در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۹۷ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۸.۶ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۶.۲ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍ ۱.۱۲
 • سرانه خرید حقیقی : ۲۰.۲ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۵ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۳۳
 • نمادهای منفی : ۱۸۴
 • نمادهای صف خرید : ۵۵
 • نمادهای صف فروش : ۴۳
 • ارزش صف‌های خرید : ۴۸۹ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۹۸ میلیارد تومان

امروز روند بازار بورس تهران متعادل و کمی مثبت بود و در نیمه‌ی دوم ساعات کاری، روند متعادل و کمی منفی شد. در نهایت شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن مشابه روز کاری قبلی است.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۵۶.۸ ۱۶.۹ ۱۵ ۱۶.۹ ۸۲ −۱۹.۱ ۱.۶ ۳۹.۵ ۲۵.۴ ۱۲۶۴ ۱۸۳۳ ۳ ۵
خودرو ۵۶.۱ ۹.۳ ۱۲ ۲۰.۴ ۴۴ ۶.۵ ۰.۵ ۲۱.۲ ۴۰.۷ ۱۰۲۱ ۹۸۸ ۳ ۷
فولاد ۴۹.۳ ۱۳.۶ ۱۳ ۱۵.۴ ۹۹ ۲۳.۴ ۰.۳ ۹.۷ ۳۴.۸ ۳۶۳۲ ۹۱۷ ۳ ۵
فملی ۴۹.۲ ۱۷.۳ ۱۴ ۱۵ ۱۱۱ ۲۵.۴ ۰.۲ ۷.۷ ۴۷.۳ ۳۰۶۵ ۱۴۴۷ ۲ ۳
شستا ۴۸.۱ ۸.۹ ۹ ۱۹.۹ ۸۶ −۳ ۱ ۱۹.۹ ۱۹.۹ ۶۶۰ ۱۸۴۶ ۳ ۲
وتجارت ۳۹.۲ ۱۶.۵ ۱۶ ۱۹.۳ ۱۰۵ ۲.۹ ۱.۶ ۳۹.۱ ۲۴.۵ ۱۱۰۶۵ ۱۶۰۱ ۴ ۲
شپنا ۳۴.۴ ۱۳ ۱۵ ۱۴ ۴۸ ۶ ۰.۹ ۲۵.۴ ۲۸.۱ ۱۰۱۵ ۵۱۵ ۳ ۴
حکشتی ۲۴.۷ ۱۱.۷ ۱۱ ۱۸.۳ ۶۹ −۳.۲ ۱.۱ ۲۷.۲ ۲۵.۴ ۱۳۸۸ ۱۴۵۱ ۴ ۲۰
تاصیکو ۲۳.۱ ۲۴.۴ ۱۴ ۱۸ ۸۹ −۱۴ ۲ ۵۷.۱ ۲۸.۱ ۴۶۵ ۱۴۳۸ ۲ ۰
خساپا ۲۱.۵ ۹.۲ ۱۱ ۱۷.۱ ۲۹ ۳.۳ ۱.۵ ۳۳.۴ ۲۲.۱ ۴۳۸ ۲۱۴ ۴ ۱۶
شتران ۱۸.۸ ۱۰.۴ ۱۰ ۱۴.۱ ۶۴ ۷.۲ ۰.۶ ۱۳.۹ ۲۴.۹ ۱۵۹۹ ۴۰۲ ۳ ۱۲
کگل ۱۷.۷ ۱۲.۷ ۱۵ ۲۴ ۱۴۲ ۱.۷ ۰.۳ ۱۰.۲ ۳۲.۱ ۳۳۳۳ ۱۶۷۰ ۳ ۱۴
شبندر ۱۷.۶ ۹.۶ ۱۲ ۱۴.۱ ۶۳ ۷.۶ ۰.۶ ۱۴ ۲۲ ۱۰۳۳ ۵۷۶ ۳ ۱۵
ذوب ۱۳.۸ ۶.۵ ۱۱ ۱۵.۷ ۲۶ ۱.۵ ۰.۹ ۱۵.۹ ۱۷.۳ ۶۳۶ ۲۱۳ ۴ ۱۱
پترول ۱۱.۵ ۶.۲ ۶ ۱۷.۶ ۲۹ −۱.۱ ۰.۵ ۱۴ ۲۷.۱ ۵۵۶ ۴۳۵ ۴ ۱۱
فارس ۱۰.۸ ۱۴.۸ ۱۶ ۱۸.۷ ۱۱۰ ۶.۴ ۰.۲ ۷.۴ ۴۷ ۳۰۴۲ ۱۳۷۹ ۲ ۱۲
اخابر ۹.۷ ۱۰.۱ ۱۳ ۱۵.۸ ۱۶ −۰.۷ ۰.۷ ۲۳.۵ ۳۴.۳ ۲۰۴ ۱۰۷۰ ۵ ۱۲
پارسان ۹.۳ ۹.۹ ۱۹ ۳۴.۲ ۷۸ ۵ ۰.۳ ۲۰.۲ ۶۸.۱ ۱۲۱۹ ۲۲۹ ۳ ۱
تاپیکو ۹.۲ ۱۰.۵ ۱۴ ۱۵ ۴۰ −۳.۲ ۱.۵ ۲۹.۲ ۱۹.۶ ۷۹ ۴۳۱ ۳ ۵
شپدیس ۹.۱ ۹.۸ ۱۵ ۱۳.۵ ۵۰ ۴.۵ ۰.۴ ۱۲ ۲۹.۲ ۷۵۰ ۷ ۳ ۲
شگویا ۹.۱ ۱۰.۹ ۷ ۱۲.۹ ۴۷ −۰.۳ ۱.۱ ۲۱.۳ ۲۰.۲ ۹۹۳ ۵۸۰ ۳ ۸
فخوز ۹ ۶.۹ ۸ ۲۰.۵ ۱۴۷ ۰.۹ ۰.۸ ۶.۳ ۸.۲ ۱۴۱۰ ۱۲۲۸ ۳ ۱۴
شبریز ۷.۷ ۱۱.۵ ۸ ۱۴.۴ ۹۳ ۱.۹ ۰.۷ ۱۴.۳ ۱۹.۷ ۶۵۱ ۳۷۵ ۳ ۲۰
وبصادر ۷.۵ ۸.۸ ۱۱ ۱۳.۹ ۶۴ ۱.۴ ۱.۴ ۱۹.۴ ۱۴.۳ ۶۲۲ ۲۱۵ ۳ ۶
نوری ۶.۹ ۹.۷ ۱۳ ۱۱.۹ ۵۳ −۰.۹ ۱ ۱۷.۱ ۱۶.۸ ۲۷۶ ۷۵۷ ۲ ۴
کاریس ۶.۷ ۴۸.۱ ۲۵ ۱۴.۸ ۱۶۷ −۰.۳ ۰.۸ ۲۱.۳ ۲۶.۳ ۱۰۸۳ ۹۴۶ ۲ ۵
ومعادن ۶.۶ ۵.۳ ۸ ۱۳.۸ ۲۲ −۱ ۰.۵ ۹.۴ ۲۰.۴ ۵۵ ۲۵۱ ۳ ۲۵
وپارس ۵.۶ ۴.۸ ۶ ۱۸.۴ ۱۹ −۰.۸ ۰.۶ ۱۲.۵ ۲۱ ۵۱ ۲۲۵ ۴ ۲۵
وغدیر ۵.۴ ۹.۷ ۱۵ ۱۶ ۶۴ −۱.۲ ۱.۸ ۲۷.۸ ۱۵.۵ ۲۷۹ ۷۷۶ ۳ ۲
کچاد ۵.۳ ۷.۶ ۷ ۱۷ ۹۰ ۲.۷ ۰.۲ ۶ ۲۶.۹ ۱۸۶۹ ۳۳۷ ۳ ۱۳
شیران ۴.۷ ۴ ۶ ۱۵.۲ ۲۲ ۱ ۰.۴ ۷.۲ ۱۶.۷ ۱۷۰ ۲ ۳ ۶۷
شیراز ۴.۷ ۶.۴ ۱۲ ۱۹.۲ ۵۱ ۱.۶ ۰.۴ ۱۱.۵ ۲۷.۵ ۶۷۶ ۱۹۲ ۳ ۹
وامید ۴.۲ ۲۲.۸ ۱۱ ۳۶.۷ ۱۴۳ ۲.۳ ۰ ۲.۴ ۷۶ ۱۳۷۹ ۶۰۹ ۳ ۹
پارس ۴.۱ ۴.۶ ۹ ۲۲.۲ ۹۷ ۰.۶ ۰.۴ ۶.۵ ۱۷.۷ ۷۶۳ ۳۳۰ ۳ ۱۳
اپال ۴.۱ ۳.۶ ۳ ۲۱.۱ ۳۲ −۱.۲ ۱.۱ ۱۲.۸ ۱۲ ۶۰ ۲۰۸ ۳ ۱۲
مبین ۴ ۶ ۱۰ ۲۲.۶ ۶۹ −۰.۳ ۰.۲ ۱۰.۴ ۵۷.۹ ۶۰۲ ۲۵۶ ۲ ۲۲
صبا ۳.۹ ۴.۳ ۷ ۱۷.۲ ۲۲ ۰.۲ ۱.۴ ۱۵.۲ ۱۱.۲ ۱۰۸ ۴۵ ۳ ۲۰
زاگرس ۳.۹ ۶.۲ ۹ ۱۹ ۸۰ ۰.۷ ۰.۸ ۱۲.۴ ۱۵.۵ ۶۴۱ ۴۰۱ ۳ ۱۰
همراه ۳.۷ ۵.۷ ۸ ۱۳.۵ ۲۵ ۰.۹ ۰.۴ ۸.۸ ۲۱.۲ ۱۷۹ ۹ ۴ ۱۰
جم ۳.۱ ۱۴ ۱۰ ۳۷ ۱۶۵ ۰.۲ ۰.۸ ۱۵.۶ ۱۹.۸ ۶۶۶ ۸۱۶ ۳ ۱۳
کاوه ۲.۸ ۱۲.۶ ۷ ۱۵.۱ ۱۰۵ ۱.۶ ۰.۲ ۶.۳ ۲۹.۳ ۵۶۵ ۲۱۰ ۳ ۴
شفن ۲.۷ ۴.۲ ۷ ۱۷ ۲۴ ۰.۳ ۰.۶ ۹.۶ ۱۶.۱ ۲۴۲ ۱۷۳ ۴ ۴
بپاس ۲.۶ ۱۷.۱ ۳۴ ۳۸ ۹۴ ۲.۴ ۰.۲ ۱۳.۸ ۸۸.۶ ۲۴۱۷   ۲ ۱۱
آریا ۲.۵ ۳.۶ ۵ ۱۱.۵ ۴۴ ۰.۳ ۱.۱ ۶.۶ ۶ ۱۷۵ ۱۰۵ ۳ ۱۰
رمپنا ۲.۲ ۷.۶ ۱۱ ۱۳.۹ ۳۵ ۰.۴ ۰.۹ ۱۵.۶ ۱۷.۸ ۲۰۱ ۱۵۷ ۳ ۱۰
شخارک ۲.۱ ۹.۹ ۹ ۱۴.۷ ۷۲ ۱.۴ ۰.۴ ۹.۳ ۲۶ ۳۶۵ ۲۳ ۳ ۵
کگهر ۱.۴ ۶.۲ ۱۳ ۴۶.۹ ۱۷۳ ۰.۳ ۰.۳ ۲.۸ ۱۰.۴ ۶۶۵ ۵۲۰ ۳ ۰
وصندوق ۱.۳ ۹.۳ ۱۴ ۱۷.۷ ۴۳ ۰.۲ ۰.۴ ۱۷ ۳۹ ۹۸ ۸۸ ۴ ۱۹
شکبیر ۰.۲ ۷.۹ ۱۲ ۱۰ ۰ ۰ ۰.۷ ۱۲.۷ ۱۹.۱     ۲ ۱۷
مارون ۰.۱ ۲.۲ ۶ ۹.۲ ۵۳ ۰.۱ ۰.۵ ۱.۸ ۴ ۵۱   ۲ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • خودرو
 • فولاد
 • فملی
 • شستا
 • وتجارت
 • شپنا
 • حکشتی
 • تاصیکو
 • خساپا
 • شتران
 • کگل

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبملت
 • تاصیکو
 • حکشتی
 • تاپیکو
 • شستا
 • وغدیر
 • اپال
 • پترول
 • ومعادن
 • نوری
 • وپارس
 • اخابر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فملی
 • فولاد
 • شبندر
 • شتران
 • خودرو
 • فارس
 • شپنا
 • پارسان
 • شپدیس
 • خساپا
 • وتجارت
 • کچاد

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • حکشتی
 • اخابر
 • پارسان
 • خودرو
 • شستا
 • رمپنا
 • ذوب
 • شیراز
 • زاگرس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • پارسان
 • اپال
 • خودرو
 • شستا
 • شیراز
 • زاگرس
 • وپارس
 • حکشتی
 • اخابر

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ونیرو ۴۱ ۱۱.۴ ۹ ۲۱.۲ ۲۸ −۴.۱ ۱ ۳۷.۹ ۳۹.۱ ۳۹۴ ۹۴۶ ۶ ۰
دانا ۳۳.۷ ۱۱.۹ ۷ ۱۹.۱ ۲۴ −۶.۹ ۱.۵ ۴۵.۶ ۳۰.۲ ۳۲۶ ۲۵۴۵ ۴ ۲۰
وآذر ۳۳.۴ ۱۲.۷ ۸ ۱۷.۳ ۲۲ −۷.۴ ۱.۱ ۳۹.۴ ۳۴.۸ ۲۵ ۱۵۰۴ ۴ ۲۰
فلوله ۳۲.۶ ۱۱.۸ ۹ ۱۸ ۱۶ −۱.۱ ۰.۸ ۳۴.۴ ۴۰.۸ ۷۰۸ ۶۵۳ ۳ ۲۹
وبیمه ۳۱ ۷.۶ ۵ ۲۱.۲ ۲۹ −۱.۴ ۰.۹ ۲۳.۴ ۲۵.۹ ۷۹۷ ۵۴۲ ۵ ۱۶
حفارس ۳۰.۵ ۱۹.۵ ۱۱ ۲۰ ۶۰ −۱۰.۹ ۳.۸ ۱۰۹.۷ ۲۹.۱ ۷۴۹ ۲۴۴۸ ۴ ۱
سصفها ۳۰.۵ ۴.۸ ۵ ۳۵.۱ ۲ ۰.۶ ۰.۴ ۲۰.۱ ۵۶ ۳۱۷ ۱۹ ۴ ۱۸
شسینا ۲۹.۴ ۷ ۹ ۱۸.۶ ۲ ۰.۲ ۰.۵ ۱۸ ۳۴.۹ ۱۷۳ ۷۰ ۶ ۳
اسیاتک ۲۶.۸ ۱۴.۴ ۷ ۱۶ ۷۰ ۴.۱ ۲.۶ ۵۳.۶ ۲۰.۳ ۱۴۵۱ ۸۳۱ ۳ ۰
خکاوه ۲۳.۵ ۳۴.۹ ۲۲ ۱۳.۱ ۳ −۰.۷ ۱.۱ ۹۳.۴ ۸۴.۶   ۳۴۴ ۲ ۳۲
وخارزم ۲۲.۹ ۸.۹ ۱۰ ۱۸.۷ ۱۵ −۲ ۱ ۲۸.۸ ۳۰.۱ ۱۷۳ ۴۴۷ ۴ ۲
فپنتا ۲۱.۵ ۱۲.۳ ۸ ۱۵.۱ ۳۴ −۳.۳ ۰.۸ ۲۶.۸ ۳۲.۵ ۹۹۳ ۲۶۵۴ ۴ ۱۵
غدشت ۲۰.۱ ۱۹.۲ ۱۱ ۱۸.۹ ۷۵ ۱۳.۷ ۰.۲ ۱۷.۴ ۷۶.۴ ۴۸۳۴ ۱۸۴ ۵ ۱۵
کدما ۱۹.۴ ۹ ۷ ۱۴.۷ ۱۱ −۲.۱ ۱.۴ ۲۸.۲ ۲۰.۴ ۱۸ ۱۰۶۲ ۵ ۹
پارتا ۱۹.۴ ۱۰.۳ ۶ ۱۵.۸ ۵۲ ۲.۷ ۰.۴ ۱۶ ۳۸.۲ ۲۱۵۲ ۱۸۷۱ ۴ ۱
کالا ۱۸.۲ ۶.۹ ۸ ۲۰.۱ ۳۶ −۵.۵ ۰.۹ ۲۰.۶ ۲۴.۱ ۱۸۰ ۳۰۲۳ ۴ ۵۶
شلعاب ۱۷.۸ ۸ ۹ ۱۵.۸ ۵ ۱ ۰.۶ ۱۹ ۳۰.۱ ۴۸۱   ۴ ۲۹
ختوقا ۱۶.۳ ۹.۲ ۸ ۱۸.۱ ۲۹ −۳.۹ ۱.۵ ۳۱.۸ ۲۱.۶ ۱۷۹ ۷۱۱ ۶ ۱۷
کاما ۱۵.۴ ۷.۸ ۸ ۱۶.۱ ۱۵ −۲ ۱ ۲۱.۷ ۲۲.۵ ۸۰ ۷۰۲ ۵ ۶
ورنا ۱۵.۱ ۱۰.۲ ۱۴ ۱۸.۳ ۹ ۰.۸ ۰.۸ ۳۰.۴ ۳۷.۸ ۲۵۵ ۵۱ ۵ ۶
ثفارس ۱۴ ۱۲.۹ ۱۶ ۱۹.۵ ۷۳ ۸.۹ ۰.۵ ۱۹.۹ ۳۶.۸ ۴۷۶۰ ۳۴۰ ۵ ۱
خمهر ۱۳.۹ ۱۸.۱ ۷ ۱۶.۱ ۵۶ −۷.۸ ۳.۸ ۷۵ ۲۰   ۲۶۰۹ ۵ ۲۳
ثشرق ۱۳.۵ ۱۶.۸ ۱۱ ۱۶.۳ ۱۱ −۱.۵ ۱.۷ ۶۳.۹ ۳۶.۹   ۳۷۸ ۶ ۱۲
تکنو ۱۳.۵ ۶.۹ ۷ ۲۲.۱ ۲۵ −۲.۹ ۱.۲ ۲۴.۵ ۲۱.۲ ۲۳۰ ۱۰۰۷ ۵ ۵
خکمک ۱۳.۱ ۸.۱ ۸ ۱۹.۹ ۱۵ −۱.۲ ۱ ۲۶.۸ ۲۸.۱ ۱۳۷ ۷۸۸ ۴ ۲۵
وساپا ۱۲.۴ ۹.۴ ۱۳ ۱۵.۶ ۲ −۰.۱ ۰.۸ ۲۴.۵ ۳۲.۳ ۷۷ ۴۷ ۵ ۱۲
کماسه ۱۲.۴ ۹.۷ ۱۳ ۱۷.۳ ۳۲ ۳.۱ ۰.۶ ۱۹.۵ ۳۵.۲ ۱۱۷۱ ۲۲۷ ۶ ۱۰
وسدید ۱۱.۷ ۲۴.۴ ۱۷ ۱۴.۹ ۴۶ −۵ ۲.۹ ۹۳ ۳۲.۶ ۲۰۲ ۱۷۴۸ ۱ ۲۵
های وب ۱۰.۸ ۶ ۶ ۱۷.۳ ۲۲ ۰.۷ ۰.۶ ۱۴.۵ ۲۲.۹ ۳۸۳ ۲۰۴ ۳ ۲۱
سیلام ۱۰.۵ ۶.۴ ۸ ۲۱.۶ ۳ ۰.۳ ۰.۴ ۱۶.۵ ۴۶.۷ ۱۱۱ ۰ ۵ ۴۳
شمواد ۱۰.۲ ۲۲.۲ ۲۰ ۱۳ ۵ −۰.۵ ۱ ۵۴.۵ ۵۵.۳   ۵۶۰ ۲ ۷
ثبهساز ۱۰.۱ ۵ ۶ ۱۳.۶ ۲۶ ۲.۱ ۱.۶ ۱۵.۴ ۹.۵ ۷۸۵ ۸۵ ۵ ۸
کسرا ۱۰ ۷.۲ ۷ ۲۴ ۳۰ −۱.۸ ۰.۵ ۲۱.۲ ۴۲.۶ ۱۵۱ ۲۳۶۸ ۵ ۲۴
خپویش ۹.۸ ۱۱ ۱۲ ۱۵.۸ ۲۱ ۲ ۱ ۲۹.۶ ۲۹.۶ ۴۰۳ ۲۹ ۴ ۰
بترانس ۹.۶ ۶ ۷ ۱۶.۹ ۱۳ −۰.۳ ۱.۳ ۲۰.۶ ۱۵.۶ ۱۵۴ ۲۶۱ ۴ ۱۰
قنقش ۹.۶ ۱۵.۷ ۲۸ ۱۵.۶ ۲ −۰.۲ ۰.۴ ۳۱.۹ ۸۱.۴   ۲۲۳ ۱ ۴۲
فلامی ۹.۴ ۸.۳ ۷ ۱۵.۶ ۱۳ −۰.۴ ۰.۶ ۱۸.۱ ۳۲.۴ ۱۹۱ ۲۷۵ ۵ ۶
وملی ۹.۴ ۱۰.۹ ۱۰ ۱۴.۸ ۵۲ ۲.۹ ۱.۲ ۲۵.۹ ۲۱.۲ ۶۵۴ ۵۱۲ ۵ ۱۸
بجهرم ۹.۲ ۸.۲ ۶ ۲۳.۷ ۴۱ ۱.۷ ۱.۴ ۳۶.۸ ۲۵.۹ ۲۷۵۲ ۳۴۷ ۴ ۲۴
وتوس ۹.۱ ۱۰.۹ ۹ ۱۵.۹ ۲۴ −۲.۱ ۱ ۲۸ ۲۷.۷ ۲۶ ۷۰۸ ۶ ۱۱
خمحور ۹ ۸.۹ ۷ ۱۸.۶ ۴۷ ۱.۵ ۰.۷ ۲۰.۲ ۲۸.۲ ۷۲۸ ۳۴۱ ۵ ۱۰
بکام ۸.۸ ۷.۷ ۶ ۱۹.۱ ۷ −۰.۶ ۱.۷ ۳۶.۲ ۲۱.۱   ۵۸۶ ۵ ۹
فاسمین ۸.۸ ۷.۱ ۸ ۲۰.۸ ۳۰ −۰.۶ ۰.۴ ۱۷.۵ ۴۰.۷ ۱۷۲ ۵۴۰ ۳ ۱۴
خصدرا ۸.۷ ۷.۹ ۹ ۲۹.۵ ۱ ۰.۱ ۱.۷ ۶۰.۴ ۳۶.۵ ۴۶   ۲ ۲۰
ثشاهد ۸.۶ ۱۳.۵ ۱۴ ۱۱.۴ ۳۵ −۲.۳ ۹.۸ ۱۱۸.۳ ۱۲.۱ ۳۱۴ ۸۸۶ ۵ ۰
کطبس ۸.۴ ۹.۳ ۸ ۱۵.۵ ۲۰ −۱.۵ ۱.۲ ۲۵.۲ ۲۱.۱ ۴۰ ۱۹۲ ۵ ۱۵
غاذر ۸.۳ ۸.۴ ۶ ۱۵ ۰ ۰ ۱.۳ ۲۸ ۲۲ ۶ ۱ ۳ ۲۳
سقاین ۸.۱ ۷.۶ ۷ ۱۵.۸ ۷ ۰.۴ ۰.۸ ۱۹.۳ ۲۴.۸ ۱۲۶ ۳۵ ۳ ۱
سکارون ۷.۹ ۱۸.۹ ۱۵ ۱۴.۵ ۲۰ ۱ ۰.۸ ۴۱ ۵۳.۳ ۴۳۱ ۲۶۸ ۳ ۰
لپارس ۷.۷ ۷.۸ ۸ ۱۷.۶ ۸ −۰.۶ ۱ ۲۴.۹ ۲۴.۹ ۱ ۲۹۹ ۴ ۶

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ونیرو
 • دانا
 • وآذر
 • فلوله
 • وبیمه
 • حفارس
 • سصفها
 • شسینا
 • اسیاتک
 • خکاوه
 • وخارزم
 • فپنتا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حفارس
 • خمهر
 • وآذر
 • دانا
 • کالا
 • وسدید
 • ونیرو
 • ختوقا
 • فپنتا
 • تکنو
 • شپترو
 • ثشاهد

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • غدشت
 • ثفارس
 • اسیاتک
 • کماسه
 • وملی
 • پارتا
 • سشرق
 • شاملا
 • خاهن
 • ثبهساز
 • خپویش
 • ثامان

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • پلوله
 • حفارس
 • ثامان
 • غدشت
 • سکارون
 • غشصفا
 • خمهر
 • شاملا
 • ثشرق

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • دفرا
 • سمازن
 • سصفها
 • سغدیر
 • دپارس
 • قهکمت
 • تایرا
 • ساروم
 • سخوز

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۵۲۱.۳ ۸۴.۹ ۶۸ ۱۳.۶ ۱۲۴ −۹.۵ ۰.۸ ۷۷.۵ ۱۰۱.۴ ۱۰۶۳۴ ۹۳۸۵ ۰ ۰
اعتماد ۳۰۰.۱ ۱۰۰.۴ ۱۳۴ ۱۲.۹ ۱۳۳ −۷۰.۶ ۰.۸ ۸۲ ۹۸.۸ ۹۶۳۶ ۱۴۶۵۱ ۰ ۰
ثبات ۲۶۰.۲ ۲۹۰.۷ ۲۹۶ ۱۹.۲ ۱۷۶ −۳۵.۲ ۲ ۱۶۳.۱ ۸۰.۵ ۱۷۶۱۶ ۲۰۵۵۴ ۰ ۰
فیروزا ۱۸۷ ۲۶۶.۷ ۱۸۲ ۱۴.۴ ۱۷۷ ۱۳.۸ ۰.۴ ۵۱.۴ ۱۴۰.۷ ۱۱۴۸۹ ۲۶۴۲۶ ۰ ۰
یاقوت ۱۸۶.۴ ۴۰.۳ ۳۹ ۱۲.۴ ۱۰۲ −۴۴.۸ ۰.۸ ۴۵.۷ ۵۵.۱ ۵۵۹۸ ۹۰۴۷ ۰ ۰
سپر ۱۶۹ ۲۰۹.۲ ۱۴۳ ۱۵.۱ ۱۸۱ −۱.۷ ۰.۶ ۴۶.۷ ۸۲.۲ ۲۱۷۷۹ ۱۷۱۲۷ ۰ ۰
فردا ۱۶۶.۲ ۶۳۵.۳ ۳۷۴ ۲۵ ۱۹۴ −۷.۲ ۳.۵ ۱۴۴.۳ ۴۱.۵ ۱۴۲۹۷ ۳۲۸۸۶ ۰ ۰
کمند ۱۶۳.۷ ۸۶.۶ ۶۰ ۱۵.۲ ۹۳ −۸۹.۹ ۱.۸ ۱۶۶.۸ ۹۴.۹ ۳۸۷۴ ۲۴۱۷۰ ۰ ۱
کیان ۱۶۲.۵ ۶۹.۷ ۵۳ ۱۳.۱ ۱۳۸ −۴۵.۳ ۱.۵ ۶۵.۳ ۴۲.۲ ۵۹۵۳ ۱۱۲۱۷ ۰ ۰
همای ۱۲۷.۵ ۴۰.۷ ۴۶ ۱۳.۸ ۳۸ ۹.۲ ۰.۴ ۶۴.۲ ۱۴۸ ۴۷۵۵ ۴۸۴۲ ۰ ۱
آکورد ۸۹.۴ ۹۴.۳ ۶۲ ۱۲.۶ ۱۵۵ −۲۱.۷ ۲.۵ ۷۲.۶ ۲۸.۶ ۸۳۴۷ ۸۹۰۱ ۰ ۰
داریک ۶۹.۹ ۴۹.۷ ۴۰ ۱۳.۸ ۱۱۱ −۰.۵ ۰.۶ ۴۹.۶ ۷۹.۷ ۳۵۰۶ ۷۸۲۰ ۰ ۰
سپیدما ۵۲ ۱۰۱.۶ ۲۳۴ ۱۲.۴ ۱۷۱ ۱.۵ ۰.۸ ۳۳ ۴۱.۵ ۱۱۲۶۷ ۷۲۶۷ ۰ ۰
تصمیم ۴۶.۸ ۱۴۴.۴ ۱۳۲ ۱۳ ۱۷۹ −۳.۸ ۱.۲ ۴۲.۹ ۳۴.۶ ۱۹۹۳۳ ۱۴۵۶۷ ۰ ۰
صایند ۳۵.۷ ۳۲.۲ ۵۵ ۱۵ ۴۸ −۱۲.۹ ۰.۶ ۶۳ ۱۰۲.۵ ۳۴۸ ۷۴۷۴ ۰ ۰
گنجینه ۳۰.۲ ۸۳۸.۴ ۳۲۵ ۶۰ ۲۰۰ ۰ ۰.۳ ۶.۸ ۲۵ ۳۰۱۵۴ ۱۵۰۶۶ ۰ ۱
دارا ۱۹.۹ ۳۹۰.۷ ۱۹۰ ۲۲.۲ ۱۸۸ −۲.۱ ۱۰.۴ ۱۷۱.۴ ۱۶.۵ ۱۷۶۴۹ ۹۸۵۶ ۰ ۰
کارین ۱۹.۶ ۱۱۰.۷ ۱۰۸ ۱۷ ۱۲۶ −۴.۲ ۱.۲ ۱۴۹.۲ ۱۲۶.۲ ۱۰۱۷۸ ۲۸۸۱ ۰ ۲
هامرز ۱۴.۸ ۱۲۹.۸ ۲۷۲ ۱۹.۳ ۱۷۲ −۲.۸ ۲ ۸۰.۷ ۴۰ ۳۷۷۷ ۲۸۳۲ ۰ ۱
پارند ۱۱.۴ ۳۶.۹ ۱۲۶ ۱۲.۸ ۷۱ −۲ ۰.۷ ۵۲ ۷۸.۵ ۱۵۰۷ ۱۲۵۷ ۰ ۱
مانی ۱۰ ۳۷.۶ ۳۲ ۱۳.۲ ۸۶ −۴.۴ ۱.۵ ۶۵.۴ ۴۴.۱ ۶۹۶ ۳۲۳۳ ۰ ۰
سپاس ۶.۵ ۱۶۷.۲ ۳۳۹ ۲۰.۵ ۱۴۵ −۳.۲ ۹.۸ ۲۸۳.۵ ۲۸.۹ ۱۵۵۵ ۳۱۵۵ ۰ ۰
آسامید ۶.۴ ۶۶.۷ ۱۲۰ ۱۱.۶ ۲۲ ۰.۴ ۰.۶ ۱۱۰.۳ ۱۷۸.۷ ۴۴۱ ۲۵۰ ۰ ۰
امین یکم ۵.۲ ۱۹.۸ ۳۶ ۱۱.۷ ۵۱ −۰.۹ ۰.۸ ۳۲.۱ ۳۸.۸ ۸۷۸ ۱۷۶۲ ۰ ۱
یارا ۳.۵ ۳۸.۱ ۷۳ ۱۹ ۶۵ −۱.۳ ۰.۹ ۹۳.۸ ۱۰۳.۶ ۲۳۰ ۶۰۱ ۰ ۰
خاتم ۲.۳ ۲۵.۵ ۴۳ ۱۲.۳ ۷۴ −۱.۵ ۱.۶ ۴۵.۳ ۲۸.۶ ۱۰۱ ۱۶۰۷ ۰ ۰
ارمغان ۰.۱ ۵.۶ ۵۰ ۱۳.۶ ۱۲ ۰ ۰.۶ ۱۲ ۱۸.۵   ۱۰ ۰ ۱
گنجین ۰.۱ ۳۱.۳ ۲۸ ۱۰ ۹۹ ۰.۱ ۰ ۰.۵ ۴۶.۹ ۹۳   ۰ ۰
سخند ۰ ۱ ۵ ۱۰ ۱۰۰ ۰ ۰.۳ ۰.۵ ۱.۸ ۵ ۳ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وپاسار ۳۵.۵ ۱۷ ۱۳ ۵۹.۵ ۱۱۷ ۲۲.۵ ۰.۲ ۲۶.۴ ۱۱۵.۸ ۱۰۶۶۳ ۲۳۷۶ ۳ ۶
فگستر ۱۴.۶ ۸ ۴ ۱۶.۳ ۳ −۰.۲ ۱.۶ ۳۱.۱ ۱۹.۹ ۸۵ ۱۵۳ ۵ ۹
خزامیا ۸۵ ۱۲ ۱۱ ۱۹.۷ ۱۷ ۴.۲ ۰.۶ ۳۱.۸ ۴۹.۵ ۱۱۱۵ ۳۴۷ ۵ ۲۴
وآیند ۵۸.۵ ۲۲.۶ ۱۸ ۲۳.۳ ۵۷ −۱۹.۲ ۱.۷ ۹۰.۱ ۵۴.۵ ۱۴۳۳ ۳۲۹۴ ۱ ۰
دانا ۳۳.۷ ۱۱.۹ ۷ ۱۹.۱ ۲۴ −۶.۹ ۱.۵ ۴۵.۶ ۳۰.۲ ۳۲۶ ۲۵۴۵ ۴ ۲۰
ونوین ۳۲.۷ ۳۶.۸ ۱۷ ۲۳.۸ ۹۱ −۱۶.۱ ۷.۸ ۲۷۵.۶ ۳۵.۴ ۱۱۲۵ ۳۸۰۱ ۴ ۱
ثعمرا ۳۱.۸ ۱۲.۶ ۱۲ ۱۷.۵ ۱۵ ۴.۸ ۰.۶ ۲۸.۳ ۴۸.۸ ۹۵۲   ۶ ۰
خبهمن ۳۰.۵ ۷.۵ ۹ ۲۲.۱ ۴۶ ۱۰.۱ ۰.۳ ۱۳.۴ ۵۱.۵ ۱۳۱۶ ۲۷۰ ۴ ۱۳
اسیاتک ۲۶.۸ ۱۴.۴ ۷ ۱۶ ۷۰ ۴.۱ ۲.۶ ۵۳.۶ ۲۰.۳ ۱۴۵۱ ۸۳۱ ۳ ۰
تاصیکو ۲۳.۱ ۲۴.۴ ۱۴ ۱۸ ۸۹ −۱۴ ۲ ۵۷.۱ ۲۸.۱ ۴۶۵ ۱۴۳۸ ۲ ۰
غدشت ۲۰.۱ ۱۹.۲ ۱۱ ۱۸.۹ ۷۵ ۱۳.۷ ۰.۲ ۱۷.۴ ۷۶.۴ ۴۸۳۴ ۱۸۴ ۵ ۱۵
کدما ۱۹.۴ ۹ ۷ ۱۴.۷ ۱۱ −۲.۱ ۱.۴ ۲۸.۲ ۲۰.۴ ۱۸ ۱۰۶۲ ۵ ۹
پارتا ۱۹.۴ ۱۰.۳ ۶ ۱۵.۸ ۵۲ ۲.۷ ۰.۴ ۱۶ ۳۸.۲ ۲۱۵۲ ۱۸۷۱ ۴ ۱
وسپهر ۱۷.۵ ۸.۲ ۶ ۱۶.۷ ۶۷ −۱۰.۳ ۵ ۳۴.۷ ۷ ۱۸۶ ۱۱۲۴ ۶ ۱۸
ونیکی ۱۷.۴ ۷.۴ ۶ ۲۱.۲ ۶۲ ۲ ۰.۶ ۱۵.۹ ۲۷.۴ ۷۸۷ ۷۲۶ ۳ ۱۴
فروژ ۱۶.۷ ۲۱.۴ ۷ ۱۵.۵ ۶۵ −۱.۶ ۲.۲ ۶۵.۱ ۳۰.۱ ۲۳۲۵ ۱۲۴۹ ۳ ۴
زفکا ۱۵.۷ ۱۶.۶ ۹ ۱۹.۱ ۶۸ −۹.۱ ۲ ۵۰.۳ ۲۴.۹ ۱۵۰ ۱۴۲۹ ۵ ۱۵
خبنیان ۱۴.۳ ۱۹.۸ ۱۴ ۲۰.۱ ۴۳ ۵.۸ ۰.۲ ۲۸.۸ ۱۵۳.۵ ۲۹۷۴ ۱۲۱ ۲ ۲۲
وبانک ۱۴ ۱۲.۷ ۱۲ ۲۰.۶ ۱۰۶ −۶.۲ ۱.۹ ۲۹.۳ ۱۵.۳ ۷۰۴ ۱۳۰۴ ۲ ۱۹
خمهر ۱۳.۹ ۱۸.۱ ۷ ۱۶.۱ ۵۶ −۷.۸ ۳.۸ ۷۵ ۲۰   ۲۶۰۹ ۵ ۲۳
درهآور ۱۳.۸ ۱۳ ۱۲ ۱۸.۲ ۲۸ −۲.۱ ۱.۴ ۴۶ ۳۲.۴ ۳۰۹ ۵۰۲ ۴ ۵
ثشرق ۱۳.۵ ۱۶.۸ ۱۱ ۱۶.۳ ۱۱ −۱.۵ ۱.۷ ۶۳.۹ ۳۶.۹   ۳۷۸ ۶ ۱۲
کمینا ۱۲.۴ ۲۰.۲ ۱۷ ۲۳.۸ ۷۶ −۳.۹ ۱.۷ ۷۳.۲ ۴۴.۱ ۴۶۶ ۶۷۸۰ ۲ ۱۵
سلار ۱۰.۸ ۱۷.۱ ۳۴ ۲۶.۱ ۱۳ ۱.۳ ۰.۳ ۵۲.۸ ۱۷۰.۸ ۶۷۴ ۸۷ ۲ ۰
سیلام ۱۰.۵ ۶.۴ ۸ ۲۱.۶ ۳ ۰.۳ ۰.۴ ۱۶.۵ ۴۶.۷ ۱۱۱ ۰ ۵ ۴۳
قنقش ۹.۶ ۱۵.۷ ۲۸ ۱۵.۶ ۲ −۰.۲ ۰.۴ ۳۱.۹ ۸۱.۴   ۲۲۳ ۱ ۴۲
فلامی ۹.۴ ۸.۳ ۷ ۱۵.۶ ۱۳ −۰.۴ ۰.۶ ۱۸.۱ ۳۲.۴ ۱۹۱ ۲۷۵ ۵ ۶
بجهرم ۹.۲ ۸.۲ ۶ ۲۳.۷ ۴۱ ۱.۷ ۱.۴ ۳۶.۸ ۲۵.۹ ۲۷۵۲ ۳۴۷ ۴ ۲۴
بخاور ۷.۶ ۹.۹ ۹ ۱۶.۵ ۱۹ −۱.۱ ۱.۶ ۳۴.۸ ۲۲ ۱۷۴ ۴۳۴ ۵ ۰
سیمرغ ۷.۲ ۶.۱ ۹ ۱۳.۴ ۱۶ −۰.۲ ۰.۴ ۱۰.۵ ۲۴.۸ ۶۱ ۱۶۷ ۴ ۰
وفتخار ۷.۱ ۸.۴ ۹ ۱۸.۶ ۲۴ −۰.۳ ۲ ۳۸.۷ ۱۹.۵ ۷۱۳ ۵۰۲ ۲ ۱۵
شاملا ۶.۶ ۱۷.۳ ۱۶ ۱۹.۵ ۴۲ ۲.۳ ۰.۳ ۲۸ ۱۰۴.۹ ۸۶۱ ۱۱۹ ۴ ۱
ساینا ۶.۴ ۷.۴ ۶ ۱۴.۶ ۸ −۰.۵ ۱.۵ ۲۵ ۱۶.۲   ۱۲۷ ۶ ۱۴
ولملت ۶.۲ ۱۲.۴ ۷ ۱۹ ۵۲ −۱.۵ ۱.۷ ۴۱.۶ ۲۴.۷ ۲۲۴ ۴۷۸ ۵ ۱۹
دعبید ۵.۹ ۸.۹ ۸ ۱۹.۴ ۵۱ ۰.۷ ۰.۳ ۱۴.۷ ۴۹.۸ ۶۰۸ ۵۵۳ ۴ ۴۴
غشصفا ۵.۵ ۱۸.۶ ۶ ۱۶.۷ ۴۱ −۲.۳ ۳.۴ ۸۶ ۲۵.۵   ۵۷۴ ۴ ۲۱
داوه ۵.۲ ۱۵.۳ ۷ ۱۳.۱ ۲۴ −۱.۲ ۲.۶ ۵۷.۱ ۲۱.۹   ۶۲۲ ۵ ۸
تیپیکو ۴.۸ ۷.۸ ۸ ۳۱.۳ ۴۱ ۱.۵ ۰.۳ ۲۱.۶ ۷۲.۷ ۳۴۳ ۶۴ ۳ ۱۵
توریل ۴.۷ ۱۲.۴ ۶ ۱۶ ۴۴ −۰.۲ ۳.۱ ۵۸.۹ ۱۹ ۴۶۶ ۵۶۲ ۵ ۱۹
زقیام ۴.۶ ۴.۹ ۴ ۲۴.۳ ۱۰ ۰.۴ ۰.۳ ۱۴.۱ ۴۱.۱ ۱۰۲ ۳۸ ۵ ۱۰
ساروج ۴.۶ ۹.۶ ۶ ۴۳.۲ ۶۵ −۱.۵ ۰.۶ ۴۲.۹ ۷۴.۶ ۱۸۲ ۱۰۹۷ ۳ ۲
سخاش ۴.۵ ۱۰.۷ ۵ ۱۵.۳ ۱۵ ۰.۵ ۱.۴ ۳۵.۶ ۲۴.۹ ۲۰۲ ۶۲ ۳ ۱۲
سشرق ۴.۳ ۸.۳ ۸ ۲۵.۶ ۵۷ ۲.۵ ۰.۳ ۱۴.۵ ۵۱.۴ ۶۱۲ ۴ ۴ ۱۱
غنیلی ۳.۹ ۱۱.۲ ۹ ۹۳.۱ ۰ ۰ ۰.۳ ۱۲۳.۸ ۴۵۳.۸     ۵ ۱۸
فزرین ۳.۶ ۹.۲ ۶ ۱۸.۸ ۶۷ ۲.۲ ۰.۳ ۱۰.۸ ۳۳.۱ ۵۷۰ ۹۲ ۵ ۱۶
سصوفی ۳.۵ ۱۳.۱ ۸ ۱۷.۳ ۸۷ ۱ ۰.۴ ۱۵ ۴۰.۵ ۱۰۰۹ ۵۱۱ ۳ ۸
سمتاز ۳.۳ ۵۸.۳ ۴۵ ۲۴.۲ ۸۶ ۲.۸ ۰.۳ ۶۰.۶ ۲۱۰ ۲۸۷۵   ۱ ۲
غگرجی ۳.۳ ۵.۱ ۴ ۱۸.۲ ۲۴ ۰.۲ ۱.۸ ۲۲.۳ ۱۲.۵ ۲۵۰ ۱۵۵ ۴ ۱۸
سغدیر ۳.۲ ۱۲.۵ ۷ ۳۴.۹ ۲۹ ۰.۲ ۲ ۱۰۶.۵ ۵۳.۲ ۱۴۷ ۱۸۸ ۵ ۰
سفانو ۲.۷ ۹.۶ ۶ ۲۶.۱ ۴۳ ۰.۸ ۰.۵ ۲۷.۶ ۵۱.۵ ۳۲۶ ۸۲ ۴ ۱۱

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • ونوین
 • سپرمی
 • سغدیر
 • وآیند
 • غشصفا
 • خمهر
 • کمینا
 • فروژ
 • ثشرق
 • توریل
 • تاصیکو
 • داوه
 • اسیاتک
 • زفکا
 • درهآور

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • غنیلی
 • سمتاز
 • سلار
 • خبنیان
 • دروز
 • وپاسار
 • شاملا
 • پلوله
 • قنقش
 • غدشت
 • ساروج
 • تیپیکو
 • پشاهن
 • خبهمن
 • سفانو

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲ همت و با توجه به پایین بودن فاکتور بازیگر، مشابه ارزش ظاهری معاملات است. حجم معاملات نسبت به هفته‌های اخیر کاهش پیدا کرده که با توجه به تعطیلات تا حدی طبیعی است اما به هر حال افت حجم مقدمه‌ی ریزش قیمت‌ها است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۶۶ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۳ است.

کدهای حقوقی امروز خرید نسبتاً خوبی داشتند و در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۱۱ درصد با قدرت حقوقی ۱.۶۶ و در عموم بازار نیز مثبت ۴ درصد با قدرت حقوقی ۱.۱۳ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۵ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۲ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۶.۶ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰.۲ و در شاخص‌سازها به ۱۰.۴ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۳۴۰ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۰.۷ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۹۴ و سرانه‌ی خرید حدود ۷۹ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به مثبت ۲۴۱ و مثبت ۶۱ افزایش پیدا کرد. 

برآیند تحلیل با ۳ روش فوق این است که در روزهای آینده با توجه به ثبات حجم معاملات ۴۰۰ نماد منتخب روی ۲.۲ الی ۲.۴ همت که کمی بالاتر از کف‌های حجمی شهریور است و نزدیک شدن فاکتور بازیگر به ارقام زیر ۱۰ و در کنار آن بهبود تراز صندوق‌های ثابت و همین‌طور بهبود قدرت ورود حقوقی و حقیقی در عموم نمادها، شاخص با شیب کمی افت پیدا می‌کند. دقت کنید که نقطه تعادل شاخص با ارزش فعلی معاملات روزانه، حدود ۲ میلیون و شاخص هم وزن ۷۰۰ هزار واحدی است. اگر حجم‌های روزهای بعدی بالاتر باشد، طبعاً‌ نقطه تعادل بالاتر می‌رود. با انتشار اخبار منفی ممکن است شاخص ریزش شارپ تا عدد ۱.۹ میلیون واحد داشته باشد اما بدون اخبار منفی، ریزش تا زیر ۲ میلیون واحد چندان محتمل نیست.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: