در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۰۷ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۱۹.۱ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۲.۴ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۰.۹۳
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۷.۱ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۸ درصد
 • نمادهای مثبت : ۱۵۰
 • نمادهای منفی : ۴۴۴
 • نمادهای صف خرید : ۵۲
 • نمادهای صف فروش : ۴۵
 • ارزش صف‌های خرید : ۳۴۷ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۴۷ میلیارد تومان

امروز تا این ساعت حرکت اغلب نمادها به سمت منفی بوده و با وجود اینکه شیب کاهش شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن کم است، روند نزولی در ساعت سوم معاملات نیز ادامه دارد.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

ذوب ۳۸.۴ ۱۱.۵ ۱۲ ۱۷.۸ ۲۹ ۹.۳ ۰.۴ ۲۱.۳ ۵۶.۲ ۹۱۹ ۴۴۱ ۴ ۱۲
خودرو ۳۷.۳ ۱۲.۵ ۱۲ ۱۸.۵ ۶۰ ۱۰.۷ ۰.۹ ۲۹ ۳۲.۸ ۱۰۹۲ ۹۶۵ ۳ ۵
شستا ۳۱.۳ ۷.۹ ۱۰ ۲۲.۲ ۶۹ −۱.۹ ۱ ۲۱.۹ ۲۲ ۶۹۸ ۱۴۵۸ ۳ ۰
وتجارت ۳۱.۳ ۳۳.۵ ۱۵ ۲۲ ۱۴۳ ۱۱.۵ ۰.۴ ۱۵.۱ ۳۹.۴ ۱۳۹۲۵ ۱۶۴۸ ۴ ۱
وبملت ۲۶.۶ ۱۴.۹ ۱۵ ۱۴.۸ ۸۸ ۱۶ ۰.۳ ۱۱.۶ ۳۵ ۳۲۶۹ ۶۱۱ ۳ ۵
فولاد ۲۵.۸ ۱۲.۲ ۱۳ ۱۴.۲ ۷۴ ۱۶.۸ ۰.۳ ۹.۴ ۳۴.۴ ۱۷۹۱ ۱۰۶ ۳ ۵
شبندر ۲۲.۳ ۱۲.۱ ۱۲ ۱۵ ۵۸ ۱۲.۸ ۰.۴ ۱۵ ۳۳.۷ ۱۵۹۹   ۳ ۱۳
شتران ۱۹.۷ ۱۰ ۱۰ ۱۵.۸ ۶۲ ۹.۶ ۰.۴ ۱۲.۷ ۳۱.۱ ۱۵۵۶ ۳۳۱ ۳ ۹
فملی ۱۹.۵ ۱۱.۷ ۱۳ ۱۴.۷ ۸۷ ۴.۸ ۰.۴ ۱۲ ۲۷.۱ ۹۰۰ ۲۰۱۰ ۲ ۱
شپنا ۱۹.۴ ۱۲.۷ ۱۵ ۱۴.۱ ۸۳ ۹.۲ ۰.۴ ۱۱.۸ ۲۹.۸ ۱۴۰۲ ۶۹۹ ۳ ۰
خساپا ۱۷.۸ ۱۱ ۱۲ ۱۶.۴ ۳۸ ۳ ۰.۹ ۲۵.۴ ۲۸.۳ ۳۷۱ ۴۶۸ ۴ ۱۵
وبصادر ۱۴.۳ ۱۳.۶ ۱۱ ۱۹.۴ ۹۴ ۷.۶ ۰.۵ ۱۶.۵ ۳۳.۱ ۱۴۹۱ ۵۷۴ ۳ ۵
شپدیس ۹.۵ ۱۱.۴ ۱۵ ۱۹.۲ ۹۶ ۵.۳ ۰.۴ ۱۲.۷ ۲۹.۲ ۱۰۳۰ ۴۷۰ ۳ ۱
ومعادن ۸.۴ ۶.۸ ۹ ۱۹ ۸۵ ۳.۴ ۰.۳ ۷ ۲۷.۸ ۸۷۶ ۴۶۸ ۳ ۲۳
پترول ۸.۲ ۵.۲ ۷ ۱۶.۸ ۲۴ −۰.۷ ۰.۵ ۱۱.۲ ۲۱.۵ ۶۵۸ ۴۳۶ ۴ ۱۲
فارس ۸ ۲۰.۳ ۱۴ ۱۶.۳ ۹۴ ۷.۵ ۰.۱ ۵.۶ ۵۲.۷ ۳۷۲۱   ۲ ۱۳
پارس ۵.۷ ۱۲.۹ ۹ ۱۹ ۱۲۵ ۲.۹ ۰.۱ ۴.۳ ۳۷.۹ ۱۶۵۳ ۳۴۳ ۳ ۱۱
کگل ۵.۵ ۱۰.۱ ۱۵ ۲۱.۸ ۱۵۶ ۰.۴ ۰.۸ ۷.۲ ۹.۴ ۸۷۶ ۵۷۴ ۳ ۱۴
نوری ۴.۸ ۸.۷ ۱۳ ۱۲.۴ ۴۶ ۲ ۰.۴ ۱۰.۴ ۲۳.۷ ۴۲۳ ۸۳ ۳ ۲
شیران ۴.۶ ۴.۹ ۶ ۱۷.۱ ۲۴ ۰.۹ ۰.۴ ۹.۶ ۲۱.۷ ۱۲۵ ۴۱ ۴ ۶۶
وغدیر ۴.۴ ۱۰ ۱۵ ۱۷.۴ ۸۶ ۲.۷ ۰.۴ ۹.۷ ۲۴.۸ ۵۴۳ ۱۳۷ ۳ ۱
پارسان ۴.۲ ۱۳ ۱۹ ۱۸.۳ ۵۷ ۰.۲ ۱.۴ ۴۰ ۲۸.۴ ۳۲۲ ۲۶۶ ۴ ۰
شبریز ۴.۱ ۷.۸ ۸ ۱۴.۱ ۲۴ ۰.۹ ۰.۹ ۱۷.۳ ۱۹.۹ ۴۷۶ ۶ ۳ ۱۹
رمپنا ۴.۱ ۱۱.۴ ۱۵ ۱۸ ۹۱ −۱.۵ ۱.۳ ۲۳.۲ ۱۸.۵ ۳۷۱ ۱۲۸۸ ۳ ۸
شیراز ۳.۴ ۶ ۱۲ ۱۸.۱ ۴۶ ۱.۱ ۰.۳ ۹.۶ ۲۸.۷ ۳۳۰ ۱۰۰ ۳ ۸
اخابر ۳.۴ ۱۱.۵ ۱۴ ۱۳.۷ ۳۶ ۱.۱ ۰.۶ ۱۸.۷ ۳۰.۵ ۵۸۲ ۴۵ ۵ ۱۰
شگویا ۳ ۵.۳ ۸ ۱۴ ۱۳ −۰.۱ ۱.۲ ۱۴.۳ ۱۱.۸ ۴۸ ۴۹ ۳ ۸
بپاس ۲.۸ ۳۳.۹ ۳۷ ۱۸.۹ ۹۴ ۲.۶ ۰.۱ ۱۲.۶ ۸۶.۶ ۲۶۰۶   ۲ ۱۲
کچاد ۲.۵ ۴.۴ ۷ ۱۹.۶ ۱۳۳ ۰.۱ ۰.۴ ۳.۵ ۹.۷ ۴۲۳ ۳۱۵ ۳ ۱۴
فخوز ۲.۴ ۴.۲ ۹ ۱۲.۳ ۶۶ ۱.۳ ۰.۹ ۶.۱ ۶.۸ ۴۸۷ ۱۳۲ ۳ ۱۳
صبا ۲.۴ ۳.۶ ۱۰ ۱۶.۸ ۵۱ ۱.۱ ۰.۵ ۵.۹ ۱۱.۳ ۵۸۳ ۱۲ ۳ ۱۷
تاپیکو ۲.۳ ۸.۴ ۱۵ ۱۳.۵ ۶ ۰.۱ ۱.۲ ۲۲.۹ ۱۹.۸ ۶۷   ۳ ۵
کاوه ۲.۲ ۲.۶ ۷ ۵۵.۵ ۹۲ ۰.۳ ۰.۳ ۸ ۲۴.۸ ۳۷۷ ۲۰۷ ۳ ۳
کاریس ۲.۲ ۲۴.۳ ۲۳ ۱۳.۵ ۱۲۲ ۰.۴ ۰.۴ ۱۵.۱ ۴۱.۸ ۳۸۱ ۳۷۶ ۲ ۴
تاصیکو ۲.۱ ۹.۷ ۱۴ ۱۵.۵ ۸۳ −۰.۲ ۱.۱ ۱۷.۵ ۱۶.۳ ۲۵۶ ۳۳۰ ۲ ۰
همراه ۱.۹ ۴.۹ ۸ ۱۳.۶ ۲۹ ۰.۶ ۰.۴ ۷.۲ ۱۷.۲ ۱۸۷   ۴ ۹
وپارس ۱.۹ ۳.۹ ۶ ۱۳.۴ ۱۶ −۰.۳ ۰.۶ ۷.۶ ۱۱.۹ ۹ ۱۴۲ ۴ ۲۴
کگهر ۱.۸ ۹ ۱۳ ۴۶.۵ ۱۶۵ ۰.۳ ۰.۸ ۱۲.۵ ۱۴.۸ ۵۴۴ ۳۲۴ ۳ ۰
آریا ۱.۸ ۳.۴ ۵ ۱۱.۴ ۱۶ ۰.۱ ۱.۱ ۷.۴ ۶.۸ ۱۹۸ ۹۹ ۳ ۹
شفن ۱.۶ ۴.۵ ۷ ۱۵.۷ ۴۳ −۰.۴ ۱.۱ ۱۱.۲ ۹.۹ ۲۳ ۱۸۰ ۴ ۶
شخارک ۱.۴ ۵.۸ ۹ ۱۹.۷ ۷۶ ۰.۴ ۰.۶ ۱۰.۵ ۱۶.۹ ۲۳۲ ۳۲۹ ۴ ۶
زاگرس ۱.۳ ۴.۲ ۱۰ ۱۲.۹ ۳۹ −۰.۵ ۱.۱ ۸.۶ ۸   ۲۵۶ ۳ ۸
جم ۱.۲ ۸.۱ ۱۰ ۳۰.۲ ۹۶ ۰.۶ ۰.۹ ۲۳ ۲۵.۱ ۲۱۶ ۵۹ ۳ ۲۰
اپال ۱.۱ ۲.۵ ۳ ۱۷.۶ ۳۹ −۰.۴ ۲.۳ ۱۰ ۴.۴   ۱۳۶ ۳ ۱۲
وامید ۰.۹ ۶ ۱۱ ۴۹.۱ ۱۱۰ ۰.۸ ۰ ۱.۷ ۴۴.۵ ۸۸۸ ۱۱۱ ۳ ۸
وصندوق ۰.۹ ۵.۹ ۱۴ ۳۷.۷ ۱۳۰ ۰.۵ ۰.۱ ۲.۹ ۲۲.۲ ۱۵۹ ۱۰۳ ۴ ۱۹
مبین ۰.۸ ۳.۹ ۱۰ ۱۹.۵ ۹۱ ۰.۳ ۰.۲ ۳.۸ ۱۹.۱ ۲۳۹ ۷۴ ۲ ۲۲
هرمز ۰.۱ ۲.۲ ۵ ۱۰.۲ ۳۳ ۰ ۰.۹ ۳.۵ ۳.۹ ۳۷ ۶ ۴ ۱۲
شکبیر ۰ ۵.۴ ۱۳ ۶.۳ ۰ ۰ ۱.۷ ۸.۷ ۵.۲     ۲ ۱۷
مارون ۰ ۲.۲ ۶ ۱۱.۲ ۰ ۰ ۱.۸ ۶.۹ ۳.۸     ۲ ۴

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • ذوب
 • خودرو
 • شستا
 • وتجارت
 • وبملت
 • فولاد
 • شبندر
 • شتران
 • فملی
 • شپنا
 • خساپا
 • وبصادر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شستا
 • رمپنا
 • پترول
 • زاگرس
 • شفن
 • اپال
 • وپارس
 • تاصیکو
 • شگویا
 • هرمز
 • شکبیر
 • مارون

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فولاد
 • وبملت
 • شبندر
 • وتجارت
 • خودرو
 • شتران
 • ذوب
 • شپنا
 • وبصادر
 • فارس
 • شپدیس
 • فملی

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • پارسان
 • خودرو
 • ذوب
 • شستا
 • ومعادن
 • شیراز
 • شخارک
 • پترول
 • شفن

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • شستا
 • شخارک
 • ومعادن
 • خودرو
 • پارسان
 • شیراز
 • ذوب
 • پترول
 • شفن

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حفارس ۸۷.۱ ۲۱.۹ ۹ ۲۳.۶ ۵۶ ۳۱.۱ ۱ ۷۰.۴ ۷۱.۹ ۵۷۰۰ ۱۷۵۳ ۴ ۹
سهرمز ۳۲.۶ ۱۱.۴ ۱۰ ۲۶.۹ ۱۱ ۳.۶ ۰.۶ ۴۱ ۷۳.۳ ۱۲۲۳ ۲۷ ۴ ۵
ثفارس ۱۹.۶ ۱۷.۳ ۱۶ ۱۷.۶ ۲۹ ۱.۷ ۰.۶ ۳۷.۵ ۶۲.۴ ۵۱۵ ۶۵۰ ۵ ۰
کماسه ۱۹.۱ ۱۲.۳ ۱۳ ۱۸.۶ ۳۶ ۵.۴ ۰.۶ ۲۵.۳ ۴۵.۶ ۱۰۱۹ ۱۵۱ ۶ ۱۱
شسینا ۱۷ ۷.۵ ۹ ۱۶.۳ ۴ ۰.۴ ۰.۷ ۱۸.۴ ۲۵.۶ ۱۷۱ ۴۹ ۶ ۰
اسیاتک ۱۵.۳ ۹.۵ ۷ ۱۷.۹ ۵۰ ۶.۸ ۰.۹ ۲۲.۴ ۲۴.۸ ۸۸۸ ۱۴۲ ۳ ۲
ورنا ۱۴.۱ ۱۳.۱ ۱۵ ۱۵.۲ ۳۶ ۳.۱ ۰.۸ ۲۷.۶ ۳۲.۸ ۸۰۵ ۲۰۲ ۶ ۷
خموتور ۱۳.۶ ۱۳.۸ ۵ ۱۷.۶ ۵۷ −۷.۳ ۱.۷ ۴۱.۵ ۲۳.۸ ۶۷ ۱۵۱۱ ۵ ۲۰
خکمک ۱۲.۵ ۸.۳ ۸ ۱۷.۱ ۲ −۰.۲ ۰.۹ ۲۴.۶ ۲۷.۹ ۹ ۸۶ ۴ ۲۷
شمواد ۱۲.۱ ۲۶.۷ ۱۹ ۱۲.۲ ۱۰ −۰.۸ ۰.۷ ۵۰.۹ ۷۶.۳ ۸۳ ۵۰۳ ۲ ۶
خکاوه ۱۲ ۱۹.۵ ۲۲ ۱۳.۶ ۱ −۰.۱ ۱.۱ ۵۴.۳ ۴۸.۹   ۸۲ ۲ ۳۲
کدما ۱۱.۷ ۷.۳ ۷ ۱۵.۶ ۱۳ ۱.۵ ۰.۶ ۱۵ ۲۶.۸ ۱۴۸۰   ۵ ۱۲
ونیرو ۱۱.۵ ۹.۶ ۹ ۱۶.۹ ۲۴ −۰.۲ ۱.۱ ۲۹ ۲۵.۵ ۴۴۲ ۳۷۲ ۶ ۰
غپاک ۱۱.۴ ۲۱.۱ ۱۰ ۱۶ ۴۹ −۴.۸ ۱.۶ ۵۹.۳ ۳۸ ۳۷۲ ۲۶۰۳ ۴ ۲۸
تکنو ۱۰.۴ ۵ ۸ ۳۰.۱ ۵ −۰.۲ ۰.۹ ۲۶.۶ ۳۰.۵ ۹۱ ۱۹۲ ۴ ۱۲
سقاین ۱۰.۱ ۹.۲ ۷ ۱۵.۶ ۱۸ −۱.۴ ۱.۵ ۳۰.۸ ۲۰.۵ ۵۷ ۴۰۶ ۳ ۰
کالا ۱۰ ۶.۸ ۸ ۱۵.۷ ۱۳ ۰.۹ ۰.۷ ۱۶.۴ ۲۲ ۵۴۰ ۱۰۵ ۴ ۵۶
وسدید ۹.۴ ۲۲ ۱۶ ۱۳.۱ ۲۷ −۲.۶ ۲.۳ ۷۷.۴ ۳۳.۵   ۱۲۸۴ ۱ ۲۹
وساپا ۹.۳ ۹.۸ ۱۴ ۱۶.۴ ۶ −۰.۱ ۰.۹ ۲۸.۵ ۳۰.۳ ۷۱ ۱۶۴ ۵ ۱۳
نمرینو ۸.۹ ۱۱.۶ ۸ ۱۷.۱ ۷۸ ۰.۹ ۰.۳ ۱۴.۸ ۴۲.۹ ۱۳۰۶ ۱۰۰۵ ۴ ۷
ثبهساز ۸.۴ ۵.۵ ۶ ۱۴.۸ ۲۶ ۲ ۱.۲ ۱۴.۷ ۱۲.۲ ۶۸۸ ۶۲ ۵ ۸
کاما ۸.۱ ۵.۸ ۹ ۱۵.۹ ۰ ۰ ۰.۸ ۱۵ ۱۹.۳ ۵   ۵ ۷
کطبس ۷.۷ ۸.۲ ۸ ۱۹.۷ ۱۴ −۱ ۰.۷ ۲۵.۲ ۳۴.۸ ۱۳ ۵۱۹ ۵ ۲۱
کرازی ۷.۶ ۶ ۶ ۱۶.۹ ۴ ۰ ۰.۹ ۱۷.۴ ۱۹.۲ ۵۰ ۷۴ ۴ ۸
کویر ۷.۵ ۸.۴ ۸ ۲۰ ۶۵ ۴.۲ ۰.۵ ۱۳.۴ ۲۸.۲ ۱۱۲۲ ۳۳۶ ۴ ۴
خصدرا ۷.۳ ۹.۸ ۱۰ ۱۷.۱ ۹ −۰.۲ ۱.۲ ۳۴ ۲۸.۴ ۲۴۰ ۲۰۲ ۲ ۲۰
شپلی ۷.۳ ۱۸.۳ ۱۴ ۱۵.۱ ۱۷ −۰.۱ ۰.۴ ۳۳.۹ ۸۱.۲ ۱۹۵ ۶۸۱ ۳ ۱۶
خمحرکه ۷.۱ ۹.۳ ۹ ۱۵.۹ ۷ ۰ ۰.۸ ۲۴.۵ ۲۹.۹ ۲۴۹ ۱۲۹ ۶ ۲۵
قشهد ۶.۹ ۸.۱ ۱۲ ۱۵ ۴ ۰.۱ ۰.۵ ۱۶ ۳۴.۱ ۹۶ ۵۵ ۵ ۱
ختوقا ۶.۸ ۹.۸ ۹ ۱۶.۱ ۱۱ ۰.۵ ۱ ۲۸.۸ ۲۸.۵ ۲۰۲ ۱۱۲ ۶ ۱۷
شپترو ۶.۸ ۱۰.۴ ۱۰ ۱۹.۲ ۱۱ −۰.۶ ۱.۵ ۴۵.۷ ۳۰.۳ ۸۷ ۶۸۱ ۳ ۱۶
خرینگ ۶.۷ ۱۹.۲ ۱۰ ۱۴.۵ ۱۳ −۰.۹ ۰.۹ ۴۸.۹ ۵۳.۷   ۲۹۹ ۴  
وخارزم ۶.۴ ۸ ۱۰ ۱۵.۹ ۱۹ ۰.۹ ۰.۷ ۱۸ ۲۶.۲ ۲۵۶ ۸۶ ۴ ۲
ثمسکن ۶.۲ ۷.۶ ۹ ۲۱.۸ ۴۲ ۲.۵ ۰.۳ ۱۳.۲ ۴۷.۹ ۸۵۲ ۳۲ ۶ ۲۷
خپارس ۶.۱ ۷ ۷ ۱۸.۵ ۳۲ −۲ ۱.۶ ۲۵.۶ ۱۶.۱   ۶۴۸ ۳ ۲۷
تپکو ۶.۱ ۱۰.۲ ۹ ۱۶.۶ ۲۴ ۱.۴ ۰.۸ ۲۵ ۳۱.۸ ۷۰۹   ۲ ۲۴
وآذر ۵.۹ ۵.۹ ۷ ۱۷.۱ ۴ ۰.۳ ۰.۳ ۱۰.۸ ۴۲.۷ ۱۲۴   ۴ ۱۶
کسرا ۵.۹ ۸.۳ ۷ ۱۹.۸ ۱۵ ۰.۸ ۰.۴ ۱۸ ۵۰.۳ ۲۰۴ ۵۶ ۵ ۲۰
غاذر ۵.۸ ۵ ۶ ۱۶.۵ ۰ ۰ ۰.۷ ۱۳.۱ ۱۹.۷ ۱۰ ۱ ۳ ۲۳
های وب ۵.۴ ۵.۱ ۶ ۱۸.۷ ۷ ۰.۱ ۰.۶ ۱۳.۶ ۲۳.۹ ۵۱ ۳۷ ۳ ۲۲
حفاری ۵.۳ ۱۵ ۱۰ ۱۹.۲ ۱۲ ۰.۵ ۰.۸ ۴۸.۱ ۵۸ ۱۰۹ ۲۵ ۴ ۱۴
بترانس ۵.۲ ۶.۵ ۸ ۱۶.۸ ۲۹ ۰.۴ ۰.۸ ۱۵.۸ ۱۹.۷ ۱۱۹ ۱۷۱ ۴ ۱۰
غنوش ۵.۲ ۷.۹ ۷ ۱۳.۷ ۱۴ ۰.۵ ۰.۸ ۱۶.۸ ۲۱.۲ ۳۰۵ ۱۰۲ ۴ ۲۷
ختراک ۵.۲ ۶.۱ ۵ ۱۶.۲ ۱۳ −۰.۱ ۱ ۱۷.۶ ۱۷ ۷۵ ۱۳۴ ۵ ۱۴
دانا ۵.۱ ۷.۶ ۷ ۱۷.۲ ۹ ۰.۵ ۰.۷ ۲۰.۴ ۲۸.۵ ۱۶۱   ۴ ۲۱
فبیرا ۵ ۱۹.۶ ۱۵ ۱۷.۸ ۱۵ −۰.۷ ۳.۲ ۱۲۲.۱ ۳۷.۹ ۲۸ ۳۴۷ ۲ ۷
وتوس ۴.۹ ۷.۳ ۹ ۱۵.۸ ۱۴ ۰.۷ ۰.۴ ۱۴ ۳۲.۴ ۳۴۶ ۷ ۶ ۱۱
فلامی ۴.۸ ۹.۹ ۶ ۱۷.۸ ۴۳ −۱.۸ ۲.۸ ۴۳.۲ ۱۵.۴ ۷۱ ۴۸۴ ۵ ۱۱
بورس ۴.۸ ۵.۶ ۱۰ ۱۵.۹ ۴۰ ۰.۷ ۰.۵ ۹.۷ ۲۰.۲ ۲۶۵ ۱۹۵ ۴ ۱۷
سیمرغ ۴.۷ ۱۰.۴ ۸ ۱۵.۹ ۱۴ ۰.۶ ۱.۵ ۳۷ ۲۵.۲ ۲۰۹ ۴۸ ۴ ۱

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • حفارس
 • سهرمز
 • ثفارس
 • کماسه
 • شسینا
 • اسیاتک
 • ورنا
 • خموتور
 • خکمک
 • شمواد
 • خکاوه
 • کدما

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • خموتور
 • غپاک
 • وسدید
 • خپارس
 • فلامی
 • شلعاب
 • سقاین
 • وپترو
 • دشیمی
 • کطبس
 • خرینگ
 • شمواد

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • حفارس
 • اسیاتک
 • کماسه
 • کویر
 • سهرمز
 • ورنا
 • ثمسکن
 • ساوه
 • سپاها
 • سمازن
 • سآبیک
 • سشرق

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • سکارون
 • حفارس
 • غپاک
 • خرینگ
 • رتکو
 • شلعاب
 • شپلی
 • ثفارس
 • شفارا

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • دسینا
 • اتکام
 • سمازن
 • ساروم
 • سصفها
 • سبهان
 • سفانو
 • سشرق
 • شکلر

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۲۰۵.۷ ۵۸.۸ ۶۶ ۱۲.۵ ۱۱۴ ۱۰.۲ ۰.۸ ۵۶.۶ ۷۰.۴ ۱۵۲۷۹ ۵۸۹۹ ۰ ۰
ثبات ۲۰۲.۵ ۳۷۷.۸ ۲۸۴ ۱۵.۴ ۱۵۹ ۳۵.۵ ۰.۳ ۸۲.۳ ۲۴۶.۴ ۴۴۷۵۰ ۲۳۹۰۹ ۰ ۰
همای ۷۳.۲ ۲۷.۹ ۴۳ ۱۲ ۱۹ ۱۳.۳ ۰.۲ ۳۵.۱ ۱۴۷ ۴۴۸۹ ۱۲۶ ۰ ۱
کمند ۷۱.۷ ۵۶.۸ ۷۷ ۱۳.۸ ۸۴ −۳.۶ ۰.۹ ۸۴ ۹۸.۷ ۷۰۹۶ ۸۰۰۷ ۰ ۱
اعتماد ۶۷.۷ ۵۱.۹ ۱۳۵ ۱۲.۲ ۷۲ ۱۷.۹ ۰.۸ ۷۲.۷ ۸۸.۴ ۸۳۱۳ ۳۸۳۱ ۰ ۰
کیان ۴۴.۹ ۲۹.۴ ۵۱ ۱۱.۶ ۴۶ ۱۷.۳ ۰.۵ ۳۶.۳ ۷۱.۲ ۹۵۰۹ ۴۳۷ ۰ ۰
فیروزا ۴۳.۵ ۱۱۴.۲ ۱۷۷ ۱۲.۹ ۱۳۵ ۰.۲ ۰.۶ ۷۸.۱ ۱۲۴.۸ ۷۳۴۳ ۱۴۵۷۷ ۰ ۰
یاقوت ۳۲.۳ ۲۲.۸ ۳۷ ۱۴.۳ ۱ ۰.۱ ۰.۶ ۵۱.۲ ۸۷.۶ ۲۷۶ ۱۹۸ ۰ ۰
آکورد ۲۲.۹ ۶۱.۵ ۵۹ ۱۳ ۸۹ −۹ ۲.۶ ۱۳۳.۲ ۵۱.۷ ۵۷۲۴ ۷۳۴۱ ۰ ۰
داریک ۱۹ ۲۱.۱ ۴۱ ۱۲.۸ ۲۸ ۴.۲ ۰.۷ ۳۷.۸ ۵۶.۶ ۲۳۷۳ ۱۸۱ ۰ ۰
پارند ۱۵.۸ ۶۱.۲ ۱۲۹ ۱۳ ۷۸ −۱.۶ ۰.۸ ۸۶.۸ ۱۱۲.۵ ۲۶۶۹ ۲۳۱۷ ۰ ۱
صایند ۱۵.۲ ۳۰.۱ ۵۵ ۱۲.۱ ۶۰ −۶.۱ ۱.۱ ۵۳.۶ ۴۷ ۱۴۹۷ ۳۷۹۹ ۰ ۰
سپر ۱۱.۲ ۲۸.۲ ۱۲۸ ۱۲.۱ ۷۴ ۲.۷ ۰.۵ ۳۰.۳ ۶۰.۱ ۲۷۳۹ ۱۳۹۱ ۰ ۰
کارین ۱۰.۹ ۸۶.۹ ۸۱ ۱۳.۷ ۹۱ −۶.۴ ۱.۷ ۱۴۹.۲ ۸۹.۹ ۱۷۵۱ ۴۰۷۹ ۰ ۱
گنجینه ۷.۶ ۲۴۵.۴ ۲۷۰ ۱۹.۴ ۱۰۱ ۶.۷ ۰ ۳۲.۹ ۱۷۶۶.۲ ۷۱۹۲ ۲۶۱ ۰ ۰
هامرز ۶.۹ ۱۱۵ ۲۷۸ ۱۳.۶ ۸۸ ۰.۲ ۰.۵ ۱۳۴.۱ ۲۴۹.۶ ۳۱۴۶ ۹۶۹ ۰ ۱
فردا ۶.۲ ۱۱۵.۲ ۴۲۷ ۱۲.۳ ۱۷۲ ۱.۳ ۰.۱ ۱۰.۲ ۶۹.۳ ۲۹۹۷ ۴۶۹۴ ۰ ۰
امین یکم ۵.۲ ۱۸.۲ ۳۳ ۱۲.۱ ۲۹ ۱.۴ ۰.۴ ۲۳.۸ ۶۵.۲ ۷۲۵ ۷۰ ۰ ۱
مانی ۳.۷ ۲۵.۵ ۳۳ ۱۲.۱ ۴۲ ۱.۶ ۰.۴ ۳۰.۸ ۷۳.۴ ۷۹۳ ۱ ۰ ۰
تصمیم ۳.۵ ۲۳.۹ ۱۲۸ ۱۱.۵ ۵۲ −۱.۷ ۱.۷ ۵۰.۲ ۲۹.۳ ۴۴ ۱۷۸۲ ۰ ۰
سپیدما ۲.۴ ۳۶.۷ ۲۳۳ ۱۱.۶ ۹۹ ۰.۹ ۰.۸ ۳۸.۳ ۴۵.۲ ۱۶۵۶ ۳۷۴ ۰ ۰
یارا ۲.۴ ۵۵.۲ ۷۴ ۱۲.۶ ۱۵۰ −۰.۳ ۱ ۳۴.۵ ۳۵.۲ ۱۶۵۰ ۶۳۹ ۰ ۰
دارا ۱.۲ ۴۹.۲ ۱۹۷ ۱۲ ۱۱۱ ۰.۳ ۰.۵ ۳۴.۱ ۷۵.۵ ۸۰۵ ۵۰۰ ۰ ۰
خاتم ۱.۱ ۲۴.۶ ۳۶ ۱۱.۸ ۴۷ ۰.۵ ۰.۹ ۴۰.۸ ۴۷ ۵۲۲ ۵ ۰ ۰
آسامید ۰.۸ ۱۵.۵ ۱۰۶ ۱۰ ۰ ۰ ۰.۶ ۲۴.۳ ۴۳.۲     ۰ ۰
سخند ۰ ۰.۹ ۵ ۱۰ ۱۰۰ ۰     ۰.۹ ۴   ۰ ۱
گنجین ۰ ۳۹.۴ ۲۵ ۱۰ ۱۰۰ ۰     ۳۹.۴ ۳۹   ۰ ۰
ارمغان ۰ ۰.۷ ۵۳ ۶ ۰ ۰ ۱.۶ ۱.۱ ۰.۷     ۰ ۱
سپاس ۰ ۲.۳ ۳۶۲ ۹ ۳۶ ۰ ۱ ۳.۵ ۳.۴ ۰ ۷ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

سهرمز ۳۲.۶ ۱۱.۴ ۱۰ ۲۶.۹ ۱۱ ۳.۶ ۰.۶ ۴۱ ۷۳.۳ ۱۲۲۳ ۲۷ ۴ ۵
وسالت ۲۱.۷ ۱۶.۶ ۱۳ ۱۳.۸ ۵۱ ۰.۱ ۰.۶ ۲۶.۴ ۴۵.۸ ۱۸۵۳ ۱۳۶۸ ۳ ۰
وپاسار ۱۹.۳ ۱۶.۴ ۱۱ ۳۶.۸ ۱۱۷ ۱۲.۴ ۰.۵ ۲۵.۶ ۵۳.۶ ۵۸۴۲ ۷۳۳ ۳ ۶
آباد ۱۶.۵ ۱۰.۷ ۷ ۱۶.۹ ۰ −۰.۱ ۰.۶ ۲۷.۱ ۴۶.۲   ۸۵ ۵ ۳۷
ناما ۱۴.۹ ۱۶.۲ ۷ ۱۷.۷ ۵۰ −۵.۴ ۲ ۵۷.۵ ۲۹.۳ ۵۲۲ ۱۲۷۹ ۴ ۳
خموتور ۱۳.۷ ۱۳.۸ ۵ ۱۷.۶ ۵۷ −۷.۳ ۱.۷ ۴۱.۴ ۲۳.۷ ۶۷ ۱۵۱۱ ۵ ۲۰
سفارس ۱۲.۱ ۱۸.۲ ۱۲ ۲۸.۲ ۱۰۰ ۴.۱ ۰.۵ ۲۶.۴ ۵۷.۲ ۸۸۷ ۷۸۳ ۴ ۱۲
غپاک ۱۱.۴ ۲۱.۱ ۱۰ ۱۶ ۴۹ −۴.۸ ۱.۶ ۵۹.۳ ۳۸ ۳۷۲ ۲۶۰۳ ۴ ۲۸
سقاین ۱۰.۱ ۹.۲ ۷ ۱۵.۵ ۱۸ −۱.۴ ۱.۵ ۳۰.۸ ۲۰.۴ ۵۷ ۴۰۶ ۳ ۰
نمرینو ۸.۹ ۱۱.۶ ۸ ۱۷.۱ ۷۸ ۰.۹ ۰.۳ ۱۴.۸ ۴۲.۶ ۱۳۰۶ ۱۰۰۵ ۴ ۷
فنفت ۶ ۱۲.۷ ۱۰ ۱۳.۳ ۲ −۰.۱ ۱.۴ ۳۹.۱ ۲۷.۲ ۲۵ ۸۲ ۲ ۱۵
وسین ۶ ۱۲.۲ ۸ ۲۴.۳ ۵۲ −۳ ۱.۵ ۵۰.۱ ۳۳.۱ ۴۹ ۱۵۳۵ ۳ ۱۱
فلامی ۴.۸ ۹.۹ ۶ ۱۷.۸ ۴۵ −۱.۹ ۲.۹ ۴۴ ۱۵.۴ ۷۱ ۵۱۶ ۵ ۱۱
سدشت ۴.۶ ۱۱.۹ ۹ ۱۶.۱ ۲۴ −۰.۶ ۰.۵ ۲۶.۴ ۴۹.۵ ۱۲۷ ۴۲۱ ۴ ۳
آ س پ ۴.۱ ۱۱.۲ ۷ ۱۵.۲ ۳۱ −۱.۲ ۲.۶ ۴۴.۲ ۱۷.۱ ۵۷ ۶۱۹ ۶ ۲۰
گپارس ۳.۱ ۱۴۶.۸ ۱۳ ۱۱ ۰ ۰ ۱.۵ ۳۸۷.۲ ۲۵۸.۱     ۲ ۷
سمازن ۳.۱ ۹.۳ ۸ ۴۷.۸ ۷۸ ۲.۳ ۰.۴ ۲۱.۵ ۵۷.۲ ۵۹۱ ۳۶ ۴ ۵
پارتا ۲.۸ ۷.۳ ۵ ۱۵.۹ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۶.۸ ۳۳.۷     ۴ ۹
والبر ۲.۸ ۱۰.۳ ۶ ۲۶.۴ ۱۵ ۰.۴ ۰.۶ ۳۹.۵ ۶۱.۶ ۷۱   ۳ ۱۰
فوکا ۱.۶ ۱۰.۴ ۱۱ ۱۲.۳ ۳۲ −۰.۴ ۲.۱ ۳۰.۵ ۱۴.۲ ۳۸ ۴۷۰ ۱ ۰
غشوکو ۱.۵ ۱۸.۴ ۹ ۱۳.۷ ۸ −۰.۱ ۰.۵ ۳۵.۳ ۷۵.۹   ۱۱۷ ۳ ۱۸
وزمین ۱.۱ ۲۰.۵ ۱۰ ۱۷.۴ ۷۶ ۰.۷ ۰.۱ ۱۲.۱ ۲۰۸.۶ ۷۷۹ ۲۵ ۱ ۲۰
آرمان ۰.۵ ۴۰.۶ ۸ ۱۲.۷ ۹۶ −۰.۵ ۱۷.۳ ۱۰۵.۶ ۶.۱ ۱۲ ۵۰۴ ۱ ۸
قیستو ۰.۴ ۹ ۸ ۱۳.۲ ۱۵ ۰.۱ ۱.۴ ۲۴.۵ ۱۸ ۵۹   ۱ ۷۰
فماک ۰.۳ ۸.۲ ۷ ۱۹ ۵۴ −۰.۲ ۲.۴ ۳۲.۷ ۱۳.۵   ۱۷۸ ۵ ۳۹

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • گپارس
 • آرمان
 • غپاک
 • ناما
 • وسین
 • آ س پ
 • فلامی
 • خموتور
 • فنفت
 • فماک
 • سقاین
 • فوکا
 • قیستو

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • وزمین
 • غشوکو
 • سهرمز
 • والبر
 • سفارس
 • سمازن
 • وپاسار
 • سدشت
 • آباد
 • وسالت
 • نمرینو
 • پارتا