در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۸۴ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۵.۳ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۶.۳ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍ ۱.۱۹
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۱.۴ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۲ درصد
 • نمادهای مثبت : ۱۵۳
 • نمادهای منفی : ۳۵۰
 • نمادهای صف خرید : ۴۹
 • نمادهای صف فروش : ۵۸
 • ارزش صف‌های خرید : ۷۱۰ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۴۷۱ میلیارد تومان

امروز روند معاملات بورس تهران با حجم بالاتر و در قیمت‌های پایین‌تر ادامه پیدا کرد و در نهایت شاخص کل حدود ۰.۶۴ درصد و شاخص کل با معیار هم‌وزن حدود ۰.۴۶ درصد کاهش پیدا کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خودرو ۸۰.۸ ۱۰.۵ ۱۲ ۲۱.۵ ۳۵ ۱۰.۹ ۰.۷ ۲۹.۴ ۴۱.۸ ۸۴۳ ۵۴۱ ۳ ۷
وتجارت ۶۸.۱ ۱۹.۵ ۱۶ ۲۱.۹ ۱۲۶ ۳۵.۲ ۰.۶ ۲۰.۴ ۳۴.۵ ۱۲۰۷۴ ۱۳۹۷ ۴ ۲
فولاد ۵۷.۵ ۹.۸ ۱۳ ۱۵.۷ ۵۶ ۲۲.۳ ۰.۳ ۱۱.۶ ۳۸.۹ ۱۶۸۱ ۶۹۴ ۳ ۵
شپنا ۵۳.۶ ۱۲ ۱۵ ۱۵.۷ ۵۸ ۱۶.۸ ۰.۵ ۱۸.۲ ۳۴.۴ ۱۶۸۷ ۱۰۰۴ ۳ ۴
وبملت ۴۵.۱ ۱۲.۵ ۱۵ ۱۵.۸ ۶۳ ۷.۱ ۰.۷ ۲۱.۲ ۳۱.۵ ۱۶۰۲ ۹۶۰ ۳ ۵
خساپا ۴۳.۲ ۱۲.۱ ۱۱ ۱۷.۸ ۳۴ ۳.۲ ۱.۶ ۴۵.۷ ۲۷.۹ ۸۸۸ ۵۲۱ ۴ ۱۶
شستا ۳۹.۹ ۶.۹ ۹ ۱۷.۲ ۵۹ ۶.۹ ۱.۲ ۱۸.۴ ۱۵.۱ ۵۴۶ ۸۳۷ ۳ ۲
فملی ۳۹.۴ ۱۰.۳ ۱۴ ۱۴.۶ ۸۹ ۱۳.۹ ۰.۴ ۹.۸ ۲۴.۴ ۱۷۴۴ ۸۸۱ ۲ ۳
شبندر ۳۳.۴ ۹.۷ ۱۲ ۱۶.۶ ۵۱ ۱۴.۴ ۰.۴ ۱۴.۵ ۳۳.۵ ۱۲۹۲ ۱۸۶ ۳ ۱۵
شتران ۲۱.۱ ۸.۱ ۱۰ ۱۴.۲ ۶۳ ۸ ۰.۶ ۱۱.۸ ۱۸.۳ ۲۱۱۳ ۳۷۴ ۳ ۱۲
وبصادر ۲۰.۹ ۱۴.۱ ۱۱ ۱۹ ۸۶ ۱۲.۹ ۰.۵ ۱۷.۲ ۳۶.۳ ۱۷۱۲ ۲۳۱ ۳ ۶
ذوب ۲۰.۳ ۷.۳ ۱۱ ۱۶.۱ ۳۶ −۱.۳ ۰.۸ ۱۶.۳ ۱۹.۸ ۴۹۲ ۵۲۸ ۴ ۱۱
شپدیس ۱۸.۴ ۱۲.۲ ۱۵ ۱۸ ۵۰ ۴.۱ ۰.۶ ۲۴.۳ ۴۰ ۷۳۴ ۱۲۵۳ ۳ ۲
حکشتی ۱۶.۷ ۶.۴ ۱۱ ۲۳ ۲۵ ۳.۳ ۰.۸ ۲۲.۵ ۲۶.۹ ۷۳۸ ۴۰۸ ۴ ۲۰
پترول ۱۵.۹ ۵.۷ ۶ ۱۶.۵ ۲۴ ۰ ۰.۶ ۱۲.۹ ۱۹.۹ ۴۶۷ ۳۷۱ ۴ ۱۱
فارس ۱۵.۸ ۱۵.۹ ۱۶ ۱۷.۶ ۱۴۳ ۵.۲ ۰.۳ ۷.۳ ۲۲.۴ ۳۴۶۸ ۲۱۶۹ ۲ ۱۲
وغدیر ۱۲.۱ ۱۳.۴ ۱۵ ۱۸.۵ ۶۸ ۴.۶ ۱ ۳۲.۵ ۳۱.۷ ۱۶۰۹ ۳۶۹ ۳ ۲
اخابر ۱۰.۵ ۹ ۱۳ ۱۵.۸ ۲۱ ۰.۲ ۰.۶ ۱۹.۱ ۳۱.۱ ۳۹۳ ۴۹۵ ۵ ۱۲
نوری ۹.۷ ۹.۸ ۱۳ ۱۲.۵ ۳۰ ۰.۳ ۱.۳ ۲۴.۱ ۱۸.۳ ۵۲۳ ۴۳۹ ۲ ۴
بپاس ۹.۲ ۲۴.۸ ۳۴ ۴۰.۹ ۱۴۰ ۵.۲ ۰.۱ ۸.۹ ۷۶ ۹۰۴۶ ۳۸۴۸ ۲ ۱۱
تاپیکو ۷.۸ ۱۰.۴ ۱۴ ۱۷.۲ ۶۳ ۰.۲ ۰.۹ ۲۲.۷ ۲۴.۷ ۵۰۲ ۵۸۲ ۳ ۵
شبریز ۷.۷ ۶.۴ ۸ ۱۶.۴ ۳۷ ۲.۳ ۰.۶ ۱۲.۴ ۲۰.۴ ۶۴۳ ۱۲۷ ۳ ۲۰
رمپنا ۶.۶ ۱۰.۶ ۱۱ ۱۸ ۳۴ ۲.۲ ۱ ۳۰.۲ ۲۹.۶ ۳۶۷ ۱۱ ۳ ۱۰
ومعادن ۶.۳ ۵.۶ ۸ ۱۳.۸ ۳۴ ۰.۹ ۰.۶ ۹.۴ ۱۶.۴ ۳۷۲ ۲۰۸ ۳ ۲۵
وپارس ۶.۲ ۵.۴ ۶ ۱۵.۱ ۱۰ −۰.۶ ۰.۷ ۱۲.۶ ۱۷.۹   ۱۲۷ ۴ ۲۵
شیران ۵.۸ ۴.۳ ۶ ۱۶.۳ ۳۰ ۱.۷ ۰.۴ ۷.۶ ۱۷.۴ ۲۴۲   ۳ ۶۷
فخوز ۵.۲ ۵.۸ ۸ ۱۷.۱ ۸۹ ۰.۸ ۰.۷ ۸.۸ ۱۲.۱ ۶۶۸ ۴۶۷ ۳ ۱۴
شگویا ۵.۱ ۴.۳ ۷ ۱۴.۳ ۳۶ ۱.۶ ۰.۸ ۸.۳ ۱۰.۹ ۸۴۶ ۷۱ ۳ ۸
پارسان ۴.۶ ۸.۸ ۱۹ ۱۸.۴ ۵۱ ۱ ۱.۲ ۲۶.۴ ۲۱.۸ ۵۵۰ ۳۲۲ ۳ ۱
مبین ۴.۲ ۶.۳ ۱۰ ۱۹.۴ ۶۹ ۰.۶ ۰.۲ ۸ ۴۶.۳ ۵۷۱ ۲۷۹ ۲ ۲۲
تاصیکو ۴.۲ ۶.۴ ۱۴ ۱۶ ۵۶ ۰.۹ ۰.۶ ۱۰.۷ ۱۸.۶ ۸۰۸ ۲۳۳ ۲ ۰
صبا ۴.۱ ۳.۹ ۷ ۱۵.۶ ۴۹ ۱.۸ ۰.۹ ۸.۳ ۹ ۳۱۸ ۳۲ ۳ ۲۰
کچاد ۴ ۵.۵ ۷ ۱۴.۵ ۴۰ ۱.۶ ۰.۳ ۶.۶ ۲۵.۶ ۲۶۴ ۸ ۳ ۱۳
شیراز ۳.۸ ۵.۳ ۱۲ ۱۵.۵ ۴۳ ۱.۶ ۰.۵ ۸.۴ ۱۶.۸ ۸۰۳ ۷ ۳ ۹
کگل ۳.۸ ۵.۶ ۱۵ ۱۵.۳ ۹۷ ۰ ۰.۶ ۶.۵ ۱۱.۷ ۶۱۳ ۲۵۷ ۳ ۱۴
پارس ۳.۶ ۶.۲ ۹ ۱۷.۳ ۷۵ ۱.۳ ۰.۳ ۷.۳ ۲۱ ۳۹۹ ۱۷۳ ۳ ۱۳
کاوه ۳.۵ ۶.۶ ۷ ۲۸.۲ ۷۷ ۲.۵ ۰.۲ ۸.۶ ۳۴.۷ ۱۲۶۵ ۱۰۶ ۳ ۴
همراه ۳.۴ ۵.۱ ۸ ۱۳.۹ ۱۸ ۰.۵ ۰.۷ ۱۰.۶ ۱۴.۶ ۲۶۸ ۲۰ ۴ ۱۰
شخارک ۳.۲ ۸.۲ ۹ ۲۰.۴ ۸۲ ۱.۴ ۰.۳ ۹.۷ ۳۱.۵ ۴۹۷ ۳۰۰ ۳ ۵
کاریس ۳.۲ ۲۳.۳ ۲۵ ۱۴.۲ ۱۱۰ ۲ ۰.۳ ۱۲.۹ ۳۹.۲ ۹۱۲ ۱۹۶ ۲ ۵
شفن ۲.۹ ۵.۱ ۷ ۱۳.۳ ۱۵ −۰.۱ ۱.۲ ۱۳.۵ ۱۱.۲ ۳۷ ۲۸۱ ۴ ۴
آریا ۲.۴ ۲.۵ ۵ ۱۱.۷ ۲۶ ۰.۶ ۱.۳ ۶ ۴.۶ ۳۰۹ ۱ ۳ ۱۰
اپال ۲.۲ ۲.۵ ۳ ۱۸.۸ ۲۰ ۰ ۲.۲ ۱۳.۲ ۶.۱ ۱۰۱ ۴۹ ۳ ۱۲
زاگرس ۲.۲ ۶.۳ ۹ ۱۲.۶ ۳۳ ۰.۵ ۰.۸ ۱۱.۸ ۱۴.۳ ۲۰۱ ۵۱ ۳ ۱۰
کگهر ۱.۶ ۸ ۱۳ ۲۵.۹ ۱۵۹ ۰.۲ ۰.۷ ۶.۸ ۹.۳ ۴۵۹ ۳۷۸ ۳ ۰
جم ۱.۵ ۷.۸ ۱۰ ۲۳.۵ ۱۲۳ ۰.۳ ۰.۶ ۱۰.۳ ۱۶.۲ ۳۵۰ ۲۵۷ ۳ ۱۳
وصندوق ۱.۲ ۸.۲ ۱۴ ۱۸.۹ ۱۰۰ ۰.۶ ۰.۵ ۹.۲ ۱۹.۵ ۲۱۳ ۷۳ ۴ ۱۹
شکبیر ۰.۵ ۱۳.۳ ۱۲ ۱۴.۲ ۴۱ ۰ ۱.۳ ۳۲.۵ ۲۵.۵ ۸۰ ۵۷ ۲ ۱۷
مارون ۰.۵ ۵.۳ ۶ ۱۲.۱ ۵۵ ۰.۳ ۰.۲ ۴.۳ ۱۸.۷ ۲۸۵ ۱۰ ۲ ۴
وامید ۰.۳ ۳.۲ ۱۱ ۱۹.۲ ۱۰۷ ۰.۲ ۰.۴ ۲.۸ ۶.۹ ۱۲۳ ۳۱ ۳ ۹

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خودرو
 • وتجارت
 • فولاد
 • شپنا
 • وبملت
 • خساپا
 • شستا
 • فملی
 • شبندر
 • شتران
 • وبصادر
 • ذوب

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ذوب
 • وپارس
 • شفن
 • پترول
 • کگل
 • اپال
 • شکبیر
 • اخابر
 • تاپیکو
 • کگهر
 • وامید
 • نوری

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وتجارت
 • فولاد
 • شپنا
 • شبندر
 • فملی
 • وبصادر
 • خودرو
 • شتران
 • وبملت
 • شستا
 • فارس
 • بپاس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وبصادر
 • وغدیر
 • شپدیس
 • خساپا
 • شپنا
 • رمپنا
 • خودرو
 • فولاد
 • شبندر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • کاوه
 • حکشتی
 • خودرو
 • شخارک
 • وبصادر
 • اپال
 • وغدیر
 • پارسان
 • شپدیس

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وسدید ۸۶.۸ ۱۷.۷ ۱۷ ۱۷.۸ ۱۲ ۰.۷ ۰.۷ ۴۷.۳ ۶۳.۸ ۱۳۳۹ ۱۵۵۱ ۱ ۲۵
ونیرو ۴۸.۸ ۱۴.۷ ۹ ۱۸.۶ ۴۳ ۱۶.۶ ۱.۲ ۴۴.۳ ۳۶.۶ ۱۳۲۲ ۲۶۱ ۶ ۰
خمهر ۴۳.۸ ۱۰.۹ ۷ ۲۰ ۹ ۰.۱ ۰.۸ ۳۶.۷ ۴۳.۶ ۴۱۴ ۳۹۱ ۵ ۲۳
اسیاتک ۴۳ ۱۱.۳ ۷ ۱۶.۹ ۲۳ −۲.۶ ۱.۹ ۴۵.۴ ۲۳.۵ ۳۲۸ ۴۱۰ ۳ ۰
حفارس ۴۲ ۲۲.۳ ۱۱ ۱۸.۷ ۲۷ −۶.۳ ۲.۶ ۱۲۰.۶ ۴۶ ۴۱۳ ۱۷۵۸ ۴ ۱
پکویر ۳۹.۳ ۲۲.۱ ۷ ۲۰.۷ ۶۶ −۱۰.۳ ۱.۹ ۷۵ ۴۰.۳ ۱۵۹۷ ۱۵۳۴ ۵ ۳
فرآور ۳۵.۷ ۲۳.۴ ۸ ۱۵.۹ ۶۸ −۱۰.۵ ۱ ۴۷.۱ ۴۹.۲ ۲۲۶۷ ۱۷۲۵ ۵ ۱۵
شسینا ۳۴.۵ ۸.۳ ۹ ۱۸ ۳ ۰ ۰.۶ ۲۰.۶ ۳۶ ۱۷۶ ۲۶۹ ۶ ۳
خکاوه ۳۳.۴ ۱۹.۵ ۲۲ ۱۶.۶ ۲ ۰.۶ ۱.۳ ۶۹.۴ ۵۴.۲ ۵۸۴   ۲ ۳۲
کدما ۲۷.۲ ۷.۸ ۷ ۱۶ ۴ ۰ ۱ ۲۱.۸ ۲۲.۳ ۲۸۴ ۱۸۹ ۵ ۹
ثفارس ۲۵ ۲۱.۴ ۱۶ ۱۷.۵ ۷۷ ۱۷ ۰.۶ ۲۹.۱ ۵۲.۵ ۶۰۸۸ ۲۸۸ ۵ ۱
دانا ۲۱.۷ ۷.۷ ۷ ۱۷.۵ ۲ −۰.۴ ۱ ۲۴ ۲۵.۱ ۱۲ ۲۰۹ ۴ ۲۰
فلوله ۲۱.۱ ۷.۲ ۹ ۱۶ ۱ ۰.۲ ۰.۷ ۱۸.۳ ۲۶ ۱۸۹   ۳ ۲۹
فنورد ۲۱ ۱۶.۴ ۱۱ ۱۵.۸ ۴۹ −۹.۸ ۱.۷ ۴۷.۱ ۲۸.۳ ۲۲۶ ۲۵۰۰ ۴ ۳
سصفها ۲۰.۳ ۳.۶ ۵ ۴۷.۸ ۳ −۰.۵ ۰.۹ ۳۰.۸ ۳۳.۱ ۲۸ ۲۵۸ ۴ ۱۸
خصدرا ۱۹.۶ ۱۰.۹ ۹ ۲۱.۵ ۸ −۰.۶ ۱.۵ ۵۴.۳ ۳۶ ۲۵۵ ۱۱۳۸ ۲ ۲۰
کاما ۱۹.۳ ۹.۴ ۸ ۱۶.۱ ۴ −۰.۵ ۱ ۲۷.۳ ۲۷.۹ ۵۴ ۳۳۱ ۵ ۶
ورنا ۱۷.۴ ۱۱.۹ ۱۴ ۱۷ ۱۰ −۰.۵ ۰.۸ ۳۲.۴ ۳۸.۲ ۱۴۳ ۵۴۹ ۵ ۶
وساپا ۱۷ ۱۱ ۱۳ ۱۶.۲ ۱۰ ۰.۵ ۱.۲ ۳۵.۷ ۲۹.۳ ۱۱۰۰ ۲۸۲ ۵ ۱۲
کماسه ۱۶.۶ ۹.۲ ۱۳ ۱۷.۶ ۲۴ ۱.۶ ۰.۷ ۲۱.۷ ۳۱.۴ ۴۵۲ ۳۹۰ ۶ ۱۰
غشصفا ۱۵.۸ ۱۱.۴ ۶ ۱۴.۴ ۳۶ −۵.۵ ۰.۹ ۲۵.۶ ۲۷.۶ ۲۷ ۱۳۹۶ ۴ ۲۱
ختوقا ۱۵ ۹.۹ ۸ ۱۷.۶ ۲۶ ۲.۸ ۰.۷ ۲۳.۹ ۳۱.۹ ۱۶۴۴ ۲۵۳ ۶ ۱۷
بورس ۱۴.۷ ۷.۷ ۹ ۱۷.۳ ۳۰ ۴.۴ ۰.۳ ۱۳ ۳۸.۵ ۷۳۷ ۱۱ ۴ ۱۹
وخارزم ۱۴.۲ ۸.۱ ۱۰ ۱۵.۷ ۱۲ ۱.۷ ۱.۲ ۲۵.۴ ۲۰.۹ ۵۷۰ ۷ ۴ ۲
خپویش ۱۳.۷ ۱۵.۹ ۱۲ ۱۸ ۶۴ ۸.۶ ۰.۶ ۲۶.۲ ۴۲.۸ ۱۰۷۵ ۷۳ ۴ ۰
بجهرم ۱۳.۶ ۶.۴ ۶ ۲۱.۲ ۱۰ ۱ ۲.۲ ۳۹.۴ ۱۷.۸ ۴۰۰ ۹۳ ۴ ۲۴
ثبهساز ۱۳ ۵.۳ ۶ ۱۵.۶ ۱۴ ۱.۷ ۱.۳ ۱۷ ۱۲.۷ ۳۴۶ ۱۹ ۵ ۸
وآذر ۱۱.۹ ۸.۸ ۸ ۱۶.۵ ۲۷ ۲.۸ ۱ ۲۴.۳ ۲۴.۱ ۱۰۱۷ ۱۰۵ ۴ ۲۰
های وب ۱۱.۸ ۵.۳ ۶ ۱۸.۶ ۱۱ ۰.۷ ۰.۵ ۱۳.۶ ۲۴.۹ ۱۱۹ ۱۴۷ ۳ ۲۱
کالا ۱۱.۷ ۶.۶ ۸ ۱۵.۴ ۲۲ ۲.۳ ۰.۶ ۱۳.۵ ۲۲.۳ ۷۹۵ ۴۰ ۴ ۵۶
بترانس ۱۱.۵ ۶.۲ ۷ ۱۶ ۱۷ ۰.۱ ۱.۲ ۱۹.۴ ۱۵.۶ ۱۷۰ ۲۳۷ ۴ ۱۰
وتوس ۱۱.۳ ۹.۱ ۹ ۱۷.۴ ۹ −۰.۷ ۱.۲ ۳۰.۶ ۲۴.۹ ۵۰ ۲۸۲ ۶ ۱۱
لازما ۱۱.۱ ۲۲.۸ ۲۲ ۱۵.۲ ۲۷ ۲ ۱.۱ ۵۹.۱ ۵۶.۱ ۸۶۸ ۱۷۶ ۱ ۰
زکوثر ۱۰.۹ ۱۱.۸ ۱۳ ۱۶.۲ ۱۹ −۱.۹ ۱.۳ ۳۶.۷ ۲۸.۵ ۸۴ ۳۹۹ ۴ ۳
ساربیل ۱۰.۲ ۱۸.۹ ۵ ۱۷ ۴۲ −۴ ۱.۸ ۶۲.۵ ۳۴.۴ ۳۳ ۱۰۴۰ ۴ ۱۲
خکمک ۱۰.۲ ۸.۲ ۸ ۱۹.۹ ۵۳ ۳.۷ ۱ ۲۱.۸ ۲۲.۴ ۷۴۲ ۴۱۴ ۴ ۲۵
سیلام ۹.۷ ۷.۶ ۸ ۱۸.۲ ۲۹ ۲.۶ ۰.۴ ۱۴.۳ ۳۶ ۶۹۶ ۱۳۴ ۵ ۴۳
وبیمه ۹.۶ ۵.۵ ۵ ۱۸.۱ ۲۴ −۱.۱ ۰.۹ ۱۵.۱ ۱۶.۷ ۱۹۹ ۲۴۱ ۵ ۱۶
کویر ۹.۶ ۵.۷ ۸ ۲۲.۷ ۳۹ ۳.۷ ۰.۴ ۱۱.۸ ۳۲.۱ ۱۲۳۰   ۴ ۵
خپارس ۹.۳ ۶.۶ ۷ ۱۶.۶ ۳ −۰.۱ ۱.۳ ۲۳.۳ ۱۸.۶ ۴۱ ۱۵۲ ۳ ۲۸
فپنتا ۹ ۶.۸ ۸ ۱۶.۶ ۱۷ ۱ ۰.۸ ۱۵.۶ ۲۰.۶ ۶۰۰ ۱۲۵ ۴ ۱۵
خرینگ ۸.۷ ۱۱.۴ ۹ ۱۴.۴ ۱۵ −۱.۲ ۱.۲ ۳۰.۵ ۲۵.۴ ۳۴ ۶۲۲ ۴ ۶۷
شلعاب ۸.۷ ۶.۷ ۹ ۱۵.۸ ۲ ۰.۱ ۰.۸ ۱۶.۸ ۲۱.۲ ۷۰ ۴۸ ۴ ۲۹
لپارس ۸.۶ ۸ ۸ ۱۶.۲ ۵ −۰.۱ ۰.۶ ۱۸.۴ ۲۹.۹ ۱۶۰ ۱۳۶ ۴ ۶
خمحرکه ۸.۴ ۱۰.۸ ۹ ۱۵.۷ ۳۳ −۲.۵ ۱.۶ ۳۴.۴ ۲۱ ۱۲۷ ۸۷۵ ۵ ۲۳
پارتا ۸.۳ ۷ ۶ ۱۵.۳ ۲۱ ۱.۳ ۰.۷ ۱۴.۵ ۲۰.۶ ۳۰۰ ۲۲۹ ۴ ۱
برکت ۸.۲ ۴.۴ ۷ ۱۵.۵ ۱۵ ۰.۱ ۰.۷ ۱۰.۴ ۱۴.۱ ۳۱۸ ۱۹۰ ۵ ۱۷
تپکو ۸.۱ ۸.۲ ۸ ۱۶.۲ ۱۰ ۰.۸ ۰.۹ ۲۲.۶ ۲۵.۹ ۴۰۶   ۲ ۲۴
خچرخش ۷.۹ ۱۲.۸ ۷ ۱۶.۸ ۵۱ −۱.۱ ۲.۶ ۵۱.۹ ۲۰.۱ ۷۵۷ ۸۸۱ ۶ ۱۹
کپشیر ۷.۹ ۷.۲ ۱۰ ۲۰.۴ ۱۰ ۰.۸ ۰.۴ ۱۷.۵ ۴۲.۴ ۲۵۴   ۵ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وسدید
 • ونیرو
 • خمهر
 • اسیاتک
 • حفارس
 • پکویر
 • فرآور
 • شسینا
 • خکاوه
 • کدما
 • ثفارس
 • دانا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • فرآور
 • پکویر
 • فنورد
 • حفارس
 • غشصفا
 • ساربیل
 • اسیاتک
 • خمحرکه
 • زکوثر
 • ولملت
 • بموتو
 • خرینگ

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • ونیرو
 • خپویش
 • بورس
 • خکمک
 • کویر
 • غدشت
 • ختوقا
 • وآذر
 • سیلام
 • خاهن
 • کالا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • فرآور
 • حفارس
 • پکویر
 • ثفارس
 • ساربیل
 • سفار
 • رتکو
 • غالبر
 • فنورد

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • دارو
 • سکرما
 • فروس
 • دپارس
 • دفرا
 • فاما
 • غمهرا
 • شدوص

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثبات ۴۰۸.۳ ۳۳۰.۱ ۲۹۶ ۱۶.۵ ۱۷۹ ۴۰.۳ ۰.۵ ۶۹.۵ ۱۵۰.۷ ۴۲۸۱۵ ۱۹۱۶۹ ۰ ۰
افران ۳۹۴.۵ ۴۳.۹ ۶۸ ۱۳.۱ ۱۰۶ ۱۲.۵ ۱.۶ ۷۰.۴ ۴۴.۸ ۹۷۴۳ ۵۶۰۸ ۰ ۰
اعتماد ۲۹۶ ۸۷.۲ ۱۳۴ ۱۳ ۱۲۶ ۲۵.۳ ۱.۵ ۱۰۹.۴ ۷۱.۳ ۱۹۸۴۶ ۷۵۳۰ ۰ ۰
یاقوت ۲۰۶.۱ ۳۹.۹ ۳۹ ۱۲ ۷۲ −۷۶.۲ ۱.۷ ۷۵.۷ ۴۵.۸ ۳۰۲۱ ۱۱۲۴۲ ۰ ۰
کمند ۲۰۱.۴ ۶۰.۱ ۶۰ ۱۷.۸ ۱۰۱ ۶۱.۲ ۰.۶ ۸۱ ۱۲۷ ۱۶۵۰۴ ۶۴۴۴ ۰ ۱
فیروزا ۱۹۳.۵ ۱۹۷.۱ ۱۸۲ ۱۴.۴ ۱۵۷ −۷.۶ ۱.۲ ۱۳۰ ۱۱۳ ۱۰۵۸۹ ۱۴۱۶۹ ۰ ۰
همای ۱۵۳.۱ ۳۷.۵ ۴۶ ۱۳.۸ ۵۳ ۷ ۰.۹ ۷۰.۲ ۸۲.۲ ۸۸۸۹ ۴۶۸۳ ۰ ۱
کیان ۱۲۹.۵ ۳۶.۱ ۵۳ ۱۲.۲ ۸۷ ۴۷ ۰.۸ ۴۴.۲ ۵۳.۳ ۲۶۶۵۷ ۲۹۹۹ ۰ ۰
آکورد ۱۱۳.۶ ۷۹.۴ ۶۲ ۱۲.۵ ۱۶۰ ۴.۴ ۱.۹ ۵۸.۳ ۳۰.۹ ۱۸۶۶۷ ۱۱۱۱۸ ۰ ۰
کارین ۱۱۳.۶ ۳۰۷.۹ ۱۰۸ ۳۰.۸ ۱۹۲ −۲.۹ ۲.۲ ۱۰۷.۶ ۴۹.۲ ۲۶۸۹۳ ۲۷۶۱۳ ۰ ۲
سپیدما ۱۱۲.۵ ۱۴۲.۸ ۲۳۴ ۱۲.۴ ۱۸۶ ۳.۴ ۱.۴ ۳۰.۳ ۲۲.۳ ۲۱۲۵۹ ۱۲۸۶۵ ۰ ۰
داریک ۸۲ ۳۳.۱ ۴۰ ۱۲.۷ ۹۷ ۴.۳ ۱.۹ ۶۴.۲ ۳۳.۵ ۱۰۴۴۸ ۶۲۵۵ ۰ ۰
فردا ۶۹ ۲۸۹.۸ ۳۷۴ ۱۵.۲ ۱۸۸ ۳.۶ ۰.۷ ۴۲.۵ ۵۸.۸ ۱۳۳۱۸ ۱۰۵۰۶ ۰ ۰
سپر ۶۶.۳ ۵۸.۹ ۱۴۳ ۱۴.۳ ۱۵۱ −۸.۶ ۲.۳ ۶۰.۹ ۲۶.۵ ۹۱۶۱ ۷۷۶۹ ۰ ۰
یارا ۶۰.۹ ۴۵۴.۵ ۷۳ ۲۰ ۱۹۵ ۱ ۰.۵ ۲۸.۹ ۵۷.۹ ۲۹۹۷۲ ۱۱۷۸۶ ۰ ۰
صایند ۵۸.۴ ۴۲.۶ ۵۵ ۱۳.۸ ۹۶ −۱۵.۵ ۱.۵ ۷۱.۴ ۴۹.۱ ۴۰۶۴ ۳۵۸۵۶ ۰ ۰
پارند ۴۶.۳ ۸۰.۶ ۱۲۶ ۱۴.۳ ۱۳۰ ۹ ۰.۷ ۶۷.۱ ۹۰.۲ ۳۴۶۷۲ ۶۴۲۸ ۰ ۱
خاتم ۳۹.۱ ۲۱۸.۴ ۴۳ ۱۴.۴ ۱۸۸ ۱.۳ ۱ ۳۷.۱ ۳۷ ۱۸۷۱۷ ۱۸۰۹۰ ۰ ۰
تصمیم ۱۸ ۳۷.۸ ۱۳۲ ۱۲ ۱۱۰ ۳.۷ ۰.۸ ۳۵.۲ ۴۵.۳ ۲۹۲۸ ۲۰۱۴ ۰ ۰
مانی ۱۷.۲ ۴۲.۴ ۳۲ ۱۳.۳ ۱۴۰ ۲.۲ ۰.۸ ۲۹.۵ ۳۷.۹ ۶۵۵۵ ۱۵۵۸ ۰ ۰
هامرز ۱۶.۵ ۹۹.۱ ۲۷۲ ۱۷.۸ ۱۴۷ −۰.۸ ۱.۳ ۱۰۶.۵ ۸۲.۲ ۲۹۳۹ ۲۵۰۴ ۰ ۱
امین یکم ۱۱.۸ ۲۵.۹ ۳۶ ۱۳.۷ ۳۱ ۱.۴ ۰.۷ ۵۱.۳ ۷۰ ۲۵۵۶ ۵۷۸ ۰ ۱
آسامید ۶.۳ ۳۲.۳ ۱۲۰ ۱۱.۴ ۷۱ ۱.۵ ۱.۶ ۶۴.۱ ۴۰.۵ ۱۴۸۲ ۴۹۲ ۰ ۰
گنجینه ۲.۹ ۱۹۵.۳ ۳۲۵ ۱۵ ۱۹۵ ۰.۱ ۰.۱ ۱.۴ ۲۵ ۲۹۲۲ ۱۴۰۲ ۰ ۱
دارا ۲.۸ ۹۰ ۱۹۰ ۱۲.۴ ۱۴۸ ۱.۱ ۰.۱ ۱۲ ۱۱۷.۱ ۱۳۱۱ ۷۵۱ ۰ ۰
سپاس ۰.۶ ۳۰ ۳۳۹ ۱۱.۱ ۹۲ −۰.۵ ۷.۳ ۶۹.۴ ۹.۵ ۴۵ ۵۰۵ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۵.۳ ۵ ۱۲.۳ ۹۸ ۰ ۱.۲ ۷.۶ ۶.۳ ۵۵ ۲۹ ۰ ۰
ارمغان ۰.۱ ۵ ۵۰ ۱۱.۴ ۱۳ ۰ ۰.۸ ۹.۷ ۱۲.۲   ۱۶ ۰ ۱
گنجین ۰ ۱.۶ ۲۸ ۱۲.۹ ۸۲ ۰ ۰.۱ ۰.۷ ۴.۷ ۱۱ ۰ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثامان ۱۱۷.۲ ۲۱.۳ ۳ ۱۷.۳ ۵ −۴.۷ ۰.۵ ۵۴ ۱۰۲.۹ ۴۲۹ ۲۷۵۶ ۴ ۱۵
گلدیرا ۸۰.۲ ۲۴.۳ ۱۴ ۱۷.۲ ۴۵ −۱۸.۱ ۱.۴ ۷۰.۴ ۵۰.۳ ۱۰۰۸ ۱۲۳۲ ۴ ۱۶
خدیزل ۵۸.۹ ۱۱.۹ ۸ ۲۹.۹ ۹۴ ۱۶.۶ ۰.۲ ۱۶.۲ ۱۰۵.۷ ۳۰۰۵ ۱۶۲۶ ۴ ۵۴
اسیاتک ۴۳ ۱۱.۳ ۷ ۱۶.۹ ۲۳ −۲.۶ ۱.۹ ۴۵.۴ ۲۳.۵ ۳۲۸ ۴۱۰ ۳ ۰
حفارس ۴۲ ۲۲.۳ ۱۱ ۱۸.۷ ۲۷ −۶.۳ ۲.۶ ۱۲۰.۶ ۴۶ ۴۱۳ ۱۷۵۸ ۴ ۱
پکویر ۳۹.۳ ۲۲.۱ ۷ ۲۰.۷ ۶۶ −۱۰.۳ ۱.۹ ۷۵ ۴۰.۳ ۱۵۹۷ ۱۵۳۴ ۵ ۳
ثعمرا ۳۸.۹ ۱۱.۸ ۱۲ ۱۹.۳ ۱۱ ۴.۳ ۰.۶ ۳۱.۱ ۴۹.۵ ۸۴۵   ۶ ۰
زفکا ۲۳ ۲۳.۴ ۹ ۱۵.۲ ۴۰ −۵.۵ ۱.۴ ۶۳.۶ ۴۴.۱ ۳۲۲ ۱۲۵۰ ۵ ۱۵
فنورد ۲۱ ۱۶.۴ ۱۱ ۱۵.۸ ۴۹ −۹.۸ ۱.۷ ۴۷.۱ ۲۸.۳ ۲۲۶ ۲۵۰۰ ۴ ۳
بتهران ۲۰.۶ ۱۲.۶ ۱۲ ۲۵.۱ ۲۱ ۲.۴ ۱.۴ ۶۷.۴ ۴۶.۸ ۸۳۲ ۲۲۷ ۳ ۰
تلیسه ۱۹.۷ ۷.۸ ۵ ۱۷.۹ ۱۳ −۲.۱ ۲ ۳۴.۶ ۱۷.۷ ۱۰۰ ۱۱۸۹ ۵ ۱۳
خصدرا ۱۹.۶ ۱۰.۹ ۹ ۲۱.۵ ۸ −۰.۶ ۱.۵ ۵۴.۳ ۳۶ ۲۵۵ ۱۱۳۸ ۲ ۲۰
تکیمیا ۱۷.۴ ۴.۴ ۵ ۱۴.۸ ۵۴ ۸.۶ ۳.۷ ۲۶.۲ ۷ ۱۸۱۹ ۱۰۹ ۲ ۱۶
خفولا ۱۷.۲ ۵۵.۲ ۲۸ ۱۴.۱ ۰ ۰ ۳.۷ ۳۴۹.۲ ۹۵     ۲ ۱
کتوکا ۱۶.۱ ۱۳.۷ ۷ ۱۷ ۱۱ −۱.۱ ۱.۷ ۵۴.۲ ۳۱.۲ ۱۶۵ ۴۹۱ ۶ ۱۷
سلار ۱۴.۲ ۲۱.۱ ۳۴ ۱۴.۱ ۱۲ ۱.۷ ۰.۳ ۳۴.۲ ۱۲۲.۶ ۱۶۸۸   ۲ ۰
بجهرم ۱۳.۶ ۶.۴ ۶ ۲۱.۲ ۱۰ ۱ ۲.۲ ۳۹.۴ ۱۷.۸ ۴۰۰ ۹۳ ۴ ۲۴
ثعتما ۱۲.۳ ۱۸.۲ ۱۷ ۱۴.۵ ۷ −۰.۹ ۱.۴ ۵۸ ۴۰.۶   ۹۱۸ ۱ ۰
خبنیان ۱۱.۴ ۱۷.۹ ۱۴ ۱۷.۳ ۵۵ ۴.۴ ۰.۳ ۲۲.۷ ۸۷.۷ ۱۷۷۲ ۳۲۰ ۲ ۲۲
ساربیل ۱۰.۲ ۱۸.۹ ۵ ۱۷ ۴۲ −۴ ۱.۸ ۶۲.۵ ۳۴.۴ ۳۳ ۱۰۴۰ ۴ ۱۲
کی بی سی ۸ ۱۰.۶ ۶ ۲۰.۱ ۴۲ ۳.۲ ۰.۲ ۱۵.۷ ۷۴.۴ ۱۶۳۹ ۴۱ ۵ ۲۱
خچرخش ۷.۹ ۱۲.۸ ۷ ۱۶.۸ ۵۱ −۱.۱ ۲.۶ ۵۱.۹ ۲۰.۱ ۷۵۷ ۸۸۱ ۶ ۱۹
زفجر ۷.۴ ۲.۱ ۱ ۱۱.۵ ۴۵ ۰.۳ ۱۶.۱ ۳۰.۶ ۱.۹ ۶۰۳ ۳۰۴ ۴ ۱۴
غگرجی ۷.۳ ۹.۳ ۴ ۱۸.۳ ۲۷ ۰.۳ ۱.۷ ۳۸ ۲۲.۷ ۵۶۸ ۲۸۴ ۴ ۱۸
زگلدشت ۷.۳ ۱۵.۶ ۹ ۱۵.۸ ۶۴ −۲.۷ ۱.۷ ۳۹.۳ ۲۳.۲ ۳۴۹ ۹۴۸ ۵ ۵
ولساپا ۷.۲ ۶.۵ ۶ ۱۷.۷ ۳ −۰.۲ ۱.۸ ۳۰.۵ ۱۶.۶ ۱۰ ۵۸ ۵ ۱۹
بهپاک ۶.۳ ۷.۹ ۵ ۱۸.۷ ۳۴ ۱.۷ ۰.۵ ۱۶.۲ ۳۴.۹ ۹۶۷ ۲۳۴ ۴ ۱۹
پدرخش ۶.۱ ۹.۴ ۵ ۱۴.۱ ۱۳ −۰.۸ ۲.۳ ۳۸.۶ ۱۶.۵   ۲۷۰ ۴ ۱۰
شمواد ۵.۸ ۲۲.۱ ۲۰ ۱۳.۵ ۲۰ −۰.۴ ۱.۵ ۶۴ ۴۲.۳ ۳۶۰ ۸۰۲ ۲ ۷
ولملت ۵.۸ ۹.۴ ۷ ۱۹.۴ ۳۴ −۱.۹ ۲.۲ ۴۳.۴ ۱۹.۳ ۶۳ ۹۷۴ ۵ ۱۹
زشگزا ۵.۵ ۷.۵ ۶ ۱۷.۲ ۱۶ −۰.۸ ۱.۴ ۲۶.۵ ۱۸.۹ ۹ ۲۹۰ ۴ ۱۸
زدشت ۵.۴ ۸.۵ ۷ ۱۵.۶ ۱۶ −۰.۷ ۱.۹ ۳۲.۷ ۱۷.۲ ۳۲ ۴۱۵ ۵ ۱۹
غدانه ۴.۷ ۶.۱ ۵ ۱۵.۱ ۰ ۰ ۰.۶ ۱۳.۶ ۲۲.۷     ۴ ۸
وتوسکا ۴.۷ ۱۰.۹ ۸ ۲۹.۵ ۶ −۰.۳ ۰.۶ ۵۰.۶ ۸۱.۹ ۹ ۲۹۲ ۳ ۱۷
مرقام ۴.۵ ۱۴.۱ ۹ ۱۵.۵ ۲۶ ۱.۲ ۰.۴ ۲۳.۴ ۵۸.۸ ۱۱۴۴   ۳ ۲۰
افق ۴.۲ ۳۶.۲ ۱۴ ۱۵.۳ ۱۷۰ ۱.۲ ۰.۱ ۲ ۲۰ ۲۱۰۴ ۱۴۸۸ ۳ ۳
وایرا ۴ ۱۳.۸ ۱۴ ۱۹.۲ ۲۵ ۰ ۱.۶ ۵۷.۵ ۳۶.۴ ۵۰۸ ۵۰۸ ۱ ۳۲
قشیر ۳.۸ ۸.۹ ۵ ۱۴.۱ ۲۱ −۰.۵ ۱.۹ ۳۰.۶ ۱۵.۹ ۱۲۷ ۳۳۹ ۵ ۳۲
کفرآور ۲.۹ ۱۴.۵ ۱۲ ۱۷.۱ ۳۴ −۰.۹ ۳.۱ ۷۲.۳ ۲۳.۷ ۷۴ ۴۷۴ ۳ ۸
وتوسم ۲.۸ ۴.۶ ۴ ۲۰.۱ ۷ ۰.۲ ۰.۵ ۱۳.۱ ۲۵.۲ ۹۵   ۳ ۰
سخاش ۲.۶ ۸.۳ ۵ ۱۳.۱ ۶۱ ۱.۵ ۰.۴ ۸.۸ ۲۰.۴ ۵۱۴ ۳۶ ۳ ۱۲
ومعلم ۲.۶ ۶.۶ ۵ ۲۱.۸ ۲۳ ۰.۶ ۰.۵ ۱۶.۹ ۳۲.۳ ۲۸۶ ۱۷ ۵ ۱۷
دتماد ۲.۵ ۱۲.۶ ۷ ۱۹.۱ ۳ ۰.۱ ۰.۵ ۳۲.۵ ۶۸.۷ ۶۷   ۵ ۱۳
کساوه ۲.۵ ۱۲.۹ ۷ ۱۸.۳ ۷۳ ۱.۸ ۰.۱ ۷.۴ ۹۹.۱ ۴۵۳ ۱۲ ۴ ۷
شگل ۲.۴ ۸.۱ ۵ ۱۶.۲ ۹۳ ۰.۳ ۰.۳ ۷.۹ ۲۸.۸ ۲۵۶ ۵۰۸ ۵ ۳۰
والبر ۲.۴ ۹ ۶ ۱۵.۸ ۳۵ −۰.۷ ۳ ۴۱.۹ ۱۳.۹ ۲۷ ۱۵۹ ۳ ۱۱
دپارس ۲.۳ ۱۴.۶ ۶ ۳۱.۸ ۸۰ ۰.۶ ۰.۵ ۳۹.۴ ۷۲.۸ ۲۴۱ ۳۱۸ ۴ ۱۲
سنوین ۱.۸ ۱۸.۹ ۱۵ ۱۸ ۱۹ ۰.۱ ۱.۴ ۶۹.۶ ۵۱.۳ ۱۱۲ ۱۱۳ ۳ ۸
ثاصفا ۱.۶ ۱۴.۷ ۱۰ ۱۴.۵ ۲۳ −۰.۲ ۳ ۷۳.۱ ۲۴.۲ ۴۲ ۲۸۷ ۱ ۱۹
امید ۱.۱ ۴.۷ ۴ ۲۲.۲ ۲۸ ۰.۳ ۰.۶ ۱۳.۵ ۲۲ ۱۳۶ ۲۰ ۴ ۱۳

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • خفولا
 • حفارس
 • پکویر
 • ثاصفا
 • کفرآور
 • گلدیرا
 • وملت
 • سنوین
 • بتهران
 • شمواد
 • زفکا
 • ساربیل
 • ثعتما
 • وایرا
 • خصدرا

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • سلار
 • خدیزل
 • ثامان
 • کساوه
 • خبنیان
 • وتوسکا
 • کی بی سی
 • دپارس
 • دتماد
 • مرقام
 • ثعمرا
 • بهپاک
 • ومعلم
 • ساراب
 • شگل

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۳.۲ همت و با توجه به پایین بودن فاکتور بازیگر، مشابه ارزش ظاهری معاملات است. اما نکته‌ی مهم این است که چند نماد خاص شامل ثشاهد و ثامان و ونیرو و وسدید از نظر حجم معاملات روزانه وضعیت غیرعادی داشتند و اگر صرفاً دو مورد اول یعنی دو نماد مسکنی را از جامعه‌ی آماری حذف کنیم، حجم معاملات حدود ۲.۷ همت است. این حجم مشابه روز کاری قبلی است و بالاتر از از متوسط ۳ هفته‌ی اخیر.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۶۹ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۸ است. البته اگر نمادهای حجیم و غیرعادی امروز را از آمار حذف کنیم، قدرت حقیقی ۰.۸۶ خواهد بود.

کدهای حقوقی امروز خرید متوسطی داشتند و در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۲۷ درصد با قدرت حقوقی ۱.۲۵ و در عموم بازار نیز مثبت ۱۱ درصد با قدرت حقوقی ۱.۰۵ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۸ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۵ کاهش پیدا کرد. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰.۶ و در شاخص‌سازها به ۱۰.۱ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۱۱۸ میلیارد پول وارد کرده‌اند و این ورود سرمایه با قدرت حقوقی ۱.۸۵ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی پایین‌تر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱.۱۵ و سرانه‌ی خرید حدود ۸۱ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به منفی ۹۲ و منفی ۸۲ کاهش پیدا کرد.

برآیند تحلیل با ۳ روش فوق این است که در روزهای آینده با توجه به افزایش نسبی حجم معاملات روزانه و پایین بودن فاکتور بازیگر، شیب شاخص کم خواهد بود اما در عین حال تراز صندوق‌های ثابت رو به منفی حرکت کرده و فاکتور بازیگر پیشفاز نیز کاهش پیدا کرده و این دو فاکتور منفی به ادامه‌ی ریزش شاخص کمک می‌کند.

در خصوص سیگنال شروع خرید سبد برای نگهداری چند ماهه و خروج در اوج شاخص، با توجه به پارامترهای آماری و به خصوص آماری کدهای حقوقی و صندوق‌ها می‌توان گفت که هنوز هم مثل اواخر مرداد، شرایط ایده‌آل و سیگنال قوی وجود ندارد!

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: