در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۹۹ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۸ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۱۷
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۸.۵ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۵ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۲۸
 • نمادهای منفی : ۳۱۹
 • نمادهای صف خرید : ۵۴
 • نمادهای صف فروش : ۴۰
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۱۸ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۴۸ میلیارد تومان

امروز تا این ساعت شاخص بورس تهران وضعیت نزولی داشته اما تغییرات آن نسبت به روز قبلی بسیار کم است. شاخص هم وزن نسبت به روز کاری قبلی ۰.۲۱ درصد افزایش پیدا کرده و شاخص کل ۰.۰۷ درصد کاهش پیدا کرده است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خودرو ۵۲.۱ ۱۱.۵ ۱۲ ۱۹.۹ ۴۲ ۲.۹ ۰.۶ ۲۸.۳ ۴۵.۱ ۹۵۱ ۱۱۸۸ ۳ ۶
فولاد ۳۴.۱ ۱۱.۱ ۱۴ ۱۳.۸ ۸۲ ۱۶ ۰.۵ ۱۰.۵ ۲۱.۶ ۲۴۴۵ ۴۹۹ ۳ ۵
وتجارت ۳۳.۴ ۱۸.۲ ۱۶ ۱۹.۲ ۱۴۲ ۰.۴ ۱.۷ ۲۷.۷ ۱۶ ۱۱۹۵۲ ۱۹۶۲ ۴ ۲
شستا ۲۹.۳ ۸.۴ ۱۰ ۱۹.۳ ۷۳ −۴.۱ ۱.۳ ۲۲.۸ ۱۷.۴ ۵۸۲ ۹۸۶ ۳ ۱
شپنا ۲۶ ۱۱.۷ ۱۵ ۱۴ ۸۹ ۷ ۰.۶ ۱۲.۶ ۲۲.۶ ۱۳۶۸ ۷۳۲ ۳ ۱
فملی ۲۵.۶ ۱۴.۸ ۱۳ ۱۴.۳ ۱۱۷ ۱۰.۸ ۰.۳ ۷.۶ ۲۹.۷ ۲۵۳۵ ۱۳۶۱ ۲ ۱
وبملت ۲۳.۷ ۱۲.۹ ۱۵ ۱۴.۸ ۵۸ ۵.۲ ۰.۷ ۲۱.۸ ۳۲.۲ ۱۵۸۲ ۸۶۷ ۳ ۶
خساپا ۱۸ ۹ ۱۲ ۱۶.۴ ۵۰ ۴.۴ ۱ ۲۱.۱ ۲۱.۶ ۸۳۳ ۱۷۴ ۴ ۱۶
ذوب ۱۷ ۸.۹ ۱۲ ۱۶.۱ ۴۱ −۰.۷ ۰.۹ ۲۰.۶ ۲۳ ۵۰۷ ۶۳۰ ۴ ۱۳
شبندر ۱۳.۹ ۹.۱ ۱۲ ۱۴.۱ ۵۶ ۷.۸ ۰.۶ ۱۲.۵ ۲۲.۵ ۱۱۱۳ ۱ ۳ ۱۴
شتران ۱۲.۳ ۷.۲ ۱۰ ۱۵.۹ ۶۹ ۴.۸ ۰.۵ ۹.۶ ۱۷.۷ ۸۳۲ ۲۳۲ ۳ ۱۰
پترول ۹.۷ ۵.۷ ۷ ۱۷.۲ ۲۶ −۱.۹ ۰.۶ ۱۳.۹ ۲۲.۷ ۱۰۶ ۷۵۱ ۴ ۱۲
شپدیس ۸.۸ ۱۲.۷ ۱۵ ۱۶.۵ ۶۲ ۵.۴ ۰.۳ ۱۵.۱ ۴۳.۹ ۱۰۸۹ ۷ ۳ ۱
حکشتی ۸.۶ ۷.۵ ۱۲ ۱۴.۶ ۱۵ ۰.۲ ۰.۸ ۱۷.۸ ۲۱.۱ ۲۵۱ ۱۹۵ ۴ ۲۱
بپاس ۸.۵ ۴۲.۳ ۳۶ ۳۰ ۸۰ ۶.۸ ۰.۶ ۹۲.۶ ۱۶۷.۴ ۶۸۷۱ ۲ ۱۲
کگل ۶.۶ ۱۰ ۱۵ ۱۷.۹ ۱۳۳ ۲ ۰.۱ ۴.۳ ۳۱.۴ ۱۰۵۶ ۴۷۹ ۳ ۱۳
وبصادر ۶.۲ ۸.۲ ۱۱ ۱۴.۴ ۲۹ −۱.۸ ۳.۳ ۳۷.۸ ۱۱.۶ ۳۶۸ ۳ ۶
شیران ۶.۲ ۴.۷ ۶ ۱۷ ۲۷ ۱.۵ ۰.۳ ۷.۵ ۲۷.۶ ۱۶۰ ۴۲ ۴ ۶۶
اخابر ۵.۶ ۱۱.۷ ۱۴ ۱۲.۶ ۲۸ ۱.۵ ۰.۸ ۲۰.۸ ۲۶.۳ ۷۶۰ ۲۵ ۵ ۱۱
ومعادن ۵.۶ ۵.۴ ۹ ۱۳.۷ ۱۰۶ −۰.۷ ۰.۴ ۵.۲ ۱۱.۷ ۸۶۳ ۴۷۵ ۳ ۲۴
وغدیر ۵.۴ ۱۰.۷ ۱۵ ۱۷.۲ ۱۰۴ ۲.۲ ۰.۵ ۱۱.۷ ۲۱.۶ ۵۵۳ ۳۴۱ ۳ ۱
نوری ۵.۳ ۱۰.۵ ۱۳ ۱۱.۳ ۶۴ ۱.۷ ۰.۴ ۱۰.۴ ۲۳.۳ ۸۳۶ ۲۸۴ ۳ ۳
پارسان ۵ ۱۱.۴ ۱۹ ۲۳.۸ ۱۱۴ ۰ ۱.۲ ۲۵.۳ ۲۱ ۵۶۱ ۴۰۱ ۴ ۰
رمپنا ۴.۵ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۳۴ −۰.۹ ۲.۳ ۴۷.۳ ۲۰.۲ ۱۴۷ ۱۸۱ ۳ ۹
فارس ۴.۱ ۱۱.۸ ۱۵ ۱۳.۷ ۹۰ ۳ ۰.۳ ۶.۸ ۲۵.۹ ۱۶۷۹ ۳۵۰ ۲ ۱۳
شبریز ۳.۷ ۶.۳ ۸ ۱۵.۳ ۵۷ ۱.۹ ۰.۵ ۹ ۱۷.۱ ۵۰۴ ۲۰ ۳ ۱۹
شیراز ۳.۶ ۸ ۱۲ ۱۸.۲ ۶۳ ۱.۶ ۰.۴ ۱۲.۱ ۲۸.۳ ۶۳۶ ۸۶ ۳ ۸
کچاد ۳.۱ ۴.۵ ۷ ۱۹.۴ ۱۰۴ ۰.۴ ۰.۲ ۴.۳ ۲۱.۶ ۴۵۴ ۳۵۰ ۳ ۱۳
شگویا ۲.۹ ۴ ۷ ۱۵.۱ ۲۹ ۰.۷ ۰.۷ ۸.۳ ۱۲.۳ ۳۸۳ ۲۸ ۳ ۸
فخوز ۲.۸ ۳ ۹ ۱۵.۸ ۹۱ ۱.۴ ۱ ۵.۱ ۵ ۳۸۲ ۵۶۴ ۳ ۱۴
وپارس ۲.۶ ۵.۶ ۶ ۱۳.۲ ۹ −۰.۲ ۰.۹ ۱۲.۸ ۱۴.۹ ۶۰ ۴ ۲۴
صبا ۲.۶ ۴.۳ ۱۰ ۱۵.۵ ۴۰ ۰.۸ ۱ ۱۰.۳ ۱۰.۳ ۲۳۰ ۲۱ ۳ ۱۷
همراه ۲.۶ ۶.۱ ۸ ۱۴.۷ ۳۸ ۱ ۰.۳ ۸.۲ ۲۵.۷ ۴۸۶ ۴ ۹
کگهر ۲.۶ ۱۰.۴ ۱۳ ۶۴.۹ ۱۷۰ ۰.۶ ۰.۳ ۷.۶ ۲۸ ۸۳۱ ۴۸۴ ۳ ۰
زاگرس ۲.۳ ۶.۵ ۹ ۱۳ ۶۲ −۰.۷ ۰.۵ ۹ ۱۷.۷ ۱۷۵ ۳۶۴ ۳ ۸
مبین ۲.۲ ۵.۶ ۱۰ ۲۲.۴ ۵۶ ۰.۵ ۰.۲ ۹.۷ ۴۳.۸ ۸۵۶ ۱۲۷ ۲ ۲۲
تاپیکو ۲.۱ ۱۱.۱ ۱۴ ۱۱.۶ ۲۱ ۰.۱ ۱.۱ ۲۴.۴ ۲۱.۸ ۱۴۳ ۱۴۸ ۳ ۶
شخارک ۱.۹ ۶.۲ ۹ ۲۶.۴ ۹۵ ۰.۴ ۰.۴ ۱۰.۳ ۲۴.۲ ۳۵۶ ۶۹۴ ۴ ۵
وصندوق ۱.۸ ۹.۳ ۱۴ ۲۶.۵ ۱۰۶ ۱ ۰.۲ ۸ ۴۴.۱ ۳۵۶ ۱۱۲ ۴ ۱۹
شفن ۱.۸ ۳.۳ ۷ ۱۶.۶ ۳۴ ۰.۲ ۰.۴ ۶.۲ ۱۴ ۱۳۷ ۱۹۷ ۴ ۴
آریا ۱.۷ ۲.۷ ۵ ۱۱.۷ ۹ −۰.۲ ۱.۴ ۷ ۵.۱ ۵۲ ۳ ۹
کاوه ۱.۷ ۶.۷ ۷ ۲۴.۸ ۸۱ ۱.۴ ۰.۱ ۴.۴ ۳۱.۳ ۳۴۱ ۴ ۳ ۳
تاصیکو ۱.۳ ۵.۲ ۱۳ ۲۲.۶ ۷۹ ۰.۱ ۱.۲ ۱۵.۵ ۱۲.۵ ۱۴۸ ۲۳۴ ۲ ۰
وامید ۱ ۸.۵ ۱۱ ۲۴.۳ ۱۲۴ ۰.۳ ۰.۴ ۸.۵ ۲۱.۸ ۲۶۰ ۲۱۸ ۳ ۹
جم ۰.۹ ۴.۳ ۱۱ ۵۲.۸ ۱۳۶ ۰.۴ ۰.۱ ۲.۲ ۴۳.۵ ۲۶۲ ۱۲۳ ۳ ۲۰
اپال ۰.۹ ۱.۹ ۳ ۱۷.۹ ۵۳ −۰.۵ ۲.۲ ۶.۷ ۳.۱ ۱۴۸ ۳ ۱۲
پارس ۰.۹ ۴.۱ ۹ ۱۴ ۷۸ ۰ ۰.۸ ۶ ۷.۹ ۳۶۲ ۱۲۴ ۳ ۱۲
هرمز ۰.۸ ۴.۶ ۵ ۱۶.۶ ۹۷ −۰.۲ ۰.۹ ۷.۴ ۸.۱ ۱۰۹ ۱۶۱ ۴ ۱۲
کاریس ۰.۵ ۱۰.۱ ۲۴ ۱۰.۹ ۹۳ ۰ ۱.۶ ۱۵.۶ ۹.۷ ۲۴۹ ۲۰۲ ۲ ۴
مارون ۰.۳ ۲.۲ ۶ ۱۶ ۶۸ −۰.۲ ۰.۸ ۴.۲ ۵.۱ ۲۱۱ ۲ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خودرو
 • فولاد
 • وتجارت
 • شستا
 • شپنا
 • فملی
 • وبملت
 • خساپا
 • ذوب
 • شبندر
 • شتران
 • پترول

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شستا
 • پترول
 • وبصادر
 • رمپنا
 • ذوب
 • ومعادن
 • زاگرس
 • اپال
 • وپارس
 • آریا
 • هرمز
 • مارون

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فولاد
 • فملی
 • شبندر
 • شپنا
 • بپاس
 • شپدیس
 • وبملت
 • شتران
 • خساپا
 • فارس
 • خودرو
 • وغدیر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • رمپنا
 • شپنا
 • اخابر
 • خودرو
 • خساپا
 • ذوب
 • شستا
 • شیراز
 • حکشتی

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • کاوه
 • خودرو
 • شستا
 • شیراز
 • شیران
 • خساپا
 • ذوب
 • رمپنا
 • حکشتی

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

کالا ۱۳.۱ ۸.۱ ۸ ۱۶.۶ ۲۰ −۰.۳ ۰.۶ ۱۸.۶ ۳۱.۴ ۳۹۱ ۳۵۷ ۴ ۵۶
فلوله ۱۲ ۱۹.۶ ۹ ۱۴.۷ ۵۲ −۴.۵ ۲.۹ ۶۷.۸ ۲۳ ۸۷۷ ۱۳۶۱ ۳ ۳۳
تکنو ۱۱.۶ ۶.۵ ۷ ۲۵.۸ ۵۱ −۴.۷ ۱.۶ ۲۹ ۱۸.۱ ۱۹۵ ۱۰۶۸ ۴ ۱۰
کماسه ۱۱.۴ ۱۰.۶ ۱۳ ۱۸.۴ ۴۱ −۰.۴ ۱.۱ ۲۹.۱ ۲۷.۷ ۱۰۶۰ ۸۲۶ ۶ ۱۰
وخارزم ۱۰.۲ ۱۱.۱ ۱۰ ۱۵.۹ ۲۵ −۱.۹ ۱.۲ ۳۲.۹ ۲۷.۳ ۸۶ ۳۷۶ ۴ ۳
سصفها ۱۰ ۴.۶ ۶ ۳۳.۴ ۵ ۰.۵ ۰.۵ ۲۰.۲ ۴۱.۱ ۴۵۸ ۵ ۴ ۱۶
وسدید ۹.۷ ۲۶.۳ ۱۶ ۱۵.۵ ۳۱ −۲.۸ ۲.۱ ۹۹.۲ ۴۷.۷ ۹۸ ۱۴۶۹ ۱ ۲۹
ختوقا ۹.۲ ۹.۴ ۹ ۱۶.۲ ۵ ۰ ۰.۹ ۲۷.۵ ۲۹.۷ ۱۱۶ ۲۲۴ ۶ ۱۷
کاما ۹ ۷.۵ ۹ ۱۴.۹ ۱ ۰ ۰.۶ ۱۷.۱ ۲۷.۵ ۶ ۵۱ ۵ ۷
غاذر ۸.۸ ۷.۴ ۶ ۱۶.۱ ۵ ۰.۴ ۰.۹ ۲۱ ۲۲.۷ ۲۰۶ ۳۹ ۳ ۲۳
وتوس ۸.۸ ۱۰.۳ ۹ ۱۷.۱ ۳۵ −۲.۱ ۱.۴ ۳۱.۵ ۲۳ ۲۴۹ ۸۶۰ ۶ ۱۲
شپترو ۸.۶ ۱۰.۵ ۱۰ ۱۸.۷ ۱۳ −۱.۱ ۱.۳ ۴۰.۷ ۳۰.۴ ۳۵ ۵۴۵ ۳ ۱۵
کطبس ۸.۵ ۱۰.۲ ۸ ۱۵.۴ ۲۲ −۱.۸ ۱.۳ ۳۰.۶ ۲۳.۵ ۲ ۴۶۴ ۵ ۱۹
ثفارس ۸.۱ ۱۴ ۱۶ ۱۵.۸ ۲۵ ۱.۹ ۱.۱ ۳۶.۸ ۳۴.۶ ۹۸۰ ۳۱ ۵ ۱
سیمرغ ۷.۹ ۱۰ ۹ ۱۵.۱ ۷ −۰.۳ ۰.۹ ۲۴.۷ ۲۷.۵ ۴۲ ۱۰۲ ۴ ۰
وساپا ۷.۸ ۹.۵ ۱۴ ۱۵ ۳ −۰.۱ ۱.۲ ۲۹.۷ ۲۴.۸ ۵۱ ۳۷ ۵ ۱۴
آسیا ۷.۷ ۹.۶ ۹ ۱۶.۴ ۳۰ −۰.۸ ۱.۲ ۲۶.۹ ۲۲.۲ ۲۶۰ ۵۰۹ ۴ ۱۷
وملی ۷.۳ ۹.۱ ۹ ۱۵.۷ ۱۳ −۰.۹ ۱.۴ ۳۰.۱ ۲۱.۶ ۴۹ ۹۴۷ ۵ ۱۸
خمحور ۷.۳ ۶.۶ ۷ ۱۹.۲ ۱۴ ۰.۲ ۰.۷ ۱۸.۲ ۲۵.۲ ۲۹۰ ۲۱۲ ۵ ۱۴
ثبهساز ۷.۲ ۴.۶ ۶ ۱۳.۹ ۸ ۰.۵ ۲.۳ ۱۹.۴ ۸.۵ ۱۷۱ ۱۰ ۵ ۸
خپارس ۷ ۶.۱ ۷ ۱۹.۷ ۳۰ −۰.۹ ۱.۳ ۲۱.۹ ۱۷.۲ ۳۱۱ ۲۹۹ ۳ ۲۷
فپنتا ۶.۹ ۱۷.۵ ۷ ۱۵ ۵۷ −۳.۹ ۴.۶ ۷۵.۳ ۱۶.۲ ۹۸۵ ۴ ۲۲
بورس ۶.۸ ۸.۹ ۱۰ ۱۴.۳ ۳۲ −۱.۸ ۱ ۲۰.۱ ۲۰.۵ ۱۶۲ ۳۳۴ ۴ ۱۸
خکمک ۶.۴ ۷ ۸ ۱۶.۳ ۱۹ ۱.۱ ۰.۹ ۱۷.۶ ۱۹.۴ ۲۲۹ ۳۱ ۴ ۲۵
قشهد ۶.۱ ۱۲ ۱۲ ۱۴.۱ ۳ ۰.۱ ۰.۷ ۲۷.۸ ۳۷.۱ ۷۵ ۲۸ ۵ ۵
بترانس ۶.۱ ۷.۵ ۸ ۱۷.۱ ۲۹ ۰.۶ ۱.۱ ۲۱.۸ ۲۰.۴ ۱۹۸ ۱۹۳ ۴ ۱۰
سدشت ۶ ۱۱ ۹ ۱۹.۸ ۱۶ −۰.۳ ۱.۴ ۴۶.۵ ۳۲.۱ ۱۷۰ ۲۰۲ ۴ ۳
اسیاتک ۶ ۸.۱ ۷ ۱۳.۹ ۵۴ ۲.۷ ۱.۳ ۱۸.۵ ۱۴.۶ ۵۹۶ ۱۴۰ ۳ ۱
سقاین ۵.۹ ۶ ۸ ۱۶.۶ ۱۰ ۰.۶ ۰.۵ ۱۳.۲ ۲۴.۲ ۱۸۸ ۱۳ ۳ ۰
خرینگ ۵.۹ ۷.۲ ۱۱ ۱۶.۲ ۴ ۰ ۰.۷ ۱۷.۹ ۲۴.۱ ۶۴ ۷۹ ۴ ۰
وآذر ۵.۹ ۵.۹ ۸ ۱۶.۸ ۷ −۰.۳ ۰.۸ ۱۶.۵ ۲۰.۹ ۱۸ ۱۸۳ ۴ ۲۰
فجر ۵.۵ ۱۱.۲ ۱۱ ۲۱.۳ ۳۴ ۱.۵ ۰.۹ ۳۴ ۳۹.۹ ۵۶۳ ۵۱ ۳ ۲
غپاک ۵.۵ ۹ ۱۱ ۱۵.۴ ۹ ۰.۵ ۰.۶ ۱۹.۷ ۳۱.۷ ۴۸۸ ۴ ۲۵
خریخت ۵.۳ ۱۵.۱ ۱۳ ۱۴.۷ ۷۰ ۱.۱ ۱.۹ ۴۱ ۲۱.۹ ۴۰۵ ۳۲۹ ۵ ۸
شپلی ۵.۳ ۱۳.۲ ۱۴ ۱۴.۵ ۲۳ ۱.۲ ۰.۵ ۲۴ ۴۴.۴ ۶۰۲ ۲ ۳ ۱۷
بکام ۵.۳ ۴.۹ ۶ ۲۴.۹ ۳ ۰ ۰.۵ ۱۶.۹ ۳۶ ۴۳ ۸۰ ۵ ۳۲
فاراک ۵.۳ ۵.۴ ۶ ۱۸.۴ ۲۵ −۱ ۰.۶ ۱۳ ۲۳.۶ ۸۴ ۳۸۱ ۵ ۱۴
خمهر ۵.۲ ۹.۶ ۷ ۱۶.۹ ۲ ۰.۱ ۰.۷ ۲۵.۳ ۳۷.۸ ۷۶ ۲۵ ۵ ۲۵
فاذر ۵.۲ ۶.۲ ۸ ۲۰.۴ ۰ ۰ ۰.۸ ۲۲.۴ ۲۶.۵ ۴ ۲۶
تپکو ۵.۲ ۹.۹ ۹ ۱۶.۶ ۴۵ ۲.۳ ۰.۵ ۱۶.۵ ۳۳.۹ ۱۱۷۴ ۲ ۲۴
غنوش ۵.۱ ۸.۵ ۷ ۱۴.۶ ۷ −۰.۱ ۱.۲ ۲۴.۶ ۲۰.۸ ۱۰۴ ۱۲۳ ۴ ۲۸
برکت ۵.۱ ۵.۹ ۷ ۱۳.۸ ۴۲ −۲.۱ ۱.۱ ۱۲.۵ ۱۱.۷ ۲۱۱۵ ۵ ۱۸
دانا ۵ ۷.۱ ۷ ۱۵.۳ ۸ ۰.۴ ۰.۶ ۱۶.۳ ۲۶.۱ ۱۰۱ ۴ ۲۲
شفارا ۴.۹ ۳۶.۸ ۱۳ ۱۸.۳ ۵۶ −۲.۷ ۰.۹ ۹۵.۲ ۱۰۰.۶ ۹۱۵ ۳ ۱۶
های وب ۴.۸ ۵.۶ ۶ ۱۶.۹ ۱۴ −۰.۲ ۰.۸ ۱۵.۲ ۱۹.۲ ۸۰ ۱۳۷ ۳ ۲۲
لازما ۴.۸ ۲۱.۴ ۲۲ ۱۴ ۱۴ ۰.۷ ۰.۴ ۳۴.۷ ۷۹.۹ ۶۳۵ ۱ ۰
خکاوه ۴.۸ ۲۰ ۲۱ ۱۲.۵ ۶ −۰.۳ ۳.۵ ۱۰۲.۹ ۲۹.۷ ۲۹۵ ۲ ۳۲
کپشیر ۴.۷ ۷.۶ ۱۱ ۱۹.۶ ۶۴ −۲.۵ ۰.۷ ۱۷.۳ ۲۵.۳ ۲۳۰ ۲۷۷۷ ۵ ۳
پلاسک ۴.۶ ۷.۵ ۷ ۱۸.۱ ۱۵ −۰.۷ ۱.۵ ۲۸.۴ ۱۹.۱ ۳۴۷ ۵ ۳۶
خکار ۴.۶ ۶.۷ ۵ ۱۷.۵ ۰ ۰ ۱.۸ ۲۹.۷ ۱۶.۳ ۵ ۲۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شلعاب
 • ونیرو
 • شسینا
 • پارتا
 • ثشاهد
 • کدما
 • قنقش
 • غدشت
 • ورنا
 • کالا
 • فلوله
 • تکنو

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • تکنو
 • فلوله
 • فپنتا
 • وسدید
 • ثشاهد
 • شفارا
 • شلعاب
 • کپشیر
 • شاملا
 • وتوس
 • برکت
 • ونیرو

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • پارتا
 • قنقش
 • اسیاتک
 • سمازن
 • تپکو
 • سپاها
 • ثفارس
 • ثاصفا
 • ثامان
 • فجر
 • سآبیک
 • قرن

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شفارا
 • فلوله
 • فپنتا
 • کساوه
 • خریخت
 • تمحرکه
 • ورنا
 • ثفارس
 • ثامان

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • اتکام
 • سصفها
 • دتماد
 • سشمال
 • تکنو
 • مداران
 • سکرما
 • بکام
 • خفنر

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۱۷۶.۷ ۵۹.۳ ۶۶ ۱۲.۶ ۱۱۸ −۱۲.۵ ۱.۲ ۶۷ ۵۵.۱ ۲۴۴۴۳ ۶۸۹۲ ۰ ۰
ثبات ۱۱۴ ۲۴۰ ۲۹۸ ۱۴.۶ ۱۶۲ ۲.۷ ۱ ۱۳۲.۴ ۱۳۳.۴ ۱۸۷۴۴ ۱۵۱۷۱ ۰ ۰
یاقوت ۱۰۲.۵ ۸۲.۹ ۳۷ ۱۲.۸ ۱۱۰ ۱۸.۲ ۰.۴ ۵۸.۴ ۱۶۱.۸ ۳۲۶۵۱ ۷۸۴۴ ۰ ۰
اعتماد ۸۶.۶ ۷۱.۷ ۱۳۷ ۱۲.۹ ۱۳۷ ۸.۴ ۰.۸ ۵۰.۷ ۶۳.۴ ۳۱۷۶۵ ۵۰۱۶ ۰ ۰
همای ۷۸.۹ ۴۵ ۴۶ ۱۳ ۲۲ −۷.۲ ۰.۷ ۸۷.۵ ۱۳۰.۷ ۵۲۲۱ ۳۱۱۴ ۰ ۱
کیان ۶۷.۶ ۵۱.۴ ۵۱ ۱۲.۴ ۱۳۲ −۱.۷ ۰.۹ ۴۱.۸ ۴۵.۱ ۲۱۸۰۰ ۵۶۵۹ ۰ ۰
سپر ۶۵.۴ ۱۶۰.۳ ۱۳۱ ۱۴.۱ ۱۶۷ ۳.۸ ۰.۷ ۵۹.۲ ۸۷.۱ ۲۸۳۱۴ ۲۶۴۳۶ ۰ ۰
فیروزا ۵۷.۹ ۱۴۰.۶ ۱۷۶ ۱۳.۲ ۱۵۵ ۱۰.۵ ۰.۲ ۳۷ ۱۷۳.۷ ۱۶۷۳۸ ۶۶۱۲ ۰ ۰
آکورد ۴۲.۶ ۱۲۳.۸ ۶۰ ۱۲.۲ ۱۱۷ ۱۵.۷ ۰.۶ ۸۹.۱ ۱۴۸.۷ ۳۲۷۰۴ ۵۶۷۴ ۰ ۰
کمند ۳۹.۲ ۴۱.۶ ۶۸ ۱۲.۷ ۳۳ −۱۲.۸ ۱.۳ ۹۸.۵ ۷۵.۸ ۸۳ ۲۵۷۶ ۰ ۱
هامرز ۲۵.۳ ۳۴۱.۶ ۲۷۴ ۲۲.۴ ۱۶۹ −۱.۹ ۱.۴ ۲۶۶.۶ ۱۹۳.۱ ۲۰۴۵۵ ۵۵۸۹ ۰ ۱
سپیدما ۲۲.۲ ۲۶۷.۴ ۲۲۸ ۱۴.۱ ۱۸۸ ۱.۶ ۰.۴ ۲۲ ۵۷.۵ ۱۰۸۴۴ ۱۰۰۶۱ ۰ ۰
صایند ۱۸.۹ ۴۳.۵ ۵۶ ۱۱.۶ ۱۱۰ −۴.۹ ۰.۹ ۴۴.۵ ۴۷.۸ ۳۹۷۴ ۱۲۸۱۶ ۰ ۰
داریک ۱۷.۶ ۲۵.۱ ۴۲ ۱۲ ۶۰ ۰.۵ ۱.۱ ۴۳.۷ ۴۰ ۲۷۷۴ ۱۶۷۱ ۰ ۰
پارند ۱۳.۷ ۶۵.۷ ۱۲۶ ۱۴.۵ ۷۳ −۱۰ ۲.۱ ۱۴۸.۹ ۷۱ ۲۵۰۱ ۰ ۱
خاتم ۱۲.۷ ۳۰۳.۴ ۳۹ ۱۲.۴ ۹۸ ۱۲.۴ ۰ ۱۹.۶ ۶۶۶.۷ ۱۲۴۵۰ ۷۷ ۰ ۰
فردا ۱۲.۳ ۳۲۳.۲ ۳۷۵ ۱۳.۶ ۱۹۷ ۰ ۱ ۱۱.۴ ۱۱.۵ ۱۲۱۴۲ ۶۰۴۷ ۰ ۰
گنجینه ۱۰.۴ ۵۷۷.۳ ۲۷۷ ۳۶ ۱۹۸ ۰.۲ ۰ ۹.۱ ۱۹۸.۸ ۱۰۳۵۴ ۱۰۱۹۲ ۰ ۰
آسامید ۹.۹ ۱۵۵.۴ ۱۰۵ ۱۳.۱ ۱۴۹ ۳.۱ ۰.۳ ۴۱ ۱۶۴ ۴۴۸۰ ۱۹۴۸ ۰ ۰
کارین ۹.۷ ۱۴۶.۷ ۹۹ ۱۵ ۱۷۷ ۰.۴ ۰.۷ ۴۲.۹ ۵۹.۵ ۴۳۶۸ ۲۷۹۰ ۰ ۱
تصمیم ۵.۴ ۳۲ ۱۲۵ ۱۲.۲ ۸۷ −۲.۸ ۲.۵ ۶۱.۷ ۲۴.۹ ۹۳۴ ۱۸۶۹ ۰ ۰
امین یکم ۴.۳ ۱۹.۵ ۳۵ ۱۳.۵ ۱۸ ۰.۱ ۰.۶ ۳۸.۱ ۶۳.۴ ۲۱۷ ۱۷۵ ۰ ۱
مانی ۲.۵ ۱۸.۵ ۳۲ ۱۱.۷ ۵۹ ۰.۳ ۰.۸ ۲۷.۳ ۳۳.۳ ۸۹۲ ۲۸۹ ۰ ۰
یارا ۲.۱ ۵۳.۱ ۷۱ ۱۲.۲ ۱۷۰ ۰.۲ ۰.۴ ۱۲.۴ ۲۸.۱ ۱۸۴۹ ۵۶۰ ۰ ۰
دارا ۰.۵ ۳۵.۴ ۱۹۰ ۱۱.۵ ۱۱۶ ۰ ۱.۱ ۳۵.۹ ۳۲.۸ ۳۱۵ ۱۵۰ ۰ ۰
گنجین ۰.۳ ۶۸.۲ ۲۵ ۱۰ ۱۰۰ ۰.۲ ۰.۱ ۱۲ ۱۲۴.۳ ۲۴۹ ۲۴ ۰ ۰
سپاس ۰.۱ ۱۴.۵ ۳۴۶ ۸.۸ ۹۹ −۰.۱ ۵۰.۸ ۲۰.۳ ۰.۴ ۰ ۱۰۰ ۰ ۰
ارمغان ۰ ۱ ۴۸ ۵ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱
سخند ۰ ۱ ۵ ۱۱.۷ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱.۴ ۷ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

پارتا ۲۰.۵ ۱۲.۱ ۵ ۱۶.۷ ۵۵ ۳.۴ ۰.۲ ۱۵.۷ ۸۳.۲ ۳۷۰۱ ۹۹۸ ۴ ۸
وهنر ۱۳.۵ ۱۸.۹ ۱۷ ۱۷.۸ ۸۰ ۳.۵ ۰.۵ ۲۷.۵ ۵۱ ۳۶۲۴ ۱۸۴۸ ۳ ۸
خزامیا ۸۳.۳ ۱۴.۶ ۱۲ ۱۸.۸ ۲۴ −۱۱.۶ ۱.۴ ۵۱.۶ ۳۸.۲ ۶۲۸ ۱۴۶۶ ۵ ۲۸
بکابل ۳۲.۱ ۲۹.۲ ۲۲ ۱۷.۸ ۶۳ −۱۰.۵ ۱.۶ ۸۴ ۵۲.۵ ۱۶۲۳ ۱۷۳۴ ۴ ۰
وپاسار ۲۱.۱ ۳۰.۴ ۱۲ ۳۰ ۱۱۶ ۱۴.۵ ۰.۲ ۱۹.۹ ۱۰۱ ۴۸۸۰ ۱۰۰۳ ۳ ۶
کدما ۱۵.۵ ۸.۲ ۷ ۱۵.۵ ۱۴ −۱.۷ ۱.۵ ۲۷.۸ ۱۸ ۱۲۵ ۱۹۷۱ ۵ ۱۲
قنقش ۱۵.۳ ۳۷.۹ ۴۰ ۱۳.۸ ۲۰ ۳ ۰.۲ ۵۰.۳ ۳۰۰.۶ ۱۵۰۰ ۱ ۴۱
غدشت ۱۴.۸ ۱۱.۵ ۱۱ ۱۷.۲ ۱۰ −۰.۲ ۲ ۵۴.۵ ۲۷.۵ ۳۰۸ ۲۷۰ ۵ ۱۸
کیسون ۱۱.۳ ۱۲.۸ ۱۳ ۲۰.۷ ۲۹ −۲.۷ ۱.۵ ۵۲.۶ ۳۴.۱ ۱۳۴ ۷۴۵ ۲ ۱۱
کتوکا ۱۰ ۱۰.۴ ۷ ۱۶ ۵۰ −۳ ۱.۶ ۲۸.۲ ۱۸.۱ ۳۳۴ ۱۳۴۰ ۶ ۲۴
بالاس ۸.۳ ۸.۸ ۸ ۱۵.۵ ۱۶ ۱.۳ ۰.۳ ۱۵ ۴۸.۴ ۶۸۰ ۴ ۳
ثغرب ۸.۱ ۹.۵ ۷ ۱۳.۶ ۲۰ −۱.۷ ۲ ۳۱.۱ ۱۵.۷ ۵۴۸ ۶ ۱۸
ثعتما ۷.۳ ۲۰.۸ ۱۹ ۱۵.۷ ۱۰ −۰.۸ ۰.۴ ۴۳.۳ ۹۷ ۷۶۲ ۱ ۰
فپنتا ۶.۹ ۱۷.۵ ۷ ۱۴.۹ ۵۷ −۳.۹ ۴.۷ ۷۵.۳ ۱۶.۱ ۹۸۵ ۴ ۲۲
سدشت ۶ ۱۰.۹ ۹ ۱۹.۷ ۱۶ −۰.۳ ۱.۴ ۴۵.۸ ۳۱.۷ ۱۷۰ ۲۰۲ ۴ ۳
سقاین ۵.۹ ۵.۹ ۸ ۱۶.۶ ۱۰ ۰.۶ ۰.۵ ۱۳.۱ ۲۳.۹ ۱۸۶ ۱۳ ۳ ۰
خکار ۴.۶ ۶.۷ ۵ ۱۷.۴ ۰ ۰ ۱.۸ ۳۰.۱ ۱۶.۵ ۵ ۲۳
داوه ۴.۱ ۱۱.۷ ۵ ۱۵.۶ ۳۱ −۱.۳ ۴.۳ ۶۷.۳ ۱۵.۵ ۶۳۸ ۵ ۱۵
مفاخر ۳.۹ ۵.۲ ۶ ۱۵.۴ ۸ ۰.۳ ۰.۵ ۱۰.۵ ۲۱.۹ ۱۵۶ ۶ ۶
پخش ۳.۷ ۷.۶ ۵ ۲۴.۴ ۱۰۱ −۱.۲ ۰.۴ ۱۳.۴ ۳۷ ۴۱۹ ۱۲۱۶ ۵ ۱۶
کصدف ۳.۵ ۱۳.۷ ۱۵ ۱۲.۶ ۱۰ ۰.۲ ۰.۴ ۲۰.۴ ۵۶.۹ ۱۲۷ ۱۰۴ ۱ ۲۷
فاما ۳.۴ ۱۳.۳ ۷ ۱۷.۳ ۴۴ ۰.۷ ۰.۲ ۱۹.۱ ۸۲.۱ ۳۶۶ ۲۰۳ ۵ ۱۴
بالبر ۳.۱ ۶.۱ ۷ ۱۵.۹ ۹ −۰.۳ ۱.۷ ۲۲.۹ ۱۳.۴ ۲۸۲ ۴ ۱۲
وسنا ۲.۹ ۳۸.۷ ۲۲ ۴۳.۵ ۸۴ ۲.۴ ۰.۱ ۳۸.۳ ۵۷۳.۲ ۸۰۲ ۱ ۲۲
ثاصفا ۲.۳ ۱۹.۵ ۹ ۱۱.۴ ۸۱ ۱.۸ ۰.۵ ۱۴.۵ ۲۹ ۱۸۴۲ ۱ ۱ ۱۸
مداران ۲.۱ ۵.۱ ۵ ۲۵.۵ ۵۲ ۰.۹ ۰.۵ ۱۱.۹ ۲۴.۵ ۴۸۶ ۱۱۱ ۴ ۰
شلیا ۱.۹ ۱۹.۲ ۲۴ ۲۱ ۰ ۰ ۱.۵ ۱۰۲.۳ ۶۷ ۰ ۲
دفرا ۱.۳ ۳.۴ ۴ ۱۱۶.۴ ۹۶ −۱.۲ ۸.۷ ۵۵.۶ ۶.۴ ۱۳ ۱۱۷۸ ۳ ۸
سمتاز ۱.۱ ۵۸.۵ ۴۰ ۱۵.۸ ۷۵ ۰.۷ ۰.۶ ۸۴.۸ ۱۳۱.۲ ۷۶۸ ۵۸ ۱ ۱۴
غشوکو ۰.۸ ۹.۲ ۱۱ ۱۰.۹ ۵ ۰ ۰.۳ ۱۱.۹ ۴۴.۳ ۳۸ ۳ ۱۷
قتربت ۰.۸ ۱۰.۹ ۱۲ ۱۱.۳ ۱۶ ۰.۱ ۰.۶ ۱۶.۶ ۲۸.۷ ۱۱۱ ۲۲ ۳ ۱۷

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • شلیا
 • بکابل
 • فپنتا
 • داوه
 • دفرا
 • غدشت
 • کیسون
 • خزامیا
 • سدشت
 • ثغرب
 • خکار
 • کتوکا
 • کدما
 • بالبر

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • وسنا
 • قنقش
 • سمتاز
 • وپاسار
 • ثعتما
 • پارتا
 • فاما
 • کصدف
 • وهنر
 • بالاس
 • غشوکو
 • پخش
 • ثاصفا
 • قتربت
 • مداران