳۴ ۱.۴ ۰.۴ ۹.۶ ۲۴.۳ ۴۶۲ ۱۳۹ ۳ ۲۰
وخارزم ۶.۴ ۷.۴ ۱۰ ۱۶.۳ ۴ −۰.۲ ۱.۴ ۲۷.۶ ۱۹.۲ ۲۸ ۲۲۴ ۴ ۰
خکمک ۶.۳ ۵.۶ ۸ ۲۰.۱ ۱۳ −۰.۲ ۱.۶ ۲۵.۲ ۱۵.۷ ۱۵۵ ۱۷۴ ۴ ۲۵
خپارس ۶.۱ ۶.۷ ۷ ۱۷.۷ ۱۱ −۰.۵ ۱.۴ ۲۵.۳ ۱۸.۱ ۴۲ ۱۱۷ ۳ ۲۸
شاملا ۶ ۲۳.۶ ۱۶ ۱۶ ۲۶ ۱.۴ ۰.۵ ۴۴ ۹۵.۶ ۲۹۲ ۵۵ ۴ ۲
وملی ۵.۸ ۸.۸ ۱۰ ۱۴.۱ ۴ ۰ ۰.۶ ۱۸.۱ ۳۱.۵ ۱۴۳ ۱۰۴ ۵ ۱۷
بترانس ۵.۷ ۶.۱ ۷ ۱۷.۳ ۲۳ ۰.۴ ۱ ۱۷.۳ ۱۸.۱ ۱۴۶ ۲۱۹ ۴ ۱۰
خزر ۵.۷ ۸.۹ ۷ ۱۷.۹ ۱۴ −۰.۳ ۱.۹ ۳۹.۳ ۲۱.۲ ۱۲۶ ۱۳۳ ۶ ۱۴
خپویش ۵.۶ ۲۱.۵ ۱۳ ۱۴.۳ ۵۲ ۲ ۰.۹ ۴۱.۶ ۴۴.۸ ۸۱۰ ۴۴۵ ۴ ۰
پلاسک ۵.۶ ۱۰.۳ ۷ ۱۴.۴ ۱۳ −۰.۳ ۲.۱ ۳۹.۲ ۱۹.۱ ۱۰۴ ۵۵۹ ۵ ۲۷
وتوس ۵.۶ ۷.۶ ۸ ۱۶.۳ ۳ ۰ ۱.۱ ۲۴.۸ ۲۲.۲ ۳۲ ۴۵ ۶ ۸
غاذر ۵.۶ ۷.۱ ۶ ۱۵.۹ ۶ ۰.۳ ۱.۷ ۲۷.۴ ۱۶.۱ ۱۶۹ ۱۰ ۳ ۲۳
لازما ۵.۴ ۲۷.۵ ۲۲ ۱۶.۱ ۳۸ ۲ ۰.۴ ۴۵ ۱۰۵.۱ ۱۰۱۰ ۳۳ ۲ ۰
وایران ۵.۳ ۸.۱ ۶ ۱۸.۹ ۲ ۰.۱ ۰.۴ ۱۹.۲ ۴۸.۴ ۹۴   ۷ ۱۷
خصدرا ۵.۳ ۷.۴ ۹ ۱۷.۸ ۱۷ −۰.۴ ۱.۴ ۲۷ ۱۹.۶ ۷۱ ۶۵۲ ۲ ۱۹

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • حفارس
 • اسیاتک
 • سصفها
 • شسینا
 • وآذر
 • غپاک
 • کماسه
 • کدما
 • پکویر
 • غشصفا
 • پدرخش
 • ورنا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • اسیاتک
 • تکنو
 • غپاک
 • وآذر
 • پکویر
 • چدن
 • کفپارس
 • بورس
 • خچرخش
 • کاما
 • لابسا
 • فوکا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • حفارس
 • ثفارس
 • کماسه
 • دانا
 • خرینگ
 • خریخت
 • وسدید
 • خپویش
 • لازما
 • پارتا
 • های وب
 • شاملا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شاملا
 • اسیاتک
 • خپویش
 • لابسا
 • غپاک
 • حفارس
 • ثفارس
 • سفار
 • سمازن

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • دارو
 • دسبحا
 • سغرب
 • لوتوس
 • پاسا
 • دفرا
 • دالبر
 • سکرما

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۱۷۰.۳ ۴۹.۵ ۶۷ ۱۲.۶ ۷۶ ۲۸.۲ ۱.۲ ۸۵.۴ ۷۲.۶ ۲۶۱۵۶ ۲۲۸۳ ۰ ۰
کمند ۱۱۵.۶ ۹۴.۶ ۶۰ ۱۴.۷ ۱۳۱ −۶.۹ ۱.۷ ۱۲۵.۱ ۷۳.۸ ۷۲۴۷۶ ۹۹۱۸ ۰ ۰
فیروزا ۸۴.۸ ۲۲۱.۷ ۱۸۳ ۱۴ ۱۷۴ ۵.۶ ۰.۵ ۵۳.۱ ۱۱۳.۱ ۹۵۸۵ ۱۷۷۸۲ ۰ ۰
همای ۶۷ ۴۳.۲ ۴۵ ۱۳.۶ ۲۳ ۱۲.۷ ۰.۹ ۹۷.۴ ۱۰۷.۶ ۱۴۲۲۲ ۳۰۱ ۰ ۲
یاقوت ۶۳.۴ ۵۰.۵ ۳۷ ۱۳.۹ ۲۰ ۱۱ ۰.۶ ۱۰۰.۷ ۱۵۹.۸ ۵۸۹۳ ۱۹۵ ۰ ۰
اعتماد ۶۲ ۵۱.۷ ۱۳۳ ۱۲ ۸۴ ۲۳.۸ ۱ ۷۲.۱ ۷۲ ۱۲۶۷۴ ۲۳۶۴ ۰ ۰
ثبات ۵۹.۶ ۱۴۱.۹ ۳۰۴ ۱۳.۹ ۱۵۴ ۱۱ ۰.۷ ۷۴.۴ ۱۰۱.۸ ۱۷۰۸۶ ۵۷۴۸ ۰ ۰
کیان ۳۹.۳ ۲۷.۳ ۵۲ ۱۲.۴ ۸۲ ۴.۸ ۱ ۳۹.۹ ۳۹.۸ ۶۱۸۱ ۱۳۷۱ ۰ ۰
داریک ۲۱.۴ ۲۶.۸ ۳۹ ۱۲ ۴۴ ۷.۹ ۰.۹ ۴۵.۸ ۵۳.۱ ۸۶۴۶ ۱۵۷ ۰ ۰
پارند ۲۰.۳ ۹۷ ۱۲۶ ۱۳.۸ ۱۱۲ ۷.۲ ۰.۷ ۹۲.۷ ۱۳۳.۲ ۱۴۹۷۷ ۱۹۳۵ ۰ ۰
آکورد ۱۷ ۵۸.۸ ۶۳ ۱۱.۷ ۱۱۳ ۶.۶ ۰.۷ ۴۵ ۶۸.۲ ۶۴۵۸ ۱۲۵۹ ۰ ۰
سپر ۱۵ ۳۵ ۱۳۹ ۱۳ ۶۹ ۲.۸ ۰.۹ ۵۴.۷ ۶۳.۲ ۳۲۷۵ ۱۸۹۱ ۰ ۰
صایند ۱۴.۲ ۲۷.۱ ۵۴ ۱۲.۴ ۳۷ −۲.۱ ۰.۹ ۵۲.۵ ۵۶.۹ ۱۶۱۸ ۱۲۳۲ ۰ ۰
امین یکم ۵ ۲۲.۶ ۳۶ ۱۳.۹ ۲۹ ۱.۳ ۰.۸ ۴۶.۷ ۶۰.۵ ۱۳۵۳ ۱۰۰ ۰ ۲
تصمیم ۴.۷ ۲۸.۲ ۱۲۹ ۱۲.۲ ۷۹ −۲.۹ ۳.۱ ۶۳.۶ ۲۰.۲ ۴۱۰ ۳۲۷۹ ۰ ۰
سپیدما ۴.۷ ۵۹ ۲۳۵ ۱۱ ۱۳۱ ۱.۲ ۱.۷ ۶۷.۱ ۳۸.۵ ۳۶۵۵ ۲۴۲۸ ۰ ۰
هامرز ۳.۶ ۸۵.۸ ۲۶۲ ۱۵.۶ ۱۰۴ −۳.۲ ۲۱.۲ ۲۲۳.۱ ۱۰.۵ ۲۵۷ ۱۷۳۹ ۰ ۱
کارین ۳.۳ ۴۸.۷ ۱۳۲ ۱۲.۱ ۹۵ ۰.۸ ۰.۹ ۵۷.۴ ۶۵ ۱۹۸۸ ۵۸۲ ۰ ۱
آسامید ۲.۸ ۲۶.۶ ۱۱۹ ۱۲.۸ ۲۳ −۰.۱ ۲.۵ ۱۰۴.۵ ۴۲.۲ ۲۸۵ ۳۴۵ ۰ ۰
مانی ۲.۲ ۱۳.۹ ۳۲ ۱۱ ۵۱ ۱.۱ ۰.۷ ۱۸.۳ ۲۵.۷ ۱۱۴۰   ۰ ۰
خاتم ۱.۶ ۱۵ ۵۵ ۱۰.۱ ۳۷ −۰.۶ ۱۰.۶ ۱۱۶.۵ ۱۱   ۵۹۷ ۰ ۰
فردا ۱.۳ ۲۰.۶ ۳۸۶ ۱۱.۸ ۷۱ ۰.۹ ۰.۳ ۱۴.۳ ۴۷.۷ ۴۷۵   ۰ ۰
یارا ۱.۲ ۴۰.۱ ۱۰۱ ۱۳.۸ ۱۵۰ ۰.۳ ۰.۴ ۱۴.۱ ۴۰.۱ ۱۰۲۱ ۲۴۰ ۰ ۰
سپاس ۰.۸ ۸۴.۷ ۳۵۱ ۱۶.۷ ۱۰۰ ۰.۸ ۰ ۲.۳ ۱۶۹.۴ ۸۴۵   ۰ ۰
گنجینه ۰.۴ ۳۹.۸ ۳۲۵ ۱۱.۱ ۱۸۴ ۰ ۱.۳ ۸ ۶.۴ ۳۷۴ ۱۸۰ ۰ ۲
ارمغان ۰.۱ ۱۳.۱ ۴۹ ۱۱.۴ ۹۹ −۰.۱ ۱۷.۵ ۱۷.۵ ۱   ۱۰۴ ۰ ۱
دارا ۰ ۳.۹ ۱۹۲ ۱۰ ۱۰۰ ۰ ۱.۴ ۵ ۳.۷ ۱۵ ۵ ۰ ۰
سخند ۰ ۱۰.۱ ۵ ۶.۷ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰.۱ ۲۰   ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وفردا ۱۵.۲ ۴ ۳ ۵۵.۱ ۱۳ ۰ ۲ ۵۹ ۳۰ ۲۰۳ ۲۵۵ ۳ ۲
ذوب ۱۱۹.۱ ۲۷ ۱۱ ۲۰.۸ ۷۰ −۷۲.۶ ۴ ۱۲۲ ۳۰.۵ ۵۹۵ ۳۹۱۳ ۴ ۸
اسیاتک ۱۰۴.۳ ۲۲.۴ ۸ ۱۸.۸ ۷۶ −۶.۹ ۲.۷ ۸۶.۳ ۳۲ ۲۱۳۰ ۳۳۱۹ ۳ ۰
وارس ۹۰.۹ ۵۵.۲ ۳۷ ۱۶.۸ ۴ −۲.۴ ۲ ۲۴۷.۳ ۱۲۱.۵ ۴۱۳ ۷۷۸ ۳ ۰
ثامان ۳۴ ۱۳.۵ ۵ ۱۷.۲ ۶ −۱.۱ ۰.۴ ۲۹.۷ ۶۸.۳ ۵۱۰ ۷۹۲ ۴ ۲۱
وآذر ۲۵ ۱۵.۴ ۸ ۱۷.۲ ۲۵ −۳.۴ ۲ ۶۵.۵ ۳۲ ۳۵۶ ۱۲۱۳ ۴ ۱۹
غپاک ۲۲.۸ ۱۸ ۱۰ ۱۶.۸ ۲۶ −۵.۵ ۰.۵ ۴۰.۱ ۷۷.۸ ۱۸۶ ۱۸۷۷ ۴ ۲۴
غشصفا ۱۵.۲ ۷.۶ ۷ ۱۴.۸ ۷ −۰.۸ ۰.۴ ۱۴.۱ ۳۶.۶ ۱۰۶ ۴۶۰ ۴ ۱۶
آباد ۱۴.۶ ۱۴ ۷ ۱۶.۳ ۰ ۰ ۰.۶ ۳۵.۸ ۵۷.۳     ۵ ۴۲
کفپارس ۱۲ ۱۱.۵ ۷ ۱۶.۳ ۲۵ −۲.۴ ۱.۶ ۳۹.۱ ۲۳.۷ ۱۷۱ ۹۰۳ ۵ ۸
سلار ۱۰.۸ ۲۰.۱ ۳۲ ۱۴.۴ ۵ ۰.۳ ۰.۳ ۳۶.۹ ۱۰۶.۱ ۴۵۰ ۱۳۹ ۲ ۱
خبنیان ۸.۷ ۲۶.۷ ۱۴ ۲۰.۲ ۷۶ ۶.۴ ۰.۱ ۱۸ ۱۹۴.۸ ۳۲۳۸ ۱۰۷ ۲ ۲۳
خچرخش ۸.۲ ۱۴.۶ ۸ ۱۳.۹ ۲۲ −۱.۸ ۱.۵ ۴۲.۴ ۲۸.۹ ۶ ۹۱۴ ۶ ۱۸
ولملت ۷.۷ ۱۱.۹ ۷ ۱۴.۸ ۲۳ −۰.۸ ۱.۹ ۴۲.۸ ۲۲.۳ ۱۲۶ ۶۶۰ ۵ ۱۶
کی بی سی ۶.۷ ۱۰.۱ ۷ ۱۵.۵ ۴۲ ۲.۷ ۰.۳ ۱۲.۸ ۴۴.۴ ۶۹۵ ۳۲ ۵ ۲۳
لابسا ۶.۷ ۲۰.۵ ۵ ۱۴.۳ ۱۶ −۱.۱ ۲.۲ ۸۰.۵ ۳۷.۱   ۵۴۲ ۵ ۱۴
لازما ۵.۴ ۲۷.۵ ۲۲ ۱۶.۱ ۳۸ ۲ ۰.۴ ۴۵ ۱۰۵.۱ ۱۰۱۰ ۳۳ ۲ ۰
قشیر ۴.۴ ۱۱.۷ ۶ ۱۲.۲ ۶ −۰.۳ ۱.۴ ۳۲.۴ ۲۳.۴   ۲۶۶ ۵ ۳۱
ساربیل ۴.۲ ۱۰ ۷ ۱۶.۶ ۷ −۰.۲ ۱.۴ ۳۵.۲ ۲۵.۶ ۵۴ ۸۵ ۴ ۹
زشریف ۴.۲ ۶.۳ ۶ ۱۹.۸ ۱۳ −۰.۵ ۰.۶ ۱۷.۸ ۲۷.۵ ۳ ۱۷۷ ۵ ۱۰
فسدید ۲.۶ ۴۲.۴ ۲۴ ۱۲.۲ ۰ ۰ ۰.۵ ۷۷.۹ ۱۵۱.۳     ۰ ۰
پارسیان ۱.۶ ۸.۷ ۴ ۱۴.۴ ۴۱ −۰.۶ ۰.۶ ۱۶.۱ ۲۶.۸ ۳۷ ۳۰۸ ۵ ۲۴

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • وارس
 • ذوب
 • اسیاتک
 • لابسا
 • وآذر
 • وفردا
 • ولملت
 • خچرخش
 • کفپارس
 • ساربیل
 • قشیر

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • خبنیان
 • فسدید
 • سلار
 • لازما
 • غپاک
 • ثامان
 • آباد
 • کی بی سی
 • غشصفا
 • زشریف
 • پارسیان