در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ‍۱۲۰ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۲.۴ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۱.۸۶ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۲۵
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۷.۹ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۶ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۱۷
 • نمادهای منفی : ۳۰۹
 • نمادهای صف خرید : ۴۸
 • نمادهای صف فروش : ۳۳
 • ارزش صف‌های خرید : ۱۳۷ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۶۸ میلیارد تومان

امروز در نیم ساعت آغاز معاملات بورس تهران، اغلب نمادها در حد کمی مثبت شدند و در ادامه حرکت به سمت رنج منفی با شیب بسیار کم آغاز شده و تا این لحظه تغییرات شاخص نسبت به روز کاری قبلی، جزئی است.

امروز در میان شاخص‌سازها نماد حکشتی حجم معاملات نسبتاً بالایی دارد و آمار آن تفاوت زیادی با میانه‌ی داده‌ها دارد. لذا برای جلوگیری از بروز خطا در تحلیل آماری شاخص بورس، این نماد از فیلتر حذف شده است و ارقامی که مشاهده می‌کنید بدون نماد حکشتی است. 

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فملی ۲۴.۳ ۱۷ ۱۳ ۱۵.۲ ۸۷ ۲۰.۶ ۰.۲ ۸ ۴۶.۳ ۲۶۰۱ ۵۴ ۲ ۱
خودرو ۲۳.۹ ۱۱.۴ ۱۲ ۱۶.۷ ۴۷ ۴.۴ ۰.۹ ۲۷.۱ ۲۹.۴ ۷۱۱ ۶۸۲ ۴ ۵
وبملت ۲۲.۱ ۱۴.۷ ۱۵ ۱۳.۸ ۷۷ ۹.۵ ۰.۴ ۱۲.۷ ۳۲.۹ ۱۸۹۷ ۷۵۴ ۳ ۵
شستا ۲۰.۸ ۶.۸ ۱۰ ۱۷.۷ ۴۸ −۰.۹ ۱.۵ ۲۲.۲ ۱۴.۶ ۳۵۲ ۱۰۹۹ ۳ ۰
شپنا ۲۰.۳ ۱۰ ۱۵ ۱۴.۵ ۶۱ ۸.۹ ۰.۵ ۱۳.۹ ۲۵.۴ ۸۸۴ ۳۴۶ ۳ ۰
فولاد ۱۷.۳ ۱۱.۱ ۱۳ ۱۳.۲ ۸۸ ۳.۴ ۰.۶ ۱۱.۸ ۲۱.۱ ۸۴۶ ۷۴۴ ۳ ۵
ذوب ۱۲.۷ ۸.۶ ۱۲ ۱۵.۸ ۹ −۰.۸ ۱.۱ ۲۵.۶ ۲۳.۲ ۱۰۹ ۲۴۳ ۴ ۱۳
خساپا ۱۱.۳ ۸.۹ ۱۲ ۱۵.۶ ۲۲ ۰.۷ ۱.۲ ۲۶.۵ ۲۲.۳ ۲۶۸ ۲۹۵ ۴ ۱۵
شتران ۹.۹ ۷.۴ ۱۰ ۱۳.۴ ۵۴ ۴ ۰.۶ ۱۰.۳ ۱۸ ۱۵۴۹ ۲۲۱ ۳ ۹
شبندر ۹.۶ ۷.۸ ۱۲ ۱۳.۳ ۵۱ ۴.۱ ۰.۶ ۱۰.۶ ۱۸.۹ ۱۵۰۰ ۳۹۲ ۳ ۱۴
شپدیس ۸.۹ ۱۰.۷ ۱۵ ۱۸.۹ ۵۳ ۴.۷ ۰.۳ ۱۶.۱ ۴۶.۹ ۶۶۳ ۸ ۳ ۰
وتجارت ۸.۳ ۱۱.۳ ۱۵ ۱۴.۵ ۸۷ ۳.۲ ۰.۸ ۱۴.۶ ۱۸.۳ ۶۴۶ ۱۰۰۳ ۴ ۱
پترول ۷.۳ ۶.۹ ۷ ۱۵.۴ ۰ ۰ ۰.۸ ۱۸.۳ ۲۳.۵ ۱۰ ۹ ۴ ۱۱
فارس ۵.۹ ۱۲.۳ ۱۵ ۱۷.۲ ۹۹ ۳.۲ ۰.۳ ۱۰ ۳۱.۷ ۱۵۰۰ ۴۵۱ ۲ ۱۳
نوری ۵.۲ ۱۳.۴ ۱۳ ۱۱.۶ ۵۹ −۱.۳ ۱ ۲۰.۷ ۲۰.۹ ۴۴۶ ۵۴۳ ۳ ۲
شگویا ۵ ۱۰.۵ ۷ ۱۳.۸ ۱۳۵ ۱.۴ ۰.۸ ۷.۶ ۹.۸ ۱۰۱۱ ۱۳۳۵ ۳ ۸
اخابر ۴.۳ ۸.۵ ۱۴ ۱۴.۴ ۸ ۰.۴ ۰.۶ ۱۸.۵ ۲۸.۷ ۳۵۰   ۵ ۱۰
ومعادن ۳.۸ ۵.۷ ۹ ۱۵.۵ ۷۱ ۰.۶ ۰.۴ ۷.۳ ۱۸.۹ ۴۰۲ ۳۵۳ ۳ ۲۲
پارسان ۳.۷ ۱۴.۳ ۱۹ ۱۶.۱ ۷۴ −۱.۵ ۲ ۳۸.۱ ۱۹.۳ ۱۲۲ ۴۱۹ ۴ ۰
شیراز ۳.۶ ۷.۹ ۱۲ ۱۸.۹ ۶۵ −۰.۱ ۰.۶ ۱۵.۵ ۲۶.۳ ۱۸۸ ۴۰۴ ۳ ۷
وغدیر ۳.۶ ۱۰.۱ ۱۵ ۱۵.۴ ۶۵ ۱.۳ ۰.۶ ۱۵.۶ ۲۵.۷ ۴۴۷ ۲۵۹ ۳ ۱
شبریز ۳.۳ ۵.۲ ۸ ۱۴.۱ ۵۱ ۱.۵ ۰.۴ ۶.۶ ۱۵.۲ ۵۲۴ ۲۷ ۳ ۱۹
وبصادر ۳.۱ ۷.۱ ۱۱ ۱۱.۷ ۴۱ ۰.۶ ۱.۲ ۱۴.۴ ۱۱.۷ ۹۰۲ ۳۴۸ ۳ ۴
شیران ۲.۹ ۴.۸ ۶ ۱۴.۳ ۲۱ −۰.۵ ۰.۷ ۱۰.۳ ۱۴.۱ ۱۷ ۱۴۰ ۴ ۶۵
پارس ۲.۸ ۵.۶ ۹ ۲۰ ۶۳ ۱.۱ ۰.۲ ۷ ۳۶.۹ ۴۶۸ ۱۰۶ ۳ ۱۰
تاپیکو ۲.۷ ۱۱.۶ ۱۵ ۱۴.۳ ۶ ۰.۲ ۰.۹ ۳۰.۲ ۳۲.۶ ۵۵   ۳ ۵
رمپنا ۲.۴ ۹.۹ ۱۵ ۱۶.۵ ۶۶ ۱.۵ ۰.۳ ۸.۹ ۳۵.۵ ۳۸۰ ۳۵ ۳ ۸
کاوه ۲.۳ ۸.۲ ۷ ۳۱.۸ ۱۲۳ ۱.۵ ۰.۱ ۳.۶ ۲۵.۸ ۷۱۵ ۲۱۴ ۳ ۳
آریا ۲.۲ ۳.۱ ۵ ۱۳.۳ ۱۶ ۰.۳ ۰.۷ ۶.۱ ۸.۹ ۱۷۱   ۳ ۸
کگهر ۱.۷ ۹.۶ ۱۴ ۹۴.۷ ۱۸۵ ۰ ۱.۳ ۱۵.۴ ۱۲.۱ ۷۹۳ ۳۱۵ ۳ ۰
صبا ۱.۷ ۳.۳ ۱۰ ۱۴.۴ ۳۶ ۰.۲ ۰.۹ ۷.۲ ۷.۸ ۱۴۲ ۱۹۴ ۳ ۱۶
همراه ۱.۷ ۶.۱ ۸ ۱۲.۸ ۲۱ ۰.۳ ۰.۵ ۹.۹ ۱۹.۸ ۱۷۰   ۴ ۹
هرمز ۱.۶ ۸.۲ ۵ ۱۵.۶ ۸۹ −۰.۴ ۰.۶ ۱۱.۷ ۱۹.۷ ۱۶۰ ۳۰۷ ۴ ۱۱
کگل ۱.۵ ۵.۳ ۱۶ ۱۳.۹ ۱۳۰ ۰.۲ ۰.۴ ۳.۲ ۷.۳ ۵۴۲ ۱۰۵ ۳ ۱۳
وپارس ۱.۴ ۴.۱ ۶ ۱۳.۸ ۱۶ ۰.۲ ۰.۸ ۸.۸ ۱۰.۵ ۱۱۶   ۴ ۲۳
بپاس ۱.۳ ۱۷.۱ ۳۷ ۱۹ ۷۵ ۱ ۰.۳ ۱۸.۳ ۵۵.۸ ۱۰۱۰   ۲ ۱۲
مبین ۱.۳ ۴.۱ ۱۰ ۲۰.۹ ۵۳ ۰ ۰.۲ ۷.۱ ۳۶.۵ ۳۷۶ ۱۱۰ ۳ ۲۳
تاصیکو ۱.۲ ۵.۸ ۱۴ ۲۵.۹ ۷۸ −۰.۱ ۱.۱ ۱۹ ۱۷.۴ ۴۰۷ ۲۶۴ ۲ ۰
شفن ۱.۱ ۷.۹ ۷ ۱۵.۲ ۹۷ ۰.۹ ۰.۴ ۵.۸ ۱۳.۷ ۹۶۰ ۴۵ ۴ ۱۳
اپال ۱ ۳ ۳ ۱۵.۵ ۲۶ −۰.۳ ۱.۸ ۱۰.۶ ۵.۸   ۲۴۹ ۳ ۱۲
جم ۰.۹ ۵.۵ ۱۰ ۲۶.۳ ۱۰۷ ۰.۴ ۰.۲ ۴.۹ ۲۴.۷ ۲۲۷ ۲۵۳ ۳ ۲۰
شخارک ۰.۸ ۵.۳ ۹ ۱۷.۴ ۸۸ −۰.۱ ۱ ۱۰.۱ ۹.۸ ۱۰۰ ۱۴۴ ۴ ۶
فخوز ۰.۸ ۳.۴ ۹ ۱۱.۸ ۲۰ ۰.۱ ۰.۷ ۵.۹ ۸.۳ ۱۳۸ ۱۶ ۳ ۱۳
کچاد ۰.۷ ۳.۴ ۷ ۱۲.۲ ۳۲ ۰ ۰.۶ ۵.۲ ۹.۳ ۵۹ ۳۲ ۳ ۱۴
زاگرس ۰.۶ ۳.۹ ۱۰ ۱۱.۵ ۰ ۰ ۰.۷ ۷.۴ ۱۰.۵   ۲ ۳ ۸
کاریس ۰.۶ ۱۲.۷ ۲۲ ۱۱.۴ ۵۵ ۰ ۰.۷ ۱۷.۹ ۲۴.۷ ۹۵ ۱۵۰ ۲ ۴
وصندوق ۰.۳ ۳.۹ ۱۴ ۲۵.۳ ۵۷ ۰.۲ ۰.۴ ۷.۹ ۲۰.۲ ۵۸ ۲ ۴ ۱۸
وامید ۰.۲ ۵.۲ ۱۱ ۱۲ ۵۱ ۰.۱ ۰.۳ ۴.۸ ۱۵.۴ ۱۲۷   ۳ ۸
مارون ۰.۱ ۳.۳ ۶ ۹.۲ ۶۲ ۰ ۰.۱ ۱.۵ ۱۱.۷ ۴۳ ۱ ۲ ۴
شکبیر ۰ ۵.۳ ۱۴ ۶ ۲۴ ۰ ۰.۸ ۴.۶ ۶.۱ ۷   ۲ ۱۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • فملی
 • خودرو
 • وبملت
 • شستا
 • شپنا
 • فولاد
 • ذوب
 • خساپا
 • شتران
 • شبندر
 • شپدیس
 • وتجارت

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • پارسان
 • نوری
 • شستا
 • ذوب
 • شیران
 • هرمز
 • اپال
 • شیراز
 • تاصیکو
 • شخارک
 • پترول
 • کگهر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فملی
 • وبملت
 • شپنا
 • شپدیس
 • خودرو
 • شبندر
 • شتران
 • فولاد
 • وتجارت
 • فارس
 • شبریز
 • رمپنا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شپدیس
 • ذوب
 • شیراز
 • پارس
 • مبین
 • وصندوق

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وصندوق
 • مبین
 • پارس
 • شپدیس
 • شیراز
 • ذوب

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

وسدید ۱۵.۴ ۱۷.۲ ۱۶ ۱۵.۱ ۱۸ −۱.۸ ۱.۳ ۵۱.۸ ۴۰.۹ ۴۶۲ ۱۱۵۶ ۱ ۳۰
ثفارس ۱۴.۷ ۱۶ ۱۶ ۱۶.۹ ۳۴ ۰.۲ ۱.۴ ۵۱.۵ ۳۶ ۱۳۰۰ ۱۱۹۹ ۵ ۳
شلعاب ۱۴.۶ ۱۳.۷ ۸ ۱۵.۲ ۶ −۰.۹ ۲.۳ ۶۱.۲ ۲۶.۵   ۴۶۱ ۴ ۳۵
فنرژی ۱۴.۱ ۱۷۸.۱ ۱۲۸ ۱۶.۱ ۰ ۰ ۳.۵ ۱۲۶۴.۴ ۳۶۶     ۰ ۲۰
وخارزم ۱۲.۹ ۱۱.۲ ۱۰ ۱۷.۳ ۷۳ −۱.۵ ۱.۴ ۲۷ ۱۹.۷ ۹۸۱ ۱۰۸۸ ۴ ۳
اسیاتک ۱۲.۸ ۷.۱ ۶ ۱۶.۲ ۲۲ ۰.۷ ۱.۵ ۲۴.۲ ۱۶.۳ ۲۹۴ ۵۲۸ ۳ ۵
حفارس ۱۰.۱ ۱۵.۱ ۹ ۱۶.۸ ۲۲ −۲.۱ ۶.۲ ۱۴۲.۹ ۲۳ ۶۹ ۷۱۲ ۴ ۱۰
کاما ۱۰.۱ ۸.۶ ۹ ۱۹.۵ ۳۲ ۲.۶ ۱.۳ ۳۲.۱ ۲۳.۸ ۷۳۴ ۱۱۷ ۵ ۷
کماسه ۹.۸ ۱۱.۱ ۱۳ ۱۹.۳ ۵۱ ۲.۶ ۰.۶ ۲۲.۹ ۳۶.۷ ۱۲۴۲ ۵۹۸ ۶ ۴۴
ولپارس ۹.۶ ۸.۹ ۳ ۱۲.۴ ۴۴ −۴ ۳.۳ ۳۰.۴ ۹.۳ ۱۲۰ ۲۰۷۷ ۵ ۹
نمرینو ۹.۳ ۱۴.۵ ۷ ۱۵.۸ ۵۱ ۲.۸ ۰.۴ ۲۰.۷ ۵۲.۵ ۱۲۶۱ ۴۹۰ ۴ ۶
کدما ۹.۲ ۷.۹ ۷ ۱۴.۵ ۱ ۰.۱ ۰.۹ ۲۰.۲ ۲۲.۴ ۲۶   ۵ ۱۴
تپکو ۸.۷ ۱۰.۹ ۹ ۱۸ ۴۷ −۲.۸ ۲.۱ ۴۱.۷ ۱۹.۷ ۶۳۳ ۱۱۴۴ ۲ ۲۵
ونیرو ۸.۶ ۱۰.۳ ۹ ۱۶.۸ ۵۸ ۲.۱ ۱.۶ ۳۰.۹ ۱۹.۵ ۳۹۸ ۳۶۷ ۶ ۰
خپویش ۸.۶ ۹.۵ ۱۲ ۲۱.۹ ۶۳ ۵.۴ ۰.۴ ۱۵.۹ ۳۵.۵ ۵۴۶ ۱۴ ۴ ۰
خکاوه ۸.۵ ۱۵.۸ ۲۲ ۱۵.۱ ۰ ۰ ۰.۴ ۳۲ ۷۶.۵     ۲ ۳۱
قشهد ۷.۸ ۱۲.۴ ۱۲ ۱۳.۳ ۶ ۰.۵ ۰.۲ ۱۸ ۹۳.۲ ۴۸۹   ۵ ۰
ورنا ۷.۴ ۱۲ ۱۵ ۱۳.۴ ۹ ۰ ۱.۳ ۳۴ ۲۶.۲ ۱۶۲ ۱۸۱ ۶ ۷
ثبهساز ۷.۲ ۵.۴ ۶ ۱۴.۷ ۲۸ ۱.۷ ۲ ۱۹.۲ ۹.۸ ۳۱۷ ۴۴ ۶ ۸
کالا ۶.۵ ۶.۶ ۸ ۱۴.۴ ۵ −۰.۲ ۱ ۱۷.۲ ۱۷.۳ ۱۹ ۸۲ ۴ ۵۶
خزر ۶.۴ ۷.۱ ۷ ۱۸.۸ ۲ −۰.۱ ۰.۷ ۲۱.۸ ۲۹.۵ ۱۰ ۴۴ ۶ ۱۸
وساپا ۵.۷ ۷.۸ ۱۴ ۱۴.۹ ۰ ۰ ۱.۳ ۲۵ ۱۹.۸     ۵ ۱۳
ختراک ۵.۶ ۷ ۵ ۱۵.۱ ۱۴ −۰.۷ ۱.۲ ۲۰.۴ ۱۷.۵ ۲۲ ۲۵۱ ۵ ۱۷
دانا ۵.۳ ۸ ۷ ۱۸ ۴۱ ۱.۹ ۰.۶ ۱۶.۴ ۲۶.۹ ۱۰۱۶ ۱۶۰ ۴ ۲۱
خصدرا ۵.۳ ۸.۵ ۱۰ ۲۹ ۰ ۰ ۱.۲ ۵۲.۶ ۴۴.۲     ۲ ۲۰
فلوله ۴.۷ ۱۹.۱ ۸ ۱۴ ۰ ۰ ۰.۸ ۴۷.۴ ۵۶.۱ ۲   ۳ ۳۱
خمحور ۴.۶ ۷.۹ ۶ ۱۸.۴ ۰ ۰ ۰.۸ ۲۴.۸ ۲۹.۷ ۲۰   ۴ ۱۸
بترانس ۴.۴ ۶.۷ ۷ ۱۵.۹ ۴۸ ۱.۱ ۰.۷ ۱۳.۷ ۱۸.۴ ۳۹۶ ۱۶۴ ۴ ۱۰
سدشت ۴.۴ ۱۲.۳ ۹ ۱۵.۴ ۱۸ ۰ ۱.۳ ۳۷.۵ ۲۸.۳ ۲۰۷ ۴۴۲ ۴ ۰
ختوقا ۴.۳ ۷.۵ ۹ ۱۴.۸ ۲۳ ۱ ۰.۷ ۱۵.۷ ۲۲.۸ ۱۰۱۰   ۶ ۱۷
بکاب ۴.۳ ۶.۶ ۶ ۱۴.۷ ۷ ۰.۳ ۱ ۱۷.۶ ۱۷.۲ ۲۹۸   ۲ ۱۰
ثشرق ۴.۳ ۱۷.۸ ۱۰ ۱۵.۴ ۴۹ −۱.۹ ۴.۲ ۸۲.۲ ۱۹.۷ ۹۸ ۶۸۳ ۶ ۱۹
خمهر ۴.۲ ۷.۶ ۷ ۱۴.۶ ۱ ۰.۱ ۰.۷ ۱۸.۳ ۲۴.۶ ۵۱   ۵ ۲۵
چکاپا ۴ ۹.۷ ۱۱ ۱۶.۸ ۲۸ ۰.۸ ۰.۹ ۲۵.۳ ۲۷.۱ ۱۵۶ ۸۶ ۴ ۷
های وب ۴ ۶.۲ ۶ ۱۴.۹ ۳۳ ۱.۱ ۰.۶ ۱۱.۲ ۱۸.۱ ۴۰۷ ۴۹ ۳ ۲۲
سصفها ۳.۹ ۳.۳ ۶ ۳۰.۴ ۳۰ −۰.۶ ۰.۸ ۱۴.۴ ۱۸.۵ ۳۰۴ ۸۷۰ ۴ ۱۴
امین ۳.۹ ۳.۵ ۳ ۱۳.۷ ۱۰ −۰.۳ ۳.۳ ۱۸.۷ ۵.۶ ۳۰ ۱۶۸ ۴ ۱۷
بجهرم ۳.۸ ۵.۷ ۶ ۲۰.۴ ۰ ۰ ۱.۷ ۲۹.۹ ۱۷.۸     ۴ ۲۶
غنوش ۳.۸ ۶.۶ ۷ ۱۳.۸ ۱۰ −۰.۴ ۱.۱ ۱۷.۵ ۱۵.۸   ۱۹۹ ۴ ۲۷
خمحرکه ۳.۷ ۶.۲ ۹ ۱۴.۹ ۱۱ −۰.۲ ۰.۸ ۱۵.۲ ۱۸.۹ ۴۰ ۱۵۱ ۶ ۲۵
غاذر ۳.۷ ۵.۸ ۶ ۱۴ ۶ ۰.۲ ۰.۷ ۱۳ ۱۸.۱ ۱۹۱ ۲۴ ۳ ۲۲
کویر ۳.۷ ۷.۴ ۸ ۱۴.۹ ۲۱ ۰.۳ ۱.۲ ۲۰.۹ ۱۷.۵ ۲۷۰ ۸۳ ۴ ۶
لازما ۳.۶ ۲۲.۲ ۲۲ ۱۲.۸ ۰ ۰ ۰.۶ ۴۵.۴ ۷۰.۳     ۱ ۰
ختور ۳.۵ ۶.۵ ۸ ۱۵ ۸ −۰.۳ ۰.۹ ۱۶.۷ ۱۸.۵   ۲۹۱ ۵ ۱۹
ثمسکن ۳.۴ ۱۲.۲ ۹ ۱۳.۸ ۴۶ −۱.۶ ۱.۸ ۳۰.۹ ۱۷   ۵۲۷ ۶ ۲۷
پردیس ۳.۴ ۱۶.۱ ۹ ۱۸.۵ ۲ −۰.۱ ۰.۹ ۵۳.۲ ۶۱.۲ ۵ ۵۶ ۴ ۳۵
سقاین ۳.۴ ۶.۶ ۷ ۱۴ ۳۲ ۰.۴ ۰.۲ ۸.۶ ۳۹.۶ ۱۹۰ ۳۳۱ ۳ ۰
بالبر ۳.۳ ۶.۲ ۷ ۱۴.۱ ۲ ۰ ۰.۶ ۱۲.۶ ۲۰.۴ ۳۷ ۲۲ ۴ ۱۱
کقزوی ۳.۳ ۱۴.۳ ۲۳ ۲۱.۷ ۵۸ ۱.۹ ۰.۵ ۲۸ ۵۲.۶ ۶۲۹   ۲ ۴
خکمک ۲۷ ۱۱.۹ ۸ ۱۸ ۴۸ −۱۲.۲ ۱.۴ ۳۳.۹ ۲۵ ۱۰۳ ۲۰۹۴ ۴ ۳۰

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خکمک
 • شسینا
 • کرازی
 • شمواد
 • وسدید
 • ثفارس
 • شلعاب
 • فنرژی
 • وخارزم
 • اسیاتک
 • حفارس
 • کاما

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • خکمک
 • ولپارس
 • تپکو
 • حفارس
 • ثشرق
 • وسدید
 • ثمسکن
 • وخارزم
 • کطبس
 • شسینا
 • شلعاب
 • وآذر

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خپویش
 • نمرینو
 • کاما
 • کماسه
 • ونیرو
 • کرازی
 • دانا
 • کقزوی
 • خریخت
 • شمواد
 • ثبهساز
 • فجر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • خریخت
 • فلوله
 • پارتا
 • ثشرق
 • پردیس
 • ثفارس
 • ثامان
 • حفارس
 • نمرینو

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • قهکمت
 • وتوکا
 • سصفها
 • بنیرو
 • تکنو
 • پکرمان
 • داسوه
 • حفاری
 • بسویچ

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

داریک ۲۳.۹ ۲۶.۸ ۴۰ ۱۱.۹ ۲۶ ۶.۳ ۰.۵ ۴۰.۱ ۷۵.۹ ۳۱۶۷   ۰ ۰
اعتماد ۲۶۱.۲ ۲۱۹.۹ ۱۲۷ ۱۱.۹ ۱۷۰ ۱۲.۸ ۰.۷ ۶۲.۵ ۹۲.۶ ۱۱۴۴۸۰ ۲۷۰۲۱ ۰ ۰
افران ۲۰۵.۱ ۶۲.۹ ۶۵ ۱۲ ۱۰۴ ۲۴.۵ ۰.۶ ۵۴.۱ ۹۷.۲ ۱۴۸۴۲ ۶۷۳۱ ۰ ۰
ثبات ۱۱۶.۱ ۲۶۸.۳ ۲۶۶ ۱۴.۴ ۱۲۸ ۷۱.۱ ۰.۱ ۵۲.۸ ۴۲۲.۳ ۱۸۳۰۳ ۱۲۹۲۲ ۰ ۰
همای ۸۱.۲ ۲۶.۷ ۴۴ ۱۱.۶ ۳۶ −۲۹.۱ ۰.۴ ۳۸.۱ ۱۰۱.۱ ۲۰۰ ۹۷۷۴ ۰ ۰
کیان ۶۱.۸ ۴۶.۱ ۴۹ ۱۱.۵ ۱۱۸ ۱۰.۷ ۰.۵ ۲۹.۴ ۵۷.۵ ۱۳۹۲۷ ۱۰۳۵۴ ۰ ۰
آکورد ۵۴.۴ ۱۷۳.۲ ۵۷ ۱۲ ۱۷۶ −۰.۲ ۱.۱ ۵۲.۵ ۴۷.۹ ۹۵۳۹ ۴۷۸۵۰ ۰ ۰
فیروزا ۴۵.۴ ۱۰۱.۶ ۱۷۷ ۱۵.۲ ۱۲۳ −۱۱.۷ ۱.۴ ۱۲۸.۷ ۹۴ ۱۱۰۰۲ ۸۴۲۳ ۰ ۰
کمند ۴۰.۳ ۳۹.۴ ۷۹ ۱۲ ۱۱ −۴.۵ ۰.۷ ۷۴.۵ ۱۱۳.۲ ۳۰ ۴۵۵۰ ۰ ۱
یاقوت ۳۰.۱ ۲۶ ۳۶ ۱۱.۶ ۱۴ −۲.۲ ۰.۴ ۴۰.۵ ۹۱.۸ ۹۸۹ ۱۵۹۵ ۰ ۰
صایند ۱۸ ۳۳ ۵۷ ۱۲.۴ ۵۸ −۷.۵ ۰.۸ ۵۴.۱ ۶۵.۸ ۷۶۱ ۸۹۷۶ ۰ ۰
سپر ۱۵.۲ ۳۱.۷ ۱۳۰ ۱۱.۹ ۶۷ −۰.۱ ۰.۷ ۴۲.۸ ۶۰.۸ ۲۵۲۷ ۲۵۶۸ ۰ ۰
فردا ۱۳.۹ ۲۲۸.۶ ۴۲۱ ۱۲.۴ ۱۹۲ ۰.۵ ۰.۳ ۱۰.۶ ۳۶.۴ ۶۸۲۴ ۱۳۱۷۹ ۰ ۰
امین یکم ۱۱.۸ ۲۹.۳ ۳۳ ۱۵.۳ ۴۴ ۴.۸ ۰.۲ ۳۳.۸ ۱۶۲.۴ ۲۵۰۵ ۲۳۷ ۰ ۰
هامرز ۸ ۱۲۸.۶ ۲۷۹ ۲۰ ۱۳۹ −۴.۷ ۱۵.۴ ۱۸۴.۳ ۱۲ ۳۱۷۳ ۲۶۳۴ ۰ ۱
پارند ۷.۴ ۴۱.۹ ۱۳۰ ۱۱.۳ ۴۰ −۳ ۱.۵ ۷۰ ۴۶.۶   ۲۹۸۶ ۰ ۱
مانی ۴.۸ ۳۰.۱ ۳۲ ۱۰.۹ ۵۹ ۱.۱ ۰.۶ ۳۴.۶ ۶۰.۷ ۱۹۸۳ ۴۲۲ ۰ ۰
تصمیم ۴.۲ ۲۴ ۱۲۷ ۱۰.۸ ۵۳ ۲ ۰.۴ ۲۲.۵ ۵۹.۲ ۲۰۹۸ ۱۰۹ ۰ ۰
کارین ۳.۸ ۳۷ ۷۸ ۱۱.۳ ۴۷ ۱.۶ ۰.۲ ۳۲.۱ ۱۴۳.۵ ۱۷۲۲ ۸۰ ۰ ۰
دارا ۲.۹ ۱۲۲.۹ ۲۰۸ ۱۲ ۷۹ −۲.۳ ۳.۱ ۲۴۵.۵ ۷۸.۵   ۲۳۱۸ ۰ ۰
آسامید ۲.۳ ۴۰.۱ ۱۰۲ ۱۰ ۹۲ −۰.۷ ۱.۳ ۴۸.۸ ۳۶.۵ ۳۶۲ ۱۳۷۵ ۰ ۰
سپیدما ۲ ۲۵.۷ ۲۳۵ ۱۱.۷ ۸۷ ۰.۷ ۰.۷ ۲۶.۲ ۴۰.۲ ۵۹۶ ۵۳۰ ۰ ۰
خاتم ۲ ۴۰.۶ ۳۷ ۱۰.۲ ۹۰ ۱.۳ ۰.۴ ۲۳.۵ ۵۹.۸ ۱۵۴۱ ۲۵۴ ۰ ۰
گنجینه ۰.۴ ۲۰.۱ ۲۷۶ ۱۰.۶ ۹۹ −۰.۳ ۱۰.۱ ۲۷.۲ ۲.۷ ۹ ۳۵۱ ۰ ۰
یارا ۰.۴ ۱۲.۲ ۷۴ ۱۰.۶ ۹۴ ۰.۱ ۰.۵ ۹.۳ ۱۹.۸ ۲۵۰ ۱۵۰ ۰ ۰
ارمغان ۰.۱ ۴.۷ ۵۱ ۱۰ ۷۷ −۰.۱ ۲.۱ ۷ ۳.۳   ۵۴ ۰ ۱
سپاس ۰.۱ ۱۹.۴ ۳۶۳ ۱۰ ۱۰۰ −۰.۱ ۱۷.۱ ۴۴.۵ ۲.۶ ۸ ۸۹ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۱۷.۹ ۵ ۱۰ ۹۹ −۰.۱ ۲۳.۹ ۲۳.۹ ۱   ۷۱ ۰ ۱
گنجین ۰ ۰.۶ ۲۵ ۶.۷ ۰ ۰ ۲.۲ ۱.۳ ۰.۶     ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

جدول زیر خروجی فیلتر ورود پول هوشمند امروز و خروج پول هوشمند است و در ادامه لیست نمادهایی با ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمند به صورت مجزا بررسی می‌شود:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

افت قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

حکشتی ۷۲.۴ ۱۷.۵ ۱۱ ۱۸.۴ ۵۱ −۳۳.۵ ۱.۵ ۵۳.۴ ۳۶.۷ ۴۱۱ ۴۳۵۸ ۴ ۲۳
خکمک ۲۷ ۱۱.۹ ۸ ۱۸ ۴۸ −۱۲.۲ ۱.۴ ۳۳.۹ ۲۵ ۱۰۳ ۲۰۹۴ ۴ ۳۰
حشکوه ۱۹.۸ ۲۱.۴ ۳۰ ۲۱.۷ ۵۳ −۱۰.۴ ۰.۶ ۵۷.۷ ۱۰۰.۷ ۸۳ ۵۳۲۳ ۲ ۳۲
کیسون ۱۷.۶ ۱۷.۱ ۱۳ ۲۰.۵ ۲۰ −۳.۱ ۱.۵ ۷۱.۶ ۴۷.۲ ۲۴۹ ۸۱۲ ۲ ۱۵
کرازی ۱۶.۳ ۱۰ ۶ ۱۸.۴ ۳۳ ۱.۹ ۱.۸ ۳۹.۷ ۲۲.۴ ۱۲۲۷ ۵۷۸ ۴ ۱۱
فنرژی ۱۴.۱ ۱۷۸.۱ ۱۲۸ ۱۶.۱ ۰ ۰ ۳.۵ ۱۲۶۴.۴ ۳۶۶     ۰ ۲۰
ولپارس ۹.۶ ۸.۹ ۳ ۱۲.۴ ۴۴ −۴ ۳.۳ ۳۰.۴ ۹.۳ ۱۲۰ ۲۰۷۷ ۵ ۹
نمرینو ۹.۳ ۱۴.۴ ۷ ۱۵.۹ ۵۱ ۲.۸ ۰.۴ ۲۰.۷ ۵۲.۵ ۱۲۶۱ ۴۹۰ ۴ ۶
وشمال ۵.۸ ۲۰.۵ ۱۳ ۱۱.۴ ۲۵ −۱.۵ ۱.۴ ۴۵ ۳۲.۴   ۱۴۷۱ ۰ ۰
ولشرق ۵.۳ ۱۰.۴ ۶ ۱۸.۳ ۵۸ −۳ ۲ ۳۳.۱ ۱۶.۶ ۲ ۶۱۳ ۶ ۳۱
وفردا ۴.۵ ۳.۵ ۳ ۴۹.۶ ۳۶ −۱.۶ ۳.۹ ۵۸.۳ ۱۵.۱   ۱۵۹۶ ۳ ۶
بالبر ۳.۳ ۶.۲ ۷ ۱۴.۱ ۲ ۰ ۰.۶ ۱۲.۶ ۲۰.۴ ۳۷ ۲۲ ۴ ۱۱
کیمیاتک ۳.۳ ۲۰.۷ ۴ ۱۳.۵ ۸۱ −۲.۷ ۳۸ ۵۳.۲ ۱.۴ ۰ ۶۶۸ ۳  
ممسنی ۲.۲ ۸۳.۲ ۱۵ ۱۴.۴ ۰ ۰ ۰.۵ ۱۸۰.۳ ۳۶۰.۶     ۲ ۲۵
تپولا ۲ ۱۴.۸ ۲۲ ۱۲.۱ ۰ ۰ ۰.۶ ۲۶ ۴۶.۸     ۰ ۲۹
کفرا ۱.۸ ۳۲.۷ ۶ ۲۱.۱ ۱۰۸ ۰.۹ ۰.۳ ۲۹.۳ ۹۱.۶ ۳۵۹ ۲۶۸ ۴ ۱۹
وزمین ۱.۵ ۱۲.۷ ۹ ۲۳.۵ ۱۱۸ −۰.۱ ۰.۶ ۱۹.۴ ۳۳ ۸۴۶ ۹۶۳ ۱ ۱۹
قاروم ۰.۷ ۹.۱ ۱۳ ۱۶.۴ ۲۲ −۰.۱ ۱.۶ ۳۳.۸ ۲۱   ۱۵۱ ۳ ۱۳
شتهران ۰.۱ ۲۴.۹ ۶ ۱۰ ۰ ۰ ۱.۵ ۶۲.۲ ۴۱.۴     ۰ ۰

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • فنرژی
 • کیسون
 • شتهران
 • وفردا
 • حکشتی
 • کیمیاتک
 • وشمال
 • کرازی
 • خکمک
 • قاروم
 • ولشرق
 • ولپارس

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • ممسنی
 • حشکوه
 • کفرا
 • نمرینو
 • تپولا
 • وزمین
 • بالبر