در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۹۷ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۷.۳ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۹ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۱.۱۳
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۲ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۶ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۱۱
 • نمادهای منفی : ۲۱۰
 • نمادهای صف خرید : ۴۹
 • نمادهای صف فروش : ۴۱
 • ارزش صف‌های خرید : ۴۴۷ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۸۳ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران نزولی اما با شیب بسیار کم بود. شاخص کل حدود ۳ هزار واحد کاهش پیدا کرد و شاخص هم وزن پس از افزایش ابتدای روز، در نهایت روی عدد ۷۹۳ واحد بالاتر از روز قبل ایستاد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خودرو ۶۹.۹ ۱۱.۱ ۱۲ ۱۹.۹ ۴۰ ۴.۴ ۰.۶ ۲۷.۴ ۴۴.۴ ۱۱۵۳ ۱۳۱۱ ۳ ۶
وتجارت ۵۷.۲ ۲۰.۴ ۱۶ ۲۲.۴ ۱۲۴ ۱۲ ۰.۹ ۳۱.۵ ۳۵.۳ ۱۰۲۶۷ ۲۰۸۷ ۴ ۲
فملی ۵۶.۸ ۱۸.۷ ۱۳ ۱۶.۵ ۱۳۴ ۱۴.۸ ۰.۳ ۹.۹ ۳۵.۵ ۴۱۱۱ ۲۷۷۱ ۲ ۱
فولاد ۴۵.۵ ۱۱ ۱۴ ۱۳.۷ ۸۷ ۲۳ ۰.۴ ۹.۸ ۲۳.۳ ۳۱۲۰ ۶۳۶ ۳ ۵
شستا ۴۳.۳ ۹ ۱۰ ۱۹.۳ ۸۷ −۲.۳ ۱.۳ ۲۲.۲ ۱۶.۸ ۱۰۴۶ ۱۰۰۳ ۳ ۱
شپنا ۳۸ ۱۲.۴ ۱۵ ۱۴.۴ ۹۰ ۱۲.۶ ۰.۵ ۱۲.۴ ۲۵.۸ ۱۶۷۰ ۹۸۱ ۳ ۱
وبملت ۳۴.۹ ۱۳.۲ ۱۵ ۱۵.۳ ۶۷ ۱۰.۷ ۰.۷ ۲۰.۹ ۳۲ ۱۹۰۵ ۷۱۳ ۳ ۶
خساپا ۲۵.۴ ۹.۳ ۱۲ ۱۷.۱ ۴۵ ۶.۳ ۱.۱ ۲۴.۵ ۲۳.۱ ۹۸۶ ۱۷۴ ۴ ۱۶
ذوب ۲۲.۲ ۸.۱ ۱۲ ۱۷.۵ ۴۱ ۱.۱ ۰.۸ ۱۸.۶ ۲۴.۶ ۸۵۱ ۶۶۸ ۴ ۱۳
شبندر ۲۰.۳ ۹.۶ ۱۲ ۱۴.۳ ۶۶ ۱۲.۴ ۰.۵ ۱۱.۷ ۲۲.۷ ۱۶۱۳ ۱۵۱ ۳ ۱۴
شتران ۱۷.۹ ۷.۵ ۱۰ ۱۶.۴ ۷۰ ۷.۷ ۰.۶ ۱۱.۲ ۱۹.۵ ۱۱۳۳ ۳۰۶ ۳ ۱۰
شپدیس ۱۶.۳ ۱۳.۵ ۱۵ ۱۷.۸ ۶۷ ۱۰.۹ ۰.۲ ۱۳.۲ ۵۷ ۱۳۵۸ ۷ ۳ ۱
حکشتی ۱۵ ۸.۳ ۱۲ ۱۵.۴ ۱۸ −۰.۸ ۱ ۲۲.۷ ۲۱.۹ ۲۴۹ ۳۵۰ ۴ ۲۱
پترول ۱۲.۱ ۵.۶ ۷ ۱۶.۷ ۲۳ −۱.۸ ۰.۶ ۱۳.۴ ۲۱.۳ ۱۵۶ ۴۶۳ ۴ ۱۲
شیران ۹.۴ ۵.۱ ۶ ۱۷.۵ ۳۴ ۲.۸ ۰.۳ ۸.۱ ۳۰.۲ ۲۷۳ ۵۶ ۴ ۶۶
بپاس ۹.۴ ۳۱.۶ ۳۶ ۳۵.۵ ۸۲ ۷.۷ ۰.۶ ۸۵.۹ ۱۴۲.۶ ۷۶۹۲   ۲ ۱۲
نوری ۸.۹ ۱۱.۹ ۱۳ ۱۱.۹ ۷۵ ۲.۶ ۰.۵ ۱۲.۱ ۲۴.۴ ۱۵۴۴ ۶۸۶ ۳ ۳
رمپنا ۸.۵ ۱۲.۷ ۱۵ ۱۸ ۴۵ −۳ ۲ ۴۶.۷ ۲۳.۱ ۲۰۰ ۳۴۰ ۳ ۹
وبصادر ۸.۵ ۸ ۱۱ ۱۴.۵ ۴۱ −۱.۳ ۲.۲ ۲۷.۳ ۱۲.۵ ۲۱۹ ۲۹۹ ۳ ۶
کگل ۸.۳ ۸.۷ ۱۵ ۱۸.۹ ۱۳۰ ۲.۳ ۰.۲ ۴.۶ ۲۵.۳ ۱۲۹۱ ۴۶۲ ۳ ۱۳
وغدیر ۷.۸ ۱۰.۷ ۱۵ ۱۸.۱ ۹۶ ۳.۸ ۰.۵ ۱۱.۹ ۲۵.۸ ۸۱۲ ۳۱۰ ۳ ۱
اخابر ۷.۳ ۱۰.۸ ۱۴ ۱۳.۶ ۲۲ ۱.۵ ۰.۸ ۲۲.۲ ۲۷.۱ ۷۶۳ ۲۶ ۵ ۱۱
ومعادن ۷.۲ ۵ ۹ ۱۴.۸ ۱۰۲ −۰.۴ ۰.۴ ۵.۲ ۱۲.۵ ۸۶۰ ۴۲۶ ۳ ۲۴
پارسان ۶.۳ ۱۱ ۱۹ ۲۲.۳ ۱۰۹ ۰.۱ ۱ ۲۲.۳ ۲۱.۴ ۵۷۴ ۴۷۸ ۴ ۰
شبریز ۶.۲ ۶.۷ ۸ ۱۷.۲ ۶۱ ۳.۷ ۰.۴ ۸.۹ ۲۱.۸ ۹۲۹ ۱۴ ۳ ۱۹
فارس ۵.۸ ۱۱.۷ ۱۵ ۱۳.۵ ۸۲ ۴.۱ ۰.۳ ۸.۳ ۲۶.۸ ۲۲۱۳ ۳۵۰ ۲ ۱۳
شگویا ۴.۹ ۴ ۷ ۱۶.۲ ۳۱ ۰.۵ ۰.۶ ۸.۳ ۱۴ ۴۸۷ ۱۷۲ ۳ ۸
همراه ۴.۷ ۵.۹ ۸ ۱۶ ۳۹ ۱.۸ ۰.۲ ۷.۵ ۳۴.۳ ۶۰۹ ۰ ۴ ۹
شیراز ۴.۴ ۷.۸ ۱۲ ۱۷.۶ ۶۲ ۱.۹ ۰.۵ ۱۱.۹ ۲۵.۹ ۴۶۰ ۹۳ ۳ ۸
کچاد ۴.۳ ۴.۵ ۷ ۱۸.۸ ۸۶ ۰.۱ ۰.۳ ۵.۸ ۲۰.۸ ۴۷۴ ۴۳۷ ۳ ۱۳
صبا ۴.۱ ۴.۸ ۱۰ ۱۵.۴ ۲۵ ۰.۸ ۱ ۱۲.۶ ۱۲.۲ ۲۲۸ ۲۱ ۳ ۱۷
وپارس ۳.۹ ۵.۵ ۶ ۱۳.۹ ۱۳ −۰.۵ ۰.۸ ۱۲.۴ ۱۶   ۱۲۸ ۴ ۲۴
فخوز ۳.۹ ۳.۴ ۹ ۱۶.۶ ۸۴ ۲.۲ ۰.۹ ۵.۹ ۶.۷ ۴۵۱ ۵۶۴ ۳ ۱۴
تاپیکو ۳.۸ ۹.۹ ۱۴ ۱۲.۷ ۲۳ ۰.۶ ۱.۱ ۲۳.۷ ۲۰.۷ ۲۴۳ ۱۵۰ ۳ ۶
شخارک ۳.۴ ۷ ۹ ۳۰.۳ ۸۴ ۰.۸ ۰.۵ ۱۶.۲ ۳۵.۴ ۴۵۲ ۵۱۸ ۴ ۵
زاگرس ۳.۲ ۶.۳ ۹ ۱۳.۴ ۵۹ −۰.۹ ۰.۵ ۹.۱ ۱۷.۹ ۲۴۱ ۲۸۱ ۳ ۸
شفن ۳ ۳.۸ ۷ ۱۷.۲ ۲۴ ۰.۳ ۰.۴ ۷.۴ ۱۸.۸ ۱۶۳ ۲۲۷ ۴ ۴
مبین ۳ ۶.۲ ۱۰ ۲۱.۷ ۴۳ ۰.۴ ۰.۲ ۱۱.۷ ۵۳.۲ ۸۶۰ ۱۳۸ ۲ ۲۲
کگهر ۲.۹ ۹.۵ ۱۳ ۶۱.۴ ۱۶۶ ۰.۴ ۰.۶ ۱۴.۴ ۲۳.۹ ۸۶۶ ۵۵۲ ۳ ۰
هرمز ۲.۶ ۷.۷ ۵ ۱۶.۳ ۴۵ ۰.۲ ۰.۵ ۱۴.۵ ۲۷.۳ ۱۶۹ ۱۷۲ ۴ ۱۲
آریا ۲.۶ ۳ ۵ ۱۲ ۲۱ ۰.۱ ۱.۱ ۶.۶ ۶.۱ ۳۲۸ ۵۶ ۳ ۹
وامید ۲.۵ ۱۳.۸ ۱۱ ۲۴.۷ ۱۲۲ ۱.۵ ۰.۲ ۶.۴ ۴۱.۸ ۵۶۶ ۱۵۲ ۳ ۹
وصندوق ۲.۴ ۸.۹ ۱۴ ۳۱.۱ ۹۷ ۱.۴ ۰.۲ ۹.۴ ۵۹.۴ ۳۱۳ ۱۱۳ ۴ ۱۹
کاوه ۲.۴ ۶.۴ ۷ ۲۷.۸ ۸۸ ۲.۱ ۰.۱ ۴.۷ ۳۲.۳ ۴۱۲ ۱۰ ۳ ۳
تاصیکو ۲.۲ ۵.۸ ۱۳ ۲۴ ۸۴ ۰.۶ ۰.۹ ۱۴.۵ ۱۶.۹ ۳۰۵ ۳۲۵ ۲ ۰
اپال ۱.۷ ۲.۵ ۳ ۱۷.۷ ۴۳ −۰.۷ ۱.۵ ۷.۹ ۵.۲   ۲۳۲ ۳ ۱۲
جم ۱.۵ ۵.۵ ۱۱ ۴۲.۷ ۱۵۱ ۰.۴ ۰.۱ ۳.۲ ۲۷.۲ ۴۳۴ ۲۸۹ ۳ ۲۰
پارس ۱.۵ ۴.۳ ۹ ۱۴.۸ ۷۱ ۰.۱ ۰.۶ ۶.۴ ۱۰ ۲۸۸ ۱۲۳ ۳ ۱۲
کاریس ۱.۵ ۱۷ ۲۴ ۱۲.۲ ۱۵۳ ۰.۱ ۱.۴ ۱۱.۷ ۸.۵ ۵۸۷ ۵۵۹ ۲ ۴
شکبیر ۰.۴ ۸.۵ ۱۲ ۱۰.۲ ۰ ۰ ۰.۸ ۱۵.۱ ۱۹.۳     ۲ ۱۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خودرو
 • وتجارت
 • فملی
 • فولاد
 • شستا
 • شپنا
 • وبملت
 • خساپا
 • ذوب
 • شبندر
 • شتران
 • شپدیس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • رمپنا
 • شستا
 • پترول
 • وبصادر
 • زاگرس
 • حکشتی
 • اپال
 • وپارس
 • ومعادن
 • مارون
 • شکبیر
 • پارسان

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فولاد
 • فملی
 • شپنا
 • شبندر
 • وتجارت
 • شپدیس
 • وبملت
 • شتران
 • بپاس
 • خساپا
 • خودرو
 • فارس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • رمپنا
 • خودرو
 • اخابر
 • خساپا
 • شستا
 • حکشتی
 • ذوب
 • شخارک
 • کاوه

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شخارک
 • کاوه
 • خودرو
 • شستا
 • کچاد
 • رمپنا
 • ذوب
 • شیران
 • خساپا

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

شلعاب ۴۰.۶ ۱۱.۵ ۸ ۱۷.۷ ۹ −۳.۲ ۰.۷ ۳۰.۵ ۴۲.۳ ۵۶ ۱۱۱۱ ۴ ۳۳
ونیرو ۳۳.۲ ۱۱.۸ ۹ ۱۸.۳ ۴۲ −۱.۶ ۱ ۳۱.۵ ۳۲.۲ ۵۷۳ ۷۸۶ ۶ ۰
شسینا ۳۳ ۹.۳ ۹ ۱۸.۵ ۳ ۰.۳ ۰.۶ ۲۴ ۴۲.۴ ۱۵۱ ۱۶۳ ۶ ۱
پارتا ۲۰.۶ ۱۲ ۵ ۱۶.۷ ۵۵ ۳.۴ ۰.۲ ۱۵.۶ ۷۸.۲ ۳۷۰۱ ۹۹۸ ۴ ۸
سصفها ۱۹.۷ ۵.۴ ۶ ۳۳.۳ ۳ ۰.۶ ۰.۴ ۲۲.۴ ۵۵.۱ ۵۸۴ ۱۵ ۴ ۱۶
ثشاهد ۱۸.۴ ۱۳.۳ ۱۴ ۱۲.۳ ۱۵ −۲.۷ ۲.۵ ۵۰.۴ ۱۹.۹   ۵۴۳ ۵ ۰
سآبیک ۱۷.۷ ۳۵.۶ ۵ ۱۷.۴ ۱۸۷ ۱.۲ ۱.۷ ۱۱.۸ ۷ ۴۲۹۳ ۵۳۰۹ ۴ ۱
ورنا ۱۷.۶ ۱۴ ۱۵ ۱۵.۳ ۲۸ ۰.۶ ۱.۱ ۳۶.۷ ۳۲.۸ ۶۸۴ ۲۴۱ ۶ ۷
کالا ۱۷.۲ ۸.۳ ۸ ۱۶.۳ ۳۳ ۰.۶ ۰.۷ ۱۸ ۲۷.۳ ۱۰۶۳ ۳۶۳ ۴ ۵۶
غدشت ۱۷.۱ ۱۰.۹ ۱۱ ۱۷.۴ ۹ −۰.۳ ۱.۷ ۴۶.۱ ۲۷.۹ ۳۰۵ ۲۹۶ ۵ ۱۸
کماسه ۱۷.۱ ۱۱.۳ ۱۳ ۱۹.۲ ۴۴ ۲.۵ ۰.۷ ۲۵.۷ ۳۶.۸ ۱۶۴۷ ۸۲۱ ۶ ۱۰
قنقش ۱۶.۶ ۳۷.۱ ۴۰ ۱۴ ۱۸ ۳ ۰.۲ ۵۰.۸ ۲۹۶.۷ ۱۵۰۰   ۱ ۴۱
کدما ۱۶.۲ ۸.۲ ۷ ۱۵.۴ ۱۴ −۱.۸ ۱.۶ ۲۸.۷ ۱۷.۶ ۱۲۵ ۱۰۱۰ ۵ ۱۲
کاما ۱۵.۲ ۷.۵ ۹ ۱۶ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۷.۵ ۳۳.۴ ۶ ۵۱ ۵ ۷
فلوله ۱۴.۸ ۲۱ ۹ ۱۵.۱ ۵۹ −۶.۶ ۳.۱ ۷۱.۶ ۲۲.۸ ۵۲۶ ۱۹۳۱ ۳ ۳۳
وتوس ۱۴.۶ ۱۲.۴ ۹ ۱۷.۴ ۵۰ −۶ ۱.۴ ۳۴.۸ ۲۴.۳ ۳۳۲ ۲۲۴۰ ۶ ۱۲
تکنو ۱۴.۴ ۷.۱ ۷ ۲۴.۷ ۴۸ −۵.۶ ۱.۴ ۲۹.۲ ۲۱ ۲۱۸ ۱۲۵۷ ۴ ۱۰
ثفارس ۱۴.۳ ۱۳.۶ ۱۶ ۱۷.۹ ۴۸ ۶.۵ ۰.۹ ۳۲.۸ ۳۷.۳ ۳۳۸۸ ۱۱۷ ۵ ۱
خپویش ۱۲.۸ ۱۴.۳ ۱۲ ۱۷.۵ ۱۱ −۰.۹ ۱.۷ ۶۰.۱ ۳۴.۵ ۱۳۵ ۳۹۷ ۴ ۰
خکمک ۱۲.۸ ۷.۳ ۸ ۱۷.۴ ۱۴ ۱.۷ ۰.۷ ۱۷.۶ ۲۵.۷ ۳۳۷ ۳۳ ۴ ۲۵
وسدید ۱۲.۶ ۲۶ ۱۶ ۱۶.۲ ۴۴ −۵.۴ ۲.۲ ۹۳.۴ ۴۳.۲ ۹۸ ۱۳۷۱ ۱ ۲۹
وملی ۱۲.۳ ۱۰.۱ ۹ ۱۵.۹ ۸ −۰.۸ ۱ ۲۹ ۲۹.۱ ۴۵ ۹۴۷ ۵ ۱۸
وخارزم ۱۱.۷ ۹.۵ ۱۰ ۱۵.۹ ۲۵ −۲.۱ ۱.۱ ۲۷.۵ ۲۴ ۸۴ ۳۵۹ ۴ ۳
کطبس ۱۱.۵ ۱۰ ۸ ۱۵.۹ ۲۱ −۲.۴ ۱.۱ ۲۸.۴ ۲۶.۳ ۲ ۳۴۰ ۵ ۱۹
وساپا ۱۱.۵ ۹.۴ ۱۴ ۱۶.۱ ۲ −۰.۱ ۱ ۲۹.۱ ۲۸.۲ ۵۱ ۳۶ ۵ ۱۴
ثبهساز ۱۱.۳ ۵ ۶ ۱۴.۹ ۱۲ −۰.۴ ۱.۹ ۱۹.۲ ۹.۹ ۱۶۹ ۱۲۳ ۵ ۸
ختوقا ۱۰.۹ ۹ ۹ ۱۶.۵ ۵ ۰.۱ ۱ ۲۷.۳ ۲۸ ۱۷۵ ۲۲۳ ۶ ۱۷
غاذر ۱۰.۹ ۷.۲ ۶ ۱۵.۹ ۹ ۰.۸ ۰.۹ ۱۹.۸ ۲۱.۶ ۴۴۶ ۳۹ ۳ ۲۳
خمحور ۱۰.۶ ۷ ۷ ۲۰.۸ ۱۶ −۰.۵ ۰.۸ ۲۲.۶ ۲۶.۷ ۲۰۲ ۲۶۷ ۵ ۱۴
سیمرغ ۹.۸ ۹.۷ ۹ ۱۵.۴ ۷ −۰.۲ ۰.۹ ۲۴.۶ ۲۸.۱ ۸۰ ۱۰۲ ۴ ۰
های وب ۹.۸ ۵.۶ ۶ ۱۹.۷ ۳۵ −۲.۴ ۰.۶ ۱۴.۷ ۲۳.۹ ۱۷۵ ۷۲۰ ۳ ۲۲
خپارس ۹.۶ ۶.۳ ۷ ۱۹.۶ ۲۳ −۱ ۱.۳ ۲۳.۹ ۱۸.۸ ۳۱۳ ۲۲۸ ۳ ۲۷
بورس ۹.۲ ۸.۷ ۱۰ ۱۴.۶ ۳۰ −۱.۵ ۰.۹ ۱۹.۷ ۲۲.۱ ۳۰۴ ۳۵۳ ۴ ۱۸
آسیا ۹.۲ ۹.۱ ۹ ۱۷ ۳۲ −۱.۴ ۱.۱ ۲۴.۸ ۲۲.۷ ۱۹۵ ۷۲۷ ۴ ۱۷
اسیاتک ۹.۱ ۸.۶ ۷ ۱۴.۹ ۴۷ ۳.۷ ۱.۲ ۲۱ ۱۷.۷ ۵۶۷ ۱۵۰ ۳ ۱
بکام ۹.۱ ۵.۲ ۶ ۲۶.۸ ۳ ۰ ۰.۶ ۲۰.۳ ۳۶.۳ ۴۸ ۱۳۳ ۵ ۳۲
شپترو ۸.۷ ۱۰.۵ ۱۰ ۱۸.۶ ۱۳ −۱.۱ ۱.۴ ۴۱.۱ ۲۹.۶ ۳۵ ۵۴۵ ۳ ۱۵
وآذر ۸.۷ ۵.۹ ۸ ۱۷.۶ ۵ −۰.۳ ۰.۷ ۱۶.۱ ۲۴.۷ ۱۸ ۱۸۱ ۴ ۲۰
خمهر ۸.۴ ۸.۶ ۷ ۱۷.۹ ۲ ۰.۱ ۰.۸ ۲۶.۵ ۳۲.۶ ۸۷ ۲۶ ۵ ۲۵
برکت ۸.۳ ۵.۷ ۷ ۱۵ ۲۶ −۲.۱ ۰.۷ ۱۲ ۱۷.۷   ۲۰۹۹ ۵ ۱۸
فاسمین ۸.۳ ۷.۱ ۸ ۱۹.۸ ۵۰ −۲.۹ ۰.۹ ۱۹.۹ ۲۱.۵ ۱۰۵ ۵۹۹ ۳ ۱۵
تپکو ۸.۲ ۹.۹ ۹ ۱۸.۴ ۳۶ ۳ ۰.۵ ۲۰.۶ ۳۷.۷ ۷۴۱   ۲ ۲۴
بترانس ۸.۱ ۷.۴ ۸ ۱۶.۳ ۲۷ ۱ ۰.۹ ۱۸.۳ ۲۱.۵ ۱۹۹ ۱۹۰ ۴ ۱۰
قشهد ۸.۱ ۱۱.۷ ۱۲ ۱۵.۴ ۳ ۰.۱ ۰.۷ ۲۸.۵ ۴۰.۹ ۸۷ ۴۳ ۵ ۵
فاراک ۷.۸ ۵.۹ ۶ ۱۸.۵ ۲۰ −۱.۲ ۰.۶ ۱۵.۷ ۲۵.۹ ۹۵ ۴۶۴ ۵ ۱۴
فجر ۷.۸ ۱۰.۳ ۱۱ ۲۵.۸ ۳۴ ۲.۲ ۰.۸ ۳۶.۹ ۴۶ ۶۰۵ ۵۰ ۳ ۲
شپلی ۷.۶ ۱۲.۸ ۱۴ ۱۵.۶ ۱۹ ۱.۴ ۰.۶ ۲۶.۷ ۴۴.۹ ۴۶۳ ۲ ۳ ۱۷
دانا ۷.۵ ۶.۶ ۷ ۱۶.۴ ۶ ۰.۴ ۰.۵ ۱۵.۶ ۲۸.۷ ۱۱۲   ۴ ۲۲
فپنتا ۷.۴ ۱۷.۳ ۷ ۱۵ ۵۳ −۳.۹ ۴.۱ ۷۲.۵ ۱۷.۶   ۹۸۵ ۴ ۲۲
شفارا ۷.۳ ۳۷.۱ ۱۳ ۱۹.۲ ۶۹ −۵ ۱.۲ ۹۸.۳ ۸۰.۱   ۱۶۷۶ ۳ ۱۶

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شلعاب
 • ونیرو
 • شسینا
 • پارتا
 • سصفها
 • ثشاهد
 • سآبیک
 • ورنا
 • کالا
 • غدشت
 • کماسه
 • قنقش

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • فلوله
 • وتوس
 • تکنو
 • وسدید
 • شفارا
 • فپنتا
 • شلعاب
 • فاسمین
 • سکارون
 • ثشاهد
 • کپشیر
 • شاملا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثفارس
 • اسیاتک
 • سمازن
 • پارتا
 • قنقش
 • تپکو
 • کماسه
 • ثاخت
 • سپاها
 • فجر
 • زکوثر
 • ثاصفا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شفارا
 • فلوله
 • فپنتا
 • سفار
 • البرز
 • پکرمان
 • ثاخت
 • کساوه
 • خریخت

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • اتکام
 • سصفها
 • دپارس
 • مداران
 • بکام
 • دتماد
 • فجر
 • کخاک
 • تکنو

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۷۵.۹ ۸۴ ۶۶ ۱۳.۴ ۱۳۳ −۱۲۴.۷ ۱.۷ ۹۱.۵ ۵۴.۶ ۱۴۰۷۳ ۱۱۸۱۲ ۰ ۰
اعتماد ۳۳۳.۳ ۱۵۹.۸ ۱۳۷ ۱۲.۹ ۱۶۰ ۵ ۰.۸ ۷۴ ۹۲.۴ ۲۹۸۷۳ ۱۲۵۶۶ ۰ ۰
یاقوت ۲۷۲.۱ ۶۷.۱ ۳۷ ۱۲.۱ ۱۱۲ −۲۱.۷ ۰.۸ ۶۶.۵ ۷۸.۸ ۱۰۸۵۸ ۱۲۵۲۹ ۰ ۰
سپر ۱۹۸.۹ ۲۴۶.۸ ۱۳۱ ۱۴.۹ ۱۸۱ ۵.۱ ۰.۵ ۴۷.۵ ۱۰۴ ۳۶۵۷۱ ۲۵۳۸۷ ۰ ۰
ثبات ۱۸۸ ۲۲۴.۳ ۲۹۸ ۱۴.۸ ۱۶۱ −۱۴.۲ ۱.۱ ۱۳۲.۲ ۱۲۱.۸ ۱۳۱۴۸ ۱۷۶۵۲ ۰ ۰
همای ۱۵۸.۷ ۴۶.۶ ۴۶ ۱۳.۶ ۵۳ −۶۳.۸ ۰.۷ ۸۳.۶ ۱۱۶.۶ ۲۱۰۰ ۹۲۹۰ ۰ ۱
سپیدما ۱۴۸.۳ ۲۷۶.۱ ۲۲۸ ۱۴.۱ ۱۹۱ −۵.۴ ۲.۴ ۵۲.۲ ۲۱.۴ ۳۴۶۶۷ ۱۲۰۰۵ ۰ ۰
کمند ۱۳۹.۸ ۶۹.۸ ۶۸ ۱۵.۴ ۱۰۸ −۱۲.۶ ۰.۸ ۸۸.۹ ۱۱۴.۱ ۹۹۱۸ ۸۲۰۶ ۰ ۱
کیان ۱۲۷.۸ ۵۵.۵ ۵۱ ۱۲.۸ ۱۱۹ −۱۴.۲ ۱ ۵۶.۴ ۵۸.۳ ۹۸۹۰ ۶۴۱۸ ۰ ۰
فیروزا ۱۰۶.۲ ۱۴۵.۲ ۱۷۶ ۱۴ ۱۵۸ ۰.۶ ۰.۴ ۶۱.۷ ۱۳۷.۲ ۷۶۴۴ ۶۹۶۱ ۰ ۰
هامرز ۸۰.۹ ۲۹۷.۶ ۲۷۴ ۴۱.۸ ۱۸۵ −۵.۹ ۱.۴ ۲۱۱.۶ ۱۴۶.۲ ۳۵۹۲۰ ۱۵۵۴۵ ۰ ۱
آکورد ۷۵.۸ ۸۶.۶ ۶۰ ۱۱.۸ ۱۱۹ ۷.۶ ۰.۷ ۷۰ ۹۶.۲ ۱۶۳۴۶ ۵۹۱۹ ۰ ۰
داریک ۷۱.۶ ۵۰.۳ ۴۲ ۱۲.۹ ۹۷ −۳۰.۸ ۱.۷ ۸۰.۵ ۴۷.۶ ۳۸۴۶ ۸۳۳۴ ۰ ۰
صایند ۶۷.۱ ۶۲.۶ ۵۶ ۱۵ ۱۱۴ −۳۲.۴ ۱.۳ ۸۶.۵ ۶۶.۴ ۷۳۲۹ ۲۷۱۸۸ ۰ ۰
پارند ۶۴.۳ ۱۲۸.۹ ۱۲۶ ۱۶.۹ ۱۵۸ −۱۳ ۱.۲ ۹۷.۱ ۸۱.۲ ۶۳۱۶ ۹۵۲۹ ۰ ۱
آسامید ۵۹.۲ ۴۰۸ ۱۰۵ ۱۷.۷ ۱۸۷ ۰.۵ ۰.۶ ۷۵.۷ ۱۲۸.۱ ۱۳۸۶۲ ۱۰۹۸۵ ۰ ۰
فردا ۳۵.۵ ۴۲۲.۲ ۳۷۵ ۱۵ ۱۹۴ −۰.۶ ۱.۲ ۴۴.۷ ۳۶.۴ ۳۴۰۳۴ ۵۷۶۵ ۰ ۰
تصمیم ۳۴ ۱۰۷.۷ ۱۲۵ ۱۳ ۱۷۲ −۴ ۱.۵ ۴۵.۴ ۳۰.۴ ۶۸۰۴ ۷۷۹۸ ۰ ۰
خاتم ۱۹.۳ ۱۹۹.۱ ۳۹ ۱۴.۹ ۱۲۲ ۱۱.۳ ۰.۲ ۶۲.۲ ۳۷۵.۹ ۸۷۲۴ ۶۱۵۹ ۰ ۰
کارین ۱۹.۱ ۱۳۰.۱ ۹۹ ۱۶.۵ ۱۷۵ −۱.۳ ۱.۱ ۵۵ ۴۹.۱ ۸۰۷۳ ۴۳۵۰ ۰ ۱
امین یکم ۱۷ ۳۹.۱ ۳۵ ۱۴.۵ ۱۱۸ −۲.۵ ۰.۷ ۴۰ ۶۱.۳ ۲۹۱۵ ۳۷۶۶ ۰ ۱
گنجینه ۱۱.۸ ۴۷۰.۲ ۲۷۷ ۲۵ ۱۸۶ −۱.۲ ۱.۷ ۱۷۴.۹ ۱۰۴.۳ ۱۰۳۵۵ ۵۷۷۳ ۰ ۰
مانی ۷.۲ ۲۸.۴ ۳۲ ۱۲.۳ ۷۰ ۱.۳ ۰.۵ ۳۲.۶ ۶۴.۶ ۳۱۷۶ ۹۴۳ ۰ ۰
یارا ۴.۲ ۵۶.۸ ۷۱ ۱۴ ۱۳۳ −۱.۳ ۱.۸ ۶۴.۴ ۳۶.۸ ۲۱۴۰ ۱۱۴۲ ۰ ۰
دارا ۳ ۱۰۵.۹ ۱۹۰ ۱۵.۶ ۱۷۴ −۰.۳ ۱.۹ ۵۵ ۲۸.۹ ۲۴۱۵ ۹۱۱ ۰ ۰
سپاس ۱.۲ ۹۳.۷ ۳۴۶ ۱۱.۸ ۱۷۶ ۰.۱ ۰.۵ ۱۸ ۳۶.۱ ۵۵۵ ۱۰۳۸ ۰ ۰
گنجین ۰.۴ ۶۱.۲ ۲۵ ۸.۶ ۹۹ ۰.۱ ۰.۴ ۲۹.۶ ۸۳.۵ ۲۴۹ ۱۱۷ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۵.۸ ۵ ۱۴.۳ ۱۰۰ −۰.۱ ۱۱.۳ ۱۳.۶ ۱.۲ ۷ ۱۰۸ ۰ ۰
ارمغان ۰ ۱.۶ ۴۸ ۸.۸ ۰ ۰ ۱.۷ ۳.۸ ۲.۳     ۰ ۱

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

بکابل ۴۲.۵ ۳۲.۸ ۲۲ ۱۸.۳ ۷۲ −۱۶.۴ ۱.۸ ۹۲.۵ ۵۲.۴ ۱۸۱۲ ۲۳۹۴ ۴ ۰
وپاسار ۲۹.۴ ۲۷.۷ ۱۲ ۳۳.۱ ۱۱۹ ۱۹.۳ ۰.۲ ۲۰.۵ ۹۸.۸ ۶۸۱۱ ۱۵۷۶ ۳ ۶
پارتا ۲۰.۶ ۱۲ ۵ ۱۶.۷ ۵۵ ۳.۴ ۰.۲ ۱۵.۶ ۷۸.۲ ۳۷۰۱ ۹۹۸ ۴ ۸
بتهران ۱۷.۸ ۱۳ ۱۲ ۲۹.۱ ۴۲ −۶.۲ ۱.۴ ۶۵.۵ ۴۷.۱ ۱۶۷ ۱۷۳۳ ۳ ۰
غدشت ۱۷.۱ ۱۰.۹ ۱۱ ۱۷.۴ ۹ −۰.۳ ۱.۷ ۴۶.۱ ۲۷.۹ ۳۰۵ ۲۹۶ ۵ ۱۸
ودانا ۱۶.۷ ۴۵.۵ ۲۱ ۲۰.۶ ۸۹ −۱۰.۱ ۲ ۱۲۵.۱ ۶۱.۳ ۶۰۵ ۳۱۱۳ ۳ ۶
قنقش ۱۶.۶ ۳۷.۱ ۴۰ ۱۴ ۱۸ ۳ ۰.۲ ۵۰.۸ ۲۹۶.۷ ۱۵۰۰   ۱ ۴۱
کدما ۱۶.۲ ۸.۲ ۷ ۱۵.۴ ۱۴ −۱.۸ ۱.۶ ۲۸.۷ ۱۷.۶ ۱۲۵ ۱۰۱۰ ۵ ۱۲
وتوس ۱۴.۶ ۱۲.۴ ۹ ۱۷.۴ ۵۰ −۶ ۱.۴ ۳۴.۸ ۲۴.۳ ۳۳۲ ۲۲۴۰ ۶ ۱۲
تکنو ۱۴.۴ ۷.۱ ۷ ۲۴.۷ ۴۸ −۵.۶ ۱.۴ ۲۹.۲ ۲۱ ۲۱۸ ۱۲۵۷ ۴ ۱۰
کیسون ۱۳.۸ ۱۲.۷ ۱۳ ۲۱.۱ ۲۸ −۳.۳ ۱.۵ ۵۲.۲ ۳۶ ۱۳۴ ۸۸۵ ۲ ۱۱
وهنر ۱۱.۹ ۱۶.۲ ۱۷ ۱۷ ۴۹ ۳.۵ ۰.۶ ۲۹.۹ ۴۹.۴ ۲۳۸۷ ۵۹۶ ۳ ۸
ثغرب ۱۱.۸ ۹.۹ ۷ ۱۴ ۲۳ −۲.۷ ۱.۹ ۳۲.۴ ۱۶.۸   ۵۴۹ ۶ ۱۸
کتوکا ۱۱.۷ ۱۰.۳ ۷ ۱۶.۱ ۴۹ −۳.۸ ۱.۶ ۲۹.۳ ۱۷.۸ ۳۳۶ ۱۵۹۴ ۶ ۲۴
سخواف ۱۱.۶ ۱۲.۹ ۱۰ ۱۷.۹ ۲۷ −۳.۲ ۱.۴ ۴۳.۷ ۳۰.۳   ۱۰۴۴ ۲ ۰
ثرود ۱۰.۹ ۱۱.۷ ۸ ۱۶.۶ ۲۴ −۲.۲ ۱.۵ ۳۸.۴ ۲۵.۹ ۲۱۷ ۱۲۱۳ ۶ ۲۰
بالاس ۱۰.۵ ۸.۳ ۸ ۱۶.۳ ۱۳ ۱.۳ ۰.۳ ۱۴.۹ ۴۸ ۶۶۶   ۴ ۳
ثعتما ۸.۸ ۱۷.۹ ۱۹ ۱۵.۸ ۱۲ −۱.۱ ۰.۴ ۳۶.۱ ۹۰.۶   ۱۰۶۱ ۱ ۰
شپترو ۸.۷ ۱۰.۵ ۱۰ ۱۸.۶ ۱۳ −۱.۱ ۱.۴ ۴۱.۱ ۲۹.۶ ۳۵ ۵۴۵ ۳ ۱۵
سلار ۸.۱ ۶۶.۵ ۳۵ ۱۴ ۱۰ −۰.۸ ۰.۶ ۱۳۹.۹ ۲۵۲   ۸۰۷ ۲ ۰
پخش ۸ ۹.۳ ۵ ۲۵.۳ ۷۱ ۰.۸ ۰.۲ ۱۵.۳ ۹۴.۱ ۸۰۹ ۱۲۰۷ ۵ ۱۶
فپنتا ۷.۴ ۱۷.۳ ۷ ۱۵ ۵۳ −۳.۹ ۴.۱ ۷۲.۵ ۱۷.۶   ۹۸۵ ۴ ۲۲
سقاین ۷ ۵.۷ ۸ ۱۶.۶ ۹ ۰.۶ ۰.۵ ۱۲.۷ ۲۳.۴ ۲۰۷ ۱۳ ۳ ۰
ساینا ۶.۹ ۱۲.۱ ۶ ۱۳.۴ ۱۵ −۱ ۲.۱ ۴۱.۳ ۲۰ ۲۰ ۵۱۳ ۶ ۱۹
خکار ۶.۲ ۷.۴ ۵ ۱۷.۵ ۰ ۰ ۱.۷ ۳۱.۵ ۱۸.۹     ۵ ۲۳
سکارون ۶ ۴۰.۹ ۱۴ ۱۱.۶ ۹۸ −۲.۸ ۲.۲ ۶۲.۵ ۲۸.۸ ۱۴۸۲ ۲۱۵۵ ۳ ۱
مفاخر ۵.۶ ۵.۹ ۶ ۱۵.۴ ۳۱ ۰.۷ ۰.۴ ۱۰.۱ ۲۲.۵ ۵۹۱ ۵۲۳ ۶ ۶
ولصنم ۵ ۶.۷ ۵ ۱۸.۹ ۳ −۰.۱ ۱.۷ ۳۰.۲ ۱۸.۱   ۴۹ ۶ ۲۲
ثنظام ۴.۵ ۱۸.۵ ۱۶ ۲۵.۱ ۰ ۰ ۱.۴ ۱۰۵.۷ ۷۵.۴   ۲۰ ۳ ۱۲
داوه ۴.۲ ۱۱ ۵ ۱۵.۵ ۳۰ −۱.۳ ۴.۷ ۶۸.۱ ۱۴.۴   ۶۳۸ ۵ ۱۵
کصدف ۴ ۱۳.۳ ۱۵ ۱۲.۷ ۹ ۰.۲ ۰.۳ ۲۰.۳ ۵۹ ۱۳۰ ۱۰۶ ۱ ۲۷
تیپیکو ۴ ۹.۵ ۸ ۲۸ ۱۱۲ ۰ ۰.۵ ۱۶.۹ ۳۵.۲ ۳۶۴ ۷۳۸ ۳ ۱۴
فاما ۴ ۱۰.۴ ۷ ۱۹.۴ ۴۲ ۰.۸ ۰.۲ ۱۶.۹ ۷۰.۴ ۴۱۰ ۲۱۴ ۵ ۱۴
سمازن ۳.۹ ۲۲.۷ ۸ ۲۶ ۹۰ ۳.۵ ۰.۱ ۱۲.۷ ۱۰۱.۳ ۶۹۴   ۴ ۶
حرهشا ۳.۷ ۱۹.۹ ۱۸ ۱۲.۵ ۱ ۰ ۱.۴ ۵۶.۱ ۴۱.۲ ۳۰   ۱ ۵
غبهار ۳.۴ ۱۵.۵ ۷ ۱۶.۳ ۱۷ −۰.۶ ۱.۶ ۵۶.۶ ۳۵.۸   ۵۸۸ ۳ ۲۱
وبیمه ۳.۴ ۵.۷ ۴ ۱۵ ۸ ۰ ۱.۵ ۱۹.۱ ۱۲.۷ ۷۶ ۵۷ ۵ ۱۸
وتوسکا ۳.۴ ۹.۶ ۸ ۲۷ ۵ ۰.۲ ۱.۵ ۶۱ ۳۹.۴ ۱۷۸   ۳ ۲۰
بالبر ۳.۲ ۵.۷ ۷ ۱۶.۹ ۹ −۰.۳ ۱.۸ ۲۳.۲ ۱۳.۱   ۳۰۲ ۴ ۱۲
ثاصفا ۳.۱ ۱۵.۱ ۹ ۱۲.۹ ۶۰ ۱.۸ ۰.۶ ۱۹.۴ ۲۹.۹ ۱۸۴۵ ۱ ۱ ۱۸
وسنا ۲.۹ ۳۷.۴ ۲۲ ۴۵.۹ ۸۴ ۲.۵ ۰.۱ ۳۸.۳ ۵۸۳.۱ ۶۱۴   ۱ ۲۲
مداران ۲.۷ ۴.۶ ۵ ۲۷.۹ ۴۷ ۱.۱ ۰.۵ ۱۲.۱ ۲۵ ۵۷۳ ۱۱۰ ۴ ۰
هرمز ۲.۶ ۷.۷ ۵ ۱۶.۳ ۴۵ ۰.۲ ۰.۵ ۱۴.۵ ۲۷.۳ ۱۶۹ ۱۷۲ ۴ ۱۲
وپخش ۲.۲ ۶.۷ ۴ ۲۱.۹ ۴۴ ۰.۹ ۰.۲ ۱۰.۴ ۵۵.۹ ۱۸۸ ۱۷ ۳ ۳۱
وسین ۲.۲ ۱۲.۵ ۸ ۱۴.۹ ۱ ۰ ۱.۶ ۴۴.۵ ۲۷.۸ ۹ ۷ ۳ ۸
جهرم ۱.۵ ۶.۲ ۵ ۱۶.۷ ۱۳ −۰.۲ ۱.۴ ۲۱.۶ ۱۵.۴   ۲۰۲ ۲ ۲۷
دکیمی ۱.۵ ۱۱.۹ ۵ ۱۸.۳ ۹ ۰ ۱.۸ ۵۶.۴ ۳۱.۲ ۵۹ ۶۶ ۵ ۷
ثقزوی ۱.۴ ۱۵.۳ ۱۰ ۱۳.۱ ۰ ۰ ۱.۴ ۴۶.۷ ۳۴   ۶ ۲ ۲۷
وآفری ۱.۴ ۵.۲ ۴ ۵۹.۸ ۶۸ ۰.۹ ۰.۱ ۱۴.۲ ۱۰۶.۷ ۳۱۱ ۱۴ ۴ ۲۲
دفرا ۱.۳ ۳.۴ ۴ ۸۰.۲ ۹۲ −۱.۲ ۵.۴ ۳۹.۹ ۷.۴ ۱۳ ۱۲۰۸ ۳ ۸

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • ودانا
 • ثنظام
 • بکابل
 • فپنتا
 • داوه
 • بتهران
 • سکارون
 • وتوسکا
 • غبهار
 • دکیمی
 • حرهشا
 • کیسون
 • ثقزوی
 • غدشت
 • وسین

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • وسنا
 • قنقش
 • سلار
 • وآفری
 • سمازن
 • وپاسار
 • پخش
 • ثعتما
 • پارتا
 • فاما
 • کصدف
 • وپخش
 • وهنر
 • بالاس
 • غشوکو

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۲ همت و با توجه به پایین بودن فاکتور بازیگر، مشابه ارزش ظاهری معاملات است. حجم معاملات تقریباً روی ۲ همت ثبات پیدا کرده و با توجه به افزایش اخیر شاخص کل بورس و از بین رفتن تعادل حجم معاملات و شاخص، نیاز به اصلاح شاخص وجود دارد.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۵ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۳ است.

کدهای حقوقی امروز خرید نسبتاً خوبی داشتند و در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۲۳ درصد با قدرت حقوقی ۳.۰۳ و در عموم بازار نیز مثبت ۸ درصد با قدرت حقوقی ۱.۶۸ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۴ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۳ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷.۱ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰.۵ و در شاخص‌سازها به ۱۱.۱ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۳۱۸ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۱.۶۳ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۸۹ و سرانه‌ی خرید حدود ۷۶ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به مثبت ۲۱۸ و منفی ۹۵ افزایش پیدا کرد.

برآیند تحلیل با ۳ روش فوق این است که در روزهای آینده با توجه به پایین بودن حجم معاملات، ریزش شاخص ادامه پیدا می‌کند. با توجه به آمار فعلی بازار، به نقطه تعادل بین شاخص و حجم معاملات روزانه نزدیک هستیم و لذا با انتشار اخبار مهم و بروز رفتار خرید یا فروش قوی توسط کدهای خاص، هر دو احتمال ریزش شارپ یا رشد شارپ شاخص قوی است و البته احتمال ریزش شارپ بیشتر است چرا که هنوز حجم معاملات پایین‌تر از نقطه‌ی تعادلی است.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: