در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۲۱ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۱.۸ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۴.۹ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍۱.۰۸
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۹.۵ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰ درصد
 • نمادهای مثبت : ۱۷۰
 • نمادهای منفی : ۲۶۱
 • نمادهای صف خرید : ۴۹
 • نمادهای صف فروش : ۳۷
 • ارزش صف‌های خرید : ۲۶۰ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۴۴ میلیارد تومان

امروز روند کلی بازار بورس تهران در نیمه‌ی اول بازار، منفی بود و پس از آن روند منفی در شاخص‌سازها تقریباً متوقف شد در حالی که در عموم بازار در یک ساعت آخر، حرکت به سمت منفی مجدداً ادامه پیدا کرد.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

فولاد ۷۱.۴ ۲۰.۷ ۱۶.۲ ۱۳۵ ۱۶.۸ ۱.۱ ۱۴.۲ ۲۷.۶ ۳۷۸۵ ۱۵۳۶ ۳ ۵
شستا ۶۱.۱ ۹.۲ ۱۹.۴ ۵۴ ۱۸.۵ ۱.۲ ۲۲.۲ ۲۷.۹ ۷۸۱ ۶۶۲ ۳ ۰
خودرو ۵۱.۳ ۱۴.۷ ۱۷.۵ ۶۱ ۱۶.۱ ۱.۴ ۳۳ ۳۶.۲ ۱۱۹۱ ۷۷۲ ۴ ۴
وتجارت ۴۲.۸ ۱۷.۳ ۲۱ ۱۰۱ ۲۲.۳ ۱.۵ ۲۰.۴ ۴۵.۳ ۴۱۵۸ ۸۸۸ ۴ ۰
شپنا ۴۲.۷ ۱۲.۶ ۱۵.۵ ۸۳ ۲۰.۱ ۱.۵ ۱۶.۶ ۲۵.۶ ۱۵۵۴ ۹۷۱ ۳ ۰
وبملت ۴۰.۲ ۱۵.۵ ۱۶.۳ ۶۴ ۱.۵ ۰.۸ ۳۰.۴ ۳۸.۱ ۹۰۲ ۲۰۱۴ ۳ ۴
فملی ۳۲ ۱۵.۸ ۱۴.۸ ۱۲۵ ۱۵.۹ ۱.۵ ۷.۴ ۲۳.۵ ۲۵۳۷ ۱۳۳۷ ۲ ۱
ذوب ۳۱.۱ ۹.۷ ۱۶.۷ ۱۹ −۰.۳ ۱.۳ ۳۳.۲ ۲۴.۳ ۳۴۳ ۳۸۴ ۴ ۱۴
خساپا ۲۹.۹ ۱۱ ۱۸.۲ ۴۸ ۱ ۱.۲ ۳۱.۵ ۲۷ ۵۴۷ ۷۴۱ ۴ ۱۵
حکشتی ۲۹.۴ ۱۳ ۱۸.۵ ۵۶ −۳.۱ ۰.۹ ۳۳.۵ ۳۲.۵ ۱۳۲۵ ۱۹۴۶ ۴ ۲۳
فارس ۲۹.۳ ۳۷.۶ ۲۸.۹ ۱۸۲ ۲.۱ ۱.۱ ۱۲.۴ ۲۵.۶ ۴۶۱۹ ۶۴۰۰ ۲ ۱۳
شبندر ۲۷.۱ ۱۳.۵ ۱۴ ۶۶ ۱۰.۸ ۱.۴ ۲۱.۱ ۲۷.۳ ۱۶۰۰ ۳۹۸ ۳ ۱۴
شتران ۲۱.۶ ۱۰.۳ ۱۴.۷ ۷۹ ۷.۲ ۰.۹ ۱۲.۴ ۲۳.۲ ۱۳۴۰ ۸۱۶ ۳ ۹
شپدیس ۱۹.۱ ۱۵.۶ ۱۹.۹ ۸۷ ۱۳.۸ ۰.۸ ۱۰.۹ ۶۵.۹ ۱۰۱۴ ۷۰۴ ۳ ۰
پترول ۱۴.۴ ۶.۲ ۱۶.۳ ۷ ۱ ۰.۴ ۱۳.۳ ۳۲ ۵۱۴ ۱۰ ۴ ۱۱
وغدیر ۱۴.۲ ۱۵.۳ ۲۴.۶ ۹۳ ۴.۳ ۰.۹ ۲۶.۶ ۵۴ ۱۰۹۲ ۴۹۷ ۳ ۱
وبصادر ۱۳ ۹.۶ ۱۸.۹ ۱۰۸ ۶ ۱.۶ ۱۰.۴ ۱۹.۶ ۱۶۸۰ ۱۰۱۷ ۳ ۴
شگویا ۱۳ ۱۰.۷ ۱۶.۵ ۹۲ ۲.۴ ۱.۹ ۲۱.۵ ۱۶.۳ ۱۴۳۱ ۶۸۵ ۳ ۹
اخابر ۹.۷ ۱۲.۵ ۱۴ ۲۸ ۲.۴ ۱ ۲۴.۷ ۳۳.۷ ۱۲۶۸ ۱۳۷ ۵ ۱۰
بپاس ۹.۴ ۴۰.۳ ۳۵.۷ ۹۷ ۹.۲ ۱.۹ ۱۰.۶ ۲۱۴.۵ ۴۵۹۷   ۲ ۱۲
وپارس ۸.۵ ۷.۱ ۱۸.۱ ۱۸ ۰.۱ ۰.۴ ۱۶ ۳۸.۶ ۱۳۵ ۷۱۱ ۴ ۲۳
تاپیکو ۸.۱ ۱۴.۲ ۲۰.۸ ۶۳ −۱.۸ ۱.۱ ۴۸.۲ ۳۱.۹ ۵۵۰ ۱۱۴۹ ۳ ۵
شیران ۷.۲ ۵.۱ ۱۷.۲ ۳۶ ۰.۵ ۰.۷ ۱۱.۷ ۱۷.۲ ۱۷۴ ۲۱۳ ۴ ۶۵
شیراز ۶.۸ ۱۰.۷ ۱۸.۸ ۲۸ ۰.۸ ۰.۹ ۲۹ ۳۷.۹ ۲۶۸ ۱۷۲ ۳ ۸
شفن ۶.۴ ۹.۲ ۱۶.۶ ۸۶ ۲.۹ ۰.۹ ۹.۵ ۲۳.۷ ۲۰۸۴ ۴۳۱ ۴ ۱۳
نوری ۶.۴ ۱۱.۳ ۱۲.۴ ۸۰ ۳ ۱.۲ ۱۱.۴ ۲۰.۸ ۸۰۵ ۵۲۶ ۳ ۲
پارسان ۶.۴ ۱۶.۴ ۱۵.۴ ۱۰۱ −۲.۵ ۱ ۳۴.۵ ۱۴.۸ ۴۸۷ ۲۲۳۲ ۴ ۰
ومعادن ۵.۴ ۵.۶ ۱۴.۸ ۷۲ ۲.۷ ۰.۶ ۴.۹ ۱۹.۸ ۴۱۴ ۱۵۰ ۳ ۲۲
پارس ۵.۳ ۵.۴ ۳۰.۷ ۱۰۴ ۲.۶ ۰.۶ ۶ ۳۲ ۱۳۴۷ ۲۱۳ ۳ ۱۰
شبریز ۴.۹ ۶.۳ ۱۵.۳ ۴۰ ۱.۵ ۰.۹ ۱۱.۵ ۱۹.۱ ۵۷۶ ۶۰ ۳ ۱۹
رمپنا ۴.۱ ۱۱.۵ ۱۷.۳ ۷۴ ۲.۱ ۰.۸ ۱۲.۶ ۳۹.۶ ۵۰۹ ۱۱۷ ۳ ۸
کگل ۳.۹ ۶.۲ ۱۸.۴ ۱۳۰ −۰.۳ ۰.۵ ۶.۶ ۹.۵ ۴۶۳ ۵۳۰ ۳ ۱۳
آریا ۳.۸ ۴.۴ ۱۳.۵ ۱۰۴ −۰.۶ ۱ ۶.۶ ۴.۸ ۴۲۲ ۱۱۳۶ ۳ ۷
فخوز ۳.۸ ۵.۴ ۱۶.۹ ۴۴ ۱.۴ ۰.۷ ۸.۹ ۲۱.۸ ۵۱۴ ۶۸ ۳ ۱۳
کگهر ۳.۷ ۹.۳ ۹۵.۱ ۱۷۹ ۰.۶ ۲.۹ ۷.۴ ۲۱.۵ ۱۲۲۳ ۷۶۵ ۳ ۰
مبین ۳.۴ ۷.۶ ۲۴ ۹۷ ۰.۵ ۰.۳ ۱۰.۲ ۴۴.۱ ۹۲۳ ۳۴۸ ۳ ۲۳
کاوه ۳.۱ ۶.۴ ۳۲.۶ ۹۸ −۰.۶ ۰.۶ ۱۹.۵ ۲۱.۸ ۴۱۲ ۳۵۶ ۳ ۳
کچاد ۳.۱ ۴.۱ ۱۶.۶ ۶۵ ۰ ۰.۳ ۵.۹ ۱۷.۹ ۳۳۰ ۲۵۷ ۳ ۱۴
همراه ۲.۸ ۵.۶ ۱۴.۲ ۱۹ ۰.۵ ۰.۶ ۱۰ ۲۰.۹ ۲۶۵   ۴ ۹
وصندوق ۲.۶ ۸.۱ ۳۸.۸ ۱۲۲ −۰.۱ ۰.۷ ۲۱.۸ ۲۷.۱ ۳۰۴ ۸۱۹ ۴ ۱۸
صبا ۲.۵ ۲.۹ ۱۴.۷ ۱۲ ۰.۳ ۱.۲ ۷.۸ ۷.۶ ۹۵ ۶ ۳ ۱۶
کاریس ۲ ۲۲.۸ ۱۲.۷ ۵۰ −۰.۱ ۱ ۴۳.۸ ۴۲.۳ ۱۱۵ ۲۷۸ ۲ ۴
شخارک ۱.۷ ۶ ۲۰.۶ ۹۲ ۰.۱ ۱.۱ ۱۲.۶ ۱۲.۸ ۲۰۲ ۱۴۳ ۴ ۹
هرمز ۱.۶ ۴.۳ ۲۸.۴ ۱۳۱ ۰.۱ ۰.۴ ۵.۵ ۱۴.۴ ۵۳۷ ۳۳۰ ۴ ۱۰
جم ۱.۵ ۱۳.۱ ۲۵.۹ ۱۵۲ ۰.۵ ۱.۸ ۷ ۲۱.۵ ۴۵۴ ۸۷۱ ۳ ۱۹
زاگرس ۱.۵ ۵.۹ ۱۱.۷ ۲۱ ۰.۳ ۰.۹ ۱۰.۷ ۱۴.۳ ۱۶۲   ۳ ۷
تاصیکو ۱.۴ ۵.۴ ۲۰.۳ ۱۰ −۰.۱ ۰.۸ ۱۹.۳ ۲۲.۲   ۷۲ ۳ ۰
اپال ۰.۸ ۲.۳ ۱۲.۸ ۲۹ −۰.۱ ۱.۸ ۷.۳ ۳.۷ ۹۲ ۱۴۴ ۳ ۱۲
مارون ۰.۴ ۶.۷ ۱۰.۴ ۴۸ ۰ ۰.۸ ۹.۶ ۱۰.۹ ۶۵ ۱۱۳ ۲ ۵
وامید ۰.۳ ۵.۴ ۱۱.۳ ۷۵ ۰.۲ ۱.۲ ۳.۳ ۱۱ ۱۱۵ ۱ ۳ ۸

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • فولاد
 • شستا
 • خودرو
 • وتجارت
 • شپنا
 • وبملت
 • فملی
 • ذوب
 • خساپا
 • حکشتی
 • فارس
 • شبندر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حکشتی
 • پارسان
 • تاپیکو
 • آریا
 • کاوه
 • ذوب
 • کگل
 • وصندوق
 • کاریس
 • تاصیکو
 • اپال
 • کچاد

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • وتجارت
 • شپنا
 • شستا
 • فولاد
 • خودرو
 • فملی
 • شپدیس
 • شبندر
 • بپاس
 • شتران
 • وبصادر
 • وغدیر

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شپدیس
 • تاپیکو
 • حکشتی
 • شپنا
 • خساپا
 • شیراز
 • شتران
 • ذوب
 • شستا

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • تاپیکو
 • تاصیکو
 • شپدیس
 • شستا
 • شیراز
 • حکشتی
 • خساپا
 • وپارس
 • شیران

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

خپویش ۴۲.۳ ۲۲.۲ ۱۷.۷ ۳۰ ۱.۶ ۱.۴ ۷۲.۹ ۵۵.۴ ۲۳۴۵ ۶۰۵ ۴ ۰
ثفارس ۴۰.۵ ۲۴.۵ ۱۸ ۴۶ −۱۲.۷ ۱.۳ ۹۱.۴ ۴۶ ۱۴۵۹ ۳۹۰۲ ۵ ۵
وسدید ۳۹.۳ ۱۶.۷ ۱۶ ۱۰ −۳.۸ ۰.۷ ۴۳.۶ ۵۹.۸ ۵۰ ۱۹۳۱ ۱ ۳۱
کماسه ۳۴.۸ ۱۴.۹ ۱۷.۹ ۱۶ ۰.۸ ۱.۲ ۴۹.۶ ۴۲.۷ ۸۱۴ ۴۱۰ ۶ ۴۵
سقاین ۳۰.۲ ۸.۸ ۱۸.۸ ۱۰ ۰.۵ ۰.۷ ۲۳.۲ ۳۳ ۲۴۱ ۳۹۴ ۳ ۲
کقزوی ۲۷.۲ ۴۳.۲ ۲۰.۵ ۸۸ −۱۶ ۰.۶ ۱۱۳.۶ ۶۱.۳ ۱۳۳۳ ۲۸۴۹ ۲ ۷
وساپا ۲۵.۵ ۱۳.۴ ۱۷.۳ ۱۵ −۲.۹ ۰.۸ ۳۹.۲ ۴۴.۱ ۲۳۲ ۱۶۹۸ ۵ ۱۲
شسینا ۲۵.۲ ۷.۹ ۱۶.۱ ۳ −۰.۶ ۰.۷ ۲۰.۹ ۲۷.۳ ۱۱۷ ۳۴۱ ۶ ۰
خزامیا ۲۲.۱ ۹.۸ ۱۶.۲ ۱۳ ۰.۹ ۰.۵ ۲۱.۳ ۴۱.۵ ۴۶۷ ۳۰۸ ۵ ۳۰
کاما ۲۰.۲ ۷.۶ ۱۷.۹ ۸ −۱.۷ ۰.۵ ۱۸.۹ ۳۷.۹ ۱۰ ۵۶۵ ۵ ۷
اسیاتک ۱۷.۹ ۱۵.۱ ۱۸.۴ ۱۰۹ ۳.۱ ۱.۸ ۲۸.۵ ۲۳.۲ ۱۲۶۰ ۲۰۶۸ ۳ ۵
حفارس ۱۷.۷ ۱۱.۷ ۱۸.۵ ۳۷ −۰.۳ ۲.۳ ۵۴.۹ ۲۳.۴ ۱۵۷۱ ۱۱۴۲ ۴ ۱۱
خکاوه ۱۶.۷ ۲۱.۳ ۱۴.۵ ۲ −۰.۳ ۰.۷ ۵۰.۷ ۷۳.۴   ۲۵۷ ۲ ۳۲
کدما ۱۵.۳ ۷ ۱۵.۸ ۴ −۰.۶ ۱.۳ ۲۳.۹ ۱۷.۷   ۲۸۳ ۵ ۱۶
ختوقا ۱۴ ۹.۳ ۱۸.۵ ۳۱ −۱.۸ ۰.۸ ۲۷ ۲۷.۹ ۴۱۹ ۷۶۲ ۶ ۱۷
ورنا ۱۴ ۹.۸ ۱۶ ۱۷ −۱.۶ ۰.۸ ۲۶.۱ ۲۹.۳ ۱۱۶ ۲۸۵ ۶ ۶
رتاپ ۱۳.۸ ۷.۹ ۱۸.۶ ۷ −۰.۲ ۰.۶ ۲۱.۹ ۳۳.۷ ۹۶ ۱۹۰ ۵ ۱۳
خکمک ۱۳.۶ ۸.۳ ۲۰.۹ ۴۴ −۱.۴ ۱.۲ ۳۰.۱ ۲۲ ۳۹۰ ۱۲۴۱ ۴ ۳۲
بورس ۱۲.۹ ۹.۷ ۱۸.۸ ۹۰ −۲.۲ ۰.۴ ۱۵.۸ ۲۶.۷ ۹۳۰ ۲۲۷۹ ۴ ۱۸
قزوین ۱۲.۷ ۱۳ ۱۸.۵ ۶۰ −۱.۳ ۱.۱ ۳۶.۳ ۲۷.۶ ۸۰۴ ۸۹۹ ۴ ۸
کالا ۱۲.۳ ۷.۷ ۱۵.۲ ۴۰ ۱.۴ ۰.۷ ۱۴.۵ ۲۳.۷ ۶۲۹ ۱۷۰۲ ۴ ۵۶
ثبهساز ۱۲.۲ ۵.۹ ۱۴.۶ ۴۸ ۵.۲ ۱.۹ ۱۳.۶ ۱۲.۵ ۲۷۹۸ ۱۱۱ ۶ ۹
وخارزم ۱۱.۹ ۱۰.۱ ۱۴.۵ ۳۰ ۳.۶ ۰.۹ ۱۹.۲ ۳۰.۳ ۶۰۷ ۱ ۴ ۲
خمهر ۱۱.۵ ۱۰.۲ ۱۸.۵ ۱۲ −۱.۱ ۱.۱ ۳۷.۲ ۳۰.۴ ۱۳۰ ۴۱۷ ۵ ۲۶
تکنو ۱۱.۴ ۸.۱ ۲۰.۴ ۴ ۰ ۱.۲ ۳۳.۳ ۲۸.۸ ۲۱۲ ۲۱۵ ۴ ۱۲
خزر ۱۱ ۱۳.۹ ۱۶.۱ ۲۸ −۳.۱ ۱.۹ ۶۰.۱ ۲۳.۲   ۳۹۳ ۶ ۲۰
بکاب ۱۰.۴ ۹.۲ ۱۴ ۰ ۰ ۱.۳ ۲۸.۳ ۲۲.۲ ۳   ۲ ۱۱
لپارس ۱۰.۴ ۸ ۱۷.۵ ۳ −۰.۲ ۱.۴ ۳۲ ۲۱.۸ ۴۳ ۲۶۳ ۴ ۹
بترانس ۱۰ ۶.۳ ۱۹.۱ ۲۰ ۰.۸ ۰.۷ ۱۶.۴ ۲۷.۳ ۳۵۷ ۱۹۸ ۴ ۱۱
ختور ۱۰ ۹.۴ ۱۶.۱ ۸ ۰ ۱.۲ ۲۹.۸ ۲۵.۷ ۳۷۰ ۴۰۳ ۵ ۱۹
کویر ۹.۸ ۶.۵ ۱۸.۹ ۳۴ ۲ ۰.۸ ۱۵.۳ ۲۳.۸ ۱۳۴۲ ۳۲۷ ۴ ۷
ونیرو ۹.۷ ۱۰.۵ ۱۵.۱ ۲۱ ۰.۸ ۱.۲ ۲۷.۹ ۲۵.۷ ۲۳۹ ۱۲۴ ۶ ۰
خمحرکه ۹.۵ ۱۲.۳ ۱۵.۳ ۲۳ −۱.۶ ۱ ۳۴.۸ ۲۸.۶ ۱۶۹ ۶۳۹ ۶ ۲۴
سصفها ۹.۳ ۳.۱ ۴۰.۷ ۴ ۰.۳ ۰.۸ ۲۱ ۲۸.۲ ۱۷۳   ۴ ۱۴
شکربن ۹.۲ ۱۵.۸ ۲۳.۷ ۵۵ ۱ ۰.۶ ۳۷.۹ ۷۶.۲ ۴۳۲ ۱۰۲۰ ۴ ۳
خصدرا ۹.۲ ۹.۸ ۱۸.۵ ۰ ۰ ۰.۸ ۳۱.۶ ۳۹.۹     ۲ ۲۰
های وب ۸.۸ ۶.۳ ۱۹.۶ ۱ ۰.۱ ۰.۵ ۱۸.۴ ۳۴.۳ ۲۸   ۴ ۲۱
سپاها ۸.۷ ۱۷.۴ ۲۱.۷ ۱۵۰ −۰.۵ ۰.۸ ۱۹.۱ ۱۸.۱ ۱۰۶۰ ۲۲۸۳ ۴ ۰
خمحور ۸.۵ ۹.۲ ۱۷.۱ ۸ ۰.۶ ۱.۱ ۲۹.۲ ۲۹.۶ ۳۲۴   ۴ ۲۰
کسرام ۸.۲ ۱۰.۷ ۱۹.۵ ۱۰ ۰.۵ ۱ ۳۴.۹ ۳۸.۳ ۳۳۰ ۹۵ ۵ ۲۰
قثابت ۷.۹ ۵.۸ ۱۶.۳ ۱۰ ۰.۳ ۰.۶ ۱۳.۷ ۲۴ ۲۸۳ ۱۱۲ ۵ ۲۳
وبهمن ۷.۸ ۱۱.۸ ۲۰.۱ ۷۴ −۱.۵ ۱.۱ ۳۳.۲ ۲۲.۶ ۱۰۵۸ ۱۱۸۹ ۶ ۱۶
ولصنم ۷.۶ ۶.۱ ۲۱.۷ ۲۳ ۰.۲ ۰.۸ ۱۹.۸ ۲۴.۲ ۴۷۵ ۲۵۳ ۶ ۲۴
تپکو ۷.۵ ۹.۶ ۱۶.۶ ۱۰ ۰.۷ ۲.۱ ۴۳.۲ ۲۲.۹ ۳۶۵   ۲ ۲۶
کترام ۷.۵ ۹.۶ ۱۸.۲ ۲۲ −۰.۲ ۱.۸ ۳۹.۷ ۲۱.۸ ۱۷۵ ۳۰۰ ۴ ۵۰
ولپارس ۷.۴ ۶.۱ ۱۳.۹ ۲۱ −۱.۲ ۲.۸ ۲۸.۲ ۸.۵ ۹۳ ۴۶۰ ۵ ۱۰
فاراک ۷.۲ ۶ ۱۸.۳ ۱۰ ۰.۴ ۰.۵ ۱۴.۸ ۲۹.۴ ۱۴۳ ۸۳ ۵ ۱۴
قشهد ۶.۹ ۱۰.۱ ۱۴.۴ ۷ ۰.۴ ۰.۷ ۲۱.۵ ۳۱.۷ ۴۶۱ ۵۱ ۵ ۰
البرز ۶.۹ ۹.۷ ۱۸.۶ ۶۲ −۲.۲ ۱.۶ ۳۸.۸ ۱۴.۹ ۳۵۰ ۱۰۸۴ ۵ ۱۰
غاذر ۶.۶ ۶.۱ ۱۴.۹ ۴ −۰.۲ ۰.۸ ۱۵.۸ ۱۸.۶   ۱۲۰ ۳ ۲۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خپویش
 • ثفارس
 • وسدید
 • کماسه
 • سقاین
 • کقزوی
 • وساپا
 • شسینا
 • خزامیا
 • کاما
 • اسیاتک
 • حفارس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • کقزوی
 • ثفارس
 • وسدید
 • خزر
 • وساپا
 • شصفها
 • بورس
 • البرز
 • فلامی
 • شمواد
 • ختوقا
 • کاما

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • ثبهساز
 • وخارزم
 • اسیاتک
 • نمرینو
 • کویر
 • غالبر
 • غبهنوش
 • خپویش
 • خاهن
 • کالا
 • ونفت
 • غپینو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • ثفارس
 • خپویش
 • سکارون
 • شفارا
 • شکربن
 • غالبر
 • کماسه
 • تمحرکه
 • خزر

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • سصفها
 • فاما
 • دابور
 • وسینا
 • کفرا
 • دفرا
 • شدوص
 • سرود
 • دارو

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

افران ۴۴۳.۱ ۷۷.۸ ۱۴.۱ ۱۲۰ ۱۰۴.۷ ۰.۹ ۵۸.۷ ۱۱۸.۶ ۸۶۲۰ ۷۶۵۰ ۰ ۰
ثبات ۴۲۳.۹ ۳۸۰ ۱۸.۱ ۱۵۹ −۱۵۱.۳ ۰.۴ ۳۶۵.۷ ۵۹ ۱۸۷۳۲ ۴۵۹۵۲ ۰ ۰
اعتماد ۳۶۱.۶ ۱۶۴.۱ ۱۴.۲ ۱۵۶ −۶۴.۲ ۰.۸ ۱۲۹.۴ ۶۸.۸ ۱۶۶۵۹ ۲۰۹۳۶ ۰ ۰
یاقوت ۳۳۱.۲ ۸۱.۵ ۱۲.۲ ۱۳۷ −۳۲.۸ ۰.۶ ۵۶.۴ ۷۳.۶ ۱۶۲۰۸ ۳۰۴۳۵ ۰ ۰
همای ۲۰۶.۵ ۵۵.۸ ۱۳.۳ ۹۳ ۷۹.۸ ۲.۳ ۸۲.۶ ۷۷.۸ ۲۲۷۳۹ ۱۴۱۵۶ ۰ ۰
فیروزا ۲۰۱.۲ ۲۷۵.۳ ۱۷.۲ ۱۷۱ −۱۶.۹ ۰.۶ ۱۴۰ ۱۳۰.۲ ۸۶۱۶ ۲۰۰۷۲ ۰ ۰
داریک ۱۹۴.۶ ۱۱۹.۴ ۱۵.۳ ۱۵۷ −۲۳.۸ ۰.۷ ۸۵.۵ ۶۸.۳ ۱۵۶۴۶ ۲۳۵۱۹ ۰ ۰
تصمیم ۱۸۴.۸ ۳۹۴.۱ ۱۹.۸ ۱۹۵ −۲.۸ ۰.۵ ۳۹.۱ ۳۸.۳ ۳۵۷۶۵ ۳۶۳۲۰ ۰ ۰
کیان ۱۵۳.۹ ۷۲.۶ ۱۳.۲ ۱۲۶ −۳۸.۳ ۰.۷ ۷۹ ۵۸.۵ ۷۰۸۶ ۹۶۸۵ ۰ ۰
کمند ۱۳۰.۸ ۶۸.۵ ۱۵.۳ ۹۳ −۵۰.۷ ۰.۵ ۱۱۴.۹ ۱۰۴.۸ ۳۵۷۶ ۱۴۴۰۸ ۰ ۱
سپیدما ۱۱۹.۶ ۲۶۴.۵ ۱۵.۶ ۱۹۲ −۱.۹ ۱ ۳۴.۲ ۲۲.۸ ۱۶۲۸۶ ۱۴۴۸۸ ۰ ۰
سپر ۸۲.۳ ۱۳۰.۷ ۱۴.۱ ۱۶۳ ۳.۹ ۰.۶ ۴۷.۸ ۱۰۴.۵ ۲۲۹۵۱ ۹۲۸۴ ۰ ۰
هامرز ۸۱.۶ ۳۴۴.۴ ۳۸.۹ ۱۹۳ ۱.۴ ۰.۴ ۴۶.۴ ۱۹۰.۴ ۱۵۹۲۵ ۱۱۱۷۰ ۰ ۱
پارند ۴۵ ۱۰۴.۷ ۱۵.۹ ۱۶۱ −۶.۷ ۰.۶ ۷۰.۱ ۵۵.۸ ۱۰۹۶۳ ۹۸۸۶ ۰ ۱
فردا ۴۳.۹ ۴۲۲.۹ ۱۷.۹ ۱۷۵ −۹.۵ ۰.۷ ۳۰۲.۲ ۳۲.۷ ۱۱۲۱۹ ۸۶۳۰ ۰ ۰
صایند ۲۸.۴ ۴۰.۸ ۱۳.۱ ۵۹ ۵.۸ ۰.۵ ۴۸.۴ ۱۲۹.۲ ۳۷۳۶ ۱۸۰۳ ۰ ۰
آکورد ۲۵.۴ ۳۱.۱ ۱۲.۷ ۵۵ −۲.۵ ۱ ۶۲ ۵۳.۲ ۱۴۲۳ ۱۰۲۰ ۰ ۰
گنجینه ۱۷.۴ ۳۶۹.۳ ۳۹.۲ ۱۵۹ −۷.۱ ۰.۳ ۷۹۳.۵ ۴.۴ ۵۱۰۷ ۱۷۳۴۲ ۰ ۰
کارین ۸.۶ ۷۴ ۱۳.۶ ۸۲ −۱.۲ ۱ ۱۲۹.۶ ۱۰۷ ۱۴۷۲ ۱۰۳۹ ۰ ۰
آسامید ۸.۲ ۶۹.۶ ۱۱.۵ ۱۰۳ −۴.۷ ۰.۴ ۸۶.۷ ۵۵ ۴۶۶ ۶۵۴۳ ۰ ۰
دارا ۷.۴ ۱۲۴ ۱۵.۸ ۱۸۰ −۰.۱ ۰.۴ ۲۸.۴ ۶۵.۱ ۱۶۶۸ ۲۲۴۱ ۰ ۰
امین یکم ۶.۵ ۱۹.۴ ۱۵.۶ ۸ ۰.۵ ۱.۱ ۵۹.۹ ۵۶.۹ ۲۴۸ ۰ ۰ ۰
مانی ۶.۳ ۲۷.۲ ۱۲.۲ ۶۳ −۱.۱ ۰.۹ ۴۷.۸ ۴۳.۱ ۷۰۸ ۲۵۵۳ ۰ ۰
یارا ۵.۸ ۵۷.۳ ۲۱.۵ ۱۴۷ −۱ ۱ ۸۷.۶ ۴۳.۳ ۳۷۶۵ ۴۷۴۱ ۰ ۰
خاتم ۲.۶ ۳۲.۷ ۱۲.۱ ۸۲ −۰.۴ ۰.۸ ۴۶.۱ ۴۷.۴ ۴۴۹ ۱۲۷۵ ۰ ۰
سپاس ۱.۴ ۵۳.۴ ۱۱.۳ ۸۷ ۰.۵ ۰.۵ ۳۶.۵ ۱۲۷.۳ ۸۳۹ ۳۶۸ ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۲.۷ ۲۵.۵ ۱۰۰ −۰.۱ ۰.۲ ۸.۲ ۱.۴ ۳ ۷۴ ۰ ۱
ارمغان ۰.۱ ۹.۸ ۱۷.۵ ۸۳ −۰.۱ ۰.۶ ۲۷.۴ ۷.۶   ۵۷ ۰ ۱
گنجین ۰ ۵.۶ ۱۰ ۹۴ ۰ ۵ ۲ ۶.۷ ۳۱   ۰ ۰

فیلتر ورود پول هوشمند امروز + خروج پول هوشمند

فیلتر ورود پول هوشمند در کف، نمادهایی که پس از یک دوره افت قیمت و کاهش ارزش معاملات روزانه، ناگهان موردتوجه قرار گرفته‌اند و معاملات بیشتر و قوی‌تری در جریان است را معرفی می‌کند. البته ورود پول هوشمند صرفاً با استفاده از قویترین فیلتر ورود پول هوشمند قابل شناسایی نیست چرا که همیشه باید احتمال دستکاری تابلو توسط گروهی از بازیگران که کدهای متعدد حقیقی دارند را در نظر گرفت! حتی ممکن است پس از دستکاری تابلو، سیگنال ورود پول هوشمند نیز در سایت‌ها و کانال‌ها داده شود اما در نهایت استفاده از فیلتر ورود پول هوشمند قوی موجب متضرر شدن سهام‌دار خرد شود که بدون بررسی دقیق بنیادی و بررسی اخبار، اقدام به خرید سهم در صف خرید کرده است.

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

هفتگی

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

واریانس

قیمت

روزانه

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

مفاخر ۵.۳ ۸ ۶ ۱۵.۷ ۱۳ −۰.۱ ۱.۸ ۳۰.۹ ۱۷.۱ ۳۱۸ ۱۹۶ ۶ ۱۰
وبرق ۴۰.۳ ۴۰.۷ ۱۸ ۱۳.۹ ۲۱ ۵.۴ ۰.۵ ۶۹.۴ ۱۲۸.۱ ۲۲۵۳ ۴۸۱ ۲ ۰
فارس ۲۹.۳ ۳۷.۶ ۱۵ ۲۸.۹ ۱۸۲ ۲.۱ ۰.۵ ۱۲.۴ ۲۵.۶ ۴۶۱۹ ۶۴۰۰ ۲ ۱۳
کقزوی ۲۷.۲ ۴۳.۲ ۲۳ ۲۰.۵ ۸۸ −۱۶ ۱.۹ ۱۱۳.۶ ۶۱.۳ ۱۳۳۳ ۲۸۴۹ ۲ ۴
رافزا ۱۷ ۱۵ ۴ ۱۱.۷ ۳۱ ۰.۸ ۱.۵ ۳۷.۲ ۲۴.۲ ۹۹۵ ۷۳۹ ۴ ۰
کدما ۱۵.۳ ۷ ۷ ۱۵.۸ ۴ −۰.۶ ۱.۴ ۲۳.۹ ۱۷.۷   ۲۸۳ ۵ ۱۴
ولراز ۱۵.۱ ۴۴ ۳۳ ۱۲.۲ ۱۹ −۲.۸ ۱.۶ ۱۲۳.۷ ۷۷.۳   ۲۷۹۲ ۰ ۰
رتاپ ۱۳.۸ ۷.۹ ۷ ۱۸.۶ ۷ −۰.۲ ۰.۶ ۲۱.۹ ۳۳.۷ ۹۶ ۱۹۰ ۵ ۱۲
خزر ۱۱ ۱۳.۹ ۷ ۱۶.۱ ۲۸ −۳.۱ ۲.۶ ۶۰.۱ ۲۳.۲   ۳۹۳ ۶ ۱۸
وسبحان ۸.۴ ۱۷.۸ ۶ ۳۰.۹ ۱۰۱ −۳.۶ ۲.۴ ۷۳.۲ ۳۱.۱ ۲۴۷۴ ۲۰۳۸ ۳ ۴
فنفت ۷.۹ ۱۵.۷ ۱۰ ۱۳.۷ ۴۷ −۳.۲ ۱.۶ ۳۸.۷ ۲۳.۵ ۲۴۷ ۱۷۳۷ ۲ ۱۶
تپولا ۷.۵ ۲۳.۷ ۲۲ ۱۳.۶ ۰ ۰ ۰.۶ ۵۱.۴ ۸۳.۹     ۰ ۲۹
ولپارس ۷.۴ ۶.۱ ۳ ۱۳.۹ ۲۱ −۱.۲ ۳.۳ ۲۸.۲ ۸.۵ ۹۳ ۴۶۰ ۵ ۹
ثعتما ۶.۹ ۱۲.۵ ۲۲ ۱۴.۷ ۰ ۰ ۰.۶ ۲۷.۴ ۴۹.۸     ۰ ۰
امین ۵.۷ ۳.۴ ۳ ۱۵.۵ ۲۰ ۱.۱ ۴.۵ ۲۷ ۶ ۵۶۱ ۱۲ ۴ ۱۷
گکوثر ۵.۷ ۱۱.۵ ۶ ۲۵.۲ ۳۳ ۱.۷ ۰.۶ ۳۵.۵ ۵۶.۸ ۹۰۵ ۷۵ ۴ ۱۲
فلامی ۵.۳ ۱۰.۸ ۶ ۱۶.۸ ۳۹ −۲.۱ ۱.۵ ۳۲.۸ ۲۱.۳   ۶۹۸ ۵ ۱۲
رتکو ۵.۳ ۲۳.۱ ۱۶ ۱۶.۴ ۱ −۰.۱ ۲ ۱۰۵.۳ ۵۴   ۷۹ ۳ ۰
ختراک ۴.۵ ۸.۲ ۵ ۱۸.۶ ۵۳ −۰.۳ ۲.۱ ۳۲.۱ ۱۵ ۱۰۴۰ ۳۴۴ ۵ ۱۷
نمرینو ۴.۵ ۱۳ ۷ ۱۳.۴ ۷۳ ۳.۱ ۰.۳ ۹.۷ ۳۴.۶ ۱۰۶۴ ۸۱ ۴ ۶
وفردا ۴.۳ ۳.۶ ۳ ۵۴.۵ ۵۵ −۱.۴ ۳ ۴۹.۱ ۱۶.۱ ۲۵۳ ۹۳۳ ۳ ۶
بالبر ۴.۱ ۶.۹ ۷ ۱۲.۶ ۱۰ ۰.۴ ۰.۶ ۱۲.۶ ۲۱.۲ ۲۰۱   ۴ ۱۱
وامین ۳.۷ ۴۳.۸ ۹ ۱۴.۳ ۱۸۲ ۰.۱ ۳.۵ ۲۶.۳ ۷.۵ ۳۴۹۳ ۱۷۱۳ ۱ ۷
ولملت ۳.۳ ۵.۲ ۶ ۲۲ ۱۴ ۰.۵ ۰.۶ ۱۵.۶ ۲۴.۳ ۲۳۱   ۵ ۱۸
شصفها ۳.۲ ۳۰.۲ ۱۶ ۸.۹ ۸۱ −۲.۵ ۱.۵ ۳۲.۸ ۲۱.۹ ۲۴ ۱۲۶۳ ۲ ۱۱
وشمال ۳ ۳۰.۵ ۱۳ ۱۱ ۴۴ −۱.۳ ۱.۴ ۶۰.۴ ۴۲.۸   ۱۲۸۹ ۰ ۰
فاما ۲.۳ ۸.۸ ۸ ۳۴.۳ ۵۱ ۰.۹ ۰.۳ ۲۳.۵ ۹۱.۲ ۳۳۳ ۷۴ ۵ ۱۳
سکرما ۲.۲ ۱۰.۲ ۷ ۱۷ ۴۵ −۰.۹ ۱.۹ ۳۴.۵ ۱۷.۹ ۶۴ ۳۱۷ ۴ ۵
کازرو ۲.۲ ۱۴.۵ ۱۶ ۱۳.۶ ۲۲ ۰.۱ ۰.۴ ۲۳.۲ ۶۲.۳ ۱۳۷ ۱۰۳ ۳ ۲۳
پرسپولیس ۲.۱ ۴.۵ ۲ ۱۲.۵ ۲ ۰ ۴.۲ ۲۶.۴ ۶.۳ ۴۲   ۱ ۸
اتکای ۱.۲ ۳.۱ ۳ ۳۱.۹ ۵۰ ۰.۶ ۰.۱ ۵.۸ ۴۵.۹ ۲۹۸   ۴ ۱۸
غشوکو ۱.۱ ۳۵.۲ ۱۰ ۱۸.۳ ۵۷ −۰.۶ ۱.۵ ۱۰۳.۳ ۷۰.۲   ۶۴۵ ۳ ۱۸
شکف ۰.۹ ۸.۶ ۹ ۱۴.۶ ۰ ۰ ۱.۴ ۲۸.۲ ۲۰.۷     ۱ ۱۳
قاروم ۰.۸ ۸.۱ ۱۳ ۱۴.۹ ۲۴ −۰.۱ ۱.۵ ۲۴.۷ ۱۷ ۲۵ ۸۶ ۳ ۱۳
شتولی ۰.۵ ۱۰.۱ ۹ ۲۰ ۰ ۰ ۳ ۷۸.۲ ۲۶.۱     ۲ ۱۰

خروجی فیلتر ورود پول هوشمند

قبل از بررسی خروجی این فیلتر، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که ورود پول هوشمند چیست؟ منظور از ورود پول هوشمند، انتشار برخی اخبار مثبت در مورد یک سهم است که موجب افزایش حجم معاملات در آن سهم می‌شود و کدهای حقیقی که اخبار را سریع‌تر دریافت کرده‌اند، سهم را با سرانه‌ی بالا می‌خرند و در این در حالی است که عموم فروشندگان سهم را با سرانه‌ی پایین می‌فروشند. در نتیجه علاوه بر حجم معاملات روزانه نسبت به روزها و هفته‌های اخیر، نسبت سرانه خرید به فروش حقیقی بالا می‌رود و چنین سهمی در فیلتر ورود پول هوشمند خودنمایی می‌کند.

هشدار مهم: افزایش حجم معاملات و بالا بودن قدرت حقیقی لزوماً به معنی شروع روند صعودی سهم و در واقع ورود پول هوشمند با هدف افزایش قیمت سهم نیست! ممکن است هدف برخی از کدهای حقیقی و حقوقی، خروج آبشاری از سهم باشد چرا که ریزش قیمت قابل توجه در راه است. به عنوان مثال ممکن است کد به کد حقوقی به حقیقی در صف خرید مصنوعی در حال انجام باشد که حاصل آن بالا رفتن سرانه خرید حقیقی است و همین‌طور ممکن است بازیگر سهم با کدهای حقیقی متعدد، در سمت فروش ضعیف و در سمت خرید، قوی ظاهر شود و این در حالی اتفاق بیافتد که سهم در وضعیت صف خرید است اما پس از چند درصد رشد قیمت سهم، روزهای منفی پیاپی در راه باشد. بنابراین فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی را نیز بررسی کنید.

 • ولراز
 • کقزوی
 • رتکو
 • غشوکو
 • شتولی
 • وسبحان
 • وشمال
 • خزر
 • وفردا
 • فنفت
 • رافزا
 • سکرما
 • فلامی
 • شصفها
 • ختراک

خروجی فیلتر خروج پول هوشمند

خروج پول هوشمند به معنی افزایش حجم معاملات با قدرت حقیقی پایین است که اگر در کنار این علائم ظاهری، اخبار منفی در مورد سهم منتشر شود، می‌توان گفت که روند نزولی سهم با خروج پول هوشمند آغاز شده است.

دقت کنید که بالا رفتن ارزش معاملات با قدرت حقیقی پایین نیز ممکن است با کد به کد حقیقی با حقوقی یا حقیقی به حقیقی همراه باشد که در این حالت با وجود دستکاری کدهای خاص بازیگر، نمی‌توان در مورد آغاز روند نزولی سهم، نظر قطعی داد. برای اطمینان بیشتر، فاکتور بازیگر و فاکتور بازیگر هفتگی سهم را نیز بررسی کنید.

 • وبرق
 • فاما
 • تپولا
 • کازرو
 • گکوثر
 • ثعتما
 • اتکای
 • نمرینو
 • رتاپ
 • فارس
 • ولملت
 • بالبر

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - خط‌چین صورتی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)
 • نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر در پایین نمودار (صورتی)

نمودار آمار حقوقی شامل سرانه خرید حقوقی، قدرت حقوقی و درصد خالص خرید حقوقی در ۴۰۰ نماد منتخب

در تصویر زیر میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی در شاخص‌سازها طی ۱۲ کندل آخر

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲ همت و مشابه ارزش ظاهری معاملات است. فاکتور بازیگر در شاخص‌سازها در نیمه‌ی دوم ساعات کاری افزایش قابل توجه پیدا کرد و به ۱۳ رسید و در عموم ۴۰۰ نماد منتخب نیز فاکتور بازیگر بالاتر از دیروز و حدود ۱۱ است. به نظر می‌رسد که امروز برخلاف چند روز اخیر تمایل بازار به سمت رنج منفی تقویت شده است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

با مقایسه حجم معاملات و شاخص، به این نتیجه می‌رسیم که شاخص کمی بالاتر از حجم است و نیاز به اصلاح دارد. حجم معاملات امروز کمتر از روزهای قبل است و این به معنی تردید در پیش‌بینی عموم از وضعیت بازار است. با توجه به حجم معاملات می‌توان گفت که نیاز به اصلاح شاخص جدی‌تر شده و ممکن است در روزهای هفته‌ی آتی، تردیدها در جهت پیش‌بینی منفی تغییر کند و لذا منفی‌های قوی اتفاق بیافتد.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۵۵ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۲ است، هر دو عدد کمی پایین‌تر از دیروز و پریروز است و لذا به ادامه‌ی سقوط شاخص کمک می‌کند.

کدهای حقوقی امروز خرید نسبتاً خوبی داشتند و در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۲۶ درصد با قدرت حقوقی ۱.۴ و در عموم بازار نیز مثبت ۹ درصد با قدرت حقوقی ۱.۰ بوده است که نشان می‌دهد حقوقی‌ها ضعیف‌تر از دیروز ورود کرده‌اند و احتمالاً بر این باورند که روز بعد هم بازار منفی است و نیازی به عجله کردن در حمایت از بازار نیست.

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز کمی کاهش پیدا کرد و در عموم ۴۰۰ نماددر عموم ۴۰۰ نماد به ۱۷.۶ رسید اما در شاخص‌سازها به ۱۸.۵ افزایش پیدا کرد.

افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز در شرایطی که هنوز در ابتدای روند نزولی هستیم و حجم معاملات کمتر شده، احتمال ریزش شاخص را تقویت می‌کند.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر در قیاس با دیروز کمی افزایش پیدا کرده و در عموم بازار به ۱۱ و در شاخص‌سازها به ۱۳ رسیده است. این افزایش در ابتدای روند نزولی شاخص کل، احتمال تداوم روند را بیشتر می‌کند.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

جمع‌بندی رفتار حقیقی و حقوقی این است که اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده ریزش شاخص را تأیید می‌کند و فاکتور بازیگر و بازیگر پیش‌فاز ادامه روند نزولی را تأیید می‌کند و کدهای حقوقی نیز با خرید ضعیف‌تر از روز قبل، به ریزش شاخص امیدوارند.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۲۲۱ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۰.۷۲ همراه بوده است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی پایین‌تر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۱.۵ است و سرانه‌ی خرید حدود ۱۱۸ میلیون نشان می‌دهد که خریدهای حقیقی قوی‌تر از فروش‌ها بوده است.

با توجه به آمار قدرت حقوقی و قدرت حقیقی، فاکتور ورود قوی پول به صندوق‌های درآمد ثابت، افزایش قابل توجهی پیدا کرد و به ۱.۲۲ رسید. با این افزایش ورودهای قوی، تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روز به منفی ۲۰۸ میلیارد می‌رسد و در مقیاس بلندمدت یعنی حدود ۴ هفته نیز به منفی ۴۸۶ میلیارد رسید. ارقام منفی قوی به معنی احتمال بالای ریزش شاخص است.

در تصویر زیر ارقام مربوط به آمار نرمال صندوق‌های درآمد ثابت در حدود ۱ ماه کاری بورس ذکر شده است:

پیش بینی بورس فردا و هفته آینده + ورود پول هوشمند + آمار بورس ۲۹ شهریور ۴۰۲ + نمودار حجم معاملات بورس

برآیند تحلیل با ۳ روش تحلیلی فوق این است که فردا هم روند نزولی بازار ادامه پیدا می‌کند. هنوز هم حجم و شاخص هم‌وزن در تعادل نیست و واکنش بازار به اخبار منفی، قوی خواهد بود. تراز منفی صندوق‌های درآمد ثابت نگران‌کننده است و احتمال رویارویی با بازار منفی قوی بیشتر شده است.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: