در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۹۹ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷‍‍۱۹.۱ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۳.۱ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۱۶
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۶ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۳ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۶۴
 • نمادهای منفی : ۲۶۱
 • نمادهای صف خرید : ۴۸
 • نمادهای صف فروش : ۳۷
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۰۵ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۵۱ میلیارد تومان

امروز در ۱ ساعت اول روند معاملات بورس تهران مثبت بوده، هر چند شیب رشد شاخص بسیار کم بوده است. اما در ساعت دوم صعود شاخص تقریباً متوقف شده و تا این لحظه شاخص کل با رشد ۰.۰۸ درصد و شاخص کل هم وزن با رشد ۰.۲۵ درصد ثبات پیدا کرده است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وبملت ۴۱ ۱۸.۸ ۱۵ ۱۷.۵ ۹۳ −۱۷.۱ ۱.۷ ۴۱.۶ ۲۳.۹ ۱۵۰۳ ۱۸۳۹ ۳ ۶
خودرو ۳۳.۳ ۱۰.۱ ۱۲ ۱۹.۵ ۴۱ ۲.۲ ۰.۶ ۲۳.۷ ۴۱.۱ ۸۷۵ ۸۱۸ ۳ ۷
شستا ۳۱.۱ ۹.۲ ۱۰ ۲۰ ۱۰۱ −۱۰.۳ ۱.۷ ۲۲.۱ ۱۳.۱ ۴۲۳ ۲۶۰۶ ۳ ۱
فولاد ۲۷.۳ ۱۳.۳ ۱۴ ۱۵.۳ ۹۵ ۱۴.۲ ۰.۲ ۸ ۳۶.۸ ۲۵۰۸ ۵۸۱ ۳ ۵
وتجارت ۲۵.۸ ۱۷.۷ ۱۶ ۱۹.۴ ۱۰۸ ۲.۷ ۱.۳ ۳۵.۸ ۲۷.۶ ۱۵۲۸۱ ۱۲۶۲ ۴ ۲
فملی ۲۴.۸ ۱۵.۷ ۱۴ ۱۴.۵ ۱۰۲ ۱۳.۸ ۰.۲ ۷.۸ ۴۳.۷ ۲۷۸۲ ۱۱۳۸ ۲ ۲
شپنا ۲۲.۱ ۱۳ ۱۵ ۱۴.۲ ۴۳ ۲.۵ ۰.۹ ۲۶.۴ ۲۹.۲ ۶۰۰ ۵۸۱ ۳ ۳
شتران ۱۳ ۱۱.۷ ۱۰ ۱۴.۷ ۶۸ ۳.۸ ۰.۶ ۱۶.۳ ۲۸.۳ ۲۰۹۳ ۵۰۰ ۳ ۱۱
حکشتی ۱۱ ۹.۵ ۱۲ ۱۵.۸ ۳۷ ۲.۱ ۱ ۲۲.۷ ۲۳.۵ ۱۰۴۰ ۱۹۵ ۴ ۲۱
ذوب ۹.۹ ۷.۵ ۱۲ ۱۵.۳ ۳۱ ۰.۹ ۱.۱ ۱۹.۱ ۱۷.۵ ۵۰۳ ۲۱۵ ۴ ۱۳
شبندر ۹.۵ ۸.۹ ۱۲ ۱۴ ۶۰ ۴.۷ ۰.۵ ۱۱.۵ ۲۲.۴ ۱۰۴۳ ۲۶۰ ۳ ۱۵
کگل ۹.۴ ۱۵.۸ ۱۵ ۲۲.۴ ۱۳۹ ۲ ۰.۲ ۱۰.۳ ۴۱.۸ ۱۸۸۸ ۷۹۳ ۳ ۱۳
خساپا ۹.۱ ۷.۷ ۱۲ ۱۵.۴ ۴۱ ۱.۶ ۱.۴ ۲۲.۳ ۱۶.۲ ۴۴۷ ۲۶۰ ۴ ۱۷
شگویا ۷.۱ ۱۲.۶ ۷ ۱۳.۶ ۵۶ −۰.۱ ۰.۸ ۲۱.۶ ۲۷ ۹۸۴ ۱۰۲۰ ۳ ۸
تاپیکو ۵.۶ ۱۰.۱ ۱۴ ۱۴.۹ ۴۰ −۲.۱ ۱.۴ ۲۶.۸ ۱۹.۵ ۹۱ ۴۳۶ ۳ ۶
نوری ۵.۴ ۱۲ ۱۳ ۱۲ ۶۵ −۰.۸ ۱ ۱۹.۳ ۱۹.۵ ۲۷۶ ۱۰۷۹ ۳ ۳
شبریز ۴.۹ ۱۲.۱ ۸ ۱۵.۷ ۱۱۸ ۱.۷ ۰.۴ ۹.۱ ۲۱.۲ ۷۳۹ ۳۳۴ ۳ ۲۰
وبصادر ۴.۹ ۹.۴ ۱۱ ۱۳.۹ ۷۳ ۰.۲ ۱.۹ ۲۳.۴ ۱۲.۳ ۴۷۴ ۲۴۶ ۳ ۶
شپدیس ۴.۶ ۸.۶ ۱۵ ۱۳.۱ ۴۵ ۲.۱ ۰.۴ ۱۰.۳ ۲۷.۱ ۵۲۰ ۲ ۳ ۲
پارسان ۴.۵ ۷.۸ ۱۹ ۳۹ ۹۲ ۲.۶ ۰.۲ ۱۳.۲ ۵۷.۷ ۸۳۳ ۱۹۷ ۳ ۰
تاصیکو ۴.۲ ۱۳ ۱۲ ۱۶.۱ ۱۰۴ −۱.۱ ۳.۴ ۳۵.۹ ۱۰.۵ ۵۵۱ ۵۶۶ ۲ ۰
پترول ۴.۲ ۶.۵ ۷ ۱۶.۶ ۴۵ −۱.۷ ۰.۹ ۱۶ ۱۷.۱ ۵۲ ۵۹۵ ۴ ۱۲
فارس ۴.۲ ۱۳.۹ ۱۶ ۱۵.۱ ۹۱ ۲.۵ ۰.۲ ۸.۳ ۴۱.۱ ۱۵۸۱ ۳۱۹ ۲ ۱۲
فخوز ۴.۲ ۶ ۹ ۱۶.۹ ۱۳۵ ۱.۲ ۰.۶ ۴.۷ ۷.۳ ۸۶۶ ۵۵۸ ۳ ۱۴
اخابر ۴.۱ ۱۰.۵ ۱۳ ۱۳.۴ ۲ −۰.۱ ۱.۲ ۲۹.۴ ۲۵.۱   ۹۹ ۵ ۱۲
کچاد ۳.۶ ۹.۱ ۷ ۱۶.۴ ۸۲ ۱.۸ ۰.۲ ۷.۷ ۳۱.۶ ۱۱۸۴ ۱۹۳ ۳ ۱۳
ومعادن ۳.۵ ۵.۲ ۹ ۱۳.۴ ۲۵ −۰.۶ ۰.۶ ۹.۵ ۱۵.۹ ۵۴ ۱۷۹ ۳ ۲۵
وغدیر ۳.۴ ۱۱.۲ ۱۵ ۱۵.۱ ۶۳ −۰.۶ ۱.۷ ۲۹.۱ ۱۷.۵ ۲۵۵ ۴۷۱ ۳ ۲
کاریس ۳.۲ ۶۴.۱ ۲۴ ۱۲.۸ ۱۸۳ ۰.۲ ۰.۳ ۴.۳ ۱۴.۱ ۷۵۲ ۵۶۲ ۲ ۵
شیراز ۳ ۶.۶ ۱۲ ۲۰.۵ ۶۱ ۱.۳ ۰.۴ ۱۰.۸ ۲۸.۱ ۵۱۲ ۱۴۳ ۳ ۹
وپارس ۲.۹ ۵.۳ ۶ ۱۵.۷ ۱۱ −۰.۱ ۰.۷ ۱۲.۷ ۱۹ ۶۱ ۱۰۲ ۴ ۲۵
مبین ۲.۵ ۶.۳ ۱۰ ۲۴.۴ ۸۱ −۰.۲ ۰.۲ ۱۱.۳ ۴۹.۶ ۹۰۶ ۲۷۲ ۲ ۲۲
زاگرس ۲.۴ ۱۲.۹ ۹ ۱۱.۷ ۱۱۶ ۰.۴ ۰.۴ ۷.۸ ۲۱.۴ ۵۳۵ ۴۰۱ ۳ ۱۰
پارس ۲.۲ ۴.۵ ۹ ۲۱.۵ ۹۸ ۰.۳ ۰.۴ ۶.۵ ۱۴.۷ ۵۹۷ ۲۳۲ ۳ ۱۲
وامید ۲.۱ ۱۶.۳ ۱۱ ۳۸.۳ ۱۱۷ ۱.۷ ۰ ۲.۸ ۷۱.۳ ۶۹۹ ۲۰۹ ۳ ۹
اپال ۲ ۳.۴ ۳ ۱۸.۶ ۴۵ −۰.۹ ۱.۴ ۱۰.۵ ۷.۶ ۱۹ ۲۹۴ ۳ ۱۲
شیران ۱.۸ ۳.۱ ۶ ۱۳.۱ ۱۲ ۰.۲ ۰.۶ ۵.۷ ۱۰.۲ ۷۰   ۴ ۶۶
همراه ۱.۷ ۵.۶ ۸ ۱۲.۵ ۲۷ ۰.۴ ۰.۵ ۸ ۱۶.۳ ۱۱۴ ۹ ۴ ۱۰
شخارک ۱.۷ ۱۱.۹ ۹ ۱۴.۵ ۸۲ ۱.۳ ۰.۲ ۶.۵ ۳۲.۷ ۳۴۴ ۲۳ ۳ ۵
کاوه ۱.۶ ۱۱.۶ ۷ ۱۵.۲ ۹۲ ۱.۴ ۰.۱ ۳.۱ ۳۵.۴ ۳۵۱ ۱۳ ۳ ۴
بپاس ۱.۶ ۲۵.۲ ۳۶ ۳۱.۴ ۹۱ ۱.۵ ۰.۲ ۲۰ ۱۱۷.۴ ۱۵۰۴   ۲ ۱۲
رمپنا ۱.۶ ۸.۵ ۱۳ ۱۳.۷ ۳۰ ۰.۲ ۱ ۱۸.۵ ۱۹.۴ ۱۱۲ ۱۵۷ ۳ ۱۰
صبا ۱.۵ ۳.۵ ۱۰ ۱۴.۴ ۲۸ ۰.۲ ۱.۴ ۱۰.۲ ۷.۳ ۱۴۹ ۲۷ ۳ ۱۹
شفن ۱.۴ ۴.۶ ۷ ۱۴.۸ ۲۶ ۰ ۰.۸ ۱۰.۲ ۱۳.۳ ۱۰۰ ۱۷۴ ۴ ۴
آریا ۱ ۲.۴ ۵ ۱۱.۱ ۱۵ ۰ ۱.۲ ۵.۳ ۴.۴ ۴۷ ۱۷ ۳ ۹
جم ۰.۹ ۱۷ ۱۱ ۲۱.۷ ۱۴۷ ۰.۳ ۰.۳ ۷.۳ ۲۷.۳ ۲۵۶ ۲۴۷ ۳ ۱۷
کگهر ۰.۹ ۷ ۱۳ ۴۷.۲ ۱۹۰ ۰.۱ ۰.۳ ۱.۴ ۴.۵ ۴۶۷ ۴۳۲ ۳ ۰
وصندوق ۰.۱ ۹.۵ ۱۴ ۱۱.۷ ۷۵ −۰.۱ ۴ ۲۱.۸ ۵.۴   ۹۸ ۴ ۱۹
شکبیر ۰.۱ ۱۰.۴ ۱۲ ۱۰ ۰ ۰ ۰.۴ ۱۴.۶ ۳۲.۹     ۲ ۱۷
مارون ۰.۱ ۲.۳ ۶ ۸.۸ ۴۴ ۰ ۰.۷ ۲.۴ ۳.۴ ۲۷   ۲ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • وبملت
 • خودرو
 • شستا
 • فولاد
 • وتجارت
 • فملی
 • شپنا
 • شتران
 • حکشتی
 • ذوب
 • شبندر
 • کگل

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وبملت
 • شستا
 • تاپیکو
 • پترول
 • تاصیکو
 • اپال
 • نوری
 • ومعادن
 • وغدیر
 • مبین
 • شگویا
 • اخابر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فولاد
 • فملی
 • شبندر
 • شتران
 • وتجارت
 • پارسان
 • شپنا
 • فارس
 • خودرو
 • حکشتی
 • شپدیس
 • کگل

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • خودرو
 • حکشتی
 • رمپنا
 • ذوب
 • شیراز
 • ومعادن
 • اپال

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شیراز
 • خودرو
 • اپال
 • حکشتی
 • ذوب
 • رمپنا
 • ومعادن

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فلوله ۲۸ ۱۱.۳ ۹ ۱۸.۲ ۱۸ −۰.۹ ۰.۸ ۳۳.۲ ۳۹.۱ ۷۰۸ ۷۶۹ ۳ ۳۲
وآذر ۲۷.۱ ۱۴.۴ ۷ ۱۸.۳ ۳۶ −۹.۷ ۱.۷ ۵۳.۲ ۳۰.۵   ۳۲۵۹ ۴ ۲۱
ونیرو ۲۶ ۱۱.۴ ۹ ۲۰.۴ ۲۹ −۴.۸ ۱.۱ ۳۹.۱ ۳۶.۳ ۳۳۵ ۸۶۵ ۶ ۰
اسیاتک ۲۳.۱ ۱۴.۸ ۷ ۱۶.۵ ۷۰ ۳.۹ ۲ ۴۶.۳ ۲۳.۲ ۱۲۹۱ ۹۰۱ ۳ ۱
شسینا ۲۱.۱ ۶.۸ ۹ ۱۸.۸ ۲ ۰.۲ ۰.۵ ۱۷ ۳۶ ۱۷۳ ۷۰ ۶ ۱
کدما ۱۷.۵ ۹.۱ ۷ ۱۴.۷ ۱۲ −۲.۱ ۱.۳ ۲۸ ۲۰.۹ ۱۸ ۱۰۶۲ ۵ ۱۱
فپنتا ۱۶.۶ ۱۳.۲ ۷ ۱۴.۶ ۴۳ −۲.۳ ۰.۹ ۲۷.۸ ۲۹.۳ ۱۱۹۵ ۴۷۴۸ ۴ ۱۹
وخارزم ۱۵.۹ ۸.۶ ۱۰ ۱۸.۴ ۱۴ −۰.۹ ۱ ۲۸.۱ ۲۸.۸ ۲۲۶ ۵۳۱ ۴ ۳
وبیمه ۱۴.۴ ۷.۶ ۴ ۱۹.۹ ۳۶ −۴.۷ ۰.۷ ۲۰.۲ ۲۷.۴ ۱۰۲ ۶۳۳ ۵ ۱۷
سصفها ۱۲.۳ ۳.۷ ۶ ۳۲.۳ ۳ ۰.۴ ۰.۴ ۱۴.۹ ۳۷.۳ ۳۶۰ ۳ ۴ ۱۷
شلعاب ۱۱.۷ ۷.۳ ۹ ۱۴.۵ ۶ ۰.۷ ۰.۷ ۱۶.۹ ۲۳.۶ ۷۲۹   ۴ ۲۹
خمهر ۱۱.۵ ۱۸.۶ ۷ ۱۶.۵ ۶۸ −۷.۸ ۵ ۷۸.۵ ۱۵.۶   ۲۶۰۹ ۵ ۲۴
ثشرق ۱۱.۴ ۲۱.۲ ۱۰ ۱۶ ۱۲ −۱.۴ ۲.۶ ۱۰۲.۵ ۳۹.۵   ۴۷۴ ۶ ۱۵
ختوقا ۱۰.۸ ۹ ۸ ۱۷.۲ ۲۴ −۲.۱ ۱.۸ ۳۳.۹ ۱۹ ۲۲۹ ۴۷۱ ۶ ۱۸
غدشت ۱۰.۱ ۱۶.۲ ۱۱ ۱۷.۳ ۷۲ ۵.۸ ۰.۳ ۱۶.۷ ۵۶.۹ ۳۲۵۷ ۱۸۴ ۵ ۱۶
خکمک ۹.۴ ۸.۲ ۸ ۲۰.۱ ۱۱ −۰.۴ ۰.۹ ۲۶.۶ ۳۰.۴ ۱۰۹ ۳۵۳ ۴ ۲۵
کاما ۹.۳ ۷.۴ ۹ ۱۵.۵ ۱۱ −۰.۸ ۱ ۲۰.۶ ۱۹.۸ ۱۰۵ ۹۴۰ ۵ ۷
کالا ۸.۹ ۵.۵ ۸ ۲۱.۶ ۲۲ −۱.۶ ۰.۹ ۱۹.۵ ۲۱.۶ ۱۰۳ ۸۸۲ ۴ ۵۶
وسدید ۸.۷ ۲۵.۲ ۱۶ ۱۴.۲ ۴۳ −۳.۳ ۲ ۷۸.۳ ۳۸.۶ ۲۰۲ ۱۷۶۵ ۱ ۲۷
شمواد ۸.۷ ۲۳.۲ ۲۰ ۱۳.۱ ۶ −۰.۵ ۰.۹ ۵۳.۱ ۶۱.۲   ۵۵۶ ۲ ۶
دانا ۸.۶ ۷ ۷ ۱۷.۷ ۲ −۰.۲ ۱.۱ ۲۴.۲ ۲۲.۲   ۱۶۶ ۴ ۲۲
ثفارس ۸.۵ ۱۴.۳ ۱۶ ۱۷.۷ ۷۰ ۵.۵ ۰.۷ ۲۳.۵ ۳۵.۸ ۵۷۶۵ ۲۶۲ ۵ ۱
بکام ۸.۳ ۷.۷ ۶ ۱۹.۶ ۷ −۰.۶ ۱.۵ ۳۴.۵ ۲۲.۸   ۵۸۶ ۵ ۳۳
وملی ۷.۷ ۱۰.۱ ۹ ۱۵ ۵۱ ۱.۹ ۱.۱ ۲۳.۵ ۲۰.۶ ۴۹۶ ۵۱۲ ۵ ۱۹
ثشاهد ۷.۷ ۱۵.۴ ۱۴ ۱۱.۲ ۳۹ −۲.۳ ۸.۵ ۱۱۳.۱ ۱۳.۳ ۳۱۴ ۱۳۲۶ ۵ ۰
های وب ۷.۶ ۶.۷ ۶ ۱۶.۷ ۲۹ ۰.۹ ۰.۶ ۱۴.۷ ۲۴.۵ ۳۸۵ ۱۶۴ ۳ ۲۲
پارتا ۷.۵ ۶.۴ ۶ ۱۴ ۱۰ ۰.۷ ۰.۵ ۱۲ ۲۴.۷ ۳۶۹ ۳۵ ۴ ۳
سکارون ۷.۳ ۱۹.۱ ۱۵ ۱۴.۴ ۱۹ ۰.۹ ۰.۷ ۴۰.۹ ۵۴.۸ ۳۷۱ ۲۶۸ ۳ ۰
کطبس ۶.۹ ۹.۹ ۸ ۱۵.۳ ۲۴ −۱.۵ ۱.۳ ۲۶.۷ ۲۱.۱ ۴۰ ۲۵۰ ۵ ۱۷
بترانس ۶.۸ ۶.۸ ۸ ۱۶.۷ ۱۸ −۰.۴ ۱.۷ ۲۶.۱ ۱۵ ۲۱۲ ۲۶۱ ۴ ۱۰
وساپا ۶.۷ ۹.۱ ۱۳ ۱۴.۵ ۳ −۰.۱ ۰.۷ ۲۰.۷ ۳۱.۵ ۷۸ ۴۸ ۵ ۱۴
کماسه ۶.۷ ۹.۸ ۱۳ ۱۶.۴ ۳۹ ۱.۷ ۰.۶ ۱۸.۸ ۳۰.۶ ۷۱۰ ۲۲۹ ۶ ۱۰
سیلام ۶.۶ ۶.۸ ۸ ۲۱.۸ ۲ ۰.۱ ۰.۳ ۱۷.۱ ۵۴.۸ ۷۰ ۰ ۵ ۴۰
کسرا ۶.۵ ۶.۸ ۷ ۲۳ ۱۹ ۰ ۰.۳ ۱۷.۸ ۵۴.۲ ۱۵۳ ۶۱۰ ۵ ۲۳
وتوس ۶.۵ ۱۱.۳ ۹ ۱۵.۵ ۲۸ −۱.۸ ۰.۹ ۲۶.۷ ۲۸.۴ ۳۷ ۶۰۰ ۶ ۱۱
فلامی ۶.۳ ۸.۲ ۷ ۱۴.۷ ۱۲ −۰.۴ ۰.۶ ۱۷.۸ ۲۸.۳ ۸۳ ۲۸۲ ۵ ۸
ورنا ۶.۳ ۸.۵ ۱۴ ۱۶.۲ ۱۲ ۰.۲ ۰.۸ ۲۲.۱ ۲۷.۶ ۲۴۹ ۵۲ ۶ ۷
ثبهساز ۶.۲ ۵.۱ ۶ ۱۳.۴ ۲۷ ۱.۲ ۱.۶ ۱۴.۵ ۹.۳ ۷۰۳ ۸۵ ۵ ۹
خمحور ۵.۹ ۸.۸ ۷ ۱۷.۵ ۶۵ ۱.۹ ۰.۵ ۱۲.۷ ۲۷.۸ ۷۰۷ ۲۴۷ ۵ ۱۲
سقاین ۵.۸ ۷.۹ ۷ ۱۵.۷ ۵ ۰.۱ ۰.۸ ۲۰.۴ ۲۶ ۷۰ ۳۵ ۳ ۰
خنصیر ۵.۸ ۷ ۷ ۱۵ ۱۲ −۰.۱ ۱.۲ ۲۰.۳ ۱۶.۵ ۱۵۳ ۳۷۷ ۵ ۱۹
فاسمین ۵.۸ ۷.۴ ۸ ۲۳.۶ ۳۹ −۰.۹ ۰.۶ ۲۲ ۳۸.۱ ۱۶۶ ۸۰۴ ۳ ۱۵
ثامان ۵.۶ ۲۰.۸ ۳ ۱۲.۲ ۳۳ ۱.۸ ۰.۱ ۱۸.۷ ۳۰۹.۱ ۹۱۱   ۴ ۱۰
قنقش ۵.۶ ۱۳.۷ ۳۸ ۱۴.۵ ۰ ۰ ۰.۵ ۲۸ ۶۰.۸     ۱ ۴۳
خپویش ۵.۳ ۹.۶ ۱۲ ۱۵.۳ ۱۶ ۰.۷ ۱ ۲۶.۲ ۲۵.۷ ۱۹۳ ۵۷ ۴ ۰
شپترو ۵.۳ ۱۱.۴ ۱۰ ۱۶.۸ ۴۹ −۲.۴ ۱.۲ ۲۹.۲ ۲۳.۶ ۹۴ ۸۳۰ ۳ ۱۳
تکنو ۵.۲ ۵.۳ ۷ ۱۹ ۳ ۰.۱ ۰.۹ ۱۸.۶ ۱۹.۶ ۱۴۶ ۱۹ ۴ ۷
خپارس ۴.۸ ۶ ۷ ۱۸.۳ ۱۹ −۰.۶ ۱.۵ ۲۳.۳ ۱۵.۷ ۹۰ ۱۸۶ ۳ ۲۸
برکت ۴.۵ ۴.۲ ۷ ۱۴.۴ ۵ ۰ ۰.۵ ۸.۳ ۱۷.۴ ۴۶ ۱۳۸ ۵ ۱۸
سیمرغ ۴.۴ ۵ ۹ ۱۲.۴ ۱۹ −۰.۵ ۰.۳ ۷.۲ ۲۳ ۲۶ ۱۶۵ ۴ ۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • حفارس
 • فلوله
 • وآذر
 • ونیرو
 • اسیاتک
 • شسینا
 • کدما
 • فپنتا
 • وخارزم
 • وبیمه
 • سصفها
 • شلعاب

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حفارس
 • وآذر
 • خمهر
 • ونیرو
 • وبیمه
 • وسدید
 • شپترو
 • فپنتا
 • ثشاهد
 • کدما
 • ختوقا
 • وتوس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • غدشت
 • ثفارس
 • اسیاتک
 • سشرق
 • وملی
 • خمحور
 • خاهن
 • ثامان
 • کماسه
 • شاملا
 • ثبهساز
 • کویر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • چکارن
 • پلوله
 • ثشرق
 • ثامان
 • حفارس
 • سکارون
 • خمهر
 • شاملا
 • غالبر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • چکارن
 • سغدیر
 • ساروم
 • سصفها
 • دپارس
 • سمازن
 • قهکمت
 • سخوز
 • تایرا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۱۸۳ ۷۴.۹ ۶۷ ۱۲.۵ ۱۰۲ ۵۶.۶ ۰.۵ ۶۰.۴ ۱۲۶.۲ ۳۰۳۱۱ ۶۴۶۶ ۰ ۰
کیان ۷۸.۹ ۷۸.۷ ۵۱ ۱۲.۳ ۱۴۵ −۶.۹ ۱.۱ ۵۴.۸ ۵۰.۴ ۸۹۶۱ ۸۶۶۲ ۰ ۰
فردا ۷۳.۱ ۶۳۶.۴ ۳۵۰ ۲۳ ۱۹۰ −۶ ۸.۵ ۲۲۷ ۲۶.۶ ۱۶۵۸۸ ۱۸۰۹۴ ۰ ۰
ثبات ۷۰.۵ ۲۰۶.۷ ۲۹۲ ۱۶.۳ ۱۶۵ −۹.۸ ۲.۱ ۱۵۶ ۷۴.۴ ۱۷۷۷۴ ۱۲۶۲۳ ۰ ۰
همای ۵۸.۴ ۴۰.۵ ۴۶ ۱۳ ۲۸ ۱۶.۵ ۰.۴ ۵۷.۹ ۱۵۱.۱ ۵۴۹۶   ۰ ۱
اعتماد ۵۲.۷ ۵۸.۵ ۱۳۸ ۱۲.۴ ۵۸ ۴.۹ ۱.۱ ۱۰۸.۳ ۹۸.۳ ۵۹۴۷ ۳۲۲۷ ۰ ۰
فیروزا ۵۱.۹ ۱۷۰.۳ ۱۶۹ ۱۲.۷ ۱۵۲ ۱۱.۷ ۰.۳ ۵۱.۵ ۱۶۱.۷ ۱۵۱۲۸ ۶۷۳۲ ۰ ۰
یاقوت ۲۹.۵ ۲۳.۸ ۳۸ ۱۲.۲ ۲۳ ۰.۱ ۰.۴ ۳۶.۵ ۸۷ ۳۴۳۴ ۶۶۰ ۰ ۰
کمند ۲۶.۵ ۳۴.۹ ۶۱ ۱۳.۲ ۲۹ ۰.۷ ۰.۸ ۷۱.۲ ۸۶.۱ ۲۱۳۲ ۸۸۰ ۰ ۱
سپر ۲۲ ۶۰.۳ ۱۳۸ ۱۳.۸ ۱۳۰ −۰.۷ ۰.۷ ۴۹.۵ ۶۸.۳ ۱۳۹۱۹ ۲۹۲۴ ۰ ۰
داریک ۲۰.۴ ۳۰.۷ ۴۱ ۱۳.۴ ۴۶ ۵.۶ ۰.۵ ۴۱.۶ ۸۸.۴ ۳۷۴۵ ۹۶۳ ۰ ۰
دارا ۱۷.۷ ۴۹۲.۷ ۱۸۰ ۳۰ ۱۹۹ ۰.۱ ۱.۲ ۱۳.۶ ۱۱.۵ ۱۷۶۷۰ ۱۷۶۰۷ ۰ ۰
صایند ۱۳.۲ ۳۰.۴ ۵۷ ۱۲.۸ ۷۱ −۶.۹ ۱.۲ ۵۳.۸ ۴۳.۳ ۳۱۷ ۴۰۶۷ ۰ ۰
آکورد ۱۲ ۵۴.۸ ۶۱ ۱۲.۱ ۷۷ −۵.۱ ۲.۹ ۱۳۲.۲ ۴۵.۱ ۲۰۸۰ ۲۴۰۵ ۰ ۰
تصمیم ۶.۷ ۴۳.۷ ۱۲۸ ۱۲ ۱۳۰ −۱.۵ ۱.۶ ۴۳.۶ ۲۷.۸ ۳۵۷۷ ۱۷۰۶ ۰ ۰
سپیدما ۵.۲ ۸۵ ۲۳۱ ۱۱.۳ ۹۹ ۵.۱ ۰.۱ ۸.۷ ۱۱۲.۴ ۲۵۵۶ ۱۱ ۰ ۰
پارند ۴.۱ ۲۶.۳ ۱۲۹ ۱۳.۳ ۵ −۰.۲ ۰.۶ ۵۳.۸ ۹۱.۶ ۱۵ ۲۰۳ ۰ ۱
مانی ۳.۳ ۲۷.۸ ۳۲ ۱۱.۸ ۷۷ −۱ ۱ ۴۰.۳ ۳۹.۹ ۳۸۹ ۱۷۶۱ ۰ ۰
امین یکم ۳ ۱۹.۵ ۳۵ ۱۱.۳ ۵۰ ۰.۳ ۰.۶ ۲۶.۳ ۴۲ ۸۷۸ ۶۰۵ ۰ ۱
هامرز ۲.۸ ۶۳.۳ ۲۷۳ ۱۶.۹ ۹۴ −۱.۹ ۳.۵ ۱۰۴.۲ ۳۰.۱ ۳۶۰ ۵۶۶ ۰ ۱
کارین ۲.۲ ۳۳.۳ ۱۰۵ ۱۰.۸ ۶۰ ۰.۵ ۰.۷ ۴۱.۴ ۵۹.۸ ۸۷۶ ۲۱۳ ۰ ۱
یارا ۱.۵ ۴۲.۸ ۷۳ ۱۵.۷ ۶۳ −۰.۱ ۰.۷ ۷۷.۱ ۱۱۳.۹ ۲۳۰ ۵۱۵ ۰ ۰
آسامید ۱ ۳۳.۳ ۱۱۹ ۸.۶ ۰ ۰ ۰.۸ ۵۱.۵ ۶۴.۳   ۱ ۰ ۰
خاتم ۰.۷ ۲۳ ۴۵ ۱۱.۴ ۵۹ −۰.۳ ۰.۸ ۳۵ ۴۱.۵ ۷۰ ۳۶۱ ۰ ۰
ارمغان ۰.۱ ۶ ۴۹ ۱۲.۹ ۱۹ ۰ ۰.۵ ۱۰.۷ ۲۱.۸   ۱۰ ۰ ۱
گنجینه ۰ ۷ ۲۸۹ ۱۰ ۱۰۰ ۰   ۷     ۷ ۰ ۰
سپاس ۰ ۱.۴ ۳۳۹ ۷.۵ ۶۷ ۰ ۱.۲ ۱.۵ ۱.۳ ۱ ۵ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ونوین ۲۸.۱ ۴۱ ۱۶ ۲۶.۵ ۱۰۳ −۱۶.۷ ۱۱ ۳۰۹ ۲۸.۲ ۱۵۳۳ ۵۷۰۱ ۴ ۲
وآذر ۲۷.۶ ۱۴.۴ ۷ ۱۸.۳ ۳۵ −۹.۷ ۱.۷ ۵۲.۳ ۳۱.۲   ۳۲۵۹ ۴ ۲۱
اسیاتک ۲۳.۲ ۱۴.۸ ۷ ۱۶.۴ ۷۰ ۳.۹ ۲ ۴۶.۴ ۲۳.۱ ۱۲۹۱ ۹۰۱ ۳ ۱
وبانک ۱۲.۷ ۱۵.۲ ۱۱ ۲۱.۹ ۱۱۴ −۶.۵ ۲.۲ ۳۴.۴ ۱۵.۴ ۷۸۷ ۱۴۹۲ ۲ ۱۹
خبنیان ۱۲.۶ ۲۱.۷ ۱۳ ۲۵.۲ ۶۶ ۸.۱ ۰.۱ ۲۴ ۲۰۴.۵ ۸۱۷۹ ۱۲۱ ۲ ۱۹
ونیکی ۱۰.۵ ۷.۳ ۶ ۱۹.۳ ۶۶ ۱.۵ ۰.۶ ۱۳.۸ ۲۴.۳ ۷۰۱ ۴۵۲ ۳ ۱۰
پارتا ۷.۵ ۶.۴ ۶ ۱۴ ۱۰ ۰.۷ ۰.۵ ۱۲.۱ ۲۴.۶ ۳۶۹ ۳۵ ۴ ۳
سلار ۶.۶ ۱۵.۵ ۳۷ ۳۰.۵ ۱۷ ۱.۱ ۰.۲ ۴۷ ۲۵۷.۸ ۵۴۴   ۲ ۰
فگستر ۶.۴ ۶ ۴ ۱۵.۵ ۶ −۰.۲ ۱.۷ ۲۳.۱ ۱۳.۶ ۸۴ ۱۵۳ ۵ ۱۲
فلامی ۶.۳ ۸.۲ ۷ ۱۴.۷ ۱۲ −۰.۴ ۰.۶ ۱۷.۸ ۲۸.۳ ۸۳ ۲۸۲ ۵ ۸
قنقش ۵.۶ ۱۳.۷ ۳۸ ۱۴.۵ ۰ ۰ ۰.۵ ۲۸ ۶۰.۸     ۱ ۴۳
داوه ۵.۲ ۱۶.۲ ۶ ۱۳ ۲۴ −۱.۲ ۲.۴ ۵۶.۶ ۲۳.۶   ۶۲۲ ۵ ۱۱
درهآور ۴.۷ ۱۰.۱ ۱۲ ۱۷.۲ ۳۵ −۰.۲ ۱.۶ ۳۵ ۲۱.۸ ۲۴۸ ۳۱۱ ۴ ۸
توریل ۴.۵ ۱۲.۸ ۵ ۱۶.۳ ۴۶ −۰.۲ ۳ ۵۹ ۱۹.۹ ۴۶۶ ۵۶۲ ۵ ۲۱
ساروج ۳.۵ ۱۲ ۴ ۴۱.۷ ۷۵ −۱.۹ ۰.۵ ۵۱.۸ ۹۸.۸ ۸۲ ۱۱۲۳ ۳ ۰
ولملت ۲.۹ ۸.۴ ۶ ۱۹.۱ ۱۸ −۰.۴ ۱.۶ ۳۵.۹ ۲۱.۹ ۲۲ ۲۳۷ ۵ ۱۹
سغدیر ۲.۴ ۱۱.۳ ۶ ۴۴.۷ ۲۹ ۰.۴ ۱.۷ ۱۱۰.۱ ۶۶.۶ ۱۸۰ ۷۵ ۵ ۰
غگرجی ۲.۳ ۵.۱ ۴ ۱۸.۷ ۲۱ ۰.۱ ۱.۹ ۲۳.۴ ۱۲.۶ ۱۵۵ ۸۷ ۴ ۲۰
سخاش ۲.۲ ۱۳ ۴ ۱۳.۷ ۳ ۰ ۲ ۴۹.۷ ۲۵.۳ ۱۳ ۳۱ ۳ ۱۵
دروز ۱.۷ ۱۴.۸ ۵ ۲۱.۱ ۸ ۰.۱ ۰.۱ ۳۱.۹ ۲۳۸.۱ ۶۸   ۴ ۱۳
سمتاز ۱.۶ ۷۲.۲ ۴۱ ۱۵.۳ ۸۸ ۱.۴ ۰.۲ ۳۱.۷ ۱۸۰.۳ ۱۴۳۲   ۱ ۱۴
پشاهن ۱.۳ ۱۶.۸ ۷ ۱۱.۷ ۰ ۰ ۰.۴ ۲۳.۹ ۶۷.۷     ۱ ۰
سپرمی ۰.۲ ۳۳.۲ ۱۰ ۱۰ ۰ ۰ ۵ ۱۹۸.۲ ۳۹.۶     ۰ ۰
لخانه ۰.۲ ۱۹.۴ ۱۴ ۹.۲ ۸۸ ۰.۲ ۰.۴ ۸.۲ ۲۲.۷ ۱۸۰   ۰ ۳

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • ونوین
 • سپرمی
 • سغدیر
 • توریل
 • داوه
 • وآذر
 • سخاش
 • اسیاتک
 • ولملت
 • درهآور
 • وبانک
 • غگرجی
 • فگستر

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • سلار
 • دروز
 • خبنیان
 • سمتاز
 • ساروج
 • پشاهن
 • قنقش
 • فلامی
 • پارتا
 • ونیکی
 • لخانه