در تصویر فوق نمای بازار بورس تا پایان ساعت کاری بازار بورس تهران را مشاهده می‌کنید. آمار تصویر فوق مربوط به منتخبی از نمادهای شاخص‌ساز، بازار اصلی بورس و فرابورس و منتخبی از صندوق‌های درآمد ثابت است. دقت کنید که برای معنی‌دار شدن و قابل تحلیل بودن بورس بر اساس آمار رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی، همه‌ی ارقام نرمال شده به این معنی که داده‌های انحرافی که از میانه‌ی ارقام فاصله‌ی زیادی دارد، تصحیح شده یا با ضریب وزنی پایین، در محاسبه‌ی میانگین‌ها لحاظ شده است. داده‌های انحرافی ممکن است حاصل دستکاری بازیگر و کدهای حقوقی و حقیقی بزرگ باشد و موجب جهت‌گیری موقتی بازار به سمت صف‌های خرید یا فروش شود.

در ادامه به بررسی آمار سهامی که بیشترین حجم معاملات بورس امروز را تشکیل دادند، آمار مربوط به لیست صندوق های درآمد ثابت منتخب و حجم معاملات مشکوک امروز بورس می‌پردازیم.

فهرست مطالب

تابلو بورس امروز

تابلو بورس تهران امروز در یک نگاه به صورت زیر است. در این نمای بازار بورس، نمادهای گروه‌های مختلف با توجه به حجم و تأثیر در شاخص امروز بورس مشخص شده‌اند.

نمودار بازار بورس برای بررسی وضعیت صنایع مختلف در یک نگاه

تا این لحظه بررسی آمار کل نمادهای بازار بدون تصحیح داده‌ها و ارقام انحرافی و مشکوک به صورت زیر است:

 • شاخص کل بورس : ۲ میلیون و ۱۲۸ هزار واحد
 • شاخص کل بورس (هم‌وزن) : ۷۲۲.۴ هزار واحد
 • ارزش کل معاملات : ‍۶.۶ هزار میلیارد تومان
 • قدرت خرید حقیقی : ‍‍‍۱.۰۷
 • سرانه خرید حقیقی : ۱۹ میلیون تومان
 • خالص خرید حقیقی : منفی ۰.۱۳ درصد
 • نمادهای مثبت : ۱۶۳
 • نمادهای منفی : ۳۰۳
 • نمادهای صف خرید : ۵۶
 • نمادهای صف فروش : ۳۹
 • ارزش صف‌های خرید : ۲۵۸ میلیارد تومان
 • ارزش صف‌های فروش : ۱۰۳ میلیارد تومان

امروز هم مثل روز قبل، بازار با رنج مثبت آغاز شد اما پس از نیم ساعت، وضعیت قیمت‌ها نزولی شد. در نیمه‌ی اول بازار حجم معاملات نسبتاً پایین بود اما در نیمه‌ی دوم شاهد حجم بهتری بودیم.

با مقایسه‌ی میانگین وزنی آمار نرمال در نیمه‌ی ساعت کاری با آمار نهایی امروز بورس، می‌توان وضعیت خروج پولی حقیقی امروز و همین‌طور وضعیت خروج حقوقی‌ها را ارزیابی کرد:

آمار بورس امروز در اواسط ساعات کاری

آمار بورس امروز پس از پایان معاملات

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در شاخص‌سازها

در منتخب ۵۰ نماد مهم و اثرگذار بورس، نمادهایی برای تحلیل و پیش بینی بورس فردا مناسب‌تر است که معمولاً نوسانات قیمتی قابل توجهی دارند و در واقع واریانس قیمت روزانه و ماهانه، نسبتاً بالا است. به علاوه نمادهایی در تحلیل آماری بازار مناسب‌تر هستند که از نظر حجم معاملات روزانه بین کدهای حقیقی و حقوقی، ارقام بالاتری نسبت به سایر نمادها ثبت می‌کنند.

خلاصه‌ای از تابلو بورس امروز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

شستا ۷۴.۲ ۱۱.۵ ۲۷.۵ ۱۲۲ ۶.۹ ۱.۷ ۲۸.۹ ۲۱.۲ ۲۶۸۸ ۳۱۹۵ ۳ ۰
فولاد ۶۹.۵ ۲۱.۵ ۱۵.۱ ۱۲۴ ۲۵.۱ ۱.۴ ۱۵.۲ ۳۰.۹ ۵۰۷۲ ۱۷۰۳ ۳ ۵
وبملت ۶۰.۱ ۱۹.۴ ۱۷.۵ ۱۱۳ ۲۰.۴ ۰.۸ ۱۶.۳ ۴۳.۹ ۴۸۹۲ ۲۹۵۹ ۳ ۴
شپنا ۵۹.۶ ۱۷.۵ ۱۵.۳ ۱۰۶ ۱۶.۸ ۱.۵ ۲۱.۳ ۲۶.۸ ۲۴۹۸ ۳۳۰۸ ۳ ۱
خودرو ۵۶.۷ ۱۴.۶ ۱۸.۵ ۶۴ ۲۹.۲ ۱.۷ ۲۹.۴ ۳۹.۳ ۱۷۳۰ ۷۳۳ ۴ ۵
فملی ۵۱.۶ ۱۸.۵ ۱۵.۷ ۱۲۶ ۲۱.۱ ۱.۶ ۱۲ ۲۶.۶ ۶۱۰۵ ۱۴۵۴ ۲ ۱
ذوب ۳۹.۶ ۱۱.۵ ۱۷.۸ ۱۷ ۰.۳ ۱ ۳۵.۵ ۳۴.۷ ۴۴۶ ۴۶۳ ۴ ۱۴
شبندر ۲۸.۱ ۱۳.۳ ۱۳.۴ ۵۷ ۶.۸ ۱.۵ ۲۶.۳ ۲۴.۸ ۱۶۳۱ ۲۲۸۸ ۳ ۱۵
وتجارت ۲۷.۹ ۱۳.۹ ۱۸.۱ ۸۸ ۱۸.۶ ۱.۹ ۱۶.۱ ۳۳.۱ ۱۹۸۵ ۳۰۵ ۴ ۰
شتران ۲۶.۹ ۱۱.۳ ۱۶.۴ ۸۱ ۷.۲ ۱ ۱۶.۴ ۲۶ ۱۸۰۱ ۱۸۱۶ ۳ ۹
خساپا ۲۵.۶ ۱۰.۶ ۱۶.۷ ۵۱ ۱۱.۳ ۱.۳ ۲۰.۹ ۲۸.۸ ۱۲۰۵ ۱۶۳ ۴ ۱۵
بپاس ۱۹.۱ ۵۶ ۴۵.۵ ۹۳ ۱۷.۸ ۳.۳ ۷۴.۹ ۳۲۳.۷ ۱۷۷۵۱   ۲ ۱۲
حکشتی ۱۴.۹ ۷.۲ ۱۸.۱ ۷۰ ۲ ۰.۴ ۱۰.۴ ۳۰.۳ ۱۲۲۶ ۱۰۴۶ ۴ ۲۳
صبا ۱۳.۶ ۷.۴ ۱۸.۵ ۷۷ ۳.۹ ۰.۸ ۱۱.۱ ۲۱.۸ ۱۰۲۵ ۶۵۹ ۳ ۷
وبصادر ۱۳.۴ ۱۰ ۱۶.۵ ۶۸ ۲.۵ ۱.۵ ۲۲.۵ ۲۰ ۹۶۷ ۳۰۱ ۳ ۴
شیران ۱۱.۵ ۵.۸ ۱۸.۸ ۵۷ ۰ ۰.۴ ۱۰.۳ ۲۶.۹ ۴۱۱ ۱۰۸۷ ۴ ۶۵
شپدیس ۱۰.۱ ۸.۸ ۱۹.۱ ۷۰ ۴ ۱ ۱۵.۱ ۲۷.۵ ۶۱۴ ۵۰۵ ۳ ۰
پارسان ۹.۴ ۱۶.۴ ۱۹.۳ ۶۱ −۰.۵ ۰.۸ ۴۱.۳ ۴۵.۳ ۴۳۷ ۶۱۹ ۴ ۰
نوری ۸.۶ ۱۳.۹ ۱۲.۸ ۷۳ ۴.۳ ۱.۴ ۱۵.۹ ۲۶.۴ ۱۷۷۴ ۲۵۲ ۳ ۲
وغدیر ۸.۵ ۱۳.۴ ۱۸.۸ ۹۵ ۴.۳ ۱.۵ ۱۶.۷ ۳۲.۲ ۱۵۴۲ ۴۷۸ ۳ ۱
پترول ۸.۳ ۵.۷ ۱۵.۳ ۹ ۰.۷ ۰.۸ ۱۳.۸ ۱۹.۳ ۷۴۵ ۱ ۴ ۱۲
ومعادن ۷.۴ ۷.۴ ۱۷.۴ ۹۹ ۰ ۰.۶ ۱۰.۳ ۱۶.۴ ۶۰۶ ۶۰۲ ۳ ۲۲
شیراز ۶.۸ ۷.۲ ۲۰.۵ ۷۱ ۱.۸ ۰.۵ ۱۰.۹ ۳۱.۷ ۸۱۸ ۷۲۶ ۳ ۸
کچاد ۶.۷ ۶.۸ ۲۰.۱ ۱۲۶ −۲.۸ ۰.۳ ۹.۶ ۱۰ ۷۰۵ ۹۳۳ ۳ ۲۳
پارس ۶.۲ ۵.۹ ۲۸ ۱۳۵ −۰.۸ ۰.۴ ۸.۴ ۱۴.۸ ۱۲۴۵ ۶۴۷ ۳ ۹
کاریس ۵.۹ ۳۳.۳ ۲۱.۲ ۱۵۳ ۱ ۱ ۲۰.۸ ۴۳.۴ ۱۰۰۶ ۱۳۵۲ ۲ ۴
وپارس ۵.۹ ۶.۷ ۱۷.۴ ۱۳ ۰.۶ ۰.۷ ۱۶.۴ ۲۷.۸ ۲۳۱ ۴۰ ۴ ۲۳
تاپیکو ۵.۵ ۱۲.۲ ۱۶.۲ ۳۷ ۱.۸ ۱.۳ ۲۸.۵ ۳۳.۸ ۱۹۰۴ ۳۶ ۳ ۶
شگویا ۵.۳ ۷ ۱۵ ۴۵ ۲.۲ ۱.۶ ۱۵.۵ ۱۶.۳ ۷۶۱ ۳۳ ۳ ۹
شفن ۵.۲ ۴.۵ ۲۱.۲ ۱۱ ۰.۶ ۰.۳ ۱۰.۹ ۳۶.۵ ۵۸۱   ۴ ۱۳
اخابر ۵ ۷.۶ ۱۳.۲ ۲۱ −۰.۶ ۰.۷ ۱۵.۲ ۱۹.۷ ۲۴۳ ۸۰۶ ۵ ۱۰
آریا ۴.۹ ۵.۱ ۱۳.۱ ۸۲ −۱.۳ ۱ ۹.۲ ۶ ۴۵۲ ۶۵۹ ۳ ۷
شبریز ۴.۸ ۶ ۱۵.۶ ۵۰ ۱.۸ ۱.۳ ۱۱.۶ ۱۵.۳ ۷۰۴ ۱۴۹ ۳ ۲۰
رمپنا ۴.۶ ۸.۹ ۱۹.۷ ۸۹ ۲ ۰.۹ ۱۰.۵ ۲۷.۱ ۶۰۱ ۱۶۵ ۳ ۸
مبین ۴.۲ ۷.۶ ۳۱.۵ ۱۳۴ −۰.۳ ۰.۴ ۱۱.۹ ۲۴.۷ ۱۲۹۶ ۹۶۵ ۳ ۲۴
کگهر ۳.۸ ۲۵ ۲۸.۵ ۱۸۹ ۰ ۱.۴ ۹.۵ ۶.۴ ۱۷۷۷ ۸۹۱ ۳ ۰
کاوه ۳.۵ ۸.۶ ۲۷.۹ ۹۸ ۰.۸ ۱.۱ ۱۸.۳ ۲۸.۲ ۷۰۶ ۶۴۰ ۳ ۳
فخوز ۳.۳ ۵.۱ ۱۴.۹ ۴۶ ۱.۵ ۰.۷ ۶.۷ ۱۸ ۴۹۰ ۱۸ ۳ ۱۳
همراه ۲.۹ ۴.۸ ۱۵.۱ ۳۰ ۰.۶ ۰.۵ ۷.۵ ۲۱.۳ ۳۸۰ ۱۲۰ ۴ ۹
کگل ۲.۵ ۶.۷ ۱۴.۱ ۸۶ ۰.۵ ۰.۷ ۷.۲ ۱۴.۹ ۳۳۵ ۱۳۵ ۳ ۱۸
جم ۱.۹ ۱۱.۲ ۲۷.۷ ۱۲۰ ۰.۹ ۱.۱ ۱۰.۱ ۳۶.۶ ۳۹۶ ۱۶۷ ۳ ۱۹
شخارک ۱.۸ ۶.۳ ۲۱.۳ ۵۵ ۰.۸ ۱.۱ ۱۳.۵ ۲۲.۹ ۲۲۶ ۱۰۱ ۴ ۱۰
زاگرس ۱.۸ ۵.۷ ۱۱.۶ ۱۳ ۰.۲ ۰.۶ ۹.۴ ۱۶.۶ ۲۳۴   ۳ ۷
هرمز ۱.۷ ۵ ۲۶.۴ ۱۲۴ ۰.۳ ۰.۵ ۵.۵ ۱۸.۶ ۳۰۳ ۹۳۵ ۴ ۱۰
وصندوق ۱.۶ ۹.۴ ۲۶.۹ ۱۴۵ ۰.۴ ۰.۸ ۶.۹ ۲۱.۲ ۲۶۶ ۳۲۲ ۴ ۱۸
تاصیکو ۰.۸ ۳.۶ ۱۷.۴ ۳۱ ۰.۱ ۰.۹ ۹.۱ ۱۲.۲ ۱۸۴ ۴۰ ۳ ۰
اپال ۰.۸ ۲.۳ ۱۱.۴ ۲۶ ۰.۲ ۱.۳ ۴.۳ ۴.۵ ۱۰۱   ۳ ۱۲
وامید ۰.۷ ۶.۵ ۲۳.۵ ۸۷ ۰.۶ ۰.۷ ۳.۹ ۳۴.۴ ۵۹۸ ۹ ۳ ۸
مارون ۰.۳ ۶.۱ ۱۰ ۸۶ −۰.۱ ۰.۵ ۶.۴ ۷.۴ ۸۵ ۱۰۴ ۲ ۵
شکبیر ۰.۲ ۶.۳ ۱۱.۷ ۱۵ ۰ ۰.۷ ۱۲.۳ ۱۴.۷   ۲۶ ۲ ۱۷

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • شستا
 • فولاد
 • وبملت
 • شپنا
 • خودرو
 • فملی
 • ذوب
 • شبندر
 • وتجارت
 • شتران
 • خساپا
 • بپاس

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • کچاد
 • آریا
 • پارس
 • اخابر
 • پارسان
 • مبین
 • مارون
 • شیران
 • ومعادن
 • کگهر
 • شکبیر
 • تاصیکو

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • خودرو
 • فولاد
 • فملی
 • وبملت
 • وتجارت
 • بپاس
 • شپنا
 • خساپا
 • شتران
 • شستا
 • شبندر
 • نوری

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • پارسان
 • خودرو
 • وتجارت
 • ذوب
 • رمپنا
 • شپدیس
 • صبا
 • حکشتی
 • شیراز

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وامید
 • شخارک
 • شفن
 • شیراز
 • رمپنا
 • پارسان
 • شپدیس
 • شیران
 • خودرو

آمار بیشترین حجم معاملات بورس امروز در ۴۰۰ نماد منتخب

به عنوان مثال در نمادی که به صورت عرضه اولیه در بورس ارایه می‌شود، تا چند هفته و حتی چند ماه پس از عرضه، با توجه به اینکه در روز تقسیم سهم عرضه اولیه، هر کد حقیقی مقدار کمی سهم خریداری کرده، همواره سرانه‌ی فروش حقیقی پایین است و قدرت حقیقی که حاصل تقسیم کردن سرانه‌ی خرید بر سرانه‌ی فروش است، ارقام بالایی دارد اما این موضوع به هیچ وجه بیانگر قدرت عالی خرید حقیقی در عموم نمادهای بازار بورس نیست!

یا مثال دیگر این است که در حالت کلی اگر سرانه‌ی خرید حقیقی به مراتب بیشتر از سرانه‌ی فروش حقیقی باشد، بازار مثبت می‌شود ولیکن اگر این اتفاق در صندوق‌های درآمد ثابت و تا حدی صندوق‌های غیرثابت اتفاق بیافتد، به معنی حاکم شدن ترس بر بازار است و در روزهای بعدی ممکن است جهت‌گیری شاخص منفی باشد. لذا بالا بودن قدرت حقیقی در عموم بازار خوب است و در صندوق‌ها بد! بنابراین میانگین‌گیری قدرت حقیقی در صندوق‌ها و عموم بازار، یک اشتباه متداول است.

آمار حجیم‌ترین نمادهای لیست ۴۰۰ نماد منتخب به جز شاخص‌سازها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

دابور ۲.۳ ۵ ۴۹.۷ ۹۸ −۱.۷ ۰.۶ ۳۳.۵ ۹.۶ ۲۸۳ ۴۹۷ ۳ ۲۶
دپارس ۲.۴ ۸.۷ ۳۹.۲ ۱۴۸ −۰.۱ ۰.۳ ۱۲.۲ ۳۰ ۸۵۲ ۶۰۱ ۴ ۱۲
بفجر ۱.۵ ۵.۲ ۳۸.۵ ۹۵ ۱.۳ ۱.۵ ۴.۶ ۳۰.۲ ۲۷۵ ۶۴ ۳ ۲۸
وآفری ۰.۴ ۳ ۳۶.۱ ۸۵ ۰.۳ ۱.۱ ۵.۶ ۱۸.۳ ۷۶ ۱۹ ۴ ۲۲
توریل ۲.۹ ۴.۵ ۳۵.۹ ۳۴ ۰.۹ ۰.۵ ۱۵.۹ ۴۳.۵ ۴۶۵ ۲۵ ۵ ۱۸
مبین ۴.۲ ۷.۶ ۳۱.۵ ۱۳۴ −۰.۳ ۰.۴ ۱۱.۹ ۲۴.۷ ۱۲۹۶ ۹۶۵ ۳ ۲۴
حگهر ۰.۷ ۵.۸ ۳۱.۱ ۱۰۰ −۰.۱ ۱.۶ ۲۶.۹ ۱۲.۱ ۷۰ ۱۲۶ ۶ ۲۰
سصفها ۹ ۴ ۳۰.۸ ۲ ۰.۲ ۰.۸ ۲۰.۱ ۲۶.۷ ۶۵   ۴ ۱۵
بمپنا ۱ ۷.۲ ۳۰ ۱۳۹ −۰.۱ ۱.۴ ۱۷ ۹.۱ ۲۲۸ ۲۵۶ ۵ ۱۹
دسبحان ۲ ۶.۵ ۲۹.۳ ۵۷ ۰.۷ ۱ ۲۰.۳ ۳۲.۱ ۱۴۷ ۱۱۷ ۴ ۳۹
ثجنوب ۲ ۷.۸ ۲۸.۵ ۳۴ ۰.۷ ۰.۵ ۲۱.۷ ۶۲.۵ ۲۲۵   ۵ ۱۲
غمینو ۲ ۷.۱ ۲۸.۵ ۷۱ ۱.۳ ۱.۳ ۱۴.۴ ۳۳.۲ ۲۶۹ ۵۱ ۵ ۱۴
غبشهر ۶ ۴ ۲۸ ۵۲ −۰.۱ ۰.۴ ۱۱.۴ ۳۰.۶ ۲۹۸ ۴۰۴ ۴ ۳۰
زفکا ۱.۸ ۶.۶ ۲۷.۹ ۱۰۰ ۰.۷ ۲.۶ ۱۸.۷ ۱۷.۲ ۴۱۴ ۲۶۴ ۵ ۱۸
وصندوق ۱.۶ ۹.۴ ۲۶.۹ ۱۴۵ ۰.۴ ۰.۸ ۶.۹ ۲۱.۲ ۲۶۶ ۳۲۲ ۴ ۱۸
شگل ۰.۵ ۲.۸ ۲۶.۱ ۳۵ ۰.۱ ۰.۷ ۸ ۱۵.۹ ۳۸ ۱۴ ۶ ۲۸
کپرور ۰.۷ ۴.۷ ۲۵.۹ ۹۷ ۰.۵ ۲.۴ ۵.۷ ۱۵.۱ ۱۵۰ ۷۵ ۴ ۲۰
لخزر ۰.۴ ۲.۳ ۲۵.۸ ۴۸ ۰.۲ ۰.۵ ۴.۶ ۱۶.۴ ۲۱۳   ۴ ۱۲
شکام ۰.۹ ۵ ۲۴.۷ ۱۰۷ ۰.۴ ۱ ۶.۱ ۱۶.۳ ۱۶۹ ۱۴۳ ۳ ۱۲
فلوله ۶.۶ ۵.۹ ۲۳.۷ ۴۴ ۲.۸ ۰.۶ ۱۱.۸ ۳۵.۱ ۱۴۰۴ ۲۴ ۳ ۲۹
دروز ۰.۹ ۹.۲ ۲۳.۵ ۲۱ ۰.۲ ۱.۴ ۴۰ ۳۵.۲ ۸۸ ۱۶ ۴ ۱۲
حآفرین ۸.۶ ۵.۸ ۲۳.۲ ۵۶ −۴.۵ ۰.۷ ۲۱ ۱۴ ۱۳۵ ۹۳۶ ۴ ۲۰
اتکای ۰.۴ ۲.۶ ۲۳.۲ ۴۴ ۰.۲ ۱.۱ ۶.۸ ۱۰.۷ ۱۵۶   ۴ ۱۷
داسوه ۰.۳ ۳.۱ ۲۳ ۶۱ ۰.۲ ۱.۲ ۵.۸ ۱۲.۷ ۵۹ ۰ ۴ ۱۲
فروس ۱.۶ ۶.۷ ۲۳ ۲۳ −۰.۱ ۰.۹ ۲۵.۲ ۲۷.۷ ۷۶ ۲۰۹ ۵ ۱۲
تیپیکو ۱ ۴.۱ ۲۲.۷ ۶۶ ۰.۷ ۰.۵ ۴.۷ ۲۵.۲ ۲۲۲ ۲ ۴ ۱۴
ولبهمن ۱.۸ ۵.۳ ۲۲.۵ ۴۷ ۰.۸ ۱.۲ ۱۳.۳ ۲۱.۶ ۲۷۹   ۶ ۲۱
خاور ۲۶.۶ ۹.۱ ۲۲.۴ ۹ ۱.۳ ۰.۶ ۲۹.۳ ۵۲.۲ ۳۲۱ ۲۹۰ ۵ ۲۹
کی بی سی ۳.۵ ۷ ۲۱.۶ ۲۴ ۰.۵ ۱.۳ ۲۷.۵ ۲۴.۴ ۶۵۱ ۱۹۱ ۵ ۲۲
غبهار ۰.۴ ۳.۷ ۲۱.۵ ۰ ۰ ۱.۶ ۲۰.۳ ۱۲.۶     ۳ ۲۹
خکار ۲.۴ ۵.۸ ۲۱.۴ ۲۹ ۰.۵ ۰.۷ ۱۵.۴ ۲۷.۹ ۱۹۸ ۹۳ ۵ ۲۳
شفن ۵.۲ ۴.۵ ۲۱.۲ ۱۱ ۰.۶ ۰.۳ ۱۰.۹ ۳۶.۵ ۵۸۱   ۴ ۱۳
وسین ۱ ۸.۱ ۲۱.۲ ۳۷ −۰.۴ ۲.۳ ۵۶.۱ ۱۵.۶   ۱۸۵ ۳ ۱۲
تجلی ۱.۳ ۵.۱ ۲۱.۲ ۱۰۳ −۰.۶ ۰.۹ ۱۴.۴ ۵.۸ ۱۹۷ ۴۹۷ ۴ ۱۲
وکار ۳.۷ ۶.۳ ۲۱.۱ ۵۲ −۰.۴ ۰.۸ ۱۸.۵ ۱۸.۹ ۷۲۷ ۲۹۲ ۴ ۱۷
کاذر ۱.۳ ۴.۶ ۲۰.۸ ۲۴ ۰.۱ ۱.۵ ۱۹.۲ ۱۳.۸ ۱۰۵ ۵۶ ۵ ۲۸
خکمک ۳.۸ ۴ ۲۰.۸ ۲۷ ۱ ۱.۵ ۱۴.۳ ۱۳.۱ ۲۵۶ ۱ ۴ ۳۳
وایران ۳ ۶.۱ ۲۰.۸ ۱ ۰ ۱.۵ ۳۰.۴ ۱۹.۹ ۳۱   ۷ ۲۲
حفاری ۱.۷ ۴.۱ ۲۰.۵ ۴۱ ۰.۶ ۱.۳ ۱۱.۱ ۱۳.۹ ۱۶۵ ۲۲ ۴ ۱۱
تماوند ۰.۲ ۲.۳ ۲۰.۴ ۹۲ ۰.۱ ۱.۳ ۲.۳ ۶.۹ ۶۰ ۱۵ ۳ ۴۸
وگردش ۱۲.۱ ۸.۴ ۲۰.۴ ۳۶ −۲.۵ ۱.۱ ۳۱.۲ ۲۲.۴ ۴۴۹ ۵۷۰ ۳ ۲۰
خدیزل ۶.۷ ۱۵.۳ ۲۰.۴ ۱۳۲ ۲.۴ ۱.۱ ۱۰.۱ ۳۰.۹ ۱۸۸۱ ۴۵۹ ۴ ۵۳
دجابر ۰.۸ ۴.۷ ۲۰.۲ ۵۶ ۰.۴ ۱.۸ ۱۱.۳ ۱۳.۹ ۲۱۴   ۵ ۱۷
کرماشا ۳.۱ ۴.۱ ۲۰.۲ ۵۶ ۰.۳ ۰.۵ ۷.۹ ۱۸.۶ ۳۳۷ ۳۴۶ ۳ ۶۹
کفرا ۱.۵ ۸.۶ ۲۰.۱ ۷۹ ۱.۲ ۰.۸ ۶.۵ ۳۷.۶ ۳۸۶ ۰ ۵ ۲۱
کچاد ۶.۷ ۶.۸ ۲۰.۱ ۱۲۶ −۲.۸ ۰.۳ ۹.۶ ۱۰ ۷۰۵ ۹۳۳ ۳ ۲۳

بیشترین ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی

 • خاور
 • وگردش
 • سصفها
 • حآفرین
 • خدیزل
 • کچاد
 • فلوله
 • غبشهر
 • شفن
 • مبین
 • خکمک
 • وکار

بیشترین خروج پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین ورود حقوقی

 • حآفرین
 • کچاد
 • وگردش
 • دابور
 • تجلی
 • وکار
 • وسین
 • مبین
 • غبشهر
 • دپارس
 • فروس
 • بمپنا

بیشترین ورود پول حقیقی امروز یا به عبارت دیگر بیشترین خروج حقوقی

 • فلوله
 • خدیزل
 • خاور
 • غمینو
 • بفجر
 • کفرا
 • خکمک
 • توریل
 • ولبهمن
 • دسبحان
 • ثجنوب
 • زفکا

حجم معاملات مشکوک امروز بورس

با توجه به فاکتور بازیگر، می‌توان نمادهایی که درصد بیشتری از حجم معاملات مشکوک امروز بورس را به خود اختصاص داده‌اند، حدس زد. گاهی این حدس صحیح است و واقعاً بازیگران بزرگ، با معامله سهم بین کدهای خود یا اصطلاحاً کد به کد، روند عادی را برهم زده و حتی صف خرید مشکوک یا صف فروش فیک ایجاد کرده‌اند. اما در عین حال دقت کنید که گاهی اوقات با انتشار اخبار مهم، خرید و فروش‌های یک سهم بسیار قوی می‌شود و فاکتور بازیگر افزایش پیدا می‌کند که به معنی کد به کد و دستکاری در روند طبیعی نیست.

 • دروز
 • خاور
 • کفرا
 • وگردش
 • وسین
 • ثجنوب
 • غمینو
 • کی بی سی
 • فروس

فاکتور پیش‌فاز بازیگر نیز از ورودهای ضعیف بازیگر برای جمع‌آوری تدریجی سهم خبر می‌دهد که البته تخمینی است و بالا بودن آن لزوماً به معنی ورود بازیگر نیست.

 • وآفری
 • توریل
 • سصفها
 • دسبحان
 • ثجنوب
 • غمینو
 • غبشهر
 • شگل
 • لخزر

آمار لیست صندوق های درآمد ثابت

برای تحلیل بازار و پیش‌بینی بورس هفته آینده، بررسی آماری تعدادی از صندوق‌های درآمد ثابت که آمار نرمال‌تری دارند، بسیار مفید است. به جدول آمار صندوق‌های ثابت توجه فرمایید:

نماد

ارزش

معاملات

(میلیارد)

فاکتور

بازیگر

فاکتور

بازیگر

پیش‌فاز

فعالیت

حقوقی

(درصد)

خروج

پولی حقیقی

(میلیارد)

قدرت

حقیقی

سرانه خرید

حقیقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقیقی

(میلیون)

سرانه خرید

حقوقی

(میلیون)

سرانه فروش

حقوقی

(میلیون)

تغییر قیمت

نسبت به اوج

(درصد)

واریانس

قیمت

روزانه

فیروزا ۵۳۴.۵ ۵۴۶ ۱۹ ۱۸۴ ۴۱.۶ ۰.۷ ۷۴.۴ ۳۱۰.۲ ۴۶۵۰۵ ۳۳۵۶۸ ۰ ۰
افران ۴۴۰.۳ ۷۹.۸ ۱۳.۷ ۱۰۸ −۷۰.۹ ۰.۸ ۱۰۸.۲ ۹۰.۹ ۷۲۳۲ ۸۲۸۵ ۰ ۰
ثبات ۲۵۰ ۳۸۱.۷ ۱۷.۶ ۱۸۷ −۳ ۱.۱ ۱۰۳.۹ ۷۷.۴ ۱۷۸۲۷ ۱۸۰۶۰ ۰ ۰
اعتماد ۲۲۵.۷ ۱۱۱.۲ ۱۳.۴ ۱۴۰ ۳۲.۸ ۱.۲ ۷۳ ۱۰۳.۵ ۱۰۹۱۱ ۷۸۷۵ ۰ ۰
یاقوت ۱۷۹.۴ ۴۲.۲ ۱۱.۸ ۸۷ −۳۱.۹ ۰.۷ ۵۵ ۵۸.۱ ۱۰۳۸۲ ۸۵۶۴ ۰ ۰
سپر ۱۶۳.۶ ۲۱۰.۹ ۱۵.۷ ۱۷۹ −۱۸.۱ ۰.۷ ۸۸.۸ ۴۱.۶ ۲۲۸۹۴ ۲۲۲۰۶ ۰ ۰
سپیدما ۱۶۲.۶ ۳۲۸.۵ ۱۴.۷ ۱۹۴ ۲.۷ ۱.۴ ۲۵.۹ ۳۲ ۱۷۶۶۰ ۱۹۵۳۴ ۰ ۰
کیان ۱۵۹.۳ ۸۲.۶ ۱۲ ۱۳۱ ۴۲.۹ ۱.۱ ۴۲.۹ ۹۰.۷ ۲۱۰۱۸ ۵۹۴۰ ۰ ۰
کمند ۱۴۳.۲ ۸۱.۳ ۱۴.۸ ۱۰۴ ۲۹.۷ ۰.۹ ۸۴.۶ ۱۵۱.۸ ۹۹۰۰ ۱۱۸۸۴ ۰ ۱
همای ۱۱۹.۵ ۴۸.۷ ۱۴.۲ ۵۷ −۸.۴ ۱ ۱۰۵.۵ ۹۲.۹ ۹۹۶۰ ۵۴۶۵ ۰ ۰
گنجینه ۱۱۳.۵ ۴۷۳.۲ ۱۵۰ ۲۰۰ −۰.۱ ۱ ۲۲.۵ ۶.۴ ۳۷۷۸۸ ۲۸۳۷۳ ۰ ۰
آکورد ۱۰۰.۶ ۱۳۶.۵ ۱۱.۹ ۱۶۵ ۱۱.۶ ۱.۲ ۴۳.۱ ۶۹.۱ ۱۷۷۳۹ ۷۷۰۸ ۰ ۰
پارند ۶۵.۷ ۱۴۲.۲ ۱۶.۲ ۱۶۴ ۲.۵ ۰.۷ ۶۱.۲ ۱۱۶ ۱۳۷۶۷ ۸۷۵۸ ۰ ۱
فردا ۶۲.۲ ۴۹۰ ۱۷.۶ ۱۹۴ ۰.۳ ۱.۱ ۴۶.۴ ۵۳.۱ ۳۰۳۰۳ ۱۲۰۵۳ ۰ ۰
داریک ۶۰.۳ ۴۴.۴ ۱۳.۶ ۱۱۲ ۹.۲ ۱ ۴۳.۳ ۶۲.۷ ۱۲۸۳۸ ۵۸۵۸ ۰ ۰
صایند ۵۰.۳ ۵۸.۹ ۱۳.۹ ۸۲ −۲۰.۷ ۰.۷ ۱۱۱.۹ ۷۴.۸ ۵۱۹۰ ۳۱۰۳۱ ۰ ۰
هامرز ۳۰.۱ ۲۲۸.۳ ۲۵.۹ ۱۸۶ ۲.۳ ۰.۶ ۲۷.۲ ۱۶۹.۱ ۴۱۸۰ ۴۴۸۷ ۰ ۱
تصمیم ۲۶.۵ ۸۹.۴ ۱۳ ۱۵۶ ۵.۱ ۰.۷ ۲۵.۱ ۸۶.۴ ۷۷۲۵ ۳۶۱۶ ۰ ۰
آسامید ۱۹ ۱۰۳.۷ ۱۱.۶ ۱۰۷ ۱۲.۴ ۲.۹ ۶۴.۴ ۱۲۸.۷ ۵۴۴۴ ۷۸۴ ۰ ۰
مانی ۱۶.۹ ۶۴.۷ ۱۴.۱ ۱۴۰ ۰.۷ ۰.۹ ۴۹ ۶۱.۷ ۴۰۳۸ ۱۱۴۴۰ ۰ ۰
کارین ۱۱.۷ ۱۰۳.۶ ۱۵.۱ ۱۳۹ ۲.۲ ۰.۷ ۵۷.۸ ۱۴۴.۹ ۳۰۷۴ ۱۴۱۴ ۰ ۰
دارا ۸.۸ ۱۳۶.۹ ۱۷.۳ ۱۸۰ −۱.۶ ۰.۳ ۵۶.۹ ۱۱.۳ ۱۴۲۲ ۲۸۸۹ ۰ ۰
امین یکم ۶.۲ ۲۶.۵ ۱۴.۱ ۳۲ ۱.۱ ۱.۱ ۵۸.۲ ۶۷.۲ ۷۶۷ ۴۷۳ ۰ ۱
خاتم ۵.۷ ۶۹.۱ ۱۲.۲ ۹۰ ۳.۶ ۱.۷ ۵۱.۴ ۱۱۷.۱ ۴۳۸۰ ۷۴۶ ۰ ۰
یارا ۴.۳ ۵۱.۶ ۱۳ ۱۴۵ ۰.۱ ۰.۸ ۳۱.۹ ۴۳.۲ ۱۵۸۳ ۱۵۱۵ ۰ ۰
سپاس ۲.۶ ۵۷.۱ ۱۲.۱ ۱۹۱ ۰.۱ ۰.۲ ۲.۶ ۲۲.۴ ۲۵۴۷ ۱۲۳۵ ۰ ۰
ارمغان ۰.۸ ۱۸.۷ ۲۱.۴ ۴۲ −۰.۳ ۲ ۱۱۵.۷ ۳۶.۸ ۳۰ ۳۲۵ ۰ ۱
گنجین ۰.۴ ۵۰.۹ ۱۰ ۹۹ ۰.۴ ۲.۵ ۱ ۷۱.۲ ۳۵۴   ۰ ۰
سخند ۰.۱ ۷.۸ ۱۲.۷ ۸۵ ۰ ۰.۸ ۱۴.۵ ۷.۸ ۲۲ ۷۰ ۰ ۱

اندیکاتور آماری شاخص هم‌وزن و شاخص کل

در تصویر زیر نمودار حجم معاملات بورس با توجه به آمار نرمال شده بازار و در واقع با حذف یا کاهش تأثیر داده‌هایی با انحراف زیاد از میانه، ترسیم شده است که مربوط به حدود ۴۰۰ نماد منتخب برای بررسی‌های آماری است. سایر خطوط مهم به صورت زیر در بخش بالای نمودار رسم شده است. ۳ خط آخر در پایین نمودار، مربوط به رفتار حقوقی است که در ادامه پیرامون آن بحث خواهیم کرد.

 • نمودار شاخص کل هم‌وزن بورس (مشکی)
 • نمودار ارزش معاملات (نارنجی)
 • نمودار حجم موثر که تخمینی از حجم معاملات بدون کد به کد و نوسان‌گیری است (قهوه‌ای)
 • نمودار قدرت حقیقی و حقوقی به صورت نرمال (سبز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۴ روزه (قرمز)
 • نمودار تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های ثابت در بازه ۱۸ روزه (آبی)
 • نمودار ورود پول حقیقی امروز و روزهای قبلی (ستون‌های بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر (صورتی)
 • نمودار میانگین وزنی و نرمال فاکتور بازیگر پیش‌فاز (فاکتور جدید و آزمایشی - خط‌چین صورتی)

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل هم وزن

تصویر زیر اندیکاتور آماری شاخص کل است که در آن صرفاً از آمار نمادهای شاخص‌ساز استفاده شده و تعاریف خطوط مشابه تصویر قبلی است:

نمودار اندیکاتور آماری شاخص کل

نمودار میانگین وزنی ورود پول حقوقی و سرانه خرید حقوقی در ۱۲ روز اخیر

در اسکرین‌شات بعدی، میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه شامل موارد زیر ترسیم شده است که برای تحلیل بلندمدت‌تر بورس و پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته آینده مناسب‌تر از تحلیل ارقام روزانه است:

 • نمودار قدرت نمودار حقوقی به صورت نرمال در پایین نمودار (بنفش تیره)
 • نمودار میانگین وزنی درصد خرید منهای فروش حقوقی در پایین نمودار (بنفش)
 • نمودار میانگین وزنی سرانه خرید حقوقی در پایین نمودار (آبی)
 • نمودار میانگین وزنی فاکتور بازیگر در پایین نمودار (صورتی)

نمودار آمار حقوقی شامل سرانه خرید حقوقی، قدرت حقوقی و درصد خالص خرید حقوقی در ۴۰۰ نماد منتخب

در تصویر زیر میانگین وزنی آمار حقوقی در بازه ۱۲ روزه در نمادهای شاخص‌ساز ارایه شده است:

نمودار میانگین وزنی قدرت حقوقی، سرانه خرید حقوقی، درصد خالص حقوقی در شاخص‌سازها طی ۱۲ کندل آخر

پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده با توجه به آمار

مولفه‌های مهم پیش بینی وضعیت بورس در روزهای آینده به ترتیب اهمیت موارد زیر است:

 • ارزش معاملات خرد بورس روزانه حقیقی و حقوقی و مقایسه با کمترین و بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر
 • بررسی حجم معاملات مشکوک امروز بورس
 • بررسی آماری و تخمین میزان کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی
 • بررسی آماری کدهای حقیقی و حقوقی و توجه به اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده در عموم نمادها و همین‌طور بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی در تعدادی از صندوق‌های ثابت و بهترین صندوق درآمد ثابت
 • بررسی تعادل بین حجم معاملات یا ارزش معاملات با مقدار شاخص کل یا شاخص کل هم‌وزن

برای دقیق ترین پیش بینی بورس می‌بایست برآیند همه‌ی فاکتورهای آماری مهم و موثر را در کنار نرخ ارز و اخبار مرتبط با صنایع مهم در نظر گرفت.

ارزش معاملات و مقایسه با بیشترین ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر

امروز حجم موثر معاملات در ۴۰۰ نماد منتخب، حدود ۲.۳ همت و اندکی بالاتر از ارزش ظاهری معاملات است چرا که فاکتور بازیگر کمتر از ۱۰ و پایین بوده و با آغاز رنج منفی در اغلب نمادها، تلاش زیادی برای کد به کد و تغییر روند بازار به سمت منفی صورت نگرفت و این نشان‌دهنده‌ی تمایل شاخص به سمت افزایش است.

صرف‌نظر از مقایسه نمودار ارزش معاملات بورس به صورت روزانه و در واقع مقایسه حجم امروز با حجم معاملات بورس دیروز، معیار اصلی این است که برای ثابت ماندن شاخص، می‌بایست تعادلی بین قیمت نمادها و ارزش یا حجم معاملات وجود داشته باشد. اگر حجم موثر (تخمینی از حجم واقعی و در واقع حجم بدون نوسان‌گیری و کد به کد) کم باشد، شاخص ریزش می‌کند و اگر حجم موثر بیش از حد تعادل باشد، شاخص افزایش پیدا می‌کند.

با مقایسه حجم معاملات و شاخص، به این نتیجه می‌رسیم که شاخص کمی بالاتر از حجم است و نیاز به اصلاح دارد. کاهش حجم دو روز اخیر می‌تواند ریزش شاخص را تسریع کند و در واقع تردید خریدار و فروشنده، به نفع هجوم فروشندگان تمام می‌شود.

بررسی قدرت حقیقی و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر

در خصوص پارامترهای رفتاری کدهای حقیقی و حقوقی و بازیگران نیز اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده با نرمال‌سازی داده‌های آماری، قدرت حقیقی در شاخص‌سازها حدود ۰.۶۶ و در عموم ۴۰۰ نماد، حدود ۰.۸۴ است، هر دو عدد پایین‌تر از دیروز است و لذا به ادامه‌ی سقوط شاخص کمک می‌کند.

کدهای حقوقی امروز برخلاف دیروز، خرید خوبی داشتند و در شاخص‌سازها خالص خرید (خرید منهای فروش) حقوقی ۲۹ درصد با قدرت حقوقی ۱.۷ و در عموم بازار نیز مثبت ۱۳ درصد با قدرت حقوقی ۱.۴ بوده است. ارقام حقوقی بهتر از دیروز است و نشان‌دهنده‌ی شتاب حقوقی‌ها برای جلوگیری از ریزش شاخص.

امروز فاکتور بازیگر پیش‌فاز کمی کاهش پیدا کرد و به ۱۷.۷ در عموم ۴۰۰ نماد و ۱۷.۸ در شاخص‌سازها رسید. کاهش فاکتور بازیگر پیش‌فاز موجب ادامه‌ی روند ریزش شاخص می‌شود.

فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی جمع‌آوری تدریجی سهم توسط بازیگر، کدهای حقیقی یا حقوقی خاص است. افزایش فاکتور بازیگر پیش‌فاز به معنی مخالفت بازیگر و عموم سهام‌داران با ادامه‌ی روند قیمت یک نماد خاص و همین‌طور شاخص کل است. به این معنی که در کف‌های شاخص و در نقاط سقف، معمولاً فاکتور بازیگر پیش‌فاز افزایش پیدا می‌کند.

فاکتور بازیگر در قیاس با دیروز کمی کاهش پیدا کرده و در عموم بازار به ۹.۸ و در شاخص‌سازها به ۱۱.۶ رسیده است. این کاهش موجب کند شدن روند نزولی شاخص می‌شود.

فاکتور بازیگر نمایانگر افزایش کد به کدهای احتمالی است. افزایش فاکتور بازیگر معمولاً به معنی صعود قیمت و شاخص است، مگر آنکه درست در ابتدای روند نزولی شاخص رخ بدهد. به علاوه گاهی با ایجاد صف‌های فروش فیک در کف شاخص نیز فاکتور بازیگر زیاد می‌شود. کاهش فاکتور بازیگر معمولاً در کف‌های شاخص یا کف‌های قیمت یک نماد اتفاق می‌افتد.

جمع‌بندی رفتار حقیقی و حقوقی این است که اندیکاتور قدرت خریدار و فروشنده ریزش شاخص را تأیید می‌کند و فاکتور بازیگر و بازیگر پیش‌فاز ادامه روند نزولی را تأیید می‌کند و کدهای حقوقی نیز با خرید قوی‌تر از روزهای قبلی، با ریزش شاخص مخالف هستند.

بررسی ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ در صندوق‌های درآمد ثابت

امروز در منتخب صندوق‌های درآمد ثابت کدهای حقوقی ۴۶ میلیارد پول خارج کرده‌اند و این خروج سرمایه با قدرت حقوقی ۱.۳۸ همراه بوده است.

امروز سرانه‌ی فروش حقیقی بالاتر از سرانه‌ی خرید بوده و قدرت حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۰.۵ است و سرانه‌ی فروش حدود ۱۴۱ میلیون که نشان‌دهنده‌ی فروش بسیار قوی و خرید ضعیف است.

با توجه به آمار قدرت حقوقی و قدرت حقیقی، فاکتور ورود قوی پول به صندوق‌های درآمد ثابت، کاهش خوبی پیدا کرد و به ۰.۵۶ رسید. با این کاهش خوب، تراز خروج سرمایه‌های قوی از صندوق‌های درآمد ثابت در مقیاس ۴ روز به منفی ۱۱۷ میلیارد می‌رسد و در مقیاس بلندمدت یعنی حدود ۴ هفته نیز به منفی ۳۹۱ میلیارد رسید.

برآیند تحلیل با ۳ روش تحلیلی فوق این است که فردا بازار منفی خواهد بود. از منظر صندوق‌های درآمد ثابت و قدرت حقوقی و فاکتور بازیگر، امکان رشد ضعیف شاخص وجود دارد اما از منظر حجم معاملات و قدرت حقیقی و و فاکتور بازیگر پیش‌فاز، ریزش قوی‌تر از امروز اتفاق می‌افتد. به علاوه حجم و شاخص در تعادل نیست و لذا با انتشار اخبار منفی، ریزش قوی و ناگهانی شاخص غیرعادی نخواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر به مطلب آموزش ویدیویی پیش بینی بورس بر اساس آمار و ارقام نرمال شده، توجه فرمایید: