در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۰۱ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۶.۵ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۲ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍ ۰.۹
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۸.۸ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۶ درصد
 • نمادهای مثبت : ۱۳۵
 • نمادهای منفی : ۳۸۴
 • نمادهای صف خرید : ۵۷
 • نمادهای صف فروش : ۵۴
 • ارزش صف‌های خرید : ۵۲۰ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۳۸ میلیارد تومان

امروز وضعیت شاخص بورس تهران نزولی بود و حتی پس از ۲ ساعت اول، اصلاح شاخص با شیب کم ادامه پیدا کرد. در نهایت شاخص کل منفی ۰.۸۲ درصد و شاخص کل هم وزن منفی ۰.۷۲ درصد نسبت به روز کاری قبلی تغییر کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

مار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خودرو ۸۶.۸ ۱۳.۹ ۱۲ ۲۱.۶ ۶۷ ۳۱.۵ ۰.۶ ۲۷.۱ ۴۷.۵ ۲۶۰۳ ۱۴۶۶ ۳ ۵
وتجارت ۸۶.۵ ۳۴.۳ ۱۵ ۲۶.۲ ۱۴۱ ۴۱.۴ ۰.۳ ۲۱ ۶۱.۸ ۲۰۳۷۵ ۲۵۱۲ ۴ ۱
شستا ۶۴.۴ ۹.۳ ۱۰ ۲۳.۶ ۷۳ ۳.۸ ۰.۸ ۲۴.۶ ۲۹.۵ ۱۱۰۵ ۱۹۶۸ ۳ ۰
فولاد ۶۲.۵ ۱۵.۲ ۱۳ ۱۶.۲ ۹۱ ۳۹.۴ ۰.۲ ۱۰ ۴۵.۷ ۳۴۴۶ ۵۹۰ ۳ ۵
ذوب ۵۷ ۱۳.۷ ۱۲ ۱۸.۱ ۴۳ ۲۱.۵ ۰.۳ ۲۰.۶ ۷۰.۶ ۱۵۳۲ ۵۲۸ ۴ ۱۲
شپنا ۵۵.۴ ۱۶.۶ ۱۵ ۱۵.۸ ۱۰۱ ۲۳ ۰.۴ ۱۵.۳ ۳۴.۹ ۲۴۷۰ ۱۸۳۱ ۳ ۰
وبملت ۵۲.۴ ۱۶.۴ ۱۵ ۱۵.۸ ۸۶ ۳۴.۲ ۰.۳ ۱۲.۹ ۴۴ ۳۵۸۶ ۶۷۹ ۳ ۵
خساپا ۵۱.۶ ۱۳.۹ ۱۲ ۲۰.۷ ۷۱ ۲۳.۱ ۰.۵ ۲۱.۹ ۴۸ ۱۶۴۰ ۱۳۴۳ ۴ ۱۵
شبندر ۴۱.۹ ۱۲.۴ ۱۲ ۱۶.۳ ۶۱ ۲۴.۸ ۰.۴ ۱۵.۵ ۳۸.۶ ۲۵۱۵ ۲۱۴ ۳ ۱۳
فملی ۳۵.۲ ۱۳.۱ ۱۳ ۱۵ ۱۰۱ ۱۳.۶ ۰.۴ ۱۱.۱ ۲۸.۲ ۱۶۳۱ ۱۲۰۹ ۲ ۱
شتران ۳۰.۹ ۱۰.۷ ۱۰ ۱۶ ۶۶ ۱۸.۳ ۰.۴ ۱۲.۶ ۳۲.۳ ۱۴۸۳ ۲۰۱ ۳ ۹
فارس ۲۵.۸ ۲۶.۷ ۱۴ ۲۲.۱ ۱۴۸ ۱۰.۲ ۰.۲ ۸ ۴۸.۱ ۶۰۷۱ ۱۴۰۴۰ ۲ ۱۳
وبصادر ۲۰ ۱۲.۷ ۱۱ ۱۸.۱ ۹۰ ۱۱.۹ ۰.۵ ۱۵.۸ ۲۹.۲ ۱۴۹۹ ۳۹۲ ۳ ۵
حکشتی ۱۹.۹ ۸ ۱۲ ۱۷.۲ ۲۵ ۵ ۰.۶ ۱۷.۴ ۲۹.۱ ۶۲۱ ۸ ۴ ۲۲
شپدیس ۱۹.۹ ۱۳.۸ ۱۵ ۱۸.۶ ۹۱ ۸.۶ ۰.۴ ۱۶ ۳۹.۱ ۹۴۵ ۷۸۴ ۳ ۱
وغدیر ۱۵.۶ ۱۵.۲ ۱۵ ۲۲.۱ ۱۰۴ ۸.۶ ۰.۴ ۱۶.۵ ۴۲.۶ ۱۳۷۸ ۶۳۳ ۳ ۱
پترول ۱۴.۶ ۵.۲ ۷ ۱۸ ۲۳ ۰.۷ ۰.۴ ۱۰.۹ ۲۶.۴ ۱۰۲۲ ۴۳۴ ۴ ۱۲
ومعادن ۱۱ ۶.۳ ۹ ۱۸.۷ ۸۸ ۳.۹ ۰.۳ ۶.۶ ۲۳.۷ ۸۴۷ ۵۷۳ ۳ ۲۳
نوری ۱۰.۳ ۱۰.۹ ۱۳ ۱۳.۴ ۸۲ ۵ ۰.۴ ۹.۵ ۲۵.۲ ۹۶۳ ۱۷۱۱ ۳ ۲
شیران ۹.۸ ۵.۷ ۶ ۱۸.۷ ۳۲ ۲.۸ ۰.۴ ۱۱.۳ ۲۷.۸ ۳۳۳ ۳۰ ۴ ۶۶
پارسان ۹ ۱۱.۹ ۱۹ ۲۶.۹ ۸۴ ۱.۷ ۰.۹ ۳۴.۳ ۳۷.۱ ۶۵۷ ۴۷۸ ۴ ۰
کگل ۸ ۱۰.۴ ۱۵ ۲۱.۷ ۱۶۰ ۰.۸ ۰.۷ ۶.۷ ۱۰.۲ ۱۱۱۵ ۸۳۹ ۳ ۱۴
اخابر ۷.۸ ۹.۵ ۱۴ ۱۵.۹ ۱۶ ۱.۱ ۰.۶ ۲۰.۴ ۳۴.۴ ۵۸۱ ۴۴ ۵ ۱۰
شبریز ۷.۸ ۸.۸ ۸ ۱۵.۱ ۴۹ ۳.۸ ۰.۷ ۱۵.۳ ۲۲.۷ ۱۲۷۹ ۶ ۳ ۱۹
پارس ۷.۱ ۱۲.۲ ۹ ۱۷.۷ ۱۱۶ ۳.۸ ۰.۱ ۵.۲ ۳۶.۱ ۱۹۸۸ ۳۶۲ ۳ ۱۱
شگویا ۶.۲ ۵.۸ ۸ ۱۶.۱ ۳۳ ۱.۳ ۰.۸ ۱۳.۲ ۱۶.۴ ۲۷۷ ۵۸ ۳ ۸
رمپنا ۶.۲ ۱۱.۸ ۱۵ ۱۸.۸ ۷۲ −۰.۶ ۰.۹ ۲۶.۴ ۲۸.۷ ۶۵۴ ۱۲۷۰ ۳ ۸
کاریس ۵.۹ ۳۵.۱ ۲۳ ۱۵.۱ ۱۰۷ ۲.۶ ۰.۳ ۲۲.۴ ۸۰.۵ ۱۱۱۴ ۴۷۱ ۲ ۴
فخوز ۵.۸ ۵.۷ ۹ ۱۴.۱ ۷۴ ۳.۵ ۰.۷ ۷.۵ ۱۱ ۹۸۱ ۴۰۲ ۳ ۱۳
صبا ۵.۵ ۴.۴ ۱۰ ۱۹.۸ ۶۷ ۳.۱ ۰.۴ ۶.۷ ۱۵.۱ ۵۷۳ ۷۲ ۳ ۱۷
همراه ۴.۹ ۵.۹ ۸ ۱۶.۷ ۴۵ ۲.۲ ۰.۲ ۷.۴ ۳۱.۲ ۷۳۲   ۴ ۹
بپاس ۴.۶ ۱۷.۳ ۳۷ ۳۴.۶ ۹۶ ۴.۵ ۰.۱ ۹.۴ ۷۶.۴ ۴۴۷۴   ۲ ۱۲
شیراز ۴.۴ ۵.۷ ۱۲ ۱۸.۲ ۳۸ ۱.۲ ۰.۴ ۱۰.۴ ۲۶.۷ ۳۵۶ ۱۰۷ ۳ ۸
تاپیکو ۴.۲ ۸.۵ ۱۵ ۱۵.۵ ۴ ۰.۲ ۱.۲ ۲۸.۴ ۲۲.۸ ۶۳   ۳ ۵
کچاد ۳.۸ ۴.۱ ۷ ۱۸.۴ ۱۲۷ −۰.۱ ۰.۴ ۳.۸ ۹.۱ ۴۷۱ ۴۹۸ ۳ ۱۴
وپارس ۳.۶ ۴.۱ ۶ ۱۴.۳ ۲۱ −۰.۷ ۰.۶ ۸.۲ ۱۳.۴ ۹ ۲۴۸ ۴ ۲۴
کاوه ۳.۶ ۲.۹ ۷ ۶۳.۷ ۸۶ ۱.۳ ۰.۳ ۱۰.۹ ۳۷.۳ ۵۳۹ ۲۲۱ ۳ ۳
آریا ۳.۱ ۳.۳ ۵ ۱۱.۹ ۱۹ ۰.۴ ۰.۹ ۶.۶ ۷.۶ ۲۴۲ ۳۴ ۳ ۹
زاگرس ۲.۹ ۴.۳ ۱۰ ۱۵.۵ ۲۰ −۰.۶ ۰.۶ ۹ ۱۵.۶   ۲۹۲ ۳ ۸
شفن ۲.۷ ۴.۳ ۷ ۱۶.۱ ۳۲ −۰.۵ ۰.۸ ۱۰.۲ ۱۲.۱ ۴۰ ۲۱۶ ۴ ۶
تاصیکو ۲.۷ ۷.۲ ۱۴ ۱۹.۲ ۷۳ ۰ ۰.۹ ۱۶.۶ ۱۸ ۱۹۴ ۳۳۰ ۲ ۰
شخارک ۲.۶ ۶.۵ ۹ ۲۰.۹ ۶۹ ۰.۸ ۰.۷ ۱۳.۹ ۱۹.۹ ۳۲۱ ۴۹۸ ۴ ۶
جم ۲.۵ ۹.۷ ۱۰ ۳۴.۲ ۱۱۵ ۱.۲ ۰.۶ ۱۸.۸ ۳۱.۱ ۲۸۷ ۱۵۹ ۳ ۲۰
وصندوق ۲.۴ ۷.۶ ۱۴ ۴۷.۲ ۱۱۰ ۱.۲ ۰.۴ ۱۶.۹ ۴۱.۹ ۳۱۲ ۲۴۱ ۴ ۱۹
کگهر ۲.۲ ۷.۱ ۱۳ ۵۴ ۱۶۷ ۰.۴ ۰.۹ ۱۱.۵ ۱۲.۷ ۵۰۵ ۳۹۶ ۳ ۰
مبین ۲.۱ ۵.۲ ۱۰ ۲۱.۷ ۹۹ ۰.۱ ۰.۲ ۶.۶ ۲۹ ۲۶۵ ۳۲۳ ۲ ۲۲
اپال ۲ ۳ ۳ ۱۷.۲ ۲۲ −۰.۴ ۱.۵ ۱۰.۶ ۷.۲   ۱۴۶ ۳ ۱۲
وامید ۰.۹ ۵.۸ ۱۱ ۴۱.۵ ۱۰۸ ۰.۸ ۰.۱ ۲.۳ ۳۲.۹ ۹۰۰ ۱۱۱ ۳ ۸
هرمز ۰.۴ ۳.۴ ۵ ۱۰.۹ ۲۰ ۰.۱ ۰.۷ ۵.۶ ۷.۶ ۳۸ ۶ ۴ ۱۲
مارون ۰.۲ ۳.۴ ۶ ۱۲.۷ ۴۶ ۰.۱ ۰.۴ ۳.۷ ۱۰.۲ ۷۰   ۲ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خودرو
 • وتجارت
 • شستا
 • فولاد
 • ذوب
 • شپنا
 • وبملت
 • خساپا
 • شبندر
 • فملی
 • شتران
 • فارس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • وپارس
 • رمپنا
 • زاگرس
 • شفن
 • اپال
 • کچاد
 • تاصیکو
 • شکبیر
 • مبین
 • هرمز
 • مارون
 • تاپیکو

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وتجارت
 • فولاد
 • وبملت
 • خودرو
 • شبندر
 • خساپا
 • شپنا
 • ذوب
 • شتران
 • فملی
 • وبصادر
 • فارس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • خودرو
 • خساپا
 • ذوب
 • شبندر
 • پارسان
 • رمپنا
 • اخابر
 • شستا
 • حکشتی

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • کاوه
 • پارسان
 • شستا
 • خودرو
 • شخارک
 • خساپا
 • صبا
 • رمپنا
 • ومعادن

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حفارس ۱۲۰.۷ ۲۰.۲ ۹ ۲۳.۴ ۴۰ ۳۱.۲ ۱ ۷۳.۳ ۷۱.۷ ۴۹۹۷ ۱۷۵۳ ۴ ۹
ثشاهد ۴۵.۷ ۱۴ ۱۴ ۱۶.۳ ۷ −۲.۷ ۱.۵ ۵۰.۹ ۳۵.۱ ۶۷ ۷۴۸ ۵  
شسینا ۳۷.۳ ۹.۲ ۹ ۱۷ ۴ ۱.۴ ۰.۶ ۲۲.۴ ۳۷.۷ ۲۱۴ ۴۹ ۶ ۰
سهرمز ۳۴.۸ ۱۱.۱ ۱۰ ۲۵.۹ ۱۱ ۳.۶ ۰.۶ ۳۸.۳ ۶۷.۲ ۹۱۷ ۲۷ ۴ ۵
کماسه ۲۸.۶ ۱۲.۸ ۱۳ ۱۹.۱ ۳۵ ۸.۴ ۰.۶ ۲۷.۸ ۴۸.۳ ۱۱۴۹ ۱۵۲ ۶ ۱۱
ثفارس ۲۵.۹ ۱۵.۳ ۱۶ ۱۷.۸ ۲۸ ۲.۸ ۰.۶ ۳۴ ۵۶.۹ ۶۲۰ ۵۵۱ ۵ ۰
ونیرو ۲۴ ۱۱.۱ ۹ ۱۸.۸ ۲۷ ۲.۷ ۱.۱ ۳۶ ۳۳.۵ ۷۷۵ ۳۷۶ ۶ ۰
قشهد ۲۳.۷ ۱۶ ۱۲ ۱۶.۸ ۲ ۰ ۰.۷ ۴۲.۸ ۵۷.۴ ۱۰۲ ۱۲۹ ۵ ۱
ورنا ۲۲.۴ ۱۲.۹ ۱۵ ۱۶.۵ ۲۵ ۳.۴ ۰.۷ ۲۹.۶ ۴۰ ۵۶۰ ۲۲۹ ۶ ۷
سیمرغ ۲۱.۲ ۱۳.۳ ۸ ۱۷.۷ ۳۶ −۴.۵ ۱.۷ ۴۷.۲ ۲۷.۷ ۳۲۶ ۵۶۳ ۴ ۱
وآذر ۲۱.۱ ۸.۱ ۷ ۲۰.۱ ۶ ۰ ۰.۲ ۱۷.۷ ۸۱ ۳۰۹ ۳۱۴ ۴ ۱۶
کالا ۲۰.۴ ۸ ۸ ۱۷.۷ ۱۶ ۳.۱ ۰.۶ ۱۹.۱ ۳۱.۷ ۱۵۵۶ ۳۴ ۴ ۵۶
خکاوه ۱۹ ۲۰.۶ ۲۲ ۱۴.۲ ۰ −۰.۱ ۰.۹ ۵۴.۸ ۶۰   ۸۲ ۲ ۳۲
وساپا ۱۸.۶ ۱۰.۸ ۱۴ ۱۸.۳ ۶ ۰ ۰.۸ ۳۱.۱ ۴۰.۸ ۱۸۴ ۲۸۴ ۵ ۱۳
اسیاتک ۱۸.۲ ۸.۹ ۷ ۱۷.۶ ۵۰ ۷.۵ ۱ ۲۱.۵ ۲۲.۳ ۹۱۰ ۱۸۸ ۳ ۲
خرینگ ۱۷.۲ ۱۵.۳ ۱۰ ۱۶.۲ ۶ −۱ ۰.۵ ۳۶ ۷۲.۶ ۲۱ ۳۵۵ ۴  
خموتور ۱۷ ۱۲ ۵ ۱۷.۷ ۴۶ −۷.۴ ۱.۴ ۳۵.۸ ۲۶.۲ ۵۵ ۱۰۸۷ ۵ ۲۰
ثبهساز ۱۶.۲ ۶.۹ ۶ ۱۵.۳ ۳۹ ۵.۶ ۱.۳ ۱۸.۶ ۱۴.۸ ۱۹۸۸ ۶۴ ۵ ۸
خکمک ۱۶ ۸.۱ ۸ ۱۷.۴ ۲ −۰.۱ ۰.۹ ۲۴.۱ ۲۶.۷ ۳۷ ۹۳ ۴ ۲۷
سقاین ۱۵.۹ ۹.۸ ۷ ۱۶.۲ ۱۱ −۱.۵ ۱.۱ ۳۰.۱ ۲۷.۱ ۵۷ ۴۰۸ ۳ ۰
کاما ۱۵ ۷.۱ ۹ ۱۶.۶ ۰ ۰ ۰.۸ ۱۹.۲ ۲۵.۲ ۸   ۵ ۷
شمواد ۱۴.۴ ۲۳.۸ ۱۹ ۱۲.۹ ۱۰ −۱.۱ ۰.۷ ۴۷.۶ ۶۹.۷ ۸۲ ۴۱۷ ۲ ۶
کطبس ۱۴.۲ ۱۰.۱ ۸ ۲۱.۹ ۳۳ −۴.۲ ۰.۹ ۳۳.۹ ۳۷.۵ ۶۹ ۱۵۰۸ ۵ ۲۱
کدما ۱۴.۲ ۷.۷ ۷ ۱۵.۲ ۱۴ ۱.۹ ۰.۵ ۱۵.۵ ۲۹.۵ ۱۹۳۲   ۵ ۱۲
ختوقا ۱۳.۴ ۹.۸ ۹ ۱۹.۲ ۷ ۰.۸ ۰.۷ ۲۸.۳ ۴۰.۴ ۲۸۲ ۱۰۹ ۶ ۱۷
کویر ۱۳ ۹.۱ ۸ ۲۱.۸ ۷۴ ۵.۵ ۰.۶ ۱۶.۹ ۲۸.۹ ۱۸۶۳ ۱۰۰۵ ۴ ۴
غپاک ۱۲.۷ ۱۹.۷ ۱۰ ۱۵.۳ ۴۴ −۴.۸ ۱.۴ ۵۲.۲ ۳۷.۸ ۳۷۲ ۲۶۰۳ ۴ ۲۸
تکنو ۱۲.۶ ۵.۲ ۸ ۲۷.۱ ۷ ۰.۱ ۰.۸ ۲۴.۶ ۲۹.۸ ۱۴۷ ۱۹۲ ۴ ۱۲
فاذر ۱۲.۴ ۹.۱ ۸ ۲۰.۹ ۱۶ −۱.۶ ۰.۶ ۲۶.۵ ۴۲.۹ ۷۴ ۸۸۹ ۴ ۲۶
وخارزم ۱۲.۲ ۸.۵ ۱۰ ۱۷.۲ ۲۳ ۱.۶ ۰.۷ ۲۰.۶ ۳۱.۲ ۳۶۵ ۱۹۳ ۴ ۲
بورس ۱۱.۵ ۷.۶ ۱۰ ۱۷.۵ ۳۶ ۳.۲ ۰.۴ ۱۳.۴ ۳۳.۹ ۶۰۲ ۱۶۳ ۴ ۱۷
وسدید ۱۱.۲ ۲۱ ۱۶ ۱۳.۸ ۳۶ −۴.۱ ۳ ۸۴.۲ ۲۸.۳   ۱۳۵۷ ۱ ۲۹
نمرینو ۱۱.۱ ۱۰.۳ ۸ ۱۷.۸ ۶۸ ۱.۵ ۰.۴ ۱۴.۶ ۴۱.۶ ۱۱۳۳ ۱۰۰۵ ۴ ۷
فبیرا ۱۱.۱ ۲۴.۶ ۱۵ ۲۲.۵ ۵۱ −۵.۷ ۴.۱ ۱۶۱.۲ ۳۹.۲ ۵ ۱۸۹۲ ۲ ۷
خمحرکه ۱۰.۸ ۹ ۹ ۱۶.۲ ۶ ۰.۱ ۰.۸ ۲۳.۳ ۲۹.۳ ۳۷۰ ۱۲۷ ۶ ۲۵
خپارس ۱۰.۷ ۶.۶ ۷ ۱۹ ۲۲ −۲.۳ ۱ ۲۱.۵ ۲۱.۱   ۷۶۲ ۳ ۲۷
سصفها ۱۰ ۳.۱ ۶ ۵۲.۱ ۲ ۰.۲ ۱.۲ ۳۳.۳ ۲۸.۵ ۲۰۱   ۴ ۱۴
خصدرا ۱۰ ۹.۳ ۱۰ ۱۹.۱ ۱۲ ۰.۴ ۱.۲ ۳۵ ۲۹.۶ ۸۳۹ ۲۰۰ ۲ ۲۰
کرازی ۹.۹ ۵.۸ ۶ ۱۷.۷ ۴ ۰.۱ ۰.۹ ۱۷.۴ ۲۰ ۵۳ ۷۳ ۴ ۸
ثمسکن ۹.۹ ۸.۱ ۹ ۲۱.۹ ۳۲ ۳.۱ ۰.۳ ۱۷.۳ ۴۹.۹ ۱۰۴۸ ۰ ۶ ۲۷
بترانس ۹.۸ ۷.۲ ۸ ۱۷.۷ ۲۹ ۱.۷ ۰.۶ ۱۶.۳ ۲۶ ۲۵۴ ۱۹۳ ۴ ۱۰
تپکو ۹.۸ ۱۰.۸ ۹ ۱۷.۹ ۴۱ ۴.۱ ۰.۷ ۲۴.۱ ۳۳.۵ ۲۰۱۸   ۲ ۲۴
غاذر ۹.۶ ۵.۷ ۶ ۱۷.۱ ۱ −۰.۱ ۰.۷ ۱۵.۳ ۲۱.۹ ۱۰ ۴۷ ۳ ۲۳
شپلی ۹.۳ ۱۹.۲ ۱۴ ۱۵.۳ ۲۱ ۰.۶ ۰.۴ ۳۳.۴ ۸۹.۵ ۴۳۱ ۶۸۱ ۳ ۱۶
های وب ۹.۳ ۵.۱ ۶ ۲۰.۳ ۶ ۰.۴ ۰.۶ ۱۴.۸ ۲۶ ۹۴ ۳۷ ۳ ۲۲
کسرا ۹.۳ ۷.۸ ۷ ۲۰.۶ ۱۵ ۱.۲ ۰.۴ ۱۹.۷ ۴۴.۲ ۳۱۹ ۹۳ ۵ ۲۰
شپترو ۹.۲ ۱۰.۲ ۱۰ ۱۹.۳ ۸ −۰.۶ ۱.۳ ۴۲.۸ ۳۱.۸ ۸۷ ۶۸۱ ۳ ۱۶
غنوش ۹ ۸ ۷ ۱۴.۹ ۹ ۰.۴ ۰.۹ ۱۹.۸ ۲۲.۸ ۳۰۸ ۲۲۳ ۴ ۲۷
ثشرق ۸.۹ ۱۷.۱ ۱۰ ۱۳.۹ ۲۳ −۱.۶ ۱.۹ ۵۵.۸ ۳۰.۱ ۱۰۸ ۶۰۷ ۶ ۱۸
غدشت ۸.۴ ۸.۹ ۱۱ ۱۷.۳ ۲ ۰.۱ ۰.۹ ۲۶.۷ ۳۰.۶ ۱۲۱ ۵۷ ۵ ۱۹

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • حفارس
 • ثشاهد
 • شسینا
 • سهرمز
 • کماسه
 • ثفارس
 • ونیرو
 • قشهد
 • ورنا
 • سیمرغ
 • وآذر
 • کالا

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • خموتور
 • فبیرا
 • غپاک
 • سیمرغ
 • کطبس
 • وسدید
 • ثشاهد
 • خپارس
 • فلامی
 • شلعاب
 • وپترو
 • فاذر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • حفارس
 • کماسه
 • اسیاتک
 • ثبهساز
 • کویر
 • تپکو
 • سمازن
 • فاسمین
 • سهرمز
 • ورنا
 • خمحور
 • بورس

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شفارا
 • سکارون
 • حفارس
 • غپاک
 • شپلی
 • رتکو
 • شلعاب
 • ثشرق
 • قشهد

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • دسینا
 • اتکام
 • ساراب
 • سصفها
 • سکرما
 • سمازن
 • دکیمی
 • ساروم
 • سبهان

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ثبات ۴۷۶.۹ ۴۴۵.۷ ۲۸۴ ۱۶.۲ ۱۷۵ ۴۴.۹ ۰.۴ ۱۰۱.۶ ۲۸۹.۸ ۵۴۸۵۹ ۳۰۳۰۶ ۰ ۰
افران ۴۷۵.۶ ۶۷.۵ ۶۶ ۱۳.۷ ۱۲۵ −۶۰.۳ ۱.۱ ۷۳.۳ ۶۵.۶ ۸۳۱۰ ۷۰۹۲ ۰ ۰
اعتماد ۳۱۰.۲ ۱۲۳.۹ ۱۳۵ ۱۳.۵ ۱۵۱ ۵.۳ ۰.۹ ۷۸.۲ ۸۴ ۱۸۲۵۹ ۱۴۵۰۵ ۰ ۰
همای ۱۸۳.۶ ۳۵.۸ ۴۳ ۱۳.۴ ۳۲ −۶.۶ ۰.۳ ۵۴.۳ ۱۵۹.۵ ۶۶۱۷ ۱۱۰۱۷ ۰ ۱
یاقوت ۱۸۲.۹ ۳۶.۴ ۳۷ ۱۴ ۶۶ −۶۷.۲ ۱.۲ ۷۳.۴ ۶۱ ۳۳۰۱ ۸۵۰۸ ۰ ۰
کمند ۱۳۴.۹ ۴۸.۴ ۷۷ ۱۷.۴ ۸۰ ۱.۵ ۰.۷ ۸۶.۱ ۱۲۲.۲ ۶۰۹۵ ۵۳۳۵ ۰ ۱
کیان ۱۱۴.۲ ۴۰.۷ ۵۱ ۱۲.۶ ۷۱ −۳.۲ ۰.۸ ۶۰.۷ ۷۲.۷ ۵۵۸۶ ۳۵۲۳ ۰ ۰
آکورد ۸۸.۸ ۸۸.۶ ۵۹ ۱۲.۶ ۱۴۹ −۱۵.۹ ۲.۳ ۷۹.۴ ۳۵.۲ ۱۹۴۶۷ ۱۴۸۵۳ ۰ ۰
سپیدما ۸۶.۷ ۱۶۸.۷ ۲۳۳ ۱۲.۸ ۱۸۹ −۱.۶ ۱.۵ ۲۹.۸ ۱۹.۵ ۱۶۲۰۱ ۱۱۷۹۵ ۰ ۰
داریک ۷۶.۳ ۴۰.۹ ۴۱ ۱۴.۴ ۱۰۸ ۳.۹ ۰.۷ ۴۶.۴ ۶۳.۵ ۸۶۴۰ ۵۶۱۶ ۰ ۰
صایند ۷۳.۳ ۶۳.۸ ۵۵ ۱۳.۶ ۱۲۶ −۲۹.۵ ۱.۵ ۷۱.۹ ۴۶.۵ ۳۱۵۰۴ ۲۰۳۲۱ ۰ ۰
کارین ۷۰.۱ ۲۱۹.۸ ۸۱ ۲۱.۳ ۱۷۹ −۵.۳ ۱.۲ ۱۰۴.۲ ۹۰.۳ ۲۰۰۰۲ ۲۱۷۷۷ ۰ ۱
فیروزا ۶۸.۱ ۹۳.۴ ۱۷۷ ۱۳.۳ ۱۲۲ −۱۳.۱ ۱ ۹۶.۲ ۹۹ ۶۹۸۳ ۸۰۰۲ ۰ ۰
سپر ۵۳.۸ ۶۶.۹ ۱۲۸ ۱۳ ۱۴۹ ۰.۳ ۰.۷ ۳۷.۱ ۵۵.۶ ۸۰۳۳ ۶۶۴۱ ۰ ۰
تصمیم ۴۲.۹ ۱۲۳ ۱۲۸ ۱۲.۶ ۱۷۶ −۱.۹ ۱ ۳۶.۲ ۳۷.۳ ۱۲۲۸۵ ۹۷۰۱ ۰ ۰
پارند ۳۶ ۶۵.۷ ۱۲۹ ۱۴.۴ ۱۰۹ −۷ ۰.۹ ۸۳.۴ ۹۱.۸ ۵۳۶۶ ۳۸۴۸ ۰ ۱
امین یکم ۲۱.۴ ۳۸.۹ ۳۳ ۱۳.۸ ۱۲۲ ۰.۵ ۰.۵ ۳۱.۳ ۶۲.۴ ۳۳۱۵ ۶۳۹۹ ۰ ۱
فردا ۲۰.۵ ۱۴۳.۶ ۴۲۷ ۱۵.۷ ۱۸۰ ۲ ۰.۲ ۱۹.۱ ۷۹ ۶۵۰۸ ۵۸۴۴ ۰ ۰
هامرز ۱۳.۴ ۹۰.۲ ۲۷۸ ۱۴.۹ ۱۰۰ −۴.۶ ۱ ۱۳۴.۹ ۱۳۳.۹ ۱۴۶۵ ۲۲۵۴ ۰ ۱
خاتم ۱۲.۵ ۱۰۹.۳ ۳۶ ۱۳.۱ ۱۵۷ ۱.۲ ۰.۷ ۴۸.۳ ۷۳.۹ ۵۱۹۴ ۳۰۷۱ ۰ ۰
یارا ۹.۱ ۱۰۰.۵ ۷۴ ۱۳.۸ ۱۷۶ ۰.۲ ۰.۷ ۲۸.۱ ۳۷.۷ ۸۱۶۷ ۱۵۹۶ ۰ ۰
آسامید ۸.۸ ۷۰ ۱۰۶ ۱۲.۱ ۹۵ −۱.۷ ۱.۲ ۹۷.۸ ۷۸.۵ ۸۳۵ ۲۵۲۵ ۰ ۰
گنجینه ۷.۸ ۲۱۰.۹ ۲۷۰ ۱۶.۱ ۱۰۱ ۶.۸ ۰ ۲۶.۶ ۱۰۳۸.۲ ۷۳۷۸ ۲۶۷ ۰ ۰
مانی ۷.۳ ۲۳.۵ ۳۳ ۱۲.۴ ۵۱ ۰.۵ ۰.۶ ۳۳.۵ ۵۹.۴ ۱۰۵۸ ۱۵۸۰ ۰ ۰
دارا ۲.۴ ۶۴.۱ ۱۹۷ ۱۲.۸ ۱۰۲ ۱.۴ ۰.۳ ۳۱.۹ ۱۲۴.۹ ۱۹۲۷ ۵۰۰ ۰ ۰
سپاس ۰.۲ ۶.۶ ۳۶۲ ۱۰ ۶۷ −۰.۱ ۲.۴ ۱۳.۲ ۵.۴ ۲۰ ۴۵ ۰ ۰
ارمغان ۰.۱ ۶ ۵۳ ۷.۵ ۰ ۰ ۲ ۱۳.۶ ۶.۸     ۰ ۱
سخند ۰.۱ ۴.۶ ۵ ۱۵ ۶۶ ۰ ۱.۷ ۱۳.۴ ۷.۷ ۵۸ ۲۵ ۰ ۱
گنجین ۰ ۱۹.۷ ۲۵ ۶.۷ ۱۰۰ ۰ ۰ ۰.۱ ۱۹.۷ ۳۹   ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وتجارت ۸۶.۵ ۳۴.۳ ۱۵ ۲۶.۲ ۱۴۱ ۴۱.۴ ۰.۳ ۲۱ ۶۱.۸ ۲۰۳۷۵ ۲۵۱۲ ۴ ۱
ذوب ۵۷ ۱۳.۷ ۱۲ ۱۸.۱ ۴۳ ۲۱.۵ ۰.۳ ۲۰.۶ ۷۰.۶ ۱۵۳۲ ۵۲۸ ۴ ۱۲
سهرمز ۳۴.۸ ۱۱.۱ ۱۰ ۲۵.۹ ۱۱ ۳.۶ ۰.۶ ۳۸.۳ ۶۷.۲ ۹۱۷ ۲۷ ۴ ۵
وسالت ۲۹.۵ ۱۴.۹ ۱۳ ۱۴.۹ ۴۵ ۰.۵ ۰.۶ ۲۷.۴ ۴۲.۷ ۱۷۰۷ ۱۵۹۴ ۳ ۰
آباد ۲۶.۸ ۱۱.۳ ۷ ۱۸ ۱ ۰ ۰.۶ ۲۹.۱ ۵۲.۴ ۶۵ ۸۳ ۵ ۳۷
فارس ۲۵.۸ ۲۶.۷ ۱۴ ۲۲.۱ ۱۴۸ ۱۰.۲ ۰.۲ ۸ ۴۸.۱ ۶۰۷۱ ۱۴۰۴۰ ۲ ۱۳
وپاسار ۲۱.۴ ۱۴ ۱۱ ۳۴.۹ ۱۱۶ ۱۳.۷ ۰.۵ ۲۱.۴ ۴۵.۳ ۶۴۴۸ ۶۹۹ ۳ ۶
سیمرغ ۲۱.۲ ۱۳.۳ ۸ ۱۷.۷ ۳۶ −۴.۵ ۱.۷ ۴۷.۲ ۲۷.۷ ۳۲۶ ۵۶۳ ۴ ۱
وآذر ۲۱.۱ ۸.۱ ۷ ۲۰.۱ ۶ ۰ ۰.۲ ۱۷.۷ ۸۱ ۳۰۹ ۳۱۴ ۴ ۱۶
سفارس ۱۹.۱ ۱۶.۴ ۱۲ ۳۶.۲ ۱۲۲ ۶.۲ ۰.۵ ۲۸ ۵۶.۴ ۱۴۵۷ ۱۶۷۸ ۴ ۱۲
ناما ۱۷.۸ ۱۶.۹ ۷ ۱۸.۶ ۵۹ −۷.۵ ۲.۳ ۶۲.۸ ۲۷.۶ ۴۹۴ ۱۸۰۱ ۴ ۳
خرینگ ۱۷.۲ ۱۵.۳ ۱۰ ۱۶.۲ ۶ −۱ ۰.۵ ۳۶ ۷۲.۶ ۲۱ ۳۵۵ ۴  
خموتور ۱۷ ۱۲ ۵ ۱۷.۷ ۴۶ −۷.۴ ۱.۴ ۳۵.۸ ۲۶.۲ ۵۵ ۱۰۸۷ ۵ ۲۰
کویر ۱۳ ۹.۱ ۸ ۲۱.۸ ۷۴ ۵.۵ ۰.۶ ۱۶.۹ ۲۸.۹ ۱۸۶۳ ۱۰۰۵ ۴ ۴
وبانک ۱۲.۸ ۱۲.۷ ۱۱ ۱۸ ۳۲ −۳.۶ ۱.۸ ۴۹.۵ ۲۷.۴ ۸۲ ۶۴۷ ۲ ۲۱
غپاک ۱۲.۷ ۱۹.۷ ۱۰ ۱۵.۳ ۴۴ −۴.۸ ۱.۴ ۵۲.۲ ۳۷.۸ ۳۷۲ ۲۶۰۳ ۴ ۲۸
نمرینو ۱۱.۱ ۱۰.۳ ۸ ۱۷.۸ ۶۸ ۱.۵ ۰.۴ ۱۴.۶ ۴۱.۶ ۱۱۳۳ ۱۰۰۵ ۴ ۷
فبیرا ۱۱.۱ ۲۴.۶ ۱۵ ۲۲.۵ ۵۱ −۵.۷ ۴.۱ ۱۶۱.۲ ۳۹.۲ ۵ ۱۸۹۲ ۲ ۷
کتوکا ۹ ۱۲ ۶ ۱۶.۹ ۱۲ −۰.۹ ۱.۹ ۵۱ ۲۶.۶ ۵۴ ۵۱۲ ۶ ۲۸
بالاس ۸.۴ ۹.۱ ۸ ۱۴.۷ ۱۷ −۰.۷ ۰.۶ ۱۸.۳ ۲۸.۷ ۳۳۹ ۳۵۲ ۴ ۴
فپنتا ۸ ۱۶ ۶ ۱۷ ۹۴ −۱.۳ ۱.۵ ۳۲.۹ ۲۱.۵ ۱۶۲۰ ۲۳۱۳ ۴ ۲۲
پیزد ۷.۳ ۶ ۴ ۱۳.۸ ۱۲ −۰.۶ ۲.۳ ۲۴.۳ ۱۰.۶ ۷۰ ۱۸۶ ۵ ۱۰
فنفت ۷.۱ ۱۱.۵ ۱۰ ۱۳.۵ ۳ −۰.۱ ۱.۴ ۳۵.۹ ۲۵.۳ ۶۰ ۱۵۲ ۲ ۱۵
وسین ۶.۷ ۱۱.۶ ۸ ۲۲.۲ ۴۷ −۳ ۱.۵ ۴۴.۹ ۳۰ ۴۹ ۱۵۴۶ ۳ ۱۱
ثعتما ۶.۶ ۱۶.۱ ۲۰ ۱۵.۵ ۱۰ −۰.۷ ۰.۶ ۳۷.۵ ۶۰.۹   ۶۹۰ ۱ ۰
آ س پ ۶.۵ ۱۱.۷ ۷ ۱۵.۶ ۲۵ −۱.۵ ۱.۹ ۴۰.۵ ۲۱.۷ ۵۷ ۵۲۷ ۶ ۲۰
فلامی ۶ ۹ ۶ ۱۶.۳ ۳۷ −۱.۹ ۲.۳ ۳۴.۷ ۱۵.۴ ۸۴ ۵۱۶ ۵ ۱۱
سدشت ۵.۹ ۱۱.۷ ۹ ۱۶.۷ ۱۹ −۰.۵ ۰.۵ ۲۶.۵ ۵۵.۳ ۱۵۶ ۴۲۱ ۴ ۳
سشرق ۵.۳ ۷.۹ ۸ ۳۱.۶ ۶۳ ۳.۱ ۰.۵ ۲۱.۴ ۴۰.۷ ۶۴۶ ۲۴ ۴ ۹
ولانا ۴.۸ ۲۲.۵ ۱۷ ۱۲.۸ ۵۷ −۰.۳ ۱.۷ ۵۲.۱ ۳۱.۵ ۶۳۷ ۱۵۳۸ ۲ ۲۴
اردستان ۴.۷ ۷.۵ ۵ ۱۸.۶ ۶۹ ۱.۶ ۱.۹ ۲۷.۳ ۱۴.۷ ۵۹۱ ۴۱۰ ۳ ۱
سمازن ۴.۶ ۱۱.۱ ۸ ۴۴.۲ ۸۶ ۳.۸ ۰.۲ ۱۷.۱ ۸۱.۸ ۷۷۱ ۳۶ ۴ ۵
غدانه ۴.۳ ۴.۹ ۵ ۱۵.۵ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۰.۵ ۲۱.۷ ۵   ۴ ۳
کاذر ۴.۲ ۸.۶ ۸ ۱۸.۳ ۹ ۰.۲ ۰.۴ ۱۹.۳ ۵۲.۹ ۹۶ ۴۵ ۵ ۲۷
غشهد ۴.۱ ۸ ۵ ۲۰.۱ ۲۳ ۰.۹ ۰.۳ ۱۶.۲ ۵۲.۶ ۳۰۱ ۱۹ ۴ ۱۳
ولشرق ۳.۹ ۵.۹ ۶ ۱۷.۳ ۸ ۰.۲ ۰.۵ ۱۲.۷ ۲۴.۳ ۷۷ ۷۵ ۶ ۳۰
پارتا ۳.۷ ۶.۸ ۵ ۱۶.۵ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۶.۵ ۳۱.۲     ۴ ۹
ثزاگرس ۳.۶ ۲۸.۲ ۱۵ ۱۵.۷ ۵۰ −۱.۸ ۱.۵ ۷۶.۹ ۴۹.۹   ۶۰۷ ۲ ۰
قزوین ۳.۵ ۴.۸ ۶ ۲۵.۷ ۳۲ ۱.۱ ۰.۵ ۱۴ ۲۶ ۳۶۳ ۳۵ ۴ ۳
گوهران ۳ ۴.۲ ۴ ۱۸.۷ ۲۶ ۰.۸ ۰.۴ ۸.۶ ۲۱.۱ ۲۷۰   ۵ ۶
مداران ۲.۹ ۵.۶ ۵ ۱۶ ۲ ۰.۱ ۱.۴ ۲۰.۷ ۱۴.۵ ۳۲ ۴ ۴ ۰
غشوکو ۲.۸ ۱۷.۱ ۹ ۱۴.۶ ۲۴ −۰.۲ ۰.۴ ۳۰ ۸۳.۹ ۲۲۲ ۲۲۵ ۳ ۱۸
داوه ۲.۲ ۷.۴ ۵ ۱۶.۵ ۰ ۰ ۱.۵ ۲۸.۵ ۱۹     ۵ ۱۷
ساربیل ۲.۲ ۶ ۵ ۲۷.۱ ۲۹ ۰.۴ ۱.۶ ۳۵.۴ ۲۱.۹ ۱۶۹ ۱۲۷ ۴ ۱۲
سفانو ۲ ۳.۹ ۶ ۳۰.۱ ۵۴ ۱.۱ ۰.۲ ۷.۷ ۳۱.۸ ۳۵۰ ۵ ۴ ۸
فوکا ۱.۸ ۹.۳ ۱۱ ۱۲.۱ ۲۹ −۰.۴ ۱.۸ ۲۴.۷ ۱۳.۸ ۳۸ ۴۶۸ ۱ ۰
دزهراوی ۱.۷ ۸ ۳ ۱۶.۱ ۲ ۰ ۱.۷ ۳۳.۹ ۲۰.۲   ۳۰ ۵ ۲۳
غپآذر ۱.۲ ۵.۸ ۴ ۱۹.۲ ۳۵ ۰.۳ ۰.۳ ۹.۹ ۳۶.۱ ۳۶۵ ۵۰ ۵ ۱۷
وزمین ۱.۲ ۱۹.۴ ۱۰ ۱۶.۵ ۷۱ ۰.۷ ۰.۱ ۱۲.۵ ۱۸۶.۳ ۷۷۹ ۲۵ ۱ ۲۰
قتربت ۱.۱ ۱۱.۲ ۱۳ ۱۷ ۳۳ ۰.۱ ۱.۶ ۴۱ ۲۵ ۲۴۸ ۱۲۷ ۳ ۱۷

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • فبیرا
 • ثزاگرس
 • آرمان
 • ناما
 • غپاک
 • ولانا
 • کتوکا
 • وبانک
 • سیمرغ
 • وسین
 • قتربت
 • آ س پ
 • فنفت
 • خموتور
 • ساربیل

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • وزمین
 • غشوکو
 • سمازن
 • وآذر
 • خرینگ
 • ذوب
 • سهرمز
 • وتجارت
 • ثعتما
 • سفارس
 • سدشت
 • کاذر
 • غشهد
 • آباد
 • فارس

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، افزایش پیدا کرد و به حدود ۲.۶ همت رسید و با توجه به نسبتاً پایین بودن فاکتور بازیگر، حجم موثر کمی بالاتر از حجم عادی معاملات است. با کاهش جزئی شاخص کل و شاخص هم‌وزن، تا حدی به تعادل بین ارزش معاملات و عدد شاخص نزدیک شدیم اما هنوز هم شاخص نیاز به اصلاح دارد.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۴۸ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۷۶ است.

کدهای حقوقی امروز خرید نسبتاً خوبی داشتند و در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۴۱ درصد با قدرت حقوقی ۱.۴۷ و در عموم بازار نیز مثبت ۲۱ درصد با قدرت حقوقی ۱.۴۹ بوده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۳ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۸.۳ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۸.۲ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

امروز فاکتور بازیگر در عموم بازار به ۱۰.۶ و در شاخص‌سازها به ۱۱.۸ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۱۹ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۱.۳۶ همراه بوده است. امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۷۵ و سرانه‌ی خرید حدود ۷۵ میلیون است. با توجه به آمار نرمال کدهای حقوقی و حقیقی، تراز خروج سرمایه‌های درشت از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روزه و ۱۷ روزه به ترتیب به مثبت ۱۶۲ و منفی ۲۱۳ افزایش پیدا کرد.

برآیند تحلیل با ۳ روش فوق این است که در روزهای آینده با توجه به پایین بودن حجم معاملات، ریزش شاخص ادامه خواهد داشت اما شیب افت شاخص کمتر می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: