در تصویر فوق نمای بازار بورس تا نیمه‌ی ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد، تصحیح شده است.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

تابلو بورس امروز تا اواسط ساعات کاری بازار

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۲۱ واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۲.۱ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۲ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ۱.۱۲
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۸.۴ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۰۵ درصد
 • نمادهای مثبت : ۲۰۶
 • نمادهای منفی : ۳۲۴
 • نمادهای صف خرید : ۴۱
 • نمادهای صف فروش : ۳۲
 • ارزش صف‌های خرید : ۱۶۵ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۱۴ میلیارد تومان

امروز ۲ ساعت ابتدایی معاملات بورس تهران با روند منفی ضعیف دنبال می‌شود. در شاخص‌سازها روند منفی قوی‌تر است و شاخص کل با افت ۰.۳۵ درصدی مواجه شده در حالی که شاخص هم‌وزن پس از ۱.۵ ساعت وضعیت صعودی دارد و در حال حاضر منفی ۰.۰۳ درصد پایین‌تر از دیروز است.

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

شستا ۴۲.۹ ۹.۳ ۱۹.۱ ۴۴ ۱۷ ۱.۲ ۲۲.۱ ۳۰.۳ ۶۹۷ ۱۷۱ ۳ ۰
فولاد ۳۸.۴ ۱۸.۵ ۱۵.۹ ۱۳۰ ۵.۷ ۱ ۱۴.۶ ۲۲.۴ ۲۳۲۴ ۱۲۳۲ ۳ ۵
شپنا ۳۱.۸ ۱۴.۲ ۱۵.۷ ۷۵ ۱۵.۲ ۱.۳ ۱۶ ۳۱.۱ ۱۲۲۲ ۸۵۳ ۳ ۰
خودرو ۲۶.۱ ۱۲.۱ ۱۶.۵ ۴۷ ۳.۳ ۱.۳ ۳۱.۶ ۲۸.۳ ۵۹۸ ۶۳۲ ۴ ۴
ذوب ۲۲ ۱۰.۵ ۱۶.۳ ۲۲ −۰.۳ ۱.۴ ۳۴.۹ ۲۴.۱ ۳۸۳ ۴۲۶ ۴ ۱۴
خساپا ۱۸.۱ ۱۰.۲ ۱۷.۲ ۴۵ ۰.۶ ۱.۴ ۳۰.۲ ۲۳.۲ ۵۴۳ ۷۵۵ ۴ ۱۵
حکشتی ۱۷.۹ ۱۱.۹ ۱۷.۵ ۴۲ −۳ ۱ ۳۳.۹ ۲۷.۸ ۵۷۶ ۱۳۲۹ ۴ ۲۳
وتجارت ۱۶.۵ ۱۲.۵ ۱۸.۲ ۷۷ ۴.۹ ۱.۱ ۲۰.۷ ۳۲.۲ ۱۴۵۸ ۴۸۱ ۴ ۰
وبملت ۱۶.۲ ۱۲.۸ ۱۴.۶ ۴۸ ۵.۶ ۱.۱ ۲۱.۶ ۳۱.۷ ۷۴۴ ۵۳۴ ۳ ۴
فملی ۱۶.۱ ۱۴.۶ ۱۳.۴ ۱۱۵ ۹.۳ ۱.۹ ۶.۸ ۲۰.۵ ۱۹۹۹ ۹۲۱ ۲ ۱
شتران ۱۲.۳ ۹.۴ ۱۴.۱ ۹۲ ۳.۸ ۱ ۹.۴ ۱۷.۸ ۱۲۵۸ ۱۲۴۷ ۳ ۹
شبندر ۱۱.۹ ۱۰.۵ ۱۳.۳ ۶۰ ۵.۴ ۱.۱ ۱۳.۲ ۲۴.۲ ۱۰۴۹ ۱۷۵ ۳ ۱۴
وغدیر ۹.۱ ۱۸.۹ ۲۱.۴ ۱۰۹ ۲.۶ ۰.۹ ۲۲.۷ ۵۰.۹ ۱۲۵۰ ۵۲۴ ۳ ۱
پترول ۹ ۶.۳ ۱۵.۸ ۱۱ ۱ ۰.۵ ۱۲.۵ ۲۹.۴ ۱۰۲۷   ۴ ۱۱
شپدیس ۷.۷ ۱۱.۱ ۱۸.۶ ۷۶ ۴.۸ ۰.۹ ۱۲ ۴۰.۵ ۴۸۶ ۵۷۰ ۳ ۰
شگویا ۶.۹ ۷.۹ ۱۶.۳ ۶۶ ۳.۶ ۲ ۱۵.۳ ۱۷.۲ ۸۱۶ ۱۰۰ ۳ ۹
وبصادر ۵.۹ ۸.۸ ۱۴.۹ ۹۶ ۱.۷ ۱.۲ ۱۰.۵ ۱۵.۲ ۹۱۰ ۶۳۸ ۳ ۴
شفن ۵.۷ ۹.۸ ۱۷.۴ ۹۲ ۲.۸ ۱ ۹ ۲۵.۱ ۲۰۱۱ ۴۰۴ ۴ ۱۳
شیراز ۵.۴ ۱۱.۵ ۲۱.۱ ۲۹ ۱ ۱ ۳۵.۹ ۴۳.۴ ۳۲۳ ۲۶۸ ۳ ۸
اخابر ۵.۴ ۱۰.۳ ۱۴.۷ ۷ ۰.۲ ۰.۹ ۲۳ ۲۶ ۲۹۲ ۱۰۷ ۵ ۱۰
وپارس ۴.۷ ۷.۲ ۱۷.۲ ۱۹ −۰.۱ ۰.۵ ۱۶.۳ ۳۳ ۹۸ ۴۹۱ ۴ ۲۳
شیران ۴.۵ ۴.۸ ۱۶.۱ ۴۱ ۰.۹ ۰.۶ ۸.۲ ۱۷.۴ ۱۷۲ ۱۱۳ ۴ ۶۵
پارسان ۴.۵ ۱۸.۱ ۱۵.۲ ۱۰۶ −۱.۴ ۱.۲ ۳۷.۶ ۱۵.۴ ۴۱۲ ۱۵۴۱ ۴ ۰
تاپیکو ۴.۳ ۱۲.۴ ۲۱.۵ ۳۵ ۰ ۱.۱ ۴۵.۵ ۴۱.۱ ۳۸۰ ۳۶۴ ۳ ۵
نوری ۳.۸ ۱۱ ۱۱.۹ ۷۷ ۱.۳ ۱.۲ ۱۲.۶ ۱۸.۵ ۱۰۶۳ ۷۸۴ ۳ ۲
شبریز ۳.۵ ۶.۸ ۱۵.۵ ۵۳ ۱.۵ ۰.۹ ۱۰.۴ ۲۰.۴ ۸۱۹ ۵۹ ۳ ۱۹
پارس ۲.۷ ۶.۴ ۲۲.۴ ۱۲۶ ۰.۹ ۰.۵ ۴.۱ ۲۲.۳ ۱۰۶۳ ۲۴۶ ۳ ۱۰
آریا ۲.۵ ۴.۷ ۱۳.۴ ۱۲۴ −۰.۲ ۱.۲ ۵.۷ ۳.۷ ۳۶۱ ۱۶۷۵ ۳ ۷
ومعادن ۲.۳ ۴.۲ ۱۲.۷ ۴۹ ۱ ۰.۶ ۴.۴ ۱۴.۱ ۱۴۸ ۲۶ ۳ ۲۲
مبین ۲.۲ ۷.۳ ۲۶.۹ ۹۲ ۰.۸ ۰.۴ ۹.۲ ۵۰.۲ ۶۹۹ ۱۵۱ ۳ ۲۳
کگل ۱.۸ ۵ ۱۶.۱ ۹۷ −۰.۲ ۰.۵ ۶.۶ ۹.۷ ۲۴۵ ۳۱۲ ۳ ۱۳
کچاد ۱.۸ ۴.۱ ۱۴.۴ ۵۴ ۰.۱ ۰.۳ ۵ ۱۹.۹ ۲۶۵ ۱۰۳ ۳ ۱۴
همراه ۱.۷ ۵.۱ ۱۴ ۲۴ ۰.۴ ۰.۵ ۸ ۲۰ ۲۰۶   ۴ ۹
کگهر ۱.۷ ۸.۵ ۱۲۸.۸ ۱۸۴ ۰.۲ ۲.۲ ۳.۲ ۱۵.۷ ۸۳۹ ۷۶۱ ۳ ۰
کاریس ۱.۶ ۳۳.۴ ۱۱.۲ ۴۰ ۰.۲ ۱.۱ ۵۷.۷ ۶۰.۴ ۱۳۲ ۲۲۱ ۲ ۴
کاوه ۱.۶ ۷.۴ ۲۲.۴ ۶۲ −۰.۶ ۰.۷ ۲۳.۲ ۲۰.۵ ۱۹۳ ۲۵۴ ۳ ۳
رمپنا ۱.۶ ۸.۳ ۱۳.۶ ۳۸ ۰.۶ ۰.۸ ۱۲.۲ ۲۴.۹ ۱۹۶   ۳ ۸
فخوز ۱.۵ ۴.۶ ۱۳.۴ ۳۰ ۰.۱ ۰.۷ ۷.۹ ۱۳ ۹۹ ۸۳ ۳ ۱۳
صبا ۱.۵ ۲.۷ ۱۴ ۷ ۰.۱ ۱.۳ ۷.۹ ۶.۵ ۴۹ ۱۳ ۳ ۱۶
بپاس ۱.۲ ۲۷.۳ ۱۶.۹ ۸۵ ۱ ۱.۶ ۱۷.۱ ۷۳.۵ ۱۰۰۴   ۲ ۱۲
هرمز ۱.۱ ۳.۸ ۳۱ ۱۶۳ −۰.۱ ۰.۳ ۳.۳ ۷.۵ ۴۱۶ ۳۰۴ ۴ ۱۰
تاصیکو ۰.۸ ۵.۲ ۱۷.۹ ۶ ۰ ۰.۷ ۱۵.۶ ۲۱.۶   ۴۵ ۳ ۰
زاگرس ۰.۸ ۵.۵ ۱۱.۳ ۱۶ ۰.۱ ۰.۸ ۹.۶ ۱۳.۵ ۱۳۶   ۳ ۷
وصندوق ۰.۷ ۶.۳ ۲۵.۸ ۷۲ ۰.۵ ۰.۹ ۸ ۳۳.۳ ۱۲۷   ۴ ۱۸
شخارک ۰.۶ ۴.۵ ۱۵.۹ ۵۵ −۰.۱ ۰.۹ ۱۰.۳ ۹.۶ ۴۴ ۴۸ ۴ ۹
اپال ۰.۴ ۲.۳ ۱۰.۹ ۰ ۰ ۲.۱ ۷.۵ ۳.۶     ۳ ۱۲
مارون ۰.۳ ۸.۱ ۹.۴ ۴۲ −۰.۱ ۰.۶ ۱۱.۹ ۱۰.۸   ۱۱۱ ۲ ۵
جم ۰.۳ ۵.۷ ۲۵ ۶۴ ۰.۲ ۱.۷ ۱۱.۲ ۲۱ ۱۰۷   ۳ ۱۹
وامید ۰.۳ ۷.۹ ۱۲.۱ ۸۰ ۰.۲ ۱.۲ ۴.۱ ۱۷.۶ ۱۰۶ ۱ ۳ ۸
شکبیر ۰ ۴.۹ ۷.۵ ۱۷ ۰ ۱.۴ ۷.۱ ۶.۱ ۷   ۲ ۱۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • فولاد
 • شپنا
 • خودرو
 • ذوب
 • خساپا
 • حکشتی
 • وتجارت
 • وبملت
 • فملی
 • شتران
 • شبندر

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حکشتی
 • پارسان
 • کاوه
 • ذوب
 • آریا
 • کگل
 • وپارس
 • هرمز
 • شخارک
 • مارون
 • تاپیکو
 • تاصیکو

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • شستا
 • شپنا
 • فملی
 • فولاد
 • وبملت
 • شبندر
 • وتجارت
 • شپدیس
 • شتران
 • شگویا
 • خودرو
 • شفن

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • شپنا
 • وتجارت
 • تاپیکو
 • حکشتی
 • شیراز
 • شپدیس
 • ذوب
 • خساپا
 • شستا

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وصندوق
 • جم
 • کاوه
 • تاپیکو
 • شیراز
 • شستا
 • شپدیس
 • وتجارت
 • حکشتی

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا و روزهای بعدی، در کنار بررسی نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، تعداد زیادی از نمادهای بازار اصلی بورس و فرابورس به جز صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عرضه اولیه‌های چند ماه اخیر مورد توجه است. علت لحاظ نکردن صندوق‌ها و عرضه اولیه‌ها، نرمال کردن داده‌های آماری و در واقع حذف داده‌های گمراه‌کننده است.

به عنوان مثال در نمادی که عرضه اولیه می‌شود، تا چند ماه پس از عرضه، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

خپویش ۳۴ ۲۶ ۱۶.۶ ۲۵ ۴.۵ ۱.۷ ۸۸.۸ ۶۱ ۳۲۰۸ ۴۹۱ ۴ ۰
وسدید ۳۰.۸ ۱۶.۹ ۱۵.۳ ۸ −۲.۱ ۰.۷ ۴۲.۳ ۵۶.۹ ۵۰ ۲۲۴۵ ۱ ۳۱
کماسه ۲۷.۷ ۱۵.۹ ۱۷.۸ ۱۶ ۰.۳ ۱.۲ ۵۴.۳ ۴۴ ۵۸۸ ۳۴۹ ۶ ۴۵
سقاین ۲۷.۱ ۹.۵ ۱۸.۳ ۱۱ ۰.۵ ۰.۷ ۲۳.۷ ۳۴.۶ ۲۴۰ ۳۹۳ ۳ ۲
کقزوی ۲۵.۸ ۴۸.۳ ۲۰.۹ ۹۱ −۱۶ ۰.۶ ۱۲۹.۳ ۶۰.۹ ۱۸۴۰ ۲۷۷۷ ۲ ۷
ثفارس ۲۰.۲ ۲۲.۷ ۱۶.۸ ۳۲ −۰.۷ ۲ ۹۳ ۴۵.۳ ۱۴۵۸ ۱۲۰۶ ۵ ۵
وساپا ۱۶.۵ ۱۲.۷ ۱۶.۸ ۱۸ −۲.۵ ۰.۸ ۳۶.۲ ۳۸.۳ ۱۱۰ ۱۳۷۸ ۵ ۱۲
شسینا ۱۶.۳ ۷.۱ ۱۵.۸ ۳ −۰.۳ ۰.۸ ۱۸.۵ ۲۳.۵ ۹۴ ۲۰۴ ۶ ۰
خکاوه ۱۵.۳ ۲۱.۸ ۱۴.۸ ۲ −۰.۳ ۰.۸ ۵۵.۴ ۷۱.۷   ۲۵۷ ۲ ۳۲
خزامیا ۱۴.۹ ۱۰.۳ ۱۵.۳ ۱۲ −۰.۱ ۰.۶ ۲۲.۸ ۳۷.۵ ۴۲۷ ۳۱۱ ۵ ۳۰
کاما ۱۲ ۷.۳ ۱۶.۷ ۱۴ −۱.۶ ۰.۵ ۱۷.۱ ۳۲.۱ ۱۰ ۵۴۴ ۵ ۷
رتاپ ۱۱.۵ ۸.۴ ۱۸ ۸ −۰.۲ ۰.۷ ۲۲.۸ ۳۴.۵ ۹۷ ۱۸۴ ۵ ۱۳
کدما ۱۰.۷ ۷.۵ ۱۵.۱ ۳ −۰.۳ ۱.۵ ۲۶.۴ ۱۷   ۳۳۵ ۵ ۱۶
ختوقا ۱۰.۴ ۹.۹ ۱۸.۲ ۳۹ −۱.۹ ۰.۷ ۲۶.۶ ۲۸.۶ ۳۶۶ ۷۵۵ ۶ ۱۷
اسیاتک ۹.۶ ۱۳.۳ ۱۷.۴ ۱۱۴ ۱ ۱.۶ ۲۲.۳ ۱۸.۱ ۸۴۷ ۱۲۳۱ ۳ ۵
ورنا ۹.۶ ۹.۶ ۱۵.۸ ۱۶ −۱.۳ ۰.۸ ۲۵.۸ ۲۷.۶ ۱۰۷ ۲۴۶ ۶ ۶
حفارس ۹.۴ ۹.۷ ۱۶.۸ ۳۳ ۱.۵ ۲.۶ ۴۲ ۱۹.۳ ۱۱۷۲ ۸۱۰ ۴ ۱۱
خزر ۸.۹ ۱۲.۳ ۱۶.۳ ۱۹ −۱.۷ ۱.۷ ۵۰.۷ ۲۴.۲   ۲۹۱ ۶ ۲۰
تکنو ۸.۶ ۹ ۱۹.۲ ۵ ۰ ۱.۳ ۳۷.۴ ۲۸.۱ ۲۱۲ ۲۱۵ ۴ ۱۲
کالا ۷.۷ ۷.۳ ۱۴.۶ ۴۴ ۰ ۰.۷ ۱۳.۸ ۱۹.۹ ۵۷۲ ۱۷۲۲ ۴ ۵۶
خمهر ۷.۶ ۹ ۱۹.۵ ۱۱ −۰.۶ ۱.۲ ۳۵.۳ ۲۷.۶ ۱۳۰ ۳۶۷ ۵ ۲۶
ختور ۷.۶ ۹.۸ ۱۶ ۱۰ ۰ ۱.۲ ۲۹.۱ ۲۳.۷ ۳۷۴ ۴۰۷ ۵ ۱۹
خمحور ۷.۳ ۹.۸ ۱۶.۸ ۹ ۰.۶ ۱.۱ ۳۰.۹ ۳۰.۲ ۳۲۴   ۴ ۲۰
شصفها ۷.۳ ۴۳.۹ ۱۷.۶ ۹۴ −۶.۷ ۰.۳ ۹۰.۳ ۲۶.۵ ۹۱ ۳۳۴۹ ۲ ۱۳
تپکو ۷ ۹.۷ ۱۶.۷ ۱۰ ۰.۷ ۲.۱ ۴۳.۶ ۲۳.۲ ۳۶۵   ۲ ۲۶
لپارس ۷ ۷ ۱۷.۵ ۵ −۰.۲ ۱.۶ ۲۹ ۱۸ ۴۳ ۲۶۲ ۴ ۹
خکمک ۶.۹ ۸.۹ ۱۹.۹ ۴۷ −۱.۱ ۱.۱ ۲۹.۸ ۲۱.۹ ۲۱۸ ۱۰۹۰ ۴ ۳۲
سپاها ۶.۶ ۱۸.۶ ۲۴.۹ ۱۶۵ −۰.۵ ۰.۵ ۱۴.۸ ۱۸.۲ ۸۶۴ ۱۸۸۳ ۴ ۰
ونیرو ۶.۳ ۱۰.۴ ۱۵.۳ ۲۵ ۰.۸ ۱.۱ ۲۶.۳ ۲۶.۹ ۲۳۷ ۹۲ ۶ ۰
قشهد ۶.۲ ۱۰.۹ ۱۴ ۸ ۰.۴ ۰.۹ ۲۴.۴ ۲۹.۹ ۴۶۱ ۵۱ ۵ ۰
خصدرا ۶.۲ ۹.۵ ۱۷.۸ ۰ ۰ ۰.۷ ۲۸ ۴۰.۲     ۲ ۲۰
کسرام ۶.۲ ۹.۹ ۲۰.۳ ۱۳ ۰.۵ ۰.۹ ۳۲.۹ ۳۸.۱ ۳۳۵ ۸۰ ۵ ۲۰
ثبهساز ۶.۲ ۵.۲ ۱۳.۸ ۴۵ ۲.۲ ۱.۸ ۱۱.۲ ۱۰ ۱۲۶۰ ۱۵۶ ۶ ۹
بورس ۵.۹ ۹.۹ ۱۶.۶ ۷۶ −۰.۶ ۰.۶ ۱۵.۹ ۲۱.۱ ۳۸۵ ۸۳۵ ۴ ۱۸
کویر ۵.۸ ۶.۲ ۱۶.۳ ۱۷ ۱ ۰.۸ ۱۴.۱ ۲۱.۲ ۴۷۹   ۴ ۷
سصفها ۵.۸ ۲.۷ ۴۰ ۳ ۰.۲ ۰.۷ ۱۶.۹ ۲۵.۲ ۹۹   ۴ ۱۴
ولصنم ۵.۷ ۶ ۲۰.۶ ۳۱ ۰.۲ ۰.۹ ۱۸.۱ ۲۱.۴ ۴۸۴ ۲۵۸ ۶ ۲۴
قزوین ۵.۵ ۹.۹ ۱۸.۳ ۵۴ −۰.۸ ۱.۹ ۳۹.۵ ۱۷.۳ ۳۵۷ ۴۸۱ ۴ ۸
خمحرکه ۵.۵ ۱۱ ۱۵.۲ ۳۲ −۱.۲ ۰.۷ ۲۶.۵ ۲۷.۱ ۱۳۶ ۷۵۶ ۶ ۲۴
ولپارس ۵.۴ ۵.۷ ۱۴ ۱۵ −۰.۵ ۲.۷ ۲۶ ۸.۸ ۹۳ ۳۳۰ ۵ ۱۰
قثابت ۵.۲ ۵.۴ ۱۵.۵ ۸ ۰.۲ ۰.۵ ۱۲ ۲۲.۸ ۱۴۸ ۵۳ ۵ ۲۳
بترانس ۵.۱ ۴.۹ ۱۹.۲ ۱۹ −۰.۱ ۰.۷ ۱۳.۹ ۱۹ ۱۴۴ ۲۶۵ ۴ ۱۱
غاذر ۵ ۶.۶ ۱۴.۴ ۰ ۰ ۰.۹ ۱۶.۸ ۱۸.۱   ۲۳ ۳ ۲۳
وبهمن ۴.۸ ۱۱.۱ ۱۸ ۵۹ −۰.۳ ۱.۲ ۳۱ ۲۲.۵ ۶۲۸ ۵۳۰ ۶ ۱۶
شلعاب ۴.۸ ۷.۷ ۱۵.۲ ۲ −۰.۱ ۰.۹ ۲۰.۸ ۲۲.۱   ۵۴ ۴ ۳۴
های وب ۴.۷ ۶.۸ ۱۷.۱ ۱ ۰.۱ ۰.۸ ۱۹.۸ ۲۵.۵ ۱۶   ۴ ۲۱
چکاپا ۴.۷ ۷.۸ ۲۲.۲ ۲۸ ۰.۵ ۱.۲ ۲۸.۴ ۲۷.۷ ۲۹۹ ۳۹۸ ۴ ۸
کترام ۴.۵ ۸.۹ ۱۷.۴ ۲۰ ۰.۲ ۲.۱ ۳۹.۴ ۱۹.۳ ۱۴۲ ۱۲۰ ۴ ۵۰
وخارزم ۴.۴ ۷.۴ ۱۳.۱ ۴۴ ۱.۹ ۱.۲ ۱۱.۷ ۱۷.۶ ۳۹۳ ۱ ۴ ۲
بجهرم ۴.۴ ۵.۸ ۱۷.۲ ۰ ۰ ۱.۱ ۲۰.۱ ۱۸.۵     ۴ ۲۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خپویش
 • وسدید
 • کماسه
 • سقاین
 • کقزوی
 • ثفارس
 • وساپا
 • شسینا
 • خکاوه
 • خزامیا
 • کاما
 • رتاپ

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • کقزوی
 • شصفها
 • وساپا
 • وسدید
 • شمواد
 • ختوقا
 • فلامی
 • خزر
 • کاما
 • ورنا
 • خمحرکه
 • خکمک

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خپویش
 • ثبهساز
 • غالبر
 • وخارزم
 • حفارس
 • خاهن
 • امین
 • اسیاتک
 • کویر
 • شاملا
 • کبافق
 • بنیرو

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • خپویش
 • سکارون
 • ثفارس
 • غالبر
 • سفار
 • کماسه
 • سکرما
 • شکلر
 • وساپا

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • فاما
 • سصفها
 • سرود
 • دابور
 • ددام
 • دفرا
 • شدوص
 • وسینا
 • ولملت

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

افران ۲۵۱.۴ ۹۰.۲ ۱۳.۲ ۱۱۲ ۱۲۷ ۱.۳ ۵۱.۶ ۱۴۴.۷ ۱۶۹۹۷ ۵۹۲۳ ۰ ۰
اعتماد ۱۵۹.۳ ۱۵۶.۲ ۱۳.۵ ۱۵۱ −۱۶.۳ ۱.۲ ۱۳۶.۶ ۷۳.۴ ۲۸۱۳۷ ۱۶۱۰۲ ۰ ۰
ثبات ۱۲۹.۵ ۲۸۴ ۱۷ ۱۱۲ −۹۷.۲ ۰.۸ ۷۲۶.۶ ۶۶.۲ ۶۰۲۲ ۳۰۳۲۶ ۰ ۰
همای ۱۱۴.۶ ۶۱ ۱۲.۲ ۱۲۲ ۳۹.۸ ۳.۱ ۶۳.۳ ۵۴.۹ ۲۲۴۵۴ ۵۰۰۱۵ ۰ ۰
یاقوت ۶۵.۴ ۵۶.۲ ۱۲ ۹۹ ۲۱.۵ ۰.۴ ۳۳ ۱۴۸.۶ ۷۱۶۶ ۵۳۸۱ ۰ ۰
فیروزا ۴۸ ۱۵۷.۴ ۱۴.۵ ۱۵۰ ۶.۶ ۰.۹ ۷۸.۳ ۱۵۰.۴ ۷۸۷۷ ۶۵۶۰ ۰ ۰
فردا ۴۳.۵ ۶۰۴.۴ ۲۰.۶ ۱۷۶ −۹.۴ ۰.۵ ۴۱۰.۹ ۴۵.۶ ۱۶۸۲۸ ۱۴۳۳۸ ۰ ۰
کیان ۴۱.۸ ۴۷.۵ ۱۱.۷ ۱۰۴ −۷.۵ ۰.۹ ۶۰.۷ ۴۵.۲ ۴۴۹۰ ۵۰۹۹ ۰ ۰
داریک ۳۹.۴ ۵۴.۹ ۱۳.۲ ۱۲۱ ۷.۲ ۰.۹ ۴۲.۵ ۷۳.۵ ۹۱۳۰ ۲۰۱۷۰ ۰ ۰
کمند ۳۲ ۴۰.۳ ۱۳.۳ ۵۳ −۱۰.۷ ۰.۸ ۸۵.۶ ۷۱ ۱۵۴۸ ۶۸۸۰ ۰ ۱
صایند ۱۷.۹ ۵۱.۲ ۱۲.۹ ۶۹ ۸ ۰.۶ ۴۴.۹ ۱۵۵.۳ ۵۱۰۷ ۱۰۸۵ ۰ ۰
سپر ۱۷.۸ ۶۱.۴ ۱۲.۷ ۱۰۱ ۸.۶ ۰.۸ ۳۵.۴ ۱۲۸.۵ ۱۳۳۲۴ ۱۵۷۲ ۰ ۰
تصمیم ۱۴.۸ ۱۰۵.۹ ۱۲.۲ ۱۷۶ ۰.۶ ۰.۹ ۲۴.۸ ۳۷.۹ ۴۴۳۷ ۱۲۷۱۵ ۰ ۰
آکورد ۱۳.۹ ۶۳ ۱۳.۲ ۷۰ ۱.۴ ۱.۸ ۱۳۸.۹ ۹۰.۴ ۱۸۶۳ ۲۰۷۹ ۰ ۰
هامرز ۸.۲ ۱۴۹.۳ ۱۷.۲ ۱۷۲ ۰.۴ ۰.۸ ۵۴.۲ ۹۵.۲ ۷۲۳۰ ۱۳۷۵ ۰ ۱
سپیدما ۸.۱ ۱۳۳ ۱۲.۴ ۱۷۶ ۰.۷ ۱.۲ ۲۵ ۴۳.۵ ۲۴۹۶ ۳۴۰۳ ۰ ۰
آسامید ۴.۲ ۱۰۹.۲ ۱۰.۵ ۱۲۳ −۱.۹ ۰.۶ ۱۱۳ ۴۶.۶ ۱۶۴۷ ۳۵۹۳ ۰ ۰
پارند ۳.۵ ۲۱.۳ ۱۱.۷ ۲ −۰.۱ ۰.۷ ۴۳.۲ ۵۷.۴   ۶۷ ۰ ۱
کارین ۳.۳ ۵۷.۲ ۱۲.۱ ۴۳ −۱.۴ ۱ ۱۴۱.۴ ۷۶.۷   ۴۷۱ ۰ ۰
مانی ۲.۹ ۲۹.۸ ۱۱.۱ ۷۳ ۰.۴ ۰.۹ ۳۴.۷ ۵۰.۷ ۶۴۲ ۸۶۸ ۰ ۰
امین یکم ۲.۱ ۱۷.۶ ۱۳ ۰ ۰ ۱.۶ ۵۷ ۳۶     ۰ ۰
یارا ۱.۸ ۸۸ ۱۲.۴ ۱۰۸ −۱.۵ ۰.۹ ۱۷۸.۱ ۱۲.۹ ۲۴۶ ۱۷۴۵ ۰ ۰
خاتم ۰.۶ ۱۷.۴ ۱۲.۱ ۶۴ −۰.۱ ۱.۲ ۳۷.۴ ۲۱.۵ ۶۲ ۲۶۶ ۰ ۰
دارا ۰.۶ ۲۵.۴ ۱۰.۹ ۸۶ −۰.۵ ۰.۴ ۳۹.۶ ۱۳ ۱ ۵۴۴ ۰ ۰
سپاس ۰.۲ ۱۶.۳ ۹.۱ ۰ ۰ ۰.۴ ۲۰.۴ ۵۴.۴ ۰   ۰ ۰
گنجینه ۰.۱ ۱۵ ۱۱.۷ ۱۰۰ −۰.۱ ۰.۲ ۲۰.۷ ۱ ۱ ۱۰۴ ۰ ۰
سخند ۰ ۶.۵ ۱۰ ۱۰۰ ۰ ۰.۴ ۸.۶ ۱.۴ ۳ ۴۳ ۰ ۱
گنجین ۰ ۵.۸ ۱۰ ۹۳ ۰ ۴ ۲ ۷.۲ ۲۷   ۰ ۰
ارمغان ۰ ۳ ۱۵ ۰ ۰ ۱ ۸.۹ ۸.۹     ۰ ۱