در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۹۱ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۷.۸ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۲.۸ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۲
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۱.۱ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۵ درصد
 • نمادهای مثبت : ۱۶۱
 • نمادهای منفی : ۴۱۸
 • نمادهای صف خرید : ۳۹
 • نمادهای صف فروش : ۴۵
 • ارزش صف‌های خرید : ۲۱۰ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۲۱۷ میلیارد تومان

امروز تا این ساعت روند بازار بورس نزولی بوده و شاخص کل و شاخص هم‌وزن حدود ۰.۳۱ و ۰.۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خودرو ۴۳.۲ ۹.۸ ۱۲ ۲۲.۳ ۳۷ ۳.۶ ۰.۸ ۳۰.۷ ۳۶.۵ ۵۶۷ ۵۱۰ ۳ ۷
وتجارت ۳۲.۴ ۱۶.۷ ۱۶ ۲۰.۹ ۱۰۸ ۱۹.۷ ۰.۶ ۱۹.۷ ۳۵.۸ ۶۷۶۵ ۱۰۷۰ ۴ ۲
شپنا ۲۸.۹ ۱۱.۹ ۱۵ ۱۵.۲ ۴۵ ۶ ۰.۶ ۲۱.۷ ۳۴.۲ ۹۴۳ ۶۹۱ ۳ ۴
فولاد ۲۷.۴ ۸.۸ ۱۳ ۱۴.۵ ۵۳ ۱۱.۹ ۰.۳ ۹.۶ ۳۳.۲ ۱۶۴۸ ۳۲۷ ۳ ۵
فملی ۲۷ ۱۰.۹ ۱۴ ۱۵.۱ ۹۳ ۹.۳ ۰.۴ ۹.۷ ۲۷.۲ ۱۲۲۶ ۱۱۳۰ ۲ ۳
شستا ۲۳.۴ ۶.۸ ۹ ۱۷.۳ ۶۰ ۲.۷ ۱.۲ ۱۸.۱ ۱۴.۷ ۴۹۵ ۱۱۳۳ ۳ ۲
خساپا ۲۰.۱ ۱۰.۵ ۱۱ ۱۶ ۲۵ ۰.۵ ۱.۹ ۴۱.۷ ۲۱.۶ ۳۹۷ ۳۳۲ ۴ ۱۶
شبندر ۱۹.۹ ۱۱.۲ ۱۲ ۱۵.۲ ۵۷ ۹.۳ ۰.۴ ۱۴.۱ ۳۵.۴ ۹۳۵ ۲۵۸ ۳ ۱۵
وبملت ۱۹.۷ ۱۰.۵ ۱۵ ۱۴.۴ ۵۶ ۹.۹ ۰.۴ ۱۲.۶ ۳۰.۸ ۱۳۰۰ ۱۳۵ ۳ ۵
شتران ۱۱.۶ ۸.۴ ۱۰ ۱۴ ۶۹ ۴.۳ ۰.۷ ۱۲.۴ ۱۶.۹ ۱۵۲۹ ۳۷۱ ۳ ۱۲
فارس ۱۰ ۱۹.۴ ۱۶ ۱۶.۵ ۱۵۲ ۲.۹ ۰.۳ ۶.۲ ۲۳.۵ ۲۲۵۱ ۲۰۴۳ ۲ ۱۲
وبصادر ۹.۷ ۱۵.۲ ۱۱ ۱۶.۳ ۸۱ ۴.۷ ۰.۹ ۲۵.۶ ۲۹.۲ ۱۲۴۰ ۳۹۲ ۳ ۶
پترول ۹.۵ ۵.۶ ۶ ۱۶.۸ ۳۲ −۰.۳ ۰.۷ ۱۲.۵ ۱۸.۶ ۱۳۳۵ ۸۴۰ ۴ ۱۱
حکشتی ۹ ۷.۹ ۱۱ ۱۶.۴ ۲۹ ۲.۶ ۰.۶ ۱۶.۷ ۲۶.۴ ۸۴۸   ۴ ۲۰
شپدیس ۸.۸ ۹.۹ ۱۵ ۱۷.۴ ۴۶ ۳.۳ ۰.۴ ۱۶.۴ ۳۶.۹ ۶۱۲ ۱۸۸ ۳ ۲
ذوب ۷.۳ ۶.۱ ۱۱ ۱۳.۹ ۱۷ −۰.۹ ۱.۲ ۱۶ ۱۳.۶ ۶۰ ۲۱۱ ۴ ۱۱
بپاس ۵.۵ ۴۲.۲ ۳۴ ۲۷.۳ ۱۶۷ ۱.۷ ۰.۱ ۶.۱ ۵۰.۳ ۵۴۳۱ ۳۷۵۷ ۲ ۱۱
شبریز ۵.۵ ۶.۷ ۸ ۱۶.۸ ۴۴ ۲.۱ ۰.۴ ۱۰.۷ ۲۵.۱ ۱۱۰۸ ۸۵ ۳ ۲۰
وغدیر ۴.۴ ۹.۶ ۱۵ ۱۵.۸ ۶۶ ۰.۶ ۱.۵ ۲۴.۹ ۱۷ ۴۳۴ ۳۹۰ ۳ ۲
تاپیکو ۴.۱ ۱۱.۱ ۱۴ ۱۳.۶ ۴۴ ۰.۱ ۰.۹ ۲۱.۷ ۲۴.۱ ۲۴۱ ۲۷۷ ۳ ۵
اخابر ۴ ۷.۷ ۱۳ ۱۳.۸ ۱۶ ۰.۴ ۰.۸ ۱۶.۲ ۲۱.۵ ۱۷۵ ۵۸ ۵ ۱۲
نوری ۳.۷ ۶.۷ ۱۳ ۱۲.۴ ۲۶ ۰.۸ ۱.۲ ۱۵.۷ ۱۳.۳ ۴۳۹ ۸۱ ۲ ۴
وپارس ۳.۷ ۵.۹ ۶ ۱۴.۳ ۱۶ −۰.۶ ۰.۹ ۱۴.۱ ۱۶.۲   ۱۴۲ ۴ ۲۵
ومعادن ۳.۲ ۵.۱ ۸ ۱۳.۳ ۳۷ ۰.۳ ۰.۶ ۸.۷ ۱۳.۴ ۱۸۶ ۲۱۵ ۳ ۲۵
شیران ۳ ۴ ۶ ۱۵.۴ ۳۰ ۰.۹ ۰.۴ ۶.۵ ۱۵.۹ ۱۷۸   ۳ ۶۷
شگویا ۳ ۴.۷ ۷ ۱۳.۵ ۳۵ ۱ ۰.۸ ۸.۷ ۱۱.۳ ۵۲۲   ۳ ۸
کگل ۲.۹ ۷ ۱۵ ۱۶.۵ ۱۱۲ ۰ ۰.۶ ۷.۶ ۱۳.۱ ۸۰۳ ۲۶۰ ۳ ۱۴
کچاد ۲.۹ ۶.۶ ۷ ۱۴.۴ ۵۵ ۱.۳ ۰.۲ ۶.۶ ۲۸.۶ ۲۸۸ ۶۰ ۳ ۱۳
مبین ۲.۷ ۵.۷ ۱۰ ۲۱.۸ ۶۵ ۱.۱ ۰.۱ ۶.۸ ۵۳.۲ ۷۰۵ ۱۶۷ ۲ ۲۲
رمپنا ۲.۷ ۸.۲ ۱۱ ۱۴.۴ ۴۰ ۱ ۱.۱ ۱۸.۶ ۱۷.۴ ۲۶۲ ۱۱ ۳ ۱۰
فخوز ۲.۵ ۵.۹ ۸ ۱۴.۹ ۸۷ ۰.۵ ۰.۶ ۷.۱ ۱۲.۴ ۳۳۴ ۲۱۱ ۳ ۱۴
صبا ۲.۵ ۴ ۷ ۱۵.۷ ۴۹ ۱ ۱ ۹.۱ ۹.۱ ۲۲۱ ۳۲ ۳ ۲۰
کاریس ۲.۱ ۲۶.۲ ۲۵ ۱۴.۵ ۱۰۴ ۱.۴ ۰.۴ ۱۸.۴ ۴۲.۹ ۵۹۳ ۲۰۹ ۲ ۵
تاصیکو ۲ ۵.۸ ۱۴ ۱۳.۷ ۴۵ −۰.۳ ۰.۹ ۱۱.۲ ۱۳ ۱۵۰ ۲۰۶ ۲ ۰
پارسان ۲ ۷.۴ ۱۹ ۱۸.۱ ۵۹ ۰.۸ ۰.۹ ۱۷.۷ ۱۹.۲ ۳۳۶ ۱۷۶ ۳ ۱
پارس ۱.۹ ۶.۶ ۹ ۱۷.۷ ۷۱ ۰.۴ ۰.۶ ۹.۹ ۱۵.۹ ۲۹۲ ۱۶۵ ۳ ۱۳
شیراز ۱.۸ ۴.۷ ۱۲ ۱۴.۶ ۴۵ ۰.۸ ۰.۶ ۸ ۱۲.۴ ۸۰۲ ۷ ۳ ۹
همراه ۱.۵ ۴ ۸ ۱۳ ۲۳ ۰.۳ ۰.۶ ۶.۸ ۱۱.۶ ۱۵۸ ۶ ۴ ۱۰
آریا ۱.۴ ۲.۵ ۵ ۱۱.۳ ۳۰ ۰.۴ ۱.۲ ۵.۳ ۴.۴ ۲۰۸ ۱ ۳ ۱۰
اپال ۱.۳ ۲.۶ ۳ ۱۶.۶ ۱۰ −۰.۱ ۱.۸ ۱۰.۵ ۵.۸ ۱۰ ۲۷ ۳ ۱۲
کگهر ۱.۳ ۹.۲ ۱۳ ۲۸.۶ ۱۷۲ ۰.۱ ۰.۷ ۶ ۸.۴ ۳۸۸ ۵۳۱ ۳ ۰
زاگرس ۱.۲ ۵.۷ ۹ ۱۳.۳ ۴۰ ۰.۴ ۰.۶ ۹.۴ ۱۴.۵ ۱۵۶ ۱۹ ۳ ۱۰
کاوه ۱.۲ ۶.۸ ۷ ۲۰.۶ ۶۶ ۰.۸ ۰.۴ ۱۰.۴ ۲۴.۳ ۳۹۸   ۳ ۴
شفن ۱.۱ ۳.۱ ۷ ۱۳.۳ ۱۴ ۰.۲ ۰.۸ ۶.۷ ۸.۱ ۳۸   ۴ ۴
شخارک ۰.۸ ۵.۹ ۹ ۱۷.۵ ۸۲ ۰.۶ ۰.۳ ۴.۵ ۱۶.۷ ۲۹۴ ۴۳ ۳ ۵
وصندوق ۰.۶ ۶.۷ ۱۴ ۱۹.۸ ۹۵ ۰.۲ ۰.۸ ۱۲.۴ ۱۴.۶ ۱۸۲ ۶۰ ۴ ۱۹
شکبیر ۰.۴ ۱۷.۲ ۱۲ ۱۳.۱ ۳۳ −۰.۱ ۱.۹ ۴۹.۳ ۲۵.۸   ۵۷ ۲ ۱۷
جم ۰.۴ ۴.۳ ۱۰ ۱۹.۸ ۸۱ ۰.۲ ۰.۶ ۶.۹ ۱۱.۷ ۱۲۵ ۳۷ ۳ ۱۳
مارون ۰.۳ ۵.۹ ۶ ۱۰.۲ ۵۵ ۰.۲ ۰.۳ ۴.۳ ۱۳.۱ ۱۴۷   ۲ ۴
وامید ۰.۱ ۳.۲ ۱۱ ۱۷.۴ ۱۲۱ ۰.۱ ۰.۶ ۳.۱ ۴.۹ ۵۷ ۳۱ ۳ ۹

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خودرو
 • وتجارت
 • شپنا
 • فولاد
 • فملی
 • شستا
 • خساپا
 • شبندر
 • وبملت
 • شتران
 • فارس
 • وبصادر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • ذوب
 • وپارس
 • پترول
 • تاصیکو
 • اپال
 • شکبیر
 • کگل
 • تاپیکو
 • کگهر
 • وامید
 • شفن
 • وصندوق

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وتجارت
 • فولاد
 • وبملت
 • فملی
 • شبندر
 • شپنا
 • وبصادر
 • شتران
 • خودرو
 • شپدیس
 • فارس
 • شستا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • وبصادر
 • شپدیس
 • خودرو
 • رمپنا
 • حکشتی
 • پارسان
 • کاوه
 • شبریز
 • ذوب

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • خودرو
 • کاوه
 • جم
 • پارسان
 • شپدیس
 • شبریز
 • پترول
 • حکشتی
 • وبصادر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثشاهد ۱۹۴.۱ ۱۴ ۱۴ ۱۷.۹ ۴ −۳.۶ ۱.۱ ۴۶.۴ ۴۲.۷ ۷۸۹ ۷۵۳ ۵ ۰
ثامان ۱۱۲.۱ ۲۱.۵ ۳ ۱۷.۴ ۶ −۴.۸ ۰.۵ ۵۵.۷ ۱۰۱.۶ ۷۲۵ ۲۷۵۶ ۴ ۱۵
وسدید ۷۸.۵ ۱۷.۳ ۱۷ ۱۷.۶ ۹ −۲.۶ ۰.۸ ۴۷.۵ ۵۹.۸ ۶۸۸ ۱۵۵۱ ۱ ۲۵
ونیرو ۳۹.۷ ۱۵.۵ ۹ ۱۸.۶ ۴۵ ۱۴ ۱.۲ ۴۷.۶ ۳۹.۵ ۱۳۷۶ ۲۹۲ ۶ ۰
حفارس ۳۹.۶ ۲۳.۱ ۱۱ ۱۸.۸ ۲۷ −۶.۲ ۲.۳ ۱۱۵.۴ ۵۰.۱ ۳۷۳ ۱۶۷۸ ۴ ۱
فرآور ۳۲.۳ ۲۸.۳ ۸ ۱۵.۵ ۷۱ −۹.۶ ۱ ۵۵.۴ ۵۴.۷ ۳۳۴۲ ۱۸۰۵ ۵ ۱۵
اسیاتک ۲۷.۹ ۱۱.۲ ۷ ۱۵.۸ ۲۳ −۲.۴ ۱.۹ ۴۲.۷ ۲۲.۴ ۲۱۷ ۳۹۷ ۳ ۰
خمهر ۲۵.۵ ۱۰.۸ ۷ ۱۹.۳ ۱۲ ۰.۳ ۰.۹ ۳۵.۵ ۳۹.۲ ۸۴۴ ۶۶۹ ۵ ۲۳
خکاوه ۲۱ ۲۱.۶ ۲۲ ۱۵.۳ ۳ ۰.۶ ۱.۲ ۶۷.۴ ۵۷.۱ ۵۶۸   ۲ ۳۲
کدما ۲۰.۷ ۷.۷ ۷ ۱۵.۶ ۵ −۰.۲ ۱ ۲۲.۱ ۲۱.۵ ۳۷۰ ۵۸۴ ۵ ۹
شسینا ۱۷.۹ ۷.۳ ۹ ۱۷.۱ ۴ −۰.۱ ۰.۶ ۱۷.۱ ۲۸.۲ ۳۱۷ ۲۲۴ ۶ ۳
ثفارس ۱۷ ۲۲.۶ ۱۶ ۱۶.۸ ۷۸ ۱۱.۴ ۰.۵ ۲۷ ۵۴.۶ ۴۱۰۵ ۲۹۴ ۵ ۱
سصفها ۱۶.۴ ۴.۸ ۵ ۳۸.۹ ۳ −۰.۵ ۰.۹ ۳۲.۹ ۳۵.۱ ۲۸ ۲۵۵ ۴ ۱۸
دانا ۱۶.۴ ۷.۶ ۷ ۱۷.۵ ۳ −۰.۴ ۰.۹ ۲۳.۱ ۲۶.۱   ۲۰۸ ۴ ۲۰
فلوله ۱۵.۸ ۷.۴ ۹ ۱۵.۴ ۱ ۰.۲ ۰.۷ ۱۷.۷ ۲۵.۹ ۱۸۹   ۳ ۲۹
فنورد ۱۵.۱ ۲۰.۴ ۱۱ ۱۴.۶ ۵۳ −۷.۵ ۲.۴ ۶۲.۱ ۲۶.۱ ۲۲۶ ۲۵۸۵ ۴ ۳
کاما ۱۳.۲ ۱۰.۸ ۸ ۱۵.۷ ۶ −۰.۵ ۱.۱ ۳۲.۶ ۲۸.۹ ۵۴ ۳۳۱ ۵ ۶
غشصفا ۱۲.۳ ۱۰.۹ ۶ ۱۴.۱ ۲۴ −۲.۸ ۰.۹ ۲۵.۲ ۲۸.۲ ۲۷ ۷۱۵ ۴ ۲۱
کماسه ۱۰.۷ ۹.۷ ۱۳ ۱۷.۵ ۲۱ ۱.۹ ۰.۶ ۲۱.۸ ۳۴.۳ ۵۰۷ ۱۸۹ ۶ ۱۰
بجهرم ۱۰ ۶.۴ ۶ ۲۳.۲ ۱۳ ۱.۱ ۲.۳ ۴۳.۳ ۱۸.۸ ۴۰۹ ۴۹ ۴ ۲۴
خپویش ۹.۶ ۱۸.۵ ۱۲ ۱۷.۱ ۶۹ ۶.۵ ۰.۵ ۲۴.۲ ۴۷.۵ ۹۱۸ ۲۸ ۴ ۰
بورس ۹.۴ ۷.۹ ۹ ۱۷.۳ ۳۵ ۳.۱ ۰.۳ ۱۲.۲ ۴۲.۱ ۶۳۸ ۴۵ ۴ ۱۹
لازما ۹ ۲۴.۴ ۲۲ ۱۴.۳ ۳۴ ۲ ۱.۱ ۵۹ ۵۳.۸ ۸۷۰ ۱۷۰ ۱ ۰
ختوقا ۸.۶ ۹.۹ ۸ ۱۶ ۲۶ ۱.۲ ۰.۷ ۲۱.۸ ۳۰.۴ ۸۶۰ ۲۵۶ ۶ ۱۷
وساپا ۸.۵ ۱۰.۴ ۱۳ ۱۴.۸ ۱۲ ۰ ۱.۴ ۳۳ ۲۳.۵ ۵۰۶ ۵۰۸ ۵ ۱۲
خرینگ ۷.۹ ۱۱.۷ ۹ ۱۴.۸ ۱۶ −۱.۲ ۱.۲ ۳۱.۹ ۲۵.۹ ۳۴ ۶۲۲ ۴ ۶۷
ورنا ۷.۷ ۱۱.۴ ۱۴ ۱۴.۹ ۳ ۰.۱ ۱ ۳۲.۳ ۳۱.۶ ۱۴۳ ۶۰ ۵ ۶
خصدرا ۷.۶ ۹.۳ ۹ ۲۲.۸ ۰ ۰ ۲.۱ ۶۲.۴ ۳۰.۲ ۲۴   ۲ ۲۰
وخارزم ۷.۴ ۷.۶ ۱۰ ۱۴.۳ ۶ ۰.۴ ۱.۶ ۲۶.۸ ۱۶.۶ ۱۴۹ ۱۱ ۴ ۲
بترانس ۷.۲ ۵.۷ ۷ ۱۶.۵ ۲۴ ۰ ۱.۱ ۱۶.۴ ۱۴.۹ ۱۶۸ ۲۸۳ ۴ ۱۰
های وب ۶.۹ ۵.۱ ۶ ۱۸ ۷ ۰.۳ ۰.۵ ۱۲.۵ ۲۵.۵ ۸۱ ۸۵ ۳ ۲۱
پکویر ۶.۸ ۱۱.۴ ۷ ۲۲.۱ ۳۸ ۰.۵ ۱ ۴۰.۱ ۳۸.۳ ۳۱۰ ۱۰۹۳ ۵ ۳
پارتا ۶.۶ ۷.۱ ۶ ۱۴.۹ ۱۶ ۰.۶ ۰.۷ ۱۴.۷ ۲۰.۸ ۱۹۶ ۲۲۸ ۴ ۱
وآذر ۶.۲ ۷.۶ ۸ ۱۴.۷ ۸ ۰.۵ ۱.۱ ۲۱.۱ ۱۹.۹ ۲۳۸   ۴ ۲۰
ثبهساز ۶.۱ ۶.۱ ۶ ۱۴ ۱۷ ۱ ۱.۵ ۱۹.۵ ۱۲.۹ ۳۴۱ ۵ ۵ ۸
فپنتا ۶.۱ ۶.۵ ۸ ۱۶.۴ ۲۱ ۰.۸ ۰.۸ ۱۵.۴ ۱۸.۳ ۵۳۲ ۱۲۱ ۴ ۱۵
پدرخش ۵.۹ ۹.۶ ۵ ۱۴.۲ ۱۳ −۰.۸ ۲.۱ ۳۷.۷ ۱۷.۶   ۳۷۷ ۴ ۱۰
شلعاب ۵.۸ ۶.۶ ۹ ۱۵.۱ ۲ ۰ ۰.۸ ۱۵.۳ ۲۰.۳ ۲۴ ۴۸ ۴ ۲۹
ولملت ۵.۶ ۹.۵ ۷ ۱۹.۳ ۳۶ −۱.۹ ۲.۲ ۴۲.۷ ۱۹.۶ ۶۳ ۹۷۴ ۵ ۱۹
تپکو ۵.۵ ۸.۵ ۸ ۱۵.۷ ۳ ۰.۲ ۰.۸ ۲۲.۹ ۲۷.۷ ۱۵۴   ۲ ۲۴
وبیمه ۵.۴ ۵.۱ ۵ ۱۶.۵ ۲۸ −۱.۱ ۱.۱ ۱۴.۷ ۱۲.۸ ۵۸ ۲۱۷ ۵ ۱۶
لپارس ۵.۴ ۹.۴ ۸ ۱۴.۴ ۴ ۰ ۰.۹ ۲۱.۸ ۲۵.۳ ۹۰ ۱۲۷ ۴ ۶
وملی ۵.۳ ۷.۲ ۱۰ ۱۵ ۱۵ ۰.۵ ۰.۹ ۱۷.۲ ۱۹.۶ ۱۵۷ ۱۵۲ ۵ ۱۸
وتوس ۵.۳ ۸.۹ ۹ ۱۷.۷ ۱۵ −۰.۶ ۱.۲ ۲۹.۴ ۲۴.۸ ۳۹ ۲۴۷ ۶ ۱۱
خکمک ۵.۱ ۷.۷ ۸ ۱۶.۷ ۴۲ ۲ ۱ ۱۹.۷ ۱۹.۱ ۵۱۶ ۶۴ ۴ ۲۵
برکت ۵.۱ ۴.۳ ۷ ۱۴.۷ ۲۱ ۰.۲ ۰.۶ ۸.۴ ۱۴.۸ ۳۱۶ ۲۱۷ ۵ ۱۷
فاسمین ۵ ۶.۳ ۸ ۱۹.۲ ۵۹ ۰ ۰.۷ ۱۳.۶ ۲۰.۷ ۱۴۷ ۳۶۱ ۳ ۱۴
زکوثر ۵ ۱۳.۷ ۱۳ ۱۳.۵ ۲۷ −۱.۲ ۱.۳ ۳۳.۵ ۲۶.۸ ۷۹ ۳۱۲ ۴ ۳
خپارس ۴.۷ ۶.۳ ۷ ۱۵.۳ ۳ −۰.۲ ۱.۳ ۲۱ ۱۵.۶   ۱۵۲ ۳ ۲۸
کالا ۴.۵ ۶.۳ ۸ ۱۴ ۱۸ ۰.۸ ۰.۷ ۱۳ ۱۸.۸ ۸۲۸ ۰ ۴ ۵۶

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ثشاهد
 • ثامان
 • وسدید
 • ونیرو
 • حفارس
 • فرآور
 • اسیاتک
 • خمهر
 • خکاوه
 • کدما
 • شسینا
 • ثفارس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • فرآور
 • فنورد
 • حفارس
 • ثامان
 • ثشاهد
 • غشصفا
 • وسدید
 • اسیاتک
 • ولملت
 • ساربیل
 • خرینگ
 • زکوثر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ونیرو
 • ثفارس
 • خپویش
 • بورس
 • غدشت
 • لازما
 • خکمک
 • کماسه
 • سفار
 • ختوقا
 • کساوه
 • بجهرم

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • فرآور
 • حفارس
 • ثفارس
 • ثامان
 • غالبر
 • فنورد
 • سفار
 • ساربیل
 • خپویش

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • سکرما
 • دپارس
 • تکنو
 • دارو
 • فاما
 • فروس
 • شدوص
 • غمهرا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۱۸۶ ۴۰ ۶۸ ۱۲.۳ ۹۳ ۳۰.۲ ۱.۴ ۶۳.۴ ۴۶.۲ ۲۰۳۶۴ ۵۵۰۶ ۰ ۰
اعتماد ۱۱۵.۹ ۶۷.۱ ۱۳۴ ۱۱.۷ ۷۷ ۳۰.۵ ۱.۶ ۱۲۹.۷ ۸۲.۴ ۱۹۹۵۱ ۳۶۶۸ ۰ ۰
کیان ۸۶.۴ ۴۳.۴ ۵۳ ۱۱.۸ ۹۵ ۳۶.۶ ۰.۷ ۴۳ ۵۹.۹ ۲۹۶۲۴ ۴۵۲۹ ۰ ۰
سپیدما ۷۹.۳ ۵۳۹.۲ ۲۳۴ ۱۵.۲ ۱۹۶ ۲.۶ ۰.۲ ۷.۱ ۳۶.۶ ۷۹۱۱۲ ۲۵۴۹۴ ۰ ۰
همای ۷۴.۷ ۳۵.۷ ۴۶ ۱۲.۶ ۵۸ ۲۰.۳ ۰.۶ ۵۰ ۷۷.۷ ۱۰۶۵۴ ۲۳۳۹ ۰ ۱
کمند ۶۷.۳ ۵۳.۲ ۶۰ ۱۳.۳ ۷۹ ۱۴.۲ ۰.۷ ۷۰.۲ ۹۹.۹ ۳۳۶۳۰ ۴۸۵۴ ۰ ۱
یاقوت ۵۷.۱ ۳۴.۸ ۳۹ ۱۲.۴ ۵۱ −۲۴.۱ ۲.۲ ۸۸.۳ ۳۹.۹ ۸۱۴ ۵۳۰۵ ۰ ۰
یارا ۴۳.۴ ۶۰۲.۲ ۷۳ ۲۰.۶ ۱۹۵ ۱.۱ ۰.۳ ۳۲.۸ ۱۰۸ ۴۲۷۳۱ ۱۳۸۷۵ ۰ ۰
فردا ۳۷.۶ ۳۲۱ ۳۷۴ ۱۵.۲ ۱۹۲ ۱.۳ ۰.۷ ۳۰ ۴۱.۹ ۱۲۲۴۷ ۸۸۶۴ ۰ ۰
خاتم ۳۷.۱ ۳۵۶.۴ ۴۳ ۱۷.۶ ۱۹۴ ۰.۳ ۱.۵ ۴۵.۹ ۳۱.۶ ۱۸۰۷۰ ۱۷۹۱۳ ۰ ۰
فیروزا ۳۶.۶ ۹۳.۶ ۱۸۲ ۱۲.۲ ۱۳۷ −۰.۳ ۱.۴ ۸۲.۴ ۶۰.۷ ۱۲۴۹۹ ۸۴۲۲ ۰ ۰
سپر ۳۵.۲ ۶۰.۹ ۱۴۳ ۱۳.۸ ۱۵۵ −۱.۵ ۱.۹ ۵۳.۳ ۲۸.۲ ۲۶۵۱۷ ۱۳۹۹۹ ۰ ۰
پارند ۳۳.۹ ۱۲۶.۹ ۱۲۶ ۱۲.۸ ۱۵۸ ۲ ۱.۱ ۷۲.۳ ۶۶.۴ ۲۷۶۶۶ ۶۴۲۸ ۰ ۱
ثبات ۲۵۲.۴ ۴۱۲.۵ ۲۹۶ ۱۵.۵ ۱۸۵ ۲۲.۲ ۰.۵ ۵۵.۲ ۱۲۱.۸ ۶۱۰۶۲ ۲۰۱۸۵ ۰ ۰
داریک ۳۰.۲ ۲۳.۱ ۴۰ ۱۱.۸ ۶۶ ۸.۹ ۱.۴ ۴۶ ۳۱.۸ ۱۴۳۸۷ ۱۸۲۶ ۰ ۰
صایند ۱۹.۵ ۲۹.۲ ۵۵ ۱۲.۳ ۴۰ −۳.۷ ۱.۲ ۶۲.۹ ۵۱.۵ ۱۰۲۲ ۵۷۸۱ ۰ ۰
آکورد ۱۲.۲ ۲۸.۴ ۶۲ ۱۲.۴ ۶۲ ۷.۵ ۱ ۴۹.۷ ۴۷.۹ ۷۵۴۲ ۱۶ ۰ ۰
تصمیم ۶.۶ ۲۷.۸ ۱۳۲ ۱۱.۷ ۱۰۹ −۰.۵ ۱.۴ ۳۴.۷ ۲۵ ۱۶۷۸ ۱۹۳۷ ۰ ۰
امین یکم ۶.۵ ۳۱.۱ ۳۶ ۱۳.۲ ۴۹ ۰.۹ ۱ ۵۹.۷ ۵۹.۷ ۲۰۵۰ ۵۷۷ ۰ ۱
مانی ۵.۱ ۲۸.۶ ۳۲ ۱۱.۶ ۹۷ ۲.۶ ۰.۵ ۲۱.۲ ۳۹.۹ ۳۷۷۲ ۵۸۷ ۰ ۰
کارین ۴.۸ ۵۹.۶ ۱۰۸ ۱۲.۱ ۱۱۸ ۰.۸ ۰.۷ ۴۹.۶ ۶۷.۴ ۱۶۱۵ ۲۴۰۷ ۰ ۲
هامرز ۳.۷ ۵۸.۹ ۲۷۲ ۱۳.۴ ۱۲۹ ۰.۶ ۰.۸ ۵۰ ۶۰.۲ ۹۰۴ ۶۹۴ ۰ ۱
گنجینه ۲.۹ ۲۹۰.۸ ۳۲۵ ۲۰ ۱۹۶ ۰.۱ ۰ ۰.۴ ۵۵.۵ ۲۹۰۷ ۱۳۹۸ ۰ ۱
آسامید ۲.۷ ۲۹.۸ ۱۲۰ ۱۱.۱ ۴۰ −۰.۲ ۳ ۱۰۳.۶ ۳۴.۲ ۲۱۴ ۶۵۵ ۰ ۰
دارا ۰.۲ ۱۴.۲ ۱۹۰ ۸.۷ ۵۹ ۰.۱ ۰.۳ ۸.۵ ۳۰.۸ ۱۰۹   ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۶.۵ ۵ ۱۱.۳ ۱۰۰ ۰ ۰.۴ ۳.۵ ۹.۷ ۴۸ ۱۰ ۰ ۰
گنجین ۰ ۱.۵ ۲۸ ۱۴ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰.۱ ۵ ۱۰ ۰ ۰ ۰
ارمغان ۰ ۱.۹ ۵۰ ۵.۶ ۰ ۰ ۱.۳ ۲.۴ ۱.۹     ۰ ۱
سپاس ۰ ۷.۶ ۳۳۹ ۱۲ ۱۰۰ ۰ ۰.۱ ۰.۶ ۱۱.۲ ۴۵ ۱ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثامان ۱۱۲.۵ ۲۱.۴ ۳ ۱۷.۴ ۶ −۴.۷ ۰.۵ ۵۵.۶ ۱۰۱.۵ ۴۱۲ ۲۷۵۶ ۴ ۱۵
گلدیرا ۶۶.۶ ۲۷.۱ ۱۴ ۱۶.۹ ۴۵ −۱۵.۷ ۱.۴ ۷۸.۲ ۵۴.۶ ۸۰۳ ۱۰۹۳ ۴ ۱۶
حفارس ۴۰.۲ ۲۳.۲ ۱۱ ۱۸.۹ ۲۶ −۶.۲ ۲.۳ ۱۱۵.۹ ۴۹.۹ ۳۷۳ ۱۶۷۸ ۴ ۱
اسیاتک ۲۸.۳ ۱۱.۲ ۷ ۱۵.۹ ۲۲ −۲.۴ ۱.۹ ۴۲.۶ ۲۲.۳ ۲۱۷ ۳۹۶ ۳ ۰
خدیزل ۲۶.۲ ۸.۴ ۸ ۳۴.۱ ۷۹ ۱۱.۷ ۰.۱ ۱۱.۸ ۱۳۰.۷ ۲۶۷۸ ۷۴۹ ۴ ۵۴
فنورد ۱۵.۳ ۲۰.۳ ۱۱ ۱۴.۷ ۵۲ −۷.۵ ۲.۴ ۶۲.۲ ۲۵.۹ ۲۲۶ ۲۵۸۵ ۴ ۳
زفکا ۱۴.۸ ۱۹.۷ ۹ ۱۴.۸ ۴۲ −۵.۲ ۱.۸ ۵۷.۳ ۳۱.۸ ۱۲۸ ۱۴۴۸ ۵ ۱۵
سلار ۱۳.۶ ۲۲.۱ ۳۴ ۱۴.۳ ۱۲ ۱.۷ ۰.۳ ۳۶.۴ ۱۲۸ ۱۶۸۸ ۲ ۰
بجهرم ۱۱.۳ ۶.۶ ۶ ۲۱.۶ ۱۲ ۱ ۲.۶ ۴۶.۶ ۱۷.۹ ۴۰۶ ۹۴ ۴ ۲۴
خبنیان ۱۰.۶ ۱۸ ۱۴ ۱۷.۴ ۵۵ ۳.۹ ۰.۳ ۲۳.۹ ۸۲.۵ ۴۸۶۹ ۳۲۰ ۲ ۲۲
کتوکا ۷.۹ ۱۲.۱ ۷ ۱۶.۵ ۱۶ −۰.۶ ۲.۵ ۵۸.۳ ۲۳ ۱۶۵ ۴۸۹ ۶ ۱۷
زشریف ۷.۲ ۱۲ ۴ ۱۹.۷ ۴۳ −۳.۱ ۱.۸ ۴۴.۶ ۲۴.۵ ۳۹ ۷۸۴ ۵ ۱۶
ثعتما ۶ ۱۵.۲ ۱۷ ۱۲.۴ ۵ −۰.۳ ۱.۸ ۴۸ ۲۶.۲ ۲۹۳ ۱ ۰
پدرخش ۵.۹ ۹.۶ ۵ ۱۴.۱ ۱۳ −۰.۸ ۲.۲ ۳۷.۷ ۱۷.۵ ۳۷۷ ۴ ۱۰
ولملت ۵.۶ ۹.۵ ۷ ۱۹.۳ ۳۶ −۱.۹ ۲.۲ ۴۲.۷ ۱۹.۵ ۶۳ ۹۷۴ ۵ ۱۹
زفجر ۵.۵ ۲.۱ ۱ ۱۱.۶ ۴۱ ۱.۳ ۱۰.۲ ۲۲.۵ ۲.۲ ۶۰۳ ۱۵۳ ۴ ۱۴
ساربیل ۴.۱ ۱۹.۳ ۵ ۱۵.۸ ۴۲ −۱.۶ ۷.۳ ۱۵۲.۹ ۲۱ ۲۹ ۴۲۷ ۴ ۱۲
خچرخش ۴ ۱۴.۵ ۷ ۱۷.۸ ۸۶ −۰.۶ ۲ ۳۷.۵ ۱۸.۶ ۷۳۴ ۱۰۴۳ ۶ ۱۹
قشیر ۳.۴ ۹.۳ ۵ ۱۳.۸ ۲۳ −۰.۵ ۱.۹ ۳۰.۹ ۱۶.۱ ۱۲۷ ۳۱۸ ۵ ۳۲
غگرجی ۳ ۸.۲ ۴ ۱۸.۲ ۳۵ −۰.۲ ۵ ۶۵.۷ ۱۳.۲ ۲۰۳ ۲۱۳ ۴ ۱۸
وایرا ۲.۸ ۱۳.۱ ۱۴ ۱۹.۳ ۳۵ ۰ ۱.۶ ۵۱.۸ ۳۲.۲ ۵۰۸ ۵۰۸ ۱ ۳۲
کفرآور ۲.۲ ۱۲.۷ ۱۲ ۱۷.۹ ۴۵ −۰.۹ ۳.۳ ۶۲.۳ ۱۸.۹ ۷۴ ۴۷۴ ۳ ۸
کساوه ۱.۶ ۱۲.۲ ۷ ۲۱.۵ ۷۶ ۱.۲ ۰ ۵ ۱۴۴ ۵۸۳ ۴ ۷
ثاصفا ۱.۲ ۱۴.۷ ۱۰ ۱۳ ۱ ۰ ۲.۱ ۵۹.۶ ۲۷.۹ ۸ ۱ ۱۹

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • ساربیل
 • حفارس
 • گلدیرا
 • غگرجی
 • کفرآور
 • فنورد
 • ثاصفا
 • کتوکا
 • زفکا
 • وایرا
 • ثعتما
 • بجهرم
 • زشریف
 • ولملت
 • اسیاتک

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • کساوه
 • خدیزل
 • سلار
 • ثامان
 • خبنیان