در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۱۸ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۱.۷ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۵.۸ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍‍۱.۲۴
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۶ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۶ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۰۷
 • نمادهای منفی : ۲۱۴
 • نمادهای صف خرید : ۷۱
 • نمادهای صف فروش : ۳۱
 • ارزش صف‌های خرید : ۴۱۸ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۶۳ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران نزولی بود اما با شیب بسیار کم. به جز نیم ساعت اول که عموم نمادها به سمت مثبت تابلو حرکت کردند، وضعیت بازار حالت نزولی داشت. در شاخص کل ۰.۱۴ درصد سقوط کرد و شاخص هم‌وزن بدون تغییر خاصی مشابه روز قبل ماند.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خودرو ۵۲.۹ ۱۲.۸ ۱۲ ۱۷.۲ ۴۸ ۶.۸ ۱ ۳۲.۳ ۳۳.۳ ۱۲۴۰ ۱۵۵۹ ۴ ۵
شستا ۴۶.۴ ۸ ۱۰ ۱۹.۷ ۵۹ −۸.۶ ۱.۸ ۲۸.۷ ۱۶.۳ ۶۲۹ ۲۵۷۱ ۳ ۰
شپنا ۴۳ ۱۱.۸ ۱۵ ۱۵.۸ ۷۲ ۲۲.۳ ۰.۵ ۱۴.۵ ۳۱.۳ ۱۱۵۹ ۶۲۳ ۳ ۰
وبملت ۴۰.۲ ۱۴.۶ ۱۵ ۱۴.۴ ۸۸ ۱۷ ۰.۴ ۱۴.۲ ۳۳.۲ ۳۲۶۵ ۱۰۲۲ ۳ ۵
فولاد ۳۸.۵ ۱۲.۲ ۱۳ ۱۴.۱ ۹۷ ۱۲.۶ ۰.۵ ۱۱.۲ ۲۴.۶ ۱۴۶۵ ۱۲۳۴ ۳ ۵
فملی ۳۶.۱ ۱۵.۶ ۱۳ ۱۴.۸ ۹۳ ۲۸.۳ ۰.۲ ۷.۸ ۳۷.۱ ۲۸۰۵ ۲۸۵ ۲ ۱
خساپا ۳۳ ۱۰.۳ ۱۲ ۱۶.۹ ۳۱ −۳ ۱.۴ ۳۳.۵ ۲۴.۸ ۳۶۳ ۵۵۱ ۴ ۱۵
وتجارت ۲۴.۸ ۱۵.۲ ۱۵ ۱۷ ۸۵ ۱۴.۹ ۰.۶ ۱۹.۶ ۳۴.۳ ۱۸۲۵ ۱۵۸۸ ۴ ۱
شبندر ۲۳.۵ ۸.۶ ۱۲ ۱۵.۴ ۴۱ ۹.۷ ۰.۵ ۱۳.۷ ۲۸ ۱۶۱۶ ۰ ۳ ۱۴
شتران ۲۰.۷ ۸.۳ ۱۰ ۱۴.۵ ۴۸ ۹.۲ ۰.۵ ۱۱.۷ ۲۴.۴ ۱۱۸۸ ۱۲۳ ۳ ۹
ذوب ۲۰.۲ ۸.۵ ۱۲ ۱۵.۹ ۱۲ ۰.۵ ۱ ۲۳.۵ ۲۳.۸ ۲۴۵ ۲۴۷ ۴ ۱۳
فارس ۱۴.۶ ۱۵.۷ ۱۵ ۱۸.۴ ۱۳۱ ۵ ۰.۳ ۹.۶ ۳۰.۳ ۳۰۲۲ ۱۴۲۳ ۲ ۱۳
پترول ۱۳.۲ ۷.۲ ۷ ۱۵.۴ ۰ ۰ ۰.۸ ۱۹.۶ ۲۵.۲ ۱۰ ۹ ۴ ۱۱
شپدیس ۱۳.۲ ۸.۹ ۱۵ ۱۹.۲ ۵۳ ۶.۹ ۰.۳ ۱۳.۵ ۴۱ ۵۳۱ ۱۰ ۳ ۰
شگویا ۱۱.۴ ۹.۴ ۷ ۱۷ ۱۲۴ ۲.۳ ۰.۸ ۱۰.۱ ۱۲.۶ ۱۳۶۴ ۹۸۳ ۳ ۸
نوری ۹.۱ ۱۱.۹ ۱۳ ۱۲.۴ ۸۰ −۰.۵ ۰.۷ ۱۵.۳ ۲۰.۵ ۸۴۷ ۷۸۰ ۳ ۲
اخابر ۹ ۱۰.۱ ۱۴ ۱۵.۴ ۲۲ ۲ ۰.۶ ۲۰.۸ ۳۵.۱ ۱۰۰۵   ۵ ۱۰
وبصادر ۸.۷ ۸.۷ ۱۱ ۱۳.۷ ۵۶ ۱.۱ ۱.۲ ۱۸.۲ ۱۵.۶ ۷۳۹ ۳۷۳ ۳ ۴
شیران ۸.۳ ۵.۴ ۶ ۱۷.۸ ۱۷ ۰.۱ ۰.۵ ۱۲.۸ ۲۴.۵ ۹۲ ۱۶۲ ۴ ۶۵
پارسان ۷.۳ ۱۷.۲ ۱۹ ۱۷ ۹۰ −۳ ۲.۱ ۴۲.۴ ۲۰.۵ ۳۰۲ ۹۵۹ ۴ ۰
وغدیر ۷.۳ ۹.۸ ۱۵ ۱۷.۸ ۷۲ ۲.۷ ۰.۶ ۱۶.۹ ۲۶.۴ ۵۶۹ ۴۱۵ ۳ ۱
ومعادن ۶.۸ ۵.۳ ۹ ۱۶.۶ ۸۲ ۰.۱ ۰.۵ ۷.۵ ۱۵.۲ ۴۶۸ ۶۸۶ ۳ ۲۲
شیراز ۵.۹ ۷.۹ ۱۲ ۱۸.۴ ۴۸ −۰.۲ ۰.۷ ۱۸.۱ ۲۶.۴ ۱۸۲ ۵۰۵ ۳ ۷
شفن ۵.۳ ۹.۸ ۷ ۱۶.۸ ۱۲۵ ۱.۴ ۰.۷ ۹.۷ ۱۳.۵ ۹۸۹ ۶۴۶ ۴ ۱۳
تاپیکو ۴.۹ ۱۰.۶ ۱۵ ۱۶ ۸ ۰.۳ ۱.۱ ۳۳.۵ ۳۰.۲ ۸۸ ۵۲ ۳ ۵
شبریز ۴.۷ ۵.۳ ۸ ۱۴.۵ ۴۲ ۱.۹ ۰.۵ ۸.۱ ۱۵.۴ ۴۸۳ ۱۵ ۳ ۱۹
رمپنا ۴.۵ ۹.۸ ۱۵ ۱۶.۷ ۵۱ ۲.۱ ۰.۴ ۱۴.۱ ۳۵ ۳۶۳ ۹۰ ۳ ۸
بپاس ۴ ۱۳.۵ ۳۷ ۲۸.۲ ۷۵ ۳ ۰.۴ ۲۲.۵ ۶۴.۲ ۳۰۳۲   ۲ ۱۲
پارس ۴ ۵ ۹ ۱۸ ۶۴ ۰.۸ ۰.۲ ۶.۴ ۲۹ ۵۶۱ ۲۱۸ ۳ ۱۰
وپارس ۳.۹ ۵.۳ ۶ ۱۴.۹ ۸ ۰.۳ ۰.۷ ۱۲.۷ ۱۷.۳ ۱۵۲   ۴ ۲۳
کاوه ۳.۹ ۷.۵ ۷ ۳۳.۴ ۱۳۰ ۱.۹ ۰.۲ ۵.۴ ۲۷ ۸۶۱ ۵۱۵ ۳ ۳
آریا ۳.۹ ۲.۸ ۵ ۱۴.۴ ۲۲ ۰.۴ ۰.۷ ۵.۸ ۸.۸ ۳۲۲ ۱۰۵ ۳ ۸
صبا ۳.۷ ۳.۷ ۱۰ ۱۶.۲ ۴۳ ۱.۱ ۰.۷ ۷.۶ ۱۰.۸ ۲۱۸ ۱۳۱ ۳ ۱۶
کگل ۳.۷ ۵.۴ ۱۶ ۱۵.۸ ۱۱۲ ۰.۲ ۰.۵ ۵.۲ ۱۱ ۷۱۰ ۲۱۷ ۳ ۱۳
جم ۳.۱ ۹.۱ ۱۰ ۳۰ ۱۱۴ ۱.۵ ۰.۲ ۸.۷ ۳۸ ۶۲۴ ۳۳۸ ۳ ۲۰
همراه ۳ ۵.۸ ۸ ۱۳.۶ ۲۶ ۰.۸ ۰.۵ ۹.۴ ۱۹.۴ ۱۹۲   ۴ ۹
مبین ۳ ۵.۳ ۱۰ ۲۰.۲ ۷۵ −۰.۳ ۰.۲ ۸.۳ ۳۵.۴ ۳۲۲ ۳۰۷ ۳ ۲۳
کگهر ۲.۵ ۸.۱ ۱۴ ۷۷ ۱۸۳ ۰.۱ ۱ ۱۰.۵ ۱۰.۸ ۱۱۶۱ ۴۳۸ ۳ ۰
شخارک ۲.۵ ۶.۷ ۹ ۲۵.۹ ۱۰۰ ۰.۲ ۰.۹ ۱۵.۸ ۱۷.۵ ۳۳۳ ۲۳۴ ۴ ۶
هرمز ۲.۳ ۷.۴ ۵ ۱۶ ۸۹ −۰.۸ ۰.۷ ۱۱.۳ ۱۶.۵ ۱۵۳ ۴۸۰ ۴ ۱۱
اپال ۲.۱ ۳.۲ ۳ ۱۸.۳ ۳۳ −۰.۷ ۱.۷ ۱۱.۹ ۷.۱   ۶۷۹ ۳ ۱۲
تاصیکو ۲ ۵.۴ ۱۴ ۲۴.۲ ۶۷ −۰.۴ ۱.۲ ۱۹.۱ ۱۵.۴ ۲۴۲ ۲۹۸ ۲ ۰
کچاد ۱.۸ ۳.۵ ۷ ۱۴.۸ ۶۷ −۰.۷ ۰.۹ ۶.۳ ۷.۳ ۶۲ ۱۹۲ ۳ ۱۴
وصندوق ۱.۷ ۷.۴ ۱۴ ۳۵.۵ ۱۰۶ ۰.۳ ۰.۷ ۱۹.۱ ۲۹.۳ ۱۳۴ ۲۵۰ ۴ ۱۸
فخوز ۱.۷ ۳.۸ ۹ ۱۱.۶ ۳۴ ۰.۱ ۰.۷ ۵.۸ ۸.۹ ۳۵۱ ۱۰۸ ۳ ۱۳
زاگرس ۱.۶ ۴.۵ ۱۰ ۱۳.۲ ۶ −۰.۱ ۰.۸ ۱۰.۱ ۱۳.۱   ۴۶ ۳ ۸
کاریس ۱.۵ ۱۴.۸ ۲۲ ۱۱.۹ ۶۰ −۰.۴ ۱.۷ ۳۱.۶ ۱۸.۴ ۸۳ ۲۲۷ ۲ ۴
مارون ۰.۸ ۶.۶ ۶ ۱۲.۹ ۱۱۹ ۰.۱ ۰.۳ ۳.۹ ۱۲.۵ ۵۱۰ ۲۰۰ ۲ ۴
وامید ۰.۶ ۶.۵ ۱۱ ۱۲.۴ ۴۴ ۰.۳ ۰.۴ ۷.۴ ۱۹.۶ ۱۲۸   ۳ ۸
شکبیر ۰.۱ ۷ ۱۴ ۸ ۳۲ ۰ ۰.۷ ۷.۵ ۱۰.۲ ۴۲   ۲ ۱۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خودرو
 • شستا
 • شپنا
 • وبملت
 • فولاد
 • فملی
 • خساپا
 • وتجارت
 • شبندر
 • شتران
 • ذوب
 • فارس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • شستا
 • خساپا
 • پارسان
 • هرمز
 • اپال
 • کچاد
 • نوری
 • تاصیکو
 • کاریس
 • مبین
 • شیراز
 • زاگرس

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فملی
 • شپنا
 • وبملت
 • وتجارت
 • فولاد
 • شبندر
 • شتران
 • شپدیس
 • خودرو
 • فارس
 • بپاس
 • وغدیر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • خساپا
 • شپدیس
 • ذوب
 • شستا
 • شیراز
 • شیران
 • مبین
 • اپال

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • مبین
 • شستا
 • شپدیس
 • شیراز
 • اپال
 • شیران
 • خساپا
 • ذوب

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خکمک ۳۸ ۱۱.۲ ۸ ۱۹.۱ ۴۵ −۱۶.۱ ۱.۱ ۳۲.۶ ۲۹.۱ ۱۲۰ ۲۳۸۳ ۴ ۳۰
ورنا ۲۸.۱ ۱۴.۴ ۱۵ ۱۶.۴ ۵ −۰.۶ ۱.۵ ۵۳.۸ ۳۷.۱ ۹۱ ۲۱۷ ۶ ۷
شسینا ۲۷.۵ ۸.۴ ۹ ۱۷.۶ ۹ −۱.۳ ۰.۸ ۲۳.۳ ۲۷.۸ ۱۹۸ ۴۸۱ ۶ ۰
کرازی ۲۷.۲ ۱۰.۳ ۶ ۱۸.۳ ۳۶ −۰.۷ ۱.۵ ۳۶.۵ ۲۳.۶ ۱۱۳۳ ۸۷۵ ۴ ۱۱
اسیاتک ۲۵ ۸.۳ ۶ ۱۷.۲ ۲۴ ۱ ۱.۶ ۳۰.۸ ۱۹.۵ ۳۴۸ ۶۲۹ ۳ ۵
غدشت ۲۴.۴ ۲۴.۶ ۱۰ ۱۹.۴ ۴ ۰ ۱.۵ ۱۱۱.۵ ۷۴.۱ ۱۴۷ ۲۱۳ ۵ ۲۰
خکاوه ۲۴.۲ ۲۵ ۲۲ ۱۶.۲ ۱ ۰.۲ ۰.۵ ۵۷.۷ ۱۱۵.۹ ۷۶   ۲ ۳۱
ثفارس ۲۱.۳ ۱۵.۱ ۱۶ ۱۸.۲ ۳۶ ۲.۹ ۱ ۴۲.۹ ۴۱.۶ ۲۶۱۶ ۷۹۹ ۵ ۳
وساپا ۲۰.۷ ۱۰.۱ ۱۴ ۱۷.۸ ۱۰ ۱.۶ ۱.۳ ۳۸ ۲۸.۶ ۴۷۶ ۱۳۲ ۵ ۱۳
وخارزم ۲۰.۱ ۱۱.۱ ۱۰ ۱۷.۵ ۶۴ −۴.۹ ۱.۳ ۲۸.۹ ۲۱.۵ ۹۷۹ ۱۴۶۶ ۴ ۳
کاما ۱۹.۲ ۹ ۹ ۱۸.۴ ۲۸ ۲.۱ ۱.۳ ۳۱.۹ ۲۳.۹ ۷۵۲ ۴۰۶ ۵ ۷
وسدید ۱۷.۸ ۱۶.۸ ۱۶ ۱۵.۷ ۲۶ −۳.۷ ۱.۴ ۵۲.۵ ۳۷.۲ ۴۶۲ ۸۴۲ ۱ ۳۰
ونیرو ۱۷.۳ ۹.۹ ۹ ۱۷ ۵۰ ۳.۳ ۱.۳ ۲۷.۶ ۲۱.۴ ۶۱۳ ۵۴۷ ۶ ۰
شمواد ۱۷ ۳۷.۸ ۱۹ ۱۴.۴ ۴۷ ۱.۷ ۰.۸ ۷۲.۲ ۸۷.۶ ۴۹۴۰ ۱۶۲۰ ۲ ۶
کماسه ۱۶.۵ ۱۰.۲ ۱۳ ۱۹.۷ ۴۳ ۴.۷ ۰.۷ ۲۳ ۳۵.۱ ۱۴۵۹ ۵۹۱ ۶ ۴۴
حفارس ۱۵.۶ ۱۶.۷ ۹ ۱۸.۴ ۴۰ −۵.۹ ۷.۹ ۱۷۲.۴ ۲۱.۷ ۱۳۹ ۱۵۱۶ ۴ ۱۰
شلعاب ۱۵.۳ ۱۳.۱ ۸ ۱۵.۲ ۶ −۰.۹ ۲.۶ ۶۲.۵ ۲۴.۴   ۴۶۱ ۴ ۳۵
فنرژی ۱۴.۳ ۱۶۲.۶ ۱۲۸ ۱۶.۶ ۰ ۰ ۲.۵ ۹۴۳ ۳۷۲.۲     ۰ ۲۰
کالا ۱۳.۸ ۷.۸ ۸ ۱۵.۴ ۷ −۰.۷ ۰.۹ ۲۱.۲ ۲۳.۴ ۳۴ ۲۱۵ ۴ ۵۶
ثبهساز ۱۳.۵ ۵.۴ ۶ ۱۴.۷ ۲۲ ۲.۸ ۲.۲ ۲۲.۴ ۱۰.۳ ۴۱۳ ۳۳ ۶ ۸
کدما ۱۳.۱ ۷.۹ ۷ ۱۵.۱ ۱ ۰ ۰.۹ ۲۱.۴ ۲۳ ۲۶ ۳۰ ۵ ۱۴
خصدرا ۱۲.۴ ۱۰.۴ ۱۰ ۲۸.۵ ۵ ۰.۶ ۱.۷ ۷۶.۵ ۴۵ ۶۰۶   ۲ ۲۰
تپکو ۱۲ ۱۰.۴ ۹ ۱۸.۳ ۳۵ −۲.۸ ۱.۵ ۳۷ ۲۳.۹ ۳۳۳ ۸۵۴ ۲ ۲۵
زکوثر ۱۱.۶ ۲۰.۲ ۱۳ ۱۷.۱ ۹۵ −۴.۲ ۳.۲ ۵۸.۸ ۱۸.۶ ۴۲۴ ۲۵۲۵ ۴ ۱
نمرینو ۱۱.۶ ۱۱.۲ ۷ ۱۶.۸ ۴۸ ۲.۵ ۰.۴ ۱۸ ۴۵.۶ ۱۳۳۳ ۷۵۸ ۴ ۶
ولپارس ۱۱.۱ ۸.۳ ۳ ۱۲.۲ ۴۹ −۵.۲ ۴.۴ ۳۲.۱ ۷.۳ ۱۲۰ ۱۷۸۳ ۵ ۹
سقاین ۱۰.۹ ۸.۴ ۷ ۱۵.۸ ۱۳ ۰.۵ ۰.۶ ۱۹.۶ ۳۱.۹ ۲۵۲ ۲۲۵ ۳ ۰
حفاری ۱۰.۷ ۱۰.۹ ۱۰ ۲۷.۴ ۳۱ ۳ ۰.۵ ۳۳.۹ ۶۸ ۴۵۸ ۷۲ ۴ ۱۲
دانا ۱۰.۷ ۷.۴ ۷ ۱۹.۶ ۲۲ ۲.۱ ۰.۵ ۱۸.۴ ۳۴.۸ ۵۵۶ ۱۵۹ ۴ ۲۱
خزر ۱۰.۷ ۷.۷ ۷ ۱۸.۸ ۴ −۰.۳ ۱ ۲۶.۹ ۲۷.۱ ۳۸ ۱۶۸ ۶ ۱۸
خپویش ۱۰.۵ ۸.۹ ۱۲ ۲۱.۷ ۵۶ ۵.۸ ۰.۶ ۱۹.۵ ۳۱.۵ ۴۸۹ ۱۴ ۴ ۰
کطبس ۹.۷ ۱۵.۴ ۷ ۲۰.۶ ۵۹ −۵.۷ ۲.۴ ۵۸.۳ ۲۴.۸ ۱۹ ۹۶۷ ۵ ۲۴
امین ۹.۲ ۴.۳ ۳ ۱۴.۳ ۱۸ −۱.۴ ۳.۲ ۲۱.۷ ۶.۸ ۳۰ ۳۰۸ ۴ ۱۷
ختوقا ۹.۱ ۷.۶ ۹ ۱۶.۸ ۱۸ ۰.۹ ۰.۹ ۲۱.۸ ۲۳.۱ ۶۴۷ ۱۷۶ ۶ ۱۷
قشهد ۸.۶ ۱۱.۹ ۱۲ ۱۳.۱ ۷ ۰.۶ ۰.۲ ۱۷.۵ ۷۵.۸ ۲۸۴   ۵ ۰
خمحور ۸.۴ ۸.۳ ۶ ۱۸.۷ ۰ ۰ ۰.۹ ۲۸.۳ ۳۰.۹ ۲۰   ۴ ۱۸
آسیا ۸ ۱۴.۶ ۸ ۳۳.۹ ۱۲۰ −۰.۸ ۱ ۳۹.۲ ۳۷.۸ ۱۱۲۱ ۱۷۵۴ ۴ ۱۶
سصفها ۷.۷ ۳.۸ ۶ ۳۲.۷ ۱۵ −۰.۶ ۰.۸ ۲۰.۳ ۲۴ ۳۰۴ ۸۷۰ ۴ ۱۴
بترانس ۷.۶ ۷ ۷ ۱۵.۶ ۴۸ ۲.۵ ۰.۶ ۱۲.۷ ۱۹.۸ ۳۸۰ ۱۴۵ ۴ ۱۰
های وب ۷.۵ ۶.۳ ۶ ۱۵.۵ ۲۸ ۱.۷ ۰.۷ ۱۳.۳ ۲۰.۴ ۳۸۱ ۷۵ ۳ ۲۲
غاذر ۷.۳ ۶ ۶ ۱۶ ۵ ۰ ۰.۷ ۱۵.۴ ۲۱.۷ ۱۹۰ ۷۷ ۳ ۲۲
کسرام ۶.۹ ۱۰ ۷ ۱۸.۲ ۵۹ ۲.۹ ۱.۱ ۲۵.۳ ۲۳.۶ ۸۸۶ ۲۸۶ ۵ ۱۹
کویر ۶.۹ ۸.۱ ۸ ۱۵.۲ ۲۸ −۰.۳ ۱.۴ ۲۴.۲ ۱۷.۲ ۲۶۳ ۱۴۱ ۴ ۶
لپارس ۶.۷ ۹ ۸ ۱۵.۷ ۴ ۰.۲ ۱.۲ ۲۸.۱ ۲۳.۸ ۲۲۰ ۲۰ ۴ ۷
خمهر ۶.۷ ۷.۴ ۷ ۱۵.۴ ۱ ۰.۱ ۰.۸ ۲۰.۲ ۲۴.۴ ۵۲   ۵ ۲۵
تکنو ۶.۵ ۴.۴ ۸ ۳۰.۸ ۱۰ −۰.۵ ۱.۲ ۲۶.۶ ۲۲.۵ ۵۵ ۲۹۰ ۴ ۱۱
ختور ۶.۵ ۷.۱ ۸ ۱۵.۹ ۶ −۰.۲ ۰.۹ ۱۹.۸ ۲۲ ۴۴ ۲۹۵ ۵ ۱۹
غنوش ۶.۵ ۶.۷ ۷ ۱۴.۷ ۱۰ −۰.۲ ۱ ۱۷.۸ ۱۸ ۲۰۸ ۲۱۱ ۴ ۲۷
خمحرکه ۶.۴ ۶.۶ ۹ ۱۴.۸ ۷ −۰.۳ ۰.۹ ۱۷.۴ ۱۹.۴ ۴۱ ۱۳۱ ۶ ۲۵
چکاپا ۶.۴ ۸.۱ ۱۱ ۱۹.۳ ۳۴ ۱.۶ ۰.۸ ۲۱.۹ ۲۷ ۲۶۷ ۱۵۳ ۴ ۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خکمک
 • ورنا
 • شسینا
 • کرازی
 • اسیاتک
 • غدشت
 • خکاوه
 • ثفارس
 • وساپا
 • وخارزم
 • کاما
 • وسدید

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • خکمک
 • حفارس
 • کطبس
 • ولپارس
 • وخارزم
 • زکوثر
 • وسدید
 • ثمسکن
 • تپکو
 • ثشرق
 • امین
 • شسینا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خپویش
 • کماسه
 • ونیرو
 • خریخت
 • حفاری
 • ثفارس
 • کسرام
 • ثبهساز
 • نمرینو
 • بترانس
 • فجر
 • سفار

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • سفار
 • غدشت
 • سکارون
 • ثشرق
 • حفارس
 • کطبس
 • خریخت
 • رتکو
 • ثفارس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • دسینا
 • سصفها
 • تکنو
 • وتوکا
 • قهکمت
 • حفاری
 • پکرمان
 • کساپا
 • پاسا

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

اعتماد ۶۰۸.۳ ۱۸۷.۹ ۱۲۷ ۱۲.۲ ۱۷۳ −۱۶.۳ ۰.۶ ۴۹.۳ ۸۷.۴ ۳۲۴۱۱ ۴۴۵۷۶ ۰ ۰
ثبات ۴۹۹.۷ ۴۸۳.۳ ۲۶۶ ۱۸ ۱۷۸ ۷۴.۸ ۰.۲ ۶۰ ۳۵۲.۱ ۲۸۳۰۶ ۳۱۲۶۰ ۰ ۰
افران ۴۳۷.۹ ۶۲.۷ ۶۵ ۱۲.۷ ۱۰۸ −۷۹.۵ ۰.۹ ۶۹.۳ ۸۱.۵ ۸۵۱۷ ۱۱۰۱۵ ۰ ۰
همای ۲۵۶.۶ ۳۴.۹ ۴۴ ۱۳.۱ ۸۲ −۱۴۹.۳ ۰.۶ ۴۷.۸ ۸۴.۹ ۴۳۷۸ ۲۲۴۹۶ ۰ ۰
یاقوت ۱۷۱.۴ ۳۷.۲ ۳۶ ۱۱.۶ ۸۱ −۳۰.۷ ۰.۷ ۴۵.۹ ۶۱.۳ ۵۹۸۵ ۱۶۹۱۸ ۰ ۰
کیان ۱۴۱.۱ ۴۹.۹ ۴۹ ۱۲.۳ ۱۱۸ −۳.۸ ۰.۷ ۴۳.۶ ۶۰.۳ ۵۸۰۷ ۷۰۹۰ ۰ ۰
فیروزا ۱۲۸.۵ ۱۳۲.۹ ۱۷۷ ۱۴.۸ ۱۲۲ −۶۵.۲ ۲.۱ ۱۸۱.۵ ۸۷.۴ ۴۵۹۰ ۱۱۱۰۸ ۰ ۰
کمند ۱۰۹.۷ ۴۴.۶ ۷۹ ۱۴ ۳۰ −۱۶.۴ ۰.۷ ۹۰.۱ ۱۳۵.۴ ۷۳۸ ۳۵۰۵ ۰ ۱
آکورد ۸۰.۳ ۸۱.۲ ۵۷ ۱۱.۹ ۱۵۲ −۸ ۱.۲ ۵۱.۲ ۴۱.۸ ۸۱۲۱ ۱۶۲۱۶ ۰ ۰
داریک ۷۵.۸ ۳۸.۵ ۴۰ ۱۳.۴ ۹۳ −۱.۳ ۰.۷ ۴۷.۳ ۶۷.۲ ۴۹۴۱ ۱۱۹۵۵ ۰ ۰
فردا ۴۹.۷ ۳۱۲.۸ ۴۲۱ ۱۵.۶ ۱۹۰ ۲.۸ ۰.۲ ۲۰.۸ ۸۷.۷ ۱۶۱۷۵ ۱۱۴۴۱ ۰ ۰
سپر ۴۲.۳ ۴۵.۵ ۱۳۰ ۱۲.۷ ۱۱۰ −۲.۷ ۰.۷ ۴۴ ۶۶.۲ ۲۷۲۱ ۱۲۲۵۷ ۰ ۰
صایند ۴۱.۹ ۳۵.۴ ۵۷ ۱۳.۷ ۶۴ −۲۳.۷ ۰.۹ ۶۳.۷ ۷۳.۱ ۷۶۵ ۲۵۲۰۲ ۰ ۰
تصمیم ۳۹.۸ ۱۰۱.۶ ۱۲۷ ۱۲ ۱۶۸ −۰.۷ ۰.۷ ۳۳.۴ ۴۹ ۱۱۰۲۸ ۳۳۷۵۳ ۰ ۰
سپیدما ۳۷.۱ ۷۵.۱ ۲۳۵ ۱۲.۱ ۱۷۴ −۰.۶ ۱ ۲۴.۵ ۲۳.۵ ۶۳۸۴ ۵۴۱۷ ۰ ۰
کارین ۳۴.۷ ۱۱۹ ۷۸ ۱۵.۹ ۱۴۶ ۱۰.۳ ۰.۱ ۳۴.۵ ۲۳۳.۴ ۱۰۱۷۴ ۱۰۱۲۷ ۰ ۰
پارند ۲۸ ۶۲.۷ ۱۳۰ ۱۳ ۱۱۰ −۱۱ ۱.۴ ۸۲.۱ ۵۷.۷ ۴۹۴۷ ۱۰۴۳۴ ۰ ۱
امین یکم ۱۸.۷ ۲۳.۸ ۳۳ ۱۴.۶ ۳۰ ۵.۲ ۰.۳ ۳۳.۸ ۱۲۵.۸ ۲۷۳۷ ۲۳۷ ۰ ۰
مانی ۱۵.۶ ۴۳.۹ ۳۲ ۱۲.۵ ۱۱۹ −۱.۲ ۰.۸ ۳۹.۴ ۵۱.۴ ۲۸۹۱ ۳۳۰۴ ۰ ۰
هامرز ۱۴.۲ ۹۷.۸ ۲۷۹ ۱۸.۱ ۱۳۷ −۷ ۴.۲ ۱۴۹.۴ ۳۵.۸ ۲۰۸۷ ۴۴۰۴ ۰ ۱
آسامید ۱۳ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۲.۱ ۱۰۷ −۸.۳ ۳.۶ ۱۵۹.۵ ۴۳.۹ ۹۲۹ ۵۵۵۵ ۰ ۰
دارا ۳.۹ ۸۸.۵ ۲۰۸ ۱۲.۲ ۸۲ −۳.۲ ۴.۴ ۱۹۴.۵ ۴۴   ۱۵۹۳ ۰ ۰
ارمغان ۳.۳ ۵۶.۶ ۵۱ ۱۵.۳ ۸۷ −۲.۹ ۷.۲ ۱۶۴ ۲۲.۸   ۲۸۶۸ ۰ ۱
یارا ۳.۱ ۴۰.۹ ۷۴ ۱۱.۸ ۹۵ ۱.۲ ۰.۳ ۲۵.۹ ۹۴.۲ ۱۰۴۴ ۴۴۴ ۰ ۰
خاتم ۳.۱ ۳۱.۷ ۳۷ ۱۱.۵ ۸۴ ۰.۹ ۰.۸ ۳۸.۲ ۴۵ ۱۷۶۲ ۸۸۶ ۰ ۰
سپاس ۰.۶ ۲۶.۸ ۳۶۳ ۱۰.۴ ۱۵۱ ۰ ۰.۵ ۹.۹ ۱۹.۷ ۵۰۶ ۲۳۳ ۰ ۰
گنجینه ۰.۴ ۱۶.۸ ۲۷۶ ۱۰ ۸۷ −۰.۳ ۲ ۲۱.۷ ۱۰.۸ ۹ ۳۵۶ ۰ ۰
سخند ۰.۲ ۸.۵ ۵ ۲۵ ۹۹ −۰.۲ ۲۸.۲ ۲۸.۲ ۱   ۱۶۷ ۰ ۱
گنجین ۰ ۰.۳ ۲۵ ۸.۳ ۱۸ ۰ ۰.۷ ۰.۴ ۰.۶   ۰ ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

کرازی ۲۷.۲ ۱۰.۳ ۶ ۱۸.۳ ۳۶ −۰.۷ ۱.۵ ۳۶.۵ ۲۳.۶ ۱۱۳۳ ۸۷۵ ۴ ۱۱
اسیاتک ۲۵ ۸.۳ ۶ ۱۷.۲ ۲۴ ۱ ۱.۶ ۳۰.۸ ۱۹.۵ ۳۴۸ ۶۲۹ ۳ ۵
غدشت ۲۴.۴ ۲۴.۶ ۱۰ ۱۹.۴ ۴ ۰ ۱.۵ ۱۱۱.۵ ۷۴.۱ ۱۴۷ ۲۱۳ ۵ ۲۰
حشکوه ۲۴.۲ ۱۹.۷ ۳۰ ۲۱.۵ ۴۴ −۱۰.۳ ۰.۶ ۵۴.۸ ۹۳.۲ ۹۵ ۳۵۳۹ ۲ ۳۲
بکابل ۱۷.۲ ۳۱.۶ ۲۱ ۲۴.۱ ۷۴ −۹.۴ ۳.۲ ۱۴۹.۶ ۴۶.۶ ۴۲۳ ۲۲۱۹ ۴ ۰
فنرژی ۱۴.۳ ۱۶۲.۶ ۱۲۸ ۱۶.۶ ۰ ۰ ۲.۵ ۹۴۳ ۳۷۲.۲     ۰ ۲۰
تپکو ۱۲ ۱۰.۴ ۹ ۱۸.۳ ۳۵ −۲.۸ ۱.۵ ۳۷ ۲۳.۹ ۳۳۳ ۸۵۴ ۲ ۲۵
نمرینو ۱۱.۶ ۱۱.۲ ۷ ۱۶.۸ ۴۸ ۲.۵ ۰.۴ ۱۸ ۴۵.۶ ۱۳۳۳ ۷۵۸ ۴ ۶
ولپارس ۱۱.۱ ۸.۳ ۳ ۱۲.۲ ۴۹ −۵.۲ ۴.۴ ۳۲.۱ ۷.۳ ۱۲۰ ۱۷۸۳ ۵ ۹
سقاین ۱۰.۹ ۸.۴ ۷ ۱۵.۸ ۱۳ ۰.۵ ۰.۶ ۱۹.۶ ۳۱.۹ ۲۵۲ ۲۲۵ ۳ ۰
کطبس ۹.۷ ۱۵.۴ ۷ ۲۰.۶ ۵۹ −۵.۷ ۲.۴ ۵۸.۳ ۲۴.۸ ۱۹ ۹۶۷ ۵ ۲۴
امین ۹.۲ ۴.۳ ۳ ۱۴.۳ ۱۸ −۱.۴ ۳.۲ ۲۱.۷ ۶.۸ ۳۰ ۳۰۸ ۴ ۱۷
بخاور ۸ ۱۱.۲ ۹ ۱۸.۱ ۱۷ −۰.۲ ۱.۴ ۴۱.۳ ۲۹.۸ ۲۰۵ ۱۹۳ ۴ ۰
کیمیاتک ۷.۷ ۱۱.۳ ۴ ۱۴.۲ ۹۷ −۴.۹ ۶ ۳۱.۷ ۵.۳ ۴۳۵ ۱۲۳۲ ۳  
بالاس ۷.۷ ۷.۲ ۸ ۱۳.۹ ۲۵ ۰.۷ ۰.۶ ۱۲.۲ ۲۰.۹ ۱۳۰۴ ۲۹۰ ۴ ۶
وفردا ۷.۲ ۳.۵ ۳ ۵۰.۶ ۲۶ −۱.۳ ۲.۶ ۵۰.۹ ۱۹.۵ ۱۳۵ ۱۵۸۹ ۳ ۶
ولشرق ۶.۵ ۱۱.۴ ۶ ۱۹.۳ ۶۵ −۴.۳ ۲.۵ ۳۸.۵ ۱۵.۶ ۲ ۶۱۳ ۶ ۳۱
وشمال ۶ ۱۹.۱ ۱۳ ۱۱.۷ ۲۴ −۱.۵ ۱.۵ ۴۵.۵ ۳۰   ۱۴۷۱ ۰ ۰
بالبر ۵.۷ ۶.۲ ۷ ۱۵.۸ ۳ ۰.۱ ۰.۶ ۱۳.۷ ۲۳.۸ ۱۴۷ ۲۵ ۴ ۱۱
وخاور ۵.۳ ۱۲ ۷ ۴۳.۲ ۸۱ −۲.۱ ۳.۲ ۹۹.۱ ۳۱.۴ ۲۷۳ ۱۵۹۳ ۲ ۳۰
معیار ۴.۳ ۱۴ ۱۵ ۱۸.۷ ۱۷ −۰.۷ ۱.۴ ۵۴.۴ ۳۸.۷   ۲۵۰ ۱ ۲۲
آواپارس ۳.۷ ۸.۶ ۶ ۱۸.۵ ۴۶ −۰.۷ ۲.۶ ۴۰.۵ ۱۵.۶ ۱۳۱ ۴۰۰ ۳ ۷
رفاه ۳.۴ ۷.۶ ۱۸ ۱۴.۸ ۴۰ −۱.۳ ۳ ۳۰.۵ ۱۰.۱ ۱۰ ۶۸۴ ۱ ۱۲
قلرست ۳.۳ ۷.۲ ۹ ۲۱.۷ ۶۷ ۱.۳ ۰.۵ ۱۳.۱ ۲۶.۴ ۴۴۵ ۸۵ ۴ ۱
وایرا ۳ ۲۰.۴ ۱۴ ۲۰.۸ ۱۹ ۰.۶ ۱.۴ ۹۲.۳ ۶۴.۶ ۵۷۰   ۱ ۳۱
کازرو ۲.۳ ۱۲.۸ ۱۶ ۱۳.۲ ۰ ۰ ۰.۳ ۲۱.۱ ۶۳.۷   ۵ ۳ ۲۳
مداران ۲.۳ ۷.۹ ۵ ۱۴.۶ ۴۶ −۰.۸ ۲.۶ ۲۶.۹ ۱۰.۵ ۴۸ ۴۵۲ ۴ ۱
کفرا ۲.۲ ۱۵ ۶ ۲۰.۵ ۱۰۴ ۱.۲ ۰.۲ ۱۱.۴ ۵۳.۱ ۳۴۵ ۲۷۹ ۴ ۱۹
حاریا ۱.۹ ۶.۵ ۱۴ ۲۳ ۰ ۰ ۱.۴ ۳۳.۲ ۲۴.۳     ۱ ۷
اتکای ۱.۳ ۶.۶ ۳ ۱۴.۱ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۳.۵ ۲۵.۴     ۴ ۱۸
سمتاز ۱.۲ ۳۷.۴ ۳۸ ۱۸.۸ ۱۰۰ ۰.۳ ۰.۶ ۵۳ ۸۳.۷ ۳۸۰ ۲۱۵ ۱ ۱۵
قاروم ۱.۱ ۱۰.۸ ۱۳ ۱۷.۳ ۱۳ −۰.۱ ۱.۶ ۴۳.۷ ۲۷.۳   ۱۵۱ ۳ ۱۳
دشیری ۱.۱ ۲۶.۲ ۱۱ ۲۱ ۲۸ −۰.۳ ۲.۶ ۱۵۹.۵ ۶۱.۹   ۳۱۲ ۲ ۱۴
شتهران ۰.۱ ۲۴.۹ ۶ ۱۰ ۰ ۰ ۱.۵ ۶۲.۲ ۴۱.۴     ۰ ۰

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • فنرژی
 • دشیری
 • بکابل
 • غدشت
 • وخاور
 • وایرا
 • شتهران
 • کطبس
 • معیار
 • وفردا
 • وشمال
 • قاروم
 • بخاور
 • آواپارس
 • ولشرق

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • حشکوه
 • سمتاز
 • کازرو
 • کفرا
 • نمرینو
 • سقاین
 • قلرست
 • اتکای
 • بالبر
 • بالاس

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - سبزآبی)

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی طی ۱۲ کندل آخر نیز در بخش پایین ترسیم شده است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

 

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲ همت و مشابه ارزش ظاهری معاملات است. حجم معاملات نسبت به هفته‌های اخیر کاهش پیدا کرده که با توجه به تعطیلات تا حدی طبیعی است اما به هر حال افت حجم مقدمه‌ی ریزش قیمت‌ها است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۵۵ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۶ است، این ارقام مشابه روز قبلی است.

کدهای حقوقی امروز خرید نسبتاً خوبی داشتند و در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۲۵ درصد با قدرت حقوقی ۲.۰۴ و در عموم بازار نیز مثبت ۸ درصد با قدرت حقوقی ۱.۶۴ بوده است. می‌توان گفت که ضعف قدرت حقیقی‌ها توسط کدهای حقوقی به خوبی جبران شده است.

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۱ مهر ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز کمی کاهش پیدا کرد و در عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷ رسید. این عدد در شاخص‌سازها نیز به ۱۷ رسید.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر در قیاس با دیروز کاهش پیدا کرده و در عموم بازار به ۱۰.۳ و در شاخص‌سازها به ۹.۸ رسیده است.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۳۳۷ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۰.۷ همراه بوده است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۵۷ و سرانه‌ی خرید حدود ۶۰ میلیون است.

با توجه به آمار قدرت حقوقی و قدرت حقیقی، فاکتور ورود قوی پول به صندوق‌های درآمد ثابت، کاهش پیدا کرد و به ۰.۳۶ رسید. تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روز به مثبت ۱۰۲ میلیارد می‌رسد و در مقیاس بلندمدت یعنی حدود ۴ هفته نیز به منفی ۲۷۶ میلیارد رسید. 

برآیند تحلیل با ۳ روش تحلیلی فوق این است که فردا روند بازار متعادل و رو به مثبت است.

پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده: حجم معاملات پایین است این یعنی شاخص نیاز به اصلاح بیشتر دارد اما فاکتور بازیگر بسیار پایین آمده و این نشان‌دهنده‌ی نزدیک شدن به کف روند نزولی است. تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در مقیاس ماهانه نیاز به اصلاح شاخص را تأیید می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: